Page 1


Løsninger der bidrager til et sikkert og sundt arbejdsmiljø


Vi er født nysgerrige Vanens magt fylder ikke meget i vores verden. Vi er hele tiden åbne for nye muligheder for at skabe bedre og mere grønne løsninger. Her høstes for eksempel majs. Kolberne er ofte et spildprodukt. Men hos os er det en vigtig bestanddel i et af vores effektive håndrenseprodukter.


I stadig udvikling siden 1860 Frederik Plum startede sin virksomhed i 1860 i købmands­ gården, Østergade 38 i Assens. Det var en stor virksomhed med savværk, ægpakkeri, korn- og foderstoffer samt en listig skænkestue. Siden 1968 har virksomheden fokuseret på effektive og brugervenlige løsninger til håndhygiejne. Først i 1990erne kom et nyt fokusområde til, nemlig førstehjælpsløsninger til øjenulykker.


Vi lever af at dele og sprede viden Plum er en produktionsvirksomhed. Men det starter med viden. Vi har et tæt samarbejde med bl.a. hudlæger, sikkerheds­organisationer og rådgivende instanser. Vores eksistensberettigelse ligger i evnen til at transformere denne viden til gode produkter og løsninger, der gør produkterne tilgængelige og lette at anvende i hverdagen.


Sund hud og bedre h책ndhygiejne Plum er en fokuseret virksomhed. Og vi har alt, hvad der skal til, for at du kan holde din hud ren og sund.


Mobile øjenskylleløsninger

Plaster sat i system

På alle arbejdspladser med risiko for øjenulykker, bør det være let at få fat i en effektiv øjenskyller. Dette muliggør vi med vores øjenskylleprogram.

Hverdagen er fyldt med små uheld, som blot kræver et plaster. Vores plastersystem løser opgaven let, hurtigt og hygiejnisk.


Det tror vi på - 1

vi udvikler os og hinanden. ­Fagligt, menneskeligt og ­forretningsmæssigt. Uden u ­ dvikling ingen ­resultater.


Innovation starter ofte med et simpelt spørgsmål Med de fleste stationære øjenskylleanlæg, skyller du begge øjne på én gang. Derfor spurgte vi os selv: Hvorfor er der ingen transportable øjenskyllere, der kan det samme? Det er der nu. Plum Duo. Fornyelse starter ofte med et simpelt spørgsmål. Resten er hårdt arbejde.


Kort vej fra viden til produkt Vi deltager i innovationsfora og teknologiudviklingsprojekter. Det er en uundværlig del af vores produktudvikling. Gennem denne indsats er vi med til at sætte nye standarder inden for hud-, hygiejne- og øjensikkerhed. Det gælder både den tekniske funktionalitet, den måde, produkterne er produceret på, samt deres tilgængelighed i brug.


Vi har næse for god kemi Viden er en grundpille i vores innovationsstrategi. Målet er at skabe effektive, men skånsomme produkter. Kan vi finde nye og bedre aktivstoffer, der renser lige så godt? Kan vi finde mere naturlige duftstoffer? Kan vi lave skrubbemidler af naturlige råvarer? Det er spørgsmål som disse, der driver vores udvikling frem.


del 3


En idé er først god, når den kan realiseres Somme tider er vejen fra idé til produktion udfordrende. Især, når vi udvikler og sætter nye ingredienser sammen på måder, ingen har tænkt på før. Men det er besværet værd. For det er her, at vi udvikler produktpaletten og skaber nytænkning.


Det tror vi pĂĽ - 2

vi er ansvarlige over for h ­ inanden og vores omgivelser. Vi ­udviser tillid, og vi samarbejder.


Kvalitet starter med ledelse Hos Plum har vi alle nødvendige certificeringer pü plads. ISO 9001, ISO 22716 og ISO 13485 sÌtter standarden for god kvalitet. Og vi bruger systemerne offensivt. Kvalitetsstyringen er forankret i ledelsen. Ligesom den er en naturlig del af arbejdet i alle led - internt og eksternt.


