Page 1

11 november 2010 | 8e jaargang | nr. 10 de Ondernemer is een uitgave van

WEST-BRABANT

Kredietcrisis? Overlevingsplan of doorstarten!

www.newtargetvision.com

Deze maand in de stoel: Arnold Vanderlyde, oud- bokser coacht sporters en bedrijven Evenement: Nassaulezing, Vrouwengala, Startersdag en Ondernemersgala Thema: Havens en industrie Interview: Twee grote makelaars gaan samen De barometer: Zuid-West Nederland scoort: 6,8

Vanaf nu nieuw telefoonnr.

088 SYNCHRO (088 796 24 76)

Vrouwengala

www.synchromakelaardij.nl

VLISSINGEN

HOOGVLIET

Foto: Kees Bennema


<< pas begonnen

02

Internationaal feest E

en internationale conferentie, seminar of workshop coördineren, is erg arbeidsintensief, daarnaast moeten vele taken in een kort tijdsbestek vervuld worden. Dan kan het handig zijn om een beroep te doen op een deskundige als Monique Arkesteijn. Zij begon voor zichzelf met het bedrijf ‘Birds of a Feather’ in Oosterhout.

Bedrijf: Business Event Support Eigenaar: Monique Arkesteijn Begonnen: November 2009 Meevaller: “Ik kan vanuit huis werken en mijn eigen beslissingen nemen” Tegenvaller: “Soms mis ik het lachen en de interactie met collega’s”

door Patricia Akkermans Het organiseren van een conferentie waar gasten vanuit de hele wereld naar toe afreizen, kan erg veel tijd kosten. Elke genodigde heeft een ander vluchtschema en verschillende wensen. Om het verblijf voor de gasten zo perfect mogelijk te maken, biedt Monique Arkesteijn haar diensten aan met ‘Birds of a Feather’. Zo kan zij bijvoorbeeld de correspondentie naar de deelnemers verzorgen, vluchten van en naar Nederland boeken en het vervoer regelen van en naar het conferentiecentrum. Daarnaast zijn er nog tal van werkzaamheden die Arkesteijn op zich kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de benodigde visums of het controleren of alle gasten aan hun betalingsverplichting hebben gedaan. Monique heeft veel ervaring met het werken met grote groepen. Zo bestond de grootste groep waar zij ooit mee werkte uit 800 personen. Omdat ze van origine

Monique Arkesteijn: ‘ Voertaal moet Engels zijn.’ uit Nieuw-Zeeland komt, is Engels haar moedertaal. Handig dus om als intermediair te fungeren voor de buitenlandse gasten, om correspondentie te vertalen of om brieven in het Engels te schrijven. Omdat Monique al tien jaar in Nederland woont, is Ne-

Foto: Kees Bennema

derlands ook geen probleem voor haar. Monique: “Toch focus ik me op evenementen en programma’s die een internationaal karakter hebben en waarbij de voertaal Engels is.”

Kuala Lumpur Jarenlang werkte Monique Arkesteijn als conference coördinator bij Royal Dutch Shell Plc in Den Haag, hier deed ze de nodige ervaring in dit vakgebied op. Voor haar toenmalige functie reisde ze de wereld over en organiseerde ze conferenties en workshops voor medewerkers van het bedrijf in Nigeria, Kuala Lumpur, Amerika en Engeland. Een jaar geleden besloot ze deze werkzaamheden voor zichzelf te gaan doen voor verschillende bedrijven. Haar klanten vindt ze via het netwerk dat ze in het verleden opgebouwd heeft. Zo heeft ze veel contacten met onafhankelijke consulenten die geregeld op congressen gevraagd worden als gastsprekers. Monique Arkesteijn: “Daarnaast kom ik de laatste tijd vaker aan opdrachten via het sociale netwerk LinkedIn.” Meer informatie: www.birdsofafeather.nl

