Page 1

Katalog

2013

SZKOLENIA COACHING CONSULTING

Biuro Organizacji, Doradztwa i Szkolenia www.bodis.pl bodis@bodis.com.pl Tel/ fax. 022 651 01 15

500 163 951


00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 2/14 tel/fax (0-22) 651 01 15 mobile: 0 500 163 951; www.bodis.pl e-mail: bodis@bodis.com.pl e-mail: agnieszka.samel@bodis.com.pl

Wiek XXI to początek istotnych przemian polskiej gospodarki i biznesu, czas w którym stajemy się coraz bardziej zauważalni i potrzebni na rynkach europejskich oraz światowych. Wzrastająca pozycja Polskiej gospodarki daje szanse szybkiego rozwoju Państwa firmy. Pełne wykorzystanie sprzyjającej koniunktury wymaga jednak nieustannego doskonalenia umiejętności własnych oraz pracowników. Wiemy, że najlepszym sposobem nauki jest działanie oraz praktyka i tej zasadzie hołdujemy tworząc nasze niepowtarzalne programy szkoleniowe. Bogata oferta naszych szkoleń miękkich oraz team buildingowych jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pracodawców, dzięki czemu pozwala na pełne zaangażowanie uczestników oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas realizacji obowiązków zawodowych. Doskonalenie współpracy w grupie oraz efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego to pewna droga do sukcesu. Zapraszamy do współpracy!

2


Profil Firmy Firma doradczo-szkoleniowa BODiS Biuro Organizacji, Doradztwa i Szkolenia

Jesteśmy organizacją doradczo — szkoleniową, działającą na rynku od 1997 roku. Wyróżniamy się innowacyjnymi programami szkoleniowymi, nowoczesną i zróżnicowaną metodologią, unikalnym systemem wsparcia po-szkoleniowego oraz systemowym podejściem do wdrażania programów szkoleniowych w organizacjach. Nasza kadra to najwyższej klasy eksperci i praktycy biznesu.

Nasza oferta jest skierowana do menedżerów, liderów, przedstawicieli handlowych/ konsultantów sprzedaży i osób indywidualnych, które chcą świadomie kierować swoim życiem, odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju i osiągnąć sukces. Uczestnicy naszych szkoleń zwiększają skuteczność swojego działania zawodowego, organizują lepiej swoje życie i uczą się strategicznego podejścia, aby odnaleźć cele i budować równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Realizowane przez B.O.D.iS. projekty szkoleniowe są innowacyjne i wyróżniające się spośród dostępnych na rynku. Nasze warsztaty są wzbogacone niekonwencjonalnymi metodami szkoleniowymi, zgodnie z zasadą:

nauka poprzez doświadczenie . 3


Nasza misja/ filozofia działania

Naszym celem jest pomoc ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym oraz firmom i organizacjom w zwiększeniu efektywności i skuteczności działania, które wprost przekładają się na zwiększenie zysków i pozycji firmy.

Proponowana konwencja szkoleń: Proponowane programy, to efektywne szkolenia z optymalną „dawką” wiedzy w danym obszarze, bogate w praktyczne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta. Warsztaty realizowane są w bardzo aktywnej formie, pozwalającej na zdiagnozowanie posiadanych przez uczestników umiejętności i predyspozycji w zakresie objętym tematem oraz na opracowanie nowych, efektywniejszych modeli działania. Metodologia warsztatów wzbogacona jest o: •

Wykłady z prezentacją multimedialną

Gry indywidualne oraz zespołowe

Biznesowe gry strategiczne, komunikacyjne, negocjacyjne

Case study

Dyskusje moderowane

Testy psychometryczne, kwestionariusze preferencji

Odgrywanie ról i prezentacje

Symulacje i analizy

Niekonwencjonalne metody rozwijające kreatywność i uwalniające potencjał

Informacje zwrotne od Trenera po każdym ćwiczeniu 4


METODOLOGIA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ BODIS Metodologia warsztatów wykorzystuje najnowsze metody i techniki, jakie wypracowano, w systemie rozwoju i doskonalenia umiejętności ludzi dorosłych. Część praktyczna stanowi ok. 70% czasu, natomiast część teoretyczna ok. 30%. Cechy szkoleń warsztatowych prowadzonych przez BODiS: ⇒

Prowadzimy szkolenia w oparciu o proces grupowy. Proces grupowy jest podstawą rozumienia sytuacji i zdarzeń, zachowań uczestników, które zachodzą w grupie szkoleniowej.

Proponowane programy realizujemy w oparciu o Cykl Kolba.

