Page 1

PIKANT JULEPYNT

Nr 41 • årgang 7 • 27. november 2008

Maria Ebeltoft, Bodøs nye glamourmodell, viser deg julepynten slik du aldri har sett den før. Side 23 - 26


Maria Ebeltoft, Bodøs nye glamourmodell, viser deg julepynten slik du aldri har sett den før. Side 23 - 26

TORILL JOHANSEN Markedskonsulent torill@bodo-nu.no Mob. 913 88 535

GRO BÆCK Markedskonsulent gro@bodo-nu.no Mob. 928 66 550

JØRN HJELBAK Markedskonsulent jorn@bodo-nu.no Mob. 934 72 190

JACK GRIMSTAD Markedskonsulent jack@bodo-nu.no Mob. 916 30 885

NADIA NORSKOTT Fotograf nadia@bodo-nu.no Mob. 959 25 862

Nr 41 • årgang 7 • 27. november 2008

GEIR ARE JENSEN Ansvarlig redaktør geir@bodo-nu.no Mob. 975 23 895

Foto: NADIA NORSKOTT

PIKANT JULEPYNT

UKENS COVER: Pikant julepynt

Kirke, stat og supperåd Om det står til liv i et par-tre år til, får vi være vitne til en kulturhistorisk revolusjon i vårt kjære fedreland. Da vedtar nemlig Stortinget det såkalte stat/kirke-forliket, som er et fundamentalt og viktig skritt mot et endelig skille mellom kirke og stat. Dette etter at Norge i praksis har hatt en statsreligion siden slaget ved Stiklestad i 1030. Snart 1000 år med statsreligion, selv om de fleste vil regne 1537 som det formelt riktige innslagpunkt. Da innførte den dansk-norske konge Christian III et rent luthersk kongedømme etter at reformasjonen hadde sveipet over kontinentet og kongen hadde konvertert fra katolisismen. En fin anledning for Christian III, for øvrig. Ved dette maktgrepet fikk han over natten eierskap til det norske kirkegodset, det vil si rundt halvparten av landets jordeiendommer, som han siden distribuerte til adelen. Men det er en annen historie. Hva innebærer egentlig dette stat/kirke-forliket?

RUNE NILSEN Skribent rune@nor-as.no Mob. 905 51 980

ODD LEIVSETH Grafisk designer odd@bodo-nu.no Mob. 482 34 649

KRIS KOMMEDAHL Grafisk designer kris@bodo-nu.no Mob. 908 28 892

Jeg kan med lettelse berette at det blant annet medfører at en lang, tynn trønder, snarlik Tintin, ikke kan være på rockefestival med Mira Craig på skulderen den ene dag, for så å utnevne biskopen i SørHålogaland den neste. I forliket ligger det at Kirken selv skal utnevne sine åndelige ledere. Dette er selvfølgelig på tide. Egentlig langt på overtid. For meg står det som absurd at både kirken og staten har kunnet leve med samrøret så lenge. Særlig kirken. Den norske kirke er for alle praktiske formål eid av staten. Men verst av alt; kirken er også for alle åndelige formål eid av staten – ved at staten utnevner kirkens øverste ledere – de ledende premissleverandørene for kirkens indre politikk og retning. Det har foregått et allmektig ordkløveri rundt forliket. Se bare her: I Grunnlover av 1814 heter det: ”Den evangelisk-lutterske Religien forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at oppdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede til Riget.”

www.bodo-nu.no Får du ikke Bodø Nu? Ring Nordnorsk Distribusjon tlf. 75 54 00 40 E-post: nordnorskdistribusjon@C2i.net

2

Besøksadresse: Storgata 12-15, 2. etg. Mediegården Postadresse: Bodø Nu, Postboks 403, 8001 Bodø

I 1964 ble dette forandret til: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutkerske Religion forbliver Statens offentlig religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at oppdrage deres Børn i samme.” I forliket av 2008 heter det: ”Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettihederne.” Fra et strengt påbud – staten er kristen – kan vi i forliket i stedet avlese en slags avansert restaurantanbefaling: - Du står selvfølgelig fritt til å velge hva De selv ønsker fra menyen, men skulle vi tillates å anbefale noe, er det de kristne verdier. Dette er jo selvfølgelig uforpliktende, og innholdsløst, en slags åndelig tynnsuppe, etter at alle politikere har fått hive hver sin ingrediens i gryten. Jeg synes i det hele tatt er komisk – i postmodernismens individualiserte tidsalder - at politikere, voksne mennesker, sitter rundt et bord og har en lang diskusjon om i hvilken grad staten skal være kristen. På vegne av vårt land, på vegne av det norske folk, deg og meg, hvor setter vi merket på en skala fra 1 til 10, der 1 er fullstendig avkristnet og 10 er full pakke? Vel, de endte på en god firer. Staten skal fortsatt lønne alle kirkelige ansatte. De er fortsatt som statstjenestemenn å regne. Kirken blir heller intet fritt rettsobjekt, og omfattes fortsatt av en kirkelov. Kommunene må dessuten fortsatt forplikte seg til å finansiere de lokale kirkenes virksomhet. Men vi er på god vei. Til fordel for både stat og kirke.

GEIR ARE JENSEN REAKSJONER? Send til: geir@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

Fax 75 54 22 81 Mail: redaksjonen@bodo-nu.no kundeservice@bodo-nu.no

Utgiver: Nu Publishing AS Trykk: Adressa-Trykk AS Opplag: 21 000 Hjem til alle i Bodø kommune

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55. E-post: pfu@presse.no


DESIGN: BODØ NU

Jul hos Fagmøbler

Vi har også juletrær og julepynt! Du finner oss i 2. etasje Gamle Riksvei 21, (tidligere Kaalhus-bygget) Bodø Tlf. 75 55 70 60

www.fagmobler.no ÅPNINGSTIDER: 09.30 - 19.00 (15.00)

3


Sykemeldinger har i dag blitt nødutgangen for folk som har tabbet seg ut og rotet det til. En direkte feig og umoralsk nødutgang … FOTO: CRESTOCK.COM

Så syk, så syk, så syk...

E

ndelig er det noen som har skjønt det. Det skjer ikke ofte, men når noen først finner lysbryteren, blir det desto mindre skygger. Hvem jeg snakker om? Jo, presten Per Arne Nordengen. Som refser politikere som blir sykemeldt når de har tråkket skikkelig i salaten. Saera Khan (Ap) var ikke syk. Hun hadde bare ringt litt for mye med mobiltelefonen Stortinget hadde ustyrt henne med. Ringt til spåkoner. Og en militære kjæreste som muligens ikke finnes. Enten han nå befinner seg i engelske spesialstyrker eller ikke. Men hun ble sykmeldt da media avslørte hennes noe lemfeldige omgang med telefonen. For regningen skulle betales av meg og deg. Det vil si skattebetalerne. Per Arne Sandberg (Frp) var ikke syk, han hadde bare tatt seg et par akevitt for mye på juleavslutningen. Og hvem har ikke det? Men det er jo de færreste som entrer Stortingets talerstol etter at en liberal kvote med ”livets vann”. Nå er det ikke alltid like lett å skjønne hva som blir sagt fra Stortingets talerstol, men det blir tydeligvis ikke lettere når politikerne hengir seg til alkoholpåvirket tungetale. Men han ble sykemeldt da saken – ikke helt uventet – ble slått rimelig stort opp i media. Det finnes flere politikere og næringslivsledere som bare forsvinner ut – sykemeldt på ubestemt tid – når presset blir for stort. Når de ubehagelige spørsmålene blir for mange. For dette er den lette utveien. Det var det som skjedde med olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) da media avslørte at hun og mannen hadde rotet det til med byggemeldinger og plutselig satt med noe som kunne være et ulovlig stabbur. Jo da, jeg skjønner at et slikt mediekjør kan være en belastning. Som politiker lever du av å ha en viss tillit.

Du er folkevalgt og skal representere store deler av den norske nasjonen. Plutselig blir teppet revet vekk under beina dine. Du er avslørt. Du har tabbet deg ut. Det er flaut, pinlig og i verste fall straffbart. Men hvem er disse sentrale politikerne? Jo, det er de som gang på gang forlanger at folk må tåle renteøkninger, skolekutt, dårligere veier, færre fergeavganger, økt skatt og måned etter måned i en helsekø. For hver gang det er velgerne som rammes, har politikerne tusen forklaringer på hvorfor det må være sånn. Og hvorfor kritikken fra kvinnen i gata er helt urimelig. Det er bare vi arme arbeidstakere som ikke skjønner at bedre veier, styrket eldreomsorg, lavere barnehagepriser og større sykehus vil skape en drepende inflasjon og konkursras. va hadde statsrådene sagt hvis samtlige norske småbarnsforeldre ble sykemeldt på grunn av manglende barnehageplass eller for høye prise?. Hva hadde skjedd hvis samtlige yrkessjåfører hadde blitt sykemeldt på grunn av hullete, smale og rasfarlige veier? Eller hvis samtlige hjelpepleiere hadde blitt sykemeldt på grunn av overarbeid og umulige budsjettrammer? Da hadde det blitt stemplet som en aksjon. Det hadde blitt ramaskrik. Og dessuten hadde ikke legene gått med på å sykemelde alle disse menneskene.

H

Men en statsråd? Klart. En stortingspolitiker? Ikke noe problem. En næringslivsleder? Klart det. Og det er da jeg får den ekle følelsen. Følelsen av feighet. For det er lov å tabbe seg ut. Jeg mener, vi ønsker ikke overmennesker. Vi vil ha hardt arbeidende folkevalgte og direktører. Men om de roter det til, så forlanger vi bare en aldri så liten unnskyldning. En unnskyldning som viser at de faktisk er menneskelige. Men denne unnskyldningen sitter tydeligvis langt inne når du daglig lever av å kritisere alle andre. Men det hadde stått ufattelig respekt av en politiker som bare sa: - Sorry! Jeg er flau.

Juleselskap Julebord

4

Jeg skal betale tilbake. Jeg lover bot og bedring. Jeg skal begrense akevittinntaket. Men jeg stiller på jobb. Jeg skal ikke sykemelde meg.

D

et finnes et gammelt motto som heter : ”Helt om natten, helt om dagen”. Hvilket betyr at du må gjerne drikke til klokken 05.32, men du stiller på jobb. Kanskje ikke så lett å etterleve, men prinsippet er viktig. Et prinsipp som går ut på at du tar ansvar for dine egne handlinger. Og trenger vi egentlig politikere og næringslivsledere som blir sykemeldt fordi media avslører at de har tabbet seg ut? Nei!! P.S. Det samme gjelder faktisk vanlige arbeidstakere som sykemelder seg på grunn av bakrus, kjedsomhet og ren og skjær latskap. For det handler om moral. Arbeidsmoral. Men det ordet har vel gått av moten, har det ikke?

rune nilsen

REAKSJONER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

Nyttårsfest Familieselskap


Den perfekte gavebutikken. Hos Eplehuset finner du alle de nyeste Apple-produktene, fra kun 369 kroner. Kom innom, så hjelper vi deg med å finne perfekte Mac- og iPod-gaver til alle på årets gaveliste.

Kom inn og finn den perfekte gaven hos Eplehuset! Eplehuset Bodø – Torvgata 2 – Jakhelln Brygge – bodo@eplehuset.no – www.eplehuset.no © 2008 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac og iMac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Navn på andre produkter og selskaper som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive firmaer. Microsoft Office selges separat

5


Kortsagt Jeg frydet meg over redaktørens treffende beskrivelse av VG og Dagbladets forsider og innhold for øvrig. Etter min mening er avisenes innhold en sterk undervurdering av leserne. Det er mye tale om avisenes makt og samfunnsoppgave men slik det er nu undergraver avisene sin egen berettigelse og posisjon.

TORILL JOHANSEN Daglig leder torill@bodo-nu.no Mob. 913 88 535

GRO BÆCK Markedskonsulent gro@bodo-nu.no Mob. 928 66 550

JØRN HJELBAK Markedskonsulent jorn@bodo-nu.no Mob. 934 72 190

JACK GRIMSTAD Markedskonsulent jack@bodo-nu.no Mob. 916 30 885

NADIA NORSKOTT Fotograf nadia@bodo-nu.no Mob. 959 25 862

ARNE MARTHINSEN Journalist arne@bodo-nu.no Mob. 992 32 995

RUNE NILSEN Skribent rune@nor-as.no Mob. 905 51 980

ODD LEIVSETH Grafisk designer odd@bodo-nu.no Mob. 482 34 649

KRIS KOMMEDAHL Grafisk designer kris@bodo-nu.no Mob. 908 28 892

www.bodo-nu.no Får du ikke Bodø Nu? Ring Nordnorsk Distribusjon tlf. 75 54 00 40 E-post: nordnorskdistribusjon@C2i.net

Tåpskap

Foto: NADIA NORSKOTT

GEIR ARE JENSEN Ansvarlig redaktør geir@bodo-nu.no Mob. 975 23 895

Nr 40 • årgang 7 • 20. november 2008

Om lederen ”Pissaviser”

EN VIN-VIN SITUASJON Da samboerparet kom hjem fra ferie, var de blitt vinimportører. Side 23 - 24

UKENS COVER: En vin-vin situasjon

Pissaviser En gitt dag bringer VG og Dagbladet disse forsidene: VG: Åpen Siv Jensen om NARKO-MISBRUK i sin familie. På innsiden kommer det fram at Siv Jensen ikke ønsker å fortelle hvilken del av familien hun snakker om, ikke når det skjedde og heller ikke hva slags stoffmisbruk det dreier seg om. Hun er det motsatte av åpen. Hun er fullstendig lukket. Det er den totale tomhet. En ikke-sak. I den samme avisen har VG to hundehistorier. Det er helt på gjennomsnittet. Voff-voff. DAGBLADET: Her er den perfekte MATEN for helsa di!

historikk, og forfatter av et titalls bøker. En dag fikk han beskjed om at hans tjenester ikke var ønsket lenger. - Jeg fikk valget mellom sluttpakke eller å jobbe i «Idolavdelingen», eller «lettere kultur» som de kaller det. Da jeg valgte sluttpakke, fikk jeg til svar at «det regnet vi med». Det var ikke jeg som gikk fra Dagbladet. Dagbladet gikk fra meg, sa Waage. Dagbladet var også førende i den store bilag- og innstikksbølge som rammet vårt land. Etter hvert det rene hysteri. Men det imponerer ikke lenger leserne at avisen kommer med innstikk og bilag annen hver dag. Leserne vil ha skikkelige historier, sterke, velformulerte meninger og god, gammeldags journalistikk. Leserne vil ha én eneste god avis, som er sammenhengende, både fysisk og i sin kontrakt med leseren om et visst faglig nivå. Samtidig; for all del, den kan godt være underholdende, løssluppen og humoristisk. Men ikke fordummende. Robinson-Vegard, Farmen-Lene, danse-Siri er ikke blant Norges viktigste personer, slik man får inntrykk av når man leser VG og Dagbla’. Jeg orker ikke å forholde meg til disse skikkelsene hver gang jeg skal lese en avis jeg attpåtil har betalt for.

Slik var verden i VG og Dagbladet mandag 20. oktober 2008. Imens fortsetter avisenes direktører og redaktører å klø seg i hodene over opplagsnedgang og leserflukt. Kunne det på noe som helst tidspunkt falt disse avislederne inn at publikum ønsker et snev av vesentlighet i stoffet som blir formidlet? Tåpskapen er tidvis lammende. Eksempler på utmerket journalistikk, glitrende kronikker og medrivende reportasjer, blir dagen etter på pisset ned av forsider og idiot-saker som de to nevnte. Avisens redaktører, og ikke minst direktører, mener at denne dualiteten, denne sinnssvake blandingen av det seriøse og totalt useriøse, er markedstilpasningen som må til for å nå flest mulig lesere og berge økonomien.

De nevnte aviser har sikkert målinger som viser at leserne ønsker akkurat den avisen de bringer til torgs. Ja, jeg har i årevis hørt avisledere prate utfyllende om målinger, galluper og statistikk, jeg har sett alle grafene, alle kakediagrammene, alle søylene, som viser hvor bra eller dårlig avisene når frem til kvinner på 35 år, hvordan de når de unge, hvordan de når de velholdne konsumenter over 50 år.

Flott kommentar. Kuttet ut VG/Dagbladet for mange år siden, og "fordummende tåpskap" er absolutt det rette ordvalget. Antakelig er Se og Hør et bedre valg, men anbefaler Aftenposten som jeg finner som en god og reflektert avis. Mvh Arild Grytøyr.

Så lager de avisene etter dette. Man lander man på et slags grått gjennomsnitt. Overraskende nok har man ikke laget en avis alle ønsker. Men en avis ingen ønsker.

Og opplaget raser....

REAKSJONER? Send til: geir@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

Fin sommerdag, med et Bodø sett fra luften, som viser at det er en vakker by vi bor i. En by vi kan være stolte av. Og her skjer da svære ting.

Bodø, en vakker by O

m noen skulle lide av den tvangsforestillingen at Bodø er en lite pen by, kan de ta en kikk på dette luftfotoet, så er det håp om å endre oppfatning. En velordnet, oversiktlig by, med grønne flekker og mye fin arkitektur, er det vi kan glede oss over. Vanskelig å tidfeste, men det finner ennå ubebyggete

Vi har ledig

Fax 75 54 22 81 Mail: redaksjonen@bodo-nu.no kundeservice@bodo-nu.no

Utgiver: Nu Publishing AS Trykk: Adressa-Trykk AS Opplag: 21 000 Hjem til alle i Bodø kommune

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almenheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Faks: 22 40 50 55. E-post: pfu@presse.no

Håper redaktørens syn vil komme til å prege Bodø Nu fremover. La oss få litt mer dyptgående stoff om viktige lokale spørsmål og gjerne mer stoff av positiv karakter. Skal dere lykke i det må dere gå egne veier og ikke løpe etter de såkalte kjendisene og gjøre store oppslag om de drikker vin eller vann til maten

tomter i innerbyen, så jeg vil tippe på sekstitallet en gang. Det må ha vært en fin stille sommerdag. En del båter ligger på svai innerst i havna. Bassenget foran Rådhuset virker fristende fra oven. Jernbanen er på plass, men havneterminalen er ennå ikke kommet. Og siden flyfotoet ble tatt, har det jo skjedd et og annet med torvet. Og Metodistkirken er forsvunnet siden da.

Knut hoff KOMMENTARER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 2389

TONYS

kapasitet

Sukker i øret Din leder i Bodø Nu er som sukker i øret. Altså god. Takk.

innen:

Hilsen Hans G. Pettersen, innbitt bodøgutt

• Tømrer og snekkerarbeid • Restaurering • Servicearbeid

Sjøgata 22- 8006 Bodø Fax: 75 58 77 18 - Mob: 993 76 410 www.bbias.no - bernt@bbias.no

26

Feil datering 2

Mvh Hege Lamark

Hilsen Elling Meby

tror ikke dette bildet kan være fra 60-tallet fordi Otto Koch har fått ny fasade. Husket vi skulket skolen og pleide å gå på kafeen i øverste etasje der. Det var i 197576 og da tror jeg bygningen var temmelig ny utvendig. Ha en fin dag, og stå på med ditt gode arbeid, Knut Hoff!

GEIR ARE JENSEN

Symptomatisk er skjebnen til Dagbladets mangeårige kommentator og lederskribent, Peter Normann Waage, en merittert mann innen politikk og kultur-

Besøksadresse: Storgata 12-15, 2. etg. Mediegården Postadresse: Bodø Nu, Postboks 403, 8001 Bodø

Har du en mening om oss? Om noe våre skribenter skriver? Om lederartikkelen? Om forsiden? Eller mener du noe om byen vi bor i? Eller verden? Her slipper du til med dine meninger. Maks 80 ord, som du sender til redaksjonen@bodo-nu.no, eller med sms til 975 23895, eller med post til Bodø Nu, Postboks 403, 8001 Bodø.

Bildet av gamle Bodø kan ikke være fra 60-tallet. Koch er bygget om til fire etasjer. Det var vel ferdig i 1977-78? Er rådhusbassenget flyttet mot nord og øst i senere tid?

Innertier Innertier for dagens leder, men hvorfor tok du ikke med AN?

Hilsen Rune Larsen

Hilsen Inge Slotten

Vi strekker armene i været, og innrømmer glatt at dette bildet må være fra midten av 70-tallet eller så. Takk til være observante lesere! Red.

Feil datering 1 Takk for ”Bodø Før” – en fin spalte som jeg pleier å studere hver uke. Bodø er en vakker by, uten tvil, men jeg

Leserkonkurransen fortsetter! Finn julepakkene! I denne utgaven av Bodø Nu fortsetter vi vår førjulskonkurranse for dere lesere. I noen av annonsene ligger det skjult en julepakke. Finn det rette antall pakker og bli med i trekningen av gavekort fra de forskjellige annonsørene. I denne utgaven er det en premie på totalt 9500,- kr ! Lykke til. Svarfrist førstkommende mandag! Svar sendes til Bodø Nu, postboks 403, 8001 Bodø eller legg svaret i vår kryssordpostkasse ved hovedinngangen til våre lokaler i Storgata 12-15, Bodø.

Vinner av gavekort for uke 47 Den heldige vinner av gavekort for kr 8000,ble , som får gavekort á kr 500,- fra følgende butikker: Fagmøbler, Opal Gullsmed, Kjolesalongen, Lulu, Kiwi, Royal Sko, Klipporama, Smykkestein, Lime Frisør, Anny Kellner blomster, Europris, Butikkbaker´n, Bodø Spektrum, Vero Moda og Bravo. Vi gratulerer! Vinneren bes kontakte oss i Bodø Nu.

6


Party topper fra 159,95 Julekjoler fra 299,95

K O C H

I

G L A S S H U S E T B O D Ø

Genser

fra

Fra 12 - 18 år

K O C H

7

5

I

G L A S S H U S E T B O D Ø T L F .

5

2

6

2

0

2

199,95


Vi bør ta Obama med en klype salt, mener ukens kronikør.

Ill. MARTIN LOSVIK

usa’s sjel - og vår S

å var det unnagjort, det store sirkuset. Det gjekk vel som 95% av oss ønskte: USA blir det første såkalla vestlege landet med ein svart leiar. "Borgarkrigen er over", skreiv kommentatoren i New York Times. At det er stort, uavhengig av kva Obama i praksis vil få til, treng ein ikkje å ha lese Røtter for å skjøna. Ein treng ikkje ein gong å ha vore over there. Eg er blant dei som har reist utanom. Men det gjer liksom ingenting. Det er så lett å støyta på dette folket andre stader. Det var i den serbisk-dominerte delen av Bosnia – vel tre år etter krigen. NATO hadde tatt over det militære stabiliseringsoppdraget etter FN. Og Noreg var med – i brigade med nordiske naboland samt Polen, av ein eller annan grunn. Stort sett berre fryd og gaman. Ein velorganisert, norsk leir med godt miljø. Stabile relasjonar til samfunnet rundt. Modri a, O žak, Grada ac. Fine stader, viss ein berre såg forbi dei øydelagde husa. Framfor alt fine folk. Dessutan: Tretti varmegrader i mai. Fotball og sandvolleyball. Heimesnekra bar. Seine kveldar på den lokale restauranten ved elva. Joggeløype rett gjennom byen. Utflukter til nærliggjande landsbyar. Invitasjon til bryllaup og andre høgtidsstunder hos lokalt tilsette, der sterk drykk med svak plommesmak var obligatorisk og oppkvikkande velkomst – uansett årsak til feiringa eller tid på døgnet. Seksjonen med ansvar for militærsivilt samarbeid i det "norske" området var nettopp komen tilbake frå eit rutineoppdrag i ein av småbyane like ved. Ein heilt normal dag. Med avvæpnande, låg profil var det etter kvart blitt mange slike turar; det vesle teamet av norske reserveoffiserar med vanlege jobbar i gamlelandet forstod stadig meir av omgivnadene. Kven som var viktige kontaktpersonar og pålitelege medspelarar. Kva dei ulike leiarane meinte med det dei sa og ikkje sa. Korleis dei norske soldatane best kunne bidra til lokal utvikling og samstundes opptre ansvarleg og vere trygge. Både møtet med ordføraren og den meir uformelle praten med styraren på en sjukeheim hadde vore konstruktive. Nordmennene hadde informert om kva stabiliseringsstyrken kunne bidra med. Og kva som ikkje var mogleg, gitt mandatet og ressurssituasjonen. Tilbake hadde dei fått klar og ærleg tale om behov og utfordringar. Korleis akkurat dette samfunnet verka, og kva det var viktigast å gjere først, sett frå ein lokal synsvinkel. Ein gode tone var oppnådd, og med det også tillit. Det er då at stemninga snur. At joggeturen og restaurantplanane for kvelden blir irrelevante. At den planlagde ettermiddagsturen bort til plateseljaren utanfor leirporten berre må fortrengjast. I løpet av nokre sekund blir normallivet blir sett på vent. For inn i ein ettermiddagssøvnig leir brasar ei oppgira rekke av tjukt pansra køyrety med våpen peikande i alle himmelretningar og kamuflasjepynta hjelmar stikkande opp. Stressa kroppar i feltutrusting og med tunge ammunisjonsbelte på magen viser seg. Stars and Stripes lyser på brystet. Den overrumpla vertskapen frå det høge nord skjøner ingenting. Kva i alle dagar går føre seg? Har det skjedd noko?

8

Krigskonvoien høyrde heime i Tuzla, ti mil lenger sør, kor det overordna divisjonshovudkvarteret låg. Der rådde USA grunnen, og no var dei komne for å åtvare oss. Amerikansk etterretning hadde "avdekka" at trusselen mot NATO hadde auka. Det var blitt "farleg" å forlate leiren; dette kunne no berre skje med spesialløyve frå divisjonsleiinga. Alle oppdrag, også dei som skulle ivareta relasjonen til lokale styresmakter, måtte avlysast på ubestemt tid. Det same galdt sjølvsagt aktivitetar og turar av meir sosial karakter. Der sat vi så, roleg ventande, inngjerda bak piggtråd og sandsekkar. Oppskriftsmessig "trygge", ettersom vakthaldet var blitt skrudd opp. Kven som truga oss kom aldri for mine øyre. Ingenting særskilt hadde skjedd eller var på gang, som vi fekk vite om. Tilstanden varte i to døgn. Då justerte "overkommandoen" beredskapen ned. Dermed blei det igjen lov å røre seg utanfor leirområdet, der folk levde liva sine og daglegdagse gjeremål gjekk sin skeive gang – NATO-soldatar eller ikkje. Våre velutstyrte gjestar rusta seg til ny kamp og tok fatt på heimvegen, like væpna til tennene som då dei kom. Er det slik ein skaper dialog og gjenreiser eit samfunn, var det nokon som tenkte høgt. Eller forsterkar misnøyen, frykta og uvissa blant folk? Eg kom i hug episoden med det amerikansk-definerte trusselbildet to år seinare på Sri Lanka. Ein høgt plassert (amerikansk) FN-tenestemann fekk nok av geriljagruppa Tamiltigrane sine forsøk på å kontrollere bistanden frå internasjonale organisasjonar. Han initierte difor ein "streik" i protest mot at den humanitære innsatsen ikkje fekk operere fritt og uhindra. Aksjonen kom til å gjelde også mange mindre organisasjonar som jobba i partnarskap med FN-apparatet. Stillstanden i arbeidet skulle vare til Tamiltigrane endra politikk. Hjelpeinnsats på geriljaen sine premissar kunne ikkje aksepterast. Det humanitære rommet måtte sikrast, sa den fagleg dyktige – og prinsipielle – amerikanaren.

K

va skjedde? Endra Tamiltigrane haldning? Respekterte dei bodskapen frå dei pengesterke utlendingane? Tok dei større omsyn til vanlege folks behov? Ikkje det grann. Kontrollen med dei utanlandske aktørane vart i staden strengare dei påfølgjande månadene. Protesten ramma såleis ikkje geriljaen – berre dei familiane som kunne fått meir og tidlegare støtte viss innsatsen var blitt halden ved like. Spørsmåla vi måtte stille oss, etter at boikottaksjonen tre veker seinare rett og slett måtte avblåsast, var: Kor mykje innblanding og regulering kan vi tåle før vi seier stopp? Er det rett å halde fram og gjere det ein maktar så lenge ein når fram til iallfall nokon? Har ein hjelpearbeidar i det heile tatt "lov" til ikkje å hjelpe fordi dei ideelle arbeidsvilkåra ikkje er på plass? Kor prinsipiell, og kor pragmatisk, skal ein vere?

Eg trur vårt moralske sinnelag langt på veg liknar det amerikanske. Ikkje berre folk frå USA veit kva prinsipprytteri er – oppfattingane om det rette er formidable også her til lands. Eg let meg glatt imponere av dei som tar

prinsipielle standpunkt og seier klart frå om kva dei meiner. Og som kanskje til og med følgjer opp med praktiske steg, altså gjer noko, og dermed tar kostnaden ved det å flagge ei prinsipiell haldning. Bortsett frå at ein slik opptreden nokre gonger er effektiv, innbyr tilnærminga til respekt. Det finst spørsmål og situasjonar som krev eit svar av oss. Som forlangar at vi tar stilling. Mange av oss veit også godt kva det vil seie å vere moralsk indignert. Eller fly førbainna, som vi vel helst vil kalla det, men på ei djupt nivå. Det skumle i denne samanhengen er kor kort vegen frå sterk indignasjon til ikkje-kommunikasjon, råskap og moralistisk sjølvrettferdiggjering enkelte gonger kan vere.

E

g håper det er i viljen til å handle i tråd med våre overtydingar at vi skil lag med amerikanarane. Viss denne eigenskapen er meir tilfeldig utvikla hos oss, er det då fordi vi manglar styrken og storleiken som skal til for å kunne handle? Er det fordi vi manglar ryggrad og er feige? Eller fordi vi er disponerte for ein generell type latskap? Eller – kan det vere fordi vi har innsett at det å handle berre utifrå eigne prinsipp og moralkodar ikkje er haldbart? At ein slik metode ikkje nødvendigvis er av og til det gode – mellom anna fordi andre vil vurdere saka annleis? Og kva rett har vi då rett til å trumfe vårt syn gjennom? Eg har høyrt at USA har stått for mykje bra oppigjennom historia. At landet ein gong sto rimeleg solidarisk med resten av verda og ikkje lét kampen for å sikre eigne interesser skade andre for hardt eller direkte. I dag er det mindre substans i dei store talane om fridom og demokrati. USA er ingen garantist for frigjering og folkestyre, og militæreventyra på framand grunn etterlèt seg ofte alt anna enn fred. Globalpolitikken til den vaklande supermakta synest fryktbasert og instinktiv. Ikkje sjeldan er den også arrogant. Ikkje nettopp det verda treng.

