Page 1

Avisa

I NARVIK og omegn

– din markedskanal

Se vårt spennende høstprogram

uke 39/40 onsdag 23. september 2015 www.narvikkulturhus.no

Distribueres av Posten i Narvik og omegn i 12.000 ex • Årgang 5 • www.inarvik.org

VELKOMMEN!

Narvikfjellet går inn i sin mest spennende fremtid noensinne. Over en halv milliard kroner blir investert i fjellet de neste årene. Interessen for tomtekjøp er stor. Det får Preben Bussoli og Erik Plener i Narvikfjellet Eiendom AS til å juble. Side 4 - 9

Småpraten Side 2

Kretsmestere Side 16

Matpraten Side 19

Kultur Side 21

Hjertefred 1.november er det klart for et nytt arrangement i Framneslia. Side 10


2

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

Småpraten

Utgivelser og annonsefrister

Sissel Lian Eriksson (33) Jobber på Narvik Lys & Interiør

Uke 41, utgivelse onsdag 7. oktober Annonsefrist for garantert korrektur mandag 28. sept. Ferdige annonser må leveres innen onsdag 30. sept klokken 12.00.

På øret: – Klassikere fra 80, 90, og 2000-tallet, & dagens ”hits” Provosert av: – Urettferdighet!

Uke 43, utgivelse onsdag 21. oktober 2015

Leser: – Aviser & blader i hverdagen, bøker i ferien

Annonsefrist for garantert korrektur mandag 12. okt. Ferdige annonser må leveres innen onsdag 14. okt kl 12.00.

Beste maten: – Vilt

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

Prisliste og annonsestørrelser.

Største lidenskap: – Reise

1/16 58 x 87 mm

(Alle priser eks mva).

Prisgaranti i Narvik!

800,-

Tilbringer tid med: – For det meste jobben den siste tiden

1/4 120 x 180 mm 2.900,-

1/8 120 x 87 mm 1.600,-

Hverdagslykke: – Å være ute i naturen 1/2 246 x 180 mm

4.900,-

Helside 246 x 365 mm

6.900,-

Drømmeferien: – Resten av karibien som jeg ikke har besøkt

Dobbelside 512 x 365 mm 11.900,-

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

Tlf. 950 74 326 • ole@inarvik.org www.inarvik.org

– Vi skaffer deg nye kunder. Ta kontakt med oss i avisa I NARVIK! Avisa

I NARVIK

QR-kode til skjema Jeg vil bli kontaktet angående annonsering.

– din markedskanal

Adresse: Dronningensgate 56, 8514 Narvik Telefon: 76 84 81 00 (kontor) Mail: rune@inarvik.org Internett: www.inarvik.org

Rune Dahl

Daglig leder/Redaktør rune@inarvik.org Tlf. 911 55 445

Ole-Eivind Johansen

Markedssjef ole@inarvik.org Tlf. 950 74 326

Sture Pettersen

Grafiker sture@inarvik.org Tlf. 951 60 513

Ingrid Helen Sørensen

Grafisk designer Tlf: 959 33 441

Gro S. Løkås

Frilanser gro@inarvik.org Tlf. 416 69 977

Trykk: Polaris Trykk, Harstad Opplag: 12.000 ex Ansvarlig utgiver: Mediaguttan AS Annonsepriser: Kontakt Ole på ole@inarvik.org Ved feil på annonser er avisa I Narvik uten ansvar. Avisa I NARVIK gis ut av Mediaguttan AS.

Avisa I Narvik - 100 prosent Narvikregionen - GRATIS i postkassen din!


Savner du Brit hundefòr? Nå får du kjøp det hos Narvik Dyrebutikk!

ENDELIG PÅ MARKED ET IGJEN!

NY FORHANDLER AV BRIT HUNDEFOR!

VELKOMMEN INNOM! TLF: 76 94 19 00

BOLAGSGT 20, 8514 NARVIK • POST@NARVIKDYREBUTIKK.NO DU FINNER OSS I 2 ETG I MALMPORTEN HANDELSPARK.


4

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

FAKTA NARVIKFJELLET

NORGES BESTE UTSIKT: Preben Bussoli og Erik Plener i Narvikfjellet Eiendom kan lokke med fantastiske hytte-og hustomter. Sjekk utsikten fra hyttetomtene! De kan fortelle at interessen er stor, og en rekke tomter er allerede solgt.

HOVEDMÅL: Utvikle et helårlig og familievennlig fritids- og reiselivsanlegg – og bidra til flere arbeidsplasser. NARVIKFJELLET EIENDOM AS: • Eies av Forte Narvik (hovedaksjonær) og Narvikgården. • Besitter 4.000 dekar; det aller meste av de aktuelle arealene i Fagernesfjellet, samt eier Narvikfjellet AS. • Prosjektleder, Stein Laksaa. • Daglig leder-funksjon utøves av Ragnar Norum, Forte Narvik. • Styreleder, Roger Bergersen   NARVIKFJELLET AS: • Driftsselskap. • Drift av heiser, anlegg, marked, bevertning mm. • Daglig leder, Harald Kuraas. • Styreleder, Ragnar Norum

SPENNENDE FREMTID FOR

Narvikfjellet

Narvikfjellet går inn i sin mest spennende fremtid noensinne. Over en halv milliard kroner blir investert i fjellet de neste årene.

TEKST OG FOTO: RUNE DAHL

Erik har, sammen med Preben Bussoli, ansvaret for salg av hus- og hyttetomter i fjellet. I løpet av en periode på flere år skal det selges en rekke hus- og hyttetomter i fjellet. Og interessen er allerede stor. I skrivende stund har 19 stk signert kontrakten for kjøp av ny hustomt i fjellet. Etter hvert skal det legges ut flere felt. Og også interessen for hyttetomter er god, både fra folk utenbys og fra folk med bosted-adresse Narvik. - 12 hyttetomter er så langt reserverte. Og vi jobber med mange spennende interessenter, forteller Plener. Salg av tomtene er med på å bygge infrastrukturen og finansiere utviklingen.

- Vi kan fastslå at det nå gjøres en storstilt satsing i Narvikfjellet. Større enn noensinne, forteller Harald Kuraas, daglig leder i Narvikfjellet AS. Pengebruken har sin bakgrunn i eier ForteNarvik –og Narvikgårdens mål om å gjøre Narvikfjellet til et helårlig reiselivsanlegg med både bolig –og byfornyelse. - Anlegget skal over tid bli mer familievennlig, der den aktive familien skal kunne finne mindre og større utfordringer sommer som vinter, ja hele året, sier Kuraas! 5500 METER MED RØR I FJELLET Alle som har kastet blikket sitt opp i Narvikfjellet i sommer forstår at noe er på gang. ”Halve” fjellet er gravd opp og det ligger lagret kilometervis med rør og anleggsutstyr. Faktisk skal det frem til tidlig vinter legges ned hele 5500 meter med rør. Det gjelder blant annet rør i løypetraseene og ny vanntilførsel inn i anlegget. - Arbeidet har pågått siden i august og vil foregå ut oktober. Men vi er avhengig av at været er på vår side, forteller assisterende prosjektleder Andrey Meschansky, Laksaa AS Narvikfjellet planlegger åpning av anlegget så tidlig som 21.november. Da skal snøen være lagt og anlegget åpnes. Og med anlegget mener de 1.bakken, 2.bakken og Familiebakken. Hovedsesongen, da alle traseér åpner, blir i februar.

5500 METER: Fra august og frem til slutten av oktober skal det legges hele 5,5 kilometer med rør i Narvikfjellet. Blant annet skal det legges rør i løypetraseer, rør til ny vanntilførsel inn i anlegget og ny overvannsledning fra fjellet og til Taraldsvik Kraftverk. Preben Bussoli og Erik Plener viser dimensjonen på rørene.

Vi er i den unike situasjonen at vi HAR byen før utviklingen i fjellet starter. Vi har infrastrukturen rundt. Men vi er en umoden turistby, aktørene må samarbeide og være klare til å ta imot den økende strømmen av turister, forteller Erik Plener, salgssjef i Narvikfjellet Eiendom.

MANGE TOMTER ALLEREDE SOLGT - Ved utviklingen i Narvikfjellet så har vi begynt i motsatt ende av det som er vanlig andre steder.

SATSINGEN I NARVIKFJELLET

HEKTISK SOMMER Utbyggingen er planlagt over tre faser hvor fase 1 allerede er finansiert og under bygging. Her brukes det 65 millioner kroner. I denne summen ligger det infrastruktur til boligfelt, planering av alpin-nedfarter, utbedring av bygg og fasiliteter, nytt snøproduksjonsanlegg inkludert ny vanntilførsel og ny overvannsløsning for den totale utbyggingen i fjellet. - Det har vært en hektisk sommer. Men utrolig morsomt at så mye skjer, medgir Harald Kuraas. – Hele Narvikfjelletstaben har flyttet inn i nye kontorer her på sletta. Her sitter vi samlet alle mann og kvinner, noe som gir bedre arbeidsflyt og god kontakt med gjestene for ytterligere forbedringer av produktet Narvikfjellet.


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

STOR JOBB: Narvikfjellet har vært en eneste stor byggeplass siden i sommer. Arbeidet vil pågå til ut oktober.

Gjennom hele sommeren har det vært utført skogrydding i store deler av anlegget, blant annet for å effektivisere snøleggingen – men også for å få bedre løypetraseer til blant annet skogskjøring på ski.

5

VIKTIG LANGRENNS-SATSING Tøttadalen er i større grad planlagt å bli Narviks bymark for tur, helse og rekreasjon. - Når vi snakker om en familievennlig destinasjon så er langrenn viktig. Derfor legger vi til rette for snøproduksjon i Kobberstadløypa. Her bygges det i første omgang et uttak. Det kan produseres snø som tråkkemaskinen kan hente og fordele ut i løypetraseen, forteller Erik Plener som koordinerer hele langrenns prosjektet. I samarbeid med Narvik skiklubb og Ofoten Friluftsråd – så ser Narvikfjellet på hvordan man kan utvikle Tøttadalen til et helårlig område for langrenn, turvandring og sykling. Langrennsløypene skal ha sitt utgangspunkt ved det nye sentrumsområdet i fjellet, gå i tunnel under 1.bakken og videre inn i Tøttadalen. - Løypa må enkelte steder utvides til en bredde på rundt 4 meter, og den rasfarlige knausen inne ved Pumpvann må fjernes. Dette blir grovt anslått å koste 6 millioner, og noe av dette blir vi å søke tippemidler på, forteller Plener. - For å lykkes med helheten er dette noe av det viktigste å få til, Narvikfjellet skal legges til rette for alle type skiaktiviteter, fra skilek og langrenn til alpin, supplerer Kuraas.

ny. Bygget er blitt betydelig oppgradert, fått nye gulv og blitt malt. Det har blitt veldig fint og fått et mer moderne uttrykk, forteller markedsansvarlig, Helle Holt. 1.etasjen blir klar for bruk i disse dager, mens peisestuen i kjeller-etasjen står klar før sesongstart i februar. I 1.etasjen har disken blitt flyttet inn i veggen. Dermed er kjøkkenet blitt mindre, mens plassen ute i selve restauranten har blitt mye bedre. Nå gjenstår det kun å bygge et handicaptoalett før de første gjestene kan slippe inn.

OVERVANNSLEDNING En av de store jobbene som nå gjøres i fjellet er graving av en grøft til en overvannsledning fra Asbjørnstua til Taraldsvik kraftverk. For å få lov til bygge flere boliger i Skistua så må overvannsproblematikken i fjellet løses. Narvik kommunes ledningsnett har ikke kapasitet til å ta imot ytterligere vannmengde. - Dette er et av tiltakene som vi må gjennomføre for å få lov av Narvik kommune til å bygge. Vi leder eksisterende bekker i fjellet inn i den nye overvannsledningen. Dermed avlaster vi det kommunale nettet betraktelig, forteller investeringsanalytiker Ragnar Norum i Forte Narvik. Vannrøret som skal føre vannet til Taraldsvik Kraftverk er hele 800 mm i diameter og har en lengde på 1200 meter. NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG I samme grøft som til overvannsledningen så legges det en helt ny vanntilførsel til Narvikfjellets nye snøproduksjonsanlegg. Denne nye vannledningen vil øke det potensielle vanntrykket til 200 liter i sekundet og har et trykk på 40 bar. Tidligere var kapasiteten 18 liter i sekundet. Trykket i den nye vannledningen er så stort at vannet sendes opp Andrebakken på eget fall. - Vi har kjøpt inn 14 snøkanonvifter og over 20 lanser som spruter ut snøen med bedre effekt og i et helt annet tempo enn tidligere. Anlegget er automatisk og starter når rett luft-temperatur inntreffer. Teoretisk skal vi kunne legge hele løypetraseen på fire dager, sier driftssjef Markus Ericsson.

NYTT UTSTYR: Narvikfjellet har kjøpt inn 14 splitter nye snøkanoner og 20 lanser til snøleggingen. Teoretisk skal de nederste løypetraseene kunne snølegges på fire dager.

I Narvikfjellet kan det være store temperaturforskjeller på samme tid. Og det nye systemet er så nøyaktig at det kun starter opp de viftene der temperaturen er korrekt. - Vi får et mer effektivt snøkanonanlegg og et system som er mye enklere å betjene. Anlegget er basert på ny teknologi, styres fra PC eller mobil, og vil endre hverdagen til driftspersonalet, sier Ericsson. Det legges nye rørgater til faste og mobile snøkanoner både i 1., 2., 3.bakken i tillegg til Familiebakken. - Det er spennende at vi nå også får snølegging i Tredjebakken og i Utforløypa. Normalt sett er det jevnt over lavere temperaturer rundt tregrensen. Vi kan legge snø tidligere her, og den varer lengre. Vi planlegger også å sette opp snøskjermer ved Tredjebakken, forteller Ericsson. Vanntilførsel, rørgater og snøkanonanlegg har en prislapp på ca 26 millioner.

LANGRENN: - Når vi snakker om en familievennlig destinasjon så er langrenn viktig. Derfor legger vi til rette for snøproduksjon i Kobberstadløypa. Her bygges det i første omgang et uttak. Det kan produseres snø som tråkkemaskinen kan hente og fordele ut i løypetraseen, forteller Erik Plener som koordinerer hele langrenns prosjektet. Utgangspunktet for langrennstraseen blir i det nye sentrumsområdet i fjellet. Løypa skal gå i tunnel under Førstebakken og videre inn i Tøttadalen.

STORSTILT: - Det gjøres en storstilt satsing i Narvikfjellet. Hektiske dager, men det som skjer er utrolig morsomt, forteller Harald Kuraas, daglig leder i Narvikfjellet AS.

FJELLHEISRESTAURANTEN Fjellheisrestauranten fikk betydelig vannskader etter de store stormene i vinter. - I samarbeid med forsikringsselskapet, så er restauranten tilbakestilt på en sånn måte at den fremstår som

NYE HEISBUER Tre av Narvikfjellets heisbuer ble totalskadet av storm sist vinter. Nye buer skal opp før sesongstart. - Det blir helt nye heisbuer ved heis 2, i barneheisen og ved heis 3. Fundamentering er begynt og buene vil stå ferdig før sesongstart. Blant annet er alle buene isolerte og har toalettfasiliteter for personale. Dette har manglet tidligere, forteller Kuraas. NARVIKHYTTA Kapasiteten har blitt forbedret i forhold til vanntilførsel. Skal brukes til bedrifter, arrangementer og julebord. Tar selskap og møter opp til 30 stk. NY ADKOMST TIL FJELLET Det etableres en ny hovedfartsåre opp mot det nye sentrumsområdet. Veien går inn der Reinroseveien starter i dag og svinger seg opp mot Skistua. Den blir dimensjonert for stor trafikk. 8 meter bred med tilhørende fortau.

BYENS NÆRINGSLIV MÅ GÅ I TAKT MED TURISTSATSINGEN - I dette tiåret kan det i regionen bli investert for mellom 700 millioner og en milliard kroner i reiseliv og besøksnæring. Dette er store summer og mer enn noensinne, sier Ragnar Norum, investeringsanalytiker i ForteNarvik i en pressemelding. Den tidligere kommunikasjonssjefen i Hurtigruten er styreleder og styremedlem i flere av reiselivsbedriftene der Forte er investor. Han summerer opp investeringene slik: - Hotellene investerte for ca. 280 millioner i byggingen av Scandic Narvik og oppussingen av Quality Grand. I tillegg kommer tunge investeringer i  det nye krigsmuseet i Det 4. hjørnet, Polar Park, Mountain Lodge og Narvikfjellet. - Det investeres mer enn noen gang innenfor reiseliv, men like viktig som å bygge ny infrastruktur og bygg er å utvikle de myke sidene ved Narvikregionen som reiselivsdestinasjon. Vi må nok erkjenne at regionen fortsatt er umoden. - Næringsliv og offentlige myndigheter må gå i takt for å utvikle en ny næring som på sikt vil bli viktig for denne regionen. Vi må utnyttet de fordelene vi har – naturen er her allerede, byen er her, men vi som bor her må bli enda flinkere til å tenke tilgjengelighet, åpenhet og tilrettelegging for stadig flere besøkende.

