Page 1

Nya Böcker

utgåVa soMMar 2012

N IN FOR M ATIO

bod har sedan mer än 10 år tillbaka erbjudit bod-författare möjligheten att ge ut sin egen bok utan ekonomisk risk. Med 350 000 tillgängliga titlar och 10 000 nyutgivningar årligen är bod en ansedd aktör inom digital bokpublikation. Med nya böcker informeras bokhandlare om nya bod-titlar, till en början två gånger om året. bläddra i katalogen och låt dig inspireras av böckernas mångfald av ämnesområden.

Handbok för Makalösa MaMMor & pappor – 74 tips & råd för ensaMstående det är Många bollar en ensaMstående förälder Måste hålla i luften saMtidigt. författaren tia Jumbe vet hur det kan vara och har skrivit boken ”handbok för Makalösa Mammor & pappor” med tips för att göra vardagen för ensamstående föräldrar lite enklare. tia ger handfasta tips på hur vardagspusslet kan läggas för att du som ensamstående ska kunna fixa allt från lugna morgnar och bättre ekonomi till värdefull egentid. boken är indelad i tolv pedagogiska kapitel med rubriker som på morgonen, Middagstid, ekonomi och hinna träna. den är överskådlig, lättanvänd och ett bra hjälpmedel för ensamstående föräldrar. handfasta råd varvas med fina och roliga illustrationer av erika Moeld och boken har formgivits av petra Wikström.

TIA JUMBE Handbok för Makalösa Mammor & pappor — 74 tips & råd för ensamstående ISBN 978-91-7463-429-7 mjukband | 80 sidor 175 kr

innehåll bod-bestseller sida 2

bod-titlar i Media sida 3

skönlitteratur sida 4

lyrik sida 4

barn- & ungdoMslitteratur sida 5

Vetenskaplig litteratur sida 6

facklitteratur sida 6


2/bod-bestseller

Läsarna har bestämt:

BoD-Bestseller

sommar 2012

Pappa och Vilda Milda Matilda upptäcker plötsligt att hennes älskade måne har ramlat ner. Matilda och pappa ger sig ut för att leta reda på den. Den illustrerade barnboken innehåller även noter till sången “Månen har ramlat ner”, dikten “Snurrigt månpoesi” och en länk till ljudinspelningar av berättelsen och olika versioner av sången.

1

M AG N U S F R A N Z É N | M å n e n h a r r a m l a t n e r   | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 4 0 3 -7 | i n b u n d e n  | 2 8 s i d o r   | 18 9 k r

Recepten i denna kokbok är baserade på GF/CF/SF, vilket innebär att recepten inte innehåller gluten, soja, komjölk eller socker. Det handlar om enkla recept utan krångel. Dessutom innehåller recepten inga halvfabrikat, glutamat, konstgjorda smak- eller färgämnen och de hjälper dig att tillaga god mat, som är ämnade även för allergiker.

2

C AT R I N J O H A N S | M a t R ä t t   | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 414 - 3   | m j u k b a n d   | 15 6 s i d o r   | 19 6 k r

“Föräldrahjälpen“ vänder sig till dig som är förälder och kan känna igen sig i att problem som egentligen är ganska små och vardagliga ibland kan kännas väldigt svåra att hantera. I “Föräldrahjälpen“ får du lära dig mer om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig att hantera de här problemen på ett effektivt och strukturerat och sätt.

3

L I V S V I R S K Y | F Ö R Ä L D R A H J Ä L P E N – F Ö R Ä N D R A FA M I L J E L I V E T M E D K B T  | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 0 0 9 -1  | m j u k b a n d | 152 s i d o r  | 15 0 k r Boken innehåller en samling noveller och poesi, av William Grönlund som tillbringade ett års tid i Togo, Västafrika tillsammans med sin familj. ”En annan kust” ger en målande beskrivning av det togolesiska folket med sina rika traditioner, i kontrast till den svåra fattigdomen och är rikt illustrerad med fotografier av Simon Hällström.

4

W I L L I A M G R Ö N L U N D ; S I M O N H Ä L L S T R Ö M | E n a n n a n k u s t | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 4 2 0 - 4   | m j u k b a n d | 176 s i d o r | 14 6 k r ”Anton The Poet ” är en hyllning till ungdomens eld. Diktsamlingen behandlar tonårstiden som en tid som vi gärna skapar distans till, trots att den på ett underligt sätt länkar oss samman. I ett land där det inte är speciellt populärt att visa känslor går vi mot att bli allt mer självständiga, vi känner oss dessvärre som obehövliga.

