__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 11

LOGI

KRINGPROGRAM OCH TRANSPORTER

- Förhandlingar och kontakter med hotell

- Koordinering av transporter under evenemanget

- Emottagande av logireservationer och betalningar, utskick av bekräftelser

- Kringprogram och utflykter - Kvällstillställningar, galamiddagar, planering och bokning av artister och program

ARRANGERANDE AV UTSTÄLLNINGAR - Arrangerande av utställningar och mässor, monterförsäljning och koordinering

VÅRA TJÄNSTER

- Planering, byggande och koordinering av underleverantörer - Utställartjänster och sammanställning av material

EFTER EVENEMANGET -Deltagarrapporter -Ekonomiska rapporter - Elektronisk respons

MÖTESMATERIAL - Anskaffning av mötesmaterial, sammanställning och distribution - Produktion av tryckta material, såsom program, deltagarkort, middagskort m.m.

11

Profile for Bock's Office

Pohjanmaan Expo Kongressiesite 2017  

Pohjanmaan Expo Kongressiesite 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded