Page 1

BODØ NU/RESPONS

Helt i

100 ! Ekte tennisglede! Med dette magasinet feirer vi at Bodø Tennisklubb er blitt hele 100 år. Gratulerer!


2

B

O

D

Ø

T

E

N

N

I

S

K

L

U

B

B

1

0

0

Å

R

EN KLUBB FOR ALLE

RETT OG SLETT IMPONERENDE

EN FRISK 100-ÅRING

KJÆRLIGHET TIL TENNISSPORTEN

Da jeg overtok som styreleder i 2017 hadde jeg en klar visjon om at tennisklubben skulle være en inkluderende klubb for alle som ønsker å spille tennis, og at de skal spille så lenge som mulig uavhengig av alder. Vi har i dag 260 aktive medlemmer hvorav 60 av disse er deltagere på tennisskolen – og en aldersspredning fra 3-87 år.

Først og fremst vil vi i Norges Tennisforbund gratulere alle dere i Bodø Tennisklubb med 100 års jubileet. Dette er stort både for klubben, regionen og norsk tennis forøvrig.

Jeg er glad for å ha blitt bedt om å skrive noen ord på vegne av Norske Tennisveteraner i anledning at Bodø Tennisklubb fyller 100 år. Jeg føler også at jeg har bakgrunn for å supplere med noen personlige betraktninger.

Tenk deg tilbake 100 år. Bodø i 1918 var nok ganske annerledes enn vi er i dag.

Tennis skal være en helårsidrett, uavhengig av alder, kjønn og nivå. En sport som er attraktiv og som konkurrerer med andre attraktive aktiviteter og idretter. Tennis er en ideell idrett som kjennetegnes av livslang læring og passer for barn og voksne i alle aldre. Vi skal legge til rette for at tennis oppfattes som attraktivt for både unge og voksne, og gi en opplevelse av glede, samhold og mestring, samtidig som sporten skal bidra til bedre fysisk og mental helse og velvære. Vi skal utvikle konkurransespillere både på lokalt og nasjonalt nivå, og har de siste årene fått fram flere spennende spillere på juniorsiden, med Marie Skarica som et av våre største talenter. Hun er som 15-åring ranket som nummer 3 i 16-årsklassen i Norge. På samme måte har vi også nå flere trenere med trenerutdanning, noe som er viktig for å nå våre målsettinger. Klubben har også som mål om å få på plass en padletennis-hall, for å utvikle oss videre innenfor en av de mest voksende idretter for tiden. Som klubb er vi avhengige av samarbeidspartnere som ønsker å bidra til en positiv utvikling av klubben og ikke minst gi oss mulighet for å satse på våre beste spillere, da det er svært kostnadsdrivende for en liten klubb å sende spillere på samlinger/turneringer nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil derfor takke alle våre samarbeidspartnere og Polar Kraft spesielt, som vår hovedsponsor for deres bidrag og støtte for å få dette til.

Tennissporten opplever vekst i Norge og hovedårsaken er det gode arbeidet som gjøres i klubbene. Vekst utenfor østlandsområdet er særdeles viktig, og nødvendig, for at tennis i Norge skal utvikles både som prestasjonsog mosjonsidrett. Fra siste idrettsregistrering ser vi med stor glede at antallet medlemmer i Bodø TK øker betydelig. En økning på 20% fra 2016 til 2017 – 216 til 260 medlemmer – er rett og slett imponerende. Dette viser at klubben er en sosial og sportslig attraktiv arena for både eksisterende og nye spillere. Vi er også glade for å se at klubben har spillere som hevder seg i toppen av norsk juniortennis. Under Barents Summer Games 2017 utmerket også klubben seg som arrangør av lagturnering i tennis. Deltagerne i disse aldersgruppene – u16, u18 og u25 - er spesielt viktige å beholde i idretten. NTFs representant som var tilstede under arrangementet rapporterte om at klubben imponerte stort både resultatmessig og på arrangementssiden. I løpet av høsten 2018 lanserer NTF et nytt digitalt verktøy som vi mener vil ha stor betydning for utvikling av spillere i alle aldre og på alle nivåer. Vi har lagt stor vekt på at målgruppen vi kaller «tennis livet ut» er sterkt representert. Vår målsetting er at dette skal gjøre det enklere å rekruttere og beholde spillere i vår idrett – slik at vi sammen med klubbene og regionene kan ta nye steg i retning av vår visjon om at «Flere skal spille tennis, og de skal spille livet ut». Vi håper også dere i Bodø Tennisklubb vil ta dette i bruk. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bodø Tennisklubb i årene som kommer og ønsker dere lykke til med feiringen av klubbens 100-årsjubileum.

Jeg er ydmyk og stolt av å være leder av en tradisjonsrik klubb, og ser frem til å ta klubben videre inn i en spennende fremtid.

Knut Hagen Styreleder Bodø Tennisklubb

Gisle Jentoft President Norges Tennisforbund

UTGIVER: Nu Publishing AS/Bodø Nu Respons TEKST OG FOTO: Rune Nilsen GRAFISK DESIGN: Joanna Piasecka OPPLAG: 28.000 eksemplarer TRYKK: Polaris-Trykk, Harstad

BODØ NU/RESPONS

Sørfra er vi imponert over og kanskje litt undrende over den store tennisinteressen som har vært og er i NordNorge. Før hallene kom var utfordringene formidable og sesongene korte. I konkurranse med andre idretter som vil ha hallplass har heller ikke tennisen noe godt utgangspunkt; vi krever uforholdsmessig mye plass sammenliknet med mange andre idretter. Alle har ikke like lett for å skjønne at det ikke bare er å lempe 30 personer inn på en tennisbane og se hva som skjer. I Nord-Norge har Bodø vært i fremste rekke med gode spillere i landsdelssammenheng og tidvis på nasjonalt nivå, og med populære idrettslige arrangementer med en tydelig sosial profil. At vi er så mange som kommer langveis fra, både fra nord og sør, for å feire 100-åringen er et tydelig tegn på at vi setter pris på dere og det nordnorske lynnet som dere representerer. Vi misunner dere entusiasmen, livsgleden, rausheten og optimismen, som ofte står i kontrast til den mer trauste sørnorske uttrykksformen. I norgesmesterskap og andre turneringer sørpå er det alltid et solid tilskudd til det sosiale, og ofte også til det idrettslige aspektet med tennisspillere som kommer nordfra. Det få har visst er at en av de aller første tennisbanene i Norge ble anlagt i Kirkenes allerede på 1880-tallet, av lensmann Klerk for å tilfredsstille engelske laksefiskeres behov for adspredelser ut over fisket. Historien om banen som nå er nedgrodd etter tyskernes nedbrenning av Finnmark i 1944 ble gravd fram av Harald Sunde, opprinnelig fra Heming. Som tromsøværing gledet jeg meg til å dra til Bodø for å slå bodøværinger og andre sør for Tromsø i lagkamper og nordnorske mesterskap. Nå gleder jeg meg til å komme sørfra og oppleve feiringen av en sprek 100-åring sammen med en salig blanding av søringer og nordinger. Hjertelige gratulasjoner fra Norske Tennisveteraner!

Kristian Andenæs President Norske Tennisveteraner

Første verdenskrig var akkurat avsluttet, og veien mot det moderne Norge var akkurat begynt. Mange grupper og folk organiserte seg, i Bodø kom det i disse årene både fagforeninger, kvinneforeninger, idrettslag, kor og korps. Kulturlivet blomstret og dannet grunnleget for det som skulle bli en viktig bærebjelke i samfunnet vårt: den organiserte idretten. Midt i dette fant også tennisklubben sin naturlige plass, og det er imponerende at dere har klart å holde klubben levende i 100 år! Mange av oss har gode minner fra idretten. Vi har vunnet – og vi har tapt. Vi har kjent på samholdet og fellesskapet – og helt ærlig så tror jeg at mange av oss også har blitt litt bedre mennesker og kanskje til og med bidratt til å gjøre samfunnet vårt littegranne bedre gjennom idretten. Bodø tennisklubb har vært en betydelig bidragsyter til dette, og åpent tatt imot og styrket barn og unge gjennom 100 år i vår by. Men hele kjerna, hele grunnlaget for at idretten er nettopp mangfoldig, inkluderende og skaper magiske øyeblikk for både den lille jenta på ti år som gleder seg til å dra på cup for første gang, for han som atter engang presterer på topp og vinner medalje – og for hele nasjonen – er det faktum at alle gis anledning til å være med og at alle gis en mulighet. Det at noen så deg akkurat da du trengte det som mest kan handle om muligheten for å bli en stor idrettsutøver, men det kan like mye handle om hvilken vei livet tar. Mange har funnet de beste vennene eller kanskje til og med kjærligheten på tennisbanen. Kjærligheten til tennissporten har vært en drivkraft for Bodø tennisklubb gjennom 100 år, og jeg håper at denne fortsetter også de neste 100 år. Til lykke med jubileet!