5

A N T O N YO S E P H | A n t o n T h e P o e t – F r å n k o n f l i k t t i l l f ö r s o n i n g | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 4 0 4 - 4   | m j u k b a n d  | 8 4 s i d o r | 59 k r Per 34 år sökte kärleken på en dejtingsajt och fick kontakt med Anna från Ryssland. De inledde en intensiv mejlkontakt som gav Per en god insyn i Annas liv. Han fick ta del av hennes problematiska familjeförhållanden, vänskapen till hennes barndomskamrat och baksidan av internetdejting, där dejtingsajter tjänar pengar på falska kärlekslöften.

6

T H O M A S N I L S S O N | A n n a s I n f e r n o   | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 0 2 0 - 6   | m j u k b a n d   | 10 0 s i d o r   | 8 0 k r

Är du på rätt plats i livet? Jobbar du med det du vill, eller längtar du efter något annat, men vet inte vad? Denna coachingbok guidar till ett svar och ett första steg. Boken är handfast och konkret, upplagd som en coachingprocess i åtta delar. Den bygger på den meriterade coachen Jaana Lindströms erfarenhet från 12 års coaching.

7

T I A J U M B E ; J A A N A L I N D S T R Ö M | Va d v i l l d u – e g e n t l i g e n? S k a p a d i n b ä s t a f r a m t i d .  | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 0 32 - 9   | m j u k b a n d   | 116 s i d o r   | 3 0 0 k r

Här lär du dig engelska på ett lätt sätt. Boken består av 100 korta, enkla kapitel och motsvarar den europeiska språknivån A1 och A2. Nyaste inlärningsmetoder tillämpas och boken är perfekt för nybörjare tack vare att den innehåller ett elementärt ordförråd och att en enkel meningsbyggnad används. Inga grammatiska förkunskaper behövs.

8

JOH A NNE S SCHUM A NN | Book 2 s ven ska – engelska för nybörjare – En bok på t vå s pr åk | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 3 47- 4   | m j u k b a n d   | 10 4 s i d o r   | 9 9 k r Boken behandlar ämnet mobbning, mobbningens följder och vad man kan göra för att förebygga mobbning . Den innehåller en rad beskrivande berättelser, samt väl genomtänkt undervisningsmaterial som kan användas aktivt i skolor och andra pedagogiska sammanhang. Boken riktar sig till elever, lärare samt till alla som vill läsa om ämnet.

9

H A N N A O L S S O N | B l a n d t ö n t a r o c h t y s t a g e s t a l t e r   | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 3 3 8 - 2   | m j u k b a n d   | 9 6 s i d o r  | 6 4 k r

Internet är ett mångfacetterat fenomen som måste förstås på ett mångfacetterat sätt. I 69 teser om internet lägger universitetslektor Per-Olof Ågren fram ett antal olika teser från ett flertal olika perspektiv. „Internet eroderar geniet“, „Internet är ett kvasiobjekt“ och „Sokrates hade älskat internet“ är några exempel på bokens teser.

10

P E R - O L O F ÅG R E N | 69 t e s e r o m i n t e r n e t | I S B N 9 78 - 9 1-74 6 3 - 32 6 - 9   | m j u k b a n d   | 8 8 s i d o r   | 6 0 k r


3 /bod-titlar i Media

bod-titlar i

Media Internet, tv, radio, tidningar, tidsskrifter eller magasin: Media rapporterar regelmässigt om bod-böcker. bra recensioner talar för sig – behåll ett öga på dessa titlar!

OC H L ÄSTA T TADE A UPPSK

”information wants to be free” är den första tesen i Vk-skribenten per-olof ågrens 69 teser om internet (books on demand). Mitt förslag till antites är: friheten måste regleras. ågrens sjunde tes är: ”internet är en vilde.” Min antites: internet är en kommunikativ lagerlokal. […] ni fattar! det här är ingen vanlig recension. en tes är ett påstående. en antites är ett påstående som motsäger tesen. syntesen sammanfattar och utvecklar.

andreas forsman, pastor i skorped, har vuxit upp med en mamma med psykisk ohälsa och en pappa som gick bort tidigt. nu har han skrivit en bok om barndomen. han beskriver det som en sorts vårstädning av känslorna. boken heter ”elefanterna i rummet och att vara barn i deras skugga”. […] boken är lättläst och skulle passa mycket bra som material till föreläsningar eller studiegrupper för människor som bär på liknande upplevelser som andreas.

lever du ensam med barn och längtar efter en smidigare vardag? då kanske handbok för Makalösa Mammor & pappor (bod förlag) kan hjälpa dig. författaren tia Jumbe talar av egen erfarenhet och det märks i den detaljerade beskrivningen av en ensamstående förälders vardag och de många tipsen på att få till den – utan att gå under.

under det senaste året, 2010-2011 som William spenderat i togo har han skrivit mycket. det var både noveller och poesi som blev nedskrivna i bloggen “en annan kust”. […] resultatet av hans kreativa arbete i bloggen blev till slut boken “en annan kust”. […] under sin tid i togo lärde William känna en ung pojke vid namn Mawuli. […] William och simon har valt att låta vinsten från försäljningen av boken gå oavkortat till att finansiera Mawulis skolgång.

