Page 1

18 september 2010 | 8e jaargang | nr. 08 de Ondernemer is een uitgave van

ZEELAND

ZuidWest Lease rijdt zeker.

www.zuidwestlease.nl

Deze maand in de stoel: Paul Bouman, eigenaar Affetto Plus Evenement: Congres en prijs voor ondernemers Thema: Bedrijvig Terneuzen Nieuw: Maandelijks overzicht regionale economie De barometer: Zuidwestt Nederland scoort: 6,6

Ook uw winkelmakelaar in Zeeland (Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven)

Netwerkborrel

www.synchromakelaardij.nl

VLISSINGEN 0118 - 49 09 29

HOOGVLIET 010 - 216 11 10

Foto: Aad Meijer


<< pas begonnen

02

Naam: Julia Ross Woonplaats: Hulst Bedrijf: B.E.S.T. English Begonnen: 1 februari 2010 Meevaller: meteen enkele (gemotiveerde) cursisten Tegenvaller: administratieve rompslomp

Julia Ross: ‘Aandacht voor specifieke problemen.’

Foto: Henk van de Voorde

Engels voor bedrijven H

et aantal internationaal opererende bedrijven is ook in Zeeland fors toegenomen. De globalisering vraagt om een goede beheersing van het Engels als voertaal. Julia Ross BSc biedt soelaas.

De Engelse van origine (native speaker) is al twintig jaar in Nederland woonachtig en heeft in het laatste decennium veel ervaring opgebouwd in het doceren van ‘Business English’ bij een grote diversiteit aan bedrijven en instellingen in Zeeland en Brabant zoals Yara, HZ, Dow, Delta NV, Evides, Thermphos, Ovet, Vroon en het Ministerie van Defensie. Zo heeft ze ook de nodige expertise in technisch Engels, toegespitst op industriële bedrijven. Julia heeft onlangs haar loondienstsituatie verruild voor het zelfstandig ondernemerschap. Onder de vlag van B.E.S.T. English (Business English Services and Training) kan ze ondernemend Zeeland verrijken met

een perfecte toepassing van de Engelse taal. Voordeel is dat ze geboren is in een streek in het Zuid-Oosten van het Verenigd Koninkrijk, waar accentloos Engels wordt gesproken. B.E.S.T English stelt bedrijven en instellingen in de gelegenheid om hun internationale communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, te verbeteren en te perfectioneren. ,,Mijn bedrijf heeft alles van doen met ‘training in professional business English’; met verbetering van de Engelse taal bij Nederlanders zodat ze meer professioneel overkomen in het internationaal zaken doen. Mijn cursussen zijn volledig ‘tailor-made’, toegesneden op de specifieke wensen van de klant. Dit

houdt in dat zowel niveau als terminologie aangepast worden aan de noden van de klant. Er wordt meestal gewerkt in kleine groepen van ongeveer zes deelnemers in sessies van twee tot drie uur. Zo is er volop gelegenheid voor persoonlijke aandacht en specifieke problemen”, aldus Julia Ross. Naast het geven van cursussen is B.E.S.T. English ook gespecialiseerd in (technische) vertalingen en screening van websites. De cursussen Engels worden gehouden op locatie, veelal op het bedrijf van de klant. Duur en indeling van de training zijn flexibel, met dien verstande dat een cursus in principe 12 tot 15 weken duurt. ,,In eerste instantie is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor goede basisvaardigheden van de Engelse taal, zodat Engelstalige mensen je boodschap meteen kunnen be-

grijpen. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de juiste uitspraak, werkwoordvormen (tenses) en zinsopbouw. Daarnaast wordt ook de nadruk gevestigd op het professioneel overbrengen van de materie. Dat is met name essentieel bij presentaties. Hoe introduceer je het onderwerp, hoe ga je naadloos over van het ene in het andere hoofdstuk (bridging technique), hoe rond je af. Zeker bij powerpoint presentaties moet je er goed op letten dat er geen slordige taalfouten in staan. De lessen kunnen een toegevoegde waarde zijn voor managers, maar ook voor verkopers, vertegenwoordigers en andere medewerkers; variërend van CEO tot kraanmachinist. Als mensen hun verhaal in goed Engels kunnen overbrengen krijgen ze ook veel meer zelfvertrouwen.” Na haar atheneum (grammar school) heeft Julia twee jaar Frans gestudeerd aan l’Institut Francais du Royaume Uni in Londen. Ze spreekt dus niet alleen perfect Engels en zeer goed Nederlands, maar ook haar Frans is van vrij hoog niveau. Aan de Oxford Brookes University behaalde ze haar Bachelor of Science in biologie en psychologie. De opgedane psychologische kennis komt anno 2010 prima van pas bij de uitoefening van haar eigen bedrijf. ,,Wat presentatievaardigheden betreft: naast het bijbrengen van keurig Engels wordt ook op psychologische aspecten gelet, zoals lichaamstaal en ademhaling, mede om de zenuwen goed in bedwang te houden”, verklaart Julia.

Kamer geeft maandelijks overzicht E

en nieuw seizoen met nieuwe ideeën. De Ondernemer gaat vanaf deze maand meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de Brabantse en Zeeuwse economie. Maandelijks geven we een actueel overzicht van het wel en wee van het bedrijfsleven in Zuidwest Nederland. Hoe staat het er nu werkelijk mee. Met andere woorden, meer aandacht voor de barometer. door Ron Gregoor BREDA/MIDDELBURG - Op pagina 3 kunt u voortaan lezen hoe het bedrijfsleven in deze regio nu echt floreert. Daarbij hebben we ons verzekerd van de hulp van de Kamer van Koophandel in Zuidwest Nederland.

Als geen ander is de Kamer op de hoogte van wat er allemaal speelt. De Kamer van Koophandel heeft de cijfers in handen en kent de prognoses van de bedrijven. De Kamer van Koophandel onderzoekt iedere maand de ‘stand van zaken’. Daarvan publiceren wij iedere maand op pagi-

na 3 de belangrijkste conclusies. Vanaf deze maand gaat de Ondernemer opnieuw online. www.deondernemerzwn.nl. Verder in dit nummer komen we uitgebreid op de mogelijkheden van deze interactieve en actuele site terug. Een van de mogelijkheden is de lezers/ondernemers hun zegje te laten doen. Om een nog betere indruk te krijgen van de cijfers en het vertrouwen dat ondernemers hebben, vragen we ze hun eigen barometer in te vullen. Die cijfers verschijnen online, maar ze worden in deze bijlage verge-

leken met de cijfers van de experts. Dat vindt u steeds terug op deze plaats, pagina 2. Over de barometerexperts gesproken, we kunnen vanaf heden gebruik maken van de expertise van een bijzonder succesvolle zakenvrouw: Scarlett Kwekkeboom- Janse. Zij bracht haar bedrijf Istimewa Elektro tot grote bloei. In 2001 werd ze gekozen tot ‘Zakenvrouw van het jaar’. Eind 2007 verkocht ze haar bedrijf aan Stork Industry Services en startte een advies en consultancybureau: Janse & Janse.

De Column

Bram Ik kwam deze week Bram Eigeman tegen. Bram was vroeger advertentieverkoper- tegenwoordig noemen ze dat accountmanager- van Het Stadsblad in Breda. Hij is een van die mensen die uiteindelijk van zijn hobby, muziek, zijn beroep maakte. Hij leidde een zeer acceptabele big band in de tijd dat Breda nog de enige echte jazzstad in Nederland was. En hij heeft al 35 jaar een eigen muziekhandel. Specialiteit: blaasinstrumenten. Ik heb ooit een plaatje met Bram gemaakt. Lang geleden, in de jaren zeventig, stond Dagblad De Stem op het punt zijn honderdduizendste abonnee te verwelkomen. Ter gelegenheid daarvan moest er een grammofoonplaat komen, gemaakt door mensen van het bedrijf. Of ik mee wilde spelen. Ik zag dat wel zitten, zoals ik in die tijd alles wel zag zitten en op een vroege zondagochtend toog ik met mijn trompet onder mijn arm naar de studio van Tony Dirne. Daar zat Bram al aan een bak koffie te wachten. ‘Dat wil ik wel eens meemaken’, straalde hij uit. De opname lukte voor geen meter. Spelen in een vol café is toch heel iets anders dan in een opnamestudio, waar je letterlijk alles hoort. Ik kan geen noot zo groot als een meloen lezen en dat is niet bevorderlijk is voor het creatieve proces van het maken van een hit. Om een lang verhaal kort te maken: om kwart over vijf ‘s middags stond er nog steeds niets bruikbaars op de band. ‘Laat mij maar even’, zei Bram en hij speelde in tien minuten trombone-,trompeten baspartijen in. De plaat werd dat jaar met carnaval veelvuldig in de kroegen gedraaid. Ik stond daar met Bram toen iemand zei: Leuk plaatje. ’Dat wordt een hit. Hoor je die trompetsolo? Van hem’, loog Bram vrolijk. We zien elkaar nog wel eens. Het eerste wat hij dan zegt is: ‘Weet je nog, van dat plaatje?’ Ron Gregoor Reacties kunt u sturen naar: r.gregoor@bndestem-pzc.nl


stand van zaken >>

BAROMETER - september -

D

e Kamer van Koophandel informeert en ondersteunt ondernemers en andere partijen met gegevens over de economie en het bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland. De KvK beschikt over actuele en betrouwbare gegevens uit diverse bronnen, waaronder het Handelsregister. Ondernemers hebben deze informatie nodig voor businessplannen, vestigingsplaatsonderzoek, marktonderzoek of ter onderbouwing van andere (strategische) beslissingen. Gemeenten en ondernemersverenigingen kunnen hiermee hun beleid onderbouwen. Meer informatie: www.kvk.nl/cijfers Na de sterke stijging in het tweede kwartaal is het ondernemersvertrouwen in West-Brabant en Zeeland samen in het derde kwartaal weer gedaald naar -0,7. Landelijk is het vertrouwen zelfs gedaald naar -3,3. Dit wijst erop dat ondernemers toch nog vraagtekens hebben bij het herstel van de economie. Binnen Zuidwest-Nederland zien we dat het ondernemersvertrouwen in Zeeland (+2,6) hoger ligt dan in West-Brabant (-2,0) en de rest van Nederland (-3,3). De Zeeuwse ondernemers verwachten meer omzet en meer export. Hier speelt het seizoenseffect (toerisme) ook een rol. Voor wat betreft winstgevendheid, investeringen en werkgelegenheid zijn de Zeeuwse ondernemers minder optimistisch. Ook

KvK- voorzitter Chris Rutten waardeert de economie met: 6

03

WERKKOSTENREGELING; VEREENVOUDIGING?

Meer starters mr. Anja Zandee-Dingemanse is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Middelburg, a.zandee@drv.nl

Het kerstpakket, de fiets via de zaak, een laptop of mobiele telefoon van de zaak, bedrijfsfitness of een vaste onkostenvergoeding. Het zijn voorbeelden van extra’s die u uw personeel nu nog fiscaal vriendelijk mag verstrekken. Er zijn momenteel 29 verschillende fiscale regelingen voor vormen van ‘loon in natura’. Zoals het er nu naar uitziet komt daarvoor in de plaats één nieuwe regeling: de werkkostenvergoeding. Volgens de wetgever wordt daarmee een vereenvoudiging en lastenverlichting voor u bereikt. Met deze regeling kunt u al per 1 januari 2011 gaan werken, maar vanaf 1 januari 2014 bent u daartoe verplicht. Tot 2014 gelden de oude en de nieuwe regeling voor het vergoeden van kosten naast elkaar. U kunt jaarlijks kiezen welke regeling u wilt toepassen. Wat moet u weten, wat kunt u doen en is het een vereenvoudiging? Het ondernemersvertrouwen in Nederland. de bouwsector zit nog altijd in zwaar weer. Uit deze cijfers, afkomstig van de conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel, samen met VNONCW, MKB-Nederland, CBS en EIB, blijkt dat van een krachtig herstel nog altijd geen sprake is. Er zijn nog te veel factoren die in de weg zitten. Denk bijvoorbeeld aan de financiële crisis in enkele Zuid-Europese landen, de bezuinigingsgolf van de overheid, maar ook de economische groeivertraging van landen als de Verenigde Staten en China. Bovendien werkt de malaise in de bouw door naar andere bedrijven.

Meer starters In het afgelopen kwartaal kwamen er ruim 1.500 starters bij in Zuidwest-Nederland. Dat zijn er 200 meer dan een jaar eerder in dezelfde periode (+15%). Landelijk lag de groei zelfs nog iets hoger (+20%). Een toenemend vertrouwen in de economie, de toenemende populariteit van het ondernemerschap (met name als zzp-er), maar ook mensen die noodgedwongen voor zichzelf beginnen (bijv. door werkloosheid), zijn de

Goed idee zichtbaar rendement

Westkolkstraat 36 Terneuzen 0115 689 888

column

belangrijkste groei.

oorzaken

van

deze

West-Brabant en Zeeland Binnen Zuidwest-Nederland is twee derde van de starters te vinden in West-Brabant. In het tweede kwartaal gaat het hier in totaal om ruim 1.000 starters, in Zeeland om ruim 500. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kent vooral Zeeland een forse toename van het aantal starters (+29%), West-Brabant blijft hier duidelijk bij achter (+9%). Op gemeenteniveau is de gemeente Breda met 347 starters (22% van het totaal) duidelijk koploper. Op grote afstand volgen Roosendaal (136) en Bergen op Zoom (117). Terneuzen en Vlissingen (beide 62) hebben binnen Zeeland de meeste starters. In het afgelopen kwartaal waren er bijna 900 opheffingen in Zuidwest-Nederland. Dit aantal is min of meer gelijk aan dat van een jaar eerder rond deze tijd. Landelijk is er sprake van een toename met 3%. De meeste opheffingen vonden plaats in de detailhandel (154), de facilitaire diensten, zoals ICT-bedrijven, beveiligingsbedrijven en uitzendbureaus (121) en de bouw (107). Honderd opheffingen waren het gevolg van een faillissement. Hiervan had drie kwart betrekking op West-Brabant en een kwart op Zeeland. Bijna één op de vijf faillissementen was een bouwbedrijf. Sinds het begin van de economische crisis (oktober 2008) is het aantal niet-werkende werkzoekenden (ingeschreven bij UWV Werkbedrijf) duidelijk gestegen. Sinds maart 2010 laat de werkloosheid echter weer een dalende lijn zien. Het aantal nww-ers daalde in Zuidwest-Nederland sindsdien met ruim 2.000 personen, oftewel met 7% (landelijk -6%). De daling in Zeeland (-10%) was groter dan in West-Brabant (-6%). Of de daling van de werkloosheid de komende maanden doorzet is nog moeilijk te zeggen. De economische verwachtingen zijn omgeven door vele onzekerheden (Bron: UWV). Zie verder pagina 10.

Belastingvrije ruimte De hoofdregel van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel belast zijn tegen de waarde in het economische verkeer. U mag echter wel binnen een zogenaamde belastingvrije ruimte, belastingvrij vergoeden aan uw personeel. Deze vrije ruimte bedraagt in totaal 1,4% van de (fiscale) loonsom van uw onderneming. U kunt de vrije ruimte naar eigen inzicht invullen met vergoedingen en verstrekkingen. Heeft u binnen uw onderneming meer dan deze 1,4% vergoed of verstrekt, dan is dit meerdere belast tegen 80% eindheffing, door u te betalen. Binnen de werkkostenregeling wordt een aantal vergoedingen gewaardeerd op nihil, zoals de zakelijk gebruikte laptop en mobiele telefoon. Daarnaast zijn er gerichte vrijstellingen voor bijvoorbeeld opleidingen en trainingen, tijdelijke verblijfskosten en een reiskostenvergoeding tot maximaal e 0,19 per kilometer. Het is de vraag of de nieuwe regeling wel zo eenvoudig is. Geen eenvoudige keuze Het lijkt een eenvoudig keuze, echter dit is niet het geval. Werknemers hebben veelal reeds bepaalde verworven rechten op basis van arbeidsvoorwaarden en/of CAO’s. Wie gaat straks een eventuele verslechtering van arbeidsvoorwaarden betalen? Een andere vraag is hoe u de ruimte van 1,4% gaat verdelen over de verschillende werknemers? U moet derhalve met uw werknemers rond de tafel. Arbeidscontracten zullen aangepast moeten worden. Ook kunnen afspraken met de Belastingdienst over kostenvergoedingen en verstrekkingen uiteindelijk niet meer worden voortgezet. Deze afspraken zijn immers gemaakt op basis van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Breng alle vergoedingen in kaart Om te zien welk effect de werkkostenregeling op u heeft, kunt u het beste eerst alle vergoedingen en verstrekkingen in kaart brengen. Het gaat dan echt om alles, dus niet alleen onkostenvergoedingen, de fiets van de zaak en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook om kosten voor personeelsfeesten. Wanneer de nieuwe werkkostenregeling minder ruimte biedt dan het totaal aan huidige bestedingen, is het noodzakelijk om oplossingen te creëren om de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de nieuwe wet te maken, zonder dat het u al te veel geld kost. Kortom, de wetgever beoogt een vereenvoudiging, maar het lijkt erop dat het voor u in eerste instantie zeker geen vereenvoudiging zal zijn. Er staat u bovendien veel te doen. Personeels- en salarisadviseurs kunnen u veel werk uit handen nemen.

DRV Accountants en Belastingadviseurs is met een team van 475 medewerkers en 11 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers.


Wagenvoorde Lastechniek bouwt uit

D

e afgelopen maanden is het bedrijfspand van Wagenvoorde Lastechniek op industrieterrein Arnestein I in Middelburg flink onder handen genomen. Gevel, showroom en kantoren zijn gerestyled en met de nieuwbouw van de afdeling Service & Onderhoud is het vloeroppervlak met een derde vergroot. MIDDELBURG – Het management van Wagenvoorde Lastechniek is enthousiast over het resultaat van de ingrijpende verbouwing. Wagenvoorde, de belangrijkste leverancier van lastoe-

voegmaterialen (elektroden en lasdraden) in de regio, verkoopt en verhuurt ook las- en plasmasnijapparatuur, veiligheidsartikelen en alles wat daarmee samenhangt. Ze voeren reparaties en preventief onderhoud uit, verrichten controles en certificeringen en stellen lasprocedures op. Bovendien biedt het bedrijf lasopleidingen aan op alle niveaus. “In dit pand Foto’s: Marijke Folkertsma komt de kracht

van ons bedrijf nog beter tot zijn recht. Die kracht is het ondersteunen van de klant bij lasprocessen waarbij het specifiek gaat om efficiency en continuïteit. De nieuwe werkplaats is ruimer van opzet en verder geprofessionaliseerd.Zo kan een lasrookafzuiginstallatie (zonder dakdoorvoer) worden gedemonstreerd, die Wagenvoorde zelf in gebruik heeft”, aldus directeur Ben Mol.

met veel vertrouwen tegemoet. In de kantoren en in de showroom zijn meer glaswanden aangebracht dan voorheen. Dat schept behalve meer ruimte, een grotere inzichtelijkheid in de organisatie. Oftewel: wie zit waar. Overal is daglicht aanwezig, waardoor er nauwelijks nog lampen branden. Dit wordt mede bereikt door glazen dak-

doorlatingen die geconcentreerd daglicht binnenbrengen. Op 30 september, de open dag voor klanten en belangstellenden, heropent Fred Grifhorst, directeur Noord-Europa van Lincoln Electric het pand. Wagenvoorde is in Zeeland de belangrijkste verkoper van Lincoln-producten.

De scholing van lassers vindt nu plaats in een afzonderlijke ruimte binnen het bedrijfsgebouw, die voldoet aan alle arbo-regels. De inrichting van de lasschool kan zonder overdrijven toonaangevend worden genoemd in de regio. WAGENVOORDE LASTECHNIEK B.V. ARNESTEINWEG 63, 4338 PD MIDDELBURG POSTBUS 8066, 4330 EB MIDDELBURG T 0118 67 90 90, F 0118 67 90 99 INFO@WAGENVOORDELASTECHNIEK.NL I WWW.WAGENVOORDELASTECHNIEK.NL

Inmiddels hebben verkoopmanager Frans Huvers en hoofd opleidingen Rinus Snoep zich over de eerste toeloop van aanmeldingen kunnen verheugen. Zij zien de toekomst dan ook

Nieuw bedrijf beschikt over onderscheidend vermogen

Prior Fusie & Overnames; dé onafhankelijke overname adviseurs

M

IDDELBURG – Prior Fusie & Overnames BV, gevestigd aan de Herculesweg 16 te Middelburg, is een nieuw bedrijf met een schat aan kennis en ervaring. Het is een zusterbedrijf van Prior Adviesgroep en Prior Personeelsdiensten. Prior Fusie & Overnames is recentelijk van start gegaan als onafhankelijke organisatie die processen van fusie en overnames begeleidt binnen het MKB. Bram van Stel en Tonny Veerman zijn beide partner van Prior Fusie & Overnames BV. Ze hebben hun kennis en kunde in een nieuwe entiteit gebundeld om vanuit een onafhankelijke positie de markt in Zuidwest-Nederland te bedienen, als professionele intermediair op het gebied van fusie en overnames. Het bureau bestaat uit onafhankelijke specialisten in koop en verkoop van bedrijven, participatie, opvolging, overname, fusie, management buy-in & buy-out. Bram van Stel is ruim twaalf jaar zelfstandig ondernemer en beschikt over veel expertise in het adviseren en begeleiden van bedrijven om zo efficiënt en gezond mogelijk te opereren. Tonny Veerman komt uit een echte ondernemersfamilie en heeft dertig jaar bancaire ervaring in diverse managementfuncties en grootzakelijke markt opgedaan in Zeeland en Brabant. ,,We zijn complementair aan elkaar en willen met name inspelen op de problematiek van bedrijfsopvolging, van de uittredende babyboomgeneratie. We begeleiden ondernemers bij de aan- en verkoop van bedrijven, bij het samengaan van bedrijven (fusies) en bij herstructureringen of corporate recoveries”, aldus Bram van Stel.

NETWERK Zijn compagnon vult aan: ,,Vanuit een helikopterview werken we eiland- en provinciegrensoverschrijdend. Het on-

derscheidende van ons bureau is onder andere dat we beschikken over een uitgebreide database, een groot netwerk, met potentiële uittredende ondernemers en potentiële kopers. Er zijn best veel jonge mensen die graag ondernemer willen worden en/of een bedrijf willen overnemen. Met onze landelijke lijn kunnen we doelgericht en marktontsluitend zoeken, bijvoorbeeld een uittredende ondernemer uit Terneuzen samenbrengen met een potentiële koper uit Roosendaal. Onze toegevoegde waarde bestaat vooral ook uit de aanvullende werking op banken, accountants, advocaten en notarissen. Wij kunnen een prima verlengstuk zijn van dit vierluik en hebben elkaar als partners hierbij nodig om tot succes te komen. In de praktijk bestaat een overname uit een voorbereidingsfase, een overdrachtsfase en een integratiefase. Met name in de eerste fase is advisering cruciaal. Is de verkoper er wel klaar voor? Er komen vaak emotionele aspecten om de hoek kijken, los van de materiële waardebepaling. Forceren heeft geen zin. Wij houden de betrokkenen een spiegel voor, wat komt er allemaal op hun pad, uiteraard ook in financieel opzicht. Het is vervolgens aan ons om samen met de ondernemer een ideale match te zien te bewerkstelligen. Een overname (of fusie) moet op zijn bancaire, juridische, fiscale én emotionele merites worden beoordeeld.Wij zijn de regisseurs in deze

• Partners Prior Fusie & Overnames BV, Tonny Veerman en Bram van Stel trajecten. Door veel succesvolle transacties af te ronden is dit ook belangrijk voor behoud van de werkgelegenheid, en de Zeeuwse economie.

rasechte ondernemer Bram van Stel, die tevens voorzitter is van de ondernemers-

vereniging Middelburgse Bedrijven Club (MBC).

REGISSEUR Als management en organisatie specialist is Prior Fusie & Overnames bij uitstek geschikt om de rol van regisseur op zich te nemen, temidden van koper, verkoper en bovengenoemd vierluik. Als voormalig manager groot zakelijk bij een grootbank weet Tonny Veerman wat er leeft in het Zeeuwse bedrijfsleven en de Zeeuwse economie. Hetzelfde geldt voor

HERCULESWEG 16, 4338 PL MIDDELBURG TEL: 0118-674074, FAX: 0118-636036 MOBIEL T. VEERMAN: 06-53251714, MOBIEL B. VAN STEL: 06-51213913 E-MAIL: INFO@PRIOR-FO.NL, WWW.PRIOR-FO.NL


subsidies >>

05

Met absorbant wordt biogas schoner B

iogassen hebben reststoffen, bijvoorbeeld waterstofsulfide (H2S), die schadelijk zijn voor het producerende machinepark. Gazpack, een dochteronderneming van Airpack uit Zierikzee, lijkt voor het H2S een oplossing te hebben gevonden in Sulaway. Deze nazomer gaat het eerste deel van de proefopstelling draaien. Het verhaal begint met het affakkelen van gasolie, iets wat in steeds meer landen verboden wordt vanwege de ernstige milieuvervuiling.

ZIERIKZEE - Piet Warnar, groot geworden in maatwerk installaties voor de olie- en gasindustrie, vroeg zich een jaar of tien geleden al af of er niet een techniek te ontwikkelen is die de restgassen kan zuiveren. De afgelopen jaren bleef deze vraag hem bezighouden en in het verlengde daarvan raakte Warnar geïnteresseerd in een ontwikkeling voor een innovatieve absorbant voor biogassen. Hij onderkende de potentie en verzamelde mensen

om zich heen voor de verdere uitwerking. Naast bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeksinstituten, is dat ook Syntens. ,,Syntens heeft een langlopende relatie met Airpack in de ondersteuning van innovatieve processen’’, vertelt innovatieadviseur Jack Hoogenboom. ,,Piet Warnar loopt altijd voorop in nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. Zo ook met Sulaway dat biogas ontzwavelt. Op laboratoriumniveau is Sulaway uitont-

wikkeld tot een betrouwbaar concept en nu wil Piet gaan opschalen.’’ Sulaway is een absorbant dat onder hoge druk en met een lage temperatuur selectief waterstofsulfide uit biogas haalt. Daarmee wordt het gas schoner, krijgt het een meer constante kwaliteit en wordt het intensieve onderhoud aan de machines aanzienlijk teruggebracht. Aansluitend kan Sulaway onder hoge temperatuur en een vacuüm de H2S weer afstaan, waarna je het waterstofsulfide kunt opwaarderen tot NaHS (natriumbisulfide). Waterzuiveringsbedrijven en leerlooierijen zijn afnemers van natriumbisulfide en zo wordt een giftige reststof een aantrekkelijk handelsproduct. ,,De belangrijkste meerwaarde van Sulaway is dus de extractie van zuivere H2S’’,

legt Piet Warnar uit. ,,Bij de huidige technieken treedt vrijwel altijd co-absorptie op. Dat leidt tot onzuivere H2S die niet gemakkelijk te verwerken of op te waarderen is.’’ Bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum (Gelderland) is voor de eerste fase van de opschaling een installatie geplaatst die het biogas gaat drogen. Biogas is namelijk vochtig en Sulaway verdraagt geen vocht. Parallel aan deze fase wordt de bouw gestart van het tweede deel van de installatie die het waterstofsulfide uit het biogas gaat halen. In de eerste helft van 2011 worden beide installaties aan elkaar gekoppeld. ,,Dit zijn complexe installaties die forse investeringen vergen’’, vertelt Warnar. ,,Dit keer kon Jack ons vooral bijstaan in de subsidieaanvraag

voor Sulaway via OP-Zuid, het Europese fonds voor regionale ontwikkeling. Uiteindelijk heeft de stuurgroep 250.000 euro toegekend en die subsidie zorgt ervoor dat we een enorme stap voorwaarts kunnen zetten.’’ Hoogenboom: ,,Het is een risicovolle investering, de uitkomsten zijn ongewis. Maar met Sulaway laat Airpack zien dat de eigen kennis en technologie op het gebied van drogers, compressoren en stikstofgeneratoren voor fossiele brandstofwinning ook op innovatieve wijze in te zetten zijn voor duurzame energiewinning. Daarmee zet Piet Warnar voor zijn onderneming een tweede, niet onbelangrijk spoor uit.’’ En Warnar denkt al weer verder. ,,In het allerlaatste stadium kunnen we ook CO2 aan het biogas onttrekken en die inzetten voor bemesting van kassen. Dan kan dit biogas het predikaat ‘groen gas’ krijgen. www.airpack.nl www.syntens.nl

Zeeuwse ondernemers laten geld liggen U

it een onderzoek dat de Kamer van Koophandel onlangs heeft gehouden onder ondernemers in West-Brabant en met name Zeeland, blijkt dat zij veel minder gebruik maken van subsidies om te innoveren dan hun collega’s in bijvoorbeeld de regio Eindhoven. Zeeuwse ondernemers laten geld en dus kansen liggen. door Henk van de Voorde MIDDELEBURG - Ondernemers doorstaan momenteel moeilijke tijden. Sinds in 2008 de financiële- en economische crisis in volle hevigheid losbarste, heeft menig mkb-bedrijf de omzet ernstig zien afnemen. Een afname van dertig tot veertig procent is geen uitzondering. Hoewel de economie voorzichtig aan het herstellen is en een bescheiden groei laat zien, is de weg omhoog nog lang. Toch zeker als men kansen op subsidies eenvoudigweg laat liggen. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld wordt ongeveer driemaal zoveel gebruik gemaakt van subsidiestromen voor innovatie. Ondernemers in Zuidwest-Nederland laten daardoor kansen liggen om zo hun concurrentiepositie te kunnen versterken. Als een ondernemer sterker uit de crisis wil komen, moet hij juist nú gaan innoveren. Maar hoe doorstaat hij deze moeilijke periode en zorgt hij ervoor dat er voldoende middelen zijn om te overleven. En hoe vindt hij de tijd en de middelen om te investeren in vernieuwingen of duurzaamheid? Banken zijn immers ook voorzichtiger geworden bij het verstrekken van krediet en stellen vaak strenge voorwaarden. Er zijn echter ook alternatieve financieringsbronnen, die aangeboord kunnen worden op het gebied van technische ontwikkelingen, innovatie, duurzaamheid, energie- en milieubewuste maatregelen. Zo heeft de overheid in 2009 en 2010 een aantal subsidies aangepast om het MKB te ondersteunen tijdens de huidige kredietcrisis, om zo investeringen op peil te houden en de innovatiekracht van het MKB niet verloren te laten gaan.

Onbekendheid ,,Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat er nog veel onbekendheid is bij ondernemers over subsidiemogelijkheden. Het komt waarschijnlijk doordat de subsidiewereld vrij on-

doorzichtig is én doordat subsidies in de regel vooraf moeten worden aangevraagd, dat is vaak niet bekend. Hierdoor blijven er veel kansen liggen”, aldus Wilfried Boonman, subsidieadviseur bij Prior Adviesgroep in Middelburg. ,,Vorig jaar hebben wij een enorme toename gezien van het aantal verzoeken om bedrijven te ondersteunen bij het verwerven van een passende subsidie. Uiteindelijk hebben we voor ruim 2,5 miljoen euro aan voordeel voor Zeeuwse MKB-ondernemers weten te realiseren, maar er zijn nog goed gevulde ‘subsidiepotten’ beschikbaar.” Een voorbeeld is de regeling ‘groeifaciliteit’. In sommige situaties is het voor een onderneming noodzakelijk om risicodragend vermogen aan te trekken, bijvoorbeeld bij snelle groei of bij een bedrijfsovername. Zo wordt de financiële basis versterkt en de mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken vergroot. Financiers stellen zich vaak terughoudend op: zij vinden de risico’s bij mkb-ondernemers vaak te groot. Via de regeling ‘groeifaciliteit’ kunnen banken en participatiemaatschappijen met een overheidsgarantie risicodragend kapitaal verstrekken.

Duurzame bedrijfsmiddelen Naast verruiming van de (subsidie-) mogelijkheden voor innovatie, zijn ook de ondersteuningsmaatregelen om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen uitgebreid. Door uitbreiding van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt het energielabel van, naar verwachting zo’n 100.000 huurwoningen, verbeterd. Ook ondernemers die het energielabel van hun bedrijfsgebouw verbeteren, kunnen met de EIA (Energie-investeringsaftrek) 44 procent van de kosten aftrekken van de fiscale winst. Deze investering levert een netto belastingvoordeel op van minimaal 11 procent. Ondernemers moeten de investeringen wel op tijd, dat wil zeggen binnen drie maanden na het aangaan

Wilfried Boonman: ‘Extreme toename verzoeken tot ondersteuning.’ van de verplichtingen melden. Het hele pakket maatregelen dat de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw verbetert, kan volledig in aanmerking komen voor EIA. Uiteraard zijn hieraan voorwaarden verbonden zoals het minimaal bereiken van energielabel B, of het verbeteren van de energieprestatie met twee labels. Dit is bijvoorbeeld te bereiken door te investeren in energie besparende bedrijfsmiddelen zoals warmtepompen, warmtekrachtinstallaties, HR-glas of isolatie. Paul de Nooijer van de Technische Unie: ,,Ook ik stond versteld van de mogelijkheden die de energie-investerings aftrek biedt. Wilfried Boonman van Prior Adviesgroep heeft mij hierop gewezen en verteld dat heel veel van mijn klanten ongewild kansen laten liggen. Tegenwoordig laten we voor onze klanten controleren of er voor producten subsidies of fiscale voordelen te verkrijgen zijn. Dat heeft al het nodige voordeel voor on-

ze klanten opgeleverd. Een klant heeft een nieuw bedrijfspand gebouwd. In het bedrijfsgebouw zijn duurzame en energiebesparende maatregelen getroffen, zoals de plaatsing van zonnepanelen, koeling (airco) en verwarming op basis van een warmtepomp en LED-verlichting. Naast een forse energiebesparing waardoor het betreffende bedrijf aanzienlijke energiekosten bespaart. Levert het een bijdrage aan de CO2-reductie, wat het imago van het bedrijf ten positieve komt. Er is ongeveer voor euro 31.000 (netto!!) aan fiscale besparing voor deze klant gerealiseerd door diverse investeringen aan te melden voor Energie- en Milieu-investeringsaftrek. Ook als het om minder grote investeringen gaat is het al interessant om op deze wijze een extra voordeel te behalen.” Een interessant neveneffect bij subsidies voor energiebesparende bedrijfsmiddelen is dat het bedrijf hierdoor ook aanzienlijke energiekosten bespaart. Naast subsidies

Foto: Henk van de Voorde voor energiebesparing bestaan nog er ook nog innovatieprogramma’s op het gebied van duurzame energie, elektrische mobiliteit en energiewinning. Daarnaast is er voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de Milieu Investerings Aftrek (MIA) beschikbaar. Ook in 2010 is een extra budget van • 30 miljoen beschikbaar, bestemd voor het verbeteren van de liquiditeit bij bedrijven die investeren in innovatieve milieutechnieken. Juist in deze moeilijke economische tijden, kan met een subsidie of fiscale stimulering een investering in een energie- of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel interessant worden en zo met de onderneming sterker uit de strijd laten komen. Het is belangrijk dat innovatie projecten en/of investeringen tijdig worden besproken, zodat deze op de subsidiemogelijkheden kunnen worden getoetst en men zo ‘subsidiebewust’ kan ondernemen: subsidies als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.


<< masterclass

06

Duurzaam bedrijf is hip D

uurzaam ondernemen (MVO) is hip. Maar hoe gaat dat in de praktijk als een MKB-bedrijf aan de slag gaat met MVO? Welke factoren dragen bij aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering; wanneer wordt MVO een succes? Rondom die vragen draaide het onderzoek van de Domburgse Magda Maljaars (23 DOMBURG - De resultaten van haar kwalitatieve en vergelijkende onderzoek verwerkte ze in haar afstudeerscriptie waarmee ze deze zomer cum laude slaagde. Om te beginnen zocht Magda contact met Anne-Marie Mol van de provincie Zeeland. De provincie stimuleert al jaren MVO voor MKB-bedrijven, onder andere met de cursus ‘Duurzaam Ondernemen’. De eerste cursus werd in 2005 gegeven in Tholen. Magda onderzocht zes bedrijven die een aantal jaren geleden de cursus volgden en sindsdien bezig zijn met de invoering van MVO. Aan de hand van bedrijfsdocumentatie en interviews met directie en medewerkers van deze bedrijven, verzamelde zij gegevens over het MVO-beleid en de uitwerking in de praktijk. Deze gegevens legde ze naast zeven succesfactoren die in onderzoeken en publicaties van multinationals worden genoemd. Als een ondernemer MVO wil invoeren in zijn bedrijf, doet hij er goed aan om medewerkers daar vanaf het begin bij te betrekken. Die succesfactor werd het krachtigst bevestigd in het onderzoek van Magda Maljaars. Betrokkenheid betekent: medewerkers vragen mee te denken, voorstellen te doen, mee te werken aan MVO-maatregelen en de resultaten van de inspanningen te delen en te be-

Magda Maljaars en Joost Schoonen, wiens bedrijf zij ‘ onder handen nam.’ spreken wat verder nog kan gebeuren. Een terugkerende, informele bespreking van MVO in het bedrijf, de mogelijkheden en de resultaten, is een belangrijke succesfactor om het bedrijf duurzamer te maken. Daar-

naast is het belangrijk om de invoering geleidelijk en stapsgewijs te organiseren. Verduurzamen is een proces dat vaak begint met eenvoudige, voor de hand liggende maatregelen (bijvoorbeeld energiebesparing, afval-

Foto: Henk van de Voorde scheiding, een klant-tevredenheidsonderzoek of een bijdrage aan een goed doel) en steeds meer invloed krijgt op alle aspecten van het bedrijf. De betrokkenheid van alle medewerkers en de geleidelijke invoering leiden tot

een olievlekeffect: uiteindelijk krijgt MVO een plaats in de hele bedrijfsvoering en ook bij beslissingen voor de toekomst. Op basis van haar analyse ontwikkelde Magda een stappenplan dat ondernemers kan helpen die aan de slag willen met MVO. De volgende zes stappen helpen bij een succesvolle invoering van MVO, met resultaten voor het bedrijf en voor de samenleving. 1. Bewustwording en betrokkenheid creëren. Bekijk wat MVO voor uw bedrijf in kan houden. Voor het ene bedrijf zal MVO veel meer gaan over grondstoffen en energieverbruik, voor het ander over personeelszorg en maatschappelijke betrokkenheid. 2. Zoek naar relevante onderwerpen en directe koppelingen tussen MVO en het bedrijf, zoals productieprocessen, productinnovatie, afvalreductie, ketenverantwoordelijkheid of medewerkerstevredenheid. Aan de hand van deze koppelingen gaat het algemene onderwerp MVO meer leven en zijn haalbare doelen te formuleren. 3. Meet relevante indicatoren. Breng de huidige situatie in het bedrijf in beeld en laat zien wat verbeterd kan worden als het bedrijf gaat verduurzamen. Met behulp van de (vernieuwde) Milieubarometer is het verhaal snel en helder in kaart te brengen. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar van vergelijkbare bedrijven die al met MVO begonnen zijn en duidelijke resultaten hebben behaald. 4. Maak een plan. Een plan is een hulpmiddel om de activiteiten voor de korte en de langere termijn in kaart te brengen. Tevens kan een plan gebruikt worden om resultaten te meten, te evalueren, bij te stellen en het onderwerp op de agenda te houden. 5. Uitvoering van de activiteiten in het plan. Het werkt het best als MVO geleidelijk en stapsgewijs wordt ingevoerd. 6. MVO integreren in alle bedrijfsprocessen Uiteindelijk is het de bedoeling dat MVO een normaal onderdeel wordt van de bedrijfsbeslissingen en bedrijfsprocessen.