RESTAURANTEN: Fjellheisrestauranten fikk betydelige skader under vinterens stormer. I løpet av sommeren har bygget blitt betydelig oppgradert. - Det har blitt veldig fint og lokalet har fått et mer moderne uttrykk, forteller markedsansvarlig, Helle Holt. Foto: Helle Holt


6

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

FASE 2 – med de inntektsbringende investeringene De investeringene som nå gjøres i fase 1 i Narvikfjellet er en forutsetning for å lykkes i fjellet. Men pengene strømmer først inn etter fase 2, hvor de inntektsbringende investeringene gjøres. Styret i Narvikfjellet og Forte Narvik vil ta en avgjørelse om fase 2 skal igangsettes i løpet av senhøsten i år. Mye tyder på at svaret blir ja. TEKST: RUNE DAHL NYTT SENTRUM I FJELLET MED FERIEPARK Et nytt sentrumsområde planlegges i området ved barneheisen i Narvikfjellet. Her blir det et stort område for parkering, nytt stort heis- og sentrumsbygg, kafé og skishop. Det planlegges også campinghytter til utleie. Den nye, store stolheisen vil ha sitt utgangspunkt her. Tanken er å bygge ut sentrumsområdet steg for steg – etter en gjennomtenkt totalplan for området. Dagens rigg blir flyttet opp og utvides – og gjøres permanent. - Et nytt sentrumsområde er alfa og omega i prosessen. Det ene vi vil få bukt med er parkeringsproblematikken. Vi får 300 nye parkeringsplasser der oppe. I dag har vi ca 50 plasser. Vi får seksgangen av det vi har i dag, forteller Erik Plener. - En tommelfingerregel i skianlegg er at det kommer tre personer per bil. Skal man ha en kapasitet på 2000 mennesker så trenger vi ca 600 parkeringsplasser. I planene så ligger det også opparbeidelse av en ferie/ aktivitetspark i tilknytning til sentrumsområdet. - En slik park er vesentlig for å få familiefolk til å bli over lengre tid. Vi må ha noe utover ski og sykkel. En slik park kan inneholde en rekke elementer, slik som freesbigolf, skatepark, via ferrata osv. Dette er ennå helt i planleggingsfasen, forteller han. Inne på sentrumsområdet vil det også bli satt opp en rekke moderne hytter for utleie på døgnbasis. - Vi vurderer hvilke hytter som skal settes opp. Det skal være tilbud til både par og større grupper – altså to varianter. Moderne hytter med moderne arkitektur og kjøkken. Disse skal leies ut på døgnbasis. Tradisjonelle campinghytter som ikke vil være i noe konkurranse med byens hoteller. Vi skal også tilby parkering for bobiler, forteller Plener. Et markant bygg inne på sentrumsområdet blir det nye heishuset til den nye stolheisen fra produsenten Dobbelmayer. Dagens kontorrigg som står nede på sletta, blir flyttet opp til sentrumsområdet og utvidet i størrelse og utforming. Her blir det cafe, skishop og skiutleie. HÅPER PÅ UTBYGGERE - Vi ser en trend i andre anlegg at det bygges leilighetsbygg for salg. Dette er noe vi håper å få til også her i Narvikfjellet. Alle med gode tanker og visjoner er velkommen

til å kontakte oss. Vi har flotte tomter tilgjengelig for formålet, sier Plener. Narvikfjellet AS, driftsselskapet - har et system som hjelper eier med videreutleie av hytta / leiligheten når den ikke brukes av eier selv. For mange er det en viktig finansieringsmulighet.

“Denne stolheisen vil definitivt

NY 6-SETERS være med på å gjøre anlegget STOLHEIS - Slik vi kjører vårt mer attraktivt”. dagens gondolForte Narvik-direktør Roger Bergersen. bane, har den i praksis en kapasitet på rundt 250 personer i timen. Den nye stolheisen som vi nå etablerer, vil ta mellom 800 og 1.000. Og kapasiteten kan glatt økes betraktelig, forteller prosjektleder i Narvikfjellet Eiendom, Stein Laksaa. HØY KAPASITET: Stolheisen som skal være i drift fra og med neste sesong vil ha høy kapasitet. En av årsakene er at hver «stol» har plass til seks passasjerer.Foto: Doppelmayr. Det er det østerrikske firmaet Doppelmayr som er valgt som leverandør. Det LEKEOMRÅDE/ALLIDRETT er det samme selskapet som for 22 år siden fikk oppdraget I alpinanleggets nedre del med å bygge dagens gondolbane. Målet er at den endelige (Trekanten mellom familien og 1.bakken) kontrakten med firmaet skal signeres i høst. • Hoppbakke Frem til da vil man bli enige med Doppelmayr om de • Skipark med rails etc endelige spesifikasjonene for stolheisen, blant annet med • Sykkelløyper for familer hvilken kapasitet man skal starte med. Fra startpunktet ved det nye sentrumsområdet i fjellet vil den nye stolheisen ha Narvik Skiklubb, Narvikfjellet AS og Norges Skiforbund et strekk på mellom 1.100 og 1.250 meter opp til et platå vurderer mulighetene for å få på plass et flerbruks skianovenfor startpunktet for dagens stolhei legg med blant annet hoppbakke i Fagernesfjellet. Idéen Fem minutter vil heisturen ta. om et flerfunksjonelt skianlegg i Fagernesfjellet har sitt utInvesteringen blir på et sted mellom spring fra Narvik Skiklubb, som etter flere år med minimal 40 og 45 millioner kroner. hoppaktivitet ønsker å få luft under skiene igjen.

GOD UTSIKT: Det nye sentrumsområdet i fjellet, hyttetomtene og det nye boligfeltet får en fantastisk beliggenhet.

DETTE PLANLEGGES: • Ny stolheis • Nytt sentrumsområde med camping, kafe, skishop, parkering • Lysanlegg i Tredjebakken • Oppretting/utbedring av eksisterende lysstolper i 1.bakken • Planering i Familiebakken

HYTTEFELT BOLIGFELT

NYTT SENTRUMSOMRÅDE

SATSINGEN I NARVIKFJELLET


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

7

EIERNE AV NARVIKFJELLET Det er litt over ett år siden Forte Narvik gikk inn med kapital og ble medeier i Narvikfjellet Eiendom sammen med Narvikgården. Planen er å utvikle regionen som reiselivsdestinasjon. Forte Narvik har investert i Visit Narvik, Narvikfjellet Eiendom og Polar Park. Eier 50% av Narvikfjellet Eiendom. Den andre halvdelen eier Narvikgården AS. Pilarene er Narvikfjellet, Ofotbanen, Polar Park og krigsminner. Narvikfjellet Eiendom eier grunnen i fjellet og skisenteret. - Naturen er her allerede, byen er her, men innbyggerne som bor her må bli enda flinkere til å tenke tilgjengelighet, åpenhet og tilrettelegging for stadig flere besøkende, sier Ragnar Norum i Forte Narvik. – Når man først skal bruke ressurser på en hoppbakke med heis, er det fornuftig å lage et flerbruksanlegg slik at man får samlet flere aktiviterer, sier Marit Gjerland, anleggsrådgiver i Norges Skiforbund. – Konseptet med å kombinere klassisk skihopp i samme område som andre moderne skiaktiviteter som twintip er veldig spennende og kan bli helt unikt i Norge. Det er kun i Oslo man har noe som ligner, men Narvik med sine praktfulle omgivelser er spesielt. – At man nå kan få samlet alle øvelsene til forbundet på et sted er fantastisk. Det vil gagne skimiljøet at de ulike aktivetene deler samme område. I tillegg til skihopp så vil trekantområdet mellom Familiebakken og 1.bakken også passe til sykkelløyper sommerstid og skipark vinterstid.

“Vi bygger ikke ut et alpinanlegg. Vi bygger ut et helårlig reiselivsanlegg med vandring, ski og sykkel som hovedelementer.” Investeringsanalytiker Ragnar Norum, Forte Narvik. LYS I TREDJEBAKKEN Snøkanonene kom i Fase 1. I fase 2 kommer lyset. Det åpner mulighetene for skikjøringen i Tredjebakken også i mørketiden og Narvikfjellet blir en enda bedre skidestinasjon. Stolheisen blir å gå også under mørketiden.

BYHEISEN: Fase 3 i utbyggingen er byheisen fra Narvik sentrum og opp til Øvre Fjellheisstasjon.