Ida Pinnerød Ordfører Bodø kommune


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

3

Gratulerer – 100 år med små og store drømmer. Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med de første 100 år og håper å være med på både drømmer og seiere i de neste. Det skal lønne seg å handle lokalt, derfor bidrar vi til det lokale idretts- og kulturlivet gjennom Polar Kraft-fondet og Kraft til idretten.

Martin Losvik

Da blir pengene igjen i regionen, hos lokale lag og foreninger, fordi vi er en lokal strømleverandør og fordi vi vil gi noe tilbake.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen.

polarkraft.no Med energi fra SKS


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

V i gr atulere

d e m r Bodø Tennisklubb

100-år ! m sjubileu Undersøkelse, tannrens, røntgen og fjerning av misfarging kun

395,(veil. pris 850,-) Gjelder nye kunder og studenter

Vi tilbyr kveldsåpent og har gratis parkering! Tlf: 75 50 04 30 | Sandgata 5A, 3. etasje. Inngang i Storgata. | sandgata-tannklinikk.no

112

|

112

4


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Årvåkent blikk: Dusan Vasic følger nøye med når han skal instruere unge spillere som gjerne vil bli best mulig i tennis.

EN SERBISK BODØ-PATRIOT Han er Bodø-patriot, serber i hjertet,heier på Glimt og elsker FK Partizan. Møt den daglige lederen i Bodø Tennisklubb. Egentlig var det ingenting som tilsa at Dusan Vasic (23) skulle bli interessert i tennis. Det lå heller på ingen måte i kortene at han skulle havne i Norge, langt mindre Bodø. Til Bodø – helt tilfeldig Men så var det dette med tilfeldighetenes spill da. I 2002 var det den usikre økonomiske situasjonen i hjemlandet, som førte den da åtte år gamle Dusan til Bodø – hvor faren hadde fått jobb på sykehuset. – Det var en veldig merkelig situasjon. Jeg kjente ingen i byen og språket var helt fremmed. Tennis – helt tilfeldig Dog, Dusan tok utfordringene på strak arm. Han fikk kontroll over språket og begynte med tennis etter å ha sett barndomshelten Novak Djokovic spille.

– Jeg var nok litt for gammel til å bli en superstjerne, men jeg følte at dette var en sport som lå for meg. Dermed ble tennisklubben hans andre hjem opp gjennom skole og studier. Dusan har en bachelor i statsvitenskap fra Nord Universitet. Tema? En BA om Milosevic – Jeg valgte å skrive om Slobodan Milosevic. Milosevic var den svært omstridte serbiske lederen som ble anklaget for krigsforbrytelser, men som døde på cella før saken mot ham var over. – Jeg hadde tenkt å satse på en jobb i det offentlige. Statsvitenskap er svært anvendelig, sier Dusan. Leder og trener Men da hadde tennis-interessen vokst også til administrative oppgaver og i fjor ble han ansatt som daglig leder. I tillegg jobber han som trener i klubben. – Det handler mye om at de unge spillerne skal få en fin innføring i sporten, de skal ikke kjede seg og de skal bli fortalt hva som er den grunnleggende, rette teknikken. Selv har han brukt mye tid på å bli bedre og skaffe seg den rette kompetansen. Som ved å dra til tennis-akademiet til idolet Djokovic i Beograd. – En fantastisk opplevelse og jeg lærte utrolig mye, sier Dusan.

Ribbe, ja – lutefisk, nei Overgangen til Bodø og Nord-Norge har gått veldig bra, men det er fortsatt én ting som får Dusan til å steile: – Jeg spiser ikke lutefisk. Ikke snakk om! Ribbe går derimot helt fint, for det ligger nært opp til den serbiske grillmaten han er vant til. Så har han også blitt en ihuga Glimt-fan, men klubben han elsker over alt, er FK Partizan fra Beograd. En nesten-sensasjon Klubben som skapte sensasjon da de kjempet seg frem til finalen i cupvinner-cupen i 1966. Blant annet ved å slå både Werder Bremen og Manchester United. Men i sluttoppgjøret på Heysel Stadion måtte de gi tapt 1-2 mot Real Madrid. Så langt er dette høydepunktet, men Dusan drar gjerne til utlandet for å følge klubben i sitt hjerte når de spiller store kamper. Gleden ved lære bort Tilbake i Bodø er det likevel én ting som har førsteprioritet og det er tennisklubben. Det er der vi finner ham en torsdag ettermiddag, som trener for unge spillere. – Jeg prøver å lære bort alt jeg kan og det gir meg veldig mye å se at spillerne gradvis blir bedre og bedre. Kombinasjonen av gleden over spillet og hard innsats er det som betyr noe.

5


6

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

EKTE TENNISGLEDE Se nøye på bildene på de neste sidene! Her ser du hva ekte tennisglede betyr i praksis. – Bra! Mycket bra! Sportslig leder Rikard Olsson leverer kontinuerlige tilbakemeldinger på klingende svensk, med etanstrøk av nordnorsk dialekt. Den tidligere håndballspilleren deler ut highfives og oppmuntrer ungene i hallen. BLI KJENT MED SPORTEN Det er tid for ung tennisglede, hvor de yngste er helt nede i 3,5 år. Her handler det rett og slett om å bli kjent med sporten og finne ut hvordan ting fungerer. – Starten er kun lek, forteller Olsson. VIKTIG KOORDINASJON Mye av poenget med tennis er det som kalles for øye-hånd koordinasjon. Og da brukes det mange teknikker for å vise ungene hvordan dette samspillet kan utvikles og styrkes. – Vi tar kjegler, snur dem opp ned og så handler det om å fange ballen. Eller man setter opp ballonger og så er det om å gjøre å treffe ballongen med racketen. Igjen, øvelsen fokuserer på timing.

»

– I tennis er timing alfa og omega, forklarer Olsson. KOS MED FORELDRE OG BARN For de yngste er det en forutsetning at foreldrene er med, og dette blir da også en flott anledning for mor eller far til å gjøre spennende ting sammen med barna. – Dette er rett og slett en koselig foreldrebarn time, hvor det viktigste er at man har det gøy, sier Olsson. Selv er han rimelig fersk som tennisspiller, men er nå fullstendig hektet. Og ekspertene i klubben er enige om at han faktisk har et rett så stort talent for sporten. HYLER AV GLEDE Men i denne timen, er det ungene som står i fokus. Og de hyler av glede når det kjøres en øvelse hvor det er om å gjøre å unngå å bli truffet av ballene som Rikard slår mot dem. – Og hvem vet? Kanskje det skjuler seg en fremtidig stjerne her?


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Fulltreffer: Vuk Stojic følger ballen med argusblikk og får inn en suveren forehand.

7


8

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

1. Dyp konsentrasjon: Trym Sortebech Huge drar til med full styrke under slagtreningen. 2. Tunga rett i munnen: Felix Bakke Olsson lever seg helt inn i spillet og jakter på ballen med hele kroppen. 3. Med liv og lyst: Eliah Antonsen Haubakk sjonglerer ballen med den største selvfølgelighet. 4. Gjøgleren: Una Brodenstad prøver å balansere tennisballen på nesen, med vekslende hell.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Den skal tidlig krøkes: Matheo Værang Huge er så vidt litt større enn racketene, men interessen er allerede på topp.

9


10

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Utleie av leiligheter og næringslokaler

Rensåsen Park Fra 1. april 2019 har vi 6 stk 2-og 3roms leiligheter til leie.

Dronningens gate 28 Toppetasje med balkonger. 5 ledige kontorer i et flott kontorfellesskap med møterom og kjøkken. Priser fra kr 1950,- pr kontor, pr mnd.

Moloveien 18 Ferdig møblert kontor med møterom, kjøkken og byens beste utsikt.

Ta gjerne kontakt for omvisning - kanskje har vi noe som passer for deg og din bedrift! ragnvald.anderson@gmail.com • tlf. 400 83 000


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Humørsprederen: Ivar Berg fjord har et konstant smittende humør og brenner fortsatt for å få tennisen ut til så mange som mulig.

– Det du vil, får du til Han begynte sent, men i løpet av kort tid var navnet Ivar Berg fjord (80) synonymt med arbeidet for å få tennisen ut til hele Norge. Det var skolen som dannet grunnlaget. For innerst inne vil den tidligere rektoren ved Bodø videregående skole alltid være en pedagog. Mannen som brenner for nysgjerrighet og da særlig språk. ALLTID KLARE BESKJEDER Men idretten har alltid stått ham nært. Og – minst like viktig – inkludering og breddesatsing. – Jeg hadde en elev som nektet sende ballen til en jente som var med på laget. Da truet jeg med å sette ham ned én karakter hvis han ikke skjerpet seg. Latteren runger i rommet. Men der har du også Bergfjord i et nøtteskall. Rettferdighetssansen har alltid staket ut kompasskursen hans. Så var det egentlig helt tilfeldig at han ble dratt inn i tennisen. HEKTET FRA DAG ÉN – Det var Ivar Bakke som introduserte meg for sporten. Jeg ble hektet fra første stund.

Det skjedde sent en 16. mai, hvor vi spilte til langt på natt. Da hadde Bergfjord allerede rukket å bli 45 år. Men det stoppet ikke der. For Bergfjord fattet fort interesse for både trenergjerningen og organisasjonsarbeidet. Og med den samme grundigheten som preget hans skolehverdag, ble det utallige verv og oppgaver i tiden som fulgte. Det endte med flere år som visepresident i Norges Tennisforbund. GULLMERKET MED DIPLOM I dag er Bergfjord den ærefulle innehaver av forbundets gullmerke med diplom, noe som er den høyeste utmerkelsen. Den deles ut til en person som administrativt har tjent forbundet på en særlig fortjenestefull måte. Og der står Bergfjord i en særklasse, med tanke på breddeidretten. Han har jobbet frem baner og haller over hele Norge. Noe han rakk i tillegg til jobben på skolen, som trener i både Grand og Junkeren.

Og som lærer på voksenopplæringen på Bodø hovedflystasjon. GOD MAT OG DRIKKE Privat er Bergfjord en varm tilhenger av gladjazz, Verdi, fårikål, pølse med potetstappe, en god rødvin og tilårskommen whisky. Men tilbake til tennisen. Hva er det som gjør den så fascinerende? – Det er en flott idrett, tette dueller, strategi, teknikk, kondisjon og så må du stole på deg selv! FEDERER STØRST På spørsmål om hva som er hans beste slag, blir Bergfjord litt i tvil: – Serve, smash, volley, dropshot, backhand? Nei, men min forehand er brukbar. Ber du Bergfjord nevne noen forbilder fra tennisbanen, så kommer svaret kontant: – Roger Federer!

11


12

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

MASA INTERNATIONAL · SPESIALIST PÅ EIENDOM I UTLANDET MASA International ble startet i 1981 og har vokst til en solid internasjonal organisasjon, uten å miste den spesielle “familiefølelsen” som våre kunder fortsatt finner beroligende. I 2016 feiret vi 35-årsjubileum og har frem til i dag hjulpet over 36.000 familier med å realisere deres drømmer om en ny og bedre livsstil. Vi er stolte av vårt rykte som et av Europas ledende eiendomsmeglerselskaper, og vi har masse flotte boliger for salg på vakre Costa Blanca. Visningsturer 4 - 5 dager til Alicante og Malaga. Tilrettelagt tur tilpasset dine behov (og kanskje en runde på tennis- eller golfbanen også) Fra kr. 1990,- pr. pers (fly og hotell). Kontakt oss: Tor Antonsen tlf. 91 61 47 77, post@spanialiv.no

www.masainternational.no


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

13

UNIKE BILER – I EN UNIK NATUR

Bodø Lufthavn Storgata 23 B, 8001 Bodø Telefon: +47 75541000 www.avis.com

DESIGN& FOTO: BODØ NU

Bodø er omkranset av fortryllende naturopplevelser. Avis Bodø sørger for at du får rett bil til rett tur. Og da blir opplevelsen enda sterkere!

Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med 100års-jubileet!


14

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

I desperasjon etter å spille tennis, også om vinteren, ble Sangerhallen ved Rensåsen tatt i bruk i mellomkrigstiden.

Foto: BODØ TENNISKLUBB

Bodø Tennisklubbs situasjon de første årene kan oppsummeres i ett essensielt spørsmål: – Vi har racketer og vi har tennisballer, men hvor i all verden skal vi spille? Av GEIR ARE JENSEN


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Det skulle gå 11 år fra Bodø Tennisklubb ble stiftet til man hadde en bane det var mulig å spille på. Håp og frustrasjon, dugnadssvik og pengetrøbbel, krig og håpløse beiarværinger. Her er historien om tennisklubbens svært trange fødsel.

Bodø Tennisklubb ble stiftet i 1918 under navnet Bodø Lawn-tennis Klub. Blant de ledende krefter de første årene var Christian A. Jakhelln, Erling Sannes, Birger F. Moe og Erling Tjærandsen. Klubbens situasjon de første årene kan oppsummeres i ett essensielt spørsmål: – Vi har racketer og vi har tennisballer, men hvor i all verden skal vi spille tennis? Så sent som i 1925, syv år etter klubbens fødsel, skrives det i styreprotokollen om det foregående år: 1924 har for klubben været et godt aar, idet interessen for sporten har været stor og det gode vær gjorde at man har kunnet spille mere end sedvanlig. Dessverre blev der ikke spillet saa meget som ønskelig idet man ogsaa dette aar har været henvist til skolegaarden og kun har hat tilladelse til at benytte denne 7 ½ –11 aften.

Så startet arbeidet med å finne et sted å anlegge bane. Styret – anført av Birger F. Moe – kastet sitt blikk på ei tomt: Plassen mellom middelskolen og Fredensborg. Der kommer det første av mange tilbakeslag: Paa grund av de mange hensyn byen maatte ta gik det sent med forhandlingerne og senere paa sommeren blev det meddelt at klubben maatte søke at finde en anden tomt. Hvilket Bodø Lawn-Tennis Klub gjorde. De søkte kommunen om å få anlegge bane i parkbeltet mellom den prosjekterte Parkvei og Grendsen. Bom igjen: I januar 1925 blev det meddelt at parkbeltet skulle utparcelleres og benyttes til boliger, saaledes at vor klub maatte søke at finde en anden tomt og byen lovet at stille seg saa velvillig som mulig. Et lite sidesprang fra idretts- til samferdselshistorie: 17. juni 1923 vedtok Stortinget byggingen av Nordlandsbanen – fra Grong til Bodø. En forventningsfull by gjorde seg klar for modernitetens tøffende ankomst. Bodø bystyre holdt av kvartal 55 til togstasjonen. Dette er kvartalet mellom Bodø aldersog sykehjem og Fylkesbygget. Men siden man i realismens ånd ikke så for seg at det første tog skulle ankomme dagen etter (det skulle i virkeligheten ta 39 år) – gjorde tennisklubben et nytt forsøk – og lyktes: I begynnelsen av mars forelaa saa bystyrebeslutning for at klubben vederlagsfrit kunde faa tilstrækkelig plass til 4 baner i kvartal 55 og denne plass blev garantert klubben i 15 aar. Ut over denne tid kunde man intet love men ansaa det rimelig at klubben ut over denne tid fikk benytte plassen indtil jernbanen selv trængte den.

Men så var det finansieringen. En bane ville koste klubben 3.000 kroner, og det var penger klubben ikke hadde. Men klubben hadde en rekke velstående medlemmer, som personlig garanterte for et lån fra Bodø Sparebank på 1.200 kroner. Og resten? Obligasjoner fra klubbens medlemmer! Der blev paa stedet tegnet 25 obligationer og foretagende maatte saaledes betragtes som sikret.

Et sidesprang fra baneproblematikken: I 1925 sto det en megetsigende notis i protokollen: Den 5. og 6. juli avholdtes den aarlige match mot Sulitjelma lawn-tennis klub i Sulitjelma. (…) Resultatet var at Sulitjelma vandt overlegent. Sulitjelma Lawn-tennis klub var stiftet allerede i 1914. Det er grunn til å tro at det frodige tennismiljøet i Sulis var en inspirasjon for stifterne i Bodø. Allerede på slutten av 1800-tallet spilte man tennis i Sulis. Det vet vi fra et brev Pelle Molin skrev. Den svenske maler, skribent og kvinnebedårer var hyret inn av direksjonen for å male bilder fra området. I et brev fra august 1895 skriver han: Lawn Tennis spellas på sommerafterna. Pelle Molin ble fort en del av det gode selskap i Sulis – det samme gode selskap som siden skulle stifte tennisklubb. Men da Molin begynte å skildre det groteske klasseskillet og arbeidernes kår i svenske aviser, falt han i unåde hos de mektige menn og ble jaget fra Sulis. Tvangssendt til Bodø av selveste konsul Persson, Sulitjelma Grubers svenske grunnlegger. Klasseskillet gjorde seg i høyeste grad gjeldende også innen tennissporten i Sulis. Bare funksjonærene fikk benytte tennisbanen i Furulund. Men arbeiderne hadde for lengst vist sin aksjonskraft. I tur og orden stiftet de egne klubber og anla egne baner. Mons Petter tennisklubb kom til i 1921 – og ble etter hvert den dominerende tennisklubb i Nordland. Ikke minst ved Thormod Lund, som ble nordlandsmester seks ganger. Så kom Charlotta tennisklubb, Sandnes tennisklubb og Jakobsbakken tennisklubb. Ved begynnelsen av 30-tallet var det borgerlige tennismiljøet minimert, både i størrelse, banekapasitet og kvalitet, dog med et stort unntak. I 1930 kom den franske ingeniør Jean Paul Detrie til Sulis. Han var en av Frankrikes beste tennisspillere og visstnok parismester. I de par årene han var i NordNorge var han uslåelig. – Det var godt at han fór, så vi kuinn bynn å vinn igjen, skal det ha blitt sagt da Detrie vinket Sulis og stedets fem tennisklubber farvel.

Selv om økonomien var noenlunde sikret for Bodø Lawn-tennis Klub, var det fortsatt store vanskeligheter med å få anlagt tennisbanen i kvartal 55. Delvis på grunn av mangel på sten og grus. Delvis «paa grund av likegyldighet og skoft» hos kontraktøren.» Delvis på grunn av langvarig regnvær. Styresekretæren okker seg også over manglende dugnadsinnsats fra egne medlemmer: Dessværre har det alltid vist sig vanskelig at faa medlemsmassen til at delta i arbeidet paa banen. Styret konkluderer med at Bodø Lawn-tennis Klub, i sine bestrebelser etter en bane å spille på, har «utur på ethvert område». Underveis blir det også kritisk med tanke på avbetalingene på lånet i Bodø Sparebank. En rekke tiltak blir forsøkt. Høstfest i ateneumet, marked i en hel uke i arbeidersamfundet og karneval samme sted. Når banen i halvveis desperasjon blir åpnet 6. juni 1926 med kamper og avdempet festlighet, er den så dårlig at den knapt kan brukes resten av sesongen. Og slik fortsetter det. I 1928 blir stadsingeniør Knudtsön mobilisert og anbefaler innkjøp av to fat klorkalsium som strøs utover banen. For, som det står: Klorkalcium har den virkning på banen at dens overflate holdes pasende fugtig, så den danner en sammenhengende noget seig masse. En oppgitt referent skriver i styrereferat for 1929: Banen viste sig ved sesongens åpning å være i en miserabel forfatning. Det hjalp lite at man tromlet og tromlet. Den forblir like elendig.

På høsten skimtes det optimisme: Banen var allerede fra i fjor høst ganske bra, men trengte en del sand som direktør Aas ved Rønvik Asyl var så elskverdig å forære klubben. Slik kan man konkludere: 11 år etter tilblivelsen hadde klubben endelig en skikkelig bane. Med bedre forhold økte interessen og i 1930 bestemte klubben seg for å anlegge en bane nummer to. Arbeidet startet i 1931 og ble sluttført våren 1932. Som vanlig ikke uten komplikasjoner: Den nye bane skulde efter planen iaar tromles med kommunens store motorveivals, men desværre viste det sig at grunden omkring banen ikke tillot at denne svære maskin som veier 9 ton blev kjørt ind.

»

15


16

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Fra Sulitjelma Lawn-tennis Klubbs bane på Furulund. Her var det kun funksjonærene som slapp til.

Men klubbens medlemmer får fatt i 40 hektoliter grus fra Turisthyttevei-utbyggingen og tromler med kroppsmakt:

(i Sangerhallen) blev beslaglagt til skole og interimskirke.

Denne grus viste sig at være utmerket, og banen har allerede iaar været brukbar.

Med dette fikk Bodø Tennisklubb behov for et nytt hjem. I samarbeid med kommunen ble området ved Bodø stadion utpekt. Arbeidet ble påbegynt i mai 1947.

I 1931 er antall aktive kommet opp til 31, en markant økning. Og det er flest damer, 17 i tallet. Som det står i et styrereferat dette år: Det fremgaar for øvrig av sommerens resultater at de dager er forbi da det smukke kjønn var det svake. I mellomkrigstiden steg interessen for tennis betydelig. I resultatlister fra den tiden figurerer en Rønvik tennisklubb. I tillegg fikk både sykehuset og Rønvik Asyl egne baner og spillere. Sangerhallen i Rensåsen (ved siden av dagens Kjolesalongen) fungerte som innendørs tennisbane – etter initiativ fra sykehusdirektør Fredrik Høyer Dahl.

Det blev ikke spilt tennis i Bodø efter sommeren 1940.

Vanen tro forløp heller ikke dette arbeidet som ønsket. En meget syrlig referent beskriver utfordringen slik: Kommunens arbeidslag besto av 3 beiarværinger som anså det som sin livsoppgave å omdanne tennisbanene til hoppbakke. Disse villfarne sjele ble gjort oppmerksom på at banene skulle være mest mulig horisontale, men da det visste sig at d’herrers oppfatning ikke helt stemte overens med klubbens styre, så vi oss nødsaget til å returnere den utlånte arbeidskraft til byingeniøren. Etter bortvisning av beiarværinger og en større bergingsaksjon er likevel de to banene klar til bruk

Foto: UTLÅNT AV KJELL LUND OLSEN

6. august 1947 – og med et nødskrik kunne Nordnorsk mesterskap avvikles. Men den mesterlige referent, som dessverre ikke er navngitt i bøkene, klarer ikke dy seg for et siste hjertesukk. Igjen handler det om dugnadsinnsatsen, eller mangel på sådan, fra klubbens egne medlemmer: Noen av herrene hadde en tendens til å møte frem til arbeidet iført sine beste dresser. Hvis dette ble gjort for å bedre utsikten og høyne den estetiske sans hos klubbkameratene, kan det selvsagt ikke kritiseres. Men hvis dette ble gjort for å spare vedkommende for negerarbeid (som det var mer enn nok av), var det høyst daddelverdig. Siden den gang har tennisklubben holdt til i samme området – og feirer stort jubileum med gode baner og flott hall i Tennisveien. Og klubbes styre tør vite at når man har når man krangler med kommunen, rammes av ødeleggelser og manglende dugnadsinnsats – stiller man seg i en 100-årig tradisjon.

Av naturlige årsaker er det et stort hull i Bodø Tennisklubbs protokollføring – fra 14. juni 1939 og de følgende seks år. Det neste referatet har overskriften: Og så kom Krigen. Videre heter det: Klubbens 2 baner blev snart tatt i bruk av tyskerne til treningsplass for fotball. Gjerdet blev ramponert. Huset brutt opp og tilsvinet. Da ødeleggelsene blev åpenbare tok de gjenværende av styret konsekvensene og solgte klubbhuset til fraflytting. Neste og avgjørende handling var kommunens utvisning av banearealene til byggetomter. Klubbens konsesjon på banearealet utløp i 1940, og det var således intet å gjøre. Det må videre noteres at tyskerne bygget lasarett på sykehusbanen og en barakk på støpte fundamenter på asylbanen. Tennishallen

Banen viste sig å være i en miserabel forfatning. Det hjalp lite at man tromlet og tromlet. Den forblir like elendig. FRA BODØ TENNISKLUBBS PROTOKOLLER


17 Foto: UTLÅNT AV KJELL LUND OLSEN

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Fra Bodø tennisklubbs første bane i Kvartal 55 – mellom dagens sykehjem og fylkesbygget. I bakgrunnen sees Bodø domkirke. Bildet er fra Nordnorsk mesterskap i juli 1932.


18

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Offensiv kraft: Kundesjef i Polar kraft, Frode Schjenken Jensen, er stolt over at bedriften er hovedsponsor til Bodø Tennisklubb. – Vi deler de samme verdiene.

SLÅR ET SLAG FOR NÆRMILJØET – Det handler om å styrke bredden i byens tilbud. Det må finnes noe for alle. Ingen by uten folk, ingen folk uten aktivitet. Slik konkluderer kundesjef Frode Schjenken Jensen i Polar kraft, når han skal begrunne hvorfor selskapet er hovedsponsor for Bodø Tennisklubb. Opprinnelig var dette en avtale som ble inngått mellom klubben og SKS, og som det var naturlig å ta med videre da Polar Kraft ble etablert i fjor. KNALLHARD KONKURRANSE – Vi vet at sponsormarkedet i Bodø er knallhardt og når de store klubbene har gått runden, kan det bli lite igjen til de mindre klubbene, sier Schjenken Jensen. Bodø Tennisklubb har som formål å få tennis ut til folket og satser bevisst både på de yngste og de eldste. Dette er en filosofi som Polar kraft har stor sans for:

ENGASJERTE ANSATTE – Vi har våre kontorer i Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Salten og Bodø. Vi har nå nesten 30 ansatte som alle – hver på sin måte – er engasjert i sine lokale nærmiljøer. – For oss er det viktig å være både en god og spennende arbeidsplass, men også en offensiv samfunnsaktør, understreker Schjenken Jensen. ØNSKER Å GI NOE TILBAKE Dette er tanken bak satsingen “Kraft til idretten” og Polarfondet som gir støtte til lag og foreninger. “Kraft til idretten” gir deg sjansen til å få rimeligere strøm, samtidig som du støtter et idrettslag etter fritt ønske.

– Poenget her at kunden selv kan bidra til å støtte sitt idrettslag eller klubb gjennom strømregningen. Dette er strømbransjens svar på grasrotandelen, sier Schjenken Jensen. LANGE TRADISJONER Så er det også slik at kraftindustrien i Nordland er en av fylkets eldste. Da passet det også fint å inngå en avtale med 100 år gamle Bodø Tennisklubb. – Klubben er opptatt av å skape et bedre nærmiljø, økt trivsel og en mer aktiv hverdag. Hvis vi kan bruke litt av vårt overskudd til å støtte dette, så går det hånd i hånd med vår visjon for Polar kraft, «Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen» sier kundesjef Frode Schjenken Jensen.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Å starte en bedrift gir helt fantastiske ringvirkninger. Se hva din bedrift bidrar med i samfunnet dnb.no/ringvirkninger

Bo ved porten til Bodømarka SALGET ER I GANG!

1-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter er i salg nå. Husbankfinansiering Jensvolldalen byggetrinn 3 er det neste store salgsprosjektet i det nyutviklede boligområdet på Grønnåsen. Her skal det bygges 92 leiligheter fordelt på fire bygg.

Jensvolldalen er for deg som vil ha kort vei til byen, men som også vil bo med Bodømarka som nærmeste nabo. I Jensvolldalen kan du spenne på den enten tur-, sykkel- eller skisko og velge mellom flere inngangsporter til det fantastiske løypenettet vi har i byen.

Mer informasjon om området og alle leilighetene finner du på

jensvolldalen.no

19


20

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

VÅRT STYRE OG TRENERNE:

DISSE STYRER KLUBBEN: Her er det sittende styret i Bodø Tennisklubb. F.v styremedlem Tor Antonsen, styremeldem Terje Nohr, styreleder Knut Hagen, sekretær Andrine Skjelstad, sportslig leder Rikard Olsson og nestleder Ragnvald Anderson.

TRENERE: Andjela Ganevski, Mauritz Skogøy, Thor Fransplass, Espen Anderson, Dusan Vasic. Ikke til stede på bildet: Emma Skarica, Benjamin Vaag Miller.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

ØNSKER DU Å SPILLE TENNIS I BODØ? Pris for årsmedlemskap: Senior 1300 ,Junior 600 ,Familiemedlemskap (2 voksne og barn under 18 år) 2000 ,Firmamedlemskap max 8 brukere 3000 ,Firmamedlemskap max 16 brukere 5000 ,Firmamedlemskap over 16 brukere 7500 ,Ekte/samboerpar 1800 ,Pensjonist 600 ,Melder du deg inn nå får du 50% rabatt ut 2018, mer info bodotk.no/hvordan-bli-medlem

Vi tilbyr baneleie til ikke-medlemmer, for mer info bodotk.no/priser. Det er også muligheter for privattimer med våre trenere både for medlemmer og ikke-medlemmer. Send oss mail for mer info. Vi kjører nybegynnerkurs for voksne i uke 26 og 30. Kursene blir mandag – fredag, klokken 17-19 gjeldene uke. Påmelding/mer info send oss mail. Tennisskole for barn og ungdom starter i uke 35. Vi tar imot deltagere fra 4 år og oppover. For mer info se vår hjemmeside/send oss mail. Bli samarbeidspartner: Ønsker du å bli samarbeidspartner? Send oss mail og vi skreddersyr en avtale som passer for deg og din bedrift. Vi ser frem til samarbeidet!

www.bodotk.no • post@bodotk.no /Bodø Tennisklubb

/bodotk

21


22

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Hall-kameratene: Bernt Hepsøe og Eirik Steinsvik var to av de som gikk i bresjen da hallen til Bodø Tennisklubb så dagens lys.

HALLEN SOM BLE HELOMVENDINGEN Dagens tennismiljø i Bodø hadde aldri eksistert, hadde det ikke vært for de modige hall-planene på 80-tallet. – Jeg fikk rett og slett abstinens, forteller Eirik Steinsvik. Han hadde blitt hektet på tennis under studietiden i Trondheim. Og da det kom en hall der, ble han fast inventar. DÅRLIGE TRENINGSFORHOLD Sjokket var desto større da han kom til Bodø i 1982 og innså at byen manglet en hall. Dermed la vær og vind sterke begrensinger på treningenes kvantitet og kvalitet.

Året etter lanserte Steinsvik ideen om en hall på årsmøtet i klubben. Svaret kom fort: – Kjempeidé. Men hvordan får vi det til? HANDLEKRAFTIG ARBEIDSGRUPPE Inn i bildet kom en annen tennisfrelst mann, Bernt Hepsøe. Sivilingeniøren fant fort frem til et finsk firma som hadde modulbaserte løsninger. Hepsøe og Steinsvik fikk også god hjelp av Kjell Alst og Henry Berntsen, som utgjorde arbeidsgruppen for en hall. Ivar Bakke ble også sentral, for det var han som kom opp med en plan om finansiering. Banken krevde 300.000 kroner i egenkapital for å bevilge et lån, Men kassa i klubben var tom. MEDLEMMENE STILTE OPP – Jeg satt på toget på vei til en oldboyskamp på Mo og forfattet et brev til medlemmene i klubben. Hvor jeg ba om at folk skjøt inn penger i klubben og så kunne de få spille for 10 prosent av beløpet.

Svarene kom raskt og de var positive. I løpet av 14 dager kom det inn 240.000 kroner. Og med løftet om å skaffe til veie resten i løpet av året, fikk klubben innvilget det avgjørende banklånet. Det ble også lagt ned en formidabel dugnadsinnsats av medlemmene, blant annet gjorde de det aller meste med servicebygget som er knyttet opp mot hallen. VARIGE VENNSKAPSBÅND Og i 1987 var det klart for åpning – en ny æra var begynt. For Hepsø og Steinsvik ble dette også starten på et 25 år langt tennis-vennskap, med ukentlige dueller. – Det er også noe at det sjarmerende med tennis, du knytter varige vennskapsbånd, sier Hepsø og Steinsvik.

