Page 1

EINDELOOS - NUMMER 2 - PAGINA 11

Poster: ‘she may look clean, but...’

Door Bob van Toor - Tussen mei 1942 en april 1943 werden er in Londen 37 meisjes tussen 15 en 17 jaar gearresteerd door de politie. In uitgebreide correspondentie tussen de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Gezondheid en lokale autoriteiten is de reden te lezen: de meisjes liepen weg van school om rond te hangen bij ‘undesirable cafes’ om de Amerikaanse soldaten aldaar gezelschap te houden. ‘These American soldiers passed the girls on to their friends and in a very short time, any one girl could be responsible for infecting a considerable number of people.’ In heel Europa woedde oorlog, maar deze ministeries hadden een dringender probleem: venereal disease, oftewel geslachtsziekte. Nu waren de oorlog en de epidemische uitbraken van pox (syfilis) en clap (gonorroe) niet los van elkaar te zien. Waar oorlog is vallen sociale grenzen snel weg en moeten mensen zich gedwongen concen-treren op kleine plaatsen als legerbases. Daarbij kwam nog de enorme stroom van vluchtelingen van het vasteland en meer dan een miljoen Amerikaanse soldaten. Tussen 1940 en 1945 werden er in totaal 255.000 kinderen geboren, waarvan 102.000 ille-gitiem. Met de emancipatie van de vrouw en het

COLOFON

Eindeloos is een onafhankelijk periodiek van en voor de studierichtingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is gelieerd aan Studievereniging Kleio. Eindeloos verschijnt eens per maand en is beschikbaar voor alle studenten en docenten van de opleiding. Hoofredacteur Bob van Toor

Eindredactie Micha Mos Onno La Rivière Vormgeving Bob van Toor

Redactie Joris Belgers Micha Mos Tim van der Steen Clara van de Wiel Klaas Stutje

Eindeloos ligt iedere maand bij de lift op de vijfde verdieping van het P. C. Hoofthuis. Reacties en ingezonden stukken kunt u mailen naar eindeloos@kleioamsterdam.nl

verval van de Victoriaanse zeden groeide in Engeland de zorg over losbandigheid en vooral onzedelijkheid. Men vreesde dat het land ten onder zou gaan; als het niet door een Duitse invasie was, dan wel door grote aantallen buitenechtelijke kinderen, halfbloedjes en een door geslachtsziekten verzwakt volk. Geslachtsziekte, eufemistisch afgekort tot VD, was echter omgeven door taboe en werd slechts bestreden door religieuze en eugenetische organisaties. Deze hielden de oude constructen rond de ziekten in stand: ten eerste, dat geslachtsziekte onlosmakelijk verbonden was met buitenechtelijk geslachtsverkeer; ten tweede, dat vrouwen de voornaamste boosdoeners waren. Voor vrouwen golden nog altijd Victoriaanse rolpatronen van beheersing en onderdanigheid en hun groeiende bewegingsvrijheid had veel weerstand ondervonden; zo kregen vrouwen onder de 30 pas in 1928 stemrecht. Deze jonge vrouwen werden in de media veelvuldig gebrandmerkt met termen als flappers, die op zichzelf niet negatief waren maar al snel over konden gaan in amateur en good time girl: termen met een duidelijk onzedelijke connotatie. Met de uitbraak van de oorlog, die meer dan ooit een strijd van ideologieën was, kreeg goed burgerschap een extra dimensie. Onder het motto ‘doing your bit’ moest iedereen deelnemen aan de strijd om de Britse levenswijze te behoeden voor de ondergang. In propaganda werd genotszucht en ongeremdheid afgekeurd. Daarmee werden good time girls in feite vijanden in eigen land, die de oorlogsinspanning door hun afwijkende gedrag ondermijnden. Tegen het einde van 1942 begon de BBC haar meest controversiële campagne van de oorlog: VD Awareness. Na een storm van protest van de pers werd vooral de eerlijke informatieverschaffing goed ontvangen door het publiek. De campagne kon echter niet boven de vooroordelen van de tijd uitstijgen. In het discours rond de individualistische flapper werden juist de onschuldig uitziende, naïeve meisjes veel gevaarlijker geacht van verleidsters en prostituees. Op posters met een portret van een jong, onopgemaakt, onschuldig kijkend meisje werden de mannelijke strijdkrachten gewaarschuwd: she may look clean, but…


She may look clean Eindeloos november 2008  
Advertisement