Page 1

BOLIG Medlemsblad for boligbyggelagene i Hammerfest, Alta, Harstad, Narvik, Svolvær og Mosjøen 

Nr 1 • 2012

Termografering av bolig

Sol hele dagen i Solheim Terrasse

SIDE 10

SIDE 17

Stortrives i egen leilighet SIDE 13

Renovert for millioner SIDE 20 Norske

Boligbyggela

Norske Boligbyggela


Jan Espen. Elsker ”Deadliest Catch” på Discovery Channel.

Trygve. Pensjonert filmfotograf. Har alle filmkanalene.

An-Magritt. Har moren sin i Hammerfest, de snakkes daglig på telefon.

Hadji. Trenger superraskt bredbånd, får ofte videoer på e-post fra familien i Stockholm.

Jo og Mikkel. Junior digger DisneyXD-kanalen. Men ser gjerne Canal+ Hockey sammen med pappa.

Nina. Studerer webdesign på nettet via e-læring.

KOMPLETT. Den smarte TV- og bredbåndsløsningen som passer alle beboerne. Vi er alle forskjellige. Med KOMPLETT gir vi kundene våre størst mulig fleksibilitet og valgfrihet. Med en stor og innholdsrik grunnpakke er det lagt til rette for at alle beboerne finner tv-kanaler som passer dem. Vi har ekstra mange barne- og familiekanaler, samt et stort utvalg av etniske kanaler. Alle får dessuten et raskt og stabilt bredbånd hvor man kan oppgradere hastigheten individuelt. I tillegg kan hver enkelt beboer bestille telefoni. Komplett bestilles ved at styret i borettslaget tar kontakt med sin kontaktperson hos Canal Digital.

Les mer på canaldigital.no/borettslag

2 bolig 01 • 2012


Innhold

4 6 8 9 15 19 22 26 27

Alta Boligbyggelag Vår i luften Salg av boliger Boligvettregler Inngår samarbeid Mosjøen Boligbyggelag Generalforsamlingen Borettslaget som byggherre Medlemsfordeler

Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelag Utgiver: Boligbyggelagene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svolvær og Mosjøen. Produksjon: Mediaguttan AS, Narvik Foto forside: Kristian Rothli Distribusjon til alle medlemmer i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svolvær – og Mosjøen Boligbyggelag.

Leder

Bolig til alle

B

olig er viktig for den enkelte av oss. Temaet er igjen blitt aktuelt. Vi leser og drøfter boligtema som tilgjengelige boliger, salgspriser, lavenergihus, avgifter, nye bygningskrav, interiør, tomter og finansiering. Boligpolitikk er for alvor igjen på dagsorden. I 2011 kom NOU – meldingene ”Rom for alle” og ”Innovasjon i omsorg”. Disse tar for seg mulighet for å eie egen bolig samt øke tilgjengelighet i eksisterende bygninger. Kun 10 % av lavblokkene i Norge har heis. Heis gir tilgjengelighet. Husbanken har en liten pott til utredning og tilskudd til heis. Dette kan søkes på, men det er ingen tvil om at behovet er stort og potten til tilskudd veldig liten. Finanstilsynet innførte 15 % egenkapitalkrav ved boligkjøp. Flere unge i etableringsfasen blir derfor i større grad henvist til utleiemarkedet. Startlånet kan avhjelpe egenkapitalkravet noe, så her er det viktig å søke denne muligheten. Imidlertid vil ikke alle oppnå denne muligheten og resultatet blir fort at utleiemarkedet sprenges. Arbeidet med gode løsninger for unge og førstegangsetablerere er derfor viktig slik at alle kommuner setter saken på dagsorden. Boligbyggelagene i nord arbeider med prosjekt Sosial boligbygging, hvor vi ser på løsninger slik at flest mulig kan benytte muligheten til å eie selv, frem for å være evig leietaker. Boligbyggelagene i nord har en historie som går 66 år tilbake i tid. Folk har gått sammen for å dekke boligbehovene i tro på boligbehovet kan la seg løse i fellesskap. På landsbasis har boligbyggelagene nå 840 000 medlemmer og står for bygging av 260 000 borettslagsboliger. Alle har rett til å bli medlem i et boligbyggelag. Forkjøpsrett og ansiennitet sikrer like rettigheter for alle. Et medlemskap i boligbyggelaget som gave til de unge er en god investering i fremtiden. I dette nummer av bladet BOLIG ser vi nærmere på fordelene i medlemskap i boligbyggelaget. Vi håper du finner mye interessant stoff i bladet som knyttes til ditt medlemskap. Oddmund Eriksen, Alta Jørgen Seville, Hammerfest Trond Arne Lund, Mosjøen Birger Magnussen, Svolvær Bjørn Mathisen, Harstad Kirstin M. Leiros, Narvik bolig 01 • 2012

3


Alta boligbyggelag

Høy aktivitet i “Norges største” boligbyggelag Alta Boligbyggelags ansatte nyter ikke late dager på kontoret i Bossekop. Siden siste ABBL nytt har det vært høy aktivitet innenfor alle lagets virksomhetsområder.

Ø

konomi- og regnskapsavdelingen med Solbjørg og Kaj har helt fra nyttår hatt en svært hektisk periode med ferdigstillelse av regnskaper og gjennomføring av generalforsamlinger. ABBL forvalter ca. 1300 boliger i 34 tilsluttede borettslag. I tillegg er vi forretningsfører for et økende antall sameier, 5 per i dag. Alle de respektive borettslagene og sameiene skal avholde styremøter og generalforsamlinger. Ca. 80 møter har vært gjennomført på kveldstid i løpet av årets første kvartal.

Teknisk avdeling består kun av Terje, som har mer enn nok å gjøre. Han holder styr på ABBL’s nye boligprosjekter i Alta og Kirkenes, bistår 43 borettslag og sameier i tekniske spørsmål og rykker ut på diverse skader i Alta, Sør-Varanger, Porsanger og Nordkapp. En annen arbeidsoppgave Terje har er befaringer i forbindelse med salg av borettslagsleiligheter. I tillegg rekker han å holde styremøter og generalforsamlinger på kveldstid! Det er derfor ekstra gledelig for både Terje og alle han bistår at teknisk avdeling nå blir dobbelt så stor. Ingeniøren Robin Ratama har takket ja til ny jobb i ABBL og begynner i løpet av våren.

De store nyhetene fremover er for det første at den 30. mai så vil den første generalforsamlingen i det fusjonavnenerte Alta/Sør-Varanger/Porsanger Boliganse konkurr byggelag avholdes. Det skjer på Nordlys r få eren der vinn ! Hotell i Alta. Men den nyheten som dere d a Ip le p en Ap medlemmer kanskje vil legge mest merke til Se www. no i hverdagen er at gode gamle Alta Boligbygaltabbl. gelag skal skifte navn. ABBL har nå borettslag i store deler av Finnmark, slik at «Alta» navnet rett og slett er utgått på dato. Det lyses derfor ut en navnekonkurranse der vinneren får en Apple Ipad. Nytt navn skal være klart til generalforsamlingen 30. mai. Vi håper at så mange som mulig vil delta med sine forslag. Det kan i den forbindelse nevnes at vi ikke kan hete Finnmark Boligbyggelag.

Eva og Lars Erik hos GARANTI Eiendomsmegling, som er ABBL’s egen eiendomsmegler, har også en nyansettelse. Trude Svea er ansatt som nye kontormedarbeider. Hun kommer fra Via Travel der hun har jobbet med kurs og konferansemarkedet i flere år. Trude begynte i jobben like etter påske og ABBL har med dette 8 ansatte. GARANTI Eiendomsmegling er travelt opptatt med salg av bruktboliger og nye boliger. Bruktboligmarkedet har vært meget

4 bolig 01 • 2012

godt siden før påske og det ser ut til å fortsette fremover. På ny bolig er det prosjektet Tollevika Terrasse i Alta og Skytterhusfjellet borettslag i Sør-Varanger det jobbes med. I Tollevika Terrasse er 28 av 31 leiligheter i første byggetrinn solgt. Skytterhusfjellet borettslag har fått en overveldende respons siden salgsstart i slutten av februar. Her er hele 19 av 31 leiligheter solgt.

