__MAIN_TEXT__

Page 1

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN Gäller 19 augusti 2019 - 14 juni 2020


BUDDBYN

3

Buddbyn vändplats Rotlundavägen

ill vä ge

n*

Granholmsvägen

st

an t

Näset

O

4

tjä rv sv äg e

Western Farm

Sk

* la

ko

är et

ss

vä ge

yn sb

n*

rn bjö

Kittelvägen

Ky

n vä pp Tu

vä je

ge

n ge

n ge vä år

ed sv ed H

Brännastrand Östra Strandvägen Rörviksgatan

R CE ES N ETR U

MEDB OR GA RPLATSE N

Margaretagatan Garvaregatan N. Järnvägsg.

Sturegatan* Uggleg.

Lundagård

Sv ea rk v Kå ogå äge n rb rd ro sg * n* .

n ge vä rs fo

ok Kr Sn

Gjutvägen Ridhuset

H n ge vä vin Ra n

Slipvägen

et in as av

re

m

ag

Vitmossevägen

n

en

ge

äg

tv

njo

en

Ba

ge vä m

Skolvägen* Gränsvägen Sjövägen

Svedjebacka* Svartbyleden 29

Industrivägen* Svartbyleden 29 Prylvägen*

N SVARTBYN Svartbyleden 56

Spikvägen*

Svartbyleden*

Nämndvägen*

In

st

ru

yvägen

BODSVEDJAN

Fyragårdarshöjden*

Vaktvägen* Bränslanvägen

2

Musikantvägen*

1

Kandidatvägen

S SVARTBYN

ge n*

n*

el

ge

rv

Mandelvägen*

ge vä ill

*

ar

ris v

Svampvägen

Sp

Murkelstigen

1 GAMLA SÄVAST

Trånga gatan* Boden Business Park

ge n vä

Lil

lg

är

ds v

tv äg en äg * en *

3 SÄVASTÖN

Te kn ik

D

SÄVAST

äg en

n*

rt vä

Ö

or

ns b

er

g*

Sävastvägen*

H

Heden skola*

FAGERNÄS

*

Glimmervägen

Gammelängsgatan

m

el

Erikslunds hälsocentral

Strömsegatan

he

v.

n*

us

ge

lih

ns

m

Ka

am

D

Sp

5

Renvägen*

Flottiljv.

ERIKSLUND

4

Svartb

v.

gs

Infanterivägen Svedjevägen

Björkelundsvägen

an

in

st

Armévägen

Boden Arena

Raspvägen Eyvind Johnsons väg

M

nd

Signalvägen

Sanden

GARNIS

La

Pärlstigen

en

äg

HEDEN

2

*

ov

en

br

od

en

sB

ed

pu

H

m

Ca

5

Björknäsvallen Brogatan*

Åg är da n*

Grepvägen Spadvägen

M

Vit

Vit

SVARTBJÖRNSBYN t ar Sv

VITTJÄRV

Buddbyvägen

n*

tjä sk rvs ol a*

Norddalsvägen


VI TRAFIKERAR ALLA HÅLLPLATSER PÅ KARTAN

1

Sävast–Medborgarplatsen–N Svartbyn N Svartbyn–Medborgarplatsen–Sävast

2

S Svartbyn–Medborgarplatsen–Heden Heden–Medborgarplatsen–S Svartbyn

3

Sävastön–Medborgarplatsen–Buddbyn Buddbyn–Medborgarplatsen–Sävastön

4

Vittjärv–Medborgarplatsen–Erikslund Erikslund–Medborgarplatsen–Vittjärv

5

Garnis - Medborgarplatsen - Resecentrum Resecentrum - Medborgarplatsen - Garnis

Streckade linjer är lokallinjer och trafikeras med lägre turtäthet.

Hållplatser markerade med stjärna trafikeras även av Länstrafiken Norrbotten. Medborgarplatsen är det naturliga navet för lokaltrafiken i Boden. Här passerar samtliga stom- och lokallinjer och det är här du byter mellan de olika lokaltrafiklinjerna. På Medborgarplatsen byter du även enkelt till eller från någon av Länstrafikens linjer. Alla bussförbindelser samlade på en och samma plats.

3


4

G Sävast - Medborgarplatsen - N Svartbyn

Bodsvedjan/Flottiljv.

Kårbron

Landstingsvägen

Resecentrum

Strömsegatan

Svedjebacka

N Svartbyn/Bodav.

S Svartbyn/Kandidatv.

5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:58 19:58

6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 19:03 20:03

6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08

6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 20:11

6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13

6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 20:25

6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:28 20:28

6:31 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:31 20:31

6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:33 20:33

6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:36 20:36

6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:43 20:43

9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58

10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03

10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08

10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11

10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13

10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31

10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33

10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43

Medborgarplatsen

Örtvägen

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

G Sävast

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

1

avg.


