__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ACtÂžâˆ†â€˘ opo‰ li6š9 s 5 $ Belâ—ŠÂ Â? grĂĽÂ?A ­ de€‚ƒ„…† Aleksandar Nikolić • Aleksandra Sekulić i Ivica Ä?orÄ‘ević • Anica VuÄ?etić •Gradska Gerila • Irena Ristić • KURS • Mariela Cvetić • Marija RadoĹĄ • Miroslav Karić (Remont) • Marijana Cvetković • NebojĹĄa Milikić i Tadej Kurepa • Nikola Radić Lucati • UmetniÄ?ki kolektiv U10 • Urbani Inkubator • Vahida Ramujkić i Noa Treister Kustoskinja: mr Mirjana Boba Stojadinović

www.actopolis.net

https://www.facebook.com/actopolis/


FORMALNO NEFORMALNA – BEOGRADSKA SAMOORGANIZOVANA KULTURNA PRODUKCIJA Kulturna sfera u Srbiji, posebno u Beogradu, dramatično se promenila u poslednjih dvadeset pet godina. Unutrašnje i spoljašnje državne okolnosti izmenjene su do neprepoznavanja usled ratova, sankcija, ogromnih demografskih promena, civilnih protesta, bombardovanja, sunovrata jednog političkog režima i njegova smena drugim, a potom i trećim, teritorijalnog rasparačavanja, dramatičnog opdanja životnog standarda, kontinuirane političke, ekonomske i socijalne nestabilnosti... Za ovo vreme širi kontekst Evrope se i sam nalazi u neprekidnom turbulentnom procesu. Posmatrajući posebno poslednjih petnaest godina na polju kulture u Srbiji, mnoge državne institucije su zatvorene, neke trajno, neke privremeno – uključujući Oktobarski salon, Muzej savremene umetnosti, Narodni muzej; primećuje se opšta festivalizacija kulturne produkcije i potenciranje amaterskog i folklornog stvaralaštva. Zvanična kultuna politika, iako nikada javno artikulisana, nominalno potencira ‘institucije kulture’ nad sektorom profesionalaca u kulturi koji nisu zaposleni u državnim institucijama, stvarajući polarizaciju među profesionalcima koji rade na obe ‘strane’ (iako su u realnosti svi izrazito nedovoljno finansirani). Program „FORMALNO NEFORMALNA. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija”

fokusiran je na pitanja specifikuma konteksta relevantne beogradske kulturne produkcije i poziva na njegovo koncentrisano performativno istraživanje. Program okuplja 14 umetnika, umetničkih grupa i aktera u kulturi različitih usmerenja koji će dati svoj odgovor na pitanja kako, zašto i za koga se produkuje kritička urbana kultura u kriznim vremenima koja u Srbiji traju više od dvadeset pet godina. Šta obeležava ekonomiju kulturne nezavisnosti u Srbiji petnaest godina od početka veka? Koji je kritički potencijal samoorganizovanja? U kojoj meri samoorganizovanje može da obezbedi autonomiju u mišljenju i delanju? Kakav je odgovor institucija na pojavu samoorganizovanja? Kako se umetnici i kulturni akteri pozicioniraju u odnosu na institucije, a kako u odnosu na širu javnost? Samoorganizacija jeste pokušaj artikulacije potrebe za formiranjem platforme razmene kulture i umetnosti koja potiče od strane vaninstitucionalnih pojedinaca, najčešće profesionalca u kulturi, a upućena je na javnost – ona koja potiče ‘odozdo’ i teži ka ‘gore’ – teži produkciji nekomercijalne kulturne klime samoosnaživanja pre nego fokusiranja na finansijske i političke izvore podrške. U kontekstu diskontinuiteta i izrazite društvene, ekonomske i političke nestabilnosti pojavljuje se individualna potreba za produkovanjem

1

smisla u istom trenutku kada se pojedinac suočava sa svojom nemoći. Za razliku od pojma ‘nezavisnih’ aktera u kulturi, koji u praksi najčešće oslikava finansijsku i značenjsku zavisnost koja je kompromitovana praksom nevladinih organizacija1 devedesetih godina, pojam samoorganizacije može da se čita kao težnja ka uspostavljanju relacije prema okolnostima produkcije od dvehiljadite do danas i ustanovljivanja aktivnog odnosa prema njima. Nameće se pitanje: koja je današnja ekonomija sopstvenih stvaralačkih, kritičkih i intelekstualnih potreba i realnih produkcionih uslova u kojima se radi? Važno je da se sagleda veza između institucija i samoorganizovanih, ili samoiniciranih, kulturnih praksi – ona se ispostavlja mnogo jačom nego što se čini na prvi pogled. Jedno ne može da postoji bez drugog. Naime, institucije imaju stalnu potrebu za ‘novim’, ali one same to izgleda ne mogu da proizvedu, već samo da je podrže. U isto vreme samoinicirane kulturne prakse, iako često međunarodno priznate, lokalno su u većini slučajeva marginalizovane; one imaju potrebu za institucionalnim formatom, posebno danas, da im obezbedi prostor i resurse za eksperiment i šire prepoznavanje. Ova veza je toliko jaka da definicija i jedne i druge strane

zavisi od uzajamnog prepoznavanja. Njihove prakse nisu surevnjive, već naprotiv – one se dopunjuju. Učesnici u projektu su Aleksandar

Nikolić, Aleksandra Sekulić i Ivica Đorđević, Anica Vučetić, Irena Ristić, KURS, Mariela Cvetić, Marija Radoš i Miroslav Karić (Remont), Marijana Cvetković, Nebojša Milikić i Tadej Kurepa, Nikola Radić Lucati, Umetnički kolektiv U10, Vahida Ramujkić i Noa Treister. U programu takođe učestvuju i Gradska Gerila i Urbani inkubator, dva

projekta koja su se razvila na inicijativu Goethe-Institut-a u Beogradu. U programskom smislu, pored umetničkog istraživanja u različitim medijima poput izložbi, radionica, urbanih intervencija i umetničkih publikacija, u planu je i niz javnih diskusija. Neke od formalno neformalnih umetničkih produkcija odvijaće se u javnom prostoru, neke u zatvorenim prostorima beogradske alternativne umetničke scene, a neke u prostoru „osvojenom” posebno za ovu priliku. Najveći deo programa odvijaće se tokom maja 2016. godine. Konačno, Beograd će posetiti gosti iz drugih gradova koji učestvuju u projektu ACTOPOLIS – Atine, Bukurešta, Zagreba, Sarajeva, Istanbula, Oberhauzena. Oni će doneti iskustva iz svojih gradova i time spojiti i preplesti ideje i pristupe u okviru ACTOPOLIS-a.

1 „Nagli razvoj nevladinog sektora koji se pojavio u zemljama Zapada rezultat je procesa restrukturisanja države blagostanja. Dalja globalizacija tog procesa desila se nakon pada komunističkog sistema.” – http://en.wikipedia.

mr Mirjana Boba Stojadinović Kustoskinja beogradskog izdanja projekta ACTOPOLIS, April 2016.

org/wiki/Non-governmental_organization#History

2


ACTOPOLIS BEOGRAD FORMALNO NEFORMALNA: BEOGRADSKA SAMOORGANIZOVANA KULTURNA PRODUKCIJA Kalendar dešavanja Actopolis stan @ Bulevar despota Stefana 36 Radno vreme izložbenih postavki: pon-pet 16-19h •• GALERIJA KM8, RETROSPECTIVE LOOPS / Sara Radonja i Ivan Šuletić, Urbani inkubator ••• KAMENZIND BEOGRAD, video „Naš Beograd na vodi”, Urbani inkubator

Sreda, 20. april 2016. u 19h @ Biblioteka Goethe-Institut-a POČETAK BEOGRADSKOG IZDANJA PROJEKTA ACTOPOLIS Predstavljanje projekata i učesnika i kritička diskusija o projektu FORMALNO NEFORMALNA: Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija

Sreda, 11. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan SALON OTVORENE BIBLIOTEKE, Škola urbanih praksi, Gradska Gerila

Zidne novine: Jedan broj Zidnih novina povodom projekta biće dostupan u javnim prostorima u gradu i stanu Actopolisa. Autor KURS

Četvrtak, 12. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan GG DIJALOZI, Pozorište bez prostora, NK Studio, razgovor, Gradska Gerila

BGD ART: Štampani plan grada sa mesečnim programom umetničkih prostora biće dostupan u javnim prostorima u gradu i stanu Actopolisa, uz sajt sa više detalja. Autor Aleksandar Nikolić

Subota, 14. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan HERMES, performativno izvođenje, Puls, Gradska Gerila

Petak, 6. maj 2016. u 20h @ Actopolis stan DA:SEIN ‒ PERFORMATIVNO IZVOĐENJE GRADSKE GERILE

Nedelja, 15. maj 2016. 17‒19h @ Actopolis stan BICIKLISTIČKA KUHINJA BEOGRAD, radionica, Urbani inkubator

