Page 1

Årsberättelse 2013


2

Kvarkenrådets syfte är ○○ att verka för att främja integrationen inom regionen ○○ att främja samverkan över Kvarken mellan såväl offentliga myndigheter

och organisationer som privata företag, organisationer och föreningar; ○○ att minska och eliminera gränshinder; ○○ att tillvarata regionens förutsättningar och främja regionens utveckling

inom främst följande områden: ̕̕ näringsliv ̕̕ kommunikationer och transportinfrastruktur ̕̕ forskning och utveckling samt utbildning ̕̕ kultur ̕̕ bärkraftiga energilösningar ̕̕ miljö-, avfalls- och återvinningsfrågor ̕̕ turism ̕̕ idrott ̕̕ barn och unga ̕̕ hälso- och sjukvård

Kvarkenrådet Sandögatan 6, FI-65100 Vasa tfn +358 (0)6 319 5500 info@kvarken.org www.kvarken.org


3

Västerbottens län Umeå Örnsköldsvik

Mellersta Österbotten Karleby Jakobstad Vasa

Österbotten Seinäjoki

Södra Österbotten

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.


4

O R G A N I S AT I O N

Personal ○○ Direktör Mathias Lindström ○○ Kanslisekreterare Maria Snickars

Projektpersonal ○○ Koordinator Susanna Ehrs ○○ Projektledare Susanne Skata, Världsarv i samverkan

63 grader nord – Världsarvsambassadörer

○○ Pedagog Herman Fogelberg, Världsarv i samverkan

63 grader nord – Världsarvsambassadörer

○○ Projektledare Linda Blomqvist,

Selling. Tjänstledig 1.8-31.12.2013

○○ Projektledare Ida Westerlund, Selling fr.o.m. 1.8.2013 ○○ Projektkoordinator Tuuliina Tuominen,

Selling (Södra Österbottens förbund) 1.1-31.10.2013

○○ Projektkoordinator Juha Sarviaho,

Selling (SEAMK) 1.11-31.12.2013 Kansli på Sandögatan 6 i Vasa och arbetsrum på INAB i Umeå. Årsmöte Kvarkenrådet rf:s årsmöte hölls 22 maj i Vasa. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden samt val av ny styrelse förrättades. Kvarkenrådets medlemskap i arbetsgrupper: ○○ Direktör Mathias Lindström:

̕̕ ̕̕ ̕̕ ̕̕ ̕̕

Medlem i Kvarkenrådets strategigrupp Medlem i NLC arbetsgruppen Medlem i NOSTRA Steering Committee Medlem i Association of European Border Regions AEBR Medlem i styrgruppen för projektet Världsarvsambassadörer ̕̕ Medlem i styrgruppen för projektet Selling ̕̕ Medlem i Österbottens handelskammares trafikutskott ̕̕ Medlem i styrgruppen för projektet Logistics Solutions ̕̕ Representant i styrgruppen för Midway Alignment ̕̕ Medlem i styrgruppen för projektet Business Development ̕̕ Medlem i styrgruppen för projektet SUPERB ○○ Susanna Ehrs: ̕̕ Medlem i Kvarkenrådets strategigrupp, suppleant i styrgruppen för projektet Business Development ○○ Susanne Skata: ̕̕ Medlem i styrgruppen för Kvarken på webben Revisorer ○○ Ordinarie revisor Benita Öling, CGR ○○ Revisors suppleant Tapani Rotola-Pukkila, CGR

Medlemmar Föreningens huvudmedlemmar är: ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Österbottens förbund Södra Österbottens förbund Mellersta Österbottens förbund Vasa stad Seinäjoki stad Karleby stad Staden Jakobstad Region Västerbotten Örnsköldsvik kommun

Övriga medlemmar är: ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Vaasan yliopisto NTM-centralen i Österbotten Pedersöre kommun Nykarleby stad Teuvan kunta Larsmo kommun Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Kaskö stad Suomen Sininen Tie ry Österbottens handelskammare Företagarna i Västerbotten Umeå kommun Lycksele kommun Västerbottens handelskammare Kronoby kommun Kristinestad stad Österbottens fiskarförbund Alavus stad Vilhelmina kommun Föreningen Norden i Västerbotten Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf


5

Styrelsen Styrelsen har haft sex möten år 2013, 20 februari i Seinäjoki, telefonmöte 23 april, före årsmötet samt konstituerande möte efter årsmötet 22 maj i Vasa, telefonmöte 6 september samt 8 november i Karleby. Styrelse 2013 1.1.-22.5.2013 Finland Ordinarie

Ersättare

Tomas Häyry, ordförande

Christina Knookala

Vasa stad

Ulla-Maj Wideroos

Olav Jern

Österbottens förbund

Tapio Liinamaa

Markus Aaltonen

Södra Österbottens förbund

Antti Isotalus

Roy Sabel

Karleby stad

Jorma Rasinmäki

Antti-Kustaa Rankonen

Seinäjoki stad

Kajsa Kouvo

Anne Sormunen

Mellersta Österbottens förbund

Sverige Ordinarie

Ersättare

Lennart Holmlund, viceordf.

Gunilla Lundgren

Regionförbundet Västerbotten

Lilly Bäcklund

Mathias Haglund

Regionförbundet Västerbotten

Mattias Larsson

Tobias Sundberg

Regionförbundet Västerbotten

Marianne Löfstedt

Veronica Kerr

Regionförbundet Västerbotten

Ann-Christin Westerlund

Tomas Hartman

Regionförbundet Västerbotten

Jörgen Gidlund

Elvy Söderström

Örnsköldsviks kommun

22.5-31.12.2013 Sverige Ordinarie

Ersättare

Lennart Holmlund, ordförande

Gunilla Lundgren

Regionförbundet Västerbotten

Lilly Bäcklund

Mathias Haglund

Regionförbundet Västerbotten

Mattias Larsson

Tobias Sundberg

Regionförbundet Västerbotten

Marianne Löfstedt

Veronica Kerr

Regionförbundet Västerbotten

Ann-Christin Westerlund

Tomas Hartman

Regionförbundet Västerbotten

Jörgen Gidlund

Elvy Söderström

Örnsköldsviks kommun

Finland Ordinarie

Ersättare

Joakim Strand viceordf.

