Page 1

4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

0995222999

TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG

TIỀN ĐIỆN TỬ

BẢO HIỂM

QUỐC TẾ

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019 16:07 | 03/12/2019

Thích 7

Chia sẻ

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ so với tháng trước, dao động từ 5% - 8,7%/năm. 02-12-2019

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở hầu hết kì hạn gửi

01-12-2019

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất 6,8%/năm

02-12-2019

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất là 6,8%/năm

Theo biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 12, lãi suất ngân hàng đối với tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân các kì hạn từ 1 đến 36 tháng dao động từ 4,9%/năm – 8,6%/năm. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2 điểm % so với tháng trước (5% - 8,7%/năm). Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất ngân hàng áp dụng 0,5%/năm; tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hoặc khách hàng mở tài khoản

THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

NHÀ ĐẤT

CHỨNG KHOÁN

DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

1/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

thanh toán, tài khoản kí quĩ không kì hạn, tài khoản vốn chuyên dùng thì mức lãi suất được áp dụng là 0,8%/năm, thấp hơn so với tháng trước 0,2% năm. Đối với kì hạn gửi 1 và 2 tháng, tháng 11 lãi suất ngân hàng lần lượt là 5,4%/năm và 5,45%/năm. Ở tháng này, lãi suất giảm lần lượt xuống 4,9 và 4,95%/năm. Ở kì hạn 3 - 5 tháng, khách hàng gửi tiền được hưởng mức lãi suất 5%/năm; từ 69 tháng, lãi suất ngân hàng tăng dần: 6 tháng có lãi suất là 6,8%/năm; 7 tháng là 6,9%, 8 tháng là 6,95%. Lãi suất ngân hàng 9 tháng và 10 tháng ở mức 7%/năm. Tiền gửi 11 tháng có lãi suất ngân hàng thấp hơn ở mức 6,9% năm. Khi gửi chẵn 1 năm, lãi suất ngân hàng được trả cao hơn hẳn, 7,99%. Khi gửi tiền trong 13 tháng, khách hàng được nhận mức lãi suất là 8,45%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 14, 15 tháng là 7,6%/năm; giảm nhẹ 0,1% so với tháng 11. Kì hạn 16, 17 tháng có lãi suất ngân hàng 7,4%/năm; kì hạn 18 tháng cao hơn những kì hạn gần đó, 7,7%/năm. Từ 19 - 22 tháng cùng ở mức lãi suất 7,5%/năm; kì hạn 23 tháng đang được huy động với lãi suất cao hơn 7,7%/năm, thấp hơn 0,1% so với tháng 11 ở 7,8%/năm. Lãi suất ngân hàng dài hạn 36 tháng đạt 7,8%, thấp hơn tháng 11 ở 7,9%/năm. Đáng chú ý đối với khoản tiết kiệm 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ nhận lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng. Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn đối với tiền gửi tiết kiệm, mức lãi suất áp dụng sẽ là lãi suất tiết kiệm thông thường không kì hạn 0,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank đối với khoản tiền gửi dài hạn tháng 12/2019

TIN THEO NGÀNH HÀNG Bạc

Bạch Kim

Bông - Sợi

Cá da trơn

Cá ngừ

Cà phê

Cacao

Cao su

Chất dẻo

Chè

Da giày

Đá quý

Dầu - Hạt dầu

Dầu mỏ

Dệt may

Điện

Đồng

Đường

Ethanol

Gạo

Gia súc - Gia cầm

THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

NHÀ ĐẤT

CHỨNG KHOÁN

DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

2/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

KÌ HẠN

LÃI CUỐI KÌ (%)

LÃI HÀNG THÁNG (%)

LÃI TRẢ TRƯỚC (%)

KKH

0.50

-

-

1 tuần

0.80

-

-

2 tuần

0.80

-

-

3 tuần

0.80

-

-

1 tháng

4.90

-

4.88

2 tháng

4.95

4.94

4.91

3 tháng

5.00

4.98

4.94

4 tháng

5.00

4.97

4.92

5 tháng

5.00

4.96

4.90

6 tháng

6.80

6.71

6.58

7 tháng

6.90

6.78

6.63

8 tháng

6.95

6.81

6.64

9 tháng

7.00

6.84

6.65

10 tháng

7.00

6.82

6.61

11 tháng

6.90

6.71

6.49

12 tháng

7.99

7.71

7.40

13 tháng(**)