Kontrol og tillid arbejder sammen Arbejdet i vores laboratorium handler bĂĽde om at udvikle og om at sikre, at vores produkter lever op til vores kvalitetskrav. Her tester vi alt fra rĂĽvarer til det fĂŚrdige produkt og sikrer dermed, at der er styr pĂĽ alle processer i virksomheden.


Miljøhensyn er en del af vores natur Derfor tænker vi miljø ind i alle processer. Både i produktionen, i produkterne, i brugen af de færdige produkter og i bortskaffelsen. Den indsats giver blandt andet udslag i, at vi producerer efter standarden i ISO14001 og har en hel serie af miljømærkede produkter til hudpleje før, under og efter arbejdet.


Sikkerheden er i højsædet Vi går ind for sikkerhed i alle led. Det gælder ikke mindst vores produktionssikkerhed. Vi har for eksempel en back-up af vores spritlager, hvis den primære sikring svigter. Og en back-up af back-up’en, hvis det skulle blive nødvendigt.


Kvalitet starter med orden i eget hus Hvis du besøger vores fabrik, kan du se, at vores indstilling til kvalitet også møder dig i de fysiske rammer og i vores produktionsløsninger. Et eksempel er vores unikke poseprodukter, hvor pose, etikettering og fyldning laves i én og samme proces. Det giver optimal hygiejne, fordi produktet er helt lufttæt forpakket.


Om at tage ansvar Det er en vigtig del af vores vĂŚrdigrundlag at tage ansvar for hinanden og for vores omgivelser. Vi er en del af det omkringliggende samfund og handler derefter.


Det tror vi p책 - 3


vi er åbne og møder verden med ­åbenhed og respekt. Vi søger og deler ­information. Vi lytter ­aktivt og ­nysgerrigt.


Åbenhed er et spørgsmål om kultur Vi ønsker at skabe en virksomhed i udvikling, og arbejde med organisationens kulturelle og sociale kapital. Her er plads til at sige sin mening. Ligefremt og åbent. Nysgerrigheden skal støttes. Så kommer resultaterne!


At møde alle med åbenhed og respekt Vi har masser af holdninger. En god del af disse er baseret på sikker viden om vores fagområde. Ud fra vores faglige udgangspunkt møder vi alle vores kunder, samarbejdspartnere og gæster med nysgerrighed. Det, du ved, som vi ikke ved, kan give nye muligheder. Og omvendt. Sammen udvikler vi os bedre end hver for sig.


Det tror vi på - 4

vi er ærlige og fortæller tingene som de er. Vi håndterer ­fortrolighed, giver ­feedback, tager initiativ til ­dialog og samarbejde.


Et godt produkt starter med råvaren Vi udvælger vores råvarer og leverandører med omhu. Vores leverandører betragter vi som partnere. På den måde fremmer vi et godt og ærligt samarbejde på tværs i værdikæden. Den indsats er efter vores mening væsentlig for at skabe de bedste løsninger for vores kunder.


99,5% af alle ekspeditioner er fejlfri Varerne skal frem. Hver dag. Til rette tid og sted. Det sørger vi for i südan en grad, at 99,5% af alle ordrer kører fejlfrit igennem systemet. Det er vigtigt for os, og viser, at vi tager vores kunder og deres behov alvorligt.


Tilfredse kunder fra Stavanger til Sibirien Plum er i dag eksportør af sæber, cremer, håndrens, plastre og ikke mindst øjenskyl til det meste af Europa. Vi har datterselskaber i Tyskland og Ungarn samt afdelinger i Sverige, Norge, Frankrig og Rusland.


Vi elsker mødet med kunden Det er først i mødet med kunden og markedet, vi kan se, om vores bestræbelser bærer frugt. Rammer vi kundens behov med den rette løsning til rette tid og pris med rette historie? Det er den store eksamen.