23


24

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

– TENNISEN HOLDER OSS UNG! Latteren sitter løst når veteranene i Bodø Tennisklubb møtes til sine ukentlige treninger. – Det var bra du kom, Norunn! Dette holdt på bli en skikkelig gammelmannsklubb. MUNTER VOLLEY Karl-Johan Henriksen (77) følger opp rosen med en hard volley. Men Norunn Følvik (67) er med på notene. Hun er offensivt fremme ved nettet og kontrer med en ball Henriksen ikke får kontroll på. Enda mer latter. Det er torsdag formiddag i tennishallen og de skikkelige veteranene boltrer seg. Her finner vi også eldstemann i klubben, Jan Petter Rasmussen (89). LEGENDARISK BUTIKK For de som husker godt, så var han mannen bak Rasmussen Glassmagasin. Butikken som lå i krysset Dronningens gate-Rådhusgata, etablert helt tilbake i 1894. – Den var 100 år da jeg la inn årene i 1994, minnes Jan Petter. – Like gammel som klubben er nå, kontrer fjerdemann på plass denne dagen, Erik Tømte (77).

Han jobbet mye for det klassiske tankrederiet som hadde navnet til, og ble ledet av, Hagbarth Waage. En mann som sto kysten nær, som støttet krigsseilerne og finansierte tre redningsskøyter. BY OG LAND – HAND I HAND Da blir også helt naturlig at Norunn Følvik hadde sine yrkesaktive år som servicemedarbeider på Valnesfjord Helsesportsenter. For Bodø har alltid vært utløselig knyttet til omlandet og nabokommunene i Salten. Så her er de, fire tennisglade mennesker, en hustrig torsdag formiddag i Bodø. Og de kunne ikke ha funnet en bedre plass:

– Dette er noe vi ser frem til hver uke. Én ting er mosjonen, noe helt annet er vennskapet og samholdet, sier Rasmussen. HEIER PÅ HVERANDRE – Det blir også en form for et positivt gruppepress. De dagene vi føler oss litt slappe og har lyst til å droppe treningen, så føler vi jo at vi sviktet de andre. Noe som er helt uaktuelt, sier Henriksen. Det er Følvik helt enig i: – I tillegg så hjelper tennisen oss med å holde hode i trim. For du må tenke raskt når du spiller tennis.

SØRUM = FORSVARET Han slet med en kranglete rygg og trodde at tennis ville bli for utfordrende. Så viste det seg at det var nettopp dette som skulle til for å holde formen ved like. Tømte er fra Stomperud-kommunen Sørum og da kunne han jo ikke velge noe annet enn Forsvaret. Nærmere bestemt arbeid med kontroll og varsling i Luftforsvaret. Sånn sett er det også et lite tverrsnitt av Bodøs historie som befinner seg i hallen denne dagen. Luftforsvaret har alltid spilt en avgjørende rolle i fylkeshovedstaden med alt fra Reitan til hovedflystasjon og luftvern i Bodin leir. EN STUERT I TANKFART Kjøpmann Rasmussen tilhører den klassiske sentrums-gjengen, med dype historiske røtter. Og Karl-Johan Henriksen? Her kommer byens maritime innslag på banen. – Jeg er utdannet kokk og har seilt mye til sjøs som stuert, både innen – og utenriks, forteller Henriksen.

Supert samhold: – Miljøet blant oss litt eldre i klubben er helt fantastisk og det hjalp betydelig at vi fikk inn en kvinnelig humørspreder, sier gutta. F.v. Erik Tømte, Norunn Følvik, Karl-Johan Henriksen og Jan Petter Rasmussen.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

» Ukas høydepunkt: Tennistreningene er ukas høydepunkt for Karl-Johan Henriksen (77), som her nettopp har fått inn en vinnende ball.

25


26

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Klubbens eldste: Tidligere kjøpmann Jan Petter Rasmussen (89) følger ballen med argusblikk. Det gis absolutt ikke ved dørene når veteranene tråkker til.

Offensiv taktikk: Norunn Følvik (67) er raskt fremme og møter ballen tidlig for å tvinge motstanderne på defensiven. – Tennis er trim for kropp og hode.

Forsvarstaktikk: Den tidligere luftforsvarsmannen Erik Tømte (77) forsvarer seg innbitt med solid grunnlinjespill. – Tennisen har vært balsam for en kranglete rygg.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Opplev Ramsalt – en by i byen Med leilighet i Ramsalt får du muligheten til å være nært havet og naturen i urbane omgivelser. Med en rask heistur kommer du til kaipromenaden med et variert tilbud av restauranter og butikker. For mer informasjon besøk www.boramsalt.no, eller kontakt en av våre meglere.

Vi vet at innredning og materialvalg er utrolig viktig, men vi kan ikke design ditt hjem alene. Innredningsvalg for byggetrinn 1 og 2 avsluttes hhv. 31.august og 15.september.

DNB Eiendom – du finner oss i Moloveien 16 og Jakhelln brygge Daglig leder/prosjektmegler Pål Martin Arntzen 913 99 147 Eiendomsmegler Bjørn Harald Sandvik 916 05 209

bynorth.no

Vi foretar utvendig renovering av tennishallen, og gratulerer Bodø Tennisklubb med 100 år!

27


28

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

DRØMMEN E Hun er 15, født med racketen i hånda og har et brennende ønske om å bli proff. – Jeg har i praksis spilt hele livet. Familien er nok over gjennomsnittet interessert i tennis, sier 15 år gamle Marie Skarica med et smil. Bodøjenta er nærmest født med racketen i hånda. Fra barnsben av har faren Anto Skarica – langvarig styremedlem i Bodø Tennisklubb – dratt henne med på banen. RASK FREMGANG Og fremgangen har kommet fort: Hun har allerede vunnet norgescup og spilt et par internasjonale turneringer. I fjor sikret hun seg sin første NM–tittel

i double sammen med Ine Stange fra Oslo. I år kom det første landslagsuttaket – hvor hun akkurat har vært på samling. – Det var veldig morsomt og lærerikt. Nivået er ikke avskrekkende, men det er klart at de andre jentene er veldig gode. Det er givende å få matching utenfor Bodø. MENTALT STERK – Hva er styrkene dine som tennisspiller? – Jeg vil si at jeg er flink til å være aggressiv og klare å få motspilleren ut av rytmen. I tennis er det viktig å være sterk mentalt – og det mener jeg at jeg er.

Men for å bli best, kreves mye trening. Hun prøver å få presset inn ei økt både før og etter skolen. Ja, når hun kan, egentlig. Syv dager i uka, flere timer om dagen, trener Marie i Bodø tennishall. –Jeg er vel ganske ambisiøs og trener så ofte som mulig nå, ved siden av skolen. Da blir det også trening om morgenen, slik at jeg rekker alt jeg skal i løpet av en dag. BEINHARD PRIORITERING – Det må jo kreve en voldsom struktur? – Haha, ja absolutt. Det handler om å prioritere, rett og slett. – Hvordan kobler du av fra trening, skole og prestasjonsjag? – Egentlig ikke annet enn å slappe av og være med venner. For tiden er det ekstra hektisk: Skarica har som nevnt nettopp vært på landslagssamling. Hun deltok i U16–NM et par helger etterpå, hvor det


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

ER Å BLI PROFF ble en ny NM–tittel i doubleklassen, mens hun sikret seg bronsemedalje singel.

tene. Men vi har klart å knytte kontakter sørpå, som gir oss bra input.

hjemme. Jeg vet ikke om jeg kommer inn, men har i hvert fall søkt. Forhåpentligvis ordner det seg.

KLART FOR NYTT NM I sommer er det utendørs–NM. I skrivende stund ligger hun i hardtrening for å prestere der. – Jeg ønsker å komme langt i NM. Drømmen er å ta NM–tittelen i singelklassen. Jeg håper også å skaffe meg mer internasjonal erfaring i løpet av året. Der de fleste ungdommene velger seg tradisjonelle lagidretter, har altså Skarica satset på en individuell gren. Hun skryter av tennisklubben for å tilrettelegge ekstra for de mest ambisiøse.