VÄ S T E R B O T T E N S KURIREN P E R - O L O F ÅG R E N 69 teser om internet

DAG E N ANDREAS FORSMAN Elefanterna i rummet — och att vara barn i deras skugga

L E VA P S ! TIA JUMBE Handbok för Makalösa Mammor & pappor — 74 tips & råd för ensamstående

T I D N I N G E N K U LT U R E N WILLIAM GRÖNLUND En annan kust

ISBN 978-91-7463-326-9 mjukband | 88 sidor 60 kr

ISBN 978-91-7463-312-2 mjukband | 128 sidor 99 kr

ISBN 978-91-7463-429-7 mjukband | 80 sidor 175 kr

ISBN 978-91-7463-420-4 mjukband | 176 sidor 146 kr


4/ nya böcker socker är en kriminellroman med både spänning och humor. redan från första stund fångas läsarens intresse och viljan att läsa vidare. Vi får följa emma som blir frihetsberövad när livet känns nattsvart. detta blir en vändning för emma och hon känner sig snart närmare sina kidnappare än sina medfångar.

då magister lodin svettblöt vaknar upp ur en orolig sömn känner han en oresonlig skräck inför en betvingande stämma som tonar bort i fjärran. denna stormiga natt öppnar porten till en värld fylld av fornåldrig alkemi, trollbunden runmagi och ond bråd död i spåren på de inblandades sökande efter makt och mening.

sommaren 2010 sökte per 34 år kärleken på en svensk dejtingsajt och fick kontakt med anna från ryssland. de inledde en intensiv mejlkontakt som gav per en god insyn i annas liv. pers vetskap om vad som hände i annas dramatiska liv skapade ett behov hos honom av att få berätta om detta.

A L A R I K , AG N E TA

K ARBELIUS, LEIF

NILSSON, THOMAS

Socker

Korpen

Annas Inferno

ISBN 978-91-7463-329-0 | mjukband | 300 sidor | 186,90 kr

ISBN 978-91-7463-400-6 | mjukband | 280 sidor | 171,90 kr

ISBN 978-91-7463-020-6 | mjukband | 100 sidor | 80 kr

boken innehåller en samling noveller och poesi, av William grönlund som tillbringade ett års tid i togo, Västafrika. boken ger en målande beskrivning av det togolesiska folket med sina rika traditioner, i kontrast till den svåra fattigdomen och är rikt illustrerad med fotografier av simon hällström.

1700-talet var ur en politisk synvinkel en höggradigt turbulent tidsperiod med korruption, högförräderi och onda lönnmordsanslag. förhörsprotokollet baseras på ett autentiskt rannsakningsprotokoll från 1747, där vi kan betrakta den politiska cynismen konkretiserad i det i någon mening medvetna justitiemordet.

Vi får följa kathrin som lever i en tidsanda och miljö som till viss del formar hennes liv. det som dock starkast präglar henne är kärleken till de två männen i hennes liv. den försynte och tystlåtne knut och den charmerande, ansvarslöse gunnar. genom dem får hon uppleva mycket glädje men även djup sorg.

G R Ö N L U N D, W I L L I A M ; H Ä L L S T R Ö M , S I M O N

K ARBELIUS, LEIF

VIK TOR, OLIVIA

En annan kust

Förhörsprotokollet

Livets väv

ISBN 978-91-7463-420-4 | mjukband | 176 sidor | 146 kr

ISBN 978-91-7463-026-8 | mjukband | 148 sidor | 91 kr

ISBN 978-91-7463-386-3 | inbunden | 404 sidor | 360 kr

Mc ham ifrågasatte alltmer det liv som han och caren levde. kärleken fanns där, men uttalades alltmer sällan. båda insåg förmodligen att kärleken gått i stå. boken innehåller livssituationer och skeenden som livet i stort kan innehålla. svek, lust och längtan är några, men även kärlek, sorg och het åtrå.

Vad var det han sa? Vad menade han egentligen? elisabeth sitter på ett café i härnösand när en flåsande rödkindad herre kommer fram och frågar om han får sätta sig vid hennes bord. Mannens namn är lauritz svensson och han kommer att få en betydande roll i elisabeths fortsatta liv.

ett urval av poesi från flera års vakna nätter. 04:49 är delvis en beskrivning av bokens innehåll, dvs. 4 kapitel och 49 poetiska texter om livet, kärleken och döden samt en förlängning av tanken, men det är också en tidsangivelse för vilken tid på dygnet de flesta texter blivit skapade.

HAMMARGREN, RUNE

K Å R E L I N D, S O N J A

ARVIDSSON, MARTIN

Svek, lust och längtan.

Möte med Herr Lauritz Svensson

04:49 — En samling poesi

ISBN 978-91-7463-038-1 | mjukband | 404 sidor | 249 kr

ISBN 978-91-7463-385-6 | mjukband | 128 sidor | 80 kr

ISBN 978-91-7463-441-9 | mjukband | 60 sidor | 39 kr

”i jakten på en förlorad far” är den första boken i fantasyserien ”legenden om akárna”. boken handlar om att vissa människor har upptäckt en metod att förlänga livet med. Men om man förlänger sitt eget liv så förkortar man någon annans och därför är detta en metod som behöver stoppas innan hela planeten dör ut.

i en burlesk stil bjuds läsaren upp till en yster dans med udda och utstickande figurer och händelser. det tragiska möter det komiska och den minste blir – för en kort stund – den störste. i boken känns de igen, de udda figurer och starka personligheter som finns i varje by – men som inte alltid uppmärksammas.

Vi är inget, utan på väg mot något. den här boken handlar egentligen om att tillåta sig upptäcka tystnaden. bokkonceptet består av patriks bilder i symbios med pers dikter. detta är botemedlet mot duggregn, försenad lokaltrafik och fulla tvättkorgar. uppenbarelsen kommer i rätt ögonblick.

HENRIKSSON, JON-ALEx ANDER

M AG N U S S O N , K R I S T I N A

B L O M q V I S T, PAT R I K ; B L O M q V I S T, P E R

Legenden om Akárna — I jakten på en förlorad far

Gaveln med gångjärnen

Dagen efter orden

ISBN 978-91-7463-439-6 | mjukband | 192 sidor | 149 kr

ISBN 978-91-7463-065-7 | inbunden | 128 sidor | 219 kr

ISBN 978-91-7463-051-0 | inbunden | 152 sidor | 250 kr


5/ nya böcker ”yrvaken sol, fastnar i spindlarnas nät, dagglyktor tänds”. lasse ekholm är författare, bosatt i farstavik på Värmdö. haikudikterna är ögonblick, fångade i ord och bild under författarens dagliga vandringar i farstalandet. boken innehåller ett urval av haikudikter och bilder från våren 2011.

“eremonaut ii” är den andra årsboken med poesi, artiklar och recensioner som publicerats i nättidskriften eremonaut under 2011. hos eremonaut är avlägsna frågor och dialoger möjliga. eremonaut är en föränderlig ”work in progress”, ett dynamiskt forum för det bortre, undre, förbisedda och mörkt skimrande.

tonåren är en tid som vi gärna skapar en distans till så fort vi lämnat den bakom oss, trots att den på ett underligt sätt länkar oss samman. i ett land där det inte är speciellt populärt att visa känslor går vi mot att bli allt mer självständiga, vi känner oss dessvärre som obehövliga.

EKHOLM, L ASSE

L ARSSON, KIM

YO S E P H , A N T O N

Hösthaiku

Eremonaut II — Samlade texter 2011

Anton The Poet — Från konflikt till försoning

ISBN 978-91-7463-327-6 | mjukband | 52 sidor | 120 kr

ISBN 978-91-7463-412-9 | mjukband | 152 sidor | 95 kr

ISBN 978-91-7463-404-4 | mjukband | 84 sidor | 59 kr

”Väck inte den kärlek som slumrat. Vilseled inte den blinda. Vaka över den stumma. Vakta din tunga. beakta det jag säger. beundra mitt jag [...]”. samlade texter, fria från disciplin och form. ett axplock av texter som kommit till av tankar, brev, reflektioner och minnen från flera år.

boken är en text- och diktsamling som kommit till under läkeprocessen efter övergrepp och efter djupa påfrestande depressioner. författaren hoppas att texterna ska skänka insikt och kanske få läsaren att känna igen sig, men framför allt att texterna ska skänka glädje, hopp och frid.

”affo väntar på frukostmat, matte ligger i sängen och är lat. hon snarkar och är så innerligt trötter, men affo vet knep att få henne på fötter...” i “boken om affo” får vi följa affo och affos matte en helt vanlig dag i deras liv. en roligt illustrerad bok för barn mellan 3 och 6 år.

