Page 39

Annonse

Vi har utført alt av elektrisk arbeid på Narvikterminalen og på Northland sitt utskipningsanlegg

Betongsaging

Betongsaging

Wiresaging

Fagernesveien 56, 8509 Narvik Tlf: +47 76 95 55 50 www.haneseth.no • E-post: narvik@haneseth.no

Avisa I NARVIK gratulerer Jernbaneverket med den nye Narvikterminalen

Fjernstyrt riverobot

Vi har kuttet bruelementene på begge sider på brua i Sjøbakken. Disse var ca 5 x 2 m med armert betong. Her skar vi av (senka) disse med 0,6 m som utgjorde ca. 20 kvadratm. Saging med wiresag. Vi har også utført kutting/justering av høyder på kabelkummer med betongsag, og kjernebora flere hundre hull i kummene for kabler. I tillegg har vi hatt fjernstyrt riverobot i sving med meisling og justering av høyder på brukarene.

I NARVIK

www.inarvik.org • Tlf 76 94 81 00

Roald Jørgensen AS Tlf. 909 09 205 • roaldjorgensen@hotmail.com

Jernbaneverket

I narvik 02 2014  
I narvik 02 2014  
Advertisement