Verschuivingen in payrollmarkt Z

ember en Tènce! Payroll gaan vanaf 1 januari 2011 verder als één bedrijf. Met de bundeling van krachten komen zij in één keer in de top-10 van grootste bedrijven op de payrollmarkt. Een markt die ondanks de crisis een zeer sterke groei doormaakt. Het nieuwe bedrijf wordt onderdeel van Vebego International, moederbedrijf van Tènce! Payroll.

door Ron Gregoor BREDA - De nieuwe combinatie heeft een sterke basis voor de groeiende payroll-markt. ‘Ondanks de crisis, is de omzet in payrolling sterk gegroeid. Onze verwachting is dat dit ook in de komende jaren het geval

zal zijn.’, aldus Peter Been, algemeen manager van Tènce! Payroll. Corno Stam, verantwoordelijk voor personeelsdiensten bij Vebego International, zegt hierover: ‘Steeds meer bedrijven besteden hun niet-kerntaken uit. Zo zal in 2012 ruim een kwart van alle bedrijven gebruik maken van pay-

rolling . Daarnaast neemt bij de bedrijven de behoefte aan flexibiliteit toe. De bundeling van krachten past goed bij de strategie en visie van Tènce! Payroll en Zember’. Beide bedrijven passen heel goed bij elkaar. Zo heeft Zember een sterke focus op sales en beschikt Tènce! Payroll over een goede backoffice en heeft zij met moederbedrijf Vebego International een sterke en solide basis. Tom Lenting van Zember: ‘Wij hebben stevige groeiambities en denken deze samen beter te kunnen realiseren dan als individueel bedrijf’.

Alle medewerkers van beide bedrijven zullen een plek krijgen in het nieuwe bedrijf. ‘We hebben iedereen hard nodig om onze groeidoelstellingen te kunnen realiseren. Daarnaast passen de bedrijfsculturen goed bij elkaar, dus ik ben ervan overtuigd dat we met het gezamenlijke team onze groeiambities gaan waarmaken.’, aldus Tom Lenting. Tènce! Payroll is een organisatie die gespecialiseerd is in de centrale uitvoering van de personeels- en salarisadministratie van tijdelijke medewerkers.

De Column

Arnold

I

k had een afspraak met Arnold Vanderlyde, de bokser met dat leuke Limburgse accent. Ik bleef in de jaren tachtig nachten op om hem te zien boksen. Ik was eigenlijk niet zo’n liefhebber, maar omdat Arnold op drie verschillende Olympische Spelen in de finale dreigde te komen, wilde ik dat wel zien. Arnold geeft tegenwoordig workshops, clinics en hij probeert bij bedrijven in slaap gesukkelde werknemers weer strijdlustig te krijgen. Hou jij van sport, was zijn eerste vraag. Ja natuurlijk hou ik van sport. Voetbal? Ja. Welke club? NAC. Ken jij Pierre? Niet persoonlijk, maar van een afstandje. ‘Ik heb met hem samen op een boot gestaan tijdens de Gayparade. Gezellige vent,’ wist hij te vertellen. Maar dat wist ik al. Wat vind jij van Fortuna Sittard, wilde hij weten. Net op tijd realiseerde ik me dat hij in Sittard geboren en getogen is. Was altijd een goede club, was mijn diplomatieke antwoord. Ik ga nog steeds kijken, bekende hij. Kent veel (oud) spelers persoonlijk. Zoals Wilbert Suvrijn, die erbij was toen Nederland in 1988 Europees Kampioen werd. ‘Met hem heb ik nog in de jeugd gevoetbald’, zei hij. En toen kwam het eruit. Arnold wilde vroeger voetballer worden. Prof. Maar dat zat er niet in. ‘Hoofdklasseniveau, meer niet’, liet hij me met een beteuterd gezicht weten. ‘En toen ben ik maar gaan boksen, daar bleek ik meer aanleg voor te hebben.’ Ik ging wat ongemakkelijk zitten, want ik voelde hem al aankomen. ‘En jij. Kon jij goed voetballen?’ ‘Nee.’ ‘Waar was jij dan goed in?’ Besmuikt antwoordde ik: ‘Klein beetje tennissen ’ ‘Zullen we dan eens...’, stelde hij voor. Maar dat kapte ik meteen af. Ik speel alleen met mannen die ouder zijn dan ik. Anders kan ik niet winnen.

