Page 1

Kratke upute za korištenje

www.issuu.com

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


Kreiranje korisničkog računa

popuniti obrazac za prijavu

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


Moja knjižnica (My Library) traka s alatima za rad

materijali na policama u mojoj knjižnici prostor za organizaciju materijala

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


Dodavanje vlastitih materijala

odabrati dokumet s vlastitog raÄ?unala

opisati dokument (popuniti obrazac)

kliknuti za dodavanje (upload) materijala

Ana Sudarević, dipl. knjiŞ.


ÄŒitanje, embed dokument se otvara u novom prozoru i ima efekt listanja stranica

embed – kod za dodavanje dokumenta na vlastitu web stranicu

kopirati kod u HTML, na web stranicu link za dokument


Pretraživanje i pregledavanje već objavljenih materijala

upisati ključnu riječ

kliknuti na željeni materijal za pregledavanje Ana Sudarević, dipl. knjiž.

issuu  

upute za korištenje issue alata

issuu  

upute za korištenje issue alata