Programy i ćwiczenia są tak skonstruowane i zaplanowane, aby uczestnicy czuli się komfortowo, z otwartością i entuzjazmem angażowali w realizowane zadania, a przez to efektywnie zdobywali i doskonalili kompetencje w zakresie szkolenia. W tym modelu część praktyczna stanowi ok. 70 – 80% szkolenia. Dzięki temu przyswajanie wiedzy jest efektywne, wnioski przekładane są na praktykę

Uczestnicy zajmują się podczas warsztatów swoimi realnymi sytuacjami w kontekście ich rzeczywistych zadań; uwzględniane są realne potrzeby i możliwości osób biorących udział w zajęciach. W tym celu wykorzystujemy metodę case study, bazującą na rzeczywistych sytuacjach i danych pozyskanych z Państwa firmy.

Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie różnych sytuacji w małych grupach, z możliwością uzyskania konsultacji indywidualnych i szczegółowej informacji zwrotnej.

Zajęcia prowadzone są w atmosferze wspierającej podejmowanie nawet trudnych zadań, wzmacniającej istotnie poziom integracji wszystkich uczestników.

Uczestnicy nie mają obowiązku ubioru służbowego - atmosfera pewnej swobody sprzyja efektywnej pracy i regeneracji sił.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierające podstawowe informacje z omawianych zakresów oraz zaświadczenia ukończenia zajęć.

Follow up – działania po - szkoleniowe, zachęcamy i dajemy naszym klientom/ uczestnikom możliwość indywidualnych konsultacji z Trenerem do 6 miesięcy od realizacji szkolenia.

5


KLIENCI BODiS Avon Cosmetics

Motrex Sp. z o.o.

AXA Ubezpieczenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Axel Springer Polska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Alma Consuling Group Polska Sp.zo.o.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały: Mazowiecki, Lubelski, Podlaski, Opolski, Podkarpacki, Łódzki)

BRE Bank SA

Nestle Polska SA

BAĆ POL – sieć hurtowni

Nestle Waters Polska S.A.

BAGORIA MOTREX

PPL LOT

Bombardier Transportation

POLO market

BILLA Polska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

British American Tabacco Polska

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

CEMET S.A. Centrum

Koordynacji

Projektów

PolskiBUS.com

Środowiskowych

Polskie Koleje Państwowe

Credit Suisse Life&Pensions

Rabat Pomorze

Deutsche Bank

Rieber Foods Polska S.A

DEMA Promotion

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Demos Polska Sp. z o.o. (projekty dla Peugot; Sieć sklepów Słoneczko Citroen; BASF; TECHNICOLOR; Veolia S.A.) CDM PeKaO S.A. EKOMAX SP. Z o.o. Graush&Graush INTER EUROPOL Piekarnie Szwajcarskie Indykpol Kompania Piwowarska S.A. Komplex Torus SP. z o.o. Lhoist Polska Sp. z o.o. Levi Strauss Poland Sp. z o.o. Lava Group TheHouse ofe Elegance MAR-OL Sp. z o.o. Makro Cash&Carry Poland MDDP Akademia Biznesu MGL Metro Group MiniMAX Sp. z o.o.

Sieć 34 – sklepy spożywcze Sieć Delikatesów BOMI Siden Systemy Informatyczne, i Energetyka Telewizja Polska S.A. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Unilever Polska S.A. Veolia Usługi dla Środowiska Veolia Transport Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrala, II O wwa, O Szczecin, O Koszalin, O Białystok, O Piła, O Tomaszów Mazowiecki) 6

Zespół Elektrociepłowni Wodnych Niedzica S.A.


A SZKOLENI

DLA

SK R E G A N A KADRY M

IEJ

Jak zarządzać i kierować – czyli TRENING UMIEJĘTNOŚCI MANAGERSKICH Diagnoza cech przywódczych, doskonalenie umiejętności kierowniczych, style kierowania, motywowanie pracowników, przekazywanie informacji zwrotnej, charyzma i osobowość lidera, twórcze myślenie, redukcja stresu, autoprezentacja… Trafne rozpoznawanie sytuacji i podejmowanie decyzji, działanie kar i nagród, polityka personalna, rekrutacja i selekcja, negocjacje wewnętrzne, podstawy PR, praktyczny marketing…

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Identyfikacja potrzeb, określanie celów projektu, metody planowania projektów, tworzenie zespołu projektowego, monitoring projektu, raportowanie projektów, „pakiety pracy”, działania kontrolne.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Różnice pomiędzy zarządzaniem zadaniowym a zarządzaniem przez cele. Kluczowe kompetencje menedżera stosującego technikę ZPC. Kalendarz zarządzania przez pierwotnej wiązki celów na podstawie strategii. Kaskadowanie celów na wszystkie poziomy w organizacji.

7


ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Psychologiczne reakcje na zmianę. Typy postaw wobec zmian i ich skutki. Czynniki lęk przed zmiana. Fazy reakcji na zmianę i w tym obszarze. Jak wspomagać pracowników w przejściu od emocji do konstruktywnego działania? Wdrażanie 8 kroków. Wypracowanie klimatu sprzyjającego zmianom. Budowanie zaangażowania poprzez rzetelną komunikację. Implementacja i utrwalanie zmian. Główne kierunki działania lidera w trakcie i po procesie wprowadzania zmian.

