Page 1

April 2011

nieuwbouw wonen leven genieten ontspannen ervaren werken

‘Bouwen móet anders’ Duurzaamheid als doel Samen aan de slag Wat is welstand?

NIEUWBOUW IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN HET ADVERTENTIEBEDRIJF VAN BN DESTEM | PZC


Uitdagingen in een Het eerste kwartaal van 2011 ligt achter ons en de NVM vreest door de tegenvallende cijfers in april al het ergste. Een goed moment om een aantal kenners te vragen waar we staan. Opvallend: er is veel onduidelijkheid. De woningmarkt is in geen enkel opzicht dezelfde als een jaar geleden, laat staan dat er nog vergelijkingen mogelijk zijn met de jaren negentig of ver daarvoor. Over een ding zijn de deelnemers aan het rondetafelgesprek van BN De Stem het roerend eens: Brabant heeft eigenlijk niet te klagen.

door Barend Pelgrim Openhartig en met overduidelijke wortels in de dagelijkse praktijk geven twee bouwondernemers en twee vooraanstaande politici hun kijk op heden, verleden én toekomst. Daarbij schuwen ze stevige conclusies niet en steken ze waar nodig - de hand in eigen boezem. Opmerkelijk is de eensgezindheid over de betrekkelijk gunstige situatie in deze provincie. Tegelijk is er een eensluidende waarschuwing: het is wel opletten geblazen om het evenwicht te bewaren. Wonen en leefbaarheid zijn in West-Brabant een balanceeract aan het worden. Conclusie: ontwikkelaars, overheid en bouwers zijn meer dan ooit op elkaar aangewezen. Brabants gedeputeerde Ruud van Heugten (op het moment van het gesprek nog verantwoordelijk voor volkshuisvesting) is realist. Zijn provincie is er genadig vanaf gekomen. ,,Onze dip is toch kleiner dan elders. De markt is het minst getroffen en dat geeft een goed gevoel.”

‘Doorstroming nodig’ Jos van Dongen is Key account manager bij BN DeStem, een ervaren man die vanuit zijn werkveld de observaties van de gespreksdeelnemers op hoofdlijnen deelt. Van Dongen fungeert als gastheer voor het rondetafelgesprek van BN DeStem. Hij is blij dat hij bij zijn gasten, veelal ook zijn klánten, regelmatig een glimlach op het gezicht ziet verschijnen, ondanks de ernstige ondertoon van het gesprek. ,,Feit is dat het in de bestaande huizenmarkt stagneert en dat daardoor de doorstroming in gevaar komt. Dat treft natuurlijk de nieuwbouwsector. Maar ik zie tegelijk dat het er in de rest van Nederland heel wat dramatischer voorstaat. Hier zetten bouwers én bestuurders er samen de schouders onder.’’

Hij wijst erop dat de maatregelen vanuit het Bossche provinciehuis om de bouw op gang te houden hun effect sorteerden. In materieel opzicht en op het consumentenvertrouwen. De zorg is er niet minder om. „De doorstroming is weg. Starters verliezen de toegang naar een koopwoning. Er is de schrikreactie van de banken die terughoudend zijn met hypotheken, er is de AFM die op zijn beurt de banken op de huid zit, en de huidige huizenbezitter blijft liever zitten en overweegt eerder een verbouwing dan verlies te lijden bij een verkoop.” BETAALBAARHEID De markt is er een van tegenstellingen. De klant staat meer dan ooit centraal. Dat lijkt een open deur. Maar toch: de vier heren benadrukken het eensgezind. Alle partijen die betrokken zijn bij nieuwbouwplannen kijken tegenwoordig een project tien keer extra na, optimaliseren nog iets meer waar mogelijk en kijken voortdurend naar betaalbaarheid. Dat lijkt toch goed nieuws voor de consument. Niets is minder waar. Inderdaad is de vraag naar woonruimte in de steden onveranderd groot, schetst Peter van der Gugten. Hij is algemeen directeur van Proper- Stok, een bedrijf met een stevige reputatie op het gebied van conceptuele ontwikkeling en creativiteit en ook medeverantwoordelijk voor Heijmans Vastgoed. „Het is wel complexer geworden. Gemeenten zullen voor continuïteit moeten kiezen. Slimmer ontwikkelen.” Hij wijst daarbij op voorbeelden als Willemspoort en het project Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Er zit een schijnbare tegenstelling in de huidige markt en de stedelijke woonbehoefte, aldus Van der Gugten. De mogelijkheid om grote gebiedsopgaves te realiseren (Grand Designs) is veel ingewikkelder geworden. De investering is alleen niet op te hoesten voor de ontwikkelaar, het politieke risico is vaak te groot en het is helaas in deze tijd niet haalbaar om ‘een dergelijke gebiedsontwikkeling op voorhand sluitend te krijgen. De bouwer aan tafel, Stephen de Wit (directeur Korteweg bouw) knikt bevestigend. „Wij proberen creatiever te zijn met onze producten. Het moet simpeler en beter. Je kunt je tegenwoordig weer onderscheiden door je vakkennis.” Van der Gugten: „Klopt. Beter, slimmer en duurzamer. Nog meer nagaan voor wie je ontwikkelt en bouwt”. De goed verstaander heeft dat opgepakt, aldus De Wit. „In onze sector zie je twee tendensen: bedrijven die het goed

Lachende gezichten ondanks moeilijke tijden: van links naar rechts wethouder Alfred Arbouw, bouwondernemer Stephen de Wit, Gedeputeerde Ruud van Heugten, Jos van Dongen (gastheer BN DeStem) en projectontwikkelaar Peter van der Gugten foto’s Kees Bennema

voor elkaar hebben en gereorganiseerd hebben, en de bedrijven die in hun voegen kraken. Er is behoefte aan kwaliteit.” OPTIMIST In dat licht toont wethouder Alfred Arbouw van de gemeente Breda (Ruimtelijke Ordening) zich tegelijk optimist en bezorgde huisvader. In 2010 werden duizend nieuwe woningen opgeleverd en het aantal inwoners groeide met 1.250 zielen. Er zijn zat economische kansen om te bouwen en vooruit te kijken, niet in de laatste plaats door de komst van de HSL en de gebiedsontwikkeling rond het station. “Er staat veel te koop, er is stagnatie en de doorstroming blijf achter. Gelukkig hebben we inzicht in de knelpunten.” Van Heugten valt bij. “Precies. Als je aan nieuwe plannen werkt, haal de irreële elementen eruit. Betrek de eindafnemer - de bewoner - erbij.” De BV Nederland wacht echter nog forse uitdagingen. Zo raakte onlangs bekend dat in 2010 met 56.000 het laagste aantal nieuwe woningen is opgeleverd sinds 1952 (toen:

54.000). “In ons land zijn ruwweg zeven miljoen woningen. We voegen daar jaarlijks relatief maar een klein beetje nieuwbouw aan toe”, cijfert Proper Stok-directeur Van der Gugten. „Toch zijn er overal slechte en vrijwel afgeschreven wijken en wonen er een hoop mensen ‘verkeerd’. Tel daarbij op dat het eigen woningbezit economische en sociale stabiliteit brengt. Er ligt dus nog een enorme bouwopgave voor ons.” GESTIMULEERD Gedeputeerde Van Heugten slaat de brug naar de politiek-bestuurlijke werkelijkheid. “in de afgelopen twee jaar hebben we vanuit de provincie nieuwbouwprojecten gestimuleerd met 150 miljoen aan garantiestellingen. Dat werkt, maar het vergt een fors kapitaalbeslag. We kunnen het niet blijven zoeken in financiële steunmaatregelen en de crisis redden met belastingmaatregelen. Ik denk dat we in toenemende mate de oplossing gaan vinden in de hoek van de ruimtelijke ordening. Je moet terdege rekening houden met demografie, infra-


nieuwbouw

roerige markt Peter van der Gugten (Proper Stok) ‘Beter, slimmer en duurzamer’

Stephan de Wit (Korteweg Bouw) ‘De geschiedenis herhaalt zich’

Alfred Arbouw (Wethouder Breda) ‘Balans is enorm belangrijk’ structuur, cultuur, sportvoorzieningen, maatschappelijke nutsvoorzieningen. Brabant is nu eenmaal geen eenheidsworst. Maatwerk en keuzes maken.” LANGE TERMIJN De sleutel ligt in samenwerking en langetermijndenken, geven de gespreksdeelnemers aan. „Balans is enorm belangrijk”, meent Arbouw. „Ik zie twee snelheden: de regio West-Brabant wordt geconfronteerd met krimp, terwijl Breda nog groeit. Daarmee wordt de positie van Breda als centrumstad in de regio de komende jaren alleen maar belangrijker. Krachtige voorzieningen zijn dan essentieel. In volle vaart door dus met de Openbaar Vervoersterminal, daar profiteert de hele regio van mee. En meewerken aan de ontwikkeling van het Amphia Ziekenhuis tot toonaangevend topklinisch ziekenhuis. Tegelijkertijd moet Breda wel de ruimte krijgen om voorzieningen te ondersteunen waar de regio van profiteert”, zegt de Bredase wethouder daarover.

