Page 1

FÅ FINGRE I DRØMMEBILEN MED FLEXLEASING

Ved FLEXLEASING betaler du en meget mindre del af afgiften i den periode du benytter drømmebilen


HVAD ER FLEXLEASING?

EKSEMPEL PÅ BEREGNING – BRUGT BIL

Som navnet antyder, handler det om, at leje i stedet for at eje. Det er en løsning, der kan benyttes af såvel private som virksomheder. Man leaser en bil uden registreringsafgift, men på danske plader. Til forskel fra traditionel leasing eller køb, betaler man afgiften månedsvis for den ønskede periode, typisk i 2, 3 el. 4 år.

Alder:

24 mdr.

Leasingperiode:

36 mdr.

Første 12 måneder á 1,0 %

12,0 %

Næste 24 måneder á 0,50 %

12,0 %

For at benytte sig af denne løsning, skal leasingen kombineres med en finansiel leasingkontrakt gennem et leasingselskab. I samarbejde med os sker dette fra vores selskab, Santander. Bilen ejes af Santander og afleveres, når kontrakten ophører. Ved at flexlease bilen er den meget nemmere, at sælge efter endt leasingperiode, da der ikke er afgift tilbage på bilen. Det betyder også, at man har mulighed for, at sælge bilen i udlandet, hvor der er et meget større købeklientel.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ FLEXLEASING OG PRIVATLEASING? Den store forskel er måden den danske afgift bliver beregnet på. Privatleasing: Her betaler man 180 % registreringsafgift på bilen, inden man kan få nummerplader på og derved har man et stort afskrivningsgrundlag – som man på den ene eller anden måde kommer til, at betale for. Flexleasing: Her betaler man procentvis registreringsafgiften. Omkring 0,50 - 2,0 % i registreringsafgift pr. måned af den vurderede afgifts sum.

PROCENT PÅ ÅRGANGEN Afgiften pr. måned er beregnet ud af bilens totale vurderende registreringsafgift.

Tillægsmåned

0,50 %

I alt:

24,50 %

Beregningen er taget ud fra bilens alder (1. indregistreringsdato) såvel som leasingperioden. Når Skat beregner den registreringsafgift, der skal betales "up front", sker det altid pr. udløbsdagen for leasingperioden. Hvis aftalen f.eks. etableres d. 15.10.2009 og løber i 36 mdr., er udløbsdagen præcis d. 14.10.2012 (afmeldes). Praktikken er derfor, at der tillægges én måned, når den forudbetalte/periodemæssige registreringsafgift beregnes. Leasingberegningen på en brugt bil håndteres den udskudte/ikke betalte registreringsafgift således: · Skat skal have en forrentning heraf · Forrentningen fastsættes hvert halve år (pr. 1/1 og 1/7) med udgangspunkt i Nationalbankens udlånsrente med tillæg på 2,30 % -point. · Siden vedtagelsen af loven om udskudt/forholdsmæssig registreringsafgift har forrentningen været: Pr. 1/1-2009 – 4,50 % + 1,55 % = 6,05 % Pr. 1/7-2009 – 2,30 % + 1,55 % = 3,85 % Dette beregnede rentetillæg vil indgå i beregningen af den månedlige leasingaftale Alder:

24 mdr.

Leasingperiode:

36 mdr.

Registreringsafgift:

100.000 kr.

Bilens alder (måneder)

Betaling af registreringsafgift (procentsats)

0 – 3 måneder

2,0 %

EKSEMPEL:

3 – 36 måneder

1,0 %

Over 36 måneder

0,50 %

Forlods betaling af registreringsafgiften

24,50 % 24,50 % x 100.000 kr. = 24.500 kr.

Udskudt registreringsafgift

100.000 – 24.500 kr. = 75.500 kr.

Forrentning af udskudt registreringsafgift

3,85 % 3,85 % x 75.500 kr. = 2.907 kr. (pr. år)

I alt:

2.907 x (37/12) = 8.963 kr. (pr. 37 mdr.)

Udover afgiften på 0,50 – 2,0 % pr. måned, betales også en diskontorente som sættes af Skat, 2 gange om året. Renten er pt. 0,30 % pr. mdr. + moms. · Stiftelsesomkostning · Dantrack til ca. 8.000 kr. · Forsikring og eventuelt flere omkostninger. Alle disse udgifter betales til Skat af leasingselskabet og er indeholdt i din månedlige ydelse.


HVILKE BILER KAN FLEXLEASES?

FREMGANGSMÅDE (KUNDEN):

Flexleasing er velegnet alle biler - både nye som brugte. Man kan sige, at jo dyrere bil man vælger, jo mere "sparer man", i forhold til tilsvarende bil købt med fuld afgift.

1. Du vælger din drømmebil 2. Vi hjælper dig med, at finde den i vores netværk 3. Vi udarbejder budget på den periode du ønsker bilen på danske plader 4. Du godkender tilbuddet og betaler for perioden 5. Vi køber bilen, importerer den, får den klargjort og registreret den på danske plader 6. Du kører i bilen den periode du har valgt 7. Når perioden slutter vælger du om du vil forlænge, sælge eller beholde den 8. Hammer-Høyer Biler A/S hjælper og rådgiver dig hele vejen igennem forløbet

Omfattede biler · Fabriksnye biler, der leases (til 3. mand) · Importerede brugte biler, der leases · Udenlandske firmabiler

HVORNÅR KAN DET BETALE SIG, AT FLEXLEASE? Generelt siger man, at sæson biler og dyrere biler er dem, der får mest ud af det. Jo dyrere biler, jo mere "spare man" frem for, at købe bilen kontant med fuld afgift. Vores beregning viser dog, at flexleasing kan betale sig på biler med udsalgspris inkl. moms og afgifter på ca. 300.000 kr., og derover. Hele besparelsen ligger i afskrivningsgrundlaget, som ved flexleasing ca. er 30 – 50 % af tilsvarende bil med fuld afgift. Så på en 24 mdr. periode sparer man ca. 50%, i forhold til, hvis man havde købt bilen kontant.

HVEM EJER BILEN? Bilen indregistreres med leasingselskabet som ejer og leasingtager som bruger.

KAN EN LEASINGAFTALE OPRETTES UDEN SERVICE? Det er et krav fra Hammer-Høyer Bilers side, at der bliver lavet en serviceaftale på bilerne i leasingperioden. Den er selvfølgelig tilknyttet Hammer-Høyer Bilers eget værksted.

HVAD SKER DER EFTER LEASINGAFTALENS UDLØB? Efter endt leasingaftale er der følgende muligheder: · Sælge bilen i hele verdenen – da der ingen afgift er tilbage i bilen · Lade bilen indgå i en byttehandel · Betale den udskudte registreringsafgift fuldt ud – så bilen nu står med ”fuld afgift” · Forlænge leasingkontrakten Kunden kan ikke købe bilen af Hammer-Høyer Biler, og kunden kan ikke stå for restværdien. Når HammerHøyer Biler har fået bilen retur, og har købt den af leasingselskabet, står det Hammer-Høyer Biler frit, hvem de sælger bilen til og til hvilken pris.

HVOR GAMMEL MÅ BILEN VÆRE? Bilerne kan leases helt fra ny af. Det kan dog bedst svare sig for kunderne, at lease bilen når den er over 3 måneder gammel – da procentsatsen bliver mindre efter 3 mdr.

FREMGANGSMÅDE FOR BRUGTE BILER (FORHANDLER): 1. Hammer-Høyer Biler indsender blanket 21016 til Skat og får oplyst afgiften og modtager blanket 21043 fra Skat 2. Bevilling af sagen hos Santander og dokumenter klar til print 3. Print og udskrift af aftale hos Hammer-Høyer Biler – følgende sendes til Santander · Underskreven leasingkontrakt · Kopi af billede id (kørekort/pas) · Udfyldt anmeldelse af afgiftsberigtigelse af køretøj (21016) · Opgørelse over afgiftsberigtigelse (21043) · Oprindelig registreringsattest samt toldsyn · Forhandlerfaktura · Udfyldt grøn anmeldelse 4. Santander modtager toldattest fra Skat (ca. 7 arbejdsdage) og sender følgende til Hammer-Høyer Biler · Toldattest (som altid skal ligge i bilen) · Underskrevet grøn anmeldelse · Leverancegodkendelse 5. Hammer-Høyer Biler indregistrerer bilen 6. Hammer-Høyer Biler afleverer bilen til kunden og modtager · Underskrift på leverancegodkendelse · Evt. udbetaling 7. Hammer-Høyer Biler sender følgende til Santander · Leverancegodkendelse · Midlertidig registreringsattest · Kopi af toldattest 8. Santander afregner med Hammer-Høyer Biler


FORDELE: · Mindre kapitalbinding · Lav månedlig ydelse · Du bestemmer selv leasingperiodens længde · Mulighed for at sælge bil efter endt leasingperiode i hele verdenen · Yderst attraktiv forsikringspræmie, uanset anciennitet · Internationalt netværk af forhandlere og samarbejdspartnere · Fradragsberettet Metoden er også fordelagtig til en udlænding, der er ansat i en dansk virksomhed for en periode.

ULEMPER: · Kan bedst svarer sig, at flexlease dyre biler · Du "ejer" ikke selv bilen · Du er bundet til en leasingperiode på minimum 12 mdr.

FORSKEL PÅ PRIVAT OG ERHVERV? Privat: Ved flexleasing indregistrerer Hammer-Høyer Biler bilen med et lille afgiftsbeløb pr. måned, i stedet for, at betale det hele på én gang. Det betyder en lavere månedlig ydelse for kunden i leasingperioden. 1. Hammer-Høyer Biler køber bilen til kunden – ny eller brugt. Det må IKKE være en bil kunden ejer i forvejen. 2. Kunden kommer ikke til, at eje bilen efter endt leasingperiode. 3. Da kunden vælger, at lease en brugt bil skal HammerHøyer Biler garanter en tilbagekøbspris på bilen efter endt leasingperiode. 4. Leasingperioden skal være på minimum 12 måneder. 5. Kunden har ret til, at udtræde af leasingaftalen efter 12 måneder uanset aftalt periode. Erhverv: Hammer-Høyer Biler kan købe bilen ind uden moms og registreringsafgift, hvilket kan give kunden som leasingtager nogle fordelagtige priser. Der betales kun registreringsafgift de måneder kunden vælger, at kører i bilen. Er bilen over 3 år gammel, betaler virksomheden kun 0,50 % pr. måned af den registreringsafgift – det vil svare til det som virksomheden skulle betale til Skat for, at hente en brugt hjem selv. Når det er en virksomhed, der vælger at flexlease, kan de selv vælge om de selv vil garanter for bilen pris ved endt leasingperiode eller om de vil levere den tilbage til leasingselskabet – dette sker som regel kun på nye biler. Virksomheden kommer ikke selv på noget tidspunkt til at eje bilen – det er en forudsætning for, at kunne flexlease.

Som erhvervskunde har du fortsat et momsfradrag. Momsfradraget beregnes på 25,0 % af fradragsgrundlaget. Dette beregnes således: · 2,0 % af registreringsafgiften de første 36 mdr. fra 1. registreringsdato. · 1,0 % af månederne herefter. Det er et krav fra Hammer-Høyer Bilers side, at der bliver lavet en serviceaftale på biler i leasingperioden.

BESKATNING AF PRIVATBIL: · Beskatningsværdien på et brugt køretøj vil altid være med udgangspunkt i Skats oplysninger på biler, som er under 36 måneder gammel fra første registreringsdato.

BESKATNING AF FIRMABIL: · Beskatningsværdien på et brugt køretøj vil altid være med udgangspunkt i Skats oplysninger på biler, som er under 36 måneder gammel fra første registreringsdato. · Beskatning af firmabiler, som er over 36 måneder gammel vil være forhandleres faktura til Santander + den oplyste registreringsafgift.

FAKTURA NÅR KØRETØJET INDFRIES: · Hammer-Høyer Biler vil fra Santander modtage en faktura indeholdende køretøjets pris + 25 % moms ekskl. registreringsafgift.

LOVGIVNING · Med stor sandsynlighed forløber for den forventede ændring i registreringsafgiften på biler i Danmark (skal halveres senest i år 2015) · Der er tale om en decideret ændring af registrerings afgiftsloven, som sidestiller danske med udenlandske leasingselskaber – det indebærer bl.a., at registreringsafgiften kun beregnes og betales for ”den leasede periode” – når der foreligger en dokumenteret og af SKAT godkendt leasingaftale · Det er leasingselskabet, der ifølge lovgivningen vil være den, der garanterer og hæfter for korrekt beregning og betaling af registreringsafgiften (med andre ord – i stedet for bilforhandleren).

IKKE OMFATTEDE BILER · · · ·

Ikke indregistrerede biler (varelager) Brugte biler på lager med dansk afgift Eksisterende brugte biler til leasing (til 3. mand) (Demo-biler på leasing)

HVAD MED FORSIKRING? Hammer-Høyer Biler kan tilbyde en billig forsikring fordi bilen ”kun” er forsikret for den reale værdi og ikke, hvad den koster med fuld dansk afgift.

HAMMER-HØYER BILER A/S Amalienborgvej 53 | 9400 Nørresundby Tlf: 96 32 05 60 | Fax: 96 32 05 61 | www.hhbiler.dk

Flexleasing  

Flexleasing - Hammer Høyer Biler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you