Page 10

PLANERING OCH BRAINSTORMING

ANMÄLAN, EKONOMI OCH KUNDTJÄNST

- Planering av och brainstorming kring evenemanget tillsammans med kunden

- Elektronisk anmälningsblankett och hantering av deltagaranmälningar

- Utarbetning av tidtabell - Koordinering och ledning av evenemanget i sin helhet

- Elektroniska bekräftelser - Ändringar och avbokningar

- Budget och avtalsförhandlingar med underleverantörer

- Rådgivning för deltagarna och kundtjänst under anmälningstiden - Regelbunden rapportering till kunden - Lösningar för e-betalning - Hantering av deltagaravgifter, fakturering och ekonomiförvaltning

UTRYMMEN OCH TEKNIK - Kartläggning av utrymmen - Planering och reservation av utrymme - Planering och beställning av tekniska lösningar, audiovisuell anläggning, inredning - Byggande och nedmontering

KUNDTJÄNST UNDER EVENEMANGET

- Säkerhet och tillstånd

- Registrering och kundtjänst på plats - Betaltrafik och OnSite-anmälan på plats - Sammanställning av mötesmaterial

CATERING OCH SERVERING - Förhandlingar, anbudsbegäran och koordinering av lunch-, kaffeoch middagsservering

10

- Praktiska arrangemang under evenemanget

Profile for Bock's Office

Pohjanmaan Expo Kongressiesite 2017  

Pohjanmaan Expo Kongressiesite 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded