Træningsmagasinet - 5 udgave / vinter 2014

Page 35

ARTIKEL

Er fitnesscentrenes fjernelse af tunge håndvægte seriøsitetsfornægtende og diskrimerende eller blot et sundt foretningsmæssigt tiltag?

F

ilosofien ude i mange centre er, motionskaffeklubber, hvor man ikke lænat de tunge vægte tiltrækker en gere er velkommen, når man begynder at type medlemmer, som man ikke blive for seriøs med sin træning. ønsker. Vi kan kalde dem steroidetyper Ser man på den samlede filosofihieller bodybuildertyper – med andre ord storie, er der langt imellem de filosoffer, folk, der på en eller anden måde virker der har skænket tanker omkring fysisk intimiderende på den almene motionist. træning nogen større opmærksomhed. Der er mange meninger om denne udvikDet betyder dog ikke, at man ikke med ling. Centrene mener blot, at de forsøger lidt god vilje alligevel kan bruge deres at lave det bedste og tanker til noget bredeste fitnesstilbud, i forhold til ”Mange fitnessentuog at de mere hardsiaster løber ret hur- problematikcore løftere i stedet ken ovenfor. I tigt panden mod mukan træne i styrke- og denne klumme ren, hvis den tungeste vil jeg derfor bodybuildingcentre, fordi de egentlig slet håndvægt vejer 26 kg” forsøge at ikke hører til i fitnesbruge tanker scentrene. De hardcore løftere mener fra nogle af historiens store filosoffer til derimod, at der diskrimineres imod dem at få klarhed over hvilke bevæggrunde, og lefles for middelmådigheden. Fitnessom danner baggrund for de to stridende scentrene holder op med at være fitnesparters synspunkter i det, vi kan kalde scentre, og bliver i stedet til hyggelige ’Kampen om de tunge vægtes endeligt’.

Filosofisk anskuelse

Den første vi møder på vores vej til forståelse af problematikken, er Heraklit som levede omkring år 500 f.kr. Ifølge Heraklit, er det vigtigt, at vi er bevidste om altings foranderlighed. Han mente, at man ikke kan stige ned i den samme flod to gange, og vi kan heller ikke træde ind i det samme center to gange. Næste gang vi træder ind af døren i centeret, er vi nemlig forandrede. Vi er f.eks. blevet stærkere, og den vægt der engang var tung, er nu let. Den squatteknik der engang var svær at lære, sidder nu i skabet. Vi har forandret os, og dermed har vores syn på centeret også ændret sig. De håndvægte på 26 kg, som engang virkede uoverkommelige at løfte, er nu opvarmningsvægte. De stænger vi dødløfter med, er begyndt at bøje og det center der engang virkede så fuld af udfordringer, er nu overvundet. Og det

VINTER 2014 TRÆNINGSMAGASINET 35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.