Page 1

Tsaritsino Park Bobby Halvorson

q=110

strummed

œ œœœœ & 43 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ

Acoustic Guitar

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

q=110

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 3 /4˙ œœ œ

Drum Set

° 3 ˙™ &4

¿ ¿ ˙

œœœ œœ œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

œœœ œœ œ

¿ ¿ ¿ ¿ œœ œ

˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™™ ˙

œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

¿ ¿ ˙

¿ ¿ ¿ ¿ œœ œ

˙™

˙™

˙™

œ

3 & 4 ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ Œ Œ

? 3 ˙™ 4

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ Œ Œ

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ Œ Œ

œœ

œ œœœ

˙™

p

p

Double Bass

¿

œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

˙™

p

Violoncello

œœœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙™

B 43 ˙ ™

Viola

œœ œœ œœ

˙™

p

Violin II

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ

mp

Violin I

œœ œœ œœ

?3 ¢ 4 ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Œ Œ

œ Œ Œ

p

=

° ¢& œ œ ‹ 9

T.

A. Gtr.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Db.

œ

œ œœœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿ ¿ / ˙ œœ ™ ˙ ° & &

pp

pizz.

? ¢ ˙™ mp

˙™

œ œœœ œœ œœ œœ ¿ œ

˙™

∑

œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ ˙ ˙™

∑ ˙™

˙ œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ œ ˙™

œ#œ œ œ œœ œœ œœ ¿

∑ ˙™

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿

∑ œ œ

œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ ˙ ˙™

œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ œ ˙™

œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ ˙ ˙™

˙™

˙™

˙™

pp

˙™

˙™

˙™

Copyright © Bobby Halvorson 2011

œ Œ

œœ˙ œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ œ ˙™ ˙™ ˙™

œœ œœ œœ ¿

œ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿

44 œœ 4 œœ 4 œœ

44 44 44 44


2

° 4 ¢& 4 ˙ ™ ‹ 17

T.

Tpt.

A. Gtr.

Dr.

Vln. I

œ & 44 b œœœ œ & 44

{

œœ œ œœ

? 44

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

œœ œœ œœ œ bœ œ œœ œœ œœ

∑

4¿ ¿ /4˙

° 4 ˙™ &4

¿˙

& 44 b w

¿ œ

œ

mp

Vla.

Vc.

Db.

?4 4

mp

arco

?4 ¢ 4w mp

¿ ¿ ˙ ˙™ ˙™

B 44 ˙™ ∑

˙™ 43

œ

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

43

œœ œ œœ

43 43

˙™

bw mp

w

¿˙

˙™

¿

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œb œ œ 43 ˙ ™ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ

∑

œb œ œ 3 ˙™ 4 3

œœ œœ œ ∑

∑ œœ œœ œ ∑

∑ œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ #œœ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ ∑

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œ œœœœ

œ

∑

˙™

˙ ™™ ˙˙˙ ™™ n ˙˙ ™™

∑

œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙

˙

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙™ ˙ ™™ ˙ f

¿ ¿ 43 ˙

3

˙™

∑

43

∑

mp

Vln. II

˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hp.

& 44

œ

∑ ¿ œ¿ ¿ œœ

f

. œ f 34 œ œ œ . œ f 34 œ œ œ f 34 ˙ ™ f

˙™ ˙™

∑ ¿

¿ ¿ ˙ ˙™ ˙™ ˙™

œ œ œ J ‰ Ÿ~~~ Ÿ~~~ œ œJ ‰ œ #˙ ™ ˙™

˙™

∑ Y™ ¿ œ œ ˙™

¿ ¿ ˙ œ œ

˙™ ˙™

œf œ

fp

˙™ fp ˙˙ ™™

˙™ f

n˙ ™ fp

fp

f

˙™ ∑

f

˙™ f

¿ œœ œ œ


T.

° ¢& ‹

Tpt.

&

24

A. Gtr.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

˙™

b˙™

˙™

œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ b ˙ ™™ ˙

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

&

Hp.

˙™

? /

° &

˙˙ ™™ b˙™

œ¿ ¿

¿

œ bœ

œ

&

œ

œ

B

˙™

?

b˙™

? ¢

b˙™

œ

œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

&

3

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙™ œœ œœ œœ

˙™ ˙ ™™ ˙ ¿ ˙

˙™

mf

˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ œœ ˙™ ˙™

˙™

˙™ œ œ

œ œ œ ˙™

b˙™ ∑

œœ œœ œœ

∑

˙™

œ

˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

nœ œ œ œ œ œ ˙ ™ ∑

œ b œœ bœ

∑

œœ œœ œœ œœ œœœœ œœœœ ∑

b˙™

mp

˙™

mp

˙™ mp

˙™

mp

∑

œ nœœœ n œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

∑

˙™

b˙™ b˙™

∑

∑

∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑ ¿ ¿ ˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

˙™

∑

∑ œœ œœ œœ

∑ ¿ œ¿ ¿ ¿ œœ

˙™ ˙™

∑

˙™

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

∑


4

° & 32

A.

T.

A. Gtr.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

¢& ‹

∑

œ

œ œœœ

˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ ¿ ˙

œ œ

Œ œ œ

Œ

Œ œ œ

Œ

œ œ

˙™ & ˙˙˙ ™™™™ ˙˙ ™ Y™ / ˙™

° & œ Œ Œ &

œ œœœ

œ œ

∑

pizz.

Œ Œ

œœ œœ œœ ¿ ˙

pizz.

Œ Œ

mf

œ pizz. mfœ œ B Œ Œ Œ Œ œ œ ? œ Œ Œ ? ¢ œ Œ Œ

mf

pizz.

˙™

mf

˙™

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿

Œ œ œ

∑

∑ ˙™

˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿ œœ œ œ œ œ

˙™

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ

œ

œœ

œ œœœ

œœ˙

4 œ Œ Œ 4

œœ

œ œœœ

œœ˙

4 œ Œ œ 4

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ ¿ ˙

œ œ

Œ œ œ

Œ

Œ œ œ

Œ

œ œ

Œ

˙

Œ œ œ œ œ œ mf

Œ

œ œ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ¿ ˙ Œ Œ

œ œ

Œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ ¿

Œ œ œ

˙™

˙

˙™

˙™

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿ œœ

œ

œ

œ

œ

Œ œ œ œ ˙™

œ œœ

œœ œœ œœ ¿ œ

œœ œœ œœ œœ 4 œœ œœ œœ œœ 4 œœ œœ œœ œœ ¿ ¿ 4 4

> 4 œ œ Œ 4 Œ 44 œ œ > > 4 œ œ Œ 4 œ œœœœ4 4 ˙™ 44


5

° 4 ¢& 4 ˙ ™ ‹ 41

T.

Tpt.

A. Gtr.

Dr.

Vln. I

œ & 44 b œœœ œ & 44

{

œœ œ œœ

? 44

∑

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

4¿ ¿ /4˙

° 4 arco ˙™ &4

¿ ¿ ˙

& 44 b w ? 44 ˙

arco

Db.

œœ œ œœ

?4 ¢ 4w mp

¿ ¿ ˙

˙™

œ ˙™

B 44 ˙™ mp

Vc.

œ b œœ œœ

œ ˙™

mp arco

Vla.

œœ œ œœ

∑

mp arco

Vln. II

œœ œ œœ

Ó

bw mp

w

˙™ 43

œ

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

∑

œœ œ œœ

43

œœ œ œœ

43 43

˙™ ∑

œœ œœ œ

œœ œœ œ

∑

43

¿ ¿ ˙

¿ ¿ 43 ˙

œb œ œ 43 ˙ ™ œ

3

œœ œœ œ ∑

∑ œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ œœ œ

∑

œb œ œ 3 ˙™ 4 3

˙™

¿ ¿ ¿ œœ œ

. œ 34 œ œ œ f . œ 34 œ œ œ f 34 ˙ ™ f

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œœ #œœ œ

œœ œœ œ

∑

f

f

œœ œœ œ ∑

∑

˙™ ˙™

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œ

∑

˙™

˙ ™™ ˙˙˙ ™™ n ˙˙ ™™

∑ ¿

¿ ¿ ˙ ˙™ ˙™ ˙™

œ œ œ J ‰ Ÿ~~~ Ÿ~~~ œ œJ ‰ œ #˙ ™ ˙™

œœ œœ œ ∑

œ œœœœ

˙™

œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙ f ˙™ ˙ ™™ ˙

∑ ∑

¿ Y™ œ œ ˙™ Œ

˙ ˙

fp

Œ

˙ ˙˙

fp

Œ

fp

fp

Œ ∑

˙

œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hp.

& 44

œ ˙™

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

¿ ¿ ˙ œ œ

¿ œœ œ

˙f

œ

œf œ f

˙™ f

˙™ f

œ


6

T.

° ¢& ‹

Tpt.

&

48

A. Gtr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

˙™

œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ b ˙ ™™ ˙

?

˙™ b ˙˙ ™™

/

œ¿ ¿

œ œ

œ

&

œ

œ

° &

B

˙

?

b˙™

? ¢

b˙™

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙

¿

∑ ˙™ œœ œœ œœ

∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙ ˙™ œ ˙™

œ œ œ

mf

˙™

b˙™

œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

mf

˙ ™™ ˙™ ˙

œ ˙

˙™

˙™ ˙™

œ œ œ ˙™

œ œ œ

nœ œ œ œ œ œ ˙ ™ ∑

∑

œ œœœœ b œœ œœ œœ œœ œœ bœ œ œ œ œ b œ #œ œ œ œ bœ

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙ œœ ˙™

b˙™

mp

˙™

mp

∑

˙™ mp

∑

˙™

b˙™

∑

œ œœ nœœœ œœœ œœœ n œœ œœ œœ ˙˙ ™™

˙™ ˙™

∑

˙™ ∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙™ ˙™

œ¿ ¿

∑ ∑

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Dr.

b˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

&

Hp.

˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

&

˙™

œœ œœ œœ

˙˙ ™™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙™ ˙™ ¿

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

˙™

˙™

˙™

∑

˙™ ∑

∑

∑

˙™ ∑

∑


7

° Œ Œ & œœ 56

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

œœ ¢& Œ Œ ‹ ˙™ & ˙˙˙ ™™™™ ˙˙ ™

{

˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ

˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ

œœœ œ œ

&

∑

?

∑

&

œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœœ œœ œ

œœœ œœ œ

œœœ œœ œ

œœœ œœ œ

œœœ œœ œ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ œœ

œœ J

œ œ

œ

œ œ™

œ œ œ J

œ

Ϫ

œœ J

œ

œ œ

œ

Ϫ

œœ J

œ œ

œ

œ œ™

œ œ œ J

œ

Ϫ

œœ J

œ

¿ ¿ ˙

¿ œ¿ ¿ œœ

¿

¿ ¿ ˙

¿ œ¿ ¿ œœ

˙™

Œ Œ

˙™

¿

¿ ¿ ˙

¿ œ¿ ¿ œœ

¿

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

f

Vc.

? œ Œ Œ

˙™ f

Db.

? ¢

∑

pizz.

˙™ f

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ

œ

œ

œ

¿ ¿ ˙

f

f

B Œ Œ Œ

œœœ œ œ

œœ˙

Ϫ

° & œ Œ Œ

œ

œœœ œ œ

œ œœœ

œ

œ œ f

Y™ / ˙™

&

œœœ œ œ

#œ œ ˙

#œ ˙

œœ œœ œœ

¿ œœ


8

° & ˙ 64

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

˙ ¢& ‹

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ œ ˙™

˙

œ œœœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

{

& &

œ œ œ

¿ ¿ ¿ / œ

° ˙™ & & ˙™ B ˙™ ?

˙™

? ¢ ˙™

œœœ œ œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ

œ #œœœ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœœœ

œ™ œ œ J œ™ œ œ J

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

˙™

œœ œœœ œ

œ œ œ œ œ œ

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ™ œ œ™

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™ ˙™

˙™ ˙™

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ

˙™

˙™

œœœ œ œ

œ #œ ˙ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ

œ œ œ œ J œ œ œ œ J

œ œœœ œ #œœœ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœœœ

œ™ œ œ J œ™ œ œ J

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

˙™

#œ œ ˙

˙™

œœ˙

˙

œœ

œœ œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ

œœ œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™ ˙™

˙™

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™


° & ˙™ 73

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

¢& ˙ ™ ‹ & œ œ œ œœ œœ œœ ˙™ &

{

9

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

˙™

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œ œ#œœœœnœœœœ œœœœ œœœœ

& ˙™

™ B ˙ ?

˙™

? ¢ ˙™

˙™ ˙™ ˙™ ˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ / ˙ œœ ˙ œœ ° ˙™ ˙™ œ ∑ J‰Œ Œ & & ˙™

œœ œœ œœ

œ‰Œ Œ J œ‰Œ Œ J

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ∑

∑

¿ ˙

∑

∑

¿ ∑

∑

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙˙ ™™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™

œœ œœ œœ

∑

∑

∑

¿ Y™ œ œ ˙™

¿ ¿ ¿ ˙ œœ ∑

-œ -œ -œ

∑

mp

-œ -œ -œ

∑

∑

∑

∑

œ‰Œ Œ J

∑

∑

∑

∑

∑

mp

j œ‰Œ Œ

∑

p

˙™

˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

∑

˙™

œ

œ œ

mp

arco

œ

œ œ

œ Œ Œ

-œ -œ -œ

pizz.

˙™

mp

∑


10

° & œ œœœ 82

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

œ ¢& œ œ œ ‹ œ œœœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ &

{

∑

&

¿ ¿ ¿ œ /

˙™

˙

˙™ œœ œœ œœ œ

Œ Œ

˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

mf

œ œ œ

œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

b œ˙ ™ œ œ

œ œ œ œ

œœ

œ œœœ

œœ˙

œœ

œ œœœ

œœ˙

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ ˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

∑

œ Œ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

44 b œœœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœ

œœ œœ œœ

∑

° & œ œ œ - - -

¿ ¿ ˙

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

-œ -œ -œ

˙™

˙

? ¢ ˙™

-œ -œ -œ œ œ œ mp

˙™

-œ -œ -œ œ œœœ œ bœ

œ

-œ -œ -œ ˙™

-œ -œ -œ ˙™

Œ

44 44

-œ œ

˙™

∑ ∑

¿ œ¿ ¿ ¿ œœ

-œ -œ -œ œœ œ œ ˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ

B œ œ œ - - ? ∑

∑

4 œ Œ œ 4 ˙™

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ

&

44

44 ¿ ¿ ¿˙ ¿ ˙ arco œœœ 44 ˙™ -œ -œ 3 arco 44 b w œ- -œ arco œœœ 44 ˙™ -œ -œ œ œ3 œœœœ4˙ 4 44 w

arco


11

° ˙™ ¢& ‹ 90

T.

Tpt.

A. Gtr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

∑

&

∑

&

∑

{

43

œ œœœœœ & b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œœœœœ

43 43

& ˙™ B ˙™ ? b ˙˙ ™™ ? ¢ w

œœ œœ œ

œœ œœ œ

œb œ œ 3 œ 4 œb œ œ 43 œ

b œœ œ

3

œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ

∑

¿ 43 ˙

3

∑

∑ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ ∑

∑ œœ #œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ ∑

œ œœœœ

œ

∑

˙™

˙ ™™ ˙˙˙ ™™ n ˙˙ ™™

˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙

∑

ff

43

¿ ¿ ¿˙ ¿ / ˙

° ˙™ &

∑

˙™

f

¿

∑

œ œ

œ

f

˙ ™™ ˙˙ ™

∑

?

¿ ¿ ¿ Y™ ˙ œ œ ˙™ œ œ Œ ˙ ˙ fp Œ œ œ Œ œ œ ˙ œ œ fp œ œ œ J‰J‰œ‰ ˙˙ J fp œ œ J ‰ J ‰#œ ‰ #œ œ œ n˙ J fp ˙™ ˙™ œ

¿ œ¿ ¿ ¿ œœ œ œ œ Œ

f #œ #œ œ 43 nœ œ œ œ 3 f3 œ #œ œ œ n œ œ 34 #œ 3 3 f 34 ˙ ™

∑

fp

b˙™

œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ ˙™ b ˙ ™™ ˙ ˙™ b ˙˙ ™™

œ¿ ¿

Œ

¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ œ œ

œ bœ

œ

Œ

œf œ œ

œ

œ

Œ

œf œ œ

Œ

˙™

f

f

˙

˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Dr.

&

˙™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hp.

˙™ 43

œ

˙™ f

œ

œ œ

b˙™ b˙™

¿

œ


12

T.

° ¢& ‹

Tpt.

&

97

A. Gtr.

&

Hp.

Dr.

Vln. I

? /

° &

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Db.

? ? ¢

˙™ œœ œœ œœ ˙™ ˙ ™™ ˙

˙™

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

&

˙™ ˙™ œœ œœ œœ

˙ ™™ ˙˙ ™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

˙™

˙™

˙™

œ œ œ

mf

˙™

˙

œœœ

œœ œœ œœ

œ

¿ ˙

∑

œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ œœ b œ 3 œ #œ œ œ œœœœœ

œœ œœ œœ

3

3

mf

œ œ œ ˙™

œœ œœ œœ

3

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

nœ œ œ œ œ œ ˙ ™

∑

∑

˙™

b˙™

œœ œœ œ œ œ œ œb œ œ 3

∑ ¿

¿

˙™

˙™ ∑

œœ œ œ

3

#œ œ œ

¿ œ œ

b˙™

˙™ ˙™

œœ œ œ

∑ ¿ ¿ œ œ ˙

˙™

∑

b˙™

œ nœœœ n œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ

œ

œ¿ ¿

¿

˙™ p

∑

˙™ ∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

p

∑

∑

œ œ

˙™

p

∑

œœ œœ œœ ˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ ˙™

˙™

˙™

˙™

∑

˙™ ∑

∑

∑

˙™ ∑

∑


13

° Œ Œ & œœ 104

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

Œ Œ œœ ¢& ‹ ˙™ & ˙˙˙ ™™™™ ˙˙ ™

{

& Ó ? Ó

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ

˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ

Œ

Œ Œ

œ B Œ Œ Œ ? œ Œ Œ Œ

œœœ œ œ

œ œ

Œ

° & œ Œ Œ

? Ó ¢

œœ ˙

œœœ œ œ

Y™ / ˙™

&

˙

&

œœœ œ œ

œœœ œ œ œ

œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ œ™

œœ œœ œ œ

Ϫ

œ œ f

œ

¿ ¿ ˙

¿ ¿ ¿ œœ œ

˙™ f

˙™ ˙™ f

f

˙™

f pizz.

