Page 1

MAGAZIN Bock 33 ünnepi év a Pincénél A Bock’n’roll sztori Tavaszi tippek az Óbor Étterem konyhájából


Köszöntő „Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik, hogy valami maradandót csináljon azok számára, akik a nyomába jönnek.” – ezzel a Wass Albert idézettel szeretném köszönteni maga­ zinunk első kiadásának Olvasóit. Nem véletlen a választás, ünnepi év a 2014-es számunkra. Nem kerek évforduló és nem is egy konkrét eseményhez fűződik, hanem egyszerűen rájöttünk, hogy sok ünnepelni valónk van. Hálát adunk elő­ deinknek azért, amit örököltünk tőlük – a szőlő szeretetét és tiszteletét épp úgy, mint a munkáét - és megállunk egy kicsit, visszanézünk, honnan jöttünk és átgondoljuk hová tartunk. A „Bock 33” éve így a generációk hagyományainak és a mun­ ka iránt érzett alázatnak ünnepe nálunk. Ezt a szellemiséget örököl­tem őseimtől és - remélem - ezt is adom át utódaimnak. 33 éve kezdtem a borászkodást abban a pincében, ahol már családunk kilencedik generációja tevékenykedik. Büszkesége­ ink - a Pince, a Hotel és az Étterem - közös munka eredményei, amelyért családomnak és kollégáimnak épp úgy köszönetet mondok, mint felmenőimnek. A többi hármasról beszéljenek helyettem a következő oldalak a magazinban, melyet az ünnepi évünk alkalmából indítottunk útjára. Jó szórakozást kívánok a lapozgatásához! Maradok tisztelettel:

Bock József borász

3


Mérföldkövek: 1973

1987

Bock József megnősül.

1992

Az első saját palackozó.

1992

A Bock borok megjelennek Budapesten, elsőként a Gundel étteremben.

1996

Az első nemzetközi szereplés a Sevillai Expon.

Megnyílik a Bock Panzió négy szobával.

1994 1958 A Bock családi birtok vissza­ vásárlása.

1991 1981 Első önálló szüret és az első saját bor.

A Pince zászlós bora, a Bock Cuvée első évjárata.

1992 Bock József fő­ állású borász lesz.

Első nemzetközi elismerés a Vinagora borversenyen: Champion díjat kap a Bock Cuvée.

1997 Bock József az év bortermelője lesz.

33 év, avagy a Bock TÖRTÉNETE Akár a mesékben, úgy a mi életünkben is meghatározó szám lett a bűvös 3-as, AMELYNEK TÖBB OKA IS VAN. EGYRÉSZT hÁROM GENERÁCIÓ TEVÉKENYKEDIK A PINCE TÁJÁN: BOCK JÓZSEF, GYERMEKEI PATRÍCIA ÉS VALÉR, VALAMINT UNOKÁI FANNI ÉS MARCELL. MÁSRÉSzT BOCK VALÉR IDÉN SZEPTEMBERIG MÉG A 33. ÉVÉBEN JÁR, MÍG BOCK PATRÍCIA KISFIA, MARCELL IDÉN TÖLTI BE A 9-ET. A PINCE SZEMPONTJÁBÓL TALÁN A LEGFONTOSABB SZÁMMISZTIKAI VONATKOZÁS, HOGY BOCK JÓZSEFNEK IDÉN LESZ A 33. ÖNÁLLÓAN LEVEZÉNYELT SZÜRETE. Az idáig vezető út korántsem volt olyan egy­értelmű. Erről azonban már ő maga mesél.

Az őseimnek 1734-től volt szőlőbir­ tokuk a Jammertal–dűlő területén, ahol a mai napon is áll családi pincénk. A háborús időkben azonban jelentősen megcsappant a birtok, így apám csak fél hektáros területet mű­ velhetett. Az egykori birtokok egy részét (0,5 ha) 1958-ban tudta visszavásárolni és újratelepíte­ 4

ni azokat. Megmondom őszintén, gyermekkorom­ ban sosem szerettem a szőlőben lenni, télen fáz­ tam, nyáron melegem volt, ősszel meg eláztam az esőtől. Sokkal jobban vonzott a biciklik szét- és összeszerelése, így előbb szakmát (géplakatos) tanultam, azt követően pedig géptechniku­ mot végeztem. Egészen 1992-ig dol­ goztam a Villányi Mezőgépnél, mint művezető-üzemvezető-gyártás­ előkészítő, ezt követően főállású szőlő-bortermelő lettem. A termőterület viszont már ’81ben rám szakadt. A feladat ugyan nem volt idegen, hiszen apám mel­ lett sok mindent megtanultam a föld­ művelésről és a borkészítésről, így még ebben az évben elkészítettem első, önálló pa­ lack boromat - egy oportót, ami nemcsak a helyi, hanem az országos borversenyen is aranyérmes lett. Ez egy nagyon fontos visszajelzés volt nekem ahhoz, hogy van helyem ezen a területen. Menet


1997 Elkészül az első palack Szent Márton napi újbor

2003

2007

2011

2012

Palackba kerülnek az első Bock pálinkák.

Bock Józsefet kitüntetik a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével.

Megépül a 100 méteres pince.

Elkészül a Körpince.

2012 2003

2004

Befejeződik a harmadik bővítési ütem és megnyílik a Bock Étterem.

Az első Szent Márton – napi Újborünnep Villányban.

2007

2011

Év pincészete díjjal gazdagodott a Bock Pince.

Piacra kerül az első gyöngyözőbor és a pezsgő.

közben persze rájöttem, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés jó dolog, megkedveltem az ezzel járó valamennyi munkát és a bort is, élveztem, ahogy kalákában együtt dolgoznak az emberek. Közben pedig megtanultam, hogy a bor baráto­ kat szerez. ’87-ben saját palackozónk lett, közben pedig folyamatosan jöttek a levelek a vevőktől telis-tele pozi­ tív véleményekkel. Kezdetben a Baranya megyei Hungar Hotels szállodáiban és éttermeiben vol­ tunk jelen, majd ’91-től bekerül­ tünk a fővárosi gasztronómiába is, elsőként a Gundel étterembe. Ekkor kerültek ki a boraink a nem­ zetközi színtérre is a Sevillai Expo ke­ retein belül. Akkoriban a cabernet sau­ vignon fajtával jelentünk meg, mert ez volt az a típus, amire a külföldiek is jobban felfigyeltek. Így egyre nőtt a nemzetközi népszerűségünk is, mára már 20 országban vagyunk jelen.

A Bock Pince Panzió Éttermet átnevezik Bock Hotel Ermitage és Óbor Étteremmé. A hotel egy évvel később négycsillagos minősítést kap.

„... megtanultam, hogy a bor barátokat szerez.” A külföldi szereplés és az országos jelenlét vi­ szont megkövetelte, hogy ’92-ben főállású bo­ rász legyek 2 hektárnyi termőterülettel. Egyből szükségét éreztem az első fejlesztéseknek, mert kinőttük ma­ gunkat, így ’94 és ’ 96 között kiala­ kítottuk a feldolgozó üzemünket és egy közel 500 m2-es pincét. ’96-ban pedig bekapcsolódtunk a vendéglátásba is, mert megnyi­ tottuk a Bock Panzión­kat mind­ összesen négy szobával. Közben persze nőtt a termőterületünk, szőlőt vásároltunk és ismét szükségét éreztük a további bővítésnek. 1998 és 1999, majd 2002 és 2003, végül pedig 2008-2013 között bővítettünk. Ez utolsó etap eredménye a Pince mai állapota.

5


6

A villányi borturizmus részeseként 2003-ban megnyílt a melegkonyhás Óbor Éttermünk, tavaly óta pedig négy csillagos wellness szállodával is várjuk vendégeinket. Noha most úgy gondolom, egy időre pontot tettem a fejlesztések végére, azért mindig van új ötlet, ami további bővítésre késztet. Például 3-4 éve hozzákezdtünk a szőlő­ mag feldolgozásához, így ennek még szeretnénk kialakítani házon belül a megfelelő helyet.

„ Úgy gondolom, hogy nagy borok nélkül nem lehet egy termelő igazán neves. Ha nem tudjuk, mikre vagyunk képesek, csak középszerűek maradhatunk.”

Ami magát a borászatot illeti, 70 ha-nyi sa­ ját területen és mintegy 70 ha terület integ­ rálással 140 ha terület szőlőjét dolgozzuk fel. 20 féle bort készítünk évente, melyek között vannak könnyedebb birtokborok, és tes­ tesebb, karakteresebb, nagytestű­ ek is. Úgy gondolom, hogy nagy borok nélkül nem lehet egy ter­ melő igazán neves. Ha nem tud­ juk, mikre vagyunk képesek, csak középszerűek maradhatunk. A villányi borvidék különösen kedvez ezeknek a nagyboroknak, mert a túlnyomó részt mészkő ala­ pú talaj gazdagabb ízű, zamatosabb szőlőt terem. A borkészítés során az ősöktől tanult eljárást követjük a mai napig, hogy tiszta, a nagyüzemi stílustól mentes borokat készítsünk. Apám mindig azt mondta: „Fiam, ne kapkodd el a szüretet, csak érett szőlőt szedj le!” A mai napig erre törekszünk, hogy szép, egyben lévő borokat alkossunk, mert minden borkészítési fázis közül a legfontosabb és a legmeghatározóbb, a jó minőségű, érett szőlő leszüretelése.

