Page 1

Nu lanserar 6F en levande webbplats för förtroendevalda, medlemmar och andra intresserade som vill veta mer om arbetsmiljö, försäkringar och pension.

skyddsnet.se


ARBETSMILJÖ, FÖRSÄKRING OCH PENSION Nu finns samlad kunskap för 6Fs förtroendevalda och medlemmar om arbetsmiljö, försäkringar och pensioner. Du kan ta del av nyheter inom området, länka dig vidare till bakgrundsmaterial, lagar och regler. De ämnesansvariga ger svar på frågor om arbetsmiljö, försäkringar och pensioner som besökarna ställer – en levande webbplats! Målgruppen för webbplatsen är skyddsombud och förtroendevalda inom 6Fs förbund. Genom att använda den aktivt i ditt fackliga uppdrag kommer du att ha ett bra verktyg. Självklart har även medlemmar stor nytta av den här webbplatsen! 6Fs ämnesansvariga uppdaterar webbplatsen kontinuerligt så lägg skyddsnet.se bland dina favoriter och besök den regelbundet!

skyddsnet.se är anpassad för smartphones och läsplattor


VISSTE DU ATT… Arbetsmiljölagen gäller för alla arbetsgivare i Sverige? Arbetsgivaren är ansvarig enligt arbetsmiljölagen att aktivt delta och leda det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen? Alla 6Fs medlemmar som jobbar under ett kollektivavtal har en rad bra avtalsförsäkringar och många värdefulla försäkringar inom respektive förbund? 6Fs medlemmar som jobbar under ett kollektivavtal omfattas av ett antal olika pensionsavtal?

e s . t e n s d d www.sky


Skyddsnet  
Skyddsnet  
Advertisement