DE BESTE UNDER SAMME TAK Blant annet har hun besøkt akademiet ProCourt i Oslo to ganger, hvis mål er å samle de beste tennisutøverne under samme tak. Norges beste spiller gjennom tidene, Christian Ruud, står bak. – Utbyttet har vært veldig bra. Det er så nyttig å få tilbakemelding på det man gjør fra andre enn de man omgås i miljøet i Bodø. Jeg har fått mange nye ting å jobbe med. For tiden går Marie siste året på ungdomskolen, Hun er ikke i tvil om at idrettsatsingen legger premisset for hvilken videregående skole hun velger. Ønsket er å bli værende i byen – hvis det nye toppidrettsgymnaset, NTG Bodø, vil ta henne inn. Det pågår nemlig en diskusjon om individuelle idretter også skal få innpass på skolen. – Jeg tenkte litt på å flytte før jeg fikk vite om NTG Bodø. Aller helst håper jeg det blir et bra opplegg her

Tennistalentet er påpasselig med å takke de som har tilrettelagt for henne hittil, særlig faren Anto, trener Espen Anderson og tennisklubbens styreformann Knut Hagen. Hun er også helt avhengig av sponsorer for å få matchet seg mot de beste nasjonalt og internasjonalt. Med seg på laget har hun blant annet fått Lekepiloten, Julius Jakhelln as, T. Kolstad Eiendom, R. Anderson, Sandgata tannklinikk, Spanialiv, Burger King og Peppez Pizza. – Det er helt avgjørende med støtte. Jeg har vært så heldig atdisse har bidratt med penger, det har hjulpet veldig. – Hvor god skal du bli, da? – Jeg skal prøve å bli så god som mulig. Målet er å ta en individuell NM–tittel i år og på sikt håper jeg å bli proff.

FÆRRE AKTIVE Men selv om noen nye medlemmer kommer til, er det stadig langt færre aktive spillere enn blant de større idrettene. – Det er nok litt vanskeligere for meg å få matching og klare å henge med på hva som er bra treningsmessig. Kunnskapen er ikke like stor som i de største lagidret-

29


30

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Trekanten Apotek gratulerer Bodø Tennisklubb med 100-års jubileet!

Plassmyrveien 50 Bodø | tlf. 755 10 070 | trekanten.bodo@apotek.no

Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med 100års-jubileet, og ønsker klubbens medlemmer hjertelig velkommen til feiring hos oss!

Sjøgata 23, 8006 Bodø | tlf. 75 54 70 00 | www.scandichotels.no

Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med sine 100 år. Lekia Lekepiloten – lek deg glad!

Storgata 11, 8006 Bodø • tlf. 755 44 600 • bodo@lekia.no


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med 100års-jubileet!

Proffenes valg i snart 200 år! www.juliusjakhelln.no

Personlifter

Stillas

400 kroner i rabatt av veiledende pris på alle lifter Oppgi kode BS400

Vi finner lift og stillas som passer til DITT prosjekt! Tlf 755 06 660

Vi bidrar også med: • • • •

|

Stormyrveien 45, 8003 Bodø

|

Planlegging Transportering Montering Demontering

www.byggesystemer.no

31


32

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

– TENNIS ER SYTTI PROSENT PSYKE 14-åringen likte tennis, men ante ikke hvor god hun var. Derfor mistet Therese flyet hjem da hun plutselig slo Norges-toeren. – Det kom som et sjokk, jeg må innrømme det. Therese Bakke Olsson glemmer aldri turen til Oslo. Turneringen hvor det gikk opp for henne at hun faktisk var god. Svært god. For etter dagens målestokk, begynte hun sent. UANTE KONSEKVENSER Det var en ferietur til USA som introduserte henne for tennis, i en alder av sju år. Strengt tatt var det pappa Ivar som ble hektet først. Og han spredte entusiasmen internt i familien. Det skulle få uante konsekvenser. – Du har 19 NM-titler. Og kommer fra Bodø? Therese smiler med et tannlege-hvitt smil. – Hva skal jeg si? Det var bare ufattelig moro. – Og mye trening? – Helt klart, men når du synes ting er gøy, så merker du ikke tiden du bruker. EN BRUTT LYDMUR Derfor var det et 14-årig supertalent som brøt lydmuren i 1986. Hvilket ingen hadde tatt høyde for. – Flybilletten hjem var bestilt god tid i forveien. At jeg kom så langt i turneringen førte til kluss, men vi fikk endret billetten i siste sekund. Tror faktisk jeg fikk sitte i cockpiten.

14 år gamle Therese får oppmerksomhet etter flere gode nasjonale mesterskap. Faksimile fra Nordlandsposten.

På toppen var Therese den tredje beste kvinnelige tennisspilleren i Norge. Hun kom inn på landslaget og dermed meldte spørsmålet seg: – Skal jeg satse alt på idretten? – Jeg flørtet nok med drømmen om en profftilværelse, men til sjuende og sist sa magefølelsen at jeg ikke ville blir en verdensstjerne.

– Ikke egentlig. Jeg hadde nådd målet i kraft av å komme inn på landslaget. Videre ambisjoner var egentlig ikke innen rekkevidde. Likevel ble det en brå overgang fra å trene flere timer om dagen, til én time i uka. – Det var en periode der med en liten sorgreaksjon. I ettertid ser jeg jo at valget var korrekt.

HVA GJØR JEG NÅ? Men valget var ikke lett. Den første kursendringen skjedde mens huns studerte økonomiske fag på videregående: – Jeg ville bli tannlege, slik som pappa. Det innebar et ekstra år med realfag før hun startet studiene i Sverige. I starten passet alt. Med base i Göteborg kunne hun kombinere tennis på toppnivå med utdanningen.

DEN NYE HVERDAGEN I mars 2000 overtok hun klinikken til pappa Ivar, som pensjonerte seg. Etter det har hun ekspandert, konsolidert, giftet seg og fått barn. Hvilket åpner for nye muligheter. For hennes mann, den tidligere håndballspilleren Rikard Olsson, har vist seg å være en tennistalent – han også. – Jeg ser det for meg at vi kan gjøre det bra som veteraner i mixed double. – Og da har vi plutselig to vinnerskaller på samme side av nettet? – Etter mitt syn handler tennis 70 prosent om psyke. Konsentrasjon, vinnervilje, selvtillit. Og det er egenskaper du alltid har behov for.

MÅTTE TA ET VALG Men til slutt ble det umulig å forene to så krevende disipliner: – I 1997 måtte jeg rett og slett ta et valg. Studier eller tennis. – Var det vanskelig?

Tenårings-Therese fokuserer før kamp – med Mr. Mister på øret. Skal vi tippe det er monsterhiten Kyrie?

Therese 17 år – og tidenes første norgesmester fra Nord-Norge. En historisk prestasjon. Faksimile fra Nordlandsposten.

Therese fikk ikke spilletid under EM i Polen. Da rant det over for bodøjenta. Faksimile fra Nordlandsposten.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Fantastisk klubb: – Jeg har jo vokst opp med Bodø Tennisklubb som en del av familien og jeg kunne ikke ha fått et bedre miljø, sierTherese Bakke Olsson.

33


34

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Tennishallen med to baner ble en revolusjon for Bodø Tennisklubb. Faksimile fra Nordlandsposten.

Kommunen ga klarsignal for tomt – og leder i tennisklubben, Ivar Bakke, kunne juble. Faksimile Nordlands Framtid.

GLIMT FRA FORTIDEN

Espen Anderson drømte om proff karriere og tok et treningsopphold i USA. Faksimile Nordlands Framtid.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Turneringsleder Bjørn Halvorsen fortviler over at junior-NM er i ferd med å regne bort i august 1991. Faksimile fra Nordlandsposten.

Pål Gunnar Anderson var et stortalent allerede som 13-åring – og siktet høyt. Faksimile fra Nordlandsposten.

Den legendariske NRK-kommentator Finn Søhol etter veterankamp mot Ivar Bakke.

Kommer Bjørn Borg til åpningen av tennishallen, spekulerer Nordlands Framtid. Korrekt svar: Nei.

Det var mange fighter mellom Thomas Olavsen og Espen Anderson. Som her i NNM. Faksimile fra Nordlandsposten.

35


36

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

TENNISFRELST, INDRELØPER OG TANNLEGE Etter 315 A-lagskamper for Bodø/Glimt, var det tennisen som ble den store lidenskapen i godt voksen alder.