1

N Svartbyn - Medborgarplatsen - G Sävast

14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 19:05 20:05

14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08

14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 20:11

14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13

10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05

10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08

10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11

10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13

G Sävast

5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16

Örtvägen

Resecentrum

5:43 6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13

Bodsvedjan/Flottiljv.

Strömsegatan

5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11

Kårbron

Svedjebacka

5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08

Landstingsvägen

N Svartbyn/Bodav.

5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05

Medborgarplatsen

S Svartbyn/Kandidatv.

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 20:16

5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 20:25

5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:28 20:28

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30

6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:33 20:33

6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:38 20:38

6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45

10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16

10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25

10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30

10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33

10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

avg.

5


6

Hamptjärnmoran

Heden skolan

Medborgarplatsen

Sturegatan

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Spikvägen

S Svartbyn/ Kandidatv.

S Svartbyn - Medborgarplatsen - Heden

Hedenbrovägen

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

2

5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:28 20:28

5:32 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:32 20:32

5:36 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:36 20:36

10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28

10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32

10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

avg.

6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13

6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15

6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18

14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13

14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:15 20:15

14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:18 20:18

5:25 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 20:25

10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13

10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15

10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18

10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25


2

Heden - Medborgarplatsen - S Svartbyn

Trångfors

Hedenbrovägen

Sturegatan

Spikvägen

S Svartbyn/ Kandidatv.

Medborgarplatsen

Heden skolan

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

5:36 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:36 11:36 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:36 20:36

5:40 6:10 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:40 11:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:40

5:44 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:44 11:44 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:44 20:44

5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:55 11:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55

5:57 6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:57 11:57 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:57 20:57

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00

6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 11:03 12:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 20:03 21:03

10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44

10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03

avg.

7


8

Sävastön - Medborgarplatsen - Buddbyn

Ridhuset

Boden Arena

Sanden

Rörviksgatan

Svartbjörnsbyn

6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03

6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08

6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:55

6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 20:57

6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:18 20:59

6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 21:08

6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:27 21:10

7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:34 21:17

9:33 11:03 12:33 14:03 15:33

9:38 11:08 12:38 14:08 15:38

9:42 11:12 12:42 14:12 15:42

9:46 11:16 12:46 14:16 15:46

9:48 11:18 12:48 14:18 15:48

9:55 11:25 12:55 14:25 15:55

9:57 11:27 12:57 14:27 15:57

10:04 11:34 13:04 14:34 16:04

Buddbyn/Vändplats

Svängleden/Mandelv.

Medborgarplatsen

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

Sävastön/ Boden Business Park

LÖRDAG

MÅNDAG–FREDAG

3

avg. 7:38 8:38

14:38 15:38 16:38 17:38

10:08 13:08 16:08


3

Buddbyn - Medborgarplatsen - Sävastön

Ridhuset

Sävast/Mandelvägen

Sävastön/ Boden Business Park

10:12 11:42 13:12 14:42 16:12

Boden Arena

11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:42 19:42

Sanden

6:10 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19

Medborgarplatsen

Rörviksgatan

6:03 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00

6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02

6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05

6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10

6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15

10:10

10:15

11:00 12:00

11:02 12:02

11:05 12:05

11:10 12:10

11:15 12:15

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00

13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 19:02 20:02

13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 19:05 20:05

13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10

13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 19:15 20:15

10:30 12:00 13:30 15:00 16:30

10:32 12:02 13:32 15:02 16:32

10:35 12:05 13:35 15:05 16:35

10:40 12:10 13:40 15:10 16:40

10:45 12:15 13:45 15:15 16:45

avg. 6:00 6:39 7:39 8:39

14:39 15:39 16:39 17:39

10:09

LÖRDAG

Svartbjörnsbyn

Buddbyn/Vändplats

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

13:09 16:09

11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:49

6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55

10:19 11:49 13:19 14:49 16:19

10:25 11:55 13:25 14:55 16:25

9


4

Vittjärv - Medborgarplatsen - Erikslund

10

Garnis

6:12 8:12 9:12 10:12 12:12 13:12 14:12 15:12 18:42

6:15 8:15 9:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 18:45

Erikslunds hälsocentral

Ågärdan

6:10 8:10 9:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 18:40

Medborgarplatsen

Vittjärv/Vittjärvsskolan

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

6:25 8:25 9:25 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 18:55

6:32 8:32 9:32 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 19:02

avg.


Erikslund - Medborgarplatsen - Vittjärv Vittjärv/Vittjärvsskolan

6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 18:25

Ågärdan

12:44 13:44 14:44 15:44 18:14

avg.

Garnis

6:44 7:44 8:44 9:44 10:44

Medborgarplatsen

Erikslunds hälsocentral

MÅNDAG–FREDAG

Vi trafikerar alla hållplatser på kartan, sid 2

6:59 7:59 8:59 9:59

7:02 8:02 9:02 10:02

7:08 8:08 9:08 10:08

11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 18:29

12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 18:32

12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 18:38

4

11


5

Garnis - Medborgarplatsen - Resecentrum

Resecentrum

Avgående tåg

5:36 6:56 16:13 16:39

Medborgarplatsen

Garnis

MÅNDAG–FREDAG

2019-08-19 - 2019-12-14

5:42 7:02 16:19 16:45

5:46 7:06 16:23 16:49

5:56 7:16 16:33 16:56

avg

n

de

ro

Bo

nb

ge RN

IS

n GA

M U TR N CE SE RE

s

Brännastrand

pu

de

Garvaregatan

m

He 12

MEDB O RG ARP LATS E N

Ca

Björknäsvallen Brogatan

För aktuell tidtabell från 2019-12-15 se Bodens kommuns hemsida, Bodenappen eller Länstrafikens app.


Resecentrum - Medborgarplatsen - Garnis

5:55 6:48 7:14 16:30 17:07

Garnis

Resecentrum

5:46 6:39 7:05 16:24 16:58

Medborgarplatsen

Ankommande tåg

MÅNDAG–FREDAG

2019-08-19 - 2019-12-14

5:59 6:52 7:18 16:34 17:11

6:03 6:56 7:22 16:38 17:15

avg

5

För aktuell tidtabell från 2019-12-15 se Bodens kommuns hemsida, Bodenappen eller Länstrafikens app.

PENDELN BODEN – LULEÅ Många väljer att ta bilen då de pendlar mellan Boden och Luleå. Då tar resan minst 35 minuter. Förutom att ständigt fokusera på andra trafikanters beteenden kan du råka ut för bilköer, vägarbeten, jakt på parkeringsplats, mörkerkörning och kanske en och annan älg. Vi vill visa att det är möjligt, roligt och klimatsmart att pendla med tåg eller buss till och från jobbet eller skolan. Är du redo att förändra dina resvanor och låta bilen stå och samtidigt få 25 minuters egentid med lugn och ro? Tidtabell norrtag.se/pendeln/ 13


BRA ATT VETA! • Bodens lokaltrafik trafikerar helgfri måndag till lördag med undantag för påskafton, midsommarafton, jul- och nyårsafton som inte trafikeras. • Aktuell tidtabell hittar du på Bodens kommuns hemsida, Boden appen samt i Länstrafikens app. För tidtabellsupplysning, ring Citybuss vardagar kl. 8 – 16, 0921 – 500 10. • Med reservation för ändringar i tidtabellen under perioden. • I tidtabellen är den första angivna tiden en avgångstid, de påföljande tiderna ska betraktas som tidigaste avgångstider. Det innebär att bussen som tidigast passerar hållplatsen vid angivet klockslag.

14 14

• Eventuella trafikstörningar meddelas via Bodenappen. • Övergång till annan linje är gratis inom en timme från klockslaget som registrerats på biljetten. Gäller inte returresa. Vid övergång mellan linjer, meddela chaufför vid påstigning. Övergång mellan linjer kan inte garanteras. • Behåll färdbeviset under hela resan för uppvisande vid eventuell biljettkontroll. Saknas färdbevis uttages en avgift. • Två barn under sju år reser gratis med betalande vuxen. För varje barn utöver det betalar du ungdomsbiljett för 7-19 år. Resenärer med barnvagn och rullator reser gratis i mån av plats.


BIL JETTER Biljett kan köpas ombord på bussen, Resecentrum, Turistbyrån, mobilbiljett via app, via webb-shop eller via biljettautomaten quickomat. Om kontokortsmaskinen inte fungerar gäller alltid betalning via busskort, app, webb-shop eller kontanter. Aktuell prislista och utförligare information om betalning hittar du på boden.se/lokaltrafik OMBORD PÅ BUSSEN Förtäring av mat, glass eller alkohol är inte tillåtet ombord på bussen. Synbart berusade personer nekas ombord.

HITTEGODS Förvaras hos Citybuss en månad. Ring 0921 – 500 10 om du glömt något. FÖR FLER TURER Se Länstrafikens tidtabell på ltnbd.se, Länstrafikens app eller ring kundservice och trafikinformation på 0771 – 100 110. SYNPUNKTER Vill du lämna synpunkter om Bodens lokaltrafik, skicka e-post till lokaltrafiken@boden.se Det går även att ringa till Bodens kommun 0921 -620 00 eller Citybuss 0921 – 500 10.

Trafiken sker i samarbete med

15


LOKALTRAFIKEN 2019-2020

0921-620 00 • boden.se

Profile for Bodens kommun

Busstidtabell - Vinter 2019-2020  

Busstidtabell - Vinter 2019-2020 i Bodens kommun.

Busstidtabell - Vinter 2019-2020  

Busstidtabell - Vinter 2019-2020 i Bodens kommun.