Page 1

DTAB E LL I T

ju

20

18

18 ni

ti –1 9 augus


BUDDBYN Buddbyn vändplats

3

Rotlundavägen Granholmsvägen Näset Norddalsvägen

Linjenätet

Busslinjer

Buddbyvägen

Sv ar tb

Western Farm

jö rn sb yn

Kittelvägen

s sk

SVARTBJÖRNSBYN

ol Björknäsvallen Brogatan Margaretagatan Garvaregatan M ED B O R G A RP LATS EN Brännastrand Östra Strandvägen Rörviksgatan R CE ES N ETR U M

a

Drottninggatan

Ky Sv r k ea og vä Kå ård ge rb sg n ro . n

en

Gjutvägen Sturegatan Ridskolan Uggleg.

ev

pv

äg

Tu p

dj ds

ve

äg

en

n ge vä år Sn

Stureg.

n

en

ge

äg

nv vi

rs fo

Ra

ok Kr

Vitmossevägen

Heden skola

He

st Spe r u lv m äg en e tv n Ba äge n nj ov äg en

en

er

In

byväg

Renvägen

Industrivägen Prylvägen

Skolvägen Gränsvägen Sjövägen Svedjebacka

Svartbyleden

N SVARTBYN Bodavägen

Spikvägen

Svartbyleden

Nämndvägen

Åb

BODSVEDJAN

Svart m he

Svedjevägen Flottiljv.

an

v.

Armévägen Infanterivägen

Erikslundsgatan

M

gs

n ge vä . m sv m ihu Da nsl Ka

Boden Arena

ERIKSLUND

FAGERNÄS

Sandenskolan

in

Signalvägen

st

2

Björkelundsvägen

nd

HEDEN

Raspvägen Eyvind Johnsons väg

La

Glimmervägen

n de n Bo e s väg pu o m nbr Ca de He

Pärlstigen

Grepvägen Spadvägen

Fyragårdarshöjden

ge

Vaktvägen

t Bränslanvägen

2 1

Musikantvägen Kandidatvägen

S SVARTBYN

2

1 Sävast–Medborgarplatsen–N Svartbyn

N Svartbyn–Medborgarplatsen–Sävast

2 S Svartbyn–Medborgarplatsen–Heden (Ej Garnis) Heden–Medborgarplatsen–S Svartbyn

3 Sävastön–Medborgarplatsen–Buddbyn Buddbyn–Medborgarplatsen–Sävastön

vä el

Mandelvägen

ge

en äg llv

ris

1 GAMLA SÄVAST

ar

Di

Streckade linjer är lokallinjer och trafikeras med lägre turtäthet.

Smultronstigen Svampvägen

Sp

Murkelstigen Trånga gatan

n ge en

äg

ds

är

ni Te k

llg

3 SÄVASTÖN

kv

tv

äg

en

Boden Business Park

Li

SÄVAST

n

rv

Ör

tv

äg

ge

n

en

Sävastvägen

Medborgarplatsen är det naturliga navet för lokaltrafiken i Boden. Här passerar samtliga stom- och lokallinjer och det är här du byter mellan de olika lokaltrafiklinjerna.  På Medborgarplatsen byter du även enkelt till eller från någon av Länstrafikens linjer.   Alla bussförbindelser samlade på en och samma plats.

VI TRAFIKERAR ALLA HÅLLPLATSER PÅ KARTAN

3


4

7:33

7:38

7:41

7:45

7:55

7:58

8:01

8:03

8:06

8:13

8:28

8:33

8:38

8:41

8:45

8:55

8:58

9:01

9:03

9:06

9:13

9:28

9:33

9:38

9:41

9:45

9:55

9:58

10:01

10:03

10:06

10:13

10:28

10:33

10:38

10:41

10:45

10:55

10:58

11:01

11:03

11:06

11:13

11:28

11:33

11:38

11:41

11:45

11:55

11:58

12:01

12:03

12:06

12:13

12:28

12:33

12:38

12:41

12:45

12:55

12:58

13:01

13:03

13:06

13:13

13:28

13:33

13:38

13:41

13:45

13:55

13:58

14:01

14:03

14:06

14:13

14:28

14:33

14:38

14:41

14:45

14:55

14:58

15:01

15:03

15:06

15:13

15:28

15:33

15:38

15:41

15:45

15:55

15:58

16:01

16:03

16:06

16:13

16:28

16:33

16:38

16:41

16:45

16:55

16:58

17:01

17:03

17:06

17:13

17:28

17:33

17:38

17:41

17:45

17:55

17:58

18:01

18:03

18:06

18:13

9:58

10:03

10:08

10:11

10:15

10:25

10:28

10:31

10:33

10:36

10:43

10:58

11:03

11:08

11:11

11:15

11:25

11:28

11:31

11:33

11:36

11:43

11:58

12:03

12:08

12:11

12:15

12:25

12:28

12:31

12:33

12:36

12:43

13:58

14:03

14:08

14:11

14:15

14:25

14:28

14:31

14:33

14:36

14:43

14:58

15:03

15:08

15:11

15:15

15:25

15:28

15:31

15:33

15:36

15:43

15:58

16:03

16:08

16:11

16:15

16:25

16:28

16:31

16:33

16:36

16:43

16:58

17:03

17:08

17:11

17:15

17:25

17:28

17:31

17:33

17:36

17:43

G Sävast

7:28

Örtvägen

7:13

Bodsvedjan/Flottiljv.

7:06

Kårbron

7:03

Landstingsvägen

7:01

5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35

5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38

5:41 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41

5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43

5:46 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46

5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55

5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

6:03 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03

6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08

6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15

10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05

10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 16:08 17:08

10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 16:11 17:11

10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13

10:16 11:16 12:16 14:16 15:16 16:16 17:16

10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30

10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33

10:38 11:38 12:38 14:38 15:38 16:38 17:38

10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Medborgarplatsen

S Svartbyn/Kandidatv.

6:58

Resecentrum

N Svartbyn/Bodav.

6:55

avg.

Erikslundsgatan

Svedjebacka

6:45

Svedjebacka

Erikslundsgatan

6:41

N Svartbyn/Bodav.

Resecentrum

6:38

1

S Svartbyn/Kandidatv.

Landstingsvägen

6:33

MÅNDAG–FREDAG

Kårbron

6:28

Medborgarplatsen

Bodsvedjan/Flottiljv.

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Örtvägen

S Svartbyn - Medborgarplatsen - G Sävast

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

G Sävast

G Sävast - Medborgarplatsen - S Svartbyn

LÖRDAG

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

1

avg.

5


6

10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15

10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18

10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:32 11:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32

10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36

5:36 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06

5:40 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10

5:44 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14

5:50 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25

6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33

10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36

10:40 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40

10:44 11:44 12:44 14:44 15:44 16:44 17:44

10:55 11:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55

10:57 11:57 12:57 14:57 15:57 16:57 17:57

11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00

11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:03 18:03

Medborgarplatsen

10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28

S Svartbyn/Kandidatv.

10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 16:13 17:13

Spikvägen

6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48

Sturegatan

6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Hedenbrovägen

5:36 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06

Trångfors

5:32 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02

2

Heden skolan

6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43

5:25 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

MÅNDAG–FREDAG

Heden skolan

5:28 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58

avg.

LÖRDAG

Hamptjärnmoran

Medborgarplatsen

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Sturegatan

Heden - Medborgarplatsen - S Svartbyn

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Spikvägen

S Svartbyn/Kandidatv.

S Svartbyn - Medborgarplatsen - Heden

Hedenbrovägen

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

2

avg.

7


7:57

8:04

9:25

9:27

9:34

10:38

10:44

10:46

10:48

10:55

10:57

11:04

12:38

12:44

12:46

12:48

12:55

12:57

13:04

13:44

13:46

13:48

13:55

13:57

14:04

15:14

15:16

15:18

15:25

15:27

15:34

16:14

16:16

16:18

16:25

16:27

16:34

17:44

17:46

17:48

17:55

17:57

18:04

10:33 12:33

17:33

15:08 17:38

6:24 7:02 7:32 8:32 10:02 12:02 13:32 14:32 16:02 17:02

6:27 7:05 7:35 8:35 10:05 12:05 13:35 14:35 16:05 17:05

Sävastön/ Boden Business Park

7:55

9:18

6:22 6:58 7:28 8:28 9:58 11:58 13:28 14:28 15:58 16:58

3 Sävast/Mandelvägen

7:48

9:16

Ridhuset

7:46

9:14

9:08

6:10 6:49 7:19 8:19 9:49 11:49 13:19 14:19 15:49 16:49

Boden Arena

7:44 9:03

6:03 6:42 7:12 8:12 9:42 11:42 13:12 14:12 15:42 16:42

Sandenskolan

7:04

Medborgarplatsen

6:57

Rörviksgatan

6:55

avg.

Svartbjörnsbyn

Svartbjörnsbyn

6:48

Buddbyn

Rörviksgatan

6:46

MÅNDAG–FREDAG

Sandenskolan

6:44

Buddbyn

Boden Arena

6:38

Medborgarplatsen

Ridhuset

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Svängleden/Mandelv.

Buddbyn - Medborgarplatsen - Sävastön

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

6:33

15:03

8

Sävastön - Medborgarplatsen - Buddbyn

Sävastön/ Boden Business Park

MÅNDAG–FREDAG

3

7:10

7:15

8:40 10:10 12:10

8:15 10:15 12:15

14:40

14:45

17:10

17:15

avg. 6:20 6:55 7:25 8:25 9:55 11:55 13:25 14:25 15:55 16:55

LÖRDAG

LÖRDAG

Linje 3 trafikeras ej på lördagar under sommaren.

Linje 3 trafikeras ej på lördagar under sommaren.

9


Bra att veta! • Biljett kan köpas ombord på bussen, Resecentrum och i biljettautomaten på Medborgarplatsen samt i Läns­ trafikens app eller på Turistbyrån. • Om kontokortsmaskinen inte fungerar gäller alltid betalning via busskort eller kontanter. • Vid övergång mellan linjer, meddela chaufför vid påstigning. 10 10

• Den som betalat biljett för vuxen får ta med två barn som inte fyllt sju år utan avgift. För varje barn utöver det betalas halv avgift. Barnvagnar får tas med om utrymme finns. • Ö vergång till annan linje är gratis inom en timme från klockslaget som registrerats på biljetten. Gäller inte returresa. • Behåll färdbeviset under hela resan för uppvisande vid even­tuell biljett­kontroll. Saknas färdbevis uttages en avgift.

• Förtäring av mat, glass eller alkohol är inte tillåtet ombord på bussen och synbart berusade personer kommer inte att släppas ombord. • Hittegods förvaras hos bussbolaget en månad. Ring 0921 - 500 10 om du glömt något. • Med reservation för ändringar i tid­­ta­bellen under perioden. • Bodens lokaltrafik trafikerar helgfri måndag till lördag med undantag för påskafton, mid­sommarafton, jul- och nyårsafton som inte trafikeras.

TIDTABELLUPPLYSNING Bodens lokaltrafik, Vardagar kl 8  - 16, 0921 -  500 10

BILJETTPRISER HITTAR DU PÅ www.boden.se/lokaltrafiken

FÖR FLER TURER se Länstrafikens tidtabell på www.ltnbd.se eller ring Länstrafikens kundservice och trafik­ information på 0771 - 100 110. 11 11


Yours

För tidtabellupplysning och information, ring 0921 - 500 10 (vardagar 08.00–16.00) eller ladda ned Bodenapp:en eller Länstrafikapp:en. Vill du lämna dina synpunkter om Bodens lokaltrafik, skicka e-post till lokaltrafiken@boden.se Det går även att ringa till Bodens kommun 0921-620 00 eller Citybuss 0921-500 10. Trafiken sker i samarbete med:

Nyheter och tidtabellupplysning www.boden.se/ lokaltrafiken

12

Busstidtabell sommar 2018  

Sommarens busstider 2018

Busstidtabell sommar 2018  

Sommarens busstider 2018