Kva med Obama oppi alt dette? Kor intuitivt eller reflektert handlekraftig er han? Retorikken er ny og oppløftande; mannen seier han vil lytte. Kanskje får han gjort noko med den veksande fattigdommen på heimebane. Så får resten av planeten takle som best han kan dei meir uappetittlege delane av USAs utanrikspolitikk, som nok i stor grad vil halde fram som før. I forhold til kuinga av palestinarane, for eksempel, er det eit elendig varsel at to av dei viktigaste jobbane rundt den nye presidenten allereie er utdelte til sterke pro-israelarar, nemleg Rahm Emanuel (stabssjef) og Dennis Ross (MidtAusten-rådgivar). Lat oss difor halde hovudet kaldt.

UKENS KRONIKØR:

REAKSJONER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

Lodve A. Svare


9 2% KJØPEUTBYTTE


Nykværna er en koselig og intim cafe/kaffebar med 60 sitteplasser sentralt beliggende på Bodø torg. Stedet er nylig renovert og er inne i en meget positiv utvikling. Nykværna har stor uteservering med kapasitet til 200 gjester. Stort potensiale for videre utvikling.

Vi søker

DAGLIG LEDER/MEDEIER Daglig leder søker nye utfordringer og vi søker derfor etter ny daglig leder. Det vil være mulighet for aktivt eierskap for rette person. Den vi søker vil gå inn i den daglige driften med resultatansvar samt det totale ansvar for daglig drift av stedet. Vi har gode rutiner for oppfølging, regnskap og support i driften. Den vi søker bør ha erfaring fra serveringsbransjen og ha interesse for god mat og drikke. Vi søker en person som er serviceinnstilt og utadvendt. Alle søknader behandles konfidensielt. Antall stillinger 1 Arbeidssted Bodø (Nordland) Kontaktperson Uwe Johansen, tlf. 932 17 066 eller e­post uwex@online.no Søknad sendes Pr. e­post uwex@online.no Søknadsfrist 26. november 2008

Julekampanje Fra Sebastian Professional

Joico 300ml Shampo & Conditioner

Evokativ shampo & conditioner eller Laminates shampo & conditioner Ordinær pris 533,-

fra K-PAK, Color Endure eller Body Luxe + miniflatjern Ordinær pris fra 687,- til 723,-

NÅ 399,-

Digital glattetang

NÅ 499,-

599,-

Julekalender

Hver dag frem til jul trekker vi ut en ”dagens kunde”, som får et valgfritt produkt fra Joico eller Sebastian.

Gi et gavekort til en du er glad i! 10

Velkommen til Bohem Frisør i Torvgata 4 - Bodø (mellom HiFi Klubben og Nordlænningen) - Tlf. 755 61 500


Et velsignet sted 11


Sogneprest i den katolske menighet, Marek Chelminiak har velsignet Dermikas ny SPA-avdeling.

- Det er en tradisjon fra Polen, hvor jeg kommer fra, sier daglig leder og innehaver Joanna Skowron. - Der velsigner vi alt. Nyfødte barn, nye hus og som i dette tilfellet, nye arbeidsplasser. INVITERER GUD. Marek Chelminiak er sogneprest i den katolske menighet, skoleprest ved St. Eysteins skole og misjonær fra Den Hellige Familie. Han leser høyt fra bønneboken og kaster velsignet vann utover lokalene og de ansatte i Sjøgata under velsignelsen som finner sted dagen før de åpner salongen.

- Vi som mennesker trenger Guds hjelp, og nå har vi bedt om den. Det er en tradisjon å velsigne noe som er nytt, i dette tilfellet en arbeidsplass. Vi inviterer Gud for at han skal passe på oss, vi tror at vi trenger hans hjelp og at han forsterker oss, sier han. - Det var fint sagt, det at han forsterker oss, samtykker Joanna. UTEN FRYKT. Joanna er selv katolikk, i tillegg til en av de andre ansatte i salongen. - Jeg spurte de andre jentene her om de syntes det var greit med en velsignelse, og da de var positivt innstilt, spurte jeg Marek, som er presten i min

menighet. Han velsigner stedet for at alt skal gå bra. Likevel er ikke velsignelsen et resultat av frykt, hun er ikke redd kundene skal utebli. - Vi merker ikke nedgang selv om verden er i en finanskrise. Når folk ikke har råd til å kjøpe seg ny bil og nytt hus, bruker kvinner likevel penger på avslappende behandlinger. Vi vil se bra ut og føle oss bedre, og noe må vi jo prioritere, smiler hun i sine nye lokaler i Sjøgata.

Vi på millennium har gleden av å fortelle at Kristin og Vilja er tilbake. Førjulstilbud Velkommen!

Dust it kr

129,-

Tlf. 75 52 15 70 Storgata 7 - midt i trappa - Bodø

12

DESIGN: BODØ NU

AV NADIA NORSKOTT


DESIGN: BODØ NU

Gavetips til den du bryr

deg om

Toalettmappe fylt med shampo, balsam og kur fra Ordinær pris kr 799,-

NÅ 450,-

SUSHI SPESIAL Dust IT og Mini Giant Spray i gavepakning Ordinær pris kr 320,-

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

NÅ 199,-

Vi utvider vår sushi meny med spennende råvarer og tilbehør. Idenne anledningen tilbyr vi sushibord.

Freeze Fix Hairspray 500 ml. Ordinær pris kr 260,-

Passer perfekt til 4-6 personer, og inkl. misosuppe. Kr 595,- Du kan også bestille fra vår ordinære nydelige meny. Ring for bordbestilling.

NÅ 99,FØRJULSKOS? Ta med vennegjengen, kollegaer eller dine nærmeste til oss.

Gavekort

til en som fortjener det.

Aromamassasje

Vi har mye godt å tilby, bl.a. sushi, nydelig tapas og vår varierte meny. Ta kontakt, så skal vi gjøre det vi kan for å tilrettelegge dine ønsker.

90 minutter med herlig avkobling fra hverdagen hvor hele kroppen blir massert med eteriske oljer. Passer både til mann og kvinne. Ordinær pris kr 750,-

NÅ 490,-

Ansiktsbehandling m/massasje

ENDELIG FREDAG Vi feirer at det endelig er helg, og setter fram en herlig fredagbuffét fra kl 15.00

90 minutter deilig og avslappende rygg- og nakkemassasje, etterfulgt av vår unike ansiktsbehandling. Ordinær pris kr 795,-

NÅ 490,Tlf. 75 52 26 88 Sjøgata 12 - 8006 Bodø

www.minplass.no

For timebestiling, ring 75 52 74 00 eller besøk vår hjemmeside www.kryfrisor.no

13


Juletilbud Big Size 1000ml

Extra Big Shampoo 1 liter Big Conditioner 1 liter Inkludert pumper Før 1175,-

Nå 499,-

2 x Spray & Play

Hårspray med fast bevegelig hold. Tørker raskt og er supershiny. Før 488,-

Nå 399,-

Tid for feiring! Lekre kjoler ankommer hver uke.

2 x Frenzy Paste Gir sterkt hold, medium matt, aldri tung og klissete. Før 454,-

Nå 299,Smooth & Seal og Mini Flat Iron Varmebeskyttende spray med lett hold. Mini Flatjern med keramiske plater. Varmt på sekunder.

Pris 399,-

G L AS S H U S E T - B O D Ø T L F. 7 5 5 2 5 2 9 0

3. ETG. V/MON AMI

TLF. 75 56 00 70

14

DESIGN: BODØ NU

sexyhair


DRØMMEFANGERE Leif Larsens ønske om å lage et filmmanus var så sterk at jobben som prest måtte vente. Møt to som ikke brydde seg om naboene, men som fulgte drømmene sine.


- Har du lyst til å reise, så selg dritten og dra! Du får ikke tingene med deg i graven uansett. Kjell Olav Jørgensen

Av NADIA NORSKOTT FRA KRIMINALOMSORG TIL KOKK. Kjell Olav Jørgensen (49) drømte om å slippe alt og flytte til sydligere strøk med familien for å bli kokk. Der andre fortsetter å drømme, gjorde han det til en realitet ganske umiddelbart etter at tanken kom. Kjell Olav Jørgensen (49) beskriver hverdagen for noen år siden som kaotisk. - Jeg bodde på Tverlandet og jobbet i Kriminalomsorgen i tillegg til at jeg eide en restaurant på Alstad. Ungene skulle fraktes i barnehage, og med to biler var det et evig stress. På vinterstid i trafikken kom tankene ’Tenk å bare pakke sammen og reise..’ Et halvt år senere gjorde han det. Sammen med kone og to barn på 6 og 7 år. Huset ble solgt, restauranten ble leid ut og de bosatte seg like vest for Malaga i Spania. De kunne ikke et ord spansk, og spanjolene hadde ikke lært seg engelsk. - Det ble mye fekting og peking, men alt går. Planen var å bli der i et år, men da året var omme, hadde de lært seg den spanske levemåten, så da ble de et år til. Han jobbet som kokk, og barna gikk på en norsk privatskole. PERFEKT OG VELLYKKET. - Selvfølgelig fikk jeg kommentarer om at dette var galskap, men kanskje de bare var litt sjalu? Vi er så forbanna opptatt av naboene, at alt skal være så perfekt og vellykket. Det er for mange så flaut å si at du ikke klarte å betale husleien, men går det galt, kan man jo alltids bo i telt, man overlever jo! Det er mange som ikke kan innrømme at hverdagen også kan være grå, og det er tåpelig. Utenpå perfekt og ikke så bra inni seg. - Det er alltid en krise her og en krise der, man er opptatt av materielle ting og opptatt av å ha hevet hode. Nå er det en kø hos psykologene, det er blitt en trend at man får lov av samfunnet til å gå dit, men jeg anbefaler heller en tur i skogen. Den energien og følelsen av vellykke som man finner der, kan ikke en psykolog hjelpe deg med, og det er ordentlig medisin. Drivkraften hans er å ha det godt inni seg, og å nyte livet. - Å bruke av deg selv er den største gleden, å stille opp for andre, og vise at man er et menneske. Det er liten forskjell på oss, vi er alle tenkende, og av kjøtt og blod. Jeg har sikkert vært like redd som andre, vært usikker, litt engstelig for å flytte til Syden med to små barn, men likevel har tanken om at ’dette skal nok gå bra!’ vært sterkere. Alle gruer seg og er redd noen ganger. MAGEFØLELSE PÅ TORGET. Nå driver han et ferie- og fritidssenter på Værøy, i tillegg til at han nylig har kjøpt fiskerestauranten Lille Saltstraumen i Torghallen, hvor han begynner å jobbe som kokk i januar. Han hadde vært der og spist, og gjennom en kompis fikk han vite at restauranten var til salgs. - Hvor lang tid brukte du på å bestemme deg for om du skulle kjøpe den og flytte til Bodø? - Et par timer kanskje. Jeg hadde en god magefølelse, smiler han.

16

LEKETØY OG PSYKIATRI. Tidligere i livet har han blant annet jobbet som fisker, hjelpepleier, i barnehage, hatt agentur på leketøy, tatt kystskippersertifikatet, jobbet som kokk og innen psykiatrien. - Jeg har trivdes med alt jeg har gjort. Enten du er kokk, eller hva du er, så jobber du med mennesker. - Du er en evig optimist? - Ja. Veldig. Jeg har troen. Å ha det godt er meningen med livet. Å gjøre andre glade betyr mye for meg. - Og til de som drømmer, men ikke kommer seg videre? - Stå på, gi aldri opp! Sett pris på livet. Har du lyst til å reise, så selv dritten og dra! Det er ikke de materielle tingene dine du bør bruke livet ditt på, men på dem du er glade i. Mange bruker energien helt feil, og plutselig er livet over, og da er det for sent. Du får ikke tingene med deg i graven uansett. FRA PREST TIL MANUSFORFATTER. Leif Larssen (54) hadde en historie i hodet som han ville fortelle gjennom en film, tok permisjon fra sin jobb som vikarprest, og reiste til Amerika for å bli manusforfatter. - Som prest er jeg med på mange begravelser. Nærværet av død minner meg om at det er i dag jeg lever, og livet kan være over når som helst. Jeg er realistisk når jeg tenker at hvis jeg er heldig har jeg en tredjedel av livet igjen, og før den tid vil Leifegutten kline til og leve! Det kan du sitere meg på, smiler han. Etter å ha bodd tre år på Reine i Lofoten, kom historien av seg selv. Han forteller om en brennende filminteresse, og etter å ha sett mange dårlige filmer tenkte han ’Der der skal jeg klare å gjøre bedre.’ - Jeg brukte mye tid på å skrive av manuset på filmene ’Good Will Hunting’ og ’Så som i himmelen’, jeg hadde lyst til å se hvordan en film så ut skriftlig. Det tok lang tid, men jeg lærte ganske mye av det. Jeg ringte produsenten av ’Så som i himmelen’, Kay Pollak, og fikk et møte med han i Stockholm hvor jeg fortalte hva jeg hadde gjort og fikk mange gode tips. BROADWAY. Han reiste til New York Film Academy i år, og brukte ni uker på å skrive ned fortellingen sin og tilbringe tid på Broadway. - En del folk har nok tenkt: du er jo sprø, du er 54 år, nå må du roe deg ned, sa folk til meg.. Men jeg kan ikke gå rundt og bruke energi på hva andre tenker og mener om meg. Det snakkes i krokene, slik er vi mennesker skapt, og å bry seg om det er misbruk av krefter, og det har jeg sluttet med for mange år siden. Og jeg har fått masse heiarop underveis. - Det var en drøm å ha ni uker til rådighet og ha all fokus på film og skriving. Den andre drømmen min var å komme hjem og slå manuset i skrivebordet, og da jeg gjorde det, sa jeg til meg selv: ’Yes Leif, du har gjort det!’ Det var herlig! Målet var å få historien ned i filmmanusformat, og nå har han materiale til to timer film.


- Hvor ender denne filmen opp? I en kinosal eller i en skuff? - Den havner forhåpentligvis ikke i en skuff, og jeg kan ikke si at den ender opp som kinofilm heller, men det ville vært fantastisk å sitte i en kinosal og se sin egen film med norske skuespillere, det ville vært det ultimate. Nøkkelen til å komme seg videre er å knytte seg opp til en produsent som har tro på filmen, men det er et stykke igjen og manuset må bearbeides litt til før jeg er klar til å gå videre. Jeg søkte og fikk støtte fra Nordnorsk filmsenter, de hadde tro på meg, og jeg fikk penger til å gjøre ferdig manuset. VIL SKRIVE PÅ HELTID. Han trives godt som prest og synes det er et privilegium å få lov til å gå noen skritt sammen med folk som kjenner smerte på grunn av tap. - Men jeg trives også godt med å skrive. Jeg har ikke lyst til å slutte som prest, men jeg kunne godt tenkt meg å skrive på heltid. Jeg har

lyst til å skrive mer, og jeg har flere prosjekter. Jeg vil lage enda et filmmanus. - Man må våge å tenke tanken som en realistisk mulighet. Ønsker du reaksjon, må du ta aksjon. Sett deg et mål og begynn å jobb, så ordner det seg. Jeg er overbevist om at drømmer kan realiseres, men man må ta initiativ selv, og si til seg selv at ’dette kan jeg, dette skal jeg klare!’ Den mentale kraften er enormt stor, og hvordan vi tenker bestemmer hverdagen. Stå ikke foran speilet og tenk at du gruer deg, men tenk: ’Hvert menneske er et unikt, vakkert skapt originalt og levende kunstverk’. Vi har alle fenomenale muligheter, bare vi våger å gå for drømmene og ideene våre. Det handler om å gå for drømmene, sette seg mål, legge en plan og ta det første skrittet uten noen garanti for at innsatsen vil resultere i suksess!

Om tjue år vil du være mer skuffet over ting du ikke gjorde enn over dem du gjorde. Så kast loss. Seil ut fra den trygge havnen ... Utforsk. Drøm. Oppdag. Mark Twain

Det kan være skummelt å følge sine drømmer Per Fugelli. dem. Noen drømmer er så sterke og viktige for oss, men så kommer livet og virkeligheten, banken, gjelden og sjefen og setter grenser. Er du så heldig at du har fått mye trygghet og mot som barn hos foreldre, barnehage og venner, så er muligheten for at du følger drømmene dine langt større enn om du vokser opp med meldinger om at du ikke kan så mye. Samfunnet spiller også inn, i et raust og romslig samfunn er det lettere å følge personlige drømmer. - Hvorfor er det noen som følger drømmene sine og andre fortsetter å drømme? - På Værøy og Røst har de et fint uttrykk, et ord som de kaller blandingsmenneske. Mennesker er ikke enten eller, alle har drømmer, og de fleste klarer å følge noen av

18

- Kan man lære seg å bli mer optimistisk og uredd? - I hovedsak tror jeg at vi har et grunnstoff i oss, noen er glade hipphurra-typer, mens

andre er litt mer forsiktige og melankolske med et sørgmodig gemytt og anlegg for bekymring. Jeg tror man kan lære litt med bøker og kurs, at man kan se litt mer positivt på livet, men lenge leve mangfoldet, så kjedelig det ville vært hvis alle løp rundt med et smil. - Enn du da, følger du dine drømmer? - Ja, et stykke på vei. Det er bra å følge drømmene sine, men det kan være skummelt hvis det går på bekostning av andre. Hvis du impulsivt skal følge alle drømmene dine, kan du bli egoistisk. Man må vise hensyn.


Permanent makeup Eyeliner opp og nede kr 4200,-

Brud

Nå kr 3700,-

Vi arrangerer

Tilbud på eyeliner i november og desember

2009 ?

RYDDE

Hårfjerning

SALG

- LHE

i uke 48 og 49

-Permanent hårreduksjon -uren hud -hudaldring

÷50-75%

Fra 8 behandlinger per kur, individuelt behov videre (barber området ei uke før beh.)

Priser per enkelt - behandlinger: Bikini Legger Armhuler Ansikt

kr 800,kr 1500,kr 800,kr 500,- / 800,-

Overleppe Hake Overleppe og hake Rygg (hele)

kr 300,kr 400,kr 450,kr 3000,-

Tlf. 755 04550 Ring eller stikk innom for mer informasjon. E-post: englene@7himmel.no DESIGN: BODØ NU

GRATIS PARKERING!

- ny barneserie fra Haugerud.

Krus og skål med skje ankommet butikken.

Telefon 75 52 57 25

19


Alt du trenger for å fylle Adventskalenderen Julebladene er kommet

Musikk for noen og en hver

Søndagsåpent 12.00-21.00 Julegavetips Hunstadsentret - Bodø - Tf. 75 53 37 94

Julegavebut på

ønsk

Hunstadsenteret er fylt til randen av julegaveideer. He

Kveite til jul! Capri

Kveite

5 kg ...................... pr pk

499,-

Chess

Grande Rib

GRANDE RIB håndkle Elegante håndklær i

Ferske

Krabbeskjell

150 gr. pr stk ............................

35,-

Velkommen til en ekte fiskebutikk!

FiskeButikken

Tlf. 75 50 87 60 HUNSTADSENTERET

100% deilig myk bomull, med brede ribber. Fås i flere farger. 50 x 100 cm. 49,95 Badehåndkle 70 x 140 cm. 99,3 stk. 200,-

CAPRI HÅNDKLE Myke håndklær i 100% bomull, 550g/m2. Fås i flere farger. 50 x 100 cm. 49,95 Badehåndkle 70 x 140 cm. 99,3 stk. 200,-

CHESS håndkle Moderne design i 100% kjemmet bomull, 550g/m2. Føres i flere farger. 50 x 100 cm. 49,95 Badehåndkle 70 x 140 cm. 99,3 stk. 200,-

Hunstadsentret Bodø - Tlf. 815 00 338


Vi gjør det i butikken! Fra deig til rykende ferskt – vi baker mens du ser på.

Hunstad & Mørkveds eget hjemmebakeri...

• Frokost - stikk innom før jobben. • Byens beste brød - ferske brød til frokost og kveldsmaten. • Varm og kald lunch • Noe til kaffekosen - hjemmelagde kaker og kjeks. • Kaker og snitter til - bursdag - selskap - bryllup - dåp - møter og arrangementer. Vi lager allergikaker etter ditt ønske. Ring oss eller stikk innom og snakk med Maria, Hunstadsenteret Åpent / bestilling: 08.00 – 20.00 (18.00) Tlf. 755 82 300 mail: hunstad@butikkbakern.no

“Rykende ferskt hele dagen”

tikkene

Kiosk, bakevarer, møbler, posten, apotek, matvarer, fisk, sport, klær, frisør, blomster, bøker, barneklær, kort sagt - noe for et hvert ønske.

ker hele familien velkommen! DESIGN: BODØ NU

er vil du finne gaver til alle aldersgrupper - i stort utvalg.

15% studentrabatt på behandling!

Hair extentions effekter fra kr 100,Hunstadsentret Bodø

Trude gir 50% lærlingerabatt på en rekke behandlinger Tlf. 75 52 80 05


GLEDELIG JUL KAFFEKANNE NORSK DESIGN

129

JULESTJERNE 35 CM.

5900

00

139, -

KRUS

24 TELYSHOLDER

90

90

69, -

SERVIETTHOLDER

24

3950

DUK

20 PK SERVIETTER

6900

Julegaver til han og henne

Cliniderm for men Verdi 186,-

ACO CO SSense & C Care gaveeske i gull/sølv

1490

Gode kjøp til hyggelige anledeninger

Vitusapotek Hunstadsenteret Tlf.: 75 51 12 08 Åpningstider: man– fre 10–18, lør 10 –15

Hunstadsenteret - Tlf. 75 51 09 10

SJEKK PRISEN

Pute 175,-

SIV EKSKLU TET KVALI

Inkl. oppbevaringsveske

EKSKLUSIV termodyne Virkelig god kvalitetsdyne med termo-effekt. Består av 2 sammensydde dyner med isolerende luftrom mellom. Hvitt trekk med Høie logo-print i 35% bomullscambric /65% polyeser. Fylt med 2x700 g silikoniserte, spiralkrusede hulfibre som er myk og luftig. Vask 600C. Norskprodusert. Garanti 5 år. Inkl. oppbevaringseske. 140x200cm.

Hunstadsentret Bodø - Tlf. 815 00 338

Julegavebutikkene ønsker hele familien velkommen!


JULEGAVETIPS

TimeSalg på Torsdag 27.nov. kl. 1800 - 1900

på MX-Sport Hunstad !

Hodelykter

29,-

399,-

399,-

Hansker Eco Skøyter Miss.ion jente Reg.bar skøyte i str: 29 - 32, 32 - 35, 35- 38 og 38 - 41. En skøyte å vokse i!

Ishockeyskøyte Pro Boy Reg.bar skøyte i str : 29 - 32, 32 - 35, 35- 38 og 38 - 41 . En skøyte å vokse i!

Jr. 69/ Sr. 79,Etter kampanjen 129,-

Barnepakke NNN Lærstøvel • Ski Splitkein/Madshus 100-140cm • Støvel Alpina/Fischer lær. Str. 26-37. • Binding: Dino NNN Fra skilengde 150-170 cm. Kjøpt løst 1447,-

1099,- 799,-

Markadress Explore Lett og behagelig skidress i 100% polyester. Innvendig nettingfor og åpning i ryggen gir god ventilasjon. Herre: Sort/royal Dame: Marine

799,T0062F Smørekuffert for langrenn.

599,-

uni nior orpa or pakk pa kke kk e NNN NNN Juniorpakke Lett trening/mosjon • Ski Fischer RCS-Sprint 90-170cm • Støvel Alpina/Fischer jr str. 25-38 • Binding: NNN jr. Kjøpt løst 1897,-

249,MX-Sport Hugger 30 ltr. Allsidig tursekk utstyrt med polstret rygg, store lommer i fronten. Åpning mellom frontlomme og sekkeposen for plass til sykkelhjelm e.l. Mørk grå/sort, Rød/sort, Lysgrå/sort. Etter kampanjen 449,-

MX-SPORT HUNSTAD Hunstadsenteret, 8022 Bodø Tlf. 755 09 250 Fax. 755 09 251 -litt mer personlig


O’ jul med din glede Bodøs neste glamourmodell viser deg årets juledekorasjoner. AV NADIA NORSKOTT

Juletrekuler fra Tilbords, 29,-/39,Rund juletrekule fra Bohus, 69,for fire Juletreglitter fra Styvis, 33,-


Nisselue fra Partyman 129,R책dyr fra Bohus, 259,-

25


Julekalender fra Tilbords 269,-

De aller fleste er veldig positive til min glamourdrøm, venner og familie støtter meg. Maria Ebeltoft

Juletre fra Bohus med lys, 249,Julestrømper fra Styvis, 34,-

26

Juletre med lys fra Bohun 2999,Julekule fra Styvis med lys, 137,-


Nissekjole fra Partman 699,Lyskule fra Bohus 99,-

Yrkesdrøm: Glamourmodell

19 år gamle Maria Ebeltoft lot seg fotografere naken for første gang for et halvt år siden. Nå er det høyeste målet innen glamour å komme på forsiden av Playboy. - Det er artig med oppmerksomhet, medgir Maria. - Jeg hadde lyst til å prøve dette, og tok noen bilder som ikke ble publisert. Jeg fant ut at det var så artig at jeg stilte opp i Vi Menn og havnet på forsiden i forrige utgave.

Nå har hun vært i kontakt med flere modellbyråer, og håper på å få bli med i Rask Models. - Det er mange useriøse i markedet, men jeg har truffet Helene Rask, og vi skulle snakkes når jeg fyller 20 år i januar, som er nedre aldersgrense for å få lov til å være med. Hun er en av mine forbilder, sammen med Triana Iglesias.

- De aller fleste er veldig positive til dette, venner og familie støtter meg, og sier bildene er fine og at det er bra jeg tør. Selvfølgelig får man litt negative kommentarer fra folk som synes dette er teit, det vil man nok alltid få. Det er som regel folk jeg ikke kjenner, og som tror at en glamourmodell kun kan posere på bilder og ingenting annet, men det bryr jeg meg ikke om, sier hun.

Reaksjonene lar seg som ventet ikke utebli.

27


Pinnekjøtt som overrasker Brandade er en fransk spesialitet, laget som en luftig puré laget på klippfisk, fløte, potet og hvitløk. Her har vi byttet ut klippfisken med pinnekjøtt. En smaksfull og artig innslag til juletapasen eller som en liten forrett i juleselskapet. INGREDIENSER – FIRE PORSJONER: 3 dl kokt pinnekjøtt 500 g ferdigkokte poteter 1 dl matfløte

2 ss smør 2 båt hvitløk 8 stk. flak flatbrød

3. Server blandingen mellom to flak flatbrød eller server flatbrødet ved siden av. Pinnekjøtt brandaden kan også brukes i lefseruller.

SLIK GJØR DU: 1. Varm potetene i fløten. Mos poteter ved å røre dem kraftig med en tresleiv.

PSST: Du kan lage flere varianter av brandaden. En annen variant er med purre og basilikum i steden for hvitløk.

2. Tilsett mykt smør, finhakket hvitløk og hakket kjøtt.

NY BUTIKK HAR ÅPNET I BODØ

Vi hjelper deg å skape trivsel hjemme eller på arbeidsplassen gjennom gode interiørløsninger. ÷ 20% på gardiner fra JAB og gardinstenger/solavskjerming fra WEBA i perioden 22. nov. til 6. des. Mange fine julegavetips.

Professor Schyttesgt. - ovenfor Bodø hotell

INTERIØR • TRIVSEL • FENGSHUI • INSPIRASJON

28

© 2008 www.vdesign.no

Tirsdag - fredag 10 til 16 Lørdag 10 til 15 Ettermiddag og helg etter avtale. Telefon 905 69 040


BUTIKK-/VERKSTED-

LOKALE TIL LEIE

Butikklokale m/varebilgarasje/verksted, lager, kontor og møte-/spiserom til leie sentralt i Sjøgata. Henvendelse tlf. 90878764 - 75526140

Blomster til jul? Gjør din julebestilling hos oss i butikken torsdag, fredag eller lørdag denne uken og få

÷10% på hele bestillingen. (Gjelder kun utlevering i Bodø i desember, og bestillingen er bindene). Storgata 17. Tlf: 75 50 04 40 E-post: post@kellners.no

www.kellners.no

JULEGAVEN TIL DEN SOM HAR ALT

re julegatvs e!

I vår bildebank finner du over 500 000 bilder: Natur, landskap, akt, kunst og abstrakte motiver. Finn det unike bildet – og gi en julegave som både overrasker og gleder. Enkelt er det også: 1. Last ned bildet fra www.crestock.com. Tjenesten er selvforklarende. 2. Mail bildet til arne@neeraas.no, som vi samarbeider med. Der blir du hjulpet med både foto-print, ramme og passepartout. Selve bruken av fotografiet koster fra kun kr 70,-

Gi bort en opplevelse til jul! Gavekort og klippekort til Nordlandsbadet eller Spektrum Velv¾re, en opplevelse til alle. Selges i resepsjonen til Nordlandsbadet. Sjekk priser og Œpningstid pŒ www.bodospektrum.no Ð tlf. 755 91500

29


Sulten du også?

GUNNAR ENGAN: Separatutstillingen ”Kvinnesyn” 65 verk – akryl på lerret – finn den unike julegaven.

Utstillingen åpner fredag 28. november kl. 18.00. Åpent lørdag 29. og søndag 30. november fra kl. 12.00 til 18.00. Adresse: Tandberg-gården, Storgata 26, inngang mot Torggata, 4. etg.

Suksessen fortsetter og nå utvider vi «kraftsenteret» ytterligere!

Vi er på utkikk etter 8 nye forsikringsrådgivere som er sulten på nye utfordringer og som ønsker å ha følgende på menyen: • Karrieremuligheter • Plass på et vinnerlag i en bransje i vekst. • Gunstige lønnsvilkår.

For mer informasjon, ring: Ole Jørgen på telefon 46 88 68 28 Sjekk for øvrig www.if.no/bodo Søknad sendes på e-post til: ole.jorgen.nordbakken@if.no

Lær deg noe nytt og spennende

lær dykking Vi kjører PADI sertifiserte dykkekurs hver måned, fra grunnkurs til høyere dykkerutdanning. Vi har utleie av alt av dykkeutstyr, båter og vannleketøy. Bodø Dykkesenter AS har tilholdssted i Alsgården på Alstad, hvor vi har butikklokale, luftfylling, klasserom, skjyllerom, verksteder og kontorer. Besøk oss i butikken for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg som vil “til bunns” i en fantastisk verden.

Nordisk Nattdykk 4. DESEMBER 2008 For mer info: www.bododykkesenter.no

Bodø Forsikringssenter! Notveien 17 8013 Bodø. Tlf. 45 42 54 00 Vakttelefon: 92 81 13 34 (arbeidsdykking) Fax. 75 52 53 65 epost: mail@bododykkesenter.no www.bododykkesenter.no

30


Dronningen av Facebook - Kanskje jeg bare skal skifte navnet mitt til Facebrooks, sier England G. Brooks Ellingsen, Bodøs førstedame på nettstedet facebook.com.