FASE 3 – Visjonen – ny Byheis Trinn tre beskriver ene og alene ett prosjekt – byheis fra midt i sentrum av Narvik og opp omtrent til der Øvre Fjellheisstasjon er i dag. Da planen om denne ble presentert for et knapt år siden ble det tydelig presisert at dette er noe som kun eksisterer på tegnebrettet. Og ifølge styreleder Roger Bergersen, er det der planene fortsatt ligger. - Dette blir krevende, men vi er styrket i troen på at dette både er realistisk, og at dette vil være et viktig element i Forte Narviks plan om å utvikle regionen som reiselivsdestinasjon. - Det er åpenbart at en byheis vil være en attraksjon i seg selv og gjøre at denne typen infrastruktur i anlegget vil være komplett. Sammen med stolheisen som er tydelig rettet inn mot aktiviteter, vil byheisen gjøre at vi har et tilbud til alle typer turister, tilreisende og fastboende, sier Bergersen.

Høst 2015: Oppstart plan- og eventuell reguleringsprosess for helt ny og spektakulær byheis fra «Det 4. hjørnet» 2016: Forhandling med leverandør og finansiering Vår 2017: Tidligste byggestart Vinter 2017/18: Tidligste åpning

MODERNE HYTTER: I det nye sentrumsområdet i fjellet blir det satt opp moderne campinghytter for utleie. Illustrasjonsfoto.

VIA FERRATA: Zipline eller via-ferrata er et av forslagene til hva en feriepark kan inneholde.

LEKEOMRÅDE: I samarbeid med Narvik Skiklubb og Norges Skiforbund vurderes mulighetene for å få på plass et flebruks skianlegg med hoppbakke i ”trekanten” mellom Familiebakken og 1.bakken. Illustrasjonstegning.


8

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

SYKLING FOR ALLE: - Narvikfjellet og Tøttadalen er et eldorado for sti- og downhillsykling, og potensialet er stort, forteller Micke af Ekenstam. Her fotografert av den kjente fotografen Mattias Fredriksson (th).

VERDENSKJENT: Narvikfjellet er kjent langt utover landegrensene for sine muligheter på både sommer- og vinterstid. Nå skal sommerproduktet bli enda bedre. Foto: Rune Dahl

PUMPTRACK: En mobil pumptrack er et populært innslag i mange sykkeldestinasjoner, slik som her fra Åre. Micke af Ekenstam vil gjerne ha en slik til Narvik sentrum.

SATSINGEN I NARVIKFJELLET


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

9

NYE SYKKELLØYPER: Det er planer om både nye sykkelløyper, og utvidelser av eksisterende traseer. Det å få knyttet sammen Narvikfjellet og Tøttadalen er et viktig element i satsingen.

Satser på sykkel Narvikfjellet ser nå på muligheten for å satse seriøst på sykkel som en del av den helårlige satsingen i fjellet. Sykkelnestor Micke af Ekenstam har både nye sykkeltraseer og nye planer på tegnebrettet. TEKST OG FOTO: RUNE DAHL

Med ny stolheis og gondolen fortsatt i drift, så blir kapasiteten i Narvikfjellet økt betraktelig. Det betyr at det blir mye enklere å transportere sykler opp i fjellet på sommerstid.

På store skidestinasjoner som Åre, Hemsedal og Trysil så er sykkel – både downhill og vanlig stisykling - en viktig del av den helårlige satsingen. Sykkelturisme er også billig turisme. Det kreves lite mannskap i fjellet, og man har ikke de samme investerings,- drifts –og vedlikeholdskostnadene som under vintermånedene. Faktisk selges det langt flere terrengsykler enn alpinski i Norge, noe som burde være en pekepinn på potensialet. Og i Narvik har vi i tillegg midnattsol og lange, lyse kvelder. - Jeg må få understreke at vi i denne planen snakker om løyper for både vanlig terrengsykling og downhillsykling. Vi ser viktigheten av å få knyttet Tøttadalen og Narvikfjellet sammen med sykkelløyper, sier daglig leder Harald Kuraas i Narvikfjellet. Micke af Ekenstam har blitt engasjert av Narvikfjellet til å tegne opp nye mulige, fremtidige sykkeltraséer i fjellet. Han har også kommet med forslag på nye, spennende elementer som kan bli synlig i bybildet. Et av Ekenstams store mål er å få på plass en løypetrasé fra Øvre Fjellheisstasjon og inn i Tøttadalen. Dette blir en såkalt grønn løype. Det vil si en løype med svært enkel vanskelighetsgrad. Den kan brukes av alle - sykkel sommerstid og langrenn vinterstid. - Denne traseen blir svært viktig å få til, kanskje selve nøkkelen til sykkelutbygging i fjellet. Dessuten vil den gå i et terreng som kan slå pusten ut av alle og enhver, forteller han. Harald Kuraas understreker at dette er helt på planleggingsstadiet og ikke vedtatt i styret. - Ekenstam har laget en liten masterplan for sykkelsat-

- Potensialet for Narvik er stort. Vi har allerede opparbeidet oss et veldig godt rykte de siste årene. For de tilreisende er det helheten her i området som er viktig. Narvikfjellet med sine produkter, i tillegg har vi for eksempel fantastiske Reinesfjellet og områdene rett over grensen – med sine løypemuligheter. Det er helhetsproduktet som lokker de tilreisende, forteller Kuraas. Micke af Ekenstam forteller at Trysil har tatt en lederposisjon i sykkelsatsing i Norge. - Trysil bruker mye penger og har virkelig sett potensialet. Men Narvik har noe som Trysil ikke har, og det er de naturgitte forutsetningene. Vi har et bedre fjell og en vanvittig flottere natur. MR SYKKEL: Micke af Ekenstam er engasjert av Narvikfjellet for å se på potensialet for videre utvikling av sykkelturisme i fjellet. Foto: Mattias Fredriksson

Når det gjelder downhillsykling så planlegges det en rekke nye traséer, både av høy og lav vanskelighetsgrad. Noen fullstendig nye løyper, men også endring og forlengning av eksisterende løyper. Maskiner er planlagt brukt i opparbeidelsen.

singen og potensialet videre. Her tar han opp hva som må tilrettelegges, og ellers tiltak som bør komme på plass. For eksempel sykkelutleie, vedlikehold av løyper osv. I planen ligger det forslag på egne sykkelløyper i det nye boligfeltet som snart er under oppføring i fjellet – og en mobil pumptrack som kan settes opp for eksempel i Narvik sentrum.

- Vi har ideer om spennende løyper både fra Linken og lenger ned i fjellet. Hovedformålet er å knytte sammen løypenettene både i fjellet og Tøttadalen. Da får vi et tilbud som mangler sidestykke i Norge, sier Micke af Ekenstam.


10 

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

Ny utgave av HJERTEFRED I fjor høst ble Hjertefred arrangert i Narvik for aller første gang. En gripende og vakker opplevelse for oss som var tilstede - med en overveldende oppslutning. 1. november er det klart for et nytt Hjertefred i Framneslia. TEKST OG FOTO: GRO S LØKÅS

Kulissene er helt i tråd med hva grunnlegger av Hjertefred, kunstner Bjørg Thorhallsdottir kan ønske seg for alle arrangementene. Hun besøkte Narvik i vår, og da også Framneslia - sammen med leder av Hjertefred Narvik, Lise Aanes Andersen. - Det er noe med nærheten til vann som er lindrende, sier Bjørg. - Salt hjelper mot alt i livet. Salt vann eller salte tårer. Lyden av bølgene er magisk. Det er ingen tvil om at Bjørg finner roen i Framneslia, godt inntullet i et pledd i den litt skarpe vårluften, med en god kaffekopp i handa. - Jeg lagde Hjertefred fordi jeg selv hadde behov for det da jeg var i sorg det året mannen min døde. Jeg ville lage en arena for sorg, som kan være ganske tabubelagt i samfunnet. Ikke minst for sønnen min, som mistet pappaen sin. Det skal være greit å sørge og være lei seg. Allerede første året ble oppslutningen mye større enn hva jeg hadde forventet. Og siden er det blitt større og større. Det er mye jobb i forkant av arrangementene, masse dugnadstimer blir lagt ned. Selv om det koster mye har det hjulpet meg og mange andre. Det lindrer hjertet å hjelpe andre.

DETTE ER HJERTEFRED: • Kunstner Bjørg Thorhallsdottir ble enke, og hennes sønn, Tolli farløs. Hun ønsket å arrangere en magisk og fredfull stund for å minnes – en stund også andre kunne ta del i. • I dag arrangeres Hjertefred i rundt 20 byer i Norge. På det meste har 5000 mennesker deltatt i Oslo • Arrangementet er livssynsnøytralt og basert på frivillig arbeid • Hjertefred er en arena for markering av sorg, men også for å sette fokus på livsglede • Hjertefred er gratis, og alle er velkommen til en magisk stund i stemningsfulle omgivelser

Bjørg og Lise

Lise Aanes Andresen er enig i det, og hun og resten av gruppen i Narvik gleder seg over jobben mot et nytt Hjertefred. - Jeg er glad for masse positive tilbakemeldinger etter forrige Hjertefred, og ser helt klart behovet for arrangementet i byen. Vi trenger denne arenaen, som ikke bare er preget av sorg,men skal være en vakker stund hvor du kan minnes dine, på din måte. Hjertefred kan være med på å snu sorgen over til takknemlighet, over det du har hatt og det du fortsatt har. Vi er fornøyd med vårt første arrangement og jobber videre med god inpirasjon fra andre Hjertefred i andre byer, og ikke minst Bjørg. Vi ønsker å gjøre denne novembertimen i Framneslia enda mere magisk, og håper flere tar turen i år. Alle er hjertelig velkommen. Hjertefred er et non-profit arrangement, kun basert på dugnadsarbeid. Det er gratis å delta, men arrangementet har endel kostnader - og er derfor avhengig av sponsormidler.

TRENGER DU SELSKAPSLOKALER? - Bryllup - Konfirmasjon - Minnestund - Bursdag - Jubileumer

- Kurs - Møter - Julebord - Osv…

Vi kan skreddersy din pakke fra A-Å og har kapasitet til 45 personer. Kun leie av lokalet er også mulig. FOR BOOKING OG MER INFORMASJON:

99 49 99 40


TORSDAG OG FREDAG

ØLSMAKE-KURS

(PÅMELDING, SE FACEBOOK)

FOR FØRSTE GANG I NARVIK!

OKTOBERFEST TORSDAG 8.OKT - LORDAG 10.OKT SERVERING • LEDERHOSEN • SCHLAGERMUSIKK ALLSANG • GODT HUMØR • HEIDIER MATSERVERING • OPPVARMET TELT! KOM OG OPPLEV DEN FANTASTISKE STEMNINGEN! For mer informasjon: OKTOBERFEST NARVIK på Facebook

TORSDAG 8.OKT: 20.00 - 01.00 FREDAG 9.OKT: 21.00 - 03.00 LORDAG 10.OKT: 21.00 - 03.00

STED: BAKGARDEN ASTRUPGARDEN KINOBAKKEN 1

Torsdag: (Studentkveld) Åpent for alle! Fredag og Lørdag: Aldersgrense 20 år ARRANGØR:


UKENS UKENS TILBUD TILBUD

21/9–27/9 24/8–30/8

storHandlE

RIMELIG

billig! SMAKER bEDre. fÖr Dig sO

hanD lar mem D

sh O p

299k 69k/kg/kg Nyhléns Hugosons. I bitER. Nyhléns Hugosons. I bit. Ca 860 g.

+PANT

Coca Cola Zero 24 pk GODTERI I LØSVEKT

Cloetta. 24x33 cl

79)= /kg 29)= /kg Medlemspris

YTREFILÉT AV SVIN goudaost

Nyhléns Ca 700 g. Klöver. I Hugosons. bit. 28%. CaI biter. 1200 g. Max 2 st/husholdning

15k 10k

/st /kg

kvisttoMater PÅLEGG

OKSEFILÉT LOIN

59/kg 59)=

express

Holland. 1. MaxVelg 3 kg/mellom ulike Pärsons.Klasse Tynne skiver. husholdning typer. 120-200 g. Veil.pris 75-125,-/kg. Maks 3 stk/medlem.

59)= /st/kg 79k

129k 89k/kg/kg rOAstbiff HØYRYGG AV OKSEKJØTT

Nyhléns Hugosons. I biter. bit. Ca 1200 g.

KYLLINGFILÉT KYLLINGFILET

Sverige/Guldfågeln.Fryst. Fersk. Ca 900 g. Sverige/Kronfågel. 1000 g. Veil.pris 59:90/kg. Maks 3 st/husholdning.

3 för

39)= 69k

49)= /kg 89k 4 för

kaffe FERSKE TYKKE RIBBEN

NyhlénsGjelder Hugosons. 1000 g.Velg mellom Classic. ikke Ca eko/reko. ulike typer og brenningsgrader. 500 g. Veil.pris 44:50/kg. Max 1 Kjøp/husholdning.

/kg

kaffe RIBBE

Nyhléns Velg Hugosons. Gevalia. mellom ulike sorter og brennhetsgrad. 450-500 g. Veil.pris 46-51:11/kg. Maks 1 kjøp/husholdning.

Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om utsolgte varer.

Coop Forum Kiruna Öppet alla dagar 8-22

www.coopnorrbotten.se


UKENS UKENS TILBUD TILBUD

21/9–27/9 24/8–30/8

storHandlE

RIMELIG

billig! SMAKER bEDre. fÖr Dig sO

hanD lar mem D

sh O p

299k 69k/kg/kg

express

15k 10k

/st /kg

kvisttoMater PÅLEGG

OKSEFILÉT LOIN

Nyhléns Hugosons. I bitER. Nyhléns Hugosons. I bit. Ca 860 g.

Holland. 1. MaxVelg 3 kg/mellom ulike Pärsons.Klasse Tynne skiver. husholdning typer. 120-200 g. Veil.pris 75-125,-/kg. Maks 3 stk/medlem.

62k

795k

/KVM

TOALETT VERONA

59)= /kg

Coca Cola Zero 24 pk GODTERI I LØSVEKT

Cloetta. 24x33 cl

79)= /kg 29)= /kg Medlemspris

YTREFILÉT AV SVIN goudaost

VEDKL YV. CaI biter. Nyhléns Ca 700 g. Klöver. I Hugosons. bit. 28%. 1200 g. Max 2 st/husholdning

59)= /st/kg 79k

129k 89k/kg/kg

LAMINATGOLV 7MM ord: 120:-/kvm

rOAstbiff HØYRYGG AV OKSEKJØTT

Nyhléns Hugosons. I biter. bit. Ca 1200 g.

1995k 49)= /kg 89k 4 för

kaffe FERSKE TYKKE RIBBEN

KYLLINGFILÉT KYLLINGFILET

Sverige/Guldfågeln.Fryst. Fersk. Ca 900 g. Sverige/Kronfågel. 1000 g. Veil.pris 59:90/kg. Maks 3 st/husholdning.

3 för

27990k 39)= /kg 69k kaffe RIBBE

FORBRENNINGSTOALETT Nyhléns Velg Hugosons. NyhlénsGjelder Hugosons. 1000 g.Velg mellom Gevalia. mellom ulike sorter og Classic. ikke Ca eko/reko. 8000 flame Separett. brennhetsgrad. 450-500 g. Veil.pris 46-51:11/kg. ulike typer og brenningsgrader. 500 g. Veil.pris Maks 1 kjøp/husholdning. 44:50/kg. Max 1 Kjøp/husholdning. Lokale avvik kan forekomme. Med forbehold om utsolgte varer.

Coop Forum Kiruna Öppet alla dagar 8-22

www.coopnorrbotten.se


14 

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

Månedens bursdagskake går til Mie Helen!

Bursdag barnet

BURSDAGSHILSENER ER GRATIS HOS OSS. Send på e–post til: hurra@inarvik.org Hver 14. dag deler vi ut en flott bursdagskake til en av de som har bursdag. Vinneren kan ta kontakt med oss i Dronningens gate 56 for å få kakebevis.

Lorentse Bell Trældal, 95 år. Verdens beste mamma, søster, mormor, farmor, oldemor, tippoldemor, og alles ”tante Lolla” fyller 95 år 1. oktober. Vi ønsker deg en fantastisk dag med kake og feiring! Hilsener og klemmer fra alle i familien!

Vi vil gratulere den minste jenta vårres Mie Helen med 3 års dagen, som va den 19 september. Vi e kjempegla i dæ! Klemma fra hele familien

Johannes Zuidhoek Sundby, 16 år Gratulerer med 16 årsdagen 04. oktober til den flotte gutten vår. Håper du får en super dag og at gaven falt i smak. Hilser til mor i Beisfjord som også har bursdag i dag.

Den 12.08.2015 kom denne skjønne flotte gutten til verden ved UNN Tromsø. Lykke i livet er barn og barnebarn! Gratulerer til oss alle sammen, og spesielt til mamma Sandra, pappa Sondre og storesøster Daniella. Samtidig vil jeg gratulere Sondre med dagen den 09.09.2015. Håper du får en flott dag.

Hipp hurra for Gabriel Nicolai som ble 3 år 17.september. Stor bursdagsklem fra mamma, pappa og lillesøster

Hipp hurra for humørsprederen Mathilda som blir 7 år den 27. september :) Vi er kjempeglad i deg, og håper du får en super dag :) Klem fra Mamma og Pappa

Ole-Eivind Johansen

Gratulere med 32 årsdagen den 28.september! Klem fra mamma Astrid

Månedens gratulant kan velge mellom en av disse kakene :)

HIPP HURRA for gogutten vår som fyller 3 år fredag 18.09. Vi er så stolt og glad i deg skatten vår Elias! Susser & klemmer fra Mamma & Pappa

KAKEN ER LEVERT AV

steinovnsbakeriet

Gratulere så mye med 21 årsdagen 17. september. Håper dagen blir akkurat slik du ønsker.

M Y K L E V O L D

Stor klem fra mamma, Leni Regine og Cava

Økonomisk rådgivning? spØr oss om hjelp vi står til tjeneste, enten du har stor eller liten bedrift vi arbeider med: • Lønnsomhetsrådgivning • Regnskapsførsel • Lønn og fakturering • Nøkkeltallsanalyse • Budsjettering • Bistand ved selskapsstiftelse • Søknader • Bistand med styrearbeid og generalforsamlinger

Tom Robert Johansen.

Evy Eriksen.

Tlf. 76 96 46 00 • rolf.karlsen@okoraad.no


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

15

SALGSSTART HYTTETOMTER I NARVIKFJELLET! Flere tomter er allerede reservert!

HYTTETOMTER Foto: Rune Dahl

I NORGES MEST

SPEKTAKULÆRE FJELLANLEGG Aktiviteter • • • • •

Spektakulær- og familievennlig skikjøring Langrenn, skiskole, skiutleie, skishop Skredkurs, barnelavvo Guidede turer, sykling, klatring, båtturer Turer sommer og vinter

Nye fasiliteter • • • • • •

Familievennlige skitraséer Nytt moderne sneproduksjonsanlegg Nytt lysanlegg langs heis 3 Sykkeltraséer Ny 6-seters stolheis fra nytt sentrumsområde Stort nytt parkeringsområde

Hyttetomter • • • • •

65 hyttetomter i første feltet Størrelsen på tomter varier Alle får utsikt Midnattssol Nordlys

INTERESSERT? Kontakt Erik Plener tlf: 901 66 563

Finansieringspartner:

Preben Bussoli tlf: 976 97 790 www.narvikfjelleteiendom.no – post@narvikfjelleteiendom.no – Telefon 905 40 088


16 

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

KRETSMESTRE: 6 Narvik speidergruppe ble kretsmestere. Bak: Joakim, Trym, Karl Amund, Mikael, Einar, Amanda, Trine og Kristine. Foran: Regine og Mia.

6. Narvik speidergruppe ble kretsmestre i speiding VERDIGRUNNLAG Speideren er en barne- og ungdomsbevegelse som bygger på speidingens internasjonale verdigrunnlag. Ved bruk av speidermetoden og speiderloven utvikler vi mennesker til å bli selvstendige og ta aktivt ansvar i samfunnet. Med mer enn 38 millioner speidere i verden og ca. 18 500 speidere i Norges speiderforbund varierer aktiviteten mye. Profilhåndboken skaper en helhet i hva Norges Speiderforbund kommuniserer, både internt og eksternt. Grunnleggeren av speideren, Lord Baden Powell har sagt: «Er det ikke lek, så er det ikke speiding». Gleden, lekenheten og det ungdommelige motet kjennetegner også dagens speidere. Speiderens profil bygger på dagens speiding. Innspill fra speidere gjennom undersøkelsen «Sett speiding på kartet» sommeren 2005 og en nettbasert medlemsundersøkelse våren 2006 ligger til grunn for profilen. Det gir en ekte profil som speidere flest kjenner seg igjen i.

Helgen 4-6. september ble det konkurrert innen flere områder i speiding på kretsleieren på Renså i Troms. Etter en spennende konkurranse gikk 6. Narvik speidergruppe av med seieren. TEKST: RUNE DAHL FOTO: PRIVAT

Gjennom kunnskap, orientering, pionering (praktiske kunnskaper), førstehjelp, matlaging ute og ikke minst et suverent lagarbeid sto ungdommene på hele helgen. I konkurranse med 9 andre patruljer var det tett mellom mulighetene for å oppnå eller tape poeng. Laget besto av Trine og Einar Sæther, Karl Amund Bolstad, Trym Fridfeldt, Regine Karlsen, Kristine Karlsen, og Mikael Flygel. Etter denne innsatsen er de direkte kvalifisert til å delta i NM i 2016. - Det er derfor bare å brette opp ermene og sette i gang å øve seg på å bli enda bedre, mer selvstendig og trygg på oppgavene de får. I denne konkurransen må

de klare seg uten hjelp fra voksne, forteller Merethe Bolstad. Som observatør var hun innom og fikk se en flott oppsatt leir med god orden. - Ungdommene var flinke til å samarbeide, og ikke minst har de en fantastisk god lagånd. Dette var gjennomgående bra i alle speiderpatruljene fra Stokmarknes, Harstad, Ballstad og Kvæfjord. Utslagsgivende var orienteringen som klaffet 100% for Narvikgjengen og ikke minst matlaging der innbakt pizza på bål må sies å være en kunst å gjennomføre.


Tilbudene gjelder t om 27/9 2015.

Din butikk nær grensen!

5190

Ytrefilét av svin

/kg

Side av lam

Karlgrens. Opprinnelse Irland. Fryst.

Nybergs Deli. Oprinnelse Sverige. Ca 1000 g. Hverdag. Gourmetmørnet. Midtpart av gris. Maks 2/husholdning.

5990

3990 /st

/kg

Norrlandsfalukorv

Nyhléns Hugosons. 1,3 kg. Jfr pris 30:69/kg.

5990 119k 5990 /kg

Svinefilét

Danish Crown. Oprinnelse Danmark. Fersk.

15k

/kg

/kg

Bacon, Sidfläsk

Roastbiff

ICA. Oprinnelse Sverige. Av storfe. I skiver. Ca 1150 g.

Karlgrens. Ca 1,5 kg. I rulle. Skivet.

Nya smaker: Multi Vitamin, Fairy Drink, Cola, Cherry

5990

25k

/kg

Capri-Sonne 10 x 20 cl.

/st

Ulike smaker. Jfr pris 12:50/liter.

/st

Sjokolade Kvikk lunsj

Marabou. 185 g. Med havssalt. Jfr pris 81:08/kg.

Godteri i løsvekt Gottmix.

Petter og personell ønsker dere velkommen!

Riksgränsvägen 2a

0980-311100

ica.se/nara/riksgransen

Alle dager 9–20

Riksgränsen


LAPPORTEN KATTERJÅKK

BUNKER BILLIG

TILBUD DENNE UKEN

UKE 39

GOD PRIS!

69)* K SVINEFILÉT FRYST

6 FOR

59k MULTIVITAMIN

Danmark.

Glocken. 2 liter. Literpris 4,92 kr

2 FOR

69)* K

22k BACON

KJØTTDEIG

Tulip 110-150g

59)* S KYLLINGFILET FRYST

Nyhléns Hugosons

Sverige/Kronfågel. 1kg

3 FOR

k 199K

45k

AGENTER FOR SYSTEMBOLAGET Du bestiller, vi leverer!

ENTRECOTE/BIFF Sverige/Scan.

LESKEDRIKK

Coca cola. Velg mellom ulike sorter. 1,5 liter. Literpris 10 kr.

Gjelder så lenge lageret rekker. Åpningstider og kontaktinformasjon: coopnorrbotten.se


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

19

mat med eirik carolin

Saer -Norsk

Noen ganger er det Norsk uten at du vet det.

D

e fleste vet at ostehøvelen er en skikkelig norsk oppfinnelse. I så stor grad at vi passer på å skryte av det i diverse media, og til turistene som stikker innom gamlelandet. De smiller som regel høflig «åååå… så interessant» (sikkert…) Bindersen også. Veldig norsk, den lille dingsen. Og sprayboksen! Fredelige greier de tingene. Men visste du at følgende (ikke fullt så fredelige) greier også er laget av norske nordmenn fra Norge: Både håndgranaten og land-mina er opprinnelig skrudd i hop av en kis fra Sør trønderlag (Niels W Aasen) Påhengs-motoren er faktisk norsk den også. Og kunstgjødselet som alle verdens bønder klasker utover engene sine, for at kyr og sauer skal får nok gress, stammer opprinnelig fra Norge det også. Litt å være stolt over. Matvarer? Her: Lutefisk: Veeldig norsk !! Brunost ! Selvfølgelig er den norsk. Norge er vel også ett av de få landene hvor vi spiser så mye av den oste-typen. Som jo strengt tatt ikke er en ost, men en prim som er kokt altfor lenge (veldig enkelt forklart) Fenalår ! Yess !! Fenalåret er typisk norsk, og faktisk like nasjonal som brunosten. Det visste du kanskje ikke ? Prøv å få tak i fenalår i utlandet. Da skal du jaggu få leite. Nå som lammesesongen er over oss for fullt, og alle gryter i alle hjem tyter over av får-i-kål, lammeskiver og lammeskanker er det kanskje på høy tid å nevne denne snaddermaten også. Jeg synes at fenalår burde vært servert oftere på norske fat.! Hadde det bare ikke vært så kostbart… Det finnes en vei rundt det serru! Lag det sjøl !! «jammen-herre-gud-det-er-jo-så-vanskeligså-det-får-jeg-ALDRI-til-å lage»……. Sier du. Rolig nu! det er KJEMPELETT !!

Man tager ett lammelår… 1. Er det frossent så tiner du det i kjøleskapet. (Beregn 10 timers tining pr kg) 2. Tørk av blod og reiskjær låret. 3. Så trenger du ett kar, eller ei bøtte som er så stor at du får hele låret oppi. Jeg fikk tak i to 10litersbøtter hvor jeg skar av bunnen på den ene og limte resten på toppen av den andre, slik at jeg fikk en bøtte med ca 50cm høy kant. Husk å forsegle skøyten godt så det ikke lekker. 4. Putt låret oppi saltekaret. 5. Så lager du saltlake: 15 liter vann og 2,7 kg salt røres til alt er oppløst. Ha i 3 ss sukker mot slutten. 6. Ha dette over kjøttet til det er dekket. 7. Sett i en kjørlig kjeller og la stå i ei halv uke pr kg lår. 8. Ta så opp låret og tørk av, legg i plast i kjøleskapet i 2 dager pr kg kjøtt. Pakk ut og heng til tørking 2-3 mnd 9. Vips; ditt eget hjemmelagde fenalår. Spises gjerne med flatbrød, honningmelon, ruccola-salat og rømme. Og litt olivenolje på toppen… Bare en liiiiten ting til slutt: Får i kål er IKKE opprinnelig en norsk rett, det spises i mange varianter over hele verden. Så det så :o)


20 

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

Inviterer til grunnkurs i førstehjelp Ankenes Røde Kors Hjelpekorps inviterer privatpersoner og bedrifter til grunnkurs i førstehjelp. Kurset er gratis. TEKST OG FOTO: RUNE DAHL

- Vi prøver å starte opp en ny aktivitet hver høst, og denne gang blir det førstehjelps-kurs, forteller Sigve Andersen. Kurset går over 2 dager, 30.september og 7.oktober, og varer 3 timer begge kveldene. - Vi går blant annet gjennom hjerte/lungeredning, blødninger og litt enkel sykdomshistorikk mot for eksempel diabetes, hjerteinfarkt og hjerneslag. Kurset er gratis og er myntet mot både bedrifter og privatpersoner. - Alle som for eksempel skal kjøre opp til førerkort kan få en fin og gratis opplæring om førstehjelp hos oss, sier Andersen. Sted for kurset er Saniteten på Ankenes. Det er ingen påmelding på forhånd, her er det bare å møte opp.

Geir Nymo og Sigve Andersen i Ankenes Røde Kors Hjelpekorps inviterer til gratis grunnkurs i førstehjelp.

Bursdagsbarnet Nordland

Kveldskurs - dagkurs - nettkurs Forkurs fagbrev oppstart 9.oktober 2015 Praktisk regnskap start oktober 2015 HMS for fremmedspråklige HMS 40 timer nettbasert Norsk A1-A2 og B1 - selvstudium Båtførerprøven – selvstudium Datakortet – selvstudium Datakurs for nybegynnere Sharepoint

OLE-EIVIND, 32 år

Grunnkurs i autocad Jegerprøven Bogen i Ofoten

Bursdagen feires lørdag 26.september hjemme i hans egen hule. Flytende gaver ønskes. Som Ole ofte sier:

Malerkurs For mer informasjon og påmelding, vær vennlig å ta kontakt med Folkeuniversitetet Nordland avd. Narvik Tlf. 40 44 89 49 og 940 05 313

Vår alles gode koseklump og partyløve, superselgeren Ole-Eivind Johansen har bursdag 28.september.

www.folkeuniversitetet.no

Skal vi ikke kose oss?

Suss og klem fra I NARVIKgjengen på jobb :)


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

21

Kultur

nytt

TRONDHEIM JAZZORKESTER & COME SHINE Torsdag, 24. september 2015 Klokken 20:00 - Mørkholla

KNUTSEN OG LUDVIKSEN OG DEN FÆLE RASPUNTIN

Fredag 25. september TUUUUUT! Knutsen & Ludvigsen er to små fyrer som bor i en tunnel. De har en grevling i taket. De synger og spiller og småkjekler om det meste. Alt er som det pleier for disse to bekymringsløse trubadurene, inntil en ung dame plutselig faller av toget - inne i deres tunnel!

Høsten 2015 forener to av Norges viktigste jazznavn sine krefter, når de legger ut på turne i Norge og Sverige. Come Shine er kvartetten som med sine særegne tolkninger av jazzens sangskatter har sjarmert det norske publikummet i senk siden 1998. De mottok Spellemannprisen for beste jazzalbum allerede i 2002, og har senere gjort samarbeid med Kringastingsorkesteret, og spilt utsolgte konserter i Den norske Opera.

SICARIO

Fredag 25. september I det lovløse grenseområdet som strekker seg mellom USA og Mexico blir en idealistisk FBI-agent (Emily Blunt) hyret inn av lederen for en elitegruppe (Josh Brolin) til å bistå i den stadig tøffere kampen mot narkotika.

ELVIS! Fredag, 25. september 2015 Klokken 19:30 - Teatersalen Nesten solgt 20.000 billetter hittil! 8. januar 2015 ville verdens største artist fylt 80 år, og - det har gått 60 år siden han debuterte han med ”That´s alright Mama” og kort tid senere kom hans første internasjonale hit ”Heartbreak Hotel” – ingen annen artist har satt dypere spor etter seg enn Elvis Aaron Presley! Dette skal markeres behørig i 2015!

DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN THE VISIT LOUDER THAN BOMBS

Fredag 2. oktober Tre år etter fotografen Isabelle Reed’s død i det som tilsynelatende var en bilulykke, må enkemannen Gene fortelle sin yngste sønn Conrad hva som egentlig skjedde.

Fredag 25. september Regissøren av Den syvende sansen, M. Night Shyamalan, er tilbake i storform med en ny, skummel thriller. En enslig mor sender barna sine avsted for å besøke besteforeldrene. Men noe er fryktelig galt når de kommer dit.

Onsdag, 30. september 2015 Klokken 18:00 - Teatersalen Nå kommer Klatremus og alle vennene hans hit!Vel, alle er kanskje ikke venner sånn med en gang. Mikkel Rev er nok mest sulten han, men det vil Morten Skogmus gjøre noe med. Bjørner og stabbursmus, pinnsvin og Harepus, rev og Klatremus; de er kanskje ikke enige om alt mulig, men alle er med når de må redde Brumlemann fra å bli solgt til sirkus! Så bli med du også, og så kan vi kanskje feire Bamsens fødselsdag sammen til slutt?

HALVDAN SIVERTSEN ”HUS VED HAVET” Fredag, 02. oktober Klokken 19:30 - Teatersalen

THE MARTIAN

Fredag 2. oktober Under en bemannet romferd til mars, antas astronaut Mark Watney (Matt Damon) omkommet etter en voldsom storm og blir derfor etterlatt av mannskapet sitt. Men Watney har overlevd og blir strandet alene på denne fiendtlige planeten.

KLOVN FOREVER

Fredag 2. oktober KLOVN FOREVER er den etterlengtede oppfølgeren til ”Klovn - The Movie”. Fem år har gått siden sist, og Casper og Frank har kommet til et veiskille. Hva er det de vill? Og hva betyr de egentlig for hverandre? Vennskapet deres settes på den ultimate prøve.

Kjærligheten til kysten, naturen og Nord-Norge står sterkt i Halvdan Sivertsens tekster. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. På denne konserten vil noen av visene som malerisk beskriver dette være sentrale. Kombinert med resten av Sivertsens kjente og kjære sangskatt.


22 

Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015

Loppemarked

NARVIK OG OMEGN REVMATIKERFORENING

Vil du lære førstehjelp? Narvik Unge Sanitet arrangerer førstehjelpskurs i høst! Tre-timers førstehjelpskurs med fokus på baby og barn Torsdag 5.november kl 19.00

Pris: 400kr per person, medlemmer i Narvik Unge Sanitet betaler kun 300kr.

Norsk grunnkurs i førstehjelp

Mer omfattende førstehjelpskurs som gir kursbevis.

Tirsdag 20.oktober kl 17.30

Pris: 600kr per person, medlemmer i Narvik Unge Sanitet betaler kun 500kr.

Kursholder er Førstehjelpspartner AS og begge kursene holdes på Narvik Frivilligsentral i Frydenlundsgata.

Påmelding til

HYGGEKVELD TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015 KL. 18.00 – KL. 21.00 på Aktivitetssentret i Alleen 6 «Remix» spiller til allsang og dans. Servering og loddsalg. Inngang kr. 100,00 inklusiv servering. Hele byens befolkning er velkommen!

Inntektene går til klasse 10B ved Parken Ungdomsskole

Trening i varmtvannsbasseng Mandag kl. 13 – kl. 14 Instruktør Wilma Knutsen Mandag kl. 18 – kl. 19 Instruktør Vigdis Kirkhaug Torsdag kl. 13 – kl. 14 Instruktør Torunn Knudsen Møt opp i god tid! Kr 60,00 pr. treningstime – unngå veksling! Har du lyst til å delta her må du melde deg inn som medlem i Norsk Revmatikerforbund etter 2 ganger til medlemspris.

lørdag 26. september 2015 foajeen, Parken ungdomsskole 12:00 - 17:00

Sittedans/Gym fra stol Tirsdager kl. 11 – kl. 12 på Aktivitetssenteret i Alleen 6. Instruktører: Wilma Knutsen og Kari Gjervan Hartander. Kr 20,00 pr. treningstime.

Lopper kan leveres på Parken ungdomsskole fredag 25. september fra kl 20:00 eller ta kontakt med Vera Olsen, tlf: 992 23 905

Kom innom!

Håndarbeidskveldene Tirsdager kl. 18 – kl. 21 på kontoret i 2. etasje på Folkets Hus.Har du lyst til å være med så er det bare å møte opp! Vi holder materiell og du velger selv hva du vil lage.

narvikungesanitet@gmail.com

Velkommen på kurs!

Velkommen til våre aktiviteter!

NORSK GRUNNKURS FØRSTEHJELP Ankenes Røde Kors inviterer til gratis grunnkurs i førstehjelp. Kurset er for alle, både private og bedrifter. Tid: 30.september og 7.oktober. Begge dager er starttidspunkt kl 18.00 Varigheter: begge dager 3 timer

TORSDAG 8. OKTOBER 2015 KL. 18.00 PÅ QUALITY HOTEL GRAND ROYAL. Pasient- og brukerombud Inger Marie Sommerset • Revmatolog Jan Arne Lund • Andre faggrupper.

Oppmøtested: Saniteten på Ankenes. Ankenesveien 182

VAKTTELEFON: 48026239

Åpent møte med pasient- og brukerombudet i Nordland, samt revmatiske sykdommer og sekundære følgesykdommer.

Alle kan stille spørsmål til panelet. Gratis brosjyremateriell, salg av enkle hjelpemidler. Inngang kr 50,00 inklusiv servering. Benytt sjansen til å få mer kunnskap om temaene!

Ankenes

Alle er velkommen til dette møtet!

Arrangør: Narvik og Omegn Revmatikerforening

JULEMESSE Ballangen KFUK/KFUM har julemesse i flerbrukshallen 14 november 2015. Mye forskjellig som selges. Salg av kake,kaffe og lapskaus. Så sett av dagen å kom innom

ÅPENT FRA KL 10.00-15.00.

Løs kryssordet og vinn ett skrapelodd Blant de rette løsningene trekker vi en vinner. Gevinst: 3 stk GriseFlax-lodd Vinneren offentliggjøres i neste utgave 7. oktober. Vi vil ha din løsning senest onsdag 30. september. Velkommen til oss eller send kryssordet i konvolutt til: Mediaguttan, Dronningens gate 58 8514 Narvik Merk konvolutten “Kryssord” Flaxloddene henter du i vår redaksjon i Dronningens gate 58.

Navn: .......................................................................................................... Adresse: ................................................................................................... .......................................................................................................................

Vinner i forrige utgave: Ingrid Larssen Narvik


Avisa I NARVIK uke 35/36, onsdag 26. august 2015 

23

Til tjeneste – Vi er tilstede når du trenger vår hjelp

tlf: 76 92 20 70 | www.hrs.no

bank

Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål – Din lokalbank Kongens Narvik Kongens gt. gt.24, 50, 8502 8503 Narvik Telefon: 76 91 11 0006002 Tlf Privat: 06001, Bedrift: Åpent: Åpent:Man Man- -fre: fre:10:00 10:00 -- 15:30 15:00

mat/catering

ToRVeT TANNKlINIKK Dronningensgt. 46, 8514 NARVIK

steinovnsbakeriet

M Y K L E V O L D

Tlf: 76 94 74 50 Steinovnsbakeriet AS • Vekstedbakken 13 E-post: kontakt@myklevold.no

RENOVASJON Bli kvitt avfallet - lei en

Bank fra A til Å

konteiner

Tlf. 04800

blikkenslager

Tlf.: 76 94 29 74

Stressa? Ditt lokale regnskapskontor!

Timebestilling: Tlf 76 94 15 51 matssorensen@msn.com

Vi har «spa-avdeling» for regnskap, lønn og administrasjon. Averdi Narvik as, Frydenlundgt. 4

Dronningens gate 23 Man-ons 08.00-19.00 • tors-fre 08.00-15.45

(Tidligere Consis Narvik as)

Vi ønsker også nyetablerere velkommen og yter hjelp og bistand.

ADOKAT

rekylreklame.no

Tlf. 76 94 01 10

Tlf. 76 96 46 00

narvik.okonor.no • Skistua 4

Tlf. 76 96 50 90 / narvik@averdi.no

AlfaregnskapsØkonomi og as økonomiVåre moderne løsninger gir deg maksimal tid til kunden! Avdeling Narvik: Avdeling Kjeldebotn: Kongens gate 40 Idrettsveien Kontakt 8514 Narvik 8543oss! Kjeldebotn Vi finner en god løsning for ditt behov. Tlf: 76 92 70 00 • alfa@amesto.net • www.amesto.no

Du merker forskjellen Frydenlundgata 4, 8516 Narvik

Tannlege Harry Pedersen Tannlege Mariell Stormo

Spisskompetanse innen regnskap og økonomi

Amesto er ledende i Norge på moderne www.averdi.no regnskapsløsninger, lønn og rådgivning.

Sentrumsgården, Narvik

elektriker

tannlege

regnskap/økonomi

Kongens gt. 42, tlf: 76 94 45 50 malermestere

Narvik I Kjeldebotn Tlf 76 92 70 00 I alfa@amesto.no www.amesto.no/ofoten

utleie av maskiner og utstyr

Ønsker du denne annonseplassen? Kontakt Ole-Eivind på tlf 95 07 43 26

Fagernesveien 140 Alt innen faget!

Vi har de rette fagfolkene som hjelper deg med alt fra kundeservice til oppussing av hjemmet.

Tlf: 76 94 50 87

ole@inarvik.org

Forhandler for Kärcher, Jonsred og Univern. Alt av verktøy og tilbehør.

www.jfore.no

rørlegger

Utleie av maskiner og utstyr

eller på mail:

Dronningensgate 36, 8514 Narvik • Tlf: 76 94 29 38

Tlf. 46 44 87 76

gass & fyringsolje

teltutleie

Bytte av propanflasker Narvik VVS Service AS har konkurransedyktige priser og garanterer god oppfølging og service!

5 kg: kr 170,10/11 kg: kr 239,-

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Tlf: 47 65 03 00 E-post: firmapost@narvikvvs.no Mer info: www.narvikvvs.no

byggevarer

Trelast og byggevarer til dine prosjekter MATHISEN & MATHISEN AS Fagernesveien 62, 8514 NARVIK Telefon: 76 95 09 40

Tlf. 76 94 41 50

www.holmlund.no • post@holmlund.no

Proffe/solide Partytelt til utleie for alle anledninger inntil 1000m². Bord, stoler, servise (på lager i Narvik. Skaffer større ved behov)

Tlf: 451 51 000 • www.teltproffen.no

Bruk vår geniale Taxi-app når du skal bestille taxi


VI TAKKER FOR OPPDRAGET

OG GRATULERER OMT BO AS MED FERDIGSTILLELSEN AV FRYDENLUNDSGATA 31!

TOTALENTREPENØR

BYGGHERRE

OMT BBL

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Grunnarbeider/riving

Prosjekterende bæresystemer

Betongarbeider

Sanitære arbeider

Utvendig puss og maling

Ventilasjonsarbeider

Elektroarbeider OMT BBL sterk/svakstrøm

Låsesystem Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Avisa

I NARVIK – din markedskanal

I narvik uke 39 40 2015  
I narvik uke 39 40 2015  
Advertisement