Page 15

Stolte over fornyingsprosessen Med sine 162 rom befester Quality Hotel Grand Royal seg som byens største hotell. Til sammenlikning vil NordNorges høyeste bygning, Rica Hotel Narvik, ha 148 rom. Tekst: Rune Dahl

Foto: Jimmy Backe

Salgssjef Jostein Andreassen og direktør Jan-Ove Edvardsen.

F

ornyingsprosessen er nok det vi er mest stolte over. Gjennom en periode på nærmere seks år har hotellet vært gjennom en vesentlig renovering. Fasademessig har den gitt byen et stort løft. Men selvfølgelig er det morsomt å være byens største hotell, sier hotelldirektør Jan-Ove Edvardsen med et smil. For folk flest er det den svartglansede fasaden som blir lagt merke til. Inngangstrappen har kostet nærmere en million kroner og er av skifer med gelender i rustfritt stål. Hele området foran inngangspartiet skal legges med brustein. Resepsjonen er utvidet vesentlig, og er i dag på nærmere 400 kvadrat. Farget lys er brukt aktivt og er med på

å forsterke inntrykket utenfra. – Vi ønsker å være så stolt som mulig av produktene våre. Slik vi fremstår nå er inntrykket av hotellet hevet betraktelig. Våre ansatte gjør en fantastisk jobb, og sammen står vi sterkt rustet, sier Edvardsen. 15.desember rives Grandkjelleren og Royal Blue. Etterhvert skal disse to lokalene henge sammen. – Ved behov kan vi åpne opp og kjøre en toetasjers frokost- eller lunsj-sal. Lokalet har også stort potensiale som selskapslokale, forteller salgssjef Jostein Andreassen. Konseptet Kroa beholdes og funker i følge hotelldirektør Edvardsen veldig bra.

– Besøket i Kroa har tatt seg veldig opp det siste halve året. Mye av grunnen til økningen er kjøkkenet vårt som vi er fantastisk stolte av. Mat er viktig og der er vi gode. Kjøkkensjef Martin Jönsson og resten av staben har laget en meny som har slått godt an blant de besøkende. Vi må heller ikke glemme de ansatte på Kroa som gjør en fremragende jobb, sier Jan-Ove Edvardsen. Edvardsen gleder seg til konkurrenten Rica står klare med sitt hotell i mars. Da kan de sammen jobbe for å få store landsmøter lagt til Narvik. – Til nå har kapasiteten i Narvik vært for liten. Men med vår økning og Ricas nye hotell håper vi mange nye får øynene opp for byen, sier Edvardsen.

Norges største hotell frem til 1952 N

ystrand Hotell startet sin hotellvirksomhet i Narvik i 1899 vis a vis Bromsgård. I desember 1900 endret eieren navnet til Grand Hotell. I juli 1922 endret de på nytt navnet til Grand Hotell Føniks. Parallelt ble det gamle sykehuset gjort om til hotell og i august 1922 åpnet Petra Gleditsch sitt hotell med navnet Hotell Royal. Hotellene var i stor konkurranse med hverandre og begge foretok utvidelser og oppussinger for å kunne heve seg over hverandre. Under 2. verdenskrig ble begge hotellene bombet, Grand Føniks ble totalskadd, men ble etterhvert ble begge gjenoppbygd.  I april 1947 kjøper AS Royal Hotell, Grand Hotell Føniks og alle deres rettigheter.  Etter omfattende ombygging og oppussing blir det en sammenslåing av Hotell Royal og Grand Hotell Føniks. Ved årsskiftet 1950/51 stod Grand Royal Hotell ferdig slik Grand Royal Hotell har fremstått helt frem til nåværende utbygging.  Det var allerede på det tidspunktet et topp moderne hotell. Det var frem til  Vinter OL 1952 Norges største hotell  med kapasitet på 220 gjestesenger fordelt på 114 rom.

I NARVIK

15

I NARVIK 12 2011  

Gratisavis som distribueres i Narvik og omegn. En avis som skal ha de gode og positive sakene.

I NARVIK 12 2011  

Gratisavis som distribueres i Narvik og omegn. En avis som skal ha de gode og positive sakene.

Advertisement