Jeg har fått et nytt liv med Facebook. SHIRLEY BOTTOLFSEN

AV MARTIN LOSVIK Konseptet facebook har blitt dømt til døgnflue, men nekter å dø. En milliard mennesker holder det stadig i livet. Vi har snakket med noen bodøværinger om fenomenet. En av de som har latt seg rive med er musikeren England G Brooks-Ellingsen. Hun kan med letthet kan ansees som byens ukronede dronning av fjesboka. I skrivende stund er hun med sine 1035 venner suveren. Kvinnen som opprinnelig kommer fra Los Angeles er overrasket når jeg forteller om tallene. Are you kidding me? Spør hun på erkeamerikansk og så renner det ut av henne, hun er særdeles entusiastisk på temaet. - Jeg er dessverre arbeidsledig for tiden og har derfor mye tid til dette. Hver dag når jeg står opp, logger jeg meg på og sjekker ut hva som har skjedd, så setter jeg på kaffen. Hun forteller videre at hun ikke er sikker på hvor mange av de 1035 menneskene som er venner hun har møtt i virkeligheten, som hun selv sier, er hun ikke redd for å snakke med folk uansett sted. England omtaler meg allerede som ”Honey”. PROMOTERER. Brooks-Ellingsen mener nettstedet er perfekt for å kommunisere og opprettholde kontakt men hun bruker også nettverket til å møte nye mennesker. En gang rekrutterte hun en pianist til Bryggeri-kaia via en gruppe hun hadde opprettet. Nettstedet blir også brukt til å promotere konserter. Slik som hennes konsept ”Girls night out”. Så blir hun nærmest religiøs igjen og snakker om hvor viktig det er at folk får en oppløftende kommentar på Facebook når livet går imot. Hun sier det er bra for ”spiriten” og er oppløftende. - Maybe I`ll change my name to ”Facebrooks?” Spør England G Brooks-Ellingsen. Så må hun dra videre for hun forbereder nemlig bursdagsfest for sine venner. SEKSUALITET. For det er mange venner, og mange potensielle venner; Facebook er stort. Ifølge Comscore hadde Facebook i september 161 millioner unike treff på verdensveven. De som trodde at facebook var et blaff tok feil. I august tidligere i år rundet de 100.000.000 brukere med profil. Blant disse er det representert 1.327.920 nordmenn. Det representerer 27,84 % av Norges befolkning. Norge ligger faktisk på andreplass i verden, bare slått av Canada med 31 % av befolkningen inkludert i nettverket. I fjor på samme tid ble det meldt fra landets medier om 350.000 norske brukere. Tallene snakker for seg, nettverket fortsetter å vokse. Tallene i denne artikkelen er hentet fra Facebooks egne sider i tillegg til ekspertene i Comscore. George Orwell hadde nok pisset på seg av frykt. En milliard mennesker som frivillig blottlegger sine nettverk og sine preferanser innenfor mat, musikk, poli-

32

tikk, seksualitet eller hva det måtte være. Mennesker legger ut sine liv på ett felles fat hvorpå alle kan forsyne seg. Det kunne vært grunn til skepsis. For engangs skyld kunne det vært fristende å sitere Jørgen Nordeng, kjent som Jørg-1 nå kjent som Joddski:"Facebook ekke nokka bra førr en playa, kult førr en skurk eller fint førr en pimp". Men det ville gitt ett unyansert bilde, for en betydelig andel av Norges befolkning syns nemlig Facebook er både bra, kult og fint. TIDSFORDRIV OG FYLLEBILDER.Maria Bodøgaard lever livet som freelancer i Tigerstaden. Hun har også en venneliste som i antall avviker fra normalen. - Jeg bruker ofte Facebook til å få tak i folk og har et forhold til alle mine ”venner” enten privat eller gjennom jobb. Jeg bruker det til å holde kontakt med venner rundt omkring i verden. Maria Bodøgaard som er kjent fra Voice TV har nok også merket litt til egen status som tidligere tv-fjes. - Det er litt gøy med ”fyllebilder” men jeg hater tagging av bilder, det har også gjort det umulig å ta en hvit løgn. Du kan ikke si til noen at du skal ta en rolig kveld i sofaen og så dukker det dagen etterpå opp bilder av deg ett helt annet sted, sier en lattermild Maria som vil oppfordre folk til å være litt kritisk til hvilke bilder de legger ut og da spesielt av folk de ikke kjenner så veldig godt. Jonas Ueland Kolstad har tiltrukket seg oppmerksomhet også på denne banen. Han har en imponerende mengde venner, men bedyrer at han ikke kjenner alle. For han er det hele tredelt: - Jeg har et avslappet forhold til det hele. For meg er det litt nysgjerrighet, litt tidsfordriv og litt det å holde kontakt med folk. Det er også et bevisst trekk av meg å ha lite info om meg selv på Facebook, du finner mer ved å søke på Google. EN MINORITET PÅ FACEBOOK. En annen som også er opptatt av personvern er Shirley Bottolfsen. Hun er det siste tilskuddet på stammen og tilhører en minoritet i fjesboknettverket. I en alder av 74 år har hun meldt seg inn på Facebook og er da en av 9160 brukere over 65 år. - Jeg har fått ett nytt liv med Facebook og håndball, sier hun som vanlig begeistret. Hun vil egentlig snakke om det å gå på håndballkamp og må styres med hard hånd. Men det skulle egentlig bare mangle for 74 åringen som ellers bruker datamaskinen til alt. Se på bilder, lage plakater, sjekke nyheter og sjekke e-mail. I fjor kjøpte hun seg Mac. - Får jeg det ikke til på den ene så får jeg det til på den andre, forklarer Shirley. Så vil hun snakke om entusiasmen i det norske folk på håndballkamp. - Plutselig fikk jeg så mange venner, visste ikke at jeg hadde så mange venner engang. Hver dag kommer det opp på e- mailen min; vil du bli min venn? Vil du bli min venn? Og så tenker jeg; men vi har jo alltid

vært venner. Så klirrer det i bøssa og hun vil snakke om Ras Bloch i stedet. Shirley tror egentlig ikke at facebook er så farlig. - Det eneste er at man må være forsiktig med hva man skriver, for det kan bli hengende ved enn resten av livet. Men det er jeg uansett, det har jeg lært her i dagliglivet. Det er klart det kan bli misbrukt men det hele er ganske uskyldig; Shirley tar seg en kopp te før hun skal til glasshuset, chat-chat-chat. Sier hun mens hun holder opp fingrene og skriver på ett tenkt tastatur.

REAKSJONER PÅ DENNE? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.


Dette er Facebook Facebook er et amerikansk nettsamfunn, opprinnelig laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA, men har siden spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Der kan han/hun skrive om seg selv, legge ut bilder samt snakke med andre. Nettsamfunnet har mer enn 100 millioner aktive brukere på verdensbasis. Brukere lager en profil som inneholder personlig informasjon, bilder og interesser. Deretter kan de opprette relasjoner til andre brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer grupper. Tjenesten er reklamefinansiert, og gratis for brukeren.

Nettstedet ble startet av Mark Zuckerberg, med hjelp fra Andrew McCollum og Eduardo Saverin, i februar 2004 under navnet «The Facebook». Zuckerberg var student ved Harvard University, og nettstedet var ment som et internt nettverk for universitetstudenter. De ville lage et verktøy som skulle gjøre det lettere for tidligere studenter å holde kontakten med hverandre. I løpet av det første døgnet hadde 1200 Harvard-studenter registrert seg som brukere, og i løpet av den første måneden var halvparten av studentene medlemmer. Ordet Facebook stammer fra skolekataloger i USA, som deles ut til nye studenter på høgskoler og universiteter.

Bodøfolk på Facebook England Brooks Maria Bodøgård Jonas Ueland Kolstad Nicolay Kristiansen Hanne Gravrok Tore Johansen Silje Halstensen Ingeborg Selnes Ragnfrid Trohaug Rolf-Cato Raade Trud Berg Trond-Viggo Solås Sveinar Aase Tor Hongset Kristoffer Dolmen Arild Berg Arnfinn Bergrabb Endre Lund Eriksen

1035 venner 908 venner 881 venner 807 venner 760 venner 680 venner 585 venner 496 venner 468 venner 424 venner 389 venner 373 venner 359 venner 358 venner 328 venner 279 venner 254 venner 249 venner

33


Stripping av ”kongen” Av MARTIN LOSVIK Lise Dillan skal på nytt komme hjem til Bodø sammen med Asbjørn Lerheim med The Quite Quiet project. Hun har vært i platesamlingen og funnet låter fra 1968-73. Dette er materiale fra Elvis Presleys andre storhetstid. Stikkord er Las Vegas, The Imperials og italiensk pathos. - Dette har utgangspunkt i min egen sære interesse for artisten og jeg prøver å formidle musikken med minst mulig ”stash”, forteller Lise Dillan. Dillan og Lerheim har sammen strippet ned låtene og skapt et enkelt og rørende lydbilde av det som i utgangspunktet er grandiost. De fant hverandre på en skolekonsertturné, da de satt sammen og øvet i en liten kirke skjønte Lise med en gang at hun hadde funnet ”bandet” som kunne gjøre prosjektet mulig. - Jeg har prøvd å få til dette med flere band, men det var da jeg fant Asbjørn det klaffet. Låtene som skal spilles er Dillans personlige favoritter og mange av dem er

34

nok ukjent for de fleste. Lerheim selv har ikke hørt originalene og forholder seg til Dillans tolkning. Lise Dillan startet sin karriere her i Bodø og har siden utviklet seg til en kjent skikkelse innenfor friimprovisasjonsjazz. Hun har også jobbet med prosjekter innenfor videoproduksjon, performance og dans. - Nå har jeg laget rare lyder i 10-12 år, så dette er første gang jeg tar på meg kjole og synger ballader, det er også mitt første prosjekt med kommersiell verdi. Samtidig har jeg under dette prosjektet hatt noen av mine mest inderlige stunder på scena, sier Dillan. De som tar seg en tur i kulturhuset på torsdagskvelden kan med andre ord forvente seg Elvis Presley i en ny innpakning. Nedtonede og vakre ballader av ”kongen” og selv om prosjektet ikke karakteriseres som eksperimentelt av artisten kan man få overraskelser. Å gjøre coverversjoner av Elvis Presley kan kanskje karakteriseres som musikalsk ekstremsport men desto mer interessant.

frisk og fortreffelig

Lise Dillan skal på nytt komme hjem til Bodø sammen med Asbjørn Lerheim med The Quite Quiet project.

Fiskekaker har aldri smakt så godt...

Oppskrift og presentasjon ved kjøkkensjef Svein Kristian Malin, Lyst på.

Raud fiskekaker med grønnsaks risine og chorizo 4 porsjoner INGREDIENSER: 1 pk Risini 1 stk Kepaløk ½ stk Blomkål 2 stk Gulrot

1 pk Raud Fiskekaker 500 g chorizo 1 pk Ruccola

Spinat Solsikkeolje Olivenolje sitron

FREMGANGSMÅTE: Risini ca 1 pk ristes med finhakket løk i solsikke olje til pasta­ en er gylden. Spe på med 3 dl tørr hvitvin & kok inn (rør hele tiden). Deretter sper du på med kylling kraft til ønsket kon­ sistens. Smak til med salt, pepper. Kan også ta et par dråper trøffel olje, hvis ønskelig. Grønnsakene kuttes/deles i passelige biter og Blansjer de i kokende saltet vannet til de er møre. Chorizo og fiskekaker deles i terninger og stekes i litt solsik­ keolje til de er gyldne. Ha grønnsakene i risinien og vend det inn, spinaten vendes inn helt til slutt, like før servering. Ruccola blandes med litt olivenolje, gourmet salt og noen dråper sitron. Anrettes på tallerken med litt ruccola på toppen.


1999,-

GLOBUS Ø 32 cm Engelske navn

499,-

CD-SAMLING 20 CDer Kjente og kjære eventyr

199,-

7'' DIGITAL FOTORAMME Med SD-minnekort 512 MB og fjernkontroll

399,-

CD-ER Mange forskjellige for store og små 99

39

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt.

MASSASJESTOL OBH Nordica Med håndkontroll

19'' LCD-TV Med DVD-spiller Oppl. 1366 x 768 m/ 12V

1999,-

Brusletto hunter

499,-

Lommelerke

49.90

Snapsglass m/ettui

59.90

Trebestikk m/ ettui

69,-

Alt av fiskestenger

50%

Europris Bodø • Tlf 75 55 20 70 • Åpent 9-20 (18) Europris Hunstad, Bodø • Tlf 75 58 02 77 • Åpent 10-20 (18) Europris Fauske • Tlf 75 64 64 18 • Åpent 10-20 (18)

Vi hjelper deg med julefrisyren! Storgata 6 - Bodø - Tlf. 75 52 22 09 Hettygården, Mørkved - Tlf. 75 51 54 16 Royal Arkad, 1. etg. på SAS hotellet Tlf. 75 52 22 00

35


DESIIGN: BODØ NU

Boblejakker

199,-

Produktfoto: Jonny Olsson

Finnes i sort og brun

G L AS S H U S E T - B O D Ø T L F. 7 5 5 2 5 2 9 0

Vi lagerfører alt i lys fra AURA, lys med ekstrem lang levetid Vi gjør det enklere og mer økonomisk for deg med Aura belysning, de lyser lengre, er mer miljøvennlig og alltid på lager i Bodø! Vi lagerfører alt i lyskilder fra Auralight AS, som har ekstremt lang levetid. Vi gjør det enklere og mer økonomisk for deg med lyskilder fra Aura, De lyser opptil 4 ganger lengre og er alltid på lager i Bodø. Vi er totalleverandør av lyskilder, og har fullsortiment hentelager med gunstige priser. Auralight lyskilder – antagelig de mest miljøvennlige du kan få i dag.

Ring oss i dag 75 58 81 30 for en hyggelig prat om en lysere hverdag, eller send oss en e-post til: sigerstad@sigerstad.no

Opptil 84.000 timers levetid!

Glasshuset Bodø, Storgaten 14, tlf: 75 54 27 70 www.thune.no

SALG/SERVICE Bodø Næringspark B18 - 8001 Bodø -Tlf. 75 58 81 30 e-post: sigerstad@sigerstad.no

36


Buvik tok prisen AV NADIA NORSKOTT OG RUNE NILSEN (FOTO) - Dette er ikke en pris bare til Lydteamet, men til hele bransjen. Dette er viktig. Prisen minner oss på at vi gjør en jobb som betyr noe for mange, sa en glad og rørt Morten Buvik da han mottok prisen. Buvik tok i sin takketale de vel 120 bursdagsgjestene med på en historisk Bodø- og Salten-reise – fra den spede begynnelse med firmaet Bodø Lyd til dagens lydteam av profesjonelle produksjonsarbeidere. GODE KANDIDATER. Prisen ble delt ut i Store Studio i Storgata under Mediegårdens ettårsdag av Thomas Litangen (18) og Julius Diesen (18) fra Bodø Hardcore-festival. Premien var på 10.000,- kroner. Juryen besto av produsent Tomas Evjen, musiker Sveinar Aase, redaktør Geir Are Jensen, lydtekniker Håvard Christensen og sanger Mikael Rönnberg. - Vi hadde svært gode kandidater som alle har gjort en flott jobb. Det ble derfor en vanskelig avgjørelse for juryen. Lydteamet AS er en verdig vinner av Mediegårdens første kultur- og produksjonspris, sier Tomas Evjen. HJERTE OG SJEL. Juryen skriver i sin begrunnelse: Vinneren av den aller første kultur- og produksjonsprisen fra Mediegården har i en årrekke preget Bodøs kulturelle liv. Dog som bakmann. Produksjonene til denne mannen, og denne bedriften, har vært av en slik kvalitet at den har gitt gjenlyd både nasjonalt og internasjonalt – utenat vinneren på noe tidspunkt har unnlatt å legge både hjerte og sjel i den lokale produksjoner, alle størrelser. Vinnerens arbeid holder alltid svært høyt faglig nivå, og hever enhver konsert, enhver event, enhver forestilling. På vegne av en lang rekke kulturaktører i og langt utenfor Bodø, er det vår umåtelig store glede å utdele Mediegårdens kultur- og produksjonspris til Lydteamet ved Morten Buvik. Dette var de nominerte: - Lyssystemer Utleie AS - Lydteamet AS - Bodø Sinfonietta - TAG Productions

Det var en svært glad Morten Buvik som mottok Mediegårdens kultur- og produksjonspris.

Statutter mediegårdens kultur- og produksjonspris • Mediegårdens kultur- og produksjonspris er ikke en frivillighetspris. • Mediegårdens kulturpris skal gå til en eller flere profesjonelle aktører som gjennom sitt virke har bidratt ekstra mye til å fremme god innholdsproduksjon samt god teknisk produksjon lokalt, regionalt eller i den nordnorske landsdelen. • Prisen kan gå til enkeltpersoner eller bedrifter/stiftelser som

arbeider profesjonelt og målrettet innenfor alle typer kulturog medieproduksjon. • Mediegårdens kulturpris skal bidra til å motivere enkeltpersoner eller grupper til å satse videre innenfor den kulturbaserte næringen. • Vinneren av Mediegårdens kulturpris får hederlig omtale og en pengepremie på kr. 10.000,-

37


ernst furuhatt

Galleri Furuhatt

Trangt Til tider kan det være trangt om plassen i innseilingen til Bodø havn, og det gir et mektig inntrykk når hurtigruta smyger seg elegant inn til kaien. Denne vinterdagen var det typisk Bodø-vær, med kuling fra øst og bitende kuldegrader. Utendørs var det ikke mulig å stå oppreist og kameraet var nesten uhåndterlig med tykke votter på hendene. Derfor er bildet ikke så knive skarpt som ønskelig, men jeg synes det likevel fortjener en plass i galleriet.

38

KOMMENTARER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.


DESIGN: BODØ NU

BAD HAIR BESTILL DAY?TIME NÅ! PRØV LIME FRISØR...

DRONNINGENS GT. 5 - TLF. 75 52 22 44 - BODØ

Vær med i vår førjulskonkurranse. Vin gavekort denne uken for kr 9500,-. Se annonse side 6.

Faste, lave priser - og Norges Norgges tøffeste garantier! garaantier!

17 1 7 990

59 90

9 16 90

1 kg frossen, frosssen, Fiskemannen

Hel side, pr. kg

1 liter hestesko, Hennig Hennnig Olsen

10 1 090

19 1 9 90

6900

300 g Baxt, Baaxt, pr. kg 36,33

4-7,4 kg Prior, pr. kg

1,5 liter, vanlig og sukkerfri, sukkeerfri, pr. ltr 4,60

Lutefisk Lutefi isk av torsk

Butikksjef Torkjell rkjell Gansmoe KIWI Stormyra

Butikksjef Ann-Hilde Karlsen KIWI Mørkved kved

Pepperkaker Pepp pperkaker

Røkt laks

Hel kalkun

Anita iskak iskake ke

+pant +pa ant

Julebruss

7-23 7-23 ogogsåså llørdager ørdage a r 77-23 -23 ((8-22) 8-22) 2 KIWI K IWI SStormyra tormyra

KIWI K IWI M Mørkved ørkved

39


Fin sommerdag, med et Bodø sett fra luften, som viser at det er en vakker by vi bor i. En by vi kan være stolte av. Og her skjer da svære ting.

Stille søndagsidyll D

et må være en stille søndag ved årshundreskiftet i det gamle Bodø, skal man dømme etter de pent antrukne borgere av byen som rusler rundt ved Damskibskaien. Plakater med Kaiopsyn, Grand og Otto Koch er på plass, og det samme er den gamle karakteristiske aviskiosken som så vidt vites overlevde bombingen i 1940, men senere forsvant på mystisk vis. I bakgrunnen kneiser Tandberggården, byens stolthet, i sin jugendstil. Småbåter, kasser og tønner hører med til

Vi har ledig

kapasitet innen: • Tømrer og snekkerarbeid • Restaurering • Servicearbeid

Sjøgata 22- 8006 Bodø Fax: 75 58 77 18 - Mob: 993 76 410 www.bbias.no - bernt@bbias.no

40

TONYS

eksteriøret. Og familien fremst på kaikanten – noen vet kanskje hvem de er eller var, venter kanskje på Hurtigruten. Sannsynligvis en fin vårdag, og vi ser Sjøgaten breier seg innetter på venstre side av dette artige, gamle prospektet. En karakteristisk lysstolpe med typisk lampe viser at bildet er i hvert fall tatt etter at byen fikk elektrisk strøm, og det var slutt på karbidlampene ute.

Knut hoff KOMMENTARER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.


vanskelig

4

2

8 9

7

3

1

8

5

5

5

2

7

9 7

6

1

4

3

1 6

7

9

5

3

4

2

8

Løsningen finner du et annet sted i Bodø Nu. Lykke til!

Kryssord nr. 261 Navn:

...........................................................................................................................

Adresse: Postnr.:

........................................................................................................................

.............................

Sted:

.........................................................................

SENDES TIL / VINN BODĂ˜ NU, PB 403, 8001 BODĂ˜ MERK KONVOLUTTEN “KRYSSORDâ€?. Vinn: To vinnere fĂĽr 5 Flax-lodd hver. Hentes hos Bodø Nu. Frist: Kryssordet mĂĽ vĂŚre Bodø Nu i hende senest mandag 1. desember kl 12.00.

VINNERE AV KRYSSORD 260 Jonny Angell Dr. gt. 44, 8006 Bodø

DESIGN: BODĂ˜ NU

Torbjørn Simonsen Reinslettveien 5 G, 8009 Bodø

CATERING

EKSPERTEN Vi fikser alt av varm og kald julemat til ĂĽrets JULEBORD Ferdig levert og klar til servering.

GLASSHUSET BODĂ˜ TLF. 75 50 41 90

XXXLBLFNPOTOP

Bestilling

VAKSINE

mpdesign.no

www.agamat.no Tlf. 75 50 04 90

TIMEBESTILLING TLF. 75 53 24 44

Helsesøster Berit Evjenth. Friskhuset, City Nord. Bodø www.vaksineklinikken.no berit@vaksineklinikken.no

Dør til dør nür det haster!

5MG

INFLUENSA

Sjekk vĂĽr internettside for mer informasjon.

'03&/)7&3 "/-&%/*/(

Ekte

09899

glede

Medisinsk ansvarlig: lege Terje TollĂĽli

41


UT

Gunnar Engan byr på en utstilling med hele 65 verk i Tandberg-gården til helgen.

BEST PÅ DET SOM SKJER I BODØ

Gunnar på loftet Av MARTIN LOSVIK Den tidligere gullsmeden stiller ut et mangfold bilder i akryl. Neglelakk i forhold til de gamle mesternes oljemaling, ifølge kunstneren selv. - Jeg har temaet kvinnesyn for utstillingen, det er rett og slett fordi jeg elsker kvinnen og blir glad av dens skjønnhet, sier Gunnar og retter på tørklet i halsen. Utstillingen inneholder ikke utelukkende bilder av kvinner, vi har selvfølgelig også nordlandshus, nordlandsbåt og klassisk nordnorsk natur. I optimisme peker journalisten på et av disse nordlandshusene og spør om referanser til kvinnen. Vi står begge og betrakter før Gunnar Engen kommer med kommenta-

ren at det kanskje ikke handler om kvinnesyn, såfremt det ikke bor en kvinne i huset. GAMMELGUTAN. Men det er altså 15 års produksjon som stilles ut og selv om kunstneren har definert tematikk er det stor variasjon i utstillingen. Det er underholdende å se på Engens referanser til de gamle mesterene, eller ”gammelgutan” som han selv refererer til. Spenningen oppstår når han i sin gammelmodige stil møter ny tid. Ett klassisk kvinneportrett med sine renessanseidealer avsløres av en skrivebordlampe, en nordlandsbåt ligger fortøyd bak en tanker fra fjernere strøk. Morsomt fra en amatørkunstner som heller vil strekke seg mot kitsch enn samtidskunst.

- Jeg har ingen andre ambisjoner med dette enn å male og ha det fint med kunsten, jeg har tidligere sendt inn bilder til nordnorsken og blitt refusert. Det var akkurat slik jeg ville det ettersom det uansett var mine dårligste bilder. LYSTIG. Tidvis lykkes også den glade maleren i å være både politisk og humoristisk, en kvinne sitter med en kurv nyplukkede egg og ser lattermildt opp på en korsfestet Jesus. Hans angrep på nordlandsbunaden er også nevneverdig; en arketyp av ett festkledd ungt par poserer på en strand med en naken mørkhudet kvinne dansende i bakgrunnen.

ALLE KAN SYNGE

Julecatering

JULE KONSERT

Vi tilbyr alt av velsmakende varm julemat, koldtbord, desserter og annet godt, - levert der du ønsker.

Bodø Domkirke lørdag 6. desember kl 19.00

Ring 75 54 70 86 eller stikk innom.

42

Susanne Lundeng Alle kan synge-koret Bodø Rhythm Group Sveinar Aase, kapellmester Kjetil Sørbotten, konferansier Mikael Rönnberg, dirigent

Kontakt oss i dag for et godt tilbud.

www.blixrestaurant.no - Tlf. 75 54 70 86 e-post: tnyheim@rica.no

Gjesteartist:

RESTAURANT

Billettsalg fra Bodø Kulturhus Billetter 210.- / 170,Man-fre kl 12-15 (12-14) Torsdag også 18-20 Tlf. 75 54 90 10 www.bodo-kulturhus.no


BING

TORE HONGSET

Bodø m/omegn 1. Hvor finner vi R Withs vei? 2. Hvilket år ble Sjøhuset åpnet? 3. Hvorfor har kommuneansatte Tom Solli vært litt i (Bodø)vinden for tiden? 4. Hva blir navnet på den barne-og ungdomsvennlige nasjonalparken som vil komme i østenden av kommunen vår? 5. Hvilken Bodøartist hadde plateslepp på en bensinstasjon i oktober i 2008?

Svar: 1. I Vestbyen, en avstikker fra Hernesveien vis-á-vis den katolske kirken 2. 1985 3. Han er kommunens folkehelsekoordinator og tungt involvert i kommunens plan om å totalforby røyk & snus i arbeidstiden for de kommunalt ansatte 4. Sjunkhatten nasjonalpark 5. Halvdan Sivertsen 6. En fisk av ulkefamilien 7. Fremst; det er overbygningen i baugen på et skip 8. En metallkonstruksjon som har krok og/eller øyeskruer i endene, som brukes for å stramme inn/justere f.eks en vaier el et stålstag 9. En plante av skjermplantefamilien 10. En fugl av stormfuglfamilien 11. En gammel betegnelse på ordet tolv 12. Nåtid; det som skjer nå 13. Beinskjørhet 14. Vik/gå fra meg 15. Folkets røst 16. Helsinki 17. Ca 5.2 millioner 18. I 2002 19. Kalevala 20. Kristendom; hovedsaklig evangeliskluthersk 21. Vanntette klær av gummierte stoffer, altså regntøy 22. Visepresident Lyndon B Johnson 23. Det er den første tingretten i Norge der man kan føre sin sak på samisk, både i munltig og skriftlig kommunikasjon med retten 24. Ca 40 meter i døgnet 25. 4

Ikke helt hva det høres ut som 6. Hva slags livsform er en knurr? 7. Hvor på et skip finner man bakken? 8. Hva er en strekkfisk? 9. Hva er en hundekjeks? 10. Hva er en havhest? Fremmede ord og uttrykk 11. Hva er tylft? 12. Hva er presens i gramatikken? 13. Hva er osteoporose? 14. Vade mecum betyr jo gå med meg, men hva betyr vade retro? 15. Hva betyr vox populi? Finland 16. Hva heter hovedstaden i Finland? 17. Hvor mye folk bor det i Finland. 18. Når konverterte Finland fra mark til euro? 19. Hva heter det finske nasjonaleposet? 20. Hva er hovedreligionen i Finland?

- Jeg var i lystig humør den kvelden, sier Gunnar med ett lurt smil, men jeg har et ambivalent forhold til bunaden og ikke minst nasjonaldagen. Ellers maler han lite på kvelden. Aller helst går han til verks tidlig på morgenen, ett utpreget A-mennesket, sier den pensjonerte gullsmeden med hestehalen og fjellrävenjakka. Etter alt å dømme har han nok lært litt om både kvinnesyn og å svinge pensel etter 25 år som amatørkunstner.

DESIGN: BODØ NU

Useless facts of today 21. Den skotske oppfinner Charles Mackintosh patenterte noe i 1823 som den dag i dag er veldig hendig; hva da? 22. Hvem overtok som president efter at John F Kennedy ble skutt og drept i 1963? 23. Hva er spesielt med indre Finnmark tingrett? 24. Jakobhavnsbreen på Grønland er per tiden verdens raskeste isbre; hvor stor fart beveger den seg med per døgn? 25. Hvor mange par ben hadde Odins hest, Sleipner?

Totalleverandør: BETONG

– som bl.a. består av: • • • • • •

gulv på grunn banketter og såler undamenter vegger og dekker elementmontasje betongrehabilitering

Tlf: 75 58 52 90 - Besøksadresse: Dreyfushammern 14, 8012 Bodø e-post: firmapost@royastrom.no - www.royastrom.no

43


MUSIKK

The Smiths – The Sound of The Smiths (Warner) INDIE. Jula nærmer seg, og det medfører også et skred av samleplater. The Smiths gav i si tid ut bare fire studioalbum i løpet av årene 1984- 87, men diskografien deres inkluderer hele ni samleplater. Noen vet visst hvordan man gjør forretninger. Er det noen vits i å gi ut denne plata da? Tja, det er en fin samler som inneholder mange klassiske pop-øyeblikk som This Charming Man, The Headmaster Ritual, William, It Was Really Something, Panic og Sheila Take A Bow. Jeg savner allikevel flere låter, blant annet veggis-anthemet Meat Is Murder. Jeg synes også at albumet The Queen is Dead er underrepresentert. The Smiths var viktige stilskapere av britisk gitardreven indie, og dette er en grei innføring for nybegynnere.

Satyricon Thw Age Of Nero (Indie) BLACK METAL. Mørkets fyrster er tilbake med en ny dose majestetisk og kompromissløs black metal. Satyricon er en av verdens absolutte premissleverandører av ekstrem metal, og de beholder garantert denne posisjonen ennå en tid fremover. Oppskriften er den samme som før; mitraljøse-tromming, tunge riffkanonader og Sigurd Wongravens snerrende vokal. De har både pondus og autoriet, og det er nesten noe militant over dem. Uttrykket er mektig, men langt fra så pompøst som hos Dimmu Borgir. Det er samtidig mer tilgjengelig enn Mayhems primal-variant av sjangeren. Selv om de varierer både i tempo og dynamikk, så er monotonien deres største utfordring. Selv om de mangler klare single-kandidater i forhold til tidligere Fuel For Hatred og King, klarer de sikkert å oppnå brukbare salgstall denne gangen også.

Musikk-Bufféen Anbefalte smaksprøver til nedlasting. Brad Paisley- Huckleberry Jam (fra albumet Play- The Guitar Album) Kanskje hans duett, Whiskeyå Lullaby, med Alison Krauss kan gjøre ham kjent også i disse trakter. I USA selger han godt med plater, og er en av de fremste country-gitar heltene. Sjekk ut denne låten så skjønner du hvorfor.

Ry Cooder – Anthology – The UFO Has Landed (Warner)

Bjarne Nerem – Cherokee (fra albumet The Big Band Sessions) Gammel tenorsax-veteran hylles med to album. Det ene med storband-materiale, det andre med mindre besetninger. To flotte monumenter som er vel verdt ei investering.

Det var jaggu på tide at det kom en skikkelig samler med Ry Cooder. Den trommespillende sønnen, Joachim Cooder, har tatt seg bryet med å plukke ut 34 låter fra farens nesten 40 år lange solokarriere. Ry Cooder er spesielt kjent for to ting: Han er en fremdragende slidegitarist, noe som går tydelig frem av hans filmmusikk-komposisjoner. Hør bare det nydelige tittelsporet fra Paris, Texas. Han er også en slags musikalsk sosialantropolog som har gjort flere dypdykk i ulike musikktradisjoner. Mest kjent er han nok for studieturen til Cuba som munnet ut i Bueana Vista Social Club. En stor suksess både på plate og på lerretet i 1997. Det er vanskelig å plassere ham musikalsk, han er en slags folk-rocker med etniske tilbøyeligheter. Han tidligste plater har en tydeligere forankring i blues og country, men du finner også her anslag av både New Orleans og Latin Amerika. Han er en annerledes gitar-helt. Han er ikke typen som fyre i gang brautende soloer, men en feinschmecker som serverer lekre og delikate detaljer. Han er en typisk ”gitaristenes gitarist”. Denne plata er ei kjempefin innføring i Cooders mangfoldige musikalske univers. Ei knallgod investering!

Thom Hell – Don`t Leave Me Heather (fra albumet God If I Saw Her Now) Hvis du ennå ikke har blitt overbevist om å gå til anskaffelse av dette albumet, er kanskje dette et overtalelsesargument. Nydelig McCartney-tristesse med gode doser Beach Boyspåvirkning. Guns N`Roses— Chinese Democracy (fra albumet med samme navn som kommer 22. november) Dette albumet har sannelig latt vente på seg. Kommer det virkelig den 22. november? Tja, ser sånn ut. Denne smakebiten er vel akkurat slik man kunne forestilt seg? Ikke så spennende, men god og klassisk Guns N`Roses. Brut Boogaloo – Move A Little Closer (fra albumet Dirty Living) Oslobaserte Brut Boogaloo har holdt det gående i snart ti år og dette er deres andre album. Her får du rendyrket 70-talls estetikk, og Cato ”Salsa” Thomassens (Madrugada) tangentbidrag sender tankene mot Deep Purple. Frihetsrock er visst den offisielle betegnelsen.

Storgata 16, 2. etg. i Glasshuset

RESTAURANT OG NATTKLUBB Restauranten serverer kinamat og sushi alle dager fra kl 15.00 - 22.00 Vår nattklubb har åpent fredag og lørdag til kl 03.30 Tlf. 75 52 06 00 www.storgt16.no 44

Fakta: tarjei nordeng KOMMENTARER?

Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

• Født Ryland Peter Cooder, 1947 Los Angeles. • Platedebuterte på Captain Beefhearts Safe As Milk i 1967. • Var aktuell som gitarist i The Rolling Stones etter Brian Jones. • Det skjedde ikke pga krangel om hvem som lagde riffet til Honky Tonk Woman. • Stod bak prosjektet Buena Vista Social Club på 90-tallet.


Musikk for en hver anledning

Erling Ramskjell har under artistnavnet Æ sluppet albumet Voksensløvsinn. Det har medført både cliste rotasjon på P3 og hyggelige anmeldelser. Her velger han musikk for en hver anledning:

UKENS VIN Tre liter førjulsvin Cuvée Christer Berens M d’A Erling Ramsjell.

1. En låt som gjør meg glad: "Flute Mystery" Philharmonia Orchestra under ledelse av Vladimir Ashkenazy fra den kommende 2009-klassikerern "Fred Jonny Berg- Orchestral Works”, og det gjør meg glad fordi det er stort, voldelig, melodiøst og sinnsykt bra. 2. Låt som er perfekt til husarbeid: For å understreke at den slags kan være en særdeles maskulin aktivitet Pantera Cowboy From Hell. 3. Beste låt å slappe av til: Sommarvisa" Allan Edwalls orginalversjon, eller Stefan Sundströms glimrende tolkning. Setter ting i perspektiv, gir trøst og får verden til å se litt lysere ut. Et musikalsk kinderegg. 4. Perfekt musikk å kjøre bil til: Da tar jeg meg den frihet å kjøre en svær tanks i stedet for bil, og smeller på Jimbo Jones 28.

Christer Berens’ røde pappvin M d’A er blitt mykere, saftigere og rikere enn da vi smakte den i mai. Det gjør at den passer bedre til førjulsmat. Siden pappvin er ferskvare, ligger vinen på tank i Italia og tappes annenhver måned. Dette er med andre ord fortsatt en fersk vin, men denne siste tapningen har fått godgjøre seg noen måneder ekstra på tank før den kom til Norge. Vinen er god til en rekke matretter på grunn av et mykt og saftig preg og en rik bærkarakter. Dette gjør at den går godt til mat som vanligvis kan være vanskelig å sette vin til, som for eksempel ribbe. Ribbe er fet mat og derfor er det vanligvis hvitvin med god syre som er den beste vinmatchen, men så er det jo de av oss som bare må ha rødvin i glasset. En rød Bordeaux ville krasjet fullstendig med ribbe blant annet på grunn av tanniner. I tillegg er det alltid viktig å huske på at vinen også må passe til tilbehøret, som til ribbe ofte er rødkål og surkål. Det krever en saftig og rik vin, som denne. Et alkoholinnhold på 13,5 prosent gir vinen en rikhet og varme som sikrer at den blant annet takler fett. Da Berens relanserte hele sin vinserie i våres, fikk også denne vinen et ansiktsløft. Blant annet er eikebruken tonet kraftig ned, noe som gjør smaken renere og at frukten og stedskarakteren kommer bedre frem. I tillegg kommer nå hoveddelen av druene som brukes i vinen fra den nordlige delen av Abruzzo, som regnes som den beste.

5. Denne låten får meg til å danse: Først må man sette på noe som får meg i stemning til å innta uforsvarlige mengder sterk alkohol, og det kan være hva som helst av Vladimir Vysotskij. Deretter er det høvelig å smokke på Dead Kennedys Police truck.

Vinområdet Abruzzo strekker seg over ti mil, og ligger omtrent på høyde med Roma, med fjell i innlandet og kyst mot Adriaterhavet. Det lages store mengder vin i regionen, først og fremst av den røde druen montepulciano og den hvite trebbiano.

6. For hyggelig stemning under et middagsselskap setter jeg på: Filmmusikken til Twin Peaks Fire walk with me. Vakkert, med akkurat passe nattsvarte undertoner.

Samme vin finnes også på flaske, men den heter Cuvée Christer Berens Montepulciano d’Abruzzo. Forkortelsen på pappvinen skyldes strenge vinlover i Abruzzo.

7. Ideell treningslåt: Det må i så fall være noe som gjør meg nervøs nok til å springe ut av huset, kanskje Wham Wake me up before you go go .

Nummer på Vinmonopolet:

8. I romantisk øyemed vil denne låten passe bra: Nick Cave "Let love in" . Hudløst, mørkt og viktig.

300 cl 45622 (grunnsortiment). 75 cl 45146 (distriktssortiment)

Pris:

339,90 kroner (300 cl) 96,90 kroner (75 cl)

Produsent:

Farnese Vini

Druer: Alkoholinnhold: Land/Distikt:

85% montepulciano, 15% sangiovese. 13,5 % Italia/Abruzzo

Vi selger også CD-plater! Vi feirer 2 år torsdag, fredag og lørdag

÷20%

på alle klær og

÷10%

på alle andre varer

MARIMEKKO CONCEPT STORE BODØ

Velkommen innom for å se vårt utvalg i musikk fra lokalmiljøet.

STORGATA 7 - LIKE VED BODØ TORG. TLF. 92 64 59 05 ÅPENT: MAN. TIL FRE. KL 10-17.00, LØR. KL 10-15

STORGATA 7 - LIKE VED BODØ TORG. TLF. 92 64 59 05 ÅPENT: MAN. TIL FRE. KL 10-17.00, LØR. KL 10-15

45


BEST PÅ DET SOM SKJER I BODØ

ning fra kl 20.00 til 22.00 hver torsdag i gymsalen på gamle lærerskolen.

Bodø Bibliotek har åpent alle hverdager samt lørdager: Man., tir., tor. kl 09.00 - 19.30, Ons., fre.kl 09.00 - 15.00 Lør. kl 11.00 - 14.00 Nordlandsmuseet har åpent Man - fre kl 09.00 - 15.00 Søndag kl 12.00 - 16.00 Norsk Luftfartsmuseum holder åpent Man - fre kl 10.00 - 16.00 Lør - søn kl 11.00 - 17.00. Nordlandsbadet holder åpent hver dag. Spektrum Velvære holder åpent hver dag. Søndag kl 12.00 - 18.00 - 16 årsgrense – alkoholfritt Taket Ungdomskafé holder åpent alle hverdager fra kl 14.00 - 22.00, samt lørdager fra kl 12.00 - 18.00. Kafeen har aldersgrense 10. klasse t.o.m. 20 år.

TORSDAG Klassisk dannelse - Bodø blir by 1700-1850. Bli med på en reise hvor du møter byens- og musikkens historie sammen på samme scene. kl 18.30 innledning. kl 19.30 konsertstart. Bodø Kulturhus. Klubbkonsert med Lisa Dillan og Asbjørn Lerheim i Bodø Kulturhus. kl 21.00 Piratparty i Nordlandsbadet kl 16.30 - 20.00. Skumle pirater på tokt, storm og uvær i bølgene, dragkamp mellom store og små pirater, skattejakt og annen piratgøy i badeland.

LLH ønsker velkommen til kafè hver tirsdag og torsdag i deres lokaler i kjelleren i Hålogalandsgata 7 i Bodø. Møteplass for homofile, bifile og transpersoner - men alle er selvfølgelig velkommen. Åpent 20:00-24:00. Bodø Danseklubb fortsetter med kurs i argentinsk tango. En stilig, sensuelt og lidenskapelig dans. Grunnkurs kl 18.00 til 20.00 på Nordland Kultursenter. Practica (trening i argentinsk tango) kl 20.00. Milonga (argentinsk tango dansekveld) kl 20.30. Ingen påmelding. Mer info på www.bododanseklubb.com

FREDAG Konsert med Trondheim jazzorkester & Joshua Redman i Bodø Kulturhus. kl 19.30 Trine Trælnes og Hege Solberg inviterer til salgsutstilling av håndverksprodukter, i Parkveien 69 (Lærings- og mestringssenteret, på baksiden av sykehuset). kl 16.00 - 20.00 Dj Kango snurrer plater på Gründer. Disco, soul, funk, electro, house, techno, rock, hip-hop og latin-rytmer. Kango er en veteran innen elektronisk musikk-sjangeren. Fra kl. 23.00 Badeparty i Nordlandsbadet kl 18.30 - 20.30. “Disco” i badeland. Musikk og lyseffekter skaper stemning og gøy for ungdomman, og for barn og voksne. En litt ekstra piff på badebesøket. Spennende konkurranser. Det er lov å danse! Bodø Bordtennisklubb har trening på Bankgata ungdomsskole gymsal A. kl 18.00 – 20.00. Åpent for elitespillere og voksne/veteraner for fritt spill. Les mer på www.bodobtk.no

"Rød kveld på Kafka" hver torsdag med ukens utvalgte røde til en svært hyggelig pris. Oppstart kl 20.00.

Bodø Danseklubb arrangerer grunnkurs i swingtypen Jump kl 18.00 - 19.30 og glidende gåswing kl 20.00 21.30 med John Are Dahl med partner. Passer til sakte swing. Nordland kultursenter.

Bodø Bordtennisklubb har trening på Bankgata u.skoles gymsal A. Elitegruppa + hospitanter kl 18.00 – 20.00. Les mer om Bodø BTK på www.bodobtk.no.

Internasjonalt Senter har åpen kafe hver fredag i Sjøgata 37. Middag og kaker. Lekerom for de minste. Gratis internett, biljard og bordtennis. kl 13.00 - 17.00

Bodø Folkedanslag ønsker velkommen til dans / leikøv-

Funbowling med heftig lys- og lydshow på Royal Bowling. kl 22.00 - 01.00.

Juridisk bistand? • Fast eiendom • Selskapsrett • Arverett • Familierett www.advokattj.no

46

LLH inviterer til fest i sine lokaler i kjelleren i Hålogalandsgata 7 i Bodø. Møteplass for homofile, bifile og transpersoner. Disco, R&B, Grand Prix - DJ’en spiller alt som trengs for en vellykket kveld. 18 års aldersgrense. Trine Trælnes og Hege Solberg inviterer til salgsutstilling av håndverksprodukter, i Parkveien 69 (Lærings- og mestringssenteret, på baksiden av sykehuset). kl 12.00 16.00 Internasjonalt Senter har åpen kafe hver lørdag i Sjøgata 37. Middag og kaker. Lekerom for de minste. Gratis internett, biljard og bordtennis. kl. 13.00 - 17.00 Turisthytta på Rønvikfjellet er åpen for servering hver lørdag fra 12.00 til 16.00. Ekstra godt utvalg i hjemmelagte kaker på Kafka hver lørdag fra kl. 11.00. Funbowling med heftig lys- og lydshow på Royal Bowling. kl 18.00 - 20.00 (junior) / kl 22.00 - 01.00

SØNDAG Støver Skolekorps ønsker velkommen til Adventskonsert på Nordly Grendehus kl 18.00. Hovedkorps og aspiranter spiller. Kaffe, kaker og allsang.

Bodø klatreklubb har trening for ungdom mandager melom kl. 17.00 og 21.00. Oppmøte ved inngangen til Nordlandshallen kl. 17.00 Bodø Danseklubb holder grunnkurs i swing på Nordland Kultursenter fra kl 19.00 til 20.30. Swingkveld for alle fra kl 20.30. Mer info på www.bododanseklubb.com

TIRSDAG Barn-i-magen-treff for alle gravide på Kafé Kafka. Reserverte bord. Bodø Danseklubb holder dansekurs for alle aldersgrupper i sine lokaler på Nordland Kultursenter. Barnedans til kjente og kjære barnesanger. Passer for alle jenter og gutter mellom 4-6 år. kl 17.15 til 18.00. Juniordans til litt tøffere rytmer som passer for alle jenter og gutter mellom 7-9 år. kl 18.00 til 18.45. Dancefactory for alle tøffe jenter og gutter mellom 10 og 12 år. kl 19.00 til 20.00. Salsa Grunnkurs med morsom dans til fengende latinomusikk. kl 20.00 til 22.00 Morgensvømming i Nordlandsbadet hver tirsdag fra kl 06.30. Svøm deg sprek og ta frokosten på bassengkanten etterpå. Du får flott trim og kan innta frokosten i trivelig lag. Sunt og sosialt.

"Trygves Hoff" spiller Trygve Hoff: Med konserten "Lyset i mørketida" får publikum en hel konsert med sanger av Trygve Hoff. Bodø Kulturhus, storsalen, kl 19.30

LLH ønsker velkommen til kafè hver tirsdag og torsdag i deres lokaler i kjelleren i Hålogalandsgata 7 i Bodø. Møteplass for homofile, bifile og transpersoner - men alle er selvfølgelig velkommen. Åpent 20:00-24:00.

Julemesse i Mørkvedhallen kl. 10.00 - 18.00

ONSDAG

Turisthytta på Rønvikfjellet er åpen for servering for turgåere og andre hver søndag fra 12.00 til 16.00.

Ludus hver onsdag fra kl 19-21 på Bodø Videregående skole for aldersgruppen 16-19 år. Ta med treningstøy og bli med på ballspill, frisbee ultimate, indiaka, lek og ulike hallaktiviteter.

Familiebowling på Royal Bowling. Voksne og barn spiller for barnepris. kl 12.00 - 18.00.

Bodø Danseklubb holder grunnkurs i linedance på Spenst Jensvoll. kl 20.15. Mer info på www.bododanseklubb.com

MANDAG Mandagsquiz på Kafka med Liv og Knut. Lag på inntil 6 personer konkurrerer i ulike spørrekategorier. Åpent for alle. Oppstart kl. 20.00.

JULEMESSE Kjøp dine julegaver hos oss den 30. november

Soneterapi og massasje

Bedre råd? Ring Torunn Dverseth Telefon 900 79 527

Velkommen til en behandlingsterapi som stimulerer din naturlige evne til selvhelbredelse, i et avslappet og stressfritt miljø. Soneterapi inkl. rygg/nakke-massasje kr 450,Rygg/nakke-massasje kr 300,ER EUT S HO AP

NI SAS JON RGA DO VE

Tlf. 755 27 800 e-post: torkel@advokattj.no

Julemesse i Mørkvedhallen kl 10.00 - 18.00

S O

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

ut@bodo-nu.no

Bodø backgammonklubb arrangerer klubbturnering på da Carlo (2. etg. i Glasshuset) kl. 18.30. For mer informasjon se: norgesbackgammonforbund.no.

Dj Kango snurrer plater på Gründer. Fra kl 23.00

Smerte?

Advokat

Torkel Johnsen

THOMAS LITANGEN Mob. 959 33 622

Deadline: fredager.

Landskamp i håndball mellom Norge og Belgia i Bodøhallen. kl 16.10

R KE NATUR TE R

Bodø Kunstforening har åpen utstilling hver tirsdag til fredag kl 11.00 - 16.00, lørdag og søndag kl 12.00 - 16.00. Stengt hver mandag.

Girls Night Out arrangeres for siste gang dette året. Som vanlig blir det god stemning med lotteri og vennlige priser. Menn er også velkommen. Gratis inngang. En Kopp, Radisson SAS. kl 21.00 - 00.30

N

DAGLIG

Bodø gospel Blend har øvelse i Betania-kirken hver torsdag kl 19.30. Nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen, bare møt opp. Dirigent: England Brooks Ellingsen. Variert og bredt reportoar med både gospel og annet. Koret hører ikke til noen kristen organisasjon.

Tips?

LØRDAG

NNH

Vi har julemesse på Folkets hus søndag den 30. november åpner kl. 12.00 til 18.00 Flere utstillere med et bredt spekter av varer, husflid, treprodukter, helsekost, smykker osv. Velkommen

Folkets Hus Postbanken – en del av DnB NOR Bank ASA

Tlf. 402 01 536 Storgt. 30, i 4. etg. Tjærandsen-gården, inng. fra Havnegt

PRINSENSGATE 115 - 8006 BODØ TELEFON 99 63 74 79


SPRÅKRÅDET Solecismer en gros Fremmedord er gode nok – hele vårt norske sprog er bygget på dem! Uten fremmedord var vi uten sprog her i landet. Vi ville ha vanskeligheter med å gjøre oss forstått med kun ordene ski og slalåm, som visstnok skal være de eneste ”helnorske” ord som finnes … ”Du må huske på at han er en emerritus!”sa damen; fornærmet på vegne av en fyr hun satte stor pris på, idet en annen kritiserte professoren. Men hva så? En emeritus er ingen yrkestittel; ordet betyr simpelthen intet annet enn at vedkommende er en ”avgått”, dvs pensjonert, uttjent embetsmann. Hvorvidt professoren hadde vært en dyktig sådan, er en sak for seg. Epiteten emeritus sier uansett intet om mannens kvalifikasjoner. Det gjør derimot diverse utsagn fra fremdeles aktive folk innen de forskjellige mediebransjer… ”Til slutt en sylkort replikk!” Sa programlederen på Tabloid TV2. Dessuten hører man slikt nonsens som ”en sylskarp kniv” og ”det var sylmørkt!” Og her om dagen fikk man endog høre om et kvinnemenneske som skal ha gitt ”et syltynt svar”… Så har man disse forslitte ordene: ”Her fant man en sliten leilighet!” heter det i det organet som engang hadde et ry som landets mest korrekte hva angikk grammatikk og ortografi, Aftenposten. Og både der og i andre medier, ser man uttrykk som ”slitne bøker, klær, møbler”, etc etc etc. Selvsagt feilaktige adjektiver, idet sliten og slitne kun skal anvendes om levende objekter … s.s. en sliten hest, en sliten mann. Derimot er en frakk slitt (alternativt loslitt), samt et hus og en sofa nedslitt(e).

Ungdoms snakk i postmoderne tid:

DESIGN: BODØ NU

”Det er jo egentlig det jeg har blitt vokst opp med og sånn…!” Sa en av de unge debutantene i en sangkonkurranse i TVs God morgen forleden. Her kan både ”blitt” og ”sånn” med fordel fjernes. Og annonsørene av TV-programmene bør slutte med å si ”Vi fortsetter om bare et lite øyeblikk!” Spesielt når det tar både ett og to minutter før programmet fortsetter. Et ”øyeblikk” tar kun brøkdeler av et sekund, og et ”lite øyeblikk” er sannelig enda kortere intervall …

Og solecismene kontinuerer: ”Kanskje vi skulle ha vært forberedt på forhånd!” Sa kvinnen fra Røst. ”Det er det vi nå skal behandle om!” Svarte statsminister Stoltenberg på spm. om den nye pensjonsordningen. Og i en annen sak: ”Det er på en måte (…)!” Sagt ti ganger av en forfatter/journalist i løpet av et kortintervju (under 2 min.) på FROKOST-TV NRK.

Bøyning av ordet løgn m. m.: ”Jeg har ikke lyvet!” sa d.v. partisekretær Martin Kolberg i et intervju i forb. med avtroppende LO-sjef Vallas bok. ”Og selvsagt er jeg enig i de som sier (…)!”, sa Transportforeningens sjef, Per Østvold, i et annet intervju.

Ukens blunder: Ifølge Aftenposten har NAV brukt sharialoven… Saken gjalt en somalisk kvinne som var blitt nektet skilsmisse av sin islamske ektemann. Hun var imidlertid blitt lovet separasjon av den norske myndighet, men NAV nektet henne overgangsstønad. Dette var jo ille nok, og kan neppe løses uten videre, som det heter. Hva en orientert leser kan gjøre, er å arrestere Aftenposten for absurd ordbruk – nemlig pleonasmen ´sharialoven´… Siden shari´a (arabisk) simpelthen betyr ´Loven´ (den islamske, slik den primært står formulert i Koranen), er det selvsagt abundant å tilføye ´-loven´.

Arnfinn Wiksaas REAKSJONER? Send til: redaksjonen@bodo-nu.no eller SMS til 975 23895.

Tilbakeblikk - 20 år siden

En ”lødd” og et ras For tyve år siden fikk en generasjon nordmenn utvidet vokabularet med ord som ”bankkrise” og ”lødd”. For første gang i Norge framkom tapstall på ti sifre. 28. november 1988 mottok 1057 ansatte avskjedsbrev, etter en forutgående generalforsamling i krisemodus i Norges største bank DnC. Under sin nyss avsatte konsernsjef Leif Terje Løddesøls ledelse var over en milliard kroner tapt, et beløp som omgående ble kjent som en ”lødd” i finansspråk. En ord-slektning dukket snart opp, en ”mong” etter Statolis massive overskridelser på Mongstad. Vokabularet er blitt betydelig utvidet på de tyve år som siden er gått. De ansatte hadde gruet seg for utfallet av krisemøtet senhøsten 1988. Med god grunn, viste det seg, tap gir slankebehov, og snart kom adventsbrevene med rødt kort og farvel. Sånn er det jo, sjefene som kjører skuta på land får fallskjerm, fotfolket uten opsjoner og bonus må blø. Det er de menige og ikke generalene som dør på krigens slagmarker. DnC var ikke alene, viste det seg. Kredittkassen, Bergen Bank, Sunnmørsbanken og Fokus pleide Norges banker å hete ved de tider, før raset gikk. I tur og orden var de fallitt, forsvunnet, fusjonert og fordampet, som rammet av et kollektivt og smittsomt tapssyndrom. I realiteten hadde de alle gjort samme klassiske tabbe, utlån av lassevis med

penger til luftslott og spekulanter som ikke kunne betale tilbake. Fru Stat måtte overta. Hun la sin oljehånd på de fallerte skuldre og raket kastanjene ut av ilden – ikke ulikt det som nå skjer i vår finanskrise tyve år senere. De hadde tenkt likt da som nå, og lite har de lært, aktørene i finansenes verden. De pådrar seg dermed en påminnelse som var mye brukt av Brønnøys gamle, handlekraftige og egenrådige ordfører Solbakk: - Der alle tenker likt tenkes det ikke så meget.

•• Tilbakeblikk er en spalte hvor Arne Marthinsen ser tilbake på begivenheter av liten og stor art.

SUDOKULØSNING

Wiksaas

7 6 9 8 5 1 2 3 4

4 1 8 3 2 9 7 6 5

2 5 3 4 6 7 1 8 9

5 3 7 1 9 4 8 2 6

8 9 2 5 3 6 4 7 1

6 4 1 2 7 8 9 5 3

1 7 4 6 8 5 3 9 2

3 8 5 9 1 2 6 4 7

9 2 6 7 4 3 5 1 8

TAKSTIGER Vi har nå kampanje på takstiger. • Typegodkjent • Sklisikker

Ta kontakt for info/bestilling.

Solberg Bygg Tlf. 980 40 876 epost: solberg.bygg@gmail.com

47


TORSDAG 27. NOVEMBER

22.30: Berserk gjennom Nordvestpassasjen 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Skispor fra fortiden (ttv) (r) 10.35 Norge rundt (ttv) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Å bygge om huset (t) 11.35 Naboer (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Doc Martin (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Niklas' mat (t) (r) 14.35 'Allo, 'Allo! (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.03 MGP jr. 2008 – svensk finale (t) (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 MGPjr 2008 – svensk finale forts (r) 16.45 Viva Pinata (ttv) (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Árdna – Samisk kulturmagasin (t) 17.40 Mánáid-TV (t)

17.55 18.00 18.40 19.00 19.30

Nyheter på tegnspråk Barne-TV: Uhu (r) Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Schrödingers katt (ttv)

Populærvitenskapelig magasin.

19.55 Tilbake til 70-tallet (ttv) (6:10) Vi fortsetter reisen gjennom 1970tallet.

20.25 Redaksjon EN (ttv) Nyhetsmagasin.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Höök (t) (5:10) Sv. krimserie.

22.30 Berserk gjennom Nordvestpassasjen (ttv) (4:6) Dokumentarserie.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Urix (r) 23.45 Kodenavn Hunter (ttv) (r) (4:6) Norsk krimserie.

20.30: TV2 hjelper deg 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 12.05 Tabloid (r) 12.35 Landstinget (r) 13.35 Home and Away (r) 14.00 Den syvende himmel (r) 14.50 MacGyver (r) 15.40 Home and Away 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet (r) 17.05 Dharma & Greg 17.30 That '70s Show (r)

18.00 Hotel Cæsar (r) (163) Norsk dramaserie.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 18.55 Tabloid Aktualitetsprogram. Programleder: Trude Teige.

19.30 Hotel Cæsar (164) Norsk dramaserie.

20.00 Hjelpekorpset (10) Norsk underholdningsprogram.

20.30 TV 2 hjelper deg Forbrukermagasin.

21.00 21.20 21.25 21.40

Nyhetene Været Sportsnyhetene Torsdagsklubben

Norsk underholdningsprogram.

22.40 Numbers (15:18) Am. krimserie. Don og teamet hans tar opp jakten på gjerningsmennene når familiemedlemmer til en tidligere soldat blir kidnappet.

23.30 Hack (13:22) Am. krimserie.

00.20 Criminal Minds (r) (10:22) Am. spenningsserie.

01.10 Numbers (r) (6:13) Am. krimserie.

00.45 Spooks (t) (r)

01.55 Fashion House

(10:10) Br. krimserie.

(18:74) Am. dramaserie.

01.35 Norsk på norsk jukeboks 03.00-06.00 Sport jukeboks

02.40 Sportsnyhetene 02.55-03.05 Været (r)

20.10: Paul Klee

20.30: TVNorge 20 år

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 10.05 Oslo og Akershus (r) 10.20 Østfold (r) 10.40 Hedmark og Oppland (r) 11.00 Nyheter 11.05 Distriktsnyheter 11.05 Buskerud, Telemark og Vestfold (r) 11.20 Aust- og VestAgder (r) 11.40 Rogaland (r) 12.00 Nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.10 Hordaland og Sogn og Fjordane (r) 12.25 Møre og Romsdal (r) 12.45 Oddasat (t) (r) 13.00 Nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.05 Nord- og Sør-Trøndelag (r) 13.30 Lunsjtrav 14.00 Nyheter 14.05 Lunsjtrav forts 14.30 Redaksjon EN (ttv) (r) 15.00 Nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r) 15.25 NRK nyheter 15.30 I kveld (r) 16.00 Nyheter 16.10 Politisk kvarter 16.25 Nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 Nyheter 17.10 Sveip 17.50 Kulturnytt

18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis (t) (r) 19.30 Winter X-games 2008 20.00 NRK nyheter 20.10 Paul Klee – engelens stillhet (t) 21.05 Jon Stewart (t) 21.25 Urix 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat (t) (r) 23.10 Forbudte følelser (t) 23.40 Schrödingers katt (ttv) (r) 00.05 Redaksjon EN (r) 00.35 Distriktsnyheter

20.30: Hellstrøm rydder opp

07.00 Interaktiv frokost 10.20 Slankekrigen (r) 11.20 Legene 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 Spotlight (r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Will & Grace (r) 17.30 Lokale sendinger/OSLO-TV

18.00 Aktuelt og Sporten 18.15 Spotlight 18.25 Været 18.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 America's Funniest Home Videos (r) 20.00 Snabbgrabbar med Raske Menn (r)

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Dawson's Creek (r) 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil (r) 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Reba (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 Akutten (r) 16.30 Se opp for Susan (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Kongen av Queens 19.00 Oprah (818) Am. talkshow.

20.00 Sykehuset (48) Norsk dokumentarserie.

20.30 Hellstrøm rydder opp (10) Norsk underholdningsserie.

21.30 Prison Break (65) Am. dramaserie.

(5) Norsk humorprogram.

22.30 Las Vegas

20.30 TVNorge 20 år

(12) Am. krimserie. Cooper sender Mike og Danny ut for å kjøpe en hest til ham.

(8) TVNorge fyller 20 år.