Nuttige Masterclass in Middelburg D

e Masterclass Cradle to Cradle facilitaire dienstverleners in het ROC op het ZEP te Middelburg was een geslaagd evenement, waarbij ondernemend Zeeland was met zo’n tachtig belangstellenden goed vertegenwoordigd was. Marten Wiersma, gedeputeerde van de provincie Zeeland, riep op tot duurzaam inkopen. ,,Facilitaire dienstverleners en inkopers kunnen het verschil maken. Door te zoeken en te vragen naar innovatieve producten en diensten, door eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit. door Henk van de Voorde MIDDELBURG- Cradle to cradle is op dit moment de meest inspirerende benadering voor ontwerp, productontwikkeling en productinnovatie. Bedrijven die gegrepen zijn door cradle to cradle, hebben een duurzame bedrijfsvoering, besteden aandacht aan

de keten van grondstoffen en materialen en blinken uit in innovatieve en duurzame producten en diensten. In het project ‘Cradle to cradle in Zeeland’ heeft een vijftal Zeeuwse MKB bedrijven de eerste stappen richting C2C gezet. De ondernemers zijn enthousiast over deze ervaring. Ze zien cradle to cradle als hefboom om strate-

gisch voordeel te behalen op de concurrentie en om winst te maken met duurzaamheid. Het project liep van september 2008 tot juli 2009 en werd begeleid door de Hogeschool Zeeland. Resultaten van het project: stappenplan om C2C-innovaties in te voeren en concrete verbetervoorstellen voor producten, productieprocessen en bedrijfsvoering. Een greep uit het C2C gedachtengoed. Bedrijven gebruiken hernieuwbare energiebronnen zoals groene stroom, zonne-energie en energie uit biomassa. Ze besteden aandacht aan een milieuvriendelijke productiewijze waarbij water zoveel mogelijk wordt hergebruikt en afval een herbestemming krijgt. In overleg met toeleveranciers wordt gezocht naar grondstoffen en halffabrikaten die duurzaam en eerlijk geproduceerd zijn. Opzetten van retoursystemen, dus niet alleen producten en verpakkingen leveren maar deze ook ophalen en hergebruiken. Investeren in research & development, opleiding en professionalisering. Producten en productlijnen laten certificeren. Bedrijven die kiezen voor cradle to cradle zijn ambitieus en zetten hoog in op kwaliteit en transparantie, vaak

Gedeputeerde Marten Wiersma legt uit. hoger dan de wettelijke eisen. Met dat ambitieniveau en die professionaliteit kan men als facilitair dienstverlener en inkoper Zijn voordeel doen. Er waren diverse interessante presentaties zoals bijvoorbeeld van marketingmanager Eric Segers van Van Gansewinkel Groep. Het is even wennen: een afvalverwerker die om het hardst

Foto: Henk van de Voorde

roept ‘Afval bestaat niet’. ,,Van Gansewinkel heeft een duidelijke bedrijfsvisie: grondstoffen worden schaars en duur en een afvalverzamelaar heeft een maatschappelijke rol om die grondstoffen niet verloren te laten gaan. Een kwestie van anders denken en doen. D dat geldt niet alleen voor producent,afnemer en consument.


samenwerking >>

07

Middelburg en Vlissingen bundelen krachten D

e Middelburgse Bedrijven Club (MBC) en de naburige Vlissingse Bedrijven Club (VBC) hebben de krachten gebundeld. Plezierig zakendoen, het aangaan van samenwerkingsverbanden, verrassende elementen en elkaar inspireren zijn slechts enkele voorbeelden die het resultaat moeten vormen van dit nieuwe ondernemersinitiatief. door Henk van de Voorde MIDDELBURG - Samenwerking en verbindingen smeden zijn ook dé Middelburgse en Vlissingse sleutelwoorden in voorbereiding op de Contacta 2010, van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 november. Twee pleinen met ieder een eigen identiteit, maar met een gezamenlijk hart in het midden: een levendig horecaplein. Met een totaal van 200 aangesloten bedrijven kan de MBC met recht de grootste ondernemersvereniging van Zeeland worden genoemd. Onlangs vond geruisloos een wisseling van de wacht plaats, precies zoals het een solide bedrijvenclub als de MBC betaamt. Bram van Stel, in het dagelijks leven directeur-eigenaar van Prior Adviesgroep, is met unanieme stemmen Ko den Herder opgevolgd.

MBC De MBC vloeit voort uit een fusie tussen ondernemersvereniging Ramsburg en Arnestein. Dit samengaan van het georganiseerde bedrijfsleven zorgt voor grotere slagkracht en invloed in de regio Middelburg. Samen staan bedrijven sterker. De MBC is de belangenbehartiger van industriële en dienstverlenende BtB ondernemingen die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Arnestein 1 en 2, Mortiere en Ramsburg. Door de grote diversiteit onder haar leden is de MBC een platform en ontmoetingsplaats waar de leden onderling informatie kunnen uitwisselen, contacten kunnen leggen en elkaar kunnen consulteren. Het netwerk van de MBC vormt hierbij een belangrijke, onderling verbindende schakel. De MBC initieert en stimuleert activiteiten en projecten die voor de economische ontwikkeling van de regio wenselijk zijn. De vereniging denkt actief mee over nieuwe ontwikkelingen en projecten voor

Jéan van Oorschot (links, VBC) en Anita van Oostrom (MBC). het bedrijfsleven in de regio Middelburg, omdat nieuwe activiteiten een positieve uitstraling hebben op de welvaart in de regio en de op de aldaar gevestigde ondernemingen. De MBC is intensief betrokken bij studies, nieuwe ontwikkelingen, beleidsvoorbereiding en de uitvoering daarvan; desgewenst neemt de bedrijvenkoepel daartoe zelf initiatieven.

VBC De Vlissingse Bedrijven Club (VBC), onder aanvoering van Martin van der Louw (directeur/eigenaar van grafische dienstverlener De Vey Mest-

dagh) is de belangenbehartiger van bedrijven gevestigd op de Vlissingse bedrijventerreinen: Baskensburg, Vrijburg, Edisongebied, Buitenhavengebied, Ritthem-Souburg en Vrijburg. De VBC is spreekbuis richting overheid en overlegorganen op het gebied van onder andere ontwikkeling, veiligheid, onderhoud terreinen, infrastructuur en goodwill. Het bestuur volgt kritisch het handelen van de overheidsinstellingen en biedt waar nodig tegenspel. Twee maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waar behalve informatieoverdracht ook netwerken een grote rol speelt. De vergadering wordt zoveel mogelijk op locatie bij een van het negentigtal leden van de VBC gehouden. Een van de kerntaken van de VBC is namelijk het stimuleren van de onderlinge contacten in het Vlissingse bedrijfsleven. Mede uit de animo voor bedrijfsbezoeken en lezingen blijkt dat de zowel de MBC als VBC een succesvolle ondernemerskoepels zijn.

Business-to-business Er zijn diverse plannen uitgewerkt voor nieuwe impulsen om de business-to-businessbeurs Contacta meer dan ooit tot een succes te maken. Ook in Middelburg en Vlissingen staan er diverse veranderingen op stapel die ten goede zullen komen aan zowel de standhouders als hun relaties. ,,Door het samenvoegen van de twee horecapleinen worden de netwerkmogelijkheden voor zowel de standhouders als de bezoekers uitge-

breid’, licht Anita van Oostrom toe. Zij organiseert dit jaar voor het eerste jaar namens de Middelburgse Bedrijven Club het Middelburgse deel. ,,Bovendien kunnen we er door de samenwerking voor zorgen dat er een verrassend programma voor alle drie de dagen opgezet kan worden zonder dat de pleinen concurrerend zijn’, vult Jéan van Oorschot van de Vlissingse Bedrijven Club aan. Zij organiseert namens de VBC voor de vierde maal de ‘Vlissingen Boulevard’ op de Contacta met ondersteuning van de Gemeente Vlisssingen. Life Cooking, entertainment, een happy-hour en speciale ondernemersuurtjes zitten in de planning. Ook hiervoor wordt samen-

werking gezocht met creatieve ondernemers die een steentje bij willen dragen aan het neerzetten van een plein waar pit in zit en wat potentie heeft om te groeien. Kortom: ,,We gaan een plein neerzetten waar elke Middelburgse en Vlissingse ondernemer trots op kan zijn en zich wil presenteren”, aldus de twee organisatoren. Ondernemers die zich aan willen sluiten bij dit initiatief, informatie willen over de mogelijkheden, hun diensten aan willen bieden óf andere verfrissende ideeën hebben, zijn van harte welkom. www.mbcmiddelburg.nl www.vlissingsebedrijvenclub.nl

Waardetransport D

e tariefsverhogingen die banken doorvoeren voor het afstorten van contant geld, hoeven ondernemers financieel gezien niet op te breken. Ook is het geen reden om contant geld te weren uit de winkel. UTRECHT - Dat bepleit G4S Cash Solutions (www.g4s.nl), marktleider op het gebied van waardetransport en cash management. Door de inzet van laagdrempelig en op MKB gespecialiseerd waardetransport, kunnen ondernemers de groeiende kostenpost en het toenemende gevoel van onveiligheid tegengaan. Uit een bericht van

het Vakcentrum, koepelorganisatie van supermarktondernemers, eerder deze week blijkt dat de branche zich voor het blok gezet voelt door de tariefsverhoging voor het inleveren van sealbags bij banken. Een ontwikkeling die het zelf storten van contant geld onbetaalbaar maakt voor zelfstandige ondernemers. Bovendien lijkt deze ontwikkeling te sturen naar een cashvrije winkel- of werkvloer. In 2008 startte de organisatie G4S een pilot voor betaalbaar geldtransport in Zuidwest Nederland, gebaseerd op vier wensen vanuit het MKB: gemak, veiligheid, snelheid en een aantrekkelijk tarief.


ONDERDEEL VAN

Klant aan het woord: Jachthaven Bruinisse 3000ste klant ZeelandNet Zakelijk

Hotelvoorzieningen aan het Grevelingenmeer Het is alsof je een hotel binnenvaart. De uitgebreide en vernieuwde Jachthaven Bruinisse aan het Grevelingenmeer heeft een voorzieningenniveau dat in een hotel niet zou misstaan. De moderne watersportrecreant vindt er alles wat hij zich kan wensen. Dat begint al met een eigen water- en elektriciteitsaansluiting aan de drijvende pier. Aan de wal ultramoderne sanitairgebouwen, een restaurant, een snackbar, een supermarkt, zwembaden en speelgelegenheid voor de kinderen én overal draadloos breedbandinternet. Projectleider Henk Gravestein: “Vijf jaar geleden had hooguit twintig procent van de gasten een laptop aan boord. Nu heeft iedereen een pda, smartphone of laptop. Iedereen wil het internet op.” De keuze voor ZeelandNet Zakelijk maakte Henk Gravestein eigenlijk al voor het project begon. “Thuis in Sint Annaland heb ik internet en telefonie via de kabel van ZeelandNet.

Toen er een keer wat problemen waren, kreeg ik een brief waarin men zich verontschuldigde dat de geboden kwaliteit niet voldeed aan de eigen eisen. Tevens ontving ik een kleine compensatie. Zonder dat ik ergens om gevraagd had! Dus toen we hier breedbandinternet wilden, was de keuze snel gemaakt.” Comfortabel en duurzaam Jachthaven Bruinisse is een klein dorp. De haven is uitgebreid naar bijna 900 ligplaatsen en zal uiteindelijk doorgroeien naar een kleine 1400 ligplaatsen. “Je moet je realiseren dat op hoogtijdagen maar zo’n 15% de haven uitvaart”, verklaart Henk Gravestein de grote investeringen in de voorzieningen aan de wal. “Het gaat echter niet alleen om comfort, maar ook om duurzaamheid. Zo zijn de sanitairruimten met zonneboilers en -collectoren volledig selfsupporting. We hebben naar onze totale footprint gekeken. Niet uit marketingoverwegingen, maar uit overtuiging. Duurzaamheid is verankerd in de visie van het bedrijf.”

Kreeften en zeesterren Eind 2010 moet de uitbreiding geheel zijn afgerond. De projectleider en zijn team zetten nu nog de puntjes op de i. “We zijn nu aan het thematiseren”, vertelt Henk. “We proberen de kinderen kennis te laten maken met de planten en dieren die in en om het Grevelingenmeer leven.” Zo komen er bordjes op kinderhoogte met plaatjes en korte verhaaltjes over dieren en planten. Op de parkeerplaats zijn de witte scheidingslijnen vervangen door afbeeldingen van kreeften, vissen en zeesterren. “En reken maar dat de kinderen het niet goed vinden dat pa met een wiel op zo’n kreeft gaat staan”, zegt Henk Gravestein lachend. “Kijk maar, iedereen staat netjes binnen de vakken.” Henk, tot slot: “We zetten op deze manier echt de standaard voor de moderne jachthaven. Daar hoort breedbandinternet natuurlijk bij. We hebben hier 100 Mb breedband van ZeelandNet Zakelijk, maar we overwegen om er nog eens 100 Mb aan toe te voegen; zo groot is de vraag.”

www.zeelandnetzakelijk.nl ZeelandNet Zakelijk, Het Rip 9, Postbus 35, 4493 ZG Kamperland, Tel. 0118 883 511, Fax 0118 883 599, info@zeelandnetzakelijk.nl


de stoel >>

09

Tekst: Ron Gregoor Foto: Kees Bennema

Naam: Paul Bouman (40) Functie: Eigenaar Affetto Plus, sales & concept projecten Bedrijf: Dienstverlend bedrijf bestaande uit: Affetto Brands; sales & marketing van vooral foodproducten. Affetto Instore; Interieur ontwikkeling & advies en concept begeleiding voor retail (tankstations, supermarkten, bedrijfsrestaurants en andere retailers. Bijzonderheden: Paul Bouman is geboren in Breda, maar woont al enige tijd in Hulst. Hij is een van de stimulerende krachten in de Junior Kamer Zeeuws Vlaanderen en organiseerde BOOST. Zijn bedrijf is gevestigd in Oosterhout. Hij heeft drie vaste medewerkers in dienst en maakt gebruik van 2 zzp’ers.

de stoel Wat is er zo bijzonder aan deze stoel? Resultaat boeken voor onze klanten. Als het onze klant goed gaat, gaat het Affetto Plus ook goed. De afwisseling door het werken voor mooie merken en het begeleiden en bedenken van (interieur)concepten bevalt me heel goed.

meer werk verrichten voor het zelfde geld.

Op welke stoelen heeft u hiervoor gezeten? Bedrijfsmatig: Sodexo en Lekkerland.

U heeft klanten in heel Nederland, Hoeveel kilometer rijdt u per jaar? Veel teveel, maar vanuit mijn dienstverlenende vak doe ik dit met plezier

Hoe bent u bij dit bedrijf terecht gekomen? Ik heb het zelf opgericht. Ik had veel ideeën en wilde graag ondernemer worden. Het ondernemer worden zat al heel lang te broeien. Toen de kans zich voordeed, pakte ik die met beide handen.

Waar staat de mooiste en beste shop in Nederland? Er zijn veel mooie winkelbedrijven in Nederland. Schiphol Plaza blijft me toch altijd weer fascineren!

Waar tankt u? Meestal bij de locatie waar we gevestigd zijn in Oosterhout We zitten namelijk. boven een tankstation met kantoor

Uw bedrijf groeit in tijden van recessie. Dat is bijzonder, hoe doet u dat? Met meer dan regelmaat uit de stoel klimmen en op pad gaan! Mijn stoel is eigenlijk mijn stoel in de auto. Daarnaast moet je het nèt even anders doen. En kwaliteit leveren. Hard werken is ook heel belangrijk.

Affetto Brands, Affetto Instore, legt u het verschil eens uit? Affetto Brands vermarkt non- en food producten voor kleine en (middel) grote fabrikanten binnen de zogenaamde buitenhuis markt. Affetto Instore begeleidt en ondersteunt in een conceptmatige aanpak van assortimenten en winkelpresentatie. Instore doet tevens veel aan ontwikkeling van creatieve en praktische display meubels. Onze focus ligt hier op bevordering en verbetering van de winkelvloer

Vertoont de klant ander gedrag tijdens de recessie? Ja, het duurt langer voordat de klant beslissingen neemt. Daardoor duren trajecten langer. Men moet vaak

Uw nieuwste product is de fullservice bakery genaamd Per Szè . Wat is het concept? Per Szè heeft als doel de’shopinshop’ een stuk commerciëler te ma-

Wat betekent het bedrijf voor u? Ik kan daar heel kort in zijn: Na mijn gezin, alles!

ken. Daarnaast ondersteunt Per Szé de bakery/food concepten.Het gaat hier om bedrijven die actief zijn in de zogenaamde buitenshuis markt zoals airports, tankstations en broodjeszaken. De consument zoekt lekker en veilig voedsel waar duurzaamheid centraal staat. Per Szè zorgt voor innovatie en houdt het eenvoudig! De eerste locatie is onlangs geopend in een tankstation pal aan de A27. Heeft straks ieder tankstation haar eigen bakery? Nee, dat denk ik niet. De locatie is zeer bepalend of je een dergelijk concept rendabel kan maken. Nog meer plannen voor nieuwe producten? Dat zou zomaar kunnen, we zijn daarin wel kritisch. We houden ons wel constant bezig met vragen als: wat past bij onze klanten en bij onze waarden. En hoe ziet de toekomst er uit. Wonen in Zeeland, werken in Brabant, is dat goed te doen? Het is uitstekend wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Het is daar heerlijk rustig. Terwijl het leven in West-Brabant en de rest van het land waar ik kom, toch een stuk jachtiger is. Zo blijft alles in balans qua drukte en ruimte/rust. Overweegt u om met het bedrijf terug te gaan naar ZeeuwsVlaanderen? Voor mij is het geen terug, ik kom van oorsprong uit Brabant.

Affetto Plus blijft voorlopig opereren vanuit Oosterhout, hoewel ik met regelmaat ook vanuit huis werk. Het kan natuurlijk altijd zijn dat ik nog wat opstart in Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst. Ideeën genoeg wat dat betreft. Bent u nog actief bij de organisatie van evenementen in Zeeland? Momenteel ben ik bestuurslid van de Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen en ben op deze wijze actief betrokken bij de JKBoost en JKinbedrijf. Via deze weg doe ik graag een oproep aan huidige of potentiële ondernemers binnen de regio of die in de regio actief wilt worden. Ooit de neiging gehad om ook in West- Brabant een soort BOOST- evenement te organiseren? Ik heb wel de neiging om iets te doen. Maar het ontbreekt me aan tijd momenteel. Wanneer komen we uit deze crisis? Welke crisis? Ik verwacht dat ‘het zuur’ nog moet komen, maar als we de schouders eronder zetten in Nederland komen we een heel eind. Wanneer bent u het meest in uw element? Als het gezin lekker draait en daarnaast hard werken en zorgen dat de klanten tevreden zijn. Gaat het mijn klant goed dan gaat het mij ook goed!

Wat is uw ambitie? Een gezond creatief bedrijf verder uitbouwen met mensen om me heen die er ook écht voor willen gaan. Waar krijgen ze u deze stoel voor uit? Vakantie, voetballen met de kinderen en een pot tennis. Nog iets vergeten? Pak je kansen, de keuze is reuze en wees positief, We wonen namelijk in West- Europa met heel veel kansen en mogelijkheden. Je moet wel zelf je kansen creëren en pakken. Mijn kinderen probeer ik zo ook op te voeden.


<< barometer

10

Langzaam beetje meer vertrouwen een regering nodig die stuurt, internationaal meepraat en nieuwe beslissingen neemt. Maar dan wel met het oor naar de afgelopen verkiezingen. De maatschappij vraagt om verduidelijking; hier is het meest te winnen.

Scarlett Kwekkeboom Janse & Janse Nieuw gezicht in barometerpanel.

D

e zomer is voorbij, nog steeds horen we tegenstrijdige berichten over de ontwikkeling van onze economie. De vakantietijd heeft onze experts goed gedaan, ze zijn minder verdeeld. Over het algemeen proef je een beetje meer vertrouwen in de toekomst. Dat leidt tot een 6,6. Scarlett Kwekkeboom- Janse: 5,9 MKB heeft het moeilijk Het aantal starters stijgt, de werkloosheid neemt af en zo hier en daar hoor je weer geluiden over bedrijven die in de “lift” zitten en die hun omzet en winst zien toenemen. Ze duiden op het langzaam aantrekken van de economie. Jammer genoeg hoor ik toch ook iets anders. In mijn omgeving vang ik vooral geluiden op van, met name, MKB- ondernemers die aangeven dat de bodem in zicht is. Dit zijn ondernemingen in de meest uiteenlopende branches. Zij kunnen bij de banken geen krediet krijgen om een mindere periode te overbruggen. Deze ondernemers hebben er afgelopen jaar alles aan gedaan om te “overleven” door te snijden in de kosten, personeel te ontslaan en keihard te werken. Nu ze geen vet meer op de botten hebben en tijdelijk hulp vragen zien banken alleen nog risico’s in deze ondernemers. Ze kunnen geen dip meer opvangen en investeringen zijn al helemaal uit den boze en zo komen deze ondernemingen in een neerwaartse spiraal terecht. Veel ondernemers gaan de ‘pijn’ van de recessie nu voelen en niet alleen in de bouw! Rob Franken: 8 We gaan de goede kant op Een aantrekkende economie met ster-

ke stimulansen vanuit krachtig herstel in Duitsland, de uitzendbureaus die weer groeien - veelal een eerste graadmeter - , het vertrouwen van consumenten groeit en grote bedrijven die aangeven sterker uit de crisis te komen. Precies wat ik al maanden in deze rubriek beweer. Is alles op orde, nee natuurlijk. Herstel in sommige branches verloopt traag maar ook daar gaat het gebeuren, een volle 8 dus . Bericht vorige week dat het CPB voorspelt dat het begrotingstekort volgend jaar nog maar 3,5% is, nog slechts” 0,5% boven de Europese norm. Dit jaar is het nog ruim 6% en de vorige voorspelling was 4,5%. We gaan dus de goede kant op. En de formatie van een nieuw kabinet dan? Laat die, van links en rechts beschamende vertoning in Den Haag nog maar even voortduren, lijkt me. De economie komt nu goed op gang en dan kunnen ze ook geen kwaad aanrichten.

David Luteijn: 6,5 Kom naar Zeeland Nog steeds zijn de economische vooruitzichten onzeker. Tegenstrijdige signalen uit de Verenigde Staten. Grote verschillen binnen de Europese Unie bij herstel van economie en overheidsfinanciën. Met Duitsland (weer) als koploper en de landen rondom de Middellandse Zee als zorgen-kinderen. In ons land trekt de langdurige kabinetsformatie toch z’n negatieve sporen met betrekking tot de noodzakelijke beleidsmaatregelen om voorzichtig economisch herstel door te trekken. Met name de (woning)bouw wordt daarmee geconfronteerd,waardoor heel wat bedrijven alleen maar met overleven bezig zijn. De positieve signalen moeten vooral van delen van de maak-industrie en van toename van onze buitenlandse handelsstromen komen. We zien dat bijvoorbeeld terug in de goede ontwikkeling in onze havens. Ook in Zeeland. Overigens doet Zeeland het op een aantal gebieden best goed. Zo hebben we hier nog altijd één van de laagste werkeloosheidscijfers van ons land.Alle reden om tegen mensen uit onze overbevolkte randstad,die overwegen naar een wat rustiger gebied te verhuizen, te zeggen: “kom naar Zeeland.want hier is het niet alleen goed vertoeven,maar zijn er ook in de toekomst volop goede banen te vergeven”. Boelo Tigchelaar: 6,5 Winnen Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe kabinetsformatie en moet Prinsjesdag nog komen. Vele luchtballonnetjes worden opgelaten. Ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden als ze landen en anders gaan ze gewoon de prullenbak in. Toch zie je de economie aantrekken. Je ziet het vertrouwen weer toenemen, de uitzendbureaus krijgen weer meer aanvragen, de zakelijke bestedingen nemen weer toe en het consumentenvertrouwen groeit. Dan ga je je af vragen hoe belangrijk het is om een regering te hebben. Misschien moeten we de gezette koers gewoon blijven volgen. Natuurlijk is dat geen serieuze optie. We hebben

Geert van der Horst: 6,5 Economisch herstel nog niet bestendig Onze economie is de afgelopen kwartalen gegroeid. Maar het herstel is nog niet bestendig. Voor dit jaar verwachten wij in ons land een economische groei van 1¾%. Voor 2011 is dat 1½%. Het economisch herstel vlakt dus volgend jaar nog wat af. Zover ik kan beoordelen zijn in onze regio tal van ondernemingen die al een flink deel inlopen op de schade die de recessie vorig jaar heeft aangericht. Productie en internationale handel zitten in de lift en laatstgenoemde sector bevindt zich weer bijna op het niveau van voor de crisis. Toch valt de particuliere consumptie nog tegen. Buiten onze landsgrenzen bestaat een verdeeld beeld, waarbij wij samen met Duitsland ons vooralsnog positief onderscheiden. Maar daar tegenover staan de achterblijvende zuidelijke lidstaten. Het herstel in de eurozone blijft derhalve nog broos en in de rest van de wereld zijn nog tal van onzekerheden te onderscheiden. Lilianne van der Ha: 7 Jammer van dure euro De zomer 2010 met zijn twee gezichten zit er weer bijna op. Eerst warm, droog en zonnig (goed voor de ijscomsumptie) daarna wisselvallig, veel regen en wind en frissere temperaturen. Wij, agrariërs hebben er veel mee te maken met deze natuurverschijnselen. Gedeeltelijk is de vulling van onze portemonnee hier afhankelijk van. De graanprijzen trekken wereldwijd aan, maar ook de voerprijzen stijgen. Gelukkig voor de veehouderij blijft er veel vraag naar vlees en blijft de melkprijs redelijk op peil. Het oogstseizoen voor de aardappelen en uien komt eraan. Akkerbouwers zijn hoopvol wat de prijszetting aangaat. Veel hangt ook af van de Export en dan is het jammer dat de euro weer duurder wordt.. Henk van Koeveringe: 7 Optimisme op veel plaatsen Nederland klimt uit het dal. Maar gelukkig zijn er elke dag mensen op radio en tv die ons waarschuwen voor een “dubbel dip” een terugval, een vertragende wereldhandel, een kwakkelende Amerikaanse economie enz. Dat zal allemaal best waar zijn, maar zolang ik leef heb ik altijd nieuws over bedreigingen gehoord , de oliecrisis, de zure regen, te sterk groeiende wereldbevolking, gebrek aan water, klimaatverandering, schommelende pensioenen enz. enz. Dit is van alle tijden. Bij het begin van de crisis schreef ik dat we echt niet weer in rijen bij de gaarkeukens zouden komen en ……. je ziet!! In de jaren ‘80 hadden we 1 miljoen WW-ers en 1 miljoen WAO-ers , 2 miljoen non-actieven op een veel kleinere beroepsbevolking. Dat is nu niet bereikt. Er breken echt betere tijden aan, waarbij niet elke kleine terugval als crisis moet worden beschouwd! Optimisme is de brandstof van de economische opleving en die proef ik momenteel op veel plaatsen.


Bedrijvig


NIEUW!!! 35-uur nascholing met E-learning (VTO)

Vraag informatie over onze opleidingen: • vakbekwaamheid C

L

A.C. Rijnberg transportservice b.v. Terneuzen - Holland

Internationale transporten Op- en overslag

• vakbekwaamheid ADR - gevaarlijke goederen A.C. Rijnberg transportservice b.v. Postbus 189 4530 AD Terneuzen

• rijbewijs C / CE • nascholing beroepschauffeurs

OPLEIDING

TRAINING

Nijverheidsstraat 9 havennr.1630 4538 AX Terneuzen Postbus 189 4530 AD Terneuzen

Tel. 0115-694199 Fax 0115-694942 www.rijnberg-logistics.nl info@rijnberg-logistics.nl

Tel +31 115 612 384 Fax +31 115 694 942 www.rijnberg.com info@rijnberg.com

DETHON LEVERT MOOI WERK! Dethon begeleidt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk dat precies past bij hun capaciteiten en bij hun scholing. Vaak zijn onze klanten prettig verrast door wat Dethon allemaal doet en kan. Uitgebalanceerde bedrijfsprocessen en zeer loyaal en gemotiveerd personeel bezorgen Dethon al jaren tevreden klanten.

groen | industrie | integratie

Wij vinden een goede balans heel belangrijk. Voldoende uitdaging in het werk, maar altijd passend bij persoonlijke capaciteiten. Dan functioneren mensen goed, hebben plezier in hun werk en zijn optimaal gemotiveerd. En dat merkt u meteen als u met Dethon te maken heeft. Wilt u meer weten over Dethon? Kijk dan op onze website.

Mr. F.J. Haarmanweg 33 | 4538 AN Terneuzen T 0115-675200 | info@dethon.nl | www.dethon.nl

Laspartners biedt veel toegevoegde waarde

• Gert Eilander, directeur en mede-eigenaar van Laspartners.

T

ERNEUZEN – Steenbakker & Partners Lastechniek uit Terneuzen opereert vanaf eind dit jaar onder de naam Laspartners Zeeland. Behalve voor Steenbakker is Laspartners ook de nieuwe naam voor de zusterbedrijven Autogeen uit Rotterdam en Triton uit Sliedrecht. Begin september is bekend geworden dat Laspartners verder groeit. Na een fusie behoren ook de bedrijven Gascare, Bron Gouda, beiden uit Gouda en Servlas uit Purmerend tot de groep. Al deze bedrijven hebben een rijke historie en een goede naam als technische groothandel in de las- en snijtechniek. ,,Het zijn soortgelijke bedrijven die allemaal actief zijn ten behoeve van de metaalverwerkende industrie. Ons klantenbestand in Zeeland varieert van kleine constructiebedrijven tot grote industriële ondernemingen zoals Heerema en Damen.We leveren bijvoorbeeld ook aan de voedingsverwerkende industrie en de chemische sector zoals toeleveranciersbedrijven voor Dow. Gelukkig

trekt de chemie wereldwijd weer aan waardoor onze klanten, de toeleveranciers, het weer drukker gaan krijgen. Als Laspartners willen wij voor onze klanten echt partner zijn in de las- en snijtechniek”, aldus ir. Gert Eilander, directeur en mede-eigenaar van Laspartners. Onder de nieuwe bedrijfsnaam Laspartners wordt vanuit Terneuzen ook de Belgische BVBA aangestuurd. Zo worden

ook Belgische metaalverwerkende bedrijven waaronder de kerncentrale in Doel beleverd.

DIENSTVERLENING In 1999 heeft Peter Steenbakker zijn bedrijf verkocht aan onder andere Gert Eilander en Wim Jansen. Later is Gerrit Eilander senior toegetreden tot het bedrijf. Anno 2010 is de dagelijkse leiding volledig in handen van Gert Eilander. Van oudsher heeft Steenbakker Lastechniek zich altijd heel sterk gericht op dienstverlening; diensten en handel gaan er hand in hand. Deze bedrijfsvoering wordt uiteraard gecontinueerd. ,,Het gaat bij ons niet alleen om het snel en correct leveren van een pakje elektroden, een snijbrander, een fles gas, een lasapparaat of een lashelm. Het gaat ook om

onze service, ons pakket van diensten, zoals verhuur van apparatuur, reparatie, onderhoud, advies en opleidingen. Goede advisering om bijvoorbeeld de kwaliteit bij onze klanten te verbeteren en de kosten van het laswerk te verlagen.”

SAMENWERKING De bundeling van krachten tussen Steenbakker en de andere bedrijven leidt tot de nodige voordelen. ,,Bij de integratie van de activiteiten maken we gebruik van elkaars producten en diensten. Hierdoor kunnen we onze klanten een completer pakket aanbieden.” Bij Laspartners zijn leveringssnelheid, kwaliteit en betaalbaarheid met elkaar verenigd. ,,Onze missie is dat de klant tevreden met ons is en op ons kan bouwen. Gelukkig ervaren de klanten ons als laagdrempelig

en toegewijd. Of het nu gaat om commerciële-, technische- of administratieve medewerkers: Onze mensen zijn gemotiveerd en stralen dat ook uit naar onze klanten”, aldus Gert Eilander. ,,We willen de beste toeleverancier zijn op het gebied van las- en snijtechniek. Ontzorgen van onze klanten staat voorop. Wij willen graag dat onze klanten succesvol zijn, mede dankzij Laspartners.”

HUGHERSLUIS 29 TERNEUZEN TEL: 0115-615777 FAX: 0115-615888 ZEELAND@LASPARTNERS.COM WWW.LASPARTNERS.COM


interview >>

13

Hoogwaardige opleidingen, hoogwaardig werk D

e realisatie van een bèta-campus staat hoog op de doe-lijst van Jan Lonink. De burgemeester van Terneuzen vindt investeren in kenniseconomie essentieel voor de economische toekomst van Zeeuws-Vlaanderen. Maar Lonink heeft meer troeven: mogelijk toch een Zeeuws Veiligheidscentrum in de Koegorspolder, de ontwikkeling van Maintenance Value Park en natuurlijk de lobby in China. door Peter Oggel TERNEUZEN - Kennis maakt macht. Het klinkt wellicht als een cliché, maar voor de Terneuzense burgemeester Jan Lonink is het gezegde een belangrijk vertrekpunt voor de economische ontwikkeling in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Breder eigenlijk: voor de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen. In het gemeentelijk beleid staat kenniseconomie dan ook met stip genoteerd. De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar. In de Koegorspolder wordt driftig gebouwd aan het opleidingscentrum voor Bio Base, het Nederlands-Vlaamse samenwerkingsproject voor biogebaseerde economie in Europa. In Gent de (proef)installatie, in Terneuzen de kennis. ”Nieuwe mogelijkheden voor de industrie die onder de huidige economische omstandigheden behoefte heeft aan toekomstgerichte initiatieven”, omschrijft Lonink de samenwerking tussen Ghent Bio Energy Valley en Biopark Terneuzen. Maar als het aan hem ligt, dan is het opleidingscentrum in groene economie nog maar een begin. De Terneuzense burgemeester trekt hard aan de realisatie van een breed kenniscentrum. Lonink houdt -na aanvankelijke mislukking- de bouw van een internationaal oefencentrum voor calamiteitenbestrijding (Veiligheidscentrum) nadrukkelijk warm. En datzelfde geldt een Bèta-campus, met name op het gebied van procestechnologie. Beide voorzieningen kunnen eveneens in die Koegorspolder. Want dat industriegebied-in-ontwikkeling vormt over enkele jaren met de aanleg van de Sluiskil-tunnel het kloppend hart in een gloednieuw wegenstelsel: ver-

Jan Lonink: ‘Toekomstgerichte initiatieven.’ breding tot vierbaans van zowel de noord-zuidroute N62, als de oost-westverbinding N61. Deze infrastructuur, verzekert de burgemeester, garandeert in de Kanaalzone bereikbaarheid én doorstroming.

Succes Lonink heeft een eerste succesje inmiddels binnen. Eind 2011 moet de fusie tussen de onderwijsinstellingen ROC Zeeland en ROC Westerschelde zijn afgerond. Het hoofdkantoor van de nieuwe onderwijsfabriek komt, meldt de burgemeester met gepaste trots, in Terneuzen. In eerste instantie kan voor zowat tachtig medewerkers huisvesting worden gevonden in het centrum van de stad, maar Lonink hoopt hardop dat er uiteindelijk nieuwbouw wordt gepleegd in de Koegors. Hij beseft dat daar meer

Ghet reclamebureau om de hoek, ewoon,

maar met een compleet aanbod: huisstijl/logo | drukwerk | belettering | websites displays

|

standbouw

|

en nog veel meer!

Oostkade 14 | 4551 CL Sas van Gent | www.rechtdoorzee.eu T: 0031-[0]115-450777 | F: 0031-[0]115-450741 | communiceer@rechtdoorzee.eu

voor nodig is dan alleen een hoofdkantoor. “We moeten natuurlijk zorgen voor opleidingen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Over de vorming van zo’n bèta-campus moet je het in verschillende gremia eens worden. Dat vergt goed projectleiderschap. Natuurlijk spelen er allerlei belangen, maar gelukkig heeft de provincie inmiddels goed in de gaten dat Zeeuws-Vlaanderen een versterking nodig heeft.” Lonink heeft enige haast, op basis van problemen als vergrijzing en ontgroening. In zijn werkkamer met uitzicht op de economische ader Westerschelde tikt hij op het onderzoek “Braindrain vanuit Zeeuws-Vlaanderen’. Dat is titel van de afstudeerscriptie (februari 2010, Universiteit Utrecht) van Evert van den Berg. De Hulster student onderzocht voor zijn masters waarom jongeren uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen hun geboortegrond na de middelbare school verlaten en waar ze uiteindelijk terechtkomen. Zijn bevindingen: ruim negen op de tien jongeren vertrekken bij gebrek aan vervolgopleidingen, slechts drie keren na hun studie terug naar hun geboortegrond. Voor de wegblijvers is onvoldoende of zelfs geen arbeidsperspectief de belangrijkste reden. Het tekent één van de majeure problemen van Zeeuws-Vlaanderen, concludeert Lonink. Hij leert uit de studie twee lessen, kort samen te vatten in: hoogwaardige opleidingen en hoogwaardig werk. ”Beide zul je moeten bieden wil je jongeren voor deze streek behouden en aantrekken. Duidelijk is dit: als wij er niet in slagen om een kwalitatieve

Foto: duofoto en aantrekkelijke werk- en woonomgeving te bieden, dan zal Zeeland uiteindelijk afzakken. Onze opdracht is om structureel aantrekkingskracht op jonge mensen uit te oefenen. Opleidingen, een goed carrièreperspectief, goede voorzieningen. Doen we dat niet, dan zal dat weer gevolgen hebben voor het woonklimaat. Terneuzen heeft de ruimte om te ontwikkelen. Durf dat dan ook. In deze regio hebben we wereldconcerns. Dow, Yara, Cargill, noem maar op. Die bedrijven hebben voortdurend mensen nodig en vormen daarmee dus mede de basis van de bèta-campus. Ik hoef het belang van research en development toch niet uit te leggen? Het is evident dat samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor Zeeuws-Vlaanderen van groot belang is. Bovendien komt het Maintenance Value Park van de grond, daar ben ik wel van overtuigd. Ruim twintig toeleveranciers en onderhoudsbedrijven hebben interesse getoond.”

Grens Lonink kijkt nadrukkelijk ook over de grens. Eén van de aanbevelingen van Van den Berg bevestigt zijn visie. Die is: ga met overheid en bedrijfsleven, met name in de havengebieden, samenwerking aan met hogescholen en universiteiten in België, in het bijzonder in Gent en Antwerpen. Het is een wisselwerking, betoogt hij, een win-winsituatie in ondernemerstaal: hoogwaardige opleiding, stageplaatsen, hooggeschoold werk, kortom: jongeren hoeven niet meer weg uit hun streek. En zeker niet de minste plus: voor de stichting van een campus is de aanwezigheid van een zoge-

heten kennisdrager (zoals een universiteit) een belangrijk criterium. Een droomplaatje, erkent Lonink, maar zeker niet onhaalbaar. De burgemeester pleit in dit verband voor een steviger Zeeuws acquisitiebeleid. Hij verhaalt over een gesprekje tussen de Commissaris der Koningin en de drie Zeeuwse ‘havenburgemeesters´, recent aan het slot van een uitstapje van de Zeeuwse burgemeesterskring in Borssele. Lonink: “De conclusie was eigenlijk dat we er meer uit kunnen halen. Het havenschap Zeeland Seaports en Economische Impuls Zeeland zouden zich meer én beter moeten profileren. De focus moet liggen op ontwikkeling van bedrijvigheid. Ja, dat vergt ook meer bestuurlijke aandacht van de Commissaris en van de havenburgemeesters.” Lonink noemt als voorbeeld de hernieuwde kansen voor het Veiligheidscentrum. Nog geen jaar geleden haakte Ricas, Nederlandse dochter van het internationale veiligheidsconcern Group4Securior, af op basis van de wereldwijde economische recessie. Maar Jan Lonink heeft dat plan eigenlijk nooit losgelaten. Hij is voor de bouw van het trainingscentrum in gesprek geraakt met een nieuwe kandidaten. “Naast een oefencentrum, gaat dat ook over een kennis- en testcentrum, bijvoorbeeld voor ondergronds bouwen en voor tunnels.” Lonink wikt met het oog op de onderhandelingen zijn woorden zorgvuldig. “Het is een complexe materie. De één wil met de overheid spreiding van risico’s, de ander doet de exploitatie helemaal zelf. Laat ik dit zeggen: ik hoop begin november duidelijk te hebben met wie we doorgaan.” Als lid van een Zeeuws/West-Brabantse delegatie is Jan Lonink deze weken even naar China. Zuidwest-Nederland lonkt, niet voor het eerst overigens, nadrukkelijk naar Chinese bedrijven en investeerders. Ook dat is precies wat Lonink bedoeld: denk in samenhang, presenteer je eenduidigheid als economische eenheid. Zuidwest-Nederland, een krachtige economische regio met een centrale ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. De contacten in China, zegt Lonink, zijn zeer nuttig, reden waarom Terneuzen ook een promotiebrochure in het Chinees heeft gemaakt. “Er zijn b2b-bijeenkomsten, we zijn vriendschapsbanden aangegaan. Inmiddels voeren we vergaande onderhandelingen met een bedrijf voor de productie en assemblage van windmolens. Dat gaat nog tussen Noord-Holland en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Er lopen ook contacten met een Chinese investeerder voor de bouw van een hotel en appartementen op de plaats van restaurant Zomerlust in Axel. Dat gaat prima. Maar pas als er daadwerkelijk resultaat is, kunnen we zeggen dat we geslaagd zijn.”


Van Rijn Installatie verruimt de horizon A

XEL - Van Rijn Installatie, ofwel Gebrs Van Rijn, blijft het blikveld verruimen. Het multidisciplinaire installatiebedrijf uit Axel, dat sinds de oprichting in 1878 aan de Koestraat is gevestigd, verhuist nog dit jaar naar een ruimer en moderner pand aan de Buitenweg 15 (in het voormalige pand van Haak Houthandel). Om de hele regio Zeeuws-Vlaanderen nog beter te bestrijken opereert Gebrs. Van Rijn sinds 1 november 2009 tevens vanuit een vestiging in Oostburg. De onderneming telt daardoor twee BV’s: Van Rijn Axel BV en Van Rijn Oostburg BV.

Koper- en blikslager Jacob Sarels van Rijn startte in 1878 een eigen zaak.Van Rijn ontwikkelde zich geleidelijk van kop- en blikslager tot loodgieter. Toen in Axel in de vorige eeuw overgestapt werd op stadsgas, veranderde Van Rijn van loodgieter- naar gasfitterbedrijf. In 1941 stapte Jaap van Rijn, een neef van de gebroeders Cornelis en Adriaan van Rijn (de zoons van de grondlegger), in het bedrijf. Hij maakte van Van Rijn een volwaardig installatiebedrijf, met de disciplines loodgieterij, zink, dakwerken en elektrotechniek. In 1990 nam zijn zoon Kees van Rijn de zaak over en verkocht het bedrijf eind 2004 aan Jan Allewijn, de huidige directeur-eigenaar. Onder zijn verfrissende leiding is de onderneming volledig opgebloeid. Waren er bij zijn aantreden ‘slechts’ 13 mensen in dienst, inmiddels zijn dat er 31, exclusief het ondernemersechtpaar

Jan en Tanja Allewijn. Van deze 31 medewerkers zijn er een vijftal werkzaam vanuit de vestiging in Oostburg, die aangestuurd wordt door Peter van Oirschot uit Zuidzande.

PARTICULIERE MARKT De sfeer binnen het bedrijf is erg familiair, hetgeen mede tot uiting komt in de lange dienstverbanden en het geringe ziekteverzuim. Recentelijk heeft er een werknemer afscheid genomen na maar liefst een dienstverband van 45 jaar. Er is dan ook momenteel een vacature voor een monteur inzake montagewerkzaamheden van elektrotechnische werkzaamheden, in renovatie en kleine nieuwbouw in de particuliere woningbouw. De werkzaamheden van Van Rijn zijn anno 2010 zeer uiteenlopend. ,,We hebben inmiddels alle disciplines in huis op het gebied van installatiewerkzaamheden: van het traditionele loodgieterswerk en sanitair, centrale verwarming en dakbedekking tot alle soorten elektrotechnische installaties voor de woningbouw, utiliteit en de zorgsector. De beveiligingswerkzaamheden zijn vanwege de grote vraag vanuit de markt, met name ondernemers uit Axel en omstreken, flink toegenomen.We hebben afgelopen zomer het VEB certificaat binnengehaald: Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven. Bovendien hebben we een 24 uurs servicedienst voor onderhoud en storingen aan installaties.We kunnen nu ook de meest uitgebreide en gecompliceerde tekeningen overhandigen via een compleet CAT Systeem en eigen plotters. Recentelijk is daartoe bij ons een vakkundige tekenaar in dienst ge-

• Jan Allewijn (directeur-eigenaar): ,,We hebben alle disciplines in huis.” treden. Met name vanuit de zorgsector is er vraag naar kwalitatieve tekeningen, bijvoorbeeld een legionella beheersplan.We krijgen veel opdrachten vanuit de zorg zoals van Woongoed ZeeuwsVlaanderen en Clavis.We proberen ons steeds verder te professionaliseren, maar blijven absoluut ook de particuliere markt zo optimaal mogelijk bedienen. Wij hechten juist heel veel waarde aan het op maat bedienen van particulieren: van het verhelpen van een lekkage of het repareren van de verlichting tot het

renoveren van een badkamer. Natuurlijk vraagt de aannemerij veel aandacht,

maar wij willen de particulieren absoluut niet vergeten.”

GEBRS. VAN RIJN BV KOESTRAAT 9 AXEL TEL: 0115-561717, FAX: 0115-564644. E-MAIL: INFO@GEBRSVANRIJN.NL, WWW.GEBRSVANRIJN.NL

Handelsonderneming voorziet in deskundig advies en goede service

Hans Porreij biedt complete containerlijn T

ERNEUZEN – Handelsbedrijf Hans Porreij levert tegen concurrerende prijzen nieuwe en gebruikte containers in vele maten en soorten. Het bedrijf is specialist bij uitstek in het verkopen en installeren van containers en modulaire gebouwen. De aanwezige kennis en ervaring in het bedrijf, zorgt voor maatwerkoplossingen, afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Hans Porreij voorziet in de complete containerlijn, van staal tot plastic, in diverse soorten en maten. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijf is al bijna twintig jaar het juiste adres voor opslagcontainers, zeecontainers, perscontainers, brandwerende kasten, containers met lekvloeren en verplaatsbare kantoorunits. Hans Porreij heeft zich sinds enkele maanden eveneens toegelegd op plastic containers vanaf 240 tot 1700 liter, bestemd voor fracties papier en restafval in opdracht van gemeenten, bedrijven en instellingen. Daarnaast levert de onderneming ook kunststof bakken, kratten en paletten voor onder andere cateringbedrijven en de visbranche. Plastic containers zijn voor een brede doelgroep inzetbaar. Bij Hans Porreij kan men tevens altijd terecht voor modificatie van containers.

VERNIEUWENDE TECHNOLOGIE Het uitgebreide pakket aan producten is onlangs aangevuld met vernieuwende technologie voor de hele Benelux. Hierdoor is Handelsbedrijf Porreij in staat gebruikers van modulaire huisvesting of containervoorziening een eigentijdse en

passende oplossing te geven, of het nu gaat om kantoorruimtes, schoolgebouwen of kantines. Het werkgebied van deze handelsonderneming is Zeeland en Brabant. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit bedrijfsleven en (semi) overheid.

ONDERGRONDSE- EN PERSCONTAINERS Bovendien is Hans Porreij onlangs gestart met een gevarieerd aanbod van (semi) ondergrondse en perscontainers. ,,Kernactiviteiten van deze handelsonderneming zijn containers-kantoorunits (losse- en schakelgebouwen); ondergrondse en semi ondergrondse containers, plastic containers; reparatie en onderhoud. (semi) Ondergrondse containers vormen een nieuwe hygiënische methode om afval te verzamelen. Er zijn tal van voordelen mee gemoeid zoals: eenvoudig te installeren, proper en efficiënt ledigen, grote capaciteit plus geen onderhoud, geen geurhinder en geen ongedierte”, aldus Hans Porreij. De IJzendijkenaar van origine is al 25 jaar zelfstandig ondernemer. Hans startte vijftien jaar geleden met container afzetbakken, bestemd voor bijvoorbeeld puin, papier, en dergelijke. • Hans Porreij bij een recent geleverde zelfpersende container aan caravanpark Nooit Gedacht te Nieuwvliet.

GEDEGEN ADVIES Al snel breidde zijn portfolio zich uit met opslagbakken (dichte- of zeecontainers) inclusief modificatie. Daarna werden aan het productenpakket ook kantoorunits toegevoegd. ,,Inclusief de plastic containers kom je dus aan een complete containerlijn. Het ligt aan de soort afvalstroom of de bestemming, welke soort of type container het meest geschikt is. Prioriteit

in onze bedrijfsvoering is het geven van een fatsoenlijk advies tegen een redelijke prijs. Een goede prijskwaliteit verhouding is essentieel. Een groot probleem bij kopen via internet is de gebrekkige voorlichting.Wij zorgen juist voor gedegen advies en persoonlijke aandacht”, verklaart Hans Porreij.


interview >>

15

’Meer werkgelegenheid, meer bedrijven’ M

eer werkgelegenheid, meer bedrijven. In een notendop is dat de komende jaren de doelstelling van de Terneuzense wethouder Jaap Bos (CDA, economie). Geen simpele opgave, realiseert hij zich terdege, met verwijzing naar het huidige tijdsbeeld. Maar zijn vertrekpunt is hoopgevend: “Deze regio heeft meer potentie dan in de afgelopen tien, vijftien jaar is bereikt.”

door Peter Oggel TERNEUZEN -In doen en denken van Jaap Bos heeft het trefwoord ‘samenwerken’ een centrale plaats. Met nevengeschikt daaraan: contacten. “De vraag is altijd: wat kunnen we samen doen? Regionaal, maar vooral ook over de grens. In het zuiden met België, maar bijvoorbeeld ook met West-Brabant. Het gaat erom om de mogelijkheden en kansen van deze regio op de juiste niveaus neer te leggen. Onbekend maakt onbemind, dus zorg ervoor dat ze je kennen. Dat betekent dat we nog meer moeten werken aan het leggen en onderhouden van contacten. Toon de kracht van je regio!” Geloof in eigen kunnen, vertrouwen ook in de meerwaarde van Terneuzen, zeg eigenlijk maar de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Wat kort door de bocht weliswaar, maar wellicht is dat in de komende jaren het fundament van het Terneuzense sociaal-economisch beleid. In die zin verwelkomt Jaap Bos recente onderzoeken van Rabo en ING als een dankbaar steuntje in de rug. Want, zo concluderen beide bankinstellingen: Zeeuws-Vlaanderen doet het als economische regio eigenlijk prima. De wind mee, dat mag wel even. Zeeuws-Vlaanderen heeft die bancaire onderzoeken met veel blijdschap begroet. Het is niet nieuw: de regio kampt met een reeks problemen, samen te vatten in de trefwoorden vergrijzing, ontgroening en leegloop, bijna vanzelfsprekend met gevolgen voor de regionale economie en dus ook voor de werkgelegenheid. Want: evenmin nieuw is dat Terneuzen qua aantal werkzoekenden provinciaal in de hogere regionen vertoeft, hoewel de werkloosheid in de Scheldestad de laatste maanden afneemt. Voor een beleidsmaker niet direct de meest aanlokkelijke problematiek. In zijn tweede periode als wethouder beheert Bos sinds maart dit jaar de portefeuille economie, als opvolger van zijn partijgenoot Adhemar van Waes. Het is even wennen, maar Bos is een nuchter bestuurder, meer manager dan politicus eigenlijk; voor zijn politieke carrière is hij ruim dertig jaar gevormd bij chemiegigant Dow Chemi-

Gewoon,

helder en duidelijk Gewoon een reclamebureau waar je altijd weet waar je aan toe bent.

www.rechtdoorzee.eu

Jaap Bos: ‘Vertrouwen in de meerwaarde van Terneuzen.’ cal -sedert de jaren zestig één van de grootste werkgevers in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Goede vooruitzichten Basis Dow en nog een handvol hoogwaardige industrieën aan Westerschelde en langs kanaal Gent - Terneuzen vormen de basis voor de ‘uitstekende’ economische vooruitzichten die Rabo en ING Zeeuws-Vlaanderen toedichten. Citaat uit de jaarlijkse Regio Top 40 van de Rabo: ‘Het is juist de hoogwaardige industrie die deze regio sterk maakt. De gemiddelde werknemer in Nederland voegde 87.000 euro aan waarde in 2009 toe. In een industriegebied als Zeeuws-Vlaanderen is dat afgelopen jaar 700.00 euro per werknemer. De arbeidsproductiviteit is immens.” De prognose komt juist op het moment dat Dow druk is met een wereldwijde herschikking van activiteiten; de multinational kiest voor fijnchemicaliën en keert zich af van de bulk. De strategie laat ook Terneuzen niet ongemoeid. In de Nieuw-Neuzenpolder staan fabrieken te koop of zijn bedrijfsdivisies al van eigenaar veranderd. De Amerikaanse investeerder Bain Capital bijvoorbeeld is sinds kort eigenaar van vijf plants, die inclusief ruim driehonderd Dow-medewerkers onder de vlag van Styron een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Hoe bezorgd is de wethouder van economische zaken over de ontwikkelingen bij Dow? Bos: “Uiteindelijk is de vraag: wat zijn de gevolgen? In de afgelopen veertig, vijftig jaar heeft er in de Nieuw-Neuzenpolder altijd Dow boven de poort gestaan. Die tijd is voorbij. Plants komen in andere handen, ja, onder meer in die van investeer-

ders. Daar schuilt een gevaar in, natuurlijk. Investeerders willen hun kapitaal terugverdienen. Maar zo’n overname biedt ook kansen. Bain heeft een duidelijk plan met Styron, en dat wekt vertrouwen. Maar ook duidelijk is natuurlijk dit: Dow heeft veertig jaar zekerheid geboden en dat is nu veranderd. Er zijn nieuwe spelers. En daar moet je hoe dan ook mee omgaan.”

Utopie Het is geen omzien in afgunst, maar Bos is overtuigd dat het acquireren van een multinational in de omvang van Dow in de Zeeuws-Vlaamse infrastructuur een utopie is. “En dat geldt niet alleen voor deze regio, maar zelfs voor heel West-Europa”, stelt hij vast. “Maar dat is geen ramp. Er is altijd een omkeerpunt. De Kanaalzone is de motor van de Zeeuws-Vlaamse economie. Alleen heeft die motor de laatste tien, vijftien jaar niet erg hard gelopen. Met alle gremia -gemeente, havenschap Zeeland Seaports, provincie, landelijke overheid- zullen we keihard moeten werken om bedrijven binnen te halen.” De wethouder laat in dit verband het woord ‘lobby’ vallen. Want, is hij overtuigd, daar valt nog wel wat te verbeteren. “Ik zoek voortdurend de discussie. Korte lijnen tussen de diverse overheden zijn uiterst belangrijk. Gebruik maken van elkaars netwerken. Een internationaal bedrijf schakelt voor een locatieonderzoek doorgaans gespecialiseerde bureaus in. Dus is de boodschap: zorg dat ze je daar kennen. Je moet contacten leggen met Buitenlandse Zaken. De overheid heeft overal in de wereld mensen rondlopen om bedrijven te inte-

Foto: duofoto resseren voor Nederland. Zorg dat ook die de Kanaalzone kennen, weten wat we te bieden hebben en hoe we omgaan met potentiële kandidaten voor bedrijfsvestiging. Weet ook waar je moet zijn om in Brussel en Den Haag subsidiemogelijkheden te benutten. Want ik vraag me wel eens af of we op dat punt wel zo goed zijn. Je moet je als streek verkopen, jezelf profileren. Laat zien wat de kracht van de Kanaalzone is. Als je dat niet doet, dan loop je geheid achterstand op.” Niet dat er in de Kanaalzone geen ontwikkelingen te melden zijn, verre van. Zie de glastuinbouw, zie ook Value Park, met de potentie van een internationaal knooppunt voor chemische productie en distributie, en kijk ook eens in de Koegorspolder, met het opleidingscentrum voor Bio Base Europe, en hopelijk straks toch het Veiligheidscentrum, zij het in wat een andere vorm. Maar toch, als Jaap Bos om zich heen kijkt, naar de havens van Gent en van Antwerpen bijvoorbeeld en even verder naar het Westbrabantse Moerdijk -dan ziet hij daar tal van economische ontwikkelingen. “Ik ben een half jaar gedetacheerd geweest bij het Rewin, de regionale ontwikkelings-nv voor West-Brabant. Dan zie dat daar de bedrijvigheid bij wijze van spreken uit de grond barst. In Antwerpen en Gent zie je feitelijk hetzelfde. Een enorme expansie, die wij helaas niet kennen. Dat houdt eigenlijk op bij onze grens. Dan begrijp ik niet dat wij in Zeeuws-Vlaanderen van al die ontwikkelingsstromen niet een zijstroompje hebben meegekregen. Naar de reden kan ik slechts gissen.” Vandaar zijn stelling: de Kanaalzone heeft meer potentie dan tot dusver is

waargemaakt. Jaap Bos ziet het als een opdracht om de mogelijkheden wel te benutten, natuurlijk: in samenwerking met anderen. “Een eerste vereiste is een goed ondernemersklimaat. Intern en met diverse externe partijen en organisaties voeren wij hierover natuurlijk discussie. Wat kunnen en moeten we verbeteren aan onze dienstverlening? Dat is een voortdurend proces. Maar eigenlijk horen we alleen maar positieve reacties. Het ondernemersklimaat is hier prima. Recent nog gevraagd aan vier tuinders die zich hier hebben gevestigd: hoe zijn de contacten met de gemeente verlopen? Dan gaat de duim omhoog. Ja, dat sterkt!” Terneuzen werkt inmiddels aan een benchmark om de kwaliteit van de dienstverlening te meten, als vervolg op een onderzoek uit 2007. Eveneens komt er een nieuw economisch actieplan aan. Bos: “Terneuzen beschikt binnenkort over bedrijventerreinen in verschillende segmenten. Vijf hectare in Handelspoort-zuid, dertien hectare in de Koegorsstraat. Maar belangrijker is de vraag: voldoen die aan de eisen van de afnemer? De Westelijke kanaaloever is zeer interessant gebied, maar de ontwikkeling tot bedrijfsterrein hangt wel nauw samen met de nieuwe zeesluis. Dan praten we dus over 2020. En het belang van een nieuw sluizencomplex hoef ik niet uit te leggen, voor zowel Terneuzen als voor Gent.”


Nog enkele me gagarages te koop of te hu Koopprijs va ur. naf € 38.900,- VON excl. BT Huurprijs va W naf € 275,-- ex cl. BTW.

Sterk in Terneuzen!

BC

De garages zijn 2 x zo gr oot als een standaard ga rage en 1,5 x zo hoog!

Middelburg Business Cen ter Middelb urg

In het beveiligde Business Center Middelburg aan de Klarinetweg op het bedrijventerrein De Mortiere, vindt u o.a. 65 megagarages. Deze fraaie ruimten zijn ideaal voor particulieren en bedrijven. Met een oppervlakte van circa 36 m2 en een DxBxH van circa 10 x 3,60 x 3,65 meter zijn ze ideaal als opslagruimte, magazijn, stalling of werkplaats. De garages

zijn standaard voorzien van een geïsoleerde overheaddeur, dubbele TL-armaturen, wandcontactdozen, spoelbak en een eigen elektra- en watermeter. Indien gewenst zijn de garages te koppelen. Informatie krijgt u rechtstreeks bij de ontwikkelaar: J. van Dam, telefoon 071 - 408 28 20 of via de mail jeroen@vandamgroep.nl.

Van links naar rechts: Ed Rethans, Peter Donze, Jean Pierre Hubregsen, Frank Louwen, Edwin Moens en Paul Zijlstra (op de foto ontbreekt John Groen)

Voor ondernemers is het prettig dat zij op één adres terecht kunnen voor een breed pakket aan ondernemersvraagstukken. Bij Schipper/OAZ werken accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseurs in dienst van de klant. Wij zijn een sterke en ambitieuze organisatie met acht vestigingen in Zuidwest-Nederland. Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan 0115 64 15 55 of kijk op www.schipperoaz.nl. Kantoren: Goes, Middelharnis, Oud-Beijerland, Rotterdam, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee.

Kantoor Terneuzen Willem Alexanderlaan 41, 4532 DB Terneuzen

ondernemen doe je samen

Clavis werkt wijkgericht W

oningcorporatie Clavis heeft in het voorjaar haar intrek genomen in een nieuw pand: het vroegere CWI gebouw aan de Rosegracht in Terneuzen. Vanuit deze nieuwe thuisbasis wordt gestalte gegeven aan de missie van Clavis. ,,Het bouwen en verhuren van woningen is en blijft de kerntaak van Clavis. De komende jaren zullen wij dan ook veel geld en energie steken in plannen om onze woningvoorraad klaar te maken voor de veranderende vraag die wij voorzien. De huidige woningvoorraad moet de komende jaren aangepast worden voor (zorgbehoevende) senioren. Ook zal er nauwer samengewerkt gaan worden met de belanghouders conform het nieuwe ondernemingsplan van Clavis. Onze missie is dat we actief en in nauwe samenwerking met andere partijen onze beschikbare middelen inzetten om te zorgen dat mensen wonen en leven in wijken waar ze zich thuis voelen”, aldus

ROSEGRACHT 2 4531 HC TERNEUZEN TEL. 0115-622444 FAX: 0115-617931 E-MAIL: INFO@CLAVIS.CC INTERNET: WWW.CLAVIS.CC

directeur Robert de Ridder van Clavis. Hij wijst op de belangrijke rol van de ‘belanghouders’. ,,Zij hebben een belangrijk aandeel in de verwezenlijking van veel wat in het ondernemingsplan staat. Clavis heeft ervoor gekozen om toe te groeien naar een maatschappijgedreven onderneming. Dat betekent dat wij ons in onze keuzes willen laten leiden door de opgave die wij samen met onze belanghouders zien in de Terneuzense samenleving. Onze taak beperkt zich niet tot het bouwen en verhuren van woningen. We willen dat mensen zich thuis voelen in Terneuzen en er in brede zin goed kunnen wonen en leven. Een belangrijke stap in dit kader is dat we veel meer wijkgericht zullen gaan werken.We hebben al een start gemaakt met het wijkgericht werken en gaan nu aan de slag met het maken van wijkplannen.”

VRAGERSMARKT Clavis anticipeert op de krimp en de vergrijzing in Zeeuws-Vlaanderen. ,,We zullen tijdig moeten inspelen op deze trend en onze voorraad toekomstbestendig maken. Zeeuws-Vlaanderen vergrijst en daarom is speciale aandacht nodig voor het wonen en welzijn van senioren. Juist vanwege die vergrijzing moeten we de jongeren niet vergeten. Zonder jongeren is onze samenleving immers niet levensvatbaar meer.Vanwege de krimp is er steeds meer sprake van een vragersmarkt. Dat betekent dat wij nog beter moeten zorgen voor producten waar onze klanten ook echt om vragen. Standaardproducten volstaan niet meer.We zullen veel meer maatwerk moeten leveren.Wij zien de samenleving als onze belangrijkste opdrachtgever. De samenleving wordt

•Robert de Ridder, directeur van Clavis. in onze ogen vertegenwoordigd door onze belanghouders, waaronder onze huurders.Wij willen deze belanghouders nauw betrekken bij de vorming én de uitvoering van ons beleid”, legt Robert de Ridder uit. Maatschappelijk vastgoed speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken. Clavis zal de komende jaren meer investeren in het realiseren en beheren van dergelijk vast-

goed. Daarbij richt men zich op brede scholen, welzijnsgebouwen en gebouwen voor zorg en maatschappelijke opvang. Clavis ziet ook een belangrijke taak in het actief terugdringen van de CO2 uitstoot van haar vastgoed en investeren in de duurzaamheid van dit vastgoed. Met onder andere het project Orteliusschans begeeft Clavis zich ook op de duurdere huurwoningmarkt. In de Schelpenlaan en Laan van Othene heeft Clavis eerder ex-

clusieve huurwoningen gebouwd. ,,Wij zijn ingesprongen op de toenemende vraag naar duurdere huurwoningen. We willen dit marktaandeel geleidelijk vergroten, zonder uiteraard afbreuk te doen aan onze primaire doelstelling om sociale huurwoningen te bieden voor mensen die zelf niet in staat zijn om een woning te kopen. Clavis is ook een onderneming waarvoor de marktvraag leidend is, zowel voor bestaande als nieuwe klanten.”


interview >>

17

Ruimte om te ondernemen E

en ondernemer die zich wil vestigen, moet je koesteren”, is de boodschap van wethouder Pim Broekhuysen (midden- en kleinbedrijf, toerisme). In het gemeentelijk beleid is dan ook veel tijd en aandacht ingeruimd voor stimulering en verbetering van de plaatselijke economie. door Peter Oggel TERNEUZEN - Als de voortekenen niet bedriegen, dan ligt er in Terneuzen tegen het eind van dit jaar een convenant, waarin afspraken zijn vastgelegd om het ondernemersklimaat in alle (veertien) woonkernen te verbeteren. Wethouder Pim Broekhuysen noemt die overeenkomst een treffend voorbeeld van welke positie het middenen kleinbedrijf inneemt in denken en doen van het gemeentelijk apparaat, de afdeling economie en omgeving in het bijzonder. Weliswaar is het convenant -waarvoor gesprekken zijn gevoerd met alle lokale ondernemingsverenigingen en branchevertegenwoordigingen- een uitvloeisel van het zogeheten Kernenprogramma MKB-Zeeland, de gemeente Terneuzen heeft er van harte aan meegewerkt. Broekhuysen vindt dat vanzelfsprekend. Het convenant is slechts een voorbeeld, glimlacht hij. De gemeente ontpopt zich ook als (mede-)organisator van bijeenkomsten voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, zoals in mei nog de Crisis-wijzer waarmee ondernemers werd gewezen op kansen en mogelijkheden in tijd van recessie. In het najaar komt er voor Zeeuws-Vlaamse bedrijven een cursus Duurzaam Ondernemen. En Terneuzen is ook weer present op Contacta, de business-to-businessbeurs begin november in Goes en op de Startersdag van de Kamer van Koophandel in diezelfde periode. Kansen om de plaatselijke economie een zetje in de juiste richting te geven, die laat je als gemeente natuurlijk niet liggen, luidt het adagium van de wethouder. “Ruimte voor ondernemen, dat is de kern waar het omgaat”, stelt hij. Broekhuysen pakt het

Pim Broekhuysen: ‘Waar wordt gewerkt, is ook leven.’ convenant er nog even bij, met verwijzing naar thema’s die aan de orde komen. Versterking van het toeristisch product, ook voor Terneuzen van steeds groter belang met een belangrijke rol voor de (authentieke) dorpen. Professionalisering. Maar vooral ook, Broekhuysen onderstreept dat nadrukkelijk: bedrijvigheid als een impuls voor de leefbaarheid in de kernen. Waar wordt gewerkt, daar is ook leven.

Voorwaardescheppend Want het is evident hoe belangrijk voorzieningen -eerste levenshoeften, maar noem ook een café en een bedrijf- zijn voor de toekomst van de dorpen. Voor de gemeente ziet Broekhuysen daar een ‘voorwaardenscheppende’ rol voor ondernemers. De wethouder kijkt met enige zorg naar de winkelcentra in Axel en Sas

Geniet van alle siezoenen Kom langs in onze showroom en vraag een vrijblijvende prijsofferte!

Noens BV Meekrapweg 26 Axel T 0115 56 22 38 80 jaar ervaring in Zeeuws-Vlaanderen.

Rolluiken Zonneschermen Garagedeuren Deuren Ramen Veranda’s Serres

Voor meer informatie, kijk op: www.noens.nl

van Gent, de leegstand met name. Hij prijst zich gelukkig met nieuwe initiatieven in Axel. “Daar zit veel nieuw elan in de winkeliersvereniging Axclusief.”Anderzijds vindt hij ook: tel je zegeningen. Broekhuysen: “In een aantal dorpen, ik noem Zaamslag en Koewacht, gaat het eigenlijk prima. Daar zijn alle voorzieningen aanwezig. En ook Terneuzen zit wat betreft bezoekersaantallen in de lift.” Dit laatste kan in de komende jaren eigenlijk alleen nog maar beter worden als plannen voor de binnenstad werkelijkheid worden. Het gaat dan om de Kop van de Noordstraat, de herinrichting van de Markt, de ontwikkeling van de Axelse Dam, aanpak van de Nieuwstraat en ook nog eens de herinrichting van de voormalige Veerhaven. Het zijn plannen die wachten op uitvoering. Letterlijk werk aan de winkel dus, maar de wethouder is een optimistisch mens, ook al doemen er op de achtergrond wat probleempjes op. Die zijn er om overwonnen te worden, vindt hij. “We zitten in een krimpregio en de conjunctuur is nog niet geweldig. Maar dat is ook het moment waarop je je moet voorbereiden op een betere toekomst. De uitvoering van plannen kan een geweldige impuls voor het koopcentrum en

Gewoon,

goedkoper adverteren Recht door Zee is een ROTA erkend reclamebureau. Hierdoor kunnen wij korting aanbieden op alle advertentie tarieven.

www.rechtdoorzee.eu

Foto: duofoto het toerisme zijn. Wat mij betreft worden plannen waar mogelijk nog deze bestuursperiode gerealiseerd. Er zit echt schot in.” Hij countert daarmee critici die vinden dat er in Terneuzen te weinig gebeurt. De wethouder: “Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Kijk gewoon eens om je heen. Er zijn wel degelijk ontwikkelingen. Op de Markt krijgen panden die nu vrijkomen, automatisch een horecabestemming. Maar dat kost effe tijd. In de Nieuwstraat zijn panden onteigend. Voor de Veerhaven is er een akkoord over de uitvoering. We zijn van plan om het Arsenaalplein meer te betrekken bij de Noordstraat, ook om zo een logische looproute tot stand te brengen tussen de Scheldeboulevard en de winkelstraten. In Terneuzen komen gelukkig meer bezoekers, maar we moeten wél zorgen dat hun verblijfsduur wordt verlengd. Dat kan met een goed winkelapparaat, gezellige horeca in combinatie met de maritieme aantrekkingskracht van Terneuzen.”

Partners De wethouder beseft dat de gemeente die ontwikkelingen niet alleen kan mannen. Er zijn sterke partners nodig. Onder meer om die reden juicht hij het initiatief voor de inrichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de binnenstad (zie elders in deze krant) toe. “Als gemeente ondersteunen wij de BI-zone, er is ambtelijk ook veel tijd aan besteed. De beslissing is natuurlijk aan de ondernemers van City, maar ik denk dat een BI-zone een professioneel instrument is om de aantrekkelijkheid van het Terneuzense winkelcentrum aanzienlijk te verbeteren. En bovendien: de

lasten worden eerlijk verdeeld. Wij hopen dat het lukt.” Voor de ontwikkeling van het winkelcentrum ziet Broekhuysen ook in de ondernemerskoepel Centrum Management (CM) een belangrijke speler. Weliswaar trok de wethouder zich recent als bestuurslid terug om een mogelijke geur van belangenverstrengeling te voorkomen, hij verzekert dat de gemeente CM onverminderd blijft steunen, onder meer met een jaarlijks injectie van euro 50.000.-. “Als gemeente hebben we het bedrijvenloket om ondernemers bij vestiging op weg te helpen. Maar CM is een vraagbaak voor winkeliers, organisator van evenementen en adviseur voor winkelvestiging in de binnenstad. Dat zijn belangrijke taken. Als het aan mij zou liggen, horen de winkeliers op de Axelsestraat ook bij het CM. Maar die moeten dat natuurlijk zelf wel willen.” Met enige spanning wacht de wethouder de resultaten af van een onderzoek naar de economische effecten voor Zeeuws-Vlaanderen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel. De gemeente moet aan dat onderzoek nog een bureau koppelen. Overigens: een eerdere studie van de Kamer van Koophandel toonde aan dat de verbinding onder de Westerschelde gunstiger is uitgepakt voor de winkelcentra Goes en Middelburg. Zeeuws-Vlamingen gaan vaker naar Midden-Zeeland.


ICL-IP Terneuzen breidt portfolio uit T

ERNEUZEN - ICL-IP Terneuzen (voorheen Broomchemie) investeert veel in kennis en infrastructuur en breidt haar portfolio uit om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. De ZeeuwsVlaamse onderneming, strategisch gelegen aan de Zevenaarhaven langs het kanaal van Gent naar Terneuzen, is onderdeel van de Israëlische multinational ICL-(Israel Chemicals Limited) Industrial Products, de grootste broomproducent ter wereld. ICL-IP Terneuzen is producent van een breed scala producten. ,,Onze corebusiness is het produceren van gebromeerde en fosforhoudende producten. We hebben een hele brede portfolio met een veertigtal producten voor uiteenlopende toepassingen. De grondstof die we in de meeste gevallen daarvoor gebruiken, pure broom, wordt uit de Dode Zee gewonnen.Verder herverpakken we broom, afkomstig van het moederbedrijf in Israël, en leveren dat aan diverse met name farmaceutische klanten in Europa. Onze producten vind je bijvoorbeeld in brandvertragende middelen, farmaceutische- en life science producten, automobiel industrie, verf, de foto-industrie, bij oliewinning en in de behandeling van diverse waterstromen.We kunnen dus in concreto een heel breed veld bedienen en zijn vooral een exportbedrijf. We exporteren met name

ICL-IP TERNEUZEN B.V. FRANKRIJKWEG 6 TERNEUZEN TEL: 0115-689000 FAX: 0115-617291 E-MAIL: TERNEUZEN@ICL-IP.COM WWW.ICLIP-TERNEUZEN.NL WWW.ICL-IP.COM

naar diverse Europese landen, deVerenigde Staten en het Verre Oosten”, aldus managing director Edie Engels van ICL-IP Terneuzen. Bij het bedrijf zijn een 90-tal mensen in vaste dienst, terwijl er in de praktijk inclusief vaste contractors meestal 130 werkzaam zijn.

CONTINUÏTEIT DOOR CREATIVITEIT ,,Onze medewerkers zijn goed opgeleid, vaak HBO- of HBO+-niveau. Veel van onze mensen zijn al jaren bij ons bedrijf werkzaam. Er is bij ons sprake van lange dienstverbanden en een heel laag ziekteverzuim. Dit is mede het gevolg van de informele sfeer, mensen voelen zich goed thuis bij ICL-IP Terneuzen. Productiemedewerkers en technische collega’s krijgen in aanvulling op de reguliere opleiding een op ons bedrijf toegespitste aanvullende scholing. Er bestaat immers geen specifieke training voor het maken van broomhoudende producten. Onze scholing leidt tot chemiespecialisten, experts die chemicaliën maken die niet in de standaardboeken staan.” Edie Engels wijst op de grote maatschappelijke impact van sommige producten. ,,We leveren naast vlamvertragers heel veel bouwstenen voor medicijnen, bijvoorbeeld voor de behandeling van epilepsie of obesitas.We worden wel eens geassocieerd met milieutechnisch ‘lastige producten’, maar zonder deze producten zou er bij-

• Edie Engels, managing director ICL-IP Terneuzen. voorbeeld een groot probleem ontstaan bij het produceren van medicijnen. We zijn een bedrijf dat wat minder cyclisch is geworden door de bredere productportfolio en daardoor worden we minder beïnvloed door de economie. Het leveren aan de farmacie gaat natuurlijk gewoon door, crisis of geen crisis.” ICL-IP Terneuzen heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd, met name in een volledig nieuwe unit die een product maakt bestemd voor farmacietoepassingen en microchips.Verder is een volledig nieuwe gepolymeriseerde vlamvertrager in ontwikkeling. ,,Onze portfolio is heel dynamisch. We spelen heel sterk op

de markt in en doen veel aan onderzoek en ontwikkeling. Vorig jaar hebben we onze portfolio uitgebreid met een zestal producten.We hebben met onze reguliere producten 15 tot 20 procent minder volume gedraaid, maar dat hebben we opgevangen door andere producten te ontwikkelen. Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Deze keuze hebben we bewust gemaakt met het oog op de continuïteit van de onderneming.We zijn toekomstgericht en hechten veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. In dat kader doen we ook actief mee aan regionale opleidingstrajecten om in te spelen op de dreigende

krapte op de arbeidsmarkt.”

DIVERSIFICATIE De onderneming heeft diversificatie hoog in het vaandel staan, zowel qua producten als werkwijzen. Daarbij wordt het belang van duurzaamheid niet onderschat. ICL-IP onderkent het belang van ‘cradle-to-cradle’ want ook bij het Terneuzense bedrijf is afval grondstof, voor zover mogelijk. Zo worden broomhoudende reststromen opgewerkt. De reststoffen worden omgezet in nieuwe producten, waarbij de vrijkomende restwarmte wordt omgezet in energie.

Installatiebedrijf Groosman is een begrip I

nstallatiebedrijf Groosman BV is vanuit bakermat Westdorpe al ruim tachtig jaar een begrip in de regio. Kwaliteit, service, betrouwbaarheid en veiligheid zijn de pijlers waarop Installatiebedrijf Groosman BV is gegrondvest. Grondlegger is August Groosman die in 2008 op 103-jarige leeftijd overleed. Onder leiding van zijn zoon Eric Groosman is het bedrijf uitgegroeid van eenmanszaak tot één van de grotere installatiebedrijven van Zeeland met momenteel dertig medewerkers. Door de vele disciplines binnen het bedrijf zijn de klanten afkomstig uit diverse sectoren: particulieren, aannemers, woningbouwverenigingen en utiliteit. Kernactiviteiten van Installatiebedrijf Groosman BV zijn dakbedekking, mechanische ventilatie, sanitair en centrale verwarming. ,,Onze kracht is installatie en onderhoud van het complete werktuigbouwkundige gedeelte; zowel voor particulieren, woningbouwverenigingen, aannemers en utiliteit.We opereren voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland, maar voor enkele klanten strekt onze dienstverlening zich

ook uit tot heel Zuid-Nederland en het Noorden van België”, aldus algemeen directeur en mede-eigenaar Marc de Bakker. Hij vormt samen met financieel directeur Petra Matthijs-Groosman (kleindochter van de grondlegger) en technisch directeur Eric Samijn het managementteam.

GROTE PROJECTEN Ondanks het mindere economische gesternte is de orderportefeuille van installatiebedrijf Groosman BV voor het komende jaar redelijk gevuld. Zo heeft het installatiebedrijf een aantal grote projecten gescoord: installatiewerkzaamheden voor 150 woningen in Goes, 90 appartementen in Terneuzen en 32 appartementen inVlissingen. Daarnaast heeft installatiebedrijf Groosman B.V. inmiddels honderden particuliere contracten voor onderhoud van CV-ketels, een aantal dat nog steeds toeneemt. ,,Als je dertig vaste mensen aan het werk moet houden met alleen particulier werk, dan valt dat niet mee. Je hebt daarom grote projecten nodig voor de continuïteit en om rust in de tent te houden. We hebben momenteel zelfs diverse vacatures: dakdekkers, servicemonteurs en nieuwbouw installateurs.We zien de toekomst ondanks de

Installatiebedrijf

GROOSMAN B.V. Westdorpe 0115451510 info@groosmanbv.nl

GRAAFJANSDIJK B 129, WESTDORPE TEL: 0115-451510, FAX: 0115-453083 INFO@GROOSMANBV.NL, WWW.GROOSMANBV.NL

economischecrisis met vertrouwen tegemoet. We hopen dat het in de tweede helft van 2011 allemaal nog wat beter wordt. De branche heeft momenteel een moeilijke periode, met name doordat de nieuwbouw helemaal op slot zit. Iedereen blijft zitten waar hij zit; eerst moet het bestaande huis verkocht zijn voor er op zoek gegaan wordt naar een nieuwe woning omdat men het anders niet gefinancierd krijgt. Nieuwbouw is in feite de continuiteit van het bedrijf. De nadruk lag dan ook op nieuwbouw, maar de markt verlegt zich inmiddels. • Het managementteam van Installatiebedrijf Groosman BV, vlnr: Petra Matthijs-Groosman, We krijgen veel Marc de Bakker en Eric Samijn aanvragen voor tioneren en uitsluitend werken conform profileert zich dan ook nadrukkelijk als renovatiewerkzaamheden bij particulieren: badkamer de strengste kwaliteits- en veiligheidsre- leerbedrijf en geeft de nodige ruimte verbouwen, nieuwe CV, nieuwe dakgoot, gels. Deze zijn vastgelegd in de procedu- voor interne opleidingen. res volgens het KOMO install BRL 6000 Bij Nieuwbouw en verbouw kan Instalen dergelijke”, legt Marc de Bakker uit. enVCA certificering. Beide worden jaar- latiebedrijf Groosman B.V. de volgende VAKKENNIS lijks gecontroleerd door het KIWA uit installaties leveren: Centrale verwarming, Installatiebedrijf Groosman BV staat sy- Rijswijk. Bij Installatiebedrijf Groosman Ventilatie, Dakbedekking, Zinkwerk, noniem aan kwaliteit, met medewerkers B.V. is er ook steeds plaats voor jongeren Sanitaire installaties, Water Gas en Riodie hun vakkennis steeds verder perfec- om vakervaring op te doen. Het bedrijf lering.


interview >>

19

’Een BI-zone past bij een actieve stad’ zowat elk evenement moet je om geld bedelen. Dat schiet niet op. Met een BI-zone is er een verplichte vaste bijdrage per ondernemer, waardoor dat niet meer hoeft. Gelijke monniken, gelijke kappen.” Legrand vult aan: “De BI-zone is een probaat middel om te komen tot continuïteit in de planning van evenementen tot eind 2014. En dan evalueren we.” De twee Brammen staan inmiddels al meer dan tien jaar voor een beter ondernemersklimaat in het Terneuzense centrum. De binnenstad telt op diverse locaties op jaarbasis dertig evenementen, tussen groot en klein, tussen traditioneel en innovatief. Stoffels: “In augustus hebben we voor het eerst een klassiek orkest op de Markt gehad. Er is een dernykoers geweest, een kunstmarkt op het voormalige Veerplein. De braderie is nieuw leven ingeblazen. Terneuzen staat niet stil.” Hun lat ligt hoog, en eindigt bepaald niet bij de organisatie van evenementen alleen. Legrand kijkt wel eens rond in andere koopcentra en wil met Terneuzen wedijveren om reinheid en veiligheid. Dat betekent: een veiligheidscertificaat en een plaatsje in de Top 10 van schoonste winkelcentra. Want het zijn ook die facetten, stelt hij, die voor de consument zwaarwegend zijn. “Met de BI-zone zal het in de winkelstraten veiliger én schoner worden. Een tevreden bezoeker blijft langer en komt weer terug.”

Bram Legrand (links) en Bram Stoffels in de binnenstad van Terneuzen.

D

e oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) betekent een fikse stimulans voor de aantrekkingskracht van horeca en winkels in de Terneuzense binnenstad. “Een BI-zone past bij een actieve stad”, is voorzitter Bram Legrand van de ondernemersvereniging City Terneuzen overtuigd.. Binnenstadsmanager Bram Stoffels (Centrum Management) is het roerend met hem eens. Op campagne met de twee Brammen. door Peter Oggel TERNEUZEN - De lobby gaat eigenlijk wel voortvarend. Bram van het Centrum Management en Bram van City stappen sinds een paar maanden zo links en rechts winkels en horecagelegenheden in het Terneuzense winkelhart binnen. Dat doen ze uit hoofde van hun functie natuurlijk wel vaker, maar de laatste weken dient hun bezoek toch een speciaal doel: ondernemers te polsen en te informeren over de BI-zone, afkorting voor Bedrijven Investeringszone. De reacties zijn overwegend positief, vertelt Bram Legrand, en daarmee prijst hij zich gelukkig. Want eind dit jaar moet de lobby resulteren in de vereniging Ondernemersfonds binnenstad Terneuzen, die waakt over het collectief welzijn in hartje stad. Er is nog een lang traject te gaan, ook politiek. Op 11 november beslist de ge-

meenteraad van Terneuzen over de oprichting van het fonds. Aansluitend moeten ook de 150 ondernemers in het winkelgebied tussen Axelse Dam en kop Nieuwstraat, inclusief wat uitlopers via Kerkstraat, Markt en Havenstraat, groen licht geven. Die BI-zone dient niet alleen het ondernemersbelang, maar leidt ook tot een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor het (koop)publiek. Als de zone er komt, en de twee Brammen twijfelen daar niet aan, is Terneuzen de eerste Zeeuwse gemeente die gebruik maakt van de experimentele wet Bedrijven Investeringszone, in mei 2009 ingevoerd. Experimenteel wil zeggen dat de wet vooralsnog tijdelijk is: de looptijd eindigt 31 december 2014.

Nut aangetoond Landelijk zijn er sinds de invoering al ruim zestig initiatieven voor de oprichting van BI-zones, aldus het minis-

Foto: duofoto terie van Economische Zaken. Waarmee het nut van de wet feitelijk al wordt aangetoond. Afgebakende gebieden zijn het, waarbinnen ondernemers samen investeren in de omgeving, met name in veiligheid, aantrekkingskracht, gastvrijheid en evenementen. Opvallend is dat Zeeland tot dusver wat betreft BI-zones een maagdelijk gebied is. Voor gemeente Terneuzen en ondernemersvertegenwoordigingen extra aanleiding om ‘open en transparant’ voorlichting te geven, onder meer met een bijeenkomst in november. Want voor de oprichting is, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, een stemming nodig. Die heeft voorwaarden: 50 procent van de betrokken ondernemers moet stemmen en van die helft moet weer 66 procent voor zijn. Maar dan zijn ook alle ondernemers in het gebied verplicht een financiële bijdrage te leveren, te innen door de gemeente. Volgens Stoffels en Legrand moet het al heel gek lopen willen de binnenstadsondernemers niet overtuigd raken van de voordelen van een BI-zone. Eigenlijk, vinden ze, zijn er alleen maar plussen ter verbetering van het

ondernemersklimaat in de binnenstad. Legrand: “Natuurlijk staat een individuele ondernemer in de eerste plaats voor zijn zaak. Maar hij behoort ook oog te hebben voor het collectief belang. City Terneuzen telt 75 leden en die zien zonder meer de meerwaarde van gezamenlijkheid. Anders is dat helaas bij landelijke winkelketens. Daar geldt vooral de moraal van kostenbesparingen. Dat vind ik kortzichtig, sterker nog: gewoon fout. Ondernemen doe je ook samen. Een BI-zone garandeert een collectieve financiering van maatregelen en evenementen. De meerwaarde van een BI-zone is dat er meer mensen komen, dat die langer blijven en vaker terugkomen. Ondernemers kunnen hun bijdrage dus terugverdienen in de bezoekersaantallen.”

Bedelen ‘ Wat gebeurt er voor onze deur?’, dat is voor binnenstadsmanager Bram Stoffels al jaren de wederkerende vraag van de winkeliers. Hij snapt dat heel goed: evenementen trekken (koop)publiek. Maar Stoffels en Legrand willen eigenlijk meer, zonder dat ze daarvoor steeds winkel aan winkel, café aan café om een bijdrage moeten gaan vragen. Stoffels: “Voor

En dus kunnen de twee Brammen het op de valreep ook niet laten het gebrek aan daadkracht van de gemeente aan de orde stellen. Nou ja, er is waardering voor de bijdragen in geld en in natura die de gemeente levert aan evenementen. Maar er zijn ook die al vele jaren slepende kwesties als de Markt en de Kop Noordstraat. De eerste zou de huiskamer van Terneuzen moeten zijn, met bruisende terrassen, de tweede moet de brug gaan vormen tussen de winkelgebieden in het oude hart en het nieuwe Schuttershof. Stoffels: “De Kop van de Noordstraat heeft voor ons natuurlijk absolute prioriteit. Maar het is een kwestie van financiën. Tja , en de Markt? Nou ja, er is nu een verlichtingsplan. Maar meer sfeer, meer terrassen en andere winkelvoorzieningen zouden geen overbodige luxe zijn .” Het brengt Legrand terug op zijn oude idee voor een kiosk op de Markt, met mogelijkheden voor kleine winkeltjes. De verkoop van kranten en bloemen bijvoorbeeld. Of van fruit, een koffiehuisje. Legrand: “Er zijn op dat plan veel positieve reacties gekomen. Een kiosk breekt de Markt en verlegt de routing van het publiek. Maar helaas heeft de gemeente dat nooit goed willen onderzoeken. Hopelijk komt dat er nog van.”


<< biopark

20

Cluster van bio-energie centrales Z

eeland heeft een belangrijke groeipotentie. De provincie heeft een sterke industrie- en dienstensector waarin samen meer dan 140.000 mensen werkzaam zijn. De Zeeuwse regio draagt bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie en tegelijkertijd liggen er kansen voor verdere groei, via bijvoorbeeld het Biopark Terneuzen.

door Henk van de Voorde TERNEUZEN - De Stichting Biopark Terneuzen, de organisatie die zich onder meer richt op de ontwikkeling van duurzame koppeling (smartlinks) tussen bedrijven in de Kanaalzone van Terneuzen, is druk bezig met de ontwikkeling van een cluster van bio-energie centrales op de Axelse Vlakte. De firma Lijnco Green Energy laat momenteel een 10 Mw biomassacentrale bouwen op het Ecopark Terneuzen en Energy@work hoopt op korte termijn met de bouw van een 10 Mw 2e generatie biomassa centrale te beginnen op het nieuwe bedrijventerrein op de Axelse Vlakte. Daarnaast bestaan er nog andere initiatieven die afhankelijk van het verkrijgen van SDE subsidie in gang zullen worden gezet. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en wordt verstrekt door het Agentschap NL. Dit is een onderdeel van het ministerie van economische zaken. De geplande biomassacentrales produceren energie uit bijvoorbeeld dierlijke meststromen en agrarische reststromen. Biomassacentrales worden steeds populairder, omdat ze een milieuvriendelijke variant vormen op de traditionele CO2 producerende gasen steenkoolcentrales. Bij de productie van energie blijft een behoorlijke hoeveelheid restwarmte over. Biopark Terneuzen wil dat deze restwarmte zo min mogelijk wordt verspild en zoekt daarom partijen die de restwarmte kunnen gebruiken. Duurzame invulling van de Zeeuwse haven- en industriegebieden en clustering van (duurzame) bedrijvigheid in de kanaalzone worden zowel door hogere als lagere overheid gestimuleerd.

Restwarmte Restwarmte is ideaal voor bedrijven die zelf een grote behoefte hebben aan warmte of stoom, bijvoorbeeld als onderdeel van het productieproces of voor het verwarmen van grote bedrijfshallen. We denken hierbij vooral aan bedrijven actief in de bio-gebaseerde industrie. procesindustrie of levensmiddelenindustrie. Mogelijk pro-

Een deel van het Biopark in aanbouw. duceren deze bedrijven zelf ook reststromen, die als grondstof door derden weer duurzaam kunnen worden ingezet. Op de Axelse Vlakte bijvoorbeeld loopt al een geslaagd Bioparkproject waarbij restwarmte en CO2 van kunstmestfabriek Yara Sluiskil via een ondergronds buisleidingsysteem worden geleverd aan Glastuinbouw Terneuzen. Dit glastuinbouwgebied is hiermee een van de duurzaamste glastuinbouwlocaties van Nederland. Binnen dit project bestaat nog de behoefte aan bruikbare CO2 die bedrijven als gevolg van hun productieproces als reststroom produceren. Op de Axelse Vlakte heeft havenbedrijf Zeeland Seaports, participant in Biopark Terneuzen, momenteel 70 hectare haven- en kadegebonden terrein beschikbaar voor bedrijven die passen binnen het Bioparkconcept.

beschikt met de Autrichehaven over een insteekhaven met een diepgang van 12,5 meter en een kadelengte van

De Axelse Vlakte ligt direct aan het Kanaal van Terneuzen naar Gent en Luchtfoto van het gebied. circa 900 meter. Daarnaast wordt het gebied ontsloten door een goederenspoor, prima achterlandverbindingen over het water én ligt het dicht bij de Tractaatweg en Westerscheldetunnel waardoor rechtstreeks transport over de weg richting het Zuiden en de rest van Nederland mogelijk is.

Economische voordelen Biopark Terneuzen is in februari

Foto: duofoto 2007 opgezet als ‘Smart Link’-initiatief dat op een nieuwe manier toewerkt naar agro-industriële duurzaam-

aanvullende grondstoffen of energiebronnen. Dit draagt bij aan de productiviteit, het behoud van niet-duurzame bronnen en vermindering van de impact op het milieu. Als havenautoriteit is Zeeland Seaports verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de havens in de regio Zeeland. Zeeland Seaports is een onafhankelijke non-profitorganisatie die in 1998 is ontstaan uit een fusie van de havens van Vlissingen en Terneuzen. De havens zijn strategisch gelegen in de uitmonding van de Westerschelde tussen Rotterdam en Antwerpen. Met zijn open verbinding naar de Noordzee en het Rijn-Scheldekanaal is Zeeland Seaports het knooppunt voor zowel de wereldwijde lijnvaartroutes als de Foto: duofoto Europese binnenlandse waterwegen. heid. Het project maakt gebruik van Jaarlijks wordt hier van zo’n 7000 zeede economische voordelen en kennis- schepen en 23.500 binnenlandse scheoverdracht tussen gekoppelde bedrij- pen ruim 60 miljoen ton vracht afgeven in het gebied. Door bedrijven op handeld. een slimme manier te verbinden, stimuleert en faciliteert Biopark Terneuzen de exploitatie van synergieën tussen de partnerbedrijven - met name de mogelijkheid om elkaars bijproducten en afvalstromen uit te wisselen en bij eigen processen toe te passen als


toerisme >>

21

M

et jaarlijks ruim een miljoen bezoekers, is Zeeland de meest toeristische provincie van Nederland. De gemeente Terneuzen heeft alle potentie om mee aan tafel te zitten, vindt directeur Nynke van der Ploeg van de VVV Zeeuws-Vlaanderen. ‘Maritiem Terneuzen’, met name daarin schuilt volgens haar de toeristische aantrekkingskracht van de Scheldestad. Maar er is meer. door Peter Oggel TERNEUZEN - Eigenlijk vindt Nynke van der Ploeg het verhaal wel illustratief voor Terneuzen. Een paar weken geleden krijgt ze een telefoontje van oude (studie)vrienden. Of ze een afspraakje kunnen maken, want ze zijn op vakantie in Terneuzen, nou ja, om precies te zijn: op de minicamping ‘t Sluisje in Hoek. ”En ze hebben het daar ontzettend naar de zin gehad”, vertelt de voorvrouwe van de VVV Zeeuws-Vlaanderen. “Een oase van rust. Een prachtige boomgaard met oude fruitbomen. Een leuke, relaxte sfeer. De kinderen konden er paardrijden. Er zijn uitstapjes gemaakt. Kortom, het hele gezin heeft er een prima vakantie gehad.” Recreatie en toerisme is met industrie en landbouw één van de belangrijkste economische pijlers van Zeeuws-Vlaanderen. Zon, zee en strand vormen er traditioneel de belangrijkste trekkers, maar Nynke van der Ploeg kijkt er al lang niet meer van op als de kust wordt ingeruild voor het Zeeuws-Vlaamse ‘binnenland’. Keuze en mogelijkheden zat. Neem Terneuzen. De Stad van de Vliegende Hollander heeft, zo geeft ze aan, meer te bieden dan menigeen zou denken. Van der Ploeg: “Als inwoner zie je dat doorgaans zelf niet zo direct. Maar het is gewoon een kwestie van goed kijken. In Terneuzen is echt veel te doen. Neem alleen maar de Westerschelde, de sluizen en het Portaal van Vlaanderen. Voor ons zijn schepen dagelijkse kost, maar de meeste mensen zien ze zelden. Voor hen is naar de bootjes kijken een echte belevenis, zeker als ze die stoere zeereuzen soms bijna kunnen aanraken. Dat is een openbaring. De Scheldeboulevard is geweldig voor een wandeling, en de Beeldenroute heeft de aantrekkingskracht alleen maar vergroot.”

Kracht De kracht van Terneuzen schuilt, doceert Nynke van der Ploeg, ook in wijzigingen in het vakantiepatroon. Landelijk onderzoek toont aan dat in het bijzonder 50-plussers -een groep met veel vrije tijd- de vakantiestromen in toenemende mate domineren. Ruim tachtig procent in de ‘derde leeftijd’ neemt drie (korte) vakanties per jaar. Dat patroon houden ze vol tot hun zeventigste, een periode van een jaar of twintig dus. Bovendien: ze stellen andere eisen aan vakantie en vrije tijd dan jongeren. Ze fietsen, wandelen, bezoeken bezienswaardigheden. Staat status centraal bij de jongeren, ouderen hechten op vakantie meer aan beleving. Nog een pluspuntje: ze hebben doorgaans wat te beste-

Terneuzen heeft een ‘zeer behoorlijke’ jachthaven.

Foto: duofoto

De toeristische potentie van Terneuzen den. De toeristische potentie van de gemeente Terneuzen is niet nieuw. Kansen volop, concludeert al in 2005 het rapport ‘Visie op toerisme en plattelandsontwikkeling in Terneuzen’. Het is, aldus de opstellers van de nota, vooral een kwestie van grijpen. In de afgelopen vijf jaar heeft Terneuzen dat als grootste stad van Zeeland ook ter harte genomen. De gemeente, Van der Ploeg onderschrijft dat ook, profileert zich in toenemende mate.

beeld van. Het Portaal compenseert bovendien één van Terneuzense tekortkomingen uit de toeristische nota van 2005: de attractie mikt op 12.000 bezoekers per jaar en is daarmee een bovenregionale trekker. Maar behalve in het Portaal van Vlaanderen is er in stad en platteland van Terneuzen meer geïnvesteerd om toerist, consument en bezoeker te behagen. De Staats-Spaanse linie in de driehoek Axel, Zuiddorpe, Koewacht

straling, en dat geldt ook het nieuwe sportcentrum Vliegende Vaart. Axel ontwikkelt zich als buitensport- en outdoorcentrum. Terneuzen hoopt in de komende jaren niet zonder reden op een nominatie voor de landelijke titel Sportstad.

Thema’s ”Als je alles optelt, is er in Terneuzen een hele hoop te doen”, zegt Van der Ploeg. In haar werkkamer legt ze wat toeristische folders op tafel: fiets- en wandelroutes, culinaire geneugten, de gewassenroute, mede ter ontdekking van het karakteristieke polderlandschap. Ze noemt de thematisering van de Terneuzense kernen, bedacht en uitgevoerd om de (monumentale) dorpen toeristisch letterlijk een eigen smoel te geven. En dus profileert Biervliet zich als geuzenstad, zet Zaamslag zich in de kijker als stropielekkersdurp en is Philippine mosseldorp. Van der Ploeg: “Onderschat dat niet! De mosselcultuur in Philippine is goed voor honderdduizenden bezoekers per jaar. Dat moet je vastNynke van der Ploeg: ‘Er is een hoop te doen in Terneuzen.’ Foto: duofoto houden, bijvoorbeeld door er ook de verDe fikse financiële injectie in de ver- is hersteld, inclusief een aantal forten. blijfsrecreatie stimuleren.” nieuwing en uitbreiding van het Por- Snowbase bijvoorbeeld staat eveneens Het klinkt haast als een lokkertje in taal van Vlaanderen is daar een voor- garant voor een bovenregionale uit- één van de VVV-brochures, maar

Nynke van der Ploeg vindt de gemeente Terneuzen best een ontdekking waard. Weliswaar geen historisch centrum, maar in de soms verstilde dorpen en in de polders ligt de cultuur-historie haast voor het oprapen. “Er is voldoende verblijfsaccommodatie. Hotels in verschillende prijsklassen, campings en zeker ook steeds meer bijzondere bed&breakfasts. En vergeet niet dat Terneuzen ook als uitvalsbasis heel geschikt is. Je kunt er letterlijk alle kanten op. Als VVV proberen we het verblijfstoerisme ook te stimuleren met arrangementen, gekoppeld aan fietsen en wandelen. De fietsvoorzieningen zijn hier fantastisch en daar profiteren met name veel Belgen van.” Natuurlijk valt er nog wel wat te verbeteren. Wat meer bijzondere restaurants of opvallende winkeltjes zouden Terneuzen niet misstaan. Maar de grootste kracht van de Scheldestad ziet Van der Ploeg toch vooral in het maritieme karakter. Daar moet Terneuzen meer uit kunnen halen, gelooft ze. “Terneuzen heeft eigenlijk altijd met de rug naar het water geleefd. Daar komt nu wat verandering in, maar er kan nog veel meer. Kijk eens naar de Scheldeboulevard. Daar is altijd beweging, met fietsers, wandelaars en mensen die lekker op een bankje zitten. Water trekt altijd. Ja, dat is toch het bestselling point van Terneuzen.”


Notarissen Terneuzen laagdrempelig T

ERNEUZEN – Notarissen Terneuzen is een modern flexibel kantoor dat graag de tijd neemt voor de clièntele. Inclusief de drie notarissen mr. Imca Segers, mr. Jan Loof en mr. Jan Poppe bestaat het professionele team uit een twintigtal medewerkers. Notarissen Terneuzen staat klaar voor haar clientèle als deze, zakelijk of privé, belangrijke stappen wil zetten. Een notaris bouwt veelal een vertrouwensband op met de mensen doordat deze steeds terugkomen. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met momenten waarop ‘iets geregeld’ moet worden. Een huwelijk, een partnerschap, een erfenis;allemaal zaken die je vaak niet alleen kunt afhandelen en waarbij een onafhankelijke en onpartijdige deskundige nodig is: de notaris. Mensen kopen een huis, gaan trouwen, starten een onderneming, gaan eventueel scheiden en krijgen helaas ook te maken met sterfgevallen.Voorbeelden van familiezaken die men via het Terneuzense notariskantoor kan regelen zijn: een samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap, de voogdij over een kind, bewindvoering, echtscheiding, de afwikkeling van een nalatenschap, het opstellen van een testament.

ONDERNEMINGSRECHT Naast het familierecht is Notarissen Terneuzen gespecialiseerd in ondernemingsrecht en bedrijfsonroerend goed. Het kantoor heeft vanwege haar betrokkenheid dan ook een gedegen adviespraktijk. ,,Vaak kun je geen standaardoplossing uit de kast trekken. We denken graag mee

met de mensen en geven juridische adviezen. In deze adviezen nemen wij zowel de zakelijke als de persoonlijke kant van de zaak mee”, aldus Imca Segers. Ze vervolgt dat het essentieel is om hetgeen eerder bij notariële akten geregeld is, tijdig aan te passen aan de veranderende situaties. ,,Zaken zijn niet meer levenslang geregeld omdat er in een mensenleven vaak veel verandert. Uitgangspunten veranderen eveneens. Bijvoorbeeld: Hoe zorg je er voor dat een opgebouwd vermogen zo voordelig mogelijk bij de volgende generatie terecht komt, in plaats van hoe bouw je een vermogen op? Een belangrijk middel daarbij is het maken van een testament. De omstandigheden veranderen te vaak en te snel om het testament onbeperkt in een la te laten liggen.” Jan Loof: ,,Op het gebied van vennootschapsrecht verlenen we onze diensten ook vaak aan maatschappelijke instellingen(zorginstellingen, scholen) en aan (kleine) verenigingen en stichtingen. Een vereniging die bij notariële akte wordt opgericht biedt de nodige voordelen, bijvoorbeeld het feit dat een bestuurder beter tegen aansprakelijkheid is beschermd.”

met andere dienstverleners zoals banken en accountants”, aldus Jan Poppe.

AGRARISCHE ONDERNEMINGEN

UITTREDENDE ONDERNEMERS

Notarissen Terneuzen beschikt ook over alle noodzakelijke expertise voor vraagstukken die spelen rond agrarische ondernemingen. Mr. Jan Poppe is agrarisch specialist bij uitstek. ,,Wij adviseren veel agrarische ondernemingen, maar ook overheden zoals het Ministerie van Landbouw. Zeker bij agrarische zaken is upto-date kennis van relevante wetgeving gewenst. Voor een goede advisering is het belangrijk dat wij er als notaris in het voortraject al bij betrokken zijn, samen

Een goede juridische afdekking is ook van groot belang bij bedrijfsopvolging of voor het geval een ondernemer zijn droom juist niet weet te verwezenlijken: bescherming tegen aansprakelijkheid bij faillissement. Uittredende ondernemers staan voor een belangrijke keuze. Moet het bedrijf binnen de familie dan wel extern worden overgedragen of kunnen de bedrijfsactiviteiten beter beëindigd worden? ,,De structuur van een onderneming moet goed staan. Bij eventuele

• De notarissen Jan Poppe, Jan Loof en Imca Segers voor hun kantoor aan het Terneuzense Claushof. obstakels is het veel lastiger als er geen goed fundament is. Zeker in de huidige economische omstandigheden is het essentieel om alles perfect te regelen. Bij opvolging en overdracht is met name om fiscale redenen, een holding construc-

tie vaak interessant. Voor een startende ondernemer kan het in het kader van bescherming tegen aansprakelijkheid interessant zijn om een BV op te richten in plaats van een eenmanszaak”, verklaart Imca Segers.

CLAUSHOF 2 TERNEUZEN TEL. 0115-617977, FAX. 0115-630216 E-MAIL: INFO@NOTARISSEN-TERNEUZEN.NL WWW.NOTARISSEN-TERNEUZEN.NL

Eerste lustrum Installatie Techniek Zeeland T

ERNEUZEN – Goed installatiewerk vormt de beste basis voor elke woning of gebouw. Logisch dus dat men daar voldoende aandacht aan wil besteden. Perfect installatiewerk kan alleen worden geleverd door een ervaren en erkende installateur. Eén die van alle markten thuis is. Bij Installatietechniek Zeeland.B.V. is dat absoluut het geval. Bij dit bedrijf zijn alle disciplines onder één dak verenigd. Installatie Techniek Zeeland is een dynamische organisatie en opereert vanuit bakermat Terneuzen voornamelijk in de provincie Zeeland. De onderneming heeft zich in haar vijfjarig bestaan geprofileerd als totaalinstallateur: van een lekke dakgoot repareren tot een nieuwe verwarmingsketel plaatsen en van ventilatie tot sanitair. Het grote voordeel van Installatie Techniek Zeeland is dat diverse installaties door één bedrijf worden uitgevoerd. Alle voorkomende werkzaamheden vanaf de advies- en ontwerpfase tot aan de uitvoering en oplevering van de installaties en ook de service na oplevering kan voor de klanten geheel verzorgd worden (ook in project-verband). Een uitgebreid team

INSTALLATIE TECHNIEK ZEELAND BV COMMUNICATIELAAN 25 TERNEUZEN TEL: 0115-613020 FAX: 0115-619517 E-MAIL: INFO@IT-ZLD.NL WWW.IT-ZLD.NL

van gemotiveerde en gecertificeerde medewerkers zijn thuis op alle installatiegebieden zoals gas-, water-, verwarming-, elektra-installaties, sanitair, luchtbehandeling, airconditioning, alarminstallaties, spraak/data-bekabeling, brand- en inbraakalarmering.

VERTROUWD Het team is onlangs versterkt met enkele medewerkers van firma De Dijcker. De gebroeders Fons en Adri de Dijcker genieten inmiddels van hun welverdiende pensioen, terwijl hun bedrijfsactiviteiten ook bij Installatie Techniek Zeeland in vertrouwde handen zijn: alle lopende en nieuwe opdrachten evenals het complete centrale verwarmingspakket met gegarandeerde service. Bouwen of verbouwen: de vakkundige medewerkers van Installatie Techniek Zeeland zijn de klanten ook graag van dienst bij de aanleg en het onderhoud van alle benodigde elektrotechnische installaties. Met de laatste stand van technische ontwikkelingen kunnen de installaties aanzienlijk comfort verhogend gemaakt worden waarbij de klant als gebruiker van het pand centraal staat. Installatie Techniek Zeeland staat onder andere voor alle elektrotechnische installaties, domotica systemen en -installaties, data-, camera- en telefoonverbindingen,inbraaken brandbeveiligingssystemen, (nood) verlichting, klimaatbeheersing. Men beschikt ook over ruime kennis en ervaring in het

ontwerpen en uitvoeren van doordachte lichtplannen. Verlichting is tenslotte een van de belangrijkste sfeerbrengers in en om het gebouw. Bij het maken van een lichtconcept wordt rekening gehouden met de kenmerken en functies van de ruimte, de te verlichten objecten, de sfeer, de mensen en technische aspecten zoals energiebesparing.

‘ONE-STOP-SHOP’ De veelzijdigheid en flexibliteit maken Installatie Techniek Zeeland een perfecte ‘One-Stop-Shop’ partner voor het ont-

werp, uitvoering en projectmanagement in meerdere installatiedisciplines.Uiteraard kan men na installatie bij Installatie Techniek Zeeland ook terecht voor service en onderhoud. De onderneming is lid van de organisatie Uneto VNI. In het traject van advies, aankoop en installatie besteedt Installatie Techniek Zeeland grote aandacht aan de continuïteit van de te leveren en installeren apparatuur. Allereerst door het voeren van kwalitatieve en professionele merken, maar in het geval van onverhoopte storingen staat de servicedienst 24 uur per dag ter beschikking. Installatie Tech-

niek Zeeland staat garant voor vakmanschap met een hoog gehalte aan toegevoegde waarde. Ieder zichzelf respecterend installatiebedrijf kan natuurlijk een leiding aanleggen van A naar B, maar het gaat juist om de extra service. Hoe ga je met de klant om? Installatie Techniek Zeeland zorgt voor vakkundige maatwerkoplossingen, hetgeen de opdrachtgever in hoge mate waardeert. De totaalinstallateur heeft voor het onlangs geopende crematorium Monuta in Terneuzen vrijwel alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verricht.


bedrijvenclub >>

Eerste lustrum TZW Prinsjesdag

column

23

JURRY TERNEUZEN IS PROJECTINRICHTER

Jan Jurry, directeur van het oudste vloerenbedrijf van Nederland.

Het Prinsjesdag-evenement in Terneuzen wordt ieder jaar beter bezocht.

D

e Terneuzense Ondernemers Vereniging Zuid-West (TZW) viert dit jaar het eerste lustrum van het Prinsjesdag-evenement, uiteraard op de derde dinsdag van september. TZW is de belangenbehartiger van de bedrijven aan de Handelspoort, Hughersluys, Haarmanweg, Koegorspolder en het havengebied. TZW is spreekbuis richting de gemeente Terneuzen voor allerlei zaken betreffende het gebied. door Henk van de Voorde TERNEUZEN - Bovendien participeert TZW in Centrum Management (CM), het coördinerende overlegorgaan tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen in de stad Terneuzen. TZW zal net als de voorgaande vier edities weer een aansprekend evenement organiseren op Prinsjesdag. Gastspreker is dit jaar Justien Marseille, een voorspeller van trends en ontwikkelingen. Voor Marseille is Zeeuws-Vlaanderen bekend gebied. Ze heeft in de afgelopen jaren een aantal toekomststudies uitgevoerd voor enkele Zeeuws-Vlaamse overheden en ook privé is de provincie vertrouwd terrein want ze zeilt regelmatig op de Zeeuwse wateren. Tijdens haar inleiding ‘de toekomst begint nu’, zal ze ingaan op het enorme potentieel van met name Zeeuws-Vlaanderen, als woon- en werkgebied. ,,Uit onderzoek is geble- Piet Eyke. ken dat krimp in Zeeuws-Vlaanderen en met name inde Kanaalzone geen vanzelfsprekendheid is. Andere regio’s zijn meer krimpgevoelig. Het zal afhangen van onder andere de bestuurlijke samenwerking in de provincie Zeeland, samenwerking met en tussen het bedrijfsleven en met de opleidingsinstituten en natuurlijk met onze natuurlijke partner Gent, of krimp in onze delta gaat plaatsvinden. Terneuzen is, als

hart van de kanaalzone, een echte werkstad. Terneuzen heeft met een sterke economie en bedrijvendynamiek, haar toekomst zelf in de hand”, aldus Piet Eijke die begin 2009 mede oprichter Peter Koole is opgevolgd als voorzitter van TZW. Het is een actieve club, waar ruim honderd bedrijven lid van zijn. Naast preses van de TZW is Piet Eyke anno 2010 als afgevaardigde van de Koninklijke Metaal Unie ook bestuurslid van MKB Nederland.

Gouden Koets De locatie van het evenement, dit jaar op dinsdag 21 september, wisselt iedere editie. Het is traditie dat ieder jaar een automobielbedrijf uit het TZW-gebied haar showroom ter beschikking stelt. Dit jaar is Ford Autobedrijf Van Putten & Zn aan de Handelspoort in Terneuzen voor de tweede keer gastheer. Op de derde dinsdag van september wordt per traditie de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar der Staten-Generaal gehouden. De koningin wordt in de Gouden Koets naar het Binnenhof in Den Haag gereden en leest in de Ridderzaal de troonrede voor, met daarin de

Foto: duofoto belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. De minister van Financiën overhandigt middels het koffertje de Miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In Terneuzen wordt niet met miljoenen gesmeten, maar krijgt het gemeentebestuur een koffertje met wensen en adviezen van TZW, die geld opbrengen en goed zijn voor de toekomst van Terneuzen. Jan Kolijn, TZW be-

stuurslid en directielid van Ovet, zal het TZW koffertje overhandigen aan wethouder Jaap Bos van economische zaken.

Nieuwe prins ,,De afgelopen vier uitgaven waren stuk voor stuk succesvol en er is elk jaar vooruitgang geboekt op het gebied van organisatie en bezoekersaantallen. Dit jaar rekenen we op zo’n 300 ondernemende mensen. Uiteraard zal de wethouder ook de nieuwe prins van Terneuzen bekendmaken. Ieder jaar hebben we een spreker van naam, die vooruitblikt op de economische toekomst. Vorig jaar was Annemarie van Gaal te gast, een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen. Ze richtte onder meer in Moskou een grote uitgeverij op, leidde de Telegraaf Tijdschriftengroep en had haar eigen boetiek in de P.C. Hooftstraat. Daarvoor waren trendwatcher Adjied Bakas, top-ondernemer Hennie van der Most en professor Van Duyn gastspreker. Economische en maatschappelijke tendensen worden ieder jaar belicht. De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft zeer goede kansen, zoals ook uit diverse studies is gebleken”, verklaart Piet Eijke. De oud-ondernemer onderstreept dat bedrijven en dus ook gemeenten zich moeten onderscheiden, zeker in mindere economische tijden. ,,Het bedrijfsleven moet keuzes maken, evenals de overheid. Terneuzen heeft een sterke keuze gemaakt met de glastuinbouw en BioBase Europe. Het is belangrijk om onverdroten op de gekozen weg door te gaan; het mag in ieder geval geen doodlopende weg worden. De Prins van Terneuzen 2010 steunt deze keuze.” Het Prinsjesdag-evenement vangt aan om 17.00 uur met een inloop. Het officiële gedeelte start om 18.00 uur en loopt tot 20.00 uur. Het evenement wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst, waarmee tegelijkertijd wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke doelstelling van de ondernemersvereniging.

TERNEUZEN – Jurry Terneuzen BV, gevestigd aan de Haarmanweg 46, adviseert en installeert topmerken duurzame vloer- en raambekleding. Ook levert het oudste vloerenbedrijf van Nederland meubilair dat voldoet aan de meest veeleisende voorschriften van ergonomie, design en comfort. Jurry Terneuzen is al sinds 1878 een vertrouwde en toonaangevende naam in projectinrichting, kantoormeubilair en woninginrichting. Jan Jurry vertegenwoordigt de vijfde generatie van het familiebedrijf. Hij voert de directie sinds 1984. Onder de bezielende leiding van Jan Jurry - ooit een van de beste tennissers in de regio - heeft de onderneming het blikveld flink verruimd. Hoewel Zeeuws-Vlaanderen nog altijd een substantieel deel van het werkgebied vormt, bedient Jurry Terneuzen tweederde van haar clientèle buiten deze regio. Het zwaartepunt van de sectoren waarin Jurry opereert wordt gevormd door de gezondheidszorg, utiliteit, scholenbouw en industrie. Daarnaast zijn ook altijd particulieren welkom gebleven bij het laagdrempelige bedrijf uit Terneuzen. Een greep uit de diverse grote projecten die in 2010 zijn uitgevoerd door Jurry Terneuzen BV: SG De Rede, Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis, WoonZorg Complex Vlissingen, SSG Nehalennia Middelburg, ROC gebouw ZEP Middelburg, Woon- Zorg Complex ’s Heerenhoek, Nationaal Automobiel Museum Den Haag, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie Breda. In bakermat Terneuzen heeft men enkele jaren geleden ook zorggedragen voor onder andere de inrichting van het gemeentehuis en het nieuwe CWI. Ook zal Jurry Terneuzen in november zorgdragen voor de inrichting van de nieuwe huisvesting openbare diensten van de gemeente Terneuzen in de Koegorspolder. Hofleverancier Het team van een vijftiental bekwame en gemotiveerde medewerkers garandeert deskundige advisering en installatie. Jurry Terneuzen werd in 1908 bij koninklijke beschikking onderscheiden met het predikaat Hofleverancier. Dit Koninklijke predikaat werd in 1988 opnieuw toegekend. ,,De kwaliteitsnormen waren flink verzwaard en koningin Beatrix wilde niet lichtvaardig haar naam verbinden aan allerlei bedrijven. Door onze kwaliteit en service kregen wij opnieuw het predikaat Hofleverancier toegekend”, aldus Jan Jurry. De kwaliteitswaarborg komt eveneens tot uiting in de ISO 9001-certificering en tevens beschikken alle werknemers over het VCA-certificaat. Jurry Terneuzen BV is aangesloten bij het Platform Project inrichting (PPI). Jan Jurry zelve is een van de initiatiefnemers van dit platform. De branchevereniging heeft tot doel er zorg voor te dragen dat haar leden een voorbeeldfunctie vervullen binnen de branche door het leveren van optimale kwaliteit. ,,De doelstelling van ons bedrijf is niet a priori om vierkante meters te verkopen. In plaats van het pure rouwdouwen denken wij meer in termen van concepten. Een goede vakkennis en -voorlichting in combinatie met duurzame producten heeft de prioriteit in onze bedrijfsvoering. Een groot voordeel daarbij is dat we door de grotere fabrikanten continu op de hoogte worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Een goede opleiding is heel belangrijk in onze branche, maar er is geen specifieke school voor projectstoffeerders. Daarom worden de mensen in onze zaak opgeleid en geschoold in de fabrieken die materialen leveren. Materiaalkennis is als vanzelfsprekend heel belangrijk”, verklaart Jan Jurry. Zijn onderneming is up-to-date en levert bijvoorbeeld het nieuwe duurzame product DESSO AirMaster: het tapijt dat de lucht zuivert. De gepatenteerde technologie is speciaal ontwikkeld om schadelijke fijnstof op te vangen en vast te houden.

Mr F.J. Haarmanweg 46 - Tel: 0115-695951 - Fax: 0115-695953 E-mail: info@jurry.nl - www.jurry.nl


Telecom & Security levert creatief maatwerk T

ERNEUZEN – Vanuit een prachtig nieuwbouwpand aan de communicatielaan in Terneuzen, dat precies een jaar geleden werd betrokken, levert Telecom & Security maatwerk voor de clientèle. Het werkgebied is Zeeland en West-Brabant. Martin Meertens en zijn compagnon François Dieleman zijn negen jaar geleden van start gegaan met Telecom & Security. Naast telefonie & data onderscheidt deze onderneming zich als specialist bij uitstek op het gebied van inbraakdetectie, branddetectie, camerabewaking en toegangscontrolesystemen. Martin en François zijn echte techneuten die met creativiteit passende maatwerkoplossingen creëren voor hun klanten. Ze zorgen dan ook voor de nodige toegevoegde waarde. ,,Waar wij voor staan? Om techniek te implementeren in pasklare oplossingen. Producten zijn er genoeg, maar de kunst is om er een samenhangend geheel van te maken, om de klant veel gebruikersgemak en comfort te bieden.Wij bouwen concepten en ontwikkelen systemen om de klant volledig te ontzorgen”, aldus François Dieleman. Beveiliging van gebouwen in de particuliere, bedrijfs- en publieke sector neemt een steeds belangrijker plaats in. Telecom & Security Zeeland biedt een totaalpakket aan disciplines waarmee integrale beveiliging wordt geboden. De onderneming onderscheidt zich met enkele specifieke dealerschappen in Zeeland. Zo is het bedrijf prefered dealer van Honeywell en Xelion. Bovendien is Telecom & Security erkend Borg Beveiligingsbedrijf en NCP erkend brandde-

tectiebedrijf.Iedere beveiligingsinstallatie wordt volledig naar wens van de klant en eventueel diens verzekeraar ontworpen en geïnstalleerd, rekening houdend met alle geldende voorschriften en wettelijke eisen.Voor certificering ten bate van de verzekering kan Telecom & Security Zeeland eveneens zorgdragen.

BEVEILIGING IS GROEIMARKT ,,De beveiliging is een groeimarkt met steeds verfijndere technieken. Bijvoorbeeld op het gebied van videoverificatie waarmee men op afstand kan kijken wat er gebeurt in een gebouw. Als een klant met een vraagstelling komt, lossen we dat vaak creatief op, via een andere weg dan de geijkte.Toen we nieuw waren op de markt hebben we altijd een stapje extra moeten doen. Ook tijdens de crisis hebben we dat stapje extra gedaan. We deden alsof er geen crisis was en zijn ons blijven focussen op de langere termijn en op de kansen die er wel zijn.We zijn blijven investeren in mensen en kennis en hebben een gloednieuw bedrijfspand met uitstraling neergezet, om klaar te zijn voor de toekomst”, vertelt Martin Meertens.Telecom & Security ontwerpt, installeert én onderhoudt inbraak- en brandmeldinstallaties, camerabewaking en toegangscontrolesystemen. Bovendien staat haar storingsdienst 365 dagen per jaar, 24 uur per dag paraat. Als erkend branddetectiebedrijf kan Telecom & Security het hele traject voor realisatie van een brandmeldinstallatie verzorgen, van ontruimingsinstallatie tot pictogrammenverlichting en van noodverlichting tot automatische doormelding naar de plaatselijke brandweer. Gebouwen worden steeds groter, hoger, complexer en risicovoller. Voor de

• De compagnons François Dieleman en Martin Meertens. brandveiligheid van zulke gebouwen blijken de traditionele organisatorische en bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen alleen niet meer genoeg te zijn. Daardoor is het noodzakelijk deze maatregelen aan te vullen met brandbeveiligingsinstallaties. ,,We kunnen een totaaloplossing bieden die geheel volgens de regelgeving op dit gebied is goedgekeurd door zowel lokale overheden als verzekeringsmaatschappijen. Tezamen met de overige disciplines kunnen wij integrale beveiliging bieden”, aldus de beide ondernemers. Telecom & Security Zeeland is erkend Borg beveiligingsbedrijf voor wonin-

gen, bedrijven en instellingen, winkels en showrooms. ,,Wij zijn bevoegd om inbraaksystemen te ontwerpen, te installeren, te onderhouden en te certificeren. Voor elk pand geldt een risico van inbraak, vandalisme of brand. Het risico op een gebeurtenis kan worden verminderd door het treffen van de juiste beveiligingsmaatregelen. De door ons aangeboden inbraaksystemen zijn van zeer hoge kwaliteit en volledig naar de wensen van de klant te installeren. Tevens bestaat de mogelijkheid om zich aan te laten sluiten bij een centrale meldkamer. Deze zal bij calamiteiten op juiste wijze direct actie ondernemen.”

Telecom & Security Zeeland levert uiteraard ook telecommunicatieoplossingen voor het vaste en het mobiele net. Tevens zorgt men voor installatie, service en onderhoud van telecomsysteem.

TELECOM & SECURITY ZEELAND BV COMMUNICATIELAAN 25 TERNEUZEN TEL: 0115-649 990 FAX: 0115 - 616 451 E-MAIL: INFO@TS-ZLD.NL WWW.TS-ZLD.NL

Uitzendbureau de Pooter groeit stevig door A

XEL - In weerwil van de economische crisis is Uitzendbureau de Pooter in de afgelopen tijd flink gegroeid. De toenemende vraag van de klanten heeft ertoe geleid dat in een periode van twee jaar het aantal arbeidskrachten van De Pooter meer dan verdubbeld is, van 200 tot 450 medewerkers. Het betreffen zowel mensen met een tijdelijk- als vast dienstverband.

Door de snelle groei is Uitzendbureau de Pooter zelfs genomineerd voor de FD Gazellen Award voor het middenbedrijf van het Financieel Dagblad. Uitzendbureau de Pooter levert van oudsher logistieke-, technische- en productiemedewerkers voor diverse bedrijven in de kanaalzone. Het Axelse bedrijf is in de loop der jaren steeds meer tegemoetgekomen aan specifieke profielen zoals procesoperators, ICT-ers, vorkheftruckchauffeurs, laboranten, storingsmonteurs, logistieke, en administratieve medewerkers. Naast uitzend- en detacheringwerk verzorgt de Pooter eveneens de loonadministratie voor verschillende bedrijven. De klanten zijn met name afkomstig uit de chemische industrie,bouw,horeca en MKB.De dienstverlening varieert van het leveren van flexwerkers en vakantiekrachten tot het bijhouden van de loonadministratie voor de klanten.,,Wij werken veelal voor de chemische- en overige industrie en leiden ook veel mensen op, bijvoorbeeld tot procesoperator, onderhoudsmonteur of Elektro en Instrumentatie monteur (E & I monteur).We leiden op tot MBO 4, zodanig dat onze mensen na verloop van tijd vaak in vaste dienst komen bij de opdrachtgevers. Meer dan vijftig mensen

volgen via ons een opleidingstraject”, aldus Tim de Pooter. Van oudsher zijn grote bedrijven als Dow enYara belangrijke opdrachtgevers van Uitzendbureau de Pooter.Via het Business Proces Service Center (BPSC) heeft het Axelse uitzendbureau in het afgelopen jaar veel extra administratieve arbeidskrachten geleverd aan Dow. ,,Sinds kort zijn wij ook hofleverancier van de customer service desk van BPSC.Voor het BPSC leveren we veel logistieke planners en administratieve medewerkers voor de afdeling ‘purchasing’, waar men de crediteurenadministratie voor Dow in heel Europa verzorgt.”

AANTREKKELIJK WERKGEVER Uitzendbureau De Pooter profileert zich als aantrekkelijk werkgever met goede salariëringen, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en ruime opleidingsmogelijkheden. Zo is de Axelse onderneming Erkend Leerbedrijf voor deVapro waarbij men (potentiële) werknemers via het ROC opleidingen kan aanbieden tot procesoperator MBO 4. De Pooter wordt ook door Kenteq erkend als leerbedrijf. Dit kenniscentrum voor technisch vakmanschap bevordert de loopbaan van vakmensen in de metaal, elektro- en installatietechniek. Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid zijn de speerpunten van beleid van Uitzendbureau de Pooter.Veiligheid op de werkvloer is een hoge prioriteit, zowel voor De Pooter als voor haar klanten. Het technisch personeel dat te werk gesteld wordt in de industrie of de bouw beschikt standaard over de benodigde certificaten en diploma’s. ,,We worden jaarlijks door Bureau Veritas gecontroleerd voor het VCU certificaat (Veiligheids

• Tim de Pooter: ,,Wij proberen mensen perspectief te bieden met goede arbeidsovereenkomsten en -opleidingsmogelijkheden.” Checklist Uitzendbureaus), hetgeen als keurmerk gezien kan worden voor het voeren van een correct beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu. We onderscheiden ons door een heel direct contact met klanten en medewerkers. We proberen jongeren te interesseren voor techniek om de (toekomstige) uitstroom op te vangen. Het (dreigende) tekort op de arbeidsmarkt veroorzaakt een rem op de economische groei.Wij proberen mensen perspectief te bieden met het aanbieden van goede arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en vol-

doende opleidingsmogelijkheden”, aldus Tim de Pooter, die de derde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt. Zijn grootvader, net als zijn vader Ko de Pooter genaamd, startte in 1951 met een eigen bedrijf. In de beginjaren was De Pooter voornamelijk actief in laag-

geschoolde havengerelateerde logistieke functies en loonwerk; zwaar werk zoals schepen laden en lossen en agrarische werkzaamheden. Anno 2010 levert De Pooter een breed scala medewerkers van diverse niveaus voor verschillende branches. NOORDSTRAAT 6 AXEL TEL: 0115-562230 FAX: 0115-564064 E-MAIL: INFO@DEPOOTER.NL WWW.DEPOOTER.NL


verkeer >>

25

Sluiskiltunnel: wachten hoeft niet meer M

et gemiddeld 23 openingen en opgeteld een stremming van ruim vijf uur per etmaal vormt de brug over het kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil al jaren het grootste knelpunt in het Zeeuws-Vlaamse verkeer. Het oponthoud confronteert het bedrijfsleven met een fikse schadepost. Maar aan het wachten komt een eind. In 2014 ligt er, na een jarenlange aanloop, eindelijk een tunnel. Kosten zo’n 275 miljoen. ‘Maar een zeer verantwoorde investering’, zegt directeur Tin Buis van de BV Kanaalkruising Sluiskil (KKS). Niemand die dat tegenspreekt.

door Peter Oggel TERNEUZEN - Corina Velleman is officemanager bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (KKS), in opdracht van de provincie Zeeland verantwoordelijk voor de bouw van een tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen. Ze woont op Zuid-Beveland, het KKS-kantoor staat aan Hughersluys in Terneuzen. Voor haar dagelijkse pendel leidt de weg via de N62 eigenlijk over de kanaalbrug bij Sluiskil. Maar van die route heeft Corina al snel haar bekomst. Want brug open, en dat gebeurt nog wel eens, dat kost toch al gauw een minuut of twintig. Dus buigt ze direct na de Westerscheldetunnel rechtsaf om via het Terneuzense sluizencomplex naar haar werk te slalommen. Corina’s verhaal is illustratief voor de brugverbinding over het kanaal Gent-Terneuzen. Voor de (zee)scheepvaart is het kanaal een drukbevaren internationale hoofdtransportas, voor het wegverkeer is de brug schakel in de belangrijke oost-westverbinding N61, en daarmee ook tussen de industriegebieden aan weerszijden van het kanaal. Maar de brug is sinds decennia vooral synoniem aan wachten. De verbinding vormt één van de grootste obstakels in de infrastructuur in Zeeland, met consequenties van ongewenst sluipverkeer en van economische schade. De stremming, ruim vijf uur dagelijks, kost het bedrijfsleven -wegverkeer én scheepvaart- veel geld. Op jaarbasis gaat dat om ettelijke miljoenen. Niet zonder reden derhalve lobbyen werkgeversorganisaties, regionale en provinciale bestuurders al sinds begin jaren negentig voor de aanleg van een tunnel ter vervanging van de brug. “Dit obstakel in het industriegebied Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen blijft een forse belemmering voor de economie van deze streek,” is in oktober 2006 de kern van een pleidooi van de werkgeversvereniging BZW aan de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het is op dat moment een herhaling van zetten: al een jaar of drie ligt er een startnotitie Kanaalkruising Sluiskil.

Lelybrug Even een stukje geschiedenis. Tot in de tweede helft van de jaren zestig vormt de ir. Lelybrug (1908) de doorgaande verbinding over het kanaal.

Lange wachtrijen voor de sluis zijn straks verleden tijd. Het verkeer zigzagt door het dorp Sluiskil. Met de verbreding van het kanaal komt even verder een nieuwe brug. Hoger en breder, naar de economische maatstaven van de jaren zeventig. Niet voor de eeuwigheid dus, want de brug blijkt bij voortschrijdend inzicht niet te voldoen om de groei van het verkeer over weg en water bij te houden. Maar de lobby om een tunnel, met de werkgevers voorop, verloopt uiterst moeizaam. Dat komt: ‘Den Haag’ vindt die Sluiskiltunnel helemaal zo belangrijk niet als onderdeel van de regionale N61. Want: er zijn op rijkswe-

huidige planning de eerste auto door de Sluiskiltunnel. Buis is directeur van de besloten vennootschap Kanaalkruising Sluiskil, in juli 2009 als projectorganisatie opgericht om de tunnel te realiseren. Buis is Noordhollander van oorsprong, maar eigenlijk ook Zeeuw. Zijn naam staat gebeiteld in prestigieuze Zeeuwse projecten. Oesterdam, Philipsdam, Stormvloedkering, Walradarketen Westerschelde en, laatstelijk, de Westerscheldetunnel. Aan die tunnel is eigenlijk de bouw van de Sluiskiltunnel te danken. Officieel in mei 2009 draagt het Rijk de Westerscheldetunnel over

Fietsers keuvelen als ze weer eens moeten wachten. gen elders in het land wel nijpender verkeersproblemen. Niettemin, in november 1996 belooft de toenmalige Zeeuwse gedeputeerde Jaap Hennekeij een gehoor van enkele honderden Zeeuws-Vlaamse ondernemers en bestuurders: “Die verbinding komt er gewoon.” Het is even wachten geweest, maar Hennekeij haalt dan toch zijn gelijk. Eind 2014 om precies te zijn. Want dan, zegt Tin Buis, rijdt volgens de

Foto: duofoto

Foto: duofoto

aan provincie Zeeland. De transactie opent in meerder opzicht de weg voor de kanaaltunnel. De financiering, natuurlijk. Maar essentiëler wellicht is dat niet het Rijk maar de provincie Zeeland opdrachtgever wordt. Want: de tunnel krijgt een opwaardering als knelpunt in de provinciale noord-zuidroute N62, zeg maar: de verbinding tussen A58 (Goes) en Expressweg (Zelzate). Bijkomstig voordeel: behalve de bouw van de tunnel

gaat ook het wegenstelsel in Zeeuws-Vlaanderen volledig op de schop. Tussen Westerscheldetunnel en Belgische grens wordt de N62 verdubbeld. En datzelfde geldt ook (delen van) de N61, de passage van De Braakman uitgezonderd. Dat betekent vierbaanswegen op belangrijke, doorgaande routes. De Sluiskiltunnel kost 275 miljoen euro. “Prijspeil 2008”, waarschuwt Buis voor inflatie en indexering. Ruim de helft komt van het Rijk, Vlaanderen betaalt zo’n 24 miljoen, havenschap Zeeland Seaports en gemeente Terneuzen doen eveneens een (bescheiden) bijdrage in de pot en het restant, een dikke 100 miljoen, komt van de provincie. En dat geld komt weer uit de tolinkomsten van de Westerscheldetunnel. Waarmee de cirkel rond is. ”Een verantwoorde investering,” zegt Buis met gevoel voor understatement. Met ingang van dit jaar heeft hij de NV Westerscheldetunnel verruild voor de projectorganisatie KKS. Opdrachtgever en toezichthouder provincie Zeeland, maar KKS is welbewust BV. “Om`, geeft Buis aan, “enige afstand te behouden tot het politieke en bestuurlijke apparaat. En ook om slagvaardig te kunnen opereren.” Een nieuwe klus dus, bijna op de scheidslijn van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat weerhoudt Tin Buis geenszins van nieuwe uitdagingen. Want zo omschrijft hij de Sluiskiltunnel. Weliswaar met een lengte van ruim een kilometer niet zo omvangrijk als de 6,6 van de Westerscheldetunnel, maar toch: “Het is een keuze voor dynamiek. Een tunnel bouwen is toch heel anders dan er een exploiteren. En ja, ik doe graag dingen die zichtbaar zijn in het landschap.” Inmiddels heeft hij een organisatie neergezet die in sneltreinvaart is gegroeid van drie naar 37 medewerkers. Dat is nodig ook, zegt Buis, want de komende jaren is veel werk te verzetten. Op korte termijn, uiterlijk medio oktober, moet er een definitieve keuze worden gemaakt voor de aanne-

merscombinatie. Op basis van een zogeheten concurrentiegerichte dialoog toonden oorspronkelijk zes combinaties uit binnen- en buitenland belangstelling. Inmiddels resteren er nog twee. Uiterlijk 14 september moet beider inschrijving op tafel liggen, inclusief aannemingssom en kosten voor 35 jaar onderhoud. Buis: “Beide zijn volledig in beeld. De keuze wordt uiteindelijk gemaakt voor de economisch meest voordelige inschrijving.” Tweede helft 2011 moet volgens planning de eerste spade de grond in. Dan moeten wel alle voorbereidende werkzaamheden, inclusief procedures zijn afgerond. Dat geldt onder meer voor het archeologisch onderzoek en de grondverwerving. Buis is een geduldig mens. “Ik heb geen moeite met langjarige projecten. Een tunnel ligt er niet zomaar, daar gaan diepgravende studies aan vooraf. Er zijn zoveel factoren, afwegingen en procedures. Dit soort processen heeft nu eenmaal tijd nodig.” In navolging van grote broer Westerscheldetunnel wordt ook de nieuwe kanaalverbinding (de bestaande brug blijft overigens intact voor goederentrein, plaatselijk- en langzaam verkeer) een geboorde tunnel. Buis: “Een economische afweging, maar niet alleen dat. Een boortunnel levert technisch minder risico’s op en is minder verstorend op de directe omgeving en voor de scheepvaart. Bovendien hebben we natuurlijk ook rekening te houden met Belgische toekomstplannen voor een nieuwe zeesluis en verdieping van het kanaal.” Voor het nieuwe tunneltracé geldt een prognose van zo’n 20.000 voertuigen per dag in 2023. Zie ook: www.sluiskiltunnel.nl


Freespaneel is specialist bij uitstek voor inrichting bedrijfswagens K

OEWACHT – Freespaneel, gevestigd aan de Berlaerestraat 8 te Koewacht, is specialist bij uitstek voor inrichting van bedrijfswagens. Er wordt pasklare bekleding gemaakt voor bedrijfsauto’s. Kwaliteit, maatwerk, service en zeer concurrerende prijzen zijn de pijlers waarop het bedrijf is gegrondvest.

Voor een grote diversiteit aan ongeveer 150 type bedrijfsvoertuigen levert de onderneming uit voorraad gefreesde panelen: Bedrijfswagenvloeren, -zijwanden, -deurpanelen, -wielkastbekleding, -kastensystemen, -dubbele vloer ladesystemen. Frans Martens en zijn compagnon Jan Langelaan zijn in 1991 van start gegaan met Freespaneel.Doelstelling van het eerste uur was het vervaardigen van CNC gefreesde panelen voor de meubelindustrie, maar al gauw legde men zich volledig toe op het produceren en leveren van gefreesde panelen ten behoeve van bedrijfswagens. Met hun geavanceerde techniek was Freespaneel zeer onderscheidend in de markt. Het bedrijf maakte dan ook een vliegende start. ,,Voor ons was een grote plus dat wij in de beginjaren als eerste bedrijf in Nederland met CNC bewerking computergestuurde producten konden maken voor bedrijfswagens, terwijl het bij de concurrentie nog allemaal handwerk was. We hebben veel geïnvesteerd in machines, inmiddels de derde generatie. Omwille van de technologische vooruitgang hebben we namelijk steeds modernere machines gekocht. Zo heb je grotere mogelijkheden om de

markt te bedienen. We beschikken over zware industriële machines van Duitse makelij die zeer stabiel zijn en dus meer mogelijkheden hebben dan de goedkopere merken uit het verre Oosten of Italië.Wij kunnen bijvoorbeeld in de contouren producten zowel aan de boven- als onderkant bewerken. Dat komt de passing zeer ten goede”, aldus Frans Martens. Het aan de Belgische grens gelegen Freespaneel bedient zowel de Nederlandse als Vlaamse markt, in een verhouding van fifty-fifty.

MERCEDES BENZ Freespaneel levert haar producten rechtstreeks aan een aantal merkdealers zoals al bijna twintig jaar aanVan Oeveren, Mercedes Benz dealer voor Zeeland. Daarnaast mikt het Koewachtse bedrijf in toenemende mate op met name (grotere) bouwbedrijven en kleine zelfstandigen. Door hun bedrijfswageninrichting rechtstreeks bij Freespaneel te betrekken, zijn er voor deze doelgroep diverse voordelen, met dien verstande dat er immer rekening wordt gehouden met de belangen van de (merk)dealers die al vaste klant zijn bij de Koewachtse onderneming: Van Oeveren Terneuzen en Goes, Opel Kerckhaert Terneuzen, Groosman Renault Sas van Gent, VW Poppe Goes, Garage Hofman Vlissingen, en een tiental universele autobedrijven. Enerzijds zijn de bedrijfswageninrichtingen van Freespaneel van topkwaliteit en anderzijds blijven de kosten van deze pasklare bekledingen binnen de perken. ,,In de beginjaren lagen de orders voor het opscheppen. Hoewel er vanaf

1998 veel concurrenten bijgekomen zijn, is de grote omslag pas gekomen sinds de financiële- en economische crisis anno 2008. De nieuwbouw heeft flink pas op de plaats moeten maken, waardoor ook onze branche zwaar getroffen is. Ondernemers blijven veelal een jaartje langer met hun bedrijfswagen rijden wegens de teruggelopen omzet. Door het blikveld te verruimen hopen we ons weer te herstellen”, aldus Frans Martens.

FREESPANEEL BV BERLAERSSTRAAT 8, KOEWACHT TEL: 0114-361988, FAX: 0114-362294 E-MAIL: INFO@FREESPANEEL.NL, WWW.FREESPANEEL.NL

Kort Zierikzee opent wasstraat "

A

ls je om en nabij de 35 tot 40 auto’s per week in je werkplaats krijgt die allemaal twee maal gewassen moeten worden – voor en na schadeherstel – dan mag je bijna spreken van een dagtaak als dat met de hand moet gebeuren. Met de komst van een eigen wasstraat is dan ook een fikse efficiencyslag gerealiseerd. Om nog maar te zwijgen van het totaalpakket wat wij onze klanten vandaag de dag aan kunnen bieden. " Erik-Jan Kort steekt zijn enthousiasme alvast niet onder stoelen of banken. Hij is alweer de derde generatie van dit familiebedrijf dat terugvoert tot maar liefst 1963. “In die jaren zijn heel wat veranderingen doorgevoerd, maar aan de kwaliteit is nimmer getornd. Tot op de dag van vandaag staan we te boek als een innovatief autoschadeherstelbedrijf. En dat houdt heel wat meer in dan het vakkundig (onzichtbaar) wegwerken van blikschade. Niet verwonderlijk dus dat naast particulieren, zowel alle verzekeringsmaatschappijen als een aantal leasemaatschappijen en regionale dealerbedrijven tot onze klantenkring behoren.”

SAMENWERKINGSVERBAND “Om die kwaliteit te allen tijde te waarborgen – en daar waar mogelijk zelfs naar een nog hoger plan te stuwen – zijn we destijds bewust toegetreden tot ‘Autoschadeteam’.We spreken hier over een samenwerkingsverband van inmiddels twaalf autoschadeherstelbedrijven in de regio Zuidwest Nederland. Stuk voor stuk zagen – en zien – zij de toege-

voegde waarde van samenwerking zitten. En inmiddels is het eerste decennium een feit. Autoschadeteam bestaat tien jaar!”

VOOR DE MUZIEK UITLOPEN

“ I n n ove re n d bezig zijn en proberen altijd voor de muziek uit te lopen; dat is ons gezamenlijk streven. Daarom ook wordt er fors g e ï nve s t e e rd in scholing. Het personeel is hierdoor altijd adequaat en up-to-date opgeleid en internationale brancheontwikkelingen zien in Nederland veelvuldig bij ons als eerste het daglicht. Zo is Autoschadeteam in ons land bijvoorbeeld de eerste keten die een certificatie in de wacht heeft gesleept voor de nieuwe functie van ‘autoschadetechnicus’.”

PASKLARE OPLOSSING “Hierdoor kun je je zichtbaar onderscheiden in de markt,” besluit Kort.

“Wat dat betreft past onze nieuwe wasstraat – die nog deze maand open gaat – natuurlijk prima in dat plaatje. En nu we hier toch zo’n mooi (extra) gebouw neergezet hebben, zou het natuurlijk wel erg zonde zijn er alleen intern gebruik van te maken. Daarom is de wasstraat ook voor publiek toegankelijk.Wij willen onze klanten nu eenmaal zoveel mogelijk uit handen nemen en een pasklare oplossing bieden!”

BANNINKLAAN 8, 4301 NN ZIERIKZEE 0111-413551, FAX 0111-413255 INFO@KORTAUTOSCHADE.NL, WWW.AUTOSCHADETEAM.NL TEL.


winkeliers >>

27

Sas van Gent krijgt nieuwe impulsen D

e ondernemersvereniging Sas* is er alles aan gelegen om Sas van Gent nieuw leven in te blazen. Meer dan ooit wordt het vizier op onze Zuiderburen gericht bij het promoten van het woonklimaat in Sas van Gent. Er is zelfs een speciale website in de lucht ten behoeve van het Vlaamse achterland: www.woneninsasvangent.be. door Henk van de Voorde SAS VAN GENT - ,,Het is een pilot die uit kan groeien tot een groter geheel, zodanig dat de woningmarkt in heel Zeeuws-Vlaanderen zich kan focussen op Vlaanderen”, aldus voorzitter Jan Vinke van de ondernemersvereniging Sas*. Met nieuw elan uit het Vlaamse achterland hoopt de ondernemerskoepel de leefbaarheid en tegelijkertijd de bedrijvigheid in de historische grensplaats op te vijzelen. ,,Als de stad nieuwe impulsen krijgt wordt het ook aantrekkelijker om nieuwe winkels te openen. Wellicht zitten er tussen de nieuwe bewoners ook ondernemende mensen die een eigen bedrijf willen opstarten. Samen met Vitaal Sas en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn we aan het onderzoeken hoe het straatbeeld aantrekkelijker kan worden in Sas van Gent. Niks is onaantrekkelijker dan leegstaande panden in een winkelstraat. Sommige lege etalages worden tijdelijk ingevuld met exposities. De winkelpanden worden opgeknapt en komen er weer fris bij te staan. We richten ons op flaneren en winkelen. Mensen wandelen graag en Sas van Gent herbergt heel veel leuke plekjes. In samenspraak met de Heemkundige Kring Sas van Gent wordt de koers verlegd en richten we ons veel meer op wandelen in onze stad”, verklaart Jan Vinke, in het dagelijks leven directeur-eigenaar van Recht door Zee, een florerend bedrijf in visuele communicatie. Onder de naam ‘De renaissance van Sas van Gent’ is een plan door Woongoed ontwikkeld dat inspeelt op de krimp en dalende bevolking in Sas van Gent. Het plan voorziet onder andere in een monumentale renovatie van de oudste 41 sociale huurwoningen in de Vredestraat. Het vormt de start van een reeks projecten in deze krimpgemeente die inzetten op minder woningen met meer kwaliteit, verbetering van de openbare ruimte, een bloeiend verenigingsleven en het zichtbaar maken van de rijke geschiedenis van Sas van Gent. Zo is er een project in gang gezet om de vestingwerken weer herkenbaar te maken. ,,Sas van Gent is van origine een industriestad. Met de komst van de sui-

De nostalgische haven van Sas van Gent.

Foto: Henk van de Voorde keurd. Dat geldt ook voor de uitvoering van het gebouw en de buitenruimte. De plannen zijn inmiddels gepresenteerd aan de omwonenden, Vitaal Sas, de Stadsraad en de gemeenteraad. De architect heeft opdracht gekregen voor het maken van een definitief ontwerp. Als het volgens planning verloopt wordt alles dit jaar nog bouwrijp gemaakt.

kerfabrieken is hier de industrialisatie van Zeeland begonnen. Daar was ruimte voor nodig waardoor de historische vestingwerken grotendeels werden afgebroken. Daarom is het een goede zet dat het Industrieel Museum Zeeland op initiatief van de gemeente Terneuzen in 1 van de suikerloodsen komt.”

Sociaal-Maatschappelijk hart De gemeente Terneuzen wil samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een sociaal-maatschappelijk hart creëren in het gebied aan de Canadalaan in Sas van Gent. De locatie van het multifunctioneel centrum ligt in het hart van Sas van Gent op de grens van oude vestingwerken. Vanuit het centrum is er een duidelijke route naar het nieuwe complex. Deze route eindigt in het centrale hart van het multifunctionele gebouw. Dit hart beslaat meerdere verdiepingen en er grenzen verschillende functies aan. Hier kunnen toekomstige gebruikers en bezoekers elkaar zien en ontmoeten. Nu zijn accommodaties zoals scholen, cultureel centrum en sportvoorzieningen nog verspreid over de kern en onderhevig aan achteruitgang. Aan de Canadalaan zullen functies op gebied van wonen, zorg, welzijn, sport en onder-

www.sasvangent.nl

Ontdek

Sas van Gent WonenWerkenBelevenWonenWerkenBeleven

Jan Vinke: ‘Nieuwe impulsen, meer winkels.’ wijs gecombineerd worden. Zo wordt het straks de nieuwe huisvesting voor een brede school, peuterspeelzaal, kinderopvang, jeugdhonk, verschillende sportverenigingen en een bibliotheek. Daarnaast zal de ouderenzorg in het gebouw vertegenwoordigd zijn evenals GGD Zeeland en het sociaal cultureel werk (wat op dit moment in De Speije en De Roselaer zit). Het multifunctioneel centrum krijgt één centrale toegang en

Foto: duofoto

functioneert daarmee ook als één geheel. De scholen krijgen ook een ingang aan de achterzijde van het complex. Naast het multifunctioneel centrum worden 23 seniorenappartementen gebouwd met daarbij een zorginfrastructuur voor de Stichting Ouderen Kanaalzone (SOKA). Inmiddels is er overeenstemming tussen de participanten over het programma. De functies, de gewenste ruimtes en de ligging van het gebouw zijn goedge-

Upgrading De ontwikkelingen komen heel Sas van Gent ten goede. Stimulering van het woon- en werkklimaat zorgt voor een upgrading van het winkelbestand en de voorzieningen. Zo wordt er ook nieuw leven in Sas van Gent als koopstad geblazen. ,,De ondernemersvereniging Sas* is een actieve club met ongeveer 65 leden, waaronder verrassend veel starters; variërend van een internetbedrijf tot kleine winkeltjes. De vereniging behartigt de belangen van de ondernemers in Sas van Gent zo optimaal mogelijk en participeert samen met de gemeente in het overkoepelende Vitaal Sas. Deze stichting heeft als doelstelling om de kern Sas van Gent zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met name via een florerend woon- en werkklimaat. We organiseren regelmatig bedrijfsbezoeken zoals naar het kassencomplex bij Westdorpe”, vertelt Jan Vinke.


<< netwerken

28

Zeeland: groeiende arbeidsparticipatie I

NG Economisch Bureau verwacht in 2010 een stijging van de werkloosheid in alle provincies. Maar: in 2011 daalt de werkloosheid in een aantal provincies, al is deze daling door het trage economische herstel in de meeste provincies zeer minimaal. Zeeland vormt hierop een uitzondering. door Ron Gregoor MIDDELBURG - In Zeeland leidt vergrijzing tot een afname van de beroepsbevolking en extra vraag naar zorgpersoneel. In 2010 wordt een werkloosheid verwacht van 4,2%. In 2011 4,3%. Sinds 2001 is de Zeeuwse beroepsbevolking met 17.000 personen gegroeid. Dit is ruim 11% en veel hoger dan in de rest van Nederland. Belangrijkste oorzaken zijn het toenemend

aantal vrouwen dat is gaan werken, afschaffing van de VUT en verandering van de wetgeving t.a.v. arbeidsongeschiktheid. Toch is de werkloosheid en het aantal werkzoekenden zonder werk fors lager dan in de rest van Nederland. Een ander fenomeen is dat steeds meer actieve ouderen zich in de provincie gaan vestigen of een tweede woning verwerven. Dit levert extra inkomsten op (bijvoorbeeld. in de detailhandel, recreatie, horeca) en extra uitgaven (m.n. gezondheids-

zorg). Zeeuws-Vlaanderen herstelt voornamelijk door de export van producten uit de chemische industrie. Drie grote (kapitaalsintensieve) bedrijven zorgen daarvoor. Dat maakt de groei kwetsbaar. De voorziene groei in 2011 is dan ook fors lager. In de rest van Zeeland is het toerisme de motor van de groei, die vooral voor rekening van het toenemend binnenlands toerisme komt. Hoewel de zomerperiode de piek is voor toerisme, komen gedurende het jaar steeds meer dagjesmensen en weekendgasten naar deze provincie. De koude en vooral natte zomermaanden zorgen ervoor dat potentiële vakantiegangers tweemaal nadenken voordat zij hun vakantie in 2011 in Zeeland

boeken. Groningen is volgend jaar niet langer de provincie met de hoogste werkloosheid, zo voorspelt het ING Economisch Bureau. De werkloosheid blijft wel hoger dan gemiddeld, maar vanaf 2011 is de provincie geen koploper meer. Flevoland neemt die positie dan in. Het economisch bureau verwacht dat in 2010 de werkloosheid vergeleken bij 2009 nog toeneemt in alle provincies. Vooral in Flevoland komt die met 7,7 procent veel hoger uit dan vorig jaar toen daar 5,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Door het trage economisch herstel daalt de werkloosheid volgend jaar in de meeste provincies nauwelijks, verwachten de economen van ING. Uit-

zondering vormen de noordelijke provincies. In het noorden, Zeeland en Limburg leidt vergrijzing tot een afname van de beroepsbevolking en extra vraag naar zorgpersoneel. Het verschil tussen koploper Groningen met de andere provincies wordt elk jaar kleiner, aldus ING. In vergelijking met de rest van Nederland was de stijging van de werkloosheid in Groningen vorig jaar al relatief laag. Dit jaar scoort de provincie met een werkloosheidspercentage van naar verwachting 7,2 procent nog wel het hoogst, denkt het economisch bureau van ING. Maar het verwacht in 2011 bovengemiddeld economisch herstel. Daardoor neemt de vraag naar arbeid toe.

Nieuw event Junior Kamer Walcheren D

e Junior Kamer Walcheren is momenteel druk doende met de voorbereidingen en organisatie van een nieuw spectaculair evenement, genaamd JKW Event for Pink Ribbon, dat in de plaats komt van de JKW-Veiling die vijf keer in successie werd georganiseerd. JKW hoopt met dit nieuwe fundraise evenement, de spectaculaire opbrengst van de JKW veilingen (gemiddeld per evenement 42.500 euro) te overtreffen? Het nieuwe event wordt gehouden op vrijdag 12 november. door Henk van de Voorde vlissingen - ,,Dit evenement is ter vervanging van de JKW veiling. Daar zijn we mee gestopt. We willen proberen iedere vijf jaar met een nieuw evenement te komen om zo uitdagend en boeiend te blijven. Uiteraard in het kader van learning by doing”, aldus voorzitter Machteld van der Slot van de JKW Pink Ribbon-commissie. Waarom Pink Ribbon? ,,1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Ieder jaar krijgen in Nederland zo’n 13.000 vrouwen en 100 mannen te horen dat ze borstkanker hebben. Velen maken het van dichtbij mee. Borstkanker kan ons dus allemaal raken. De opbrengst van een evenement als het onze, gebruikt Pink Ribbon voor het ondersteunen van onderzoeken die erop gericht zijn de kans op het krijgen van borstkanker te verkleinen en borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Ook gebruikt de stichting dit geld voor het verbeteren van de zorg voor borstkankerpatiënten en hun naasten.” Wat houdt het JKW Event in? ,,Op een unieke locatie in Vlissingen, de zware plaatwerkerij, organiseren we een verrassende en spectaculaire avond met onder andere de volgende ingrediënten: Een uniek interactief en informatief cabaret in combinatie met Pink Ribbon. Een afterparty met een spectaculair feest vol verrassingen. Netwerken onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes. Een Pink walking diner voor onze VIP gasten. Een

Van links naar rechts: Remco Bron, Eric Giesbertz, Dennis de Nooijer, Anniek Risseeuw, Machteld van der Slot, Joris Jobse, Joyce van den Boom en Jeroen Botty. roze rad van Fortuin, iedere toegangskaart geeft kans op unieke prijzen, zoals reizen, kunststukken, bijzondere uitjes, vergelijkbaar met de kavels op de JKW veiling. Aandacht voor ludieke, creatieve en lucratieve initiatieven van organisaties die geld inzamelen voor Pink Ribbon. We vragen deelnemende organisaties zelf iets origineels te bedenken waar ze geld mee kunnen inzamelen. Op de avond zelf krijgen zij tijd om dit bedrag aan te bieden aan het goede doel, maar ook om hun actie toe te lichten. Voor de VIP sponsoren bieden we zelfs de mogelijkheid de actie te laten filmen en die film wordt dan ook getoond op de fundraise op 12 november. Je kunt denken aan auto’s wassen voor het goede doel, maar ook een actie in de bedrijfskantine, maar dat laten we aan de creativiteit van de mensen bij die

bedrijven over. Het mag dus ludiek, origineel, maar ook lucratief zijn, maakt niet uit. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een fantastische roze wolk vol mogelijkheden voor het goede doel, door zakelijk Zeeland mogelijk gemaakt.”

Ondernemende jonge mensen Machteld van der Slot is al ruim tien jaar lid van de Junior Kamer Walcheren, een club van 25 ondernemende mensen tot veertig jaar. Met spraakmakende netwerkevenementen wordt op treffende wijze recht gedaan aan ‘Learning by doing’, het wereldwijde JK-credo. Machteld is in het dagelijks leven werkzaam bij SKF Asset Management Services als consultant. Advisering van bedrijven bij het opzetten, onderhouden en verbeteren van hun managementsysteem, te den-

ken aan Kwaliteit, Milieu, (Voedsel)Veiligheid. De overige leden van de JKW Pink Ribbon-commissie zijn: Joyce van den Boom (accountancy bij Schipper OAZ), Anniek Risseeuw (leidinggevende bij een kinderopvangorganisatie), Joris Jobse (makelaar, Kuub Makelaars), Eric Giesbertz (private banker, Rabobank), Jeroen Botty (locatiemanager, Zeelandhallen) en Remco Bron (ICT consultancy, So Many Thoughts). Verder is Dennis de Nooijer (JVOZ) als oud-lid van de Junior Kamer Walcheren betrokken bij het nieuwe evenement, zowel ter ondersteuning als voor de gezelligheid. In de JKW Pink Ribbon commissie komt het Junior Kamer-motto ‘Learning by doing’ onder meer tot uiting in de zin van kennismaken met en ervaringen opdoen in een andere tak

van sport dan je dagelijkse werkzaamheden. Iemand zonder commerciële ervaring bijvoorbeeld verwerft in het kader van het nieuwe evenement sponsors en kavels, of iemand zonder financiële achtergrond fungeert als penningmeester. Uiteraard is de achterliggende gedachte dat de in de Kamer vertegenwoordigde disciplines ondersteunend zijn. Ieder jaar wordt de JKW-commissie ‘ververst’ met nieuwkomers. De nieuwe mensen hebben andere inzichten en ideeën. Uiteraard is een goede mix van mensen met en zonder ervaring met dit soort grote evenementen een must. Kennis wordt overgedragen en gedeeld en de nieuwelingen zorgen ieder jaar voor een frisse inbreng. Kaarten kunnen besteld worden via www.jkwevent.nl of info@jkwevent.nl


contacta >>

D

e organisatie van Contacta.nl is de afgelopen maanden flink veranderd. Na de herpositionering van Zeelandhallen Goes tot new business leverancier heeft moedermaatschappij Libéma overeenstemming bereikt met LMG reclame & multimedia om de komende drie jaar de organisatie van dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen te exploiteren.