Tomas Häyry

Vasa stad

Olav Jern

Ulla-Maj Wideroos

Österbottens förbund

Asko Peltola

Tapio Liinamaa

Södra Österbottens förbund

Antti Isotalus

Roy Sabel

Karleby stad

Jorma Rasinmäki

Antti-Kustaa Rankonen

Seinäjoki stad

Kajsa Kouvo

Jukka Ylikarjula

Mellersta Österbottens förbund


6

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Direktörens hälsning

Europa förstår oss och framtiden är målet TEN-T, Midway Alignment, Comprehensive network, Core network, Connecting Europe Facility, NDPTL, Open Days, Motorways of the Sea, Integrated multimodal solutions, Baltic Transport Outlook, LNG, Public Private Partnership. Låter det bekant? För gemene man säger dessa ord och förkortningar oftast ingenting. För oss som jobbar med EU-projekt och i tätt samarbete med kommissionen är det vardag. Språket kallas ”kommissionens språk” och vi håller på att lära oss det. I vår region räcker inte längre svenska, finska och engelska. Vi måste även lära oss tala med kommissionen på kommissionens eget språk. Lyckas vi med det till fullo är förutsättningarna för att utveckla Kvarkenregionen och samarbetet över Kvarken betydligt större än tidigare. Det har vi redan nu sett prov på. Vi har övergett gamla beprövade koncept och gått in för att börja kommunicera på ett nytt sätt och med nya termer. Tagit ett nytt grepp om saken helt enkelt. Det har betalat sig. Vi har lyckats förverkliga det som vi länge aktivt har arbetat för; att äntligen få med EU i arbetet med att säkerställa trafiken över Kvarken i form av det inflytelserika projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Ni kan läsa mera om detta projekt längre fram i denna publikation. Kvarkenrådet är dock mera än bara Kvarken­ trafiken, trots att en fungerande trafik är mycket viktigt i det gränsregionala samarbetet. Kvarkenrådet strävar efter att intensifiera samarbete regionerna emellan på alla olika plan och förut-

sättningarna och möjligheterna är enorma. Vi måste dock våga se på dessa möjligheter och den potential som finns på ett förutsättningslöst sätt. I förslaget till Kvarkenrådets nya strategi ingår som en åtgärd att utreda möjligheterna och viljan hos medlemmarna för att omstrukturera, formalisera och intensifiera det gränsregionala samarbetet över Kvarken i syfte att stärka och lyfta detta fungerande samarbete till en ny nivå. Framtiden är målet och Kvarkenregionen besitter alla förutsättningar för att lyckas. Målet är att genom konkret samverkan skapa den starkaste regionen i hela Europa. För att lyckas med detta är den folkliga samverkan ytterst viktig, att gemene man inser vad den konkreta nyttan med ett fördjupat gränsregionalt samarbete betyder just för hen. Strategin lyfter således även upp vikten av att stärka det folkliga samarbetet de kommande åren. Samarbete handlar om tillit och om att våga. Båda dessa ingredienser har vi i Kvarkenregionen. Tillsammans är vi starka. Mathias Lindström Direktör Kvarkenrådet r.f.


7

Ordförandes hälsning

Just nu pågår en mycket positiv utveckling i Kvarkenregionen Det är mycket glädjande att EU ser trafiken över Kvarken som en del i den europeiska transportinfrastrukturen. Hade man inte gjort det så hade inte Kvarkentrafiken fått TEN-T finansiering för projektet Midway Alignment. När TEN-T policy officer José Anselmo från DG Move besökte Umeå och diskuterade projektet så hade han ett positivt budskap. Midway Alignment är ett prioriterat projekt som ligger rätt i tiden. Nu gäller att se vilken typ av färja som behövs, som är miljövänlig, går i is och håller i 30-40 år. Både EU och den finska regeringen har tydligt visat sitt stöd för trafiken, nu gäller det också att lägga kraft på att även få med den svenska regeringen på båten. Inom Kvarkenregionen har man överlag ett stort intresse för samarbete över gränserna, och de geografiska avstånden är inget hinder för samarbetsviljan. Engagemanget för gränsöver­ skridande samarbete är starkt, både inom den offentliga sektorn och näringslivet. I nuläget har vi en välfungerande färjetrafik i Kvarken, som drivs av Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma färjebolag NLC Ferry. Under det senaste året har turistströmmarna över Kvarken ökat betydligt, och nuvarande år ser ut att kunna bli ännu bättre. Under Umeås kulturhuvudstadsår 2014 ordnas en mängd intressanta evenemang som lockar folk över Kvarken. Kvarkenrådet har en mycket viktigt roll som sammanhållare och samarbetsforum i Kvarkenregionen. Kvarkenrådet arbetar varje dag med att

på olika sätt främja Kvarkentrafiken och sammanhållningen i regionen, genom lobbyingverksamhet, information, arbetsgrupper, projektverksamhet och så vidare. Nu fungerar Kvarkenrådet också som projektledare för Midway Alignment projektet, och har ett viktigt ansvar för att driva projektet i hamn. Vägen över Kvarken är en del av en Europaväg som självklart måste vara öppen året runt. Den enda lösningen som finns för en fungerande trafik året runt är att ge stöd till en ny färja som klarar E12 trafiken tills visionen om en fast förbindelse förverkligas. Utvecklingen måste ständigt gå framåt och man måste vara alert, status quo är inget alternativ. EUs nya strukturfondsperiod med nya EU program träder snart i kraft. Då ska vi vara aktiva på olika sätt för att stärka hela Kvarkenområdet, inklusive den norska delen i Botnia-Atlantica området. Genom att starkare knyta samman våra regioner och dra nytta av våra gemensamma resurser kan vi skapa goda synergieffekter och tillväxt i hela området. Som styrelseordförande för Kvarkenrådet vill jag rikta ett varmt tack till personalen och de förtroendevalda för deras insatser för Kvarkensamarbetet under det gångna året, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Lennart Holmlund Styrelseordförande Kvarkenrådet r.f.


