Page 1

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN Gäller 17 juni 2019 - 18 augusti 2019


BUDDBYN

3

Buddbyn vändplats Rotlundavägen Granholmsvägen Näset Norddalsvägen Buddbyvägen

Sv ar tb

Western Farm

jö rn sb yn

Kittelvägen

s sk

SVARTBJÖRNSBYN

ol

Björknäsvallen Brogatan Margaretagatan Garvaregatan M EDB OR GA RPLATS E N Brännastrand Östra Strandvägen Rörviksgatan RE CE S E N TR U M

a

Grepvägen Spadvägen

Drottninggatan

Ca s

de

pu

He

m

Industrivägen

Ridhuset

äg pv

äg ev dj

Tu p

ve ds He

Ky Sv r k ea og vä Kå ård ge rb sg n ro . n

en

en

n ge vä år Sn

Sturegatan Uggleg.

n

en

ge

äg nv

vä rs

vi

fo

Ra

ok Kr

Vitmossevägen

st Spe r u lv m äg en e tv n Ba äge n nj ov äg en

n

Slipvägen

BODSVEDJAN

Renvägen

byväge

gs

Svedjevägen Flottiljv.

Svart m he

in

Boden Arena

an

st

Armévägen Infanterivägen

M

nd

Signalvägen

FAGERNÄS

Sanden

La

2

N järvnvägsg. n Gjutvägen ge v. vä v. m us m lih Da ans K

n

Heden skola

Strömsegatan

ge

Glimmervägen

n

de

ro

HEDEN

In

Björkelundsvägen

Bo

nb

Pärlstigen

Raspvägen Eyvind Johnsons väg

Prylvägen

Skolvägen Gränsvägen Sjövägen Svedjebacka

Svartbyleden 29

N SVARTBYN Svartbyleden 36

Spikvägen

Svartbyleden

Nämndvägen

Fyragårdarshöjden

Vaktvägen

Bränslanvägen

2 1

Musikantvägen Kandidatvägen

S SVARTBYN

vä ge

äg llv

ris

1 GAMLA SÄVAST

ar

Di

Smultronstigen Svampvägen

Sp

SÄVAST

n

rv

el

Mandelvägen

en

Ör

tv

äg

ge

n

en

Sävastvägen

Murkelstigen Trånga gatan n

3 SÄVASTÖN

ge en

ni

kv

äg

ds

tv Li

2

Te k

llg

är

äg

en

Boden Business Park


VI TRAFIKERAR ALLA HÅLLPLATSER PÅ KARTAN

1

Sävast–Medborgarplatsen–N Svartbyn N Svartbyn–Medborgarplatsen–Sävast

2

S Svartbyn–Medborgarplatsen–Heden (Ej Garnis) Heden–Medborgarplatsen–S Svartbyn

3

Sävastön–Medborgarplatsen–Buddbyn Buddbyn–Medborgarplatsen–Sävastön Streckade linjer är lokallinjer och trafikeras med lägre turtäthet.

Medborgarplatsen är det naturliga navet för lokaltrafiken i Boden. Här passerar samtliga stom- och lokallinjer och det är här du byter mellan de olika lokaltrafiklinjerna. På Medborgarplatsen byter du även enkelt till eller från någon av Länstrafikens linjer. Alla bussförbindelser samlade på en och samma plats.

3


4

G Sävast - Medborgarplatsen - S Svartbyn

Örtvägen

Bodsvedjan/Flottiljv.

Kårbron

Landstingsvägen

Medborgarplatsen

Resecentrum

Strömsegatan

Svedjebacka

N Svartbyn/Bodav.

S Svartbyn/Kandidatv.

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

G Sävast

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

1

6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28

6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33

6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38

6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41

6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45

6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55

6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58

7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01

7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03

7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06

7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13

17:28

17:33

17:38

17:41

17:45

17:55

17:58

18:01

18:03

18:06

18:13

9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:58 16:58

10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 16:03 17:03

10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08

10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11

10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15

10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:31 11:31 12:31 14:31 15:31 16:31 17:31

10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33

10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36

10:43 11:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43

avg.


1

S Svartbyn - Medborgarplatsen - G Sävast

S Svartbyn/Kandidatv.

N Svartbyn/Bodav.

Svedjebacka

Strömsegatan

Resecentrum

Medborgarplatsen

Landstingsvägen

Kårbron

Bodsvedjan/Flottiljv.

Örtvägen

G Sävast

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35

5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

5:41 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41

5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43

5:46 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46

5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55

5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03

6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08

6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15

10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05

10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08

10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11

10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13

10:16 11:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16

10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30

10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33

10:38 11:38 12:38 14:38 15:38 16:38 17:38

10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45

avg.

5


6

S Svartbyn - Medborgarplatsen - Heden

10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15

10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18

10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25

Heden skolan

10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13

Hamptjärnmoran

6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48

Hedenbrovägen

6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Spikvägen

6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43

5:25 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

S Svartbyn/Kandidatv.

Medborgarplatsen

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Sturegatan

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

2

5:28 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58

5:32 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02

5:36 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06

10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:32 11:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32

10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36

avg.


2

Heden - Medborgarplatsen - S Svartbyn

Heden skolan

Trångfors

Hedenbrovägen

Medborgarplatsen

Sturegatan

Spikvägen

S Svartbyn/Kandidatv.

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

5:36 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06

5:40 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10

5:44 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14

5:50 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25

6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33

10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36

10:40 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40

10:44 11:44 12:44 14:44 15:44 16:44 17:44

10:55 11:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55

10:57 11:57 12:57 14:57 15:57 16:57 17:57

11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00

11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:03 18:03

avg.

7


Sävastön - Medborgarplatsen - Buddbyn

Ridhuset

Boden Arena

Sanden

Medborgarplatsen

Rörviksgatan

Svartbjörnsbyn

6:33

6:38

6:42 7:42

6:46 7:46

6:48 7:48

6:55 7:55

6:57 7:57

7:04 8:04

9:03 10:33 12:33

9:08 10:38 12:38

9:12 10:42 12:42

9:16 10:46 12:46

9:18 10:48 12:48

9:25 10:55 12:55

9:27 10:57 12:57

9:34 11:04 13:04

15:03

15:08

13:42 15:12 16:12

13:46 15:16 16:16

13:48 15:18 16:18

13:55 15:25 16:25

13:57 15:27 16:27

14:04 15:34 16:34

17:33

17:38

17:42

17:46

17:48

17:55

17:57

18:04

avg.

Linje 3 trafikeras ej på lördagar under sommaren.

8

Buddbyn/vändplats

Svängleden/Mandelv.

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Sävastön/ Boden Business Park

MÅNDAG–FREDAG

3


3

Buddbyn - Medborgarplatsen - Sävastön

Sanden

Boden Arena

6:20

6:22

6:24

6:27

6:42

6:49

6:55

6:58

7:02

7:05

7:12

7:19

7:25

7:28

7:32

7:35

8:12 9:42 11:42

8:19 9:49 11:49

8:25 9:55 11:55

8:28 9:58 11:58

8:32 10:02 12:02

8:35 10:05 12:05

Sävastön/ Boden Business Park

Medborgarplatsen

6:10

Sävast/Mandelvägen

Rörviksgatan

6:03

Ridhuset

Svartbjörnsbyn

Buddbyn/vändplats

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

7:10

7:15

8:40 10:10 12:10

8:45 10:15 12:15

14:40

14:45

17:10

17:15

avg.

13:12

13:19

13:25

13:28

13:32

13:35

14:12

14:19

14:25

14:28

14:32

14:35

15:42

15:49

15:55

15:58

16:02

16:05

16:42

16:49

16:55

16:58

17:02

17:05

Linje 3 trafikeras ej på lördagar under sommaren.

9


BRA ATT VETA! • Bodens lokaltrafik trafikerar helgfri måndag till lördag med undantag för påskafton, midsommarafton, jul- och nyårsafton som inte trafikeras. • Aktuell tidtabell hittar du på Bodens kommuns hemsida, Boden appen samt i Länstrafikens app. För tidtabellsupplysning, ring Citybuss vardagar kl. 8 – 16, 0921 – 500 10. • Med reservation för ändringar i tidtabellen under perioden. • I tidtabellen är den första angivna tiden en avgångstid, de påföljande tiderna ska betraktas som tidigaste avgångstider. Det innebär att bussen som tidigast passerar hållplatsen vid angivet klockslag.

10

• Eventuella trafikstörningar meddelas via Bodenappen. • Övergång till annan linje är gratis inom en timme från klockslaget som registrerats på biljetten. Gäller inte returresa. Vid övergång mellan linjer, meddela chaufför vid påstigning. Övergång mellan linjer kan inte garanteras. • Behåll färdbeviset under hela resan för uppvisande vid eventuell biljettkontroll. Saknas färdbevis uttages en avgift • Två barn under sju år reser gratis med betalande vuxen. För varje barn utöver det betalar du ungdomsbiljett för 7-19 år. Resenärer med barnvagn och rullator reser gratis i mån av plats


BIL JETTER Biljett kan köpas ombord på bussen, Resecentrum, Turistbyrån, mobilbiljett via app, via webb-shop eller via biljettautomaten quickomat. Om kontokortsmaskinen inte fungerar gäller alltid betalning via busskort, app, webb-shop eller kontanter. Aktuell prislista och utförligare information om betalning hittar du på boden.se/lokaltrafik OMBORD PÅ BUSSEN Förtäring av mat, glass eller alkohol är inte tillåtet ombord på bussen. Synbart berusade personer nekas ombord.

HITTEGODS Förvaras hos Citybuss en månad. Ring 0921 – 500 10 om du glömt något. FÖR FLER TURER Se Länstrafikens tidtabell på ltnbd.se, Länstrafikens app eller ring kundservice och trafikinformation på 0771 – 100 110. SYNPUNKTER Vill du lämna synpunkter om Bodens lokaltrafik, skicka e-post till lokaltrafiken@boden.se Det går även att ringa till Bodens kommun 0921 -620 00 eller Citybuss 0921 – 500 10.

Trafiken sker i samarbete med

11


LOKALTRAFIKEN 2019

0921-620 00 • boden.se

Profile for Bodens kommun

Busstidtabell sommar 2019  

Busstidtabell för Bodens kommun sommaren 2019

Busstidtabell sommar 2019  

Busstidtabell för Bodens kommun sommaren 2019