8.45

-

-

14 tháng

7.60

7.30

6.98

15 tháng

7.50

7.19

6.86

16 tháng

7.40

7.08

6.74

17 tháng

7.40

7.06

6.70

18 tháng

7.70

7.31

6.90

19 tháng

7.50

7.11

6.70

20 tháng

7.50

7.09

6.67

21 tháng

7.50

7.07

6.63

22 tháng

7.50

7.05

6.59

23 tháng

7.70

7.20

6.71

24 tháng

8.60 (***)

7.18

6.67

25 tháng

7.70

7.16

6.64

26 tháng

7.80

7.23

6.67

27 tháng

7.80

7.21

6.64

28 tháng

7.80

7.19

6.60

29 tháng

7.80

7.17

6.56

30 tháng

7.90

7.23

6.60

31 tháng

7.90

7.21

6.56

32 tháng

7.90

7.19

6.53

33 tháng

7.90

7.17

6.49

34 tháng

7.90

7.15

6.46

35 tháng

7.90

7.13

6.42

36 tháng

7.90

7.11

6.39

THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

Nguồn: Nam A Bank NHÀ ĐẤT CHỨNG KHOÁN DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

3/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

Ngoài ra, Nam A Bank còn triển khai nhiều sản phẩm huy động khác như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm hưng thịnh, chứng chỉ tiền gửi, ...

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank trực tuyến mới nhất tháng 12/2019 Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, các ngân hàng đều có lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao hơn so với ra quầy giao dịch. Trong đó, lãi suất ngân hàng 6 tháng đạt 8%/năm, cao hơn 1,2% so với gửi ở quầy giao dịch. Kì hạn 36 tháng có lãi suất ngân hàng cao nhất, 8,6%/năm, so với sổ tiết kiệm thông thường ở mức 7,9%/năm. Mức 8,6% cũng là lãi suất ngân hàng cao nhất của Nam A Bank trong tháng này. KÌ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KÌ

01 tuần

0.80

02 tuần

0.80

03 tuần

0.80

Từ 01 đến 05 tháng

4.90

06 tháng

8.00

07 tháng

8.05

08 tháng

8.05

09 tháng

8.05

Từ 10 đến 11 tháng

8.10

12 tháng

8.30

Từ 14 đến 17 tháng

8.35

18 tháng

8.50

24 tháng

8.20

36 tháng

8.60 Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 11/2019 lên tới 8,7%/năm

02-12-2019

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở hầu hết kì hạn gửi

01-12-2019

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 12/2019: Đồng loạt giảm ở các kì hạn dưới 12 tháng Thành Nguyên Theo Kinh tế & Tiêu dùng

THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

NHÀ ĐẤT

CHỨNG KHOÁN

DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

4/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

NGÂN HÀNG

TAG:

Thích 7

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng nam a bank

CÙNG CHỦ ĐỀ Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất ... TÀI CHÍNH CÁ NHÂN -  15:39 | 02/12/2019

12:17

Lãi suất ngân hàng HDBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,4%/năm NGÂN HÀNG - 

Lãi suất ngân hàng

12:42 | 02/12/2019

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất là 6,8%/năm

Bamboo Airways chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV giá 40.000 đồng/cp, cam kết mua lại giá gấp đôi

Lãi suất ngân hàng HDBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,4%/năm Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất là 6,8%/năm Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở hầu hết kì hạn gửi Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất là 7,9%/năm THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

NHÀ ĐẤT

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Nếu không được tăng vốn, những 'ông lớn' ngân hàng có thể phải ngừng cấp tín dụng Tỷ giá đồng Euro hôm nay (3/12): Giá Euro trong nước tăng mạnh NHNN bất ngờ giảm mạnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các TCTD Tỷ giá USD hôm nay 3/12: USD trong nước ổn định trong khi giảm trên thị trường quốc tế

CHỨNG KHOÁN

DOANH NGHIỆP

KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

5/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

TIN MỚI Hà Nội: Diện mạo nhếch nhác tại tuyến đường 3.100 tỉ vừa thông xe THỜI SỰ - 

