Page 1

bnmo-magazine

8-2011

Nieuwe motorvereniging veteranen Tweede BNMO Veterans Challenge


in dit nummer Colofon Jaargang 71, 2011, nummer 8

8

PTSS-protocol

14

Veterans Challenge

De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en verschijnt acht keer per jaar. Het blad wordt gratis toegezonden aan leden van de BNMO. Verschijningsdata Kareoler 2012: 11 februari, 24 maart, 28 april, 16 juni, 28 juli, 8 september, 27 oktober en 15 december. Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix

Het aantal met behulp van de BNMO ingediende bezwaarschriften tegen de gevolgen van het nieuwe PTSS-protocol is opgelopen tot 170. Volgens BNMOjuriste Miranda Smid is de situatie voor een aantal veteranen nijpend. In de laatste uitzending van VARA’s Ombudsman van dit seizoen op 28 oktober kwamen twee Bosniëveteranen aan het woord die te maken hadden met een forse inkomensderving.

Hoofdbestuur BNMO Algemeen voorzitter: Remco Seijn Algemeen penningmeester: Lei Hermans Algemeen secretaris: Jan Burger Vicevoorzitter: Ronand Luijters Tweede secretaris: Christel Roos Leden: Ed Brouwer en Mark Peters Adres: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474110; fax: 0343-474114 e-mail secretariaat: as@bnmo.nl Redactie Kareoler Christel Roos (hoofdredacteur), Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Aan dit nummer werkten mee: Jeroen Blansjaar, Jan Burger, Ramon van Jaarsveld/Clickshots, Willem Knook, Chris Laarhoven, ministerie van Defensie, Jos Morren, Birgit de Roij, Remco Seijn, Karin Stroo en Leo van de West Omslagfoto: Karin Stroo Redactieadres: Redactie Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA, Nijmegen tel: 024-3481069 e-mail: redactie@kareoler.nl

In de rubriek Lotgenoten een verslag van de succesvolle tweede Veterans Challenge. Veel regen, stormachtige wind, kortom, alle ingrediënten waren aanwezig voor een intensief zeilweekendje voor dertien BNMO-leden. De doelstellingen van de challenge als actief bezig zijn, ontspannen en ontmoetingen met lotgenoten, werden ruimschoots behaald. Verder aandacht voor de komende bijeenkomst op de Basis waarbij kinderen van oudere veteranen elkaar kunnen ontmoeten.

Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen Lithografie/druk: Senefelder Misset Doetinchem © LJP Nijmegen/BNMO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V.477894. Verschijnt ook op geluidsband Foto: privécollectie Jeroen Blansjaar

2

de Kareoler 8-2011


In BNMO Bonus aandacht voor de Nederlandse film Süskind, over de Tweede Wereldoorlog. De film is gebaseerd op een even aangrijpende als adembenemende, waargebeurde geschiedenis, waarbij de joodse Walter Süskind honderden kinderen van transport naar de concentratiekampen wist te redden. Met de prijsvraag kunt u vrijkaartjes winnen voor deze film.

Toekomst van de BNMO Het Hoofdbestuur wenst u allen bijzonder prettige en gezegende kerstdagen, waar warmte, licht en bezinning hopelijk centraal voor u staan. Nu we 2011 afsluiten met een goedgekeurde Veteranenwet (met bijzondere dank aan mevrouw Eijsink) en de minister van Defensie de langverwachte financiële toezegging over de schaderegeling voor de groep ‘oude’ veteranen heeft gedaan, is het alleen nog wachten op zijn antwoord op onze brief van 7 juli. Het is ‘jammer’ dat op 25 oktober binnen twee weken een antwoord werd beloofd, maar begin december nog niets is ontvangen.

Foto: Independent Film

En verder: Kort en bondig nieuwsberichten

4

Bondgenoten 6 Nieuw-Guineaveteraan is lid van motorvereniging Bondsraad verslag

11

BNMO Wegwijzer juridische berichten

12

Van de afdelingen nieuws, nieuwe leden en overlijdensberichten

16

de Kareoler 8-2011

Foto: Jos Morren

22

Win vrijkaarten voor oorlogsfilm Süskind

In de afgelopen periode hebben de besturen niet stilgezeten en heeft medio oktober in een besturenberaad een eerste brainstormsessie plaatsgevonden om te bezien hoe de toekomst van de BNMO zeker kan worden gesteld. Dit beraad krijgt volgend jaar een vervolg. Onderwerpen zoals de activiteiten, onze kernwaarden, de financiering, hoe te ‘verjongen’, meer regionale samenwerking (ook met andere organisaties) en samenwerking/uitbreiding met andere geüniformeerde diensten zijn aan de orde gesteld. Met betrekking tot het laatste heeft op initiatief van het vfonds in de afgelopen periode een bijeenkomst met politiebonden, het Veteranen Platform, het Veteraneninstituut, de Basis en andere organisaties plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal worden onderzocht op welke wijze meer samenwerking op juridisch gebied kan worden bereikt en hoe eventueel een ‘BNMO-andere geüniformeerde diensten’ kan worden opgericht. In deze Kareoler onder meer aandacht voor de bezwaarschriften tegen de gevolgen van het PTSS-protocol, het optreden van Miranda Smid (JZ) in VARA’s Ombudsman, een interview met BNMO-lid Willem van de Veer die lid is van een veteranen motorvereniging, aandacht voor de tweede BNMO Veterans Challenge, de uitreiking van de Audrey Hepburn Trofee en info over het rapport over PX-10. Remco Seijn Voorzitter

3


kort en bondig

Bijdrages: Linde van Deth en Fred Lardenoye

Veteranenwet De Kamerbreed gesteunde initiatiefwet Veteranen werd 1 november unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Veel Kamerleden prezen initiatiefnemers PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink en ex-SP-Kamerlid Remi Poppe voor hun inzet. Ook minister van Defensie Hans Hillen gaf een positief advies over de wet. “Het is mij een eer en genoegen om de Kamer en de regering over alle verschillen heen eensgezind te laten zijn als het om veteranen gaat”, zegt hij in een interview met het veteranentijdschrift Checkpoint. Met deze wet krijgt de bijzondere zorgplicht van Defensie voor veteranen een

De initatiefnemers van de Veteranenwet en de minister van Defensie Hans Hillen in de Tweede Kamer. Foto ministerie van Defensie

wettelijke verankering. De rechtspositie van militairen voor, tijdens en na een militaire uitzending wordt nader omschreven en de toegang tot de zorg wordt nog meer gestructureerd en laagdrempeliger gemaakt. Er komt een onafhankelijke Veteranenombudsman en de definitie van veteraan wordt uit-

Bedrag ‘ereschuld veteranen’ gevonden Minister Hillen van Defensie heeft eindelijk de benodigde 110 miljoen euro gevonden waarmee de ereschuld aan ‘oude’ veteranen ingelost kan worden. Dat heeft de bewindsman op 29 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het betreft de schadeloosstelling van veteranen die een aandoening hebben opgelopen als gevolg van een daadwerkelijke uitzending in het kader van een oorlogs- of vredesoperatie van vóór juli 2007. Veteranen van missies van latere

gebreid met nog actieve militairen met vredesmissie-ervaring, waar voorheen alleen oud-militairen met vredesmissieervaring onder de definitie vielen. Ook komt er een gegarandeerde inkomensvoorziening voor veteranen die na hun uitzending kampen met fysieke of psychische problemen. (LvD)

datum hebben inmiddels wel al een regeling op dit gebied. Het benodigde geld is voor het overgrote deel gevonden bij Buitenlandse Zaken. Zo is 107 miljoen afkomstig van het budget voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)-crisisbeheersingsoperaties. De resterende drie miljoen komt ten laste van de Defensiebegroting. De uitwerking van de regeling vindt plaats in het sectoroverleg met de centrales van overheidspersoneel waar de militaire vakbonden bij zijn aangesloten. Defensie zegt te streven naar een ‘snelle uitvoering’. (FL)

BNMO-lid krijgt Audrey Hepburn Trofee Dienstslachtoffer en BNMO-Lid Jan Gubbels mocht dit jaar de Audrey Hepburn Trofee in ontvangst nemen voor zijn verdiensten als bestuurder voor de gehandicaptensport in Nederland. Deze trofee wordt sinds 1968 jaarlijks uitgereikt door de BNMO en Gehandicaptensport Nederland aan een sporter of organisatie die zich verdienstelijk maakt op het terrein van de gehandicaptensport. Tussen de wereldberoemde, inmiddels overleden actrice Audrey Hepburn en de BNMO bestond een hechte band. Met haar toestemming heeft de BNMO besloten de wisselprijs naar haar te vernoemen. Gubbels kreeg de trofee op 10 november uitgereikt door BNMO-voorzitter Remco Seijn en André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF, tijdens het gala van het Fonds Gehandicaptensport Nederland in het Olympisch Stadion. Gubbels is 28 jaar als vrijwilliger verbonden aan het Fonds Gehandicaptensport, waarbij hij zich inzet om sport voor gehandicapten mogelijk te maken. Hij organiseert de zogenoemde Shoot Outs tijdens de rust van wedstrijden betaald voetbal van VVV, waardoor een groot publiek geïnformeerd wordt over

4

Vlnr André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF, BNMO-voorzitter Remco Seijn, voorzitter Fonds Gehandicaptensport Nike Boor en de winnaar van de Audrey Hepburn Trofee Jan Gubbels. Foto: Ramon van Jaarsveld/Clickshots

het gehandicaptenvoetbal. Ook is hij onder meer oprichter en organisator van Demo Doedag, een demonstratiedag van gehandicaptensport voor de regio groot Venlo. Daarnaast is hij coördinator betaald voetbal bij Fonds Gehandicaptensport. Aan de trofee heeft de BNMO ook een geldbedrag van € 3.000,- verbonden, dat Gubbels mag toekennen aan een doel binnen de gehandicaptensport. (LvD)

de Kareoler 8-2011


Eerste digitaal aangemaakte veteranenpas uitgereikt De eerste digitaal aangemaakte veteranenpas is vorige maand uitgereikt aan scheidend Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee (foto). Naast Bertholee kregen ook matroos der eerste klasse Vivian Mulder, korporaal Lionel van den Enk en fuselier der eerste klasse Nick van der Sluijs hun veteranenpas uit handen van de Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm. De representant van de Koninklijke Marechaussee kon vanwege dienstverplichtingen niet aanwezig zijn en kreeg gelijktijdig zijn veteranenpas van zijn brigadecommandant uitgereikt. Iedere militair die op missie is geweest, ontvangt nu bij dienstverlating automatisch de veteranenpas, samen met het Draaginsigne Veteranen en het Handboek Veteraan. “Goed werkgeverschap is zeer belangrijk bij Defensie, maar ook bij het verlaten van de dienst blijven we verantwoordelijk voor onze mensen. De digitalisering van de veteranenpas is hiervan een mooi voorbeeld. Het gaat om de relatie tussen Defensie en de veteraan. De veteraan

moet weten dat hij altijd kan terugvallen op Defensie”, aldus Van Uhm bij de uitreiking. Met deze nieuwe procedure wordt eindelijk een belofte van voormalig staatssecretaris Cees van der Knaap ingelost. In 2007 werd door de toenmalige Inspecteur der Krijgsmacht

Foto: Leo van der West/Vi

Leger VS doet Lariam in de ban Het Amerikaanse leger heeft na dertig jaar besloten om te stoppen met het voorschrijven van het antimalariamiddel Mefloquine, ook wel Lariam genoemd. Lariam is al jaren in opspraak vanwege de soms ernstige bijwerkingen. De Amerikaanse legerarts Remington Nevin, die onderzoek deed naar Lariam, juicht het besluit toe. “Mefloquine is een zombiedrug. Het is gevaarlijk en er zou al jaren geleden een verbod op moeten zijn geweest”, aldus de Amerikaanse epidemioloog en majoor-arts tegenover het persbureau Associated Press. Overigens wordt het middel door de Amerikaanse marine nog wel voorgeschreven. Ook de Nederlandse krijgsmacht schrijft het middel nog steeds voor, hoewel het ook hier omstreden is. Zo werd in de jaren negentig onderzoek gedaan naar het zogeheten Cambodja Klachten Complex (CKC), waarmee onverklaarbare ziekteverschijnselen van in 1992 en 1993 naar Cambodja uitgezonden militairen werden aangeduid door Defensie. Het ging daarbij om klachten als concentratieproblemen,

de Kareoler 8-2011

en Inspecteur der Veteranen luitenantgeneraal Van Baal al eens symbolisch de veteranenpas uitgereikt, maar vervolgens slaagde de Defensieorganisatie er maar niet in om dit voor alle dienstverlaters met uitzendervaring te regelen. (FL)

geheugenverlies, slaapstoornissen, oververmoeidheid en allerlei onverklaarbare ontstekingen. Klachten die deels ook genoemd worden als bijwerkingen van het antimalariamiddel Lariam, dat in Cambodja aan uitgezonden Nederlandse militairen werd verstrekt. Een onderzoek dat in opdracht van Defensie werd gedaan door de Nijmeegse Radboud Universiteit constateerde in december 2000 dat maar liefst 17 procent van de naar Cambodja uitgezonden militairen aan genoemde klachten leed. Een eenduidige oorzaak werd echter niet gevonden. De betrokken deskundigen sloten vanwege het late tijdstip van het onderzoek Lariam als boosdoener ook niet helemaal uit. De aanbeveling van de begeleidingscommissie onder leiding van oud-D66 senatrice Marie-Louise Tiesinga-Autsema om bij uitzendingen voortaan een betere registratie van vaccinaties et cetera te laten plaatsvinden, werd door Defensie overgenomen. Voorts werd de maatregel ingevoerd dat Lariam voortaan vier weken voor uitzending al ingenomen moet worden teneinde in geval van (ernstige) bijwerkingen een alternatief middel voor te kunnen schrijven. (FL)

5


bondgenoten BNMO’er Willem van de Veer is lid van motorvereniging veteranen

Ervaringen delen en kilometers maken Oud-marinier en BNMO-lid Willem van de Veer rijdt al 53 jaar motor. Dat deed hij al voordat hij als dienstplichtige voor bijna twee jaar werd uitgezonden naar Nieuw-

Guinea. Sinds kort heeft hij zich aangesloten bij de net opgerichte motorgroep voor veteranen DVBA. “Het gaat vooral om het contact met andere veteranen. Je bent onder elkaar.”

Door: Linde van Deth Foto: Karin Stroo

W

illem van de Veer rijdt al motor sinds zijn 18e. Hij maakt nu minder kilometers dan vroeger, maar zeker in de zomer maakt hij nog graag motorritten. Zijn vrouw Martina vertelt dat ze vroeger, toen hun zoon nog klein was, door heel Europa hebben getoerd. “We gingen samen op de motor, met onze zoon in het zijspan en een tent mee. We zijn zelfs tot de grens van Finland en Rusland geweest.” Reizen doet het echtpaar nog steeds. De afgelopen 25 jaar hebben ze over de hele wereld gereisd en landen bezocht als Indonesië, Cambodja, Tibet, Peru, China en Vietnam. Onlangs maakten ze nog een motortocht door Amerika, met hun zoon, die ook motor rijdt. Sinds kort is Willem lid van de net opgerichte Dutch Veterans Bikers Association (DVBA). De associatie heeft inmiddels al 124 leden. Deze groep is toegankelijk voor alle motorrijdende (ex-)militaire veteranen. Een bepaald merk motor is niet verplicht en ze zijn nadrukkelijk géén MC. “Het gaat om ervaringen delen, herinneringen ophalen

6

en lekker veel kilometers maken”, geeft Joegoslaviëveteraan en voorzitter Hans Dolstra aan. Ook het gezin van de veteraan hoort er wat deze groep betreft gewoon bij. “In eerste instantie ging het mij om het contact met andere veteranen. Het niveau van de gesprekken is gelijk, je bent onder elkaar”, vertelt Willem. “Maar de insteek van de DVBA spreekt me ook aan. Dat je niet een Harley hoeft te hebben om lid te worden, ik hou er niet van als me dingen opgelegd worden. En dat je gezin ook welkom is. Zo kan mijn zoon ook een keer mee met een rit.”

Nieuw-Guinea

Toen Willem 18 was, moest hij opkomen voor zijn dienstplicht. “Ik had nooit iets gehad met dat militaire gedoe. En ik wilde eigenlijk motorordonnans of chauffeur worden, maar ik werd marinier”, vertelt hij. Toen hij eenmaal in Doorn zat, hoorde hij na een aantal maanden dat hij uitgezonden zou worden, dat was begin 1961. “Ik had wel aangegeven dat ik naar de West zou willen, maar ik heb nooit iets over Nieuw-Guinea gezegd. Ze deelden briefjes uit en op die van mij stond Nieuw-Guinea.” Binnen

een week zat hij in het vliegtuig op weg naar het land waar hij bijna twee jaar zou blijven. Er was niet eens tijd om afscheid te nemen van zijn familie en Martina, met wie hij toen al verloofd was. “We hebben alle brieven en kaarten nog uit die periode”, vertelt Martina. “De hele reis erheen met het vliegtuig was al een heel avontuur. We vlogen via Scandinavië en over de Noordpool, waar ik vanuit het vliegtuig het noorderlicht zag. Ik krijg nog kippenvel als ik daaraan denk. Dat was prachtig.” Hij werd geplaatst in Manokwari. Zijn begintijd in Nieuw-Guinea was wennen. “Het leek alsof je een sauna ingegooid werd. En alles was nieuw. De tweede nacht had ik gelijk in mijn eentje de hondenwacht bij een munitiebunker. Ik was bang door al die vreemde geluiden. En er waren vreemde dieren. Zo werd ik een keer midden in de nacht wakker, ik dacht dat er een natte doek op mijn gezicht lag. Het bleek een enorme kikker te zijn!” De mariniers moesten vooral patrouilles lopen, soms van een week of langer, om het gebied te controleren op infiltranten. In het begin kwamen die met een prauw aan land, later werden ze ook gedropt uit vliegtuigen. “We hadden altijd Papoeagidsen mee. Zonder hen waren we hopeloos verdwaald, zij waren onze verkenners. Ik vind het schandalig hoe die later behandeld zijn. Ze hebben nooit een onderscheiding gekregen en zijn gewoon in de steek gela-

de Kareoler 8-2011


ten.” Na de overdracht van NieuwGuinea keerde Willem terug naar Nederland en kon daar weer aan de slag met het werk dat hij had voordat hij op uitzending ging, bij de bestrating in Amsterdam.

Reizen

Toen Willem en Martina 25 jaar getrouwd waren, zouden ze eigenlijk naar Amerika gaan. Tot hij dia’s zag van een reis naar NieuwGuinea, toen wilde hij terug. “Ik wilde mijn vrouw het land laten zien. Toen we terugkwamen van die reis, wilden we eigenlijk gelijk weer gaan. En het jaar daarop zaten we er dus weer.” Inmiddels is de veteraan al vijf keer naar NieuwGuinea gereisd en Martina drie keer. Tijdens zijn laatste reis in 2004 nam hij 1.000 euro mee, dat bedrag had hij ingezameld onder veteranen. Daarvan kocht hij onder meer matrassen en speelgoed voor een weeshuis. “We nemen altijd van alles mee”, vertelt Martina. “Kleren, en ik haal altijd hier bij de opticien allemaal brillen die ik daar bij de missiepost afgeef.” Tijdens hun eerste reis naar het land begonnen voor Willem de problemen, hij kreeg ontzettende nachtmerries en schopte dan om zich heen. “Er is vooral één gebeurtenis die bij mij opspeelt. Tijdens een patrouille is mijn kameraad, mijn slapie, verongelukt. We waren allemaal als broers voor elkaar. We moesten een heel snelstromende kali oversteken. Hij stond op een rots en gleed uit. Ik zag het gebeuren en zag hoe hij werd meegesleurd. Met een luitenant ben ik hem gaan zoeken. We hebben de oevers afgezocht, maar konden hem eerst niet vinden. Toen zagen we hem tussen de rotsen. Hij zag er afschuwelijk uit, helemaal bont en blauw. Ruim een uur hebben we mond-op-mondbeademing toegepast, maar hij is gestorven.” Ze wilden hem niet daar begraven, dus

de Kareoler 8-2011

Oud-marinier Willem van de Veer.

hebben Willem en zijn luitenant zijn slapie tussen hen in helemaal teruggedragen naar de bivak. Het was een tocht van twee uur, door de jungle. “Eenmaal daar heeft die luitenant nog wat uitgehaald. We moesten hem eigenlijk daar begraven. Maar de luitenant zocht via de radio contact met de basis en zei dat we een zwaargewonde hadden en vroeg hoe we die vervoerd konden krijgen. De oplossing was met een klein vliegtuigje van de Amerikaanse missie, we hebben toen nog een hele landingsbaan vrijgemaakt, want die was er niet. Toen dat vliegtuigje er was, hebben we gezegd dat hij overleden was en ze hebben hem meegenomen. Wij hebben zijn begrafenis gemist, omdat het voor ons nog drie dagen teruglopen was.”

BNMO

Vanwege zijn klachten kwam Willem onder meer bij Centrum ’45 en het Sinai Centrum terecht en

vijftien jaar geleden werd hij ook lid van de BNMO. Inmiddels kan hij beter vertellen over wat hij meemaakte. “Het is fijn om te praten met mensen die weten wat je hebt meegemaakt. Sommige mensen snappen niet waarom ik terugga naar Nieuw-Guinea. Maar ik zie het als een verwerkingsproces. Ik wil de confrontatie aangaan.” De oud-marinier is ook altijd blijven werken. “Dat was ook een goede afleiding. Dat heb ik sowieso nodig. Ik moet bezig zijn. Rommelen met de motor of ritten maken. Vroeger ging ik wel eens Ardenner ham halen in de Ardennen. Die heb je hier ook, maar dan had ik weer een mooie motorrit! Ook het reizen is een goede afleiding, je ziet steeds nieuwe dingen. Gelukkig zijn mijn vrouw en ik avontuurlijk ingesteld. Het reizen doet me goed.” Kijk voor meer info op: www.dvba.veteranen.nl

7


ACTUEEL Bezwaarschriften tegen gevolgen nieuw PTSS-protocol lopen op tot 170

‘Financiële nood sommige veteranen nijpend’ Het aantal met behulp van de BNMO ingediende bezwaarschriften tegen de gevol-

gen van het nieuwe PTSS-protocol is opgelopen tot 170. Diverse Tweede Kamerleden onderstreepten onlangs dat de ingrijpende financiële gevolgen hiervan voor vete-

ranen onacceptabel zijn. Maar ondanks toezeggingen is een brief over deze problematiek van BNMO-voorzitter Remco Seijn nog niet beantwoord door minister van Defensie Hans Hillen.

