Page 1

WERKEN IN HET ONDERWIJS IS EEN COMMERCIテ記E UITGAVE VAN HET ADVERTENTIEBEDRIJF VAN BN/ DESTEM | PZC

speciaal voor jou Donderdag

Goedemorgen Samenwerken Vrijdag

Aandacht Structuur

JONGEREN - OPLEIDINGEN - INSTELLINGEN en werkzoekenden op e volgende cijfers laten zien: en Zeeland die op zoek zijn naar een functie in het onderwijs % 6,21% 8,13%

2008 2009

abant en Zeeland uit vacatures in het onderwijs

2010

bijgekomen die een baan in het onderwijs zoeken. and. In tijden van economische crisis zoeken veel meer mi)-overheid. Het is dan ook logisch dat procentueel meer en werken. Dat er meer mensen in het onderwijs willen werken ensen. et onderwijs toegenomen (van 0,45% naar 1,8%). Dit wil overigens antallen is toegenomen. Het aantal banen in andere branches is echter n de bouw en de financiテォle dienstverlening).


2

woensdag 17 maart 2010 Het JTC werkt! Het Jan Tinbergen College is een moderne, openbare scholengemeenschap met ca. 1170 leerlingen. Het JTC heeft zowel voor leerlingen als voor medewerkers veel te bieden. Leerlingen hebben vele keuzemogelijkheden: Tweetalig VWO (Engels), Technasium, VWO, HAVO en MAVO. Verder kunnen zij in de onderbouw kiezen voor Tickets4Talents: Sport, Kunst & Cultuur of Science. De resultaten van de school zijn goed en de school heeft een goed imago in de omgeving. Het JTC heeft een duidelijke afdelingenstructuur, waardoor het overzicht en de kleinschaligheid behouden blijven.

In 2011 krijgen we een nieuw schoolgebouw. De architectuur zowel van binnen als van buiten weerspiegelt het karakter en de ambities van de school: open, inspirerend, vriendelijk, uitnodigend voor een variatie aan onderwijswerkvormen. Kijkt u eens op www.jtc-nieuwbouw.nl

Werken op het JTC? Lesgeven op het Jan Tinbergen College betekent werken binnen het JTC-concept. Dat is ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Dat gebeurt door de P van projecten en probleem gestuurd onderwijs, door de I van Instructie en door de T van Taakgericht werken. Het JTC is een leuke school om te werken. Personeelsleden worden uitgenodigd om met hun talent en ambitie een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school. De gemiddelde leeftijd is relatief laag. De sfeer is open, collegiaal en vriendelijk. Er is veel aandacht voor scholing en doorontwikkeling. Meer informatie over de school kunt u vinden op www.jtc-roosendaal.nl

Twee vacatures voor volgend schooljaar zijn al bekend. Maar we verwachten meer vacatures. Docenten met bevoegdheden in andere vakken dan hieronder vermeld, worden daarom ook uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Zie voor de actuele informatie: www.jtc-roosendaal.nl Open sollicitaties per post of per mail zijn altijd welkom. Met ingang van volgend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste docenten

NEDERLANDS m/v ca 0,6 – 1,0 wtf WISKUNDE m/v ca 1,0 wtf

We nodigen zowel docenten met een 2de als 1ste graads bevoegdheid uit om te solliciteren. Voor informatie over de functies kunt u contact opnemen met de heer drs. P.J.H.M. Pasmans, conrector, ppasmans@jtc-roosendaal.nl Telefoon (0165) 543871 Uw sollicitatiebrief met cv zien wij met belangstelling tegemoet. Deze kunt u tot 31 maart 2010 sturen naar het Jan Tinbergen College, t.a.v. mevrouw I. Seljak-Weert, personeelsfunctionaris, iseljak@jtc-roosendaal.nl Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal.

[ Te c h n a s i u m ]

europees platform

succesvol internationaliseren in onderwijs

Terheijdenseweg 350 4826 AA Breda T 076 57 33 444 F 076 57 33 484 E radius@rocwb.nl I www.radiuscollege.nl

Het Radius College is een MBO techniek college in Breda. Met ruim 230 medewerkers en 3500 studenten zijn wij een van de grotere colleges van ROC West-Brabant.

professionals, die de wereld om zich heen verrassen en verbazen met slimme oplossingen. Ons devies: Leren door te doen. Belangrijk: Innovatief, duurzaam,

resultaatgericht én elan. Van nieuwe collega’s vragen wij een schat aan praktijkervaring. Iets voor jou? Kijk dan regelmatig op www.radiuscollege.nl onder vacatures. Tot aan de zomervakantie verwachten wij vacatures voor verschillende functies.

Kom binnen

Een leven lang leren past binnen de visie van het Radius College, maar is ook Luuk Kuijlen (36) docent Installatietechniek op het lijf geschreven. Luuk kwam na zijn middelbare school per toeval in de installatietechniek terecht en werd door zijn werkgever gestimuleerd om de vakdiploma’s te halen. Tijdens de laatste opleiding voor servicemonteur op het Radius College vroegen we hem als docent. Naast zijn fulltime baan gaat Luuk nog twee avonden per week naar school om zijn bevoegdheid te halen. “Het onderwijs verplicht je om te blijven leren. Ik vind het een uitdaging om jongeren meer analytisch te laten denken en een band met hen als vakman op te bouwen. Het is een bijzondere investering, want met jongeren zie je soms pas na maanden de eerste resultaten. Je moet dus geduld hebben,” vindt Luuk.

Tom van den Broek (25) begon in januari 2010 als opleider Mobiele Werktuigen en is nu al hard op weg om zijn bevoegdheid voor docent te halen. Mobiele Werktuigen is een nieuwe richting binnen het Radius College, waarin de alom bekende opleidingen van Landbouwmechanisatietechniek zijn ondergebracht. Tom brengt veel praktijkervaring mee vanuit zijn vorige werkgever John Deere. “Het leuke van werken in het onderwijs vind ik dat je leert na te denken over dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn. Je moet het weer stapsgewijs uitleggen. Dat is een grote uitdaging,” aldus Tom die ooit zijn diploma haalde als 1e monteur landbouwmechanisatie bij het Radius College.

Zij was rijschoolhoudster en instructeur op de auto én vrachtwagen. Chantal Blankers (37) brengt een schat aan praktijkervaring mee naar de opleidingen binnen de sector Transport & Logistiek. “Vanuit het bedrijfsleven voelde ik heel vaak de commerciële druk. In het onderwijs ligt de nadruk meer op kwaliteit en zorg. Dat past meer bij mij. Mooi, is het om te zien hoe mijn studenten mijn ervaringen toepassen in hun eigen praktijk en hun ervaringen weer met mij willen delen." Ook Chantal wil haar aantekening tot docent nog halen, maar kan met haar schat aan kennis en ervaring de studenten (chauffeurs en logistiek supervisors) ook nu al de goede weg wijzen.

Onderdeel van ROC West-Brabant

Onze visie: Studenten opleiden tot jonge


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 3

Extra investering nodig voor

INHOUD 5

excellent onderwijs

‘Leraar is geen heilige’ 8 Speciaal onderwijs

De kwaliteit van het onderwijspersoneel en de beschikbaarheid van leerkrachten. Dat zijn de twee grootste problemen waarmee de onderwijsarbeidsmarkt op dit moment kampt. Volgens Freddy Weima, directeur van de Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), dreigt de situatie op de lange termijn nog veel zorgelijker te worden. Hij pleit dan ook voor forse investeringen.

door Ina Kuik KENNISECONOMIE Het SBO is een kennis - en expertisecentrum voor de onderwijsarbeidsmarkt, midden jaren negentig opgericht door werkgevers en werknemers in de sector. Het SBO geeft gevraagd en ongevraagd advies en brengt het belang van onderwijs regelmatig onder de aandacht van de politiek. Het geeft signalen af en draagt oplossingen aan. Het heeft waardering voor de motie Hamer, waarin de Tweede Kamer in het najaar 2009 het doel heeft vastgelegd om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te krijgen. ,,Dat betekent bij de basis begin-

Werkgelegenheid onderwijs Aantal personen werkzaam in het primair onderswijs 178.000 Aantal personen werkzaam in het primair onderswijs 105.900 Percentage werkzaam in het primair onderwijs 19,7% 80,3% Percentage werkzaam in het voorgezet onderwijs 51,2% 48,8% Mannen Vrouwen bron www.stamos.nl (2008)