˙™ f

˙™

œœ œœ œ œ œ J

œœ œœ œ œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœœ œ

œ œ

œœ œœœ œ œ

œœ œœœ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

™ œ œ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œ œ™

œœ œœ œœ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œ œ œ J

œœœ œ œ œ œ

œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ œ™

œœ œœ œ œ

Ϫ

œœ œœ œ œ œ J

œœ œœ œ œ œ

œœ œœœ œ œ

¿

¿ ¿ ˙ ˙™

¿ ¿ ¿ œœ œ

¿

œ

œ

˙™

œ #œ

˙™

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

œ œ

œ

¿ ¿ ˙

˙™

¿ ¿ ¿ œœ œ ˙™ ˙™

˙™

œœ J

œœ œœ œ œ

œ

œ

œ œ œ J

œœœ œ œ

œœ˙

œ œ

˙™

˙™

œœ œœœ œ

œ œœœ

œœ J

#˙ ™ ˙™

œœ œœœ œ

#œ œ ˙

#œ ˙

¿

œ

œœ œœœ œ œ œ

¿ ¿ ˙ ˙™

˙™

˙™

œœ œœœ œ

œœ œœœ œ œ

œœ œœœ œ

œ ¿ œœ


14

° & ˙ 112

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

˙ ¢& ‹

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ

œœ ˙

œœ ˙

œœ ˙

œ œ ˙™

˙

œ

œ œœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ &

{

œœ œœœ œ

œœœ œ œœ

œœœ œ œœ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ™

œœ œœ œ œ

Ϫ

œ œ

œ

œ œ

œ

¿ ¿ œ /

¿

¿ ¿ ˙

¿ œ¿ ¿ œœ

&

° œ & œ

œ

˙™

& œ œ #œ

˙™

B œ œ ?

˙™

? ¢ ˙™

œ

˙™ ˙™ ˙™

˙™

#˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™

œœ œœ œ œ J

œœ œœ œœ

œœ œœ œ œ

œœ œœœ œœ

œœ œœœ œœ

œœ œœœ œ

œœ œœœ œ

œœ œœœ œ

œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ ™ œœ œ

œ œ™

œœ J

œ œ

œ

¿

¿ ¿ ˙ ˙™

¿ œ¿ ¿ œœ

˙™

œœ œœ œœ

˙™ ˙™

œœ œœ œœ œ J

œœœ œ œœ

œ œ œ J ¿

¿ ¿ ˙ ˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œœœ œ œœ

˙™

œœœ œ œ

œœœ œ œ œ

#œ œ ˙

#œ ˙ œ œœœ œœœ œ œ

œ #œœœ œ œ™

œœ œœ œ œ

Ϫ

¿ œ¿ ¿ œœ ˙™

#˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™

œœ œœ œ œ J

œœ œœ œœ

œœ J ¿

œœ˙ œœ œœ œ œ

œœ œœœ œœ œ

œœ œœœ œœ œ

¿ ¿ ˙ ˙™

œœ œœœ œ

œœ œœœ œ

œœ œœœ œ

œ ¿ œœ

˙™ ˙™ ˙™ ˙™

&


15

° & ˙™ 120

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

Vln. II

Œ œ œ

˙ ¢& ‹

œ œ ˙

œ œœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œ &

{

&

œ œ œ

° ˙™ & & ˙™

Vc.

Db.

œœœ œ œœ

œ œ ˙ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ

f

Œ œ œ

SING!!!

f

we'll wait

˙™

? ¢ ˙™

œœ ˙

œ œœœ #œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœ œ™ œ œ J

œœ œœœ œœ

œœ œœ œ œ

œ ™ œJ œ

˙™

we'll

˙™

pizz.

˙™

#œ œ œ #˙ ™

wait

œ œ ˙

un - til

˙™ ˙™

un

œ œ œ

œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ

œœ œœœ œ

-

œœ œœ œœ œ

Œ œ œ

œ #œ #œ

œ

œ

œ œœœ

œ œ˙

œ œ ˙

œ œ ˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™œœ œœ œ

œœœ œ œœ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœ œ œ œ

œ #œœœ œ œ™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœœœ J

œœ œœœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ

œ

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œ œ

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ

¿ ˙

¿ ¿ œœ

œ œ œ

Œ œ œ #œ œ œ

œ

œ œ

˙™

˙™

til

˙™

œœ ˙

the sta-

˙™ ˙™

the

œ œ™

œœ œœ œœ œ J

nœ nœ

œ ™ œJ œ

œ œ œ

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œ œ

& Œ Œ œ œ ˙ ?

œœœ œ œ

œ œ œ

¿ ¿ ¿ œ /

SING!!!

Vla.