Ron Gregoor Reacties kunt u sturen naar: r.gregoor@bndestem-pzc.nl


stand van zaken >>

BAROMETER - november -

Chris Rutten Voorzitter KvK Zuidwest- Nederland: cijfer 6,5 ‘Toename van startende ondernemingen duidt op vertrouwen in economie.’

Startersrecord

column

03

ONDERNEMERS MOETEN NEDERLAND UIT DE CRISIS HELPEN

mr. Stan Gielen FB is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Breda, s.gielen@drv.nl

De aanpak van de crisis blijft de gemoederen bezig houden. De regering vestigt haar hoop vooral op de innovatieve kracht van ondernemers. Daarom worden diverse fiscale stimuleringsmaatregelen in 2011 voortgezet. Het is aan u om daarvan gebruik te maken. Zo profiteert u zelf en helpt u Nederland er weer bovenop. Kwartaalaangifte BTW In 2009 is de mogelijkheid tot kwartaalaangifte BTW ontstaan. Deze tijdelijke crisismaatregel zou eind 2010 vervallen. Vanwege het grote succes wordt deze regeling nu structureel ingevoerd. Dit betekent voor de ondernemer dat hij of zij ook in 2011 en in de jaren daarna de BTW-aangifte per kwartaal kan blijven doen. Deze regeling is met name gunstig voor de ondernemer die per saldo BTW moet betalen. Deze heeft gedurende het kwartaal meer geld in kas en is minder tijd kwijt aan administratie.

H

oe staat het het bedrijfsleven in West- Brabant en Zeeland er voor? Is de omzet gestegen? Hoe zit het met productie, bezettingsgraad, orders en prijsontwikkelingen? War zijn de verwachtingen van ondernemers? Zijn er bedrijven bijgekomen of juist vertrekken uit de regio en waarom? De kamer van Koophandel kan op al deze vragen antwoord geven en inzicht bieden in de ontwikkelingen. Meer informatie: www.kvk.nl/cijfers

Ondernemen is hot! In het derde kwartaal van 2010 zijn er in totaal 1.590 startende ondernemingen in Zuidwest-Nederland geregistreerd. Dat zijn er 220 meer dan in het derde kwartaal van 2009, een groei van 16,1 procent.. Onze regio bleef daarbij nog iets achter op het landelijk niveau, daar lag de groei zelfs op 20,1 procent. Een toenemend vertrouwen in de economie, de toenemende populariteit van het ondernemerschap, de flexibilisering van de economie (inzet zzp-ers), maar ook mensen die noodgedwongen voor zichzelf beginnen, bijvoorbeeld omdat ze zonder werk komen te zitten, zijn de belangrijkste oorzaken van de groei. Van het totaal aantal starters was tweederde afkomstig uit West-Brabant en een derde uit Zeeland. Opvallend is vooral de sterke groei in Zeeland. Ten opzichte van dezelfde periode vo-

VOOR BETAALBARE

CLINICS &

BEDRIJFSFEESTEN (Partyruimte voor 15 tot 200 personen)

Veel aanbod op de Startersdag van de Kamer van Koophandel. rig jaar nam het aantal starters in Zeeland toe met 25 procent en in West-Brabant met 12 procent..