Artikkelen heter «Høy aktivitet i Norges største boligbyggelag». Det stemmer. Aktiviteten er veldig høy og ABBL driver nå sin aktivitet i store deler av Finnmark. I geografisk størrelse er ABBL derfor Norges desidert største boligbyggelag! Dette gir oss spennende og krevende utfordringer hver dag. Vi håper at alle dere medlemmer er fornøyde med det tilbudet vi gir dere og at dere ser stor nytte i deres medlemskap hos oss. Det er derfor lysene står på og det jobbes hektisk i våre lokaler i Bossekop fra tidlig morgen til sen kveld. Og det er derfor ABBL bilen kan sees over store deler av Finnmark - året rundt.


Sikret leilighet med medlemsskap Anders N Johansen(26) ble i februar i år lykkelig eier av egen leilighet.  Farens 27 år gamle BBL-medlemsskap var med på å sikre han den. Tekst: Gro S. Løkås Foto: Privat

I

budrunden hadde jeg ikke lengst ansiennitet, med de som hadde lengre enn meg valgte å trekke seg et stykke ut i budrunden, forteller en fornøyd leilighetseier. Han fikk faren sitt medlemsskap overført til seg, og dro en avgjørende fordel av det. Det var nemlig stor interesse for leiligheten. – For meg som førstegangskjøper var dette et perfekt objekt.

El - sertifikater (ny avgift) Tekst: Kirstin M. Leiros

Dette er en ny ordning som gjelder fra 1. januar 2012. Dette er en økonomisk støtteordning som skal gjøre det mer lønnsomt for energiselskapene å investere i fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fra 1. januar 2012 ble Norge en del av et norsk-svensk elsertifikatmarked. Fram til 2020 skal Sverige og Norge til sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh. Det svensk-norske sertifikatmarkedet skal vare frem til 2035. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. For deg som kunde betyr dette: Du som strømkundene må kjøpe sertifikater i takt med ditt forbruk. I praksis skjer dette ved at kraftleverandørene legger kostnadene for elsertifikat inn i strømprisen. Prisen på elsertifikatene bestemmes av tilbud og etterspørsel. Basert på elsertifikatprisen i Sverige de siste årene, kan du forvente at elsertifikatene vil øke strømutgiftene dine med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. Strømforbruket finner du på strømregningen fra din kraftleverandør, eller regningen fra ditt nettselskap. Bruker du 20.000 kWh i året, som er typisk for en stor leilighet/ lite hus, vil elsertifikatene føre til at du får ekstrakostnad på 150 kroner. Elsertifikatkostnadene ventes å stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Elsertifikatplikten omfatter som hovedregel strømforbruk det betales forbruks-/elavgift for. Det betyr blant annet at forbruk i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms ikke omfattes av elsertifikatplikten.

– Beliggenheten er fin, men leiligheten trengte masse renovering, og det var jeg innstilt på, forteller han.  – Jeg hadde satt en maksgrense for hvor mye jeg ville by, og kom akkurat innenfor det.  Dermed har han en ypperlig mulighet til å øke verdien med egeninnsats.  Senere i livet ser han for seg at han vil kjøpe en enebolig, så dette er en fin måte og komme seg inn i boligmarkedet på. Og forhåpentligvis skaffe seg egenkapital.    Han begynner å se enden på et krevende restaureringsprosjekt og gleder seg til å kunne nyte livet i sin nye bopel. – Også er det helt greit at jeg i boligborettslaget slipper å styre med utvendige ting, som snømåkking, avslutter han med et smil.

20% rabatt

til Boligbyggelagets medlemmer på noen av høstens forestillinger! Onsdag 5. september

Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen Søndag 30. september

Jørn Hoel

Søndag 7. oktober

Kari Bremnes Lørdag 27. oktober

Jungelboken Lørdag 1. desember

Svein Tindberg – Abrahams sønner (legges ut for salg til høsten)

Bill. salg: Aurora kino, Narvik Strax Storkiosk www.narvikkulturhus.no bolig 01 • 2012

5


Vår! Da var det på tide å trekke til side gardinene, og heve persiennene. Våren har banket på og vi skal slippe den inn. Nå skal vi få belønningen for alle månedene med vinter og mørke, batteriene begynner å bli tomme, men skal nå lades opp med sol og lys døgnet rundt.

D

e mørke, lune fargene, ullpleddene og skinnfellene vi hentet fram i høst byttes ut med lyse, lette gardiner og pasteller. Denne våren er det sterke farger som gjelder, sterke farger og grafiske mønstre – dersom man synes dette blir litt for røft kan man godt blande inn litt lette sommertekstiler som blonder, broderier og blomstermønstre i bomull, silke og lin. Jeg synes det er stemningsskapende med lykter og levende lys også i denne lyse årstiden, mens levende lys har en effekt av lunhet og varme på høsten kan disse gi en følelse av letthet og renhet nå. Bruk sterke kulørte farger eller sarte pasteller. Dekorer lyktene og bordene med skjell, stein og rekved som vinterstormene har kastet på land. Dersom du kombinerer dette med blomster, frukt og strå, gjerne markblomster, er du garantert et sommerfriskt hjem! Det har vært en revolusjon innenfor hagemøbeltrendene de siste årene. Kjedelige plastmøbler og tunge hagegrupper i tre er byttet ut med lekre kurvgrupper, modulsofaer eller hagegrupper med mer moderne linjer. De fleste hagemøblene på markedet i dag er lette å oppbevare enten fordi de enkelt kan demonteres, stables eller rett og slett tåler å stå ute året igjennom. Vær nøye

6 bolig 01 • 2012

med å sette deg inn i vedlikehold av hagemøblene dine og de vil holde seg like fine år etter år. Designet er også gått mer i retning av de møblene vi bruker inne i våre hjem. Dette gjør at hagegruppene lett kan brukes som komplettering inne dersom man trenger flere sitteplasser og likevel se lekkert ut i interiøret. To kurvstoler i dagens plastrotting danner fort en pen, lun krok i stuen din på vinteren og ser lekker ut på terrassen på sommeren. I dag innreder man gjerne terrassen på samme måte som man innreder stuen eller spisestuen. Pynteputer, lykter, pledd og blomster gir en hyggelig atmosfære på terrassen og vips har man fått en ekstra stue eller spisestue. Hva drømmer du om? En terrasse på en afrikansk farm, en liten veranda i Paris eller Roma hvor du leser avisen mens du drikker din morgenespresso eller en strand ved middelhavet? Lag deg et uterom som minner deg om en reise du har vært på eller et fjernt reisemål som du drømmer om å kunne reise til – la fantasien din sette grensene. Kos deg på terrassen! Hilsen Petter Leiros Interiør www.petterleiros.no


VI FYLLER 25 ÅR! Det feirer vi med å by på gratis teppe og Balco CleanLine®

STØRST PÅ BALKONGER I EUROPA

www.balco.no telefon: 23 38 12 00 mail: balco@balco.no

bolig 01 • 2012

7


Salg av boliger 2011 Vi har benyttet basen for salg av alle typer boliger, “Eiendomsverdi”. Vi har hentet ut gjennomsnittpriser for 2011 for våre aktuelle byer/kommuner. Her finner dere gjennomsnittprisen pr bolig for enebolig, rekkehus, leilighet og tomannsbolig fordelt på de ulike kommunene. Tekst: Kirstin M. Leiros

Gjennomsnittlig pris for solgte boliger i 2011 3000000 2500000 2000000 1500000

Enebolig

1000000

Rekkehus Leilighet

500000 0

Tomannsbolig Vefsn

Svolvær

Narvik

Harstad

Hammerfest

Alta

Sør-Varanger

Oversikt over solgte boliger i 2011. Gjennomsnittpris for bolig fordelt på enebolig, rekkehus, leilighet og tomannsbolig. Totalt er det solgt 761 eneboliger, 144 rekkehus, 593 leiligheter og 206 tomannsboliger i disse kommunene. Dette gjelder alle solgte boliger. 8 bolig 01 • 2012


Boligvettregler ved boligkjøp Har du som kjøper eller selger hørt om Boligkjøperboka. Boligkjøperboka ble utarbeidet av SINTEF Byggforsk og Forbrukerrådet. Denne skal hjelpe deg som ønsker å kjøpe bolig. Ikke sats på flaks! Hver fjerde boligkjøper klager på grunn av feil og mangler ved boligen. Vær forberedt, så kan du lykkes svært godt i ditt kjøp. Tekst: Kirstin M. Leiros

Her er de ni Boligvettreglene fra SINTEF Byggforsk: 1. Legg ikke ut på visning uten trening Før du legger i vei, bør du ha tatt noen treningsrunder med boligsjekk. Gå gjerne på visninger bare for å trene på situasjonen.

4. Vær rustet mot uvær og kulde Når uværet kommer eller det blåser opp og blir kaldt, trenger huset fuktsikring og god isolasjon. Hvis boligen trenger etterisolering, utskifting av vinduer eller ny drenering, kan det bli dyrt.

2. Meld fra hvor du står Hvis du etter kjøpet oppdager en mangel, må du melde fra så fort som mulig. Da kan du unngå rettslige aksjoner, eller at du taper retten til å gjøre krav gjeldende.

5. Lytt til erfarne fagfolk Folk som kjenner et fagområde, vet som regel om særegenheter som kan være til hjelp på visningen. Er du usikker på om du har riktig kompetanse og erfaring, bør du få fagfolk til å kartlegge boligen nærmere.

3. Vis respekt for byggemeldingen Ikke stol ubetinget på godværsmeldinger. Er det satt opp påbygg, garasje, terrasse e.l. som det ikke er byggemeldt eller søkt om, kan kommunen gi påbud om riving. Legg inn forbehold ved budgivningen om at tiltakene blir godkjent.

6. Bruk Boligkjøperboka som kompass Ta alltid med Boligkjøperboka på visningen. Studerer du boka på forhånd, har du lagt grunnlaget for en sikker gjennomføring av boligkjøpet.

7. Gå ikke på visning alene For det første er det ofte hyggeligere med turfølge, og skulle det oppstå problemer, kan noen i turfølget hjelpe deg. Ta med fagfolk hvis du kan. 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu Er det gitt risikoopplysninger, kan du tape retten til å fremme et mangelskrav i etterkant hvis du ikke legger inn forbehold ved budgivningen. Senk eventuelt budet eller se deg om etter en annen bolig. 9. Spar penger ved å grave deg ned i Boligkjøperboka Markedsføring og knappe frister gjør boligkjøpet risikofylt. For lite tid og kunnskap kan gi uventede kostnader senere. Vent ikke med å grave deg ned i Boligkjøperboka til du er utslitt og har kjøpt katta i sekken.

Gjennomsnittlig pris pr m² pr boareal/p-rom 30000

Vefsn

25000

Svolvær

20000

Narvik

15000

Harstad

10000

Sør-Varanger Alta

5000

Hammerfest 0

Enebolig

Rekkehus

Leilighet

Tomannsbolig

Oversikten viser gjennomsnittsprisen pr kvadrat boarealer for de ulike boligtypene.

bolig 01 • 2012

9


hammerfest

Trykktest og termografering av bolig Arnljot Nilsen. Godkjent Byggtermografør av Det Norske Veritas. Tlf. 414 03 595. E-post: arnljot@by-bo.no

Luftlekkasje er årsaken til store deler av varmetapene i en bolig – ikke manglende isolasjon. Tekst: Rune Dahl

T

etthetsmåling/trykktesting er en rimelig test og avslører luftlekkasjer. Forskjellige typer luftlekkasjer utgjør ca. 90% av varmetapet i vanlige boliger og bidrar til overforbruk av energi. Kaldluft trekker inn og varmluft siver ut. En trykkmåler, BlowerDoor, skaper et

undertrykk i bygningen og vi kan fastslå om lekkasjetallet er innenfor dagens byggetekniske krav. Mindre enn halvparten av norske boliger er det pr. i dag og kravene vil bli ytterligere skjerpet. Dokumentasjonsplikten på nye bygg fra 1. juli 2011 tetthetsmåling kan bare utføres av uavhengig tredjepart. Trekk kan redusere veggtemperaturen med opptil 10 °C - 20°C, manglende isolering reduserer varmetapet betydelig mindre. Vindsperren og diff.sperren ligger i

veggen og skjules av kledningen. Denne er sårbar for rift og flenger under byggeprosessen. Sperren er ofte utsatt for gjennomhulling etter ferdigstilling, f.eks. ettermontering av utelamper på vegg, kontakter m.m. Feil og skader er derfor svært vanskelig å oppdage uten avansert teknisk utstyr eller uten fysiske inngrep. Andre vanlige kilder til trekk er dører, vinduer, etasjeskiller, vegg-ventiler og feilinnstilte ventilasjons systemer, ildsteder og pipe gjennomføringer, dårlige plateskjøter og bærekonstruksjoner.

Hva er trykktesting? Husets tetthet er i dag viktig. Jo tettere huset er desto bedre! Det har ikke bare med komfort å gjøre. Det dreier seg like mye om husets konstruksjon, energiforbruk og derved huseierens økonomi. De fleste hus i Norge er svært utette. Trekk eller luftlekkasjer kan redusere veggtemperaturen med opp til 10°C til 20°C. Trykktesting av bygninger, boliger foregår ved at man stenger alle luftinntak i huset, dette gjelder ventiler, ventilatorer, pipe/ildsted, slukk m.m. Når disse naturlige luftpassasjene er stengt monterer vi en vifte i ytterdøra. Viften er tilpasset et tett panel som stenger all luftgjennomstrømning via ytterdøra. Vi lager undertrykk inne, og vil dermed presse luft igjennom alle sprekker eller åpninger i bygget. På denne måten kan vi fortelle deg om din bolig gammel eller ny tilfredstiller de krav som myndighetene setter til boliger. Manglende isolasjon reduserer varmetapet betydelig mindre enn luftlekkasjer. Luftlekkasjene skyldes gjerne:

10 bolig 01 • 2012

• Hull eller rifter i den ytre vindsperren • Hull eller rifter i den indre diffusjonssperren • Konstruksjonsfeil eller snekkerfeil Elektrikere og rørleggere, men også huseieren selv, som skal gjøre forskjellige oppgaver av forskjellige årsaker, påfører ofte både vindsperre og diff.sperre store skader. Trykktesten finner ut hvor meget huset lekker ved et gitt innvendig undertrykk. Informasjon om termografi og metoder. Et termografi bilde er et bilde skapt av temperatur punkter av den IR stråling som et objekt utstråler. IR strålingen gir oss et bilde av temperatur differanse på og mellom måleobjekter. Et bilde med temperatur informasjon, sammen med kunnskapen om materialet, og de fysiske forholdene under selve termograferingen gir materiale/dokumentasjon på termiske forhold i for eksempel en bygnings konstruksjon. Termografi er blitt et verktøy ved bygningskontroll som sammen med lekkasjetesting/

tetthetsprøving gir en bygningsteknisk status i forhold til diffusjonstetthet av klimaskjermen. Det vil på samme måte si noen om energitilstanden til en bygning, dokumentert og visualisert gjennom tetthetsprøving og vurdering av klimaskjermens isolasjonsegenskaper. De to mest vanlige bruksområdene på bygg er lokalisering og dokumentasjon av luftlekkasjer og inspeksjon knyttet til isolasjon og kuldebroer samt lokalisering av varmetap. Et annet bruksområde er lokalisering og dokumentasjon av fukt i bygningskonstruksjonen, brudd på varmekabler, og lekkasje på vannbåren varmerør nedstøpt i gulv. Termografering bør kun foregå når det er minimum 10 grader forskjell på ute/inne temperaturen Metodene kan brukes hver for seg med ved å kombinere termografi og trykktesting får du den beste dokumentasjonen på hvor huset ditt lekker.


nye byggeprosjekter – borettslag

Lettstelt og solrikt

3-roms andelsleiligheter

AUSTERBYGDVEIEN BORETTSLAG SENTRALT I MOSJØEN

Salget har startet

Panorama

borettslag Innskudd fra kr. 1.440.000,-

Ferdigstillelse høsten 2013

Storvannet

bolig 01 • 2012

11


12 bolig 01 • 2012


narvik boligbyggelag

Nyheter fra Narvik boligbyggelag Generalforsamling Narvik boligbyggelag holder generalforsamling den 7. juni i byens nye storstue: Rica. Representanter fra alle borettslagene deltar etter fullmakt. Om du som medlem ønsker å være tilstede på generalforsamlingen, så er det viktig at du kommer på medlemsmøte den 24. mai. Her gis det informasjon om årets generalforsamling og de aktuelle sakene samt fullmakt til deltakelse.

