Page 1

Додаток 2 ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Всеукраїнської федерації роботодавців України у сфері туризму (ФРТУ) з обґрунтуванням необхідності збільшення видатків на фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою сфери туризму і курортів до проведення в Україні у 2015 році фінальної частини Чемпіонату Європи з ,баскетболу, просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку (перш за все в країнах Європи, які братимуть участь у Чемпіонаті), формування привабливого іміджу туристичного потенціалу України на світовій арені. Особливу відповідальність на туристичну індустрію України накладає проведення в 2015 році Чемпіонату Європи з баскетболу. Це вимагає високого рівня підготовки готельних засобів розміщення, інших об'єктів інфраструктури, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, кардинального поліпшення іміджу України як привабливої туристичної держави, удосконалення системи рекламноінформаційної підтримки та просування національного туристичного продукту України на ринках іноземних держав, організації інвестиційного співробітництва з системними інвесторами щодо залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, а також забезпечення гарантовано високої якості обслуговування. Найбільш проблемними ділянками організації проведення Чемпіонату Європи з баскетболу в 2015 році є створення, розвиток і підготовка туристичної інфраструктури (зведення нових і реконструкція існуючих готелів, оновлення аеропортів, модернізація транспортних шляхів, організація роботи мережі центрів туристичної інформації і т. і.), а також удосконалення системи рекламно-інформаційної підтримки та просування національного туристичного продукту України на ринках іноземних держав. Головними перешкодами для залучення інвестицій в розвиток туристичної інфраструктури є: - наявність значних адміністративних бар'єрів, - невигідні умови покупки і оренди землі (так, оформлення земельної ділянки під готель часто вимагає величезного числа узгоджень (за деякими даними, не менше 160) і затягується як мінімум на два-три роки), - відсутність готових інвестиційних проектів (інвестиційних майданчиків), сформованого банку інвестиційних пропозицій, - відсутність відповідного бізнес-досвіду, особливо на рівні регіонів (зокрема, через пасивність держави в сфері розвитку туристичного підприємництва), - брак висококваліфікованих кадрів та сучасних систем менеджменту. Крім того, реалізація поданої нами пропозиції сприятиме досягненню цілей та виконання завдань Національного проекту “Олімпійська надія 2022”, який затверджений рішенням Комітету економічних реформ від 25 серпня 2010 р. Зокрема, Національний проект передбачає створення нової спортивно-туристичної інфраструктури. За адміністрування проекту відповідає Державне агентство з


інвестицій та управління національними проектами, а до реалізації окремих заходів залучаються інші зацікавлені органи державної влади та управління. Як вказано у рішенні Комітету, цей проект матиме визначний вплив на соціально-економічний розвиток країни, покращення якості життя громадян і підвищення рівня національної безпеки. Необхідно стимулювати розвиток і супутньої туристичної інфраструктури (транспорт, індустрія розваг, об'єкти туристичного показу та ін.). При розміщенні туристських комплексів слід враховувати як параметри туристського попиту по видах туризму, так і характер туристської пропозиції - наявність туристських ресурсів, умов для кадрового забезпечення, відповідно до екологічних вимог і економічної доцільності. Державна підтримка розвитку туристської інфраструктури повинна здійснюватися перш за все в рамках цільових програм. В містах проведення Чемпіонату доцільне формування культурно-туристських зон, що включають не лише пам'ятники архітектури, історії і культури, але і об'єкти, що надають туристам повний комплекс послуг проживання, харчування, розваг, інформаційного обслуговування і ін. Особливістю таких зон є їх використання як туристами, так і місцевими жителями, що особливо важливе для соціальноекономічного розвитку регіонів. Міжнародна співпраця в сфері туризму і курортів має забезпечувати вирішення загальних завдань розвитку туризму в Україні, таких як сприяння залученню інвестицій, просування туристського продукту, підготовка кадрів тощо. В перспективі така співпраця повинна укріпити позиції України в міжнародних організаціях, розширити взаємодію з програмами Європейського союзу. На жаль, при чинному механізмі бюджетного фінансування діяльність по просуванню національного туристичного продукту може лише мінімально змінити параметри існуючого туристського потоку. Необхідна реалізація ефективної стратегії по просуванню вітчизняного туристичного продукту на ринках європейських країн, зосереджена на ключових напрямах туристичного ринку. Провідні туристичні держави світу виділяють величезні суми на просування та рекламування національного туристичного продукту. Масоване фінансування витрат на рекламування національного туристичного продукту є необхідною (хоча і недостатньою) умовою забезпечення гідного місця держави на світовому туристичному ринку. Найбільш розвинуті держави світу обрали модель, за якою основна частина цих витрат фінансується за рахунок державного бюджету (приміром, у 2011 р. Іспанія витратила на ці цілі 96,2 млн. євро). За попередніми даними, у 2011 році провідні держави світу збільшили фінансування з просування національних туристичних продуктів у середньому на 20-30%. Заслуговує на увагу досвід інших країн щодо організації маркетингового просування національних туристичних продуктів. Згідно інформації, оприлюдненою владою Штату Юта (США) в рамках підготовки до проведення зимових олімпійських ігор у 2002 році витрати на рекламу літнього туристичного продукту штату склали 3,9 млн. $ США. За відповідний літній період туристи витратили 851 млн. $ США, завдяки рекламі штат відвідало 1 млн. туристів. Таким


чином, з 1 $ США, що було витрачено на рекламу туристичного продукту, повернуто 17,14 $ США в економіку штату у вигляді податку з продажу. Витрати на рекламу зимового туристичного продукту склали 2,3 млн. $ США, за відповідний зимовий період туристами було витрачено 392 млн. $ США. 324 тис. туристів відвідало штат Юту завдяки рекламі. Таким чином, з 1$ США, що було витрачено на рекламу, повернуто в економіку штату 13,65 $ США у вигляді податку з продажу. Більшість держав світу, усвідомлюючи важливість туризму для своїх економік, вкладають значні кошти (інвестиції) в просування національного туристського продукту з врахуванням специфіки основних ринків. Ця робота, на нашу думку, має здійснюватися на засадах державно-приватного партнерства. Кошти державного бюджету мають використовуватися на промоцію туристичного потенціалу України як всередині країни, так і за кордоном, а тобто, на некомерційне маркетингове просування національного туристичного продукту. За цю роботу в більшості європейських країн відповідають національні туристичні офіси (національні туристичні організації). Слід відзначити, що в останні роки розвинуті країни стали на шлях активного просування національного туристичного продукту на міжнародних ринках, і це стало запорукою для активізації в’їзного туризму. Аналіз діяльності НТО країн, які готуються до проведення спортивних змагань високого рівня (Польща, Росія) показав, що їхні зусилля на першому етапі спрямовані на формування привабливого туристичного іміджу країни та змагань, виготовлення та розповсюдження креативних “сигналів” потенційним споживачам туристичних послуг (у вигляді рекламних роликів, сувенірної продукції, кіно- та телепередач тощо), активне просування національного туристичного продукту на міжнародних ринках. Приміром, в 2010 р. в Польщі загальна сума витрат на некомерційне просування національного туристичного продукту в рамках підготовки до проведення у 2012 р. фінальної частин Чемпіонату Європи з футболу склала, за попередньою оцінкою, 47,0 млн. євро, а в Росії загальна сума витрат на некомерційне просування національного туристичного продукту в рамках підготовки до проведення у 2014 р. зимової Олімпіади склала, за попередньою оцінкою, 33,6 млн. євро. Вказані витрати, що фінансуються за рахунок державного бюджету, спрямовуються на забезпечення участі країни у найпрестижніших туристичних виставках, виготовлення та розповсюдження друкованої та сувенірної продукції, організацію промотурів для представників провідних засобів масової інформації, навчання персоналу, проведення наукових досліджень та ін. Промоція туристичного продукту Польщі розробляється та реалізується в рамках виконання заходів, передбачених Маркетинговою стратегією Польщі у секторі туризму на 2008-2015 роки. Документ передбачає, що вирішальними рисами кампанії повинні стати якість та різнорідність польського туристичного продукту. З метою створення різнорідного туристичного продукту будуть проводитися різноманітні промоційні заходи і кампанії. У держбюджеті Польщі 2011р. на цілі підтримки проектів по популяризації Польщі як країни,


привабливої для туристів закладалось 38, 76 млн. злотих (109 млн. грн). Крім того, протягом 2009-2012 р. реалізується проект «Популяризувати Польщу разом», який передбачає надання підтримки для створення інноваційних продуктів та послуг туристичних та системи туристичної інформації. Метою цих заходів є збільшення кількості візитів у Польщу іноземних туристів та збільшення тривалості туристичного сезону в країні. Ще одна ціль – запропонувати багато цікавих місць для проведення бізнес-зустрічей, відпусток чи вік-ендів. На нашу думку, з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав, в 2015 році в контексті підготовки туристичної інфраструктури України до проведення в України у 2015 р. фінальної частин Чемпіонату Європи з баскетболу та необхідності успішної реалізації Національного проекту “Олімпійська надія 2022”, основними пріоритетами розвитку туристичного потенціалу України повинні стати: 1. Розвиток матеріально-технічної і технологічної бази туризму і курортів, перш за все в містах проведення Чемпіонату, на основі впровадження інноваційних технологій обслуговування (стимулювання і державна підтримка інноваційних проектів по модернізації матеріально-технічної бази існуючих установ туристичної і рекреаційної індустрії, першочергове забезпечення будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури курортів і туристичних комплексів з використанням сучасних технологій, створення умов і впровадження заходів щодо залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних і кредитних ресурсів на реалізацію інноваційних проектів тощо); 2. Перехід до застосування міжнародних (інноваційних по суті) стандартів в рекреаційному і курортному процесі; проведення регулярного усестороннього моніторингу функціонування суб'єктів туристичної та готельної діяльності (у тому числі у сфері розробки і впровадження відповідних технологічних інновацій); 3. Розробка і реалізація заходів щодо формування висококваліфікованого кадрового корпусу на базі використання інноваційних освітніх технологій; 4. Розробка та проведення інформаційно-рекламної компанії щодо перспектив розвитку та використання туристичного потенціалу України, просування національного туристичного продукту в європейських країнах – ймовірних учасниках Чемпіонату. 5. Проведення ґрунтовних наукових досліджень з питань економіки і організації туристичної інфраструктури в контексті підготовки до проведення Чемпіонату. Експертами ФРТУ також взято до уваги, що у промові Президента України В.Ф.Януковича, присвяченій підведенню підсумків результатів діяльності на посту Президента України протягом перших ста днів, серед інших пріоритетів було названо забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку економіки на основі удосконалення структурної політики за рахунок зменшення питомої ваги сировинних галузей. При цьому слід взяти до уваги, що за оцінкою експертів Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України, нині завдяки діяльності


підприємств сфери туризму і курортів у бюджетах всіх рівнів акумулюється понад 1,0 млрд.грн. податкових та неподаткових надходжень. Відповідно до вимог чинного Бюджетного кодексу України, нині триває робота з підготовки головними розпорядниками бюджетних запитів, в яких попередньо визначаються напрями і обсяги витрачання бюджетних коштів в рамках підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. З огляду на вказане пропонується реалізація у 2013 р. наступних системних заходів: 1) Проведення в іноземних державах виставкових заходів, спрямованих на формування привабливого іміджу туристичного потенціалу України та просування національного туристичного продукту України на ринках країн Європи; 2) Проведення в містах України виставкових заходів, спрямованих на формування привабливого іміджу туристичного потенціалу України та просування національного туристичного продукту України на ринках України та країн Європи; 3) Організація і проведення у 2013 р. в приймаючих містах Інвестиційних форумів за участю провідних вітчизняних та іноземних інвесторів з питань залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури; 4) Організація і проведення у 2013 р. в найбільших містах України Бізнесфорумів за участю провідних вітчизняних та іноземних інвесторів з питань залучення інвестицій у розбудову інфраструктури туризму в туристичнорекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів; 5) Формування Національного банку інвестиційних пропозицій щодо участі у реалізації інвестиційних проектів створення нової та модернізації існуючої туристичної інфраструктури; 6) Забезпечення на базі навчальних закладів України підготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери туризму, готельного господарства і курортів України (екскурсоводів, гідів-перекладачів, волонтерів, адміністраторів та обслуговуючого персоналу готелів та ін.), в рамках програм (проектів) підготовки працівників сфери туризму, готельного господарства і курортів; 7) Проведення інформаційних турів для представників засобів масової інформації різних країн в українських містах проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу з метою висвітлення у засобах масової інформації України стану туристичної інфраструктури; 8) Проведення наукових досліджень з питань стимулювання створення нових та модернізації існуючих об’єктів туристичної інфраструктури; 9) Виготовлення та розповсюдження серед дипломатичних представництв України у країнах ЄС, торгово-економічних місій у країнах ЄС друкованої продукції про туристичний потенціал України та приймаючих міст; 10) Забезпечення розробки стандартів (нормативів) та запровадження сертифікації туристичного обладнання (включаючи екскурсійні автобуси);


11) Виготовлення промоційних (рекламних) роликів про туристичний потенціал України в рамках підготовки до проведеня в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу; 12) Розміщення промоційних (рекламних) роликів про туристичний потенціал України на провідних телеканалах України та світу в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Таким чином, бюджетне фінансування програм у сфері туризму, курортів з урахуванням необхідності належної організації проведення у 2015 р. в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу, реалізації Національного проекту “Олімпійська надія 2022” має бути значно збільшене. Вважаємо, з урахуванням необхідності активізації підготовки туристичної інфраструктури України до проведення у 2015 р. в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу, реалізації Національного проекту “Олімпійська надія 2022” обсяг фінансування сфери туризму і курортів у 2013 році має бути збільшений до 120,184 млн.грн. (необхідні розрахунки додаються). В результаті виконання запропонованих заходів прогнозується досягнення наступних результатів: - збільшення в’їзного туристичного потоку (тобто збільшення кількості іноземних громадян, що в’їхали до України з туристичною метою) – на 25%, - як наслідок – збільшення податкових надходжень від підприємств видів економічної діяльності “готельне господарство”, “послуги з організації подорожувань”, “діяльність санаторно-курортних закладів” – на 15%, - збільшення кількості новостворених робочих місць на підприємствах вказаних видів економічної діяльності – на 2000 од., - збільшення інвестицій у вказаних видах економічної діяльності – на 15%, - суттєве поліпшення іміджу туристичного потенціалу України, - суттєве поліпшення стану інформування потенційних туристів про туристичні можливості України.

001-Dodatok-1-B  

http://frtu.org.ua/images/docs/001-Dodatok-1-B.doc

001-Dodatok-1-B  

http://frtu.org.ua/images/docs/001-Dodatok-1-B.doc

Advertisement