Record 2010 stevent af op een record aantal startende bedrijven. De verwachting is dat over heel 2010 er in Zuidwest-Nederland meer dan 6.600 starters bijkomen. Dat zijn er 14 procent meer dan in 2009. Ook hier geldt dat Zeeland (+21 procent) sneller groeit dan West-Brabant (+11 procent). Wel blijft de regio wat achter bij de landelijke groei (+17 procent). Vooral de dienstverlenende sectoren zijn bij startende bedrijven populair. Het gaat dan bijvoorbeeld om de persoonlijke dienstverlening (16 procent van alle starters). Het betreft hier vooral kappers, schoonheidsverzorging, cultuur en recreatie. Het gaat hierbij over het algemeen om vrij laagdrempelige activiteiten met beperkte investeringen. Ook in de gezondheid- en welzijnssector zien veel mensen kansen. De bouwsector laat ondanks de negatieve berichtgeving over de bouwsector toch een toename van het aantal startende bedrijven zien. Detailhandel en horeca In het derde kwartaal van 2010 telde Zuidwest-Nederland 1.016 opheffingen, ondernemers die het voor gezien houden en het niet meer kunnen bolwerken. . De meeste opheffingen hebben plaatsgevonden in de detailhandel. Het gaat in Zuidwest-Nederland om 210 opheffingen, oftewel 21 procent van het totaal. De persoonlijke diensten (125) en de bouw (115) kennen eveneens veel bedrijven die ermee stoppen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2009 is het aantal opheffingen in Zuidwest-Nederland met 6,2 procent gestegen (Zeeland +0,7 procent, West-Brabant +8,4 procent). Landelijk ligt de toename op een hoger niveau (+ 9,7 procent). Dit geeft aan dat de marktomstandig-

heden voor veel bedrijven niet optimaal zijn. Opvallend is vooral de sterke toename van het aantal opheffingen in de detailhandel en horeca. Het aantal opheffingen in de bouw is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Slechts een beperkt deel (circa 7 procent) van het aantal opheffingen heeft betrekking op een faillissement. De meeste bedrijven stoppen vroegtijdig of stoppen vanwege leeftijd of ziekte. In totaal zijn er in het derde kwartaal van 2010 in Zuidwest-Nederland ruim 70 faillissementen geregistreerd. Meer dan driekwart hiervan heeft betrekking op West-Brabant. Bijna één op de vijf faillissementen is een bouwbedrijf.

Daling werkloosheid September 2010 telde Zuidwest-Nederland ongeveer 24.760 niet-werkende werkzoekenden (ingeschreven bij UWV Werkbedrijf). Sinds het begin van de economische crisis (oktober 2008) is het aantal nww-ers (ingeschreven bij UWV Werkbedrijf) duidelijk gestegen. Sinds maart 2010 laat de werkloosheid echter weer een dalende lijn zien. In september wordt deze dalende lijn gecontinueerd. De daling van de werkloosheid is een teken dat bedrijven weer beter draaien en ook weer een beroep doen op de arbeidsmarkt. In de periode januari - september 2010 is het aantal nww-ers in Zuidwest-Nederland met ruim 2.300 personen gedaald, oftewel met 8,5 procent (landelijk -6,5). De daling in Zeeland (-11,9 procent) was groter dan in West-Brabant (-7,0 procent). Zowel in West-Brabant als in Zeeland ligt het werkloosheidspercentage onder het landelijke gemiddelde. Onlangs werd bekend gemaakt dat de provincie Zeeland in 2009 de laagste werkloosheid kende van alle regio’s binnen de EU.