– Det er noe helt spesielt med ballspill, sier Ivar Bakke. Akkurat nå må han ta det litt med ro, i påvente av en hofteoperasjon. Men livet til Bakke har vært preget av høyt tempo og stort engasjement. SÅ RØYKEN FRA BOMBENE Familien kom fra Glomfjord, men flyttet til Bodø hvor faren ble rektor på lærerhøgskolen. Ni år gammel opplevde Ivar Bakke at krigen brøt ut. Da hadde han blitt evakuert til Tuv. – Det var skremmende å se at røyken steg opp fra byen der ute i horisonten. Faren, som fortsatt var i Bodø, søkte ly under et fjøs i nærheten av Rensåsparken da bombene falt. I 1942 ble han arrestert og sendt til Falstad. TANNLEGE OG INDRELØPER I starten var det fotballen som betydde mest for en ung Ivar Bakke. Klubben i hans hjerte var Bodø/Glimt. Og dette var også grunnen til at han valgte tannlegeutdanning. – Jeg fant ut at dette var en jobb som lot seg kombinere med tilværelsen som fotballspiller. HØYDEPUNKT OG NEDERLAG Bakke var indreløper og kjent som en både offensiv og kreativ spiller. Høydepunktet for Glimt, i hans tid, var kvartfinalekampen på Bislett mot Frigg i 1963. Dette var første gangen et nordnorsk lag hadde nådd så langt. Kampen ble også overført per telefon til en høyttaler i Bodøs sentralpark.

– Dessverre satt jeg på benken og vi tapte 0-1, sier Bakke. Som fortsatt husker at Arne Hanssen fikk et mål annullert for offside. AMERIKANSK INTRODUKSJON Så spoler vi fort frem til 1979. Den da 48 år gamle Ivar Bakke og familien var på besøk hos en Bodøfamilie i California. En familie med tennisbane. – Det var mitt første møte med en racket og det var kjærlighet ved første blikk. Dette var startskuddet for nybegynnerkurs og aktiv deltakelse i mange av turneringene til Bodø Tennisklubb. STERKT ØNSKE OM Å BIDRA – Jeg ble også veldig imponert av samholdet og trivselen i klubben, noe som ga meg lyst til å bidra. Bakke var en av flere sentrale personer som sørget for at byen fikk sin egen tennishall. Senere har han også sikret seg et norsk mesterskap i double, som 70-åring i 2001. ALT GIKK I ARV Derfor var det heller ikke overraskende at tennisinteressen gikk i arv og datteren Therese ble den beste kvinnelige tennisspilleren siden klubben startet. Og fredag 3. mars i 2000 var sirkelen sluttet, på alle måter. Da pensjonerte Ivar Bakke seg fra jobben som tannlege, og datteren Therese overtok klinikken. Men tennisen, den forblir en lidenskap, livet ut. – I vår familie er racketen med på alle feriereiser. Suverent for å holde formen ved like og svært egnet til å knytte kontakt med andre mennesker.


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

Evig engasjert: Ivar Bakke har alltid gitt 110 prosent, enten han var fotballspiller, tannlege eller tennisentusiast. – Ja, jeg har sansen for ”fighting spirit”, sier 87-åringen.

Et av mange høydepunkt: Ivar Bakke var en selvskreven spiller på det nordnorske landsdelslaget. Dette bildet er fra 1960. Foto: Bodø/Glimt-Arkiv i Nordland.

Generasjonsskifte: Fredag 3. mars 2000 overleverer Ivar Bakke tannlegeboret til sin datter Therese – og blir pensjonist.

� �

37


38

|

BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R

Gode tall AS ble stiftet i august 2012, og er et autorisert regnskapsbyrå med fem medarbeidere. Vi har to revisorutdannede autoriserte regnskapsførere med lang erfaring i bransjen. Vi utfører regnskap, lønn, årsoppgjør, generell økonomisk og bedriftsmessige rådgiving, samt «økonomisjef til leie» med utførelse av ulike service-tjenester knyttet til økonomi og administrasjon.

Vi gratulerer vår samarbeidspartner Bodø Tennisklubb med 100 år!

Gratulerer så mye til Bodø Tennisklubb med 100 år!

Vi er en kjeveortopedisk klinikk midt i Bodø sentrum. Klinikken er spesialisert på å behandle bittavvik og tannstillingsfeil hos pasienter i alle aldre.

SJØGATA 21, 8006 BODØ post@alstas.nhn.no • Tlf: 75 52 88 55 www.alst.no.

GODE TALL AS Autorisert Regnskapsbyrå Sjøgata 40/42, 8006 Bodø tlf. 90 83 19 78 post@godetall.no www.godetall.no


BO D Ø T EN N ISK LU B B – 10 0 Å R |

39

Humørsprederen: Ivar Berg fjord har et konstant smittende humør og brenner fortsatt for å få tennisen ut til så mange som mulig.

VIL SATSE PÅ MINI-TENNIS Knut Hagen vil ha tennis ut til folket og da står en ny hall for paddle høyt på lista. – Dette er tennisens svar på ballbinger og interessen har eksplodert rundt i verden de siste årene. Akkurat nå er dette de raskt voksende idretten i Europa, sier styreleder Knut Hagen i Bodø Tennisklubb. På tennistinget i oktober 2015 vedtok man at paddle tennis skulle inntas i forbundet. Og nå vil Bodø være med på den nye bølgen. MINDRE OG RASKERE – Men hva i all verden er paddle-tennis? Knut Hagen forklarer: – Banen er mindre, det et vegger rundt – hvor ballen kan sprette. Men den kan kun være i bakken én gang før du sender den tilbake over nettet. Så det blir en blanding av tennis, squash og racket-ball. GAMMEL SPORT Sporten er på ingen måte et nymotens fenomen. Den kan spores helt tilbake til begynnelse av 1900-tallet, hvor den dukket opp på Manhatten i USA. I 1923 fikk USA sitt eget forbund for paddle-tennis og allerede i 1941hadde den nådd ut til 500 byer i landet. PLANENE LIGGER KLARE Bodø Tennisklubb har planene klare for en ny paddle-hall, koblet opp mot dagens anlegg. Det er kostnadsberegnet til mellom fire og fem millioner

kroner. Men fortsatt gjenstår en tomteavklaring med Bodø kommune.

med base i Bodø. For da blir det mye reising til Østlandet, hvor kraftsenteret ligger.

– Vi har en god dialog og håper at det skal bli fortgang i planene, sier Hagen. Det gjenstår også noen detaljer for å få en helt ferdig finansieringspakke, som blant annet består av Tippemidler, egenkapital og sponsorstøtte.

VIKTIG MED NYTT TILBUD Derfor er det viktig å kunne komme opp med et nytt tilbud, som paddle. Hvor terskelen er senket og sporten også kan bidra til å trekke flere inn i klassisk tennis. – Tennis er en sport for absolutt alle aldersgrupper og vi har medlemmer fra 3 til 88 år. Det sier jo alt, konkluderer Knut Hagen.

BLE HEKTA PÅ TENNIS Knut Hagen selv havnet i tennismiljøet ved en ren tilfeldighet. Det var en gjeng kolleger på Widerøe som dro ham med på noen morgenøkter. – Jeg ble fort hekta, for dette var jo både hard trening og fryktelig gøy. Han kom inn som sportslig leder og i fjor ble han valgt som styreleder. – Hvordan er egentlig formen til 100-åringen? EN SPREK 100-ÅRING – Klubben er vital, har en sunn økonomi, men vi skulle gjerne hatt med flere. Vi sliter nok fortsatt med at tennis blir oppfattet som en ”snobbesport”, noe den definitivt ikke er. I dag har klubben 260 medlemmer, hvorav 50 tilhører barne- og ungdomsgruppa fra 3 til 13 år. Så er det en utfordring å dyrke frem de store talentene,

Eksempel på paddle-tennisbane.

Foto: WIKI COMMONS


HURRA! Vi gratulerer Bodø Tennisklubb med 100-ürs jubileum og feirer med ü tilby deg et fleksibelt sommerabonnement:

1 uke kr 249,- eller 2 uker kr 399,1 mnd kr 599,- eller 2 mnd kr 899,* Ingen bindingstid. Salgsperiode 1. juni - 31. juli, med gyldighet t.o.m 30. august.

staminatrening.no

HELT I 100!  

MAGASINET TIL BODØ TENNISKLUBB

HELT I 100!  

MAGASINET TIL BODØ TENNISKLUBB

Advertisement