Stortrives i egen leilighet Monika Kirkerud (24) fant drømmeleiligheten. Takket være at hun fikk overta morens 30 år gamle BBL-medlemsskap er hun i dag en lykkelig eier av egen leilighet. Tekst: Gro S. Løkås Foto: Rune Dahl

Medlemsaktiviteter Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte medlemsfordelene. Nytt fordelskort er nå sendt ut. For de av dere som har aktivert kortet, så trenger du ikke aktivere på nytt. En gang er nok. Våre medlemmer inviteres til egne aktiviteter på BOHUS og BYGGMAKKER. Aktiver kortet ditt slik at du kan få nytte av den bonus som gis ekstra i tillegg til rabatter. 5 % bonus på BOHUS (ekskl kampanjevarer og salgsvarer) og 2 % på BYGGMAKKER (på alle varer) Følg med på hjemmesida vår. For de som har aktivert fordelskortet, vil i tillegg få mail eller melding på telefonen.

et var den første leiligheten jeg så på, og jeg likte den med en gang, forteller Monika. Så jeg bestemte meg fort for å legge inn bud. – Jeg følte meg veldig heldig som fikk overta mamma sitt medlemsskap, jeg tror nemlig de andre budgiverne tegnet nytt medlemsskap rett før budrunden startet. Til tross for at Monika til slutt satt igjen med høyest bud og lengst ansiennitet ble det en spennende ventetid. I løpet av den tiden BBL-medlemmer med enda høyere ansiennitet har mulighet til å trå inn i det høyeste budet var det ikke annet å gjøre enn å vente og krysse fingrene. – Det var en lettelse, og utrolig godt å kunne flytte inn her rett før jul i fjor, forteller hun.

Narvik Boligstiftelse Narvik boligbyggelag forvalter Narvik boligstiftelse. I år fyller Narvik boligstiftelse 15 år og Narvik boligbyggelag har forvaltet stiftelsen gjennom hele denne perioden. For tiden pågår stor aktivitet med mange nye byggeprosjekter og ombyggingsprosjekter. Behovet for omsorgsboliger og utleieboliger er stort. Gjennom nye egenkapitalkrav, vil muligens dette medføre at behovet vil øke fremover. Totalrehabilitering og ombygging av Solborg i Administrasjonsveien 8 er et stort prosjekt hvor byggearbeidet startet rett over sommeren.

Nå anbefaler hun medlemsskap til alle hun kjenner. Også til barn. – Jeg kommer helt klart til å tegne medlemsskap til mine barn når den tid kommer. Det blir tøffere og tøffere å komme inn på boligmarkedet, og det å ha en fordel som dette er noe man absolutt bør ha med seg. Som førstegangskjøper er hun veldig fornøyd med å bo i en boligbyggelagsleilighet. – Jeg er alene om dette, og da er det greit å slippe å tenke på utvendige ting. Også er det veldig økonomisk oversiktlig, avslutter den førnøyde leilighetseieren.

Hus til salgs – følg med via telefonen Narvik Megler´n har som en av de første meglerfirma i landet, fått utviklet egen ”app» som kan lastes ned på alle Iphone og android – telefoner. Her kan du få fullt prospekt med takst, tidspunkt for visning og alle bilder direkte på telefonen.  Flott tilbud til kjøper/selger.

D

bolig 01 • 2012

13


Utnytt fordelene dine! Som medlem i boligbyggelaget fĂĽr du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, kan du fĂĽ hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999. I tabellen nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement du har. For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Medlemstilbud: Telenor Komplett M: Bestill BBL M til 1999* Telenor Komplett L: Bestill BBL L til 1999 Telenor Komplett XL: Bestill BBL XL til 1999

* kun ringeminutter

14 bolig 01 • 2012


BBL har inngått samarbeid med møbelkjeden Bohus. – I første omgang gjelder dette for våre medlemmer i Narvik, Bodø, Leknes og Sortland, men vi håper å få dette utvidet til de andre bbléne etter hvert, forteller Kirstin Leiros, leder i Narvik bbl. Tekst og foto: Rune Dahl

Inngår samarbeid med Bohus

A

vtalen med Bohus er ny, og gjelder fra mai måned. Alle medlemmene får; 10% rabatt på alt utenom salgs-og kampanjevarer. I tillegg gis det 5% ekstra for de som aktiverer og bruker bbl-enes eget fordelskort. – 15% rabatt på alt av møbler og interiør er en veldig god avtale. På sikt håper vi at dette skal bli en nasjonal avtale, sier Leiros.

De første 10% får du som direkte fradrag i kassen når du kjøper. Den siste 5% blir tilbakebetalt fra bbl´s kortleverandør. – Det skal bli spennende å se utviklingen av avtalen. Fornyer man hjemmet så er folk påpasselig med å spare penger der det er mulig. Avtalen kommer nok til å bli brukt av bbl-medlemmene, sier daglig leder ved Bohus Narvik, Anne Johnsen.

Det vil komme informasjon til medlemmene gjennom egne publikasjoner i løpet av våren/for-sommeren. – Vi er veldig glad for denne avtalen. Fordelskortet vårt skal gå på deg og ditt hjem, og da er Bohus en utmerket samarbeidspartner, sier Leiros.

Slik aktiverer du Fordelskortet 1. Gå inn på www.fordelskortet.no 2. Klikk ”Aktiver kortet ditt” i menyen til venstre 3. Velg boligbyggelaget du er medlem av, fyll inn medlemsnummeret og postnummeret ditt og klikk ”Neste”. NB! Bruk ditt medlemsnummer og ikke det 9-siffrede kortnummeret 4. Fyll inn nødvendige opplysninger. Det er viktig å krysse av dersom du er kunde av leverandørene i registreringsskjemaet som gir bonus. Husk å fylle inn kundenummer. (Det finner du ofte på fakturaen) Klikk ”Neste” 5. Du mottar en e-post om at kortet ditt er aktivert

Aktiver kortet og oppnå bl.a. følgende:

NB! Du trenger kun å aktivere kortet en gang Husk at brukernavnet er din e-post adresse når du skal logge deg inn. Her kan du sjekke bonusen din, endre kontaktinformasjon osv.

Aktiver fordelskortet innen den 31. mai og delta i trekning av et reisegavekort til en verdi av 5000,-. Første trekning av reisegavekort er den 31. mai 2012, og deretter blir det en ny trekning til høsten.

• Byggmakker: ekstra 2% bonus på kjøp i tillegg til rabatt • Haneseth: ekstra 5% bonus på kjøp i tillegg til rabatt • Kraftinor: spot+ kr 7,50,- i måneden for strøm • Telenor: 30 min ringetid i måneden • Bohus: ekstra 5% bonus på kjøp i tillegg til rabatt

bolig 01 • 2012

15


BVS AS utfører: ™HcZ`g^c\$IŠbg^c\™Bjg$ejhh™;a^hZaZ\\^c\ ™BVa^c\$WZaZ\\™I^aWn\\™IV`™;VhVYZg ™KV`ibZhiZg™GZc]daY

=€cYikZg`i_ZcZhiZg

KV`ibZhiZgi_ZcZhiZg

GZc]daYhi_ZcZhiZg

7KH6H utfører oppussingsarbeider i alle størrelser fra ett enkelt rom til større hus. Nür du leier inn 7KH6H til ü pusse opp vil vi gjøre alt i vür makt for at det skal bli tilfredsstillende og vel sü det. Vi gür aldri fra en jobb før den er helt ferdig og holder høy standard. Vi har hündverkere som er stolte av faget sitt. 7KH6Htar ogsü oppføring av hus/hytter og tilbygg. Vi er en kvalitetsbedrift som bygger. Vi utfører maling, flislegging og tømrerarbeid. Bedriftsmarkedet er ogsü mülgruppe for oss.

Vi kan hjelpe deg med alt innenfor vanlige vaktmestertjenester! Vi utfører ukentlig vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og nÌringsbygg. Vi arbeider alltid etter en vaktmesterinstruks som inneholder punkter som: Kontroll av lyspunkter med pÌreskift, smøring og justering av lüser og dørpumper, feiing av uteareale, plukk av søppel, kontroll og justering av tekniske installasjoner, generell inspeksjon av eiendommen, gressklipping og snømüking for ü nevne noe.

7KH6H utfører renhold i borettslag, sameie og nÌringsbygg. Vi vasker kontor, korridorer og trapper slik at du für bedre tid til ü gjøre andre ting. Rengjøringen utføres med fuktig mopp og miljøvennlig süpe, slik at det blir skikkelig rent og lukter godt! Feiing eller støvsuging av rom som kjellere, loft, boder og andre arealer utfører vi ogsü.

M

ES

TE

R

$RONNINGENSGT .ARVIKs°PNINGSTIDER-AND FRED s4ELEFONs&AXsWWWBVSERVICENO

Kjenner du oss?

VISJON NORGE – kanalen som forandrer liv! Visjon Norge er en gratis kanal som ligger ute i alle nett med gode signaler, og leveres av: Riks-TV Canal Digital VIASAT Get Alt i Box NextGenTel Telenor Fiber

Sterke ord kanskje, men vi ser daglig mennesker reddet büde for liv og evighet! De gode nyhetene, budskapet om Jesus, gür ut 24 timer i døgnet, gjennom programmer fra en rekke kristne foreninger og organisasjoner. Med ord følger handling. Vi bruker derfor mye oppmerksomhet pü ü hjelpe de aller svakeste blandt oss, og rekke ut en hünd til de fattigste av de fattige pü vürt eget kontinent. Visjon Norge er tilgjengelig i hele Norge, men har av ulike ürsaker ikke nüdd hjem til absolutt alle. Finner du oss ikke pü ditt TV-apparat, kan du kontakte de som hündterer ditt TV-tilbud! Velkommen til Visjon Norge. Vi gleder oss til ü bli kjent med deg!

16 bolig 01 • 2012

VISJON NORGE


svolvær boligbyggelag

Nyheter fra Svolvær boligbyggelag

Liv Larsen

– Det er behagelig å bo her Det eneste Trond Helmersen (65) angrer på er at han ikke flyttet til Solheim Terrasse borettslag tidligere. Tekst og foto: Kristian Rothli

I

dag nyter Trond Helmersen sine eldre dager sammen med kona Berit i Solheim Terrasse borettslag i Svolvær. Fram til 2010 holdt paret hus i sin enebolig i Kabelvåg, og byttet av hjem var en kjærkommen forandring for dem begge. – Det kan du gjerne si. Vi ble lei eget hus, og dermed flyttet vi hit. Vi bodde i eneboligen i Kabelvåg fra 1975 til 2010, og så oss etter hvert lei på snøfresing og annet ved-likehold. Du kan bruke fritiden til noe annet når du slipper vedlikeholdet, slår han fast mens han nyter blå himmel og sol fra sin veranda i Solheim Terrasse borettslag. Et passende navn, ifølge paret. – Her har vi sol hele dagen om sommeren, forteller Trond. – Vi bor jo i Solheim, skyter kona Berit inn med et smil.

Gjennom felleskostnadene får de blant annet inkludert renovasjon, snerydding, forsikringer og vedlikehold av bolig og utearealer. I tillegg er det garasje som det aldri er kuldegrader i, god parkering og heis. Helmersen legger ikke skjul på at alle godene som følger ved å bo i borettslag var en utslagsgivende faktor for å skifte rede. – Når man er blitt såpass opp i årene som oss så er det deilig å slippe å ha det i tankene hele tiden. Man kan tenke på andre ting. Her er det veldig lettvint å bo. Vi slipper alt utvendig vedlikehold, forteller Helmersen fornøyd, som fremdeles er i jobb ved Skarvik i Svolvær.

Helmersen mener at de økonomiske fordelene ved å bo i borettslag også var en viktig bidragsyter, ettersom det aller meste er inkludert i fellesgjelden. – Ja, for oss er det mye billigere å bo her enn å ha en stor enebolig for bare to personer. Det eneste vi betaler er veiavgift og strøm, humrer Helmersen. – Dere har aldri angret? – Nei, og det tror jeg de fleste andre som bor i borettslag hvor fellesutgiftene ikke er så store vil si seg enige i. Det er mer økonomisk og definitivt verdt prisen. Det er godt isolert, alt er nytt og dermed trenger vi ikke bruke mye strøm, understreker Helmersen. Kontakten man skaper med naboene er også en positiv side ved å bo i borettslaget. Trond er vaktmester og kommer på den måten mye i kontakt med folk. – Jeg forstår det slik at alle trives. Det er stilt og fredelig her, og absolutt en trygg boform når man begynner å dra litt på årene. Du har naboer du kan kontakte om det skulle skje noe uventet. Det er folk rundt deg til enhver tid, forteller Helmersen. – Ville dere anbefalt andre å bo i borettslag? – Ja, absolutt. I alle fall når man begynner å dra på årene. Jeg har aldri tenkt tanken tidligere for jeg har vært så opphengt i egen bolig og vedlikehold, men jeg må si at jeg angrer på at jeg ikke flyttet tidligere. Det kunne spart oss både krefter og penger. Det er behagelig å bo her, avrunder Helmersen.

PENSJONIST Liv P. Larssen gikk av med pensjon 31. mars i år. Svolvær Boligbyggelag takker for hennes innsats for boligbyggelaget i svært mange år. Hun begynte i 1985 og har vært med på etablering av 6 borettslag i Svolvær i regi av boligbyggelaget. For mange var hun synonymt med Svolvær Boligbyggelag og stilte alltid opp når medlemmene trengte hjelp med et eller annet. Svolvær Boligbyggelag ønsker henne lykke til som pensjonist. TAKK TIL VÅRE KUNDER Vi tenkte at vi skulle sette oss som mål at 50% av de vi fakturerer skulle gå over til Avtalegiro. Vi oppdaget snart at dette målet var for lavt. Vi har i dag allerede passert 50% og som vi skrev i forrige nummer er målet å nå 75%. Vi takker alle som har inngått Avtalegiro. Hvis det enda er noen som har faste trekk og ønsker å gå over til avtalegiro så ta kontakt med oss eller banken for hjelp med dette. Avtalegiro bidrar til en enklere hverdag for både dere og oss. SVOLVÆR BOLIGBYGGELAG – PLANER FRAMOVER Vi arbeider med å effektivisere kontordriften. Dette er et møysommelig arbeid, men vi ser nå at ting flyter lettere blant annet i forhold til fakturering. Vi arbeider også med å effektivisere betaling av faktura. Blant annet håper vi i løpet av høsten å kunne tilby elektronisk signering av faktura til de borettslagene som ønsker dette. Arbeidet med omleggingen og effektivisering av kontordriften har vært arbeidskrevende, og dette har gjort at vi ikke i like stor grad har kunnet bidra med hjelp til borettslag som ønsket.

bolig 01 • 2012

17


Signal Bredbånd AS

Salgs- og markedssjef i Signal, Elisabeth Tindre og Oskar Torissen viser på hvilke enheter TV og film kan vises.

Altibox Chill

Nyhet!

TV og film hvor du vil! Altibox lanserer tjenesten Chill, som skal gi kundene tilgang til TV-kanaler og filmleie via både PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner. Det betyr at du kan se TV og film uansett hvor du befinner deg, så lenge du har en internetttilkobling.

produkt, og det er klart at vi har vært nødt til å forsere en del upløyd mark. Tross dette har vi fått på plass et bredt og godt tv-tilbud på Altibox Chill, og opplever stor interesse fra rettighetseiere knyttet til tjenesten, sier Elisabeth Tindre, Salgs- og Markedssjef i Signal Bredbånd AS.