ESPERI, BENEDIK TE

NORDSTRÖM JÖNSSON, ISA

G R E I F F, S A N N A

Summan av ett år är inte 365

Om himlen rasar — En text- och diktsamling

Boken om Affo

ISBN 978-91-7463-323-8 | mjukband | 40 sidor | 105,90 kr

ISBN 978-91-7463-371-9 | mjukband | 120 sidor | 73,90 kr

ISBN 978-91-7463-390-0 | inbunden | 48 sidor | 195 kr

”håll om mig hårt så att jag slutar darra av din närhet...” att se tillbaka på sitt liv kan vara smärtsamt, men är ibland nödvändigt för att kunna gå vidare. i poesiform berättar författaren rakt och enkelt om sin stundtals svåra uppväxt, men även om sin längtan efter kärlek, skönhet och harmoni.

”det gör ont. när hjärtat blöder, för honom som inte går att få, han som ständigt finns där, som man inte får röra vid. fast att man längtar, efter att få hålla hans hand i sin, känna hans mjuka hud [...]” en diktsamling på 68 sidor att drömma sig bort i – om kärlek, längtan, lust och saknad.

Mårten önskar sig inte några speciella prylar. inget dataspel, ingen tuff mobiltelefon eller några hippa märkeskläder. han önskar sig bara en enda sak – en livs levande jättesköldpadda. så det så! det här är berättelsen om hur Mårten mötte agnes. en väl illustrerad barnbok för barn i åldern 3-6.

H, KRISTINA

O D E L M A R , L I N DA

G R E I F F, S A N N A

Fragment

Nyanser av Saknad — Kärlekspoesi

Mårten & Agnes

ISBN 978-91-7463-337-5 | mjukband | 80 sidor | 95 kr

ISBN 978-91-7463-447-1 | mjukband | 68 sidor | 79 kr

ISBN 978-91-7463-437-2 | inbunden | 40 sidor | 195 kr

“eremonaut i” är den första antologin innehållande dikter och recensioner som är hämtade från nättidskriften eremonaut, en tvärkulturell nättidskrift för poesi, bilder, essäer, artiklar, ect. eremonaut är en sorts kollektivt byggd farkost som navigerar efter skuggor och sandkorn genom en blåsig annanhet.

”texts can conjure up images, and images can conjure up texts.” the swedish poet ove Wahlqvist meets the greek artist Matheo yamalakis – two different temperaments and cultural backgrounds lead to unexpected interpretations, inspired “misunderstandings”, and perhaps some good laughs.

boken innehåller fakta och historik om de främst förekommande uniformsyrken, som på ett lekfullt och enkelt sätt vävs samman med berättelsen om Victoria nio år. innehållet illustreras av detaljrika och originella bilder och riktar sig i första hand till barn mellan 9 och 12 år.

L ARSSON, KIM

WA H L q V I S T, O V E

H E L G E M O, J A S M I N E

Eremonaut I — Poesi & recensioner 2010

Reach this second

Victoria vill bli hjälte

ISBN 978-91-7463-402-0 | mjukband | 132 sidor | 90 kr

ISBN 978-91-7463-407-5 | mjukband | 88 sidor | 75 kr

ISBN 978-91-7463-266-8 | inbunden | 36 sidor | 160 kr


6/ nya böcker peter föll ur flygplanet och ner mot molnen långt nedanför. Molnen visar sig vara fasta och peter upptäcker en helt ny värld. han träffar Jacob och tillsammans ger de sig ut i molnvärlden för att försöka hitta ett sätt för peter att komma tillbaka till undervärlden. en fantasifull roman för barn och ungdomar.

den som undersöker tillståndet för den globala miljön kan lätt drabbas av en chock – det barkar åt helt fel håll. från dystopi till ekoekonomi består av hårda fakta som beskriver situationen för vår miljö och dess ekonomiska samband, varvade med reportage som konkretiserar lösningar på problemen.

behovet och utformningen av konditionsträning är väldigt individuellt, beroende på målsättningen med hunden. Med hjälp av denna träningsdagbok gör du upp en överskådlig träningsplan, för ett helt år, som kan delas upp i fyra faser: grundträning, intensivträning, viloperiod och en intensiv träningsperiod.

NILSSON, SVEN

TIGERBERG, INGEMAR

AG A R D H , B R I T TA

Pojken och molnen

Från dystopi till ekoekonomi – Reportage om en

Träningsdagbok för hund

möjlig framtid ISBN 978-91-7463-408-2 | mjukband | 288 sidor | 199 kr

ISBN 978-91-7463-056-5 | mjukband | 152 sidor | 165 kr

ISBN 978-91-7463-048-0 | mjukband | 116 sidor | 99 kr

boken handlar om viljan – viljan att bejaka och bekräfta sin rätta natur, för att må bra. i historien ställs en psykologisk fråga – är det värt att likna alla andra på bekostnad av sin unika egenart och sitt välbefinnande? Var går gränsen? en väl illustrerad berättelse för barn i alla åldrar.

boken belyser ledningsprocessen och det personliga ledarskapet. syftet med boken är dels att visa hur professionellt utvecklad kunskap om mänskligt fungerande och relaterande kan tillämpas praktiskt i ledningsprocesser och dels att inspirera ledare och medarbetare till professionell och personlig utveckling.

oscar andér som levde 1870-1965 var ung, outbildad och nyfrälst och begav sig till kina för att bli missionär. han återvände sedan till hemlandet för att så småningom skapa sig ett liv som kreativ tjänsteman i det nya seklets oljebransch samt som entreprenör och politiskt och ideelt verksam nybyggare.