21.30 Ungkaren (6:9) Am. realityserie. Matt besøke hjembyene til de fire gjenværende ungkarskvinnene.

22.30 Aktuelt 22.50 En puppegal verden Br. dokumentar..

23.50 The Late Show med David Letterman 00.50 The War at Home (r) 01.20 C.S.I. (r) 02.10 Aktuelt, sporten og været (r) 02.30 CSI: Miami (r) 03.20-07.00 Mess-TV

23.30 My Name Is Earl (r) (8) Am. komiserie.

24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 Seinfeld (r) 01.00 Surrender Dorothy Am. drama fra 2006. I rollene: Diane Keaton, Tom Everett Scott, Alexa Davalos. Regi: Charles McDougall.

02.30 Killer Instinct 03.15 The Nine 04.00 Hex 04.55 Dr. Phil 05.45-06.00 TV-shop

RADIO

06.00 Morgensending 15.00 DR Update – nyheder og vejr 15.10 Boogie Mix 16.00 Boogie Update (r) 16.30 Isa's stepz 17.00 Den amerikanske drage 17.25 Pelles katteproblemer 17.30 Fandango 18.00 Aftenshowet 18.30 TV-avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Rabatten 20.00 Uventet besøg i Sydafrika (r) 20.30 Pigeliv 21.00 TV AVISEN med Jersild Live og SportNyt 22.00 Dødens detektiver 22.25 Eureka 23.05 Sugar Rush 23.30 Èn fod fra toppen 00.20 Naruto Uncut 00.45 Nattsending

07.00 Fantorangen 07.30 Super Barne-TV 09.30 Kuraffen TV 11.00 Fantorangen 11.30 Super Barne-TV 13.30 Sussi (r) 13.45 Mánáid-TV (t) (r) 14.00 Animalia (r) 14.25 Martin Morgen (r) 14.40 Viva Pinata (r) 14.50 Oggy og kakerlakkene 15.00 MGP jr 2008 – svensk finale 16.30 Animalia 17.00 Martin Morgen Fr. tegnefilmserie om Martin som våkner opp som noe nytt hver morgen. 17.15 Viva Pinata (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Barne-TV 18.40 Superkviss (r) 19.00-19.30 Megafon Norges eneste faktaprogram for barn.

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.15 Hannah Montana 07.40 Når det ringer ut USA 07.45 Zack og Codys søte hotelliv 08.10 Kim Possible 08.35 Div. sendinger 16.25 Hannah Montana 16.50 Når det ringer ut USA 16.55 Erstatterne 17.20 Phineas og Ferb 17.45 Fairly Odd Parents 18.05 Hannah Montana 18.30 Når det ringer ut USA 18.35 Magikerne på Waverly Place 19.00 Zack og Codys søte hotelliv 19.25 Erstatterne 19.45 Brandy & Herr Visvas 20.10 Cory i Det hvite hus 20.35 Div. sendinger

06.30 Morgensending 15.50 Zorro 16.20 Sinbad Sjøfareren (r) 17.10 Lost World (r) 18.05 Magnum 19.00 Mot i brøstet (r) 19.30 Karl & Co (r) 20.00 Tonight med Timothy Dahle 20.30 UEFA-cupen: Før kampen Siste nytt før UEFAcupkampen i fotball mellom Rosenborg og spanske Valencia. 20.45 UEFA-cupen: Rosenborg – Valencia Første omgang, direkte fra Lerkendal stadion i Trondheim. 21.35 FotballXtra: I pausen 21.45 UEFA-cupen: Rosenborg – Valencia Andre omgang. 22.45 Golden Goal 23.20 Jimmy Kimmel 00.05 The Ladies Man 01.30 Nattsending

12.00 Morgensending 13.00 Historiske slagmarker 13.30 Historiske slagmarker: Kampen om Tobruk 14.00 Gigantiske flyttelass: Slangeland 15.00 Tsunamiruten 16.00 Kjempepandaer: Forsvunnede fjell i Qinling 17.00 Kjempekonstruksjoner: Golden Gatebroen 18.00 Myte eller sannhet?: Spøkelsesskip 19.00 Dyreinspektørene 19.30 Gigantiske flyttelass: Snøstrom 20.30 Historiske slagmarker: El Alamein 21.00 Historiske slagmarker: Filippinenes fall 21.30 Hangarskip (p) 22.30 Forsvunnet i Kina: Kastet ut fra Gansu (p) 23.30 Krisesituasjon 00.30 Nattsending

08.10 Morgensending 11.50 En engel iblant oss (r) 12.40 En, to, tre – oppussing! (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.25 Save Us From Our House! (r) 14.55 Drømmedesign 15.55 Økohjem i luksusklassen 16.25 En engel iblant oss (r) 17.15 The Martha Stewart Show 18.10 Legene 19.00 Motejuryen 19.30 En, to, tre – oppussing! (r) 20.30 Gatehypnose 21.00 Paranormal State 21.30 Ghost Whisperer 22.30 Åndelig besøk 23.20 The Closer (r) 00.10-01.05 Fotballenkene (r)

05.10 Morgensending 12.30 Femte gir 13.00 Livsfarlig fangst: En ny jakt begynner 14.00 Møkkajobber: Vokter for eksotiske dyr 15.00 Massive maskiner: Kraner 15.30 Massive maskiner: Helikoptere 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Redningen av New Orleans 17.00 Hvordan den lages 17.30 Hvordan den lages 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink: Lærlingen 20.00 Møkkajobber: Isoleringsspray-tekniker 21.00 Mythbusters: Cola light og Mentos 22.00 Storm Chasers 23.00 Olje, svette og rigger 24.00 Gigantprosjekter: Det store løftet 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.25 Simpsons (r) 10.55 Simpsons (r) 11.25 Blush 11.55 Bundy 12.25 Cheers (r) 12.55 Drew Carey Show 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons 15.25 Seinfeld 15.55 Star Trek: The Next Generation (r) 16.55 Stargate SG-1 17.55 Siste nytt fra P4 18.00 Futurama 18.25 Familien Griffin 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Seinfeld (r) 20.35 Vroom Vroom 21.35 The Legend of Zorro Am. eventyrdrama fra 2005. 00.05 Cops 00.35 Nattsending

05.00 Morgensending 13.30 Planetens morsomste dyr 14.00 Kongekobraen og jeg 15.00 Konkurransen om de fem store 16.00 Villdyrenes SOS 16.30 Turnus på veterinærakutten: Spesialistenes knep 17.00 Dyrepolitiet i Phoenix: Bløtskilpadder 18.00 Kjæledyr i nød 18.30 Elefantenes dagbøker 19.00 Helsprø dyr 19.30 Planetens morsomste dyr 20.00 Dyrepolitiet i Phoenix: Å utføre en berging 21.00 Dyrepolitiet 22.00 Dyrepolitiet SørAfrika 23.00 Kjæledyr i nød 23.30 Kjæledyr i nød 24.00 Australias skremmende topp 20 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Rapport 12.05 Doobidoo (r) 13.05 Morgonsoffan (r) 13.55 Plus (r) 14.25 Fråga doktorn (r) 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Bobster 17.00 Bolibompa 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Mitt i naturen 20.30 Andra Avenyn 21.00 Spanarna 20 år 21.45 Lögner 22.00 Debatt 22.45 Grosvold 23.30 Kulturnyheterna (r) 23.45 Uppdrag granskning (r) 00.45 Nattsending

08.30 Morgensending 14.00 Bowls International Open i Burgess Hill, Storbritannia. Sjuende dag, direkte. 18.00 Eurogoals Flash 18.15 Hopp Verdenscup i Kuusamo, Finland. HS 142 kvalifisering, direkte. 19.00 Eurogoals Flash 19.15 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile (r) 20.00 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile Gruppespill: Norge – Brasil, direkte. 22.00 Boksing (r) 23.00 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile Gruppespill: Tyskland – Canada, direkte. 01.00 Fotball spesial: Gullballen (r) 01.15-01.30 Sport: Watts (r)

09.30 24 Direkt 15.10 Agenda (r) 15.55 Martina och jag (r) 16.55 Eftersnack (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Smarta djur 18.25 Skrivkamp 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Skolfront 20.00 Hype 20.30 Zapp Europa 21.00 Aktuellt 21.30 Himlen kan vänta 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Himmel över Berlin Der Himmel über Berlin. Vestty./fr. drama fra 1987. 00.40-01.35 The Tudors (r)

13.15 UEFA Champions League Liverpool - Marseille, opptak. 14.30 UEFA Champions League (r) Bordeaux - Chelsea, femte runde i gruppespillet. 16.45 UEFA Champions League (r) Atlético Madrid - PSV Eindhoven, femte runde i gruppespillet. 18.30 UEFA Champions League (r) Liverpool - Marseille, femte runde i gruppespillet. 20.15 Fotball: UEFA Champions League Høydepunktene fra gårsdagens kamper. 20.45 Basket: Euroleague DKV Joventut – TAU Ceramica, direkte. 22.30-00.15: UEFA Champions League (r)

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen for de minste 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent 20.40 4·4·2 UEFA-cup 22.05 Pepper & pasjon 00.05 Nattønsket 02.03 Kveldsmat 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 19.00, 20.00, 21.00 og 23.00. 09.03 Mørkets opplevelser 09.30 Ukas P2-artist: Geir Henning Braaten 10.03 Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.07 Verdt å vite 12.30 Kulturnytt 13.03 P2Akademiet: Jens Skei – Framvaren, en terskelfjord ved Farsund – Svartehavet i miniatyr 13.30 Sámi Radio 14.03 Jazzbasillen 14.30 På livet laus 15.03 Kulturnytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet 17.03 Mørkets opplevelser 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Geir Henning Braaten 19.25 På konsert: Stavanger konserthus 21.30 P2-Akademiet: Jens Skei – Framvaren 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno P3nyheter hver halvtime fra 07.00 til 09.30, deretter hver hele time fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00, 18.00, 20.00, 23.00, 24.00 og hver hele time frem til kl. 05.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Ken eller Torkil 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 Osenbanden 18.03 DJ Friendly 20.03 Harald Are Lund 23.03 Urørt 00.05 P3 Natt med DJ 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Ken eller Torkil Nyheter hver halvtime mellom 06.00-19.00 og hver time mellom 19.00-24.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Inspektor 24.00 Norgesnyhetene 00.15 Nyheter på samisk 00.20 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 06.00 – 24.00, hver halvtime 06.00 – 09.00 og 15.00 – 18.00. P4-Kultur kl. 10.00, 12.00 og 14.50. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 RadioRama 19.30 Barnas Beste 20.00 P4 Topp 30 23.00 Den Beste Tiden 01.00 Sytten Tretti 01.30 Lyden av P4

©Universum

19.30 Naboer (t) Austr. dramaserie. 19.55 Ekstremfiske (t) Br. dokumentarserie. 20.40 Portalen (t) Primeval. Br. spenningsserie. 21.30 Jallahrud: En sjuk mann (ttv) Satirisk dukkeserie for unge om Ali og Hassan, som drømmer om et liv som gangstere. Ali har fått sin første kvise og jubler. Nå er han endelig i puberteten. Morten synes det ligner herpes – er han blitt smittet? 21.40 Millionær i forkledning (ttv) (r) 22.30 Elskerinner (t) (r) 23.20 Sommer (t) (r) 00.20 Jon Stewart (t) 00.40 Svisj hiphop 02.00 Svisj 04.00-06.30 Svisj natt

ÅRETS KULESTE JULEGAVER FINNER DU BARE 48


FREDAG 28. NOVEMBER

22.10: Kodenavn Hunter 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Skispor fra fortiden (ttv) (r) 10.35 Norge rundt (ttv) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Å bygge om huset (t) 11.35 Naboer (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Doc Martin (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Niklas' mat (t) (r) 14.35 'Allo, 'Allo! (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.03 MGP jr. 2008 – norsk finale (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 MGP jr. 2008 – norsk finale forts (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Billedbrev fra Europa: Romas fontener (ttv) (r) 17.35 Lyset i mørketida

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-TV 18.00 Fragglene (ttv) (r) 18.25 Sauer (ttv) (r)

18.40 19.00 19.30 19.55

Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Norge rundt (ttv) Beat for beat (ttv)

Artistlagene er Jannike Kruse Jåtog og Ingar Kristiansen mot Heidi Ruud Ellingsen og Jonas Digerud.

20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Grosvold (ttv) - snakker med mennesker det snakkes om.

22.10 Kodenavn Hunter (ttv) (5:6) Norsk krimserie.

23.10 Kveldsnytt 23.25 Si at du elsker meg (t) (9:10) Am. dramaserie.

00.10 Andrea Bocelli – forutbestemt til sang (t) 01.05 Korte grøss: Vincents mørke hemmelighet (t) (r) 01.25 Kulturnytt (r) 01.35 Country jukeboks med chat 04.00-06.00 Dansefot jukeboks

19.30: Skal vi danse - superfinale 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 12.05 Tabloid (r) 12.35 Frasier (r) 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Home and Away (r) 14.00 Den syvende himmel (r) 14.50 MacGyver (r) 15.40 Home and Away 16.10 Waschera: High Hopes 16.35 Venner for livet (r) 17.05 Dharma & Greg 17.30 Hotel Cæsar (r)

18.00 Hotel Cæsar (165) Norsk dramaserie.

18.30 18.50 18.55 19.30

Nyhetene og Sporten Været Fredag Skal vi danse – superfinale

Fire dansepar skal kjempe mot hverandre på parketten i en spennede superfinale.

21.00 21.20 21.25 21.40 22.10

Nyhetene Været Sportsnyhetene Skal vi danse – superfinale forts. Senkveld med Thomas og Harald

Talkshow. Med entusiasme, engasjement og brede glis inviterer Thomas Numme og Harald J. Rønneberg til et hyggelig talkshow der overraskelsene står i kø.

23.15 Golden Goal (11) Norsk underholdningsprogram.

23.45 Twin Peaks (4) Am. spenningsserie. Donna får vite at Harold har Lauras hemmelig dagbok. Hun er bare nødt til å få fatt i den.

00.35 Striptease Am. drama fra 1996. I rollene: Demi Moore, Armand Assante, Ving Rhames. Regi: Andrew Bergman. (15 år)

02.30 Pokerfjes (r) (6:7) Norsk gameshow.

03.25 Sportsnyhetene 03.40-03.50 Været (r)

21.35: Historien om Norge... 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter 12.45 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter 14.05 Forfattarportrett: Märta Tikkanen (t) (r) 14.30 Redaksjon EN (ttv) (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r) 15.25 NRK nyheter 15.30 I kveld (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Politisk kvarter 16.25 NRK nyheter 17.00 Vcup hopp 18.50 Kulturnytt 19.00 Desperate boligdrømmer (t) (r)

19.30 Den syngende bydelen (ttv) (r) 20.00 NRK nyheter 20.05 Brennpunkt (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Kulturnytt (r) 21.20 Oddasat (t) (r) 21.35 NRK2s historiekveld: Historien om Norge: I gode og onde dager (ttv) (r) (12:16) Dokumentar.

22.05 NRK2s historiekveld: Mao – frå vekst til fall (r) 23.05 NRK2s historiekveld: Filmavisen 23.20 NRK2s historiekveld: Snapphaner (t) (r) 00.20 NRK2s historiekveld: Kremfronten: Den siste marsjen (t) (r) 01.00–04.20 Distriktsnyheter

20.35: Verdens største...

22.30: The Fast and the...

07.00 Interaktiv frokost 10.20 Slankekrigen (r) 11.20 Legene 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 Spotlight (r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Will & Grace (r) 17.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Dawson's Creek (r) 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Reba (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 Akutten (r) 16.30 Se opp for Susan (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Aktuelt og Sporten 18.15 Spotlight 18.25 Været 18.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 America's Funniest Home Videos (r) 20.00 Kokkekjemi

18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Homsepatruljen USA 20.00 Alle elsker Raymond (r) 20.30 Ekstrem oppussing USA 21.30 Charterfeber – tur-retur Ayia Napa (r) (12) Norsk realityserie. Sesongavslutning.

(5) Br. matprogram.

20.35 Verdens største mennesker (r)

22.30 The Fast and the Furious

Br. dokumentar.

Am. actionthriller fra 2001. I rollene: Paul Walker, Vin Diesel. Regi: Rob Cohen. (15 år)

21.35 C.S.I. (r) (12:23) Am. spenningsserie.

22.30 Aktuelt/været 22.50 En callgirls dagbok

00.30 8 MM Am. thriller fra 1999. Regi: Joel Schumacher. (18 år)

(2:8) Br. dramaserie.

23.20 Satisfaction

02.50 Young Guns 2

(2:10) Austr. dramaserie.

00.10 The War at Home (r) 00.40 Empire Am. thrillerdrama fra 2002. Regi: Franc Reyes. (15 år)

01.40 Aktuelt/ været (r) 02.00 Empire forts. 02.45-07.00 Mess-TV

Am. western fra 1990. Regi: Geoff Murphy. (15 år)

04.30 It's Always Sunny in Philadelphia 04.40 Kitchen Confidential (r) 04.55 Dr. Phil 05.15-06.00 TV-shop

RADIO

06.00 Morgensending 13.00 Aftenshowet med Vejret 13.30 Uventet besøg i Sydafrika (r) 14.00 Det lille hus på prærien 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 DR Update 15.10 Boogie Mix 16.00 Boogie Listen 17.00 Min funky familie (r) 17.30 Det kongelige spektakel 17.45 Den lille prinsesse 18.00 Aftenshowet 18.30 TV-avisen med sport og vejret 19.00 Disney sjov 20.00 Enden er nær 21.00 TV-avisen 21.30 Reimers 22.10 No Way Back Am. actionthriller fra 1995. 23.40 Nattsending

PÅ....

07.00 Fantorangen 07.30 Super Barne-TV 09.30 Kuraffen TV 11.00 Fantorangen 11.30 Super Barne-TV 13.30 Sussi (r) 13.45 Mánáid-TV – Samisk barne-TV (t) (r) 14.00 Animalia (r) 14.25 Martin Morgen (r) 14.40 Viva Pinata (r) 14.50 Oggy og kakerlakkene 15.00 MGP jr 2008 – norsk finale (r) 16.50 Brages Beist 17.00 Martin Morgen 17.15 Viva Pinata (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Barne-TV 18.40 Superkviss (r) 19.00-19.30 Fin fredag Vi feirer at det endelig er helg.

06.00 Morgensending 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.15 Hannah Montana 07.40 Når det ringer ut USA 07.45 Zack og Codys søte hotelliv 08.10 Kim Possible 08.35 Klassisk tegnefilm 09.00 Diverse sendinger 14.05 Fairly Odd Parents 14.30 Erstatterne 14.55 Keiserens nye skole 15.15 Den amerikanske dragen: Jake Long 15.35 Kim Possible 16.00 Magikerne på Waverly Place 19.00 T*WITCHES TOO 20.35 Hannah Montana 21.00 Når det ringer ut USA 21.05 Zack og Codys søte hotelliv 21.30 Phil fra fremtiden 21.55-22.00 Klassisk tegnefilm

06.30 Morgensending 11.00 Helene og gutta (r) 11.30 Ellen DeGeneres Show (r) 12.15 Hotel Cæsar 12.45 Ellen DeGeneres Show 13.30 Hollyoaks 14.00 King of the Hill 14.30 Pizzagjengen (r) 15.00 Melrose Place (r) 15.50 Zorro 16.20 Sinbad Sjøfareren (r) 17.10 Lost World (r) 18.05 Magnum 19.00 Mot i brøstet (r) 19.30 Karl & Co (r) 20.00 Rex 20.55 National Treasure Am. eventyr fra 2004. (11 år) 23.05 Jimmy Kimmel 23.50 Manshow – Høydepunkter! (r) 00.20 Blue Murder (r) 01.10 Krimavsnittet (r) 01.55 Nattsending

08.10 Morgensending 11.50 En engel iblant oss (r) 12.40 En, to, tre – oppussing! (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.25 Save Us From Our House! (r) 14.55 Drømmedesign 15.55 Økohjem i luksusklassen 16.25 En engel iblant oss (r) 17.15 The Martha Stewart Show 18.10 Legene 19.00 Modellbyrået (r) 19.30 En, to, tre – oppussing! (r) 20.30 Living Lohan (r) 21.00 Romeo Must Die Am. action fra 2000. (15 år) 23.00 Empire Am. dramathriller fra 2002. (15 år) 00.45 Nattsending

06.00 Morgensending 11.55 Bundy 12.25 Cheers (r) 12.55 Drew Carey Show 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons 14.55 Simpsons (r) 15.25 Seinfeld (r) 15.55 Star Trek: The Next Generation 16.55 Stargate SG-1 17.55 Siste nytt fra P4 18.00 Futurama 18.25 Familien Griffin 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Seinfeld (r) 20.35 Most Shocking 21.35 Resident Evil: Apocalypse Br./ty./fr. science fiction-grøsser fra 2004. (15 år) 23.20 Cops 23.55 Miami Vice (r) 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 12.50 Mitt i naturen (r) 13.40 Carin 21:30 (r) 14.10 Svensson, Svensson (r) 14.40 Andra Avenyn (r) 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Bobster 17.00 Bolibompa: Disneydags 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 På spåret 21.00 Robins 21.30 Matchstick men Am. dramakomedie fra 2003. (15 år) 23.25 Morgonsoffan (r) 23.55 Kulturnyheterna (r) 00.10 Farligt begär 02.05 Nattsending

09.30 Morgensending 15.20 Himlen kan vänta 15.50 Vetenskapsmagasinet (r) 16.20 Dr Åsa (r) 16.50 123 saker (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Darwins laddade idé 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Ramp 20.00 Food design 20.55 Sånger utan gränser 21.00 Aktuellt 21.30 Beckman, Ohlson & Can 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Brotherhood 23.25 Annas eviga (r) 23.55 Kobra (r) 00.25-00.55 Zapp Europa (r)

12.00 Morgensending 13.00 Historiske slagmarker 13.30 Historiske slagmarker 14.00 Forsvunnet i Kina: Lokale skikker 15.00 Tornadoer fra innsiden 16.00 Verdens farligste dyr 17.00 Gigantiske flyttelass 18.00 Myte eller sannhet?: Bigfoot 19.00 Dyreinspektørene 19.30 Forsvunnet i Kina 20.30 Historiske slagmarker: Kampen om Kwajalein 21.00 Historiske Slagmarker: Arnhem 21.30 Amerikas tøffeste fengsler: Kokepunktet 22.30 Jeg skulle vært død 23.30 Myte eller sannhet?: Jack The Ripper 00.30 Nattsending

05.10 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst: Røyk på vannet 14.00 Møkkajobber 15.00 Massive maskiner: Transportfly 15.30 Massive maskiner: Landbruksmaskiner 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Space Tower 17.00 Hvordan den lages: Bor/Fotobokser/Frimerker 17.30 Hvordan den lages: Båtror/Flettede tepper/Biltermostater 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink: Familien 20.00 Møkkajobber: Veterinær for store dyr 21.00 Mythbusters: Dødelig kabelbrudd 22.00 Overhaling: Brushtang 23.00 London Ink 24.00 Livsfarlig fangst 01.00 Nattsending

05.00 Morgensending 13.00 Helsprø dyr 13.30 Planetens morsomste dyr 14.00 Dyrepolitiet i Phoenix: Å utføre en berging 15.00 Dyrepolitiet 16.00 Villdyrenes SOS 16.30 Turnus på veterinærakutten 17.00 Dyrepolitiet i Phoenix 18.00 Kjæledyr i nød 18.30 Elefantenes dagbøker 19.00 Helsprø dyr 19.30 Planetens morsomste dyr 20.00 Top Dog – Den beste hunden 21.00 Hundefrisørene 22.00 Dyrepolitiet SørAfrika 23.00 Kjæledyr i nød 23.30 Kjæledyr i nød 24.00 Drapsmaneten 01.00 Nattsending

08.30 Morgensending 11.15 Fotball: UEFA-cupen 11.45 Fotball: UEFA Champions League 12.45 Kunstløp: Grand Prix NHK Trophy i Tokyo. 14.00 Bowls Direkte. 16.15 Hopp (r) HS 142 kvalifisering.. 17.00 Hopp HS 142 lag, direkte. 18.45 Fotball: Eurogoals Weekend 19.15 Kunstløp: Grand Prix 20.15 Kunstløp: Grand Prix 21.00 Strongman: Champions League i Ukraina 22.00 Poker 23.00 Fotball: Eurogoals Weekend (r) 23.30 Ekstremsport: YOZ 24.00 Hopp (r) 01.15-01.30 Sport Traveller (r)

13.00 Fotball: Høydepunkter fra Bundesligaen Se alle høydepunktene fra den seneste spillerunden i den tyske Bundesligaen. 14.00 Fotball: Høydepunkter fra Ligue 1 Høydepunkter fra de siste kampene i den franske ligaen, Ligue 1. 15.00 NFL: Amerikansk fotball Dallas Cowboys – Seattle Seahawks, nattens kamp. 17.30 Onside Ishockey: Get-ligaen Gårsdagens kamp. 19.30 V-cup: Hopp i Kuusamo 21.30 Boksing: Joe Calzaghe vs. Roy Jones Jr. 00.30-01.00 UEFA Champions League Weekly

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 13.05 Rett på med Tron Soot-Ryen 14.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Helgestart 18.40 Barnetimen for de minste 19.03 Helgestart 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.08 Norsk på norsk 21.03 Radio Rock 22.05 P1-scenen 00.05 Nattønsket 02.03 Stjerneklart 04.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 19.00, 20.00 og 21.00. 09.03 Sakprosa 09.30 Ukas P2-artist: Geir Henning Braaten 10.03 Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.07 Verdt å vite 12.30 Kulturnytt 13.03 Poesitid: Mona Høvring 13.30 Sámi Radio 14.03 Transit 14.30 Radio Migrapolis 15.03 Kulturnytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet 17.03 Verdt å lese: Å leve en drøm 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Geir Henning Braaten 19.30 Blindebukk 22.05 Rundt midnatt 23.03 Jazz jorda rundt 00.05 Notturno P3nyheter hver halvtime fra 07.00 til 09.30, deretter hver hele time fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00, 24.00 og hver hele time frem til kl. 05.00. 10.02 Filmpolitiet 12.02 Ken eller Torkil 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 P3 Fredag 21.00 National Rap Show 00.05 P3 Natt med DJ 03.03 P3 Natt Musikk Nyheter hver halvtime mellom 06.00-19.00 og hver time mellom 19.00-24.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Endelig helg! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 Endelig helg! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Inspektor 24.00 Norgesnyhetene 00.15 Nyheter på samisk 00.20 Variert musikk fra de siste 4 tiår! 01.00 80-tallets rockere 02.00 Folk and Blues 03.00 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 06.00 – 24.00, hver halvtime 06.00 – 09.00 og 15.00 – 18.00. P4-Kultur kl. 10.00, 12.00 og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. 10.00 Misjonen m/Golden og Antonsen 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 RadioRama 19.30 JuniorSporten 20.00 Kveldsshowet 23.00 Lyden av P4 01.00 Sytten Tretti 02.00 Lyden av P4

©Universum

19.30 Lydverket (ttv) (r) Ukentlig musikkprogram med reportasjer. Vi spurte om hvilke reportasjer publikum aller helst ville se i «Lydverket», og resultatet ser du i kveld. 20.00 Tretten steg (t) (r) 20.35 Seks fot under (t) (r) 21.30 Jallahrud: Mæd gængster underbukser (ttv) 21.40 Flight of the Conchords (t) (r) 22.10 Glamourjenter (t) (r) 23.05 Ekstremfiske (t) (r) 23.50 Berserk gjennom Nordvestpassasjen (ttv) (r) 00.20 Svisj topp 10 01.20 Svisj retro 03.00 Svisj nachspiel 05.00-06.30 Svisj natt

VI HAR ALT PÅ LAGER! Se utvalget på www.rockshop.no 49


LØRDAG 29. NOVEMBER

22.35: Løvebakken

20.00: Kan du teksten?

06.59 Fantorangen 07.00 Bjørnen i det blå huset (ttv) (r) 07.25 Pipalina (r) 07.30 Super Barne-TV 07.30 Supertrioen 07.55 Instrumentenes magiske verden 08.00 Kometkameratene (r) 08.30 SamSam (r) 08.35 Yoko! Jakamoko! Toto! (r) 08.40 Pling Plong 09.00 Klar – ferdig – gå! 09.10 Robotboy (ttv) (r) 09.30 Walter 09.40 Sauen Shaun (r) 09.50 Gazoon 10.00 MánáidTV (t) (r) 10.16 NRKs sportslørdag: V-cup hopp: Sammendrag fra fredag 11.00 V-cup kombinert: Hopp 11.50 V-cup langrenn: Sprint kvinner og menn 13.40 V-cup kombinert: Sammendrag hopp 13.55 V-cup kombinert: Langrenn 10 km 14.35 Sport i dag 14.55 V-cup hopp: Lag 16.45 Sport i dag 17.00 Den lange veien tilbake 17.30 Sport i dag

18.00 Barne-TV 18.00 Kometkameratene 18.25 Underbuksepiratene (r)

18.30 19.00 19.45 19.55

AF1 (r) Lørdagsrevyen (ttv). Lotto-trekning MGP Nordic 2008

Endelig skal det avgjøres hvem som går til topps i årets nordiske finale av Melodi Grand Prix Junior.

21.50 Med hjartet på rette staden (t) Br. dramaserie.

07.00 TV 2 junior 07.00 Hjulene på bussen 07.10 Babar 07.33 Byggmester Bob 07.43 Sjøsiden hotell 07.55 Jordbær-Mathilde 08.18 Lauras stjerne 08.28 Familien Stor 08.39 Hello Kitty 08.51 Winx Club 09.14 W.I.T.C.H. 09.35 Pokémon 10.00 Skippy (r) 10.30 Bonanza (r) 11.20 God morgen Norge – høydepunkter 12.20 60 Minutes (r) 13.10 TV 2 hjelper deg (r) 13.40 Dokument 2: Forsvunnet i lykkeland (r) 14.30 Det æ'kke te å tru 16.00 Håndball: Før kampen 16.10 Håndball: Norge – Belgia, 1. omgang 16.50 Håndball: I pausen 17.00 Håndball: Norge – Belgia 2. omgang 17.45 Håndball: Etter kampen

18.00 18.30 18.45 19.10 19.20 19.30

Mot i brøstet (r) Nyhetene LørdagsMagasinet Sportsnyhetene Været Tett på tre (r)

(6:6) Underholdningsserie.

20.00 Kan du teksten? (8:12) Norsk underholdningsprogram.

21.00 21.15 21.20 21.40

Nyhetene Været Sportsnyhetene God kveld Norge

Underholdningsmagasin.

22.35 Løvebakken (ttv) Vi har samlet det aller beste fra Løvebakken, under mottoet: «Yes, we can!

23.00 Kveldsnytt 23.15 Dead Man (t)

22.15 37 1/2 Norsk drama fra 2005. I rollene: Helén Vikstvedt, Kåre Conradi, Anders Baasmo Christiansen. Regi: Vibeke Idsøe.