10 – 15. maj 2016. @ Actopolis stan Otvaranje izložbi: utorak, 10. maj 2016. u 19h • SAVAMALA 3D MONSTER EXHIBITION, Savamala Walks, Gradska Gerila

Nedelja, 15. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan Javna prezentacija radionice i završni događaj u stanu RECORDING A DAYDREAM (flanerie + photowalk), Savamala Walks, Gradska Gerila 3

Sreda, 18. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan FORMALNO NEFORMALNA: OTVARANJE IZLOŽBE Radovi Umetničkog kolektiva U10, Nikole Radića Lucatija, Mariele Cvetić, Irene Ristić |1| Razgovor

Ponedeljak, 23. may 2016. u 20h @ Actopolis stan Izvođenje PROBE Irene Ristić Istraživanje mogućih vidova samoorganizacije: superstrukcija i modelovanje lokalne kulturne scene kroz niz dijaloga i polimedijski rad.

Utorak, 24. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan |3| Razgovor Javna prezentacija i razgovor o broju ZIDNIH NOVINA za Actopolis.

Kritička diskusija o uslovima rada, saradnji i kulturnoj produkciji u Beogradu

Četvrtak, 19. maj 2016. u 12h @ Plato ispred Filozofskog fakulteta „nedeljiva neotuđiva”; Vahide Ramujkić i Noe Treister ‒ Učitelj neznalica i njegovi komiteti Okrugli sto: Odnos između institucionalne, akademske i aktivističke proizvodnje znanja

Zidne novine su likovno-informativno glasilo koje kroz tekstove i ilustracije promišlja različite društvene teme i kritički se odnosi prema procesima neoliberalnog kapitalizma.

Četvrtak, 26. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan |5| Razgovor Predstavljanje projekta REMONT – STUDIJA SLUČAJA. OPIS POZICIJE Marije Radoš i Miroslava Karić

Normalizacija privatne svojine u svim sferama društvenih odnosa i ljudske egzistencije neprestano nas odvraća od zamišljanja bilo kojih drugih vrsta društvenih odnosa i oblika svojine.

Postoji potreba da se osvetle neodržive pozicije kulturnih modela kako bi se insistiralo na njihovom preoblikovanju i ponovnom organskom integrisanju u drušvene zajednice.

Petak, 20. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan |2| Razgovor o fenomenu Druge scene (Marijana Cvetković) DRUGA SCENA – SAMOORGANIZOVANA PLATFORMA BEOGRADSKE KULTURNE SCENE

Petak, 27. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan |6| Predavanje-performans i razgovor Predstavljanje projekta GAUDEAMUS IGITUR: SAMOORGANIZOVANI UMETNIK U STANJU ODOMAĆENE AGORAFOBIJE Mariele Cvetić

Ovaj istraživački rad tragaće za odgovorom na pitanje zašto je druga scena izbrisana iz pamćenja kulturne javnosti. Autorka polazi od hipoteze da razloge treba tražiti u ideološkom preokretu do koga je početkom ovog veka došlo u Srbiji.

U formi umetničke knjige i javnog predavanja projekat preispituje ulogu (obrazovnih) institucija u vremenu samoorganizovanja u umetnosti.

4


Subota, 28. maj 2016. u 19h @ Actopolis stan MIKRO-REZIDENCIJE ACTOPOLISA 1: predstavljanje projekata u drugim gradovima Actopolisa i razgovor (na engleskom) Gosti iz Istanbula, Sarajeva i Oberhauzena

Ponedeljak, 30. maj 2016. u 19h @ KC Grad Delikatesni ponedeljak: MIKROREZIDENCIJE ACTOPOLISA 2 Gosti iz Istanbula, Sarajeva i Oberhauzena

ACTOPOLIS | ART OF ACTION Project by Goethe-Institut and Urbane Künste Ruhr Head of project: Juliane Stegner (Goethe-Institut Athens) • Concept: Angelika Fitz • Artistic directors: Katja Aßmann; Angelika Fitz, Martin Fritz • Project coordination: Natalia Sartori (Goethe-Institut Athens) • Project management / Urbane Künste Ruhr: Daniel Klemm • Design © NODE Berlin Oslo • Co-Production: Goethe-Institut Ankara: Thomas Lier, Raimund

Četvrtak, 16. jun 2016. u 20h @ Biblioteka Goethe-Institut-a MIKRO-REZIDENCIJE ACTOPOLISA 3: predstavljanje atinskog projekta Actopolisa i razgovor (na engleskom) Glikerija Statopulu, atinska kustoskinja predstavlja njihov program

Nedelja, 29. maj 2016. u 18h @ Actopolis stan |4| Razgovor Predstavljanje projekta „KAMENDINAMIKE” Nebojše Milikića i Tadeja Kurepe Kako vizualizovati i eventualno muralom predstaviti klasne odnose i dinamike na kapitalističkoj periferiji?