29

Contacta.nl 2010 in volle vaart vooruit

door Loes van der Hoeven GOES - De wijzigingen omvatten een vernieuwende aanpak van onder meer de sales, marketing en facilitaire diensten van Contacta.nl. Deze ‘frisse wind’ biedt de organisatie veel voordelen. Zo beschikken zowel Zeelandhallen Goes als LMG over een enorm netwerk dat zich veel verder uitstrekt dan alleen de provinciegrenzen. Naast Zeeland zijn vertegenwoordigers uit Vlaanderen, West-Brabant en Zuid-Holland van harte welkom. Full service reclamebureau LMG met 24 medewerkers en vestigingen in Goes, Roosendaal en Leiden is geen onbekende voor Zeelandhallen Goes. In 2008, 2009 en 2010 zorgde het bedrijf van directeur/eigenaar Perry Kentin al voor de grafische vormgeving en ondersteuning op het gebied van communicatie voor diverse titels van de beursorganisator. Frank de Bot en Monika Kloet blijven vanuit Zeelandhallen Goes betrokken bij de organisatie van Contacta.nl en zullen mede als aanspreekpunt dienen voor standhouders. Perry Kentin: “Dankzij de veelzijdige new media disciplines die LMG in huis heeft, kunnen wij standhouders veel meer bieden dan voorheen. Het deelnamehandboek bijvoorbeeld, is digitaal verkrijgbaar en zowel exposanten als bezoekers kunnen zich via de website registreren om hun match te realiseren. Tevens zijn er allerlei mogelijkheden voor speciale wensen van de exposanten. Die bespreken onze Contacta.nl specialisten en ambassadeurs graag met hen. Zij beschikken allen over de nodige beurservaring én over een uitgebreid netwerk. Monika Kloet is het aanspreekpunt voor sales en support. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0113 22 10 20. Ook al zijn de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd, toch adviseren wij op tijd te reserveren.” Contacta.nl 2010 biedt echter meer dan alleen standruimte. Exposanten kunnen zich ook presenteren in de vorm van bijvoorbeeld vlaggen en spandoeken langs de aanrijroute of beplakking op deuren, wanden en ramen. Heeft u zelf ideeën of wilt u de mogelijkheden bespreken, neem dan contact op met LMG.

West-Brabantplein ”Op Contacta.nl kan niemand om het West-Brabantplein heen”, zegt Frank de Bot. “Het straalt gastvrijheid uit, ook qua kleur en materiaalge-

Arnold Vanderlijde in de ring met Perry Kentin. bruik. Op het centraal gelegen Hospitality en Netwerkplein, met zijn baren catering faciliteiten, overheerst onder andere de Brabantse huisstijlkleur rood. Daar omheen zijn de stands gegroepeerd. Er is ruimte voor eigen standbouw, maar tegen vastgestelde all-in prijzen kunnen exposanten ook gebruik maken van uniforme stands die herkenbaar zijn aan een ‘W’ als kroon van West-Brabant. Op het West-Brabantplein heeft de bvo NAC Breda een eigen geel-zwarte stand. NAC wil zich steeds meer profileren in het Zuidwest-Nederlandse en is druk doende haar circa 600 businessclubleden en hun relaties te enthousiasmeren voor beursdeelname. Bij voldoende belangstelling verkleint NAC de fysieke afstand tussen West-Brabant en Goes met het inzetten van pendelbussen tussen het voetbalstadion en de Zeelandhallen.”

beursgoeroe Han Leenhouts van Sales & Pepper en Kees Kuijlaars van Brave Decisions in de Zeelandhallen alles over de manier, waarop exposanten zich het beste kunnen profileren op

Foto: LMG een vakbeurs en hoe zij meer euro’s uit hun stand kunnen halen. Exposanten en hun standbemanning, relaties van mediapartner de Ondernemer en van de Business Club van NAC ont-

dekken tussen 14.30 en 17.00 uur hoe zij de juiste ‘klik’ met hun bezoekers kunnen krijgen en hoe ‘netwerken’ nu eigenlijk werkt. Vanzelfsprekend kunnen ondernemers de beide gastheren ook benaderen voor een masterclass of workshop binnen hun eigen bedrijf, maar de Contacta.nl masterclass is gratis, mits u zich voor 20 september inschrijft via www.contacta.nl of telefonisch via 0113 85 08 99. En wilt u dat de andere deelnemers u weten te vinden, breng dan minstens 50 visitekaartjes mee! Op die dag krijgt u tevens ruimschoots de gelegenheid, vragen te stellen aan de beursorganisatie. Op T woensdagochtend 3 november wordt het beursrestaurant ‘the place to be’ voor studenten en starters op de arbeidsmarkt, maar ook 45+-ers en uitstromers van het UWV ervaren tijdens speeddates hun kansen en mogelijkheden op de banenmarkt. De HZ en het ROC zullen die ochtend competentietesten verzorgen. Inspirerende Workshops met BN-ers Bekende Nederlanders verzorgen op 3 november in de zalen van Bowlland inspirerende gratis seminars. Ex-profboxer Arnold Vanderlyde legt onder de titel ‘Fighting for Success’ de link tussen topsport en het zakenleven. Tijdens ‘De wil om te winnen’ vertelt oud-topschaatser Hein Vergeer dat succes allerminst vanzelfsprekend is, maar dat je veel tegenslagen moet overwinnen om succesvol te kunnen worden. Op 4 november ten slotte, licht Jort Kelder op inspirerende wijze toe, hoe hij erin is geslaagd, veel meer te kunnen bieden dan alleen ‘Bij ons in de PC.’ ”Op het Thema Podium in de speciale ‘Duurzaam Ondernemen Hal’ kunnen ondernemers die duurzaam ondernemen in techniek, laten zien hoe zij dat doen. Een vakjury toetst de meest duurzame ondernemer en beloont die met de Contacta.nl 2010 award. Meldt u ook daarvoor snel aan, want vol=vol!”, aldus Perry Kentin. www.contacta.nl

Contacta.nl 2010: The sky is the limit LMG reclame & multimedia nieuwe organisator Contacta.nl Experts en ambassadeurs staan voor u klaar Onbegrensde mogelijkheden om uw bedrijf te profileren Grootste voetbal businessclub van Nederland scoort op het West-Brabantplein Gratis pendeldienst tussen NAC Breda stadion en Zeelandhallen

Masterclass beursprofilering Op 23 september 2010 vertellen

Beursprofilering loont! Mis de Masterclass op 23 september niet Ontmoet jong en ervaren toptalent tijdens speciale ochtendsessie op 3 november BN-ers bewandelen met u de loodzware weg naar de top

Frank de Bot.

Ding mee naar de Contacta.nl 2010 award op het Thema Podium in de ‘Duurzaam Ondernemen Hal’

Perry Kentin.


Van Lanschot Bankiers thuis in Zeeland D

rs. Rien de Bruine (38) is per 1 september 2010 de nieuwe directeur van Van Lanschot Bankiers in Goes. Als geboren en getogen Goesenaar weet Rien wat er speelt in de regio en beschikt hij over een uitgebreid netwerk, mede doordat hij jarenlang actief was in het eerste team van V.V. Kloetinge in de top van het amateurvoetbal. Rien de Bruine is ondertussen bijna vijftien jaar in het bankwezen actief en nu dan ook zakelijk gezien teruggekeerd naar zijn woonplaats Goes. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg was hij negen jaar werkzaam voor één van de grootbanken, waarna hij in juni 2005 de overstap naar Van Lanschot heeft gemaakt. Bij Van Lanschot is hij op de afdeling vastgoed advies en financieringen begonnen: vanuit Rotterdam was hij voor de afdeling corporate banking actief in de regio Zuidwest-Nederland. ,,Van Lanschot is een full-service private bank. We richten ons op vermogende particulieren met een belegbaar vermogen vanaf 250.000 euro en op de ondernemer en zijn onderneming.Voor deze doelgroepen excelleren we op het gebied van vermogensbeheer, vermogensstructurering en financiering. In het zakelijke segment ligt de focus van Van Lanschot op middelgrote bedrijven (vaak familiebedrijven) met een jaarlijkse omzet van minimaal vijf miljoen euro. Bij onze dienstverlening aan directeurengrootaandeelhouders is het privébelang

van de ondernemer net zo belangrijk als de onderneming an sich. De businessbankers vanVan Lanschot bekijken de onderneming dus ook sterk vanuit het perspectief van de ondernemer als privépersoon. Wij maken steeds een belangrijke afweging tussen het zakelijke en het persoonlijke belang van de ondernemer”, aldus Rien de Bruine.

BETROUWBAAR Van Lanschot heeft een heel solide en betrouwbaar profiel zoals onlangs ook is gebleken uit de EU-brede stresstest die werd gecoördineerd door het Committee of European Banking Supervisors, in samenwerking met de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank. De solide kapitaalsen liquiditeitsposities van Van Lanschot Bankiers vormden ruim twee maanden geleden ook de basis voor de herbevestiging van haar stable outlook Single A- creditrating door Standard & Poor’s. ,,We hebben op eigen kracht de kredietcrisis en de recessie doorstaan. Vertrouwen in een bank en betrouwbaarheid zijn cruciaal. Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland - dus geen dochter van een grootbank - met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Deze onafhankelijkheid biedt ons de mogelijkheid om de belangen van onze klanten centraal te stellen. Mede door de beperkte schaalgrootte kunnen we slagvaardig opereren, persoonlijke service aanbieden en maatwerkadvisering leveren. Met een dertigtal kantoren in het hele land (het hoofdkantoor is in Den Bosch) staat Van Lanschot altijd dicht-

• Rien de Bruine is de nieuwe directeur van Van Lanschot Bankiers in Goes bij de klant.Vanuit ons mooie pand in Goes, dat past bij ons imago, bedienen we de hele provincie Zeeland.We zien volop kansen voor Van Lanschot om in Zeeland verder te groeien. Als je Zeeland wilt bedienen dan moet je beslist ook lokaal vertegenwoordigd zijn, met bij voorkeur lokale medewerkers. Het is erg handig dat ons team letterlijk en figuurlijk de taal van de regio spreekt”, legt De Bruine uit. Hij is Wilbert Aarts opgevolgd die inmiddels commercieel regiodirecteur is van Zuidwest-Neder-

land. ,,Wilbert is minstens een dag per week terug in het Zeeuwse. Dat is voor

– foto: Fred Mewe ons alleen maar prettig; ook hij kent de markt zeer goed.”

VAN LANSCHOT BANKIERS NIEUWSTRAAT 2-6 GOES TEL: 0113-224343 WWW.VANLANSCHOT.NL

Duurzaam Ondernemen in Techniek

Dé netwerkbeurs van Zuid-West Nederland

2 t/m 4 november 2010 CONTACTA.NL is dé business-to-business beurs voor de regio Zuid-West Nederland.Het thema van dit jaar in ‘Duurzaam Ondernemen in Techniek’, een hot issue voor 2010. Ontmoet u graag potentiële klanten en blijft u graag op de hoogte van trends en internationaal zaken doen? Meld u dan aan als exposant.

Schrijf uw bedrijf of organisatie nu in via contacta.nl Zeelandhallen Goes is onderdeel van


ondernemen >>

31

Ondernemen vanuit de WAO

John Brummer heeft een handicap aan zijn arm en is afgekeurd. Toch is hij een eigen schoonmaakbedrijf begonnen.

E

en ruit betekende tien jaar geleden het einde van zijn loopbaan. Eigenaardig genoeg betekenen anno 2010 ruiten juist de start van een nieuwe carrière, dat van een ondernemer. John Brummer uit Rilland is onlangs vanuit een WAO-situatie een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf begonnen. door Dennis Rijsbergen RILLAND - Een avondje stappen wordt John Brummer ongeveer een decennium geleden bijna noodlottig. De dan 32-jarige scheepsbouwer valt door een glazen schuifpui. Een enorme scherf snijdt zowat alle pezen van zijn bovenarm af en - tot schrik van alle aanwezigen - een slagader. John bloedt bijna dood, maar overleeft de ongelukkige val. Het leven van de jonge metaalwerker op een scheepswerf verandert drastisch. “Ik heb twee jaar letterlijk thuis gezeten”, herinnert Brummer de zwarte periode uit zijn leven. “Ik kon helemaal niets meer met mijn arm doen.” Voor de rest van zijn leven zal Brummer de consequenties van dat ene avondje stappen met zich meedragen. Hij laat de enorme littekens zien. “In deze arm zit constant een dood gevoel. Je weet wel, zo’n gevoel als je te lang op je arm hebt geslapen. Bovendien

wordt deze arm sneller moe.” Brummer belandt in de WAO. Voor aanpakker Brummer is het een lijdensweg. “Natuurlijk heb je in het begin zoiets van: ‘Zo lekker thuis rustig aan doen.’ Maar al snel kwamen de muren op me af. Stilzitten is echt niets voor mij. En dan over het verlies aan inkomen maar niet te spreken. Bijna alles ging op aan mijn vaste lasten. Had ik vijftig euro per week over voor eten, boodschappen en kleding. Uitgaan met je maten is er dan nauwelijks nog bij. Je bent dan 32. Dat is allemaal moeilijk te accepteren op die leeftijd. Ik ben in tien jaar niet op vakantie geweest.” Een vriend met een schoonmaakbedrijf helpt hem af en toe aan wat schoonmaakwerk. Het doet Brummer goed. “Ik merkte dat het steeds beter ging. Ik wilde weer gaan werken. Maar er is blijkbaar geen enkele werkgever die een gehandicapte in dienst wil. Ondanks alle regelingen van de overheid die er zijn om een WAO’er in dienst te nemen.” Het idee borrelde op om voor zichzelf te beginnen. Schoonmaken ging goed en als zelfstandige kun je je eigen tijd indelen. Voor Brummer een must, want de ene dag gaat het beter met zijn arm dan de andere. Maar telkens stopte Brummer de gedachte aan een eigen zaak weer ver weg. “Je bent namelijk als de dood dat je je uit-

Ook voor bedrijven het juiste adres STOMERIJ VAN CAMPENHOUT

Hotel service www.stomerij-aquarette.nl Paul Krugerstraat 146 -148 Telefoon 0118 - 419165 Vlissingen

kering kwijtraakt. Het is al niet veel, maar helemaal niets is verschrikkelijk.”

Thuiszitten beu De veertig inmiddels gepasseerd is Brummer het thuiszitten echter helemaal beu. “De WAO heeft toch een negatieve bijsmaak. Veel mensen zien je als een nietsnut, als iemand die niet wil werken. Dat doet best pijn. Maar ja, mensen kunnen bij mij aan de buitenkant niet zien wat ik mankeer. Werken geeft me een voldaan gevoel, het gevoel dat je weer bij de maatschappij hoort.” En dus waagt Brummer enkele maanden geleden dan toch de sprong in het diepe. Hij ging op gesprek bij het UWV. Daar ging een wereld voor hem open. Het be-

Foto: Denvon Media

langrijkst: wie een eigen bedrijf start vanuit een uitkeringssituatie raakt niet meteen zijn uitkering kwijt. “Het UWV geeft me de kans om op te starten. Ik houd sowieso nog vijf jaar mijn uitkering. En ik mag twintig procent bijverdienen. Als het meer is, dan pas gaan ze naar de hoogte van mijn uitkering kijken.” Het is voor Brummer voldoende om de stap te nemen. Hij weet een tweedehands bedrijfswagen op de kop te tikken en van zijn maat met het schoonmaakbedrijf leent hij ladders. Sinds mei dit jaar is Brummer officieel ondernemer. Financieel is het allemaal niet makkelijk geeft hij toe. “Die ladders moet ik dus nog bij elkaar verdienen. Het rare is dat er voor werkgevers allerlei regelingen

zijn om een WAO’er in dienst te nemen, maar voor een WAO’er die een eigen bedrijf wil starten, is er nauwelijks iets. Ik heb wel bij het UWV prettige gesprekken gehad en ben er goed geïnformeerd, maar verder moet je het echt zelf doen. Je moet zelf veel initiatief tonen. En je loopt toch tegen bepaalde dingen aan. Zo weet niemand mij een antwoord te geven of je als arbeidsongeschikte toch een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet nemen als je voor jezelf begint.”

Klantenkring Brummer heeft intussen al een kleine klantenkring. Hij maakt kantoren schoon en portieken en is glazenwasser. Hij wil zich onderscheiden door extra kwaliteit te leveren. “De meeste glazenwassers maken alleen de ramen schoon, ik doe ook de kozijnen.” In principe is het werkgebied van Brummer West-Brabant en Zeeland. “Maar ik heb ook een klant in Waalwijk en als iemand uit Rotterdam me belt, ga ik ook.” Brummer hoopt dat zijn bedrijf goed gaat lopen. In crisistijd een eigen zaak beginnen, is niet eenvoudig en de Zeeuwse ondernemer stelt dat hij zeker meer klanten nodig heeft. “Ik heb er nog wel slapeloze nachten over”, bekent hij. “Ik hoop maar dat het gaat werken. Maar stel dat het zo groot wordt dat ik mensen in dienst moet nemen”, droomt Brummer, “dan zou ik WAO’ers in dienst nemen. Voor hen zou ik zo graag iets doen, ik weet in wat voor een situatie ze zitten.” Voor WAO’ers die ook overwegen een eigen bedrijf te beginnen heeft Brummer wel wat tips. “Laat je goed informeren. Bereid je goed voor. Zoek op internet, maak een afspraak met het UWV. Het is verder heel belangrijk dat je er honderd procent voor gaat. Weet zeker dat je het aankunt. Probeer eerst ergens wat ervaring op te doen, bij vrienden of kennissen bijvoorbeeld. Want het valt echt niet mee om weer te gaan werken met je handicap. Maar bovenal, wees niet bang dat je je uitkering kwijt raakt. Ze geven je een kans om iets op te bouwen.” Is Brummer enkele maanden na de grote stap trots op zichzelf? “Ja, eigenlijk wel, al besef ik nog niet dat ik een eigen zaak heb. Maar dat komt nog wel als het allemaal gaat lopen.”

Kids willen ondernemen D

e wervingscampagne van Stichting Jong Ondernemen om meer (top)ondernemers voor de klas te krijgen, kan met recht een succes genoemd worden. door Ron Gregoor MIDDELBURG - In totaal droegen bijna 330 begeleiders de afgelopen tijd hun kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap over aan basisschoolleerlingen. Mede dankzij de enthousiaste inspanningen van deze ‘gastdocenten’ kreeg ook het kids in bizz project van Jong Ondernemen zelf vleugels. De stichting zag het aantal deelnemende basisscholen exponentieel stijgen ten opzichte van vorig jaar. Vanwege de toenemende vraag naar het praktische, maar vooral

leerzame ondernemersprogramma zag Jong Ondernemen zich begin dit jaar genoodzaakt actief op zoek te gaan naar nieuwe begeleiders uit het bedrijfsleven. Denk aan Jitse Groen, oprichter van de website Thuisbezorgd.nl, maar ook Bob Ultee, oprichter van Sabon Nederland en Lex Beins, bedenker en oprichter van Cheaptickets.nl. Stuk voor stuk succesvolle ondernemers die gehoor gaven aan de oproep van Jong Ondernemen. Volgens directeur Cees Pille de meest effectieve weg: “Jongeren leren graag ondernemen, vooral van aansprekende ondernemers of van bestuurders van een bekend bedrijf.” In totaal meldden zich zo’n 150 nieuwe begeleiders aan om leerlingen spelenderwijs de do’s en don’ts van het ondernemen te leren. Een record! Leren ondernemen Kids in bizz laat leerlin-

gen in korte tijd kennismaken met alle facetten van ondernemerschap: van het formuleren van een marktstrategie en het vermarkten van producten tot het opzetten van een financiële administratie. “Op de basisschool gaat dat natuurlijk spelenderwijs, maar wel met echt geld, echte producten en echte klanten. Vakken als taal en rekenen worden zo in de praktijk gebracht”, licht Pille toe.Ook in het schooljaar 2010-2011 doen er weer honderden basisscholen in Nederland mee aan het project kids in bizz. De eerste scholen zijn al van start gegaan. Nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom. Ook ondernemers die begeleider willen worden (of iemand kennen die dat wil) zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de website: www.jongondernemen.nl


Netwerken doe je met de Ondernemer! De ondernemer bestaat 10 jaar en biedt u deze exclusieve netwerkreizen aan!

se 5-daag eis rkr netwe ,€ 1786

Actieve netwerkreis Lapland

16 t/m 19 december 2010

Jubileu Adverte m Special er t.w. en beta v. € 893,a € 893,- l slechts voor de reis.

Rantasipi Hotel Pohjanhove Een 5-daagse vliegreis met verblijf in het 4-sterren Rantasipi Hotel Pohjanhove, op basis van volpension. Tijdens uw verblijf ontvangt u een winteruitrusting Bij aankomst in hotel is er na het inchecken een gezamenlijk welkomstdiner. Op de 2e dag is er een sneeuwscootersafari met ijsvissen. ‘s Middags brengt u een bezoek aan een Huskyfarm met hondensledetocht. ‘s Avonds is er wederom een gezamenlijk diner. Op de 3e dag gaat u per sneeuwscooter naar de magische poolcirkel en bezoekt u daarna een rendierenfarm waar u ook kunt leren slederijden. ‘s

Avonds is er een netwerkdiner met een spreker. Tevens worden er deze avond een advertentiepagina en reischeque verloot. Op dag 4 brengt u een bezoek aan Santa Claus Village en sluiten we de dag af met een diner. Op de 5e dag vertrekken we weer richting huis. Tijdens het verblijf kunt onbeperkt gebruik maken van de sauna’s van het hotel. Tevens ontvangt u advertentieruimte ter waarde van 50% van uw netwerkreissom per persoon.

Voor meer informatie en boekingen kijk op www.groepsreisopmaat.nl/deondernemer Reserveren kan tot en met 25 september en alleen met vermelding van k.v.k.-nummer

‘Ken jezelf en je teamgenoten, en presteer beter’

Q4 Profiles brengt sportcoaches en bedrijven sneller tot de kern V

ijf jaar lang sleutelde voormalig Olympisch volleybalkampioen Ron Zwerver (43) samen met gedragsdeskundige Roy Ramdjanamsingh (49) aan de ideale methode om teamprestaties te verbeteren. En met resultaat: in nog geen twee jaar tijd loodste Ron Zwerver zijn herenvolleybalteam naar het landskampioenschap. Onder de naam Q4 Profiles werd de methode in 2008 geïntroduceerd. Een aanpak die niet alleen geschikt is om de prestaties van sporters te optimaliseren, maar ook die van managers en medewerkers in bedrijven.

Gedrag, houding, stijl van communicatie en persoonlijke kracht van mensen worden door Q4 Profiles op een pragmatische en professionele manier in beeld gebracht. De eerste stap is het online invullen van een vragenlijst. Op basis daarvan wordt een persoonlijk profiel opgesteld. Daarna volgt een persoonlijke debriefing, een gesprek waarin uitvoerig en praktisch uitleg wordt gegeven over het profiel. Roy Ramdjanamsingh benadrukt: ‘Het is geen test. Er zijn namelijk geen goede of foute antwoorden. Iedere persoon en ieder profiel heeft zijn eigen unieke kwaliteiten.’

PRAKTISCH EN TOEPASBAAR Bij het ontwikkelen van de aanpak zijn Ron Zwerver en Roy Ramdjanamsingh niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben hun theorie vijf jaar lang getest, alvorens deze naar buiten te brengen. Op een bijeenkomst in 2003 kwamen ze elkaar voor het eerst tegen. Het klikte meteen. Zwerver:‘We hadden het over gedrag en communicatie. Ik kreeg kippenvel: een vreemde man die mij zomaar vertelde hoe ik reageerde in stresssituaties. En hij sloeg de spijker op zijn kop: ik reageer

namelijk heel introvert. Van deze man kon ik wat leren.’ Inmiddels zijn met behulp van Q4 Profiles duizenden mensen met succes begeleid.Van sporters die beter willen leren omgaan met stress tot ouders die geïnteresseerd zijn in de beroepskeuze van hun kind. Ook bedrijven boeken resultaat met Q4 Profiles, bijvoorbeeld doordat teams effectiever zijn gaan samenwerken, men met minder mensen hetzelfde werk kan doen, of doordat reorganisaties beter verlopen door gerichte begeleiding van de betrokken medewerkers. Ron Zwerver: ‘Ik heb aangetoond dat het mogelijk is om sneller tot topprestaties te komen. Met volleybalteam Nesselande ben ik in twee jaar tijd landskampioen geworden. Dat is nog niet eerder voorgekomen. De methode werkt, is praktisch en breed toepasbaar.Talent kan effectiever worden benut. En dat geldt niet alleen binnen de sport.’

PRIMAIR GEDRAG BEÏNVLOEDEN Zowel in zijn individuele sportcarrière als in zijn werk als sportcoach, heeft Ron Zwerver veel baat gehad bij de aanpak van Q4 Profiles.Als assistent-bondscoach

van het Nederlands herenvolleybalteam liet hij van alle spelers een profiel maken. Het gaf een bruikbaar inzicht in het team. Zwerver legt uit:‘In een wedstrijd sta je per definitie onder hoge spanning. Onder dit soort stressvolle omstandigheden gaan mensen primair gedrag vertonen. Dat kun je beïnvloeden.’ Hij legt uit hoe zelfkennis van de spelers kan leiden tot betere communicatie binnen het team. ‘Een extravert persoon die machogedrag vertoont en een introvert persoon die de situatie onder controle wil houden botsen in de wedstrijd elke keer met elkaar zodra er een fout wordt gemaakt. Het is de taak van de coach om met beiden tot een symbiose te komen door wederzijds begrip te creëren. Op die manier wordt een ‘wedstrijddip’ verkort van misschien wel een kwartier naar een minuut.’ Roy Ramdjanamsingh licht toe: ‘Er bestaat een groot verschil tussen ‘content’ en ‘context': wat wil je gedaan krijgen en hoe kun je dat als coach communiceren, zonder de boel te frustreren? Door het in kaart brengen van het profiel van elk lid van je team, kun je effectiever met elkaar omgaan. Kennis van je eigen kwaliteiten en valkuilen is dé basis voor doeltreffende communicatie.’

moeten steeds sneller hoge prestaties worden geleverd. Leidinggevenden kunnen sneller tot de kern komen door verbeterde kennis van het eigen gedrag en dat van hun teamleden.’ Q4 Profiles biedt de praktische aanpak om dat te bereiken. Ron Zwerver is te boeken voor spreekbeurten en clinics. Voor meer informatie: www.q4profiles.com of bel 0297-361484

SNELLER TOT DE KERN In zijn presentaties en clinics slaat Ron Zwerver de brug tussen topsport en het bedrijfsleven.‘De dynamiek in een wedstrijd is groot.Wat in sporttermen in één wedstrijd is opgelost, kan in het bedrijfsleven jaren aanhouden. Maar ook daar

WWW.Q4PROFILES.COM OF BEL

0297-361484


zeelandnet >>

33

De digitale wereld naar volwassenheid Z

eeland verkeert in een luxe positie. Het gebied kent een dichtheid aan glasvezelbekabeling die zijn gelijke niet kent in Nederland. Provider Zeelandnet scoort in de onafhankelijke consumententesten en jaarlijkse top 10 lijstjes bovendien steevast hoog. Op gebied van betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit. Natuurlijk klinkt er altijd kritiek. Waarom daar wel glasvezel en hier niet? Tijd voor een vinger aan de digitale pols van Zeeland. door Barend Pelgrim MIDDELBURG - Het einde is nog lang niet in zicht. Terugkijkend op ruim dertien jaar telecom-ervaring kan manager Henk Slabbekoorn van ZeelandNet Zakelijk niet voorspellen waar we over pak ‘m beet tien jaar staan. De ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds in razendsnel tempo op. Het is een markt met een eigen jargon en een aparte dynamiek. “Voorlopig zijn we niet klaar. Er komen nog steeds nieuwe toepassingen bij.” Het is een complexe wereld, legt Slabbekoorn uit. Zeelandnet en moederbedrijf Delta zijn actief in een markt die in 1997 geliberaliseerd werd, met alle gevolgen vandien. Sinds begin jaren negentig de nutsbedrijven Watermaatschappij Zuidwest-Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) fuseerden tot het huidige Delta, is alles anders geworden. De monopolist van toen heeft zich aangepast aan de wensen van deze tijd. ”Van oudsher zat iedereen in Nederland gewoon bij de PTT”, blikt Slabbekoorn terug. “We gingen vanuit Zekatel (het vroegere telecombedrijf van Delta) op zoek naar partijen die op hun beurt weer netwerken zochten voor hun eigen klanten. Het betekende een cultuuromslag. We kropen in de huid van onze klanten. Zochten er intern specialisten erbij die verstand van zaken hadden. Bouwden kennis op over de markt, de behoeften en de ontwikkelingen.” Het heeft bij de zakelijke tak van Zeelandnet geleid tot een nieuw bewustzijn. “onze klanten willen serieus genomen worden. Het is dus aan onze mensen om te achterhalen wat die klant nodig heeft en hoe wij hem kunnen helpen.”

Synergie Het huwelijk tussen Zeelandnet en Zekatel zorgde voor een vruchtbare kruisbestuiving. De knowhow en aanwezige specialismen binnen Delta zorgen voor de synergie. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Slabbekoorn legt uit: “Van alle serviceproviders is er geen één in Nederland die zo snel een verbinding tot stand brengt als wij. Onze kracht? De commerciële afdeling en de uitvoering zitten onder

Henk Slabbekoorn: ‘Er komen steeds nieuwe toepassingen bij.’ één dak.” In de meest letterlijke zin van het woord. Het is wat Slabbekoorn de leverstraat noemt. Beide disciplines zitten op dezelfde gang in het bedrijfspand op het Vlissingse bedrijventerrein Vrijburg. “We doen zoveel mogelijk zelf in de hele keten. Van het eerste gesprek tot en met de oplevering.” Zeelandnet profiteert daarbij optimaal van zijn eigen roots. De aandeelhouders - de Zeeuwse gemeenten - zijn tegelijk vergunningverlener bij nieuwe activiteiten. Het levert een menselijk en zakelijk netwerk op dat onbetaalbaar is. “We werken onder andere via Delta Infra al op dagelijkse basis samen met gemeenten. En we opereren met vaste aannemers. Dat maakt alles behapbaar, overzichtelijk en sneller. We doen gemiddeld zeven weken over het realiseren van een zakelijke glasvezelaansluiting. Van opdracht tot oplevering”, schetst de 47-jarige Middelburger.

“Een betrouwbare dataverbinding met een grote bandbreedte is tegenwoordig voor veel bedrijven meer dan een noodzaak, het is van levensbelang. Een architectenbureau of drukkerij werkte vroeger met een koerier. Dat is in onze snelle maatschappij niet langer acceptabel.” Dataverkeer als levensader dus. De maatschappij kan niet meer zonder. Zoals in de procesindustrie, of zoals recentelijk in de gezondheidszorg. Het elektronisch patiëntendossier maakt dat ziekenhuizen over een waterdicht, snel en actueel informatiesysteem moeten beschikken. “Het betekent ook dat je complete bestanden van meerder gigabytes probleemloos

Problemen Oplossen Dan naar de stand van zaken. Tijd om even stil te staan bij successen en mijlpalen - onlangs werd de 3000e zakelijke klant aangesloten - is er niet. Het hoofdnetwerk van Zeeland kende een zeer vroege ‘verglazing’ van de klassieke coaxkabel naar glasvezel. Dit door de aanleg van een destijds state-of-the-art distributienet voor radio en televisie in de jaren tachtig en negentig. Dat levert Zeelandnet anno 2010 een unieke positie op. Nu nog die positie ‘verzilveren’. Slabbekoorn:

A

Foto: Marijke Folkertsma moet transporteren. Met andere woorden: wij kunnen wezenlijke problemen van bedrijven en organisaties oplossen.” Zeelandnet is zich bewust van zijn maatschappelijke positie, schetst Slabbekoorn. Aan de ene kant is het een reguliere commerciële marktpartij, anderzijds ziet men het bedrijf ook wel als publiek bezit. Nieuwe of te revitaliseren bedrijventerreinen zitten te springen om aansluiting op de digitale snelweg. Een operatie die in de tonnen euro’s loopt. Daarom wordt er verder gekeken naar nieuwe toepassingen. Zoals beveiliging, duurzame verlichting of energieopwekking. En die dan in een integraal pakket aan de

Installatie in Angola WWS uit Kapellebrug heeft in opdracht van Heerema Marine Contractors een unieke biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie vervaardigd. Deze eerste Zeeuws-Vlaamse biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie is deze zomer succesvol in Angola opgeleverd.

KAPELLEBRUG - AWWS is de verkorte naam voor Advanced Waste Water Solutions. De in Kapellebrug gebouwde mobiele afvalwaterzuiveringsinstallatie zuivert het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 600 projectmedewerkers, die werken aan de aanleg van de Marine Supply Base in Porto Amboim te Angola. Het huishoudelijk afvalwater wordt biologisch gezuiverd en voldoet volledig aan de EU-normen voor de lozing. Het kan nu worden gebruikt als ‘second grade’ water, kortom het is geschikt voor irrigatie en toiletspoelwater. De werking van de installatie wordt vanuit Kapellebrug gevolgd via een digitaal monitoringsysteem. Door het in-

lezen van de gegevens via de computer kan zo nodig snelle service worden geleverd. De oplevering van deze installaties kreeg was ook de Angolese regering niet ontgaan. Een delegatie hoogwaardigheidsbekleders bracht een bezoek tijdens de oplevering. Water is er, in kader van verdroging en ontbrekende waterleidingen en riolen, een hot item. Dat nu, zonder gebruik te maken van de schaarse Angolese watervoorraad, ter plaatse water geschikt wordt gemaakt voor consumptie en dan ook nog eens ter plaatse wordt gezuiverd volgens EU-normen en geschikt voor hergebruik, is heel bijzonder te noemen. AWWS ontwierp en bouwde de installatie te

man te brengen. Of het kennisnetwerk ZIEN waarbij onderwijsinstellingen en bibliotheken in het Zeeuwse aaneen geknoopt werden. “Met één glasvezel kun je 500 miljoen telefoongesprekken tegelijk voeren. De bottleneck zit hem nu nog in de randapparatuur maar je kunt je voorstellen hoeveel kansen er liggen.” Momenteel ligt er 3.500 kilometer glasvezel in de provincie. En de wereld verandert. “Digitaal verkeer is niet te onderschatten. Neem het toerisme. Breedbandinternet, digitale televisie, het is niet alleen praktisch, het is een recreatievoorziening geworden. Met andere woorden: broodnodig voor de toekomst van Zeeland.”

Kappellebrug waarna deze per schip werd getransporteerd. Medewerkers van AWWS - een engineer en een technoloog - vlogen een aantal keren voor het opstarten van de installatie naar de locatie. Sjors Stevens, technoloog bij AWWS: ,,Het was een warme intensieve klus die voorspoedig verliep. Door onze succesvolle oplevering geeft dit veel voldoening. Tijdens het laatste bezoek in mei werd een training verzorgd voor knowhow van de installatie en instructies voor het onderhoud. Over enkele maanden ga ik nogmaals terug voor een finale check van de installatie.” De nieuwe ontwikkelingen staan bij AWWS niet stil want ze heeft als doelstelling de meest compacte afvalwaterzuivering te ontwikkelen voor huishoudelijk afvalwater, waarbij de kwaliteit geschikt is voor hergebruik. Deze ontwikkeling en sales moet een internationale uitrol krijgen. Angelo de Mul (43) streeft naar evenwicht tussen idealisme en business. Met Advanced Waste Water Solutions (AWWS) kan hij zijn hart ophalen.


<< boost

34

BOOST: Ondernemen met passie

Alain Werkers, BOOST-voorzitter 2010.

