Page 1

BOLIG Medlemsblad for boligbyggelagene i Hammerfest, Alta, Narvik, Svolvær og Mosjøen 

Mosjøen BBL styrker meglerkompetansen SIDE 7

Nr 2 • 2012

Har fått bedre inneklima SIDE 4

NYHET! MEDLEMSFORSIKRING Skreddersydd forsikring SIDE 14

Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelag


Foto: Heia Espen / Palookaville

Grunnpakke med valgfrihet. Det er mange fordeler med å være kunde hos oss. En av fordelene er at du kan være din egen kanalsjef. Nå kan også du som er beboer i et borettslag eller sameie bestemme selv hvilken Grunnpakke du skal ha hjemme hos deg. I tillegg til de faste kanalene i Grunnpakken, som alle får, kan du velge hele 15 kanaler som passer nettopp dine interesser, uten at det koster noe ekstra. Det kaller vi valgfrihet!

Les mer om mulighetene på canaldigital.no

2 bolig 02 • 2012


Innhold

5 6 9 11 12 13 18 22 25

Dette gjør ditt BBL Mosjøen Boligbyggelag Hammerfest og omegn Boligbyggelag Svolvær Boligbyggelag Nye balkonger Interiørtips Alta Boligbyggelag Narvik Boligbyggelag Borettslagenes sikringsfond

Norske Boligbyggelag

Leder

Boligbyggelaget ditt

E

t medlemskap i boligbyggelaget gir deg mange muligheter. Vi har i denne utgaven av BOLIG lagt vekt på å fokusere på boligbyggelaget ditt. Hva gjør et boligbyggelag og hvem sitter i styrende funksjoner?

Boligbyggelaget ditt bygger nye boliger. Boligbyggelagene melder om prosjekter som er i gang. Boligbygging er en langsom prosess. Regulering, planskisser, leiligheter med akseptable priser og gode løsninger tar tid å utvikle. De ulike prosjektene er i ulike faser i prosessen, se nærmere om informasjon som gis fra ditt boligbyggelag. Byggekostnadene har økt betydelig det siste ti-året, og for boligbyggelaget gir dette ekstra utfordringer. Vi må finne de smarte løsningene for å kunne realisere byggeprosjekter til akseptable priser for våre medlemmer. Samtidig legger vi vekt på å legge til rette for individuelle løsninger. Sammen med andre boligbyggelag, gir boligbyggelaget ditt deg mulighet til forkjøpsrett i eget lag og i mange andre lag over hele landet. Boligbyggelagenes verktøy, BBL Partner lanserer nå BOLIGBYGGELAGENES FORSIKRING. Alle boligbyggelagene i BBL-Partner tilbyr nå konkurransedyktige premier på forsikring. Undersøkelse har vist at 10% av oss, mangler innboforsikring. Ta derfor kontakt med boligbyggelaget eller sjekk hjemmesiden, be om tilbud på tlf. 03712 eller mail til www.bblf.no. I bladet finner du noen priser, men ta kontakt for å hente inn et komplett tilbud. Bonus kan du få i tillegg til en god pris, husk derfor å aktivere fordelskortet ditt. En rekke borettslag som ble bygget 1950-1970, er i gang med spennende fornyelser. Noen satser på bedre ventilasjon, fornying av bygningsmassen, innglassing av balkonger og mye annet. Tilstandsrapport og vedlikeholdsplaner utarbeides for å sikre at laget får et godt beslutningsgrunnlag før vedtak. Energisparing, bedre inneklima og bomiljø er viktig for deg som andelseier, og her skjer det mye spennende i nord. Noe av dette finner du mer å lese om i BOLIG denne gangen.

Norske Boligbyggelag Utgiver: Boligbyggelagene i Alta, Hammerfest,

Advent og jul nærmer seg. Gi et medlemskap i boligbyggelaget ditt i gave til de søte små, som en dag i fremtiden selv skal ut på boligmarkedet. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig fin advents- og juletid.

Narvik, Svolvær og Mosjøen. Produksjon: Mediaguttan AS, Narvik Distribusjon til alle medlemmer i Alta, Hammerfest, Narvik, Svolvær – og Mosjøen Boligbyggelag.

Oddmund Eriksen, Alta Jørgen Seville, Hammerfest Trond Arne Lund, Mosjøen Birger Magnussen, Svolvær Kirstin M. Leiros, Narvik bolig 02 • 2012

3


Lovin Bergfald og konen Margareth har bodd i Sentrum Borettslag i Narvik siden 1999. For tre måneder siden fikk de installert et nytt ventilasjonssystem i leiligheten. Det bedret hverdagen betraktelig for kolssyke Lovin. Tekst og foto: Rune Dahl

Bedre hverdag med balansert ventilasjon

L

ovin Bergfald har fått store kolsplager etter mange års arbeid med asbest. I de siste årene har Bergfald benyttet seg av et apparat for å ikke gå tett i hals og lunger. Frem til for tre måneder siden måtte Lovin bruke apparatet fire ganger daglig. For tre måneder siden fikk de installert balansert ventilasjon i borettslag-leiligheten. Forbedringen kom umiddelbart for Bergfald. – Luften ble merkbart bedre og jeg kunne kutte ned bruken av apparatet, forteller han. Det nye ventilasjonssystemet henter kald uteluft og filtrerer det for støv. Deretter varmes den kalde luften opp i en varmegjenvinner, før luften går videre til stue og soverom. Det spesielle med varmegjenvinneren er at den bruker varmen fra luft på vei ut av huset til å varme opp den kalde luften som kommer inn. – Et slikt system koster noen kroner og må tilpasses den enkelte leilighet. Det viktigste her er at man får et vesentlig bedre inneklima. En annen viktig del er at man blir kvitt undertrykk, som ofte er et problem i bygninger med avtrekksvifte på taket. 4 bolig 02 • 2012

Det merkes ofte ved at man må bruke kraft for å åpne dører og vindu, forteller Ivar Klavenes, prosjektleder i Narvik Boligbyggelag. Lovin og Margareth Bergfalds leilighet er en prøveleilighet i Sentrum Borettslag, nettopp for å få en pekepinn på potensialet. I leiligheten er ventilasjonen, kjøkkenet og vask blitt byttet ut. – Tilbakemeldingene fra denne leiligheten blir tatt med i en utredning mot en større rehabilitering av hele Sentrum Borettslag. Og så langt ser dette svært lovende ut, sier Klavenes. Dersom bygget isoleres godt så kan Enova gi tilskudd som dekker nettopp balansert ventilasjon.

Balansert ventilasjon Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft. Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig. Slik virker ventilasjonsanlegget 1. Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom. 2. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom avtrekksventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom. 3. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg (alternativt at utluft sendes ut over tak). 4. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. dermed renses luften før den blåses inn i rommene. Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset uten at luftstrømmene blandes. på den måten sparer du penger til oppvarming. 5. Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil) 6. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil (alternativt kobles på ventilasjonsanlegget gjennom en by pass-kanal, utenom varmegjenvinneren).


Dette gjør Boligbyggelaget ditt boligselskap

Forvaltning

• regnskap • budsjett • ligningsoppgaver • strømadm. • fakturering felleskostnader • sikringsordninger • offentlige registre •lønn mv • rådgivning

nybygg

• forsikring • vedlikeholdsplaner • tilstandsordning • SHA-plan/byggherre • termografi • byggeledelse/prosjektledelse • vaktmester og renholdstjenester

Norske Boligbyggelag

• nye boliger både brl og sameier • egne prosjekter til alle våre medlemmer

forkjøpsrett

tekniske tjenester

• annonsering av boliger til salgs • ordning med deltakelse i felles forkjøpsrett, 26 lag • medlemskap/gavemedlemskap

Norske Boligbyggelag

fordelskort

• rabattordninger hos aktuelle leverandører/butikker • bonusordninger for de med aktiverte kort • ny ordning; Medlemsforsikring

informasjon rådgivning • generalforsamling • temakvelder • infoblad • styrekonferanser • juridisk hjelp • styreportal

kjøp/salg av bolig • ansiennitet • overføringsregler • meglertjenester • annonsering av aktuelle leiligheter m/forkjøpsrett til våre medlemmer

informasjon • medlemsblad • webside • infohefter • rådgivning • medlemskvelder

medlem bolig 02 • 2012

5


mosjøen boligbyggelag

Tekniske tjenester i MBBL

Styrepresentasjon Karle Øvereng, Styreleder Karle har vært styrets leder siden 2011, er altså inne i sin første periode som styreleder. Driver advokatpraksis i Advokathuset Helgeland. Var MBBLs fagansvarlig megling inntil sommeren 2011.

