{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Interview Jannie Weender van De Heerdstee

Plannen 2e fase Groene Long 10 & 11

6 24e jaargang - nummer 3

Deze m 20 pag aand inaʼs!

Maart 2012

20 paginaʼs

Sloop Innersdijk

Pagina 3: Uitkomsten enquête 65+ Pagina 4&5: Veel aandacht voor projecten Nieuw Lokaal Akkoord: - Start bouw Vlindermuur

- Nieuwe hekken Fossemaheerd

n Vanaf plein Oost wordt langzamerhand steeds meer zichtbaar dat de sloop van Innersdijk zijn einde nadert, maar van bovenaf is pas goed te zien wat er al gebeurt is in al die weken dat men al bezig is. Nog een

paar weken duurt het tot ook de voorkant helemaal in puin is en er straks niets meer herinnert aan het eens zo grote gebouwencomplex – foto Bart Luurtsema.

- Voortgang Kleurwijk

Bestuur BOB: Voorstellen hondenuitlaatbeleid College een brug te ver Burgemeester en Wethouders zijn met voorstellen gekomen voor aanpassing van het hondenuitlaatbeleid in de gemeente. Het meest vergaand is het voorstel om in de hele gemeente hondenuitlaters te verplichten de poep van hun hond op te ruimen. Dat voorstel wordt op 12 april in de raadscommissie Beheer en

Verkeer besproken. Op dit moment hoeft opruimen niet in de uitrengebieden en in de goot (naast een verhoogde stoeprand). B&W vinden dat er nog steeds teveel klachten over hondenpoepoverlast binnen blijven komen, ook wat de uitrengebieden betreft. Het College vindt ook dat het normaal ge-

vonden moet zijn dat hondenuitlaters overal de poep van hun hond opruimen. In het buitenland is dat al vaak het geval. Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) vindt de algemene ruimplicht die het college voorstelt, zeker op dit moment, een brug te ver. We wonen en leven zodanig dat we elkaar al snel enige overlast bezorgen. Met onze auto, met onze barbecue, met onze kat, met onze hoge haag of boom, met de uitbouw aan onze woning en ook met onze hond. De kunst is om een redelijk evenwicht te zoeken tussen alle wensen, rechten en verboden. Het bestuur meent wel dat de overlast van hondenpoep ondanks de huidige hondenuitlaatregels nog veel te groot is, mede doordat een aantal uitrengebieden fout gekozen is, de bebording te vaak niet deugt en er veel te weinig sprake is van goede handhaving. Ook in Beijum valt een aantal van de huidige uitrengebieden ongelukkig uit. Een ruimplicht moet uitgangspunt zijn, maar er zijn best uitrengebieden denkbaar en te vinden waar die ruimplicht niet hoeft te gelden zonder dat er te-

veel poepoverlast ontstaat. Handhaving werkt beter bij een evenwichtig beleid. Het BOB-bestuur gaat een brief sturen naar alle leden van de gemeenteraad van Groningen met de volgende voorstellen: - sport- en speelplekken blijven verboden voor honden, extra drukke winkelcentra e.d. ook, - hondenuitlaters moeten overal een ruimmiddel bij zich hebben, - uitgangspunt is een aanlijn- en ruimplicht in de hele gemeente, maar in uitrengebieden geen aanlijn- en geen ruimplicht, - zorgvuldig zoeken naar goede uitlaat- en uitrengebieden, pas inrichting en onderhoud daarop aan, - plaats voldoende afvalbakken waar hondenuitlaters de poep van hun hond in kwijt kunnen, - schaf als gemeente enkele poepzuigers aan zoals die ook elders al in gebruik zijn tegen 'ongelukjes' op bestrating, - zorg voor voldoende handhaving. Het BOB-bestuur stuurt de brief ook naar alle andere bewonersorganisaties in de gemeente. Reageren?: beijumkrant@hotmail.com

Pagina 7: Veel nieuws uit de scholen Pagina 9: De Vensterwijkladder met activiteiten voor kinderen Pagina 10: Beijum Piekfijn?

Pagina 15: Kieken naar Kunst deel 6

Profile for BOB

Beijumkrant maart 2012  

Beijumkrant maart 2012  

Profile for bobbeijum
Advertisement