Foto: Henk van de Voorde

H

et zal ongetwijfeld weer een volle bak worden op het zakelijk trefpunt BOOST, op vrijdag 26 november in het Terneuzense Scheldetheater. De Stichting BOOST zit momenteel midden in de selectieprocedure van de kandidaten. Uiteindelijk worden er eind deze maand, na de beoordeling van de ondernemingsplannen en persoonlijke gesprekken, drie genomineerden gekozen. De gastspreker staat wel al vast: trendwatcher Adjiedj Bakas.

door Henk van de Voorde TERNEUZEN - Trendwatcher Adjiedj Bakas is een veelgevraagd spreker op congressen en bijeenkomsten. Bakas is provocerend en altijd positief, zelfs in deze tijden van econo-

mische teruggang. Zijn motto is dan ook: ‘Wie niet kan lachen, moet niet in een winkeltje werken’. Zo beschrijft hij in zijn boek ‘Beyond the Crisis’ de kansen die deze crisis biedt voor echt ondernemerschap en voor een echte transformatie van onze eco-

Jeroen van Laar, voorzitter Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen.

nomie. Bakas geldt als een boeiende, prikkelende, visionaire, humoristische en inspirerende spreker. Hij is goed voor zo’n 180 lezingen per jaar in binnen- en buitenland. ,,Adjiedj Bakas sluit goed aan bij het thema van dit jaar: ‘BOOST your feeling’. On-

dernemen is passie. We gaan er allemaal vanuit dat we rationeel denkende wezens zijn, maar het juiste gevoel ergens bij hebben is voor ondernemers meestal van het grootste belang. In het bedrijfsleven worden vaak grote beslissingen genomen, gebaseerd op ‘het juiste gevoel’. De beste ideeën vloeien voort uit ‘the best feeling’. Adjiedj Bakas koppelt informatie over trends en de toekomst aan entertainment. Ik heb onlangs zijn boek ‘De Toekomst van Werk’ gelezen en

Foto: Henk van de Voorde

ben nu bezig met zijn boek ‘Beyond the Crisis’. Zeer interessant”, aldus Alain Werkers. De trader/broker bij Wijnhandel Herman voert de BOOST-commissie aan die verder bestaat uit Annemarie Roffel, Lino de Jong, Patrick Wille, Jean-Pierre van Wesemael, Raphaël Verbrugge, Jeroen Verdurmen en de nieuwe leden Ilse de Smit en Stefan van de Lavoir. Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen is een club van jonge ondernemende mensen tot en met veertig jaar met hart voor de regio. Trainen, netwerken en gezelligheid vormen de bouwstenen van de Junior Kamer. Het is een trainingsorganisatie onder het motto ‘Learning by doing’ die het ondernemersklimaat in Zeeuws-Vlaanderen wil stimuleren, zoals met het 3e Symposium Bedrijfsopvolging in Zeeuws-Vlaanderen op zaterdag 9 oktober en de 4e editie van BOOST op vrijdag 26 november. Plaats van handeling is beide keren het Terneuzense

Noviteiten Zoals een trainingsclub betaamt zijn er ook dit jaar weer noviteiten. Zo zijn middag- en avondprogramma dit jaar verdeeld over twee dagen. De hoofdsponsors en leden van de BOOST-commissie gaan donderdagmiddag 4 november op bezoek bij de drie genomineerden die een bedrijfspresentatie zullen geven. Aansluitend volgt in Terneuzen een diner bij Lekker La Vie in Hotel L’Escaut. Hoofdsponsors zijn: Rabobank, Notariskantoor Verhaegen & Verhaegen, Scot Advocaten, Schipper/OAZ, Multraship, Bouman Kantoor Totaal, Retarco Shipping, Maandag®, Technotron en ‘de Ondernemer’. ,,In september moeten alle ondernemingsplannen binnen zijn. Vervolgens laten de drie overgebleven kandidaten op 4 november zien wat hun bedrijf te bieden heeft en wordt er een SWOT-analyse gemaakt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Vandaar uit wordt toegewerkt naar het BOOST-event op 26 november. In de aanloop naar het evenement worden de kandidaten waar nodig bijgestuurd, mede dankzij communicatietrainingen van Alwin Filippo van ROC Westerschelde”, zegt Alain Werkers. ,,De kracht van de JK is dat er constant nieuwe mensen toetreden om de club jong en verfrissend te houden. Het zorgt voor dynamiek en geeft jongeren de kans om te groeien. Het totaal van zo’n 25 leden is een mooi aantal om de verschillende commissies goed te bemannen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit”, aldus Jeroen van Laar, voorzitter van de Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen anno 2010. De directeur-eigenaar van Saman Assurantiën wordt in het dagelijks bestuur gesecondeerd door Paul Bouman (secretaris), Stijn Guilliet (penningmeester), Raphaël Verbrugge en Edwin Eggebeen. Het hart van de JK vormen de commissies, waarvan de commissies Bedrijfsopvolging in Zeeuws-Vlaanderen (onder voorzitterschap van Annemarie de Deckere. Uit een tiental innovatieve ondernemers worden de drie BOOST-kandidaten gescreend. Tot 1 september konden ondernemers met passie zich aanmelden op voorwaarde van het opstarten van een nieuw bedrijf respectievelijk het in de markt zetten van een nieuw product. www.jkboost.nl


metamorfose >>

35

Mosselen en klederdracht in de disco D

iscotheek Kiekieris in ‘s-Heerenhoek is een begrip in Zuid-Beveland. Heel wat dertigers en veertigers denken met weemoed terug aan hun tienertijd in de danstent. Maar zoals met veel discotheken in Nederland ging het slecht met Kiekieris. Er moest iets gebeuren om de zaak van de ondergang te behoeden. Dus werd de hulp ingeroepen van topondernemer Hennie van der Most, die met zijn tv-programma Operatie van der Most bedrijven uit de penarie haalt. Hennie’s decreet was duidelijk: Kiekieris moest worden omgebouwd tot pannenkoekenhuis. door Dennis Rijsbergen ’S-HEERENHOEK Menig Zuid-Bevelander kent de locatie maar al te goed. Partycentrum De Geveltjes met ernaast discotheek Kiekieris. De oud-Hollandse geveltjes met rood-witte luikjes stralen een nostalgische sfeer uit. Niet vreemd dus dat Van der Most er meteen een pannenkoekenhuis in zag. Het was discotheekeigenaar Kees van Damme echter tegen het zere been. “Kiekieris is het kindje van mijn man”, vertelt Margot van Damme. “Hij werkt er als sinds 1979 en nam het in 1992 over.” Het partycentrum - ook van Kees en Margo - loopt als een trein, stelt Margot. “Maar het gaat slecht met de discotheken in Nederland. Omzetten worden steeds minder en er zijn heel wat discotheken die op het randje van faillissement staan of al dicht zijn.” Margot wijt het aan de concurrentie van de mobiele telefoon. Daar geeft de jeugd veel geld aan uit, geld dat ze niet meer in de disco kunnen besteden. “En het rookverbod helpt ook niet echt.” Margot en Kees waren het er wel over eens dat er iets moest veranderen. “Ik dacht al aan een restaurant, maar Kees wilde het met wat aanpassingen een discotheek houden. Hij heeft uiteindelijk het programma van Hennie van der Most ingeschakeld. Eigenlijk in de hoop dat die zou zeggen: ‘Je hebt gelijk. Zet er een paar toplessdanseressen in en het komt goed’,” lacht Margot. “Toen Hennie

JUBILEUM?

BOEK

de Vèrse Hoeven!

De echte boeken maker! Bel (0162) 51 43 57 of kijk op:

www.versehoeven.com

Margot van Damme, in Zuid-Bevelands klederdracht, laat één van de Zeeuwse lekkernijen zien: bolusijs. zei dat we er een pannenkoekenhuis van moesten maken, heeft Kees drie dagen niets tegen me gezegd. Hij zat helemaal in zak en as. Hij moest het even laten bezinken. Ik heb hem maar even laten gaan.” Het resultaat is na een maand buffelen geweldig. Kiekieris is meer dan een pannenkoekenhuis geworden. De zaak mag dan nu Spek mie Stroop heten, het restaurant biedt zeker niet alleen pannenkoeken. “We zijn een Zeeuwse streekproductenrestaurant”, stelt Margot dan ook. En het Zeeuwse eten wordt geserveerd door meiden in Zeeuws klederdracht. Goed bedacht door Van der Most zou je denken. “Nou nee, hoor”, zegt Margot. “Dat is onze eigen inbreng geweest. Want wie denkt dat zo’n tv-programma met een heel team mensen komt die je komen helpen, dan heb je het mis. Ik denk dat we Hennie van de Most in totaal nog geen half uur hebben gezien. Er is eigenlijk geen begeleiding geweest. Je krijgt zo nu en dan een cameraploeg over de vloer. En dan moet je je nog een paar keer verkleden zodat het lijkt dat ze een paar dagen langs zijn geweest. Dat is televisie, het is één groot toneelstuk.”

Klussen Zeker, Margot is blij met het idee van Van der Most om van de discotheek een restaurant te maken, maar zegt ze: “Zonder mijn eigen netwerk hadden we het niet gered. Allerlei mensen hebben geholpen met klussen. We zijn een maand lang van zeven uur ‘s ochtends tot ‘s nachts bezig geweest. Eigenlijk hebben we in één maand een compleet nieuw bedrijf uit de grond gestampt.” Vanuit haar

netwerk kent Margot ook mensen die haar willen helpen een marketingplan op te stellen en de cijfers op een rijtje te zetten. “Wat bleek nou, er is in Zeeland geen enkel restaurant dat in Zeeuwse klederdracht serveert. Mijn mond viel open. Ik ben in Volendam geweest, daar zijn ze pas echt trots op hun klederdracht. Hier waren zelfs de echte Zeeuwen sceptisch. ‘Dat ga je toch niet doen?’, kreeg ik dan te horen.

Stempel Maar Margot zette haar eigen stempel op het plan van Van der Most. De serveersters zijn gehuld in katholieke Zuid-Bevelandse dracht. Het restaurant serveert pannenkoeken van Zeeuwse vlegelmeel, maar ook vis, vlees en groenten uit de regio en Zeeuwse vissoep. Het bier en de wijn komen ook uit Zeeland. En wie een echt Zeeuws toetje wil proberen, kan het smakelijke bolusijs proberen. Spek mie Stroop blijkt inmiddels een doorslaand succes bij toeristen. Mar-

got, zelf ook gehuld in klederdracht, staat menigmaal model voor de fotograferende toerist. Bovendien is Margot op de toeristenbranche ingesprongen door van Spek mie Stroop ook een fietscafé te maken. “We verhuren fietsen en elektrische solexen. Je kunt hier je elektrische fiets gratis opladen en we verkopen fietsroutes.” Margot wil in het restaurant nog een apart kamertje maken waar toeristen zich in klederdracht kunnen hijsen en dan op de foto kunnen. Afgekeken van Volendam. In een provincie als Zeeland dat zo prat gaat op haar klederdracht, is het pas het eerste restaurant in zijn soort. Hoe kan dat eigenlijk? “Ik heb geen idee”, haalt Margot haar schouders op. “Blijkbaar is niemand op het idee gekomen. Het is in elk geval een gat in de markt.”

Zakelijke markt Na een succesvolle start denkt Margot alweer verder. Want als de zomer voorbij is, zijn ook de toeristen weer naar huis. “Ik wil me dan ook richten

Kelgin dealer van Ilusion K

elgin Campers verkoopt met ingang van het seizoen 2010-2011 de campers van het Spaanse merk Ilusion. Ilusion is een jong merk dat zich onderscheidt door kwalitatief hoogwaardige campers.

Het initiatief daarvoor is vanuit de markt gekomen. Ilusion wordt in belangrijke mate gedragen door Europese camperbedrijven. Zij horen dagelijks wat klanten willen. Verder laat Ilusion zijn campers bouwen door het Italiaanse familiebedrijf Giottiline.

Die combinatie staat garant voor een degelijk product dat nauw aansluit bij de wensen van de consument. Daarmee past het merk Ilusion naadloos in de benadering van Kelgin Campers. Ook dit is een jong bedrijf dat in 2008 is begonnen met de verkoop en

Foto: Denvon Media op de zakelijke markt. Want wat is er nu leuker dan met je buitenlandse zakelijke contacten hier mosselen of gebakken paling te komen eten terwijl je geserveerd wordt door Zeeuwse boerinnen. Je hebt hier in het Sloegebied allerlei internationale bedrijven zitten. In ons partycentrum hebben we bovendien vergaderruimte met alle faciliteiten. Voor Zeeuwse bedrijven is dit ook een leuke locatie om productpresentaties te houden.” Margot ziet nog volop mogelijkheden. Ze wil samenwerken met lokale ondernemers en organisaties zoals de klompenmaker, de wijngaard, de schaapskooi en het oorlogsmuseum. “En ik ben van plan om met folkloredagen ‘s-Heerenhoek op de kaart te zetten. De mogelijkheden zijn zo groot.” En Kees? Is die al bekomen van het idee dat zijn discotheek een nostalgisch Zeeuws restaurant is geworden. “We houden gelukkig nog twee keer per maand, op de zaterdag, een disco-avond. Daar wordt ie echt blij van.”

verhuur van nieuwe campers van het eigen huismerk. Deze vielen vanaf het begin op door de zeer gunstige verhouding van prijs en kwaliteit. Het dealerschap van Ilusion stelt Kelgin Campers in staat om dit verder uit te bouwen. In het komende modeljaar biedt Ilusion drie alkoofcampers (i630, i670 en i690) en vier halfintegralen (i760, i770, i780 en i790) aan. Daaronder zijn de meest populaire indelingen, zoals die met een frans bed, met twee bedden in lengterichting, met een bed dwars achterin en met een queensbed.


<< natuur

36

Schakel tussen landbouw en media

Zuinig zijn op Zeeuwse trekpaarden.

N

on-profit organisaties die willen overleven en succesvol willen zijn, moeten doortastender het internet gaan gebruiken. Alleen zo kunnen zij optimaal de vruchten plukken van het web voor fondsenwerving en communicatie met subsidieverstrekkers, sponsoren, vrienden en vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting Op Goede Gronden (OGG) gaat dan ook steeds vaker online ‘de boer op’ met haar nieuwe ‘Akkerparels’. door Loes van der Hoeven KOUDEKERKE - Bestuurslid Cor Zuiddam van Zeeuwse OGG is blij met de subsidies van de Provincie Zeeland, de gemeente Veere, Innovatie Coöperatie Rabobank Walcheren-Noord Beveland en de materiaalsponsoring van een aantal bedrijven. Daarmee kan de stichting onder meer de volgende doelstellingen realiseren. ”De landbouw in Zeeland heeft volgens de provincie de potentie in zich, op de langere termijn deze beeldbepalende positie van het Zeeuwse platteland te behouden. OGG onderschrijft deze potentie en in het bijzonder die

Foto: Stichting Op Groene Gronden van het agrarische gebied, maar wil er een extra dimensie aan toevoegen: de cultuurhistorische waarde van de traditionele landbouw met het duurzaam telen en verbouwen van oude en ook verdwenen gewassen, rassen en het bewerken van het land met authentieke werktuigen en paardenkracht”, licht Cor Zuiddam toe. “Met het inrichten van kleinschalige akkerbouwpercelen (Zeeuwse Akkerparels), die op traditionele manier worden bewerkt en het telen van oude (verdwenen) gewassen gaat OGG een verbinding leggen tussen de cultuurhistorische kant van de landbouw en de waarde voor het landschap, de bewoners en de toeristen. OGG staat voor verbinding van verleden en heden door oude gebruiken, teelten en gewassen nieuw leven in te blazen. Door middel van de Zeeuwse Akkerparels tracht OGG de traditionele landbouw in Zeeland te behouden.”

Open Dag De eerste Zeeuwse Akkerparel ligt rondom Stal Serooskerke (W) waar landbouwer Adrie Verhage zijn akkers als enige operationele trekpaardenhouder binnen de gemeente Veere bewerkt. Volgens de traditionele arbeidskalender worden daar ouder-

wetse gewassen geteeld met authentieke landbouwwerktuigen. Met behulp van Zeeuwse trekpaarden zaait, poot en oogst hij er haver, klavers,

tie van een recreatief toeristisch business to businessproduct en -activiteit. Centraal daarbij staat het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van

Klavers keren. maanzaad, voederbieten, tarwe, aardappelen, erwten en vlas.! Op zaterdag 9 oktober vanaf 10.00 uur kunt u tijdens de najaarswerkzaamheden kennismaken met deze Zeeuwse Akkerparel en de paarden in actie zien aan de Snouck Hurgronjeweg 2 in Gapinge (www.stalserooskerke.nl). Door het in beeld brengen van cultuurhistorische waarden beoogt dit project een intense beleving van het agrarische platteland te worden. OGG verbindt traditie en cultuur en draagt kennis over via voorlichting en educatie. Het project is daarmee eveneens gericht op marketing en promo-

binnen hun eigen identiteit. Goede relaties opbouwen met ZLTO, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten, Stichting Zeeuws Landschap, Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland enzovoort. OGG activeert en ondersteunt dan ook actief haar netwerk. Om het ambitieniveau haalbaar en realistisch te maken, moet er met ‘gezond boerenverstand’ nog heel wat gecommuniceerd worden! OGG wil de schakel zijn tussen instellingen en organisaties die redelijk onafhankelijk opereren. OGG appelleert aan waarden die op het platteland nog sterk leven en herkend worden. De voordelen van samenwerking op het gebied van historie/traditie, duurzaamheid, educatie en cultuurbesef zullen veel organisaties aanspreken. Het OGG communicatiebeleid is gebaseerd op een win-winsituatie: onze doelgroepen leveren geld of diensten/goederen en wij leveren een communicatieve tegenprestatie. Uiteraard zijn geld, diensten en goederen vanuit filantropische overwegingen welkom. Publieke en private sectoren denken daarbij verder dan afzetverhoging: zij intensiveren hun public relations, relatieontwikkeling en nemen maatschappelijke issues in. Kansrijk voor de Zeeuwse economie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, Zeeuwse affiniteit, ‘good citizenship’ en gastvrijheid.” Ze zijn weer terug: eeuwenoude graanrassen, zoals Gelderse risweit, Zeeuwse witte tarwe, Sintjansrogge en Overasseltse naakte haver. Want langzamerhand is toch het idee ontstaan dat wij destijds ons brood zijn gaan bakken met de verkeerde rassen.

Foto: Op Goede Gronden de natuur en het milieu, ofwel het beschermen en verbeteren van het Walcherse landschap. Na deze eerste Walcherse Parel volgen in 2010 en 2011 drie andere projecten: Onderzoek van mogelijkheden tot verwerving van een boerderij voor OGG, Onderwijs van traditionele landbouw en een Landbouwmeum.

Rendabele samenwerking Cor Zuiddam: “Om de continuïteit en de kracht van OGG te versterken, moeten wij samenwerken met organisaties die dezelfde belangen nastreven

Gelukkig zijn in de genenbank veel van die oude rassen bewaard gebleven. Het Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit onderzoeken nu welke rassen, waar precies geschikt voor zijn. Op het gebied van landbouw en duurzaamheid is ook een aantal multinationals landelijk actief, zoals Heineken (gerst), McCain (aardappelen), Cargill (mout), Unilever (wortelen) en Suiker Unie (suikerbieten ). Belangstellenden kunnen zich aanmelden als vriend van OGG: corzuiddam@zeelandnet.nl


prijs >>

37

Wie is de creatiefste van Zeeland? H

et is nog lang geen januari, maar de commissie die zich bezighoudt met de verkiezing van de Meest Creatieve Ondernemer van Zeeland gaat een drukke tijd tegemoet. Van de meer dan vijftig inzendingen die er binnen zijn, moet de commissie er uiteindelijk drie selecteren. Vanaf nu gaan er heel wat bedrijven onder het vergrootglas. Want het moet toch echt het meest creatieve bedrijf zijn dat met de niet geringe eer gaat strijken.

door Ron Gregoor KAMPERLAND - Op maandag 10 januari wordt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2011 van de Kamer van Koophandel in Middelburg het Meest Creatieve Bedrijf bekendgemaakt. Voor de negenentwintigste keer alweer. Het was 1982, “een tijd dat het economisch niet zo goed ging met Nederland”, geeft Jan Bruurs, manager Regiostimulering Zeeland van de Kamer van Koophandel en secretaris van de commissie die de verkiezing organiseert, een tijdsbeeld. “Het bestuur van de Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland wilde het ondernemerschap in een positief daglicht zetten. Hoe doe je dat? Ondanks de slechte tijd waren er in Zeeland heel veel bedrijven die boven het maaiveld uitstaken. Bedrijven die heel creatief bezig waren. Bedrijven, waarvan veel mensen nog niet eens weten dat de provincie die herbergt. Laten we ieder jaar een prijs voor het meest creatieve bedrijf uitschrijven, besloot het bestuur.” De verkiezing is altijd een succes geweest. De prijs bestaat nog steeds. Zelfs nu de Kamer van Koophandel er een voor heel Zuidwest Nederland is geworden. Het Zeeuwse initiatief is overgenomen door West-Brabant. Daar wordt in december het meest creatieve bedrijf van die regio gekozen. Alleen dankzij creativiteit van ondernemers kunnen de economie en de werkgelegenheid in Zuidwest-Nederland groeien. De Kamer van Koophandel ondersteunt dan ook ondernemers die willen innoveren en vernieuwen. De Prijs voor Creatief Ondernemerschap is daar een voorbeeld van. De prijs wordt toegekend aan een Zeeuwse ondernemer die door een creatieve aanpak van de bedrijfsvoering een voorloperspositie binnen de bedrijfstak heeft opgebouwd. “Creativiteit is niet voorbehouden aan deze prijswinnaars, maar zit in de genen van elke mens. Die creativiteit komt pas echt aan het daglicht als deze door kansen of bedreigingen van buitenaf geprikkeld wordt”, schreef de toenmalige Kamervoorzitter Luit Ezinga in het boek Durven demarreren, uitge-

Marcel van der Moere, de laatste winnaar van de Creativiteitsprijs. bracht ter gelegenheid van 25 jaar Creatief ondernemerschap in Zeeland. De prijs voor de Meest Creatieve Ondernemer bestaat uit een kunstwerk van een Zeeuwse kunstenaar, een oorkonde en de eeuwige roem. De prijs levert de winnaar de nodige positieve publiciteit op.

Veel goede bedrijven De commissie die de bedrijven dit jaar beoordeelt, kan kiezen uit meer dan vijftig bedrijven. “Die bedrijven kunnen niet zichzelf opgeven”, legt Piet Hamelink, dagelijks bestuurslid van de KvK, voorzitter van de commissie en in het dagelijks leven werkzaam bij De Roompot uit. “De voordracht komt uit de koker van het netwerk van de Kamer van Koophandel. Bestuursleden, medewerkers, gemeentelijke contactfunctionarissen en relaties dragen die bedrijven voor. Je moet niet vergeten dat in de Kamer van Koophandel alle geledingen van het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Als geen ander kunnen zij bedrijven beoordelen. We hebben er niet voor gekozen de bedrijven zichzelf te laten kandideren. We willen echt een onafhankelijke positie innemen.” Op het bordje van de commissie ligt nu een lijst van meer dan vijftig bedrijven. Een lange lijst die nauwkeurig beoordeeld moet worden. De commissie bestaat uit vier bestuursleden van de Kamer van Koophandel afkomstig uit VNO (1), MKB (2) en vakbeweging (1). ”We gaan die hele lijst afwerken. Waar letten we dan op? Bijvoorbeeld of een bedrijf financieel gezond is. Je kunt het normaal gesproken niet hebben dat de winnaar een jaar later failliet gaat. Zijn de arbeidsverhoudingen goed, dat heb je ook snel in de gaten. We vragen eens rond bij onze relaties, bekijken hun websites”, legt Hamelink de gang van zaken uit. In eerste instantie valt er ongeveer de helft af. Dan volgt een tweede screening, waarna er zes tot acht bedrijven

overblijven. Die mogen zich verheugen in een bezoek van de commissieleden. Bruurs: “Dan kunnen we met eigen ogen zien hoe een bedrijf draait, wat ze doen, hoe ze omgaan met hun personeel, hoe gasten ontvangen worden, hoe schoon het is op de werkvloer, hoe creatief het bedrijf is bij het oplossen van de dagelijkse problemen. Dat soort zaken zijn heel belangrijk bij de beoordeling van het bedrijf.”

Drie genomineerden Uiteindelijk komt de commissie tot drie genomineerden. Hamelink: “Vroeger maakten we niet bekend wie er genomineerd werden, dan rolde daar alleen de winnaar uit. Het leek ons uiteindelijk toch beter om meer bedrijven van die verkiezing te laten profiteren. De drie genomineerden krijgen vooraf veel publiciteit. Tot het laatste moment, het tijdstip dat de winnaar bekend wordt gemaakt, blijft alles geheim. Dat maakt het dan ook weer zo leuk.” Bruurs heeft in de afgelopen jaren heel veel bedrijven de revue zien passeren. “Ook wij kwamen vaak voor verrassingen te staan. We kwamen op bezoek bij een bedrijf uit Serooskerke, ModuSpec. Toen wij daar waren bleek het nevenvestigingen in de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, Canada en Maleisië te hebben. Het bedrijf keurt en certificeert boorplatforms. Wie zou dat nou denken, hoofdvestiging in Serooskerke.” Logisch dat ModuSpec dat jaar (1997) de prijs won. Creativiteit, daar gaat het allemaal om. Maar creativiteit is een breed begrip. “Het is ook best moeilijk om een goede keuze te maken. Een chemische fabriek kun je niet vergelijken met een pottenbakkerij. We willen als winnaar een bedrijf dat iets nieuws in het bedrijfsleven brengt. Maar aan de andere kant weten we ook wel dat we niet drie keer achter elkaar een recreatieondernemer kunnen laten win-

Foto: Marijke Folkertsma nen. En de winnaar mag ook niet drie keer achter elkaar uit dezelfde plaats komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe hebben we nooit

spijt gehad van onze keuze. Als je de lijst bekijkt, dan zie je inderdaad de meest creatieve bedrijven daar op staan”, meldt Hamelink tevreden.

Feest bij de uitreiking van de prijs.

Foto: duofoto


www.ondernemerscongres.nl

• Dick de Boer Directeur Business Banking Regio West- & Midden Brabant en Zeeland

W

oensdag 29 september 2010 … een datum die u nu al in uw agenda moet zetten, want dan vindt het Regionale Ondernemers Congres plaats in Theater De Mythe te Goes. Het Congres staat in het teken van: Ondernemen anno morgen, nieuwe impulsen voor succes. ING is als mede initiatiefnemer en hoofdsponsor prominent aanwezig. ING gaat in op de vraag hoe u als ondernemer uw bedrijf in conditie krijgt. Onze kennis over de macro-economie, sectoren en regio’s delen we actief met onze klanten. Onze economen maken publicaties die te vinden zijn op: www.ing.nl/zakelijk/nieuws-en-kennis, maar ook in ronde tafelbijeenkomsten, Financiële Informatiebijeenkomsten of tijdens het Regionale Ondernemers Congres.

ECONOMISCHE GROEI De recessie is sinds het derde kwartaal van 2009 officieel voorbij. Op zich zou niets een meer dan gemiddeld herstel van de Nederlandse economie in de weg moeten staan. Nederland heeft namelijk internationaal gezien een zeer sterke economie, maar weet Nederland ten volle van die sterke economische positie te profiteren? Hoewel we aan het begin staan van herstel, blijft de economie zeer gevoelig voor negatieve schokken. Het Nederlandse bedrijfsleven is de recessie relatief sterk in gegaan, maar de crisis heeft de weerbaarheid flink aangetast. In vrijwel alle sectoren staat de liquiditeitspositie onder druk.Toch begint de economie aan een geleidelijke opmars. Kansen voor ondernemers Kansen zien en herkennen is één, maar voor het benutten van kansen is meer nodig. U moet de juiste informatie hebben over de markt en uw concurrenten,

maar ook moet uw bedrijf financieel en strategisch in conditie zijn.

ONDERNEMERS MET EEN VISIE De toekomst van uw bedrijf, die maakt u zelf en dat doet u met behulp van een visie. Een visie maakt duidelijk welke acties er nodig zijn en hoe doelgericht u bezig bent. Een visie zorgt er ook voor dat u zich kunt onderscheiden van anderen. Niet alleen door te reageren op recente ontwikkelingen, maar ook kansen creëren voor de toekomst.

BETROUWBARE EN RELEVANTE INFORMATIE Om in conditie te zijn, moet u goede en betrouwbare up-to-date informatie hebben over uw markt en hoe uw concurrenten of collega’s het doen. U moet weten wat de trends zijn, hoe de markt waarin u onderneemt eruit ziet en wat uw plek is ten opzichte van uw concurrentie. ING heeft een overzichtelijk mo-

del ontwikkeld waarin u kunt zien hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van uw sectorgenoten. Op basis van enkele vragen krijgt u een overzicht van uw plaats in de markt. Op de stand van de ING kunt u een dergelijk overzicht laten maken.

functie van deze dag is netwerken. ING wil graag uw partner in Business zijn.We delen onze kennis van de markt met u en zijn er om oplossingen aan te dragen die u kunnen helpen om uw visie en uw strategie te realiseren.

SAMENWERKING

OF EEN PERSOONLIJK GESPREK?

Ondernemen doe je nooit alleen. Maar de ondernemer die langskomt op het congres weet dit al, want een belangrijke

Mail mij dan persoonlijk: dick.de.boer@ing.nl

WILT U MEER INFORMATIE


congres >>

39

Congres: Ondernemen anno morgen H

et succesvolle Ondernemers Congres Zeeland van 2006 krijgt een vervolg. Op woensdag 29 september 2010 vindt dit zakelijke evenement voor bevlogen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf voor de tweede maal plaats in Theater De Mythe in Goes. Samen met ING en Synpact is MKB-Nederland initiatiefnemer van het Ondernemers Congres Zeeland en de Ondernemer is wederom de mediapartner.

door Loes van der Hoeven GOES - Het Ondernemers Congres Zeeland inspireert en motiveert ondernemers. Specialisten geven op maat gesneden adviezen en succesvolle ondernemers vertellen aan de hand van vier thema’s op welke wijze zij ondernemen anno morgen. Deze vier themasessies zijn: ‘Kansrijk Ondernemen’ door Arko van Brakel van het Ministerie van Economische Zaken, ‘Innovesteer in Zeeland’ door Gerbert van der Wal van Economische Impuls Zeeland, ‘Hoe wordt u koploper in de zakelijke dienstverlening’ door Sasja van As-Winters van ING en ‘Verder komen met ondernemen’ door Juri Heise van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. Van de verwachte 400 deelnemers is het overgrote deel eigenaar of directeur van een onderneming. De deelnemers aan dit grootste zakenevenement in de regio komen dus direct in contact met de specialisten in de diverse vakgebieden. Deze unieke gelegenheid om contacten te leggen en te netwerken mag dus geen enkele ondernemer missen. Als u zich nu inschrijft via www.ondernemerscongres.nl met de code CKMED ontvangt u bovendien 50% korting op de toegangsprijs van • 200.

Plenair ochtendprogramma De dag begint met een plenair ochtendprogramma dat in het teken staat van kennis, die op inspirerende en motiverende wijze door topondernemers wordt overgedragen. Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland: “De eerste tekenen van economisch herstel gloren aan de horizon. Ondernemers richten zich met enthousiasme op de toekomst. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie, dat daarom een waardevolle steun in de rug verdient. Nu investeren in een stevig fundament van het bedrijf is cruciaal voor het ondernemen van morgen. Maar hoe doet u dat als ondernemer? Met wie? En welke strategische keuzes maakt u? Waar haalt u de kennis, de inspiratie en de contacten vandaan om te bouwen aan een succes-

De organisatie rekent op een volle zaal. volle toekomst? Als het op dit soort vragen aankomt, staan ondernemers er vaak alleen voor. MKB-Nederland, ING en Synpact helpen u hierbij. Zij organiseren voor u het Ondernemers Congres Zeeland, waar al deze ingrediënten aan de orde zullen komen. Investeer één dag in uzelf als ondernemer en luister naar ervaringen van verschillende topsprekers en collega-ondernemers zoals Annemarie van Gaal en Arko van Brakel. Kom thuis met nieuwe energie, ideeën en contacten om morgen weer sterk te ondernemen. Wij staan voor u klaar om u nieuwe kansen te brengen. Graag tot 29 september in Goes.”

willen missen en zichzelf een enorme ‘energy-boost’ willen geven, mogen het Ondernemers Congres Zeeland niet missen.” Hijzelf geeft de aanwezigen daartoe waardevolle ‘insights mee’, energie om die ‘extra mile’ af te leggen, waarop hun klanten wachten, en schept een realistisch beeld van de toekomstige economie. Topondernemer en investeerder Annemarie van Gaal neemt geen blad voor de mond! In 2002 verkocht zij haar succesvolle in Rusland gevestigde uitgeverij The Independent Media aan het Finse Sanoma en sindsdien investeert zij vanuit Amsterdam in binnen- en buitenland, is zij regelmatig te gast in tv-programma’s, schrijft wekelijkse columns voor het Financieel Dagblad en heeft inmiddels twee bestsellers voor ambitieuze ondernemers uitgegeven.

Ruud van Dusschoten , directeur ING Business Banking: “De groeiende economie biedt u als ondernemer extra kansen om meer uit de markt te halen. Tenminste, als u de kansen ziet en uw bedrijf in conditie is om hierop in te spelen. Maar weet u of u in conditie bent voor de toekomst? Die is noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn. Als u wilt weten hoe u nu en in de toekomst fit kunt ondernemen in de groeiende economie dan is extra coaching daartoe de eerste stap. Tijdens het Ondernemers Congres Zeeland laat ik u aan de

Annemarie van Gaal, topspreker op het congres.

Leergang Hoger Management start 27/10 Mail voor brochure info@zionetwerk.nl

hand van inzichten en praktijkvoorbeelden zien hoe u in goede conditie nog beter kunt presteren.” René Boender, brain, agent, brand booster en trendsetter adviseert onder-

nemers na te denken over de zienswijze van Einstein ‘Als je doet wat je zou hebben gedaan, dan krijg je wat je zou hebben gehad’. “Ondernemers die een geweldige kans daartoe niet

Netwerken ”Uiteraard besteden wij veel aandacht aan netwerken”, vertelt Tim van Oosterhout. Hij is projectmanager Ondernemers Congres Zeeland bij Synpact. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in Ondernemers Marketing en Business Events, zoals het Ondernemers Congres Zeeland. “De foyer van Theater De Mythe fungeert als Business Plaza. De aanwezigen komen daar gedurende deze dag bijeen om elkaar te inspireren onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast kunnen de deelnemers op het Business Plaza gebruik maken van een persoonlijk adviesgesprek over een vooraf besproken keuzeonderwerp, matchmaking, live twitter en rondetafelsessies. Het Ondernemers Congres Zeeland wordt feestelijk afgesloten met een netwerkborrel.” www.ondernemerscongres.nl


<< berichten

40

Trendtour Puur Zeeland

D

e Wilde Zeeuw Communicatie, gespecialiseerd in communicatie, design en web, is verhuist. Vanaf 9 augustus is zij gevestigd aan de Westkolkstraat 36 te Terneuzen. Opgericht door twee ontwerpers van de kunstacademie is de Wilde Zeeuw inmiddels doorgegroeid tot een full service bureau met meerdere medewerkers. TERNEUZEN - WildeNieuwe mensen, ambities en mogelijkheden zorgden er voor dat de Wilde Zeeuw uit haar jasje groeide in de vestiging in Hulst en een verhuizing kon dan ook niet uitblijven. Het kantoor is gelegen in het cultureel centrum van Terneuzen. Met uitzicht op de sluizen van Terneuzen, is het uitstekend bereikbaar voor klanten in en buiten Zeeland. De faciliteiten van het nieuwe pand maakt het mogelijk om de dienstverlening nog beter uit te voeren. Met name de uit-

Wilde Zeeuw breiding van de dienst communicatie, heeft de Wilde Zeeuw nu een mix van mensen en disciplines. Van conceptontwikkeling, communicatieadvies en promotionele campagnes tot het vervaardigen van o.a. brochures, jaarverslagen, advertenties, huisstijlen en pakkende websites. Kortom: Visie - Vorm - Verleiding! Met ingang van 9 augustus 2010 is het nieuwe adres en telefoonnummer: Westkolkstraat 36 4531 AX Terneuzen 0115 68 98 88

Uitbreiding adviesbureau met kantoor in Goes Het gezelschap op bezoek bij Roem van Yerseke.

O

ndernemers zijn altijd op zoek naar het ‘gat in de markt’, de onbenutte commerciële kansen voor nieuwe business. Het is alleen de kunst om zo’n gat te vinden. Je kunt dan zelf gaan zoeken of… de kunst afkijken hoe anderen dat doen. En dat deden twintig ondernemers uit de agri- en voedingssector eind augustus tijdens de mini-trendtour PUUR Zeeland, georganiseerd door innovatienetwerk Syntens. Met deze formule wil Syntens MKB-ers stimuleren tot vernieuwende voedingsconcepten te komen.

De mini-trendtour PUUR Zeeland is de achste uit een reeks van twaalf provinciale ontdekkingstochten die Syntens dit jaar in Nederland organiseert. “Het doel van de mini-trendtour is om ondernemers inspiratie te bieden om dit daarna zelf om te zetten in actie”, legt innovatieadviseur Jenk de Jong uit. Zijn collega Willy Reijniers vult aan: “Deze trendtour stond in het teken van ‘aangespoelde vissers en verdronken boeren’, een metafoor voor ondernemers die durven buiten de traditionele kaders te denken en doen om nieuwe kansen te creëren. “We willen ondernemers daarvan inspirerende voorbeelden tonen, binnen en buiten hun eigen sector.” Enkele hoogtepunten uit deze mini-trendtour waren: - Het broedhuis van Roem van Yerse-

ke waar verschillende soorten oesters met heel veel zorg worden opgekweekt van heel kleine larfjes tot oestertjes die in Oosterschelde verder mogen groeien. - Het bezoek aan Krijn Verwijs om de kreeftenbassins te bekijken. De charmante Annette van der Kooij kon ons alles vertellen over het boeiende (sex)leven van de kreeft. Zij had enkele kreeften gereserveerd voor de lunch later die dag. - De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk, akkerbouwer Maarten Janse runt hier een Landschapscamping in combinatie met de teelt en verkoop van de zeegroenten lamsoor en zeekraal. Janse is een voorbeeld van een ‘verdronken’ boer. Voor de teelt van de zeeplantjes bevloeit hij zijn land met zout water met heerlijke zilte groen-

Foto: Syntens ten als smakelijk resultaat. - De Seafarm in Kamperland, hier leidde de ‘gestrande visser’ Adri Bout het gezelschap rond door zijn nieuwe tarbotkwekerij. Adri vertelde met veel passie en enthousiasme hoe hij zijn tarbotjes zó verwent dat ze zich happy voelen en daardoor beter groeien. Adri wil met Seafarm ten alle tijden zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen, om deze ook voor de toekomstige generaties te garanderen. Rob Baan van het innovatieve bedrijf Koppert Cress: “Er zijn gelukkig meer gekke ondernemers. Streekinteractie en storytelling werken!”. Jack van der Schoot van Viskwekerij De Stroom: “Wat heb ik veel gedrevenheid gezien van goede ondernemers. Ik heb veel inspiratie opgedaan”. Hans Maijers, de retailkenner: “Regionaal ondernemerschap biedt echt kansen voor samenwerking in de keten.”. Lees het volledige verslag van de mini-trendtour PUUR Zeeland op www.syntens.nl/minitrendtour

Nieuwe voorzitter MKB M

KB Zeeland heeft een nieuwe voorzitter. Hans Goovers is eind augustus benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt hiermee Peter Feijtel op. Peter Feijtel was gedurende tien jaar het gezicht van MKB-Zeeland. In deze periode heeft hij vormgegeven aan de structuur en de strategische opzet van MKB-Zeeland. De belangenbehartiging voor deze, in economisch en maatschappelijk opzicht belangrijke groep ondernemers, heeft hiermee een prominente plaats gekregen in de Zeeuwse samenleving. Het aftreden van Feijtel betekent geen afscheid. Op tal van terreinen blijft hij betrokken bij het Zeeuwse mkb. Zo is hij vicevoorzitter van MKB-Zeeland.

Volgens Hans Goovers sluit zijn nieuwe functie als ondernemersvoorzitter goed aan op zijn eerdere ervaringen. Als directeur bij Rabobank Krabbendijke en Rabobank Noordwest-Walcheren heeft hij het mkb tot in de haarvaten leren kennen. Daarnaast heeft hij een brede bestuurlijke ervaring. Een veelzijdig man die al deze kwaliteiten en ervaring graag inzet

voor het regionale mkb. “Mkb-ondernemingen vormen de ruggengraat van onze economie. Dat geldt landelijk maar ook regionaal. Peter Feijtel heeft deze ondernemingen regionaal goed op de kaart gezet.” Een goed moment om kennis te maken met de nieuwe voorzitter én honderden regionale mkb-ondernemers is het Ondernemerscongres dat plaats vindt op woensdag 29 september in De Mythe in Goes. Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland, zal hierbij aanwezig zijn. www.zeeland.mkb.nl

D

ankfried Verhage is onlangs toegetreden als partner van Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P). Dit gerenommeerde en onafhankelijk bedrijfskundig en bancair adviesbureau bestaat al ruim 25 jaar. Vanaf juli 2010 heeft CM&P ook een kantoor in Goes. Verhage is opgegroeid in een ondernemersgezin en is ruim 20 jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest. In zijn laatste functie was hij financieel eindverantwoordelijk bij een grote internationale jachtbouwer die tot de wereldtop behoort. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft een aantal afgebakende producten ontwikkeld. De vijf kernactiviteiten bestaan uit ondernemingsplanning, financieringsrapporten (en kredietrevisie), begeleiding bij aan- en verkoop van bedrijven, begeleiden van startende ondernemers en het bieden van managementondersteuning / interim management aan het MKB. De kracht van het concept zit hem in het feit dat de producten volledig zijn

doorontwikkeld, regelmatig worden herzien en daardoor up to date zijn. Dit is van belang om actueel in te kunnen spelen op de behoeftes van starters en ondernemers uit de markt. In deze economisch moeilijke tijd is het juist belangrijk pro actief te zijn. Veel bedrijven moeten cruciale beslissingen nemen en ondernemers staan vaak alleen voor deze keuzes. De meerwaarde die CM&P als actief klankbord biedt naar de ondernemer wordt vaak als verlichting gezien en haalt de ondernemer uit het isolement. CM&P analyseert de bedrijfsvoering in de volle breedte waarbij langetermijnvisie prefereert boven de waan van de dag.