Van Heugten: „Dat klopt. Je moet uitkijken dat Breda niet als stofzuiger werkt. Het gaat erom dat er een belangrijke woonopgave is. Dus: focussen om al je inwoners met plezier en comfort te laten wonen. Migratie ontstaat door een gebrek aan kwaliteit. „Een geschiedenis die zich herhaalt, aldus De Wit. „Dat is een fenomeen van duizenden jaren oud. Als iets niet goed is, zoeken mensen hun heil elders. We zijn misschien te lang blijven hangen in te groot denken.” Van der Gugten haakt in op het kwaliteitsdenken. „Alles valt of staat bij de grondpolitiek. Een kleine kern in krimp graaft zijn eigen graf als het centrum en de voorzieningen niet op orde zijn. Mijn advies: zorg dat je maatschappelijke vastgoed oké is, bijvoorbeeld met scholen, bibliotheken, zwembaden, kinderopvang, cultuur, gezondheidszorg. Zo houd je een kleine kern vitaal en krachtig.” Arbouw: „Precies. De beweging van wegtrek voorkomen. We hebben wellicht te laat beseft hoe snel de samenstelling van de bevolking verandert”, luidt zijn zelfkritiek.

Ruud van Heugten (Gedeputeerde) ‘Onze dip is kleiner dan elders’


BOUW MET ZEKERHEID

Heeft u bouwgrond, dan zijn wij de ideale bouwpartner voor u. Onze architecten vertalen uw woonideeën in een uniek ontwerp. Kijk op www.roscobouw.nl voor de eerstvolgende infodag. Of bel 0412 - 455501 voor een vrijblijvende afspraak.

Bosschebaan 64, 5384 VZ Heesch

ieve s u l c x e 4 s !! l e v a k w u bo

I

T 0412 455501

S

CHT

LE GS

ST

uw droomvilla?

AAR

B NO HIK ASE ESC F E B

NG ONI

EER

1W

I

0% E4

www.roscobouw.nl

HT

OC K R E

V

FAS E ED

E

TW

M I N D E R H O U T O P S L E C H T S 1 5 A U T O M I N U T E N VA N B R E D A

EEN TWEE ONDER ÉÉN KAP MET GARAGE VOOR SLECHTS

€ 266.000,- v.o.n. • Woonkamer en keuken ca. 50 m2 • 3 SlaapkamerS (evt. 4) • perceelSoppervlakte tot 440 m2 • Inhoud 550 m3

chts Nog sle ls 2 kave r ! ikbaa besch woonhof

KlavertjeVier

architectonischeimpressie

verkoopinformatie: Pastoor van Spaandonkstraat 24 4813 BS BREDA T: 076 - 522 71 94

locatie: Groenstraat te Teteringen

VOORDELEN VAN HET WONEN IN BELGIË: Beter onderwijs en gezondheidszorg | Meer huis voor minder geld Rustige woonomgeving | Goedkopere en flexibele kinderopvang Zelfde hypotheek faciliteiten als in Nederland

kom op de open dag op de bouWplaatS Maandag 25 april (2e paasdag) van 11.00 uur – 13.00 uur

www.lambregtsensweep.nl

Vekenakker 9-31 te Minderhout

4 exclusieve (vrije) bouwkavels

volg a16 breda-antWerpen, afSlag meer, doorrIjden naar mInderhout hoogStraten, daarna zIet u het projectbord van het bouWplan.

oppervlakte kavels ca. 1400 m2

KIJK VOOR MEER INFO EN EEN VIRTUAL TOUR OP: IMMONOORD.BE OF KINMAKELAARS.NL

ruime bebouwingsmogelijkheden volledige ontwerpvrijheid

www. woonhof klavertjevier.nl

InlIchtIngen en verkoop:

een initiatief van:

VRIJHEID 147 2320 HOOGSTRATEN TEL. +32 (0)3 314 81 91 WWW.IMMONOORD.BE

realISator:

MERELLAAN 12 2321 HOOGSTRATEN

InlIchtIngen en verkoop:

GINNEKENWEG 170 4835 NH BREDA TEL: 076- 5 221 221 WWW.KINMAKELAARS.NL

Informeer naar het aantrekkelIjke

Ing belgIë arrangement

NIEUWE BOSCHSTRAAT 40 4811 CZ BREDA TEL.: 076 - 565 85 51 LARS@FDCBREDA.NL


nieuwbouw

foto Stock.XCHNG

Op weg naar duurzaamheid Afrekenen met erfenis jaren tachtig door Barend Pelgrim De consument pikt het niet meer: fantasieloze huizen, gemaakt van matige materialen. Terugblikkend op de afgelopen decennia is er best wat misgegaan. Er is in de jaren tachtig slecht gebouwd, onderkent Stefan de Wit, directeur van Korteweg Bouw. ,,De automatische piloot is eraf in de aannemerssector. Je kunt tegenwoordig niet anders dan kwalitatief hoogwaardig en duurzaam ontwikkelen. We komen uit een tijd waarin het te makkelijk ging. Het heeft ons als bouwsector laks gemaakt. De prikkels om te vernieuwen en te luisteren naar je klanten ontbrak.” Het is een trend die onmiskenbaar is in de branche. Het massaproduct is ‘uit’. Hoewel er nog steeds een enorme vraag is naar wo-

Wie is Bullinga? Marcel Bullinga is trendwatcher en futurist. Hij geeft masterclasses en fungeert onder meer als spreker en dagvoorzitter over de thema’s als toekomst & innovatie. Bullinga is auteur van het interactieve Engelstalige boek Welcome to the Future Cloud - the World in 2025 in 100 Predictions. Dat handelt over ‘mobiele mensen, groene winst & gelukkige landen’.

http://www.futurecheck.com/nl/

Bouwers, ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en plannenmakers weten dat het anders móet. Snel-snel een nieuwbouwplan bedenken en op de goedkoopst denkbare manier uit de grond stampen. Er waait een nieuwe wind. Verantwoord en duurzaam bouwen wordt bon ton. ‘Vergelijk het met de autobranche. Wie koopt of leaset er tegenwoordig nou nog een auto met een D-label?’ ningen, zal het anders moeten en gaan. Op de keper beschouwd, heeft ieder tijdperk zo zijn sporen nagelaten en de volgende generaties opgezadeld met een beladen erfenis. Er zijn de naoorlogse wijken toen in een razend tempo volkshuisvesting nodig was. Er is de jaren zestig-bouw met de massale betonbouw en kolossale grijze appartementencomplexen. VINEX Daar zijn ook de typische jaren ‘70 en ‘80 wijken met veel eenheidsworst en slecht gebouwde huizen. En in de jaren negentig kenmerkte de woningbouw zich vooral door de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1991. De ambtelijk-bestuurlijke notitie die we beter kennen als Vinex. Ofwel: grootschalige projecten in het buitengebied, veelal rond stedelijke agglomeraties. Nogmaals: groots is uit. Het valt nauwelijks meer te financieren, de zogenaamde Grand Designs en vrijwel geen enkele opdrachtgever, overheidsinstantie of ontwikkelaar wenst zijn broek financieel nog te scheuren aan een risicodragend bouwproject.

PARTICULIER In zijn boek Welcome to the Future Cloud voorspelt futurist Marcel Bullinga bovendien een aantal ontwikkelingen op gebied van bouwen en wonen. In de komende decennia gaan we in toenemende mate naar particulier opdrachtgeverschap. We gaan ook meer renoveren dan (her)bouwen. En alleen de duurzame, ecologisch verantwoorde bouwers redden het, aldus Bullinga. Maar vooral legt hij er de nadruk op dat individualisering, personal touch de plaats innemen van bulkproductie en eenheidsworst. ,,Het gaat niet langer om massa”, bevestigt De Wit vanuit zijn expertise. ,,Wij moeten nagaan wat we willen bereiken met een woningbouwproject. Hoe we dat willen bereiken. Wat daar voor nodig is. En we zijn meer dan ooit tevoren bezig met serviceverlening.” Ook nieuw: zogenaamd transitiemanagement. Het tijdelijk gebruik van gebouwen en gronden. Iedereen kent ze: de langdurig braakliggende terreinen in binnensteden of verouderde bedrijfsgebouwen die wachten op de sloopkogel. De financiële krapte op de markt noopt tot meer zuinigheid. Een

pand kan tegenwoordig rustig nog twee of drie ‘gebruiksfuncties’ krijgen wanneer de oorspronkelijke taak als fabriek of kantoor erop zit. In het centrum van Eindhoven (Strijp, Esch) is dat goed zichtbaar. Daar hebben voormalige Philips-opstallen een nuttig maar tijdelijk gebruik gekregen. Ooit zullen de panden moeten wijken, maar nu nog even niet, zo lijkt het devies te klinken. Nog een stapje verder gaat het fenomeen van stedelijke landbouw. Een fenomeen waarbij braakliggend terrein aangewend wordt voor tijdelijke voedselproductie. Zomaar een modegril? Niet volgens trendwatcher Bullinga. ,,In 2050 woont 70% van ons in steden. Regionale landbouw wordt belangrijk als recreatief groen en ademruimte in de corridors tussen steden. Stedelijke landbouw wordt trouwens nodig om de stedeling van streekproducten te voorzien en om steden te vergroenen. We gaan dus ook echt kassen en serres op daken van woningen en gebouwen zien verschijnen.” LEEFBAARHEID Hoe we uiteindelijk zullen terugkijken op de bouwwoede van voor de economische crisis van 2009? In die terugblik zullen steden prijken waar men te lang is doorgegaan met ‘nieuwbouw in het weiland’. Daardoor is geparasiteerd en ingeteerd op de leefbaarheid en kwaliteit van oude kern en binnenstad. Vlissingen, Den Haag en ook Roosendaal zijn voorbeelden. ,,Met de kennis van nu hadden we eerder gereageerd en hadden we in de stad geïnvesteerd”, zegt de Bredase wethouder Alfred Arbouw met zíjn bestuurlijke ervaring daarover. ”


Op deze en de volgende pagina’s willen wij u een zo compleet mogelijk beeld geven van de nieuwbouwprojecten in het verspreidingsgebied van deze krant. Wanneer u informatie wenst omtrent één of meerdereprojecten kunt u contact opnemen met de makelaar die vermeld staat bij het betreffende project.