9 De conciërge 13

nen, die moet op orde. Daarvoor zijn extra investeringen nodig. Maar het doel blijft, als de politiek het onderwijs serieus neemt, ook in een tijd van bezuinigingen overeind staan.’’ VERGRIJZING HOOFDOORZAAK Onderwijs is de pijler van de samenleving en vereist een hogere kwaliteit. Die kun je bewerkstelligen door aantrekkelijker te zijn voor academici, een hogere kwaliteit van de lerarenopleidingen, door onbevoegde en andersbevoegde leraren hun bevoegdheid te laten halen en door continue professionalisering van het onderwijspersoneel. Naast de noodzakelijke aandacht voor kwaliteit dreigt er ook kwantitatief, vooral in het voortgezet onderwijs, een groot lerarentekort. De vergrijzing is de hoofdoorzaak. De behoefte aan leerkrachten op de basisscholen is in de Randstad veel groter dan in regio’s als West-Brabant en Zeeland. Onderwijzend personeel blijft liever in de regio wonen en werken. In Zeeland is zelfs een krimp te zien in het aantal leerlingen, zodat daar geen personeelstekort is. Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs is het grootst in de exacte vakken, Duits en economie. De eerste twee vakken leiden aan een imagoprobleem. Mensen met economische talenten kiezen bij een beroepskeuze eerder voor het bedrijfsleven. LANGE ADEM Het roer moet om, aldus Weima: ,,We

willen niet zo maar iemand voor de klas. We willen goede leraren. Niet alleen inhoudelijk goed, maar ook inspirerend en pedagogisch. Het is hoog tijd dat de politiek het vak nog serieuzer neemt. De aandacht voor meer kwaliteit van onderwijzers, leraren en per definitie dus ook van de opleidingen, moet vooral doorgaan. Misschien moet je ook wat met de beloningen doen, hoewel de startsalarissen helemaal niet beroerd zijn. Excellent onderwijs, daar moeten we voor gaan. Daarvoor is een lange adem nodig, in één kabinetsperiode gaat dat niet lukken.’’ DIVERSITEIT Het primair onderwijs heeft minder problemen bij het invullen van onderwijsvacatures. Daar is het echter weer moeilijk om voldoende directieleden te vinden. Ook de scheefgroei in het verhouding tussen vrouwen en mannen, de zogenaamde feminisering, is een zorg. ,,Voor de klas staan bijna alleen juffen, de directeur is bijna zonder uitzondering een man.’’ De verwachting is, volgens Weima, dat de feminisering ook doorzet in het

voortgezet onderwijs, waar de verhouding nu nog ongeveer fifty-fifty is. ,,Het brengt nieuwe problemen met zich mee, bijvoorbeeld het feit dat dames vaker in deeltijd willen werken.’’ Weima breekt een gepassioneerde lans voor een grotere diversiteit in het onderwijs. ,,In schoolbesturen en schooldirecties is het percentage vrouw laag, in het onderwijs in het algemeen zijn allochtone directeuren en leraren ondervertegenwoordigd. Er is voldoende allochtoon talent, maar het wordt onvoldoende aangeboord. Jammer, want de groep allochtone leerlingen heeft eigen rolmodellen nodig.’’

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren en docenten hun professionele

niveau verhogen, hun vakkennis verbreden of zich specialiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de lessen verder verbeterd en worden leraren breder inzetbaar. Bovendien vergroot het hun loopbaanmogelijkheden en draagt het bij aan een beter imago van het leraarsberoep. Elke leraar kan gedurende zijn loopbaan één keer in aanmerking komen voor de lerarenbeurs. Met de beurs kan een korte opleiding (van maximaal één jaar) of een bache-

lor- of masteropleiding gevolgd worden. Er zijn voor deze nieuwe aanvraagtermijn geen wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Dit jaar is er voor de lerarenbeurs 23 miljoen gereserveerd. Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO) De uitvoerder van de regeling, de Informatie Beheer Groep (IBG), is met ingang van 1 januari 2010 met Cfi samengaan in DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. DUO is de

14 Herintreders

7/10/11/15

Beroepsrendementen Hoeveel afgestudeerden aan PABO en lerarenopleiding hebben na een half jaar een baan van 12 uur of meer in het onderwijs? Basisonderwijs 84% 84% 77% Voortgezet onderwijs 75% 87% 69% Landelijk Zeeland West- en midden Brabant bron www.stamos.nl en loopbaanmonitor (2009)

Lerarenbeurs aanvragen? Vanaf 1 april tot en met 13 mei kunnen bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, de bve en het hoger beroepsonderwijs weer een lerarenbeurs voor scholing aanvragen. OCW start op 1 maart 2010 de communicatiecampagne voor deze nieuwe aanvraagtermijn. De campagne is van 1 maart tot 13 mei.

Nieuwe vakbond

nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Dit heeft in 2010 geen gevolgen voor de indiening en behandeling van aanvragen: dit blijft hetzelfde als vorig jaar. DUO/IBG zorgt op zijn website voor een goede informatievoorziening over de regeling en de nieuwe aanvraagtermijn voor de lerarenbeurs. Hier kunnen leraren ook de voorwaarden vinden. Meer informatie over DUO? Kijk op de website: www.ocwduo.nl.

COLOFON Werken in het Onderwijs is een commerciële uitgave van het advertentiebedrijf van BN/DeStem|PZC Vormgeving/graphics: Angela van Eck Fotografie: Kees Bennema Productcoördinatie: Dennis Willems Herbert Kats Sales: 076-531 22 77 segmentteam@ bndestem.nl


4

woensdag 17 maart 2010

Stichting Het Driespan, expertise in speciaal onderwijs

De Korre

...vanzelfsprekend erbij horen...

Wij zijn op zoek naar jouw expertise! Wij komen graag in contact met kandidaten voor de volgende functies:

• Groepsleerkrachten voor onze SO en VSO scholen Op verschillende locaties, zowel parttime als fulltime

• Docenten Algemeen Vormend Onderwijs voor onze VSO scholen Op verschillende locaties, zowel parttime als fulltime

• Groepsleerkrachten voor het project Paljas Op het Warandecollege in Oosterhout

• Schoolmaatschappelijk werkende Parttime op het Aventurijncollege in Bergen op Zoom

Nieuwsgierig geworden? Wij zijn ook nieuwsgierig naar jou!

Wij zijn experts over leren en ontwikkeling van leerlingen bij wie de participatie in het onderwijs cognitief en/of lichamelijk belemmerd wordt. Wij staan voor integratie in het reguliere onderwijs. www.dekorre.nl/dab Deestraat 3 4458 AJ ’s-Heer Arendskerke 0113 569100 (3) dab@dekorre.nl

Veel meer informatie over deze vacatures en onze organisatie staat op onze website www.hetdriespan.nl. Hier lees je ook hoe je het beste kunt solliciteren. In verband met groei in het schooljaar 2010 - 2011 nodigen we nu ook al kandidaten uit om een open sollicitatie te sturen. Verder zijn we regelmatig op zoek naar medewerkers voor invalwerkzaamheden. Het Driespan verzorgt in de regio West Brabant speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een gedragsmatige en/of psychiatrische onderwijsbeperking. Het onderwijs wordt gegeven op dertien scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Halsteren. Daarnaast biedt Het Driespan ook ambulante begeleiding aan leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers in het regulier onderwijs. Bij Het Driespan zijn ruim 440 medewerkers in dienst die allemaal hun eigen professionele steentje bijdragen!

www.hetdriespan.nl

In het onderwijs is ruimte voor jong talent

Wil je voor de klas staan na je beroepsopleiding?

Kies nu voor een lerarenopleiding aan de HZ

Met een lesbevoegdheid op zak heb je een stevig basis

Flink wat middelbare schoolleerlingen doen binnenkort eindexamen. Een spannende tijd waarin ze ook nadenken over hun toekomst. Willen ze een vak leren en kans maken op een baan in de buurt, dan zijn ze goed af met een opleiding aan de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (Pabo) aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Door de bevolkingskrimp lijkt er weinig vraag naar jong onderwijstalent te komen. Niets is minder waar.

eigen vertrouwde omgeving. De kans is namelijk groot dat je werk vindt in de buurt. Al vanaf de eerste dag van de opleiding maak je kennis met de praktijk. Dat gaat door middel van de stages. Lesgeven leer je nu eenmaal het beste door de theorie meteen in de praktijk toe te passen. In het begin sta je daarom één dag in de week voor de klas om kennis te maken met het vak. Later in het jaar komt daar nog eens drie keer een volle week bij.

De werkgelegenheid in het onderwijs in de regio Zeeland-Brabant is goed. Dat is prettig om te weten voordat je aan de lerarenopleiding basisonderwijs op de Pabo begint. Van de pabostudenten die dit jaar hun diploma krijgen, heeft bijna iedereen al voor het verlaten van de school een baan. De ‘grijze golf’ in het huidige lerarenbestand zorgt er namelijk voor dat er veel vraag is naar enthousiaste jongeren. Niet alleen in het middelbaar onderwijs, maar vooral in het basisonderwijs zijn er veel vacatures voor leerkrachten.