Door: Fred Lardenoye Foto: Jos Morren

onder dezelfde voorwaarden van een DIG en het MIP.

n de laatste uitzending van VARA’s Ombudsman van dit seizoen op 28 oktober kwamen twee Bosniëveteranen aan het woord die te maken hadden met een forse inkomensderving. Irving Martir, in 1996 uitgezonden naar Bosnië, zag zijn militair invaliditeitspensioen (MIP) als gevolg van een herkeuring volgens het drie jaar geleden ingevoerde PTSS-protocol dalen van 85 naar 20 procent. Nog in de uitzending werd namens Defensie medegedeeld dat de verlaging ongedaan werd gemaakt. Gezien de uitslagen van eerdere keuringen blijkt hij recht te hebben op de aanvullende overgangsregeling die daarvoor in het leven is geroepen. Bij Bosniëveteraan Ton van den Oetelaar, die in 1993 naar Sarajevo werd uitgezonden, wordt voor PTSS geen dienstverband erkend, terwijl hij wel een Draaginsigne Gewonden (DIG) heeft ontvangen. In een toelichting erkent Defensie in dit verband een probleem en zegt te werken aan een eenduidige richtlijn aangaande toekenning

170 Bezwaarschriften

I

8

Van den Oetelaar heeft met behulp van de BNMO een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om geen dienstverband te erkennen. Na de uitzending van de VARA kwamen er bij de BNMO nog twintig nieuwe gevallen binnen die tot een bezwaarschrift geleid hebben. Daarmee is het aantal bezwaarschriften al opgelopen tot 170. Volgens BNMO-juriste Miranda Smid is de situatie voor een aantal veteranen nijpend. “Zelfs zo dat de woonlasten niet meer kunnen worden opgebracht met zelfs gedwongen verhuizingen tot gevolg.” De uitzending van VARA’s Ombudsman kwam tot stand naar aanleiding van een afgewezen bezwaarschrift van een BNMO-lid. Het tv-programma vroeg de BNMO om medewerking. Ook leden van de Tweede Kamer werden in de uitzending om commentaar gevraagd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde het ‘een schande’ dat sommige veteranen aan hun lot werden overgelaten of om ze met een ‘slecht pensioen te

laten stikken.’ Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA), die vorige maand ‘haar’ initiatiefwet Veteranen Kamerbreed door de Tweede Kamer wist te loodsen, wees op het belang van het oordeel van de behandelend arts. “Hij kent de veteraan en zijn gezin als geen ander en zijn oordeel moet leidend zijn.” Volgens CDA- Tweede Kamerlid Michael Holtacker moet er een gesprek plaatsvinden tussen de keuringsarts en de behandelend arts als er verschillen in inzicht zijn over de mate van invaliditeit. “Dan is er iets niet goed en dat is onacceptabel.”

Omgekeerde bewijslast

Enkele maanden schreef BNMOvoorzitter Remco Seijn een brief naar minster van Defensie Hans Hillen over deze problematiek (zie ook de Kareoler 5-2011). Daarin zet hij de bezwaren tegen de gevolgen van het PTSS-protocol nog eens uiteen: het feit dat de diagnose PTSS van de behandelaar door het ABP niet wordt overgenomen en de gevallen waarin geen dienstverband wordt erkend vanwege een ‘al bestaande persoonlijkheidsproblematiek’. In dat laatste geval is dat kennelijk niet bij de keuring onderkend, waardoor betrokkene toch wordt uitgezonden. ‘De BNMO pleit ervoor dat Defensie in dat soort gevallen aansprakelijkheid dient te aanvaarden voor de schade die veteranen hebben opgelopen nu zij ondanks persoonlijke kwetsbaarheid zijn uitgezonden’, aldus

de Kareoler 8-2011


de BNMO-voorzitter in de brief. In de brief pleit Seijn ook voor het hanteren van een omgekeerde bewijslast om het in het protocol bedoelde uitgangspunt van ruimhartigheid ten aanzien van dienstverbanderkenning vorm te geven. Een pleidooi dat in elk geval op steun kan rekenen van SP-Tweede Kamerlid Van Dijk. “Veteranen met PTSS moeten serieus genomen worden. Dus als er sprake is van PTSS en Defensie is van mening dat het niet door de uitzending is veroorzaakt, moet het ministerie daarvoor bewijzen leveren”, aldus het Tweede Kamerlid in de uitzending van VARA’s Ombudsman.

Teleurstellend

Het was ook de SP die tijdens de behandeling van de initiatiefwet in de Tweede Kamer op 27 oktober aan minister Hillen van Defensie vroeg wanneer de BNMO-brief beantwoord zou worden. Na enig aandringen volgde de toezegging van Hillen dat de brief binnen twee weken beantwoord zou worden, maar bij het ter perse gaan van de Kareoler was er nog geen reactie op de brief binnen. BNMO-juriste Smid: “Dat is teleurstellend en laat veteranen die een bezwaarschrift hebben ingediend

BNMO-juriste Miranda Smid: “Niemand kan beweren dat dit strookt met de zorgplicht van de minister van Defensie.” Foto: Jos Morren

noemt zij ‘window dressing’. “Dat is maar een van de vele gevallen die een korting hebben gekregen of nog met korting te maken zullen krijgen. Bovendien kunnen veteranen die niet een medische eindtoe-

Tweede Kamerlid Angelien Eijsink: “De behandelend arts kent de veteraan en zijn gezin als geen ander en zijn oordeel moet leidend zijn.” nog langer in grote onzekerheid, terwijl de situatie voor een deel van hen door de substantiële korting op het MIP financieel nijpend is.” Dat Bosniëveteraan Martir in de uitzending van de VARAombudsman alsnog zijn oude percentage MIP toegezegd kreeg in het kader van de overgangsregeling,

de Kareoler 8-2011

stand hebben bereikt, geen beroep doen op de overgangsregeling en dat is en blijft een kwalijke zaak. Zeker als men bedenkt dat deze groep dus nog volop geacht wordt behandeld te moeten worden – ze hebben immers geen medische eindtoestand – en dus per definitie nog kwetsbaar is. Niemand kan

beweren dat dit strookt met de zorgplicht van de minister van Defensie.” Smid wijst ook op de inmiddels aangenomen Veteranenwet. “Het is strijdig met de bepaling die daarin juist opgenomen is om veteranen die nog onder behandeling staan een inkomensgarantie te bieden. Want in zulke gevallen is ook nog geen sprake van een medische eindtoestand.” Genoeg reden voor de BNMO om opnieuw aan de bel te trekken. Een rappel-brief naar minister Hillen is in de maak en er wordt contact gelegd met Tweede Kamerleden om een vervolg te geven aan hun eerder gedane uitspraken. PvdAKamerlid Eijsink liep daar in de tvuitzending al op vooruit: “We moeten hierin samen met de minister tot een oplossing komen.”

9


  Wilt u er in de wintermaanden even lekker tussen uit? Genieten van een sfeervolle ambiance, een uitstekende verzorging en het idyllische Drentse landschap van heide, vennetjes en schilderachtige brinkdorpen? BTR International heeft speciaal voor BNMO-leden een aantrekkelijk arrangement naar Senior Hotel Oringer Marke ***, gelegen in het brinkdorp Odoorn, samengesteld. Inclusief GRATIS passe-partout voor toegang tot 4 verschillende musea.

                  BTR Senior Hotel Oringer Marke ***



Het hotel is ideaal gelegen aan de brink van het dorpje Odoorn en biedt u een sfeervolle ambiance. Zo beschikt het hotel over een lounge, gezellige brasserie, bar en een goed restaurant. Daarnaast vindt u er zes bowlingbanen en een sauna (tegen betaling). Er is een lift aanwezig. De kamers zijn keurig ingericht en voorzien van badkamer met douche of bad en toilet, tv en telefoon. Op aanvraag zijn er mindervalidekamers beschikbaar.

  €

Inclusief: • 4 x logies in tweepersoonskamer • 4 x een uitgebreid ontbijt van buffet • 3 x een 3-gangen keuzediner • 1 x een Candlelightdiner • GRATIS: 4 avonden van 18.00 tot 23.00 uur drankjes: koffie, thee, frisdrank, bieren, jenevers en wijnen • GRATIS: passe-partout voor toegang tot 4 musea Exclusief: • toeslag 1-persoonskamer • reserveringskosten • calamiteitenfonds

Drenthe

€ 50,00 € 15,00 € 2,50

Van authentieke dorpen tot sfeervolle steden, een afwisselend landschap, rijk verleden en gastvrije mensen. Drenthe heeft het allemaal en is in elk jaargetijde een heerlijke vakantiebestemming. Vanuit Odoorn kunt u mooie wandelingen of fietstochten maken of er op uit naar de vele bezienswaardigheden. Het hunebedcentrum van Borger, herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Noorder Dierenpark in Emmen liggen allemaal op korte afstand van het hotel. Bij het arrangement krijgt u tevens een gratis passe-partout waarmee u toegang krijgt tot 4 verschillende musea, zoals het Smalspoormuseum in Erica en het Gevangenismuseum in Veenhuizen. GROEPSREIZEN VOOR ALLE BNMO-AFDELINGEN Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw afdelingsgroepsreis, waarbij uw groep uiteraard ook profiteert van de vele voordelen die BNMO-pashouders genieten bij BTR International: • Dagtochten per luxe touringcar of sfeervol partyschip naar de leukste plekjes van Nederland. • Busexcursiereizen naar binnen- en buitenland op basis van een ‘Alles Inclusief’ verzorging. • Perfect verzorgde riviercruises met het M.P.S. Brillant over de mooiste rivieren van Nederland en Duitsland. 




Bondsraad stemt in met beleidsplan komende drie jaren

BNMO zet in op meer samenwerking Meer samenwerking met vakbonden en veteranenorganisaties, dat is een van de uitkomsten van de Bondsraad die op 17 november in Doorn werd gehouden. Als een van de voorbeelden daarvan werd een presentatie

gegeven van het Buddy Supportproject, waarin de BNMO samenwerkt met onder meer het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut. Door: Jan Burger Foto: Jos Morren

O

p de Bondsraad van de BNMO werd het beleidsplan voor de komende drie jaren en de daarbij behorende begroting besproken. Er was veel instemming voor beide stukken. De BNMO probeert op basis van dit plan en deze begroting met het vfonds en de Basis tot meerjarenafspraken te komen. Voor de uitwerking en actualisering van het plan is de inzet van alle afdelingen van groot belang. Op grond van de goede ervaring in oktober zal er op 13 en 14 april 2012 weer een besturenberaad plaatsvinden. De afdelingsbesturen zullen in regionaal verband dit volgende besturenberaad voorbereiden.

Buddy Support

Het vfonds stimuleert de door hem gesubsidieerde instellingen om meer samen te werken. In dat verband zal de BNMO samen met de vakbonden gaan werken aan de vorming van een sterk juridisch adviesbureau, waarin ook de BNMO-juristen een plek hebben. De ambitie van de BNMO is om in dat proces ook de sociaal-juridisch adviseur weer terug te krijgen die door de Basis was geschrapt. Voorts zal de BNMO meedenken met politieorganisaties over een goede opvang en nazorg voor politiemensen en hun thuisfront.

de Kareoler 8-2011

Oud-legerarts Gertjan Gort presenteerde het Buddy Supportproject.

Als een voorbeeld van een geslaagd samenwerkingsproject werd op de bondsvergadering door oudlegerarts en zorgcoördinator bij het regiment Stoottroepen (BOSS) Gertjan Gort een presentatie gegeven van Buddy Support. Dit project leidt tot meer samenwerking tussen de verenigingen voor veteranen, dienstslachtoffers en familieleden, maar ook met de ontmoetingscentra die her en der in het land zijn gekomen. Het project moet leiden tot een goede afstemming tussen de vrijwillige kameradenhulp en de professionele zorg. Voor de BNMO is het werk van contactpersonen en coördinatoren van groot belang. Dit jaar is veel werk verricht om de ontmoetingscentra op één lijn te krijgen. Er is een kwaliteitshandboek opgesteld en de centra trekken gezamenlijk op. Ook het Veteranen Platform zet zich sterk in voor dit project.

World Veterans Federation

Samenwerking op internationaal niveau blijft van groot belang. Zo was BNMO-voorzitter Remco Seijn onlangs aanwezig op een conferentie van de mede door de BNMO opgerichte World Veterans Federation (WVF), waarin de uitwisseling tussen de West-Europese landen de kracht van een wereldfederatie duidelijk maakte. Ieder land heeft zijn eigen ervaringen in de zorg voor (oud-)militairen en daarbij kan van elkaar geleerd worden. De WVF is de financiële problemen echter nog niet te boven. Ten slotte was er op de Bondsraad ook aandacht voor meer huishoudelijke zaken. Zo werd de raad enkele jaren geleden ingesteld om de besluitvorming in de BNMO sneller en democratischer te laten verlopen. Daardoor is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vervallen. De Bondsraad kan nu vier maal per jaar belangrijke besluiten nemen, maar dan moeten de afdelingen zich wel goed kunnen voorbereiden op de agendapunten. Op verzoek van de afdeling Friesland zal het Hoofdbestuur daarom de Bondsraadstukken steeds een kleine maand van te voren verspreiden. Voorts kon penningmeester Lei Hermans melden dat de BNMO weer een gezonde financiële huishouding kan voeren, maar dat het vfonds al heeft aangekondigd dat het de komende jaren krapper zal worden. In de toekomst zullen de afdelingen steeds meer overgaan op internetbankieren bij één bank. De Financiële Raad zal met de penningmeester werken aan een nieuwe begrotingssystematiek.

11


bnmo wegwijzer PTSS en suikerziekte Al eerder schreef mijn collega mr. M. Smid in de Kareoler van juli/augustus 2006 over PTSS en suikerziekte. Aanleiding was een teleurstellende uitspraak van de

een verergering van de ziekte zelf is en géén verergering van een complicatie.

opnieuw een zaak aan de rechter voorgelegd. Met een toch verrassende uitkomst.

Uitspraak

hoogste bestuursrechter over het verband tussen beide. Onlangs hebben we

Een van onze BNMO-leden vraagt in 2007 een hoger militair invaliditeitspensioen aan vanwege zijn toegenomen klachten en beperkingen. Deze verhoging wordt door Defensie bij de beslissing van februari 2008 niet toegekend. Hiertegen hebben we bezwaar gemaakt. Na twee nieuwe psychische rapporten wordt uiteindelijk toch een verhoging toegekend. Helemaal tevreden waren wij echter nog niet. Voor de verergering van de suikerziekte werd namelijk geen (verergerend) dienstverband aangenomen en dus ook geen extra percentage invaliditeit toegekend. Defensie baseerde zich bij deze weigering op een eerdere uitspraak uit 2004 van de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. De Raad vond destijds dat een verergering van de complicaties van de suikerziekte niet voldoende was voor het aannemen van een verergerend dienstverband. Defensie stelde ook nu weer dat in het geval van ons BNMO-lid dat er alleen sprake is van een verergering van de compli-

catie van de ziekte, te weten een permanente ontregeling van de glucosewaarden. En dus niet van de ziekte zelf.

Suikerziekte

Bij de rechtbank hebben we allereerst eens uitgelegd wat suikerziekte nu precies is. Dit is allemaal eenvoudig te vinden op de website van de Diabetesvereniging: ‘Normaal regelt het lichaam dat er precies genoeg insuline is om de bloedsuiker te verwerken. Zo blijft de bloedsuikerspiegel altijd binnen bepaalde grenzen. Bij diabetes (suikerziekte) is dit evenwicht weg. Als het lichaam geen of te weinig insuline aanmaakt, blijft de bloedsuiker in het bloed zitten en kan dan niet als brandstof gebruikt worden. Met als gevolg vermoeidheid, constante dorst en veelvuldig toiletbezoek.’ Vast was komen te staan dat bij ons BNMO-lid door PTSS de bloedsuikerspiegel steeds ontregeld was en ook door medicijnen niet te reguleren was. We hebben de rechtbank dan ook voorgehouden dat dit dus

Defensie heeft door enkel te verwijzen naar de uitspraak uit 2004 van de Raad de rechtbank onvoldoende kunnen overtuigen. In dit geval heeft Defensie onvoldoende gemotiveerd dat de ontregelde bloedsuikerwaarden als gevolg van PTSS een complicatie of een symptoom van de ziekte diabetes betreffen. Zo is het verschil tussen ‘de symptomen van de ziekte diabetes’ en ‘de ziekte diabetes zelf/als zodanig’ niet duidelijk gemaakt. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en heeft Defensie opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Vervolg

Inmiddels heeft Defensie hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Nog niet duidelijk is of het hoger beroep ook zal worden doorgezet en zo ja welke argumenten Defensie dan zal aanvoeren. Duidelijk is in elk geval dat een simpele verwijzing naar de uitspraak uit 2004 niet voldoende zal zijn. We wachten met spanning af en houden u op de hoogte. (WK)

Kandidaat-hoofdbestuurslid gezocht! De BNMO is op zoek naar een nieuw hoofdbestuurslid. Het gaat om een bestuurszetel waarbij kennis van en/of ervaring met communicatie gewenst is. Verder gelden de criteria zoals verwoord in de Kareoler 1-2011 op pagina 16. Kandidaten kunnen zich met CV en toelichting schriftelijk melden bij de BNMO, t.a.v. Sandra Kamp, Postbus 125, 3940 AC Doorn of via e-mail: as@bnmo.nl

12

de Kareoler 8-2011


Bijdrages: Willem Knook en Fred Lardenoye

Het langverwachte eindrapport van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van het werken met PX-10 concludeert dat het vrijwel uitgesloten is dat oud-Defensiemedewerkers kanker hebben gekregen van het wapenschoonmaakmiddel. In 2008 bleek dat militairen hun ziekteklachten weten aan het gebruik van dit middel zonder afdoende beschermingsmiddelen en Defensie daarvoor aansprakelijk stelden. Het middel bevatte tot 1970 geringe concentraties van het giftige benzeen. Naar aanleiding van een eerdere rapportage van het RIVM besloot minister van Defensie Hillen nog om het aantal aandoeningen waarvoor causaal verband wordt aangenomen van-

wege het werken met PX-10 uit te breiden (zie de Kareoler 4-2011). Het ministerie van Defensie heeft in totaal 138 claims van (oud-) medewerkers ontvangen. Vier claims van (oud-)medewerkers zijn tot nu toe gehonoreerd. Nieuwe claims worden op grond van het onderzoek echter niet meer gehonoreerd, aldus het ministerie. Het RIVM kreeg de opdracht om de blootstelling en gezondheidseffecten van het werken met PX-10 te onderzoeken. Het RIVM bestudeerde de literatuur, deed verdampingsproeven en sprak onder anderen met 23 (oud-)Defensiemedewerkers. Uit het vorige maand gepresenteerde rapport blijkt dat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat zich onder Defensiepersoneel daadwerkelijk extra gevallen van

Foto: Jos Morren

RIVM-Rapport: Niet ziek door PX-10 Willem Knook

acute myeloïde leukemie hebben voorgedaan door PX-10. Dat is onder meer vast komen te staan door een vergelijking te maken tussen het aantal gevallen van deze ziekte dat zich voordeed bij Defensiepersoneel dat met PX-10 in aanraking kwam en het aantal van dergelijke ziektegevallen in de rest van de maatschappij. Volgens het RIVM krijgen drie tot vier van elke 1.000 Nederlandse mannen deze vorm van kanker zonder dat ze met PX-10 hebben gewerkt. Onder Defensiepersoneel is sprake van 0,03 extra gevallen per 1.000 mannen, aldus de onderzoekers. (FL)

vraag en antwoord

De BNMO ontvangt met regelmaat vragen via onze service ‘Eerste Hulp Bij Juridische Zaken’, die u kunt vinden op de website www.bnmo.nl. Wellicht zit hier het antwoord op uw vraag ook tussen. U kunt uw vraag ook opsturen naar jz@bnmo.nl  

Vraag: Ik heb gehoord dat er een tegemoetkoming

Vraag: Ik heb een militair invaliditeitspensioen. Nu

Antwoord: U kunt inderdaad een tegemoetkoming krijgen in de aanschafkosten van fitnessapparatuur. Het is dan wel nodig uw behandelend arts de conditietraining voorschrijft voor de dienstverbandaandoening en het bovendien gewenst is dat de training thuis plaatsvindt.

Antwoord: Als u een dienstverbandaandoening heeft en dus een militair invaliditeitspensioen, komt u in aanmerking voor een (eenmalige) tegemoetkoming in de kosten van een hobby. Er geldt wel een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld aan de hand van uw bruto inkomen. Ook is een tegemoetkoming mogelijk voor de aanpassing van een attribuut dat nodig is bij uw hobby.

mogelijk is voor de aanschaf van fitnessapparatuur. Hoe zit dat eigenlijk?

de Kareoler 8-2011

heb ik gehoord dat er een hobbyvoorziening bestaat. Kom ik daarvoor in aanmerking?

13


lotgenotencontact

Bijdrages: Jeroen Blansjaar en Jos Morren

Veterans Challenge O

Foto: privécollectie Jeroen Blansjaar

p 7 oktober 2011 pakken grote, donkere wolken zich samen boven het IJsselmeer. Het gaat onstuimig worden de komende dagen. Veel regen, stormachtige wind, kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor intensief zeilweekendje voor de BNMO Veterans Challenge. Samen met mijn collega van de Basis Dick Seekles ben ik op weg naar de zeilklipper de Lutgerdina, om met dertien BNMO-leden een weekendje zeilen te ervaren. En een ervaring was het. Onze rol als medewerkers van de Basis was om deelnemend aan activiteiten, kaders neer te zetten waaronder het weekend plaats zou vinden (geen alcohol aan boord en het beperken van persoonlijke al te gedetailleerde verhalen). Op de achtergrond, maar

toegankelijk wanneer mensen behoefte hadden aan een gesprek. Uiteraard was er al een groot aantal deelnemers al aanwezig bij onze aankomst. Ik ervoer gelijk een gemoedelijke sfeer, die de gehele twee dagen zou blijven. Dit ook mede door de laagdrempelige houding van de bemanning van de Lutgerdina. De combinatie van deelnemers, bemanning en begeleiding zorgde voor een ontspannen sfeer. Ondanks het onstuimige weer voeren we rond de klok van 12.00 uur uit richting Harlingen. Door de harde wind en flinke hoosbuien was iedereen op zijn manier actief bezig, ieder had zijn taak. Ontspanning door inspanning. Onderling werden er kontakten gelegd en verhalen uitgewisseld. Om 20:00 uur voeren we de haven van Harlingen binnen. Gezamenlijk kokend sloot een aantal mannen de dag af in Harlingen. Echter, doordat we de hele dag buiten actief zijn geweest, is het geen nachtwerk geworden en lag iedereen op tijd in zijn hut. De volgende ochtend, na een goed ontbijt, weer vertrokken richting Enkhuizen. De zon was meer aanwezig, maar liet zich nog wel eens uit het veld slaan door een fikse regenbui. We voeren dwars door het veld van de Klipperrace. Misschien iets voor volgend jaar, werd er nog geopperd. De bemanning zag dat helemaal zitten. Rond 15:00 uur voeren we weer Enkhuizen binnen. Schoon schip maken. Afronden en voor degene die daar nog behoefte aan had een Chinese maaltijd. Op 8 oktober reden we moe, maar voldaan naar huis. Terugkijkend op een tweedaagse waar doelstellingen als actief bezig zijn, ontspannen en ontmoeting met lotgenoten, ruimschoots behaald zijn. (JB)

Bijeenkomst tweede generatie Kinderen van veteranen krijgen steeds meer aandacht. Denk aan de Anjerkinderen en de BNMO heeft ook al kinderen van veteranen als lid ingeschreven. Speciaal voor de oudere, volwassen kinderen organiseert de Basis een ontmoeting op 28 januari in Doorn.

O

p de Basis en zeker ook bij de BNMO laten steeds meer kinderen van veteranen hun stem horen. Niet alleen om hun betrokkenheid en vaak ook dankbaarheid te tonen vanwege de zorg voor hun ouders, maar ook met de vraag of er een ontmoeting speciaal voor kinde-

14

ren van veteranen mogelijk is. Het gaat om oudere, volwassen kinderen van de generatie veteranen tot aan Libanon. Kinderen die soms tegen wil en dank het nodige hebben meegekregen van de problemen die konden ontstaan binnen een gezin als gevolg van vaders of moeders militaire inzet.

Dochter Indiëveteraan

Margit Willems is ook dochter van een veteraan, een dienstplichtig Indiëveteraan in dit geval, en zij heeft daardoor een bijzondere belangstelling gekregen voor wat militairen zoal meemaken. Zij heeft daarover diverse publicaties geschreven en vertelt daar ook over tijdens de ontmoeting op 28 januari.

de Kareoler 8-2011


Nu al zegt ze: “Ik had een lieve, leuke vader. Hij nam mij en mijn zus mee op avontuur en na zijn werk speelde hij het liefst blindemannetje. Hij las graag dikke boeken over oorlog, maar als ik hem vroeg hoe het in Indonesië was, zweeg hij. Zelfs aan mijn moeder wilde hij niets over Indië vertellen. Steeds vaker kreeg hij plotseling driftaanvallen, dan was het thuis gevaarlijk en dagenlang oorlog. Toch was hij mijn fijne vader. Twintig jaar later ging ik zelf op zoek. Ik las over de oorlog waarin hij destijds terechtkwam. Eindelijk kon ik vaders woede- uitbarstingen, nachtmerries, angsten en zwijgen iets beter begrijpen. Onlangs was ik op een feest. We zaten met vrienden om de tafel toen het gesprek op oorlog kwam. Ik vertelde voor het eerst dat mijn vader als soldaat naar Indië moest. Iemand zei: ‘Hé, de mijne ook.’ ‘En de mijne’, zei een ander. ‘Mijn vader ook’, reageerde de volgende. We gingen de kring rond, al onze vaders waren in die gevaarlijke guerrillastrijd soldaat geweest. En alle vaders hadden er tegen hun kinderen over gezwegen.

Voor mij, veteranenkind, is het juist goed om hierover te praten.

Ontmoeten

Op 28 januari kunnen kinderen van veteranen elkaar ontmoeten op de Basis in Doorn. Om te praten, te delen en al doende meer inzicht en daardoor begrip te krijgen voor de relatie met de vader of moeder binnen het gezin. Aanvang is 10.00 uur en de morgen staat in het teken van een nadere kennismaking en infomeel samenzijn. Daarna biedt de Basis een lunchbuffet aan en dan geeft schrijfster Margit Willems (dus zelf dochter van een Indiëveteraan) een inleiding op haar boek Vijand zonder uniform. Vervolgens wordt doorgesproken over de positie van de tweede generatie. Einde van de dag is rond 16.30 uur. De prijs voor deelname bedraagt € 10,- per persoon, af te rekenen op de Basis. U kunt zich voor deze dag aanmelden op de website van de Basis: www.de-basis.nl. (JM)

Patiowoningen te koop in Doorn In Doorn is een prachtige nieuwe patiowoning te koop voor BNMO-leden. Sinds drie jaar is Heuvelrug Wonen met stichting de Basis nieuwe woningen aan het ontwikkelen voor de leden van de BNMO op het terrein van de Basis in Doorn. Heuvelrug Wonen is een lokaal verankerde woningcorporatie in de plaatsen Driebergen, Doorn en Leersum. Het resultaat mag er wezen: achttien prachtige patiowoningen in het bosrijke

gebied aan de rand van Doorn. Je kunt hier zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg op het terrein. Deze zorg wordt geleverd door de Basis en de plaatselijke zorgleverancier Beukenstein. Verder zijn de woningen voorzien van de allernieuwste snufjes op het gebied van energiebesparing. In december worden de eerste negen woningen opgeleverd en verhuizen de huidige BNMO-bewoners naar hun

nieuwe thuis. Eén woning wordt te koop aangeboden. U heeft, als BNMO-lid, als eerste het recht om in aanmerking te komen voor deze prachtige bungalow. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corrie McConico van Heuvelrug Wonen in Doorn, tel: 0343536080. Zij zal u verder helpen in dit proces, waarbij ook een makelaar wordt ingeschakeld. (JM)

Foto: Jos Morren

Dag voor Utrecht/’t Gooi

de Kareoler 8-2011

Van 16 tot 20 januari staat de Basis open voor de afdeling Utrecht/’t Gooi, in het programma Ontmoetingspunt Doorn. Dit is vooral bedoeld voor de leden die nog niet eerder in Doorn waren. U ontvangt hierover bericht van uw afdeling. Kijk verder in Basisdiensten, of neem contact op met de Servicedesk, tel: 0343-474200 of e-mail: servicedesk@de-basis.nl. (JM)

15


van de afdelingen Drenthe

e-mail: w.kalsbeek@home.nl of Hans Habernickel, tel: 046-4580300, e-mail: hans@habernickel.com

Bestuur

De BNMO afdeling Drenthe heeft een nieuwe voorzitter. De heer Henk van de Boer werd tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2011 benoemd tot voorzitter. Van de Boer, die tevens voorzitter is van de Stichting Drentse Veteranen en lid van de Provinciale Staten voor de VVD, organiseert jaarlijks de Provinciale Drentse Veteranendag in de TT-hall te Assen. Ook zijn twee Henk van de Boer bestuursleden gekozen, namelijk Bert de Keijzer en Harry Sterken. Theo Maris is, na ruim 21 jaar een bestuurlijke functie te hebben bekleed, teruggetreden.

Midweek

Bert de Keijzer

In de periode 19 t/m 23 november 2012 kunnen onze leden kennismaken en genieten van de mooie omgeving, de sublieme accommodatie, de uitstekende verzorging; kortom een droomverblijf bij de Basis te Doorn. In principe is dit alleen bestemd voor leden die nog nooit aan een activiteit in Doorn hebben deelgenomen. Deze midweek moet u zeker niet voorbij laten gaan. Het bestuur zorgt voor busvervoer naar en van Doorn, via de bekende opstapplaatsen te Assen, Beilen, Hoogeveen en Meppel. Indien u belangstelling heeft voor dit uitje, dan kunt u dit nu reeds kenbaar maken bij het bestuur of uw contactpersoon. Harry Sterken

Limburg-Zuid Kerst-inn 11 december

We hebben weer het genoegen u uit te nodigen voor onze jaarlijkse Kerst-inn. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 december a.s. in de benedenzalen van Hotel van der Valk te Heerlen (afslag Parkstad 9200-9400). Het programma ziet er als volgt uit: 11.30 uur: inschrijving en ontvangst 12.30 uur: openingswoord door de voorzitter. 12.45 uur: kerstgedachte door dominee Henk v/d Born 13.00 uur: all-in diner in Kerstsfeer. 16.30 uur: gezellig samenzijn met o.a. een tombola 18.00 uur: afsluiting door de voorzitter. Alle activiteiten zullen tevens vermeld worden op de website. www.bnmo.nl. Ieder lid krijgt van elke activiteit schriftelijk bericht. We hopen ook u ook weer in 2012 in goede gezondheid en in groten getale te ontmoeten op onze afdelingsactiviteiten. Hebt u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de Recrea Commissie: Hub Senden, tel: 045-5753422, e-mail: hll.senden@hetnet.nl; Marietje Kalsbeek, tel: 045-5442842,

16

Utrecht/’t Gooi Kerstdiner 21 december

Geen lange reis, maar naar Utrecht, naar de nieuwe Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht. Ontvangst met koffie/thee tussen 16.00-16.30 in gebouw V04/V05. Sluiting ongeveer 20.00 uur. Wilt u met uw betalende partner of betalende introducé naar de Kromhoutkazerne, dan zijn drie dingen belangrijk. U dient uiterlijk 12 december uw bijdrage à € 17,50 per persoon over te maken op rekeningnummer 628795114 van de penningmeester BNMO afd. Utrecht/’t Gooi te Nuth. Opgave voor 10 december van uw naam en de naam van uw introducé en als u met de auto komt het kenteken. Bij opgave ligt er dan op 21 december een pasje klaar voor toegang en is uw kenteken bekend. Aanmelden via mail, via telefoon of opsturen voor 10 december: mlvdwal@casema.nl of lapetry@casema.nl, tel: 06-29030262; 06-28573632 of 0343756022, adres: Marten v.d. Wal, Kombuis 57, 3961 JM Wijk bij Duurstede.

Zeeland Kerst-inn 17 december

17 december ontvangt de Kerstman u om 16.00 uur in de tuinzaal (geschikt voor rolstoelers) van partycentrum Landlust te Nieuwdorp. Ontvangst met een gezellig muziekje, daarbij koffie en gebak en een warm welkom van onze voorzitter. Zijn er nog leden die een kerstverhaal, gedicht o.i.d. wil vertellen, dan is daartoe gelegenheid. 19.00 uur aanvang grand buffet (vier gangen). De zaal sluit 23.00 uur. Na afloop is er voor iedereen een verrassing. Ieder lid heeft zijn uitnodiging ontvangen.