8

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Kvarkenrådets strategigrupp. Foto: Mattias Larsson

Kvarkenrådets basverksamhet Kvarkenrådets basverksamhet är att främja gränsregionalt samarbete. Detta görs bl.a. genom att sammankalla och starta upp olika samarbetsprojekt eller samarbetsstrukturer, genom att hyra ut simultantolkningsanläggningar, genom informationsverksamhet och att utöva intressebevakning. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala organ. Kontakten till Nordiska Ministerrådet är regelbunden. För att främja det gränsregionala samarbetet hjälper Kvarkenrådet med att starta upp nya projekt och samarbetsnätverk. Utöver att främja det professionella samarbetet beviljar Kvarkenrådet resebidrag till föreningar och organisationer som vill planera ett samarbete med en motsvarande organisation i grannlandet. Europeiskt perspektiv har erhållits genom deltagandet i AEBR (Association of European Border Regions), som är en intresseorganisation för europeiska gränsregioner. AEBR arbetar bl.a. med intressebevakning, erfarenhetsutbyte och information. Kvarkenrådet delar medlemskapet i AEBR med MidtSkandia, vilket minskar arbetsbördan och kostnaderna. Det europeiska perspektivet har även erhållits genom deltagande i Network of Straits (NOSTRA) projektet. Strategiarbete Enligt stadgarna för Kvarkenrådet r.f.§11

skall för föreningens verksamhet finnas en 3-årig strategiplan som fastställs av ordinarie föreningsmöte och en 1-årig handlingsplan som fastställs av styrelsen. Planerna skall i så stor utsträckning som möjligt harmoniseras med respektive regions egna utvecklingsplaner beträffande gränsregionala strategier, samt vara i överensstämmelse med Nordiska Ministerrådets övergripande mål och prioriteringar för det gränsregionala samarbetet. De stödberättigade aktiviteter för gränsregionalt samarbete som fastställs av EU skall även beaktas i planerna. Kvarkenrådets styrelse utsåg vid sitt möte 22.5.2013 en strategigrupp med uppgift att ta fram en ny strategiplan för Kvarkenrådet 2014-2016. Strategigruppen har haft följande sammansättning: Jörgen Gidlund (ordförande), Ann-Christin Westerlund, Mattias Larsson, Olav Jern, Asko Peltola och Jukka Ylikarjula. Kansliets representanter: Mathias Lindström och Susanna Ehrs. Under hösten 2013 har strategigruppen tagit fram ett utkast till en ny strategi för Kvarkenrådet 2014-2016, med sikt på 2020. I strategiplanen redogörs för Kvarkenrådets strategiska huvudvägar samt Kvarkenrådets prioriterade insatsområden. Kvarkentrafiken Färjetrafiken är en av Kvarkenrådets kärnfrågor och organisationen har genom all sin verksamhet strävat efter att

trygga och utveckla kommunikationerna inom Kvarkenregionen. Under år 2013 har en stor del av Kvarkenrådets arbetstid och ekonomiska resurser satsats på färjetrafiken, bl.a. i form av lobbyingverksamhet och intressebevakning samt genom projektledning av TEN-T projektet Midway Alignment. Efter att Kvarkentrafiken försattes i en särdeles svår situation efter att RGline meddelade att bolaget ansöker om konkurs i slutet av 2011 har mycket hänt. Finländska kommunikationsministeriet tillsatte snabbt en arbetsgrupp för att ge förslag på hur Kvarkentrafiken skall kunna säkerställas både på kort och på lång sikt. Kvarkenrådet satt med i den arbetsgrupp som var unik eftersom även representanter från Västerbotten hade kallats som medlemmar i gruppen. Gruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Merja Kyllönen 11.10.2012. Rapporten byggde till stor del på de utredningar som Kvarkenrådet låtit göra inom ramen för diverse projekt, bland annat Kvarken Shortcut System. Kontentan var att trafiken måste säkerställas på kort sikt genom att bilda ett bolag och skaffa en färja som kan trafikera under tiden som man jobbar fram den långsiktiga lösningen. Den långsiktiga lösningen skulle vara att lokala, regionala och nationella myndigheter tillsammans med Europeiska Unionen skulle utreda möjligheterna att initiera ett EU-finansierat


9

projekt för att bygga en ny, för Kvarkentrafiken specialanpassad, miljövänlig färja. Vasa och Umeå tog emot detta uppdrag och bildade bolaget NLC-Ferry och införskaffade i raska tag färjan Wasa Express som nu har trafikerat i snart ett år över Kvarken. Trafiken har fått en mycket bra start och både passagerarmängden och godstrafiken har ökat på linjen. Passagerarmängden har ökat explosionsartat och 153 705 passagerare reste med färjan redan detta första år. Detta kan jämföras med år 2011 då endast 46 000 personer reste över Kvarken med färja. Att återfå en fungerande färjetrafik har en enormt stor betydelse för alla regioner involverade i Kvarkenrådet. Man inledde omedelbart även arbetet med att ta fram en ansökan för ett erhålla EU-stöd för att bygga upp en fungerande transportkorridor över Kvarken och som i en del av detta ingår även att bygga en ny färja. Från EU-kommissionens sida har man visat intresset för denna transportkorridor som även gynnar andra medlemsstater än Finland och Sverige. Man har tagit fasta på TEN-T nätverket och befintliga transportkorridorer och visat på hur en fungerande transportkorridor i öst-västlig riktning kan komplettera dessa och hur det kan stärka EU:s konkurrenskraft. Projektet har fått namnet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Både finska och

