Turlista - soptömning - 2021

Page 1

Du som har förlängt intervall på brännbart avfall - ställ ut ditt kärl endast de understrukna veckorna. Sommarhämtning fritidshus ställ ut ditt kärl endast grönmarkerade veckor. Du som har åretrunthämtning ska ställa ut ditt kärl alla veckor i din turlista.

TURLISTA 2021 VILLOR OCH FRITIDSHUS

I BODENS KOMMUN

HÄMTNING AV GROVAVFALL SKER V.19 FÖR SAMTLIGA TURER.

TURLISTA 1 MATAVFALL

BRÄNNBART

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TURLISTA 2

TURLISTA 3

TURLISTA 4

4 8 12 16 20 22 24

2 6 10 14 18 20 22

1 5 9 13 17 21 23

3 7 11 15 19 21 23

26 28 30 32 34 36 38

24 26 28 30 32 34 36

25 27 29 31 33 35 37

25 27 29 31 33 35 37

40 44 48 52

38 40 42 46 50

39 41 45 49

39 43 47 51

4 8 12 16 20 24 28

2 6 10 14 18

1

32 36 40 44 48 52

30 34 38 42 46 50

22 26

5

9

13

29 33 37 41

17

21

25

45 49

3

7

11

15

19

31

35 39 43 47 51

Råbäcken - Övebodarna - Unbyn - Mockträsk - Lombäcken - Killingholmen - Bodenforsen Slumpberget - Hedsvedjan

Bodsvedjan - Lorvenv. - Bränslanv. - Torpgärdsleden - Nedre stadsdelen Sanden öster om Lulevägen - Sveafältet Centrala stan - Gammelbyv. - Sundsbrov.

Sävast

Sanden norra delen t.o.m. Hermelinsg.

Torpgärdan (Hermelinsg. - Nylandsbäcken), Östra industriområdet - Sundnäs - Sörbyn - Abramså - Åträsk - Aspliden - Valvträsk Överstbyn - Klingersel

Trångfors - Ågärdan - Vittjärv - Kusån Kusön

Sävastön -Sävastnäs

Södra Svartbyn (Nylandsbäcken-Svartbyleden), Halmv. - Vaktv. - Gideons väg

Södra Harads - Södra Bredåker - Långsjön Degerbäcken - Hednoret

Rasmyran, Norra Bredåker - Rågraven Svartlå - Havsträsk - Bovallen - Kusträsk

Harads

Södra Svartbyn (söder om Svartbyleden, Revisorv, Prostv, m.fl),

Buddbyn - Holmfors -Ljuså - Gransjö Sandträsk - Gullträsk - Lakaträsk

Fagernäs

(Norra infarten till Bovallen - väg mot Bodträskfors)

Bodträskfors - N Bredåker 824 och 828

Grossistvägen - Lövronningen, Fyragårdshöjden - Norra Svartbyn

(Frejg, Engelbrektsg, Torsg, m.fl.)

Gunnarsdjupträsk - Degerselet Vedafallet - Lassbyn - Gunnarsbyn - Norriån

Mjedsjön - Vändträsk - Alträsk - Degernäs Brännberg - Åkerholmen - Slyträsk Sanden söder om Hermelinsg.

Hamptjärnmorn - Heden

(Åberget - Svängleden och Melonv.)

(Florag, Duvg, Kuskvägen m.fl.)

TORSDAG

FREDAG

23 27

Flarken - Vibbyn - Gemträsk - Brobyn Skogså - Svartbäcken - Inbyn - Åskogen Hundsjön - Ubbyn - Notträsk - Syden - Edet - Furunäs - Nedre Flåssjön - Altervattnet

Harads (Norr om vägen till Bodträskfors) - Haradsberget - Bjässand - Grundsand - Forsnäs - Edefors - Storsand - Klusån Västbo - Paglav. 8

(Gammelängsg - Svartbyleden 11)

Sävast öster om Svängleden (Slånv, Svampv m.fl)

Sundsbrov. (Öster om bron) - Svartbjörnsbyn - Brännkläppsv.

Björkelund - Erikslund (Moråsleden -Gammelängsg.)

Altersjön -Mjösjön


RENHÅLLNING, ÅTERVINNING OCH ÅTERBRUK I BODENS KOMMUN ÅTERBRUKA MERA  Att återanvända är bra för miljön! Kläder, saker och möbler som du inte längre använder ska lämnas till återbruk hos någon av Bodens secondhandbutiker eller vid Återbruket på Bodens återvinningscentral. På så vis kan någon annan få användning av det du inte längre behöver. Fint va?

AKTA FASTFRYSNING  Vintertid kan matavfall frysa fast i kärlet. Undvik det genom att lägga ut påsen så att den får frysa innan den läggs i kärlet, och ha en tidning eller äggkartong i botten. Se till att matavfallet inte sitter fast på tömningsdagen. Vid fastfrysning står fastighetsägaren själv för kostnaden för extratömning.

SORTERA FÖR ÅTERVINNING  Alla förpackningar av plast (ja, även mjukplast), papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I Boden finns hela 36 stycken så det finns alltid en i närheten. I den gröna tunnan slänger du brännbart avfall så som sanitetsprodukter, blöjor,  kuvert, uttjänta diskborstar och hushållspapper.    DIN MAT BLIR DRIVMEDEL  Matavfall läggs i avsedd biopåse eller papperspåse, i den bruna tunnan. Två rullar biopåsar delas ut varje höst och bör räcka om de används på rätt sätt. Använd inte dubbla påsar, förvara i stället påsen i en ventilerad behållare  håller den sig torr. Matavfallet omvandlas till fordonsgas som driver kommunens bilar och bussar.

HÄMTNING AV GROVAVFALL OCH DEPONI  Grovavfall och deponi hämtas från villor en gång per år. Föranmäl hämtning senast fredag vecka 17, och ställ grovavfallet där du ställer dina avfallskärl inför vecka 19 som är veckan då det hämtas. Märk avfallet med grovavfall. Grovavfall är avfall som inte ryms i avfallskärlen t.ex. trasiga och uttjänta saker som inte kan återanvändas. Du kan lämna tre kollin som inte får vara större än att en person kan lasta det på lastbilen. Småplock, max 15 kg, förvaras i säck eller kartong. FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på

50cm

Frihöjd 4,7m

Handtag

50cm

Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas.

SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på Återvinningscentralen.  HÅLL ORDNING PÅ TUNNORNA  Avfallskärl ställs ut kvällen före tömningsdagen och flyttas från gatan efter tömning. De får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Innehållet ska ligga i förslutna påsar för att inte skräpa ner. Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten.  Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas.  För information om hämtning vid storhelger och röda dagar, se hemsidan eller kontakta medborgarsservice. Har du inte fått ditt kärl tömt? Låt det stå kvar en extra dag och kontakta sen medborgarsservice via telefon 0921 - 62 000 om kärlet inte tömts.