__MAIN_TEXT__

Page 1

Ypemaheerd 42 9736MA Groningen tel : 050 5535635 e-mail: bob@beijum.org KVKnr: 4002502 rek.no.: NL33 INGB0000161610 www.beijum.org

Groningen, 14 oktober 2015

UITNODIGING

Beste leden, In het werkplan (najaar) 2015/2016, vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2015, staat o.a. het volgende:  Conclusie 1: De BOB als organisatie moet versterkt. De BOB moet meer leden, meer leden moeten binnen de BOB actief worden. In het bestuur, in werkgroepen, bij de site, bij het BOB-café. Concreet: een ledenwerfcampagne, 1 of 2 webmaster(s), meer bestuursleden of andere personele ondersteuning van het bestuur, meer actieve leden die meer activiteiten helpen organiseren of ondersteunen (BOB-café, werkgroepen). en  (Conclusie 5:) Volgend voorjaar willen we zien dat de BOB versterkt is. In de lijn van wat hierboven beschreven is. Komen we dan echter tot de conclusie dat er geen vooruitgang is geboekt, vinden wij dat de BOB door de ondergrens is gezakt en gaat onderstaand viertal iets anders doen. Dus als de BOB op zoek is naar een nieuw bestuur ….. Het zittend bestuur is na evaluatie van deze ALV helaas tot het volgende gekomen: Mede gezien de zeer lage respons op de uitnodiging voor deze ALV, slechts 14 leden aanwezig (waardoor de ALV ook niet rechtsgeldig is) en daarmee ook geen betrokkenheid tonend op de “noodkreet” van het zittende bestuur zoals aangegeven in het toegezonden werkplan, hebben wij niet meer de verwachting dat de situatie over een half jaar verbeterd is. De intentie van het bestuur om het nog een half jaar aan te zien (conclusie 5) is daarom ook niet meer aanwezig. Het mag duidelijk zijn dat het voorgaande voor zich spreekt. Dit heeft geleid tot het uitroepen van een extra Algemene Ledenvergadering en wel op maandag 9 november 2015 om 19.30 uur in de Kleihorn (Fultsemaheerd), waarin wij het woord aan de leden laten. In afwachting van en met vriendelijke groet, Bestuur Bewonersorganisatie Beijum: John Veldman Naomi Rumaloine Rein van der Velde Tiemen Wagenaar. PS. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn wilt u dit dan s.v.p. via mail (bob@beijum.org) aangeven? Alvast bedankt.

Bijlage: Agenda


Agenda behorende bij de Extra Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op: maandag 9 november 2015 om 19.30 uur in de Kleihorn (Fultsemaheerd).

1. 2. 3. 4.

Opening Agendavaststelling Mededelingen bestuur De toekomst van de BOB – hoe versterken we de BOB volgens conclusie 1 van de uitnodiging (& werkplan 2015/2016) 5. Rondvraag 6. Sluiting

Profile for BOB

Uitnodiging alv november  

Uitnodiging alv november  

Profile for bobbeijum
Advertisement