Ved å logge inn får du som har Tvbasispakken fra Altibox tilgang til flere tv-kanaler og filmleie. Du kan velge mellom to abonnement: Chill In og Chill Out. Med Chill In har du tilgang til tv og film i hjemmet ditt, innenfor rekkevidden av det trådløse nettverket. Med Chill Out har du tilgang også utenfor hjemmet - hvor som helst i Norge så lenge du er koblet til internett. - Vi er de første i markedet med et slikt

– Mobilitet blir et stadig viktigere stikkord hos medieforbrukere. Det de kan se på den store TV-skjermen fra sofakroken hjemme ønsker de også å kunne se på en liten skjerm på vei til

18 bolig 01 • 2012

jobb eller på venterommet hos tannlegen, forklarer Elisabet Tindre. – Tjenesten vil regulere kvaliteten på innholdet etter båndbredden du har. Løsningen for PC og Mac var klar i fjor før jul. Tjenesten for nettbrett kommer i løpet av våren, og smarttelefoner vil komme fortløpende heter det i pressemeldingen – Dette er første steg på veien mot noe som kommer til å bli medieframtiden, understreker Tindre.

signal.no


mosjøen boligbyggelag

Nyheter fra Mosjøen boligbyggelag Generalforsamling MBBL Årets generalforsamling avholdes 7. juni 2012 kl 18:00 på Fru Haugans hotell. Det innkalles en delegat fra hvert borettslag og en delegat pr 70 medlemmer av de som ikke bor i borettslag. Til sammen kalles det inn 66 delegater. De siste årene har deltakelsen på lagets generalforsamlinger gått ned og MBBLs styre håper derfor at så mange som mulig møter opp for å diskutere lagets status og fremtid. I etterkant av generalforsamlingen blir det sosialt samvær med enkel servering. Generalforsamlinger borettslag Borettslag tilknyttet MBBL er, i likhet med de fleste andre borettslag i landet opptatt med å avvikle sine generalforsamlinger. De fleste har satt dato (noen er allerede ferdige) og det henstilles til etternølerne å få fastsatt tidspunkt så snart som mulig. I denne forbindelse minner vi om fristen 1. juli.

Velkommen til medlemshandel på Byggmakker.

Strategi MBBL – vegen videre Styret og administrasjonen i MBBL vil

gjennomføre strategimøter i etterkant av generalforsamlingen 2012. Møtene starter opp i slutten av august og målet er at vi innen utgangen av oktober skal ha et oppjustert strategidokument. Dokumentet skal si noe om dagens situasjon og i hvilken retning MBBL bør bevege seg i for at våre medlemmer skal ha best mulig nytte av sitt medlemskap. Nye borettslag MBBL inngår i disse dager samarbeidsavtaler med lokale entreprenører om oppføring og drift av nye borettslag. Det første som kommer er Austerbygdvegen borettslag. Spaden ble satt i jorda 13. april. Totalt blir det 14 leiligheter av god standard beliggende meget sentralt. Det blir mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld. MBBL skal være forretningsfører og laget tilkommer således alle rettigheter og plikter forbundet med dette. MBBL ser frem til å kunne tilby medlemmene ytterligere ett godt boalternativ sentralt i Mosjøen. Det planlegger minst tre borettslag til, noe vi kommer tilbake med mer informasjon om senere.

bedre.no

Nøkkelen til de gode betingelsene... Nordlandsbanken - et selskap i DnB NOR-konsernet

Har du medlemskap i NBBL gir vi deg ekstra gode betingelser i vår bank. Velkommen innom vårt kontor i Sentrumsgården, eller ring tlf. 08900

www.nordlandsbanken.no

bolig 01 • 2012

19


harstad boligbyggelag

Skolegata borettslag i Harstad nærmer seg ferdig renovert. Siden 2010 har 65 millioner kroner og 33000 arbeidstimer gått med i prosjektet. Vi har tatt en prat med Steinar Aune, formann i borettslaget angående prosessen som de er inne i. Tekst og foto: Marita Kristin Eilertsen

Renovert for 65 millioner kroner

S

teinar Aune kjøpte leilighet i Skolegata borettslag i Harstad i 2002. Han og kona totalrenoverte leiligheten før de flyttet inn i 2003. Allerede i 2004 var Steinar inne i styret til borettslaget, og han visste at ting måtte gjøres der. Byggene har hver sin spesielle byggemåte, de var dårlig isolert og ting hadde med årene blitt gammelt. Alt hadde stått slik siden 1956/1957 da folk flyttet inn i leilighetene. Borettslaget består av Punkthuset, som er den høyeste bygningen i Harstad med sine 11 etasjer. I borettslaget er det også to rosa blokker med åtte leiligheter i hver blokk, også er det ”den gule blokka”, og en bygning på andre siden av gaten. Totalt er det 5 bygninger, som tilsammen har 91 leiligheter.

De startet et forprosjekt som varte i godt over to år, der de leide inn et kon-

20 bolig 01 • 2012

sulentfirma for å hjelpe dem med å planlegge. Det var mye og gjøre, og de fant ut hva som måtte gjennomføres. Dette brukte de ca 3 år på. Når forprosjektet var ferdig startet deltaljprosjektet. Styret gikk med planen til generalforsamlingen, og planen ble godkjent. Lånet ble innvilget i banken, og budsjettet lå på 65 millioner kroner. Etter påsken i 2010 startet det fysiske arbeidet, og planen er at alt skal være ferdig i løpet av sommeren 2012. Lurer du på hva som er gjort? Steinar forklarer det meste. – Vi har skiftet det elektriske anlegget, der alt sammen var fra midten av 50-tallet. Isolasjonen var blitt så sprø at hvis man tok på det så kunne det bli til støv. Det har kommet nye inntakskabler lagt inn fra de forsyningsstokkene som Hålogaland Kraft har, og de er ført inn i borettslaget – før de går videre til nye fordelingsskap i hver blokk. Det går nye kabler opp til sikrings-

skapene i hver leilighet. Sikringsskapene har fått helt ny innmat som tilsvarer morgendagens krav, forteller Aune. – Balkongene som var på blokkene var plasstøpt. De ble spesielt utsatt for kulde, og ledet det videre inn i leilighetene. Nå er balkongene heiset opp igjen. Utvendig er all den gamle malingen slipt bort, fordi den kunne være tett. Noen stedet var armeringsjernet angrepet av rust, så på de plassene dette gjaldt ble betongen meislet bort, også ble armeringsjernet sandblåst før det ble spesiallakket for å stoppe angrepet, sier Steinar. – Det ble isolert med 15 cm RockVegg, som er steinullplater. Platene ble limt på veggen, før de ble borret hull i gjengene og platene ble festet fast med spesialfeste. Det ble lagt inn armering som man pusset inn, også påførte man grunnpussen. Sluttpussen hadde allerede fått påført riktig farge maling. Alle vinduer, balkongdører


Vedlikeholdsplaner – tilskudd til tilstandsvurdering Tekst: Kirstin M. Leiros

og ytterdører er også skiftet, og i tillegg er alle vinduer som vender mot støyete veier støyredusert. Vi har til og med fått oss en ny heis, sier Steinar engasjert. I borettslaget har de mange alternativer ved strømforbruk. De har et sentralfyringsanlegg der de kan bruke gass, olje eller ved – også har de nå muligheten til å koble seg på fjernvarmen fra Statkraft. Han utrykker også at han er godt fornøyd med arbeiderne som jobber hos dem, og vil få frem Nilsen og Haukland som har hatt ansvar for det bygningsmessige, El-installatøren som har hatt det elektriske og Vann & Varme som har hatt VVS. Det er mye som inngår i fellesutgiftene til beboerne. De har inkludert oppvarming, varmt vann, forsikring utvendig på bygget, 45-50 TV-kanaler, bredbånd, driftsutgifter, kommunale avgifter og en vaktmester som er ansatt på heltid. Det eneste man må betale

selv er innbo-forsikring og strøm til lys og de elektriske tingene. Aune er veldig fornøyd med alt de får til i borettslaget deres. Til sommeren skal alt arbeidet være ferdig. Det siste som skal gjøres noe med er garasjen som er litt sliten. Der skal den gamle malingen slipes av, og armeringsjernet blir behandlet på samme måte som på bygningene. Siden arbeidet i 2010 startet, har det blitt jobbet for ca 33 000 arbeidstimer totalt! Skolegata borettslag har holdt seg innenfor pengerammen sin, og er godt fornøyd med en tipp topp renovering. Han har et tips til andre borettslag som har lyst å pusse opp: Beboerne var opptatt av å betale minst mulig, og skjønte ikke at det måtte vedlikeholdes. Det er viktig å ta vare på og vedlikeholde borettslaget, for hvis man venter for lenge så blir det dyrere.

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan er et svært nyttig verktøy for boligselskapet. En vedlikeholdsplan viser behovet for utbedring med forslag til tiltak i årene som kommer. Behovet for vedlikehold øker ettersom byggets levetid øker. Forebygging gjennom systematisk vedlikehold øker byggets levetid. Her er det smart å være føre var for alternativet kan fort bli et stort vedlikeholdsetterslep. Tilstandsvurdering av bygget kan være et viktig grunnlag for utarbeidelse av en god vedlikeholdsplan. En systematisk tilstandsvurdering er ofte avgjørende for å kunne ta de riktige beslutningene om hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres i ditt borettslag. Borettslag og sameier kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering. Husbankens tilskudd for tilstandsvurderinger omfatter boligselskaper med mer enn 10 boenheter. Tilskuddets størrelse er avhengig av omfanget på arbeidet og gis med inntil 50% av kostnadene. Husbanken viser til behovet for økt tilgjengelighet samt energitiltak. Tilstandsvurderingen skal derfor også se til tiltak for økt tilgjengelighet eventuelt redusert energibehov. Det skal søkes på egen søknadsblankett. Søknaden sendes til Husbankens regionkontor i Hammerfest eller Bodø. Ta kontakt med boligbyggelaget, så vil de bistå i dette arbeidet. Søknad om tilskudd må innsendes i forkant av tilstandsvurderingen.

bolig 01 • 2012

21


borettslaget

velkommen til Generalforsamlingen

Tekst: Kirstin M. Leiros

V

åren er tid for den årlige generalforsamlingen, eller årsmøte som det heter i sameier. Dette er en gylden mulighet til å påvirke driften av boligselskapet og ens eget bomiljø. Vi ønsker å informere litt om denne. Gjennom loven er det gitt en del formelle regler med hensyn til saksorden, møteledelse, tale- og stemmerett osv. På den andre siden gjelder mer uskrevne vett- og etikett regler. Sammen danner disse reglene en hensiktsmessig og fornuftig ramme for generalforsamlingen og årsmøtets gjennomføring.

Noen formelle regler • Innkallingen skal sendes ut innen lovens/vedtektenes frister. Først sendes en melding om frist for innlevering av saker til styret som skal behandles i generalforsamling • Alle beboere har normalt møte og talerett. • Bare eiere har stemmerett - normalt 1 stemme per boenhet. • Det gjelder egne regler for bruk av fullmakter, det vanlige er at en bare kan inneha 1 fullmakt i tillegg til egen stemme, men her er det unntak. • Det skal opplyses om antall stemme-

berettigede og antall fullmakter. • Bare saker som står i innkallingen og/ eller angitt i vedtekten kan behandles på årsmøtet/generalforsamlingen. • Generalforsamlingen velger møteleder. Ofte velges styreleder eller annet styremedlem. • Det skal føres protokoll som skal undertegnes av møteleder samt 1-2 protokollvitner. Det er viktig at protokollen er kortfattet. Protokollen skal undertegnes ved møtets slutt og kan eventuelt leses opp. • Årsberetningen fra styret skal gjennomgås og godkjennes. Her er det gode muligheter

Vi har har nu nu sparket sparket ii gang gang vår medhjemmeside vår hjemmeside Vi til alletil alle smart telefoner. telefoner. Last ned vår app eller scan QR-kode. smart Last ned vår app på appstore og android market/google play eller scan qr- kode.

www.narvikmeglern.no QR-kode for http://app.narvikmeglern.no/

22 bolig 01 • 2012


til å stille spørsmål til styret. Det er ikke krav til at beretningen skal leses opp, det vanlige er å gjennomgå kapitteloverskriftene. • Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen. Det vanlige er en summarisk gjennomgang av regnskapet og noter. Nøyere gjennomgang kan tas om det er ønskelig. Revisjonsberetningen tas til etterretning. • Med mindre det fremgår av vedtektene skal det ikke vedtas noe budsjett, dette er det styret som fastsetter. • Honorar til styret behandles som egen sak. Honorar fastsettes for perioden som har vært. De bevilgede summer skal protokollføres. • Ved valg er det vanlig med skriftlig avstemming, men her kan generalforsamlingen bestemme annerledes. Det er mulig å komme med benkeforslag på kandidater til tillitsverv.

NY

app: design: rekylreklame.no

minstrøm.no

Vedtak Vedtak krever flertall. Blanke, forbeholdne og uleselige stemmer skal fjernes ved opptelling av stemmer. Opptelling foretas og forslaget med mest stemmer vedtas. Ved stemmelikhet skal avgjørelsen skje ved loddtrekning om ikke vedtektene sier annet. Noen vedtak krever to/tredjedels flertall. Dette gjelder i følgende saker: • Vedtektsendringer • Fysiske endringer ut over vanlig forvaltning og vedlikehold: for eksempel bygging av balkong • Kjøpe/salg av fast eiendom • Rettslige disposisjoner av borettslagets eiendom • Kostnad ut over 5 % av årlige felleskostnader, og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold Finansiering Borettslaget har mulighet til å ta opp fellesgjeld for å finansiere selve bygget: oppføring, utbedring og vedlikehold i tråd med lovens avgrensning av borettslagets ansvar. For tiden er renten lav. Det er i tillegg mulighet til å binde renten over flere år til en lav rente. Dette gir gunstige forutsetninger for å ivareta utbedring og oppgradering til en akseptabel pris. Husbanken gir grunnlån til utbedring av bygningsmassen. Vi ser at Husbanken fra 2012 har skjerpet kravet til livsløpsstandard og energitiltak for å lykkes med en finansiering av utbedring. Alternative finansieringskilder er den lokale banken. Her har boligbyggelaget avtaler med en bankforbindelse som vil kunne gi gode avtaler på byggelån og lån til utbedring.

Påslag i øre/kWh for årsforbruk på 10.000/20.000/30.000 kWh ** NBBL spot medlem (Kraftinor).................................1,13.......... 0,56......... 0,38 *.OBOS.(LOS)......................................................................................2,28.......... 1,14......... 0,76 *.LO.(Norgesenergi).......................................................................3,00.......... 3,00......... 3,00 *.Norsk.Familieøkonomi.(Norgesenergi).......................3,00.......... 1,50......... 1,00 *.Huseiernes.Landsforbund.(Norgesenergi)...............3,00.......... 1,50......... 1,00 *.Dine.Penger.nr..2.–.2011...**.Medlemsstrøm.Fordelskortet

Medlemsstrøm bestiller.du.på.www.fordelskortet.no

Oppgradering og vedlikehold En nasjonal undersøkelse som Norge Bygges har gjort i samarbeid med Norstat viser at borettslagene har investerings- og vedlikeholdsplaner som aldri før. Undersøkelsen er gjort gjennom telefonundersøkelse og innhenting av direkte informasjon fra styreformenn i borettslag. Norstat har gjennomført en telefonundersøkelse med 1000 av 8600 borettslag. Foreløpige analyser av resultatet viser at mange borettslag planlegger å gjøre nye investeringer og vedlikehold i 2012/2013. Hele 31 prosent av borettslagene skal male, 21 prosent skal oppgradere uteområder og16 prosent skal gjøre noe med fasader. 13 prosent av borettslagene skal bytte vinduer og 13 prosent skal bytte dører. 31 prosent har svart at tiltakene de skal foreta seg skal finansieres med økte lån. Lokalt er mange borettslag i gang med å planlegge årets aktiviteter fra mindre vedlikeholdsoppgaver til mer omfattende vedlikehold og utbedringer.

x

Tlf: 02006 E-post: firmapost@kraftinor.no

www.kraftinor.no bolig 01 • 2012

23


Välkommen till Abisko!

Velkommen til Abisko!

Sveriges största Sveriges største gränshandel norr grensehandel nord for Polarsirkelen! om Polcirkeln!

nda Bla itt! fr

Lapporten Stormarknad Vi starter med vårpriser på Lapporten Stormarked :) i veckan. Öppet 7 dagar Under mars månad inviger vi vår ombyggda butik

Åpent 7 dager i med uken. ännu större sortiment och ännu bättre I vår butikk finner du alt du trenger av varer service med våra nya kassor. og enda større sortiment og enda bedre Tel: +46 (0)980-667 00 service ved våre kasser. Tel: +46 (0)980-667 00

Vår flotte restaurant har åpent alle dager i uken! restaurang Vår nya fräscha har öppet alla dagar i veckan • Gasolförsäljning • Bil- & skotertillbehör Salg av gass til campingvogn • Bil– og scooter tilbehør • Lundhags Outlet • Sport- & fritidsartiklar Lundhags Outlet • Sport– og fritidsartikler Tel: +46 (0)980-402 55, 669 30

Tel: +46 (0)980-402 55, 669 30

Åpent 7 dager i uken!

Velkommen til Sveriges største grensehandel nord for polarsirkelen!

Mandag – lørdag 10 – 18 • Søndag 11 – 17

Drikkevarer til helgen bestilles senest onsdag før kl 12.00. Bestilling av drikkevarer må være innen 2 dager før. Mail: systemet@lapporten.com • Fax: 0046 980 402 48. Ikke utlevering lørdag etter kl 15. Ikke utlevering søndager • Tlf 0046 980 667 00 • Fax 0046 980 402 48.

www.lapporten.com

GPS 67.3497, 18.8338

Välkommen till GPS Sveriges största 67.3497, 18.8338 gränshandel norr om Polcirkeln!


Foto: Sture Pettersen

Blanda f ritt!

Blanda f ritt!

Prisfest r Alle prise er i SEK


B

yggherreforskriften fastsetter pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherrens ansvar. Prosjektet skal drives på en slik måte at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom hele prosessen. Påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Planen skal inneholde et organisasjonskart, en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak og rutiner for avviksbehandling. Dette gjelder både i prosjektering og i utførelsen av prosjektet. Stille særlige krav til visse riggforhold på bygge- eller anleggsplassen. Krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning bør tas med i tilbudsgrunnlaget. Byggherren skal stille krav om at entreprenørene driver systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeidet etter internkontrollforskriften og påse at dette gjøres. Byggherren skal sikre at følgende roller er avklart: Byggherrens representant (BHR), koordinator (KP) og koordinator i utførelsesfasen (KU). Byggherrens representant (BHR). Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person - byggherrens representant - skal gjennomføre angitte plikter på byggherrens vegne. Selv om avtale er inngått vil byggherren holdes ansvarlig for eventuelle uforsvarlige forhold på bygge- eller anleggsplassen som kan ledes tilbake til beslutninger foretatt av byggherren selv.

Borettslaget som byggherre Gjennom revidert forskrift av 1. januar 2010 stilles det lovkrav til deg som byggherre ved alle byggeoppdrag. Dette gjelder blant annet ved innglassing av veranda, vedlikeholdsoppdrag m.m. Tekst: Kirstin M. Leiros

Koordinator (KP). Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. Denne rollen bør ikke ivaretas av entreprenøren som er valgt til utførelsen. Koordinator skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Skal sørge for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen. Koordinator (KU). Koordinator i utførelsesfasen skal ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. Koordinatoren skal følge opp risikoforhold i SHA-planen og sikre at arbeidsgivere gjennomfører planen. KU skal videre følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Byggherre skal se til at det utarbeides en klar oppgavefordeling mellom byggherre, byggherrens representant og koordinator i prosjekterings og utførelsesfasen: • Oppfølging • Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø • Beskrivelse /krav i konkurransegrunnlag og kontrakter • Forhåndsmelding • Dokumentasjon for fremtidige arbeider • Koordinering prosjektering • Koordinering utførelse Boligbyggelaget kan hjelpe borettslaget med dette. Har dere som borettslag arbeid som skal utføres med hjelp av firma i byggeoppdrag, ta kontakt med boligbyggelaget for en nærmere dialog.

26 bolig 01 • 2012


fordeler for våre medlemmer ettbutikk. panje. 5% i n

t

lampehuse

am 5 varer, også k e ll a å p Tlf 815 81 09 s . u % n 5 ,4 5 a fr 5% bo te ravan. Ren bodø bil, MC eller Ca kt ru b y/ rtland, narvik, N so . , n å es n k Bill le s u h o rodukter) b lgs- og kampanjep sa en ut lt (A s. nu dbånd Telenor 10% rabatt. 5% bo 10% rabatt på Superbre kraftinor Kraftinor strøm: Spot + kr 7,50/mnd Kun aktivert kort gir bonus Fordelskortet

Gode rabatter og 2% bonus på alle varer (inkl kampanjevarer) Byggmakker

10% bonus på månedsp risen. 300,-

Trenger du hjelp til interiørdesign?

rabatt på installasjon. Tlf

10% bbl-rabatt 5%

ekstra bonus Gall er

08090 Sector Alarm

i Impasto

Reiser fra DTF. T

ilbud på reiser.

Abonneme

nt Komple

www.petterleiros.no

Hurtigruten

tt; 100 gra

5% bonus H

Tlf 800 30 850

. www.dtf-trave

urtigrute

tisminutt o

l.no DTF

n

g opptil 10

0 gratis sm

s i månede

n telenor

Les mer om våre medlemsfordeler på: www.habo.no (Harstad) • www.narvikbbl.no (Narvik) • www.altabbl.no (Alta) www.by-bo.no (Hammerfest) • www.mosjoen.bbl.no (Mosjøen) • www.svolvaer-bbl.no (Svolvær)

Billige storbyferier alle har råd til ★★★★ BEST WESTERN plus sthlm Bromma i Stockholm

★★★ Bertrams Hotel Guldsmeden i København

SPAR OPP TIL 216,-

SPAR OPP TIL 424,-

per person i dobbeltrom

per person i dobbeltrom

• 3 overnattinger med frokost

Nordens vak reste – Stockholm

• Gratis parkering og internett Valgfri ankomst 18.06. - 10.07. & 16.07. - 09.08.2012.

SPAR OPP TIL 357,-

1995,per person i dobbeltrom

• 5 overnattinger med frokost • Gratis parkering og internett Valgfri ankomst 18.06. - 08.07. & 16.07. - 07.08.2012.

1147,-

Nyhavn. Foto: Niclas Jessen

1195,Nordens morsomste – København

Havnebadet ved Islands Brygge. Foto: Nicolai Perjesi

Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på www.dtf-travel.no.

Spesialtilbud til Mosjøen, Harstad, Svolvær, Alta, Hammerfest og Narvik bbl

• 2 overnattinger • 2 økologiske frokoster • Velkomstdrink Valgfri ankomst frem til 29.08.2012.

SPAR OPP TIL 693,-

1664,per person i dobbeltrom

• 3 overnattinger • 3 økologiske frokoster • Velkomstdrink Valgfri ankomst frem til 28.08.2012.

Bestill på dtf-travel.no Annonsekode: NARVIKBBL Tlf: 800 300 98

bolig 01 • 2012

27


Returadresse: Narvik Boligbyggelag Dronningensgt. 35 8504 Narvik

Hurrarop fra styremøte i borettslaget! Endelig er Signal kommet til vårres gård

Men en som bryr seg om puttelaget vårt

Vi har venta i mange år

Og levere bredbånd, TV, stort og smått.

På en trygg lokal leverandør

Man skulle tru at Signal kunne tryll

Og ikke noen ukjente ifra sør

For vi har fått borettslagidyll!

Scan koden og se Signalfilmen!

Nord-Norges største bredbåndsselskap sikrer flere tusen borettslagsbeboere tv og internett hele døgnet! Vi tilbyr tjenester både på kabel og fiber. Dere velger selv – vårt produkt er uansett konkurransedyktig! Signal Bredbånd er lokalisert på Fauske, Bodø og Mo i Rana. Det gir oss nærhet til deg som kunde, og mulighet for å yte smidig og effektiv kundeservice. Snakk med våre borettslagsselgere, og hør hva vi kan tilby ditt borettslag.

www.signal.no

BOLIG NR 1 • 2012  

Boligmagasin for boligbyggelagene i Hammerfest, Alta, Harstad, Narvik, Svolvær og mosjøen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you