Vores løsninger er hverdagstestet I sidste ende er det brugerne, der skal være tilfredse. Det bestræber vi os på hver dag. Både i de professionelle løsninger vi tilbyder, og i den rådgivning, der altid følger med. Vores løsninger er tænkt, produceret og kommunikeret, så de bliver en vigtig brik i et sikkert og sundt arbejdsmiljø.


Industri Hverdagen belaster din hud mere, end du tror. Det kan give store problemer med tør, irriteret og revnet hud, og koste både velvære og sygedage. Derfor skal håndhygiejnen sættes i system med effektiv rengøring og nænsom pleje.

Levnedsmiddel Sundhed Øjenskyl Plaster Dispensere

De hårde negle skal også have en skånevask


Optimal hygiejne ved fødevarehåndtering God håndhygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer er en vigtig del af fødevaresikkerheden. Både for virksomhed og kunde. Vi kan sikre, at den rette håndhygiejne er til rådighed på rette sted. Så er der styr på den del af hygiejnen.


Industri

Levnedsmiddel Sundhed Ă˜jenskyl Plaster Dispensere


Det er ikke kun godt humør, der smitter! Behandling, pleje og omsorg er ofte forbundet med berøring og risiko for smitte. Men en god og tilpasset håndhygiejne kan minimere risikoen for at flytte bakterier og vira fra en person til en anden. Og øge velværet. Så nærvær, håndtryk og berøring fortsat kan være en naturlig del af hverdagen.


Industri Levnedsmiddel

Sundhed Vores produkter virker. Men det er først, når der tænkes håndhygiejne gennem alle led, at indsatsen er effektiv. Derfor arbejder vi med rådgivning, undervisning og kurser, så de, der hjælper, gør det, de skal, på rette vis.

Øjenskyl Plaster Dispensere

At hjælpe dem, som hjælper


Industri Levnedsmiddel Sundhed

Øjenskyl Mange arbejdsprocesser indebærer risiko for uheld. Især øjnene kan være udsatte. Vi anbefaler, at du bruger de foreskrevne beskyttelsesmidler. Og at du altid har en effektiv øjenskylleløsning inden for rækkevidde, hvis uheldet skulle være ude. Så har du gjort, hvad du kan for at minimere skadens omfang.

Plaster Dispensere

Undgå at uheld udvikler sig til alvorlige ulykker!


Industri Levnedsmiddel Sundhed Øjenskyl

Plaster De fleste af hverdagens små uheld kan løses med et plaster. Og med en plasterdispenser sætter du førstehjælpen til de små skader i system. Du løser hurtigt problemet og spilder ikke mere tid end højst nødvendigt.

Dispensere

Hurtig hjælp og tilbage til arbejdet


Plum optimerer håndhygiejnen, skaber tryghed med en øjenskylle­ løsning og sørger for hurtig hjælp til hverdagens små uheld. I alle tilfælde sikrer vi dette gennem vores gennemtænkte dispenserløsninger. Det handler om tilgængelighed. Når produkterne er tilgængelige, bliver de brugt. Og når de bliver brugt, bidrager du til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Industri Levnedsmiddel Sundhed Øjenskyl Plaster

Tilgængelighed er en central nøgle

DispenserE


Plum er mere end et brand Der står mennesker, viden og teknologi bag alle vores produkter. Hovedparten af dem afsætter vi i eget navn, men vi udfører også lønproduktion, ligesom vi producerer en række produkter i private label. Vælg selv den løsning og samarbejdsform, som passer bedst til din virksomhed.

Kontakt os: +45 6471 2112 www.plum.dk


Håndhygiejne • Øjenskyl • Plaster Plum er en vidensbåret, familieejet produktionsvirksomhed. Vi forvandler viden om hud, håndhygiejne og førstehjælp til løsninger, der bidrager til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi kan fjerne både det synlige og det usynlige snavs. Vi kan redde dit syn. Og vi har et plaster, hvis hverdagens små uheld rammer.

Plum  
Plum  

En præsentation af Plum

Advertisement