6 giờ trước

Giá cà phê hôm nay 4/12: Tăng nhẹ 100 đồng/kg, giá tiêu phục hồi hồi HÀNG HÓA - 

6 giờ trước

Đồng Nai thu hồi 531 dự án đầu tư nước ngoài THỜI SỰ - 

7 giờ trước

Lãi suất ngân hàng MBBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,7%/năm TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - 

7 giờ trước

T-Mobile trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai 5G không dây trên toàn nước Mỹ KINH DOANH - 

7 giờ trước

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Bamboo Airways chào bán cổ phiếu BAV cho nhân viên BIDV giá 40.000 đồng/cp, cam kết mua lại giá gấp đôi CHỨNG KHOÁN - 

1 ngày trước

Hé lộ thương vụ đại gia Singapore quản lí quĩ gần 600.000 tỉ đồng sắp thâu tóm VAM Vietnam Fund Management CHỨNG KHOÁN - 

DOANH NGHIỆP - 

1 ngày trước

22 giờ trước

Tỷ giá đồng Euro hôm nay (3/12): Giá Euro trong nước tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 3/12: Tăng trên diện rộng địa bàn Tây Nguyên

TÀI CHÍNH - 

HÀNG HÓA - 

1 ngày trước

Vingroup chuyển giao VinCommerce và VinEco cho Tập đoàn Masan

09:09 | 03/12/2019

Vô tình mua được xe James Bond giá 100 USD, bán lại cho tỉ phú Elon Musk được gần 1 triệu USD KINH DOANH - 

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa khi ông THỜI SỰ HOÁ TÀI CHÍNH ĐẤT CHỨNG KHOÁN Trump nóiHÀNG muốn kéo dàiNHÀthương

DOANH NGHIỆP

08:57 | 03/12/2019

Bất ngờ khoản lãi gần 7.600 tỉ đồng của KINH DOANH

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

Lọc Hóa dầu Bình Sơn tiết kiệm được 800 tỉ 6/7


4/12/2019

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

chiến, Dow Jones có lúc mất hơn 450 điểm

VinCommerce trước khi về tay Masan DOANH NGHIỆP - 

DOANH NGHIỆP - 

10 giờ trước

iShares MSCI Frontier 100 ETF hạ tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam là do qui định về quản lí quĩ, không có bất ngờ CHỨNG KHOÁN - 

Băn khoăn về dòng tiền của ACV khi đầu tư sân bay Long Thành DOANH NGHIỆP - 

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/12 đồng loạt giảm sâu sau khi Tổng thống Trump nói ông có khả năng sẽ lùi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2020.

THỜI SỰ

HÀNG HOÁ

TÀI CHÍNH

NHÀ ĐẤT

CHỨNG KHOÁN

7 giờ trước

DOANH NGHIỆP

6 giờ trước

Dòng tiền thông minh (4/12): Tự doanh CTCK gom 128 tỉ đồng, cổ phiếu bất động sản hút tiền trong phiên CHỨNG KHOÁN - 

Trump muốn kéo dài chiến tranh thương mại với Trung Quốc

10 giờ trước

6 giờ trước

Xáo trộn lãnh đạo ở Alphabet: Sếp tổng Larry Page từ chức, CEO Google lên thay KINH DOANH - 

đồng nhờ thuế 0%?

8 giờ trước

Nikkei: Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối liền Đà Nẵng - Yangon đang dần định hình

Nhà đầu tư 600 tỉ của Cocobay tiết lộ cuộc gặp tay ba với bầu Hiển tại trụ sở SHB

THỜI SỰ - 

NHÀ ĐẤT - 

18 giờ trước

18 giờ trước

KINH DOANH

Trang TTĐTTH Của công ty VietnewsCorp Giấy phép số 34/GP-STTTT do Sở TT&TT TP.HCM cấp ngày 24/8/2016 Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Phường 15 - Bình Thạnh - TP.HCM Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ HỒNG KỸ Hotline: 0995222999 Email: info@vietnambiz.vn Trách nhiệm về thông tin

https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-moi-nhat-thang-12-2019-giam-deu-trong-ngan-han-20191203155554199.htm

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO Tel: 0931589222 (Ms Ngọc) Email: quangcao@vietnambiz.vn

7/7

Profile for Bản Tin Kinh Tế

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019  

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ so với tháng trước, dao động từ 5% - 8,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019  

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ so với tháng trước, dao động từ 5% - 8,7%/năm.

Advertisement