Pohjanmaan Expo Kongressiesite 2017

Page 10

PLANERING OCH BRAINSTORMING

ANMÄLAN, EKONOMI OCH KUNDTJÄNST

- Planering av och brainstorming kring evenemanget tillsammans med kunden

- Elektronisk anmälningsblankett och hantering av deltagaranmälningar

- Utarbetning av tidtabell - Koordinering och ledning av evenemanget i sin helhet

- Elektroniska bekräftelser - Ändringar och avbokningar

- Budget och avtalsförhandlingar med underleverantörer

- Rådgivning för deltagarna och kundtjänst under anmälningstiden - Regelbunden rapportering till kunden - Lösningar för e-betalning - Hantering av deltagaravgifter, fakturering och ekonomiförvaltning

UTRYMMEN OCH TEKNIK - Kartläggning av utrymmen - Planering och reservation av utrymme - Planering och beställning av tekniska lösningar, audiovisuell anläggning, inredning - Byggande och nedmontering

KUNDTJÄNST UNDER EVENEMANGET

- Säkerhet och tillstånd

- Registrering och kundtjänst på plats - Betaltrafik och OnSite-anmälan på plats - Sammanställning av mötesmaterial

CATERING OCH SERVERING - Förhandlingar, anbudsbegäran och koordinering av lunch-, kaffeoch middagsservering

10

- Praktiska arrangemang under evenemanget