Page 1

Презентація Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України»

Київ - 2011


Створення організації м. Київ, 07 липня 2011 року – Установча конференція Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України” (31 делегати та представники обласних організацій роботодавців та республіканської організації роботодавців АР Крим): - рішення про створення Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців; - рішення про затвердження статуту Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців; - рішення про обрання керівного складу та членів Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України” .


Завдання організації 1. Консолідація та об’єднання всіх інститутів громадянського суспільства, що здійснюють свою діяльність в сфері АПК 2. Побудова ефективної моделі соціального діалогу в галузі АПК за участі організацій роботодавців, профспілок та влади 3. Прямий та відкритий діалог з владою 4. Формування потреб галузі, що є основою для обґрунтування обсягу бюджетних видатків, посилаючись на конкретні пропозиції учасників ринку 5. Участь у розробці поточних планів та стратегії розвитку галузі


Інструментарій професійного лобізму Сторона роботодавців на сьогодні представлена: 1. 2. 3.

На засіданнях Уряду (абз. 2 параграф 3, абз. 2 п. 4 параграф 16 Регламент КМУ); На засіданнях урядових комітетів (абз. 2 п. 1 параграф 35 Регламент КМУ); У складі Національної тристоронньої соціально-економічної Ради при Президенті України (НТСЕР) (Указ Президента України від 29.12.2005 р. №1871 “Про розвиток соціального діалогу в Україні); та Територіальних тристоронніх соціально-економічних рад (довідково - Цируль П.І. – член НТСЕР) 4. У складі органів управління фондами соціального страхування (правління та наглядові ради Фондів) та їх територіальних відділень в регіонах Підстави: ст. 2 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, (довідково: Цируль П.І. – член Правління ФСС на випадок безробіття) ст. 5 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, ст. 5 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням) (довідково: Цируль П.І. – член Наглядової ради ФСС з тимчасової втрати працездатності) 5. У складі органів управління Пенсійним Фондом України та його територіальних відділень в регіонах Підстава: - ст. 7 ЗУ “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” (довідково: Цируль П.І. – член Правління ПФУ)


Податкові стимули Податковий кодекс Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визначення 138.1.Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із: Витрати операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 цієї статті: Інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10-138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; 138.10. До складу інших витрат включаються: 138.10.6. інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема: а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного року; 138.12. До складу інших витрат, в тому числі, включаються: 138.12.3. сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік. Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій 157.1. ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є: є) професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, утворені в порядку, визначеному законом


Ресурс роботодавців України Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО) (Представлено 21 Всеукраїнське об’єднання Організацій роботодавців України) делегує представників до: Національної тристоронньої соціально-економічної Ради при Президентові України

Українського Координаційного комітету Сприяння зайнятості населення

Правлінь та наглядових Рад Фондів загальнообов’язкового Державного соціального страхування

Засідання Уряду, урядових комітетів

Колегій, громадських рад, Робочих груп, комісій міністерств

Групи повноважних представників для укладання Генеральної угоди


Перспективи Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Членство у Конфедерації роботодавців України (об’єднання Всеукраїнських організацій роботодавців, створених за галузевою ознакою) Членство у СПО сторони роботодавців на національному рівні Членство у НТСЕР при Президентові України Участь у постійно діючій тристоронній робочій групі за участю Сторін соціального діалогу (роботодавці+проспілки+Мінфін) з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу (п.1.4. Генеральної угоди). Участь представників організації у органах управління фондами соціального страхування та Пенсійного фонду України від сторони роботодавців Підписання галузевої угоди (роботодавці+проспілки+МінАПК) з метою формування параметрів розвитку галузі Набуття статусу саморегулівної організації (з відпрацюванням механізму рейтингування виробників з перспективою виходу на автоматичну участь переможців рейтингу у процедурах державних закупівель) (опис механізму набуття статусу додається)


Алгоритм співпраці 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

Вступ до Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» Підготовка пропозицій щодо обсягів державної підтримки виробництва у поточному та наступному періодах (проведення повної інвентаризації наявного ресурсу, проведення маркетингового аналізу потреб ринку АПК, розробка бізнес-планів для обґрунтування обсягів потреби державної підтримки галузі на наступний рік) Підготовка необхідного пакету документів для отримання державної підтримки за відповідними бюджетними програмами (ФРАПК надає повний спектр консультаційних послуг та супроводжує процес отримання державної підтримки) Участь у тристоронніх органах управління (фонди соціального страхування, тристоронні соціально-економічні ради, консультативнодорадчі органи тощо) Надання допомоги, проведення консультацій щодо пошуку додаткових фінансових та інвестиційних ресурсів для розвитку виробництва Супроводження будь-яких переговорних процесів із представниками органів влади, (зменшення регулятивного тиску: податкової, митниці, АМКУ, МНС, санепідемслужби тощо); надання підтримки та сприяння в організації особистих зустрічей з представниками влади В разі зацікавленості забезпечення залучення до робочих груп по законодавчій та нормотворчій діяльності

Презентація Федерації АПК  

Презентація Федерації АПК

Презентація Федерації АПК  

Презентація Федерації АПК

Advertisement