svenska staten, regionerna samt tunga privata aktörer som Volvo, Wärtsilä, SSAB och ABB är med som partner i detta projekt. Kvarkenrådet fungerar som projektledare och administratör för projektet. Projektets första fas pågår 15.10.2013-31.12.2015. Detta är en enorm framgång för den norra delen av våra länder och kan medföra många positiva synergieffekter. Kvarkenrådet har varit aktivt med i hela denna process och också finansierat en hel del av de åtaganden och utredningar som legat till grund för denna ansökan i och med de projekt som har bedrivits i syfte att stärka det öst-västliga transportnätverket, såsom Kvarken Shortcut System och Nordic Logistic Corridor. Det är således en stor framgång för framtida kvarkensamarbete att detta projekt kan förverkligas. Projektet är utan tvekan det viktigaste projekt som Kvarkenrådet under sin verksamhetstid varit eller kommer att vara involverad i och delta i förverkligandet av. Förverkligandet av detta projekt kan säkerställa ett fungerande gränsregionalt samarbete för minst 50 år framöver. Verksamhet för att sänka gränshinder Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som ”varje hinder som omöjliggör, försvårar eller begränsar människors möjligheter att verka över de nationella gränserna”.

Wasa Express. Foto: Fredrika Moliis/Wasaline

Enligt Nordiska ministerrådets prioriteringar skall gränsregionerna sträva till att sänka gränshinder. Kvarkenrådets verksamhet strävar genomgående till att sänka gränshinder. Kvarkenrådet arbetar aktivt för att sänka gränshinder bl.a. genom att sänka språkbarriärerna genom simultantolkningsverksamheten, genom att fungera som förmedlare av kontakter, genom informationsverksamhet och intressebevakning samt genom att bevilja resebidrag till organisationer och föreningar som arrangerar gräns­ överskridande aktiviteter. Kvarkenrådet strävar även efter att sänka gränshinder inom ramen för de projekt som bedrivs. Informationsverksamhet Kvarkenrådets hemsida www.kvarken.org uppdateras kontinuerligt, både om den allmänna verksamheten och om projektverksamheten samt övriga aktuella händelser inom det gränsregionala samarbetet. Under år 2013 har Kvarkenrådets hemsida förnyats och moderniserats. Pressen informeras om aktuella händelser genom pressmeddelanden och pressinformationstillfällen.


10

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Kvarkenrådets projektverksamhet Kvarkenrådet har drivit fyra egna projekt under år 2013. Logistikprojekten NLC Cooperation och NLC Investments, Selling – Regional tillväxt genom kultur samt Världsarv i samverkan 63 grader Nord – Världsarvsambassadörer. NLC Cooperation och NLC Investments Nordic Logistic Corridor (NLC) är Region Västerbottens, Kvarkenrådets och MidtSkandias gemensamma projekt för att utveckla Nordic Logistic Corridor/ E12 stråket till en välfungerande, miljövänlig och effektiv europeisk transportkorridor. Projektets aktörer bygger tillsammans upp ett färdigt koncept för en hinderfri gemensam transportlösning.

Projektet är ett strategiskt steg i syfte att stärka regionens konkurrenskraft . NLC Corridor utgör ett viktigt transportstråk från Atlantkusten i Norge ända till St Petersburg, och bygger på ett utvecklat samarbete mellan hamnarna och logistikcentren längs korridoren. Kvarkentrafiken mellan Vasa och Umeå är en mycket viktig länk i denna kedja. Genom satsningar på trafiken stärks hela regionens konkurrenskraft och nya tillväxtområden skapas. Förutom den regionala betydelsen har NLC Corridor betydelse också nationellt och internationellt, som en del av EUs prioriterade transportnätverk TEN-T, där E12 ingår.

Nordic Logistic Corridor

Nordic Logistic Port of Center, Storuman Mo i Rana Port of Mosjöen

Nordic Logistic Center, Umeå Port of Umeå

Logistic Center Vasa/Korsholm Port of Vasa

Projektet är uppdelat i två delar, NLC Cooperation och NLC Investments. Projekten har gemensam projektledning, gemensam styrgrupp och gemensamma målsättningar. Inom NLC Cooperation skapas samarbetsstrukturer för transportstråket, såsom gemensamt bokningssystem, smidiga godshanteringslösningar, gemensam marknadsföring etc. Inom NLC Investments förbättras servicen i Vasa och Umeå hamnar genom omfattande investeringar. Målsättningen med hamninvesteringarna är att förbättra servicen i hamnarna och anpassa verksamheten till förändrade krav. Samarbetsprojektet Nordic Logistic Corridor har under 2013 bl.a jobbat strategiskt för att stödja utvecklingen av Kvarkenlänken. Projektet sammanför Norges, Sveriges och Finlands ambitioner för E12 och strävar efter ett koordinerat och effektivt E12 stråk för gods och passagerare. Stora investeringar har gjorts längs stråket, men en del flaskhalsar gör att dess fulla potential inte nås. Den viktigaste flaskhalsen att förbättra är Kvarkenförbindelsen och detta har därför varit prioriterat från alla tre länder i projektet. Aktiviteterna inom projektet har syftat till att öka förståelsen bland beslutsfattare regionalt, nationellt och inom EU för betydelsen av en väl fungerande Kvarkenlänk. Genom strategiska punktinsatser såsom exempelvis seminarier vid Almedalen, TEN-T dagarna, Helsingfors ambassad, Brohamnsinvigning och projektets egen konferens kunde Nordic Logistic Corridor bidra till delprojekt 1 fick möjlighet att starta under hösten. Projektets huvudevenemang under det gångna året var NLC Conference 23 maj 2013 ombord på Wasa Express. Talare var bl.a. Magnus Oldenburg från Näringsdepartementet, Kirsi-Maarit