A nagy vörösök mellett megfigyeltük, hogy az elmúlt tíz évben itt Villányban is egyre nagyobb teret hódít magának a fehérbor, ami szintén ré­ sze szortimentünknek. Emellett persze mi is készítünk friss rozét, sillert, sőt né­ hány éve pezsgőt és gyöngyözőbort is palackozunk, melyeket unokáim Fanni és Marcell után neveztem el. A jövőre nézve a szőlőmag­ liszt előállításához szükséges hely mellett szeretnék még egy pezsgő üzemet is kialakítani, de ezeken kívül már nem vágyom na­ gyobb fejlesztésekre, azt már meg­ hagyom az utókornak. Amit elértem, azt nagyban köszönhetem az őseimtől ho­ zott és tanult kitartásnak, az igényességnek és természetesen a feleségemnek, Valikának. Arra tanítottam gyermekeimet is, hogy kitartó mun­ kával vigyék majd tovább a megszerzett tudást és tapasztalatot, mert ez a záloga a kimagasló, jó minőségű borok készítésének.


A bizalom visz tovább Amikor a Schneider Autóház alig pár éves cégként a Bock Pincében rendezte meg év­ záróját, talán nem is sejtették, hogy mennyi szállal fog egymáshoz kötődni a két cég az elkövetkezendő húsz évben. A kiváló villányi vörösborok készítőjének és a minőségi, megbízható autók forgalmazójának értékrendje közös.

A Schneider Autóház 1991-ben alakult meg, a BMW márka szervízeként, majd értékesítési pont­ jaként. Nem sokkal később a Mazda is csatlakozott a bővülő márkacsaládhoz (ma már a Toyotát, Fiatot és Volvót is ők képviselik Pécsett és Kaposváron) ekkor kerültek először kapcsolatba a Bock Pincével. „A Bock-borokon keresztül ismertem meg az igazi villányi, gazdag, mély vörösborok világát” – mond­ ja Schneider János. „Ráadásul nem csak én, hiszen sok vendéggel jártam meg a pincét, a sokat látott, jó borokat ismerő külföldiek is mind megemelték a kalapjukat a Bock-vörösöknek.” A kilencvenes évekbeli borforradalom fővárosa Villány volt, innen kerültek fel először magán­ termelők a budapesti borlapokra, itt indult el a hazai borturizmus. A fejlődéshez megbízható

járműparkra is szükség volt, Bockék a Mazdát vá­ lasztották. Ahogy a Bock pincében, úgy a Schneider Autóház­ nál is alapelv, hogy a vendég ne csak vásárláskor távozzon elégedetten, de mindig örömmel térjen vissza, így a Bock-család csakhamar a prémium minőséget és megbízhatóságot ötvöző BMW mellett tette le a voksát. „Nem is annyira egy-egy autótípus, mint a tényleg baráti céggel és vezetőivel kialakult bizalmi kapcsolat révén kötődünk ide” – mesél erről Bock József. „A megfelelő járművet segítik kiválasztani, akár munka, akár családi autóról van szó, jó a háttér, a szervíz, ráadásul a villányi vörösbornak is nagy kedvelői.” Közös a két cégben az is, hogy a válságra a fejlődés­ben látták a gyógyírt: az autóház például nem vált meg egyetlen munkatársától sem, sőt stabilizálta helyzetét a piacon és még új szalonépí­ tésbe is kezdett. Ahogy Bock József mondta, csak jóval vagy még jobbal lehet versenyben maradni és ebben Schneider János is egyetért.


Vendégszobáktól a négycsillagos Bock Hotel Ermitage-ig Húsz évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a villányi turizmusból nem szeretnénk kimaradni. Így vált a borászat mellett a vendéglátás is a mindennapjaink szerves részévé. Az első nagyobb idegenforgalmi célú beruházásunk alkalmával (1994 és 1996 között) kialakítottuk panziónk vendégszobáit, melyet még 3 ütemben követtek fejlesztések egészen 2013-ig. A megnövekedett borturizmusnak köszönhetően ma már egy modern, de mégis otthonos, négycsillagos, wellness részleggel felszerelt, 30 SZOBÁS HOTELLEL RENDELKEZÜNK, AMELYET nemsokára TOVÁBBI HAT SZOBA KÖVET. Az épülethez egy mediterrán terasz és egy kisebb játszópark is tartozik. A kialakításnál nagy gondot fordítottunk arra, hogy bárki, aki hozzánk jön, úgy érezhesse, hazaérkezett. Ennek tükrében tervezte meg és rendezte be a hotel valamennyi szegletét Bockné Vali néni. A névválasztásnál is ezen hangulat erősítésére törekedtünk, így döntöttünk A HOTEL ERMITAGE ÉS ÓBOR ÉTTEREM NEVEK MELLETT.

„A Bock-féle vendéglátás legfőbb jellemzői: családias, házias és odaadó - olyannyira, hogy minden vendég elégedetten távozzon” – fogal­ maz Tamás Róbert, sommelier és az Óbor Ét­ terem vezetője. Akár barátaival, akár pár­ jával vagy családjával érkezik, standard és deluxe szobáinkban, valamint apartman háza­ inkban garantáltan otthon fogják érezni magu­ 8

A kialakításnál nagy gondot fordítottunk arra, hogy bárki, aki hozzánk jön, úgy érezhesse, haza érkezett.

kat. Vendégeink számára igazi házias élményt nyújt bőséges reggeli kínálatunk is, amihez ked­ venc séfünk, Nemesné Barbara éléskamrájá­ ból csemegézünk a finomabbnál finomabb házi sonkák és kolbászok, tanyasi tej­ termékek és tojások közül. A villányi táj és a környező telepü­ lések megannyi kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. Bár a legtöbb ideérkező vendégünk kedvenc programja a vezetett pincelátogatás. Emellett érdemes kipróbálni a sétakocsikázást lovas­ kocsival, és megéri felfedezni a kör­ nyező pincéket, tájakat, illetve az olyan történelmi nevezetességeket, mint a Siklósi vár, a Harkányi Gyógyfürdő, a Thermal Spa Siklós, valamint a Máriagyűdi kegytemplom. A túrák sze­ relmeseinek pedig ott van a Túronyi Árpád-kori templom vagy a Szársomlyó és a Villányi-hegy­ ség. Az idejárók már jól tudják, hogy az esti prog­ ramok szervezésével sem kell törődniük, hiszen a kulináris élmények és a zamatos borok mellett, ta­ vasztól őszig, zenés programokat biztosítunk min­ den szombaton, ahol garantált az önfeledt szóra­


kozás. Mindemellett pedig rendszeresen hívunk népszerű előadó­művészeket, énekeseket, akik a Körpincénkben vagy mediterrán teraszunkon jó hangulatú koncerteket adnak. Így köszönthet­ tük már vendégeink közt Miklósa Erikát, a Benkó Dixielandet, Jamie Winchestert, Nyári Károlyt és lányait, Zsédát, valamint a Roy és Ádám duót, a Vivat Bacchust, illetve a Bartók Béla Férfikart is az utóbbi egy évben. Vissza­térő vendégeink közé tartoznak továbbá St. Martin és a Hot Jazz Band is. Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományos, nagysza­ bású rendezvényeinknél, mint például a két napos Márton-napi Újborünnep, már évekre előre telthá­ zas szobafoglalásaink vannak.

Az idejárók már jól tudják, hogy az esti programok szervezésével sem kell törődniük, hiszen a kulináris élmények és a zamatos borok mellé tavasztól őszig, zenés programokat biztosítunk minden szombaton, ahol garantált az önfeledt szórakozás.

9


Kikapcsolódás Bock módra A gasztronómia és az aktív pihenés szerelmesei mellett nem feledkeztünk meg azokról a vendé­ geinkről sem, akik a csendesebb, relaxáló szabad­ időtöltés hívei. Wellness és spa részlegünkben olyan kényeztető lehetőségeket kínálunk, mint a szauna, a gőzkabin, az élménymedence, a jég­ kút és természetesen a pezsgőfürdő. A hozzánk érkezők számára hamar kiderül, hogy borainknak nemcsak a pohárban van helye: spa részlegünk­ ben különleges vinoterápiás kezeléseket alkalma­ zunk. A relaxáló, portugieseres masszázson kívül a

Szállást szeretnék foglalni! www.hotel.bock.hu 10

szépülni vágyók kipróbálhatják vörösboros test­ kezeléseinket vagy megtapasztalhatják a szőlő és a bor antioxidáns hatásainak köszönhetően energetizáló terápiáinkat is. A boron kívül azon­ ban nagy szeretettel alkalmazzuk a jótékony hatá­ sú, bőrfiatalító szőlőmagolajunkat is. Szakképzett masszőreinknek köszönhetően nemcsak a szőlőre támaszkodunk, ha szépülni-relaxálni vágyó vendé­ geink spa-nkba látogatnak: igazi felüdülést nyújt számukra a lávaköves-, a frissítő aroma­terápiásvagy az indiai masszázsunk is.


Kiemelt Csomagajánlataink Ki mondta, hogy pihenni csak hétvégén lehet? Töltsd nálunk a hétköznapokat és használd ki kedvezményes, hétköznapra szóló csomagajánlatunkat.