WA L D O N , E L I S A B E T H

ZANDRÉN, STIG

ANDÉR, BO

Den annorlunda nyckelpigan

Ledning sökes — Om ledarskap för socialt ansvars-

Farfar steg alltid upp klockan fyra — En bok om

tagande och hållbarhet

Oscar Andér (1870-1965)

ISBN 978-91-7463-396-2 | inbunden | 44 sidor | 235 kr

ISBN 978-91-7463-369-6 | inbunden | 124 sidor | 200 kr ISBN 978-91-7463-016-9 | mjukband | 164 sidor | 100 kr

ska kossan gifta sig? en fängslande historia om den kräsna och bortskämda kossan fabriella som försummade vänskapen på vägen till altaret. en liten parafras om vuxna människors liv, vars ytliga karaktärsegenskaper förstör goda relationer. en väl illustrerad bok för barn mellan 3 och 6 år.

internet är ett mångfacetterat fenomen som måste förstås på ett mångfacetterat sätt. i ”69 teser om internet” lägger per-olof ågren fram ett antal olika teser om internet, från ett flertal olika perspektiv. „internet eroderar geniet“ och „internet är ett kvasiobjekt“ är några exempel på bokens teser.

följ med in i en annan värld och upptäck vad det innebär att lida av dolda neurofunktionshinder, de svårigheter man ställs inför och de kränkningar man utsätts för som drabbad men även som anhörig. genom ”barnabödel” får du bättre förståelse för neurofunktionshinder och dess mystiska språk.

WA L D O N , E L I S A B E T H

ÅG R E N , P E R - O L O F

ANK AR, CAROL A

Ska kossan gifta sig?

69 teser om internet

Barnabödel — Att tala autistiska

ISBN 978-91-7463-418-1 | inbunden | 32 sidor | 215 kr

ISBN 978-91-7463-326-9 | mjukband | 88 sidor | 60 kr

ISBN 978-91-7463-015-2 | mjukband | 116 sidor | 99 kr

all erfarenhet visar, att digitala medier (ikt) kan utgöra ett stöd för utveckling och lärande. speciellt gäller detta elevers samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande. syftet med denna lärarhandledning är att stimulera en elevaktiv undervisning.

denna bok är anpassad till dig som ska eller har börjat konditionsträna din hund och innehåller träningslära med träningstips. britta agard, en av författarna till boken, är certifierad fysioterapeut på hund och är specialiserad på konditionsträning och att förebygga skador hos tjänstehundar.

same same, but different är en enkel kokbok som vill göra dig till kung i köket! här finner du inspirerande recept - allt från Morsans rabarberkaka till Jessicas gubbaröra, lusens Memma, Mange b’s romantiska räkor, bitterballen, surkärringens inlagda gurka eller pilska finnens finska piroger.

S V E D B E R G , S T E FA N ; L I N D H , J Ö R G E N

AG A R D H , B R I T TA

BAUER , M A NGE B

Att förädla information till kunskap — ett lärande

Konditionsträning för hund

Same same but different — Gott och enkelt

ISBN 978-91-7463-066-4 | mjukband | 68 sidor | 229 kr

ISBN 978-91-7463-030-5 | mjukband | 88 sidor | 100 kr

arbetssätt med IKT ISBN 978-91-7463-340-5 | mjukband | 104 sidor | 175 kr


7/ nya böcker this is the abc book for those who already know their alphabet. from a-Z helveticabc deals with the big questions of life: justice, death, aliens, karma, porn, rasism and more. twisting, turning and vivisecting the letters you’ll find heads, tails, good, evil, gender and most likely the meaning of life.

recepten är baserade på gf/cf/sf, vilket innebär att recepten inte innehåller gluten, soja, komjölk eller socker. enkla recept utan krångel. recepten innehåller inga halvfabrikat, glutamat, konstgjorda smak- eller färgämnen och hjälper dig att tillaga god mat, även för allergiker.

trettiotre bilder av kristaller, var och en med symbolisk betydelse, vill förmedla en stillhetens rytm som kan göra det lättare att lösa upp stresstillstånd i kropp och sinne. terapeuten tiiu serenander har kunnat följa otaliga processer, där kvinnor och män har hittat tillbaka till egna harmoniska känslolägen.