HR DLA MANAGERÓW

Rekrutacja i selekcja pracowników. Analiza zapotrzebowana personalnego w firmie. Określenie wymagań: wymagania osobowe, pięciostopniowy system analizy przydatności kandydata do pracy. Budowanie profilu kompetencyjnego kandydata. Selekcja podań o pracę. Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Inne metody procesu kwalifikacji. Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników. Ocena i motywowanie pracowników. Coach manager. Kompetencje merytoryczne.

PLAN SUKCESJI I ROZWOJU W ORGANIZACJI Strategia organizacji a strategia personalna. Analiza strategiczna personelu. Zarządzanie strategiczne rozwojem pracowników. Zarządzanie rozwojem kompetencji w organizacji. Diagnozowanie i rozwój potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier. Tworzenie programów rozwoju TopTalents. System zarządzania kompetencjami. Diagnozowanie kompetencji. Poszukiwanie kompetencji na równych poziomach organizacyjnych. Projektowanie profili kompetencyjnych. Procedura Development Center. Wykorzystywanie kompetencji w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie szkoleniami. 8


ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE

Rola i funkcje lidera. Przywództwo i zarządzanie. Inteligencja emocjonalna przywódcy. Asertywna komunikacja w pracy lidera. Przewodzenie zespołem. Przywództwo skoncentrowane na działaniu. Styl kierowania a predyspozycje osobowe. Dostosowanie stylu kierowania do pracowników. Budowanie ducha pracy zespołowej. Motywowanie pracowników. Cechy efektywnych zespołów. Motywowanie zespołu do wydajniejszej pracy. Planowanie i organizacja pracy w zespole. Reguły skutecznego zarządzania czasem pracy zespołu. Metody planowania pracy Skuteczne delegowanie zadań. Konflikt w zespole.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W ZESPOLE Istota pracy zespołowej. Etapy rozwoju zespołu. Zasady pracy zespołowej. Znaczenie roli zespołowych. Zadanie jako cel działania zespołu. Efektywna współpraca w zespole, czyli jak wykorzystać efekt synergii? Sposoby diagnozy problemów w zespole. Zagrożenia wynikające z grupowego myślenia. Umiejętność przewidywania i zapobiegania sytuacjom trudnym „ucieczka do przodu”. Konstruktywne

myślenie

w

sytuacjach

kryzysowych.

Podejście systemowe do pracy zespołowej. Systemowe

spojrzenie

na

funkcjonowanie zespołu.

KIEROWANIE MOTYWACYJNE. Motywacja

zewnętrzna

—realny

wpływ managera na motywację. Praktyczne narzędzia motywowania. Dostosowanie narzędzi motywacji do preferencji. Zależności pomiędzy stylem zarządzania a poziomem zaangażowania pracowników. Konsekwencje stosowania czterech stylów zarządzania w podnoszeniu motywacji. Motywowanie w bieżącej pracy — sposoby na angażowanie pracowników i radzenie sobie z odmową, zniechęceniem oraz obiekcjami. Motywowanie w obliczu zmian. Jak komunikować zmiany, przekonywać do nich pracowników, argumentować językiem korzyści i perswazji. Nagradzanie i dyscyplinowanie w procesie. Działania kierownicze służące motywowaniu. 9


DELEGOWANIE Znaczenie delegowania w zarządzaniu zespołem. Cele delegowania. Jak i komu delegować? Korzyści z delegowania dla przedsiębiorstwa i przełożonych. W jakich sytuacjach należy delegować? Przygotowanie procesu delegowania. Różne aspekty delegowania. Kompetencje niezbędne w procesie delegowania. System wartości a delegowanie. Bariery w procesie delegowania dla pracowników i przełożonych. Realizacja procesu delegowania. Przedstawienie przez przełożonego: inf. o ryzyku, powierzony zakres odpowiedzialności, ograniczenia, wymagania. Udział współpracowników w tworzeniu projektu, cele, planowane działania. Negocjacje pomiędzy dwoma stronami na temat środków i zasobów do wykorzystania. Pomiar wyników i kontynuacja/follow-up. Przewidywanie działań wstępnych. Zasady skutecznej komunikacji. Kontrola procesu delegowania.

PROWADZENIE SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI Znaczenie spotkań. Dlaczego nikt ich nie lubi . Najważniejsze błędy popełniane w organizowaniu spotkań z pracownikami. Najważniejsze błędy w prowadzeniu spotkań z pracownikami. Codzienna „odprawa”: cele, kiedy i jak organizować?, Zebrania operacyjne/ taktyczne. Zebrania strategiczne. Sesje wyjazdowe.

TRENING UMIEJETNOŚCI PRZYWÓDCZYCH W OKRESIE ZMIAN Budowanie autorytetu i pozycji przywódcy. Co stanowi wiarygodność lidera. Kompetencje interpersonalne przywódcy . Reguły szefa - formułowanie i komunikowanie swoich zasad oraz wymagań wobec zespołu. Stawianie granic, ograniczenia i szanse w integracji z zespołem. Skuteczne zarządzanie pracownikami. Kierowanie sytuacyjne. Wydawanie poleceń i umiejętne delegowanie zadań. Indywidualna komunikacja z podwładnym. Komunikacja na forum zespołu. Dobieranie sposobów motywowania do preferencji i potrzeb pracowniczych. Trudne decyzje i rozmowy. Modele prowadzenia rozmowy dyscyplinującej lub zwalniającej. Przekazywanie trudnych decyzji. Rola lidera w okresie zmian.

10


MENEDŻER COACHEM Kompetencje

menedżera

coacha.

Uwarunkowania

.

Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu postawy przywódczej. Skuteczne delegowanie i budowanie współodpowiedzialności za jakość pracy. Zasady budowania relacji coachingowej. Rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników w proces coachingu. Struktura

rozmów

coachingowych.,

Menadżer

coach

jako

przewodnik, motywator, nauczyciel, mentor. Budowanie postawy w radzeniu sobie z problemami.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Instytucjonalizacja kompetencjami.

kompetencji.

Konstrukcja

mapy

Metodologia

stanowisk

pracy.

zarządzania Identyfikacja

kompetencji. Metody . Analiza typowych sytuacji pracy. Porównanie posiadanego i oczekiwanego poziomu kompetencji. Przewidywanie rozwoju kompetencji. Czynniki rozwoju. Narzędzia służące do analizy rozwoju kompetencji. Interpretacja rozbieżności między posiadanym i oczekiwanym poziomem kompetencji. Szkolenia, tutorat, coaching. Konstrukcja ścieżki rozwoju kompetencji. Mobilność pracowników,

transfer

kompetencji.

Wynagradzanie

kompetencji.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO). Zasady formułowania celów. Przygotowanie lidera zespołu do zarządzania przez cele. Warunki realizacji celów w strukturze i kulturze korporacyjnej. Zrównoważona karta wyników BSC. Budowanie Zrównoważonej Karty Wyników. Wdrażanie BSC.

Zasady wykorzystania BSC do oceny

efektywności pracowników. Błędy i zagrożenia pojawiające się przy wdrażaniu BSC. 11


N E SU Z I B A I G O PSYCHOL

Gruntowna analiza i rozumienie psychologicznych zasad rządzących mechanizmami biznesowymi, metody wywierania wpływu społecznego, typy postaw biznesowych, trudne sytuacje w biznesie…

ZARZĄDZANIE CZASEM i SOBĄ W CZASIE Czynniki kształtujące czas działania, krzywa wydajności czasowej, analiza stopnia ważności zadań, osobisty styl pracy, a styl pracy organizacji, zarządzanie przez cele, efektywna praca z kalendarzem…

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Kanały komunikacji, wykorzystanie tremy i emocji, logika i konstrukcja przekazu, struktura prezentacji i narzędzia, autoprezentacja, ćwiczenia głosu, język ciała, efekt pierwszeństwa i efekt świeżości .

12


W naszej ofercie także:

AKADEMIA MANAGERA AKADEMIA HR BUSINESS PARTNERA PRZEWODZENIE I STYLE ZARZĄDZANIA BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU MOTYWOWANIE ORGANIZOWANIE PRACY W ZESPOLE DELEGOWANIE ZADAŃ – WYDAWANIE POLECEŃ COACHING MANAGERSKI ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROWADZENIE ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI ROZMOWY OCENIAJĄCE I ROZMOWY ROCZNE PROWADZENIE ZEBRAŃ BUDOWANIE AUTORYTETU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 13


TA N E I L K A G BSŁU O I Ż A D E SPRZ

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA – STRATEGIA I TECHNIKI Typologia otwieranie

i

klientów, prowadzenie

kanały

komunikacji,

rozmów

handlowych,

analiza potrzeb klienta, sprzedaż w kategoriach korzyści, właściwa argumentacja sprzedażowa, techniki zamykania sprzedaży, utrzymywanie kontaktów z klientami, podstawy marketingu.

SPRZEDAŻ – OBSŁUGA KLIENTA W SALONIE SPRZEDAŻY Etyka sprzedaży, pierwsze wrażenie, zagajenie, analiza potrzeb klienta, komunikacja interpersonalna, sprzedaż korzyści, techniki sprzedaży, płaszczyzna kontaktu z klientem, zamykanie sprzedaży, ostatnie wrażenie, stali klienci.

SPRZEDAŻ DLA DZIAŁÓW TECHNICZNYCH (NP. SERWISU I LOGISTYKI) Serwis jako dział handlowy, świadomość zawodowa, komunikacja z klientem, sposoby docierania do innych, jak zaprzyjaźnić się z klientem, zamiana cech „produktu” na zalety, techniki wywierania presji, rozmowa telefoniczna, utrzymywanie kontaktu z klientem.

14


BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM Klienci—kim są i czego oczekują? Identyfikacja typowych profili klientów i różnych typów osobowości. Zrozumienie motywacji klientów. Kreowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy podczas kontaktów z klientem. Wyzwania związane z budowaniem relacji z klientami. Skuteczna komunikacja w kontaktach osobistych i przez telefon. Przygotowanie do spotkania z klientem. Personalizacja kontaktów z klientami sprzyjająca budowaniu zaufania. Jak przedstawić własną firmę? Badanie i proponowanie konkretnych rozwiązań. Sztuka skutecznej argumentacji i przekonywania klientów. Optymalizacja relacji z klientem. Monitorowanie relacji z klientem .

TELESPRZEDAŻ — OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON Podstawy obsługi klienta przez telefon. Tendencje rozwojowe telemarketingu na zachodzie i w Polsce. Siła pierwszego wrażenia, skuteczna autoprezentacja

telefoniczna.

Skuteczna

prezentacja

i

zasady

argumentowania. Język perswazji. Umiejętność zadawania pytań. Zastosowanie parafrazy w rozmowie telefonicznej. Dostosowywanie sposobu prowadzenia rozmowy do rozmówcy. Podstawowe trudności w komunikowaniu się z klientem. Asertywność w kontakcie z rozmówcami. Rozmowa telefoniczna. Różnice pomiędzy rozmową telefoniczną a kontaktem osobistym. Telefoniczny savoir vivre. Operowanie głosem. Planowanie rozmowy. Etapy rozmowy telefonicznej. Język—zwroty właściwe i „zakazane”. Rola postawy w prowadzeniu sprzedaży telefonicznej. Uchylanie zastrzeżeń i przełamywanie oporu klienta. Zamykanie sprzedaży telefonicznej. Formy wsparcia sprzedaży telefonicznej przez inne media. 15


ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY

Motywowanie handlowców, przekazywanie informacji zwrotnej, kary i nagrody w zespole, style kierowania, przywództwo w sprzedaży, coaching handlowców...

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Reguły profesjonalnej obsługi klienta, rozmowa z klientem, reagowanie na zastrzeżenia klienta, obsługa reklamacji, asertywność w obsłudze trudnego klienta, manipulacja oraz techniki wpływu na klienta, jak radzić sobie z emocjami i stresem...

ZAAWANSOWANE METODY ODDZIAŁYWANIA NA KLIENTA

Psychologia kontaktów międzyludzkich, etyka biznesu, wywieranie wpływu społecznego, techniki sprzedaży, język ciała, kanały komunikacyjne, rozmowa telefoniczna, kontakty długofalowe…

MARKETING W PRAKTYCE

Cele strategiczne i marketingowe, opracowywanie strategii marketingowych, narzędzia badań marketingowych, analiza SWOT, analiza portfelowa, cykl życia produktu, badania marketingowe…

16


NALN O J S E F O R P

IZNE B W E J C A E NEGOCJ

SIE

NEGOCJACJE Miękki i twardy sposób negocjowania, wady i zalety przetargu pozycyjnego, oddzielenie ludzi od problemu, identyfikacja interesów własnych i drugiej strony, twarde traktowanie problemu – miękkie traktowanie ludzi, poszukiwanie precedensów, opracowanie BATNA – najlepszej alternatywy negocjowanego

porozumienia,

chwyty

„poniżej

pasa”,

„podstępne” taktyki negocjacji…

PODSTAWOWE TECHNIKI NEGOCJACYJNE Przygotowanie do negocjacji. Podstawowe rodzaje negocjacji. Cechy, nawyki i umiejętności skutecznego negocjatora. Skuteczne techniki negocjacyjne. Model twardy, model miękki, model rzeczowy, założenia Harvardzkiego modelu negocjacji. Przebieg procesu negocjacji. Jak budować porozumienie? Ocena efektywność podejmowanych działań. Strategie i taktyki negocjacyjne. Typologia partnerów negocjacyjnych. Jak radzić sobie z manipulacją w negocjacjach? Trudne sytuacje w negocjacjach. Techniki wywierania wpływu: taktyki presji pozycyjnej, taktyki dywersyjne, taktyki wojny psychologicznej. Konflikt w negocjacjach i wyjście z impasu.

17


TECHNIKI NEGOCJACYJNE DLA ZAAWANSOWANYCH Wykorzystanie własnej osobowości i kompetencji w negocjacjach. Wiedza psychologiczna w negocjacjach. Mowa ciała, relacje przestrzenne. Techniki sterowania sytuacją negocjacyjną. Przygotowanie procesu negocjacji. Analiza stron negocjacji. SWOT negocjacyjny. Hierarchizowanie argumentów. Symulacja rozwiązań. Analiza trudnych sytuacji. Planowanie czasu w procesie negocjacyjnym. Style negocjacyjne. Negocjacje jako gra. Rozpoznawanie i neutralizowanie negocjacji. Techniki retoryczne w negocjacjach. Zastosowanie modelu AIDA. Negocjacje indywidualne a negocjacje zespołowe. Negocjacje skoncentrowane na kliencie.