Plaats

Project / locatie

Type / aantal woningen Koopsomindicatie

Projectontwikkelaar/ Verkopende makelaar(s) website project aannemer

Achtmaal

Schuttershof, type Stylo Trigo en Stylo Senso

13 woningen, nog 3 te koop

BVR Projectontwikkeling

Bavel

De B van Bavel Kloosterhof

Bergen op Zoom Bosschenhoofd

De Klaverwei Noordkaap Oranjebosch Oranjebosch

Breda

Binnen Buiten

1 (laatste woning) Nog 6 geschakelde woningen en 4 patiowoningen 24 Laatste schitterende woning met eigen karakter te koop uit project van 12 woningen 276 koop- en huurappartementen

vanaf 214.500 v.o.n. 150.000 - 600.000 420.000 - 535.000 395.000 v.o.n.

WonenBreburg+Jansen de Jong Projectontwikkeling Janssen de Jong Projectontwikkeling Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Arsibel en Van der Sande

www.debvanbavel.nl

van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.vandersande.nl

Baas Makelaars

www.baasmakelaars.nl www.vandersande.nl / www.evers-makelaardij.nl www.oranjebosch.nl www.oranjebosch.nl/www.wsgnl. com/www.hypodomus.nl/ www.evers-makelaardij.nl

196.560 - 379.000

Heja Projectontwikkeling BV

275.000 v.o.n.

WSG

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Evers Makelaardij Hypodomus

385.000 v.o.n.

WSG

Hypodomus en Evers Makelaardij

gemiddeld 254.000 (huur 600 tot 825)

WonenBreburg + Laurentius

Roga Westenburg

www.bredabinnenbuiten.nl

Schonck Schul & Compagnie B.V. Breda

www.buitenplaatsmarckhoek.nl

Schonck Schul & Compagnie

www.buitenplaatsmarckhoek.nl

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.sculptura-breda.nl

van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.vandersande.nl

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.sculptura-breda.nl

Synchroon B.V. Utrecht + 395.000 - 2.000.000 Vesteda B.V. Maastricht / Korteweg Bouw B.V. Breda Patiowoningen: 395.000 Vesteda, Schonck Schul & - 770.000 , Appartementen: Compagnie, Synchroon, 425.000 - 2.000.000 Korteweg TBI Bouw Ontwikkelingscombinatie 259.000 - 434.000 v.o.n. WonenBreburg / Nederlands Bouw Unie v.o.f. Ebonex Holding BV / 210.000 - 570.000 Aannemersbedrijf J.C. v.d. Broek B.V. Ontwikkelingscombinatie 187.000 - 396.000 v.o.n. WonenBreburg / Nederlands Bouw Unie v.o.f.

Buitenplaats Marckhoek

15 patiowoningen en 76 appartementen

Buitenplaats Marckhoek (Duivelsbruglaan, Ginneken)

15 luxe patiowoningen en 53 royale en luxe appartementen

De Eilanden, Bernini

22 eengezinswoningen

De kruif

9 appartementen

De Sculpturen (woontoren Appel en woontoren Corneille)

80 en 84 appartementen

Den Hertogh (Drie Hoefijzers)

17 appartementen

379.000 - 465.000

AM

Dijk 7 (Teteringsedijk)

7 patiowoningen

265.000

Donkslagen

4 vrijstaand-geschakelde villa’s

415.000 - 464.000 v.o.n.

Duursteen Projectontwikkeling Schipperen B.V.

Drie Hoefijzers

7 stadsvilla’s

530.000 - 699.000 v.o.n.

AM Wonen / Van Grunsven B.V.

Schonck Schul & Compagnie en Van der Sande Makelaars Schonck Schul & Compagnie Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Schonck Schul & Compagnie

www.vandersande.nl / www.schonckschul.com

379.000 - 465.000

AM BV

Easy Street

246 appartementen

146.500 - 229.000 v.o.n.

HEJA Projectontwikkeling B.V. / Aannemingsbedrijf Van Agtmaal B.V.

Van de Water Makelaardij, VB&T Makelaars en Singelveste AlleeWonen

Haagplein

23 appartementen

125.000 v.o.n.

Hypodomus / Van der Sande

280.000 - 315.000

Liesbos Investment BV

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Zuyderleven

Heilaarstraat 229 Heilaarstraat 241

2 ruime en mooi gelegen bouwkavels van ca. 1075 m2 2 ruime en mooi gelegen bouwkavels van ca. 1075 m2

350.000 k.k. 350.000 k.k.

Heuvelsprong

1 hoekwoning

278.000

Maas Jacobs BV

Landgoed De Buitenplaats

82 villa-appartementen

268.000 - 575.000 v.o.n.

BVR Projectontwikkeling B.V. / BVR Bouw

274.000 v.o.n.

Giesbergs Groep

Leyzicht Liesbosstraat/Nieuwe Heilaarstraat Nieuwe Buren (Antiloopstraat) Project Y Sculptura/Heuvel/Talmazone

31 appartementen - nog slechts 1 te koop! 8 luxe appartementen en 3 commerciele ruimten 12 appartementen ca. 85 appartementen en 7 stadswoningen 164 koop- en 84 huurappartementen

Spring: Verbeetenstraat

12 woon-werkwoningen, 20 eengezinswoningen en 3000 m2 commerciële ruimte

Stack

32 appartementen en 12 stadsvillas

Stack (Valkenierslaan/ Loevesteinstraat/ Mathenessestraat)

12 woningen type stadsvilla en 32 luxe appartementen

Valkenierslaan

twee 2/1 kapwoningen

Veste Residentie Beukenhof (Prins Hendrikstraat)

28 royale, luxe appartementen met zorgconcept 116 appartementen waarvan 23 koopappartementen en 22 koopwoningen

Water3blad in de wijk Waterdonken Waterdonken De Vrijheid Waterdonken Watervilla’s Waterdonken Weidezicht

36 midden- en hoekwoningen 19 watervilla’s - nog slechts 1 te koop! 12 midden- en hoekwoningen - nog slechts 2 te koop!

www.schonckschul.com www.vandewatergroep.nl

17 appartementen

11 appartementen

www.wonenindriehoefijzers.nl

Van de Water Makelaardij

Drie Hoefijzers Den Hertogh

Hagendael

www.wonenindriehoefijzers.nl

www.easystreetbreda.nl www.haagplein.nl www.hagendael.nl / www.vandersande.nl / www.zuyderleven.com

Lambregts en Sweep Makelaardij B.V.

www.lambregtsensweep.nl

Lambregts en Sweep Makelaardij B.V.

www.lambregtsensweep.nl

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Zuyderleven Van de Water Makelaardij en Roga Westenburg Makelaars Van de Water Makelaardij en Hypodomus Breda

www.vandersande.nl / www.zuyderleven.com www.debuitenplaatsbreda.nl www.vandewatergroep.nl

Hilva Groep Vastgoed & Ontwikkeling B.V. Duursteen

Lambregts en Sweep Makelaardij B.V.

www.hetkoetshuysbreda.nl

Schonck Schul & Compagnie

www.schonckschul.com

n.t.b.

Heijmans Vastgoed B.V.

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

182.000 - 396.000 (huur: 775 tot 1.250)

WonenBreburg + NBU

dure huur

WonenBreburg

vanaf 277.500 227.000

Van der Sande/Van Opstal en Van de Water Verhuur woningen: WonenBreburg - Verhuur commerciële ruimtes: De Boer. Storimans & Partners en Meeùs Bedrijfshuisvesting

www.sculptura-breda.nl www.springbreda.nl

Heja Projectontwikkeling BV

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Schonck Schul & Compagnie

www.stack-breda.nl / www.vandersande.nl / www.schonckschul.com

Stadsvilla: 369.500 570.500, Appartementen: 223.500 - 376.500

Heja

Schonck Schul & Compagnie en Van der Sande Makelaars

www.stack-breda.nl

448.000

Circumflex Projectontwikkeling

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Roga Westenburg Makelaars

www.vandersande.nl / www.rogawestenburg.nl

405.000 - 1.080.000

De Veste Groep - PBO Bouw Rosmalen

Schonck Schul & Compagnie

www.residentie-beukenhof.nl

140.400 tot 202.400

Singelveste AlleeWonen Breda / Korteweg Bouw B.V. Breda

Singelveste AlleeWonen Breda

www.water3blad.nl

Van de Water Makelaardij

www.waterdonkendevrijheid.nl

223.500 - 570.500

340.500 - 364.700 v.o.n. 388.000 v.o.n. 345.000 - 375.000 v.o.n.

ABB Ontwikkeling B.V. / ABB Bouw Hofwegen Projectontwikkeling B.V. Hofwegen Projectontwikkeling B.V. Baas & Groen Projecten Rotterdam + Stevast Advies B.V. / Korteweg Bouw B.V. Breda

Van de Water Makelaardij en Schonck, www.waterdonken.nl Schul & Compagnie Makelaardij Van de Water Makelaardij en Schonck, www.waterdonken.nl Schul & Compagnie Makelaardij Schonck Schul & Compagnie B.V. Breda

www.waterdonken.nl

Waterdonken West

96 gezinswoningen

232.000 tot 268.500

Waterdonken West (Waterdonken)

96 eengezinswoningen

225.000 - 275.000

Baas & Groen

Watervilla (Waterdonken)

19 woningen type watervilla

388.000

Heja

12 eengezinswoningen

345.000 - 375.000

Heja

254.000 - 335.000 v.o.n.

Meijshof Projectontwikkeling B.V. / Maas Jacobs B.V.