B L O M q V I S T, PAT R I K

J O H A N S , C AT R I N

SERENANDER, TIIU

Helveticabc – Neue and eternal questions for those

Mat rätt – Mat för alla även allergiker

KRISTALLER FÖR INSPIRATION OCH GLÄDJE

ISBN 978-91-7463-040-4 | inbunden | 64 sidor | 180 kr

ISBN 978-91-7463-414-3 | mjukband | 156 sidor | 196 kr

ISBN 978-91-7463-452-5 | mjukband | 88 sidor | 220 kr

när författarens egensinniga tibetanska terrier Wilma dog började hon bearbeta sorgen genom att skriva om hundhimlen och upptäckte att här fanns ett enormt tomrum att fylla hos varje hundägare, som mist sin hundvän. här är „rapport från hundhimlen“ med änglahundarnas vardag och viktiga högtider.

är du på rätt plats i livet? Jobbar du med det du vill, eller längtar du efter något annat, men vet inte vad? denna coachingbok guidar till ett svar och ett första steg. boken är handfast och konkret, upplagd som en coachingprocess i åtta delar. den bygger på den meriterade coachen Jaana lindströms erfarenhet.

sigge svamphund, hunden som hade en dålig start i livet och bytte hem ett par gånger under sina första levnadsår, är en speciell hund – han är nämligen en otroligt duktig svamphund, som kan särskilja 25-30 olika svampsorter. sigge har även uppdrag som sörmlandsledens förste fyrbente etappledare.

D E I M O, L E N A

JUMBE , TIA; LINDSTRÖM, JA ANA

S VA M P H U N D, S I G G E ; A N D E R S S O N , H E L E N A

Rapport från Hundhimlen –

Vad vill du – egentligen? Skapa din bästa framtid.

Mitt liv som svamphund

ISBN 978-91-7463-044-2 | mjukband | 164 sidor | 130 kr

ISBN 978-91-7463-032-9 | mjukband | 116 sidor | 300 kr

ISBN 978-91-7463-440-2 | mjukband | 272 sidor | 179 kr

Man skulle kunna säga att boken är som en färgkludd på en tavla som är baserad på ett liv. boken är resultatet av frågan: Vem är du, egentligen? Man skulle kunna jämföra boken med toppen på ett isberg. det som står här skulle lätt kunna sänka ett skepp, men det är ändå bara en liten del av allt.

under frihetskriget, vinterkriget och fortsättningskriget sattes finlands suveränitet på spel. för andra generationen av den finlandssvenska familj, som skildras i denna bok, medförde de ideliga krigen olidliga prövningar. den första generationens öden skildras i en tidigare utgiven bok (Morrhår under skalet).

”föräldrahjälpen” vänder sig till dig som är förälder och kan känna igen sig i att problem, som egentligen är ganska små och vardagliga, ibland kan kännas väldigt svåra att hantera. i ”föräldrahjälpen” får du lära dig om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig att hantera dessa problem på ett strukturerat sätt.

E R N E L A N D, E R I K

L ARS-GÖR AN SUND

S V I R S K Y, L I V

Allt, Inget Och Lite Till

Krevader och morrhår

FÖRÄLDRAHJÄLPEN –

who already know their alphabet

En saga för barn och hundägare

FÖRÄNDRA FAMILJELIVET MED KBT ISBN 978-91-7463-431-0 | inbunden | 160 sidor | 230 kr

ISBN 978-91-7463-017-6 | mjukband | 156 sidor | 109 kr

ISBN 978-91-7463-009-1 | mjukband | 152 sidor | 150 kr

the origin of houda can be traced back to 8th century arabia where it was first presented by an islamic occult movement known as “al Muh’tadoon”. Very little is known about the Muh’tadoon and their work, activities and beliefs, and the movement is famous for its highly secretive and esoteric agendas.

eft (emotional freedomtechniques) är en unik självhjälpsmetod där man knackar på utvalda akupunkturpunkter för att ta bort störningar och blockeringar som kan uppstå i kroppens energisystem. Miljontals människor använder eft dagligen för att ”knacka bort” besvär som panikångest, stress eller sömnsvårigheter..

helena öhrström tar emot telepatiska budskap från plejadborna, för att förmedla dem vidare till oss människor och hjälpa oss in i den ”nya tiden”. de meddelanden hon får innehåller detaljrik information om vad vi ska göra för att skapa fred och harmoni med oss själva och med jorden.