Wördemann, Goethe-Institut Belgrad: Matthias Müller-Wieferig, Goethe-Institut Bucharest: Beate Köhler, Evelin Hust, Goethe-Institut Bosnia and Herzegovina: Charlotte Hermelink, Goethe-Institut Croatia: Katrin Ostwald-Richter, Theater Oberhausen: Peter Carp • Curators: Ankara/Mardin: Pelin Tan, Athens: Elpida Karaba / Glykeria Stathopoulou, Belgrade: Boba Mirjana Stojadinović, Bucharest: Stefan Gheniciulescu / Raluca Voinea, Oberhausen: geheimagentur, Sarajevo: Danijela Dugandžić, Zagreb: Ana Dana Beroš ACTOPOLIS BELGRADE • Co-Production: Goethe-Institut Belgrad • Head of project: dr Matthias Müller-Wieferig • Curator: MFA Boba Mirjana Stojadinović • City Guerilla and Urban

Petak, 24. jun 2016. u 20h @ Biblioteka Goethe-Institut-a MIKRO-REZIDENCIJE ACTOPOLISA 4: predstavljanje zagrebačkog projekta Actopolisa i razgovor (na engleskom) Šaša Šimpraga predstavlja zagrebački Actopolis i svoje učešće u njemu

Nedelja, 29. maj 2016. u 18h @ Matrijaršija (Đorđa Čutukovića 13) LOW-FI VIDEO REMEMBERED, REVIVING THE ARCHIVE OF A MICROCINEMA (Aleksandra Sekulić/Ivica Đorđević) Re-vitalizacija jednog arhiva Low-Fi videa: izložba, filmske projekcije i performansi

Četvrtak, 21. jul 2016. u 12h @ Plato ispred MZ Stevan Sinđelić i Vojvode Putnika, Ustanička 194 „nedeljiva neotuđiva”; Vahide Ramujkić i Noe Treister Učitelj neznalica i njegovi komiteti Okrugli sto: Rad je svojina?

Istraživanje mogućnosti internetskog arhiva pokreta Low-Fi videa, uz poseban akcenat na specifičnom kontinuitetu tradicije „radikalnih amatera” u SFRJ.

Nedelja, 29. maj 2016. Izvođenje rada „INICIJATIVE” Anice Vučetić, interno dešavanje

Incubator project coordinator: Zorica Milisavljević • Secretariat: Milica Lalić • Coordinator: Sunčica Šido • Participants: Aleksandar Nikolić, Aleksandra Sekulić & Ivica Đorđević, Anica Vučetić, Irena Ristić, KURS, Mariela Cvetić, Marija Radoš & Miroslav Karić (Remont), Marijana Cvetković, Nebojša Milikić, Nikola Radić Lucati, U10 Art Collective, Vahida Ramujkić & Noa Treister, City Guerilla, Urban Incubator • PR: Ana Đokić • Blog: Sandra Stojanović • Photographer: Marija Piroški • Layout: Kristina Pavlak

www.actopolis.net https://www.facebook.com/actopolis/

Normalizacija privatne svojine u svim sferama društvenih odnosa i ljudske egzistencije neprestano nas odvraća od zamišljanja bilo kojih drugih vrsta društvenih odnosa i oblika svojine.

Jednodnevno okupljanje kolega, angažovanih na polju umetnosti i kulture, s namerom definisanja trenutnog stanja i funkcionisanja lokalne likovne scene, kao i pokušaja postavljanja mogućih smernica u budućem razvoju scene.

Detaljni sadržaj pojedinačnih programa pogledajte na: https://issuu.com/bobaart/docs/actopolis_beograd-programske_kartic

5

ACTOPOLIS | the Art of Action a project by the Goethe-Institut and Urbane Künste Ruhr

Profile for boba mirjana stojadinovic

ACTOPOLIS Beograd maj 2016.  

Detaljni program projekta „FORMALNO NEFORMALNA. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija”

ACTOPOLIS Beograd maj 2016.  

Detaljni program projekta „FORMALNO NEFORMALNA. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija”

Profile for bobaart
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded