Page 1

Velkommen til Amtoft Havn

Nyd nogle dage i Amtoft, benyt dig af havnens mange faciliteter og tag en udflugt til fods eller på cykel rundt på det dejlige Sydhannæs.

Vi byder alle vore gæster hjertelig velkommen til Amtoft Havn, hvad enten du kommer i båd, i bil, på cykel eller til fods. Måske har du telt eller campingvogn med og vil nyde nogle dage her ved en af Limfjordens perler. Vi håber, at besøget bliver en rigtig god oplevelse. Madvarer, is, slik m.v. kan du købe hos købmanden, som har åbent alle dage og også er klar med serviceinfo om faciliteterne på havnen og i den naturskønne omegn. Oversigtskort over Amtoft Havn.

Lystbådelaugets klubhus står til rådighed for lystsejlere. Her er opholds- og spisestue, køkken, bad, toilet m.v. På Amtoft Havn er der plads til alle, såvel store som små, og vi håber, at du vil være med til at holde området rent og ryddeligt.

Amtoft Lystbådelaug

FAKTA AMTOFT HAVN Administration og havnevagt c/o Kwik Spar-købmanden Telefon 97 99 32 11 Mobil 20 67 32 11 Gæstesejlere bedes henvende sig hos købmanden. AMTOFT LYSTBÅDELAUG Stiftet 1978 Klubhus (herunder køkken, toilet og bad), stilles til rådighed for lystsejlere Formand: Knud Lynge telefon 97 99 30 10 KØBMAND Åben alle ugens dage Frisk brød Kød fra Vejlernes Gaardbutik Håndkøbsudsalg Isenkram Dieselolie Cykeludlejning Sommerhusudlejning CAMPING 15 enheder Belysning og strømudtag ved alle pladser Overdækket madlavnings- og spisningsområde Puslerum Møntvaskeri Kæledyr tilladt ANDRE FACILITETER Borde og bænke mange steder på havnen Hyggelige læpladser Grillterrasse med udekøkken Legeplads og boldbane Badestrand på begge sider af havnen Handikapsti ved den østlige mole Mulighed for havkajaksejlads og windsurfing

Køkken-, toilet- og badefaciliteter finder du i lystbådelaugets klubhus.

HJEMMESIDE www.amtofthavn.dk

Masser af hyggelige læ- og spisepladser rundt om på havnen.

Gæstesejlere henvender sig hos købmanden på havnen.

Midt i området er der legeplads og boldbaner til børnene.

Amtoft Havn har sin egen lille, hyggelige campingplads.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Guide til indkøb og service

Kwik Spar og campingplads på Amtoft Havn.

FAKTA DAGLIGVARER Kwik Spar Gårdbækvej 2, Amtoft Havn 7742 Vesløs Telefon 97 99 32 11 Dagli’Brugsen Vesløs OK Benzin Aalborgvej 187 7742 Vesløs Telefon 97 99 30 03

Dagli’Brugsen og OK Benzin, Aalborgvej 187, Vesløs.

Amtoft Auto- og Marineværksted, Amtoftvej 22, Amtoft.

MARINESERVICE Amtoft Auto- og Marineværksted Amtoftvej 22, Amtoft 7742 Vesløs Telefon 97 99 33 14 SERVICESTATION DK Benzin Aalborgvej 219, Øsløs 7742 Vesløs Telefon 97 99 31 77 RESTAURANT Kappels Kro Vesløs Stationsvej 25 7742 Vesløs Telefon 97 99 36 00 CAMPING Amtoft Havn Camping Gårdbækvej 2, Amtoft Havn 7742 Vesløs Telefon 97 99 32 11

DK Benzin, Aalborgvej 219, Øsløs.

Kappels Kro, Vesløs Stationsvej 25, Vesløs.

Bygholm Camping Bygholmvej 27, Øsløs 7742 Vesløs Telefon 97 99 31 39 SOMMERHUSUDLEJNING Kwik Spar (se ovenfor) PENGEINSTITUTTER Sparekassen Thy Vesløs Stationsvej 27 7742 Vesløs Telefon 97 99 35 00 Pengeautomat Øsløs Sparekasse Bygholmvej 9, Øsløs 7742 Vesløs Telefon 97 99 35 44 Filial af Klim Sparekasse

Sparekassen Thy, Vesløs Stationsvej 27, Vesløs.

