Page 1

bnmo-magazine

4-2012

BNMO’ers nemen deel aan zeilrace Interview directeur Zorgloket Rutten


in dit nummer Colofon Jaargang 72, 2012, nummer 4

8

Winnaar Audrey Hepburn Trofee BNMO-lid Jan Gubbels (r) won eind vorig jaar de Audrey Hepburn Trofee voor zijn inzet op het gebied van de gehandicaptensport. Al bijna dertig jaar zet hij zich onder meer in voor het Fonds Gehandicaptensport. Daarbij richt hij zich vooral op het betaald voetbal in Nederland, onder meer door middel van collectes tijdens de wedstrijden. “Ik ben blij dat ik dit voor mensen kan doen. Het moet in je hart zitten.”

De Kareoler is een uitgave van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en verschijnt acht keer per jaar. Het blad wordt gratis toegezonden aan leden van de BNMO. Verschijningsdata Kareoler 2012: 4 augustus, 8 september, 27 oktober en 15 december. Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix Hoofdbestuur BNMO Algemeen voorzitter: Remco Seijn Algemeen penningmeester: Lei Hermans Algemeen secretaris: Jan Burger Vicevoorzitter: Ronand Luijters Leden: Ed Brouwer en Mark Peters Adres: BNMO, Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474110; fax: 0343-474114 e-mail secretariaat: as@bnmo.nl Redactie Kareoler Jan Burger (hoofdredacteur), Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Aan dit nummer werkten mee: Willem Knook, Erik Kottier, Chris Laarhoven, William Moore, Jos Morren, Birgit de Roij, Anne Salomons, Remco Seijn, Karin Stroo en Yvonne van der Valk Omslagfoto: Karin Stroo Redactieadres: Redactie Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA, Nijmegen tel: 024-3481069 e-mail: redactie@kareoler.nl Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen

Foto: Fonds Gehandicaptensport

10

Ontmoetingsdag SPO De Landelijke ontmoetingsdag Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen op 21 april stond in het teken van gezin: wat betekent het om als gezin samen te leven met een partner of ouder die traumatische ervaringen met zich meedraagt? Ook de tweede generatie, de volwassen kinderen van oorlogsgetroffenen en veteranen, waren uitgenodigd. Er werd veel gepraat en, misschien belangrijker, er werd vooral ook geluisterd.

Lithografie/druk: Senefelder Misset Doetinchem © LJP Nijmegen/BNMO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer V.477894. Verschijnt ook op geluidsband www.bnmo.nl

Foto: Erik Kottier

2

de Kareoler 4-2012


In BNMO Bonus aandacht voor We missen één man. Deze verhalenbundel, een initiatief van de Basis en het vfonds, bevat zestien verhalen van veteranen, van Indië tot Afghanistan. Met prijsvraag 4a kunt een exemplaar van dit boek winnen. Met prijsvraag 4b maakt u kans op het prachtig uitgegeven boekwerk Het vergeten korps, over het Korps Koloniale Reserve in Nijmegen. Naast de vlot geschreven teksten, is er het bijzonder fraaie fotomateriaal dat terecht de hoofdmoot uitmaakt van dit boek.

Activiteiten van de BNMO

En verder: Kort en bondig Nieuwsberichten

4

Interview John Rutten Zorgloket ABP

6

BNMO Wegwijzer Juridische berichten Lotgenoten Miles4Justice en Wounded Warrior

12

Van de afdelingen Nieuws, nieuwe leden en overlijdensberichten

Foto: Jos Morren

22

Win We missen één man!

14 16

Afgelopen maand was het voor alle afdelingen een drukke periode met veel herdenkingen en 5 meivieringen. Ook is het begin van de Tweede Wereldoorlog door veel afdelingen herdacht. Tijd om van een welverdiende vakantie te gaan genieten met hopelijk aangenaam weer en mooie ervaringen. Toch zal de BNMO zijn aandacht moeten houden op de huidige politieke ontwikkelingen. Ten eerste heeft de Nationale ombudsman een brandbrief geschreven en het ministerie van Defensie en de vakbonden opgeroepen om voor 30 juni met maatregelen te komen om de ereschuld te gaan aflossen. Of het daar aan ligt weet ik niet, maar vlak voor het ter perse gaan van deze Kareoler kwam het heuglijke bericht dat er een akkoord ligt en er nog dit jaar uitgekeerd gaat worden! Ten tweede hebben de BNMO en diverse vakbonden een brief geschreven aan alle fractievoorzitters om aandacht te vragen voor alle (gewezen) geüniformeerden en gevraagd dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Ten slotte is de BNMO zoekende naar het juiste (politieke) platform om constructief te kunnen meedenken met het uitwerken van de Veteranenwet en zijn zegje te kunnen doen. Wat de komende BNMO-activiteiten betreft, mag ik u ten slotte wijzen op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 30 Juni. De BNMO zal daar zowel bij het defilé als op het Malieveld prominent aanwezig zijn. Ook zal die middag de Audrey Hepburn Trofee worden uitgereikt op het Malieveld. En vergeet ook niet de motortoertocht, waar ook leden van de BNMO aan deelnemen. Ik hoop dat ik veel BNMO-leden in Den Haag mag ontmoeten. Uiteraard zijn er de komende tijd ook veel regionale en gemeentelijke veteranendagen waaraan onze leden deelnemen. Afsluitend wens ik u allereerst veel zomers leesplezier met deze Kareoler en ik wens u allen een prettige vakantie! Remco Seijn Voorzitter

de Kareoler 4-2012

3


kort en bondig Wageningen 5 mei De BNMO nam ook dit jaar weer deel aan het Bevrijdingsdefilé van de 5 meiviering in Wageningen. Was er vooraf veel discussie over het feit dat het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen ook een delegatie van de Koude Oorlog Veteranen en Oud-Militairen (KOVOM) had toegelaten, daar was vooraf en tijdens het defilé vrijwel niets van te merken. Het Veteraneninstituut had in de weken voorafgaand bijna honderd telefoontjes gekregen van verontruste veteranen, maar in het defilé liep een delegatie van de KOVOM

Bijdrages: Linde van Deth en Fred Lardenoye

onbekommerd tussen de veteranendetachementen in. De Koude Oorlogsmilitairen oogstten daarmee applaus van het, ondanks het miezerige weer, massaal toegestroomde publiek. Dat laatste blijft voor veel veteranen het aantrekkelijke van het defileren in de bevrijdingsstad. BNMO-afdelingsbestuurder Erik Paskamp daarover: “Dit blijft een warme douche vergeleken met het veteranendefilé in Den Haag op Veteranendag. Daarom loop ik hier elk jaar met veel plezier mee.” Overigens deed Paskamp dat dit jaar niet met de BNMOdelegatie, maar met zijn collega-verbindelaars met wie hij in 1992 naar Bosnië werd uitgezonden. (FL)

De BNMO was in Wageningen weer met een delegatie vertegenwoordigd. Foto: William Moore

Akkoord over regeling ereschuld Vlak voor het ter perse gaan van deze editie van de Kareoler werd bekend dat er een akkoord is gesloten tussen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie over de manier waarop de ereschuld aan veteranen zal worden ingelost. Tevens is er een akkoord over de restschaderegeling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2007 voor veteranen die tijdens een missie een aandoening hebben opgelopen. Van belang daarbij is dat deze regeling ook van toepassing is op erkende dienstslachtoffers. De zogeheten ereschuld voor veteranen was ontstaan omdat veteranen met een aandoening van vóór 1 juli 2007 buiten de boot dreigden te vallen. Zoals eerder gemeld in de Kareoler 1-2012 gaat het om veteranen die een militair invaliditeits-

4

pensioen (MIP) hebben. De belastingvrije uitkering is onder meer afhankelijk van de hoogte van dat MIP. Overigens zijn de rechthebbenden m.b.t. de ereschuld bekend en worden zij zelf door het ABP benaderd. In het volgende nummer van de Kareoler komen we uitvoerig terug op beide regelingen. Voorzitter Wim van den Burg van de AFMP/FNV is tevreden: “De Regeling Ereschuld doet recht aan veteranen die lichamelijk of psychisch invalide zijn geraakt bij inzet onder oorlogsomstandigheden of crisisbeheersingsoperaties en aan wie geen of onvoldoende zorg is verleend en daar nog dagelijks de gevolgen van ondervinden. Ik ben blij dat we erin zijn geslaagd de regeling nog voor de Veteranendag tot stand te brengen en dat geeft mij niet alleen beroepsmatig, maar ook emotioneel een goed gevoel.” (FL)

de Kareoler 4-2012


Veteranendag met Nieuw-Guinea, motoren en Belle Perez

Speciale voorstelling Taptoe

Op de achtste editie van de Veteranendag op zaterdag 30 juni wordt na de succesvolle introductie vorig jaar weer ruim baan gegeven aan de motorrijders onder de veteranen. Zo’n 250 motoren rijden om 12.00 uur het Malieveld op, een delegatie daarvan rijdt ook mee in het veteranendefilé. Nieuw in het defilé zijn detachementen van de Nederlandse Spoorwegen en de Haagse Tramweg Maatschappij, bestaande uit veelal jonge veteranen die nu bij deze twee vervoersbedrijven werken. Uiteraard wordt er ook weer deelgenomen door veteranen die bij de politie werken en zich verenigd hebben in het Politie Veteranen Platform. Voorts zal er op de veteranendag extra aandacht zijn voor het feit dat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat Nederlands Nieuw-Guinea werd overgedragen aan de VN. Kort daarna droeg de VN Nieuw-Guinea weer over aan Indonesië en dat heeft bij veel van de betrokken veteranen bijzondere en ingrijpende indrukOok de Volendamse Tamara Tol zal ken achtergelaten. optreden op Veteranendag 2012. Zoals eerder gemeld, staat het muzikale programma op het Malieveld dit jaar in het teken van de nieuwe Veteranen top 50 die deze maand door het veteranentijdschrift Checkpoint bekend is gemaakt. Helaas is het niet gelukt om een van de artiesten uit de top 3 (respectievelijk Vera Lynn, Dire Straits en Eric Burdon and The Animals) te contracteren. Wel hebben het Luchtmachtorkest en de Koninklijk Militaire Kapel (KMK) van de landmacht verschillende nummers uit de top 50 gekozen om live uit te voeren. De KMK wordt ondersteund door de Belgisch-Spaanse zangeres Belle Perez, het Luchtmachtorkest door musicalster Esther Hart en voor de oudere generaties zijn er optredens van onder anderen Veteranen top 50-artiesten Anneke Grönloh (op nummer 12) en Blue Diamond Riem de Wolff (op nummer 19). (FL)

Van woensdag 26 tot en met zondag 30 september 2012 vindt in Ahoy Rotterdam de 58e editie van de Nationale Taptoe plaats. In samenwerking met het ministerie van Defensie en het vfonds wordt er weer een speciale voorstelling voor veteranen en dienstslachtoffers georganiseerd op woensdag 26 september vanaf 16.00 uur. U vindt hiervoor een aanbieding op pag. 13. Voor dit arrangement is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De plaatsen worden op volgorde van aanmelding toegekend. Na verificatie van uw dienstslachtofferpasnummer door de zorg van het VI en incasso van het verschuldigde bedrag zullen uw toegangsbewijzen worden toegezonden. De Nationale Taptoe staat dit jaar in het teken van de Olympische gedachte, ter gelegenheid van de Olympische Spelen die deze zomer in Londen worden gehouden. Onder meer nationale en internationale militaire orkesten zullen een optreden verzorgen. Een speciale hommage aan de veteranen zal worden gebracht door The Dutch Military Pipes and Drums. (LvD)

Het programma op Veteranendag in Den Haag ziet er globaal als volgt uit: 10.15-11.15 uur: Besloten plechtigheid in de Ridderzaal met prins Willem-Alexander en premier Rutte. 11.25-12.00 uur: Ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof. 13.00-14.00 uur: Veteranendefilé. 14.20-17.00 uur: Muziekprogramma Malieveld met o.a. Anneke Grönloh en Belle Perez

Info: www.nationaletaptoe.nl

Samenwerking Portugese BNMO Op 15 mei werd er een overeenkomst getekend tussen de BNMO, het Veteraneninstituut en de AFDA, de Portugese tegenhanger van de BNMO. In de overeenkomst staan de intentie tot samenwerking en het uitwisselen van informatie vastgelegd. Achter de lessenaar Ed Brouwer van de BNMO en aan tafel onder meer Jos Weerts (r) van het Veteraneninstituut en de voorzitter van de AFDA, José Aruda (l).

Het hele programma is te volgen via www.veteranendag.nl en de NOS zendt onder meer het veteranendefilé rechtstreeks uit op tv.

de Kareoler 4-2012

5


actueel Interview directeur bureau Bijzondere Regelingen Defensie John Rutten

Zorgloket onderzoekt In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, staat de telefoon bij het Zorgloket

van het ABP voor oorlogs- en dienstslachtoffers niet roodgloeiend als het gaat om klachten.

Volgens directeur John Rutten van het bureau

Bijzondere Regelingen Defensie (BRD) gaat het om slechts tien tot twaalf klachten per jaar. Maar hij kent ook de realiteit van meer dan

tweehonderd bezwaarschriften sinds de invoering van het nieuwe PTSS-protocol.

Tekst en foto: Fred Lardenoye

J

ohn Rutten (58) werkt al vanaf 1973 bij het ABP en is sinds 2005 directeur van het bureau BRD. “Mijn eerste klus was het optuigen van het Zorgloket voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Dat was net opgericht door staatssecretaris Van der Knaap van Defensie. Met het idee om de zorg voor postactieve militairen die iets hebben meegemaakt te verbeteren. Op 1 juli 2007 werd het loket officieel geopend.” Dit uitte zich in de instelling van de functie van zorgcoördinator, ook wel casemanager genoemd. “Hun belangrijkste taak is te kijken welke hulpvraag aan de orde is en wat je daaraan moet doen. Dat heeft ertoe geleid dat de zorg voor oud-militairen aanzienlijk verbeterd is”, meent Rutten. Begonnen met twee zorgcoördinatoren is dat aantal anno 2012 geleidelijk gestegen naar veertien, die landelijk verspreid zijn. Rekening houdend met de grote aantallen uitgezonden militairen naar Afghanistan zou dat aantal de komende jaren nog wel eens verder kunnen gaan stijgen. “Eigenlijk

6

John Rutten: “Nieuwe protocollen leiden tot meer betrouwbare resultaten.”

merken we daar nu nog niks van, de mensen die zich nu met psychische klachten melden, zijn veelal tien tot vijftien jaar geleden uitgezonden geweest. De instroom ijlt altijd na en dat verwacht ik ook bij de Afghanistangangers.”

Evaluatie

Het werk van de zorgcoördinator start met een bezoek aan huis bij het oorlogs- of dienstslachtoffer. Rutten: “Daarbij legt hij ook alvast uit welke procedures en regelingen gelden. Niet alleen bij ons, maar ook de algemeen geldende wettelijke regelingen. Hij probeert zo goed mogelijk te informeren over waar zo iemand hulp kan krijgen en gaat daar ook ondersteuning in bieden op het materiële gebied van invaliditeitspensioen en voorzieningen, maar ook op het gebied van doorverwijzing naar immateriële hulp op psychosociaal gebied en behandeling door het LZV.” De keuring door een verzekeringsarts van het BRD waarbij onder meer

een causaal dienstverband medisch wordt onderzocht, vormt een cruciale schakel in het proces die vaak tot onvrede leidt, zo weet ook Rutten. “De zorgcoördinator legt, desnoods meerdere keren, de hele procedure uit. We merken namelijk dat er bij de betrokkene soms verkeerde verwachtingen zijn.” In dit hele proces zijn ook evaluatiemomenten ingebouwd. “Een eerste belangrijk moment is na de medische beoordeling. Dan krijgt cliënt een evaluatieformulier uitgereikt. Het tweede is het moment wanneer de beslissing wordt medegedeeld. Dan wordt ook gevraagd hoe de dienstverlening is verlopen. Het laatste evaluatiemoment vindt plaats als de begeleiding door de zorgcoördinator niet meer nodig is.”

Bureaucratie

Uit het klanttevredenheidsonderzoek komen enkele ergernissen naar voren. Zo vindt men het BRD ‘bureaucratisch’. “Maar wij zijn ook gebonden aan regels. Het is

de Kareoler 4-2012


klanttevredenheid net als met de belastingdienst, als je bijvoorbeeld komt met kosten die gemaakt worden, moet je dat ook kunnen aantonen. We proberen dat te verbeteren, maar meestal is administratieve rompslomp noodzakelijk.” Ook is er kritiek op de lange doorlooptijd. “Bij de aanvraag maken we al duidelijk dat het wel een half jaar kan duren voordat de beoordeling en alles wat eraan vast zit, is afgerond. Dat is de termijn die wij hebben afgesproken met Defensie. Het is een aandachtspunt voor de zorgcoördinatoren om dat helder uit te leggen.” Een laatste belangrijke ergernis uit de evaluatieonderzoeken, is het ambtelijk taalgebruik. “Daar zouden we meer aan kunnen doen”, geeft Rutten toe. Volgens Rutten is er ook sprake van een ‘informeel circuit’ waaruit klachten naar boven komen. “Dat gaat om groepen cliënten die elkaar onderling via platforms treffen. Of bij dezelfde behandeling. Doordat er dan vergeleken wordt en de een ook wil hebben wat de ander krijgt, ontstaat een wat hoger verwachtingspatroon. Daar hebben we weleens last van. Vergelijken is echter niet mogelijk, want het zijn allemaal individuele gevallen.”

Klachten

Behalve via het klanttevredenheidsonderzoek komen er ook langs reguliere weg klachten binnen. “Dat gaat maar om tien à twaalf per jaar en is al jaren hetzelfde. Behalve dat het weinig voorkomt, kun je er ook weinig lijn in ontdekken. Ze gaan voor de helft over de bejegening van de verzekeringsarts, veelal terug te voeren

de Kareoler 4-2012

tot beleving van de betrokkene. Het betreft een gesprek dat de arts moet voeren vanuit de protocollen. Dat is nogal een ingreep voor de betrokkene want hij moet uitleggen wat hij allemaal tijdens een uitzending mee heeft gemaakt. Maar ook hoe hij privé met een aantal zaken omgaat. Dan kunnen allerlei ingewikkelde vragen aan de orde zijn waardoor betrokkene zich al snel wat minder goed behandeld voelt.” Klachten over het feit dat een cliënt voor de zoveelste keer zijn verhaal moet vertellen, komen volgens Rutten minder voor. “Nou kan het zijn dat ze al eerder hun verhaal hebben verteld, hetzij binnen Defensie, hetzij tegen de behandelaar. We proberen wel mensen die voor zowel een WIAuitkering als een MIP moeten worden gezien in één gesprek met twee artsen tegelijk te plannen, zodat ze hun verhaal maar een keer hoeven te houden.” Een echte verklaring voor het geringe aantal klachten heeft hij niet. “Er is natuurlijk een verschil tussen een formele klacht indienen en klagen over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat klagen bij een belangenorganisatie als de BNMO wat laagdrempeliger is. ”

Bezwaarschriften

Dat er via de BNMO ruim tweehonderd bezwaren zijn ingediend als gevolg van de uitkomst van keuringen volgens het nieuwe PTSS-protocol is hem bekend. “De protocollen zijn sinds 2009 in gebruik, dus sommige bezwaren staan al drie jaar open. Ik vind de methode die

nu bij de beoordeling gehanteerd wordt beter dan de vorige. Deze methode leidt tot meer transparante en betrouwbare resultaten. De bezwaren gaan enerzijds om dienstverbanden die niet erkend worden, anderzijds om verlagingen van het invaliditeitspercentage bij herbeoordeling. Dat komt natuurlijk hard aan, zeker als men een bepaald verwachtingspatroon heeft.” Dat het al zolang duurt voor de bezwaren worden afgerond, noemt Rutten ‘niet gezond’. “Er zijn de nodige briefwisselingen geweest tussen het ministerie en de BNMO, maar er worden telkens antwoorden gegeven die het probleem van de individuele bezwaren niet oplossen. Een belangrijk verschil met vroeger is dat de mogelijke subjectiviteit van een arts wordt ondervangen door de objectiviteit van een betrouwbare methode. Overigens worden de bezwaren niet door ons, maar door de juridische afdeling gedaan.” Over de relatie met de BNMO is Rutten positief. “Wij proberen de mensen ook goed te behandelen, dus we hebben min of meer hetzelfde doel voor dezelfde populatie. Beide partijen hebben hetzelfde voor, namelijk betrokkenen weer goed in de maatschappij te laten terugkeren. De BNMO is echter niet gebonden aan de regelgeving die het BRD voor Defensie uitvoert. Als partijen hiermee rekening houden en meer de samenwerking zoeken, staan ze minder vaak tegenover elkaar. Op de regiodagen voor oorlogs- en dienstslachtoffers gaat die samenwerking ook prima.”

7


bondgenoten BNMO-lid Jan Gubbels zet zich al dertig jaar in voor Fonds Gehandicaptensport

‘Het moet in je hart zitten’

Op 10 november 2011 kreeg BNMO-lid Jan

Gubbels de Audrey Hepburn Trofee uitgereikt tijdens het gala van het Fonds Gehandicap-

tensport. Al jarenlang zet hij zich in om sporten voor gehandicapten mogelijk te maken. “Sport is voor deze groep onvoorstelbaar belangrijk.”

Door: Linde van Deth Foto: Birgit de Roij

D

it jaar zal er voor de tweede keer een groep gehandicapten meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. “Maar wij noemen ze geen gehandicapten. We hebben het altijd over G-sporters”, geeft Jan Gubbels (72) meteen aan. “Ze worden zelf ook niet graag zo genoemd. De Vierdaagsegroep heet daarom G-Toppers.” Vorig jaar kreeg de organisatie een vraag van een blinde vrouw die graag de Vierdaagse wilde lopen, maar die niemand in haar omgeving had die de tocht met haar wilde lopen. Zo ontstond het idee om een groep te vormen van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of psychische problematiek die samen met een buddy konden meelopen met de Vierdaagse. Vorig jaar waren er zo’n 35 G-Toppers met buddy’s, dit jaar zijn het er al bijna 100. “Een deel van het geldbedrag dat bij de Audrey Hepburn Trofee hoorde, heb ik besteed aan

8

deze groep G-Toppers. Helaas kan ik er dit jaar niet bij zijn omdat ik aan mijn knie geopereerd wordt”, vertelt Gubbels.

Voetbal

Al bijna dertig jaar is Gubbels actief voor het Fonds Gehandicaptensport. Hij richt zich voornamelijk op het betaald voetbal in Nederland. Hij benadert elk jaar de clubs in de eredivisie om te vragen of er activiteiten en een collecte georganiseerd mogen worden rondom de nationale collecteweek van het fonds. Met de clubs uit de Jupiler League is er een vaste over-

een collecte. “Maar VVV liet toen weten: dat doen we niet, we zijn een voetbalclub. Zo ging dat toen. Sef Vergoossen zei toen tegen mij: ‘Een voetbalclub haalt overal de beste spelers weg, het kan niet dat we dan niks doen voor de andere kant, voor sporters met een beperking.’ We hebben toen toch die collecte georganiseerd en daarna hebben we dat ook bij andere clubs gedaan. Zo is het begonnen.” Inmiddels is Gubbels al acht jaar coördinator betaald voetbal voor het fonds. Bij VVV is er elke thuiswedstrijd een shoot out of de G-sporters lopen met de spelers het

‘Er is onvoorstelbaar veel veranderd in de G-sport’ eenkomst. “Soms mogen we bijvoorbeeld, naast de collecte, penalty’s schieten in de rust of is er een voorwedstrijd of shirtveiling. Dan worden de G-clubs uit de regio waar de voetbalwedstrijd gespeeld wordt, benaderd door de regiocoördinatoren. De clubs vragen dan hun leden voor de activiteiten en de collecte. Ze krijgen een gedeelte van de opbrengst en de rest gaat naar het fonds.” De inzet van Gubbels voor het Fonds Gehandicaptensport begon toen hij dertig jaar geleden jeugdleider was bij voetbalclub VVV. De club kreeg een aanvraag voor

veld op. “VVV is een sociale club. Ik ken er iedereen en mag daar dingen uitproberen.” In vergelijking met toen Gubbels begon, is er veel verbeterd op het gebied van G-sport en hoe de maatschappij daar tegenaan kijkt. “Er is zo onvoorstelbaar veel veranderd in vergelijking met toen ik net begon. Veel sportclubs hebben inmiddels een G-afdeling. G-sporters hebben een ruime keuze, ze kunnen bijvoorbeeld paardrijden, judoën, handboogschieten, wielrennen en skiën. In de regio Venlo is er een hockeyclub die G-hockey, rolstoelhockey en hockey voor elek-

de Kareoler 4-2012


trische rolstoelen biedt. Een deel van mijn prijs is gegaan naar een veldafscheiding voor de hockeyers met een elektrische rolstoel”, vertelt Gubbels. “En de sporters hebben er zoveel plezier in. Dat zie je bij alle G-sporten. Ze waarderen het ontzettend. Altijd als ze me zien, komen ze me een hand geven. Dat is me veel meer waard dan geld.” Gubbels legt uit waarom het zo belangrijk is dat iedereen kan sporten. “Sport is goed voor iedereen. Ook voor G-sporters is het natuurlijk gezond. Maar ook de integratie is belangrijk, dus dat ze onderdeel van de maatschappij zijn en niet thuis blijven zitten. Ze moeten niet afgezonderd worden, maar ook leren samenwerken en sporten in teamverband.”

Trofee

In zijn woonplaats Venlo en omgeving is Gubbels ook actief voor de G-sport, hij organiseert er mede de huis-aan-huiscollecte voor het fonds. Vanuit het samenwerkingsverband tussen negen gemeentes met als motto ‘iedereen kan sporten’ wordt inmiddels ook jaarlijks de Demo Doedag georganiseerd, mede opgericht door Gubbels. Tijdens deze dag presenteren alle G-sporten uit de regio Venlo zich. Iedereen kan daar kijken en alles uitproberen. Voor al zijn vrijwilligerswerk op het gebied van de gehandicaptensport ontving Gubbels eind 2011 de

Jan Gubbels met de Audrey Hepburn Trofee.

Audrey Hepburg Trofee. “Die werd uitgereikt tijdens een galadiner in de Arena. Daar hoorde ik pas dat de trofee mede namens de BNMO wordt uitgereikt. Toen heb ik ze verteld dat ik BNMO-lid was. Dat was voor hen ook een verrassing. Toevallig zouden mijn vrouw en ik de week na de uitreiking voor een midweek naar de Basis gaan.” Gubbels is pas sinds kort lid van de BNMO. Hij kreeg tijdens zijn diensttijd een ongeluk en werd afgekeurd. Toen kreeg hij een militair invaliditeitspensioen. “Pas een aantal jaar geleden hoorde ik van iemand die ik toevallig ontmoette over het bestaan van de BNMO en

Audrey Hepburn Trofee

De Audrey Hepburn Trofee wordt sinds 1968 jaarlijks uitgereikt door de BNMO en Gehandicaptensport Nederland aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt op het terrein van de gehandicaptensport. Tussen de wereldberoemde, inmiddels overleden actrice Audrey Hepburn en de BNMO bestond een hechte band. Met haar toestemming heeft de BNMO besloten de wisselprijs naar haar te vernoemen. Aan de trofee is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden, dat kan door de winnaar mag worden toegekend aan een doel dat binnen de sport voor mensen met een beperking ligt.

de Kareoler 4-2012

toen ben ik lid geworden. Eigenlijk zou je gelijk als je afgekeurd wordt, moeten horen over de BNMO en zijn werk.”

Hart

Na dertig jaar vrijwilligerswerk denkt Gubbels inmiddels wel aan afbouwen. “Ik heb er al eerder aan gedacht, maar ze wisten me steeds over te halen om door te gaan. Ik kan moeilijk nee zeggen. Maar ik zou nu graag meer tijd hebben om samen met mijn vrouw dingen te ondernemen. Het wordt ook tijd dat anderen het overnemen, al zal het niet eenvoudig zijn om iemand te vinden.” Hij vertelt dat hij dit werk doet omdat hij graag anderen helpt en voor ze klaarstaat. En hij heeft iemand in zijn directe omgeving met een gehandicapt kind, dus hij weet wat sport kan betekenen. “Ik ben blij dat ik dit voor mensen kan doen. Je moet dit vrijwilligerswerk niet doen om er zelf beter van te worden. Als het niet in je hart zit, moet je er niet aan beginnen. Het moet van binnenuit komen.”

9


verslag Landelijke ontmoetingsdag Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen

Een dag van vertellen en luisteren Op de ontmoetingsdag van de Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen (SPO)

op 21 april was een aantal leden van het eerste uur aanwezig, maar er waren ook partners van vredesmissieveteranen gekomen. Volwassen kinderen van oorlogs-

getroffenen, de tweede generatie, waren eveneens welkom op de landelijke dag. Er werd veel gepraat en, misschien belangrijker, er werd vooral ook geluisterd.

Door: Linde van Deth Foto’s: Erik Kottier

D

e dag begint met een welkomstwoord van de voorzitter van de BNMO, Remco Seijn. Sinds de fusie op bestuurlijk vlak van de SPO en de BNMO in 2010 is Seijn ook de voorzitter van de SPO. De ontmoetingsdag staat in het teken van

het gezin: wat betekent het om als gezin samen te leven met een partner of ouder die traumatische ervaringen met zich meedraagt? Dit jaar zijn nadrukkelijk ook de volwassen kinderen van oorlogsgetroffenen uitgenodigd, want de SPO gaat zich, naast de partners, ook richten op deze kinderen. Omdat de dag in het teken staat van het gezin is een aantal mede-

werkers van GGZ Drenthe aanwezig om een inleiding te geven over de behandelingsmogelijkheden voor veteranen en hun gezin. GGZ Drenthe maakt deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Wat vooral duidelijk wordt, is dat de impact van het trauma van een oorlogsgetroffene op zijn of haar gezin heel groot kan zijn. De gezinsleden kunnen ook lijden door het trauma van hun partner of ouder en soms zelf ook klachten ontwikkelen. Er bestaat bij de GGZ een meergezinsbehandeling, wat als voordeel heeft dat gezinnen hun ervaringen kunnen delen en herkenning vinden. Een dochter van een veteraan geeft na de inleiding

BehandelcoĂśrdinator Dorien Idzerda-de Groot houdt een inleiding over het zorgprogramma voor veteranen binnen de GGZ Drenthe.

10

de Kareoler 4-2012


aan dat ze naar manieren zoekt om te communiceren met haar ouders. Ze zoekt naar lotgenoten die snappen en herkennen wat ze meemaakt en die haar misschien tips kunnen geven.

Partnergroep

Lotgenotencontact staat dan ook centraal tijdens het tweede gedeelte van de dag. De deelnemers praten verder in verschillende groepen. Er is een groep voor partners en één voor de tweede generatie, die geleid worden door gespreksleiders van wie een aantal ook zelf partner of kind van een oorlogsgetroffene is. Voor de meegekomen veteranen en oorlogsgetroffenen is er een speciaal programma. In de partnergroep, die enkel uit vrouwen bestaat, worden ervaringen gedeeld. Een partner van een kampkind vertelt over de problemen die vooral haar zoon op dit moment heeft. Ze vraagt zich af wat er voor hem mogelijk is. De partner van een Libanonveteraan geeft aan dat haar dochter bezig is om een groep op te richten, juist voor de jongvolwassenen (zie ook de Kareoler 2-2012). Zij vertelt dat het goed kan zijn voor jongeren om met leeftijdsgenoten en lotgenoten te praten in hun eigen taal. “Wat ons nu in deze groep verbindt, kan ook de jongeren verbinden.” Er komen verschillende vragen naar voren, zoals of je mee moet gaan naar de therapie van je partner en hoe je kan zorgen dat je partner blijft en geen therapeut wordt. Een vrouw van een Bosniëveteraan geeft aan dat zij soms wel mee gaat naar therapie omdat ze dan eindelijk hoort wat er tijdens de uitzending van haar man gebeurd is. Verder vragen de vrouwen aan elkaar of de ander ook wel haar verhaal ergens kwijt kan en of de ander het wel redt. Ze geven aan het lotgenotencontact ontzettend

de Kareoler 4-2012

belangrijk te vinden, vooral om ervaringen te delen en ook zelf je verhaal kwijt te kunnen.

Tweede generatie

De groep met zo’n twintig kinderen van oorlogsgetroffenen en veteranen begint met een rondje waarbij iedereen zichzelf introduceert. “Wat vooral naar voren kwam, is dat veel kinderen, de tweede generatie oorlogsgetroffenen, lang hebben moeten zoeken naar een plek

waar zij hun verhaal kwijt konden. Dat kon een aantal nu pas voor het eerst”, vertelt Anne-lies Toorians, gespreksleider en zelf kind van een Indiëveteraan (zie ook de Kareoler 2-2012). “Sommigen hebben ook lang geen idee gehad waar hun klachten vandaan kwamen, konden het niet thuisbrengen. Pas nu vallen de puzzelstukjes in elkaar. Tijdens het gesprek was er bij alle deelnemers zoveel herkenning, maar ook erkenning voor elkaars verhaal. De sfeer tijdens de gesprekken was warm en de bijeenkomst bijzonder en erg zinvol. De doelstelling rond lotgenotencontact is zeker gehaald. Ook heeft een aantal mensen aangegeven deel te willen nemen aan de nog te starten regionale gespreksgroep.” Bij de gezamenlijke nabespreking geeft een kind van een veteraan aan dat het horen van de andere verhalen wel wat met haar gedaan heeft en dat het soms heftig was. Maar ze zegt daarna dat het goed voelt om zelf je verhaal te kunnen doen en ervaringen te kunnen delen. “Ik ben hier wel op mijn plek.” Voor meer informatie over de SPO en de regionale gespreksgroepen, zie www.spo95.nl

11


Klachtenfunctionaris voor veteranen Als u veteraan of dienstslachtoffer bent en een klacht hebt over de zorg of dienstverlening door instellingen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het ABP, het Veteraneninstituut of Defensie, dan kunt u deze klacht indienen bij de Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen. De Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen is hiervoor het eerste aanspreekpunt. In het LZV werken negentien verschillende instellingen samen, zoals de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg en het Bedrijfsmaatschappelijk Werk van het ministerie van Defensie. Ook landelijke en regionale zorginstellingen, zoals de onafhankelijke dienstverlener de Basis of Centrum ’45, vallen onder het LZV.

of het Veteraneninstituut niet naar tevredenheid zijn afgehandeld; • Klachten over de zogenoemde ketenzorg. Hiermee wordt bedoeld dat een klacht betrekking heeft op meer dan één instantie uit het LZV, Defensie, het ABP of het Veteraneninstituut. Het komt regelmatig voor dat meerdere instanties betrokken zijn bij de hulp- of dienstverlening. Bijvoorbeeld: u bent in therapie bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, wordt voor de aanvraag van een invaliditeitsvoorziening begeleid door het ABP en voor de overige hulpvragen door een maatschappelijk werker van de Basis; • Klachten waarvan u niet weet bij welke instantie u moet zijn.

Welke klachten?

De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over de verschillende klachtenregelingen van de eerdergenoemde instellingen. Daarnaast bewaakt hij de afwikkeling van klachten en kan daarin een

De Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen neemt de volgende klachten in behandeling: • Klachten die door een van de LZV-instellingen, het ABP, Defensie

Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen

Foto: Jos Morren

bnmo wegwijzer

bemiddelende rol spelen tussen u en de hulpverlenende instanties. Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, legt de functionaris de klacht voor aan de Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen. De klachtenfunctionaris maakt geen deel uit van deze commissie en krijgt geen beoordelende rol bij de klachtenbehandeling. Uw klacht wordt anoniem geregistreerd. Deze registratie is bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan veteranen en dienstslachtoffers te verbeteren.

Contact

U kunt de Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen bereiken via het e-mailadres klachtenveteranen@ mindef.nl of telefonisch via het nummer 070-3396555, dinsdag van 13.00-16.30 uur, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

vraag en antwoord Vraag: Mijn man heeft nu een militair invaliditeitspensioen (MIP). Als hij eerder dan ik overlijdt, heb ik dan recht op een nabestaandenpensioen?

Antwoord: Als uw man overlijdt, stopt zijn MIP per de eerste dag van de maand die volgt op zijn overlijden. U heeft dan recht op een Bijzonder Militair Nabestaanden

12

Pensioen (BMNP). Hoeveel u als nabestaande krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van het overlijden. Als het overlijden een andere oorzaak heeft dan waarvoor een invaliditeitspensioen was toegekend, dan heeft u recht op een BMNP van 5/7 deel van het militair invaliditeitspensioen. De eventuele bijzondere invaliditeitsverhoging wordt niet meegenomen.

de Kareoler 4-2012


Bijdrage: Willem Knook

Bezwaar aantekenen tegen percentage MIP

Een zaak van lange adem Vaak vergt een zaak veel geduld, gewoon omdat een zorgvuldige procedure nu eenmaal tijd kost. Of omdat verschillende instanties zich over de zaak moeten buigen voordat het gewenste resultaat wordt bereikt. Zo zijn we voor één van onze BNMO-leden nu alweer ruim vijf jaar aan het procederen. Het begon met een beslissing van de toenmalige staatssecretaris van Defensie in maart 2007. Het betrof een toekenning van een militair invaliditeitspensioen (MIP) van 40 procent. Ons BNMO-lid was daar niet tevreden mee. Hij was van mening dat zijn invaliditeit te laag was ingeschat. Dit werd bevestigd door de door ons ingeschakelde psychiater, die vaststelde dat het percentage op 80 procent moest worden gesteld. Omdat een bezwaarschrift niet tot het gewenste resultaat leidde, hebben we beroep ingesteld bij de rechtbank te Den Haag. De rechtbank oordeelde dat er al met al te veel ruimte voor twijfel was om te kunnen stellen dat met 40 procent invaliditeit voldoende recht was gedaan. Met andere woorden, de staatssecretaris moest zijn huiswerk overdoen.

Bestelbon

Zo gezegd, zo gedaan. De door de staatssecretaris geraadpleegde psychiater kwam na een nieuw onderzoek in april 2009 tot de conclusie dat het MIP 45 procent moet zijn. Een verhoging van maar liefst 5 procent ten opzichte van de eerste beoordeling. Maar nog steeds niet voldoende naar onze mening. Dat betekende dus voor de tweede maal een gang naar de rechtbank. Deze keer werd de staatssecretaris in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat de mate van invaliditeit met 45 procent niet onderschat is. Ons restte dan niets anders dan het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. De zitting vond begin dit jaar plaats. Tijdens deze zitting bleek toch wel dat er bij de raad de nodige twijfel bestond over de rapportage van de laatste psychiater. En jawel, de raad vond het nodig een eigen deskundige in te schakelen. Dat is dan inmiddels de vierde psychiater die zich over deze zaak gaat buigen. Er is na vijf jaar dus nog steeds geen eindoordeel. De verwachting is dat het wel eind dit jaar zal worden voordat ons BNMO-lid weet waar hij aan toe is. Met recht een zaak van lange adem dus.

Defensie-veteranen | Dienstslachtoffers | Politie-veteranen

Hierbij bestel ik 1 / 2* toegangskaart(en) voor de veteranenavond op 26 september 2012 naam:

....................................... .......................... ..............................................................................................................................................................................

adres:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

voorletters

/

tussenvgsl

/

/

achternaam

nummer Veteranenpas/ Dienstslachtofferpas: ..........................................................................................

........................................ ...........................................................................................................................................................................................................

postcode

e-mail:

woonplaats

.......................................................................................................................................................................................................................................................

verleent hierbij eenmalig een machtiging aan de Stichting Nationale Taptoe om €10,- / €20,-* af te schrijven van bank-/gironummer: (*Doorhalen wat niet van toepassing is )

................................................................................................................

handtekening:

........................................................................................

Toegangskaarten kunnen niet worden geruild of teruggegeven. In envelop opsturen naar: Stichting Nationale Taptoe, Antwoordnummer 10049, 5260 VB Vught.

de Kareoler 4-2012

13


lotgenotencontact

Bijdrages: Fred Lardenoye, Jos Morren en Anne Salomons

BNMO-leden nemen deel aan pilotproject Wounded Warrior

Duiken als therapie Het is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Wounded Warrior

heet het project en het is bedoeld om gewonde veteranen onder meer door het aanbieden van een duikcursus een handje te helpen om te re-integreren. Het idee is opgepakt door Frans Lobbe van de stichting Red Lobster Divers. BNMO-leden namen in het

zwembad van de Basis in Doorn tijdens de Veterans Challenge in april deel aan een pilot.

Door: Fred Lardenoye Foto’s: Yvonne van der Valk Duikinstructeur Frans Lobbe raakte tijdens een vakantie op Bonaire begin dit jaar in contact met Wounded Warrior, een Amerikaans initiatief om uit Afghanistan en Irak gewond teruggekeerde veteranen en hun familie te helpen. Doel is om de integratie van gewonde veteranen in de maatschappij te stimuleren en erkenning en waardering te bevorderen. Daartoe worden onder meer duikcursussen aangeboden aan gewonde veteranen. Lobbe: “Dit project loopt al een vijftal jaren op Bonaire voor Amerikaanse militairen, maar BNMO-leden namen op de BVC enthousiast deel men wil graag uitbreiaan het proefduiken. den naar Nederland.” Lobbe zelf heeft al de nodige ervaring met het duiken met mindervaliden. Zo is hij onder meer oprichter van de stichting Red Lobster Divers die er speciaal op gericht is om mensen met een beperking te laten duiken. Hij werd enthousiast van het Amerikaanse initiatief en besloot zich met zijn stichting te gaan inzetten om samen met een hotel op Bonaire te proberen om ook gewonde Nederlandse militairen aan de duikcursus van Wounded Warrior te laten deelnemen.

BVC

Na in contact gekomen te zijn met het Veteraneninstituut en de BNMO ontstond het idee om een soort pilot te houden tijdens de eerste BNMO Veterans Challenge

14

Dienstslachtoffer John Veldt (l) voelt zich als een vis in het water.

(BVC) van dit jaar, die eind april door de Basis werd georganiseerd in Doorn. Veertien BNMO’ers schreven zich in voor een introduik in het zwembad van de Basis. Onder hen ook dienstslachtoffer John Veldt, die vanwege beenletsel aan een rolstoel gekluisterd is. Een jaar gelden ontdekte hij via een cursus al dat hij zich in zijn element voelt in – en vooral onder – water. Veldt nam dan ook enthousiast deel aan de duikclinic in Doorn en is vast van plan om deel te nemen aan de duikcursus op Bonaire en kennis te maken met lotgenoten uit Amerika. Maar zover is het nog niet. Lobbe: “Het project behelst om gewonde militairen een duikopleiding aan te bieden in Nederland en vervolgens, in de vorm van een vakantie, de buitenwaterduiken te maken op Bonaire. Doel is lotgenotencontact en kijken hoe een enerverende sport als duiken een bijdrage kan leveren aan de terugkeer van militairen in de maatschappij.” Met name de financiering van het project is nog niet rond, aldus de enthousiaste duikinstructeur. “Daar ligt nog een grote uitdaging!” Vicevoorzitter Ronand Luijters van de BNMO toont zich ook erg positief over het initiatief van Lobbe. “De duikclinic tijdens de BVC was erg geslaagd. Doel is dan ook om, als het van de grond komt, in elk geval enkele BNMO-leden volgend jaar aan de cursus op Bonaire te laten deelnemen. Dus mensen kunnen zich alvast aanmelden daarvoor.” Meer informatie: www.woundedwarriorproject.org of www.redlobsterdivers.nl

de Kareoler 4-2012


BNMO Veterans Challenge Zeilen, 12 tot en met 14 oktober 2012

In samenwerking met Sailwise, onderdeel van Gehandicaptensport Nederland, is een spectaculair zeilweekend georganiseerd, waarin een gooi wordt gedaan naar een prijs in de Klipperrace die dan op het IJsselmeer wordt gehouden. Een bruisende en gezellige uitdaging dus, voor de liefhebbers van zeilen. U bent te gast op de zeilklipper Lutgerdina van Sailwise die speciaal is ingericht voor deelnemers met een fysieke beperking. Het schip is dus ook rolstoeltoegankelijk en de BNMO heeft daar al goede ervaringen mee opgedaan. U kunt ook volop meezeilen, al heeft de Lutgerdina uiteraard ook een eigen bemanning. U overnacht eveneens op het schip. De ontvangst is op vrijdagavond 12 oktober rond 20.00 uur in de haven van Enkhuizen waar de Lutgerdina ligt afgemeerd. U gaat van boord op zondag rond 18.00 uur. Het vertrek is na een maaltijd in een plaatselijk restaurant. Het minimum aantal deelnemers is tien, met maximaal zeven rolstoelers. Leden met een fysieke beperking hebben voorrang en leden in een rolstoel kunnen,

De BNMO Veterans Challenge 2011. Foto: privécollectie Jeroen Blansjaar

indien noodzakelijk, aanspraak maken op een begeleider. Bij de overnachting op het schip deelt u een hut met anderen. Bij over-inschrijving is de datum van aanmelding bepalend. De eigen bijdrage is € 16, - per persoon, ook voor een eventuele begeleider. U kunt zich tot 1 september 2012 inschrijven voor dit programma. Inschrijven voor deze programma’s kan op www.de-basis. nl of met het aanmeldingformulier in Basisdiensten. Meer informatie bij de servicedesk van de Basis, tel: 0343-474200, e-mail: servicedesk@de-basis.nl De BNMO Veterans Challenge is uiteraard ook toegankelijk voor dienstslachtoffers.

Bijkomen op de Basis U weet dat u als BNMO-lid op de Basis terechtkan voor nazorgprogramma’s, met dank aan de financiële bijdragen van het vfonds. Voor de komende periode bevelen wij u de volgende programma’s aan.

Midweek voor gezinnen

De persoonlijke gevolgen van deelname aan een vredesmissie of de gevolgen van een dienstongeval kunnen hard aankomen. Emotioneel, maar ook heel praktisch. Bijvoorbeeld omdat de middelen ontbreken om op vakantie te gaan. In dat geval kan de Basis uitkomst bieden met een gezellige vakantie. Er is sprake van definitieve plaat-

de Kareoler 4-2012

sing na een intakegesprek. Inschrijven kan tot 25 juni. Duur: vijf dagen. Data: 30 juli t/m 3 augustus 2012. Bijzonderheden: programma is bedoeld voor gezinnen, maar staat ook open voor alleenstaanden.

Een nieuwe inspiratie

Op zoek naar datgene wat u bezielt, in beweging brengt, doet creëren, moed, rust, verstand, wijsheid en kracht schenkt. In dit programma komen onderwerpen aan bod als: wat bezielt mij? Waardoor word ik geïnspireerd? Wat kan ik doen om de wereld om mij heen

te bezielen? En welke inspirerende stap wil ik zetten? De onderwerpen worden zowel besproken als op een creatieve manier in beeld gebracht. Duur: tien dagen. Datum: 5 tot en met 15 november Bijzonderheden: het programma bestaat uit ochtend- en middagonderdelen. Tijdens het weekend kunt u ter ontspanning uw eigen daginvulling kiezen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht in het programmaboekje dat u vorig jaar hebt ontvangen of op de website van de Basis: www.de-basis.nl (JM)

15


lotgenotencontact Miles4justice unieke zeilrace voor gewonde veteranen

‘Dit evenement is heel groot geworden’ Op een stralende zaterdag zeilden zo’n 150 psychisch of lichamelijk

gewonde veteranen een wedstrijd op het IJsselmeer. Een evenement dat hen werd aangeboden door de Stichting Miles4Justice met

een forse financiële bijdrage van

het vfonds. Partners en kinderen

bleven aan wal waar ze vorstelijk werden verwend.

Door: Anne Salomons Foto: Karin Stroo

D

e haven van Medemblik bood op 2 juni een vrolijke aanblik. Terwijl gewonde veteranen onder begeleiding van professionele zeilers deelnamen aan een zeilrace, werden de partners – als ze dat wilden – in een grote feesttent onderworpen aan een make-over door een groep visagisten. Een goede zet van de organisatie, want het liep er storm. De kinderen deden ondertussen allerlei spelletjes. “Stichting Miles4Justice wilde met dit zeilevenement namens een grote groep burgers dank uitspreken voor de militairen die tijdens hun vredesmissies blijvend gewond zijn geraakt en door hun inspanning hebben meegewerkt aan veiligheid en vrede in de wereld”, aldus Carry Knoops, voorzitter van de stichting. Een bijzonder burgerinitiatief waarvoor veel veteranen, onder wie zo’n negentig BNMO-leden, zich hadden opgegeven. Vorig jaar was de eerste keer, toen was het nog kleinschalig en deden er slechts vijftig veteranen mee.

Fysiek gewond

Dutchbat 3-veteraan Pieter van Wesel met zijn vrouw Lydia en dochter Anna-Claire.

16

Toen de tientallen zeilboten na een wedstrijd van een paar uur de haven binnenvoeren, stond Ed Brouwer, hoofdbestuurslid van de BNMO, tussen de partners op de kade om de veteranen welkom te heten. “Het evenement is heel groot geworden”, constateerde hij. “En ik vind het opvallend dat er vergeleken bij vorig jaar veel minder fysiek gewonden bij zijn.” Hij hoopt dat er een vervolg van dit evenement komt. “Want de impact is groot.”

Een van de fysiek gewonden die wel meezeilde, is Pieter van Wesel, Dutchbat 3-veteraan. Zijn vrouw Lydia en zijn dochter Anna-Claire stonden hem al een tijdje op de steiger op te wachten. “Ik vond het geweldig”, vertelde hij zodra hij van boord kwam. “De mensen op de boot waren duidelijk goed op elkaar ingespeeld. Ik kon het niet zien omdat ik visueel beperkt ben, maar gevoelsmatig ging het perfect. Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar.”

Rust op het water

Het team van de boot Circius won dit jaar de race, maar de wisselbeker gaat net als vorige keer naar een ruime vitrine bij de BNMO, waar in de toekomst alle nieuwe bekers worden geplaatst, tenminste als het aan Carry Knoops ligt: “Ik hoop zeker volgend jaar weer zo’n evenement te kunnen organiseren.” Binnenkort zal zij hierover met hoofdsponsor het vfonds spreken. “Mensen vertelden dat ze in geen jaren zo tot rust zijn gekomen als deze zaterdag op het water”, voegde zij eraan toe. “Vooral de veteranen met PTSS lieten weten dat het evenement hen enorm heeft geholpen. En de vrouwen hadden eindelijk even een dag voor zichzelf, wat hen goed heeft gedaan.” Toen tegen het einde van de avond, na de barbecue en de sponsorbedankjes, aan de veteranen en hun gezinnen werd gevraagd of zo’n evenement nog een keer gehouden zou moeten worden, steeg er dan ook een oorverdovend gejuich op.

de Kareoler 4-2012


ZONNIG VOORDEEL VOOR BNMO-LEDEN!! NEDERLAND / AVIFAUNA

2-daagse autoreis incl. halfpension

v.a.

• Bezoek Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn! • Mooi arrangement incl. koffie en gebak, overnachting, ontbijt- buffet, 3-gangendiner, vogelgids, entree Vogelpark en Speeltuin Avifauna • Leden van BNMO betalen géén reserveringskosten à € 19

€ 70

DUITSLAND / BERLIJN

p.p.