Versnelde afschrijving De tijdelijke regeling voor versnelde (willekeurige) afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen, wordt opnieuw met een jaar verlengd. Dit betekent dat de investeringen die in 2011 worden gedaan in twee jaar mogen worden afgeschreven. In het investeringsjaar mag maximaal 50% worden afgeschreven en het restant in één of meer volgende jaren. Versneld afschrijven verlaagt belastbare winst en betekent minder belasting betalen. Andere ondernemersregelingen De overheidsgarantieregeling voor krediet blijft in 2011 van kracht. Deze regeling geeft kleine bedrijven een steun in de rug bij het verkrijgen van krediet bij de bank. De Garantie Ondernemersfinanciering en de Groeifaciliteit worden eveneens met een jaar verlengd. Bedrijven die in de kern gezond zijn, blijven zo voldoende toegang houden tot de kapitaalmarkt. Tevens wil het kabinet met het programma Groeiversneller meer dan honderd MKB-bedrijven uit laten groeien tot ‘grote’ internationale spelers. De nieuwe Aanbestedingswet tenslotte moet MKB-bedrijven een eerlijkere kans geven bij overheidsaanbestedingen. Tarieven Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Voor het zogenoemde ‘MKB-tarief’ van 20% is de grens van € 200.000 aan winst niet langer tijdelijk maar definitief. De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening (carry-back) in de vennootschapsbelasting gaat ook gelden voor het jaar 2011. Eventuele verliezen mogen dus drie jaar worden teruggewenteld. De innovatiebox wordt uitgebreid. Het tarief van 5% is ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. De automobilist ‘Milieuvriendelijk’ rijden blijft fiscaal aantrekkelijk. Zo behouden zeer zuinige auto’s in ieder geval tot 2013 het nultarief in de motorrijtuigenbelasting. Tevens blijft de vrijstelling BPM gehandhaafd en blijft de bijtelling vastgesteld op 14%. Houd de actualiteit in de gaten De voorstellen in het Belastingplan 2011 zijn gedaan door het vorige kabinet. Ze worden deze maanden behandeld in de Tweede Kamer. Mogelijk worden er wijzigingen doorgevoerd. Houdt u dus de actualiteit in de gaten. Bijvoorbeeld via onze website www.drv.nl. Daarop staan vanaf medio november de Eindejaarstips met de laatste stand van zaken en tips om uw belastingdruk te matigen.

DRV Accountants en Belastingadviseurs is met een team van 475 medewerkers en 11 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers.


[Advertorial]

“Ziet u ABAB gerust als onderdeel van uw bedrijf ” Allround advies- en accountancyorganisatie ABAB kiest voor een vernieuwende en klantgerichte aanpak. ABAB onderscheidt zich door het unieke concept van relatiemanagement. Proactief meedenken met de klant en het signaleren van kansen staan hierin centraal. De slogan van ABAB is dan ook niet voor niets ‘Doe er uw voordeel mee’.

Sparringpartner ABAB kiest voor een persoonlijke relatie met haar klanten. Relatiemanagers zijn hierin de schakel tussen de klant en de specialisten van ABAB. Zij fungeren als sparringpartner en vertalen behoeften van de klant naar praktische oplossingen. Proactief handelen en meedenken staan hierin centraal. Gecombineerd met enthousiasme en ondernemerszin is de relatiemanager volledig betrokken bij haar klanten. Uniek is dat de klant bij ABAB pas gaat betalen op het moment dat ABAB daadwerkelijk gaat adviseren. De sparringpartnermomenten zijn voor rekening van de allround advies- en accountancyorganisatie. ABAB onderscheidt zich door haar brede dienstverlening. ABAB ondersteunt haar klanten op het gebied van samenstellen van jaarrekeningen, wettelijke controles, (internationale) fiscale en juridische advisering, subsidie-advisering, salarisadministratie, personeelsadvisering, corporate finance, administratieve automatisering, ruimtelijke ordening en vastgoedadvisering, inkomens- en estateplanning, mediation en administratieve dienstverlening. De relatiemanagers van ABAB stellen op basis van de adviesbehoefte van klanten een interdisciplinair team van specialisten samen en waarborgen de kwaliteit en doorlooptijd van kleine en grote opdrachten.

Lokale betrokkenheid ABAB heeft 19 vestigingen in het zuiden van het land. De allround advies- en accountancyorganisatie vindt lokale aan-

wezigheid belangrijk om haar klanten goed te kunnen ondersteunen. Ondanks de huidige communicatiemiddelen kan het nog altijd een voordeel zijn elkaar op locatie te kunnen spreken. Daarnaast ondersteunt ABAB diverse lokale initiatieven en bezoekt de organisatie regelmatig lokale bijeenkomsten. Vanwege de lokale betrokkenheid weet ABAB wat er in de omgeving speelt, wat de ontwikkelingen in de branche zijn en wat dit voor haar klanten betekent.

Ruimte om te ondernemen De relatiemanagers van ABAB pakken vraagstukken van klanten direct op. Samen met collega’s en de klanten. ABAB heeft een open, informele werksfeer, waarbij duidelijkheid, vriendelijkheid en een no-nonsense houding centraal staan. Persoonlijke aandacht daar draait het bij ABAB om. Deze manier van werken vormt – naast de uitgebreide vakkennis van ABAB – een prettige basis voor een succesvolle samenwerking tussen ABAB en haar klanten. Voor alle klanten, nationaal of internationaal en middelgroot of groot, geldt dat ABAB ervoor zorgt dat zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. ABAB helpt ondernemers vooruit te kijken en te anticiperen op marktontwikkelingen. Online samenwerken en innovatieve ICT-diensten maken de werkwijze van ABAB bijzonder efficiënt en praktisch. Het resultaat is dat klanten grip hebben op hun bedrijfsvoering en de ruimte kunnen nemen om te ondernemen.

Directie ABAB Groep: Hans Scholten RA (links) en John Verhagen (rechts, voorzitter) voor de recent geopende vestiging in Tilburg.

ABAB is gevestigd in: Best, Boxmeer, Breda, Doetinchem, Goes, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oosterbeek, Oss, Roosendaal, Terneuzen, Tiel, Tilburg, Uden, Veldhoven, Venlo, Waalwijk, Weert en Wijchen. De contactgegevens vindt u op onze website abab.nl.

Brefu Funderingstechnieken

Dé specialist voor alle funderingsvraagstukken H

et bedrijf vindt zijn oorsprong in de geotechniek (grondonderzoek). Een voorzichtig idee ‘Laten we buispalen gaan maken!’ (waar uiteraard kritisch vooronderzoek aan vooraf ging) kwam van papier. Een succes was geboren, dat op de dag van vandaag nog niets aan kracht heeft ingeboet. Integendeel zelfs; het personeelsbestand moet snel verder uitgebreid worden!

Brefu Funderingstechnieken kan inmiddels bogen op ruim 25 jaar aan ervaring op het gebied van de grondmechanica en funderingstechnieken. Deze bulk aan kennis en ervaring, gekoppeld aan de eigen, up-to-date apparatuur die ingezet kan worden, maakt het bedrijf tot dé specialist voor alle funderingsvraagstukken. “Onze veelzijdigheid zorgt er daarbij voor dat we zowel de bedrijven- als de particuliere markt op hoogstaand niveau kunnen bedienden,” vervolgt Marco Poppelaars (die samen met Raymond Roks het bedrijf destijds heeft opgericht en immer gezamenlijk de leiding voeren).

UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN “Of het nu gaat om heiwerk in binnenstedelijke gebieden, of funderingsherstel; de toegepaste technieken en vakkundigheid staan garant voor succes. Op het terrein van die funderingstechnieken schuilt onze kracht met name in het bieden van oplossingen voor beperkte ruimten en werk verrichten onder uitdagende omstandigheden. Zo zijn we onder meer bedreven in het uitvoeren van trillingsarme en trillingsvrije paalsystemen, waaronder de casing draaipaal. Deze geschroefde stalen buispaal heeft de afgelopen jaren om voor de hand liggende redenen steeds meer aan populariteit gewonnen.”

AFWISSELENDE JOB “Van het realiseren van een simpele fundering voor een aanbouw tot het totale funderingsherstel van een monumentaal pand (omdat er paalrot is geconstateerd); wij draaien er onze hand niet voor om. Korte lijnen, een persoonlijke aanpak en uiteraard oog voor kwaliteit vormen daarin altijd de leidraad. En om naar de toekomst toe deze zelfde hoogstaande

BREFU FUNDERINGSTECHNIEKEN BV FRANSE AKKER 13, 4824 AL BREDA TEL. 076-5146494, FAX 076-5221045 INFO@BREFU.NL, WWW.BREFU.NL

dienstverlening te garanderen – of zelfs nog verder uit te bouwen – zijn we hard op zoek naar enthousiaste krachten om het team te komen versterken. Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, weet je van aanpakken en ben je niet bang om vuil te worden, dan is er binnen Brefu Funderingstechnieken wellicht een uitdagende en afwisselende job voor je weggelegd!”

Onze activiteiten: • Funderingsonderzoek en advisering • Funderingspalen voor beperkte werkomstandigheden • Funderingsherstel en vijzelwerken • Casing draaipalen (trillingsvrij) • Stalen buispalen (trillingsarm) - prefabheipalen • Machinefundaties - funderingen


goede doel

05

Educatie is begin van een betere wereld N

a 27 jaar ondernemerschap vroeg ik me twee jaar geleden af wat ik nu eigenlijk nog wilde. Ik merkte dat de gedrevenheid minder werd,” denkt André Pols, directeur van Stichting Horeca Onderwijs Nederland (SHO) en Stichting Bedrijfshulpverlening (SBN), terug. “Net op dat moment werd ik benaderd door een clubje studenten van de Universiteit van Amsterdam met de vraag of ik mee wilde denken over de aanpak van een charity-project voor het bouwen van een school in Guatemala.

door Sylvie Smeets BREDA - De ondernemer volgde zijn hart. Hij droeg in maart van dit jaar zijn operationele en strategische werkzaamheden van SHO en SBN over aan Brenda van Dranen, die al 13 jaar voor hem werkt. Omdat André weet dat zijn bedrijven ook zonder hem verder gaan, heeft hij de rust en ruimte zich met z’n nieuwe uitdaging bezig te houden: jongeren helpen hun maatschappelijke droom te verwezenlijken. Omdat het vanaf het begin zo goed klikte tussen André en de jongeren is hij lid geworden van de Raad van Advies. ”Het is fantastisch dat ik op m’n 58ste in de positie ben om op deze manier iets te kunnen betekenen op dit gebied. Het voelt niet alleen goed om mensen uit Guatemala onderwijs te bieden, het is bovendien heerlijk dat ik mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven kan gebruiken om jongeren te coachen. Prachtig hoe ze alle informatie enthousiast opslurpen.”

Oosterhoutse jongeman Het Guatemala project is een initiatief van Marten Dresen, een Oosterhoutse jongeman die in Amsterdam studeerde. Hij trok zich tijdens een vakantie in Centraal-Amerika het leed van de mensen daar aan en liet het er niet bij zitten. Hij verzamelde gelijkgestemde studenten om zich heen en inmiddels is hun betrokkenheid uitgegroeid tot de goede-doelen-stichting ‘Niños de Guatemala’ dat kleinschalige onderwijsprojecten start en ondersteunt in gebieden waar dit nodig is. Hierbij wordt samengewerkt met lokale partijen en ligt de focus op het zo snel mogelijk zelfstandig laten functioneren van projecten. Sloppenwijk Met het charity-geld dat Niños de Guatemala ophaalde, is de basisschool ‘Nuestra Futuro’ opgericht. Inmiddels draaien er vijf klassen voor de

Kinderen van het Guatemala- project poseren voor de fotograaf. jongste kinderen uit de sloppenwijken, op een steenworp afstand van Ciudad Vieja. André probeert zijn keuze om zoveel tijd vrij te maken voor het project in Guatemala, uit te leggen: “Onderwijs heeft mij veel gebracht in m’n leven. Het is nu tijd voor mij om iets terug te doen. Niet uit schuldgevoel hoor, gewoon omdat ik ervan overtuigd ben dat onderwijs de basis is voor een betere wereld. Het is mooi om te zien dat een groep jonge, bevlogen mensen zich

geroepen voelt om kinderen en jongeren in Guatemala ontwikkelingskansen te bieden die zij anders niet zouden hebben.” Hij benadrukt dat het een project is van jongelui en voor jongelui. “Ik ben er enkel om ze te adviseren en de juiste mensen uit m’n netwerk te benaderen om ze van advies te dienen of ze bijvoorbeeld donateur te maken.” Dit lijkt als vanzelf te gaan,

want André gelooft zo ontzettend in dit project dat hij dit uitstraalt. “Het enthousiasme van de jongeren werkt aanstekelijk.”