24.00 Hope & Faith

Am. western fra 1995. I en skitten togkupé i det øde landskapet i det ville Vesten sitter den pent kledde akademikeren William Blake. I rollene: Johnny Depp, Gabriel Byrne, Iggy Pop. Regi: Jim Jarmusch. (15 år)

01.10 Prinsene 01.55 Dansefot jukeboks med chat 04.00-06.00 Country jukeboks

(18) Am. komiserie.

00.25 Italiensk for begynnere Italiensk for begyndere. Da. dramakomedie fra 2000. I rollene: Anders W. Berthelsen, Peter Gantzler. Regi: Lone Scherfig. (7 år)

02.20 Frustrerte fruer (r) 03.10 Sportsnyhetene (r) 03.25-03.35 Været (r)

21.10: Children of God 10.00 Distriktsnyheter 10.00 Oslo og Akershus (r) 10.15 Østfold (r) 10.35 Hedmark og Oppland (r) 10.55 Buskerud, Telemark og Vestfold (r) 11.10 Austog Vest-Agder (r) 11.30 Rogaland (r) 11.50 Hordaland og Sogn og Fjordane (r) 12.05 Møre og Romsdal (r) 12.25 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 12.40 Nord- og Sør-Trøndelag (r) 12.55 Nordland (r) 13.15 Troms og Finnmark (r) 13.35 Jazz jukeboks 15.00 Autofil jukeboks 16.35 Spekter 17.30 På Herrens mark (t) (r)

18.00 Trav: V75 18.45 Grosvold (ttv) (r) 19.30 V-cup alpint: Utfor, menn Direkte fra Lake Louise. Kommentator: Lars Lystad.

20.00: En puppegal verden

18.00 Aktuelt 18.20 Metro 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 19.00 Nigel Marvens dyreverden (3:5) 20.00 En puppegal verden

Am. dokumentar.

Norsk talkshow. Kristoffer Joner er de siste åras viktigste mannlige filmskuespiller. Mikal Olsen Lerøen leder programmet hvor du får en unik mulighet til å bli bedre kjent med skuespilleren og hans karriere.

Møt Den fr./kanadiske gitaristen Jesse

Anywhere But Here. Am. drama fra 1999. For å komme bort fra et litt kjedelig småbyliv, tar en rastløs mor med seg sin motvillige datter og flytter til Beverly Hills. I rollene: Susan Sarandon, Natalie Portman. Regi: Wayne Wang. (11 år)

Mercury Rising. Am. thriller fra 1998. I rollene: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride. Regi: Harold Becker. (15 år)

22.30 Aktuelt 22.50 Kodenavn: Mercury forts 23.55 The Graham Norton Show (18) Br. talkshow.

00.55 Født 4. juli Born on the Fourth of July. Am. drama fra 1989. I rollene: Tom Cruise, Raymond J. Barry, Caroline Kava. Regi: Oliver Stone. (15 år)

Am. talkshow.

23.40-00.40 Gitaristen Jesse Cook

18.00 Robinsonekspedisjonen 2008 (r) (11) Norsk realityserie.

Br. dokumentar.

23.15 Uka med Jon Stewart (t)

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Havfolket 11.15 Dr. Phil 12.10 Dr. Phil 13.05 Pepper Dennis 14.00 Yes, dear (r) 14.30 Familiens overhode 14.55 Joan of Arcadia (r) 15.55 Designerspirene USA (r) 17.00 Luksusfellen (r)

19.20 Der lykken finnes

21.00 America's Funniest Home Videos 21.30 Kodenavn: Mercury

20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Children of God (t) (r) 22.15 Kristoffer Joner hos Lerøen (ttv) (r)

21.30: Mystic River

07.00 Interaktiv frokost 10.40 The Planet's Funniest Animals (r) 11.10 Tornadojegerne (r) 12.10 Elimidate (r) 12.40 Under samme tak (r) 13.10 Under samme tak (r) 13.40 Zoey (r) 14.10 Zoey (r) 14.40 Fresh Prince i Bel Air (r) 15.10 Aliens in America (r) 15.40 Kevin Hill 16.30 Big Bang Theory (r) 17.00 Prinsesseskolen (r)

01.55 Aktuelt (r) 02.15 Født 4. juli forts 03.45 Satisfaction (r) 04.35-05.05 The Osbournes (r)

21.30 Mystic River Am. thrillerdrama fra 2003. Jimmy, Dave og Sean vokste opp sammen i Bostons arbeiderklasse, men etter en forferdelig hendelse glir de tre vennene fra hverandre. Mange år sender bringer forferdelige nyheter dem sammen igjen.I rollene: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Laura Linney. Regi: Clint Eastwood. (15 år)

00.15 Thirteen Am. drama fra 2003. I rollene: Holly Hunter, Evan Rachel Wood, Nikki Reed. Regi: Catherine Hardwicke. (15 år)

02.05 Antwone Fisher Am. drama fra 2002.. Regi: Denzel Washington. (11 år)

04.05 Huff (r) 05.00-06.00 Dr. Phil

RADIO

07.00 Morgensending 13.00 Pigerne Mod Drengene 13.35 Family Guy 14.00 Enden er nær (r) 15.15 Gnuernes lange vandring 16.10 Prinsesse på vej – portræt af Marie Cavallier (r) 17.10 Før søndagen 17.20 Held og Lotto 17.30 Der var engang.... 18.00 Gepetto News 18.30 TV-avisen med vejret 18.55 SportNyt Sportsnyheter. 19.05 Kim Larsen & Kjukken – Sange for børn 19.35 Far, mor og bjørn – Bjørnefødselsdag 20.00 MGP Nordic 2008 21.45 Miss Marple: Liget i 23.20 Gladiator Am. actiondrama fra 2000. 01.45 Nattsending

07.00 Morgensending 09.00 Klar – ferdig – gå! 10.00 Bestevenninner 10.20 Oggy og kakerlakkene (r) 10.30 Ekspedisjon Andes 11.00 The Tribe – Fremtiden er vår (t) (r) 11.30 Super Barne-TV 13.25 Mens vi venter på jul (r) 13.30 Utfordringen (r) 14.00 Fabrikken (r) 14.30 Megafon (r) 15.00 Fin fredag (r) 15.30 AF1 (ttv) (r) 16.00 Verda der ute (r) 16.25 Flatmania (r) 16.40 Heilt vilt 17.05 Oggy og kakerlakkene (r) 17.15 Mánáid-TV – Samisk barne-TV (t) (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Barne-TV 18.30 AF1 (r) 19.00-19.25 AF1

06.00 Div. asendinger 10.30 Camp Rock – Rocka-Long Am. familiekomedie fra 2008. 12.00 Hannah Montana 12.25 Når det ringer ut USA 12.30 Hannah Montana 12.55 Når det ringer ut USA 13.00 Zack og Codys søte hotelliv 13.55 Phineas og Ferb 14.20 Brandy & Herr Visvas 15.10 Keiserens nye skole 16.00 Askepott: Den magiske tryllestaven Am. tegnefilm fra 2007. 17.35 Musehus 18.00 Lilo & Stitch 18.20 Kvakkpakket 18.45 Klassisk tegnefilm 19.00 Twitches 20.35 Hannah Montana 21.00 Når det ringer ut USA 21.05 Zack og Codys søte hotelliv 21.30 Div. sendinger

07.00 Morgensending 13.00 Hollyoaks (r) 13.30 Hollyoaks (r) 14.00 Motorvision 14.50 Våghalser 15.40 Uten grenser 16.30 Oppfinnelser fra gamle dager 17.00 Menneskejegeren (3:9) «Jim & Nicola». 17.30 Fifth Gear (r) 18.00 Volvo Ocean Race Volvo Ocean Race er en kappseilas jorda rundt som arrangeres hvert tredje år. 18.30 Try My Life (r) 19.30 Entertainment Now 20.00 Jakten på kjærligheten 21.00 Bare for moro skyld 21.10 Brothers & Sisters 22.00 Grey's Anatomy (14:17) «Becoming». 22.50 Eli Stone 23.40 Jimmy Kimmel 00.25 Travel Sick (r) 00.55 Nattsending

12.00 Morgensending 13.00 Krokodillekrønikerne 13.30 Dyrehuset 14.00 Historiens hemmeligheter 15.00 Historiens hemmeligheter: CIA tankekontroll 16.00 Historiens hemmeligheter: Jakten på Unabomberen 17.00 Historiens hemmeligheter: Månelandingenes skjulte redsler 18.00 Historiske konspirasjoner: Amelia Earhart 19.00 På tynn is 20.00 Grønne mekanikere: Elektrisk vanntaxi 21.00 Det perfekte våpen: Kampkniver 22.00 Megafabrikker: Tanks 23.00 Jeg skulle vært død: Tilbake fra de døde (p) 24.00 Inside: Kroppshandel 01.00 Nattsending

08.10 Morgensending 09.30 Legene (r) 10.20 Drømmedesign (r) 11.15 Drømmedesign (r) 12.15 Drømmedesign (r) 13.15 Forbløffende fødsler (r) 14.10 Kimora: Life in the Fab Lane (r) 14.40 Extreme Hollywood (r) 15.30 Judge Judy (r) 15.55 Judge Judy (r) 16.20 Tori & Dean i Hollywood (r) 17.15 Wildfire (r) 18.10 Modelljakten 35 + (r) 19.05 Rett diett (r) 20.00 Ghost Whisperer (r) 21.00 Housesitter Am. thriller fra 2007. (15 år) 22.45 Big Love (r) 23.45 Extreme Hollywood (r) 00.35-01.35 Åndelig besøk (r)

05.35 Morgensending 13.00 American Hotrod: 42 Woodie 14.00 Fremtidens våpen: Våpentrening 15.00 Ekstreme maskiner: Store skip: Makt og ære 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Stålfjellet 17.00 Hvordan gjør de det?: Bensin/lommekniver 17.30 Hvordan gjør de det?: Tepper/Lego 18.00 Olje, svette og rigger 19.00 Svindlerskolen 19.30 Svindlerskolen 20.00 Smash Lab: Drukningssikker bil 21.00 American Hotrod: 1940 Woodie – del 2 22.00 American Chopper 23.00 Overhaling: Brushtang 24.00 Brainiac 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.10 Kitchen Confidential 10.40 Tarzan 11.35 Samantha: An American Girl Holiday Am. familiedrama fra 2004. 13.10 Femlingene 13.40 Everwood 14.35 For Your Love 15.05 Yes, dear 15.35 20 Good Years 16.05 My Boys 16.35 Vroom Vroom (r) 17.35 Fear Factor USA 18.30 American Gladiators (r) 19.30 How I Met your Mother 20.00 Seinfeld (r) 20.35 N.C.I.S. 21.35 Cobra Am. actiondrama fra 1986. (18 år) 23.10 World Poker Tour 01.15 Texas SWAT 01.45 Nattsending

05.00 Morgensending 12.00 Dyrepolitiet SørAfrika 13.00 Dyrepolitiet SørAfrika 14.00 Dyrepolitiet SørAfrika 15.00 Dyrepolitiet SørAfrika 16.00 Dyrepolitiet SørAfrika 17.00 Dyrepolitiet SørAfrika 18.00 Planetens morsomste dyr 18.30 Planetens morsomste dyr 19.00 Hundefrisørene: På forsiden 20.00 Spion i løvens hule 21.00 Konkurransen om de fem store 22.00 Vår naturlige verden: Maurangrep 23.00 Dyrepolitiet SørAfrika 24.00 Dyrepolitiet 01.00 Nattsending

09.00 Morgensending 13.00 Andra Avenyn (r) 13.30 Uppdrag granskning (r) 14.30 Livet i Fagervik (r) 15.15 Folk i bild 2008: Jag är Ziggy (r) 15.30 På spåret 16.30 Hannah Montana: Best of both worlds concert 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Bolibompa 19.00 Habib 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 MGP Nordic 2008 21.45 Alpint: Världscupen Aspen Kvinner, 2. omgang. Fra Aspen, USA. 22.30 Brottskod: Försvunnen 23.10 Dom kallar oss artister (r) 23.40 Ubåten 03.00 Nattsending

08.30 Morgensending 11.00 Kombinert Verdenscup i Kuusamo. HS 142, direkte. 11.45 Langrenn Verdenscup i Finland. Sprint i klassisk stil for kvinner og menn, dir. 13.30 Kombinert (r) 14.00 Kombinert Verdenscup i Finland. Sprintlangrenn, direkte. 14.45 Hopp Verdenscup i Finland. HS 142, direkte. 16.45 Bowls International Open i Burgess Hill. Kvartfinaler, direkte/opptak. 18.00 Alpint Verdenscup i Aspen, USA. Kvinnenes storslalåm, første omgang. Direkte. 19.00 Hopp (r) 19.30 Alpint 20.45 Alpint (r) 21.00 Alpint 22.00 Div sendinger

08.00 Morgensending 09.15 Pi (r) 09.30 Unna Junná 09.45-10.15 Karamelli 12.40 Smarta djur (r) 13.05 Perspektiv (r) 13.35 Korrespondenterna (r) 14.05 Martina och jag (r) 15.05 123 saker (r) 15.35 Halal-tv (r) 16.05 Om Bach hade haft en klarinett (r) 17.05 Landet runt 17.50 Alpint: Världscupen Aspen Direktesending fra Aspen, USA og kvinnenes slalom, første omgang. 19.00 Annas eviga 19.25 Om Siegfried 19.35 Siegfried 21.00 Rapport 21.05 Siegfried 23.45 Rapport 23.50 Hype (r) 00.20-00.50 Dr Åsa (r)

11.00 Fotball: Bundesliga Hertha Berlin – Köln, fredagens kamp på Olympiastadion. 12.45 Bullriding: PBR Built Ford Tough Series Am. okseridningtour. 13.45 Bullriding: PBR Built Ford Tough Series Am. okseridningtour. 14.45 Basket: Euroleague (r) 16.00 Vintersport Langrenn, kombinert og hopp fra verdenscuprennene i Kuusamo, Finland. 17.00 Gillette Sportsverden (1) Ukemagasin med de heteste sportshendelsene fra hele verden. 23.00 Fotball: The Championship 00.45-01.15 Biljard: Nordic Challenge

Dagsnytt hver hele time, unntatt kl.13. 09.05 Nitimen 11.08 Popquiz 12.08 Øde øy 12.30 Ukeslutt 13.30 P.I.L.S. 14.03 Radioteatret: Svart arv 14.56 Værmelding 15.03 Englefjes 16.03 20 spørsmål 16.40 HumorXtra 17.03 Lørdagsbarnetimens Superkviss 18.05 Norsktoppen 19.03 Eldorado 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Eldorado 21.03 Alle tiders blinkskudd 22.05 På dansefot 00.05 Nattønsket 02.03 Eldorado 04.03 Norsktoppen 05.03 Spill våken 05.35 Under samme himmel Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 13.00, 20.00 og 21.00. 09.03 Ring inn musikken – 815 49 002 10.03 Radiodokumentaren: Undercover for Jesus 10.50 P2-kommentaren 11.03 Verden på lørdag 12.03 Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30 Studio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen 15.03 Hallo i uken 15.40 Ut i verden 16.03 Sakprosa 16.30 Dagsnytt 16.40 Verden på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 Latinskolen 17.30 Kunstreisen 18.05 BluesAsylet 18.30 Opera: Fausts fordømmelse 21.30 Visebølgen 22.05 Jazzbasillen 22.30 Studio Sokrates 23.03 Hallo i uken 23.40 Ut i verden 00.05 Notturno Dagsnytt hver hele time mellom kl. 05.00 og 10.00, deretter kl. 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 og hver hele time fra kl. 24.00 frem til kl. 05.00. 10.03 Cruisern 12.03 FK Sport 14.03 Juntafil 16.03 P3 Lørdag 20.03 Pia 22.00 Abstract 00.05 P3 Natt med DJ 03.03 P3 Natt Musikk Nyheter hver hele time mellom 08.00-20.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God lørdag 18.00 Endelig helg 24.00 Variert musikk fra de siste 4 tiår! 01.00 80-tallets rockere 02.00 Folk and Blues 03.00 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 08.00 – 24.00. 09.00 P4s Helgefrokost 13.00 Oss megger i mellom 14.00 P4 Favoritter 15.00 Sport og musikk 18.00 Vi og verden – innenriks 18.30 Vi og verden – utenriks 19.00 Lyden av P4 19.30 Barnas Beste 20.00 P4 Party 23.00 Lyden av P4

©Universum

19.30 Winter X-games 2008 (r) 20.00 Mad tv (t) 20.40 Top Gear: polarspesial (t) (r) 21.30 Jallahrud: Kamphunden Fifi (ttv) Satirisk dukkeserie for voksne om Ali og Hassan, som drømmer om et liv som gangstere. For å oppnå respekt i Jallahrud anskaffer Ali og Hassan seg en kamphund som skal tjene inn store summer for sine herrer. 21.45 The Cable Guy (t) Am. komedie fra 1996. (11 år) 23.15 Beat for beat (ttv) (r) 00.15 Svisj premiere 01.15 Svisj hits 03.00 Svisj nachspiel 05.00-06.30 Svisj natt

KLÆR SOM BESTEMØDRE NEKTER Å GI I JULEGA 50


SØNDAG 30. NOVEMBER

21.35: Fru Henderson presenterer 07.00 Fantorangen: Drømmehagen (r) 07.30 Hut i heita 07.30 Lennart og Kvirr 07.40 Rorri Racerbil 07.55 Disneytimen 08.50 SvampeBob (r) 09.20 Kika og Bob 09.35 Brødrene Dal og spektralsteinene (r) 09.50 NRKs sportssøndag: V-cup langrenn: 10 km, kvinner 11.25 V-cup kombinert: Hopp 12.20 V-cup alpint: Sammendrag utfor menn 12.40 V-cup langrenn: 15 km langrenn menn 14.15 V-cup kombinert: Sammendrag hopp 14.25 V-cup kombinert: Langrenn 10 km 15.05 Sport i dag 15.55 Kvitt eller dobbelt (ttv) 16.55 Kvitt eller dobbelt (ttv) 17.30 Åpen himmel: Aftensang fra Bergen (t)

18.00 Barne-TV

22.45: Down by law

18.00 Pastor på prøve (4:8) Norsk livssynsprogram.

18.00 Ei prinsessehistorie 18.10 Gubben og katten (ttv) (r) 18.20 Spirello (r)

18.30 19.00 19.45 20.15

19.00: Supernanny 07.00 TV 2 junior 07.00 Kutoppen 07.07 Thomas-toget 07.17 Byggmester Bob 07.27 Gnuffene 07.39 Barbapapa 07.44 Honk Toot and Swo Swoosh 07.55 Blanche 08.01 Noddy 08.12 Five Minutes More 08.17 Woffy 08.22 Lazy Town 08.46 Elias 08.56 Horseland 09.17 Pokémon 09.38 Sonic X 10.00 Skippy (r) 10.30 Bonanza (r) 11.20 Melrose Place 12.10 Party of Five (r) 13.00 The Ponder Heart 14.40 Askeladden og de gode hjelperne 15.00 Jakten på kjærligheten (r) 16.00 A Town Without Christmas 17.35 Veslefrikk med fela

Newton (ttv) Søndagsrevyen (ttv) Sportsrevyen (ttv) Den syngende bydelen (ttv)

(5:6) Norsk dokumentarserie.

20.45 En livskraftig planet: Er jorda unik? (ttv) (5:5) Britisk dokumentarserie.

21.35 Fru Henderson presenterer (t) Br. komedie fra 2005. Overklassedamen Laura Henderson blir enke i London før krigen. I rollene: Judi Dench, Bob Hoskins, Will Young. Regi: Stephen Frears. (7 år)

23.15 Kveldsnytt 23.30 Poirot: Mysteriet på det blå toget (t) (r) Br. krimserie. Poirot møter den vakre Katherine Grey og går med på å holde henne med selskap på The Blue Train til SørFrankrike.

01.05 Berserk gjennom Nordvestpassasjen (ttv) (r) 01.35-06.00 Norsk på norsk jukeboks

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Supernanny (3:6) Br. dokusåpe.

20.00 Prins Charles og prins William Br. dokumentar

21.00 21.20 21.25 21.45

14.10 På cruise med kongeskipet Dannebrog (t) 15.10 Paul Klee – engelens stillhet (t) 16.00 Generalen (t) 17.20 Norge rundt og rundt (ttv)

17.55 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, kvinner Direkte fra Aspen.

18.55 V-cup alpint: Super-G, menn Direkte fra Lake Louise. Kommentator: Lars Lystad.

20.10 Faktor: Fisker'n i Oslofjorden (ttv) (r) Norsk dokumentar. Harald Kristoffersen er tiende generasjons fisker i Oslofjorden.

20.40 Jan i naturen: Orkanen (t) (r) Da. naturserie.

Nyhetene Været Sportsnyhetene Labyrint

(7:12) Sv. spenningsserie.

22.35 Messias: Løftet (1:4) Br. spenningsserie.

23.25 Messias: Løftet (2:4) Br. spenningsserie.

00.15 God kveld Norge (r) Underholdningsmagasin.

00.50 Presidentvalget 2008: Joe Biden (3) Am. dokumentarserie.

01.40 Christine (r) (2:22) Am. komiserie.

02.05 Grey's Anatomy (r) (4:27) Am. dramaserie.

02.55 Sportsnyhetene (r) 03.10-03.20 Været (r)

20.50 Keno

21.30: Åndenes makt

18.00 Aktuelt/ været 18.20 Uke-Aktuelt 18.30 America's Funniest Home Videos (r) 19.00 Big Bang Theory

21.45 Hovedscenen: Sibelius og Saraste Et av sesongens høydepunkter for Oslo Filharmoniske orkester sist vår ble utvilsomt fremførelsen av Sibelius' femte symfoni i Oslo Konserthus med Jukka-Pekka Saraste som dirigent.

22.45-00.35 Down by law (t) Am. komedie fra 1986. I rollene: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Ellen Barkin. Regi: Jim Jarmusch. (15 år)

(11) Am. underholdningsserie.

20.00 Robinsonekspedisjonen 2008 (12) Norsk realityserie. Ingen allianser er sikre.

(5) Am. realityserie.

20.30 Lisa Williams – livet blant de døde

21.20 Ocean's Twelve

(4:6) Br. underholdningsserie. Mediet Lisa Williams har en unik evne.

21.30 Åndenes makt (9) Norsk serie om overnaturlige fenomener.

22.30 Aktuelt/været 22.50 CSI: N.Y. (r)

Am. thrillerkomedie fra 2004. Tre år har gått siden Danny Ocean og gjengen hans robbet Terry Benedicts casino i Las Vegas. I rollene: Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney. Regi: Steven Soderbergh.

23.50 Back to You (r) (7) Am. komiserie.

(9:21) Am. spenningsserie.

23.40 Dirty Sexy Money (r) (4) Am. dramaserie.

00.20 Prison Break (r) (65) Am. dramaserie.

01.15 Journeyman 02.00 Jakten på livet

00.30 D.C. Sniper: 23 Days of Fear Am. dramathriller fra 2003. Regi: Tom McLoughlin. (15 år)

01.30 Aktuelt/været (r) 01.50 D.C. Sniper: 23 Days of Fear forts. 02.30-07.00 Mess-TV

18.00 Hellstrøm rydder opp (r) 19.00 Er du smartere enn en tiåring?

(13:17) Am. ungdomsserie.

Direkte fra Aspen.

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.35 Related (r) 10.25 To brødre 12.25 Style Her Famous 13.00 Dr. Phil 13.55 Sykehuset (r) 14.30 Sykehuset (r) 15.00 Sykehuset (r) 15.30 Sykehuset (r) 16.00 Top Model 2008 (r) 17.00 Hell's Kitchen

(10) Norsk underholdningsserie.

19.30 Greatest American Dog

Dagens trekning.

20.55 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, kvinner

20.00: Robinson...

05.05 Mess-TV 07.00 Interaktiv frokost 10.50 The Planet's Funniest Animals (r) 11.20 71° nord (r) 12.50 Ungkaren (r) 13.50 Zoey (r) 14.20 Zoey (r) 14.50 Fresh Prince i Bel Air (r) 15.20 Aliens in America (r) 15.50 Jesse (r) 16.20 Friday Night Lights 17.10 Gossip Girl (r)

Am. dramakomedie fra 2001. Regi: Paul Seed.

03.45 Unscripted 04.15 Deep Cover Am. actionsthriller fra 1992. Regi: Bill Duke. (16 år)

05.50-06.00 TV-shop

RADIO

07.00 Morgensending 12.10 Boxen 12.25 OBS 12.30 Spam 12.55 Skum TV 13.10 Tjenesten classic 13.35 Family Guy 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Sommer (r) 15.45 HåndboldSøndag Kroatia – Danmark, direkte. Menn. 17.30 Sigurds Bjørnetime 18.00 Max (r) 18.30 TV-avisen med sport og vejret 19.00 Geparder – på vej til friheden 20.00 Sommer 21.00 21 Søndag med SportNyt 21.55 Columbo: Én fugl i hånden... Am. action fra 1992. 23.25-00.25 Ranger Denmark (r)

AVE....

07.00 Fantorangen: Drømmehagen (r) 07.30 Hut i Heita 10.00 Bestevenninner 10.20 Hubert (r) 10.30 Sjøuhyrer (r) 11.00 The Tribe – Fremtiden er vår (t) (r) 11.30 Super Barne-TV 13.25 Mens vi venter på jul (r) 13.30 Sprint (r) 13.55 Newton (ttv) (r) 14.25 Klar – ferdig – gå! 15.20 MGP Nordic 2008 (r) 17.15 Mánáid-TV – Samisk barne-TV (t) (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Barne-TV 18.30 Newton (ttv) 19.00-19.25 Verda der ute Austr. serie.

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.25 Brandy & Herr Visvas 07.35 Kim Possible 08.00 Fem på Saken 08.20 Phineas og Ferb 08.45 Diverse sendinger 14.20 Brandy & Herr Visvas 15.10 Keiserens nye skole 16.00 Camp Rock – Rocka-Long Am. familiekomedie fra 2008. 17.35 Musehus 18.00 Lilo & Stitch 18.20 Kvakkpakket 18.45 Klassisk tegnefilm 19.00 Min bror bjørnen 2 Am. tegnefilm fra 2006. 20.35 Hannah Montana 21.00 Når det ringer ut 21.05 Kveldssendinger

07.00 Morgensending 12.50 Uløste gåter (r) 13.40 Bare for moro skyld 13.50 Sportsmagasinet (r) 14.20 Rockford Files 15.15 Alias Smith and Jones 16.10 Snowy River (r) 17.00 Bubber og BS på ville veier 17.30 Kyle XY (r) 18.20 What about Brian (r) 19.10 Headland 20.00 Brudens far 2 Am. komedie fra 1995. 21.50 God kveld Norge 22.25 Chubby Children 23.15 Senkveld med Thomas og Harald 00.15 Entertainment Now (r) 00.45 Nattsending

12.00 Morgensending 13.00 Kjempekonstruksjoner: Pengefabrikken 14.00 Den forsvunne filmen om Dian Fossey 15.00 På tynn is 16.00 I jungelens dyp: Skogens monstre 17.00 Jorden under lupen: Atlantis 18.00 Amazonas' kjempefisk (p) 19.00 Kjempekonstruksjoner: Menneskeskapt sol 20.00 Verdens vanskeligste oppdrag: Operasjon cruiseskip 21.00 Jeg skulle vært død: Tilbake fra de døde 22.00 Inside: Kroppshandel 23.00 Forhørslederne (p) 24.00 Kjempekonstruksjoner: Hoover-dammen 01.00 Nattsending

08.05 Morgensending 11.05 Drømmedesign (r) 12.05 Drømmedesign (r) 13.05 Hjelp, vi er nygift! (r) 13.35 Funky Monkey Am. komedie fra 2004. 15.15 Judge Judy (r) 15.40 Judge Judy (r) 16.05 Judge Judy (r) 16.30 Tim Gunns stilguide (r) 17.20 Gatehypnose (r) 17.50 Motejuryen (r) 18.20 Denise Richards: Rett fra hjertet (r) 18.50 Unge Mødre 3 (r) 19.20 The Cheetah Girls 2 Am. familiemusikal fra 2004. (7 år) 21.00 Livstegn Am. actionthriller fra 2000. (15 år) 23.20 Kodenavn: Mercury Am. thriller fra 1998. (15 år) 01.15 Nattsending

05.35 Morgensending 12.00 American Chopper: Leno-sykkelen 13.00 American Chopper: Leno-sykkelen 14.00 Møkkajobber: Tranebærdyrker 15.00 Mann mot natur: Sahara 2 16.00 Svære greier: Cirque du Soleils telt 17.00 Livsfarlig fangst: Friskt blod 18.00 Miami Ink: Bella Boot Camp 19.00 Miami Ink: Kvalitetstid for Kat og Oliver 20.00 American Chopper (24) «Michiganchopperen/My Name Is Earl 1». 21.00 Mythbusters' haispesial 23.00 Fremtidens verden 24.00 Olje, svette og rigger 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 09.10 Foster's Home for Imaginary Friends 09.40 Lassie på nye eventyr 10.10 Tarzan (r) 11.10 Because of WinnDixie Am. dramakomedie fra 2005. 13.10 Robinson USA 14.05 Yes, dear 14.35 My Boys 15.05 Listen Up 15.35 Two and a Half Men 16.05 Praksisjobben (r) 17.00 Planetens mysterier 18.00 Stargate Atlantis 19.00 Back to You 19.30 Miami Ink 20.30 Las Vegas 21.30 Praksisjobben 22.30 My Name is Earl 23.00 Banzai 23.35 Weeds 00.10 World Poker Tour 02.15 Nattsending

05.00 Morgensending 13.00 Dyrepolitiet i Phoenix 14.00 På nytt besøk hos gorillaene med Sigourney Weaver 15.00 Livet i underskogen 16.00 Flukten til Sjimpanse-Eden 16.30 Flukten til Sjimpanse-Eden 17.00 Hundefrisørene 18.00 Planetens morsomste dyr 18.30 Planetens morsomste dyr 19.00 Slanger 20.00 Vår naturlige verden: Maurangrep 21.00 Livet i underskogen: På vingene 22.00 Flukten til Sjimpanse-Eden: Zac og Jinga 22.30 Flukten til Sjimpanse-Eden 23.00 Dyrepolitiet SørAfrika 24.00 Nattsending

08.45 Morgensending 13.15 Parabolfeber (r) 14.00 Toppform (r) 14.30 Dom kallar oss artister (r) 15.00 Stockholm International Horse Show Direkte. 17.00 Spanarna 20 år (r) 17.55 Alpint: Världscupen Aspen Direkte. 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Alpint: Världscupen Aspen Direkte. 19.00 Minnenas television 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Andra Avenyn 20.30 Sportspegeln 21.00 Alpint: Världscupen Aspen 2. omgang. 21.45 VeteranTV 22.15 Kveldssending

08.30 Morgensending 10.00 Langrenn Direkte. 11.00 Kombinert (r) 11.30 Kombinert Direkte. 12.15 Hopp (r) 12.45 Langrenn Direkte. 14.00 Kombinert (r) 14.30 Kombinert Direkte/opptak. 15.15 Kunstløp: Grand Prix 16.45 Bowls Direkte. 18.00 Alpint Direkte. 19.00 Alpint 20.30 Hopp (r) 21.00 Alpint 22.00 Wintersports Weekend Magazine 22.30 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile 23.00 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile 01.00 Nattsending

08.00 Morgensending 13.05 Beckman, Ohlson & Can (r) 13.35 Food design (r) 14.30 Vem vet mest? (r) 15.00 Vem vet mest? (r) 15.30 Vem vet mest? (r) 16.00 Vem vet mest? (r) 16.30 Vem vet mest? (r) 17.00 I love språk 18.00 Alpint: Världscupen Aspen Direkte fra Aspen og kvinnenes storslalom. 18.15 Sverige! 19.00 El Sistema 20.00 Dokument inifrån: Älskade pappa 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Dokument utifrån (r) 22.55 Rapport 23.05 Rakt på med K-G Bergström (r) 23.35 Korrespondenterna (r) 00.05-00.35 Halal-tv (r)

11.00 Fransk fotball: Ligue 1 Sochaux – Bordeaux, lørdagens kamp på Stade Bonal. 12.45 Fotball: Bundesliga Bayer Leverkusen – Bayern München, lørdagens kamp på BayArena i Leverkusen. 14.30 Fotball: The Championship (r) Wolverhampton Wanderers – Birmingham City, lørdagens kamp på Molineux Stadium. 16.15 Vintersport Langrenn, kombinert og hopp fra verdenscuprennene i Kuusamo, Finland. 18.55 NFL: Amerikansk fotball Direkte. 22.00-00.40 Vintersport

Dagsnytt hver hele time. 09.03 Naturens verden 10.05 Mellom himmel og jord 11.03 Gudstjeneste fra Lommedalen kirke, Akershus 12.03 Ryk og reis 13.03 Nostalgia 14.03 Norsk på norsk 14.56 Værmelding 15.03 Alle tiders blinkskudd 16.03 Kanskje på Norsktoppen 16.41 Ønskekonserten 17.30 P.I.L.S. 18.03 Søndagsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Søndagsåpent 22.05 Salmer til alle tider 22.30 Rapport fra Sameland 23.03 Radioteatret: Svart arv 00.05 Nattønsket 02.03 Nostalgia 03.03 Alle tiders blinkskudd 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 20.00. 09.03 Værmelding 09.05 Klar en klassiker 09.30 Språkteigen 10.05 Nøtteknekkeren – uhøytidelig gjettelek om klassisk musikk 11.03 Søndagsavisa 12.03 Radiofront 13.03 Transit 13.30 Radio Migrapolis 14.03 På sporet 15.03 Radioteatret: Kvinner med fingermanualar 16.03 Musikkantikk 16.30 Dagsnytt 16.40 Mørkets opplevelser 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikktimen 19.03 Språkteigen 19.30 Kringkastingsorkestret 21.03 Radiodokumentaren: Undercover for Jesus 21.50 P2-kommentaren 22.05 Jazzklubben 23.03 Klar en klassiker 23.30 Museum 00.05 Notturno Dagsnytt hver hele time mellom kl. 05.00 og 10.00, deretter kl. 12.00, 14.00 og hver hele time fra kl. 17.00 til 05.00, unntatt kl. 22.00. 10.05 Søndagstjenesten 12.03 FK Fotball 14.03 Osenbanden 16.03 P3 Søndag 22.00 VG-lista Topp 40 24.00 Dagsnytt med værmelding 00.05 P3 Natt med DJ 02.03 Filmpolitiet 04.03 Ken eller Torkil Nyheter hver hele time mellom kl. 08.00-20.00. 10.00 Heges formiddag 13.00 Sport for barn 14.00 God søndag 20.00 Kosmo 22.00 Panorama 24.00 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 08.00 – 24.00. 09.00 P4s Helgefrokost 13.00 Portrettet 14.00 Søndag direkte og Lise Askvik 16.00 Sport og musikk og Ole-Petter Westereng 20.00 Den Blå Timen 21.00 P4 Topp 30 24.00 Vi og verden – innenriks 00.30 Vi og verden – utenriks 01.00 Timen 02.00 Lyden av P4 ©Universum

19.30 Tingenes tilstand (ttv) (r) 20.00 House (t) (r) 20.43 Rocky (ttv) 20.45 Nytt på nytt (r) 21.15 Jallahrud: Bydelsfornyelse (ttv) 21.30 Løvebakken (ttv) (r) 21.55 Flight of the Conchords (t) 22.20 The Wire (t) Am. dramaserie. Fire gutter – Michael, Namond, Randy og Dukie – tilbringer sommerferien i Baltimores gater, og Royce og Carcetti starter så smått med valgkampen. 23.15 Sporløst forsvunnet (t) (r) 24.00 Svisj 02.00 Svisj rock 03.00 Svisj metal 04.00-06.30 Svisj retro

VI HAR ALT PÅ LAGER! Se utvalget på www.rockshop.no 51


MANDAG 1. DESEMBER

18.00: Jul i Blåfjell

17.30: The Julekalender

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Skispor fra fortiden (ttv) (r) 10.35 Norge rundt (ttv) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Grosvold (ttv) (r) 11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det? (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Doc Martin (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Niklas' mat (t) (r) 14.35 'Allo, 'Allo! (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.03 AF1 (r) 15.30 Keiserens nye skole 16.00 NRK nyheter 16.10 H2O (r) 16.35 Animalia (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Tid for tegn 17.40 Mánáid-TV (t)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-TV: Jul i Blåfjell (ttv) (r) (1:24) Julekalender.

(165) Norsk dramaserie.

18.30 18.50 18.55 19.30

Nyhetene og Sporten Været Tabloid Hotel Cæsar

20.00 Hvaler

Nynorsk barne-tv serie med portrett av unge på vestlandet.

Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Puls (ttv) Faktor: Naturen savner meg (t)

Norsk dokumentar.

20.25 20.55 21.00 21.30

18.00 Hotel Cæsar (r)

(166) Norsk dramaserie.

18.25 Her er eg! 18.40 19.00 19.30 19.55

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 12.05 Fredag (r) 12.35 Frasier (r) 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Home and Away (r) 14.00 Den syvende himmel (r) 14.50 MacGyver (r) 15.40 Home and Away 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg 17.30 The Julekalender (r) 17.50 Bare et spill

Redaksjon EN (ttv) Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 (ttv) Sommer (t)

(7:10) Da. dramaserie. Adam blir igjen konfrontert med Freja, som han hadde et forhold til for mange år siden.

22.25 Store studio 23.00 Kveldsnytt 23.15 Dalziel og Pascoe (t) (r) Br. krimserie.

(10:12) Norsk dramaserie.

21.00 21.20 21.25 21.40

Nyhetene Været Sportsnyhetene Uskyldig dømt

(8:12) Sv. dramaserie. En kvinne sitter fengslet for å ha tatt livet av mannen og hans elskerinne i en mordbrann, men er hun virkelig skyldig?

22.30 Reflektor Dokumentarserie.

23.25 Kontoret (r) (15:22) Am. komiserie.

23.55 Anna Pihl (r) (4:10) Da. krimserie.

00.40 Silke (r) (2:22) Am. spenningsserie.

01.35 Fox Grønland (r) (11:12) Norsk spenningsserie.

00.55 Nytt på nytt (ttv) (r) 01.25 Kulturnytt (r) 01.35 Sport jukeboks 03.00-06.00 Country jukeboks

02.20 Fashion House (19:74) Am. dramaserie.

03.05 Sportsnyhetene 03.20-03.30 Været (r)

20.10: En kaldblodig verden

21.30: Norges Herligste

20.30: Top Model USA

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Puls (ttv) (r) 10.30 Åpen himmel: Aftensang fra Bergen (t) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Ut i naturen: En rev etter rådyr (r) 11.30 Migrapolis: Usynlige krefter (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 En dannelsesreise i seks akter: Den frie tanken (t) 12.30 Safari (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Forbrukerinspektørene (r) 13.30 Clement intervjuer Fareed Zakaria (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Schrödingers katt (ttv) (r) 14.30 Uventet besøk (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.01 Uka med Jon Stewart (t) (r) 15.25 NRK nyheter 15.30 Babel spesial: Jonas Hassen Khemiri (t) (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Politisk kvarter (r) 16.25 NRK nyheter (r) 16.30 NRK nyheter (r) 17.00 NRK nyheter (r) 17.10 Sveip (r) 17.50 Kulturnytt (r) 18.00 NRK nyheter (r)

07.00 Interaktiv frokost 10.10 Slankekrigen (r) 11.10 SOS barnevakten (r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 Spotlight (r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Will & Grace (r) 17.30 Lokale sendinger/OSLO-TV

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Livet i Alaska 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Reba (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 Akutten (r) 16.30 Se opp for Susan (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Aktuelt og Sporten 18.15 Spotlight 18.25 Været 18.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 America's Funniest Home Videos (r) 20.00 71° nord

18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Oprah

18.01 Dagsnytt 18 (r) 19.00 Arbeidsdag eller egenmelding: Ledelsens ansvar (t) (r) 19.30 NRKs motorkveld 20.00 NRK nyheter 20.10 Ei kaldblodig verd (t)

21.30 Norges Herligste (r)

(1:5) Br. naturserie.

21.00 Jon Stewart (t) 21.25 Tomrommet etter Mandela (t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 23.05 Stephen Fry om hiv og aids (t) (r) 00.05 Jordmødrene i Sverige (t) (r) 00.35 Puls (ttv) (r) 01.00–04.20 Distriktsnyheter

(820) Am. talkshow.

20.00 Playboyjentene (1) Am. underholdningsserie.

20.30 Top Model USA (1) Am. realityserie. Vi møter 35 håpefulle jenter. Bare 14 får gå videre i konkurransen.

(14) Norsk realityserie. Semifinale

21.30 Akutten (308) Am. dramaserie.

22.30 Sex og singelliv – et siste farvel

(2) Norsk underholdningsprogram.

(1:2) Am. dokumentar.

22.30 Aktuelt, sporten og været 22.50 Cold Case (1) Am. krimserie.

23.40 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home (r) (7:22) Am. komiserie.

01.10 C.S.I. (r) (11:25) Am. spenningsserie.

02.00 Aktuelt, sporten og været (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10-07.00 Mess-TV

23.05 Sex og singelliv – et siste farvel 23.40 Weeds 00.15 My Name Is Earl (r) 00.45 Kongen av Queens (r) 01.15 Seinfeld 01.40 The Shield (r) 02.40 Lov og orden 03.25 Nightmares and Dreamscapes 04.10 X-files 05.05-06.00 TV-shop

RADIO

06.00 Morgesending 13.20 Reimers (r) 13.55 OBS 14.00 Det lille hus på prærien 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 DR Update 15.10 Boogie Mix 15.55 Skum TV (r) 16.10 Tjenesten classic 16.35 Naruto 17.00 Troldspejlet (r) 17.15 Robotboy 17.30 Julefandango 18.00 Aftenshowet 18.30 TV-avisen 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Nissernes Ø (r) 20.00 Sex, magt og intriger 21.00 TV-avisen 22.00 Inspector Rebus 23.10 OBS 23.15 Hvor kragerne vender 00.05-00.55 Boogie Mix

07.00 Morgensending 11.00 Fantorangen (r) 11.30 Super Barne-TV 13.30 Sussi (r) 13.45 Mánáid-TV (t) (r) 14.00 Animalia (r) 14.25 Martin Morgen (r) 14.40 Viva Pinata (r) 14.50 Oggy og kakerlakkene 15.00 AF1 (r) 15.30 Keiserens nye skole (r) 16.00 H2O 16.25 Animalia 16.50 Brages Beist 17.00 Martin Morgen 17.15 Viva Pinata (r) 17.25 Mens vi venter på jul (r) 17.30 Fantorangen:Drømmehagen (r) 18.00 Barne-TV: Jul i Blåfjell (ttv) (r) 18.25 Her er eg! 18.40 Superkviss 19.00-19.30 Fra 7-ende til 8-ende (r)

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.15 Hannah Montana 07.40 Når det ringer ut USA 07.45 Zack og Codys søte hotelliv 08.10 Kim Possible 08.35 Klassisk tegnefilm 09.00 Diverse sendinger 14.05 Fairly Odd Parents 14.30 Erstatterne 14.55 Keiserens nye skole 15.15 Den amerikanske dragen: Jake Long 15.35 Kim Possible 16.00 Zack og Codys søte hotelliv 16.25 Hannah Montana 16.50 Når det ringer ut USA 16.55 Erstatterne 17.20 Phineas og Ferb 17.45 Fairly Odd Parents 18.05 Kveldssendinger

06.30 Morgensending 12.15 Hotel Cæsar 12.45 Ellen DeGeneres Show 13.30 Hollyoaks 14.00 King of the Hill 14.30 Pizzagjengen (r) 15.00 Melrose Place (r) 15.50 Zorro 16.20 Sinbad Sjøfareren (r) 17.05 Lost World (r) 17.55 Sportsmagasinet Sportsprogram med fokus på norsk idrett og norske utøvere. 18.25 Statistene (r) 19.00 Mot i brøstet (r) 19.30 Karl & Co (r) 20.00 My shocking story 21.00 Jack Osbourne 22.00 Boston Legal 22.50 Torsdagsklubben 23.50 Krimavsnittet (r) 00.35 Body Work Australia (r) 01.00 Nattsending

12.00 Morgensending 13.00 Gastronomens kartbok: India 13.30 Hva ville skje om... 14.00 Stor, større, størst: Flyplass 15.00 Jorden under lupen: Bermudatriangelet 16.00 Kjempefisk 17.00 Kjempekonstruksjoner: Den ultimate ubåt 18.00 Dyrehuset 18.30 Dyreinspektørene 19.00 Bemerkelsesverdige veterinærer 19.30 Jeg skulle vært død: Fall fra himmelen 20.30 Gigantiske flyttelass: Det gamle Egypt flyttes 21.30 Indias hemmelige plage 22.30 En drømmemaskin under vann 23.30 Vegas kommer til Kina 00.30 Nattsending

08.10 Morgensending 11.50 En engel iblant oss (r) 12.40 En, to, tre – oppussing! (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.25 Save Us From Our House! (r) 14.55 Drømmedesign 15.55 Økohjem i luksusklassen 16.25 En engel iblant oss (r) 17.15 The Martha Stewart Show 18.10 Legene 19.00 Motejuryen 19.30 En, to, tre – oppussing! (r) 20.30 Wildfire 21.30 Hjelp, vi er nygift! 22.00 Big Love 23.00 Tori & Dean i Hollywood 23.50 The Closer (r) 00.40 Nattsending

05.35 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst 14.00 Møkkajobber: Veterinær for store dyr 15.00 Tøffe maskiner: Kubblastere 15.30 Tøffe maskiner: Bulldosere 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Superraskt krigsskip 17.00 Hvordan den lages 17.30 Hvordan den lages 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink: Går for gull 20.00 Møkkajobber: Ansatt på smelteverket 21.00 Mythbusters: Betongglidefly 22.00 Møkkajobber: Gjørmemineral-utgraver 23.00 Oil Strike! 24.00 Gigantprosjekter: Den enestående spaden 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 11.25 Blush (r) 11.55 Bundy 12.25 Cheers (r) 12.55 Drew Carey Show (r) 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons 14.55 Simpsons 15.25 Seinfeld (r) 15.55 Star Trek: The Next Generation 16.55 Stargate SG-1 17.55 Siste nytt fra P4 18.00 Futurama 18.25 Familien Griffin 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Seinfeld (r) 20.35 American Gladiators 21.35 The Lost Room 22.35 Dexter 23.40 Entourage 00.05 Entourage 00.55 Nattsending

05.00 Morgensending 13.00 Helsprø dyr 13.30 Planetens morsomste dyr 14.00 Top Dog 15.00 Hundefrisørene 16.00 Villdyrenes SOS 16.30 Turnus på veterinærakutten 17.00 Dyrepolitiet i Phoenix: En leken valp 18.00 Kjæledyr i nød 18.30 Shamwari: Et vilt liv 19.00 Helsprø dyr 19.30 Planetens morsomste dyr 20.00 Villdyrenes SOS 20.30 Villdyrenes SOS 21.00 Flukten til Sjimpanse-Eden 21.30 Flukten til Sjimpanse-Eden: Eugenes valg 22.00 Bjørnereservatet 22.30 Dyrepolitiet SørAfrika 23.30 Kjæledyr i nød 24.00 Dyrenes slagmark 00.30 Nattsending

06.00 Morgensending 13.15 O, en så'n natt! Sv. romantisk komedie fra 1937. 14.40 Andra Avenyn (r) 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Bobster 16.30 Skrotnisse och hans vänner 16.45 Pi 17.00 Bolibompa 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 18.45 Julkalendern: Skägget i brevlådan (r) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Livet i Fagervik 20.45 Toppform 21.15 Folk i bild 2008 21.30 Hockeykväll 22.00 Jimmy Rosenberg 22.55 Kveldssending

08.30 Wintersports Weekend Magazine (r) 09.00 Alpint (r) 10.15 Hopp (r) 11.45 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile (r) 13.00 Langrenn (r) 14.00 Langrenn (r) 15.15 Hopp (r) 16.45 Bowls (r) 18.00 Eurogoals Fotballmagasin med målkavalkade fra europeiske ligaer. 18.45 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile (r) Kvartfinale. 20.00 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile 22.00 Eurogoals (r) 22.45 Fotball spesial: Gullballen (r) 23.00 Fotball: FIFA U20VM for kvinner i Chile 01.00-01.30 Wintersports Weekend Magazine (r)

09.30 24 Direkt 15.35 Gudstjänst (r) 16.35 Landet runt (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Valarnas vandring från eld till is 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? – Nobelspecial 19.30 2020 20.00 Nobelpriset 2008: Medicin 20.30 Halal-tv 21.00 Aktuellt 21.30 Kobra Kulturmagasin. 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Food design (r) 23.25 El Sistema (r) 00.25-00.55 Vetenskapsmagasinet (r)

13.00 Fotball: Bundesliga Stuttgart – Schalke 04, søndagens kamp på Mercedes-Benz Arena. 14.45 Fransk fotball: Ligue 1 Rennes – Paris SG, søndagens kamp på Route de Lorient. 16.30 NFL: Amerikansk fotball SportN følger nasjonalidretten og den største TV-sporten i USA, National Football League. 19.00 Golf: Omega Mission Hills World Cup Lagturnering i Kina. 22.00 Bullriding: PBR Built Ford Tough Series Am. okseridningtour. 23.00-24.00 Bullriding: PBR Built Ford Tough Series Am. okseridningtour.

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 10.05 Det fikser P1! 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen for de minste 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent 22.05 Stjerneklart 00.05 Nattønsket 02.03 P.I.L.S. 02.33 20 spørsmål 03.03 Ryk og reis 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 19.00, 20.00 og 23.00. 09.03 Språkteigen 09.30 Ukas P2artist: Nigel Kennedy 10.03 Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.07 Verdt å vite 12.30 Kulturnytt 13.03 Kurer 13.30 Sámi Radio 14.03 På sporet 15.03 Kulturnytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet 17.03 Hallo igjen 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Nigel Kennedy 19.30 Radioteatret: Kvinner med fingermanualar 20.30 Musikkantikk 21.03 Folkemusikktimen 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno P3nyheter hver halvtime fra 07.00 til 09.30, deretter hver hele time fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00 og hver hele time frem til kl. 05.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Ken eller Torkil 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 Osenbanden 18.03 Lydverket 20.03 Harald Are Lund 22.05 Urørt 00.05 P3 Natt med DJ 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Ken eller Torkil Nyheter hver halvtime mellom 06.00-19.00 og hver time mellom 19.00-24.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God ettermiddag 18.00 NorgesMagasinet 19.00 Popcorn 20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Babel! 24.00 Norgesnyhetene 00.15 Nyheter på samisk 00.20 Samisk! 00.30 Variert musikk fra de siste 4 tiår Nyheter hver hele time 06.00 – 24.00, hver halvtime 06.00 – 09.00 og 15.00 – 18.00. P4-Kultur kl. 12.50, 13.50 og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 RadioRama 19.30 Barnas Beste 20.00 Kveldsshowet 23.00 Den Beste Tiden 01.00 Sytten Tretti 01.30 Lyden av P4

©Universum

19.30 Naboer (t) Austr. dramaserie. 19.55 Bangla mekaniske verksted (t) Dokumentar i to deler. 20.40 Tracey Ullmans USA (t) (r) 21.10 Izü-tv (3:5) Izü – Et humorprogram for deg som er yngre enn din mor! 21.30 Jallahrud: Ali vokser (ttv) En satirisk dukkeserie for voksne om Ali og Hassan, som drømmer om et liv som gangstere. 21.40 Forhandleren (t) The Negotiator. Am. actionthriller fra 1998. (15 år) 23.55 Jon Stewart (t) 00.20 Naboer (t) (r) 00.40 Svisj 02.00 Svisj hiphop 04.00-06.30 Svisj natt

ÅRETS KULESTE JULEGAVER FINNER DU BARE 52


TIRSDAG 2. DESEMBER

19.30: Ut i Nærturen

20.00: Jakten på kjærligheten

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Skispor fra fortiden (ttv) (r) 10.35 Norge rundt (ttv) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Å bygge om huset (t) 11.35 Naboer (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Doc Martin (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Niklas' mat (t) (r) 14.35 'Allo, 'Allo! (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Fra 7-ende til 8-ende (r) 15.30 Ace Lightning (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 H2O (r) 16.35 Animalia (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Røst (ttv) (r)

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Barne-TV: Jul i Blåfjell (ttv) (r) (2:24) Julekalender.

18.00 Hotel Cæsar (r) (166) Norsk dramaserie.

18.30 18.50 18.55 19.30

Nyhetene og Sporten Været Tabloid Hotel Cæsar

(167) Norsk dramaserie.

18.25 Her er eg! Nynorsk barne-tv serie.

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport.

19.30 Ut i nærturen (ttv) Naturdokumentarserie.

19.55 Jordmødrene i Sverige (t) (7:8) Sv. dokumentarserie.

20.25 20.55 21.00 21.30

06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 12.05 Tabloid (r) 12.35 Frasier (r) 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Home and Away (r) 14.00 Den syvende himmel (r) 14.50 MacGyver (r) 15.40 Home and Away 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg 17.25 The Julekalender (r) 17.45 The Julekalender (r)

Redaksjon EN (ttv) Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 (ttv) Brennpunkt (ttv)

Undersøkende dokumentar.

22.20 Extra-trekning 22.30 Safari 23.00 Kveldsnytt 23.15 Bleak House (t) (r) 00.40 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin (r) 01.10 Kulturnytt (r) 01.20 Autofil jukeboks 03.00-06.00 Norsk på norsk jukeboks

20.00 Jakten på kjærligheten (11) Norsk underholdningsserie. Fordi noen av frierne har dratt hjem før tiden, vil det ikke bli valg på alle gårdene. Uansett vil alle bøndene i kveld stå igjen med sin utvalgte.

21.00 21.20 21.25 21.35

Nyhetene Været Sportsnyhetene EM-studio

TV 2 Sporten serverer siste nytt fra håndball-EM for kvinner i Makedonia.

21.45 Grey's Anatomy (15:17) Am. dramaserie.

22.35 Samantha 23.05 Christine 23.35 What about Brian 00.25 IT-gjengen (r) 00.55 Summerland 01.45 Supernanny 02.30 Fashion House 03.15 Sportsnyhetene 03.30 EM-studio (r) 03.40-03.50 Været (r)

21.25: Walkabout

21.35: CSI: Miami

06.30 Morgennytt 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag (r) 13.20 fra Nordland (r) 13.40 fra Troms og Finnmark (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Puls (r) 14.30 Redaksjon EN (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r) 15.25 NRK nyheter 15.30 I kveld (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Politisk kvarter 16.25 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter 17.10 Sveip 17.50 Kulturnytt

18.00 NRK nyheter 18.01 Dagsnytt 18 19.00 Store studio (t) (r) 19.30 4·4·2 Bakrommet: Fotballmagasin 20.00 NRK nyheter 20.10 Dokumentar: Eventyrlige Max (ttv) Norsk dokumentar fra 1996.

21.05 Jon Stewart (t) 21.25 Walkabout: India, fra Himalayas tinder til dit pepper'n gror (ttv) (r) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 23.10 Kappløpet om rommet (t) (r) 24.00 Ut i nærturen (ttv) (r) 00.25 Redaksjon EN (r) 00.55-04-15 Distriktsnyheter

21.30: Wild Wild West

07.00 Interaktiv frokost 10.10 Slankekrigen (r) 11.10 SOS barnevakten (r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 Spotlight (r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Will & Grace (r) 17.30 Lokale sendinger/OSLO-TV

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Livet i Alaska 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil (r) 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Reba (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 Akutten (r) 16.30 Se opp for Susan (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Aktuelt og Sporten 18.15 Spotlight 18.25 Været 18.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

18.00 Two and a Half Men (r) (16) Am. komiserie. 18.30 Kongen av Queens (r) (27) Am. komiserie.

19.00 Oprah (821) Am. talkshow.

20.00 Alle elsker Raymond (103) Am. komiserie. Broderlig konkurranse er viktig i forholdet mellom Ray og Robert, noe vi får se et eksempel på i denne episoden.

(21) Am. underholdning.

19.30 America's Funniest Home Videos (r) (22) Am. underholdning.

20.30 N.C.I.S. (r)

20.00 Ekstrem rengjøring

(48) Am. dramaserie. Gibbs har vansker med å legge Kates død bak seg. Ari kidnapper Ducky.

(8) Br. livsstilsprogram.

20.30 Hvordan se bra ut naken (4) Am. livsstilsserie.

21.30 Wild Wild West

21.35 CSI: Miami

Am. westernkomedie fra 1999.

(15:21) Am. spenningsserie.

22.30 Aktuelt 22.50 C.S.I. (r) 23.40 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home (r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10-07.00 Mess-TV Underholdningsprogram.

23.35 00.05 00.35 01.05

My Name Is Earl (r) Kongen av Queens (r) Seinfeld (r) En fremmed banker på

Am. thriller fra 1990.

02.50 Las Vegas (r) 03.30 Forbidden Territory: Stanley's Search for Livingstone Am. eventyr fra 1997.

05.10-06.00 TV-shop

RADIO

06.00 Morgensending 13.00 Aftenshowet 2. del 13.30 Pigeliv (r) 14.00 Det lille hus på prærien 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 DR Update – nyheder og vejr 15.10 Boogie Mix 16.00 Spam (r) 16.30 Spiderman 16.55 Nyfødte i trængsel 17.00 Nissernes Ø (r) 17.30 Julefandango 18.00 Aftenshowet 18.30 TV-avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Nissernes Ø (r) 20.00 Hammerslag 20.30 Testen 21.00 TV-avisen 22.00 De døde skylder man sandheden 23.25 Sommer (r) 00.25-01.15 Boogie Mix

PÅ....

