Page 7

Ta

it vo

teet

p i t e e t ? A ika t a ul u ? S e ur a n t a? ? To im e n

Pitkäjänteisten liikennejärjestelyjen painopistealueet Priorisoimme yhdessä liikenneyhteyksiä kehittäviä toimenpiteitä. Rajat ylittävä liikennestrategia toimii yhteistyön karttana ja kompassina. Kehityksen arviointiin, raportointiin ja ohjaukseen luomme tarvittavat indikaattorit, jotka kytkeytyvät suoraan liikennestrategian tavoitteisiin.

Rajat ylittävän yhteistyön organisointi

M i t e n?

Seudulla on tehty jo pitkään ja menestyksellisesti yhteistyötä mm. eri Interreg-hankkeiden puitteissa. Tarvetta on kuitenkin luoda pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei olisi yhtä hanketai henkilöriippuvainen. Hanke kartoittaa rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet ja esittää uutta tulevaisuuden toiminta- ja organisaatiomallia kumppaneille.

Profile for Bock's Office

E12 tulevaisuuden yhteistyömallit  

E12 tulevaisuuden yhteistyömallit