Speciale begeleider Tijdens je stage krijg je vier jaar lang extra begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide docent. Veruit de meeste de basisscholen hebben zo iemand in dienst. Deze seniordocenten krijgen in die vier jaar een goed beeld van jouw talenten. Studeer je dan af en is er een vacature, dan weet je begeleider of de baan wat voor je is of niet. Overigens, over een stageadres hoef je je niet druk te maken; de opleiding verzorgt alles. Leuk Maar om een goede leerkracht te zijn, moet je wel van kinderen houden. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet het leuk vinden met viertot twaalfjarigen om te gaan en ze spelenderwijs nieuwe dingen te leren. In de vier jaar dat de Pabo duurt, leer je hoe dat moet. Bestaat er nog twijfel over de studiekeuze, dan wil de HZ graag helpen een uitgebreider beeld te geven van deze hbo-opleiding of van andere mogelijkheden op de Hogeschool Zeeland.

Eigen omgeving Je hoeft niet over de provinciegrenzen heen om na je middelbare school een vervolgopleiding te doen. Voor aanstaande juffen en meesters is het zelfs nuttig een studie te gaan doen in de

Bezoek www.hz.nl voor meer informatie.

Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Veel studenten van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen kiezen tijdens hun minorperiode in het derde studiejaar voor een educatieve minor. Een goede keus, temeer omdat er voldoende werkgelegenheid lijkt te zijn voor excellente leerkrachten. Een educatieve minor is bedoeld voor studenten die een vakstudie volgen aan de Hogeschool Zeeland (HZ) en een lesbevoegdheid willen halen. Stel, je studeert economie, chemie, werktuigbouw of sociaal pedagogisch werk en je vindt het leuk om voor de klas te staan. Dan is het mogelijk dat je in het derde studiejaar al begint met een educatieve minor. Als je die hebt gehaald, heb je het eerste deel van je onderwijsbevoegdheid op tweedegraads niveau. Heb je ook het tweede deel met succes doolopen, dan mag je bevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs. Je bent dan bijvoorbeeld leraar economie of leraar chemie. Uitstekend leraar Studenten die een educatieve minor volgen, krijgen een veelzijdige opleiding waar ze echt wat aan hebben in de toekomst. In het traject, dat bestaat uit dertig studiepunten, krijg je vakken waarin je wordt voorbereid op een praktijkstage op het voortgezet onderwijs. Niet alleen leer je hoe je kunt samenwerken met leerlingen, of hoe je een groep jongeren kennis bijbrengt, maar ook leer je hoe je ervoor zorgt dat ze zich prettig voelen bij jou in de klas. Want een leraar anno 2010 moet meer kunnen dan alleen lesgeven vinden ze bij de Pabo. En heb je alles netjes afgerond dan mag je jezelf een uitstekend leraar noemen.

Maatwerk Heb je al een universitaire- of hbo-opleiding en wil je alsnog een bevoegdheid halen om het primair onderwijs in te kunnen, dan is de Pabo ook de aangewezen plek. Na een toets om te kijken wat je in je mars hebt, stippel je samen met de begeleider een studietraject uit. Elke student volgt zijn eigen route, want het kan zijn dat je goed bent in Nederlands, maar dat je extra uren nodig hebt voor rekenen of bewegingsonderwijs. Natuurlijk ga je naast het volgen van lessen meteen de praktijk in. Studenten die als zij-instromers voor het onderwijs kiezen, lopen heel wat uren stage. Zo zijn ze goed voorbereid op het lesgeven. Een baan De HZ krijgt regelmatig vacatures binnen van basis- en voortgezetonderwijsscholen uit de omgeving en de verwachting is dan ook dat je met de nodige vakkennis, aangevuld met een didactische opleiding heel makkelijk aan de slag kan. De HZ wil je graag helpen je een uitgebreider beeld te geven van deze hbo-opleiding of van andere mogelijkheden op de Hogeschool Zeeland. Bezoek www.hz.nl voor meer informatie.


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 5

‘Leraar is geen heilige’ Leraar willen zijn, is een roeping. Deze mythe, per definitie iets dat niet waar is, moet het liefst met onmiddellijke ingang de wereld uit. Het kan een belangrijke stap zijn in het terugdringen van het lerarentekort. Dat is de theorie van InHolland-lector Joke Hermes. ,,Want de werkelijkheid is vele malen gecompliceerder.’’

door Ina Kuik Leraren houden van kinderen. Dat is de kern van de mythe. Natuurlijk is het prachtig als het zo is. Maar het is allerminst de allesomvattende voorwaarde om een succesvolle leraar te worden. Daar komt veel meer bij kijken. Naast vakkennis is bijvoorbeeld organisatietalent belangrijk. Een leraar moet ook een beetje lef hebben, stevig in zijn schoenen staan, goed kunnen luisteren en de jeugd serieus nemen. Hij durft in debat te gaan met de jeugd. In plaats van het erin stampen van parate kennis leert hij de leerlingen leren. Waar haal je kennis vandaan, hoe werk je projectmatig in een groep, dat soort dingen. Een leraar is ook een psycholoog, een pedagoog, een administrateur en ga zo maar door. Het is een extreem zwaar beroep. MYTHE SCHEELT GELD De mythe, het is genoeg om van kinderen te houden en ze te willen begeleiden, stelt beginnende leraren niet in staat om echt leraar te worden in alle facetten. Het zorgt

voor oogkleppen, ook naar het team toe. Orde houden is niet iets dat elke leraar gegeven is. Maar het is voor een deel aan te leren, voor een deel kunnen er in teamverband afspraken gemaakt worden over de gelden regels in de klas. Ook schoolleiders gaan in hun aannamebeleid nog te veel uit van de mythe. Zij gaan nog steeds op zoek naar startende docenten met een roeping. Dat is vooral makkelijk.

sche taken. Beoordeel startende leraren op kwaliteiten als functioneren in een team, contact met de klas of omgaan met probleemouders. Zorg ervoor dat leraren zich kunnen blijven ontwikkelen, net als in andere beroepsgroepen.’’

Ga je uit van een roeping, dan kun je starters hun eigen weg laten zoeken. Ze zijn immers ‘gemaakt’ voor het onderwijs. Je hoeft er niet, zoals in iedere andere beroepsgroep, in te investeren op het gebied van coaching en begeleidng. ,,Mythes hebben dus een groot voordeel, ze schelen geld!’’ MOEILIJKER DAN GEDACHT De mythe zorgt ervoor dat een percentage starters al vroeg ernstig teleurgesteld raakt. Het is veel moeilijker en gecompliceerder dan zij dachten. Leerlingen, kinderen, blijken aanzienlijk lastiger volk dan gedacht. Daarnaast zijn ze terecht bang om overladen te worden met taken en haken af. Sommige scholen stellen starters vrij van administratieve en organisatorische taken. ,,Dat is chic maar fout’’, aldus Hermes. ,,Het onderwijs heeft ook goede organisatoren nodig.’’ Wat wel te doen? ,,Ik snap dat het lastig is, maar eerlijkheid is geboden. Zet

Joke Hermes de mythe van de roeping overboord. Maak er een ‘gewoon’ beroep van en zorg dat je voldoende coacht en begeleidt. Zorg dat je starters inwerkt in het flexibel omgaan met vakinhoudelijke, administratieve en organisatori-

BETWETERS Hoe is de mythe ontstaan? De grondslag ligt waarschijnlijk in het feit dat leraren in het verleden weliswaar de wijsheid in pacht moesten hebben maar dat die wijsheid nooit werd omgezet in klinkende munt. De beroepsgroep werd niet goed betaald en moest het hebben van maatschappelijk aanzien. Roeping is dan een fijne dekking voor een lastige lading. Je moet welhaast een heilige zijn en bijzonder gek op kinderen om al dat werk te verrichten zonder een bijzondere beloning te verwachten. Inmiddels worden leraren beter betaald en begint het besef door te dringen dat het gaat om bijzondere professionals in een gewoon beroep met al zijn problemen en uitdagingen. Blijft alleen nog het hardnekkige beeld overeind dat docenten betweters zijn. Hermes: ,,Dat zijn leraren ook. Ze weten het altijd beter. Gelukkig begint de leraar die naast praten ook goed kan luisteren, steeds meer terrein te winnen. Humor hebben kan geen kwaad, de lol inzien van jeugdige overmoed is ook nuttig. Graag kennis willen overbrengen is een pré. De wijsheid in pacht hebben, daar kom je niet ver mee. Want, zo luidt een Amerikaanse uitdrukking: If you’re so smart, why ain’t you rich?’’


6

woensdag 17 maart 2010

EEN STC-OPLEIDING

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor West-Brabant, bevoegd gezag van

LOONT! Wij bieden opleidingen die leiden tot uitstekend betaalde banen in de mooiste sectoren

SCHEEPVA ART - LOGISTIEK - INDUSTRIE

O P E N 2D0 AMAGART

ZATERDAG

1 0 .0 0 - 1 4 .0 0

heeft twee vacatures in de Raad van Toezicht

UUR

VMBO/MBO

HBO/BACHELOR

OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN DMS DIPLOMA MANAGEMENT STUDIES

MASTER

CURSUSSEN

OPLEIDINGEN

VOOR BEDRIJVEN/PARTICULIEREN

We zijn op zoek naar leden met bestuurlijke of toezichthoudende ervaring die binding voelen met de open christelijke identiteit van de school en die vanuit de Raad met enthousiasme en deskundigheid willen toezien op de kwaliteit van ons onderwijs. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld dat te vinden is op onze website www.denassau.nl. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar vrouwen die specifieke kennis of ervaring hebben op de terreinen onderwijs, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en/of PR/marketing.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur (rector), de heer R.C. Martinot via 0649386439 of e-mail r.martinot@denassau.nl

WERKEN BIJ EEN UNIEKE ONDERWIJSINSTELLING

KIJK VOOR BOEIENDE VACATURES OP W W W.STC-GROUP.NL

INFORMATIENUMMER 010 - 4 4 86 000

Kandidaten kunnen hun belangstelling tot 6 april schriftelijk kenbaar maken aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer ir. A.W. Bezemer, p/a De Nassau, Paul Krugerlaan 2, 4818 BC Breda


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 7 Carolien Boot (45), Burgh-Haamstede Leerkracht groepen 1 en 2 van CBS Onder de Wieken Waarom hebt u voor het onderwijs gekozen? Dat was geen bewuste keuze want aanvankelijk wilde ik de zorg in. Na wat stages bleek dat ik hier toch minder voor voelde. Omdat ik als kind altijd gezegd had dat ik later kleuterjuffrouw wilde worden, dacht ik dit maar eens te proberen. Het bleek echt mijn ding te zijn. Wat voor opleiding hebt u gehad? Omdat ik alleen MAVO had gedaan, kon ik niet naar de PA. Gelukkig kon ik nog de oude kleuteropleiding doen. Ik heb daarna wel een extra jaar gedaan om in alle klassen les te mogen geven. Waarom uitgerekend kleuterjuf? Die kleintjes zijn nog zo heerlijk onbevangen en enthousiast Wat is het leuke van uw werk? Het werken met kinderen is sowieso leuk maar met kleuters in het bijzonder. Die willen nog echt leren en staan overal voor open. Doordat er bovendien steeds nieuwe dingen en nieuwe methodes komen waardoor kleuters zich breed kunnen ontwikkelen, ben je steeds met vernieuwingen

bezig. Dat houdt het werk interessant. Wat zijn de minder leuke dingen? Dat je alles moet noteren en registreren. De administratieve rompslomp is wel erg groot geworden. Sommige dingen zijn wat overdreven maar er zitten er ook goede kanten aan. Ik zou de vele tijd toch liever aan de kleuters besteden. Is uw beroep zwaar? Dat is een groot woord maar het is wel intensief. Ik werk officieel half time maar ben zeker in mijn hoofd wel full time bezig. Het werk geeft echter veel voldoening en het is op school erg gezellig. Hoe kijken andere mensen tegen uw werk aan? Je hoort altijd zeggen dat we lekker veel vakantie hebben. De mensen hebben niet altijd in de gaten dat ik buiten het lesgeven veel tijd kwijt ben aan voorbereidingen, vergaderingen en dergelijke. De woensdagmiddag bijvoorbeeld zijn de kinderen wel vrij maar ik ben op school!

Over onderwijs heeft altijd wel íemand iets te zeggen. Het maatschappelijk belang is dan ook groot. Vanzelfsprekend houdt het leerlingen en ouders bezig, maar ook bijvoorbeeld de politiek bemoeit zich ermee als het verkiezingstijd is. Maar wat drijft de vakmensen die het werk doen? Hoe zijn zij in het onderwijs terechtgekomen en wat willen ze bereiken? We vroegen het aan mensen uit de meest uiteenlopende richtingen van het onderwijs. door Monique Meeuwisse

André Koster (52), Zierikzee Directeur basisschool Theo Thijssenschool Waarom een baan in het onderwijs? Al aan het eind van de basisschool wist ik dat ik het onderwijs in wilde. Het werken met kinderen heeft me altijd erg aangesproken. Wat omhelst uw functie? In 2001 werd ik directeur op de Theo Thijssenschool die deel uitmaakt van Stichting Obase, de koepelorganisatie van het Openbaar Onderwijs op Schouwen-Duivenland. Binnen Obase heb ik met de algemeen directeur en collega directeuren zitting in het managementteam. Wat is uw opleiding? Na de Havo heb ik de Pedagogische Academie gedaan. Vervolgens ben ik in 1978 gestart op ‘t Kofschip en heb ik op alle Zierikzeese basisscholen gewerkt. Is het zwaar om een school aan te sturen en ook les te geven? Directeur van een basisschool is sowieso een zware baan waar momenteel de mensen niet voor in de rij staan. Er komt veel op je af. Ik geef met veel plezier één dag per week les in groep 7/8.

Wat is het leuke van uw werk? Mijn huidige functie is erg afwisselend. Ik heb veel contacten met ouders/verzorgers en er zijn veel overlegmomenten met externe organisaties. Ik vind het een uitdaging om met een ambitieus team sturing te geven aan de ontwikkeling van onze school. Wat is minder leuk? Op het bordje van onderwijs wordt veel maatschappelijke problematiek gelegd waardoor basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen en schrijven in de knel komen. Gelukkig focust het ministerie tegenwoordig weer meer op de basisvaardigheden. Daarnaast moeten scholen met steeds minder financiële middelen rond komen. Geeft het onderwijs u de voldoening die u ervan verwacht had? Ja, ik voel me als een vis in het water. Jammer dat er, vooral vanuit het ministerie, steeds meer zaken bijkomen die weinig van doen hebben met het onderwijs. Als je niet oppast, krijg je steeds minder tijd voor diegenen om wie het eigenlijk draait: de kinderen.


woensdag 17 maart 2010

8 | werken in het onderwijs

Structuur is het magische woord Speciaal onderwijs vraagt om bijzondere vaardigheden, zou je zeggen. Maar een kijkje in de praktijk leert dat juist de heel gewone dingen extra tellen. Zoals duidelijkheid en samenwerking tussen de leerkrachten. Altijd al heel belangrijk, maar voor kinderen in het speciaal onderwijs vaak het verschil tussen slagen of falen.

door Joyce Muilenburg UIT DE PRAKTIJK Lian (42) werkt twee dagen in de week als klassenassistente in het speciaal onderwijs. Haar klas bestaat uit negen jongens en één meisje in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. De leerlingen hebben extra aandacht nodig vanwege een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of vanwege een gedragsstoornis zoals ADHD. Lesgeven aan deze kinderen vraagt om

Rooster Maandag

speciaal voor jou

Goedemorgen Herhalen

Donderdag

Goedemorgen Samenwerken

Dinsdag

Samenwerken

Vrijdag

Geduld

Aandacht Structuur

Woensdag

Goedemorgen

Notities

Opsommen

bepaalde vaardigheden. „Alles is terug te brengen naar structuur”, vertelt Lian. “Dat is het magische woord. De leerlingen beginnen bij ons altijd met een vast dagrooster. We wijken daar niet van af. Denk dus niet: hé, we beginnen vandaag maar eens met gym in plaats van rekenen. De meeste leerlingen zijn dan direct van slag. Ze worden opstandig, verdrietig, druk. Niet doen dus. Structuur kunnen bieden is een vaardigheid. Ben je iemand die daar zelf ook behoefte aan heeft, dan

Hogeschool Zeeland Studenten van de pabo/Hogeschool Zeeland kunnen, gedurende het deelnemen aan de minor zorg, stage lopen in het speciaal (basis)onderwijs in het 2e semester van het derde jaar. Zij kiezen hiervoor als ze zich willen verdiepen in de mogelijkheden van kinderen die niet (langer) in het reguliere basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Ze doen ervaring op met het verzorgen van passend onderwijsaanbod, zowel op het gebied van de cognitieve als gedragsmatige ontwikkeling. De kennis en competenties die ze daarmee halen, zijn van onschatbare waarde. Ook als ze kiezen voor werken in het reguliere onderwijs. Onderwijsassistenten met veel ervaring in het onderwijs kunnen via een EVC procedure mogelijkerwijs instromen op de pabo.