5-daagse busreis incl. ontbijt

v.a.

• Schitterende, verzorg- de busreis naar Berlijn • Verblijf in 4* Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg • Incl. stadsrondrit en bezoek aan Potsdam • Leden van BNMO betalen géén reserveringskosten à € 19

€ 198

Aankomst: dagelijks t/m 31/12

Vertrek: 29/07, 12/08, 19/08, 23/09, 30/09, 28/10

Zie www.vandervalkvakanties.nl/au443

Zie www.vandervalkvakanties.nl/bu101 en /bu259

ITALIË / GARDAMEER

8/15-daagse autoreis incl. halfpension VAN € 221 NU v.a. • Heerlijke vakantie naar het Gardameer! • Hotel Internazionale, gelegen aan het meer • In de leuke badplaats Torri del Benaco • 3* familiehotel met o.a. restaurant en buitenzwembad • Leden van BNMO ontvangen 10% korting op deze reis!

€ 199

LUXE RIVIERCRUISE

p.p.

7-daagse riviercruise o.b.v. volpension VAN € 749 NU v.a. • Riviercruise naar de wijnfeesten in Duitsland • Per luxe riviercruise- schip Serenade I • U kunt deelnemen aan een wijnproeverij • Bezoek aan de popu- laire steden Keulen, Koblenz en Düsseldorf • Leden van BNMO ontvangen 10% korting op deze reis!

Aankomst: vele data t/m okt.

Vertrek: 14/10/12

Zie www.vandervalkvakanties.nl/au173

Zie www.vandervalkvakanties.nl/rc296

€ 674

p.p.

p.p.

GROEPSREIZEN VOOR ALLE BNMO-AFDELINGEN Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw afdelingsreis, waarbij uw groep uiteraard ook profiteert van de vele voordelen die BNMO leden genieten bij Van der Valk vakanties. • Dagtochten per luxe Van der Valk touringcar naar leuke plaatsen in Nederland • Verzorgde meerdaagse busreizen naar binnen- en buitenland • Perfect verzorgde riviercruises, wij werken samen met diverse rederijen

Voor meer informatie/boekingen:

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN DE KORTING?

Reserveer dan telefonis ch of vermeld bij online boeking ‘BNMO-lid’, da n verwerken wij de korting.

Tel: 0172 - 46 96 96

w w w. v a n d e r v a l k v a k a n t i e s . n l


van de afdelingen Friesland Koninklijke onderscheiding

Op 3 april jl. heeft het de Koningin der Nederlanden behaagd om mevr. T. Fopma-Sienema uit Heerenveen te onderscheiden. Fopma heeft vrijwilligerswerk gedaan voor de BNMO afdeling Friesland, waar zij vele jaren een bestuursfunctie heeft bekleed en tevens contactpersoon was. In haar vorige woonplaats Jorwert en ook in haar huidige woonplaats Heerenveen heeft Fopma in besturen gezeten van diverse verenigingen waarvoor zij ook is onderscheiden. De heer Tjeerd van der Zwan, burgemeester van de gemeente Heerenveen, heeft haar de bijbehorende versierselen opgespeld. Fopma was zeer verrast en wist van niets toe zij werd gevraagd om naar ’t Haske in Joure te komen om met het huidige bestuur nog even bij te praten. Haar familie en de besturen van de verenigingen uit Jorwert en Heerenveen waren hierbij ook aanwezig. Het was een mooie middag en wij willen Fopma nogmaals hartelijk danken voor bewezen diensten.

Contactpersonen

Mededeling: In het jaaroverzicht 2011 op pag. 16 ‘contactpersonenwerk’ is verzuimd om de namen te vermelden van de heer en mevrouw W. Visser, F. van de Walstraat 15, 8531 GV Lemmer, tel: 0514-563507.

Busreis

N.a.v. de ledenvergadering van 17 maart jl. is besloten dat we in september een busreis organiseren. Deze is nu gepland op vrijdag 7 september 2012.

Contactmiddag

Op de contactmiddag van 13 oktober 2012, aanvang 14.00 uur, komt de heer Menger uit De Blesse met het onderwerp: kunst en kitsch. De vraag aan u is om artikelen mee te nemen die Menger kan taxeren en beoordelen. Op deze manier hopen we dat er leuke verhalen los komen van de eigenaar(es). Menger opent de bijeenkomst met een inleiding, waarin hij opmerkelijke dingen vertelt die hij de laatste twintig jaar heeft meegemaakt.

Vrouwencontactdag

De vrouwencontactdag is gepland op 25 oktober. Om 10.00 uur wordt u verwacht in ’t Haske te Joure. We beginnen met een kopje koffie en gebak en daarna komen de spellen tevoorschijn. Tussen de middag onze

18

bekende stamppottenbuffet. De middag zal eindigen om 16.00 uur. Misschien heeft u zelf nog een leuk idee? We horen het graag. Alvast om te noteren: Op zaterdag 15 december organiseren wij de eindejaarsbijeenkomst. Programma volgt.

Jongerenactiviteit

Op 19 mei zijn we met een groep jonge BNMO-leden gaan zeilen. Om 10.00 uur werden we verwacht in het mooie plaatsje Heeg waar het Skûtsje Aleida Hendrika op ons lag te wachten. De schipper gaf eerst nog wat uitleg over de af te leggen route en het skûtsje en toen kon de dag echt beginnen. We hadden fantastisch weer en de sfeer zat er direct al goed in. Helaas kwam er van het zeilen niet veel terecht vanwege te weinig wind. Maar dat mocht de pret niet drukken. We voeren door mooie natuurgebieden en iedereen zat lekker op het dek van het zonnetje genieten. En wie wat actiever wilde zijn, kon de schipper helpen met het hijsen van de zeilen of om te ervaren hoe het is om een vrachtschip van zo’n honderd jaar te besturen. Nadat we in Balk waren aangekomen en de fietsen uit het ruim waren gehaald, kon de terugtocht naar Heeg beginnen en dat zal je altijd zien: toen stond er wel wind. De weg leidde ons door de bossen van Gaasterland en langs de Friese meren en op dat moment besef je ook pas hoe mooi Friesland kan zijn. Onderweg werden er nog wat tussenstops gemaakt om de inwendige mens ook tevreden te houden en het zitvlak wat rust te gunnen, want dat de meesten niet echt zitvlees hadden, werd wel duidelijk. Aan het eind van de middag kwamen we weer aan in Heeg waar we nog heerlijk op het terras hebben gezeten en aansluitend hebben we nog genoten van een heerlijke barbecue. Ik denk dat we kunnen terugzien op een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Margeet Moorlag

Zuid-Holland

Koninklijke onderscheiding

Vrijdag 27 april was het bestuur van Zuid-Holland uitgenodigd om in het mooie gemeentehuis van Piershil aanwezig te zijn. Hier werden we blij verrast door aanwezig te mogen zijn bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan onze voorzitter dhr. G. van Barneveld. Uit monde van de burgemeester werd een prachtig verhaal neergezet over de vele activiteiten die door hem verricht zijn. Je wordt er een beetje stil van als je daar aanwezig bent. Je ontdekt dan dat alles wat door hem gedaan wordt uiteindelijk alleen maar vrijwilligerswerk is. Niet voor niets dat hij daar een koninklijke onder-

de Kareoler 4-2012


scheiding voor krijgt. En hij is nu dan ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter, ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd hiermee!

Bestuursleden gezocht

Binnen onze club wordt er veel gedaan en er zijn uiteraard mensen nodig om het te organiseren. Daarom opnieuw de oproep voor nieuwe bestuursleden. Wij denken daarbij ook speciaal aan jonge bestuursleden. Voor informatie bellen naar G. van Barneveld, tel: 0186692241.

Contactmiddagen

De eerstvolgende contactmiddagen zijn 28 juni, 23 augustus en 27 september in ECHOS Home van de Van Ghentkazerne aan het Toepad in Rotterdam.

Noord-Holland Dagtocht

Voor de BNMO-leden van Noord-Holland organiseert men op vrijdag 24 augustus 2012 een geheel verzorgde dagtocht naar Utrecht met een bezoek aan het Spoorwegmuseum en een rondvaart door de Utrechtse grachten. Ons gezamenlijk vertrekpunt is De Zoete Inval te Haarlemmerliede. Daar drinken wij koffie met gebak (vanaf 09.30 uur). Leden die niet zelf naar De Zoete Inval komen, worden opgehaald met de bus: 08.00 uur Hoorn, achterzijde station, 08.30 uur Alkmaar-Noord, achterzijde station, 08.50 uur Akersloot, ingang parkeerterrein, 09.05 uur Velzen-Zuid, bij Shellstation hoek Gravenstraat, 09.25 uur De zoete inval. Na de koffiestop rijden we naar de gezellige stad Utrecht, waar we verwacht worden in het Spoorwegmuseum. Hier beleeft u de geschiedenis van het spoor en stapt u terug in de tijd in het antieke Maliebaanstation uit 1874 met zijn marmeren vloeren, elegante kroonluchters en koninklijke wachtkamer. In het spoorwegmuseum krijgt u de lunch geserveerd. Omstreeks 15.30 uur beleven we een schitterende grachtenrondvaart. U ziet de mooiste plekjes en de gids vertelt u alles over het heden en verleden van de historische stad en haar bezienswaardigheden. Omstreeks 16.30 uur wordt er weer aangemeerd, waarna we met de bus weer richting onze vertrouwde stek De Zoete Inval rijden, waar een heerlijk diner voor ons klaarstaat. Het diner zal rond 19.30 uur zijn afgerond, waarna we weer huiswaarts keren. Er is één bus beschikbaar (60 personen). Vol is vol! Opgeven voor 10 augustus. De kosten zijn € 40,- per persoon. Het bedrag storten op het nieuwe rekeningnummer: 4751.13.624, penningmeester BNMO. Gaarne vermelden waar u op wil stappen! Wij wensen u een heel gezellige dag toe.

de Kareoler 4-2012

Limburg-Noord en -Midden Agenda 2012 23 juni 6 sep 12 sep 9 okt 11 okt 8 nov 15 nov 15 dec

Jongerendag Herdenking Roermond Algemene dagtocht Alleenstaandendag Roermond Aleenstaandendag Well Spellendag Herdenking Leudalmonument Haelen Kerst-inn