Website van de BNMO

De afdeling Zeeland staat nu ook op de website van de BNMO. Alle relevante gegevens zijn op de site te vinden, zoals leden bestuur, contactpersonen, nieuws, agenda en verslagen. Klik eens op www.bnmo.nl, afd. Zeeland.

Nieuwjaarsreceptie 10 januari

Noteer alvast op uw kalender of in uw agenda de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2012 in de Vroone te Kapelle. De uitnodiging volgt.

Contactpersonen

Een van onze contactpersonen Zeeuws-Vlaanderen, T. Neve, heeft ontslag genomen als contactpersoon. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn gedane werk en is naarstig op zoek naar een opvolger. We hopen in de volgende Kareoler of op onze Kerst-inn of Nieuwjaarsreceptie met een nieuwe kandidaat te kunnen komen.

de Kareoler 8-2011


Groningen

Foto: L. Lemmen

De jaarlijkse bijeenkomst met contactpersonen werd dit jaar gehouden op donderdag 10 november in het restaurant de Pekelahof te Oude Pekela. Een dergelijke bijeenkomst wordt in onze afdeling al jaren gehouden. Het doel is naast een evaluatie over het afgelopen jaar ook steeds een leermoment-activiteit aan de orde te stellen. Aanwezig waren 13 contactpersonen samen met onze maatschappelijk werkster Margriet Wiering en Tine Metske, stagiaire van de Basis. Evenals de oudere leden boven 80 jaar (90 leden) hebben dit jaar ook de jongere veteranen (80 leden) een vaste contactpersoon aangewezen gekregen. In totaal zijn dit jaar inmiddels 75 leden op hun huisadres bezocht. Dit jaar hebben 4 contactpersonen de cursus gevolgd en in december zullen nog 5 contactpersonen de tweede cursus in Zwolle gaan bezoeken.

Tijdens de bijeenkomst hield Margriet Wiering een inleiding over de fasen tijdens rouwverwerking. Aan het eind van de bijeenkomst bedankte voorzitter Harry v.d. Laan de vrijwilligers voor hun inzet en hun bijdrage aan het welzijn van de Groningse BNMO-leden en de weduwen van de oud-leden.

40 jaar bestuursactiviteiten

Tijdens de jaarlijkse contactmiddag voor BNMO-leden van de afdeling Groningen was de schijnwerper gericht op bestuurslid H.J. Dale uit Winschoten. Niet zo maar een bestuurslid, maar een bestuurslid dat al 40 jaar lang vele bestuursactiviteiten heeft verricht in de provincie en als vertegenwoordiger in diverse landelijke werkgroepen. Tot op de dag van vandaag heeft hij daardoor een enorme bijdrage geleverd aan het welzijn van alle categorieën dienstslachtoffers en niet te vergeten hun weduwen. Velen heeft hij hulp geboden en hoop gegeven. Het was dan ook geen verrassing voor de Groningse leden dat de algemeen voorzitter van de BNMO, de heer R. Seijn, en de afdelingsvoorzitter, de heer H. v.d. Laan, in hun toespraak hieraan aandacht hebben besteed. Beide sprekers lieten hun dankwoord vergezeld gaan van

de Kareoler 8-2011

Foto: D. Visscher

Bijeenkomst contactpersonen 2011

passende cadeaus. De afdelingsvoorzitter bood mede namens alle leden de jubilaris een glassculptuur aan. Het kunststuk was voorzien van een korte tekst en het BNMO-logo. Ook zijn echtgenote Tineke Dale werd door beide voorzitters in de huldiging betrokken. Henk Dale, een man van just in time en afspaak = afspraak. Het is een voorrecht om zo iemand in het afdelingsbestuur te hebben.

Veteranentrefpunt de Bunker

In Groningen bestaat al sinds 10 september 1994 een trefpunt voor alle (oud-)militairen, hun partners en vrienden. Het gebouw wordt beheerd door de Bond van Wapenbroeders en is gevestigd in De Bunker (Rijksstraatweg 16, 9752 AD Haren) Voor de consumpties gelden gereduceerde prijzen en er zijn mogelijkheden om te kaarten, biljarten, darten, schieten enzovoort. Verder is er een klein militair museum in ondergebracht. Alle BNMO-leden en andere beroeps- en dienstplichtige soldaten zijn van harte welkom op de bijeenkomsten. Onze afdeling maakt deel uit het overlegorgaan Veteranen Groningen. Reeds geruime tijd worden de BNMO bestuursvergaderingen van de afdeling dan ook in de Bunker gehouden. Ook u bent er welkom op iedere zaterdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur. Verder zijn er nog soosavonden en vaste kaart ochtenden/middagen.

Limburg-Noord en -Midden Agenda 2011

17 december Kerst-inn.

Alleenstaandendagen 2011

Op 13 en 18 oktober 2011 vonden weer de alleenstaandendagen plaats in Well en Roermond. Dit jaar werden lezingen verzorgd over het thema ‘Valpreventie en gezond ouder worden’ door Proteion Thuis. Na de lunch was er nog een gezellig samenzijn met kienen voor leuke prijsjes.

17


van de afdelingen Spellendag 2011

Ook dit jaar werd er weer een spellendag georganiseerd in het partycentrum in Sevenum. Voor de middag was er een lezing door Protheion Thuis over thuiszorg, telezorg en veilig wonen in eigen huis. Met actuele voorbeelden werd aangegeven hoe men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Na een goed verzorgde lunch werd begonnen met de spellen bowlen, sjoelen en kaarten. De winnaars waren: bowlen dames: mevr. Nooijen, bowlen heren: dhr. Arts, sjoelen dames: mevr. Lambers, sjoelen heren: dhr. Berg.

Zuid-Holland-Zuid Activiteiten 2012

12 januari nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden in ECHOS Home Het Anker, voormalig AMT, Toepad 120 te Rotterdam. Tijdstip van 13.30 uur tot ± 16.00 uur. 23 februari, 26 april, 24 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september en 29 november: contactmiddagen. Deze middagen worden gehouden in het ECHOS Home Het Anker, de tijden zijn zoals gewoonlijk van 14.00 tot ± 16.00 uur. 10 maart is de ledenvergadering. Deze zal weer worden gehouden in Keizershof. Bijzonderheden over deze vergadering zullen later worden bekend gemaakt.

Jongerendag, dagreis en meerdaagse reis

Begin 2012 zal worden bekendgemaakt of en eventueel wanneer deze activiteiten doorgang zullen vinden. Mocht er een meerdaagse reis komen, dan zal hij plaatsvinden in de week van 7 t/m 11 mei of in de week van 21 t/m 25 mei.

Verslag dagtocht

Zaterdag 15 oktober heeft de afdeling Zuid-Holland-Zuid een dagtocht gemaakt. De eerste bestemming was een vaartocht op de Biesbosch. Onder het genot van geurige kop koffie met gebak werd er ijverig rondgekeken naar de uitgezette bevers en otters. Dat kon zelfs vanaf het zonovergoten bovendek. Hoewel niet iedereen het kon geloven, werden de bevers toch gesignaleerd. Na de vaartocht was het tijd voor de warme lunch (3-gangen diner) in restaurant De Witte Zwaan. De indruk bestond dat iedereen het zich goed liet smaken. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het draaiorgelmuseum onder de naam Dansant museum. De uitleg van de vele orgelvarianten werd gegeven door een geboren entertainer. Onder het genot van koffie, fris en zelfs zoutjes werden de amusante vertellingen aangehoord. Daarna werd de terugreis aanvaard en konden we allen terugkijken op een geslaagde dag.

18

Friesland Jongerenbijeenkomst

Bij de afdeling Friesland zijn we momenteel actief om de jongeren meer bij het BNMO te betrekken. We hebben nu twee bijeenkomsten gehad en een eerste stap in de goede richting is gezet. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we met een vier jonge BNMO leden een brainstormcessie gehouden. De vragen die we onszelf stelden waren: Wat willen we? Hoe willen we het? Waar willen we het? Welke condities moeten er zijn? Met wie willen we het? En wat zijn je doelen? We hebben gekozen om het kleinschalig te houden en de groep steeds uit de te breiden om zo te werken aan een goede stabiele groep en de drempel weg te nemen die wordt ervaren voor de provinciale activiteiten. De activiteiten die nu door het afdelingsbestuur worden georganiseerd, spreken de jongeren niet aan. Door het nu in kleine stapjes te doen, hopen we dat er meer draagkracht komt en dat men zelf ook actiever meedenkt en deelneemt. Wat we belangrijk vinden, is dat mensen zich veilig voelen, dat er vertrouwen is naar elkaar toe. Jongerencontact, gelijkheid, erkenning, ervaringen en informatie uitwisselen en een soort van buddysysteem waarbij mensen een beroep kunnen doen op een persoon en die hem/haar bij de hand neemt, naar herkeuringen of iets dergelijks. Op het moment dat je een stabiele groep vormt, kun je ook meer voor elkaar betekenen en kunnen er ook activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd eventueel met de andere noordelijke provincies. We hopen dat de jongere BNMO-leden gehoor geven aan de uitnodiging om bij ons aan te schuiven. We kiezen daarbij niet voor een activiteit, maar puur met elkaar in gesprek gaan en niet teveel te regisseren. Nadien kunnen we altijd nog kijken of een activiteit wenselijk is en daarbij de partners en eventuele kinderen betrekken, want die moeten we ook zeker niet vergeten. Ook zullen we ernaartoe moeten werken om de jonge BNMO-leden kennis te laten maken met de wat oudere BNMO-leden. Voor onze tweede jongerenbijeenkomst gaven negen mensen gehoor aan de uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst zijn er weer veel ervaringen uitgewisseld en hebben we gebrainstormd over hoe we een breder draagvlak krijgen onder de jongeren in Friesland. Hoe kan het dat onze afdeling maar ongeveer dertig jongere leden heeft (leden na 1960)? Al met al nog genoeg werk te doen in Friesland. Mocht je ook graag de volgende jongerenbijeenkomst willen bijwonen, neem dan contact op met Margreet Moorlag, tel: 06-46195426 of e-mail: margreetmoorlag@yahoo.com

de Kareoler 8-2011


’s-Gravenhage e.o. Bestuur

De heer F.P. Wemmenhove heeft zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen voor de functie van penningmeester van onze afdeling. Zoals u allen kunt lezen, is het huidige bestuur het afgelopen jaar hard bezig geweest om het bestuur van de afdeling te versterken. Deze versterking was en is hard nodig, daar het bestuur ernaar streeft het contact met de leden meer te intensiveren. Het is voor veel leden niet meer mogelijk de contactmiddagen te bezoeken vanwege de hoge leeftijd en/of om gezondheidsredenen. Het bestuur streeft ernaar om leden die niet meer in staat zijn de contactmiddagen te bezoeken eenmaal per jaar een bezoek te brengen. Begin januari treft u bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering een uitleg aan hoe uw bestuur dit denkt te verwezenlijken. Het bestuur wil ook de jongere leden meer bij het werk van de afdeling betrekken. Zij hebben nu eenmaal andere wensen en ideeën en het bestuur wil deze graag inventariseren. Het is daarom van belang dat uit deze groep ook een vertegenwoordiger plaats neemt in het bestuur. Mocht je interesse hebben om je in te zetten voor de jongeren en hun belangen te behartigen in het bestuur dan kun je voor verdere informatie terecht bij Willem van der Wel, telefoon 070-3941223

Bronbeek

Op 18 oktober hebben 43 leden van de afdeling een bezoek gebracht aan het Koninklijk Tehuis voor Oudmilitairen en Museum Bronbeek. Vanuit Rijswijk werd per bus gereisd naar Bronbeek in Arnhem. Na aankomst werd er van een kop koffie met spekkoek genoten.

Kerstbijeenkomst 16 december

Op 16 december houdt de afdeling weer haar jaarlijkse kerstbijeenkomst in vogelpark Avifauna. Alle leden hebben persoonlijk bericht ontvangen. Mocht u geen bericht hebben ontvangen en toch aan de kerstbijeenkomst willen deelnemen, dan wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met Ton Pacqué, tel: 0703253194 of per e-mail: apacque@casema.nl De kosten voor de Kerstbijeenkomst bedragen e 37,50 per persoon.

Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari

Op 3 januari 2012 houden wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum Stervoorde. Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. Aanvang 13.30 uur en einde omstreeks 16.30 uur.

Algemene Ledenvergadering 15 maart

Algemene Ledenvergadering in de Frederikkazerne, van der Burchlaan 31, 2597 PC Den Haag. Medio januari zullen alle mededelingen betreffende de vergadering aan alle leden worden toegezonden. Mocht u op 1 februari nog geen bericht hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Willem van der Wel, tel: 070-3941223 of per e-mail: wvanderwel@ planet.nl. Dit om te voorkomen dat leden niet zijn geïnformeerd over de inhoud van de Algemene Ledenvergadering. Uw aanwezigheid wordt door het bestuur ten zeerste op prijs gesteld.

Verzoek

Een verzoek aan alle leden van de afdeling ’s-Gravenhage e.o. Als het bij u bekend is dat een lid van de afdeling ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen of in andere omstandigheden verkeert, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij Anneke of Willem van der Wel te melden, tel: 070-3941223 of per e-mail: wvanderwel@ planet.nl Het bestuur van de afdeling kan dan deze leden een bezoek brengen of een bloemetje sturen. Ook voor inlichtingen, vragen en/of opmerkingen kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Het bestuur van de afdeling wenst u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2012.

Hierna werd er door enthousiaste gidsen een zeer interessante rondleiding gegeven, waarbij veel wetenswaardigheden werden verteld uit voormalig NederlandsIndië. Na de rondleiding was het tijd voor een drankje en napraten. Rond 17.00 uur werd er in de Kumpulan gebruikgemaakt van de verrukkelijke rijsttafel. Na de rijsttafel en nog wat nagepraat te hebben, werd er weer koers gezet richting Rijswijk. Bij dezen danken wij de organisatoren Frans van Straaten en Ton Pacqué voor het organiseren van deze trip.

de Kareoler 8-2011

Overijssel Woord van de voorzitter

Weer is er bijna een jaar verstreken, als ik dit schrijf komt de wind uit het oosten en is het behoorlijk koud. Over wind gesproken, ook bij de BNMO draait de wind een andere richting op. Velen van u weten zich nog de tijd te herinneren dat de bomen tot in de (spreekwoordelijke) hemel groeiden, maar dit gaat steeds iets minder worden. Gelukkig hebben wij een verhoging van

19


van de afdelingen de contributie tegen kunnen houden en hopelijk gaat het vfonds niet te diep snijden in het budget voor onze vereniging. We weten dat in deze onstabiele tijden de inkomsten door loterijen en lotto minder worden, maar ondanks alles hebben wij het afgelopen jaar wel twee prachtige en gezellige contactdagen kunnen houden. Ook hadden weer twee bussen vol voor het jaarlijkse uitstapje. Hier hebben velen genoten van de prachtige bloemen en de oerwoudtuinen, van het diner waren we minder onder de indruk. Maar ja, dat kan gebeuren. Het is en blijft altijd maar afwachten hoe het gaat als je met een andere firma de weg op gaat. Vele nieuwe personen heb ik de hand mogen schudden, dat vinden wij prachtig, dan weten we dat we het ergens voor doen. Het zou donders mooi zijn als wij bij de volgende contactdagen nog meer mensen kunnen verwelkomen. Kom gerust eens op de jaarvergadering, u zult zien, dat is niet saai. Hier kunt u uw stem laten horen. Hier kunt u ook voorstellen doen voor de busreizen, ook kunt u meepraten over het gezamenlijk gaan naar Doorn. Als we daar met onze afdeling 4 à 5 dagen samenzijn, kan het best gezellig worden. Mijn wens voor 2012 is dan ook zoveel mogelijk mensen fijne dagen te bezorgen samen met onze BNMO. Ik wens u en de uwen, mede namen mijn medebestuursleden, een gezond, gelukkig en gezegend 2012. Jan Gérard Voorzitter BNMO Overijssel

Overig Veteranencafé Dordrecht

Woensdag 21 september heeft de voorzitter van het Veteranenplatform generaal-majoor b.d. Leen Noordzij het veteranencafé in het Waterwiel in Dordrecht geopend. Het doel van dit veteranencafé is een ontmoetingsplaats bieden aan jonge en oude veteranen. Wij hebben enkele adressen doorgekregen, maar lang niet alle adressen van veteranen uit Dordrecht en die willen wij ook graag benaderen. De mogelijkheid elkaar te ontmoeten is iedere 3e woensdag van de maand van 14.00 tot 19.00 uur in het Waterwiel, Admiraalsplein 700 te Dordrecht, tel: 078-6547666. Voor meer informatie: ivangenderen@wielborgh.nl

Kareol

Het Pianola Museum redde twintig jaar geleden het orgel uit het landhuis Kareol uit slopershanden. Inmiddels is voldoende materiaal bijeengebracht voor een verantwoorde restauratie van het orgel. Het herstel van het orgel vormt een belangrijk onderdeel van het uitbreidingsplan van het museum. Op de eerste verdieping van het museumpand zal een replica van de muziekkamer uit het Kareol worden gebouwd, inclusief het orgel, dat in spelende staat zal worden teruggebracht met het rollenmechanisme (als een pianola automatisch speelbaar). Daarmee zal het schitterende landhuis Kareol op een bijzondere manier in de herinnering blijven. Er zijn stellig ook nog leden van de BNMO die goede herinneringen bewaren aan deze villa. Info: www.pianola.nl

secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, tel: 0597-422327, e-mail: tr.pelgrim@hetnet.nl Friesland mw. A. Mul, Lege Leane 15, 8567 LH Oudemirdum tel: 0154-572298, e-mail: edoenamanda@home.nl Drenthe H.F. Berghout, Merwedestraat 44, 9406 RM Assen, tel: 0592-341292, e-mail: h.f.berghout@kpnplanet.nl Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros, De Goorn 9, 7491 HB Delden, tel: 074-3762763/06-27250093, e-mail: alwine.de.wals.is@home.nl Gelderland tijdelijk secretariaat: H. van de Kamp, Mauritsstraat 6, 3881 TZ Putten, tel: 0341-491328/ 06-22555282, e-mail: henkvandekamp@msn.com Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen, tel: 0346–562822, e-mail: waveenman@ziggo.nl Noord-Holland L.M. Valkering, Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef, tel: 072-5061334, e-mail: loekvalkering@hotmail.com

20

Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2, 1079 DL Amsterdam, tel: 020-6427642, e-mail: b.h.vdreijden@kpnplanet.nl ’s-Gravenhage e.o. W. van der Wel (waarnemend secretaris), Martin Campslaan 139, 2286 SJ Rijswijk, tel: 070-3941223, e-mail: wvanderwel@planet.nl Zuid-Holland-Zuid mw. M.G. Verheij, Hartekruid 9, 3068 RS Rotterdam, tel: 010-4201010, e-mail: m.verhey1@chello.nl Zeeland J.A.P. van Osta, Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes, tel: 0113-227998, e-mail: javosta@zeelandnet.nl Noord-Brabant F. Jansen, Van Tetterodestraat 70, 5012 JD Tilburg, tel: 013-4564047, e-mail: fransjansenbnmo@home.nl Limburg-Noord en -Midden mw. B.H.M. Deneer-Maassen, Hofstraat 45, 6019 CC Wessem, tel: 0475-562436, e-mail: berthy.deneer@hetnet.nl Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg, Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf, tel: 045 5323006/06-25334709, e-mail: dircks-vdberg@alice.nl

de Kareoler 8-2011


welkom bij de bnmo Balendonck, F.W. (60), Landgraaf Barneveld, G. van (51), Rotterdam Beer-Wetters, J. de mw. (79), Rijswijk Blaeser, R.P. (25), Tilburg Brandenburg, H.J. van (71), Elst Broekhoff, S. (42), Nijmegen Bruin, W.M. de (34), Oirschot Bruinhard, E.J. (40), Amsterdam Dautzenberg, S. (40), Heerlen Duim, C.R. van der (77), Eindhoven Es, W. van (68), Vlagtwedde Gankema, H.H. (69), IJsselstein Garstenveld, H.J.B. (65), Groenlo Groen, P. (32), Veendam Haak, S.K. (47), Veendam Habets, F.G. (78), Sittard Hauwlo, H. (54), Gaanderen Heikoop, C. (69), Bilthoven Hendriks, F.A.P. (63), Deurne Hesterman, M.J. (47), Augsburg-Duitsland Janssen, H.G.M. (38), Koekange Jong, H.J. de (77), Tolkamer

Jong, J.J.F. de (68), Borculo Jonkergouw, A.L. (71), Best Kampen, A.J. (45), Casteren Killaars, R.P.J.M. (26), Tegelen Koedijk, C.H.M. van den (66), Oisterwijk Koster, R.A. (45), Sibculo Lang, G. de (39), Rossum Langeler, G.J. (76), Helmond Maas, J.M. (60), Beek en Donk Meijers, H.G.M. (59), Brunssum Mimpen, E.M.A. (46), Uden Nels, J.W. (53), Den Helder Noordhuizen, J.C.H. (69), Apeldoorn Oors, L.A. (58), Enschede Oppelaar, H.H. (52), Enschede Pennings, J.W.M. (64), Boxmeer Peperkamp, M. (35), Den Bosch Peters, L.T. (79), Nijmegen Philipsen, J.P.J.M. (50), Horst a/d Maas Pikstra, P. (36), Assen Reinhard, J. (51), Den Haag Rie, D. de la, (38), Wassenaar

Rijpma, S.T. (53), Heemskerk Rops, A.J.M. (57), Rijen Schellens, Y.J. (39), Leeuwarden Snippe, B. (34), Smilde Spierts, R.J.W.M. (49), Heel Sterken, W.A.M. (66), Beek en Donk Swinkels, A. (35), Houten Telderman, B.H. (77), Westbroek Tessers, D.A. (39), Haarlem Uden, J.H.M. van (55), Beek en Donk Valk, J, (70), Den Bosch Veenstra, J.A. (70), Burgum Veenvliet, W.J. (63), Veghel Verberg, H.W.M. (63), Apeldoorn Volkert, N.Th. (82), Leidschendam Vries, J.D. de(45), Lochem Wagenaar, F.J. (56), Renkum Werf, H. van der (67), Odoorn Wopereis, I.M. mw. (36), Lichtenvoorde Zweerman, M.A.A. (49), Amsterdam

Deadlines voor de Kareoler van 2012 zijn 19 januari, 1 maart, 5 april, 24 mei, 5 juli, 16 augustus en 4 oktober.

in dankbare herinnering Aalderink, J.W. (83), Duiven Amersfoort-Kloppers, G.W. van mw. (83), Epe Antwerpen, H. van (83), Tilburg Berkman, J.C. (84), Barendrecht Bonekamp, N.W.J.T. (53), Baarn Brand, N. (91), Roosendaal Dimonti, E.L. (80), Almelo Doornbos, J. (64), Nijkerk Doornekamp-van Breenen, J. mw. (86), Zwammerdam Esch-van Bergen, P.J.M. mw. (85), Oss Fokkink-Hooglandt, E. mw. (88) Doorn Gooyer, R. de (85), Amsterdam Grolleman, N. (89), Roermond Heeffer, J. (86), Goirle Heinkens, H. (83), Groningen Hornman, W.M.R. (85), Den Bosch Huisman, mw., Hoogezand Huissen-Lelipaly, D.A.L. (88), Lelystad Koster-Groeneveld, M.J.mw. (89), Zoetermeer Kraan-Nuis, A. mw. (91), Ridderkerk

de Kareoler 8-2011

Kromjong, C. (86), Bleiswijk Leijssenaar, E. (83), Brunssum Lith-van den Bogaard, E.J.M.Th. van mw. (78), Den Bosch Loonstra-Wissink, A.H. mw. (79), Elst Maas-SadĂŠe, J.M.C. mw. (86), Vlaardingen Meijers, J.L. (86), Posterholt Meulen-de Lucia, van der M.I.A. mw. (83), Pijnacker Meyer, A. (84), Vries Nouhuys, F. van (92), Hurdegaryp Raalte-Breukelman, F. van mw. (84), Borne Rijkers-van Rhenen, H.H. mw. (73), Zeist Ros, W.C. (87), Hengelo Rutten-Rossen, H. mw. (84), Wijchen Schut, G.H.M. (50), Terborg Simon-Teseling, W. mw. (90), Soest Veen-Groenheide, A. van mw. (95), Den Haag Vliet, J.Th. van (85), Nieuwegein Wielen, A.J.K. van der (82), Roermond Zaal-de Blois, M. mw. (95), Hazerswoude-Dorp Zwankhuizen-van Silfhout, A. mw. (81), Alphen a/d Rijn

21


bnmo-bonus

Bijdrages: Chris Laarhoven en Fred Lardenoye

Film 5 Days of War over oorlog Georgië en Rusland 5 Days of War is losjes gebaseerd op het overlijden van de Nederlandse RTL Nieuws-cameraman Stan Storimans in de korte, maar hevige oorlog die in 2008 woedde tussen Georgië en Rusland. Het verhaal: Thomas Anders, een Amerikaanse oorlogscorrespondent, en zijn cameraman komen midden tussen de strijdende partijen terecht in de vijfdaagse oorlog tussen Rusland en Georgië. Ze ontmoeten Tatia, een Georgische lerares, die haar familie is kwijtgeraakt. Terwijl ze samen de gevechtszone proberen te ontvluchten, zijn ze getuige van verschrikkelijke oorlogsmisdaden. Wanneer de Russen horen dat Anders beelden heeft gemaakt, openen ze de jacht op de groep. Anders moet alles op alles zetten om te overleven en de waarheid over het conflict de wereld in te krijgen. De film werd geregisseerd door Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2) met in de hoofdrollen onder anderen

Val Kilmer, Heather Graham en Andy Garcia in de rol van de Georgische president Mikheil Saakashvili. 5 Days of War is sinds 6 december verkrijgbaar op dvd en blu-ray.

Win dvd 5 Days of War! De redactie mag van Video/Filmexpress vijf exemplaren van de speelfilm 5 Days of War verloten onder de goede inzenders op de volgende prijsvraag: Val Kilmer werd bekend door een zeer succesvolle speelfilm waarin hij een luchtmachtpiloot in opleiding speelde. Hoe luidt de titel van deze film? Stuur uw antwoord voor 14 januari naar redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 8a’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitslag van prijsvraag 7 De oplossing van prijsvraag 7 luidt Platoon. Een exemplaar van de dvd-box Vietnam: The Killing Zone gaat naar W. van Hout uit Breugel, C.G.M. van Bruggen uit Halfweg en R. van der Schoor uit Nieuw- en St Joosland.

BNMO wenst u Het hoofdbestuur van de e feestdagen en uw dierbaren prettig . en een voorspoedig 2012

22

de Kareoler 8-2011


Win vrijkaartjes voor Nederlandse oorlogsfilm Süskind Het filmjaar 2012 begint met de groots opgezette Nederlandse oorlogsfilm Süskind. In het door de nazi’s bezette Amsterdam besluit de joodse Walter Süskind (Jeroen Spitzenberger) handjeklap met de SS te spelen. Het is een levensgevaarlijk kat- en muisspel, waar-

Jeroen Spitzenberger speelt de titelrol in de film Süskind. Foto: Independent Film

mee hij honderden kinderen van transport naar de concentratiekampen weet te redden. Terwijl de razzia’s toenemen en het net zich verder sluit rond de joodse gemeenschap, riskeert Süskind alles wat hem lief is en toont hij de moed van een held. Süskind is gebaseerd op een even aangrijpende als adembenemende, waargebeurde geschiedenis. Naast Spitzenberger zijn onder anderen Nyncke Beekhuyzen, Katja Herbers, Chava voor in ’t Holt, Tygo Gernandt, Olga Zuiderhoek en Gouden Kalfwinnaar Nasrdin Dchar in de film te zien. De film werd geregisseerd door Rudolf van den Berg (Zoeken naar Eileen, Tirza) en geproduceerd door de makers van Zwartboek. Süskind gaat op 19 januari in première in de Nederlandse bioscopen. Produ-

cent Independent Film stelt drie prijspakketten met de gelijknamige roman Süskind en twee vrijkaartjes voor de film ter beschikking om te verloten onder de goede antwoorden op de volgende vraag: Regisseur Rudolf van den Berg maakte eerder een film die zich deels afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Hoe luidt de titel van deze film? Stuur uw antwoord voor 14 januari naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 8b’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

veldpost uit libanon

Kerst in Libanon

Zuid-Libanon 1982, de kersttijd had een heel andere dimensie dan nu, 29 jaar later. In het diepe zuiden was er toen, afgezien van op onze eigen posten, weinig aan kerstsfeer te proeven, de lokale moslimbevolking deed niet aan Kerstmis, dat is nu wel anders. Waar sommige winkels in Nederland nog braaf wachten tot Sinterklaas weer terug is naar Spanje om met kerstetalages en het aanbieden van kerstartikelen te beginnen, start men hier in de nazomer al met het aanbieden van een uitgebreid kerstassortiment in de winkels. Het is niet alleen in de christelijke wijk waar men de uitingen van het naderende kerstfeest kan aanschouwen, nee, de hele middenstand bereid zich voor op kerst. Ik vraag mij af of dit nu komt omdat Jezus voor de moslims net als Mohammed gezien wordt als profeet en dat in de loop der tijd zijn geboorte steeds meer gevierd wordt? Of dat er gewoon een ordinair economisch belang aan ten grondslag ligt? Ik denk hier maar niet teveel over na, feit is dat ik het prettig vindt dat het kerstfeest hier door iedere geloofsgroepering uitbundig gevierd wordt en dat ik soms zelfs het gevoel krijg of ik over de kerstmarkt in Maastricht loop, als

de Kareoler 8-2011

ik hier door de feeëriek verlichte straatjes van de souk loop. Het enige wat ontbreekt, is de zoete kruidige geur van de glühwein. Maar die drink ik dan wel thuis onder de kerstboom, die mijn vrouw steevast al half oktober, wanneer het nog zomer is, voor mij opzet. Wij houden nu eenmaal van de kerstsfeer. Zalig kerstfeest. (CL) Libanonveteraan en BNMO-lid Chris Laarhoven woont met zijn gezin in het Libanese kuststadje Tyre en is oprichter van Weerzien met Libanon. Deze stichting organiseert terugkeerreizen voor Libanonveteranen en verleent humanitaire hulp in Libanon. www.weerzien-met-libanon.nl

23


Gratis bioscoopkaartje voor indrukwekkende documentaire Movies that Matter biedt een podium voor speelfilms en documentaires van filmmakers die zich inzetten voor mensenrechten en een duurzame wereld. Het vfonds vindt democratie, vrede en veiligheid belangrijke peilers in de samenleving en ondersteunt daarom sinds 2010 het filmfestival Movies that Matter. Vanaf oktober 2011 laat de Movies that Matter On Tour films zien die er toe doen. Gewoon bij u in de buurt. Het vfonds biedt speciaal voor Kareoler lezers in de maand januari 2012 twee kaartjes voor de prijs van één op vertoon van uw veteranen-, dienstslachtofferpas of deze advertentie voor een theater naar keuze.* Graag tot ziens bij Movies that Matter On Tour! * reserveren is aanbevolen

Januari 2012: No More Fear - Mourad Ben Cheikh No More Fear is een actuele documentaire over de Jasmijnrevolutie die zich eind 2010 en begin 2011 voltrok in Tunesië. Regisseur Mourad Ben Cheikh volgt mensenrechtenadvocate Rashia Nasraoui, blogger Leena Ben Mheni en journalist Karem Cherif in hun strijd tegen de onderdrukkende regering. De film toont het belang van internet en sociale media als wapen in deze strijd. ‘Thank you Facebook’ prijkt er in zwarte letters op een grijze stadsmuur in Tunis. Vertoningsdatum locaties Di 3 jan 20.00 uur Filmtheater Hilversum, Hilversum Zo 8 jan 14.00 uur Filmhuis Den Haag, Den Haag Ma 9 jan 19.00 uur LHC, Utrecht Wo 11 jan 20.00 uur Provadja/ YXIE, Alkmaar Wo 11 jan 19.30 uur Verkadefabriek, Den Bosch Do 12 jan 19.30 uur Lumen, Delft Do 12 jan 20.00 uur De Lieve Vrouw, Amersfoort Ma 16 jan 19.00 uur Kijkhuis, Leiden Ma 16 jan 19.30 uur Filmtheater Lumière, Maastricht Di 17 jan 19.45 uur Fraterhuis, Zwolle Wo 18 jan 19.00 uur Filmfocus, Arnhem Wo 18 jan 19.30 uur Kriterion, Amsterdam Wo 18 jan 20.00 uur LantarenVenster, Rotterdam Di 24 jan 21.00 uur Vera Zienema, Groningen

reserveren 035 6235466 070 3656030 030 2320450 072 5202022 073 6818160 015 2140226 033 4226555 071 5661585 043 3214080 www.filmtheaterfraterhuis.nl

026 4424283 020 6231708 010 2772277 zienema@vera-groningen.

www.moviesthatmatter.nl

22-28 MAART 201A2G D E N HA

www.vfonds.nl Bijdragen van de BankGiroloterij en de Lotto maken het werk van het vfonds mogelijk.

Kareoler 8 2011  

Kareoler 8 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you