I B N S A I F AT ’ TA H A M E E , J U R M A N ;

N I L S J Ö, S U S A N N E

ÖHRSTRÖM, HELENA

M AC A R T H U R , M U H A M M A D

EFT Nyckeln till verklig frihet

Fredsmeddelande från Plejaderna

ISBN 978-91-7463-453-2 | mjukband | 80 sidor | 69 kr

ISBN 978-91-7463-049-7 | mjukband | 116 sidor | 145 kr

Houda ISBN 978-91-7463-354-2 | mjukband | 172 sidor | 199 kr


Om

är du på rätt plats i livet? Jobbar du med det du vill, eller längtar du efter något annat, men vet inte vad? denna coachingbok guidar till ett svar och ett första steg. boken är handfast och konkret, upplagd som en coachingprocess i åtta delar. den bygger på den meriterade coachen Jaana lindströms erfarenhet.

internet är ett mångfacetterat fenomen som måste förstås på ett mångfacetterat sätt. i ”69 teser om internet” lägger per-olof ågren fram ett antal olika teser om internet, från ett flertal olika perspektiv. ”internet eroderar geniet” och ”internet är ett kvasiobjekt” är några exempel på bokens teser.

Mat för alla även allergiker. recepten är baserade på gf/cf/ sf, vilket innebär att recepten inte innehåller gluten, soja, komjölk eller socker. enkla recept utan krångel. recepten innehåller inga halvfabrikat, glutamat, konstgjorda smak- eller färgämnen.

JUMBE, TIA; LINDSTRÖM, JA ANA Vad vill du — egentligen? Skapa din bästa framtid.

ÅG R E N , P E R - O L O F 69 teser om internet

J O H A N S , C AT R I N Mat rätt — Mat för alla även allergiker

ISBN 978-91-7463-032-9 mjukband | 116 sidor 300 kr

ISBN 978-91-7463-326-9 mjukband | 88 sidor 60 kr

ISBN 978-91-7463-414-3 mjukband | 156 sidor 196 kr

upptäck bod-titlar

tonåren är en tid som vi gärna skapar en distans till så fort vi lämnat den bakom oss, trots att den på ett underligt sätt länkar oss samman. i ett land där det inte är speciellt populärt att visa känslor går vi mot att bli allt mer självständiga, vi känner oss dessvärre som obehövliga.

sommaren 2010 sökte per 34 år kärleken på en svensk dejtingsajt och fick kontakt med anna från ryssland. de inledde en intensiv mejlkontakt som gav per en god insyn i annas liv. pers vetskap om vad som hände i annas dramatiska liv skapade ett behov hos honom av att få berätta om detta.

”föräldrahjälpen” vänder sig till dig som är förälder och kan känna igen dig i att problem som egentligen är ganska små och vardagliga ibland kan kännas väldigt svåra att hantera. i ”föräldrahjälpen” får du lära dig om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa dig att hantera dessa problem på ett strukturerat sätt.

YO S E P H , A N T O N Anton The Poet — Från konflikt till försoning

NILSSON, THOMAS Annas Inferno

S V I R S K Y, L I V FÖRÄLDRAHJÄLPEN — FÖRÄNDRA FAMILJELIVET MED KBT

ISBN 978-91-7463-404-4 mjukband | 84 sidor 59 kr

ISBN 978-91-7463-020-6 mjukband | 100 sidor 80 kr

ISBN 978-91-7463-009-1 mjukband | 152 sidor 150 kr

BoD

läsaren bestäMMer öVer en boks fraMgång – det är en av de grundprinciper som är förankrade i bod:s företagskoncept. därtill ska människors växande behov av kommunikation ges mer utrymme, flexibilitet och frihet. bokutgivning med bod är därför till för alla. bod-böcker trycks inte i förväg utan finns istället virtuellt tillgängliga i bokhandeln och trycks inom 12 timmar, från det att en beställning mottagits, redan från och med ett exemplar. bod:s styrka består av att snabbt och enkelt tillgängliggöra titlar för varje bokhandel, genom ett fast samarbete med bokgrossisten. därtill finns titlarna tillgängliga hos de större internetbokhandlarna. bod övertar dessutom, om författaren önskar, konverteringen av böckerna kostnadsfritt till alla allmänna format för etablerade e-bokläsare, såsom apple ipad/iphone, samt listningen för försäljning i apple ibookstore. bod är, förutom i sverige, även verksamt i danmark, finland, norge, frankrike, tyskland, österrike och schweiz.

ihre bestellungen beställ bod-titlar hos bokrondellen, förlagssysteM eller direkt hos bod: info@bod.se BoD™ – Books on DemanD sTURePLan 4C, 114 3 5 s T o C k H o L m

tel.: 08-463 10 97 info@bod.se • WWW.bod.se

BoD Nya Böcker, sommar 2012  

BoD:s katalog Nya Böcker innehåller 48 nya titlar inom fack- och skönlitteratur, lyrik, barn- och ungdomslitteratur och även inom vetenskapl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you