Page 25

lrehabiliteringen av Villa Solborg gstiftelse med et flott bygg

Vi har levert alt av lås og beslag

- ToTal leverandør av sikkerheT Tlf. 76 94 80 81 • www.hls.no

Vi har utført alt av utvendige fasader

Vi har utført alt av maling, gulvbelegg- og flisarbeid

Vi har utført alt arbeid med sanitær, sprinkler og vannbåren varme

SENTRALT GODKJENT RØRLEGGERFORRETNING Tlf: 76 94 59 70 • Dronningens gt. 18 • Narvik www.ofotenror.no

Tlf. 917 72 592 • ole@liljebakk.no

Tlf. 911 90 000 • E-post: psvedenborg@yahoo.no

Tlf. 76 94 59 70 • www.ofotenror.no

I narvik 02 2014  
I narvik 02 2014  
Advertisement