kun je het gemakkelijk uitdragen.” GEDULD „Iedere ochtend goedemorgen tegen elkaar zeggen. Voor velen een routinegebaar. Voor de leerlingen in onze klas niet. Er zijn kinderen die je er heel bewust, iedere dag weer, bij moet halen. Je moet dan wel twee of drie keer herhalen dat ze goedemorgen horen te zeggen. Dat is nog maar één aspect op sociaal gebied. Zo zijn er vele voorbeelden op een dag. Het sociale gebeuren valt onder pedagogiek, oftewel opvoedkunde. Daarnaast richten we ons natuurlijk op didactiek: het lesgeven zelf. Ook daarin heb je veel geduld nodig. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik wel eens weken of maanden bezig ben met het aanleren van een rijtje sommen.” VEILIGHEID „Natuurlijk hoort dit bovenaan te staan: veiligheid kunnen bieden. Toch kun je ook veiligheid terugbrengen naar structuur. De leerlingen voelen zich vooral veilig als ze weten hoe je reageert. Ze moeten zich niet afvragen: wat gaat de juf nu doen of zeggen? Ze moeten het eigenlijk al van je weten. Vanuit een soort voorspelbaarheid. Dat geeft hen rust en duidelijkheid. En veiligheid.” „Die veiligheid geldt zeker ook voor de ouders. Zij kunnen in het begin be-

hoorlijk wantrouwig zijn. Als je je bedenkt welke trajecten ouders hebben afgelegd voor ze met hun kind bij jou aankomen. Daar is een heel proces aan voorafgegaan binnen de medische molen. Ik heb zelf een zoon van twaalf jaar. Vanwege mijn moederschap kan ik me goed inleven in de situatie van andere ouders. Dat is een gunstige bijkomstigheid.” SAMEN Samenwerken, een vaardigheid die je natuurlijk in de hele onderwijssector nodig hebt. Maar binnen speciaal onderwijs is het extra belangrijk. De leerlingen vinden houvast in een hecht team. Zo hebben zij altijd dezelfde leerkrachten en klassenassistenten. Ook weer structuur dus. Verder trek je met elkaar één lijn naar de leerlingen toe. Daarvoor ben je goed op elkaar ingespeeld. Dat vraagt om teamwork. Je moet dat kunnen. En willen.” „We zien hier stagiaires komen die denken: ja, dit is echt iets voor mij. Hier wil ik verder. Je ziet stagiaires komen die na een paar dagen al aanvoelen: dit wil ik niet. Er moet een klik zijn. Je moet de uitdaging zien. Naast alle structuur, zelf kunnen relativeren. Het lijkt veel, maar als je de juiste vaardigheden hebt en je vindt het leuk om die in te zetten, dan gaat het vanzelf.”

Avans Hogeschool Avans Pabo is dit jaar is gestart met een traject TOPClass gedragsspecialist. Dit traject is speciaal opgezet voor studenten die willen gaan werken met leerlingen met gedragsproblemen, met name in de clusters REC 3 - 4 van het speciaal onderwijs (zeer moeilijk lerende kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen). Het programma is ‘on top’, dus bovenop het reguliere programma met een extra studielast van zes tot acht uur per week. Het TOPClass traject is een samenwerkingsverband tussen de Avans Pabo en de schoolbesturen van INOS, KPO Roosendaal en Stichting Het Driespan.


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 9

Ad van den Berge Leeftijd: 47 jaar Burgerlijke staat: gehuwd Kinderen: 4 Beste eigenschap: Blijft niet lang boos Hobby’s: Tuinbeeldjes maken

Hij ziet het als een wonder. Vier jaar geleden afgekeurd in de bouw en nu op handen gedragen door de vijfhonderd leerlingen van het Calvijn College aan de Appelstraat in Krabbendijke. Ad van den Berge is zo populair dat hij genomineerd werd voor de titel Conciërge van het jaar 2008.

door Ina Kuik De complimenten die leerlingen op de site zetten, logen er niet om. Volgens hen is Ad een chille gast, een gave gozer en een goeie knakker. Nu, twee jaar later, nog steeds. Een gesprek midden in de hal, in de ‘vissenkom’ van de conciërges. Leuk, maar met iedere vijf minuten een onderbreking. ,,Ad, heb je een aspirientje voor mij?’’ Manusje van alles, duizendpoot, spin in het web, alleskunner, vertrouwensman, het zijn allemaal typeringen voor een goede conciërge. Ad wist vier jaar geleden absoluut niet waar hij aan begon toen hij solliciteerde naar deze multifunctionele baan. De heksenketel die honderden leerlingen kunnen veroorzaken, boezemde hem behoorlijk angst in. ,,’s Nachts zag ik nog pubers’’, herinnert hij zich. Maar onder de deskundige begeleiding van een ervaren collega, kroop hij langzaam maar zeker uit zijn schulp en verover-

De conciërge de zijn eigen plek op de school. Altijd bescheiden, nooit op de voorgrond, maar volgens locatiedirecteur Henk Guiljam inmiddels alom gerespecteerd en onmisbaar voor het dagelijkse reilen en zeilen. ,,Ad, mag ik deze poster bij jou ophangen?’’ ,,Ad, ik zoek een nietmachine!’’ Hij zegt het twee keer, dus het zit hem hoog. ,,Conciërge zijn is meer dan een beetje kopiëren.’’ Een conciërge is er ‘s morgens als eerste en doet

‘s middags als laatste het licht uit. Zijn werkdag omvat legio taken. Een officiële taak is bijvoorbeeld de verzuimregistratie. Een officieuze taak is het tijdig ingrijpen voordat een stoeipartijtje een vechtpartij wordt. Een officiële taak is de balieverkoop in de pauze. Een officieuze taak is een handje helpen bij het plakken van een lekke fietsband. En zo is het maar net wat je ervan maakt. Ad kan het goed vinden met de jeugd maar is blij dat hij te ma-

‘Normale’ taken Zo maar wat taken op een normale dag: briefjes uitdelen aan laatkomers, koffie zetten, balieverkoop, verzuimregistratie, melkronde, materialen uitlenen, automaten bijvullen, klassenboeken nakijken, leerlingen begeleiden bij interne stage, klein onderhoud, controle op de schoonmaak, gevonden voorwerpen beheren, kopiëren, sluitronde.

ken heeft met de leeftijd 12 tot 15 jarigen. ,,Nu kun je het nog af met natuurlijk overwicht.’’ Boos wordt hij zelden. ,,Maar als ik ontplof, dan is het ook echt klaar.’’,,Ad, mag ik even naar huis bellen?’’ ,,Ad, mag ik dertig kopietjes?’’ Soms ontmoet hij collega’s van andere scholen tijdens een bijscholing. Ook collega’s uit de Randstad. Hij prijst zich gelukkig te werken op een school in het rustige Zeeland. Lachend, alsof het een rare suggestie is, zegt hij: ,,Nee, detectiepoortjes zullen we hier nooit nodig hebben.’’ Aankomende adolescenten van alle niveaus mengen zich probleemloos op de locatie Appelstraat, één van de vijf locaties van het Calvijn College. Tussen jongens en meisjes is dat anders. De meisjes lopen voor in ontwikkeling op deze leeftijd en zijn al heel erg bezig met bijvoorbeeld hun uiterlijk. De meeste jongens zijn de kindertijd nog

Lof Bloemlezing van de nominatiesite Conciërge van het jaar: Ad is nooit chagrijnig, leeft mee, recht door zee, houdt van een lolletje, verkoopt lekkere soep, het visitekaartje van de school, hele goede conciërge ook voor ouders, technisch heel handig, kan goed met stress omgaan, helpt iedereen behalve als hij aan het eten is.

maar net ontgroeid. Iedere kans om te stoeien of met je tas te gooien wordt aangegrepen. Eén keer per jaar verlangt Ad maar terug naar de bouw: ,,Dat is op de eerste lentedag. Dan zou ik het liefst buiten zijn. De andere 364 dagen van het jaar voel ik mij als een vis in het water tussen ‘mijn’ kinderen.’’ ,,Ad, mag ik een pingpongballetje?’’


woensdag 17 maart 2010

10 | werken in het onderwijs Kelly Meusen (28), Breda Leerkracht RK basisschool John F Kennedy Waarom kiest u voor het onderwijs? Het lesgeven, het overdragen van kennis en het presenteren heb ik altijd erg leuk gevonden. Mijn interesses liggen vooral in de sociale aspecten en de (leer)ontwikkeling van kinderen in het bijzonder. Het is erg bijzonder om als leerkracht kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Wat is uw opleiding? Na een blauwe maandag rechten gestudeerd te hebben, ben ik overgestapt naar de Pabo te Breda. Vervolgens ben ik naast mijn baan en gezin gaan doorstuderen aan de Open Universiteit, waar ik vorig jaar mijn master Onderwijswetenschappen heb behaald. Sinds 2002 ben ik (parttime) als leerkracht werkzaam. Op dit moment verdeel ik mijn uren tussen het lesgeven in groep 8 en taken gericht op kwaliteitsbeleid en coaching van startende leerkrachten. Wat maakt het vak boeiend? De ontwikkeling van kinderen, dat is het meest interessant. De groei die ze doormaken, ondanks of dankzij alles

wat er daarbij zowel binnen als buiten school op hun pad komt. De vraag hoe je een leeromgeving zo optimaal mogelijk kan inrichten dat ieder kind er passend onderwijs in ontvangt, blijft voor mij persoonlijk het meest boeiend. Wat is er minder leuk aan? Ik vind het jammer dat door de regelgeving de vrijheid en de deskundigheid van de leerkracht wordt ingeperkt, waardoor men minder creativiteit erin kwijt kan. Heeft u een hoe anderen tegen uw vak aankijken? Ik weet niet of iedereen zich realiseert dat leerkrachten dagelijks een grote verantwoordelijkheid op zich nemen in de opvoeding en ontwikkeling van vele kinderen. Daar zou meer waardering voor mogen zijn. Waar zou men het vaker over moeten hebben in het onderwijs? Over hoe scholen, leerkrachten en vooral leerlingen gefaciliteerd kunnen worden in hun ontwikkeling. Het gaat uiteindelijk allemaal om de kinderen.

Over onderwijs heeft altijd wel íemand iets te zeggen. Het maatschappelijk belang is dan ook groot. Vanzelfsprekend houdt het leerlingen en ouders bezig, maar ook bijvoorbeeld de politiek bemoeit zich ermee als het verkiezingstijd is. Maar wat drijft de vakmensen die het werk doen? Hoe zijn zij in het onderwijs terechtgekomen en wat willen ze bereiken? We vroegen het aan mensen uit de meest uiteenlopende richtingen van het onderwijs. door Monique Meeuwisse

Leila van der Linden-Blok (57), Breda Docente Deens/beëdigd tolk/ freelancer bij taleninstituut ILC Waarom een baan in het onderwijs? Daar ben ik door mijn studie gewoon ingerold. Als student assistente gaf ik les aan nieuwe studenten en heb daarna op volksuniversiteiten en taleninstituten les gegeven. Waarom juist Deens? Mijn moeder is Deense en heeft mij de liefde voor de taal en het land met de paplepel ingegoten. Waarom een baan in het onderwijs? Daar ben ik door mijn studie gewoon ingerold. Als student assistente gaf ik les aan nieuwe studenten en heb daarna op volksuniversiteiten en taleninstituten les gegeven. Waarom juist Deens? Mijn moeder is Deense en heeft mij de liefde voor de taal en het land met de paplepel ingegoten. Wat voor opleiding hebt u gehad? Mijn opleiding aan de universiteit van Utrecht heb ik afgerond met het MO-B diploma voor Deense taal en letterkunde. Wie zijn uw leerlingen? Veelal zakenmensen die naar Denemarken worden uitgezonden en de

taal snel machtig willen worden. Op de volksuniversiteit waren het voornamelijk mensen die Deens willen leren vanwege vakantie of de liefde. Wat is het leuke van uw beroep? Telkens het leren kennen van nieuwe mensen en daarbij de uitdaging om die in korte tijd Deens te leren. De minder leuke kanten? Als het niet klikt met een cursist kan het een moeilijke opgave zijn. Dat ben ik pas één keer in al die jarentegengekomen. Hoe kijken andere mensen tegen uw beroep aan? Geen flauw idee. Het is natuurlijk wel een speciaal beroep. Geeft dit beroep de verwachte voldoening? Beslist! Jammer dat er op dit moment maar weinig trainingen zijn. Ik zou het super vinden als er meer belangstelling zou komen voor de Deense taal en cultuur. Mijn opleiding aan de universiteit van Utrecht heb ik afgerond met het MO-B diploma voor Deense taal en letterkunde.


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 11 Rixt Scheffer (39), Bruinisse Pabo-studente/stagiaire OBS de Meerpaal Waarom kiest u voor het onderwijs? Ik vind werken met kinderen erg inspirerend. Onderwijs is een vak dat continu in beweging is waardoor je ook bezig blijft met je eigen ontwikkeling. Wat is uw opleiding? Voor wat voor specialisatie hebt u gekozen? Ik heb gekozen voor het werken met jongere kinderen en richting zorg. Van daaruit heb ik weer gekozen voor educatieve kinese. Wat is educatieve kinese? Wanneer je het lichaam in beweging zet, gaan er impulsen van en naar de hersenen. Daar kunnen blokkades ontstaan. Die kun je opheffen door verschillende oefeningen ofwel braingym.

Wat is het leuke van uw vak? Kinderen vinden de bewegingsoefeningen erg leuk. Zelf vind ik het interessant omdat je duidelijke vooruitgang ziet. Het onderwijs op zichzelf vind ik boeiend omdat kinderen zo puur zijn. Ze hebben nog geen dubbele agenda’s. Ik vind het bovendien een fijn gevoel om maatschappelijk gezien iets nuttigs te doen en dat je voor kinderen iets kunt betekenen. Wat zijn de minder leuke kanten? Eerlijk gezegd zou ik die niet weten. Hebt u nog verdere ambities? We hebben een restaurant. Ik kies echter voor het onderwijs. Misschien dat ik in de toekomst iets kan combineren. Bijvoorbeeld iets met kinderen, voeding en smaak.

Hoe ga je hiermee binnen het onderwijs aan de slag? Ik doe bewegingsoefeningen; oppeppers om eventuele blokkades op te heffen. Die oefeningen bevorderen een positieve integratie tussen de linker en rechter hersenhelft. Dit kan zowel preventief als voor kinderen met problemen zoals van de motoriek of ADHD.

Over onderwijs heeft altijd wel íemand iets te zeggen. Het maatschappelijk belang is dan ook groot. Vanzelfsprekend houdt het leerlingen en ouders bezig, maar ook bijvoorbeeld de politiek bemoeit zich ermee als het verkiezingstijd is. Maar wat drijft de vakmensen die het werk doen? Hoe zijn zij in het onderwijs terechtgekomen en wat willen ze bereiken? We vroegen het aan mensen uit de meest uiteenlopende richtingen van het onderwijs. door Monique Meeuwisse

Tere van Rooijen (33), Vlissingen Docente Nederlands Scheldemond College afdeling VMBO Waarom een baan in het onderwijs? Hier heb ik niet bewust voor gekozen. Ik was geïnteresseerd in talen en ging daardoor Nederlands studeren. Tijdens mijn stage kwam ik in aanraking met leerlingen. Toen was er plots die klik! Wat voor opleiding hebt u gedaan? Na de HAVO de Lerarenvariant Fontys waar ik de tweede graad bevoegdheid richting Nederlands behaalde. Wat maakt uw werk zo leuk? De veelzijdigheid, de omgang met collega’s en de open en goede sfeer op school. Maar vooral natuurlijk het contact met leerlingen. De leerlingen leren van mij maar ik leer ook van de leerlingen. Een interessante wisselwerking! Wat is minder leuk? Het vele nakijkwerk, het vele avondwerk en de vele vergaderingen. En tegenwoordig moet alles maar op papier, er komt steeds meer administratieve rompslomp bij kijken. Dit gaat ten koste van het vak en de leerlingen.

Wat vinden andere mensen van uw werk? Je hoort vaak: leraren hebben veel vakantie. Bovendien vinden mensen het gewaagd en gedurfd om les te geven op een VMBO. Vindt u dat ook? Absoluut niet! Voor mij is dit het meest nobele beroep. Je moet veel investeren maar je krijgt er ook veel voor terug. De openheid en eerlijkheid van leerlingen, ook als je die op straat tegenkomt, is erg leuk. En die enkele leerlingen die je met speciale hulp kunt helpen geven veel voldoening. Is het werk zo leuk als u aanvankelijk dacht? Alleen maar leuker. In het begin is het vallen en opstaan maar je leert steeds bij. Door dit werk blijf je erg up to date. Hebt u nog andere ambities? Mijn ambities liggen op school echt bij het lesgeven, maar daarbuiten ben ik een fanatiek hockeyster.


12

woensdag 17 maart 2010

Zoek je een baan in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland Zuid?

Bezorger worden?

ROOZZ is een samenwerking van 12 openbare scholen in het voortgezet onderwijs regio Zuid-Holland Zuid. Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar docenten voor onze scholen.

kijk voor een actueel vacatureoverzicht op www.roozz.nl

W S C e d j ken bi

Wer

aÉ=`pt=áë=ÉÉå=äÉÉêJ=Éå=çÉÑÉåéä~~íëI= ï~~ê=ÉäâÉ=äÉÉêäáåÖ=òáÅÜ=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê= í~äÉåíÉå=â~å=çåíïáââÉäÉåK

www.bezorgers.nl

aÉ=Å~é~ÅáíÉáíÉå=î~å=ÇÉ=ãÉÇÉïÉêâÉêë òáàå=ÜáÉêÄáà=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÜìäéÄêçåK aÉòÉ=Å~é~ÅáíÉáíÉå=ïçêÇÉå=çéíáã~~ä ÖÉâÉåÇI=ÖÉãçÄáäáëÉÉêÇI=çåíïáââÉäÇ=Éå= ÄÉåìí=áå=~ääÉ=Ñ~ëÉå=î~å=ÇÉ=äççéÄ~~åK= táä=àáà=ïÉêâÉå=~~å=çåíïáââÉäáåÖI=òçïÉä= ~~å=ÇáÉ=î~å=çåòÉ=äÉÉêäáåÖÉå=~äë=~~å=ÇáÉ= î~å=àÉòÉäÑ\ háàâ=çé=www.cswalcheren.nl=îççê=ÇÉ= ~ÅíìÉäÉ=î~Å~íìêÉëK

CSW, gewoon jouw school!

Extra informatieavond maandag 22 maart 2010 19.30 uur Technum Edisonweg 4a Vlissingen

Op het Vakcollege Walcheren krijg je vanaf 2010-2011: vanaf de brugklas veel praktijk (12 van de 32 lesuren per week!) veel excursies, bedrijfsbezoeken en gastlessen een aaneengesloten opleiding tot vakvrouw of vakman eerder je praktijkexamen, afsluiting op een hoger niveau meer kans op een goede baan in de Techniek

Wil uw kind ook direct in de brugklas praktisch aan de slag? Ziet het een opleiding tot echte vakvrouw of vakman wel zitten? Dan is het Vakcollege Walcheren het overwegen waard. Wellicht heeft u veel vragen. Komt u naar de informatieavond voor vrijblijvende informatie. Meer inlichtingen via: e.vanbroekhoven@nehalennia.nl of pbm@scheldemondcollege.nl

in samenwerking met het ROC Zeeland, Technum en met bedrijven

Vakcollege Walcheren uniek in Zeeland


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 13

Leraar in actie Lidmaatschap van een vakbond achterhaald? Niet voor leraren! Zij zijn een van de beroepsgroepen met de hoogste organisatiegraad van Nederland. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 33 procent van alle leraren lid is van een vakbond. Sinds oktober 2009 is er zelfs een nieuwe vakbond voor leraren actief: Leraren in Actie (LIA).

door Stella Verkroost LIA komt op voor de belangen van onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs. Dit in tegenstelling tot de traditionele bonden die zich richten op het hele onderwijsveld. Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie: “Wij vinden dat de bestaande bonden een te zeer versnipperd aandachtsveld hebben. Dit leidt tot compromis na compromis en dat is uiteindelijk zeer schadelijk voor het hele onderwijs. Daarnaast staan de

huidige bonden veel te ver van de onderwijspraktijk af, waardoor veel leraren de bonden niet geloofwaardig vinden.” De opzet van LIA wijkt daarom af van de traditionele bonden. Het richt zich alleen op het voortgezet onderwijs en wordt bestuurd door leraren. Althuizen: “Een bond voor leraren door lera-

ren bestond nog niet. Wij staan allemaal voor de klas en weten dus waar de problemen liggen.” ONTSTAAN Leraren in Actie is voortgekomen uit een actiegroep die in 2008 een aantal onderwijsacties onder het motto `Tijd voor kwaliteit’ organiseerde. De

Recente acties MAART 2001 Er werd drie keer een halve dag gestaakt voor meer geld voor het voortgezet onderwijs. De acties dit leidde tot een betere CAO.

JANUARI 1998 Landelijke stakingen tegen de hoge werkdruk en voor arbeidsduurverkorting voor onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs. Het aantal lesuren werd hierop verkort van 28 naar 26 uur per week JANUARI 1999 Estafette staking voor loonsverhoging voor onderwijzend personeel

SEPTEMBER 2002 Werkonderbrekingen uit protest tegen de bezuinigingen op het onderwijs. OKTOBER 2008 Acties voor loonsverhoging en verlaging van de werkdruk voor leraren in het voortgezet onderwijs. De acties begonnen in den Haag o.l.v. Leraren in Actie. Na onderhandelingen was er in september een akkoord, maar hier bestonden interpretatieverschillen over. Hierop volgde landelijk estafettestakingen.

oprichters waren bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs, het gevoerde onderwijsbeleid en het toenemende lerarentekort. Hiernaast zagen zij steeds meer onbevoegde mensen voor de klas. Dit was voor hen reden om zich te organiseren en de strijd aan te gaan om deze punten te verbeteren. De actiegroep werd in oktober 2009 omgezet in een vakbond. KWALITEIT Waar staat het LIA nu precies voor? Peter Althuizen: “LIA is opgezet door leraren uit het voortgezet onderwijs, die niet langer passief wilden toekijken bij de verdere uitholling van het onderwijs en van het beroep van docent. Wij vinden dat goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de docent. Dit betekent niet alleen dat docenten goed opgeleid moeten zijn en over goede vakkennis en didactische- en pedagogische kennis moeten beschikken, maar betekent ook dat docenten de ruimte moeten krijgen om kwaliteit te leveren. Zeker dit laatste punt laat veel te wensen over. Nederlandse docenten geven gemiddeld veel meer lesuren aan veel meer leerlingen dan hun collega’s uit andere Europese landen.” LERARENTEKORT Doordat de werkdruk door leraren als hoog wordt ervaren en de beloning in vergelijking tot het bedrijfsleven laag

ligt, kiezen steeds minder jongeren voor een carrière in het onderwijs. Door het uittreden van oudere docenten dreigt het leraren tekort de komende jaren fors op te lopen. LIA zet zich in om het vak van leraar aantrekkelijker te maken door zich hard te maken voor goede arbeidsvoorwaarden, werkdrukverlaging en goede werkomstandigheden. Zo hopen zij nieuwe hoogopgeleide leraren aan te trekken en te behouden. “Maar”, zegt Althuizen: “LIA wil meer! Het gaat ons uitdrukkelijk om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in zijn totaal. Daarom strijden wij voor kleinere klassen en minder lesuren. De lerarenopleidingen en de lerarenbegeleiding moeten beter, de kwaliteit en het zeggenschap van de leraar moet omhoog. En kwaliteit moet gewaardeerd en beloond worden. Goede (start)salarissen zijn daarbij onontbeerlijk.” TOEKOMST Sinds de oprichting hebben zich al 400 leraren uit het hele land aangesloten bij de nieuwe vakbond. LIA verwacht dat dit er tegen het einde van het jaar duizend of meer zullen zijn. Volgend jaar hopen zij dan ook aan te schuiven bij de nieuwe Cao-onderhandelingen naast de Algemene Onderwijs Bond, het CNV Onderwijs en de overheid.


woensdag 17 maart 2010

14 | werken in het onderwijs Volgens een analyse van alle vacatures en werkzoekenden op NationaleVacaturebank.nl kunnen we de volgende cijfers laten zien: Percentage werkzoekenden in de regio Brabant en Zeeland die op zoek zijn naar een functie in het onderwijs 4,32% 6,21% 8,13%

2008 2009

Bestond 0,45% van alle vacatures in de regio Brabant en Zeeland uit vacatures in het onderwijs

2010

0,45% 0,48% 1,8% CONCLUSIE: Er zijn de afgelopen 2 jaar veel meer mensen bijgekomen die een baan in het onderwijs zoeken. Deze tendens zien wij eigenlijk in heel Nederland. In tijden van economische crisis zoeken veel meer mensen de zekerheid van een baan bij de (semi)-overheid. Het is dan ook logisch dat procentueel meer mensen aangeven wel in het onderwijs te willen werken. Dat er meer mensen in het onderwijs willen werken zegt echter niets over de kwaliteit van deze mensen. Procentueel gezien is het aantal vacatures in het onderwijs toegenomen (van 0,45% naar 1,8%). Dit wil overigens niet zeggen dat de banen in daadwerkelijke aantallen is toegenomen. Het aantal banen in andere branches is echter tijdens de crisis harder teruggelopen (denk aan de bouw en de financiële dienstverlening).

Naarstig op zoek naar oplossingen voor lerarentekort Inspecteurs staan het oogluikend toe, ouders zien het met lede ogen aan en de scholen zelf zijn er ook niet bepaald blij mee. De tekorten in het onderwijs zijn een - al dan niet logisch - excuus voor het inhuren van onbevoegde docenten. En hun aantal is stijgende. Leerlingen zullen het herkennen: een tweedegraadsdocent die ook de bovenbouw ‘meepakt’. Of een natuurkundeleraar die ook de wiskundelessen tijdelijk overneemt. Maar tijdelijk wordt al te vaak structureel: alles beter dan lesuitval.

door Catlijne Akkermans Met kunst- en vliegwerk probeert men in onderwijsland de boel draaiende te houden. Lapmiddelen komen uit de kast. Omfloerst noemen we ze zij-instromers, herintreders en klassenassistenten. Soms is een economische crisis een ‘zegen’. Voor het onderwijs bijvoorbeeld. Mensen verliezen hun baan in het bedrijfsleven en maken de stap naar het onderwijs. Meer zekerheid is niet zelden de drijfveer. Dat komt mooi uit want er mag haast gemaakt worden met het aanvullen van het tekort. De verwachtingen zijn namelijk weinig rooskleurig. De vergrijzing slaat over een paar jaar een nog groter gat. Ook in het basisonderwijs wordt de roep om personeel groter. De situatie in het primair onderwijs in grotere steden is zelfs urgenter dan verwacht.

Dat blijkt uit recent onderzoek, door voormalig minister Plasterk voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het al bestaande lerarentekort zorgt momenteel voor veel docenten zonder benodigd diploma: tachtig procent van de scholen in ons land heeft meer onbevoegden in dienst dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek door dagblad Trouw. BRIEF OP POTEN Het Ministerie van Onderwijs publiceerde op www.bevoegd.nl hoeveel er per school ‘illegaal’ voor de klas staan. Ook in Brabant en Zeeland komt dit op grote schaal voor. Het Reynaertcollege in Hulst springt eruit. Een kwart van de docenten is er niet gecertificeerd. Rector De Witte was furieus toen hij deze cijfers vernam en schreef direct een brief op poten naar de VO-raad (de sectororganisatie voor het voort-

gezet onderwijs). Hij wijst erop dat Vlaamse docenten - ruim vertegenwoordigd in Zeeuws-Vlaanderen - als onbevoegd worden beschouwd. De Witte lijkt juist een mooie oplossing gevonden te hebben om de tekorten op zijn school op te lossen door het aantrekken van Vlaams geschoold en gecertificeerd personeel. En ook het Reynaertcollege werkt met zij-instromers, die niet onder ‘bevoegden’ vallen, maar dit wel worden over een paar jaar. Dan moeten ze echter ook wel hun diploma halen, want dat gebeurt uiteindelijk niet altijd. De officiële eis die wordt gesteld aan zij-instromers mensen die vanuit het bedrijfsleven de overstap maken naar het onderwijs - is dat ze binnen twee jaar hun bevoegdheid halen. En daar wordt vanwege de werkdruk niet altijd genoeg ruimte voor gecreëerd vanuit de school. OPEN ARMEN De van oorsprong Zeeuwse Nienke van Geesbergen beaamt dit. Met haar achtergrond als pedagogisch werker, koos ze voor een baan in het middelbaar beroepsonderwijs in Brabant. ,,Ik werd met open armen binnengehaald en direct voor de klas gezet. Daarnaast volg ik de docentenopleiding maar die combinatie van werken en leren is zó ontzettend zwaar. Er blijft eigenlijk te weinig studietijd over om straks aan de eisen te voldoen.”

VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK Bestuurder Jan Aantjes van de Algemene Onderwijs Bond Zuid-Nederland herkent deze problematiek. ,,Zeker op het MBO kampt men met een tekort aan gediplomeerd personeel. Daar krijgen zelfs klassenassistenten regelmatig de volledige verantwoordelijkheid voor een klas.” Normaal beperken de taken van een onderwijsassistent zich tot het ondersteunen van docenten, bijvoorbeeld in de vorm van surveilleren tijdens toetsen. ,,Cijfers hebben we er niet van”, vertelt Aantjes, ,,maar we krijgen op grote schaal klachten hierover. Assistenten die hetzelfde werk doen als de docent maar wél lager ingeschaald zijn.” VANGEN Het inzetten van zij-instromers wordt volgens Aantjes tegenwoordig erg gestimuleerd om het tekort op te los-

sen. Ook herintreders zijn een vijver waar onderwijsland in vist, maar daar valt de laatste tijd niet meer zoveel te vangen. ,,Een paar jaar geleden is er al een oproep gedaan aan bijvoorbeeld getrouwde vrouwen die al tijdenlang geen les meer gaven. Aan die oproep is inmiddels al aardig gehoor gegeven.” OPLEIDINGSSCHOOL In Zeeland hebben de scholen en de Provincie de handen ineen geslagen om nieuw personeel aan te trekken middels het project De Zeeuwse Opleidingsschool. Studenten werken vanaf de eerste dag onder begeleiding op school en studeren in deeltijd voor docent. Alle Zeeuwse scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs werken hier aan mee. ARBEIDSVOORWAARDEN Er wordt dus naarstig gezocht naar mogelijkheden om docenten bevoegd voor de klas te krijgen. Maar ook arbeidsvoorwaardelijk draagt de overheid haar steentje bij om het beroep aantrekkelijker te maken. Zo worden de salarissen opgeschroefd en liggen er concrete plannen voor carrièremogelijkheden voor docenten in hun eigen functie. Hopelijk blijkt dit voldoende om de tekorten weg te werken en het aantal gecertificeerde leraren te laten toenemen.

Meer informatie over zij-instromen: www.werkeninhetonderwijs.nl


woensdag 17 maart 2010

werken in het onderwijs | 15 Kees Witkam (55), Goes Opleider bouwkunde Radiuscollege Breda Waarom een baan in het onderwijs? Ik ben jarenlang uitvoerder in de bouw geweest. Via een uitzendbureau rolde ik het onderwijs binnen omdat het me leuk leek om met jongens tussen de 15 en 25 jaar te werken.

al kun je er natuurlijk soms ook wel eens een achter het behang plakken.

Wat houden uw lessen in? Ik geef praktijklessen timmeren, metselen en tegelzetten in de dependance in Etten Leur. Ik leer de jongens het werk van de fundering tot aan de nok. De jongens werken doorgaans in de bouw en komen één keer per vier weken voor vier dagen naar school. Ze krijgen dan theorie en praktijk.

Geeft dit werk u de verwachte voldoening? Ik vind het nog leuker dan ik verwacht had!

De minder leuke kant? Het is eigenlijk altijd leuk. Ik ga altijd fluitend naar mijn werk.

Uw ambities? Ik wil in september het diploma docent bouwkunde gaan halen.

Wat voor opleiding heeft u gevolgd? LTS en Middenkader Uitvoerder Bouwkunde. Ik heb bovendien zelf een praktijkervaring van ruim dertig jaar. Wat is het leuke aan uw werk? Vooral het afwisselende omdat ik met veel facetten van de bouw te maken heb. Maar ook de omgang met de jongens is erg afwisselend. Ik geef les aan niveau 1 tot en met 4 en heb daardoor met verschillende jongens te maken. Meestal zijn het gewoon leuke gasten

Over onderwijs heeft altijd wel íemand iets te zeggen. Het maatschappelijk belang is dan ook groot. Vanzelfsprekend houdt het leerlingen en ouders bezig, maar ook bijvoorbeeld de politiek bemoeit zich ermee als het verkiezingstijd is. Maar wat drijft de vakmensen die het werk doen? Hoe zijn zij in het onderwijs terechtgekomen en wat willen ze bereiken? We vroegen het aan mensen uit de meest uiteenlopende richtingen van het onderwijs. door Monique Meeuwisse

Angelina Cassetta ( 47), Vlissingen Docente economie Economisch College Zeeland Waarom een baan in het onderwijs? Hier ben ik per ongeluk ingerold. Ik had de lerarenopleiding economie gedaan met het idee ‘ik zie wel wat ik ermee ga doen’. Mijn man die in het onderwijs werkt, maakte mij attent op een vacature. Ik heb het toen geprobeerd en werd meteen enthousiast. Met vallen en opstaan! Wat houdt uw werk in? Als 2de graad bevoegd docente economie geef ik op de eerste plaats les op het MBO maar verder begeleid ik ook een lio stagiair. Wat houdt de begeleiding in? Een lio stagiair is een leraar in opleiding. Deze zijn momenteel erg schaars. Ik bereid met de stagiair de lessen voor en daarna evalueren we de les. Ik onderhoud ook contact met zijn begeleidster. De huidige stagiair is een echt natuurtalent waarvan ik hoop dat hij kan blijven. Wat is het leuke aan uw werk? Ik ga altijd naar school met de instelling dat wat je geeft je ook terug krijgt. Ik probeer met warmte en gevoel voor de klas te staan.

Ik probeer altijd vrolijk te zijn. De klas reageert daar positief op en dat is erg leuk. Verder is het erg fijn te werken met goed aangestuurd een team waarvan de mensen echt voor elkaar opkomen en die een klankbord voor elkaar willen zijn. Wat in minder leuk? Het doet pijn als je een leerling ondanks alle inspanningen toch niet binnen kunt houden. Ook is het minder dat het onderwijs zo dikwijls verandert. Het kost namelijk telkens weer een paar jaar om het dan goed op de rails te krijgen. Geeft dit werk u de verwachte voldoening? Zonder meer. Ik zie iedere dag als een uitdaging.


Onderwijsbijlage PZC maart 2010  

Onderwijsbijlage PZC maart 2010

Advertisement