Toril Mevold, Nestleder Toril har vært styremedlem siden 2008. Hun jobber til daglig i Helgelandskraft i økonomiavdelingen, og er utdannet innen økonomi. Er godkjent revisor.

Inger Næstby, Styremedlem Inger har vært medlem av styret siden 2004 og har således lang erfaring fra virksomheten. Inger er til daglig seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Ståle Sommerseth, Styremedlem Ståle ble nylig innvalgt som styremedlem i 2012. Han jobber som politiførstebetjent ved Helgeland Politidistrikt, Mosjøen. Er også aktiv politiker for Arbeiderpartiet i Vefsn og sitter i kommunestyret.

Kjell Johnsen, Styremedlem Kjell representerer Vefsn kommune i MBBLs styre, og har vært det siden 2007. Han har vært kommunepolitiker for Arbeiderpartiet i en årrekke. Til daglig jobber han ved Mosjøen Videregående skole avd Marka.

Trond-Arne Lund, Disponent Trond-Arne har vært disponent i MBBL siden høsten 2004, og har således opparbeidet noe erfaring fra boligsamvirket. Han er utdannet ingeniør og har en MBA fra Universitet i Nordland.

30 års tjeneste i MBBL

Terje Luktvassli ble ansatt i MBBL i mai 1982, og har siden den gang utlukkende øst av sin kompetanse til fordel for boligbyggelaget. Han er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Trondheim, og har senere tatt takstmannsutdannelse. I tillegg til den tekniske ressursen Terje representerer er han et anker for de andre ansatte i forhold til borettslags- og boligbyggelagslovgivningen. Vi gratulerer med jubileet!

6 bolig 02 • 2012

MBBL er, som mange andre boligbyggelag i Norge en liten virksomhet. Selv om stadig flere lag fusjonerer er det et betydelig antall mindre lag ennå. Tradisjonelt har MBBL hatt tjenester relatert til forvaltning, både teknisk og økonomisk, og omsetning av boliger og da særlig andelsleiligheter. – De senere årene ser vi en dreining av de tekniske tjenestene, fra å være rene støttefunksjoner for borettslagene til nå å inneholde langt flere elementer, sier disponent Trond-Arne Lund. – I MBBL er vi så heldige å ha godkjent takstmann ansatt, Terje Luktvassli, og dette har åpnet for andre tilbud. Både våre medlemmer og andre nyter godt av denne kompetansen. Verditaksering av boliger, eneboliger, andelsleiligheter og næringsarealer er stadig økende, og utgjør en betydelig del av omsetningen i MBBL. Omsetningen av tekniske tjenester er nesten tredoblet på 6-7 år, og det er vi naturligvis meget godt fornøyd med, sier Lund. MBBL får takstoppdrag fra nesten hele midtre del av Helgeland. Den totale kapasiteten er begrenset, noe som i seg selv utvider det geografiske nedslagsfeltet. Pr dd har Terje Luktvassli en fast dag i uka i Sandnessjøen med omland for kun verditaksering. – Dette er verdifullt for oss, vi tjener penger og utvider MBBLs totale nedslagsfelt, sier Lund. – Men dette går naturligvis ut over de øvrige arbeidsoppgavene knyttet til dette fagfeltet. Derfor vurderer vi i disse dager å ansette en ingeniør med rett bakgrunn for, i første rekke å dekke de tekniske områdene vi ikke er gode nok på i dag, for eksempel byggeledelse, prosjektgjennomføring, anbudsinnhenting etc. Vi håper å kunne gå ut med en stillingsannonse i løpet av første halvdel av 2013, avslutter Lund.


GARANTI eiendomsmegling Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL) har omsatt borettslagsleiligheter siden det første borettslaget ble etablert på tidlig 1950-tall og helt frem til sommeren 2011. Da iverksatte myndighetene skjerpede krav til kompetanse for all eiendomsmegleraktivitet. MBBL var på dette tidspunktet ikke i stand til å tilfredsstille disse kravene og måtte derfor legge ned denne virksomheten.

T

il tross for iherdig innsats for å skaffe tilveie den rette kompetansen over lang tid, viste det seg å være vanskelig. Derfor var gleden stor, både i boligbyggelagets administrasjon og styre når vi endelig kunne signere ansettelsesavtaler med, ikke bare en, men to meglere våren 2012. I tillegg hadde MBBL kompetanse i egne rekker for medhjelperfunksjonen. 1. september 2012 ble og vil være en merkedag for MBBL. Da startet vi opp med eiendomsmegling på nytt gjennom GARANTI-konseptet. Dette er en kjedetilknytning som gir en rekke fordeler for både selger og kjøper av boliger, og ikke minst for MBBL. Garantikjeden ble etablert av boligbyggelagene for omtrent 10 år siden og omsetter på landsbasis ca 4500 boliger. Det er den sjette største meglerkjeden i landet, og den eneste som ikke har eierskapstilknytning i bank. – Dette er en stor hendelse for oss, og vi regner med å doble våre økonomiske resultat på sikt, som følge av etableringen. Konkurransen er hard, med gjennom god kvalitet og pris skal vi møte konkurrentene høyt på banen, sier disponent i MBBL, Trond-Arne Lund. – Vi mener å ha skaffet oss de aller beste forutsetninger for å lykkes, både gjennom de ansettelser vi har gjort og gjennom tilknytningen til GARANTI – For oss er det viktig å presisere, at selv om vi ønsker å ivareta våre medlemmer og andelshavere i denne sammenheng, OMSETTER VI ALLE TYPER BOLIGER, BÅDE ENEBOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER, i tillegg til borettslagsleiligheter, avslutter Lund.

Ninni er eiendomsmeglerfullmektig. Hun kommer fra bank som rådgiver over mange år. Ninni avsluttet sin meglerutdannelse i 2006 og uttrykker stor entusiasme og spenning ved å få praktisere utdannelsen. Hun kjenner også de lokale forhold i Vefsn veldig godt, og har en stor kontaktflate, som kommer til nytte i den daglige virksomheten.

Kari-Anne er vår fagansvarlige for meglervirksomheten. Hun kommer fra en av konkurrentene i byen og har lang erfaring fra eiendomsmegling. I tillegg til god kjennskap til de lokale forhold er hun opptatt av å ivareta markedene ute ved kysten, kanskje spesielt Herøy-området, hvor hun selv kommer fra.

Jenni Lill har vært ansatt i MBBL siden 2010. Hun har skaffet seg solid erfaring fra borettslag og sameier, og har også tidvis vært delaktig i MBBLs eiendomsmegling. Jenni Lill skal være medhjelper til meglerne. I tillegg skal hun utføre en del oppgaver knyttet til MBBLs forvaltningsfunksjoner, som forkjøpsrettsavklaring, medlemsservice og annet.

bolig 02 • 2012

7


HAR DU RÅD TIL Å LA VÆRE

INNGLASSEDE BALKONGER?

• Mindre korrosjon • ingen risiko for frostsprengning • Redusert energiforbruk • Reduserte vedlikeholdskostnader • lyddemping

unitedreklam.se

• Økt verdi på leiligheten • Mindre ”gjennomtrekk” • Økt sikkerhet • bedre inneklima • et ekstra rom

StørSt på balkonger STØRST på balkongeRi eUropa i euRopa 8 bolig 02 • 2012

www.balco.no ✆ 23 38 12 00 mail: balco@balco.no


hammerfest og omegn bbl

Andreas Enevold Styremedlem. Valgt inn i 2010 – Advokat. 36 år.

Thor Inge Mathisen Styremedlem. Valgt inn i 2010. 41 år. Lærer.

Steinar Larsen Styreleder. Ble styreleder i 2007 – Har vært i styret siden 1999. 60 år. Tidligere regnskapssjef i Aker Seafood.

Jørgen Seville Daglig leder.

Bodil Moberg Styremedlem. Valgt inn i 2010 – 59 år. Megler. Ansatt i Boligbyggelaget siden 1998.

Anita Solgren Pedersen Styremedlem. Valgt inn i 2011. 46 år. Jobber hos Skatteetaten.

Storvannet Panorama

Oppstart på prosjekt Storvannet Panorama borettslag ferdigstilles 1. kvartal 2014

P

rosjektet har tidligere vært presentert, men finanskrisen og rentenivået i Norge stoppet dette i

2008.

Nå satses det på et ”nytt” med andre aktører og nytt prospekt. Alle leilighetene har veranda med fantastisk utsikt over Storvannet. Hammerfest BBL har i samarbeid med Entreprenør Harald Nilsen AS, Alta og Tore Wærass stiftet Storvannet Utbygging AS som står for prosjektet. Prosjektet består av 3 bygg med 19 leiligheter i hvert bygg.

Garasjeplass til hver leilighet i bygget. Hvitevarer er inkludert. Prosjektet består av 3 bygg med 19 leiligheter i hver. Byggestart er ved årsskiftet. Hvert bygg består av 10 leiligheter på ca 65 BOA og 9 på ca 105 BOA.

Prisutvikling Hammerfest borettslag pr kvm inkl. fellesgjeld 40 000

Utvikling eiendomsmegling Hammerfest de siste årene 2008: 58 salg – fra sommeren 2008 – HELE markedet 2009: 77 salg 2010: 81 salg 2011: 109 salg 2012: 79 salg pr 31.10.12

30 000

20 000

10 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

bolig 02 • 2012

9


LA NOEN DU STOLER PÅ FORSIKRE DEG Glød

Arkivbilder fra

Arkivbilder fra

NBBL

NBBL

Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på de som forsikrer deg. Nå har 47 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord gått sammen for å tilby våre 530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. Vi kjenner medlemmene våre, og vet at skikkelige folk fortjener skikkelig forsikring. Og ønsker du å bytte forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. Uansett om du vil forsikre sølvtøyet, bilen eller skal ut å reise bør du sjekke ut hva Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. Kontakt ditt boligbyggelag eller ring oss på 03712.

På vegne av Unison Forsikring AS

10 bolig 02 • 2012

03712


svolvær boligbyggelag

Medlemsregister Svolvær Boligbyggelag har et gammelt datasystem for medlemsregistrering. Både administrasjonen og styret i Svolvær boligbyggelag har sett behovet for fornying av dette dataregistret. Det har derfor blitt arbeidet med å planlegging av nytt medlemsregister samt kursing i nytt datasystem. I løpet av første halvdel av 2013 vil derfor gå med til kontroll av våre medlemslister og for å luke ut eventuelle feil. Noen av våre medlemmer vil kunne få telefon fra oss der vi ønsker bekreftelse på at de opplysninger som vi har registrert er korrekt. Vi ser at det er noen av våre medlemmer som har flyttet på seg og ikke gitt oss beskjed om deres nye adresse. Dette medfører mye merarbeid for oss og kan i verste fall medføre at medlemskapet opphører siden de ikke får muligheten til å betale kontingenten. Svolvær Boligbyggelag gratulerer vår styreformann Tor Andersen som ble 70 år den 8. november i år.

Styret i Svolvær Boligbyggelag Tor Andersen, styreleder Tidligere leder for trygdekontoret, men i dag pensjonist med et stort engasjement innenfor politikken i Vågan.

Foto: Våganavisa

Tom Edvardsen, nestleder Mottaksleder for flyktningemottaket som Hero driver i Stamsund. Tom er i likhet med Tor svært engasjert innen politikken i Vågan kommune.

Osanstua Barnehage Svolvær Boligbyggelag eier og driver Osanstua barnehage i Svolvær. Den befinner seg i flotte omgivelser i boligfeltet Juten som er i rimelig gangavstand fra naturskjønne omgivelsene i Leirosen/Kongsmarka og bylivet i Svolvær sentrum. Barnehagen er nylig bygget ut og restaurert samt at hele uteområdet er fornyet med mange og nye lekeapparater. Barnehagen har ”åpen løsning ” som innebærer blandet gruppe med barn i alderen 0-6 år som er fordelt på 4 seksjoner, Donald, Langbein, Mini og Mikke. I et eget rom har barnehagen montert opp spesielle apparater for trening av motorikk som er svært populært blant barna

Arne Mellem, styremedlem Jobber til daglig som selger/teamleder salg ved Nordvik i Svolvær. Bor i et av våre borettslag i Svolvær.

Maibritt Karlsen, styremedlem Treffes til daglig bak disken i Osan Servicesenter.

Sven Erik Tønnesen Buch, styremedlem Vågan kommune sin representant i styret i Svolvær Boligbyggelag.Til daglig underviser han på Austvågøy videregående skole. bolig 02 • 2012

11


Nye balkonger Fakta • Toppen: 8 etasjer – 4 leiligheter pr etasje • Gammel betongbalkong er saget ned • Ny balkong står på 2 pilarer og boltet fast i bakkant. • Balkongen er montert uten å skade gammel fasade. • Ny balkong får yttervegger på 2,7 til 3,6 meter (se skisse) • 15 ukers monterings tid • 6 meter fasade kan åpnes – halvparten fra tak til gulv resten fra håndlisten til tak.

I

løpet av 15 uker fikk Toppen Borettslag i Narvik montert nye balkonger på eksisterende fasade. De gamle betongbalkongene i det 8 etasjer høye bygget ble etter hvert dårlige og uhensiktsmessige. De ble saget ned, og de nye balkongene ble montert uten skade på fasaden. Seks meter av fasaden kan åpnes - halvparten fra tak til gulv, resten fra håndlisten og til tak. Alle glass kan i tillegg åpnes innover og kan dermed rengjøres fra innsiden.

Overordnet vedlikeholdsplan Boligbyggelaget kan nå tilby borettslag, sameier og andre å utarbeide forslag til en vedlikeholdsplan. Vi foretar først en tilstandsanalyse av bygget, vurderer levetids-intervaller og med disse data utarbeides en vedlikeholdsplan. Som også vinkler til bærekraftig vedlikehold. Denne måte å utarbeide en tilstandsanalyse, sette opp en vedlikeholdsplan og økonomiske forhold med denne, har vi laget for at også små lag kan få sin plan innenfor økonomiske rammer. Planen kan godkjennes av Husbanken og kan dermed utløse tilskudd og rimelige låneordninger. Ambisiøse oppgraderingsprosjekter gir rett til økonomisk støtte fra Enova, samt verdistigning av boligen.

12 bolig 02 • 2012

Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan For å gi styrene i borettslag, sameie eller andre et underlag for å ta beslutninger på, så lager boligbyggelagene en tilstandsrapport og forslag til prioritering av vedlikeholdsoppgavene. Vedlikeholdsplanen inneholder også estimerte kostnader slik at fremtidige utgifter ikke kommer som en overraskelse. Svært ofte så blir de nære ting tatt først uten at sammenheng blir diskutert. Bytter vinduer for det trekker når avtrekksvifta går for fullt. Det er ut fra slike hendelser vi i Boligbyggelagene satser på å informere og planlegge fremfor å utføre enkeltstående vedlikeholdsjobber. Husbanken skriver: En systematisk tilstandsvurdering er ofte avgjørende for å kunne ta de riktige beslutningene om hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres. Boligbyggelagene ser at søknader om støtte og/eller tilskudd, som har en tilstandsvurdering, vil ha bedre utgangspunkt når søknad vurderes. Ved å tenke helhetlig og gjøre ting i riktig rekkefølge, vil eieren få lavere kostnader og kan få utført flere vedlikeholdsoppgaver. Spesielt gjelder dette strøm og oppvarming.


Skandinavisk

ærlighet varer

Så var høsten her igjen. Mens våren som oftest er en videreføring av eksisterende trender er det interiørmessene på høsten som viser nyhetene og staker ut veien videre for våre interiører.

lengst

D

e siste årene har det gått sakte i interiørverden, bransjen har vært hardt rammet av de tøffe tidene innenfor den globale økonomien. Det har vært en rustikk og shabby trend som har vært gjeldende i mange år nå. Elementer fra den gamle ”arbeiderklassen” har vært hentet fram og blitt glorifisert. Gamle, antikke møbler har vært i skuddet og jo mer slitte de har sett ut, jo bedre har det vært. Rust og avskallet maling har gitt oss en følelse av hygge og kos, interiøret har vært som et bilde av en fordums tid som har stått stille. Samtidig som man opplever en opptur og en positivitet i markedene kommer også endelig en ny trend seilende inn i interiørverdenen. Gjenbruk og ”antikviteter” går videre, men på en helt ny måte. Nå hentes vår største designarv frem. Den verdensberømte skandinaviske stilen kommer på nytt frem i motebildet. De store mesterne Alto, Jacobsen, Wegner og Eames er nok en gang blitt moderne. Denne stilen er basert på funksjonalitet, de geniale linjene kombinert med ekte naturmaterialer skaper et eksklusivt og varmt uttrykk. Disse møblene er verdenskjent som det ypperste av modernistisk design og kvalitet. Dette er design som aldri går av moten og som alltid vil være i en klasse for seg selv, designet vil komme og gå i interiørbladene, men det vil alltid være noe av det ypperste innenfor møbelkunst fordi det er basert på funksjonens og materialenes ærlighet. De sterke fargene, messingen, kobberet er også tilbake og disse skal nå kombineres med disse moderne linjene.