11

NLC Conference: NLC projektets monter

Poljatshenko från Finpro, Henrik Wilhelms från Wärtsilä, Oddgeir Danielsen från NDPTL och många fler. Konferensen hade över 100 deltagare, politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter. Projektet har också arbetat med faktabaserade argument för betydelsen av stråket för näringslivet. En gemensam godsströmsanalys samt opportunity study east och west har haft syftet att redogöra för hur transporterna går i dag

NLC Conference: Ulla-Maj Wideroos och Lennart Holmlund

samt att visa hur möjligheterna kan se ut om man skulle lägga om transportkedjorna öst-västligt. Projektets helhetsbudget är 4,1 miljoner euro, varav 2,6 miljoner utgörs av direkta investeringar i Vasas och Umeås hamnar. Projektet finansieras genom EU strukturfondspengar via BotniaAtlantica-programmet, genom Nordiska Ministerrådet, samt nationell medfinansiering från Sverige, Finland och Norge.

NLC Conference: Magnus Oldenburg, Näringsdepartementet

Region Västerbotten är projektets Lead Part och Kvarkenrådet och MidtSkandia fungerar som samordnande projektledare för NLC Corridor. Projektet pågår fram till 30.6.2014.

NLC Conference: Kirsi-Maarit Poljatschenko, Finpro


12

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Det gränsöverskridande världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer BA-projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer” (VISVAA) har som mål att utbilda politiker, tjänstemän, företagare, guider och lärare i världsarvskommunerna samt sprida information till allmänheten om det gemensamma världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård. Projektet jobbar med två temata: världsarvet i samhället och världsarvet i skolan. År 2013 har varit projektets mest aktiva år. Det ordnades över tjugo utbildningar för de olika grupperna och åtta stora utbytesträffar mellan aktörer i den västra och östra delen av världsarvet. Träffarna innehöll utbildningspaket, besök i världsarvsnaturen och gemensamma diskussioner om hur man kan sam-

Lärare från Höga Kusten besöker Kvarkens skärgård. Foto Susanne Skata

verka för att i Kvarkenregionen ta vara på världsarvsstatusen på bästa sätt. VIS-VAA har också ordnat tematimmar för allmänheten i form av föreläsningar, utställningar och informationspaket i samband med världsarvsluncher. Inom skoltemat har utbildningsmaterialet från tidigare projekt utökats och spridits. Därtill har över hundra lärare utbildats och inspirerats att ta upp världsarvet och föra världsarvstanken vidare till kommande generationer. Projektet har en totalbudget på 900 000 euro och finansieras genom EU strukturfondspengar via BotniaAtlantica-programmet, samt regional medfinansiering från Kvarkenrådet/ Nordiska Ministerrådet, Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens för-

bund, Forststyrelsen, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun och Vörå kommun. Projektet pågår fram till 31.3.2014. Selling – Regional tillväxt genom kultur Selling är ett utvecklingsprojekt för kulturentreprenörskap inom Kvarkenområdet. Den grundläggande tanken bakom projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kulturentreprenörskap och kulturutövande i regionen genom ökat samarbete, utbildning, informationsspridning samt effektivare utnyttjande av regionens befintliga kulturresurser. Målsättningen är att kulturen skall fungera som en regional tillväxtfaktor i Kvarkenområdet. Under året 2013 har Selling fortsatt jobba över hela kulturfältet i Kvarken­

Deltagare i tjänstemanna- och politikerutbytesträff i Kvarkens skärgård. Foto: Susanne Skata


13

Den sista och avslutande workshopen av fyra hölls i Umeå. I International workshops deltog åtta konstnärer från Österbotten, Västerbotten och Södra Österbotten. regionerna Västerbotten, Österbotten och Södra Österbotten. Projektet försöker hela tiden utveckla kulturbranschen och förutsättningarna för regionernas kreatörer. Två seminarier ordnades under året, AFTER-seminariet i Jakobstad och ”Kreativa Kvarken” i Umeå. Båda var tillfällen för framtidsdiskussioner, det första riktat till regionens formgivare och fotografer. AFTER lockade nästan 100 personer där en av huvudföreläsarna var Paola Suhonen. På ”Kreativa Kvarken” träffades närmare 30 personer från offentlig förvaltning och andra instanser i regionerna och diskuterade framtida samarbeten över Kvarken. Under vårvintern ordnades galorna Umeå Skaparpris och Kreagalan där Selling var med och gav synlighet åt artister från regionerna. Under Kreagalan i Vasa spelade t.ex. Umeåsångerskan Skator, som vann Årets musikpris på systergalan i Umeå. I samband med Umeå Open i mars ordnade Selling en spelning med det österbottniska bandet Burning Hearts på Wasa Express. Detta sådde ett frö till ytterligare samarbeten och den 22 november hölls tidernas första Popkryssning mellan Umeå och Vasa, på initiativ av kulturföreningen Humlan i Umeå i samarbete med Selling.

I juni ordnade Selling en mediaresa i Kvarkenregionen för fem europeiska frilansjournalister. De fick besöka de tre regionerna och se vilket kulturföretagande som redan finns här. Utöver det har Selling arrangerat ett konstexportprojekt, International Workshops, som var mycket lyckat, fungerat som medarrangör i filmfestivaler på båda sidorna Kvarken och initierat samarbete mellan Film i Österbotten och i Västerbotten. Selling har också ordnat konkreta träffar för formgivare i regionerna där de fått mötas och ta del av varandras arbetssituation och -möjligheter. Konkreta och spännande samarbeten har fötts ur dessa möten, precis i enlighet med Sellings målsättning. Selling har en totalbudget på 610 000 euro och finansieras genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlanticaprogrammet, samt regional medfinansiering från Region Västerbotten, Umeå kommun, Österbottens förbund, Kvarkenrådet/Nordiska Ministerrådet, Concordia, Södra Österbottens förbund, Seinäjoki yrkeshögskola SEAMK, Vasa stad och Vasek. Projektet pågår fram till 31.10.2014.

Designern Paola Suhonen var en av huvudföreläsarna och dragplåstret på AFTER-seminariet i Jakobstad som lockade runt hundra åhörare.

Komikern Krisse Salminen bjöd upp Anders Aromäki på scenen under Kreagalan 2013 som hölls i Vasa.


14

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Midway Alignment kick-off i Umeå 17 december 2013

Midway Alignment of the Bothnian Corridor Kvarken Multimodal Link är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata intressenter på båda sidor om Kvarken. Projektets huvudsakliga syfte är att uppgradera transportrutten över Kvarken, med målsättningen att uppfylla internationella krav på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt transportsystem med en hög grad av multimodalitet och driftssäkerhet, samt att säkra Kvarkenförbindelsen på lång sikt. Projektet omfattar ett transportsystem för både gods och passagerare. Projektet är utvecklat av Vasa stad och Umeå kommun. Kvarkenrådet fungerar som projektledare och samordnare. Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1, 2013-2015: I denna fas skall man göra utredningar och studier för hur hamnarnas infrastruktur måste anpas-

sas för en ny färja samt hur bränsleförsörjning skall ske. Man skall även rapportera/undersöka hur infrastrukturen till och från hamnarna förbättrats/borde förbättras för att transportkorridoren skall fungera smidigt. I denna fas skall även göras utredningar om hur en ny färja bör koncepteras och utformas och även ritningar och miljövänliga lösningar skall tas fram i denna fas. I denna fas ingår även att övertyga både Finlands och Sveriges regeringar att detta projekt inte endast är viktigt för Kvarkenregionen utan även för respektive land och på så sätt kunna erhålla nationell medfinansiering för att kunna förverkliga den fungerande transportkorridoren med ett nytt fartyg. Således måste man även ta fram en finansieringsmodell för hur fas 2 skall förverkligas. Fas 2, 2016-2018: Går ut på att förverkliga de åtgärder som planeras och byggandet av behövlig infrastruktur

samt byggandet av färjan. Målet med projektet är att: ̕̕ designa och utveckla en ny färja för Kvarken  ̕̕ göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mer effektivt med tanke på både miljö och ekonomi  ̕̕ göra regionen mer attraktiv på marknaden  ̕̕ trygga driftstabiliteten på lång sikt  ̕̕ introducera innovativa teknologier och lösningar samt sprida best practices inom EU EU kommissionens TEN-T program har godkänt projektet och av den totala budgeten på 20 734 955 euro kommer EU att finansiera 6 129 000 euro.


15

NOSTRA studiebesök i Helsingfors och Tallinn i september

NOSTRA Kvarkenrådet deltar i INTERREG IVC projektet NOSTRA – Network Of STRAits. 15 europeiska sundsregioner deltar i projektet. NOSTRA projektets syfte är 1) att sätta fokus på de europeiska sunden och deras specialbehov med havsgräns och att bevaka deras intressen i EU programmen och strukturfonderna 2014-2020; 2) att utveckla uppkomsten av olika samarbetsprojekt och främja samarbete mellan sunden för att främja ekonomisk utveckling, miljöskydd, trafik och logistik, kultursamarbete och turism.

Under år 2013 har NOSTRA projektet ordnat studiebesök i Dover med temat kustlandskap och -planering, i Lecce med temat turism och kulturarv, vid Fehmarn Bält med temat marinsäkerhet och grön trafik och vid Finska viken med temat kust- och inlandsekonomi. Kvarkenrådets representanter har deltagit i de flesta av dessa tillfällen

Talmannen i Finlands riksdag Eero Heinäluoma hälsade NOSTRA deltagarna välkomna till Helsingfors. NOSTRA studiebesök i Lecce i juni


16

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Micro helikoptern AscTecFalco 8, helikopterns kontroll och datorn som används för att köra de planerade rutterna. Foto. Ulrika Björkman

Kvarkenrådet medfinansierar följande projekt som ägs/drivs av andra parter: SUPERB Projektet SUPERB – Standardisering Utveckling av Planering och Ekologiska Redskap för Bottniska viken – har som målsättning att ta fram metoder för effektiv kartläggning av våra havsområden för att möjliggöra hållbar förvaltning och planering, samt att föra samman organisationer och personer som ansvarar för planering och förvaltning i enlighet med principerna om ICZM. 2013 var ursprungligen SUPERBprojektets sista verksamhetsår men projektiden har dock förlängts med sex månader och kommer att avslutas den 30.6.2014. Detta tack vare att projektets

Havsbandet strax norr om Umeå. Dessa grunda områden är mycket viktiga ur en biologisk och ekologisk synpunkt men det är väldigt tidskrävande att inventera därför testar SUPERB om användning av mikrohelikopter skulle kunna vara ett alternativ. Foto från helikoptern

resultat har varit mycket goda och det därmed fanns möjlighet till tilläggsfinansiering för att kunna utnyttja den innevarande kunskapen och resurserna ännu bättre. Undervattenskameran som utvecklats inom projektet börjar nu få sin slutgilltiga form och den testades under sommaren med synnerligen goda resultat. Under två höstdagar testades projektets minihelikopter i Umeå. Det är tänkt att se vilken möjlighet det finns att använda en radiostyrd helikopter vid inventering av mycket grunda havsområden. Dagarna var mycket lyckade och resultaten kommer att visas i en rapport samt pressenteras på projektets slutse-

minarium. Även en ingående rapport om användningen av LiDAR-data vid planering av marinvindkraft har färdigställts inom projektet. Projektets kommer att arrangera ett slutseminarium i Umeå i april 2014. Projektet genomförs i samarbete mellan Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västerbotten. Projektet finansieras av Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Länsstyrelsen Västerbotten, Kvarkenrådet, Forststyrelsen, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Gävleborg.


17

Kvarken på Webben

Workshop mellan företag och studenter

Business Development Visionen med Business Development projektet är att skapa tillväxtvilja och tillväxtmöjligheter hos befintliga och nystartade SME företag inom Kvarkenregionen. Syftet med projektet är att anordna nätverksträffar samt utvecklingsgrupper och utveckla arbetsmodeller för SME företagen i regionen i samverkan med universitet och högskolor. Det arbetet syftar bl.a. till att skapa och implementera arbetsmodeller för hur högskola och näringsliv kan mötas och samarbeta för att utveckla nya innovationer och kommersialisera affärsidéer. Den primära målgruppen är etablerade SME företagare, nystartade företagare, potentiella företagare samt universitet/högskolor i Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Den sekundära målgruppen är företagsinriktade organisationer inom Botnia-Atlantica området. Projektet har under det gångna året jobbat intensivt med att skapa ett fungerande samarbete och en gränsöverskridande plattform för utbyte av kunskap

mellan företagare, universitet och högskola. Arbetet har genomförts dels genom olika workshops där studenter och företag träffats för att tillsammans jobba med produktutveckling, och dels genom erfarenhetsutbyten mellan näringslivet och universitet och högskola. En viktig del av verksamheten under året har varit att kommersialisera nya affärsidéer för företag i Sverige och Finland. Team har skapats runt företaget och med hjälp av detta så har projektet lyckats möjliggöra att 21 företag har fått hjälp att kommersialisera produkter ut på marknaden, bla med hjälp av spetskompetens från universitet och högskola. Projektet har även bidragit till 2 nya samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland, och hjälpt till med att skapa 26 affärskontakter mellan företag. Totalt har hittills 329 personer/företag på olika sätt tagit del av de av projektet Business Development. Österbottens Företagarförening är Lead Part för Business Development projektet.

Kvarkenregionens kustdestinationer vill med Botnia-Atlanticaprojektet Kvarken på webben höja turistbyråernas kunskap och kompetens om sociala medier och webbplatsutveckling. För webbutvecklarna i Kvarken på webben började år 2013 med en resa till Innsbruck för att delta som åhörare på ENTER, en turismorienterad konferens där webbutveckling och digitala medier stod i fokus. Det blev en ögonöppnare för webbutvecklarna, då de insåg att destinationer står inför samma utmaningar när det gäller att anpassa sig till den digitala utvecklingen. Under Webbdagarna i Göteborg, under september, fick webbutvecklarna större insyn i hur stort mobilanvändandet är på väg att bli och därmed också blir ett viktigt inslag i den digitala kommunikationen. Inspiration till strategier för sociala medier blandades med tips på hur vi genom gamification kan göra besökarnas resa till en utökad upplevelse genom att blanda in inslag från tv-och datorspel i det verkliga livet. Resterande tid av projektåret tillägnades åt praktiska genomgångar av webbsidors struktur, hur vi läser text på webben samt skillnader och likheter i olika sociala mediekanaler. Resultatet av projektarbetet har börjat märkas på de ordinariearbetsplatserna genom en ökad närvaro i sociala medier och större kännedom om hur viktig tonaliteten är i den digitala världen som avspeglas på webbplatserna.

Kvarken på webben var på plats i Göteborg under Webbdagarna.


18

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2013

Arbete för Nordiska Ministerrådets prioriterade insatsområdet Enligt Nordiska ministerrådets gränsregionala strategi för åren 2013-2016 skall gränsregionernas verksamhet bidra tillen regionalt bärkraftig välfärdsutveckling, en hållbar regional utveckling i Arktis, samt stimulera grön tillväxt. Denna strategi har legat till grund för planeringen av Kvarkenrådets verksamhet. Verksamhet som främjar regionalt bärkraftig välfärdsutveckling: 1. Projekten NLC Corridor och NLC Investments ökar regionens välfärdsutveckling och konkurrenskraft och ger regionens företag konkurrensfördelar genom att göra transporter i öst-västlig riktning så smidiga, ekonomiska och miljövänliga som möjligt. 2. Projektet Midway Alignment arbetar för att göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mer effektivt och ekonomiskt, att göra regionen mer attraktiv på marknaden, att trygga driftstabiliteten på lång sikt samt att introducera innovativa teknologier och lösningar och sprida best practices. 3. Projektet Världsarv i samverkan 63 grader N – Världsarvsambassadörer strävar till att stöda en hållbar utveckling inom världsarvsområdet. I projektets målsättningar ingår att öka förståelsen för det gemensamma gränsöverskridande världsarvets långsiktiga potential för hållbar tillväxt hos beslutsfattare i de kommuner som berörs av världsarvet.