Jongerendag

Op zaterdag 23 juni as. organiseren we samen met de afdeling BNMO Limburg-Zuid een gezellige jongeren/ gezinnencontactdag in de Gaiazoo te Kerkrade. Deze dag is speciaal voor de jongere veteranen en dienstslachtoffers met echtgenote of partner met eigen kinderen, vanaf geboortejaar 1955. Het park is toegankelijk voor zowel valide als minder valide personen. Programma: 12.00 uur: welkom en lunch in het park 13.00 uur: speurtocht door de zoo, na de speurtocht hebben jullie de tijd om zelf op verkenning te gaan in het dierenpark 15.00 uur: pauze op het terras rondom het centrale restaurant 15.30 uur: roofvogelshow die je niet mag missen en aansluitend de prijsuitreiking van de speurtocht 17.30 uur: speciale barbecue op het terras bij de giraffen 20.00 uur: einde jongerendag Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Iloy Goossen via mailadres: i.goossen@bnmo.nl

Verslag damesdag

Met 45 dames hebben we genoten van de dagtocht naar de Aalshof in Haps op 25 april. Na de koffie met appeltaart werden we op de hoogte gebracht van allerlei kip en ei-weetjes door de kippenboerin die met verve vertelde over haar liefde voor de kip en hebben we mogen proeven van vier soorten advocaat. Op de bijzonder mooi ingerichte veranda was het genieten van de gezellige sfeer. Onze dames hebben naar hartenlust bij kunnen kletsen en door hun gekwebbel, in dit geval

19


van de afdelingen natuurlijk gekakel, was de veranda dan ook net een kippenhok. De koffietafel bij het boerenbondmuseum in Gemert was erg goed verzorgd. We werden door de vele vrijwilligers ontvangen met nostalgische muziek en vooral de diverse gebouwen met oude ambachten werden goed bezocht. De tijd was veel te kort om alles te kunnen bekijken en het was jammer dat het net begon te regenen. De mooie rondrit met gids door het Gemertse buitengebied maakte dit echter weer goed. De dag hebben we afgesloten met een diner bij restaurant de Platte Vonder in Someren-Eind. We mogen spreken van een mooie en goed bestede dag.

’s-Gravenhage e.o. Dodenherdenking

Overig Ontbrekende exemplaren Kareoler

Voor het BNMO-archief en voor de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag is de BNMO op zoek naar een aantal ontbrekende exemplaren van de Kareoler. Het gaat om de volgende nummers die ontbreken in het archief te Den Haag: Jaargang 1 (periode 1940/1941): nummer 1, nummers 5 t/m 18, nummers 20 t/m 24 Jaargang 2 (periode 1942): nummer 1 t/m 12 Jaargang 3 (periode 1943): nummer 1 t/m 12 Jaargang 4 (periode 1944): nummer 1 t/m 5 Jaargang 16 (periode 1956): nummer 4 Jaargang 31 (periode 1972): nummer 2 Jaargang 32 (periode 1972): nummer 3 en 4 Jaargang 33 (periode 1973): nummer 2 t/m 8 en nummer 12 Verder ontbreken van recentere datum de volgende nummers in Doorn: 2007: uitgave van januari 2007 2008: uitgaves oktober en november 2008

Namens de afdeling is er een krans gelegd op de Waalsdorpervlakte op 4 mei.

Veteranendag

30 juni: Nederlandse Veteranendag te Den Haag

Contactmiddag 4 september

Contactmiddag in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk. Aanvang van de contactmiddag 13.30 uur en einde omstreeks 16.30 uur.

Contactmiddag 16 oktober

Contactmiddag in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk. Aanvang van de contactmiddag 13.30 uur en einde omstreeks 16.30 uur.

Kerstbijeenkomst vrijdag 14 december Een verzoek aan alle leden van de afdeling ’s-Gravenhage e.o.: als het bij u bekend is dat een lid van de afdeling ziek is of in het ziekenhuis is opgenomen of in andere omstandigheden verkeert, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bij Anneke of Willem van der Wel te melden, tel: 070-3941223 of per e-mail: wvanderwel@planet.nl Het bestuur van de afdeling kan dan deze leden een bezoek brengen of een bloemetje sturen. Ook voor inlichtingen, vragen en/of opmerkingen kunt u met het bovenstaande nummer contact opnemen.

20

Ook zijn verschillende jubileumboeken uitgebracht, die helaas bij de Koninklijke Bibliotheek ontbreken: 20 jaar BNMO Jubileum Kareoler bij het 30-jarig bestaan Lustrumboek 1950 (druk de Volharding Amsterdam) En in Doorn ontbreken: 20 jaar BNMO Lustrumboek 1950  (druk de Volharding Amsterdam) Mocht u (een aantal van) deze ontbrekende nummers in uw bezit hebben, dan kunt u contact opnemen met Sandra Kamp-Scholte van het BNMO-secretariaat e-mail: hb@bnmo.nl

Op zoek

Na de MOD-dag in Schiedam op 24 mei is Jos Snoeijs uit Prinsenbeek thuisgebracht door medepassagier Kees uit Made, die ook op de voorpagina van de Kareoler 3-2012 stond. Tijdens deze geweldige dag en op de reis terug naar huis, waarbij Jos en zijn kleindochter netjes thuis werden afgezet, is gezellig gepraat over allerhande onderwerpen, echter beiden zijn vergeten om telefoonnummers of adressen uit te wisselen. Jos hoopt alsnog in contact te komen met Kees. Zijn telefoonnummer is 076-5415633 en zijn adres Hoge Weide 10, 4841 RH Prinsenbeek.

de Kareoler 4-2012


secretariaten van de afdelingen Groningen T. Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, tel: 0597-422327, e-mail: t.pelgrim@bnmo.nl Friesland mw. A. Mul, Lege Leane 15, 8567 LH Oudemirdum tel: 0514-572298, e-mail: a.mul@bnmo.nl Drenthe W. Veldkamp, Zonnedauwstraat 47, 9404 JP Assen, tel: 06-24396514, e-mail: w.veldkamp@bnmo.nl Overijssel mw. A.A.J. de Wals-Ros, De Goorn 9, 7491 HB Delden, tel: 074-3762763/06-27250093, e-mail: a.de.wals-ros@bnmo.nl Gelderland A.C. Rutten, Wilhelminalaan 33, 3842 KA Harderwijk, tel: 06-18764290, e-mail: t.rutten@bnmo.nl Utrecht/’t Gooi W. Veenman, Kamelenspoor 14, 3605 EA Maarssen, tel: 0346-562822, e-mail: w.veenman@bnmo.nl Noord-Holland L.M. Valkering, Prins Bernhardlaan 13c, 1934 EP Egmond a/d Hoef, tel: 072-5061334, e-mail: l.valkering@bnmo.nl

Amsterdam e.o. B. van der Reijden, Kuinderstraat 22-2, 1079 DL Amsterdam, tel: 020-6427642, e-mail: b.vd.reijden@bnmo.nl ’s-Gravenhage e.o. W. van der Wel, Martin Campslaan 139, 2286 SJ Rijswijk, tel: 070-3941223, e-mail: w.vd.wel@bnmo.nl Zuid-Holland C. Passchier, Mgr. W.M. Bekkerslaan 11, 3141 SJ Maassluis, tel: 010-5920238, e-mail: c.passchier@bnmo.nl Zeeland J.A.P. van Osta, Goese Meerlaan 20, 4465 AL Goes, tel: 0113-227998, e-mail: j.van.osta@bnmo.nl Noord-Brabant F. Jansen, Van Tetterodestraat 70, 5012 JD Tilburg, tel: 013-4564047, e-mail: f.jansen@bnmo.nl Limburg-Noord en -Midden mw. B.H.M. Deneer-Maassen, Hofstraat 45, 6019 CC Wessem, tel: 0475-562436, e-mail: b.deneer-maassen@bnmo.nl Limburg-Zuid mw. A.M.C. van den Berg, Oude Landgraaf 52, 6373 BA Landgraaf, tel: 045-5323006/06-25334709, e-mail: a.vd.berg@bnmo.nl

welkom bij de bnmo Arts, G.H. (69), Hees-België (donateur)

Geelen, R. (30), Heerlen

Langeveld, K. (75), Gouda

Baten, B. (36), Apeldoorn

Graat, E.P.J. (36), Grevenbicht

Mulder, J. (33), Rolde

Aschebrock, J.A. (84), Amsterdam Beer, C.J.M.M. de (51), Tilburg Besselink, G.B. (69), Elst Blaauw, A.T. (80), Breda

Gool, G.A.J. van (71), Terheijden Groot, D. de (77), Oosterbeek

Groothuizen, F.C. (60), Rotterdam

Hagendijk, M. (61), Hendrik Ido Ambacht

Boeijen-Walraven, C.S. mw. (46), Middelburg Harte, S. (35), Rotterdam Bomhoff, J.G. (71), Apeldoorn

Heijden, J.W.M. v.d (50), Noordwijk

Bunskock, N. (43), Haaksbergen

Hofs, J.C. (63), Eindhoven

Broek, E.F.H. van den (77), Azewijn Compagne, J. (82), Hardenberg

Dousi, A.H.A.M. (72), Den Bosch

Dubbeldam, C. (48), Schoonhoven Elgeti, J.M. (84), Utrecht Engel, R. (85), Breda

Ennassiri, E.H. (39), Tilburg Falk, R.L. (63), Amstelveen

Friks, A.M.W. (69), Raamsdonkveer

Henricus, J.J. (30), Amsterdam Hoftijzer, A.H. (61), Varsseveld Hupjé, F.H. (87), Bemmel

Isbrucker, G. (59), Den Haag

Knol, E.J. (52), p/a Barendrecht Kok, L.W. (45), Enschede

Kok-Huberts, J.E. mw. (37), Enschede Kruize, C.A.E.T. (30), Aalten Kuitems, R. (47), Rijswijk

Limbourg, J. (52), Utrecht

Pasman, E.J. (73), Lemmer

Paus, D.A. de. (62), Vierhuizen (donateur) Peeman, H.J. (69), Maassluis

Polanen Petel, T.H.A. van (44), Helmond

Pommeren, T.D. van (38), Hippolytushoef Rieksen, R.J.P.W. (60), Elburg Ros, W.P. mw. (45), Almere