2=3 éjszaka

(Az akció kizárólag vasárnaptól csütörtökig történő foglalásra vonatkozik)

4 nap/ 3 éj / 2 fő részére, az alábbi szolgáltatásokkal: • 3 éjszaka szállás 2 ágyas szobában • bőséges, svédasztalos reggeli • üdvözlő ital • vezetett pincelátogatás • teljes testmasszázs két fő részére • 1 doboz Bock Ermitage borral készült Stühmer csokoládé bekészítése a szobába • korlátlan wellness használat (úszómedence, élménymedence, finn szauna, gőzkabin, infraszauna, jégkút) • fürdőköpeny használat • korlátlan internet hozzáférés • ingyenes parkolási lehetőség a szálloda zárt parkolójában

Az ajánlat ára: Standard szobában vasárnaptól - csütörtökig: 47.000 Forint / 3 éj / 2 fő Deluxe szobában vasárnaptól - csütörtökig: 51.000 Forint / 3 éj / 2 fő

2014-es ajánlatunkat főként a minőségi kikapcsolódás és a gasztronómiai élmények szerelmesei számára ajánljuk, mely az alábbiakat tartalmazza:

Kényeztető Royal csomag • 2 éjszaka szállás 2 ágyas szobában • bőséges, svédasztalos reggeli • üdvözlő ital • Róna Péter féle sajttál 1-1 pohár Royal Cuvée-vel • egy alkalommal 4 fogásos vacsora • egy alkalommal Hárslevelű, PortaGéza, Merlot, Syrah borból álló kóstoló • vezetett pincelátogatás • aromaterápiás masszázs két fő részére • korlátlan wellness használat (úszómedence, élménymedence, finn szauna, gőzkabin, infraszauna, jégkút) • fürdőköpeny használat • korlátlan internet hozzáférés • ingyenes parkolási lehetőség a szálloda zárt parkolójában

Az ajánlat ára: Standard szobában vasárnaptól - csütörtökig: 66.800 Forint / 2 éj / 2 fő Deluxe szobában vasárnaptól - csütörtökig: 70. 000 Forint / 2 éj / 2 fő

A CSOMAG 2014. AUGUSZTUS 31-IG ÉRVÉNYES A péntek és szombat éjszakáért 1000.- Ft / fő / éj felárat számítunk. A CSOMAG 2014. DECEMBER 31-IG ÉRVÉNYES

11


Élménygazdag rendezvények sokoldalú Mi, akik nap mint nap élvezhetjük a villányi táj szépségét és a déli fekvésnek köszönhető kellemes időjárás előnyeit, örömmel osztjuk meg ezt a sok pozitívumot mind­azokkal, akik az ország különböző pontjai­ ról vagy akár külföldről látogatnak el hozzánk. Talán kevesen tudják, hogy budapestről valamivel több, mint egy 2,5 órás, kényelmes autóút után milyen kellemes mediterrán vidékre érkezhetnek. Legyen szó családi vagy baráti kirándulásokról, hosszú hétvégékről, klasszikus bortúrákról, vagy akár szervezett céges utakról, nálunk biztosan minden­ki megtalálhatja számítását - hiszen a vendéglátás fogalmát, ha úgy tetszik, szélesen értelmeztük.

helyszínek A Bock Hotel Ermitage****

Térkialakításának és kapacitásának köszönhe­ tően számos, különböző típusú esemény számára nyújt ideális helyszínt és hátteret. De nem csak ez volt a célunk, hanem az is, hogy akár a családi élet meghatározó pillanatainál, vagy akár egy válla­ lat életében bekövetkező mérföldkőnél olyan partnerek lehessünk, akik tovább szépítik a pil­ lanat emlékét. Filozófiánk szerint aki átlépi ka­ punkat, bármilyen céllal is látogatott el hozzánk, úgy érezhesse hogy megérkezett.

az Óbor Étterem

A Bock Hotel Ermitage**** térkialakításának és kapacitásának köszönhetően számos, különböző típusú esemény számára nyújt ideális helyszínt és hátteret. 12

Ma már több, mint 10 éve annak, hogy elkészült a 2003 óta nyitva tartó, melegkonyhával üzemelő éttermünk. A 40 fő befogadására alkalmas terem a klasszikus, közvetlen, otthonos hangulatot idé­ zi, remekül illeszkedve ezzel a szűkebb, kötetlen hangulatú családi vacsorákhoz, ebédekhez vagy akár esküvőkhöz is. Az Óbor Étteremtől csupán néhány lépés a cégek számára ideális, kisebb, 16 fős tárgyalótermünk. De természetesen nagyobb vendégsereg érkezésére is fel vagyunk készülve, hiszen a mediterrán, természetközeli hangulatú modern konferenciatermünk egyaránt kész 200 fő befogadására, de rugalmas térkialakításának köszönhetően játszi könnyedséggel alakítható át 50 fős helyiséggé is. Komplett technikai eszkö­ zeink segítségével jól bevált helyszínként szolgál workshopok, sajtótájékoztatók és szakmai konfe­ renciák lebonyolítására is.


a Pincéink Természetesen a mediterrán vidék könnyedsé­ ge, felelősségteljes lazasága az idelátogatókat is utoléri. A képzett sommelier-k által tartott borvacsorák és a vezetett pincelátogatások kihagyhatatlanok: akik nálunk járnak, jól tud­ ják, hogy a jó hangulat alapfeltétel és taná­ csos együtt maradni, hiszen a földalatti pince­ rendszer számos útvesztőt rejthet az idegenek számára. A pincetúra egyik kedvenc állomása a 2011-ben készült 100 méteres pince, mely­ nek falát bortrezorok sokasága tarkítja, bennük értékesebbnél értékesebb borok­kal. Már ez a látvány is magával ragadja a látogatókat, de folytatva a számok nyelvén - amit a 10 méter mélyen lévő, 6 boltíves Körpince nyújt, arra mindenki emlékezni fog. A 17 méter átmérőjű, 200 m2-es pince Heimann Ferenc szekszárdi épí­ tész munkáját dicséri. A kuriózumnak számító akusztikával rendelkező terem nemcsak a veze­ tett pincelátogatások kiemelt pontja, de exklu­ zív helyszíne koncerteknek, hangversenyeknek, díj­átadóknak és esküvői ceremóniáknak is.

A pincetúra egyik kedvenc állomása a 2011-ben készült 100 méteres pince, melynek falát bortrezorok sokasága tarkítja, bennük értékesebbnél értékesebb borokkal. A mintegy 150 fő befogadására alkalmas termet egyedi, kézzel készített kerámia lámpadíszek ékesítik, de az ülőalkalmatosságok és a kerek­ asztalok sem akármilyenek. Egy franciaországi kastélylátogatás alkalmával inspirálódtunk és a régi 50-60 hl-es hordóink dongáit használtuk fel a háromlábú székek, valamint az asztalok kiala­ kításához. A Körpincében töltött idő könnyed és szórakoztató lezárása a pincetúráknak, ami után jól esik egy kiadós borvacsora, rusztikus bor­ kóstoló termünkben. Innen pedig csak egy ajtó­ nyitás wellness és spa részlegünk.

13


A Nagy Nap Az utóbbi években örömmel tapasztaltuk, hogy megnőtt az igény a klasszikus, vidéki esküvők megvalósítására, így egyre többször látogatnak hozzánk jegyespárok, esküvőszervezők, hogy meg­ ismerkedhessenek Pincénkkel és annak lehetőségeivel. Ezt követően úgy távoznak, hogy nem is annyira klas�szikus, mint inkább egyedi helyszínre leltek, így ennek élményével térnek majd vissza, mint mennyasszony és vőlegény a násznép társaságában.

Sokan úgy vélik, egyik legna­ gyobb előnyünk a megvalósí­ tási formák, lehetőségek rugal­ mas kezelése, hiszen egyaránt szervezhető nálunk nyitott és zárt helyszíni esküvő, akár kisebb létszámú vagy több száz fős vendégsereggel is. A már említett helyiségeink örömmel öltöznek ünnepi pompába a je­ gyespárok elképzelései szerint. Csakúgy, mint a Körpince, mely a 14

házasságkötési ceremóniák ékes pontja lehet. A boldogító igen kimondásához nem minden­napi helyszín a 10 méter mélyen kialakított, kápolnaként is funk­ cio­náló romantikus pinceterem, de a levegő szerelmesei kis­ tavunk mellett is örök hűséget esküdhetnek majd egymásnak. A romantikus hangulatot pedig csak tovább fokozhatja a pár számára biztosított lovaskocsi. A kulcsfontosságú ünnepi menü összeállításáért Nemesné Bar­ bara séfünk felel, aki évek óta gondoskodik éttermünk kiemel­ kedő gasztronómiai remekeiről, melyhez a ház sommelier-jei válogatják a pince legjobb bora­ it. Az esküvő előkészületei­ben igény esetén képzett eskü­vő­ szervezőnk áll a jegyespár ren­ delkezésére.

A boldogító igen kimondásához nem mindennapi helyszín a 10 méter mélyen kialakított, kápolnaként is funkcionáló romantikus pinceterem


Mit rejt a Bock Pince? Míg a tőkéről a termések a poharunkba jutnak, hosszú-hosszú utat tesz meg a szőlő. Megannyi kézen és folyamaton megy keresztül, hogy végső formáját elnyerje, melyben kulcs­ szerepet játszik a szőlész, esetünkben Várdai Tamás, aki 2007 óta tevékenykedik nálunk.

„A jó szőlészt onnan ismerheted meg, hogy precíz, szereti a nö­ vényeket és elhivatott. Ahogy mondani szoktam, ki korán kel, szőlőt lel. A sok féle-fajta szőlő közül a kékfrankos, a hárs és a syrah azok, amik igazán kedve­ sek a szívemnek.” Egy szőlész

irányába a legtöbbet ismételt kérdés az, hogy milyen lesz az idei termés: „Télen szerencsére elegendő volt a csapadék és a korai tavasz is bizakodásra ad okot, de hogy milyen lesz a 2014-es termés, azt csak a kö­ vetkező magazinban árulom el.” És ha a bor már a palackba ke­ rült, akkor lép színre a somme­ lier, esetünkben Tamás Róbert, aki már több mint 10 éve ajánl­ ja a borokat. „Már gyermekko­ rom óta a vendéglátásban moz­ gom, hiszen édesapámnak egy kis presszója volt, így a vendég­ látás szeretetét tőle hoztam. A Pécsi Kereskedelmi és Vendég­ látóipari Szakközépiskolában a szakácsmesterséget, a felszol­ gálást és a cukrászatot is el­ sajátítottam, majd a nyári gya­ korlatokat követően egy évre Ciprusra mentem. Valamikor ezt követően kezdtem el igazán érdeklődni a minőségi borok és azok ajánlása iránt, így somme­

lier végzettséget is szereztem.” – meséli. Robi a Suze-La-Rousse francia boregyetemen szerzett nemzetközi sommelier szak­ tanácsadó diplomát a már meg­ lévő képesítése mellé, majd az okleveles bor- és pálinka­bírálói címmel is gazdagabb lett. Az évjáratokkal kapcsolatos kér­ dést neki is feltettük: kedvenc évjáratai közé a 2007-est és a 2012-est sorolja, hiszen mind­ két esztendő remek borokkal gazdagította a pincénket.

15


A mintegy 5000 m2-es földalatti terület megannyi nagyszerű nedűt rejt magában, őrizve az elmúlt évek és évtizedek főbb jellemvonásait, karaktereit és emlékeit. A 140 hektárnyi művelt területen évente közel 900 000 palacknyi bor készül, melyek közül most szőlészünk és SOMMELIER-NK ajánlásával szemezgetünk.

Bock Rosé Cuvée 2013

Bock PortaGéza Selection 2012

Akár a borok jolly-jokereként is említhetnénk a könnyed, friss 2013-as rosé borunkat, ami a kelle­ mes tavaszi és a forró nyári esték elengedhetetlen itala. Igazi sikerbornak számít, hiszen évente száz­ ezer palack érhető el belőle a borkereskedésekben. Cuvée jellegéből eredően Villány mediterrán dűlőiről származó portugieser, kékfrankos és cabernet fajták szűz mustjából irányított erjesztéssel készül. Színére közepes színintenzitás, lazacos, rózsaszín árnyalat jellemző, illatában, ízében a szamóca jelenik meg, melyet kellemes savasság kísér.

A 2012-es év egy igazán fantasztikus esztendőnek számított a Pince életében, noha az időjárás szélső­ séges értékeket mutatott. A hosszú, száraz tavaszi és nyári időszak, extra meleg korai rügyfakadást és szüretet eredményezett - így kiemelkedő minőségű, magas alkoholfokú borokat is hozott. Ennek köszön­ hető, hogy a PortaGéza Selection nemzetközi elisme­ résben is részesült, aranyérmet kapott a „Portugieser du Monde” borversenyen. Ez az év az egykori portugi­ eser borunk számára is mérföldkő volt, hiszen innen­ től kezdve viseli nemes egyszerűséggel a PortaGéza nevet.

Mihez fogyaszd? Elsősorban a grill ételek ideális kísérője, mi villányi borászok fröccsnek is jó szívvel ajánljuk.

A Jammertal és az Ördögárok dűlőkről válogatott portugieser erjesztést követően 6 hónapos ászkolás után kerül palackba. A hosszabb hordós érlelés növeli az eltarthatóságát. Színe bíborvörös, lilás árnyalattal, savaiban bársonyosság, ízében gyümölcsösség, illatá­ ban cseresznye és meggy jelenik meg. Komplexebb, fűszeresebb a megszokott portugieser képnél. Mihez fogyaszd? PortaGéza borunk remekül illik halászlevek­ hez, hideg ételek közül pedig a kolbászok, stifolderek, sonkák remek kiegészítője. kitűnő társasági bor, így a kellemes, baráti beszélgetések mellé is ajánlatos.

Hogyan szerezhetem be legegyszerűbben ezeket? 16


Bock Cabernet Franc 2011

Bock Cuvée 2009

Noha világszerte a cabernet sauvignon fajták kerül­ tek előtérbe, a villányi borvidéken mégis a cabernet franc lelt inkább otthonra. Igazi kuriózumnak számít, hogy borvidékünkön önálló borként szerepel, hiszen eredeti lelőhelyén, a francia Bordeaux vidékén kizá­ rólag házasításra használják. Ez a testes, elegáns nedű erjesztést követően 12 hó­ napig nagy tölgyfahordóban érlelődik. Sötét inten­ zitású, mélyvörös színű, nagytestű bor. Illatában és ízében rendkívül összetett, melyben a gyümölcsösség harmonikus egységet alkot a hordóból származó aro­ mákkal. A 2011-es évjárat jó minőségű, szép borokat eredményezett, mely főként a hosszú, meleg nyárnak és a frissítő záporoknak volt köszönhető.

„A Bock Cuvée a pince zászlós bora, mely egy bordeaux-i típusú házasítás: cabernet sauvignon (60%), cabernet franc (30%) és merlot (10%). 1991 óta készítem, a legjobb dűlők és hordók összeválogatásával. Születése óta a legtöbb évjárat aranyérmes, champion díjas lett különböző nemzetközi borversenyeken. Íze és zamata mindig a saját szájízemet tükrözi. Élvezem benne a cabernet sauvignon markánsságát, a cabernet franc kerek és vastag tanninjait, a merlot finomságát. Legyen szó bármilyen borkóstolóról, soha nem hagyom ki a szortimentből” . /Bock József/

Mihez fogyaszd? Markáns jellegének köszönhetően első­ sorban sültek és marhából készült ételek kiváló kísérője.

A 2014 áprilisa óta elérhető cuvée 24 hónapig új, kisméretű tölgyfahordóban, majd a hordós érlelést követően legalább 3 évig palackban fejlődik. Mély, sötét intenzitású, bíborba hajló sötétvörös színárnya­ lat jellemzi. Bársonyos, nagytestű bor, illatában érett cseresznye, dohány érezhető, ízében a túlérett gyü­ mölcsök mellett a csokoládé és a vanília jelenik meg. Nagyszerűségének egyik legfőbb oka, hogy 2009-ben napfényben gazdag évnek lehettünk részesei. Mind a nyári, mind az őszi hónapokban átlag körüli esővel és egyenletes meleggel ajándékozott meg bennün­ ket a természet, így korai szüretnek örvendhettünk. Gyümölcsös, szép savval rendelkező borok születtek. Mihez fogyaszd? A Bock Cuvée esetében egy igazi nagy borról beszélhetünk, így az ünnepi menüsor elenged­ hetetlen fogásaként kell rá gondolnunk.

17


A Pince ajtók mögött -

Bock Valér

A Bock Pince vezető borásza Bock Valér, aki nemcsak Bock&Roll boráról, hanem a zené­ről, a borkészítésről és önmagáról is szívesen mesél.

„Gyerekkoromtól kezdve komoly kötődésem van az énekhez és a zenéhez. Általános iskolában zeneórákra jártam Tóni bácsihoz harmonikázni 7 évig, énekkarra pedig Árpi bácsihoz 5 évig. Mire középiskolás lettem már az alternatív zenékben és a rockban merültem el. Még gitárt is vettem, de csak léggitározni tudtam rajta. Ez azóta is megy! Később engem is utolért az elektronikus zene szeretete, komoly bakelit és CD gyűjte­ ményem volt, amivel elvétve diszkóztam is. A mai napig nem mondanám azt, hogy csak egy zenei stílust ked­ velek, a zenében mindenevő vagyok.

Ami pedig a borokat illeti úgy gon­ dolom, hogy bennük ugyanígy a harmóniát és az egyensúlyt kell keresni. Ezért is tetszhet nekem egy jóval kevesebb na­ pot látott Baden – Württembergi Spätburgunder (azaz Pinot Noir) is, még ha vékonyabb, egysze­ rűbb is mint egy villányi bor. Objektívnek lenni és befogadni más és más borvidékek hangula­ tát, szerintem ez fontos erényünk nekünk, borral foglalkozó embereknek.

18

És ahogy a zene és a bor találkoznak… A zenéhez való kötődés máig aktívan él bennem: például Yonderboi Shallow and Profound albu­ ma mellett házasítottam az első nagy cuvée-met a 2000-s Libra-t. A 2008-as Bock&Roll-t Diana Krall inspirálta, míg egy évvel később a Simply Red, 2010-ben pedig Chris Ronson October c. zenéje volt a kedvenc, mikor a Bock&Roll készült. Noha imádom a Guns ’n Rosest, a Metallicat, a Rol­ ling Stonest, a Queent, a Dire Straitset és persze Elvist is, a nagy munkák során mindig kel­ lemes háttérzenére tudtam, tudok iga­ zán jól dolgozni. Fontos, hogy a dal­ lamok ne vigyék el a gondolatot más irányba és csak a borra tud­ jak koncentrálni. Emlékszem, mikor tinédzserek voltunk és még „csak” 7 hektárunk volt, palackoztuk kézzel a borokat és persze szólt az aktuális kedvenc, a monoton melóhoz egy változa­ tosabb rock. Érdekes ambivalencia. Akkor apám azt hitte, hogy ilyenkor nem tudunk úgy a munkára figyelni. De ezt az elméletét megcáfoltuk, mert már délutánra készen lett az aznapra tervezett 20 hl - játszva. Erre apám vérszemet kapott és másnap reggel már 40 hl várt minket, ezt is letöltöttük ugyan, de csak késő estére…

Objektívnek lenni és befogadni más és más borvidékek hangulatát, szerintem ez fontos erényünk nekünk, borral foglalkozó embereknek.


Újdonságok a Bock Pincéből

bemutatkozik a Bock&Roll:

A Bock&Roll story A Pince egyik legfiatalosabb, könnyed vörös­ bora a Bock&Roll, mely Bock Valér munkájának gyümölcse. Elkészítésének elsődleges célja az volt, hogy a már ismert nagy bordeaux-i házasítá­ sok mellé egy könnyedebb, új íz világú válogatás is az asztalra kerülhessen. „Szeretem a fajtaborokat is, de nekem a házasított borok komplexebb élményt nyújtanak, játékosabbak, sokszínűbbek, har­ monikusabbak.” – mondja Valér. Az egyszerű, ugyanakkor még­ is összetett, játékos, fűsze­ res nedű remek házasítása a pinot noirnak, a syrahnak és a kékfrankosnak, mely a név­ választásban is tükröződik. A Bock&Roll elnevezés mögött Valér barátai, a Bëlga együttes tagjai (Bauxit és Mégötlövés) és az ő megunthatatlan Boros című slá­ gerük állnak.

A palackon egy bakelit hanglemez volt a címke, és a szőlőfajták zeneszámokként voltak feltüntetve, mint komponensek. Ezzel is jelezvén, hogy ez a bor nem akar komolykodni, a fiatalokhoz kíván szólni.

A bor története egészen 2008-ra nyúlik vissza, amikor még a cuvée 5 bor párosításával készült: kiegészítve a kékoportóval és a cabernet franc-al. A palackon egy bakelit hanglemez volt a címke, és a szőlőfajták zeneszámokként voltak feltüntet­ ve, mint komponensek. Ezzel is jelezvén, hogy ez a bor nem akar komolykodni, a fiatalokhoz kíván szólni. Ahogy Valér fogalmaz - „Valljuk be őszintén, egy 2 évet új tölgyfahordóban érlelődött, komoly tanninokkal ren­ delkező nagy bort meg kell tudni érteni, meg kell hozzá érni.” 2009-ben egy kis változtatás­ sal a címkén ugyanez a háza­ sítás került palackba. 2010-re változott meg a teljes össze­ tétel kimondottan a burgundi palackba való fajtákkal, a pi­ not-val, a syrah-val és kékfrankos­ sal, lévén, hogy ezek a szőlőfajták valahol rokonok. A címke pedig beépült egy már meglévő termékcsaládba a szelekciók­ hoz, egy letisztultabb megjelenést hordozva. A következő évjárat a 2012-es lett, ami ugyanúgy használt, valamint új, kis és nagy tölgyfahordók­ ban érlelődött, mint a megelőző évjáratokban, a külső megjelenésén azonban sokat változtattuk. Úgy döntöttünk, ez a bor megérdemel egy kü­ lönleges, vagány címkét, mellyel idén polcokra is kerülhet.

19


A Bock&Roll story

…. és a történet folytatódik:

A magas kockázati tényezők miatt a szüret idő­ pontja lényeges szempont ezeknél a fajtáknál. Egy túl kései szüretnél ki vagyunk téve az idő­ járási viszontagságoknak, egyrészt az esőzések­ nek, másrészt pedig a magas cukor tartalomnak, ami által megemelkedik az alkoholtartalom, ami viszont a könnyedség oltárán elvérző tényező. A kései szüret alacsony savakat is hozhat, ami a Bock&Roll kapcsán kifejezett hátrány, nem is beszélve a pinot-nál gyakrabban előforduló ese­ tekben, amikor már a tőkén elindul az illósodás. Az erjesztést irányítottan végezzük, 25-26 0C fokon ezeknél a fajták­ nál. A gyümölcsösség megőrzé­ se miatt lassítjuk a folyama­ tot, mivel a többi vörösbort 28 0C fokon erjesztjük .

Idén január 8-án, Elvis Presley születésnapján, a Bock&Roll és Európa első számú Elvist megidé­ ző zenekara, az Ed Philips and the Memphis Patrol egymásra találásával kezdődött a bor komplexebb márkává fejlesztése. Valér és a bor személyiségé­ ben egyaránt nagy szerepet tölt be a zene, így adódik, hogy valahol annak is be kell kapcsolód­ nia a Bock&Roll történetébe. A zene­kar hazai és külföldi fellépésein állandó elem a bor, nem kis sikert aratva.

A maceráció megegyezik a bevált módszerünkkel, 3-4 óránként locsoljuk a törköly­ kalapot egy gégecső segít­ ségével kb. 20-30 percig, amíg teljesen fel nem ázik, meg nem lazul. A fajták van, hogy külön, van, hogy együtt erjednek - mindig kísérletezünk egy picit az erjesztésnél. A 2010-es évjáratban a syrah és a pinot egyszerre erjedt. Érlelésnél is megpróbál­ kozunk más és más módszerekkel, egy picit „ját­ szunk” a hordóhasználattal; nem mindegy milyen égetettségű és mekkora űrmértékű hordóban érlelődnek a borok. A Bock&Roll-nál mi hasz­ nálunk 225 l-es Kádár-os, 300 l-es European Coopers és 500 l-es Trust-os hordókat is, másodés harmadtöltésűeket egyaránt. 20

Aki ivott már Bock&Roll-t tudja, hogy ehhez a borhoz zene kell, nem is akár­milyen, hanem igényes rock&roll. Ed Philips bandájával még talál­ kozhat a bor- és zenekedvelő közönség, ahogy a rock&roll színes és pörgős világának más képviselőivel is – erről azonban egyelőre többet nem árulunk el, mindent a maga idején…

Bock&roll, a palackba zárt rock & roll!


Bock&Roll

Party

Bock Pince, Villány, 2014.06.27.

Keresztes Ildikó

Ed Philips and the Memphis Patrol

Hamisíthatatlan Rock&Roll hangulat Bock&Roll kóstolóval, egy fantasztikus nyáresti party keretében!

Jegyvásárlás és további részletek: www.bock.hu 21


22


23


24


25


Nemesné Barbara a mi séfünk Még tisztán emlékszik a napra, amikor 1971-ben megkezdte pályáját Sebestyén Lajos séf keze alatt az egykori Volga szállóban. Kemény kiképzést kapott, hiszen a női séfek akkoriban is ritkaságszámba mentek. Az itt töltött idők alatt végigjárta a ranglétra minden egyes fokát, majd konyhafőnök helyettessé vált a Neptun szállodában. Ezt némi nemzetközi tapasztalatszerzés követte, majd 1989-től húsz éven át volt a Múzeum Étterem séfje Bíró Lajossal - mielőtt lehorgonyozott volna Óbor Éttermünk séf­jeként.

Nem ismeretlenül érkezett hozzánk, hiszen már a 90-es években is gyakori vendégünk volt. Rendszeresen tüsténkedtek konyhánkban Bíró Lajossal egy-egy nagyobb rendezvény lebonyo­ lításában. 2009 óta pedig páratlan derűjével és elengedhetetlen maximalizmusával vezeti az Óbor Étterem konyháját - kollégái és vendégeink legnagyobb örömére. „A főzés a hobbim. Etetni bolondulásig.” – vallja magáról Barbara, aki az ősök által készített egy­ szerű ételek zamatát a mai napig szájában érzi. A nagymamájától ellesett konyhai praktikákat és jól bevált recepteket előszeretettel bolondítja meg az újkor rafinériájával. „Szeretem a régi idők éte­ leit újraértelmezni, de mindemellett két lábbal a földön maradni. Bock Józsi erős, csodás boraihoz 26

„A főzés a hobbim. Etetni bolondulásig.” méltóképp jóízű ételek passzolnak és csakis ilyen ételeket engedek kimenni a konyhából. A fele­ lősség óriási. Kizárólag tökéletes ételeket szabad kiadni - persze az én agyam szerint tökéleteset. Úgy kell főzni, mintha magunknak főznénk. Szá­ momra ugyanis a legnagyobb vétek, ha tudod, hogy nem jó, vagy nem szép az étel és mégis ki­ adod.” – teszi hozzá mosolyogva. „Változik a világ és mi vele változunk. Rengeteg ételt találtam és találunk ki az évek folyamán, de csupán töredékük marad meg. Szoktam mondani, hogy száz étel közül jó, ha egy-kettő éli meg a nagymamakort, azaz azt, hogy több évig szerepel a repertoárunkban.”


Barbara keze alatt négy souschef dolgozik, akik munkáját a konyhalányok segítik. Akar­ va-akaratlanul adja át tudását, tapasztalatát és filozófiáját a fiatalabb generáció számára. Úgy véli, jó szakács csak abból válhat, aki felismeri saját hibá­ it és ki is javítja azokat. „Taní­ tani nagy felelősség, én mégis megteszem. Azt szoktam mondo­ gatni, hogy így nekem lesz kön�­ nyebb és marad utánam valami a stílusomból. Magam is folya­ matosan tanulok a velem dol­ gozó ifjú csikóktól, ahogy Józsi nevezi őket.” A körülötte lévők jól tudják, a rend és a tisztaság a mániája. „Ragadjon a kezed­ hez a törölgető!” - osztja meg a szállóigévé avanzsálódott híres mondatát. Jó tanácsként pedig az alábbi praktikákat osztja meg: • A hűtőbe minden lezárható edényben legyen berakva! • A zöldségféléket mindig megmosva, leszárítva tegyük zárható edénybe! • A fokhagymát mindig megpucolva, kis üvegbe tegyük el a hűtőben, mert így sokáig eláll! • Mindig több salátaöntetet készíts, mert az is eláll 1-2 hétig, mint pl. a dizsoni mustáros, almaecetes! …és ezzel el is árulja az egyik legegyszerűbb, de legnagyszerűbb öntete receptjét. „A dizsoni mustárt összekever­ jük almaecettel, sóval, őrölt fe­ kete borssal, egy kevés barna cukorral és olíva olajjal. Ennyi!”

Barbara kedvenc receptjei: pácolt libamáj Az Óbor Étterem egyik legnépszerűbb fogása a pácolt libamáj, Ahogy Barbara készíti .

„Kényes ügy a libamáj sütés, de eláru­ lom, hogy a nagymamám miként készí­ tette: a legjobb, ha 6-700 grammos liba­ májat veszünk, mert azok még nincsenek túlhizlalva. 1.) A májat enyhén besózzuk, majd egy mélyebb edénykébe helyezzük annyi libazsírral, hogy elfedje. 2.) Felmelegítjük a zsírt egészen addig, míg nem gyöngyözik, és leszedjük a tűzről. 3.) Kb. 15-20 percet pihentetjük, és ismét visszatesszük a tűzre. Mindezt összesen háromszor ismételjük - mihelyt kihűlt, tálaljuk. A libamáj rendkívül kedvelt étel, ha túl sok rá a jelentkező, akkor érdemes meleg vizes kanállal külön szedni fele májat - fele zsírt, majd jó alaposan összetörni. Friss salátával és pi­ rítóssal több felé lehet adagolni, és az ízek élvezete így sem fog elmaradni!”

szőlőmaglisztes lepény „Szerintem kötelező a borokhoz harapni valamit, még akkor is, ha nem vagyunk éhesek. A Bock borok kóstolásához mindig adunk szőlőmaglisztes lepényt, ami otthon is könnyen elkészíthető .

1.) Az élesztőt felfuttatjuk kevés Hozzávalók: 80 dkg sima liszt cukros langyos vízzel, majd kézzel összekeverjük minden 20 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt 8 dkg szőlőmagliszt egyes hozzávalóval. 1 db élesztő 2.) Nem kell túlságosan 1 dl szőlőmagolaj kidolgozni, kábé’ mintha só galuskát készítenénk! Nagyon fontos, hogy a tésztakészítésnél ne használjunk konyhai robotgépet. 3.) Pihentetés és kelesztés után szétnyomkodjuk szilikonlapra vagy zsírpapírra kb. 2-3cm vastagra. 4.) Ezt követően 35-40 percig 220 0C-on sütjük.”

27


Barbara éléskamrája a szezon kedvenceivel: tavasszal nemcsak a kellemes idő és a kikapcsolódás miatt érdemes járni az erdőt, hanem egy nagyszerű zöldségért is: a csalánért.

Nem titok, hogy a csalán pont annyira egészséges, mint amennyire finom. Az egyik kedvenc ételünk ebből a növényből:

Csalán Cappuccino bundás kenyér spízzel Hozzávalók újhagyma fokhagyma só őrölt fehérbors ízlés szerint csalán kenyér tojás

Elkészítés 1.) Kevés újhagymát vajon megdinsztelünk. 2.) Majd zúzott fokhagymát adunk hozzá egy kis sóval és őrölt fehér borssal. 3.) Ezt követően hozzáadjuk a megmosott csalánt. 4.) Kevés vízzel felengedjük, felforraljuk és turmixoljuk. Ezt követően kb. 2-2 cm-es kenyérkockákat vágunk, megmártjuk a sóval elhabart tojásokban, bő, forró olajban kisütjük és lecsepegtetés után bambusz pálcákra fűzzük. Nagyon fontos, hogy olyan helyről szedjük a zöldséget, ahol nem jár autó, így biztosan tiszta, egészséges ételünk lesz.

A levest forrón tálaljuk, tetejére tejhabot teszünk.

Mivel vár még Barbara? 28


A szezon másik nagy népszerűségnek örvendő zöldsége a spárga, amelynek egyik legnagyobb előnye, hogy elkészítésére számos variációt ismerünk.

Fontos azonban tudni, hogy a fehér spárga a növény rügye, ezért nem érheti sokáig nap­ fény, különben megkeseredik.

Mindig olyan spárgát vegyél, ami ha eltöröd, roppan és a talpánál, nincse­nek nagy repedések illetve nem vastagabb 2-3 cm-nél. Jó ha tudod, hogy a spárga fejét nem pucoljuk, de attól lefelé zöldséghámozóval érdemes megtisztítani.

Ezzel szemben a zöld spárga a növény azon része, amely a föld felett terem. A növény legzsengébb része és nem igényel hámozást sem. Akármelyiket is választod, bátran használha­ tod köretként grillezve vagy párolva, de fo­ gyaszthatod sütve és főzve is egyaránt. Fe­ hér spárga főzésekor azonban érdemes arra ügyelni, hogy sós – cukros vízbe főzzünk, majd miután a víz egyszer felforrt, 10 percig fedő alatt állni hagyjuk, így maradhat ugyanis rugalmas a spárgánk állaga. Maradva a levesek vonalán, íme egy könnyed spárgaleves recept, ahogy én szeretem.

spárgaleves Hozzávalók 4 fő részére: 25 dkg fehér spárga 1 l zöldségalaplé 25 dkg zöld spárga 3 szál újhagyma 1 db tojás 1 csokor új sárgarépa 10 dkg liszt 2 csokor petrezselyem ½ kaliforniai pirospaprika só őrölt fehér bors ízlés szerint

Elkészítés 1.) A spárgákat valamennyi más hozzávalóval együtt megmossuk, megpucoljuk, majd a sár­ garépával 1-2 cm-es darabokra vágjuk, kissé ferdén, a paprikát pedig felkockázzuk. 2.) Kevés vajon megdinszteljük a sárgarépát és az új hagymát, ízlés szerint fűszerezzük, majd a megdinsztelt zöldségeket felöntjük a zöld­ ségalaplével és beletesszük a spárgákat. 3.) Felforraljuk a levest, majd hozzáadjuk a kali­ forniai paprika darabokat. Közben előkészítjük a csurgatott tésztát. A tojást elhabarjuk, majd kevés sóval és liszttel csomómentesre keverjük, ha szükséges pár csepp vízzel hígíthatjuk tejföl sűrűségűre. Az így kapott nyers tésztát kanalazzuk bele egy erős nylonzacskóba, aminek a végét gyufafej vastagságban kivágjuk. 4.) A lassan forró levesbe óvatosan belenyomjuk a tésztánkat, majd lassan, finoman kevergetve készre főzzük a levest, amit sok apróra vá­ gott, friss petrezselyemmel díszítünk. És már kész is a könnyed, finom tavaszi ebéd. 29


PoénBlock Két cimbora találkozik egy fesztiválon. – Iszol egy kisfröccsöt? – kérdi az egyik. - Kösz, de nem keverem. - Miért, mit ittál eddig? - Nagyfröccsöt.

A bánatomat borba akartam fojtani, de tud úszni a bestia!

Két borospince tulajdonos közül az egyik anyagilag meg van szorulva, nem tudja eladni a bort, de a pincészetbe különböző borászati anyagok vásárlására pénzt akar kölcsön kérni. - Komámuram, nem tudna nekem egy kis pénzmagot kölcsönözni? - Tudhatja, komámuram, hogy sohase hordok magammal pénzt. -És odahaza? - Köszönöm kérdését, odahaza mindenki jól van!

Ketten támaszkodnak a borospincében a hordóknak: - Látom, hogy üres a poharad! Kérsz még egyet? - Dehogy kérek! Mi a francot kezdjek két üres pohárral!?

A borban bölcsesség, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak!

A férj és a feleség ülnek villányi pincéjük előtt a diófa alatt, a férj bort kortyolgat. - Annyira szeretlek - mondja a férj. - Ezt most te mondod, vagy a bor? kérdezi a feleség (unottan, de reménykedve). - Ezt én mondom a bornak!

