Page 37

alen

Annonse

Narvik Havn KF sin rolle i utvikling av Narvikterminalen Allerede i 1999 begynte Narvik Havn KFs arbeid med utvikling av den havnerelaterte delen av Narvikterminalen. Det øvrige (bil/bane) tok norske myndigheter seg av gjennom Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket som det i dag heter. Bakgrunnen for hele jernbaneutbyggingen er som vel i dag alle vet – Arctic Rail Express – ARE togene mellom Oslo og Narvik gjennom Sverige. En formidabel suksess som bare har fortsatt.

D

a Narvik kommune ble omstillingskommune i 1995 frem til 2000 var et av hovedsatsningsområdene transport/distribusjon/logistikk. Flere store matvaregrossister etablerte seg i Narvik som REMA, RIMI (ICA). Også Norgesgruppen og Coops varer kommer via Ofotbanen til Narvik og videre med bil.

Hva har alt dette med Narvik Havn KF å gjøre? – Jo, det faktum at vi på sjøsiden sitter på det miljømessig forløsende for knutepunktet Narvik. Derfor ble det satset på en øst vest trafikk med container, den såkalte NEW Corridor. Dvs. varer i container fra Kina via Narvik havn til USA og Canada. Dette har vi pt ikke lykkes med, men nødvendige forberedelser ble iverksatt. Utfylling av Millerjordbukta (Sommerseth, Kiwi, Europris, REMA og Jysk) ble ansett nødvendig da et truckstop måtte på plass for å kunne håndtere logistikken for alle kjøretøy som trengte areal. Interessen for å etablere en truckstop var den gang ikke til stede, men viktig næringsareal ble etablert. Etter at flere andre hadde forsøkt å ferdigstille dette kom vi på banen og gjorde jobben slik du ser i dag. Bygningmassene du der ser er ikke Narvik Havn KFs anliggende, kun den utfylte tomten. Samtidig planla vi utfylling i sjø i nær tilknytning til Narvikterminalen. Så da LKAB fikk behov for deponering av fjellmassene fra sitt SILA-anlegg var vi klare til å ta imot. Dette var et stort økonomisk løft for Narvik Havn KF, men et viktig og riktig løft. I ettertid kan sies at dette var en fremtidsrettet og klok beslutning foretatt av Narvik havnestyre og Narvik bystyre.

Fra oppstart planlegging av denne fylling i sjø tok det 11 år frem til det sto klart til bruk for den kunde som i dag er der – Northland Resources AB. Var utfyllingen beregnet på Northland? – Nei det var den ikke. Narvik hadde da som nå mangel på klargjorte arealer. Og skulle vi bli en stor havn på container i en øst vestlig korridor måtte klargjorte arealer skaffes. En langsiktig og tålmodig jobb, men en nødvendig jobb. Containerruten NEW- korridor har vært nærmere oppstart enn de fleste er klar over.

Moralen er..? – Skal vi lykkes i å få etablering av ny virksomhet i Narvik må vi ha klargjorte arealer for sitt bruk og vi må ut og selge de muligheter vi har i Narvik. De er fantastiske. Narvik kommune har et ansvar.. – Ja det har de. Det er Narvik kommune som er planansvarlig og som kan påvirke slike resultater i både negativ og positiv vei. Vi har hele tiden hatt et meget godt samarbeid med Narvik kommune, som er vår eier. Det er vi glad for. Og en ting til. Uten en positiv og reaksjonssterk kommune i behandlingen av den omfattende jobben som etablering av Northland Resources AB i Narvik har vært, har Northland ikke vært her. All honnør til vår kommune i denne sammenheng. Jeg bare håper de vil fortsette i det gode spor som denne etablering ga bud om.

Altså – containerarealer ble til bulkterminal? – Ja det stemmer. Min første kontakt med Northland Resources var sent i 2007. Tidlig i 2008 var jeg på besøk hos konsernledelsen som da var Nå står vi foran planer om Nye Narvik i London og fortalte hvilke gode forutsetninger det var å etablere sin virksomhet i Narvik. Havn – hva forventes der? – Vi jobber meget tett sammen med vår eier Da var ikke Narvikterminalen tema, men Narvik kommune i dette. Andre viktige samandre areal som vi anbefalte. Senere i 2008 arbeidspartnere er Futurum AS og Narvikgårfikk vi Northlands konsernledelse på besøk i den AS. I tillegg er både Nordland fylkeskomNarvik og de lot seg imponere. Vi gjorde en mune, Jernbaneverket, Statens Vegvesen foreløpig avtale som skulle opphøre somog Kystverket involvert, samt brukere, meren 2010. En måned før fikk vi besøk av oppsittere, naturvernforbundet og mange Northland igjen. Nye mennesker og full beandre som mener seg meningsberettiget. faringsrunde ble krevd og foretatt. Dermed Stort engasjement vil sørge for gode forslag fikk disse se både vårt nesten ferdige utfylte og gode løsninger, noe som vi i Narvik Havn område i sjø, samt NAKO bygget som da KF ønsker skal danne grunnlaget for nye 115 var i vårt eie. Northlands representanter ble leveår for havn, by og storregion omkring nesten religiøse av det de fikk vist. Fra da av oss på en positiv og god måte. Dette skal gikk tidligere inngåtte intensjonsavtaler over danne grunnlaget for en forutsigbar vekst og til «hard facts» og «business». Etter dette skjedde saker og ting i meget rask rekkefølge. fremtid for oss alle. Northland-anlegget slik vi ser det i dag er et resultat av dette.

Jernbaneverket

I narvik 02 2014  
I narvik 02 2014  
Advertisement