Schonck Schul & Compagnie en Heidenreich Makelaars Schonck Schul & Compagnie en Van de Water Schonck Schul & Compagnie en Van de Water Van de Water Makelaardij en Makelaars- en adviesburo Broeders

vanaf 238.500 v.o.n. inclusief “Slimmer Kopen” korting

Vieya/Osdo

Van den Bosch makelaars

www.vandenboschmakelaars.com

vanaf 213.000 v.o.n.

Vieya/Osdo

Van den Bosch makelaars

www.vandenboschmakelaars.com

Weidezicht (Waterdonken)

Chaam

Heerebeemd

Dongen

17 Ruime Woningen in de Beljaart De Reggestraat Haanse Hoef (aan de Leeuweriklaan)

Dorst

38 woningen in 5 verschillende typen 4 2/1 kapwoningen en 4 vrijstaande woningen

35 woningen - nog slechts 3 te koop! Hoek- tussen- en 2-0-1-kap woningen, nog 13 woningen te koop Hoek- en tussenwoningen, nog 13 woningen te koop 10 zeer ruime bouwkavels

459.000 - 494.000 k.k.

Wilstra Vastgoed B.V.

Van de Water Makelaardij en Kanters Garantiemakelaars Van de Water Makelaardij en Kanters Garantiemakelaars Van de Water Makelaardij

Huizen in de Beljaart fase II

40 woningen

235.000 - 500.000 v.o.n.

HEJA Projectontwikkeling / Moeskops\’ Bouwbedrijf

Laanwoningen aan de Klaproos (De Beljaart)

nog enkele hoekwoningen

275.000 v.o.n.

Vieya / b.v. Bouwbedrijf Osdo

Looierij

37 appartementen en woningen n.t.b.

Patriciërshof

6 Patriciërswoningen

vanaf 345.000 v.o.n..

Patriciërshof

8 Begijnhofwoningen

vanaf 175.000 v.o.n..

Patriciërshof

6 Startersappartementen

vanaf 149.000 v.o.n.

Patriciërshof

7 Luxe appartementen

vanaf 209.000 v.o.n.

De Vliert

97 woningen

n.t.b.

Dennenlaan

3 appartementen

vanaf 173.000 k.k.

Woudbloesem, Sint Jorisveld 5

1 Vrijstaandewoning

549.000 v.o.n.

www.waterdonken-west.nl www.waterdonken.nl www.waterdonken.nl www.vandewatergroep.nl

www.vandewatergroep.nl www.vandewatergroep.nl www.vandewatergroep.nl

Baron Projectontwikkeling / Osdo Baron Projectontwikkeling / Osdo Baron Projectontwikkeling / Osdo Baron Projectontwikkeling / Osdo

Van de Water Makelaardij en Van den Bosch Makelaars Van den Bosch makelaars collegiaal met Kanters Garantiemakelaars Van den Bosch makelaars collegiaal met Kanters Garantiemakelaars Van den Bosch makelaars collegiaal met Kanters Garantiemakelaars Van den Bosch makelaars collegiaal met Kanters Garantiemakelaars

Bouwfonds

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

HEJA Projectontwikkeling B.V.

Vromans-van Hal BV / J Verhulst B.V. Ouwehand Bouw & Vastgoedrealisatie

www.vandewatergroep.nl www.vandenboschmakelaars.com www.vandenboschmakelaars.com www.vandenboschmakelaars.com www.vandenboschmakelaars.com


Op deze en de volgende pagina’s willen wij u een zo compleet mogelijk beeld geven van de nieuwbouwprojecten in het verspreidingsgebied van deze krant. Wanneer u informatie wenst omtrent één of meerdereprojecten kunt u contact opnemen met de makelaar die vermeld staat bij het betreffende project.

Plaats

Project / locatie

Type / aantal woningen Koopsomindicatie

Etten-Leur

BonAparte, hoek Oude Bredaseweg / Anna van Berchemlaan

3 stadswoningen / 12 appartementen

Cloosterstaete Cloosterstaete Cluster 4 Schoenmakershoek, De Ambachtsvlinder Grauwe Polder Grauwe Polder 142 In ‘t Park Lange Brugstraat 79 Lange Brugstraat 83 Leurse Haven Project Prinsenstaete, Boeieraak / Geerkade Schoenmakershoek Cluster 11 / Leurse Dijk Schoenmakershoek Cluster 12, Fase 2 Schoenmakershoek Cluster 12, Fase 3 Schoenmakershoek cluster 19C Slagveld 31

Fijnaart

Groenaert

Goirle

Frankische Driehoek Frankische Driehoek

Geertruidenberg

Het Oranjebastion Oranjebastion

37 appartementen, nog enkele te koop 37 Luxe appartementen in diverse types met een hoog wooncomfort

Projectontwikkelaar/ Verkopende makelaar(s) website project aannemer

vanaf 269.000 v.o.n. / vanaf 309.000 v.o.n.

BVR-Groep

Heijblom makelaardij

vanaf 293.000 v.o.n.

WSG

Heijblom makelaardij

vanaf 293.000 v.o.n.

WSG

Receveur & Partners en Heijblom Makelaardij

vanaf 265.000 v.o.n.

G. van Hemert Groep

Heijblom makelaardij, Receveur & Partners

Select Totaal Bouw

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Select Totaal Bouw

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

220.000 - 379.000

Heja Projectontwikkeling BV

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Heijblom Makelaardij

Vrijstaande woning met garage Vrijstaande woning met garage 3 bovenwoningen, nog 2 te koop 39 appartementen, nog 4 te koop 24 appartementen, nog 2 te koop 9 eengezinswoningen, nog 1 te koop (hoek)

vanaf 638.500 v.o.n. vanaf 629.000 v.o.n.

Molenwiek Vastgoed b.v. Molenwiek Vastgoed b.v.

Heijblom makelaardij Heijblom makelaardij

www.inhetpark.nl / www.vandersande.nl / www.heijblommakelaardij.nl www.heijblommakelaardij.nl www.heijblommakelaardij.nl

vanaf 303.500 v.o.n.

Maas-Jacobs Vastgoed

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

vanaf 199.000 v.o.n.

Bouwfonds Ontwikkeling / Rialto Heijblom makelaardij Vastgoedontwikkeling

www.heijblommakelaardij.nl

vanaf 256.000 v.o.n.

Bouwbedrijf Garand bv

12 eengezinswoningen

vanaf 269.000 v.o.n.

48 woningen, nog 8 te koop

3 bouwkavels van 1120 tot 1135 300,00 v.o.n. per m2 m2 Vrijstaande woning met dubbele vanaf 598.000 v.o.n. garage 52 geschakelde woningen in 6 verschillende woningtypes

1, 2/1 kapwoning vrijstaande nieuwbouwwoning met garage 85 woningen - nog slechts 9 te koop!

vanaf 409.000 v.o.n.

361.300

Van Ginneken Vastgoed / Aannemersb. van Agtmaal Van Ginneken Vastgoed / Aannemersb. van Agtmaal BVR groep / Wel projecten I BV

vanaf 571.000 v.o.n. 224.000 - 339.000 v.o.n.

D.W. Investments B.V. / Dura Vermeer Bouw

Parkwoningen

260.000 v.o.n.

Woonstichting Leystromen

Parkappartementen

188.000 v.o.n.

Woonstichting Leystromen

vanaf 239.000 v.o.n.

WSG

vanaf 239.000,- v.o.n.

WSG

90 prachtige eengezinswoningen en appartementen nog enkele appartementen + 1 type D woning

Oranjebastion

Laatste appartementen

239.000 - 429.000 v.o.n.

WSG

Oranjebastion - hoekwoning

Laatste hoekwoning

349.000 v.o.n.

WSG

Oranjebastion appartementen

Laatste appartementen

239.000 - 429.000 v.o.n.

WSG

Laatste hoekwoning

349.000 v.o.n.

WSG

Dorpsstraat 122-124

6 appartementen

251.500

Welbuiten

1 (laatste woning)

230.750

P.C. de Keijzer Onroerend Goed B.V. HEJA

Welbuiten

Nog 1 vrijstaande woning beschikbaar

230.750

Heja Projectontwikkeling BV

Hoeven

Le Petit Marais / hoek St. Janstraat - Akkerlingen

5 appartementen, nog 3 te koop vanaf 190.000 v.o.n.

Hulten

Oude Baan

2 Bouwpercelen

Kaatsheuvel

Loon op Zand

www.heijblommakelaardij.nl www.cloosterstaete.nl/www. wsgnl.com/www.receveur.nl/ www.heijblommakelaardij.nl www.heijblommakelaardij.nl, www.ambachtsvlinder.nl

Oranjebastion woningen

Halsteren

www.heijblommakelaardij.nl

\’t Venneke BV / Bouwbedrijf Gebroeders Nouws

vanaf 169.000 v.o.n. van Iersel Coppens BV/ Architectenburo Luud van Ginneken van Iersel Coppens BV/ Architectenburo Luud van Ginneken

Oude Baan

1 Vrijstaandewoning

539.000 v.o.n.

Oude Baan

1 Vrijstaandewoning

529.000 v.o.n.

Branderhof / Bruisend Dorpshart

40 hoogwaardige en betaalbare eengezinswoningen

vanaf 229.500 v.o.n.

VOF Bruisend Dorpshart/WSG/ Heijmans Vastgoed

De Els II

ca. 129 woningen

n.t.b.

Stichting WSG en Pepping

Aan de Duinen

ca. 14 woningen 100 schitterende woningen in verschillende types en 38 bouwkavels 2/1 kapwoningen, nog 5 beschikbaar

n.t.b. Woningen vanaf 319.000 en bouwkavels vanaf 200.000 v.o.n.

10 Projects

vanaf 277.500 v.o.n.

ROWA projects

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Zegers Makelaardij

www.vandersande.nl / www.zegersmakelaardij.nl

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Van de Water Makelaardij en WG Makelaars Kin Era Makelaars Tilburg & M&S Makelaars Kin Era Makelaars Tilburg & M&S Makelaars

www.groenaert.nl

Verbrugge Goed voor elkaar en Joosen & van der Jagt Makelaars

www.oranjebastion.nl/www. wsgnl.com / www.verbrugge.com en www.joosenenvanderjagt.nl

Joosen & van der Jagt Makelaars

www.joosenenvanderjagt.nl

Verbrugge, goed voor elkaar... & Joosen en van der Jagt Verbrugge, goed voor elkaar... & Joosen en van der Jagt Verbrugge, goed voor elkaar & Joosen en van der Jagt Verbrugge, goed voor elkaar & Joosen en van der Jagt

www.verbrugge.com www.verbrugge.com www.verbrugge.com www.verbrugge.com

Baas Makelaars

www.baasmakelaars.nl

Baas Makelaars van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Baas Makelaars / vanOpstal Grosfeld Makelaars

www.baasmakelaars.nl www.vandersande.nl / www.baasmakelaars.nl / www.vanopstalgrosfeld.nl

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

De Wit Makelaardij en Van de Zande Makelaardij

www.branderhof.nl / www.dewitmakelaardij.nl en www.zande.nl

Van de Water Makelaardij en Van de Zande Makelaardij Van de Water Makelaardij Daniëls Stokvis Makelaardij/Biemans Oosterhout en Biemans Made

wwww.vandewatergroep.nl www.vandewatergroep.nl www.prinsenpolder.nl/www. wsgnl.com/www.danielsstokvis. nl/www.biemansmakelaardij.nl

Made

Prinsenpolder

Minderhout, Belgie

Vekenakker

Oosteind

De Eendracht

2 hoekwoningen

224.000 - 234.000 v.o.n.

Thuisvester

Oosterhout

Bredaseweg

Laatste appartement

vanaf 175.000 v.o.n.

PPB

Verbrugge, goed voor elkaar...

www.verbrugge.com

De Contreie De Wieken, Kastanjelaan

ca. 800 woningen Eengezinswoning 3 zeer exclusieve, monumentale woningen 54 eengezinswoningen Laatste appartement 2 bouwkavels

n.t.b. 199.000 v.o.n

Diverse partijen Pakloon Vastgoed B.V.

Van de Water Makelaardij Noud Kops Makelaardij Oosterhout

www.vandewatergroep.nl www.noudkopsmakelaardij.nl

469.000 - 895.000 v.o.n.

OSDO Ontwikkeling B.V.

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

n.t.b. 289.000 v.o.n. 209.500 k.k. 216.000 - 341.000 v.o.n.

Van de Water Makelaardij Verbrugge, goed voor elkaar Van de Water Makelaardij Van de Water Makelaardij en Biemans Makelaardij

www.vandewatergroep.nl www.verbrugge.com www.vandewatergroep.nl

44 ruime appartementen

Vorm Ontwikkeling B.V. PPB projecten Gebr. Gorisse Thuisvester / Bouwbedrijf Remmers B.V.

vanaf 225.000 v.o.n.

Hoefnagel

Verbrugge, goed voor elkaar

www.verbrugge.com

139.900 - 520.000

Attent Projectontwikkeling

van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.trademark-oosterhout.nl / www.vandersande.nl

n.t.b.

Thuisvester

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

397.000 - 484.000 v.o.n.

Beheer Maatschappij Gebroeders Van de Water Makelaardij en Noud Gorisse B.V. Kops Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

--

Thuisvester / Korteweg Bouw B.V. Breda

---

www.thuisvester.nl

n.t.b.

Thuisvester

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

385.000 v.o.n.

Gebr. Gorisse B.V.

Noud Kops Makelaardij / Van de Water Makelaardij

www.noudkopsmakelaardij.nl

vanaf 190.000,-- v.o.n.

Bernardus Wonen

KKM makelaars b.v.

www.vermuntscheheeren.nl

272.500 v.o.n.

Bernardus Wonen

vanaf 176.000 v.o.n.

Bernardus Wonen

KKM makelaars b.v. KKM makelaars b.v. / Evers Makelaardij o.z. Van Meer Makelaars Tel. 0165-33 12 33 Van Meer Makelaars Tel. 0165-33 12 33 KKM makelaars b.v. van der Sande Nieuwbouwmakelaars / VB&T Makelaars

www.hartvanoudenbosch.nl www.kkm-makelaars.nl / www.evers-makelaardij.nl

In de Looierij Meester van ‘t Hof Nieuwe Bouwlingstraat Statendamweg 7 en 9 Thornzicht

Hart van Oudenbosch

Laatste twee-onder-??n kapwoning 69 appartementen en 10 vrijstaande woningen ca. 160 woningen / appartementen 13 vrijstaand geschakelde semibungalows 26 vrije sectorwoningen - 21 starterswoningen - 62 appartementen in huur- en koopsfeer ca. 110 woningen / appartementen vrijstaand geschakelde semibungalows 23 eengezinswoningen, 8 patiobungalows en 10 twee-onderéén-kap woningen / vrijstaande woningen / bouwkavels 1 twee-onder-één-kap woning

Maria Ter Engelen

11 starterswoningen

Markhaven West-Vaardeke

4 eengezinswoningen

Oak Park grenzend aan Arboretum Vermuntsche Heeren fase 1

20 luxe appartementen met ruim balkon 1 twee-onder-één-kap woning 2 vrijstaand geschakelde woningen

Tilburgseweg Trademark Van der Made terrein Veersehof Warandepoort Warandepoort Veersehof

Oudenbosch

De Vermuntsche Heeren fase 2

Wielerbaan

WSG en Volksbelang

Koopsom vanaf 240.000 v.o.n. Koopsommen vanaf 357.800 v.o.n. 298.500 v.o.n.

Bernardus Wonen

399.000 - 419.000

Wel Diensten BV

Aannemersbedrijf Van Agtmaal Aannemersbedrijf Van Agtmaal

Kin Era Makelaars Breda/Era Immonoord Hoogstraten Van de Water Makelaardij en Klijsen Makelaardij O.G.

www.kinmakelaars.nl www.vandewatergroep.nl

www.vandewatergroep.nl

www.markhaven.nl www.oak-park.nl www.vermuntscheheeren.nl www.vandersande.nl / www.vbtmakelaars.nl


nieuwbouw

nieuwbouw in kaart

Geertruidenberg 1 projecten Raamsdonk 1 projecten Made 1 projecten

Zevenbergsche Hoek 1 project

Raamsdonksveer 15 projecten Waspik 1 projecten Oosterhout 13 projecten

Fijnaart 1 project

Terheijden 1 projecten Oosteind 1 project

Colofon

‘s Gravenmoer 2 projecten

Kaatsh 2 projec

Teteringen 5 projecten

Nieuwbouw is een commerciĂŤle uitgave van het advertentiebedrijf van BN/DeStem | PZC Oudenbosch 6 projecten

Steenbergen 4 projecten

Bladmanager: Johan van den Kieboom Vormgeving: Janie van de Pas Fotografie: Kees Bennema / Aad Meijer

Bosschenhoofd 2 projecten

Dongen 5 projecten

Prinsenbeek 1 projecten

Rijen 5 projecten H Hoeven 1 project

Etten-Leur 9 projecten Dorst 3 projecten Breda 29 projecten

Redactiemanager: Herbert Kats Wilt u adverteren in de volgende uitgave? Neem contact op met:

Roosendaal 2 projecten

Halsteren 2 projecten

Bavel 2 project

Team West-Brabant 076 531 2255

Tholen 1 projecten

Chaam 1 project

Rijsbergen 1 project

Bergen op Zoom 1 projecten

Schijf 1 project Achtmaal 1 projecten

Minderhout 1 projecten

Tilb Tilburg 1 project

Hulten 1 projecten

Goirle 1 projecten


nieuwbouw

nieuwbouw in kaart

Geertruidenberg 1 projecten Raamsdonk 1 projecten Made 1 projecten

Zevenbergsche Hoek 1 project

Raamsdonksveer 15 projecten Waspik 1 projecten Oosterhout 13 projecten

Fijnaart 1 project

Terheijden 1 projecten Oosteind 1 project

Colofon

‘s Gravenmoer 2 projecten

Kaatsh 2 projec

Teteringen 5 projecten

Nieuwbouw is een commerciĂŤle uitgave van het advertentiebedrijf van BN/DeStem | PZC Oudenbosch 6 projecten

Steenbergen 4 projecten

Bladmanager: Johan van den Kieboom Vormgeving: Janie van de Pas Fotografie: Kees Bennema / Aad Meijer

Bosschenhoofd 2 projecten

Dongen 5 projecten

Prinsenbeek 1 projecten

Rijen 5 projecten H Hoeven 1 project

Etten-Leur 9 projecten Dorst 3 projecten Breda 29 projecten

Redactiemanager: Herbert Kats Wilt u adverteren in de volgende uitgave? Neem contact op met:

Roosendaal 2 projecten

Halsteren 2 projecten

Bavel 2 project

Team West-Brabant 076 531 2255

Tholen 1 projecten

Chaam 1 project

Rijsbergen 1 project

Bergen op Zoom 1 projecten

Schijf 1 project Achtmaal 1 projecten

Minderhout 1 projecten

Tilb Tilburg 1 project

Hulten 1 projecten

Goirle 1 projecten


Op deze en de volgende pagina’s willen wij u een zo compleet mogelijk beeld geven van de nieuwbouwprojecten in het verspreidingsgebied van deze krant. Wanneer u informatie wenst omtrent één of meerdereprojecten kunt u contact opnemen met de makelaar die vermeld staat bij het betreffende project.

Plaats

Project / locatie

Prinsenbeek

Prinsheerlijk

Raamsdonk

Het Molenerf

Raamsdonksveer

Bergsedijk - Rivierzicht Zuid

Type / aantal woningen Koopsomindicatie Nog 2 hoekwoningen, 1 2/1 kapwoning en 1 vrijstaande woning nog 2 tussenwoningen type De Vijzel 6 geschakelde villa\’s - nog 2 te koop

Projectontwikkelaar/ Verkopende makelaar(s) website project aannemer

280.000 - 559.000

Aan de Stegge Roosendaal

226.950 v.o.n.

Rijn & Vecht Ontwikkeling

van der Sande Nieuwbouwmakelaars / Woonaccent Verbrugge, goed voor elkaar... & Joosen en van der Jagt Verbrugge, goed voor elkaar & Joosen en van der Jagt

350.000 - 370.000 v.o.n.

WSG WSG

Verbrugge, goed voor elkaar

www.verbrugge.com

WSG

Verbrugge Goed voor elkaar en Van de Water Makelaardij

www. keizerlijkwonen.nl/www. wsgnl.com / www.verbrugge. com/www.vandewatergroep.nl

Stichting WSG / Zwaluwe bouwen aannemingsbedrijf B.V. Stichting WSG / Zwaluwe bouw - en aannemingsbedrijf B.V.

Van de Water Makelaardij en Verbrugge Makelaardij Van de Water Makelaardij en Verbrugge Makelaardij

Collegeweg

12 appartementen

Te huur vanaf 880 per maand

De Keizer - Rivierzicht Zuid

15 exclusieve koopappartementen

vanaf 449.000 v.o.n.

De Keizer (aan de Spoordijk)

15 luxe appartementen

449.000 - 509.000 v.o.n.

De Vlieger (Rivierzicht Zuid)

28 eigentijdse woningen

223.000 - 297.000 v.o.n.

De Vlieger/ Rivierzicht-Zuid

28 compleet afgewerkte herenhuizen met authentieke uitstraling

Prijzen op aanvraag

WSG

Verbrugge Goed voor elkaar en Van de Water Makelaardij

De Werff

51 appartementen

220.000 - 820.000 v.o.n.

Van Hemert Groep

Verbrugge, goed voor elkaar... & Receveur en Partners

De Werff/Rivierzicht Noord

64 prachtig aan het water gelegen luxe appartementen

Van 220.000 tot 850.000 v.o.n.

WSG/Van Hemert Groep

Verbrugge Goed voor elkaar en Receveur en Partners

Heereland

laatste appartement type M

329.000 v.o.n.

WSG

320.000 - 325.000 v.o.n.

Volksbelang

vanaf 350.000 v.o.n.

WSG

Joosen & van der Jagt Makelaars

Laatste appartement - Type M6

Doe een bod

WSG

Heereland fase II

het laatste appartement

329.000 v.o.n.

Stichting WSG

Heereland/Dongeburgh

53 luxe koopwoningen en appartementen

Prijzen op aanvraag

WSG

Rivierzicht Zuid

12 patiowoningen nog 2 vrijstaande woningen type B en D

Joosen & van der Jagt Makelaars Verbrugge, goed voor elkaar... & Joosen en van der Jagt & Van de Water Van de Water Makelaardij, Verbrugge Makelaardij en Joosen & Van der Jagt Makelaars Van de Water Makelaardij/Verbrugge Goed voor elkaar/Joosen&vanderJagt Makelaars Verbrugge, goed voor elkaar...

Heereland

Het Block

www.ikwoonprinsheerlijk.nl / www.vandersande.nl / www.woonaccent.nl/breda www.verbrugge.com, www.joosenenvanderjagt.nl

Rivierzicht Zuid Scheepswerflaan

6 vrijstaande villa

325.000 - 370.000 v.o.n.

WSG

Rivierzicht Zuid - Zuiderhart

Laatste watervilla

544.000 v.o.n.

Bouwfonds

Rivierzicht Zuid - Zuiderlicht

Laatste patiowoning

427.000 v.o.n.

Bouwfonds

Rivierzicht-Zuid/ Scheepswerflaan-Haven

6 Luxe, ruime, vrijstaand geschakelde villa\’s

Van 325.000 tot 370.000 v.o.n.

WSG

Zuiderhart (Rivierzicht Zuid)

nog één vrijstaande watervilla

544.000 v.o.n.

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.

www.verbrugge.com

www.keizerlijkwonen.nl www.vandewatergroep.nl, www.verbrugge.com www.wsgnl.com / www.verbrugge.com en www.vandewatergroep.nl www.verbrugge.com, www.wonenindewerff.nl www.wonenindewerff.nl/www. wsgnl.com / www.verbrugge.com en www.receveur.nl www.joosenenvanderjagt.nl, www.verbrugge.com www.verbrugge.com www.heereland.nl www.wsgnl.com / www.heereland.nl www.verbrugge.com www.joosenenvanderjagt.nl

Verbrugge, goed voor elkaar... & Joosen en van der Jagt Verbrugge, goed voor elkaar... & Van de Water Verbrugge, goed voor elkaar... & Van de Water Van de Water Makelaardij/Verbrugge Goed voor elkaar/Joosen&vanderJagt Makelaars Van de Water Makelaardij en Verbrugge Makelaardij Van de Water Makelaardij en Verbrugge Makelaardij Van de Water Makelaardij en Kin Makelaars Kin ERA Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen

http://www.goudsmit-hoff.nl/ http://www.goudsmit-hoff.nl/ http://www.goudsmit-hoff.nl/ http://www.goudsmit-hoff.nl/ http://www.goudsmit-hoff.nl/ http://www.goudsmit-hoff.nl/

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl

Kin ERA Makelaars Rijen

ww.kinmakelaars.nl ww.kinmakelaars.nl www.vliegendevennen.nl

www.verbrugge.com www.verbrugge.com www.verbrugge.com www.wsgnl.com / www.verbrugge.com en www.joosenenvanderjagt.nl www.vandewatergroep.nl, www.verbrugge.com www.vandewatergroep.nl, www.verbrugge.com

Zuiderlicht (Rivierzicht Zuid)

de allerlaatste patiowoning

427.000 v.o.n.

Goudsmit Hoff

84 woningen / appartementen

217.500 375.000,- v.o.n.

Goudsmit-Hoff Rijen Goudsmit-Hoff Rijen Goudsmit-Hoff Rijen Goudsmit-Hoff Rijen Goudsmit-Hoff Rijen Goudsmit-Hoff Rijen

3 Patiobungalows vanaf 295.000 1 vrijstaand geschakelde woning 375.000 v.o.n. 7 2-onder-1kap woningen 335.000 v.o.n. 2 Herenhuizen 269.000 v.o.n. 1 Stadswoning 245.000 v.o.n. 4 Appartementen vanaf 217.500 v.o.n.

Pastoor van Boxelhof

2 2-onder-1kap woningen

279.000 v.o.n.

Pastoor van Boxelhof

1 Vrijstaandewoning

319.000 v.o.n.

Statenlaan Vliegende Vennen

474.000 k.k. vanaf 448.000 v.o.n.

Heijmans N.V.

Kin ERA Makelaars Rijen Kin Era Makelaars Rijen

vanaf 399.000 v.o.n.

Heijmans N.V.

Kin Era Makelaars Rijen

www.vliegendevennen.nl

vanaf 299.000 v.o.n.

Heijmans N.V.

Kin Era Makelaars Rijen

www.vliegendevennen.nl

Vliegende Vennen Zwarte Dijk

Bouwperceel Vrijstaande woningen Vrijstaande woningen casco uitvoering 2 onder 1 kap woningen casco uitvoering 2 onder 1 kap woningen Bouwperceel

vanaf 339.000 v.o.n. 359.000 k.k.

Heijmans N.V.

Kin Era Makelaars Rijen Kin ERA Makelaars Rijen

www.vliegendevennen.nl ww.kinmakelaars.nl

Landerije fase 5

34 villa’s

--

---

--

Stadsgaarde

14

239.000 v.o.n.

De Croon Elzenweide fase I (aan de Havenkade)

Appartement, nog 1 te koop

189.000 v.o.n.

59 woningen in diverse typen

199.000 - 279.000 v.o.n.

Elzenweide fase II

ca. 40 woningen

n.t.b.

Schijf

Appartementencomplex Kerkzicht / St. Antoniusstraat 51&53

Steenbergen

Couveringepark / Molenweg

Rijen

Vliegende Vennen Vliegende Vennen

Roosendaal s Gravenmoer

De Pastorie Residentie Schootsvelden t Hof van Steenbergen t Hof van Steenbergen

Terheijden

Westhof

Teteringen

De Poortershof (Om de Haenen Noord) Karakter, Schijfstraat 26

Brabanthuis B.V. / Bouwbedrijf W. van Santvoort B.V. WvanSantvoort WvanSantvoort WvanSantvoort WvanSantvoort WvanSantvoort WvanSantvoort Aannemersbedrijf Botermans B.V. Aannemersbedrijf Botermans B.V.

Aannemer Korteweg Bouw B.V. Breda WSG

www.vandewatergroep.nl

Hypodomus

www.wsgnl.com

Slagenland Wonen D.W. Investments b.v. / Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. D.W. Investments B.V. / Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V.