Mabel igjen. Det er bare å slappe av, vi er ikke tilbake der, men det kommer mer og mer mørke farger nå, man kan male hele rom, eller f.eks. et hjørne av stuen i flaskegrønn eller enn dyp koksgrå og på denne måten dele de større rommene i huset opp i avdelinger. Slik kan du ha en stor og lys stue ellers, men lage et lunt hjørne hvor du kan sette godstolen, en chaiselong eller et spisebord. Trekk så møbelet i et lunt, mørkt blågrønt - eller terrakottafarget tekstil. Materialmessig ser vi både at det rustikke treverket videreføres og at mørke, edlere tretyper blir mer og mer brukt. Mens det rustikke blir brukt i form av gamle, tykke innslag av heltre som bordplater og lignende, blir det mer edle treverket brukt i skjenker og sittemøbler. Kobber og messing blir brukt som mindre innslag i interiørene i form av detaljer på møblene, som lamper eller andre pyntegjenstander. Dette edle metallet er med på å underbygge det eksklusive uttrykket i rommene. Tekstilene som er foretrukket er fine ullstoffer, fløyel, silke og lin. Rustikt treverk, edle tresorter, moderne linjer, blanke metaller, dype farger, matte og blankere tekstiler gir et utrolig spennende og helhetlig interiør. Dette er ikke retro, dette er det ypperste av design satt inn i en ny sammenheng for å gi oss en følelse av velstand, oppgangstid samtidig som at det skal minne oss om at framtiden ligger foran oss. Petter Leiros interiør www.petterleiros.no

Det er ikke meningen å forårsake kollektive gysninger i hele landsdelen. Vi husker vel alle det fargesterke 90 – tallet og de fleste av oss er nok enige om at det er litt for tidlig å leve blant furu og Rød

bolig 02 • 2012

13


La boligbyggelaget forsikre det du er gl Nå kan du forsikre deg og ditt hos noen du kan stole på. 46 boligbyggelag har nemlig gått sammen for å lage en egen forsikringsordning som er skreddersydd deg som medlem.

B

oligbyggelagene har vært med å oppfylle boligdrømmen for hundretusenvis av nordmenn, og den nye forsikringsordningen er vår nyeste byggestein. Det er trygg, sikker og god forsikring fra noen du kan stole på. Det er rett og slett skikkelig forsikring til skikkelige folk, melder lederne i boligbyggelagene i Mosjøen, Narvik, Svolvær, Hammerfest og Alta/Sør-Varanger.

Kjøp forsikring av noen du stoler på. Forsikring handler om å skape trygghet for det som plutselig kan skje med deg og din familie. – Mange forsikringsselskap ønsker boligbyggelagsmedlemmer som kunder. Grunnen er enkel – vår erfaring er at medlemmer tar bedre vare på seg og sitt enn en gjennomsnittlig forsikringskunde. Det mener vi bør lønne seg for medlemmene våre, sier Trond Arne Lund i Mosjøen Boligbyggelag. Målet er å være den beste forsikringsleverandøren for deg som er medlem i boligbyggelag. Tilbudet gjelder for alle medlemmer uavhengig som du bor i borettslag eller ikke, kan Birger Magnussen i Svolvær BBL fortelle. Spesialtilpasset. Kunderådgiver Elisabeth Kjendlie i Boligbyggelagenes Forsikring er full av lovord om det nye medlemstilbudet: – Dette er en egen forsikringsløsning som kun er for medlemmer av boligbyggelag, og det sikrer blant annet 14 bolig 02 • 2012

konkurransedyktige vilkår. Vi gir medlemmene tett oppfølging, tilpassede produkter, personlig service og hjelp. Forsikring er noe alle trenger. De som ikke har forsikring tar en stor risiko med sin privatøkonomi. – Minst 1 av 10 av medlemmer mangler innboforsikring. Det kan gi store økonomiske problemer hvis uhellet er ute. Boligbyggelaget sørger gjennom styret for at borettslagsleiligheten er forsikret, men det som er av verdier inne i boligen er ikke dekket. Det kan det virke som mange ikke er klar over, sier Jørgen Seville i Hammerfest Boligbyggelag. For medlemmer som ikke bor i et borettslag tilbyr vi forsikringer som passer din bolig og livssituasjon. Overskudd føres tilbake. Boligbyggelagenes andel av et eventuelt overskudd i forsikringsordningen går tilbake til boligbyggelaget. – Dette gir ekstra økonomiske muskler til både å bygge flere boliger og bedre medlemstjenester samtidig som medlemmene får en skikkelig forsikring, sier Oddmund Eriksen i Alta BBL. Hvilke typer forsikringer kan jeg få? – Vi kommer til å tilby alle private skadeforsikringer. Det vil si innbo, villa, hytte, bil, MC, båt og reise, i tillegg til andre eiendeler og gjenstander du ønsker å forsikre, sier Kjendlie.


er glad i Husk å aktivere Fordelskortet… • Når du har aktivert Fordels-kortet ditt sparer du 2 % ekstra bonus som forsikringskunde. • I tillegg kan du få 8 % samlerabatt på en eller flere forsikringer dersom du har tre eller flere produkter. (Rabatten gis ikke på innbo eller reise, men teller med som antall produkter.) For å få forsikring i Boligbyggelagenes Forsikring må du være medlem av et boligbyggelag. Telefon og e-post til Boligbyggelagenes Forsikring: • Telefon: 03712 • E-post: post@bblf.no

Innboforsikringen dekker blant annet brann og vannskade, tyveri, ansvar, rettshjelp og naturskade. Og at prisene er gunstige, kan du se i tabellen:

Forsikringssum

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

700 000

927

727

627

1 500 000

1.297

841

709

Per 500 000 utover dette

325

165

145

Sammenlign gjerne med vilkårene dine og det du betaler i dag. Tabellen viser årlig forsikringssum hos Boligbyggelagenes Forsikring. Distrikt 1 er Oslo. Distrikt 2 er Asker, Bærum, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Distrikt 3 er resten av landet. Som du enkelt ser av tabellen – med forsikring i Boligbyggelagenes Forsikring kommer du svært gunstig ut. For medlemmene som bor i nord med unntak av Tromsø, gjelder prisen for Distrikt 3, presiserer Kirstin M. Leiros fra Narvik BBL. Samarbeidspartner i den nye forsikringsordningen er Unison Forsikring, som er eid av SpareBank1 Gruppen. Skadeoppgjør behandles av SpareBank1 Skadeforsikring, som flere år på rad har blitt kåret til Norges beste forsikringsselskap på skadeoppgjør.

Også reiseforsikring fra Boligbyggelagenes Forsikring har konkurransedyktige priser:

Enkelt person

988

Familie

1118

Reiseforsikringen dekker hele verden, og gjelder for reiser i inntil 49 dager. Forsikringen gjelder alle private reiser så fort du har lukket og låst døren. Forsikringen inneholder også en avbestillings-forsikring, og dekker blant annet reisegods, forsinkelser inkludert forsinket bagasje, reisesyke som inkluderer hjemtransport, tilkallelse og reiseavbrudd, ulykke og evakuering. Reiseforsikringen er tilknyttet SOS International som er kåret til verdens beste alarmsentral flere år på rad. Det gir deg trygghet på reisen. Vi har gjort det enkelt for deg å flytte forsikringen din Boligbyggelagenes Forsikring er skikkelig forsikring for skikkelige folk. Derfor vil vi ha deg med på laget. Og forsikringene dine er er enkle å flytte – vi gjør jobben for deg. Du trenger heller ikke vente til hovedforfall med å bytte forsikringsselskap. Vil du ha en gjennomgang av forsikringene dine? Ta kontakt med oss i dag! Vi gleder oss til å høre fra deg.