œœ œœœ œ

œ nœ nœ

œ #œ #œ

œ œ œ

sta - tues fall

œ

œ œ ˙

tues fall

œ œ œ œ J

˙™ ˙™

œ #œ

œ œ ˙

we'll wait

˙™ ˙™

we'll

#˙ ™

wait

œ #œ ˙

un - til they

˙™ ˙™

œ œ

un - til

#œ œ ˙ crum - ble

˙™ ˙™

they


16

° & œ œ œ 128

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

˙ ¢& ‹

œ œ ˙

œ œœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ &

{

&

Œ œ œ

œœ œœœ œ

œ œ œ

¿ ¿ ¿ œ /

° & œ œ œ

crum - ble

Vln. II

Vla.

Vc.

Db.

& œ œ #œ & ˙ ?

? ¢ ˙™

œ œ ˙ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ

œœœ œ œ

œ œ œ

œ œ ˙

œ œœœ #œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœ œ™ œ œ J

œœ œœ œ œ

œ ™ œJ œ

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œ œ Œ œ œ ˙™

œ œ ˙

we'll wait

˙™

œœœ œ œœ

œ nœ nœ

œ #œ #œ

˙™ ˙™

we'll

#œ œ œ #˙ ™

wait

œ œ ˙

un - til

˙™ ˙™

un

œ œ œ

œ œ

œœ œœœ œœ

œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ

œœ œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™ œœ œœ œ

œ œ™

¿ ¿ ¿ ˙ œ œ

œ¿ ¿ ¿

til

˙™

œ œ ˙

the mo

œœ œœ œœ œ

-

˙™ ˙™

cease

œ nœ nœ

œ

œ œœœ

œœ˙

œœœ œ œœ

˙

œ œ ˙

˙™

œ ™ œJ œ

Œ œ œ #œ œ œ ˙™

till all

œ œœœœ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœ œ œ™ œ œ œ J

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ

˙™

˙™

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœ œ œ œ

œ œ œ œ J

mo - tors cease

œ œ

tors

œœ œœ œœ œ J

œ œ œ

the

œ #œ #œ

˙

œ œ œ

œ œ œ -

˙™

Œ œ œ

˙™ ˙™

#˙ ™

till

all

œ #œ ˙

that's

left is

˙™ ˙™

that's

œœ œœœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ œ œ

¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ œ œ left

˙™

#œ œ ˙ you

˙™ ˙™

is


° & œ œ œ

17

136

A.

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

˙ ¢& ‹

{

œ œ œ

¿ ¿ ¿ œ /

° & œ œ œ you

Vln. II

& ˙™

Vla.

& ˙™

Vc.

Db.

œ œ ˙™

œ œœœœ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ & &

?

and

˙™

? ¢ ˙™

˙™

and

œœœ œœœ œœœ ˙™ ˙™

˙™

œ

˙™

Œ Œ

˙ ™™ œœ œœ œœ ˙˙˙˙ ™™™ œ œ œ ˙™ ∑ ∑ ∑

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ ˙ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑ ¿ ˙

¿

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑

œ Œ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

œ Œ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

Œ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

œ Œ Œ

∑

œ

˙™ mp

˙™

˙™

?

¿ œ¿ ¿ ¿ œœ ∑

˙™ ˙™

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

∑

∑

˙™ ˙™

∑

œœ œœ œœ

∑

∑

me

˙™

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

∑

∑

œ

˙™

∑

œœ œœ œœ

˙™

∑

∑

˙™

me

∑

∑

Œ Œ

˙™

˙™

∑

œ œ œ œ œ œ œ ˙™

¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ ¿ Y ™ ˙ œœ ˙™ ˙™

∑

˙™

B


° ¢& ‹ 145

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

{

& &

?

b˙™ œ b œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ

mp

œ b œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

° &

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ

¿ ¿ ˙

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

&

Ó

p

Vla.

B ?

Ó

p

arco

p

? ¢

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

˙™

œ ææ œ ææ

˙™

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙ ææ æ ˙æ ˙ ææ ˙ ææ

˙™

b˙™

˙™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

NMMOMMNL

œ ææ p æ b œæ

œœ

œ œ

œ

MMNONMNL

/

˙

. iss gl

œ

Vln. II

Db.

œœ œœ œ

. iss gl

Ó

Vc.