07.00 Morgensending 09.30 Kuraffen TV 11.00 Fantorangen (r) 11.30 Super Barne-TV (r) 13.30 Sussi (r) 13.45 Mánáid-TV (t) (r) 14.00 Animalia (r) 14.25 Martin Morgen (r) 14.40 Viva Pinata (r) 14.50 Oggy og kakerlakkene 15.00 Fra 7-ende til 8ende (r) 15.30 Ace Lightning 16.00 H2O 16.25 Animalia 16.50 Brages Beist 17.00 Martin Morgen 17.15 Viva Pinata (r) 17.25 Mens vi venter på jul (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Jul i Blåfjell (ttv) (r) 18.25 Her er eg! 18.40 Superkviss 19.00-19.30 Utfordringen (r)

06.30 Morgensending 18.00 Håndball-EM: Før kampen 18.15 Håndball-EM: Sverige – Hviterussland 1 omgang, direkte. 18.55 Håndball-EM: I pausen 19.05 Håndball-EM: Sverige – Hviterussland 2. omgang, direkte. 19.50 Håndball-EM: Etter kampen 20.00 Håndball-EM: Før kampen 20.15 Håndball-EM: Russland – Østerrike 1. omgang, direkte. 20.55 Håndball-EM: I pausen 21.05 Håndball-EM: Russland – Østerrike 21.50 Håndball-EM: Etter kampen 22.05 Naked and funny 22.25 Manshow – Høydepunkter! 22.55 Kveldssending

08.10 Morgensending 11.50 En engel iblant oss (r) 12.40 En, to, tre – oppussing! (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.25 Save Us From Our House! (r) 14.55 Drømmedesign 15.55 Økohjem i luksusklassen 16.25 En engel iblant oss (r) 17.15 The Martha Stewart Show 18.10 Legene 19.00 Motejuryen 19.30 En, to, tre – oppussing! (r) 20.30 Hjelp, vi er nygift! 21.00 Altfor ung! (r) 21.30 Rett diett 22.30 Tim Gunns stilguide 23.25 The Closer (r) 00.15-01.10 Fotballenkene

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.15 Hannah Montana 07.40 Når det ringer ut USA 07.45 Zack og Codys søte hotelliv 08.10 Kim Possible 08.35 Klassisk tegnefilm 09.00 Handy Manny 09.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 09.45 Mikkes klubbhus 10.10 Små Einsteins 10.35 Kaninby 11.00 Musehus 11.25 Kvakkpakket 11.45 Tarzan 12.10 Lilo & Stitch 12.35 Friminutt 12.55 Den amerikanske dragen: Jake Long 13.20 Kim Possible 13.40 Brandy & Herr Visvas 14.05 Ettermiddagssending

12.00 Morgensending 13.00 Gastronomens kartbok: New Zealand 13.30 Hva ville skje om... 14.00 Ingeniørkunstens verden: Superrigg 15.00 Myte eller sannhet?: Apemannen på Sumatra 16.00 Den ultimate haien 17.00 Kjempekonstruksjoner: Det ultimate helikopteret 18.00 Dyrehuset 18.30 Dyreinspektørene: episode 2 19.00 Bemerkelsesverdige veterinærer 19.30 Jorden under lupen: Atlantis 20.30 Gigantiske flyttelass: Tog på 100 tonn 21.30 På innsiden av en skogbrann 22.30 Supercelle 23.30 Vegas kommer til Kina: Made In China 00.30 Nattsending

05.35 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst: På kanten 14.00 Møkkajobber: Ansatt på smelteverket 15.00 Tøffe maskiner: Skip 15.30 Tøffe maskiner: TBM-maskiner 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Tunnel i en forkastningssone 17.00 Hvordan den lages 17.30 Hvordan den lages 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink: Uheldig brudd 20.00 Møkkajobber: Hulebiolog 21.00 Mythbusters: Luftflaske-rakett 22.00 Livsfarlig fangst: Nye tider 23.00 Svære greier 24.00 Gigantprosjekter: Arktisk isbryter 01.00 Nattsending

06.00 Morgensending 11.25 Blush 11.55 Bundy 12.25 Cheers (r) 12.55 Drew Carey Show 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons (r) 14.55 Simpsons (r) 15.25 Seinfeld (r) 15.55 Star Trek: The Next Generation (r) 16.55 Stargate SG-1 17.55 Siste nytt fra P4 18.00 Futurama 18.25 Familien Griffin 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Seinfeld 20.35 Inside 21.35 The Gingerbread Man Am. thriller fra 1998. (15 år) 23.45 Cops 00.15 Miami Vice 01.15 Nattsending

06.00 Morgensending 13.40 Loffe som miljonär 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Bobster 17.00 Bolibompa: Jultomtens lärling 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 18.45 Julkalendern: Skägget i brevlådan (r) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Packat & klart 20.30 Andra Avenyn 21.00 Dom kallar oss artister 21.30 Morgonsoffan 22.00 Jekyll 22.55 Kulturnyheterna (r) 23.10 And the Band Played On Am. drama fra 1993. 01.30 Nattsending

09.30 24 Direkt 15.10 Annas eviga (r) 15.35 Grosvold (r) 16.20 Zapp Europa (r) 16.50 Perspektiv 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Kalla krigets spioner 18.55 Rapport 19.00 Kunskap och vetande 19.30 Dr Åsa 20.00 Rakt på med K-G Bergström 20.30 Debatt 21.00 Aktuellt 21.30 Korrespondenterna 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 Världen (r) 23.50 Alla tiders kartor (r) 23.55 Sverige! (r) 00.55-01.25 Beckman, Ohlson & Can (r)

05.30 Morgensending 14.00 Villdyrenes SOS 14.30 Villdyrenes SOS 15.00 Flukten til Sjimpanse-Eden: 8 babyer for Eugene 15.30 Flukten til Sjimpanse-Eden: Eugenes valg 16.00 Villdyrenes SOS 16.30 Turnus på veterinærakutten: En symbolsk reise 17.00 Dyrepolitiet i Phoenix: En Oscar-vinner 18.00 Kjæledyr i nød 18.30 Shamwari: Et vilt liv 19.00 Helsprø dyr 19.30 Planetens morsomste dyr 20.00 Livet i underskogen: På vingene 21.00 Det ville Europa: Et nytt årtusen 22.00 Bjørnereservatet 22.30 Dyrepolitiet SørAfrika 23.30 Kjæledyr i nød 24.00 Nattsending

08.30 Morgensending 09.00 Eurogoals (r) 09.45 Fotball: FIFA U20-VM for kvinner i Chile (r) 11.30 Fotball: FIFA U20-VM for kvinner i Chile (r) 13.15 Hopp (r) 14.30 Fotball: FIFA U20-VM for kvinner i Chile (r) 16.15 Fotball: FIFA U20-VM for kvinner i Chile (r) 18.00 Eurogoals Flash Siste nytt fra fotballens verden. 18.15 Sport: Watts Ukemagasin. 18.45 Eurogoals (r) 19.30 Kunstløp: Golden Skate Awards i Italia 21.00 Boksing 23.00 Roadracing: Grand Prix 24.00 Powerboating 00.30 Nattsending

13.00 Fotball: The Championship Reading – Coventry. 14.45 Fotball: The Championship Preston – Bristol City. 16.30 NFL: Amerikansk fotball Minnesota Vikings – Chicago Bears på Hubert H. Humphrey Metrodome. 19.15 Fotball: The Championship (r) Reading – Coventry. 21.00 NFL: Amerikansk fotball Houston Texans – Jacksonville Jaguars, nattens kamp. 23.30-24.00 European Poker Tour (r)

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen for de minste 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent 22.05 Herreavdelingen 00.05 Nattønsket 02.03 Radio Rock 03.03 Norsk på norsk 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 19.00, 20.00, 21.00 og 23.00. 09.03 Scenerom 09.30 Ukas P2-artist: Nigel Kennedy 10.03 Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.07 Verdt å vite 12.30 Kulturnytt 13.03 Latinskolen 13.30 Sámi Radio 14.03 BluesAsylet 15.03 Kulturnytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet 17.03 Scenerom 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Nigel Kennedy 19.30 Nøtteknekkeren – uhøytidelig gjettelek om klassisk musikk 20.30 Radiofront 21.30 Jazzbasillen 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno P3nyheter hver halvtime fra 07.00 til 09.30, deretter hver hele time fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 24.00 og hver hele time frem til kl. 05.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Ken eller Torkil 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 16.02 Osenbanden 18.03 Lydverket 20.03 Pyro 22.05 Urørt 00.05 P3 Natt med DJ 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Ken eller Torkil Nyheter hver halvtime mellom 06.00-19.00 og hver time mellom 19.00-24.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Babel! 24.00 Norgesnyhetene 00.15 Nyheter på samisk 00.20 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 06.00 – 24.00, hver halvtime 06.00 – 09.00 og 15.00 – 18.00. P4-Kultur kl. 10.00, 12.00 og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 RadioRama 19.30 Barnas Beste 20.00 Kveldsshowet 23.00 Den Beste Tiden 01.00 Sytten Tretti 01.30 Lyden av P4 ©Universum

19.30 Naboer (t) 19.55 Sju historier om rock (t) (r) 20.45 Flight of the Conchords (t) (r) 21.15 Ondskapens akse (t) (r) 21.30 Jallahrud: De svarte fuglene (ttv) 21.40 Kodenavn Hunter (ttv) (r) 22.40 Sextrafikk (t) Sex traffic. Br. miniserie. 00.10 Jon Stewart (t) 00.35 Naboer (t) (r) 00.55 Svisj rock 02.00 Svisj metal 03.00 Svisj 04.00-06.30 Svisj retro

VI HAR ALT PÅ LAGER! Se utvalget på www.rockshop.no 53


ONSDAG 3. DESEMBER

19.30: Forbrukerinspektørene 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Skispor fra fortiden (ttv) (r) 10.35 Norge rundt (ttv) (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Å bygge om huset (t) 11.35 Naboer (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sjukehuset i Aidensfield (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Doc Martin (t) (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Niklas' mat (t) (r) 14.35 'Allo, 'Allo! (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.03 Utfordringen (r) 15.30 Ace Lightning (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 H2O (r) 16.35 Animalia (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 V-cup skiskyting: 20 km, menn

17.55 18.00 18.25 18.40 19.00 19.30

Nyheter på tegnspråk Barne-TV: Jul i Blåfjell (ttv) (r) Her er eg! Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Forbrukerinspektørene

Forbrukermagasin.

19.55 Klasevåpen – det umuliges kunst (ttv) Dokumentar.

20.25 Redaksjon EN (ttv) Nyhetsmagasin.

20.55 21.00 21.40 21.45

Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 (ttv) Vikinglotto House (t)

(21:24) Am. dramaserie.

19.10: Håndball -EM: Norge - Spania 06.30 TV 2 junior 06.55 God morgen Norge 10.00 FrokostQuiz 10.30 God morgen Norge (r) 12.05 Tabloid (r) 12.35 Frasier (r) 13.05 Hotel Cæsar (r) 13.35 Home and Away (r) 14.00 Den syvende himmel (r) 14.50 MacGyver (r) 15.40 Home and Away 16.10 Waschera 16.35 Venner for livet (r) 17.00 Hotel Cæsar (r) 17.30 The Julekalender (r) 17.45 The Julekalender (r)

18.00 18.30 18.50 18.55

Hotel Cæsar Nyhetene og Sporten Været Håndball-EM: Før kampen

I studio: Carsten Skjelbreid, Heidi Tjugum og Frode Scheie.

19.10 Håndball-EM: Norge – Spania 1. omgang Direkte fra Biljanini Izvori-hallen i Ohrid og gruppe B-oppgjøret mellom Norge og Spania i håndball-EM for kvinner.

19.50 20.00 20.45 21.00 21.20 21.25 21.35 21.45

Håndball-EM: I pausen Håndball-EM: 2. omgang Håndball-EM: Etter kampen Nyhetene Været Sportsnyhetene EM-studio Brothers & Sisters

(10:16) Am. dramaserie.

22.35 Tett på Espen Eckbo

22.30 Migrapolis

Underholdningsdokumentar.

Reportasjemagasin.

23.05 23.55 00.30 01.20

23.00 Kveldsnytt med sport.

23.15 Lydverket (ttv) Musikkprogram.

23.45 The Wire (t) (r) (1:13) Am. dramaserie.

00.40 Spekter: En sinnssyk historie (ttv) (r) 01.35 Du skal høre mye jukeboks 03.00-06.00 Dansefot jukeboks

Eli Stone Svindlertriks 60 Minutes Saddam's Tribe

Br. drama fra 2007. Regi: Christopher Menaul.

02.55 Fashion House 03.45 Sportsnyhetene 04.00 EM-studio (r) 04.10-04.20 Været (r)

19.00: Viten om

19.55: Gossip Girl

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Distriktsnyheter 11.00 Nyheter 11.05 Distriktsnyheter 11.05 fra Buskerud, Telemark og Vestfold (r) 11.20 fra Aust- og Vest-Agder (r) 11.40 fra Rogaland (r) 12.00 Nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.10 fra Hordaland og Sogn og Fjordane (r) 12.25 fra Møre og Romsdal (r) 12.45 Oddasat (t) (r) 13.00 Nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag (r) 13.20 fra Nordland (r) 13.40 fra Troms og Finnmark (r) 14.00 Nyheter 14.05 Blod, svette og springskaller (t) (r) 14.30 Redaksjon EN (r) 15.00 Nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r) 15.25 Nyheter 15.30 I kveld (r) 16.00 Nyheter 16.10 Politisk kvarter 16.25 Nyheter 16.30 Nyheter 17.00 Nyheter 17.10 Oddasat (t) 17.25 Verdensarven (ttv) (r) 17.40 Kulturnytt 17.50 Vcup skiskyting: 20 km menn

19.00 Viten om (t) (r) 19.30 Trav: V65 20.00 NRK nyheter 20.10 Spekter (ttv) 21.05 Jon Stewart (t) 21.25 FBI ekstra 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter 22.10 Kulturnytt (r) 22.20 I kveld 22.50 Oddasat (t) (r) 23.05 Tilbake til 70-tallet (r) 23.35 Forbrukerinspektørene (r) 24.00 Redaksjon EN (r) 00.30 Safari (r) 01.00 Distriktsnyheter

20.30: Luksusfellen

07.00 Interaktiv frokost 10.10 Slankekrigen (r) 11.10 SOS barnevakten (r) 12.10 Glamour 12.35 The Rachael Ray Show 13.35 Gilmore Girls (r) 14.25 Spotlight (r) 14.40 One Tree Hill (r) 15.30 Girlfriends 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Will & Grace (r) 17.30 Lokale sendinger/OSLO-TV

06.00 TV-shop 06.30 Barnetreern 08.30 TV-shop 09.30 Livet i Alaska 10.25 Oprah (r) 11.20 Dr. Phil (r) 12.15 I gode og onde dager (r) 13.05 I gode og onde dager 14.00 Reba (r) 14.30 Ekstrem oppussing USA (r) 15.30 Akutten (r) 16.30 Se opp for Susan (r) 17.00 According to Jim 17.30 Alle elsker Raymond (r)

18.00 Aktuelt og Sporten 18.15 Spotlight 18.25 Været 18.30 Lokale sendinger/ OSLO-TV 19.00 America's Funniest Home Videos (r)

18.00 18.30 19.00 20.00

Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Oprah Alle elsker Raymond

(105) Am. komiserie.

20.30 Luksusfellen (10) Norsk forbrukerserie.

21.30 In Plain Sight

(23) Am. underholdning.

(12) Am. spenningsserie.

19.30 America's Funniest Home Videos (r)

22.30 The Border (3) Kan. dramaserie.

(24) Am. underholdning.

23.30 My Name Is Earl

19.55 Gossip Girl

(11) Am. komiserie.

(17) Am. komiserie.

24.00 Kongen av Queens (r)

20.45 Dirty Sexy Money

(20) Am. komiserie.

(5) Am. dramaserie.

00.30 Seinfeld

21.35 CSI: N.Y.

(171) Am. komiserie.

(1) Am. spenningsserie.

01.00 Ivanhoe

22.30 Aktuelt 22.50 Special Victims Unit (5:25) Am. spenningsserie.

23.40 The Late Show med David Letterman 00.40 The War at Home (r) 01.10 C.S.I. (r) 02.00 Aktuelt, sporten og været (r) 02.20 CSI: Miami (r) 03.10-07.00 Mess-TV

Am. drama fra 1982. I rollene: Anthony Andrews, Sam Neill, James Mason, Olivia Hussey, Michael Hordern, Lysette Anthony, Julian Glover. Regi: Douglas Camfield.

03.30 Devour Am. grøsser fra 2005. Regi: David Winkler.

04.55 25 Celebrity Near Death Experiences 05.55-06.00 TV-shop

RADIO

06.00 Morgensending 13.00 Aftenshowet 2. del 13.30 Hammerslag (r) 14.00 Det lille hus på prærien 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 DR Update 15.10 Boogie Mix 16.00 Pigerne Mod Drengene (r) 16.30 Spiderman 16.55 Daffy i topform 17.00 Nissernes Ø (r) 17.30 Julefandango 18.00 Aftenshowet 18.30 TV-avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Nissernes Ø (r) 20.00 Farvel til familien Sommer 21.00 TV-avisen med Penge og SportNyt 22.00 En sag for Frost 23.30 Onsdags Lotto 23.35 OBS 23.40 plan dk 00.10-01.00 Boogie Mix

07.00 Morgensending 09.20 Spirello (r) 09.30 Kuraffen TV 11.00 Fantorangen (r) 11.30 Super Barne-TV (r) 13.30 Sussi (r) 13.45 Tid for tegn (r) 14.00 Animalia (r) 14.25 Martin Morgen (r) 14.40 Viva Pinata (r) 14.50 Oggy og kakerlakkene 15.00 Utfordringen (r) 15.30 Ace Lightning 16.00 H2O 16.25 Animalia 16.50 Brages Beist 17.00 Martin Morgen 17.15 Viva Pinata (r) 17.25 Mens vi venter på jul (r) 17.30 Fantorangen: Drømmehagen (r) 18.00 Jul i Blåfjell (ttv) (r) 18.25 Her er eg! 18.40 Superkviss 19.00-19.30 Fabrikken

06.00 Mikkes klubbhus 06.25 Mine venner, Tigergutt & Brumm 06.35 Handy Manny 07.00 Keiserens nye skole 07.15 Hannah Montana 07.40 Når det ringer ut USA 07.45 Zack og Codys søte hotelliv 08.10 Div. sendinger 16.55 Erstatterne 17.20 Phineas og Ferb 17.45 Fairly Odd Parents 18.05 Hannah Montana 18.30 Når det ringer ut USA 18.35 Magikerne på Waverly Place 19.00 Zack og Codys søte hotelliv 19.25 Erstatterne 19.45 Brandy & Herr Visvas 20.10 Cory i Det hvite hus 20.35 Hannah Montana 21.00 Når det ringer ut USA 21.05 Zack og Codys søte hotelliv 21.30 Phil fra fremtiden 21.55-22.00 Klassisk tegnefilm

06.30 Morgensending 15.50 Zorro 16.20 10 Ways (r) 16.55 Håndball-EM: Før kampen Siste nytt før kampen mellom Portugal og Ukraina i Norges gruppe i håndball-EM for kvinner. 17.15 Håndball-EM: Portugal – Ukraina Første omgang, direkte fra Biljanini Izvorihallen i Ohrid og oppgjøret i gruppe B. 17.55 Håndball-EM: I pausen 18.05 Håndball-EM: Portugal – Ukraina 18.50 Bare for moro skyld 19.00 Mot i brøstet 19.30 Karl & Co (r) 20.00 Rockeskolen (r) 21.00 Håndball-EM: Danmark – Frankrike 22.30 Comedy Inc 23.00 Jimmy Kimmel 23.45 Beyond Borders 01.50 Nattsending

08.10 Morgensending 11.50 En engel iblant oss (r) 12.40 En, to, tre – oppussing! (r) 13.35 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.25 Save Us From Our House! (r) 14.55 Drømmedesign 15.55 Økohjem i luksusklassen 16.25 En engel iblant oss (r) 17.15 The Martha Stewart Show 18.10 Legene 19.00 Motejuryen 19.30 En, to, tre – oppussing! (r) 20.30 Modelljakten 35 + 21.30 Playing House Kan. romantisk TVkomedie fra 2006. (11 år) 23.05 The Closer (r) 23.55-00.50 Fotballenkene (r)

06.00 Morgensending 11.25 Blush 11.55 Bundy 12.25 Cheers (r) 12.55 Drew Carey Show 13.25 Futurama (r) 13.55 Familien Griffin (r) 14.25 Simpsons 14.55 Simpsons 15.25 Seinfeld (r) 15.55 Star Trek: The Next Generation 16.55 Stargate SG-1 (r) 17.55 Siste nytt fra P4 18.00 Futurama 18.25 Familien Griffin 18.55 Simpsons 19.25 Simpsons 19.55 Siste nytt fra P4 20.00 Seinfeld 20.35 Fear Factor USA 21.35 American Pie: The Naked Mile Am. komedie fra 2006. 23.40 Cops 00.10 Miami Vice 01.10 Nattsending

06.00 Morgensending 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Bobster 17.00 Anslagstavlan 17.05 Skidskytte: Världscupen Östersund Direkte fra Östersund og individuell start, menn. 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 18.45 Julkalendern: Skägget i brevlådan (r) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med Aekonomi 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Plus 21.30 Carin 21:30 22.00 The Tudors 22.55 Livet i Fagervik (r) 23.40 Kulturnyheterna (r) 23.55 Robins (r) 00.25 Spanarna 20 år (r) 01.10 Nattsending

09.30 Morgensending 15.25 Sverige! (r) 16.25 Debatt (r) 16.55 Eftersnack (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Skidskytte: Världscupen Östersund Direkte fra Östersund og mennenes individuelle start. 19.00 Kunskap och vetande 19.30 Din plats i historien 20.00 123 saker 20.30 Anaconda 21.00 Aktuellt 21.30 Vetenskapsmagasinet 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 Sopranos (r) 23.50 Sopranos (r) 00.45 Smarta djur (r) 01.10 Nattsending

12.00 Morgensending 13.30 Bemerkelsesverdige veterinærer 14.00 Kjempekonstruksjoner: Beijings vannkube 15.00 Myte eller sannhet?: Vilt barn 16.00 Svartbjørnens historie 17.00 Verdens vanskeligste oppdrag: Flyakutten (p) 18.00 Dyrehuset 18.30 Dyreinspektørene 19.00 Bemerkelsesverdige veterinærer 19.30 Stor, større, størst: Skyskraper 20.30 Gigantiske flyttelass: Risikable redninger 21.30 Jorden under lupen: Asteroideangrep 22.30 Verdens vanskeligste oppdrag: Flyakutten 23.30 Vegas kommer til Kina: Oppsving 00.30 Nattsending

05.35 Morgensending 13.00 Livsfarlig fangst: Pribilof Stare 14.00 Møkkajobber: Hulebiolog 15.00 Tøffe maskiner: Kraner 15.30 Tøffe maskiner: Amfibiekjøretøy 16.00 Ingeniørkunstens mesterverk: Boot Camp 17.00 Hvordan den lages 17.30 Hvordan den lages 18.00 Overhaling 19.00 Miami Ink: Kat er i støtet 20.00 Møkkajobber: Bøyevasker 21.00 Mythbusters: Gjensyn med flere myter 22.00 Fremtidens verden: Intelligens 23.00 Fremtidens våpen: Mission Invisible 24.00 Gigantprosjekter: Energi med livet som innsats 01.00 Nattsending

05.30 Morgensending 13.00 Helsprø dyr 13.30 Planetens morsomste dyr 14.00 Livet i underskogen 15.00 Det ville Europa 16.00 Villdyrenes SOS 16.30 Turnus på veterinærakutten: Det sterkeste leddet 17.00 Dyrepolitiet i Phoenix: Søppeldynga i ørkenen 18.00 Kjæledyr i nød 18.30 Shamwari: Et vilt liv 19.00 Helsprø dyr 19.30 Planetens morsomste dyr 20.00 Dyrekamera: Teknojungel 21.00 De fem store: utfordringen 22.00 Bjørnereservatet 22.30 Dyrepolitiet SørAfrika 23.30 Kjæledyr i nød 24.00 Dyrenes slagmark: Sjøer 00.30 Nattsending

08.30 Morgensending 10.45 Fotball: FIFA U20 (r) 12.30 Fotball: UEFA-cupen (r) 13.00 Sport: Watts (r) 13.30 Bowls (r) 14.45 Eurogoals (r) 15.30 Fotball: UEFA-cupen (r) 16.00 Fotball: UEFA-cupen (r) 16.30 Langrenn (r) 17.15 Skiskyting Verdenscup i Östersund, Sverige. Mennenes 20 km, direkte. 19.00 Eurogoals Flash 19.15 Sport: Watts (r) 19.30 Olympiske leker 20.00 Formel 1: The Factory 21.00 Wednesday Selection 21.05 Hestesport: Masters i Brussel, Belgia 22.05 Riders Club 22.10 Golf Club 22.15 Seiling: Volvo Ocean Race 22.20 Seiling: Yacht Club 22.30 Olympiske leker (r) 23.00 Fotball: UEFA-cupen 24.00-01.30 Skiskyting (r)

13.15 Injection (r) 13.45 Injection (r) 14.15 Høydepunkter fra The Championship 14.45 NFL: Høydepunkter 15.15 Amerikansk fotball: Høydepunkter fra NFL 16.15 Fotball: Høydepunkter fra Bundesligaen Se alle høydepunktene fra den seneste spillerunden i den tyske Bundesligaen. 17.15 Carling Cup Kamp fra den engelske ligacupen. 19.00 Skiskyting på Beitostølen Verdenscup. 20.30 Golf: Europatouren 2008 (r) 21.30 Fotball: Høydepunkter fra Ligue 1 22.30 Fotball: Høydepunkter fra FA-cupen 23.00-24.00 European Poker Tour

Dagsnytt hver hele time. 09.05 Nitimen 11.03 Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr. prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå 16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barnetimen for de minste 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent 22.05 Kveldsmat 00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingen 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl. 19.00, 20.00 og 23.00. 09.03 Boktilsynet 09.30 Ukas P2-artist: Nigel Kennedy 10.03 Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.07 Verdt å vite 12.30 Kulturnytt 13.03 Kunstreisen 13.30 Sámi Radio 14.03 Jungeltelegrafen 15.03 Kulturnytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet 17.03 Boktilsynet 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Nigel Kennedy 19.30 Jazzklubben 20.30 Takt og tone 21.03 Musikk i brennpunktet 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno P3nyheter hver halvtime fra 07.00 til 09.30, deretter hver hele time fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00 og hver hele time frem til kl. 05.00. 10.02 Radioresepsjonen 12.02 Ken eller Torkil 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani Knudsen 15.02 VG-lista Topp 20 16.02 Osenbanden 18.03 Lydverket 20.03 Tinitus 22.05 Urørt 00.05 P3 Natt med DJ 02.03 Radioresepsjonen 04.03 Ken eller Torkil Nyheter hver halvtime mellom 06.00-19.00 og hver time mellom 19.00-24.00. 10.00 Heges formiddag 12.00 Lunsj 14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene 21.15 God kveld! forts 22.00 Norgesnyhetene 22.15 God kveld! forts 23.00 Norgesnyhetene 23.15 Babel! 24.00 Norgesnyhetene 00.15 Nyheter på samisk 00.20 Variert musikk fra de siste 4 tiår! Nyheter hver hele time 06.00 – 24.00, hver halvtime 06.00 – 09.00 og 15.00 – 18.00. P4-Kultur kl. 10.00, 12.00 og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03, 15.03 og 16.03. 10.00 Michael direkte 12.00 Ett-to-tre 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Barnas Beste 18.30 Håndball-EM 21.00 Kveldsshowet 23.00 Den Beste Tiden 01.00 Sytten Tretti 01.30 Lyden av P4

VI HAR ALT PÅ LAGER! Se utvalget på www.rockshop.no

54

©Universum

19.30 Naboer (t) Austr. dramaserie. 19.55 Sannheten om mat (t) (r) 20.45 Mad tv (t) (r) 21.25 Rocky (ttv) (r) (13:13) Sv. animasjonsserie. 21.30 Jallahrud: Petting (ttv) En satirisk dukkeserie for voksne om Ali og Hassan, som drømmer om et liv som gangstere. 21.40 Pitch Black (t) Am. science fiction fra 2000. (15 år) 23.25 Juristane (t) (r) (11:13) Am. krimserie. 00.05 Jon Stewart (t) 00.30 Naboer (t) (r) 00.50 Svisj retro 02.00 Svisj hits 04.00-06.30 Svisj


UKENS KINO TORSDAG 27. november High School Musical 3: Senior Year Madagaskar 2 - original versjon Madagaskar 2-Norsk tale Red The Black Balloon Body of Lies James Bond; Quantum of Solace

kl kl kl kl kl kl kl

17:30 17:30 18:00 19:30 20:30 21:00 21:30

FREDAG 28. november Madagaskar 2-Norsk tale Wall-E Kurt blir grusom Body of Lies W. NORGESPREMIERE The Black Balloon Righteous Kill Madagaskar 2 - original versjon James Bond; Quantum of Solace

kl kl kl kl kl kl kl kl kl

17:00 17:30 17:30 19:15 19:15 20:00 22:00 22:00 22:15

LØRDAG 29. november Madagaskar 2-Norsk tale Wall-E Madagaskar 2 - original versjon Madagaskar 2 – norsk tale Kurt blir grusom The Black Balloon Madagaskar 2 – norsk tale Madagaskar 2 – original versjon Body of Lies Red Righteous Kill W. James Bond; Quantum of Solace

kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl

12:00 12:30 12:30 14:15 14:45 15:30 16:30 16:45 18:00 18:45 20:45 20:45 21:00

Filmnr:

NORGESPREMIERE

3367 3399 3386 3391 3390 3385 3360

Filmnr: 3386 3335 3376 3385 3401 3390 3395 3399 3360

DESIGN: BODØ NU

www.framkino.com og www.framkino.no

100

du ikke visste om 100-årsjubilanten !

W. Oliver Stones film om Georg W. Bush og hans oppvekst og veien til å bli president. [3401] 15 år, 2t 9m Anb. ungdom/voksen

Filmnr: 3386 3335 3399 3386 3376 3390 3386 3399 3385 3391 3395 3401 3360

Righteous Kill SØNDAG 30. november Madagaskar 2-Norsk tale Reisen til Julestjernen Kurt blir grusom SISTE DAG Madagaskar 2 – norsk tale Madagaskar 2 - original versjon Righteous Kill Madagaskar 2 – norsk tale Red SISTE DAG The Black Balloon James Bond; Quantum of Solace Body of Lies W.

kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl

13:00 13:30 13:30 15:30 16:00 16:00 18:00 18:45 18:45 20:30 21:00 21:00

MANDAG 1. desember Madagaskar 2-Norsk tale Body of Lies Madagaskar 2 - original versjon James Bond; Quantum of Solace W. The Black Balloon

kl kl kl kl kl kl

17:30 18:00 18:00 20:00 20:30 20:30

TIRSDAG 2. desember Madagaskar 2-Norsk tale Righteous Kill W. James Bond; Quantum of Solace Body of Lies Madagaskar 2 - original versjon

kl kl kl kl kl kl

17:30 18:00 18:00 20:15 20:45 20:45

ONSDAG 3. desember Madagaskar 2-Norsk tale The Black Balloon SISTE DAG James Bond; Quantum of Solace Body of Lies Righteous Kill W.

kl kl kl kl kl kl

17:30 18:00 18:00 20:00 20:30 20:30

Filmnr: 3386 2074 3376 3386 3399 3395 3386 3391 3390 3360 3385 3401

Filmnr:

Turk og Rooster må samarbeide med de yngre etterforskerne Perez) og Riley, som snart ser enda et mønster. Alle ofrene har blitt frikjent på grunn av bevisets stilling, og hva verre er: alle er 'bekjente' av Turk og Rooster. Mer og mer tyder på at morderen er politi. [3395] 15 år, 1t 41m Anb. ungdom/voksen

9.

Bjørn Thommesen jobber i anleggsavdelingen som disponerer en moderne maskinpark og har dyktige medarbeidere på en rekke områder. De er spesialister på trekking og blåsing av kabel, opprettelse av kabelgrøfter og stolpereising. I tillegg påtar de seg oppdrag for privatkunder.

NORGESPREMIERE

3386 3385 3399 3360 3401 3390

Filmnr: 3386 3395 3401 3360 3385 3399

Filmnr: 3386 3390 3360 3385 3395 3401

10.

I 1923 var ikke mengden av elektrisk utstyr som i dag. Det fantes tre elektriske vaffeljern i byen og 27 varmtvannsbeholdere. Men hele 529 strykjern!

Body of Lies Hoffman går i krigen med en bærbar PC i stua hjemme i forstaden. Han er på sporet av en fremvoksende terroristleder som har satt i verk en global rekke bombeattentater. [3385] 15 år, 2t 7m

Aut. informasjon om forestillingstider og bill.best. tlf. 82 00 01 23 (kr 4/min.) ALLE DAGER HELE DØGNET Manuell tlf.bestilling: tlf 75 50 34 10 man-fre kl 12.00 -14.00 og kl 18.15 -19.00 Søn. kl 18.15 -19.00. Billettluka åpner en halv time før første forestilling. En ukes forhåndssalg på alle filmene. Forhåndsbestilling tre dager før. Unngå kø, kjøp billetter på forhånd. Bestilte billetter må hentes senest et kvarter før forestillingen. Det selges ikke barne/ungdomsbilletter etter kl 18.00! Kjøp billetter eller hent reserverte billetter på vår billettautomat for bankkort. Internettadresse for billettkjøp: www.framkino.com Her kan du kjøpe billetter på internett og skrive dem ut hjemme.

55


NYHET!

NYHET!

Catharinus Elling

Haugtussa Åse Krystad Sergej Osadchuk

NYHET!

Are Bredal Simonsen

Kjell Bartholdsen

Catharinus Elling

trede utgivelse

Atctic Bird

Haugtussa

Stig Valberg

S. Bjørkøy og I. A. Waagaard

Fridthjov Anderssen

Dialog

Sanger av Øistein Sommerfeldt

Jeg vil synge deg mine sanger

Eva Trones

MINensemblet

lille bille

Ole Bulls Hits

Gå in på www.euridie.no og www.turnleft.no for mer informasjon/bestillinger av vår musikk.

DESIGN: BODØ NU

GodSe katalog musikk skal nytes! på www.euridie.no og www.turnleft.no

Bodo Nu 27.nov. 08  

Newspaper magazine

Bodo Nu 27.nov. 08  

Newspaper magazine

Advertisement