4. Selling projektets huvudsakliga syfte är att öka etableringen av branschnära företag inom de kulturella och kreativa näringarna och därmed utveckla en mer långsiktigt hållbar och lönsam näringskedja, samt att öka sysselsättningsgraden inom de kreativa näringarna i regionen. 5. Business Development är ett renodlat entreprenörsfrämjande projekt som har för syfte och avsikt att genom gränsregional samverkan öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Kvarkenregionen, ge företagen tillgång till större marknader och öka regionens ekonomiska välfärd och attraktivitet. 6. Projektet Kvarken på Webben har som målsättning att höja regionens synlighet, bidra till ökade turistströmmar till regionen och därmed öka arbetstillfällena och lönsamheten inom regionens turismnäring. Verksamhet som stimulerar grön tillväxt: 1. Projekten NLC Corridor och NLC Investments lyfter stråket E12 som ett miljövänligt multimodalt alternativ för transporter i öst-västlig riktning. Projekten strävar även till att utveckla och förbättra stråket E12 så att så stor del av godsflödet som möjligt kan transporteras via järnväg och fartyg, vilken är ett mera miljövänligt alternativ än landsvägstransporter. En av projektens huvudsakliga målsättningar är att stöda utvecklingen av

Kvarkenregionen som en miljömässig föregångarregion inom transport och logistik. NLC projekten är utvecklade i enlighet med EUs Gröna Korridorerkoncept. 2. Projektet Midway Alignment har som målsättning att utveckla en ny specialanpassad färja för Kvarken vars miljöpåverkan i stort sett är obefintlig, samt att göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mer effektivt med tanke på både miljö och effektiv resursanvändning. 3. Projektet Världsarv i samverkan 63 grader N – Världsarvsambassadörer strävar till att öka kunskapen hos ungdomar, lärare och beslutsfattare i miljövänligt tänkande och värnande om närmiljön, samt att utveckla världsarvets potential inom naturturism och som resurs för hållbar tillväxt. 4. Huvudsyftet för projektet Network of Straits NOSTRA är att bidra till en hållbar utveckling inom europeiska sundsregioner, inom områdena ekonomisk tillväxt, transport, turism och biodiversitet.


19 2148670-8

Resultaträkning 1.1.2013 – 31.12.2013  ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER

VERKSAMHETSINTÄKTER

PROJEKTINTÄKTER

ANDRA PROJEKTINTÄKTER

ÖVRIGA INTÄKTER

2013 EUR

SUMMA INTÄKTER

2012 EUR

17 285,08

18 152,38

949 563,86

599 393,10

71 885,46

30 500,00

4 249,79

1 438,83

1 042 984,19

649 484,31

KOSTNADER

PERSONALKOSTNADER

AVSKRIVNINGAR

-301 455,48

-254 137,94

-1 652,25

ÖVRIGA KOSTNADER

-2 202,99

  INVENTARIEUTGIFTER

-1 870,45

-7 912,70

  ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

-18 840,22

-13 702,78

  HYROR

-29 528,12

  VERKSAMHETSUTRYMME

-36 474,14

  MARKNADSFÖRING/INFORMATION

  REPRESENTATION

-4 963,00

-3 749,03

  RESEKOSTNADER

-194 969,00

-149 784,57

  KONTOR OCH ADMINISTRATION

  KÖPTA TJÄNSTER

-2 965,42

-5 322,70

-68 043,30

-44 453,92

-21 419,00

-17 652,69

-246 316,02

-149 414,41

  FÖRSÄKRINGAR

-989,14

  SERVICEAVGIFTER

-432,27 -665,97

-953,93

  VERKSAMHETENS ÖVRIGA UTGIFTER

-284 021,06

-151 463,14

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

-874 357,00

-581 549,98

-1 177 464,73

-837 890,91

-134 480,54

-188 406,60

181 400,00

181 400,00

181 400,00

181 400,00

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL

181 400,00

181 400,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

46 919,46

-7 006,60

SUMMA KOSTNADER ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT TILLFÖRDA MEDEL INTÄKTER

MEDLEMSAVGIFTER

SUMMA INTÄKTER

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET INTÄKTER

RÄNTEINTÄKTER

SUMMA INTÄKTER

10 499,50

12 233,24

10 499,50

12 233,24

KOSTNADER

-5 334,19

-8 674,35

-5 334,19

-8 674,35

5 165,31

3 558,89

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

52 084,77

-3 447,71

PERIODENS RESULTAT

52 084,77

-3 447,71

PERIODENS ÖVERKOTT/UNDERSKOTT

52 084,77

-3 447,71

FINANSIERINGS/RÄNTEKOSTNADER

SUMMA KOSTNADER

SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET


20 2148670-8

Balansräkning 31.12.2013 

2013 EUR

2012 EUR

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA

MATERIELLA TILLGÅNGAR

MASKINER OCH INVENTARIER

SUMMA MATERIELLA TILLGÅNGAR

4 956,71

6 608,96

4 956,71

6 608,96

PLACERINGAR

ÖVRIGA AKTIER

2 825,56

2 825,56

SUMMA PLACERINGAR

2 825,56

2 825,56

SUMMA BESTÅENDE AKTIVA

7 782,27

9 434,52

51 263,96

29 394,74

RÖRLIGA AKTIVA

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR

ÖVRIGA FORDRINGAR

RESULTATREGLERINGAR

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

AKTIVA TILLSAMMANS

14,58

0,43

540 031,92

223 325,69

591 310,46

252 720,86

570 336,20

905 114,33

1 161 646,66

1 157 835,19

1 169 428,93

1 167 269,71

871 831,70

880 956,47

52 084,77

-3 447,71

923 916,47

877 508,76

181 899,67

186 936,51

15 595,73

69 830,68

PASSIVA EGET KAPITAL

VERKSAMHETENS KAPITAL

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

SUMMA EGET KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL

KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

ERHÅLLNA FÖRSKOTT

LEVERANTÖRSKULDER

ÖVRIGA SKULDER

7 866,73

6 464,93

RESULTATREGLERINGAR

40 150,33

32 205,89

SUMMA KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

245 512,46

295 438,01

SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL

245 512,46

295 438,01

1 169 428,93

1 172 946,77

PASSIVA TILLSAMMANS

Kvarkenradet2013 hr  

Kvarkenrådets årsberättelse 2013