Scheffer, P. (69), Vijfhuizen

Tieleman, J.B.P.M. (64), Aerdenhout Verheul, P.A. (70), Culemborg

Verschuren, W.C.A. (66), Zevenaar Verveer, C.H. (50), Spijkenisse

Wanrooij-Willaert, M.W.F. van mw. (77), Eindhoven Westra, W.T. (77), Zoetermeer

Wit, T.A.J. de (67), Bergen op Zoom

in dankbare herinnering Ankone, G.A. (86), Doorn

Hendrikx-Weijzen, M.S.A. mw. (94), Heythuysen

Meuwissen, Th.H. (85), Maasbracht

Asperen, P.J.M. (82), Oss

Jansma-Hansen, I. mw. (88), Groningen

Murre-de Dreu, C.J. mw. (90), Goes

Ankone-Boer, H.C.G.A. mw. (87), Doorn Bakker-Spijker, J.E. mw. (83), Doorn

Barelds-Kampenhout, J. mw. (84), Leiden Bolhuis, S. (86), Winschoten

Bousché-Saffrie, A.D. mw. (89), Losser Dulkenraad, J. van (86), Oostvoorne

Houten. A. van (85), Rotterdam Janssen, L.J. (87), Roermond

Jongh, H.R. (90), Woodvale, Australië

Jonkhof-van Dijk, W.A. mw. (87), Zwolle

Kort-van Mourik, J.B. mw. (88), Apeldoorn Kuijpers, N.J.A. (86), Lichtenvoorde

Eijnden, W.J. van den (86), Borgholzhausen Lampo, P.P. (87), Aardenburg Essen, C. van (69), Harderwijk

Fibbe-Snippe, A.C., Rotterdam

de Kareoler 4-2012

Meessen, H.L. (83), Ulestraten

Muisers, J.H.R.Th. (83), Baexem Neer, J.H.G. van (79), Echt

Nijenhuis-van der Velde, C. mw. (91), Kampen Salden, J.M. (77), Stein

Seinen, E. (92), Hilversum

Vrijens, N.G. (86), Maastricht Zijlemans, P. (51), Oss

Meuldijk-Huiding, Th.C. mw. (101), Amsterdam

21


bnmo-bonus

Bijdrages: Linde van Deth, Chris Laarhoven en Fred Lardenoye

We missen één man

Op 30 mei werd het boek We missen één man gepresenteerd op de Basis in Doorn. De bundel, een initiatief van de Basis en het vfonds, bevat zestien verhalen van veteranen, van Indië tot Afghanistan. Zij gaven zich op na een oproep in onder meer de Kareoler en werden in een aantal bijeenkomsten begeleid en ondersteund in het schrijven van hun verhaal. Een jonge arts en Afghanistanveteraan legt uit waarom ze haar verhaal, We missen één man, wilde opschrijven: “Het is belangrijk dat meer mensen kunnen lezen wat er daar gebeurde. In mijn verhaal komen alle gevoelens van toen naar voren: verdriet, verlies, euforie en teamgeest.” De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de schrijvers door InspecteurGeneraal der Krijgsmacht Lex Oostendorp. Hij vertelde dat hij de bundel in één adem had uitgelezen en dat het allemaal verhalen zijn die geschreven móeten worden. (LvD) We missen één man is sinds vorige maand te koop. Meer informatie: www.wemisseneenman.nl

Win het boek We missen één man! De redactie mag van Uitgeverij Kerckebosch vijf exemplaren verloten onder de goede inzenders op de volgende prijsvraag: Hoe luidt de naam van de Libanonveteraan die het boek ‘Alleen kinderen huilen’ schreef? Stuur het antwoord vóór 15 juli naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 4a’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prachtig boek over Koloniale Reserve in Nijmegen

Het vergeten korps

Het prachtig uitgegeven boekwerk Het vergeten korps. De geschiedenis van de Koloniale Reserve van Clemens Verhoeven zal voor menig Indiëganger een feest van herkenning zijn. Want dit bijzondere korps dat als laat uitvloeisel van het Nederlands kolonialisme de eerste helft van de vorige eeuw op de Nijmeegse Prins Hendrikkazerne gevestigd was, werd voor menigeen ook het beginpunt van de reis naar de Oost. Voortgekomen uit het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk dat tot die tijd zorgde voor een permanente stroom rekruten voor het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Vanwege het hoge aantal buitenlandse soldaten met een niet altijd even fraaie achtergrond dat zich in Harderwijk meldde, werd eind negentiende eeuw het Korps Koloniale Reserve in Nijmegen opgericht. Er werd gekozen voor een nieuw wervings- en selectiesysteem, meer gelet op het welzijn van de militair en er werden geen buitenlanders meer aangenomen. Het boek concentreert zich vooral op het opereren van het korps in Nederland en besteedt daarbij opvallend weinig aandacht aan militair-technische details. Des temeer aandacht is er voor de sociale impact van de vestiging van een militair korps in een stad, zowel voor de militairen zelf als voor de lokale bevolking. Naast de vlot geschreven teksten, is er het bijzonder fraaie fotomateriaal dat terecht de hoofdmoot uitmaakt van het boek. De werving, de medische keuring, de opleiding, het eten, het gymmen (volgens een nieuwe Zweedse methode), de ont-

22

spanning en de ceremoniële momenten, alles is tot in detail met de camera vastgelegd en met hulp van de modernste technieken gereviseerd. Dat maakt het boek tot een echte aanrader. (FL) Het vergeten korps van Uitgeverij Vantilt ligt nu in de boekhandel.

Win een exemplaar van Het vergeten korps De redactie mag van Uitgeverij Vantilt drie exemplaren van het boek verloten onder de goede inzenders op de volgende prijsvraag: Hoe luidde de weinig vleiende benaming voor Harderwijk als gevolg van de reputatie van veel buitenlandse rekruten die zich meldden bij het Koloniaal Werfdepot? Stuur het antwoord vóór 15 juli naar de redactie van de Kareoler, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen onder vermelding van ‘prijsvraag 4b’ of stuur een mail (vergeet niet uw adres te vermelden) naar redactie@kareoler.nl Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

de Kareoler 4-2012


Uitslag van prijsvraag 3a en b! De oplossing van prijsvraag 3a luidt The Killing Fields. Een exemplaar van de dvd There be Dragons gaat naar E. BaltussenWannet uit Elst, T. Bosch uit Dronten en G. Bruinsma uit Ruinen. De oplossing van prijsvraag 3b luidt Seabiscuit, geregisseerd door Gary Ross. Een exemplaar van het boek De Zamperini Legende gaat naar H. Abels uit Amsterdam, M.J. Oosterveen uit Vleuten en R. Annokkee uit Rosmalen.

Gratis naar 50PlusBeurs! Op zaterdag 15 september krijgen veteranen en dienstslachtoffers gratis toegang tot de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Er wordt een speciaal op deze doelgroep gericht programma aangeboden met onder anderen Belle Perez (foto). U kunt zich voor deze dag aanmelden middels de flyer die met deze uitgave van de Kareoler meegezonden is. Eenmaal op de beurs kunt u zich melden in het Theater in hal 12, alwaar een uitgiftepunt voor koffie, thee en gratis vlaai is. Verder is er een aantal stands aanwezig met informatie speciaal voor veteranen en dienstslachtoffers, onder meer van het Veteraneninstituut, het Comité Nederlandse Veteranendag, het Veteranen Platform en het Zorgloket MOD. Voorts wordt er een aantal aantrekkelijke prijzen verloot. (FL) Bestel via www.plusticket.nl of gebruik de bon in de flyer. Bellen kan ook: 026-3779736. Houd uw veteranenpas-/dienstslachtofferpasnummer bij de hand.

veldpost uit libanon

Het milieu

Ten tijde van mijn uitzending is mij een kreet bijgebleven, namelijk: ‘Flikker maar in de wadi.’ Dit was de kreet die meer gebruikt werd wanneer personen gefrustreerd raakten over zaken of personen en sloeg zeker niet – zoals men wel zou verwachten – op ons afval. Nee, voor onze afvalverwerking hadden we een ingenieus systeem. Het werd op alle posten dagelijks verzameld en naar de vuilstortplaats gereden. Zodra we met de aanhanger met afval verschenen, kwamen er tientallen locals op de aanhanger af en haalden tussen het afval alles weg wat van hun gading was. Dertig jaar later bestaat dit systeem hier in Tyre nog steeds. Op strategische plekken in de stad staan containers opgesteld waar de conciërges van de gebouwen het afval van de bewoners naartoe brengen. Dagelijks worden deze geleegd door de vuilophaaldienst, maar voordat de vuilniswagen komt, verschijnen er tientallen locals op scooters met aanhanger om met speciaal gereedschap aan het recyclen te slaan. Ieder zijn specialisme: de één plastic, de ander blik en ga zo maar door. Zo verdienen de armste der armen nog een paar Libanese ponden. De rest gaat met de vuilniswagen naar de stort naast het Palestijnse kamp, waarvan de bewo-

de Kareoler 4-2012

ners vrolijk verder gaan met recyclen. De stortplaats is een gigantische berg en wordt van tijd tot tijd in de fik gezet of komt door vorming van gassen tot ontbranding. Laatst passeerde ik de vuilstort van Saida (Sidon) met een berg rottend afval zo hoog als de Sint Servaestoren in Maastricht die – wanneer de wind verkeerd staat – je reukorgaan geselt alsof er in de regio een chemische oorlog woedt. Tot mijn stomme verbazing lag er een gloednieuwe vuilverbrandingsoven naast de stort. De bewaking vertelde mij, van achter het gesloten hek, dat de fabriek er al even stond, maar nog niet in gebruik was genomen. Ik was vol onbegrip, maar even later dacht ik: logisch, met al die locals die afhankelijk zijn van het recyclen. Libanonveteraan en BNMO-lid Chris Laarhoven woont met zijn gezin in het Libanese kuststadje Tyre en is oprichter van Weerzien met Libanon. Deze stichting organiseert terugkeerreizen voor veteranen en verleent humanitaire hulp in Libanon. www.weerzien-met-libanon.nl

23


Gratis kans op een reis naar keuze t.w.v. € 2.000,of één van de andere prijzen!

GRATIS LOT bij dit magazine

Kijk op uw lot, activeer de unieke code via 0800-1155 (gratis) en maak kans op vele prijzen! Geen lot meer bij dit magazine? Bel 0800-1155 om alsnog kans te maken op de prijzen.

Deze actie wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, in samenwerking met het vfonds. Deelname vanaf 18 jaar. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.bankgiroloterij.nl/vfonds. Het vfonds wordt ondersteund door de BankGiro Loterij.

Kareoler 4-2012  

Kareoler 4-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you