Slik aktiverer du Fordelskortet 1. Gå inn på www.fordelskortet.no 2. Klikk ”Aktiver kortet ditt” i menyen til venstre 3. Velg boligbyggelaget du er medlem av, fyll inn medlems-nummeret og postnummeret ditt og klikk ”Neste”. NB! Bruk ditt medlemsnummer og ikke det 9-siffrede kortnummeret 4. Fyll inn nødvendige opplysninger. Det er viktig å krysse av dersom du er kunde av leverandørene i registre-

ringsskjemaet som gir bonus. Husk å fylle inn kundenummer. (Det finner du ofte på fakturaen) Klikk ”Neste” 5. Du mottar en e-post om at kortet ditt er aktivert NB! Du trenger kun å aktivere kortet en gang Husk at brukernavnet er din e-post adresse når du skal logge deg inn. Her kan du sjekke bonusen din, endre kontaktinformasjon osv.

Aktiver kortet og oppnå bl.a. følgende: • Byggmakker: ekstra 2% bonus på kjøp i tillegg til rabatt • Haneseth: ekstra 5% bonus på kjøp i tillegg til rabatt • Kraftinor: spot+ kr 7,50,- i måneden for strøm • Telenor: 30 min ringetid i måneden • Bohus: ekstra 5% bonus på kjøp i tillegg til rabatt • Forsikring: ekstra 2% bonus Aktiver fordelskortet innen den 30. november og delta i trekning av et reisegavekort til en verdi av 5000,-. Første trekning av reisegavekort er den 30. november 2012, og deretter blir det en ny trekning til høsten.

bolig 02 • 2012

15


Gjør din julehandel

hos nord-sveriges største grensehandel

Hos Lapporten i Abisko har vi nå fått inn masse julevarer til uslåelige priser! Stikk innom oss å gjør julehandelen :)

Blanda f ritt!

Blanda f ritt!

nda Bla itt! fr

Åpent 7 dager i uken! Mandag – lørdag 10 – 18 søndag 11 – 17

Drikkevarer til helgen bestilles senest onsdag før kl 12.00. Bestilling av drikkevarer må være innen 2 dager før. Mail: systemet@lapporten.com • Fax: 0046 980 402 48. Ikke utlevering lørdag etter kl 15. Ikke utlevering søndager • Tlf 0046 980 667 00 • Fax 0046 980 402 48.

16 bolig 02 • 2012

De beste til godteriene fantastiske priser!


www.svenskfast.se www.svenskfast.se www.svenskfast.se www.svenskfast.se www.svenskfast.se www.svenskfast.se

Unike leiligheter på Riksgränsen n

se

n rä

sg

rik

For nærmere informasjon se www.svenskfast.se

salget pågår!

Unike leiligheter på Risgränsen er nå til salgs. Her har du en enestående mulighet til å skaffe deg leilighet i et av de flotteste naturområdene Sverige har å by på. Et uttall muligheter for friluftsliv i urørt natur. Ta kontakt med Peter barsk +46 703145866 eller e-post; peter.barsk@svenskfast.se

8 stk flotte rekkehus i Abisko ko

is ab

For nærmere informasjon se www.svenskfast.se

salget pågår!

Flotte rekkehus i Abisko er til salgs. Her har du en enestående mulighet til å skaffe deg hus i et av de flotteste naturområdene Sverige har å by på. Et uttall muligheter for friluftsliv i urørt natur. Ta kontakt med Peter barsk +46 703145866 eller e-post; peter.barsk@svenskfast.se

bolig 02 • 2012

17


Alta boligbyggelag Oddmund Eriksen, Daglig leder/fagleder Alta Oddmund er 43 år. Han har jobbet i ABBL siden 2010 som daglig leder. Han har økonomiutdannelse fra Agder Distriktshøyskole, og har økonomi- og leder erfaring over 21 år fra ulike bransjer. Lars Erik Bjørn, Avd.leder/fagansvarlig GARANTI Alta Lars Erik er 32. Har jobbet i ABBL siden 2010 som avd.leder og fagansvarlig for GARANTI. Han er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI og har ca. 6 års erfaring fra bransjen. Kaj Myreng, Autorisert regnskapsfører Kaj er 53 år. Han er DH kandidat i økonomi/administrasjon. Kaj er autorisert regnskapsfører med 27 års praksis fra yrket og startet i ABBL i 2008 som fagansvarlig for økonomi. Terje Arnulf johansen, Avd. leder/fagansv. teknisk avdeling. Terje er 64 år. Har vært ansatt i ABBL siden 1987 som driftsingeniør. Har siden avsluttet utdannelse i 1971 arbeidet i bygg- og anleggsbransjen. Bak fra venstre; Styreleder Harriet Hagan, styremedlem Odd H Thomassen og fast møtende 1. vara Veronika Andersen. Foran fra venstre; ansatterepresentant Lars Erik Bjørn, styremedlem Lise Mette K Heggheim og Daglig leder Oddmund Eriksen. På bildet mangler styremedlem Signy Hammer.

Styret i Alta Boligbyggelag AL 2012 – 2013 Styret i Alta Boligbyggelag innehar mye kompetanse og har et spennende arbeid, med en stor organisasjon og mange prosjekter.

D

et stilles flere krav til styresammensetningen. Garanti Eiendomsmegling er en del av PBBL og Finanstilsynet krever at minst ett av styremedlemmene skal ha eiendomsmeglerfaglig kompetanse. I 2011 fusjonerte Alta Boligbyggelag og SørVaranger Boligbyggelag. I fusjonen ble det vedtatt at styret skal ha representanter fra både Øst og Vest-Finnmark. Styreleder Harriet Hagan har lang og bred erfaring innen styrearbeid. Hun er siviløkonom med yrkeserfaring innen ledelse, strategi og forretningsutvikling fra

18 bolig 02 • 2012

bl.a. Statoil, Borregaard og Ishavskraft og er i dag seniorrådgiver i Origo Nord AS, og daglig leder i Origo Kapital AS. Odd H. Thomassen har vært i styret i ABBL siden 2006. Han er styreleder i Apanes Borettslag. Lise Mette K. Heggheim har vært styremedlem siden 2010. Hun har mange års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Hun arbeider som sivilingeniør i Finnmark Kraft. Lars Erik Bjørn er ansatterepresentant og har vært styremedlem siden 2011. Han er ansvarlig for Alta Boligbyggelags

melgervirksomhet og har den eiendomsmegler faglig kompetansen som kreves i styret. Signy Hammer representerer ØstFinnmark og kom som ny inn i styret i 2012. Hun er styreleder i Kvartalene borettslag, som er det største borettslaget hos ABBL. Hun er pensjonist, men har jobbet med økonomi i sin aktive yrkeskarriere. Fast møtende 1. vara Veronika Andersen er daglig leder i Finnmark Vernesenter AS og har vært med styret siden 2009.


I det idylliske omrĂĽdet rundt Prestevannet pĂĽ Skytterhusfjellet i Kirkenes, blir det bygget et kommunalt boligfelt med lavenergileiligheter. Tekst og foto: Rune Dahl

Lavenergileiligheter ved Prestevannet!

Nils-Edvard Olsen. Fremtidig beboer i Skytterhusfjellet Borettslag.

S

kytterhusfjellet Brl er det nyeste kommunale boligfeltet i omrüdet og er lagt til Prestevannet, som er kjent som et fint bade og fiskevann i nydelig natur. Omrüdet rundt vannet er et populÌrt friomrüde. Her für du ski– og turløype like utenfor stuedøra. Det nye sykehuset i SørVaranger planlegges bygget i gangavstand fra borettslaget. Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og alle leilighetene ligger pü et plan og har egen inngang. Parkering i carport. De forskjellige boligtypene leveres i størrelser fra 50 kvm og opp til 94 kvm. Alta Boligbyggelag vil vÌre

Skytterhusfjellet Borettslag

forretningsfører, tilby alle forvaltningstjenester og teknisk bistand og økonomisk rüdgivning ovenfor borettslaget for ettertiden. – Da Alta BBL var i Kirkenes og presenterte dette prosjektet, tente vi med en gang, og i løpet av fü dager var vi pümeldt, forteller Nils-Edvard Olsen, fremtidig beboer i prosjektet. – Først av alt er det den naturskjønne beliggenheten, praktiske løsninger og varierte størrelser. For oss to er alternativet boligbyggelag noe som ligger vürt hjerte nÌrmere enn selveierprinsippet. Videre ligger det i prosjektet et opparbeidet uteomrüde samt at reguleringen i dag helt klart forteller oss hvordan de fremtidige

husene vil bli lokalisert pü tomta til Alta BBL. I nÌromrüdet er det videre opparbeidede gangveier, lysløpe – og ikke minst sü vil jo det nye sykehuset bli bygd vare noe 100 m unna. NÌrmeste nabo blir jo en stor barnehage – trivelig for oss i besteforeldresituasjon. Presentasjonen var meget tillitsfull, og med vürt lange medlemskap i boligbyggelaget fikk vi ogsü vürt første valg innfridd. Vi ble møtt meget profesjonelt av folkene fra Alta BBL og megleren. Videre har vi ogsü engasjert Garanti som eiendomsmegler i forhold til ü selge vür enebolig – totaliteten tilhører liksom vürt hjerte, sier Nils-Edvard Olsen.