Úton a hotel felé a pityókás utas a taxi hátsó ülésén vetkőzni kezd. Leveszi a zakóját, már az ingét gombolja, amikor a sofőr ráförmed: -Uram, hagyja abba a vetkőzést, még nem értünk a szállodához. -Neem? – kérdezi csodálkozva az utas, majd hozzáteszi: - Szólhatott volna előbb is, a cipőmet már kiraktam az ajtó elé!

Mostanában annyit dolgozom, hogy kezd az ivás rovására menni. 30


RENDEZVÉNYNAPTÁR Bock&Roll Party a Bock Pincében Közreműködik: Keresztes Ildikó és az Ed Philips & the Memphis Patrol zenekar

Időpont: 2014. június 27.

Miklósa Erika koncert a Bock Körpincében Közreműködik: Tandi Flóra – ének, Szlama László – koboz, ének, Cserta Balázs és zenekara

Időpont: 2014. augusztus 22.

XVIII. Európai Bordalfesztivál a Bock Körpincében Pincekoncert egy európai férfikarral.

Időpont: 2014. szeptember 26.

Deák Bill Gyula a Bock Pincében Időpont: 2014. október 04.

Szent Márton-napi Újborünnep Fellépők: Budapest Bár, Back II Black és még sokan mások

Időpont: 2014.november 07-08. További részletek hamarosan a www.bock.hu oldalon! Budai Gourmet

Ganxsta Zolee és a Karteli

Nyári Etyeki Piknik

Budapest, 2014.05.29. – 06.01. www.sziget.hu/gourmetfesztival

Villány, 2014.06.06. koncert

Etyek, 2014.06.07-08. www.etyekipiknik.hu

Pünkösdi Nyitott Pincenapok

Borregatta

Kowalsky meg a Vega

Villány, 2014.06.08. www.nyitottpince.hu

Balatonkenese, 2014.06.27-28-29. www.borregatta.hu

Villány, 2014. 07. 04. koncert

RozéMaraton

Debreceni Borkarnevál

Győri Bornapok

Villány, 2014.07.18-19.

Debrecen, 2014.08.07-10.

Győr, 2014.08.22-25.

Szüreti Csirkepaprikás Fesztivál

Budavári Borfesztivál

Vörösborfesztivál

Siklós, 2014.08.29-30.

Budapest, 2014.09.10-14. www.aborfesztival.hu

Villány, 2014.10.03-05. 31


Bock Pince

a kultúra szolgálatában

A boretikettben már megtanulhattuk, hogy mely bor mely ételhez illeszkedik, melyik fajtát, milyen pohárban szolgáljuk fel, vagy épp mit mi után javasolt fogyasz­tani. A borainkat azonban nemcsak a megfelelő fogások mellé, hanem meghatározó pillanatokhoz, maradandó élményekhez is ajánljuk. A kisebb-nagyobb családi események, évfordulók, a meghitt, avagy épp kötetlen baráti beszélgetések és a hagyományos ünnepek mellett egyre több kulturális rendezvény szerves kelléke lett a bor. Ezen események támogatásába és szervezésébe mi magunk is bekapcsolódtunk.

Házon belül ezeknek az emel­kedett hangvételű es-­ té­k­nek, programoknak tö­ kéletes helyszíne a 2012 óta álló Körpince, mely varázslatos akusztikájá­ nak köszönhetően a zenei előadóművészek és zenés pro­ dukciók kedvelt helyszíne lett. Még élénken emlékszünk arra a 2012-es szeptemberi Pécsi Bordalfesztiválra, amikor a fellépő finn bordalkórusnál jobban csak mi magunk lepődtünk meg, hogy milyen fan­ tasztikus hangzással bír a terem. De azt sem fogjuk elfelejteni, mikor 2013 októberében a Bartók Béla Férfikar közreműködésével a vi­ lághírű énekesnő, Miklósa Erika hangja járta be a Körpincét.

32

Büszkék vagyunk arra is, hogy 2013 ősze óta a Körpincében vagy akár a teraszon adott hangversenyeken és kiemelkedő zenei produkciókon túl, olyan nagyszerű fővárosi színháznak lehetünk állandó vendégei és part­ nerei, mint a Németh Kristóf színművész által vezetett Játékszín. A közös munka során már két premier előa­ dást követően ünnepelt borainkkal a nagyérdemű, és természete­ sen a művészgárda. Ilyen volt a Nyolc nő című bűnügyi komédia olyan művész­ nőkkel a címszerepben, mint Hernádi Judit, Pásztor Erzsi, vagy Zsurzs Kati, va­ lamint az „És már senki sem, korábbi címe: Tíz kicsi néger” című izgalmas Agatha Christie regény Gálvölgyi Jánossal, Benedek Miklóssal és további remek színészekkel a színpadon. A zene és a színház gyönyörű világa mellett hosszú távú terveink között szerepel mi­ nél több műfajjal „házasítani” borainkat, így legújabb partnerünk szerepében nem ki­ sebb presztízzsel bíró intézményt tisztelhe­ tünk, mint a budapesti Ludwig Múzeumot. Hogy hogyan kerül a borospohár a tárlatok közé, arról magazinunk következő számában bővebben is beszámolunk!


Józsa Imre, a Játékszín színművésze az „És már senki sem” című előadás premierjén.

„És már senki sem” című előadás premier. Színpadon a darab színművészei és rendezője, Szirtes Tamás.

33


1

Városhegy Olaszrizling

2

Göntér Hárslevelű

3

Bocor dülő Cabernet Franc, Syrah

4

Fekete-hegy Kékfrankos Selection, Merlot, Cabernet Franc Selection, Kadarka,

5

Ördög-árok PortaGéza, Pinot Noir, Capella, Magnifico

6

Jammertál Bock Cuvée, PortaGéza Selection, Cabernet Sauvignon Selection

7

Remete Kékfrankos, Ermitage

8

Kopár Cabernet Sauvignon, Bock Cuvée

34


1 2

3

4

5

6 7

8

35


Az a hír járja rólunk…...

avagy vendégeink szemével.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen nagyon sok ismert személy látogatott el hozzánk és ami talán a legfontosabb, hogy elégedetten is távoztak. Olyannyira, hogy többeket visszajáró vendégeknek tekinthetünk és akadnak olyanok is, akikkel szoros barátságot ápolunk. Ezért született meg az ötlet, hogy e rovattal bemutatjuk, hogy Ők hogyan látnak minket, miként vélekednek rólunk, hogyan ismerkedtek meg velünk. Tudtad például, hogy Németh Lajos meteorológus nem is kedvelte a borokat, és azt, hogy Miklósa Erika már egy telitöltött Bock bortrezor boldog tulajdonosa? 36


Miklósa Erika, Nagyszülei révén nagyon jól ismeri a villányi borvidéket, vélhetően ennek köszön­ hető a vörösborok iránti szeretete. Pincénkkel Keller György villányi borásznak köszönhetően ismerkedett meg. „Legyen az barát vagy híres ember, vagy akár egy betévedt vándor, itt mindenkit maximális vendégszeretettel és emberséggel fogadnak.” „Örülök, hogy közelebbről is megismerkedhettem a Bock családdal és a pincészettel. Legyen az barát vagy híres ember, vagy akár egy betévedt vándor, itt mindenkit maximális vendégszeretettel és emberséggel fogadnak. A minőség kiváló és persze garantált a jókedv, s ami nem utolsó szempont abszolút kutyabarát hely!” – mesélte a Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán opera-énekesnő. Az ismeretség olyannyira elmélyült, hogy a tavaly ősszel adott fantasztikus koncertje után megleptük őt egy bortrezorral, melyet színültig feltöltöttünk prémium kategóriájú Bock borok­ kal. Miklósa Erika a következőképpen emlékszik vissza őszi koncertjére: „Úgy gondolom, nem túlzok, ha azt mondom a Bock Pince Körpincéje egészen rendkívüli és egyedül­álló élményt nyújt mindenki számára. Szerencsém volt itt koncertet adni, ami felejt­ hetetlen élmény számomra. Itt semmi sem marad titokban, mert minden egyes suttogást és pisszenést hall az ember bárhol is áll. Csodálatos az akusztika és a hely szelleme mindenkit magával ragad. Főleg, ha ez társul egy pohár finom borral! :)”

Erős Antónia Kaposváron kezdte a tévézést, majd Pécs következett, onnan igazolt át az RTL Klub­ hoz. Így talán nem véletlen, hogy szeretett borvidéke Villány. „Természetes, hogy a kedvenc borvidékünk Villány, ahova legalább 15 éve járunk rendszeresen.” „A férjem tősgyökeres pécsi, itt ismerkedtünk meg és házasodtunk össze. Több évig éltünk Pécsen és ma is itt élnek rokonaink, azaz hazajárunk. Természetes, hogy a kedvenc borvidékünk Villány, ahova legalább 15 éve járunk rendszeresen.” – mesélte a közkedvelt műsorvezető. 2 évvel ezelőtt Pincénk egyik legnagyobb, legismertebb rendezvényén, a Márton-napi Újborünnepen a háziasszony szerepet töltötte be. A következőképpen emlékezett vissza erre az eseményre: „Mindig szívesen jövök haza műsort vezetni. Nagyon örülök, ha Baranyában lehetek házi­ asszonya egy rendezvénynek, mert így biztosan sok ismerőssel találkozom, és persze mindig összekötjük az ilyen alkalmakat baráti talál­ kozásokkal, családi programokkal. Két-három­ havonta eljutunk Villányba is, ilyenkor is általában barátokkal, és egyre több embernek mutatjuk meg a borvidéket. Ennek köszönhetően sok budapesti barátunk „szokott ide”, olyanok, akik korábban soha nem jártak itt.”