Bygholm Camping, Bygholmvej 27, Øsløs.

MØBLER Amtoft Boligmontering Gammel Feggesundvej 107 Amtoft 7742 Vesløs Telefon 97 99 32 12 KØRSELSAFSTANDE Vesløs 4 km Øsløs 5 km Frøstrup 11 km Fjerritslev 23 km Thisted 24 km Hanstholm 30 km

Øsløs Sparekasse, Bygholmvej 9, Øsløs.

Amtoft Boligmontering, Gammel Feggesundvej 107, Amtoft.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Cykel- og vandreture

Oversigtskort over det nordvestlige Jylland. © Kort & Matrikelstyrelsen ( 358 )

Cykelrute 12 (Limfjordsruten) følger her på Hannæs den nedlagte Thisted-Fjerritslev Jernbane, der var i drift i 1904-69. Nordsøstien (North Sea Trail) er en del af et sammenhængende forløb langs hele Vestkysten og i øvrigt Norge, Sverige, Tyskland, Holland, England og Skotland.

Besøg Nationalpark Thy og se bl.a. de tyske bunkere ved Vigsø.

Vestkyststien Agger-Bulbjerg er en vandre- og cykelrute på ca. 80 km. Cykelruten fortsætter sydpå til grænsen og nordpå til Skagen. Vandreruten følger på store strækninger den gamle redningsvej, mens cykelruten følger små offentlige veje eller skovveje. Ruterne kan benyttes i deres fulde længde eller etapevis. Bulbjerg er omgivet af Vester Thorup og Lild klitplantager, hvor der er rige muligheder for såvel vandre- som cykelture med mange smukke udsigter.

Hannæs, Han Herred og Thy byder på mange cykelruter i varieret natur. Foto: Niclas Jessen

Landet mellem hav og fjord er ren rekreation for vandrere. Foto: Niclas Jessen

Østerild Plantage blev anlagt i årene 18891940, primært for at standse sandflugten. I vest er plantagen præget af det barske klima og den sandede jordbund, mens man får et helt anderledes indtryk i plantagens østlige del, hvor der er mere løvskov. Her ligger kun et tyndt sandlag over den frodige jordbund. Længst mod øst grænser plantagen op til Tømmerby Fjord, som hører til naturreservatet Vejlerne. I Østerild Klitplantage finder du både de store vidder og den stille idyl. Det vestlige Thy er den første danske nationalpark. Nationalpark Thy strækker sig i et op til 12 kilometer bredt bælte langs den jyske vestkyst fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Et enormt og uspoleret naturområde på i alt 244 km2 – næsten på størrelse med Langeland. I nationalparken kan man bevæge sig mellem udstrakte, vindblæste vidder og duftende nåleskove. Man kan også kaste sig i Vesterhavets glimtende bølger eller cykle gennem de svale klitplantager.Nationalparken er et sammenhængende naturområde for både mennesker, planter og dyr.

FAKTA SKOV– OG NATURSTYRELSEN, THY www.skovognatur.dk/thy Vandretursfoldere Vestkyststien Agger-Bulbjerg Bulbjerg og Klitplantagerne Svinkløv og Kollerup Plantager Fosdalen og Langdalen Østerild Klitplantage Hanstholmen Tved Klitplantage Klitplantagerne ved Vandet Sø Tvorup Klitplantage Stenbjerg Klitplantagerne i Sydthy FRILUFTSKORTET www.friluftskortet.dk VANDRERUTER www.northseatrail.org www.vestkyststien.dk NATIONALE OG REGIONALE CYKELRUTER www.trafikken.dk www.dcf.dk/ture Rute 1 Vestkystruten Rute 12 Limfjordsruten www.visitfjordenrundt.dk Rute 55 Hanherredruten NATIONALPARK THY nationalparker.skovognatur.dk/Thy VEJLERNE www.vejlerne.dk TURISTBUREAUER Thisted Thy Turistbureau Havnen 37A 7700 Thisted Telefon 97 92 19 00 www.visitthy.dk Fjerritslev Jemmerbugt Turistbureau Vestergade 16 9690 Fjerritslev Telefon 72 57 89 77 www.visitjammerbugten.dk

Kilde: Skov- og Naturstyrelsen, Thy

Dæmningen Arup-Hovsør er en oplagt genvej til Thy, og turen byder på flotte naturoplevelser mellem fjord og vejler. Hør mobilinfo på telefon 99 400 355 og 99 400 356.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Naturperler i Limfjorden

Udsigt mod Livø fra Ertebølle i Vesthimmerland.

På Livø er hele Danmarks natur samlet på ét sted. Livø, der har været fredet siden 1977, er på ca. 320 hektar og kaldes populært for »Limfjordens Perle«. Livø kan besøges med færgen fra Rønbjerg hver dag i perioden mellem 1. april og 1. september. Desuden har øen en hyggelig lystbådehavn. Fra Rønbjerg Havn sydvest for Løgstør er der 20 minutters sejlads til Livø.

Hunde og motorkøretøjer må ikke medbringes til limfjordsøen. Man må godt have cykel med, men det er der ikke grund til, for man kan snildt gå øen rundt på en eftermiddag - det bliver en tur på ca. 10 kilometer. Når man går i land på Livø, møder man utrolig smuk og afvekslende natur, bl.a. på den centrale højtliggende del af øen ved Louisehøj og Louisedal, hvor bakketoppen rager 43 meter op over havet.

Idyl ved Frederik VII’s Kanal i Løgstør. Foto: Roland Jung

Den nordlige del af øen er bevokset med skov, hovedsageligt egeblandingsskov. Nordligst findes hedebevoksning. Arealerne fordeles med 1/3 økologisk landbrug, 1/3 skov og 1/3 hede, overdrev og strandenge. Der har levet vildt på Livø i generationer. På den langstrakte strandvold Liv Tap lever flokke af dådyr. Området er udlagt som sælreservat, og her trives sælerne, der yngler i juli-august. Livø By består i dag stort set af én gade med en købmand, et forsamlingshus, et ganske lille elværk fra 1950 samt byens kro/cafeteria.

»Den Røde Sten« på Fur. Foto: Niels Thye

På Livø kan man også få øens egen øl, som hedder »Livøl« og fås hos købmanden og på kroen.

FAKTA FEGGERØN Sandø, som er forbundet med resten af Nordmors ved et ca. 900 meter langt stendrag. Vigtig ynglelokalitet for strandfugle, bl.a. dværgterne og rasteområde for spættet sæl. Området er robust over for fodslid, men særdeles sårbar over for uro. EJERSLEV RØN Sandø, som ligger ca. 2,3 km nordøst for Ejerslev Havn. Øen består af en central del med landvegetation og et ca. 250 meter langt smalt rev mod syd. Vigtig yngle- og rastelokalitet for spættet sæl. Rønnen og det omgivende søterritorium er udlagt til sælreservat, hvor der er forbud mod landgang og sejlads i perioden 1.4.-31.8. BLINDERØN Ca. 600 meter langt sandrev beliggende ca. 5,8 km ØSØ for Ejerslev Havn. Vigtig yngle- og rastelokalitet for spættet sæl. Revet og det omgivende søterritorium i en afstand på 50 meter er udlagt til sælreservat, hvor der er forbud mod landgang hele året og forbud mod sejlads i perioden 1.3.-30.9. Kilde: Morsø Kommune

FUR Øen er på 22 km² og var indtil 1860 skovløs. I dag er den dækket af skov flere steder. Mod syd er øen lav og frugtbar, mod nord er der højere lyngklædte bakker og klinter med moler, samt jern-sandsten (rødsten). Moleret anvendes til produktion af specialtegl. På øen findes desuden en række forsteninger i moleret. Der er færgeoverfart fra Branden (Salling) til Fur. LIVØ Øen er en moræneø skubbet op af isen fra Løgstør Bredning i sidste istid. I klinterne ud mod havet på den nordvestlige del af øen kan man studere de forskellige lag af materiale, der er skubbet ind over hinanden. Iblandt materialet findes moler og plastisk ler, der giver udskridninger i skrænterne. Den østlige og sydlige del af øen er lavlandet med en bred strandvold, der fortsætter sydover og ender i den fredede Liv Tap. LIVØ CENTER Skippervej 10, Livø 9681 Ranum Telefon 98 67 63 62 www.livo.dk

Der er teltplads med gode toilet- og badeforhold samt bålpladser og et lille kogerum. Der er også mulighed for kursus- og lejrskoleophold med i alt 270 sengepladser.

Smukke geologiske formationer på Mors. Foto: Roland Jung

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Vejlerne · natur og historie

Aage V. Jensen Naturfond, der arbejder for naturens bevarelse og vilde dyrs beskyttelse, har siden overtagelsen i 1993 gjort Vejlerne tilgængelig for publikum ved hjælp af tårne og skjul rundt om i området (se markeringer på kortet). De gule prikker markerer særlige udsigtspunkter. Folder fås hos købmanden.

Hannæs var oprindelig en halvø i Limfjorden og er i vore dage omgivet af store vejler mod øst og vest. En vejle er en gammel betegnelse for et lavvandet fjordområde med tilgrænsende strandenge og moser. Før åbningen af den nuværende hovedvej A11 over Vejlerne i 1967 var samfærdselen til Thy og især Han Herred både besværlig og til tider farlig.

Informationscenteret på Bygholm Vejle (ved hovedvej A11).

Vejlerne er i dag Nordeuropas største fuglereservat.

Det omfattende udtørringsarbejde beskæftigede op til 400 mand. Bemærk trækasserne, der blev brugt til opførelse af Bygholm-dæmningen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

Fra 1866 påbegyndtes et ambitiøst projekt med afvanding af Østerild Fjord, Vesløs/Arup Vejle, Tømmerby Fjord, Lund Fjord og Bygholm Vejle under ledelse af et engelsk konsortium. Driftige ingeniører, entrepenører og lodsejere kæmpede de næste 40 år med at indvinde nye, store landbrugsområder. Store mandskabsstyrker heriblandt de såkaldte »børster« - blev tilkaldt, bl.a. til det hårde slid med at anlægge den 5 km lange Bygholm-dæmning. Man måtte efter mange års kæmpen imod vejr, vind og naturens kræfter indse, at det var en nærmest umulig opgave at dræne den tidligere fjordbund. I hvert fald med datidens teknik til rådighed. I stedet opstod et helt specielt naturområde, som tiltrækker ornitologer og naturelskere fra både ind- og udland. Allerede i 1840’erne forsøgte »Hannæsbonden« Christen Jørgensen (1803-81) fra Arup at få koncession på inddæmning og udtørring af Arup Vejler, dog uden større held. »Hannæsbonden« stod i 1839-41 for anlæggelsen af en anløbsbro ved Feggesund Færgeri og var desuden foregangsmand på mange andre måder. Bl.a. forsøgte han sig med nye dyrkningsmetoder og var den første, der brugte svingplov på egnen. Meget usædvanligt for sin tid førte han omhyggelig dagbog, som er bevaret på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.

FAKTA VEJLERNE www.vejlerne.dk Vejlerne, der omfatter ca. 6.000 hektar, ejes af Aage V. Jensen Naturfond www.avjf.dk Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og omfatter følgende lokaliteter Bygholm Vejle Glombak Selbjerg Vejle Han Vejle Lund Fjord Tømmerby Fjord Vesløs Vejle Arup Vejle Østerild Fjord Fredning Området er fredet og udpeget som særligt videnskabeligt reservat og internationalt fuglebeskyttelsesområde under Ramsarkonventionen samt EU fuglebeskyttelsesområde og EU habitatsområde. Bygholm Vejle Informationscenter Bygholm Vejlevej (A11). Mobilinfo 99 400 352 Kraptårnet Alvejen, Thorup Fjordholme. Mobilinfo 99 400 350 Han Vejle Skjulet Lund Fjordvej ved Vust. Mobilinfo 99 400 361 / 364 Kogleaksskjulet (Kærup Holme) Fjordvej øst for Frøstrup. Mobilinfo 99 400 360 Tømmerby Fjord Tårnet Aalborgvej (A11) vest for Vesløs. Mobilinfo 99 400 357 / 358 Arupskjulet Ud for Arupvej 11A øst for Arup Kirke. Mobilinfo 99 400 354 Arupdæmningen Adskiller Østerild Fjord fra Limfjorden. Mobilinfo 99 400 355

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Tag en rundtur på Hannæs

Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld. På toppen af den 47 m høje klint er indrettet et bunkermuseum, der fortæller om den tyske besættelse 1940-45.

FAKTA BULBJERG Bulbjergvej (sidevej til Gammel Aalborgvej nord for Bjerget). 47 m høj limstensklint med fantastisk udsigt over Vesterhavet. Danmarks eneste fuglefjeld med ynglende rider og mallemukker. Bunkermuseum om den tyske besættelse 1940-45.

Voldstedet Helledis minder om herregården Vesløsgaards storhedstid.

Vikingegravpladsen i Højstrup består bl.a. af to skibssætninger.

VOLDSTEDET HELLEDIS P-plads ved Dagli’Brugsen, Aalborgvej 187, Vesløs. Voldstedet kan føres tilbage til 12001300 og har været en del af herregården Vesløsgaard, der i 1912 blev udstykket til 27 husmandsbrug og derefter nedbrudt. VIKINGEGRAVPLADS P-plads ved Tømmerbyvej i Højstrup mellem Vesløs og Frøstrup. Mobilinfo på 99 400 370. KIRSTEN KJÆRS MUSEUM Langvadvej 64, Langvad 7741 Frøstrup Telefon 97 99 10 52 Stor samling af værker fra maleren Kirsten Kjær (1893-1985). Sidegallerier med skiftende udstillinger af danske og udenlandske kunstnere. Koncertsal, arbejdende kunstværksteder m.v.

Kirsten Kjærs Museum er en kunstnerisk oase i Langvad ved Frøstrup.

Frøstrup Minilandsby er en miniaturemodel af stationsbyen anno 1904-20.

FRØSTRUP MINILANDSBY Ved Plejecenter Trye, Søndergade 36, Frøstrup. Arbejdende værksted på Kirkevej 13 (medborgerhuset). SKJOLDBORGS HUS Skippergade ved Øsløs Forsamlingshus. Mobilinfo på 99 400 372. LILD STRAND Fiskerleje med egen kirke, der i 1950 blev indrettet i et nedlagt redningshus. Midt i byen ses Strandgaarden, byens første hus fra 1883. SKÅRUP HØJE Gruppe på 16 fredede oldtidshøje ved Højbjergvej mellem Tømmerbyvej og Højstrupvej nord for Øsløs.

Her havde forfatteren Johan Skjoldborg (1861-1936) sit barndomshjem.

I Lild Strand - et lille fiskerleje grundlagt 1883 - fiskes stadig fra åben strand.

HANNÆS-HALLEN Gammel Feggesundvej 29 7742 Vesløs Telefon 97 99 33 06

Skårup Høje - en samling gravhøje fra oldtiden med storslået udsigt.

Hannæs, som oprindelig var en halvø, er omgivet af fjord og vejler.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Kirkerne på Sydhannæs

Øsløs Kirke - her set fra Kåglanding ved Limfjorden - er hovedkirke og i øvrigt den ældste i Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat på Sydhannæs.

Arup Kirke er viet til Sankt Morten (hvilket ses af den smukke alterkalk fra 1505) og består af kor og skib i romansk stil fra slutningen af 1200-tallet. Tårn og våbenhus er i sengotisk stil fra i 1800-årene og ændret ved en større istandsættelse i 1924-25. I korets kvadersten er indhugget symboler, ornamenter og fugle. På kirkegården ses gravminde over »Hannæsbonden« Christen Jørgensen (født 1803). I 1841 blev en brudevielse i kirken afbrudt af jordskælv.

FAKTA

Øsløs Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet, mens tårnet er tilføjet i 1679. Det oprindelige kirkehus er bygget i romansk stil, hvilket også ses i alterbord og døbefont. Prædikestolen er fra 1600 og udsmykket med de seks dyder: tro, håb, kærlighed, retfærdighed, klogskab og mådehold. På kirkegården er forfatteren Johan Skjoldborgs forældre begravet, og her ses også gravsten fra de såkaldte herrnhutere, en pietistisk bevægelse, der i 1700-tallet var meget udbredt i det vestlige Han Herred og dannede grobund for senere vækkelser.

VESLØS VALGMENIGHEDSKIRKE Tømmerbyvej 209, Vesløs. Valgmenighedskredsen på Hannæs er en del af Klim Valgmenighed.

Arup Kirke, hvorfra der er storslået udsigt over Vesløs Vejle.

Øsløs Kirke knejser højt på bakken med vid udsigt over Limfjorden.

Vesløs Kirke på Gl. Feggesundvej med smuk udsigt over Vesløs Vejle.

Vesløs Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet og ligesom de øvrige sognekirker bygget i romansk stil. Kirken tilhørte i flere århundreder frem til 1910 herregården Vesløsgaard, hvis skiftende ejere har skænket rige gaver i form af altertavle, alterstager m.v. Inde i kirken er ophængt kårde og våbenskjold fra adelsfamilien Rosenkrantz og en kisteplade over Ingeborg Krabbe. Kirkeskibet (ophængt 2003) er en model af vikingeskibet Oseberg fra Norge. Det første klokkehus blev blev tilføjet i 1709, mens det nuværende er fra 1916.

ARUP KIRKE Arup Kirkevej/Arupvej. Mobilinfo 99 400 367 ØSLØS KIRKE Øsløs Kirkevej. Mobilinfo 99 400 365 VESLØS KIRKE Gammel Feggesundvej. Mobilinfo 99 400 366 SOGNEPRÆST ØSLØS-VESLØS-ARUP Kragholmvej 8 7742 Vesløs Telefon 97 99 30 45 www.sydhannaessogne.dk

VALGMENIGHEDSPRÆST Oddevej 65, Klim 9690 Fjerritslev Telefon 98 22 52 14 www.klimvalgmenighed.dk Alle fire kirker på Sydhannæs hører hjemme i Thisted Provsti, Aalborg Stift. www.sogn.dk ØVRIGE KIRKER PÅ HANNÆS Tømmerby Kirke Kærupvej øst for Frøstrup. Mobilinfo 99 400 368 Lild Kirke Kærupvej på Bjerget. Mobil 99 400 369 Lild Strand Kirke Strandkærvej i Lild Strand. Indrettet i det gamle redningshus 1950.

Vesløs Valgmenighedskirke (oprindelig frimenighedskirke) er bygget 1911 som filialkirke til Klim Frimenighedskirke efter inspiration fra tilsvarende byggerier i Søttrup og Trængstrup på Himmerland. Den grundtvigske frimenighed i Vester Han Herred blev grundlagt i 1883, og Søren Anker-Møller, der tidligere havde været hjælpepræst for sognepræsten i Øsløs-VesløsArup, blev forsamlingens første præst. I 1968 overgik frimenigheden til valgmenighed i Folkekirken. Vesløs Valgmenighedskirke ligger midt i Vesløs Stationsby.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Amtoft by og nærmeste omegn

Amtoft - limfjordsbyen med det bakkede landbrugsland i baggrunden.

Amtoft er et spændende landsbysamfund, som er hjemsted for en aktiv lokalbefolkning og desuden tiltrækker mange tilflyttere på grund af den flotte udsigt over Limfjorden og det specielle miljø omkring havnen. Også områdets mange besøgende trives og blander sig på bedste vis med fastboende og sommerhusfolk.

Der er dejlig badestrand til begge sider af Amtoft Havn.

Midt i Amtoft ligger et smukt gadekær, som er etableret af byens meget aktive beboerforening. Landsbyen opstod i begyndelsen af 1800-tallet i forbindelse med udstykningen af Amtoftegaard, som tilbage i middelalderen var ejet af den danske konge. Det nuværende tætte bymiljø blev dannet omkring 1900 efter etableringen den første anløbsbro og udstykningen af byggegrunde fra Ingvar Ingvarsens gård, der lå nær ved havnen.

FAKTA LOKALITETER Amtoft Gårdbæk Hage Nørre Arup Sønder Arup Tofthuse Feggesund BADNING Fin badestrand på begge sider af Amtoft Havn og ved Søndergårds Strand i Øsløs. HAVKAJAK OG WINDSURFING Ved den østlige havnemole er der etableret flydebroer som udgangspunkt for sejlads med havkajak. Der er rig mulighed for windsurfing på begge sider af havnen.

Amtoft er oplagt at udforske til fods eller på cykel. Også fine bademuligheder ved Søndergårds Strand i Øsløs.

SOMMERHUSE Attraktivt sommerhusområde mellem Amtoftvej og Gårdbækvej øst for Amtoft Havn.

Fjordidyl i Tofthuse set fra færgestedet i Feggesund.

Fra sommerhusområdet øst for Amtoft Havn er der direkte adgang til Limfjordens herligheder.

Amtoft Havn er et godt udgangspunkt for sejlads med havkajak. Foto: Cees van Roeden

Amtoft er et aktivt lokalsamfund og del af rigt forenings- og kulturliv på Hannæs.

ARUP BEBOERHUS Arup Kirkevej 11. Tidligere Arup Friskole fra 1962. Nu lejrskole og hjemsted for et rigt foreningsliv, dillettant, folkedans, foredrag, fritidsundervisning osv. Mulighed for familiefester, receptioner m.v. Stor legeplads og boldbane. Huset drives af Arup Beboerforening.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Fiskeri · Bådebyggeri · Færgefart

Engang var Amtoft en vigtig fiskerihavn med op til 15 både. I dag er erhvervsfiskeriet stort set ophørt, men der er stadig livlig aktivitet af lystfiskere på havnen.

Fiskeriet var ofte et bierhverv til egnens mange små landbrug, og gennem tusind år foregik fangsten fra klinkbyggede træbåde, der blev trukket op på den åbne strand i området fra Øsløs til Amtoft og Feggesund.

Amtoftfiskere - alle med efternavnet Kyndi. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

Limfjorden var oprindelig ferskvandsområde, og den velsmagende helt var en vigtig del af fangsten. Men i 1825 brød Vesterhavet igennem ved Aggertangen, og saltvandet ændrede fiskebestanden og ødelagde afgrøderne på de lave engarealer ud mod fjorden. Fiskerne måtte derfor omstille sig til andre levevilkår og nye fiskearter.

FAKTA VIL DU VIDE MERE OM HISTORIEN? Kontakt Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs, Vesløs Stationsvej 27 (Sparekassen Thys bygning) www.thistedmuseum.dk MOBILINFO OM AMTOFT HAVN Aage V. Jensen Naturfond Telefon 99 400 371 (normal telefontakst) BÅDEBYGGERI Besøg bådebygger Peter Madsbøll hos Han Herred Havbåde i Slettestrand nord for Fjerritslev (34 km fra Amtoft). Telefon 99 20 40 14 www.havbaade.dk

Fra 1864 begyndte en indvandring af fiskerfamilier fra Harboøre, da forholdene ude vestpå var yderst vanskelige. Disse nye fiskerfamilier kom til at sætte deres tydelige spor i foreningsog kirkelivet på Hannæs. Da den nye anløbsbro i Amtoft stod klar i 1899, kom der gang i udviklingen af havnebyen, som dog mistede lidt af sin status ved etableringen af Thisted-Fjerritslev Jernbane i 1904. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

I 1900 blev der dannet en fiskeriforening med 36 medlemmer og 12 både. Om foråret og sommeren fiskede man med ålevod og fra oktober til jul med torskevod. I vintermånederne sad man hjemme og knyttede garn til fiskeriet. Fremdriften af bådene - de såkaldte sjægte - foregik fortsat med sejl og årer, men i 1913 dukkede den første motorbåd op i Amtoft, og snart var alle både motoriserede. For bl.a. at få del i fjordens mange sild fik amtoftfiskerne i 1923 nye redskaber i form af bundgarn, sildegarn og ålegarn.

Købmandsgården Dige & Søn ved færgeriet i Feggesund. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

Karl Kyndi, der var af harboørefamilie og en af egnens foretagsomme mænd, etablerede i 1928 en fiskeeksport på Amtoft Havn.

Feggesund Færgested nævnes i Kong Valdemars Jordebog fra 1300-tallet. Det nuværende færgeleje er fra 1967. Feggesund var indtil 1909 hjemsted for firmaet Dige & Søn med færgerettigheder, kro, bryggeri, bageri med mølle og købmandshandel.

I 1959 blev der på stedet opført en fabrik til produktion af fiskemel og fiskeolie. Bygningen med den karakteristiske skorsten er i dag lager for købmanden.

FEGGESUND-FÆRGEN Afgang hvert 20. minut. Lørdag, søn- og helligdage påbegyndes sejlads først kl. 08.00. I juni, juli og august stopper sejlads kl. 22.00.

Endnu i 1960’erne var der 15 bådelag, der fiskede på fuld tid fra Amtoft. Men den tiltagende forurening af Limfjorden betød, at erhvervsfiskeriet stort set ophørte fra 1985. Hos Han Herred Havbåde i Slettestrand kan man følge, hvordan der fortsat bygges klinkbyggede både efter årtusindgamle principper.

»HM84 Mette Juul af Thorup Strand«, der er bygget af bådebygger Peter Madsbøll hjemme på Kolsgaard i Øsløs, søsættes i Amtoft Havn juni 2002.

Morsø-Thy Færgefart I/S Telefon 99 70 70 00 Feggesund-færgen Mobil 51 20 74 41

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk


Historien om Amtoft Havn

Amtoft Havn anno 1900. I forgrunden ses den nyanlagte anløbsbro. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

FAKTA 1899 Amtoft Havn grundlægges med etablering af den vestlige anløbsbro. 1952-54 Den tværgående mole anlægges. 1978 Amtoft Lystbådelaug stiftes. 1979-80 Den østlige mole anlægges. 1981 Lystbådehavnen indvies. Amtoft Havn 1995. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

Fiskeeksportør Karl Kyndis forretning fra 1928, hvor der nu er købmand og camping. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs

Efter at der gennem århundreder var drevet fiskeri fra den åbne strand ved Feggesund, Amtoft og Øsløs, opstod tanken om en anløbsbro, der gav mulighed for at fiske med større både og dermed forbedre den fattige fiskerbefolknings indtægter og levevilkår. Samtidig kunne skuder og større fragtdampere anløbe havnen med købmands- og isenkramvarer m.v., som man ikke var selvforsynende med. Skippergaden i Øsløs med »Krejlerhuset« til højre.

Op gennem 1890’erne blev det mellem sognerådene og Thisted Amtsråd diskuteret ivrigt, hvor broen skulle anlægges. Hidtil havde Øsløs været den største søfartsby. Her ses endnu den gamle Skippergade og Kåglanding, hvor krejlerne trak deres handelsskuder på land. Men valget faldt på Amtoft, og i 1898 gik anlægsarbejdet i gang.

»Kåglanding«, hvor krejlerne trak bådene op. I baggrunden Øsløs by.

Ligesom ved andre større anlægsarbejder på egnen, såsom jernbanen og Bygholm-dæmningen, blev der hentet arbejdskraft fra store dele af landet. Det var et stort slid at bygge fundamentet af store sten og derefter fylde op med jord, sand og grus.

2002 Forstærkning af ydermolen med sten fra Larvik. 2003 Uddybning af havnen fra 2,00 til 2,75 meter. 2008-09 Udviklingsprojekt, herunder uddybning af det østlige havneløb til 3,50 meter. VIL DU VIDE MERE OM HISTORIEN? Kontakt Lokalhistorisk Arkiv for Sydhannæs, Vesløs Stationsvej 27 (Sparekassen Thys bygning) www.thistedmuseum.dk MOBILINFO OM AMTOFT HAVN Aage V. Jensen Naturfond Telefon 99 400 371 HAVNEFAKTA Hjemsted og gæstehavn for lystsejlere. Hjemsted for lystfiskere. Havkajaksejlads ved østlige mole. Mulighed for anløb af større både (sejlskibe, skonnerter, skuder og turistbåde). Ca. 90 bådepladser Dybde: 2,75/3,50 meter SPONSORER PÅ UDVIKLINGSPROJEKT 2008-09

Fiskeri LAG Friluftsrådet Aage V. Jensen Naturfond Sparekassen Thy Ceste Træ A/S (Chr Sørensens Tømmerhandel, Thisted) Øsløs Maskinfabrik

Broen stod færdig i 1899 og satte gang i en helt ny udvikling, først og fremmest for fiskeriet, men også hvad angår handel, håndværk og produktion. Havnen er flere gange blevet udbygget, så den nu fremstår som en moderne og attraktiv havn for lystsejlere og lystfiskere. I 2009 er der etableret en ny anløbsbro, hvor større sejlbåde, skonnerter, skuder og turistbåde kan lægge til.

© Amtoft Lystbådelaug Bodilsen tekst & foto · Billedhistorier.dk

Amtoft Havn  

Plancheudstilling på Amtoft Havn

Amtoft Havn  

Plancheudstilling på Amtoft Havn

Advertisement