BVS AS utfører: BVSAS AS utfører: BVS utfører: ™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg Snekring/tømring • Mur/puss • Fliselegging • Maling/belegg ™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ Tilbygg •™KV`ibZhiZg™GZc]daY Tak • Fasader • Vaktmester • Renhold ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg =€cYikZg`i_ZcZhiZg KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg GZc]daYhi_ZcZhiZg ™KV`ibZhiZg™GZc]daY

M 7KH6H utfører oppussingsarbeider i alle størrelser Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige vakt7KH6H utfører renhold E S ER T fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmesteri borettslag, sameie og nÌringsbygg. 7KH6H til ü pusse opp vil vi gjøre alt i vür makt tjenester i boligsameier, borettslag og nÌringsVi vasker kontor, korridorer og trapper for at det skal bli tilfredsstillende og vel sü det. Vi bygg. Vi arbeider alltid etter en vaktmesterinsslik at du für bedre tid til ü gjøre andre gür aldri fra en jobb før den er helt ferdig og holder truks som inneholder punkter som: ting. Rengjøringen utføres med fuktig høy standard. Vi har hündverkere som er stolte av Kontroll av lyspunkter med pÌreskift, smøring mopp og miljøvennlig süpe, slik at det M 7KH6H utfører oppussingsarbeider i alle størrelser Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige vakt7KH6H utfører renhold E S ER T faget sitt. og justering av lüser og dørpumper, feiing av blir skikkelig rent og lukter godt! fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn mestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmesteri borettslag, sameie og nÌringsbygg. 7KH6Htar ogsü oppføring av hus/hytter og tilbygg. uteareale, plukk av søppel, kontroll og justering Feiing eller støvsuging av rom som 7KH6H til ü pusse opp vil vi gjøre alt i vür makt tjenester i boligsameier, borettslag og nÌringsVi vasker kontor, korridorer og trapper Vi er en kvalitetsbedrift som bygger. av tekniske installasjoner, generell inspeksjon kjellere, loft, boder og andre for at det skal bli tilfredsstillende og vel sü det. Vi bygg. Vi arbeider alltid etter en vaktmesterinsslik at du für bedre tid til ü gjøre andre Vi utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. av eiendommen, gressklipping og snømüking arealer utfører vi ogsü. gür aldri fra en jobb er helt ferdig og holder truks som inneholder punkter som: ting. Rengjøringen utføres med fuktig Bedriftsmarkedet er før ogsüdenmülgruppe for oss. for ü nevne noe. høy standard. Vi har hündverkere som er stolte av Kontroll av lyspunkter med pÌreskift, smøring mopp og miljøvennlig süpe, slik at det faget sitt. og justering av lüser og dørpumper, feiing av blir skikkelig rent og lukter godt! 7KH6Htar ogsü oppføring av hus/hytter og tilbygg. uteareale, plukk av søppel, kontroll og justering Feiing eller støvsuging av rom som $RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO Vi er en kvalitetsbedrift som bygger. av tekniske installasjoner, generell inspeksjon kjellere, loft, boder og andre Vi utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. av eiendommen, gressklipping og snømüking arealer utfører vi ogsü. Bedriftsmarkedet er ogsü mülgruppe for oss. for ü nevne noe.

=€cYikZg`i_ZcZhiZg

KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg

GZc]daYhi_ZcZhiZg

bolig 02 • 2012

19

$RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO


“En flott

representant for bransjen! Tove og Arly Soltvedt

20 bolig 02 • 2012


Oppgrader ventilasjonen i borettslaget Se våre høyeffektive luftbehandlingsaggregater på www.flexit.no

• Energibesparende • Stillegående • Funksjonell design • Fjerner matos effektivt • Gir et godt inneklima

Kjenner du oss?

VISJON NORGE – kanalen som forandrer liv! Visjon Norge er gratis, og når gjennom samarbeid med bl.a. RiksTV inn til 98% av husstandene i Norge. Kontakt gjerne RiksTV for nærmere informasjon om hvordan du får oss inn!

Sterke ord kanskje, men vi ser daglig mennesker reddet både for liv og evighet! De gode nyhetene, budskapet om Jesus, går ut 24 timer i døgnet, gjennom programmer fra en rekke kristne foreninger og organisasjoner. Med ord følger handling. Vi bruker derfor mye oppmerksomhet på å hjelpe de aller svakeste blandt oss, og rekke ut en hånd til de fattigste av de fattige på vårt eget kontinent. Visjon Norge er tilgjengelig i hele Norge, men har av ulike årsaker ikke nådd hjem til absolutt alle. Finner du oss ikke på ditt TV-apparat, kan du kontakte de som håndterer ditt TV-tilbud!

Andre leverandører CanalDigital, VIASAT, Get, NextGenTel, Alt i Box, Telenor Fiber

Velkommen til Visjon Norge. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

bolig 02 • 2012

21


narvik boligbyggelag

S

Terje Tennaas 58 år og har vært i styret siden 1998. Han er styreleder i Nordrøn borettslag og arbeider i Ica-systemet med distribusjon.

Lars Loktu 64 år og har vært i styret siden 2004. Han arbeider i Fellesforbundet.

Kristin Evjen 46 år og har vært i styret siden 2008. Hun arbeider i Narvik kommune.

Styreleder Bjørnar Mikkelborg 55 år og har vært i styret siden 1997. Han arbeider som daglig leder av Narvik kulturhus.

Nestleder Torill Skarsfjord 52 år og har vært i styret siden 2002. Hun arbeider i Sparebanken Narvik.

Narvikmeglern til nye lokaler

N

arvikmeglern flytter snart inn i nye lokaler i Gate 1, hvor Postbanken tidligere holdt til. – Vi har vokst ut av lokalene i Gate 2 og har vært på utkikk etter nytt tilholdssted. Her nede i hovedgata har vi funnet en perfekt plass som gir oss maksimal profilering, sier daglig leder Sirianne Voie Brochmann. Sammen med Ulf Kramer (bildet), Hans Øivind Bakkejord og Brit Foshaug Jenssen er de klare til innflytting medio desember.

22 bolig 02 • 2012

Ketil Kristiansen Ansatterepresentant og til daglig teknisk sjef i boligbyggelaget

Kirstin M. Leiros adm.direktør

10%-20% rabatt

til Boligbyggelagets medlemmer på noen av høstens forestillinger! Torsdag 6. og fredag 7. desember

Juleforestilling Askepott Narvik Kulturskole

Lørdag 8. desember

Unni Wilhelmsen & Petter Carlsen m/band Fredag 18. januar

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester NYTTÅRSKONSERT Lørdag 16. mars

Svarta Bjørn musikalen Bill. salg: Aurora kino, Narvik Strax Storkiosk www.narvikkulturhus.no


Slås sammen

Boligbyggelagene i Midt-Troms og Narvik er i fusjonsforhandlinger. Styrene har i møter den 2. og 3. oktober enstemmig vedtatt å foreslå fusjon.

N

arvik Boligbyggelag og Midt – Troms boligbyggelag vil til sammen ha ca. 2.300 medlemmer, og forvalte 1640 boenheter og 100 boligselskap. Boligbyggelag er et samvirkeforetak, og har som hovedformål å bygge og forvalte boliger for medlemmene sine, samt tilby medlemsfordeler. Styreleder i Narvik Bjørnar Mikkelborg og styreleder Odd Tronstad i MidtTroms Boligbyggelag ser mange positive muligheter for medlemmene gjennom fusjonen mellom boligbyggelagene. Styrene går inn for å foreslå navneendring til OMT

BBL (Ofoten-Midt-Troms Boligbyggelag). Begge styrene ser for seg vekstmuligheten på aksen Ofoten-MidtTroms, og ser at de ved sammenslåing kan styrke kompetansen og det finansielle grunnlaget. Boligsamvirke-bevegelsen er i stor endring, og i de siste årene har det vært flere fusjoner. Nye krav til kapital og kompetanse er vesentlig. Kundene etterspør totalleveranser innen økonomi og tekniske tjenester. Begge styrene mener at fusjonen vil styrke forutsetningene for å oppfylle målene om god medlemsservice og trygg forvaltning av boligselskapene. Styrene vil legge fram fusjonsforslaget for beslutning i ekstraordinær generalforsamling i slutten av november. Om generalforsamlingene er enig i fusjonsplanen, vil arbeidet fortsette og i

tråd med reglene så vil fusjonen formelt tre i kraft 1. mars 2013. Daglig leder i Midt-Troms Boligbyggelag, Asbjørn Josefsen, peker på at nå kan boligbyggelaget arbeide målrettet med nye prosjekter i Midt-Troms. Direktør i Narvik Boligbyggelag, Kirstin M. Leiros, viser til at det er mye spennende knyttet til nye boligprosjekter, nye medlemstilbud og informasjon til medlemmene som legges vekt på i den videre satsningen i det nye boligbyggelaget. Begge regionene vil være representert gjennom styremedlem i det nye styret. Hovedkontoret vil ligge i Narvik med et sentralt kontaktpunkt i en av de aktuelle kommunene i Midt Troms. Kirstin M. Leiros vil lede det nye selskapet, og nytt styre velges av ekstraordinær generalforsamling 27. og 29. november.

HURRA! VI FLYTTER Skal du gjøre det samme? Kom innom for en boligprat :)

Du finner oss i Gate 1 på hjø rnet av Folkets Hus Vi har nu sparket i gang med vår frahjemmeside 10. d sembtilealle r til alle Vi har nu sparket i gang med vårehjemmeside smart telefoner.

smart telefoner. Last ned vår app på appstore og android market/google app på appstore og android market/google play ellerLast scanned qr-vår kode. play eller scan qr- kode.

www.narvikmeglern.no www.narvikmeglern.no QR-kode for http://app.narvikmeglern.no/ QR-kode for http://app.narvikmeglern.no/

bolig 02 • 2012

23


Signal Bredbånd AS Signal Bredbånd AS

Ingen er så fornøyd som Ingen er så fornøyd som Altibox landets Altibox har har landets mest mest Altibox-kundene fornøyde tv-kunder! Altibox-kundene fornøyde tv-kunder! 85 EPSI-indeksen for kundetilfredshet måles i indeksverdi og ikke en prosentverdi. Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at leverandørene oppfyller deres krav og forventninger:

85 80

• Under 60 = lavt/veldig lavt • Fra 60 – 75 = gjennomsnittlig • Over 75 anses som høyt/veldig høyt

Index

75 80

EPSI-indeksen for kundetilfredshet måles i indeksverdi og ikke en prosentverdi. Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at leverandørene oppfyller deres krav og forventninger: Altibox • Under 60 = lavt/veldig lavt • Fra 60 – 75 = gjennomsnittlig • Over 75 anses som høyt/veldig høyt

Altibox 70

75

Canal Digital Parabol Get Riks TV

65

Index

Viasat

70 60

Canal Digital Kabel

55 65

me

øm

d Om

Fo

er

ing

tn

en rv

e lit va tk uk d o Pr

t

S

er

e lit va ek vic

t i rd Ve

ne ge en rp fo

n Ku

de

t

he

ds

re

f til

t

ite

jal

Lo

60

Canal Digital Parabol Get Riks TV Viasat

Canal Digital Kabel

Undersøkelsen til EPSI Norway viser at Altibox har landets mest fornøyde tv-kunder. som ingen av våre konkurenter kan − Vi er ikke overrasket over at For tredje året på rad kommer Altibox 55 måle seg opp i mot” sier Tindre. resultatene ble så gode. Norsk suverent best ut i EPSI Norways t r t e t t Kundebarometer også konkluderte kundetilfredshetsundersøkelse innen me ge he ite en ite ite n l l m g i ds a a jal n – Ikke minst ø n e v v o t e d r så er vi der kundene bor. med at Altibox var best, forteller hun. både bredbånd og digital-tv. k k L f n p m kt til ve ice or at Altibox Kundeundersøkelsen som nylig utført, viser du EPSI Norwayscorer Så detner Iroundersøkelsen Altibox over – Altibox skillerO seg ut blant rv har or de jo bare å stikke innom å ta en i f 70 e Faktørene, d S scorer klart best u P igjen er den tv-distributøren i Norge som er på alle punkter. på en skala fra 0-100 for hvor Vfornøyde pratKmed oss hvis det skulle være noe, og har de mest fornøyde og lojale Og eventyret fortsetter – vi lover enda mer fart og spenning framover! avslutter Tindre. bredbåndskunder selskapet har. Ingen kundene, er et av undersøkelsens Det er kun Altibox som har bredtkonkurrenter utbygd fibernett i kommer Norge – medoppi avetvåre hovedfunn. 100% fiber helt inn i huset ditt. Altibox med partnere har allerede koblet mot at 70 IAltibox tallet. Videre viser EPSIUndersøkelsen Norway viser landets mest fornøyde tv-kunder. 300.000 husstander på framtiden. dag leverer vihar landets beste tjenester vi leverer til EPSI for internett, tv og IP-telefoni – og det er kundene våre fornøyd med! funnene at Altibox har de klart mest – Vi er veldig stolte over resultatet på PARTNER LOGO lojale kundene, med som kan undersøkelsen, og vi har ikke tenkt åeller se partner.no Ring partner for bestilling eller en merscore informasjon. betegnes som svært høy. Blant digitalhvile på dette resultatet. Kundene våre som ingen av våre konkurenter kan − Vi er ikke overrasket over at For tredje året på rad kommer Altibox tv-leverandørene skiller Altibox seg ut er vår fremste fokus, og vi jobber hele ble så gode. Norsk måle seg opp i mot” sier Tindre. suverent ut bedre, i EPSI med tanke på resultatene tilfredshet og lojalitet, tiden med åbest bli enda sierNorways Salgsog Altibox leverer vesentlig bedre og Markedssjef Elisabeth Tindre. Kundebarometer også konkluderte kundetilfredshetsundersøkelse innen produkt- og servicekvalitet enn sine – Ikke minst så er vi der kundene bor. med at Altibox var best, forteller hun. både bredbånd og digital-tv. konkurrenter. Undersøkelsen viser at Altibox har Kundeundersøkelsen som EPSI Norway nylig har utført, viser Så det er jo bare å stikke innom å ta en I undersøkelsen scorer Altibox over 70at Altibox –ytterligere Altiboxstyrket skiller ut blant sin seg posisjon som detaktørene, igjen er den som scorer klart fornøyde best på alle punkter. – Vi tv-distributøren lokalt merker også ati Norge våre selskapet med mest fornøyde fornøyde kunder på en skala fraAltibox 0-100 for hvor prat med oss hvis det skulle være noe, og har de mest og lojale Og eventyret – vi lover enda mer fart og spenning framover! kunderfortsetter er utrolig fornøyde. Dette siden i fjor, mens konkurrenter i vårt bredbåndskunder selskapet har. Ingen avslutter Tindre. kundene, er et av undersøkelsens gjelder båder service nivået vårt, område har gått tilbake. Det er kun Altibox som har etvåre bredtkonkurrenter utbygd fibernett i kommer Norge – med av oppi hovedfunn. Salgs- og markedssjef i Signal, og produktene som tilbys i Altibox Tindre var klar over at Altibox kom til 100% fiber helt inn i huset ditt. Altibox med partnere har allerede koblet Elisabeth Tindre. konsdeptet. et Iunikt produkt å gjøre det bra. moter70 tallet. Videre viser EPSI300.000 husstander påDette framtiden. dag leverer vi landets beste tjenester

Kundene er klare i sin tale. For tredje året på rad!