˙™

˙™

gl is s.

18

MMNOMMML

¿ ¿ ¿ œ œ œ

œ æ

p

œ ææ p œ æ bpœ ææ p

˙ æ ˙ ææ ˙ æ ˙ ææ

˙™

¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ

Œ

p

˙ æ

Œ

p

˙™ æ p ˙™ æ

˙ æ ˙ æ

Œ

Œ

˙™ æ ˙™ ææ

p

˙™

˙ ææ

˙™

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ œ æ

˙ æ

œ æ p œ æ

˙ æ ˙ æ

Œ

Ó

Œ

Ó

p

Œ

Ó

p

Œ

Ó ˙™

p

œ ææ

˙ ææ

˙™

Œ Œ Œ Œ


19

153

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

œ œœœ & b œœœ œœœ œœœ œœœ œ œœœ

{

&

?

œ b œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

° & Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

¿ ¿ ¿ œœ œ

p

Vla.

B Ó ? Ó

p

? ¢ ˙™

p

œ ææ œ ææ

˙™

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙ ææ æ ˙æ ˙ ææ ˙ ææ

˙™

¿

¿ ¿ ˙

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó b˙™

˙™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

NMMOMMNL

œ ææ p æ b œæ

œœ

œ œ

œ

MMNONMNL

¿ ¿ / ˙

˙

. iss gl

œ

Vln. II

Db.

œœ œœ œ

. iss gl

& Ó

Vc.

˙™

˙™

gl is s.

° ¢& b ˙ ™ ‹

MMNOMMML

¿ ¿ ¿ œ œ œ

p

œ æ

œ ææ p œ æ p bœ ææ p

˙ æ ˙ ææ ˙ æ ˙ ææ

˙™

¿

¿ ¿ ˙

Œ Œ

p

Œ

p

Œ

˙™ æ ˙™ ææ

˙™ æ p ˙™ æ

p

˙™

¿ ¿ ¿ œœ œ ˙ æ ˙ ææ ˙ æ ˙ æ

˙™

¿

¿ ¿ ˙

Œ

Ó

Œ

Ó

p

Œ

Ó

p

Œ

Ó ˙™

¿ ¿ ¿ œœ œ

œ æ

˙ æ

œ æ p œ æ

˙ æ ˙ æ

p

œ ææ

˙ ææ

˙™

¿ Œ Œ Œ Œ


° ¢& b ˙ ™ ‹ 161

T.

A. Gtr.

Hp.

Dr.

Vln. I

œ & b œœœ œ

{

&

?

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

œ ˙ ææ ææ p æ æ b œæ ˙æ

œœ œœ œœ

p

Vla.

B Ó ? Ó

p

? ¢ ˙™

p

œ ææ œ ææ

˙ ææ ˙ ææ

˙™

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó b˙™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

˙™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

¿ ¿ ¿ œ œ œ

p

œ æ

œ ææ p œ æ p bœ ææ p

˙ æ ˙ ææ ˙ æ ˙ ææ

˙™

¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ

˙™ æ

˙ æ

˙™ æ p ˙™ æ

˙ æ ˙ æ

Œ Œ

p

Œ

p

Œ

p

˙™ ææ

˙™

U ˙˙ ™™ ˙˙ ™™™ ˙˙ ™ ∑ ∑

MMNOMMML

¿ ¿ ˙

Œ

˙™

œ

NMMOMMNL

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ / ˙ œœ œ

œœ

œ œ

œ

MMNONMNL

° & Ó

˙

. iss gl

œ

Vln. II

Db.

œ b œœœ œ

s. is gl

& Ó

Vc.

˙™

˙™

gl iss .

20

˙ ææ

˙™

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ œœ œ œ æ

˙ æ

œ æ p œ æ

˙ æ ˙ æ

Œ

Ó

Œ

Ó

p

Œ

Ó

p

Œ

Ó ˙™

p

œ ææ

˙ ææ

˙™

Y™ ˙™

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑

Œ

∑ ∑

Tsaritsino Park  

song, chamber

Advertisement