ASERTYWNOŚĆ W NEGOCJACJACH Wyrażanie i obrona swoich praw. Inicjatywa w kontaktach towarzyskich i biznesowych. Asertywne podawanie i przyjmowanie ocen. Reagowanie

na

krytykę

i

atak.

Wyrażanie

uczuć

pozytywnych

i negatywnych. Wyrażanie własnych opinii i przekonań.

ZARZĄDZANIE STRESEM W NEGOCJACJACH Stres i stresory. Strategie postępowania w sytuacji trudnej. Bierność a aktywność. Wpływ osób znaczących. Stres krótko-i długoterminowy. Sztuka relaksacji. Techniki relaksacyjne: oddechowe, wizualizacje, autogenne.

NEGOCJACJE HANDLOWE Przygotowanie do negocjacji, rola komunikacji podczas negocjacji, strategie negocjowania, fazy negocjacji, podstawowe zasady udanych negacji handlowych, taktyki stosowane w negocjacjach handlowych.

18


K IM Z D U L I M SOBA A Z E I N A Z ZARZĄD

POLITYKA PERSONALNA A STRATEGIA ROZWOJU Trening dostosowany do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy. Analiza potrzeb HR. Polityka personalna (rekrutacja, selekcja). Rozwój indywidualny – ścieżki kariery, szkolenia, systemy i metody motywacyjne.

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Analiza potrzeb kadrowych. Zatrudnienie wewnętrzne i zewnętrzne. Konstruowanie ogłoszeń rekrutacyjnych. Narzędzia w rekrutacji i selekcji. Ankieta rekrutacyjna. Rozmowa z kandydatem do pracy. Wywiad strukturalizowany. Ocena kandydata. Typowe błędy oceny. Dokonywanie właściwego wyboru.

SYSTEM OCEN Szacowanie rezultatów pracy pracowników, ich poziomu umiejętności i właściwości zawodowych, jako element polityki personalnej. Ustalanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Systematyczne uzyskiwanie informacji o pracownikach i ich zaangażowaniu. Rodzaje SOP. Korzyści i zagrożenia Systemów Ocen Pracowniczych. 19


EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Rola i miejsce systemu ocen w i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem. Proces oceny pracowniczej. Kryteria oceny pracowników. Komunikowanie — rozmowa oceniająca: omówienie wyników, wyciągnięcie praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Metody rozmowy a kultura organizacji, Struktura oceniającej. Umiejętności niezbędne do do przeprowadzenia efektywnej rozmowy. Działania po spotkaniu z pracownikiem.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY Jak kontrolować i sterować wdrażaniem planu - podstawowe metody i środki kontroli i sterowania firmą w głównych obszarach funkcjonalnych firmy. Jak podzielić odpowiedzialność i jak podzielić nagrody? Podstawowy paradygmat zarządzania - plan, im-

MODELE KOMPETENCYJNE I INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI ROZWOJU Organizacja funkcjonująca w oparciu o zarządzanie kompetencjami. Skuteczność modeli kompetencyjnych i zakres ich działania. Przygotowanie i wdrożenie systemu. Analiza kompetencyjna poszczególnych stanowisk. Planowanie rozwoju pracowników poprzez modele kompetencyjne

20


SYSTEMY MOTYWACYJNE Budowanie sytemu motywacyjnego a indywidualne i zespołowe motywowanie pracowników. Automotywacja. systemy bezpośrednie i pośrednie (finansowe i pozafinansowe). Polityka personalna. System zarządzania daną strukturą organizacyjną a motywacją. Czynniki motywujące do lepszej pracy.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Znaczenie kompetencji w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi. Oczekiwania kompetencyjne, rodzaje kompetencji. Rozwijanie zdolności i kompetencji własnych i współpracowników. Warunki rozwoju kompetencji. Bariery rozwoju kompetencji. Kompetencje jednostki a kompetencje zespołu. Kryteria kompetencyjne.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIU Zachowania mobbingowe: katalog zachowań nagganych w pracy, 45 zachowań wg. Leymana, mobbing jako proces, mobbing jako atak na emocje, mobbing jako stres. Uczestnicy mobbingu. Przegląd orzecznictwa.