Kundene er klare i sin tale. For tredje året på rad!

vi leverer

for internett, tv og IP-telefoni – og det er kundene våre fornøyd med! funnene at Altibox har de klart mest – Vi er veldig stolte over resultatet på lojale kundene, med som kan undersøkelsen, og vi har ikke tenkt åeller se partner.no Ring partner for bestilling eller en merscore informasjon. betegnes som svært høy. Blant digitalhvile på dette resultatet. Kundene våre tv-leverandørene skiller Altibox seg ut er vår fremste fokus, og vi jobber hele med tanke på tilfredshet og lojalitet, tiden med å bli enda bedre, sier Salgsog Altibox leverer vesentlig bedre og Markedssjef Elisabeth Tindre. produkt- og servicekvalitet enn sine konkurrenter. Undersøkelsen viser at Altibox har ytterligere styrket sin posisjon som det – Vi lokalt merker også at våre Altibox selskapet med mest fornøyde kunder kunder er utrolig fornøyde. Dette siden i fjor, mens konkurrenter i vårt gjelder båder service nivået vårt, område har gått tilbake. og produktene som tilbys i Altibox Tindre var klar over at Altibox kom til konsdeptet. Dette er et unikt produkt å gjøre det bra.

24 bolig 02 • 2011

PARTNER LOGO

Salgs- og markedssjef i Signal, Elisabeth Tindre.


Endringer i Borettslagenes sikringsfond en ordning som sikrer deg som andelseier mot naboens gjeld

Litt om Sikringsfondet Borettslagenes Sikringsfond ble opprettet i 1994 og skal sikre borettslagene mot tap ved manglende innbetaling av fellesutgifter. Ordningen sikrer derfor borettslagets inntekter. Borettslagenes Sikringsfond har tilslutning fra ca 4400 borettslag med over 166 000 boliger. Felleskostnadene i borettslaget skal dekke vedlikehold, administrasjonskostnader, renter og avdrag på fellesgjeld. Om en av andelseierne ikke betaler sine felleskostnader, er det viktig at de andre beboerne ikke blir skadelidende. Utkasting og tvangssalg tar tid, og i enkelte tilfeller kan borettslagets tap bli så stort at panteretten for forfalt felleskostnader ikke er tilstrekkelig. Bankene gir gjerne bedre rentebetingelser på fellesgjeld til borettslag som er sikret. I tillegg har sikringsordningen vist seg å gi bedre vilkår hos finansinstitusjoner på lån til innskudd for andelseiere og bedre verdiutvikling på borettslagsboliger.

Nytt selskap fra 1 januar 2013 Etter nye lovbestemmelser i borettslagsloven §§ 5-26 til 5-30 kan sikringsordninger for tap knyttet til manglende betaling av felleskostnader, kun etableres av selskap som har konsesjon til å drive skadeforsikringseller finansieringsvirksomhet. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond har av den grunn etablert skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS for å videreføre driften. Datterselskapet vil i henhold til loven være operativt fra 1.1.2013. Overføringen av de sikrede

borettslagene fra Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond til skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS vil finne sted med virkning fra 1.1.2013. Driften vil bli relativt lik gjeldende tilbud fra Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond og borettslagene vil ikke merke store endringer. Alle borettslagene som er med i ordningen har nå fått skriftlig informasjon om overføringen og hva dette betyr for borettslaget. Premiesatsene vil ligge på samme nivå som i dag. Ethvert borettslag kan likevel, som i dag, si opp forsikringen innen 1. desember. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Oversikt over premiesatser i 2013 Kollektiv sikring av boligbyggelagets tilknyttede borettslag: • Premien er 0,15%. • Det gis 50% bonus på premien for alle som tegner forsikring fra 01.01.2013 • For andre gjelder den bonus man tar med seg fra stiftelsen. Opptjening av bonus er som følgende: • 3 års sikring gir 10% • 4 års sikring gir 20% • 5 års sikring gir 30% • 6 års sikring gir 40% • 7 års sikring gir 50% Individuell tilknyttede borettslag: • Premien er 0,4% Frittstående sikring av borettslag forvaltet av et boligbyggelag: • Premien er 0,6% • Standard premie er 0,6%. I særskilte tilfeller, blant annet ved høy fellesgjeld, settes premien individuelt • Boligbyggelag som har kollektiv sikring av alle sine tilknyttede borettslag får rabatt på 50% ved sikring av alle frittstående forvaltede boligbyggelag

bolig 02 • 2012

25


© Disney

Årets julegaveidé

D

®

isneyland Paris – sommer 2013! BESTILL-TIDLIG-RABATT

Sommersalget har startet! Spar helt opptil 25% på Disneyland® Paris i sommer! Det er også BESTILL-TIDLIG-RABATT i skolenes sommerferie. Dette supertilbudet er i et begrenset antall, så det lønner seg ikke å vente med å bestille.

Spar

Bestill nå på dtf-travel.no

25%

eller ring 800 300 98 Annonsekode: NarvikBBL

København BESTILL-TIDLIG-RABATT

– hvis du bestiller før nyttår HHH Hotel Bel Air

Copenhagen

Prisek sempel 03 .12 .-05.12. Siste bestillingsd ato 01.01. 2013.

fra kr.

349,-

pers/natt

475,-

pers /natt

HHH Hotel Danmark Priseksempel 03.12 .-05.12. Siste bestillingsdato 01.01.2013

.

fra kr.

HHH First Hotel Copenhagen Priseksempel 03.12.-05.12. Siste bestillingsdato 01.01.2013.

Bestill på dtf-travel.no eller på tlf: 800 300 98. Annonsekode: nArvikbbl Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på dtf-travel.no.

26 bolig 02 • 2012

fra kr.

SPAr 28%

449,-

pers/natt


fordeler for våre medlemmer uset kk. lampeh ti u b tt e n i % anje. 5 r, også kamp re a 1 095 v e ll a å p 5%. Tlf 815 8 ,4 5 a fr 5% bonus te n e R . ravan dø bil, MC eller Ca and, narvik, bo tl r so , es n k Billån. Ny/brukt le er) bohus kampanjeprodukt og slg sa en ut lt nus. (A dbånd Telenor 10% rabatt. 5% bo 10% rabatt på Superbre kraftinor Kraftinor strøm: Spot + kr 7,50/mnd Kun aktivert kort gir bonus Fordelskortet

Gode rabatter og 2% bonus på alle varer (inkl kampanjevarer) Byggmakker

Skadeforsikring 2%

Trenger du hjelp til interiørdesign?

bonus og 8% sam

lerabatt – medlem

Reiser fra DTF. T

sforsikring BBL PAR TNER

ilbud på reiser.

Abonneme

nt Komple

Hurtigruten

tt; 100 gra

www.petterleiros.no

5% bonus H

Tlf 800 30 850

. www.dtf-trave

urtigrute

tisminutt o

l.no DTF

n

g opptil 10

0 gratis sm

s i månede

n telenor

Les mer om våre medlemsfordeler på: www.narvikbbl.no (Narvik) • www.altabbl.no (Alta) www.by-bo.no (Hammerfest) • www.mosjoen.bbl.no (Mosjøen) • www.svolvaer-bbl.no (Svolvær)

På tide å tenke på miljøet - også på hjemmebane

Best i følge

VI I VILLA TESTEN

Oras Natura dusjutstyr med økoknapp og såpekopp:

Sparer opptil 50% vann!

kr 1.500,- Energisparende - Hygienisk - Barnevennlig - Enkel å bruke for alle

Nyrudveien 4 8757 Mosjøen

Tlf: 751 71 785 E-post: ols-sigm@frisurf.no

Nyhet! Nye Oras Vienda berøringsfri servantkran:

kr 2.100,-

www.oras.com

bolig 02 • 2012

27


Returadresse: Narvik Boligbyggelag Dronningensgt. 35 8504 Narvik

Hurrarop fra styremøte i borettslaget! Endelig er Signal kommet til vårres gård

Men en som bryr seg om puttelaget vårt

Vi har venta i mange år

Og levere bredbånd, TV, stort og smått.

På en trygg lokal leverandør

Man skulle tru at Signal kunne tryll

Og ikke noen ukjente ifra sør

For vi har fått borettslagidyll!

Scan koden og se Signalfilmen!

Nord-Norges største bredbåndsselskap sikrer flere tusen borettslagsbeboere tv og internett hele døgnet! Vi tilbyr tjenester både på kabel og fiber. Dere velger selv – vårt produkt er uansett konkurransedyktig! Signal Bredbånd er lokalisert på Fauske, Bodø og Mo i Rana. Det gir oss nærhet til deg som kunde, og mulighet for å yte smidig og effektiv kundeservice. Snakk med våre borettslagsselgere, og hør hva vi kan tilby ditt borettslag.

www.signal.no

BOLIG NR 2 • 2012  

Boligmagasin for boligbyggelagene i Hammerfest, Alta, Narvik, Svolvær og Mosjøen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you