37


Zsédenyi Adrienn,

vagy ahogy mindenki is­meri Zséda, első alkalommal felkérésre érkezett Villányba. Az énekesnőt annyira lenyűgözte a borvidék hangulata és az itt élők szeretete, hogy azóta is boldogan jön vissza újabb és újabb fellépésekre.

„Már a hangbeálláson kiderült számomra, milyen csodás akusztikája van ennek a pincének, nagy élmény volt itt énekelni.” „Józsi bácsi már legelső alkalommal is elképesztő vendégszeretettel fogadott minket, az első pillanattól kezdve barátként viseltetett irántunk. Egy nagyon kedves embert ismertem meg személyében, széles látókörű, művelt, jó vele beszélgetni, jó nála vendégeskedni. Ennek is köszönhető, hogy már három alkalommal léptem fel a Bock Pince meghívására.” – mesélte az énekesnő. Zséda március 21-én adott felejthetetlen koncertet a fantasztikus akusztikával rendelkező Körpincénkben, melyről, mint mondta: „Már a hangbeálláson kiderült számomra, milyen csodás akusztikája van ennek a pincének, nagy élmény volt itt énekelni. Még az sem hozott zavarba, amikor egyszercsak elment az áram, és így pár szám erejéig acapella kellett énekelnem. Gyorsan kitaláltam, milyen számokat válasszak, és a közönség remekül vette a váltást. Nem volt gond, hogy a technika ördöge közbeszólt, a történtek csak még családiasabbá és meghittebbé tették az estét.”

38

Németh Lajos népszerű meteorológus annak idején csak szakmai okok miatt látogatott el Villányba, ám Pincénk oly mértékben a szívé­ hez nőtt, hogy már számos rendezvényünkön vendégként köszönthettük. „Úgy keressék fel ezt a helyet, hogy ha még nem jártak itt, akkor egészen biztos, hogy rendszeres látogatói lesznek Villánynak és a Bock Pincének.” Tavalyi Márton napi Újborünnepünkön például annyira jól érezte magát, hogy a színpadon liba csontból jósolta meg a ránk váró telet. „Időjárást nem ismerő liba csontja volt, a libák is tévedhetnek.” – emlékezett vissza az ismert időjós. „Hihetetlen élmény volt részt venni ezen az eseményen, főként azért, mert fantasztikus dolog az adott esztendő első borát megkóstolni. A hangulat, a szervezés, mint mindig, tökéletes volt.” – folytatta Németh Lajos. Bock Józseffel a mai napig szoros barátságot ápol, hiszen, az Ő szavait idézve „Bock József megszeretette velem a villányi borokat, pedig nem vagyok egy nagy borivó. Megmutatta a borkóstolási és borfogyasztási szokásokat, így mindig nagy öröm számomra, ha el tudok látogatni Hozzá.” Németh Lajos a következőket üzeni az olvasók­ nak: „Úgy keressék fel ezt a helyet, hogy ha még nem jártak itt, akkor egészen biztos, hogy rendszeres látogatói lesznek Villánynak és a Bock Pincének.”


„Hihetetlenül jól éreztük magunkat. A kellemes vacsora és a finomabbnál finomabb borok garan­ tálták a jókedvet.” – emlékezett vissza Nyári Károly. „Teljesen magával ragadott a Körpince különleges akusztikája, a hangulata pedig egyszerűen leírhatatlan. Annyira bensőséges és érzelmes volt, hogy úgy éreztük, mintha egy szentélyben lettünk volna. A közönség is fantasztikus volt.” – folytatta az előadóművész.

Nyári Károly több mint 10 éve szoros és kivéte­ les barátságot ápol Bock Józseffel és Pincénkkel. Ezért is érthető, hogy a világhírű zongoraművész és lányai, Aliz és Edit egy káprázatos koncertet adtak a hagyományteremtő jelleggel rendezett I. PortaGéza bálunkon.

Mivel már oly régi az ismeretség, így kíváncsiak voltunk, hogy melyik borunkat szereti a legjob­ ban, melyik a kedvence. Erre a lehető legszebb és legtökéletesebb választ kaptuk, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy Vendégeink elégedettek legyenek:

„Annyira bensőséges és érzelmes volt, hogy úgy éreztük, mintha egy szentélyben lettünk volna.”

„Mindegyik Bock bor fantasztikus ízvilággal rendelkezik, így bármelyiket szívesen fogyasztjuk. Akármilyen a hangulat és az étel mindig találunk hozzájuk illő Bock borokat.”

39


A borokon túl…

A tudatos alkoholfogyasztás alapvető, de emellett nagy örömünkre az egészséges életmód és a tudatos gazdálkodás népszerűsége is egyre növekszik. Célunk, mindebből ki is venni a részünket, így sokat jelent számunkra, hogy évszázadok-évtizedek után mára a szőlőmag felhasználásának is külön kultúrája van.

A Bock Szőlőmag­Étolaj a villányi dűlők napérlel­ te szőlőszemeinek mag­ vából készült esszencia. Az évi 5-6000 tonna magból 400 liter olajat állítunk elő. Kellemes íze valódi gasztronómiai élménnyé varázsolja a salátákat és hidegkonyhai ételeket. A hidegen sajtolásnak köszönhetően rendkívül gazdag bio­ aktív komponensekben és antioxidáns anyagokban.

Bock Kékszőlőmag Mikroőrlemény-ben ta­ A

lálható polifenolok anti­ oxidáns hatásuknak kö­ szönhetően segítenek megelőzni vagy lassíta­ ni a szervezetben zajló káros oxidatív folya­ matokat. A készítmény fogyasztása esetén a jótékony hatás heteken belül jelentkezik. Az anyag olyan finomságú, hogy szervezetben a bélcsatornán keresztül közvetlenül felszívódik és hasznosul.

40

Mi mindenre jók még a szőlőmagból készült termékeink ? • Hozzájárulnak a keringési rendszer meszesedéstől való védelméhez • Segítenek megőrizni a szemek egészségét • Magas antioxidáns tartalmuk miatt lassítják az öregedést és fiatalítják a bőrt, emellett kedvező összetételük miatt segíthetik a változókori tünetek enyhítését is • Támogatják az agyi működést, fogyasztásukkal javulhat a memória is • Magas vitamintartalmuk által erősítik az immunrendszert

Szőlőmagolajunk külsőleg alkalmazva is hatásos, hiszen magas E-vitamin tartalma miatt segíti a bőr és a haj szépségének megőrzését. Mivel gyorsan felszívódik, ezért nem csak a száraz bőrűek alkalmaz­ hatják, hanem a zsíros és normál bőrűek is. Emellett kiválóan feszesít, így remek társ a narancsbőr elleni küzdelemben.


“Bor és pálinka, egyik mint a másik, okosan használva egészségre válik. Sokszor az embernek legjobb orvossága, de csak annak, aki okosan használja!”

A Dél-Karolinai Orvostudományi Egyetem orvo­ si kísérletei is bizonyították, hogy a szeszesita­ lokat mértékkel fogyasztók egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak az alkoholtartalmú italo­ kat teljesen elutasító társaiknál. A pálinka a magas alkoholtartalma miatt alkalmas fertőtlenítésre - antibakteriális tulajdonságai­ nak köszönhetően a baktériumokat, gombákat, vírusokat azonnal elpusztítja, vagy csökkenti azok aktivitását. Nagyon fontos azonban, hogy pálinkát csak alkalomszerűen és kismértékben fo­gyasszunk, ugyanis ellenkező esetben káros élettani hatásai lehetnek a szervezetünkre nézve!

A Bock Syrah törkölypálinka a Bocor dűlő válogatott syrah szőlőinek szelektált törkölyéből készült.

A Bock Capella törkölypálinka az Ördögárok dűlő válogatott cabernet franc, valamint a Jammertal dűlőből válogatott cabernet sauvignon és merlot szőlőinek szelektált törkölyéből készült pálinka. Illatában az édes fűszerek kavalkádja, a csillagánizs, a zöldbors, a borsmenta és a pemetefű érezhető.

A Bock Magnifico törkölypálinka az Ördögárok dűlő válogatott merlot szőlőinek szelektált törkölyéből készült pálinka. A IX. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál aranyérmese. Ez a pálinka vastag, édes törkölyös, mazsolás, fűszeres, komplex illattal nyit, amelyben rózsabors, fahéj és pörkölt dió is érzékelhető.

41


42


Bock magazin 2014 majus  

„Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik, hogy valami maradandót csináljon azok számára, akik a nyomába jönnek.” – ezzel a Wass Albert...

Bock magazin 2014 majus  

„Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik, hogy valami maradandót csináljon azok számára, akik a nyomába jönnek.” – ezzel a Wass Albert...

Advertisement