__MAIN_TEXT__

Page 1

FairBack, de nieuwe ʻeigenaarʼ van de Wegwijsbus

Boeren, burgers en Beijumers, de presentatie 14

4 24e jaargang - nummer 5

Deze m aand w eer 20 pag inaʼs!

Mei 2012

20 paginaʼs

Onrust in openbaar onderwijsland! Fusie Doefmat en De Dijk? Opheffing De Zwerm?

Pagina 2: BOB: Zie af van ruimplicht hondenpoep in uitrengebieden Pagina 3: Onthulling Spelende meisjes

Pagina 5: Hoe zit het ook al weer met de BOB en die tram? Pagina 5: Nieuws rond de Oostelijke Ringweg

Pagina 10 en 11: Het laatste nieuws over het FUN-festival

Ouders van kinderen op het openbaar onderwijs in Beijum, maar ook anderen, schrokken behoorlijk na lezing van het Dagblad van het Noorden van zaterdag 12 mei. Marita Schreur, voorzitter van het College van Bestuur van O2G2 dat verantwoordelijk is voor dat Openbaar Onderwijs, was helder: “In Beijum zullen ook schoollocaties verdwijnen, zegt Schreur. Er zijn in de wijk nu drie openbare scholen met vier locaties. De Dijk en de Doemat zijn klein, de Beijumkorf is groot en heeft twee locaties. “We willen hier terug naar twee scholen en twee locaties.” De dag ervoor hadden ouders van De Dijk en de Doefmat een brief meegekregen voor een informatieavond op 14 mei. In die brief staat wel dat scholen met minder dan 300 leerlingen samengevoegd kunnen worden met een naburige school, maar niet dat dit ook afstoten van gebouwen inhoudt. Uit de brief kon dus gelezen worden dat samenvoeging een organisatorische fusie kon

zijn, in Beijum niet onbekend sinds het samengaan van De Beijumkorf met De Kleihorn. Ouders van de Beijumkorf kregen overigens niet eens een brief en moesten alles uit de krant halen … Samenvoeging van de Doefmat en De Dijk ligt onderwijsinhoudelijk niet voor de hand. De Dijk is met haar Montessorionderwijs geen buurtschool, al wonen er wel leerlingen ‘om de hoek’. Toen de gemeente nog verantwoordelijk was voor het openbaar onderwijs, heeft ze gestimuleerd dat de huidige school, ondanks alle problemen die daar zijn geweest, zelfstandig bleef. Ook daarom heeft De Dijk toen een nieuw gebouw gekregen. De argumenten voor fusie lijken vooral ingegeven door de financiële problemen van O2G2. Zoals bekend bestaat O2G2 nog maar net 2 jaar en is ze vooral bekend door het ‘gesteggel’ met de gemeente over hoeveel geld nodig is op openbaar onderwijs in de stad in stand te houden.

Met meer dan 13.000 inwoners heeft Beijum in elke ‘hoek’ van de wijk een openbare basisschool. Drie van hen zijn juist gepland en gecombineerd met de buurtcentra, in de wandelgangen ooit ‘schoolbuurtcentra’ geheten. Door de papieren fusie van de beide Beijumkorfscholen is de buurtfunctie van de Beijumkorf aan de Jaltadaheerd al uitgekleed. Wanneer zijn scholen klein, te klein om zelfstandig door te gaan? Komen we de laatste tijd niet juist terug van al die fusiescholen. Is een minimumaantal van 300, door O2G2 genoemd, niet aan de hoge kant? Heeft een kleinere, herkenbare buurtschool ‘om de hoek’ geen meerwaarde meer? De huidige plannen leiden in ieder geval tot een verschraling van het onderwijs, van keuzevrijheid en een lange periode van onrust met alle mogelijke gevolgen van dien. Op 21 mei berichte datzelfde Dagblad van het Noorden over de onrust die in Lewenborg heerst waar vergelijkbare plannen al eerder zijn ge-

presenteerd. De huidige plannen leiden ook dit keer tot een kapitaalvernietiging: •Bij de Beijumkorf ligt het voor de hand dat de locatie aan de Fultsemaheerd verdwijnt. Wat komt dan in dat gebouw? En past alles in de Jaltadaheerd? Of moet daar een verdieping bovenop? •Zowel de Doefmat als De Dijk lijken te klein om alle leerlingen te huisvesten. Vertrek uit het nog nagenoeg splinternieuwe gebouw van De Dijk is kapitaalvernietiging met een grote K. Uitbreiding van de Doefmat op de huidige plek lijkt ook geen schoonheidsprijs te verdienen als het al kan. Nieuwbouw op een andere plek in de wijk? Allemaal naar de Fultsemaheerd? •In de afgelopen jaren is door de gemeente en het Nieuw Lokaal Akkoord fors geïnvesteerd in de schoolomgeving van alle 4 de scholen. Dat geldt voor de verkeersaanpassingen in het kader van een Veilige Schoolom-

Pagina 14: Pssst, boerderijtje kopen?

geving, maar ook de aanpassing van schoolpleinen, bij De Dijk voor meer dan een ton, is betaald uit gemeenschapsgeld, niet door O2G2. Het lijkt ons dat de plannen van O2G2 daarom niet alleen een zaak zijn van het onderwijs. Toekomst en vormgeving van het openbaar onderwijs zijn van wezenlijk belang voor karakter en cultuur van een wijk. We kunnen het ons dan ook niet voorstellen dat besluiten worden genomen zonder fatsoenlijk overleg met ouders en andere betrokkenen in de wijk. Reageren? beijumkrant@hotmail.com foto’s: Willemien Mensinga

Profile for BOB

Beijumkrant mei 2012  

Beijumkrant mei 2012  

Profile for bobbeijum
Advertisement