Page 16

Vi har vært totalentreprenør på bygget

Skanska Norge

Skanska Tekniske Entrepriser AS

Tlf. 76 97 74 00 • www.skanska.no

Vi takker for oppdraget og gratulerer Grand Royal Eiendom AS med nytt tilbygg og renovering av hotellet.

Vi har levert og montert alt av fliser i den nye resepsjonen.

Vi har utført ventilasjonsarbeidene.

Vi har vært rådgivende ingeniør for prefabrikerte betongelementer.

Proffkeramikeren AS

Entreprenør

Flismontering

Tlf. 990 23 981 • www.proffkeramikeren.no

Tlf. 74 21 65 65 • www.arcon.no

Tak- og membranarbeidene er utført av

COWi har bidratt med bistand i reguleringsarbeidet, foretatt bygningsmessig prosjektering og rådgivning, kontroll av prosjektering (kPr). teknisk kontroll og vurdering, samt støytekniske vurderinger og beregninger.

Vi er nok en gang stolte av å ha levert et flott uteområde. trapp i granitt, belegningsstein og fortau er utført av A. Markussen.

Tlf. 32 22 16 00 • www.protantak.no

Tlf. 02694 • www.cowi.no

Tlf. 76 95 41 94 • www.amarkussen.no

I NARVIK 12 2011  
I NARVIK 12 2011  

Gratisavis som distribueres i Narvik og omegn. En avis som skal ha de gode og positive sakene.

Advertisement