Kantoor Waterschap H

et waterschap Zeeuwse Eilanden, dat verantwoordelijk is voor het regionale oppervlaktewaterbeheer, voor aanleg, onderhoud en veiligheid van plattelandswegen én voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater, heeft in zijn hoofdkantoor in Middelburg een geheel nieuwe vergaderruimte laten realiseren. Vergaderen en discussiëren is nu mogelijk in een bijzondere ambiance met een bijzonder uitzicht. BIS, marktleider voor ruimte-inrichting en AV & ICT integratie, voerde het project uit. Het hoofdkantoor van het waterschap bevat een aantal vergaderruimtes die naast eigen gebruik ook worden verhuurd voor zakelijk gebruik. De grote presentatieruimte beschikt o.a. over een tribune en grote ramen die uitzicht bieden op het water. Om deze vergaderruimte optimaal te benutten wilde het waterschap Zeeuwse Eilanden de ruimte voorzien van kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor vergaderen. De keuze voor BIS, die veel gerenommeerde

projecten binnen de (semi-)overheid heeft gerealiseerd, waaronder bij meerdere waterschappen, was snel gemaakt. De aangename ruimte is op functionele wijze ingericht en van alle benodigde gemakken voorzien. BIS heeft het vergadermeubilair en een draadloos discussiesysteem geleverd en geïnstalleerd. Het meubilair is eenvoudig verplaatsbaar en flexibel op te stellen. De oplossing is verder voorzien van langwerpige BOSE luidsprekers, die in elke hoek van de ruimte met speciale beugels gemonteerd zijn. Op zo’n manier dat het geluid niet wordt gehinderd door de objecten in de ruimte. Het resultaat is een perfecte geluidsweergave in de gehele ruimt.


onderweg >>

41

Audi A8: beul met fluwelen handschoenen D

e topklasse van de autowereld wordt gedomineerd door merken die de Heimat als thuisbasis hebben. Zelfs Rolls Royce en Bentley zijn tegenwoordig (eigenlijk) in Duitse handen en een enkele Japanse poging ten spijt, in ons land hebben niet-Duitsers in dat segment weinig in de melk te brokkelen. Globaal speelt het krachtenveld zich af tussen BMW, Mercedes-Benz en Audi. Wie daarbij een gloednieuw type in de markt zet, heeft het even voor het zeggen. Zo kwam Audi recent met de derde generatie A8 op de markt. door Ad van Bladel BREDA - De vorige twee series deden het relatief goed en de nieuwe A8 zal het - gezien zijn vele kwaliteiten- ook zeker weer zo vergaan. Met de komst van de Audi A8, ergens in de negentiger jaren, brak het merk met de traditie dat auto’s van vijf meter lang per definitie loodzwaar zijn. Lichter dan de concurrentie werd het devies en zo kwam Audi met een aluminium ‘spaceframe’ waardoor de wagen zowel lichter als steviger werd. Een ideale combinatie. Bovendien werd voor deze auto de befaamde Quattro techniek van het merk toegepast waardoor alle wielen werden aangedreven. Die hele constellatie van lichtgewicht bouw in combinatie met superieure rijprestaties, kracht en een uiterst luxe interieur wordt voor de A8 nog steeds aan-

gehouden. De carrosserievorm die Audi heeft gekozen heeft iets van een vierdeurs coupe. Met zijn lage gestrekte lijn oogt hij geen moment plomp. Hooguit zou een nadeel kunnen zijn dat de vorm sterk lijkt op die van een A4 die teveel naar De Hulk heft gekeken. Dit ‘probleem’ zal voor A8-rijders trouwens meer spelen dan voor A4-chauffeurs die het vast niet erg vinden in een op een A8 gelijkende

auto te worden gezien. In vergelijking met zijn voorganger werd ongeveer elk schroefje onder handen genomen en, waar mogelijk, verbeterd. Het interieur is ruim, met fantastische stoelen, een prachtig dashboard en een sublieme afwerking. Daarin staat Audi absoluut aan de top. Leer, edelhout en aluminium spelen een hoofdrol in het interieur en zijn op prachtige wijze met elkaar verenigd. Voor

de krachtbron bestaat een keuze uit zowel direct ingespoten benzinemodellen als een tweetal dieselblokken. De minst vermogende heeft een inhoud van zo’n drie liter, voor De Ondernemer stond het topmodel klaar: de 4.2 TDI. Om kort en goed te gaan: deze motor maakt van de A8 een beul met fluwelen handschoenen. Zijdezacht sleurt hij de auto - precies over het gewenste spoor - naar

Lexus IS 250C: Japanse vouwkunst

T

raditioneel was de zomer de periode waarin je verreweg de meeste cabriolets over de vaderlandse wegen zag rijden. De zon op het bolletje van de berijders maakte velen jaloers. Met de komst van stalen klapdaken in plaats van de soft tops veranderde veel in dit beeld. Steeds vaker zie je coupes rijden, die ook nog eens open kunnen. Ook Lexus voegde zich onlangs bij dit rijtje door de introductie van de IS 250C, waarbij de c staat voor coupe of cabriolet. Al naar gelang de weersomstandigheden. Of de muts van de berijder uiteraard. door Ad van Bladel BREDA - De IS-serie van Lexus heeft een - naar mijn mening - prachtige gedrongen, en dus krachtige, lijn meegekregen. Een schitterende wagen waarvan het dus jammer is dat je hem zo weinig ziet. Ook motorisch zijn het superieure wagens met kracht-

bronnen die zijdezacht lopen. Voor de IS 250C is gekozen voor de zescilinder motor met een cilinderinhoud van 2,5 liter. Het is jammer dat Lexus vrijwel altijd een zo beperkt motoraanbod aanbiedt; het zal ze klanten kosten. Weliswaar bevalt de 2,5 liter motor uitstekend, en valt hij op door zijn fluwelen loopcultuur, klanten

hebben doorgaans liever meer keus. Qua uiterlijk is de 250C min of meer vergelijkbaar met andere coupe/cabriolets in die zin dat ook de Lexus kampt met een behoorlijk aangezet achterwerk. Weliswaar hebben de Japanners voor deze adellijke auto een driedelige dakconstructie bedacht die een dik achterwerk het minst belast, een echt kek kontje is het toch ook niet geworden. Wie dat niet erg vindt heeft aan de IS 250C een sublieme auto waarin zij/hij met veel plezier zal rijden. De stoelen zitten verrukkelijk en hebben een perfecte mix tussen stevig en zacht. De gebruikte materialen zijn allemaal van topniveau en nergens zie je een te groot kiertje of hoor je een rammeltje. Neen, ook deze Lexus zit superieur in elkaar. De kap sluit en/of opent zich alsof zich er een origamimeester over heeft ontfermd. Soepel, stil en snel en dat geldt eigenlijk verder voor de hele auto. De IS 250C is wel behoorlijk wat zwaarder dan zijn gesloten broertje en dat merk je enigszins aan de acceleratie. Van stilstand naar 100 km/h heeft minimaal zo’n tien seconden nodig. Dat is niet heel flitsend maar doordat de auto verder zo verschrikkelijk fijn rijdt, kan het je eigenlijk niet lang genoeg duren. De opgegeven topsnelheid is met 210 km/h ook hoog genoeg voor een snelle rit over (Duitse) autowegen. Zoals gebruikelijk heeft Lexus echt werk gemaakt van de geluidsisolatie. In alle

rust trekt het landschap aan je voorbij. Al met al is deze Lexus een heel fijne coupe/cabriolet. De wagen rijdt misschien wat minder strak dan aartsrivaal BMW, maar dat vindt niet iedereen een bezwaar. Wie rustig wil toeren, open of gesloten, vindt in deze IS 250 C de ideale metgezel. De Lexus IS 250C is leverbaar vanaf 61.195 euro, inclusief belastingen.

hoogst illegale snelheden. Een voorbeeld: van stilstand naar 100 km/h duurt slechts 5,5 seconden. Daarbij geeft hij veel rasechte moderne sportwagens het nakijken. Het mooie van deze A8 4.2 TDI is, dat hij dit alles in een soevereine rust doet. Geen moment heb je het idee dat je snoeihard gaat. De krachtige achtcilinder dieselmotor (voorzien van een prachtige automatische achtbak) lijkt zich geen moment druk te hoeven maken om tot deze superprestaties te komen. Alleen bij koud stationair draaien merk je een beetje dat er een diesel in het vooronder ligt. Zoals gebruikelijk heeft Audi de perswagen weer volgehangen met extra’s. De optielijst is zo lang dat je die het beste kunt meenemen met vakantie; je komt er alvast wat dagen mee door. Het bedrag dat met de gemonteerde opties gemoeid was bleek de 46 mille ruim te overtreffen. Voor wie gerustgesteld wil worden: zonder opties kost een A8 4.2 TDI vanaf 117.500 euro, inclusief belastingen. Hij is voorzien van energielabel C.

Volvo C70 D4 Kilometers smullen

A

l sinds zijn introductie is de Volvo C70 een populaire verschijning in zijn segment. In 2009 versloeg hij zelfs de toen aantredende Audi A5 cabriolet en de BMW 3-serie. Dat heeft natuurlijk te maken met de onvolprezen kwaliteiten van deze auto maar zeker ook met de veelheid van uitvoeringen en veiligheid in relatie tot zijn strakke prijsstelling. De Ondernemer reed de juist aangepunte versie met nagelnieuwe D4 dieselmotor met 177 pk.

door Ad van Bladel Dat nagelen moet je bij de vernieuwde C70 met dit blok eigenlijk - en helaas - wel wat te letterlijk nemen want echt stil is hij niet. Wie dat geen punt vindt heeft er wel een krachtige motor aan al heeft de automatische transmissie waarmee de testauto was

uitgerust wel steeds wat tijd nodig om er vandoor te gaan als het gaspedaal wordt gevloerd. Dat komt doordat er eerst wat druk moet worden opgebouwd en voelt een beetje aan als een turbogat. Het is eigenlijk wel het enige minpuntje dat aan de auto kleeft want rijden doet hij heerlijk. De laatste facelift heeft de wagen helemaal up to date gemaakt aan de laatste Volvo-looks met vernieuwde grillevorm en LED-achterlichten. Als je het niet zou weten zou je hem zo kunnen verwarren met de gloednieuwe S60. Het interieur ziet er Scandinavisch opgeruimd uit en de stoelen zijn zoals het een Volvo betaamt: heerlijk! Echt een auto waarmee je moeiteloos grote afstanden kunt overbruggen en fris (en in sommige gevallen stevig gebruind) weer uitstapt. Er is een Volvo C70 vanaf krap 50 mille, inclusief belastingen.


OOK IN ZEE MET DÉ ACTIEVE & INVENTIEVE BEDRIJFSMAKELAAR VAN ZEELAND? MIDDELBURG - FAGOTWEG 17A

VRAAGPRIJS € 115.000,- kosten koper

HUURPRIJS € 9.700,- per jaar exclusief btw

VROUWENPOLDER - DORPSDIJK 31

MIDDELBURG - KINDERDIJK 72-74 Op een van de mooiste locaties van Middelburg, met prachtig uitzicht, bieden wij aan een uniek gelegen woon/bedrijfspand. Voorzien van 4 verhuurde appartementen gelegen op de verdieping en een volledig geoutilleerd kantoor op de begane grond. Het kantoorgedeelte wordt ook te huur aangeboden. Het object is voor meerdere doeleinden geschikt bv volledig wonen of uitsluitend werken of een combinatie hiervan. Ook interessant als belegging.

TE KOOP - TE HUUR

TE KOOP - TE HUUR

In de kern van het toeristische dorp Vrouwenpolder bieden wij aan ca. 270 m2 commerciële ruimte + ca. 66 m2 magazijn/opslagruimte. Geschikt voor vele toepassingen, bijv. winkel, showroom, kantoor of een combinatie hiervan. Het object wordt ook gesplitst aangeboden. Hierbij ontstaan 2 separate winkelruimten ieder toegankelijk middels een eigen entree v.v. een opslagruimte/magazijn. Koop van het gehele object met luxe bovenwoning is mogelijk.

HUURPRIJS € 28.000,- per jaar excl. btw DEELVERHUUR MOGELIJK VRAAGPRIJS € 439.000,- kosten koper

HUURPRIJS KANTOOR € 18.000,- per jaar exclusief btw VRAAGPRIJS GEHEEL € 575.000,- kosten koper

TE HUUR - 160 M2 KANTOORRUIMTE OP UITSTEKENDE LOCATIE!

KAPELLE - GOESSESTRAATWEG 19

BUITENRUSTSTRAAT 18 - MIDDELBURG | 1E VERDIEPING

MULTIFUNCIONELE KANTOORRUIMTE

l

GOED GEOUTILLEERDE RUIMTES

l

LIFT EN TRAPPENHUIS

l

8 PARKEERPLAATSEN

l

AANVAARDING PER DIRECT

l

VRAAGPRIJS € 22.000,- PER JAAR excl.btw en servicekosten

Op goede locatie nabij alle uitvalswegen bieden wij aan deze statige monumentale kantoorvilla genaamd “Eureka” met parkeerterrein. De kantoorvilla is ca. 675 m2 B.V.O. verdeeld over drie bouwlagen. De villa beschikt over een afsluitbaar parkeerterrein. Aan de buitenzijde is een fraai aangelegde parkachtige tuin. Het pand heeft vele karakteristieke kenmerken. Geschikt voor commerciële doeleinden en overheidsinstellingen.

TE HUUR

l

FLEXIBELE HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS € 55.000,- per jaar exclusief btw en servicekosten

Voor een deskundige taxatie van uw bedrijfspand in verband met fiscale waardering, of verkoopbeslissing, belt u met Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. Sinke Komejan Makelaars heeft vestigingen in Goes, Middelburg en Zierikzee.

VRAAGPRIJS € 349.000,- kosten koper Huur is bespreekbaar! Huurvoorwaarden en huurprijs op aanvraag

+ + + + + + + + +

Parkachtige omgeving Aan het water Villa’s 850-1550 m 3 Kavels 650-1500 m 2 Grond € 160-250 per m 2 Vanaf € 369.500,Veel keuzevrijheid Bij NS en snelweg A58 Volop bedrijvigheid

Fase II is gestart! | www.edisonpark.nl

MIDDELBURG - KLARINETWEG 28 Op bedrijventerrein “Mortiere” gelegen representatieve kantoor/showroomruimte van ca. 466 m2 welke bereikbaar is vanuit de entree gelegen op de begane grond die gedeeld wordt met het kantoor van Pontmeyer. Het geheel is ruim en licht van opzet en heeft door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen een geheel eigen uitstraling. Aan de buitenzijde bevinden zich voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein!

HUURPRIJS € 27.500,- per jaar exclusief btw

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars

Tel (0118) 62 00 62

Molenwater 97

Fax (0118) 63 44 93

4331 SG Middelburg

bedrijfsmakelaars@sinke.nl

SINKE KOMEJAN BEDRIJFSMAKELAARS , DE SPECIALIST OP HET GEBIED VAN VERKOOP, AANKOOP, ADVISERING EN BEMIDDELING VAN ZAKELIJK ONROEREND GOED

WESTKAPELLE

ONTWIKKEL DE TOEKOMST VAN UW EIGEN BEDRIJF...

TE KOOP! TE HUUR

Functionele,

hoogwaardige

BEDRIJFSUNITS op representatief bedrijvenpark

‘Noordervroon’ in Westkapelle

BEDRIJVENPARK NOORDERVROON heeft een uitstekende ligging en bereikbaarheid op de hoek van de Oude Zandweg en de Vroonwegeling.

INTERESSE?

Voor een zakelijk gesprek bij u aan huis maken wij graag een afspraak!

Ook hebben we in ons aabod: VLISSINGEN Handelsweg 42

Prijs n.o.t.k.

Locatie bedr.terrein Vrijburg. Voor unit eigen parkeerpl. Het gebouw bevat 150 m2 bedrijfsruimte, op beg. grond werkplaats en een kantine van 114 m2 op 1e etage, kantoor van 35 m2. Aanw. cv-inst., gas- ,water- en elekt. ook 380 V aansluiting.

• Advies • Taxatie • Aankoop • Verkoop • Bemiddeling • Hypotheekadvies voor zowel particulier als bedrijfsmatige onroerende zaken.

WESTKAPELLE Meerkerkweg 28

 105.000,– k.k.

Bedrijfsunit met roldeur (4 x 3,1 mtr) en loopdeur. De unit is v.z.v. gas, water, elektriciteit en riool aansluiting. Afm. 5,37 x 16,2 mtr. Voorterrein met parkeergel. Zeer goed bereikbaar. Ook geschikt voor particulier gebruik. Extra’s: Hete lucht verw.; toilet; werkbank; 2 lichtkoepels; krachtstr. (380V)

www.houmesmakelaars.nl

Eva Besnyöstraat 5 4361 DB Westkapelle

0118 - 571 539 info@houmesmakelaars.nl

Lasopleiding volgen?

Zeeuwse Lasschool!

Onder leiding van vakspecialisten kunnen de volgende NIL-diploma’s op alle niveaus behaald worden: BMBE - MIG/MAG - TIG - Autogeen

Lasopleidingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee.

• Tevens verzorgen wij cursussen op maat. • Flexibele instroom mogelijk. • Wij zijn een erkend opleider van OOM. Kijk naar de subsidiemogelijkheden. ROC Zeeland - Training en Consult, Zeeuwse Lasschool Mevr. A. Verboom 0118 558932, Dhr. R. Snoep 06 22959179 Mail: grv@roczeeland.nl, website: www.zeeuwselasschool.nl

SINKE KOMEJAN BEDRIJFSMAKELARS

Meer informatie kunt u vinden op www.sinke.nl

Kantoorpand bestaande uit een begane grondetage en 2 verdiepingen, totaal ca. 325 m². Indeling begane grond: ontvangst met balie, diverse kantoren, spreekkamer, keuken, serverruimte, magazijnruimte, 1e verdieping : kantoorruimte, keuken / kantine met dakterras. 2e verdieping : kantoor / werkruimte. Geschikt voor meerdere doeleinden : kantoor, praktijk, kinderdagverblijf, etc. Aanvaarding in overleg.

TE KOOP - TE HUUR

Op een uitstekende locatie, aan de snelweg A58 in het bedrijventerrein “de Mortiere” , bieden wij aan een bedrijfsruimte van ca.136 m². De ruimte is volledig geïsoleerd. Kantoorruimte, pantry en toilet zijn aanwezig. Boven het kantoor is een verdiepingsvloer gerealiseerd die ook als kantoor gebruikt kan worden. Voor het pand zijn voldoende parkeerplaatsen. Aanvaarding per direct.

TE HUUR

TE KOOP

Op het bedrijventerrein “Vrijburg”, bieden wij aan deze in perfecte staat verkerend multifunctionele bedrijfsruimte met buitenruimte. Recentelijk geheel gerenoveerd. Het geheel is ca. 126 m2 gelegen op een perceel van ca. 178 m2. Volledig geïsoleerd en voorzien van een toilet, keuken, overheaddeur en een separate loopdeur. Aan de zijkant bevindt zich een raam waardoor het ook mogelijk zou zijn een kantoorruimte te plaatsen.

MIDDELBURG - DE RUYTERSTRAAT 24

TE HUUR

VLISSINGEN - PRODUCTWEG 16


online >>

43

De Ondernemer is eindelijk weer online D

e Ondernemer in Zuidwest Nederland is vanaf eind deze maand weer online. Op www.ondernemerzwn.nl kunt u al het nieuws dat van belang is voor ondernemers vinden. Actueel, informatief en interactief. De nieuwe website biedt de ondernemers van deze regio ruimschoots de gelegenheid hun eigen visie te geven. Ook is het makkelijk te reageren op geplaatste artikelen. door Ron Gregoor BREDA - De Ondernemer, de business-to- business uitgave van de dagbladen BN DeStem en PZC, heeft enige tijd niet de beschikking gehad over een eigen website. deondernemer.nl, vroeger een website voor de regionale Wegeneruitgaven, is de landelijke toer opgegaan. Ruim een half jaar was de Ondernemer online ondergebracht onder de dagbladen PZC en BNDeStem. U kunt die daar nog

steeds vinden, men wordt automatisch doorgelinkt. Maar met deondernemerzwn.nl hebben we eindelijk weer een professionele, actuele onlinekrant voor de ondernemers. Hier kunt u alles wat u wilt weten uit uw eigen regio vinden. Allereerst zijn middels zogenaamde bladermodellen de uitgaven van de Ondernemer, de maandelijkse bijlage bij het dagblad, terug te vinden. Toch lijkt de nieuwe website niet op de krant de Ondernemer. Qua opmaak

hebben we geprobeerd de lezer snel en duidelijk wegwijs te maken in datgene wat hem of haar interesseert. Het is de bedoeling dat er iedere dag voor ondernemers belangrijke nieuwsberichten te vinden zijn. Dagelijks wordt de site ververst, we presenteren actuele berichten over de zakenwereld in zijn algemeenheid en die in Zuidwest Nederland in het bijzonder. Organisatoren van business- evenementen kunnen ons hierbij behulpzaam zijn. Wie iets te melden heeft, foto’s wil plaatsen of wil reageren op verschenen artikelen, kan dat mailen naar r.gregoor@bndestem-pzc.nl. Wij zorgen er dan wel voor dat uw bijdragen terug te vinden zijn op de website. Maar niet alleen het nieuws, dat u als ondernemer te melden heeft,

Cursus duurzaam ondernemen W

ilt u als bedrijf in deze crisistijd uw financiële zaken op orde hebben? Maar wilt u ook uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en beslissingen niet alleen laten afhangen van de financiële gevolgen? Wilt u meer weten over duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe maakt u goed doordachte keuzes? Welke verantwoordelijkheid neemt u? En hoe kiest u de juiste aanpak? Voor antwoorden op deze vragen nodigen Zeeland Seaports, de Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen u uit om najaar 2010 deel te nemen aan de cursus Duur-

zaam Ondernemen voor ZeeuwsVlaamse bedrijven. In de cursus krijgt u praktische én inspirerende kennis en gereedschappen aangereikt om (nog) duurzamer te ondernemen en

de milieukosten van uw bedrijf te verlagen. Bij de cursus ontvangt u een gratis startlicentie voor de Milieubarometer van de Stichting Stimular. Hiermee kunt u een jaar lang gratis ge-

interesseert ons. De mening van ondernemend West- Brabant wordt door ons zeer op prijs gesteld. Daarom hebben we een aantal ondernemers gevraagd regelmatig een column te schrijven. Uit de regio’s Middelburg, Goes, Terneuzen en Zierikzee verwachten we de komende tijd regelmatig bijdragen. Deondernemerzwn.nl is ook interactief. Wie dat wil kan op de stoel plaatsnemen. De stoel is de rubriek in de maandelijkse bijlage, waarin bekende managers geïnterviewd worden. De vragen die u moet beantwoorden vindt u terug onder het kopje de stoel. Als u iets kwijt wilt over de recessie, de ontwikkeling van de economische situatie in Zuidwest Neder-

bruik maken van dit online meetinstrument om de milieustromen (o.a. elektra, gas, water, afval, papier, vervoer) en de milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel inzichtelijk te maken (zie ook www.milieubarometer.nl). Daarnaast bevat de cursus een nieuwe module om de duurzame sociale aspecten van uw bedrijf in kaart te brengen. Ook wordt ingegaan op diverse subsidiemogelijkheden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, twee in het najaar van 2010 en twee in het voorjaar van 2011. De eerste

land en de ontwikkeling in uw eigen bedrijfsbranche, dan kunt u zich uitleven in de barometer. In de maandelijkse bijlage geven veertien experts hun visie. U kan dat online doen. Vat kort, in pakweg 25 woorden, uw mening samen, geef een cijfer, variërend van 0 tot 10 en u heeft alle lezers attent gemaakt op uw eigen visie. Het gemiddelde cijfer van onze lezers/ondernemers online wordt eens in de maand vergeleken met het cijfer van de experts. Die vergelijking is dan weer terug te vinden in de maandelijkse bijlage. Hoe doet u dat? U vinkt het kopje de barometer aan en u kont u verhaaltje kwijt. Ook voor adverteerders biedt deondernemerzwn.nl tal van mogelijkheden. Columns, advertorials, banners, advertenties, het is een kleine greep uit de mogelijkheden die er zijn. Onze accountmanagers kunnen daar alles over vertellen.

cursusbijeenkomst is op 14 oktober 2010 om 13.00u in het stadhuis in Terneuzen. Deze cursus wordt u aangeboden door de Provincie Zeeland, de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en Zeeland Seaports. Vanwege diverse subsidies kost de cursus slechts 200,- euro per bedrijf. Aanmelden kan door uw bedrijfs- en contactgegevens te mailen naar: port@zeeland-seaports.com Onder vermelding van ‘Cursus Duurzaam Ondernemen’. Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar.

Vlissingen,Walstraat 3 en 25

Middelburg, Kuipersweg

Vlissingen, Productweg 19

Hulst,Vismarkt 12

Middelburg, Grenadierweg 5- 5a

Twee nieuwe winkelunits in het gerenoveerde deel van de winkelpromenade Walstraat Vlissingen. De winkels zijn monumentaal van uitstraling en verschillend van oppervlakte. Walstraat 3: 45 m2 winkel, 31 m2 berging;Walstraat 25: 151 m2 winkel, 21 m2 winkel 1e verd; Op dit moment wordt de gehele bestrating door de gemeente vernieuwd. Het geheel krijgt hiermee een sfeervolle en karakteristieke uitstraling, uitnodigend voor het winkelend publiek.

Binnenkort vrij: twee bedrijfsloodsen met c.v. verwarmde inbouwkantoren, kantine en toiletgroep gelegen op bedrijventerrein Arnestein1. Voorzien van een betonvloer en overheaddeuren aan voor- en achterzijde. Totaaloppervlakte begane grond 468 m2 per stuk. De ligging is gunstig t.o.v. snelweg A58, station NS en centrum Middelburg. Uitermate geschikt voor allerlei bedrijfsactiviteiten b.v opslag of werkplaats voor groothandel of aannemersbedrijf, tot en met lichte industrie.

Winkelpand 240 m2. De Bierkaaistraat wordt als binnenhaven uitgegraven en de omringende panden inclusief de Vismarkt zullen weer aan de havenkade gelegen zijn. Hiermee komt de A1 status weer volledig terug. De winkel is ingedeeld met 207 m2 nvo verkoopoppervlakte en 33 m2 nvo magazijn. Er is een achteruitgang / bevoorrading aan het Godsplein. Zeer geschikt voor alle detailhandelsactiviteiten. Nevenbestemming kantoordoeleinden. Horeca mogelijk i.o. gemeente.

Twee bedrijfsruimten van 648 m2 of beiden tezamen groot 1296 m2. Gelegen aan het zeer goed ontsloten bedrijventerrein Arnestein 1 en voorzien van meerdere eigen parkeerplaatsen. Inrichting in overleg over te nemen. Vrije werkhoogte 5 m1; inrijhoogte 4,1 m1 achterzijde. Ingebouwde kantoorruimte. De hallen als loods voor lichte industrie opslag e.d., handelsbedrijf, showroom en werkplaats voor groothandel etc. gebruikt worden. De ligging op Arnestein is zeer gunstig nabij spoor en snelweg en op zichtlocatie aan de nieuwe N57.

Walstraat 3: e 680 per maand. Walstraat 25: e 1625 per maand.

Goed onderhouden ruime bedrijfsloods (700 m2).Volledige isolatie (Rw waarde = 2,5 m2K/W), inbouwkantoren en een separate werkplaats van 225 m2 nvo.Verwarmd door heaters en een energiezuinige donkerstraler op gas. Zeer degelijk gebouwd en goede uitstraling. Grote hal : 451 m2 met kantoren: 39 m2, magazijnen 42 m2 opslagvloer 90 m2. Werkplaats : 225 m2 Vrije buitenruimte 486 m2 met hekwerk. Krachtstroom, C.V. ketel, afzuiginstallatie met mot container, dubbele overheaddeuren 4,75 meter vrije inrijhoogte, hardhouten kozijnen isoglas en elektrische rolluiken. Collegiale verhuur met Bert Bimmel Makelaardij o.g.

Huurprijzen op aanvraag.

Huurprijs: e 44.000 per jaar BTW nvt

Koop in overleg, huurprijs: e 24.000 per jaar.

Huurprijs (648 m2) e 27.500 ex BTW per jaar.

Oostburg, Oprit 3-3a

Vlissingen, Badhuisstraat 1

Vlissingen, St. Jacobspassage 17

Middelburg, Balans 5, Bogardstraat 33

Middelburg, Nieuwe Kleverskerkseweg 23

Functionele goed gelegen winkel/kantoorruimte met bovenwoning aan de rand van het Oostburgse winkelcentrum. Het groot onderhoud is in 2009 geheel uitgevoerd. Breed front van 8,5 meter, winkel / kantoor van 82 m2. besprekingskamers en bankkluis.Totale bedrijfsoppervlakte 115 m2. Parkeerplaats achterzijde en een eigen garage. De bovenwoning met eigen entree, woonkamer, ruim achterbalkon en drie slaapkamers. De keuken, toilet en douche zijn eenvoudig. Geschikt o.a. voor de detaillist of kantooreigenaar die boven zijn eigen zaak wil wonen.

100 m2 winkelruimte op A1 locatie in Vlissingen. Gelegen aan het Scheldeplein, het begin van de kernwinkelpromenade met AH, Blokker, C&A enz. binnen 100 meter. Dit pand is zeer goed bereikbaar en heeft een uitstekende uitstraling. Geschikt voor detailhandel, kantoor, dienstverlener, reisbureau, uitzendbureau enz. De mogelijkheid bestaat om de 1e verdieping van het pand erbij te huren als woning of als winkelruimte. Frontbreedte 16,5 meter. Winkelopp. ca. 100 m2 keuken/pantry/toilet ca. 7 m2. Eigen binnenplaats met fietsenstalling en entree achterom.

Midden in het centrum winkel: 55 m2, pantry toilet 13 m2, berging 22 m2. Het gebouw ligt in het monumentale Sint Jacobsstraatje.De gevel is sfeervol klassiek/monumentaal. Dit jaar wordt de bestrating door de gemeente gerenoveerd en zal de overkapping verwijderd worden. Deze positieve ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op de aantrekkelijkheid voor het winkelend publiek. Bij deze toekomstontwikkelingen en lage instapkosten heeft de ondernemer alle mogelijkheden om een rendabele exploitatie te realiseren.

Winkel-/ kantoorruimte tegenover het Zeeuws museum en het abdijcomplex aan een drukke (doorgaande) straat. De zichtlocatie vanaf de hoofdrijrichting Korte Burg is uitstekend. Twee hoofdingangen, Bogardstraat en Balans. Grote frontbreedte meer dan 26 meter en een netto vloeroppervlak van 127 m2.V.v. eenvoudige kitchenette en toiletruimte, eigen C.V. en eigen nutsaansluitingen. Goede winkel in de periferie van het drukke stadscentrum of representatief kantoor voor de zakelijke dienstverlener.

Bijzonder vormgegeven bedrijfsruimte / showroom van 500 m2 gelegen aan de doorgaande weg tussen Middelburg en Arnemuiden. Dit doordachte pand is voorzien van zeer hoge isolatiewaarde met minimaal energieverbruik, pantry / bar, toilet en douche, vloerverwarming begane grond, ruim achterperceel met bijzondere begroeiing en terrassen etc. Dit mag bebouwd worden (evt. ook voor bedrijfswoning). 250 m2 showroom met pantry en bar, 250 m2 werkplaats - opslag.Verdiepingsvloer van circa 10 x 3 meter in trapeziumvorm in gebruik als kantoorruimte. Perceel: 1924 m2.

Vraagprijs: e 159.000 k.k. Huurprijs: e 1240 per maand.

Starthuur: e 1750 per maand.

Starthuur: e 700,- per maand.

Huurprijs: e 14.500 per jaar.

Vraagprijs: e 529.000 k.k.


Wijngaardstraat 53, Goes Telefoon 0113 - 250 555 bog@faasse-fermont.nl

www.faasse-fermont.nl Industrieweg 6, Terneuzen

WEGENS BEDRIJFSVERPLAATSING

NIEUW

Wijngaardstraat 53, Goes

Rangeerstraat 17, ’s Gravenpolder

Noordstraat 10, Terneuzen

In het centrum van Goes bieden wij een karakteristieke kantoorpand met een achterterrein geschikt voor 6 parkeerplaatsen op een perceel van totaal 263 m². De begane grond heeft een opp. van ca 142 m² en beschikt over spreekkamers, kantoorruimten, receptie, keuken en 2 toiletten. De ruime kelder is bereikbaar met een vaste trap en uitermate geschikt voor opslag of archief. De 1e verd. van het kantoor is ca 90 m² groot. De zolder is eveneens bereikbaar met een vaste trap en biedt circa 47 m² ruimte voor opslag of archief.

Op een goed bereikbare locatie, op bedrijventerrein ’s Gravenpolder III, bieden wij deze bedrijfsunit geschikt voor meerdere doeleinden. De ruimte heeft een totale vloeropp. van ca. 280 m² op een perceel van 821 m². Het buitenterrein is geschikt voor parkeren en is omheind en is afsluitbaar dmv een openslaand hek. Zowel aan voor- als achterzijde is een overheaddeur aanwezig. De entreeruimte beschikt over een receptieruimte, een kantoorruimte en toilet en keuken.

Winkelruimte op een zeer goede zichtlocatie, bestaande uit totaal 3 bouwlagen op een perceel van totaal 274 m². Het pand heeft een moderne uitstraling en is goed geoutilleerd. Het front is ca. 9 meter breed. De begane grond heeft 175 m², het souterrain totaal 150 m², waarvan 100 m² winkelruimte. Op de verdieping is een pantry, kantine, magazijn en extra kantoorruimte. Aan de achterzijde is een eigen terrein voor 3 pp.

Huurprijs e 42.000 per jaar

Vraagprijs e 219.000 k.k.

Vraagprijs e 545.000 k.k.

Sasse Poort, Westkade/Suikerdijk, Sas van Gent

Wegens bedrijfsverplaatsing bieden wij deze bedrijfsruimte, gelegen aan de rand van het centrum van Terneuzen op een bedrijventerrein. Het totale perceel is 4.380 m² groot. Aan de voorzijde is een royale parking met entree voor de kantoorruimten. Aan de achterzijde is een entree naar een binnenplaats om bij de magazijnen en werkplaats te komen. Totaal ca. 980 m² kantoorruimte beschikbaar inclusief kantine en de vergaderzaal op de eerste verdieping. De ruimten zijn opgedeeld in diverse individuele kamers en kent een royale balie/entree. De werkplaats (totaal circa 1150 m²) is opgedeeld in grofweg 3 ruimten. De vrije hoogte bedraagt ca. 4 meter. De twee andere ruimten zijn middels een grote overheaddeur toegankelijk en kennen een vrije hoogte van ca. 4,5 en ca. 5 meter. Verder is er nog een fietsenstalling en een technische ruimte.

Koopprijs e 945.000 k.k. Huurprijs vanaf e 125 per m²

Op het stationspark te Goes bieden wij een moderne kantoorruimte aan op de eerste verdieping van een representatief kantoorpand. De kantoorruimte bestaat uit meerdere kantoorkamers, een vergaderfaciliteit, een archief- of magazijnruimte en een keuken met kantineruimte. De totale oppervlakte is circa 265 m². In collegiale samenwerking met Synchro Bedrijfsmakelaardij.

Wij bieden een perceel bouwgrond met uitgebreide mogelijkheden tot ontwikkeling. De directe omgeving kenmerkt zich door grote industriële bedrijven en geldt als aanvoer en doorvoerroute richting België en Nederland. Het totale perceel bedraagt 9,3 hectare en kan aan diverse zijden ontsloten worden. De bestemming kent royale mogelijkheden voor woon-/ werkcombinaties, bedrijvigheid, industrie, etc. Door de ligging in de nabijheid van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de grens met België en een goede aansluiting op alle uitvalswegen richting België en Nederland is de locatie bijzonder geschikt om te gebruiken als logistieke basis/ warehousing. Het perceel wordt in zijn geheel of in gedeelten aangeboden. Collegiale samenwerking met DTZ Zadelhoff.

Huurprijs e 135 per m²

Prijs is op aanvraag.

Stationspark 47, Goes

Smithweg, Goes

NIEUW

NIEUW

Nieuwe Kerkgang, Middelburg

Oostpolderweg 2, Krabbendijke

In Middelburg bieden wij een unieke ruimte op een unieke locatie welke geschikt is voor horeca of winkel. Het is gelegen in het complex "onder de toren" in het monumentale centrum. Het pand biedt circa 226 m² BVO bestaande uit meerdere niveau verschillen. Er is een glazen pui met zicht op de binnenplaats welke wordt gedeeld met enkele winkels en ruimte biedt voor bijvoorbeeld terras.

Op een zeer goed bereikbare zichtlocatie bieden wij een bedrijfsruimte geschikt voor diverse doeleinden. Het totale perceel betreft 7.675 m². Door de unieke ligging is het geheel zeer geschikt voor logistieke bedrijven ten behoeve van warehousing, productie/expeditie en groothandel. Het geheel bestaat uit een kantoorgebouw van circa 166 m² met daarin meerdere werk- en spreekkamers, pantry met kantine en toiletten. Voorts zijn er 2 hallen van respectievelijk 2025 m² en 2044 m². Er is een verdiepingsvloer aanwezig welke nog circa 540 m² ruimte biedt. De twee hallen zijn onderling aan elkaar verbonden door middel van afsluitbare doorgangen. Beide hallen zijn grotendeels geïsoleerd, gedeeltelijk v.v. een gevlinderde betonvloer, v.v. lichtstraten en in totaal 4 overheaddeuren.

Huurprijs e 125 per m²

Vraagprijs e 1.095.000 k.k.

’s Heer Hendrikskinderendijk 111, Goes

Scottweg/Nansenbaan, Goes

Op een uitstekende locatie aan de rand van Goes, bieden wij in het fraaie pand “Ile de France” de tweede verdieping aan, met een oppervlakte van ca. 630 m² BVO. De zichtlocatie is perfect en de ontsluiting richting de snelweg ligt direct voor het pand, waardoor de bereikbaarheid optimaal is. De kantoorverdieping is voorzien van klimaatcontrole, databekabeling, vloerbedekking, scheidingswanden (welke vrij eenvoudig zijn te verplaatsen), pantry en toiletgroep. Bij deze verdieping zijn 14 parkeerplaatsen inbegrepen.

Op een uitstekende zichtlocatie is een zeer representatief bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Het bedrijfsgebouw heeft een totale oppervlakte van circa 4.117 m² BVO, waarvan 3.630 m² begane grond en 487 m² op de kantoorverdiepingen, en bestaat uit diverse units bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf! In collegiale samenwerking met Synchro Bedrijfsmakelaardij.

d

ve

ur rhu

Huurprijs vanaf e 65 per m² per jaar

Voor een professionele taxatie van uw bedrijfsonroerend goed belt u 0113-250555

Bezoek de open dagen op donderdag 23 september en dinsdag 28 september van 16.00 – 18.00 uur.

Aan de Smithweg, op een fantastische zichtlocatie op de hoek met de Nansenbaan bieden wij diverse bedrijfsunits waarvan enkele met de mogelijkheid voor showroom. De units zijn vanaf 70 m² op de begane grond en hebben mogelijkheid tot een verdiepingsvloer voor extra opslagruimte of kantoorruimte. Iedere unit beschikt standaard over 2 eigen parkeerplaatsen. Aanwezige voorzieningen zijn o.a. een overheaddeur, aparte loopdeur, toilet en meterkast. In collegiale verkoop met Stad & Zeeland makelaardij.

Koopprijzen vanaf e 65.000 v.o.n.

de Ondernemer september PZC  

de Ondernemer september PZC

de Ondernemer september PZC  

de Ondernemer september PZC

Advertisement