COACHING I MENTORING Indywidualne sesje coachingowe z klientem w miejscu pracy. Coach bezpośrednio reaguje na zachowania klienta, analizuje, pomaga klientowi znaleźć najlepsze rozwiązanie bieżących problemów. Przykładowe tematy to: zarządzanie, zwiększanie efektywności, rozwój kompetencji zawodowych, zarządzanie przez cele. 21


TRENING TRENERÓW – “TRAIN THE TRAINERS”

Cechy dobrego trenera, rodzaje i metody szkolenia, analiza potrzeb szkoleniowych, wyznaczanie celów, sztuka prowadzenia, autoprezentacja,

narzędzia trener-

skie, „trudni” uczestnicy a panowanie nad grupą, dynamika i struktura procesu, ewaluacja szkoleń…

WARSZTATY DLA SEKRETAREK I ASYSTENTEK

Budowanie pozytywnych relacji z klientami firmy, szefem i współpracownikami, obrona własnych praw w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, zarządzanie czasem, rozmowa telefoniczna, konstruowanie planów, profesjonalna prezentacja, sekretariat jako „bufor” szefa…

HR DLA MANAGERÓW Analiza zapotrzebowania personalnego w firmie, proces rekrutacji i selekcji, polityka szkoleniowa firmy, analiza potrzeb szkoleniowych, określanie kompetencji pracowników, ocena pracownicza, motywowanie pracowników, manager jako coach…

ZARZĄDZANIE TELENTAMI Podstawy zarządzania talentami. Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale. Projektowanie indywidualnych ścieżek karier. Jak motywować pracowników. O wysokim potencjale. Programy rozwoju dla różnych grup pracowników. Specyficzne problemy zarządzania talentami.

22


LNE A N O S R E TERP N I I C Ś O N UMIEJĘT

TRENING ASERTYWNOŚCI ZARZĄDZANIE CZASEM ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE MOTYWACJA WEWNĘTRZNA ROZWÓJ KREATYWNOŚCI AUTOPREZENTACJA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIUZAWODOWEMU ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ RETORYKA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ZAAWANSOWANE METODY KOMUNIKACYJNE COACHING ZESPOŁOWY COACHING OSOBISTY SKUTECZNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM TECHINKKI RELAKSACYJNE – WARSZTATY ANTYSTRESOWE

23


CJI R T S I N I M K AD E T S O N D E DLA J A I N E L O SZ K

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Specyfika i znaczenie kompetencji w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi w urzędzie. Oczekiwania kompetencyjne. Rodzaje kompetencji. Rozwijanie zdolności i kompetencji własnych i współpracowników. Warunki rozwoju kompetencji. Bariery rozwoju kompetencji.

BUDOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH Czym jest system ocen pracowniczych. Korzyści ze stosowania systemu ocen pracowniczych w urzędzie. Najczęstsze błędy w tworzeniu i wprowadzaniu systemu ocen. Cykl oceny pracowniczej – etapy, metody oceny pracowniczej i towarzyszące im zagrożenia. Zasady efektywnej rozmowy oceniającej.

BUDOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH Budowanie sytemu motywacyjnego a indywidualne i zespołowe motywowanie pracowników. Automotywacja. Systemy bezpośrednie i pośrednie (finansowe i pozafinansowe). Polityka personalna. System zarządzania daną strukturą organizacyjną a motywacja. Czynniki motywujące do lepszej pracy.

24


PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Reguły profesjonalnej obsługi klienta w nowoczesnym urzędzie. Rozmowa z klientem/petentem. Reagowanie na zastrzeżenia klienta. Obsługa reklamacji. Asertywność w obsłudze trudnego klienta. Manipulacja oraz techniki wpływu na klienta. Jak radzić sobie z emocjami i stresem.

TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W OBSŁUDZE KLIENTA Stres i stresory w obsłudze klienta urzędu. Strategie postępowania z trudnym klientem. Bierność a aktywność. Wpływ osób znaczących. Sztuka relaksacji w sytuacji trudnej. Techniki oddechowe. Wizualizacje.

TRENING ASERTYWNOŚCI DLA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH Wyrażanie i obrona swoich praw. Inicjatywa w kontaktach osobistych i zawodowych. Asertywne podawanie i przyjmowanie ocen. Reagowanie na krytykę i atak. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych. Wyrażanie własnych opinii i przekonań.

ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY W URZĘDZIE Czynniki kształtujące czas działania. Krzywa wydajności czasowej. Analiza stopnia ważności zadań. Osobisty styl pracy a styl pracy urzędu. Zarządzanie przez cele. Efektywna praca z kalendarzem.

25


JAK ZARZĄDZAC I KIEROWAĆ ZESPOŁEM W URZĘDZIE? Diagnoza cech przywódczych. Doskonalenie umiejętności kierowniczych. Style kierowania. Motywowanie pracowników. Przekazywanie informacji zwrotnej. Charyzma i osobowość kierownika/naczelnika. Twórcze myślenie. Redukcja stresu. Autoprezentacja.

BUDOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALNEGO URZĘDNIKA Tworzenie pozytywnego wizerunku urzędnika. Efektywna komunikacja z interesantem. Kontrola emocji. Etyka i estetyka pracy w urzędzie. Stres a psychologiczny komfort pracy. Skuteczne radzenie sobie ze stresem. Zarządzanie czasem pracy. ORAZ: BUDOWANIE AUTORYTETU PROWADZENIE ZEBRAŃ DELEGOWANIE ZADAŃ ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE BUDOWANIE ZESPOŁU. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W URZĘDZIE. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ETYKA I ESTETYKA PRACY W URZĘDZIE OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA. Jak radzić sobie z obiekcjami petentów? Jak bronić własnego stanowiska? Jak redukować stres? BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI 26


DIN L I U B M A TE

OWE M R I F Y T G * EV EN

Integrujemy zespoły poprzez łączenie szkoleń merytorycznych z niekonwencjonalnymi metodami w tym out door; scenariusze gier strategicznych, kreatywność, wyzwania, inspiracje, zabawę. Mamy doświadczenie i spektakularne sukcesy w budowaniu i integracji zespołów od 5 do 250 osób. Przykładowe tematy : BUDOWANIE WSPÓŁPRACY I RELACJI W ZESPOLE INTEGRACJA PRZEZ RYWALIZACJĘ EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH TURNIEJ ZEPOŁÓW OFF ROAD MAKING THE MOVI WARSZTATY KULINARNE Z PASCALEM LUB OKRASĄ IN FIRE PORWANIE—GRA STRATEGICZNA GRA MIEJSKA WIELE INNYCH SCENARIUSZE WARSZTATÓW UKADAMY INDYWIDUALNIE, DOPASOWUJĄC DO KULTURY ORGANIZACYJNEJ, POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW.

27


COACHING

BUSINESS COACHING Coaching jako metoda indywidualnego rozwoju pozwala połączyć niepowtarzalne cechy, talenty i kompetencje menedżerów z wizją i kierunkami rozwoju firmy. Obszary rozwijane metodą business coachingu: Zwiększanie zasobami ludzkimi Budowanie motywowanie pracowników Samoocena i samokontrola w sytuacjach zawodowych Zwiększanie efektywności sprzedażowej

LIFE COACHING Jest najskuteczniejszą metodą świadomego kształtowania i osiągania zakładanych celów życiowych. Life coaching daje widoczne korzyści dla organizacji, gdyż pracownicy zaczynają odważnie iść do przodu. Pracownicy chętniej biorą odpowiedzialność za pojawiające się w życiu prywatnym i zawodowym problemy i zadania. Stają się bardziej świadomi i skuteczni w realizowaniu zadań. Obszary najskuteczniej rozwijane metodą coachingu, to: kreatywność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, organizacja czasu i autoprezentacja.

28


NE L A N O S R O PE W T Z D A R DO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH Wsparcie w procesie badania i analizy potrzeb szkoleniowych w całej organizacji lub w jej wybranych strukturach.

ASSESMENT/DEVELOPMENT CENTER Badanie wykorzystujące różne narzędzia HR (ankiety, warsztaty, wywiady). Pozwala na zdobycie wiedzy o problemach występujących w firmie, potrzebach szkoleniowych pracowników na różnych poziomach, sposobie i ocenie komunikacji „skośnej” i „pionowej”. Jest metodą wieloetapową i obejmuje różne grupy pracowników.

SYSTEM OCENY I ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH Wdrażanie systemu jest poprzedzone dokładną analizą organizacji. Oferujemy ścisłą współpracę z działem personalnym oraz zarządem i kadrą kierowniczą firmy. Usługa obejmuje: doburnajbardziej optymalnego rodzaju SOP, zaprojektowanie systemu, opracowanie harmonogramu jego tworzenia i politykę informacyjną. Na każdym etapie opracowywania systemu będziemy pracować razem z Państwem - prezentując wypracowane rozwiązania i modyfikując je zgodnie z Państwa sugestiami. Projektowany system uwzględni wielkość i specyfikę organizacji, rodzaj działalności, cele strategiczne firmy, oraz wymagania stanowiska, którego dotyczy.

29


ZNE C Y T S I L A J SP E C A I N E L O SZ K

KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO MEDYCZNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRAWO PRACY PRAWO GOSPODARCZE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PODATEK VAT

30


PROJEKTUJEMY INDYWIDUALNE PROGRAMY SZKOLENIOWE W KAŻDYM Z W/W OBSZARÓW W OPARCIU O SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Biuro Organizacji, Doradztwa i Szkolenia 00-707 Warszawa ul. Ku Wiśle 2/14 Filia: 04 464 Warszawa ul. Chełmżyńska 180 l.121 tel/fax: (22) 651-01-15 mobile: 0-500 163 951 e-mail: bodis@bodis.com.pl www.bodis.pl

31

BODiS Katalog Szkolenia 2013  
BODiS Katalog Szkolenia 2013  

Katalog szkoleń BODiS 2013

Advertisement