Van den Bosch makelaars

www.vandenboschmakelaars.com

Van de Water Makelaardij

www.elzenweide.nl

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

2 appartementen

vanaf 234.000 v.o.n. / huurprijs vanaf 750,00 p/maand

Bouwbedrijf Gebroeders Nouws

Heijblom makelaardij

www.heijblommakelaardij.nl

81 royaal opgezette woningen in een fraaie nieuwe woonwijk

vanaf 185.000 v.o.n.

WSG ism Aan de Stegge Roosendaal

Helmig Makelaardij

12 appartementen 4 penthouses, 16 appartementen, 26 huurappartementen 26 eengezinswoningen 26 eengezinswoningen 30 Luxe, ruime en eigentijdse appartementen in diverse types 10 2-o-1 kapwoningen en vrijstaand geschakelde woningen de laatste vrijstaande villa

244.500

Baas Makelaars

www.couveringepark.nl/ www.wsgnl.com/ www.helmigmakelaardij.nl www.baasmakelaars.nl

249.000 v.o.n.

WSD Projectontwikkeling

Baas Makelaars

www.baasmakelaars.nl

234.000 v.o.n. 234.000 v.o.n. Van 257.000 tot 370.000 v.o.n.

Bouwbedrijf Boogert Bouwbedrijf Boogert

Baas Makelaars Baas Makelaars

WSG

Daniëls Stokvis Makelaardij

www.baasmakelaars.nl www.baasmakelaars.nl www.wsgnl.com en www.danielsstokvis.nl

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.depoortershof.nl

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.meulenspie-breda.nl

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. / b.v. Bouwbedrijf Osdo

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.omdehaenen.nl

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V. Hilva Groep Vastgoed & Ontwikkeling B.V.

Van de Water Makelaardij en Van der Sande Nieuwbouwmakelaars

www.omdehaenennoord.nl

Lambregts en Sweep Makelaardij B.V.

www.woonhofklavertjevier.nl

342.000 - 459.500 v.o.n. 583.000 v.o.n.

Meulenspie

57 energieneutrale woningen

451.200 - 667.000 v.o.n.

Om de Haenen Noord (tegenover golfpark De Haenen)

19 exclusieve vrijstaande villa\’s

575.000 - 949.000 v.o.n.

Om de Haenen Noord Lobelia

1 vrijstaand geschakelde woning

450.000 v.o.n.

Woonhof Klavertje Vier, locatie Groenstraat

Nog 2 zeer royale bouwkavels in een project van 4 bouwkavels

487.500 v.o.n.

HEJA Projctontwikkeling B.V. / Bouwbedrijf Boot HEJA Projectontwikkeling B.V. / Bouwbedrijf Boot B.V.

Tholen

Stadszicht II

14 Herenhuizen

279.800 v.o.n.

Mulleners Vastgoed

Baas Makelaars

www.baasmakelaars.nl

Tilburg

Stadszicht II De Heren van de Langendijk

11 bouwpercelen Patiobungalows

165.500 v.o.n. vanaf 349.000

Stadszicht Tholen B.V. Vexpro B.V.

Baas Makelaars Kin Era Makelaars Tilburg

Waalwijk

Traverse/ Landgoed Driessen

32 ruime appartementen en 2 penthouses

vanaf 229.000 v.o.n.

WSG

Staete Makelaars en Daniëls Stokvis Makelaardij

www.baasmakelaars.nl www.kinmakelaars.nl www.wsgnl.com / www.nieuwbouw@staete.nl en www.danielsstokvis.nl

Waspik

de Libertuinen

nog 5 vrijstaande woningen

vanaf 425.000 v.o.n.

Slagenland Wonen

Joosen & van der Jagt Makelaars

www.libertuinen.nl

Zevenbergschen Hoek

De Boomgaard

10 vrijstaande woningen - nog slechts 2 te koop!

554.000 v.o.n.

Van der Weegen Bouwontwikkeling B.V.

Van de Water Makelaardij

www.vandewatergroep.nl


8

luxe koop-appartementen + 3 commerciële ruimten hoek Nieuwe Heilaarstraat / Liesbosstraat

chts nog sle enkele ten temen appar baar !! ik besch

Laat uw woning zien aan ruim 330.000 lezers!

Het Koetshuys Breda: Verkoopprijzen appartementen vanaf € 277.500,- v.o.n. inclusief

Op zaterdag 28 mei 2011 in Uw makelaar in de regio

parkeerplaats in de parkeerkelder Verkoopprijzen commerciële ruimten vanaf € 210.000 v.o.n. excl. btw Afmeting appartementen tussen 93 m2 en 184 m2 bvo

Neem hiervoor contact op met uw makelaar

Centrumlocatie in Princenhage

Kom voor meer informatie en/of een geheel vrijblijvend gesprek naar één van de verkopende makelaars :

Ruime buitenruimten

www.hetkoetshuysbreda.nl

sief inclu gings g ru overb tie van n gara oor uw rv 2 jaa woning! n eige

Lambregts & Sweep Makelaardij BV Tel. 076 522 7194 www.lambregtsensweep.nl

De Boer, Storimans & Partners Tel. 076 522 6090 www.deboerstorimans.nl

Uw

Makelaar in de regio


Nog enkele starterswoningen te koop Vanaf € 170.400,- v.o.n. Midden in Oudenbosch, in de voormalige kloostertuin van klooster Sint Anna, ontwikkelt Bernardus Wonen het unieke project Maria ter Engelen. Het project, dat een parkachtige uitstraling heeft, omvat onder meer diverse starterswoningen. Deze worden allemaal gekenmerkt door een schitterende architectuur en de toepassing van duurzame technieken. Met het centrum om de hoek zullen de toekomstige bewoners heerlijk wonen in een groene en autoluwe setting. Inmiddels zijn de eerste bouwwerkzaamheden begonnen.

Parkachtige uitstraling Het plan krijgt een parkachtig karakter met veel groen. Dit wordt versterkt door het gebruik van wadi’s: natuurlijke, met gras begroeide verlagingen die het regenwater op een natuurlijke manier afvoeren. Ook worden nestkasten voor zwaluwen en voorzieningen voor amfibieën in het plan aangebracht.

Zalig wonen in je eigen park!

Duurzaamheid en techniek

7 MEI G A D R ATE Z G A D N 0 en OPE tussen 11.0 i e m 7 g a zaterd laars staan

Bij het ontwerp van de woningen is gekozen voor duurzame oplossingen. Zo wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige isolatiematerialen en zijn alle woningen uitgerust met vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp die gebruik maakt van de warmte van de grond. Hiermee wordt de woning in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld. Dit is niet alleen energiezuinig maar het biedt ook extra comfort.

ake n op g? Kom da uzelf. De m ri ig ie u g s rt e w v u o Nie en. plaats en beantwoord uwterrein via Groene Woud ar de bouw a te n n r e u g u ra 0 v 14.0 l uw Ingang bo klaar om a

Informatie en verkoop

Tel. 0165-322300

Tel. 0165-319 319

www.evers-makelaardij.nl

www.kkm-makelaars.nl

Nieuwbouw West Brabant

Deze bijlage bereikt meer dan 330.000 lezers in West-Brabant! Wilt u dit ook?

Bouwen zoals het hoort Informeer dan eens naar de prima mogelijkheden van het regionale daglad BN DeStem.

Vorselaars Bouwbedrijf b.v. - Aardenhoek 10 - 4817 NE Breda

T: 076-5339585 I: www.vorselaarsbouw.nl

Team West-Brabant T (076) 531 22 55

E twb@bndestem-pzc.nl

Meer informatie: www.waterdonken-west.nl

va. € 230.000,- v.o.n. Verkoopinformatie

Tel. (076) 56 56 056

Tel. 0800 0909 777 (gratis)

Start verkoop 2e fase!

14 mei op de nieuwbouwlocatie van 11.00 uur - 14.00 uur


nieuwbouw

De aanstaande nieuwe bewoners buigen zich over hún nieuwbouwprofoto Aad Meijer ject in Prinsenbeek.

CPO: bouwen met je buren door Sylvie Smeets CPO is een trend. Regiomanager Zuid René Meyboom van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland vindt het een groeiende en boeiende manier van woningbouw. “Seriematige woningbouw voldoet meestal niet helemaal aan de wensen van de consument. Voor consumenten die toch hun specifieke woonwensen terug willen zien, is een CPO dé manier om een eigen droomhuis te bou-

Dromenwonen De gemeente Breda is met vijf CPO’s concreet bezig. Twee in Prinsenbeek en drie in Bavel. In Prinsenbeek is de eerste CPO-wijk een feit. De andere vier projecten worden nog dit jaar afgerond. De doorloopsnelheid van idee tot aan wonen is volgens Juten twee jaar. De grondprijs in Breda varieert (voor niet-starters) tussen de €380 en €425 exclusief BTW per vierkante meter. Wilt u ook bouwen in eigen beheer? Kijk op de website van uw gemeente.

Een manier om relatief goedkoop je eigen kavel te bebouwen is via een collectief particulier opdrachtgeverschap, kortweg CPO. Dit wil zeggen dat je met een groep potentiële particuliere bouwers samen een project ontwikkelt en realiseert zonder winstoogmerk. Bouwen met je toekomstige buren dus. wen.” De gemeente speelt hierin een grote rol. Zij stellen namelijk grond beschikbaar. Gelijkgestemden kopen een kavel om de eigen wijk van de grond te laten komen. Het collectief is opdrachtgever voor een architect en aannemer. Stap voor stap doorloopt het CPO met behulp van de gemeente het proces naar de eigen droomwoning. ANDERE MANIER Tien jaar geleden heeft het ministerie van VROM een norm opgelegd dat 30% van de woningbouw voor rekening zou moeten komen van particuliere opdrachtgevers mede om de zeggenschap van woonconsumenten te vergroten. Deze doelstelling wordt nog niet gehaald. Dat komt volgens projectleider

CPO Piet Juten van de gemeente Breda mede doordat gemeenten moeten wennen aan een hele andere manier van werken. “De afgelopen jaren heb ik tientallen CPO-ideeën zien afbrokkelen omdat wij als gemeenten niet goed weten hoe met CPO om te gaan. We stellen te veel eisen, procedures duren te lang en we missen de éénloket functie waar CPO’ers terechtkunnen.” Wethouder Bergkamp is belast met het CPO in Breda en is er fervent voorstander van. Juten: “Vanuit het gemeentebestuur wordt er dan ook op gehamerd om niet te veel op processen te gaan zitten, maar ons meer open te stellen, klantvriendelijker te zijn en er samen met initiatiefnemers iets moois van te maken.” Om de vaart erin te houden stelt de gemeente

Breda als voorwaarde dat er een projectbegeleider op een CPO zit. René denkt hier anders over: “Dat mannetje met de oliespuit moet niet nodig zijn. Als de gemeente een loket maakt met ‘CPO’ erop waar alle burgers met vragen of ideeën terecht kunnen, heb je dat niet nodig. De kosten die je als CPO bespaart aan een projectontwikkelaar en aan gezamenlijke inkoop van aannemer en architect, moet je niet alsnog willen uitgeven.” GOED COMMUNICEREN Volgens Bouwend Nederland is het voor bouwbedrijven verfrissend om met CPO-deelnemers in zee te gaan. Ze hebben één op één contact met de directe klanten in plaats van te werken met grote projectontwikkelaars. Het is volgens Rene een interessante variatie in het werkpakket voor de meeste bedrijven. “Als je de juiste partijen bij elkaar hebt, je goed met elkaar kunt communiceren en elkaar vertrouwt, kun je tegen het beschikbare budget de beste kwaliteit realiseren. Kortom: je krijgt meer huis voor je geld.”


Nieuwbouw patiowoningen in Het Block Aan Het Block (tussen de Beatrixlaan, Van Wijngaardenstraat, Ambachtsherenlaan en Wilhelminalaan) in Raamsdonksveer heeft Volksbelang samen met SIR-55 12 nieuwe patiowoningen gerealiseerd.

• Een ruime badkamer op de begane grond met bad, douche, wastafel en hangcloset. • Alle woningen zijn rolstoelgeschikt. • Op de eerste verdieping een slaapkamer met een berging (mogelijkheid voor een tweede badkamer). • Een parkeerplaats op eigen grond. • Parkeergelegenheid in de directe omgeving voor bezoekers. • Inhoud van 435 m3.

Vanaf € 325.000,-.)) (v.o.n (

TE KOOP TE HUUR

Interesse? Neem contact op met de woonmakelaar van Volksbelang, telefoon (0162) 51 33 91 of met

telefoon (0162) 52 12 97.

Bezoek de modelwoning!

Vrije inloop iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Deze patiowoningen beschikken over: • Een ruime entree met berging. • Lichte woonkamer met eethoek. • Een luxe open keuken (keuze uit drie opstellingen). • Vrijuit genieten in uw eigen binnentuin. • Een slaapgrond. p of studeerkamer op p de begane g g Wat is Stichting SIR-55?

Stichting SIR-55 is een consumentenorganisatie, opgericht om aan de tegemoet te komen. behoeften en wensen van de medioren met betrekking tot: In alle projecten worden eisen gesteld id, veiligheid en toegankelijkheid, omgeving, bruikbaarhe leven tot een ware comfort. Een woning die het wonen en belevenis maakt!

Een deel van de woningen is al verkocht.

Het Block 12 patiowoningen in Raamsdonksveer


nieuwbouw ALTIJD TOETSEN Marcel Deelen, communicatieadviseur Gemeente Halderberge ,,Wat de gemeente Halderberge betreft, is het geen verouderd begrip. We denken dat er altijd een esthetische toets moet plaatsvinden met betrekking tot de kwaliteit. Als dit toetsingscriterium vervalt, zou de buitenruimte kunnen verrommelen. De manier hoe je dit als gemeente regelt zal altijd tegen het licht gehouden moeten worden. Je kunt dit aan de voorkant regelen door in de bestemmingsplannen het kwaliteitsniveau te borgen. Of zoals we nu geregeld hebben door middel van het plan te toetsen bij de aanvraag. Draagvlak en service naar onze burgers moet hierbij voorop staan.”

LOSLATEN

REDELIJK Albert Cornel, manager Vastgoedontwikkeling AlleeWonen ,,Inmiddels zijn gemeenten niet meer verplicht een welstandscommissie te hebben. In meerdere gemeenten staat dit dan ook ter discussie. De vraag blijft natuurlijk, wat komt hiervoor in de plaats? De commissie heeft/had de rol om een bouwplan te toetsen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De discussies gaan vaak over wat is redelijk maar ook dat de eisen soms als subjectief ervaren worden. De welstandscommissie werd in het verleden ook wel ‘de schoonheidscommissie’ genoemd. De vraag kan worden gesteld wat is schoonheid? Gezien door de ogen van vakdisciplines geeft dit soms een andere beleving dan door de ogen van de consument. Het is misschien aan te bevelen de samenstelling van de welstandscommissie te laten bestaan uit verschillende vakdisciplines en consumenten. Al jaren wordt gesproken over het verminderen van de regelgeving en druk op projecten die hiervan uitgaat. De afgelopen jaren is de bouw en ontwikkeling alleen maar geconfronteerd met nog meer regels en wetgeving. De discussie over nut en noodzaak van ‘de welstandscommissie’ in diverse gemeente kan een trendbreuk opleveren als het gaat om de regels.”

Bob Bergkamp, wethouder Gemeente Breda ,,Een fijne en mooie woonomgeving is belangrijk en van alle tijden. Dat geldt ook voor Breda. Er wordt hier nog steeds veel gebouwd en verbouwd. Samen met initiatiefnemers is het een uitdaging om het gezicht van Breda op de kaart te houden. Vanaf 2010 geven we een nieuwe invulling aan ‘welstand’. De verantwoordelijkheid verschuift naar burgers en gebruikers, zonder dat zij helemaal hun eigen gang kunnen gaan. De hoeveelheid regels neemt af. De strakke toetsing van bouwplannen wordt in de toekomst meer los gelaten. Een mooie bebouwde omgeving, voor prettig wonen, werken, leven en recreëren, wordt steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We onderzoeken nog we of we deze trend verder kunnen doorzetten, bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen. De gemeente houdt aan de andere kant wel sterk de regie op het historisch stadsgezicht. In het verlengde van alle veranderingen gaan we de welstandsnota versimpelen, met gebiedsgerichte criteria. Dit dereguleringsproces en uiteindelijk een nieuwe Welstandsnota, vraagt nog wel wat tijd.”

Het begrip Het begrip welstand heeft betrekking op de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst worden vast gelegd in de zogenaamde welstandsnota.

Welstand, is dat een verouderd begrip of is het nog steeds een waardevolle betekenis in de bouwwereld? Is het een beletsel of juist een waarborg tegen visuele gruwels? Vijf meningen van mensen die er veel mee te maken hebben. door Joyce Muilenburg

VEROUDERD

De commissie De welstandscommissie bestaat meestal uit architecten met een ambtelijk secretaris. Soms zijn er anderen dan architecten aan de commissie toegevoegd. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien, welke materialen gebruikt gaan worden, of het bouwwerk past in de bestaande omgeving, of bij andere bouwplannen in de omgeving en of het voldoende kwaliteit heeft.

Adrie van Vuuren, directeur Maas-Jacobs Vastgoed BV ,,Welstand is naar mijn mening een verouderd begrip maar heeft wel waarde. Het vreemde is dat welstand bestaat uit architecten die een mening vormen over een plan van een collega-architect. Naar mijn mening moeten architecten, die aangesloten zijn bij één of andere organisatie de vrijheid en het vertrouwen hebben van de gemeente. Op deze wijze is het gevelbeeld gewaarborgd. Welstand is op dit moment regelmatig een beletsel als er verder gekeken wordt dan waar het voor bedoeld is. Wanneer de programmering van een bepaalde locatie is vastgesteld, samen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, zou welstand op deze basis een advies moeten geven. Helaas maken we wel eens mee dat het welstandadvies niet aansluit bij de programmering waar we dan tijden mee bezig zijn geweest. Dit zou geen taak moeten zijn voor welstand. Welstand zou feitelijk op hoofdlijnen mee moeten kijken.”

ZINVOL Jan Voesenek, directeur Nederlandse Bouw Unie ,,Welstand vind ik nog steeds een zinvolle betekenis hebben. Alleen de vorm ervan kan veranderen, want welstand is aan tijd gerelateerd. Het is goed dat we in gemeenten met een welstandscommissie te maken hebben. Deze commissie biedt een toetsend oog, kijkt op afstand mee en waarborgt het stadsbeeld op lange termijn. Ik doel voornamelijk op toonaangevende plekken in stedelijk gebied. Het zou een verarming zijn als iedereen daar maar kan bouwen zoals hij dat wil. In de gebieden erbuiten mag best losser gekeken worden. Dat zie je` in de praktijk ook wel gebeuren. Problemen met de welstandscommissie heb ik nooit gehad. Het is maar hoe je zelf in elkaar steekt. Als je een verantwoord plan hebt, goed onderbouwde argumenten en een bepaald ambitieniveau, dan is de welstandscommissie alleen maar een waardevolle aanvulling.”


Nieuwbouw bijlage BNDeStem voorjaar 2011  

Nieuwbouw bijlage BNDeStem voorjaar 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you