Bedrijfsmatige projecten In 2013 verlaten de eerste kinderen met een diploma basisschool ‘Nuestra Futuro’. Voor het einde van dit jaar wordt de keuze gemaakt of Niños de Guatemala de school in de breedte of in diepte uitbreidt. Één ding is zeker: als de Guatemalanen kunnen lezen, schrijven en rekenen, ligt er werk

en dus een betere toekomst in het verschiet. In de aangrenzende historische en toeristische stad Antiqua is genoeg te doen. “Niños de Guatemala probeert met bedrijfsmatige projecten de school zelfredzaam te maken met als doel om de mensen werk te verschaffen en met de winsten de exploitatiekosten van het onderwijs zoals lesmateriaal en salarissen van de Guatemalteekse onderwijzers te kunnen bekostigen.”

Olievlek Doordat de organisatie zo perfect in elkaar steekt, durft Andre z’n hand ervoor in het vuur te steken dat er nagenoeg niets van de giften aan de strijkstok blijft hangen. Afgelopen jaar is slechts 1% van de inkomsten in Nederland aan bestuurskosten uitgegeven. De rest dient direct het doel in Guatemala. Dat kan met veel vrijwilligers. De weg is wat André betreft vrij voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. “Soms zien bedrijven of particulieren hulp of een bijdrage als een druppel op een gloeiende plaat. Dat lijkt misschien zo, maar de druppel wordt dankzij de slimme, gedreven en vooral betrouwbare manier van ondernemen snel een olievlek. Elk kind dat onderwijs kan krijgen, is een kind met toekomst.” Wil je het gesprek aan over dit project of wil je iets doneren, mail André Pols op Andre@sho-horeca.nl of kijk op www.ninosdeguatemala.org.


<< nassaulezing

06

Netwerken na afloop van de lezing.

Nassaulezing: weinig vrolijks te melden D

e aloude zekerheid van een waardevast pensioen staat op losse schroeven. Premieverhogingen zijn straks niet meer voldoende om financiële tegenvallers bij pensioenfondsen op te vangen. Dat komt door de vergrijzing, steeds minder mensen betalen premie en steeds meer mensen ontvangen pensioen’. Lex Hoogduin, directeur van De Nederlandsche Bank, had in zijn Nassaulezing weinig vrolijks te melden.

door Ron Gregoor BREDA - Het kan maar gezegd zijn: de crisis heeft Nederland geen goed gedaan. Een lager pensioen voor al die mensen die daarvoor hun hele leven gespaard hebben, is weliswaar een harde boodschap, iedereen moet er zo langzamerhand toch maar rekening mee houden, zo waarschuwde Hoogduin. De beoogd opvolger van Nout Wellink bij De Nederlandsche Bank - hij is nu nog directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandsche Bank - nam aan de hand van zijn ‘versla- de- crisis recept’ met zijn gehoor door wat er moet gebeuren om uit de financiële problemen te komen. Een aantal van zijn opmerkingen op een rijtje:

’De staatsschuld moet heel rap worden teruggebracht tot normale proporties.’ ’Ver van ons bed staan nieuwe motoren van onze welvaart te ronken: de opkomende economieën in China en India. Daar is voor ons veel te halen.’ ’’Natuurlijk is het jammer dat grote bedrijven hier sluiten. Maar de praktijk wijst uit dat mensen tegenwoordig heel snel weer een baan vinden.’ ’We moeten mee vet op de botten krijgen. Banken en overheid moeten zorgen dat ze meer geld in kas hebben om tegenslagen op te vangen.’ Genoeg stof om na afloop te discussiëren. Aanvankelijk deden de genodigden dat onder leiding van BN DeStem- hoofdredacteur Johan van Uffelen, later zette die discussie zich voort tijdens het netwerkborreltje.

Lex Hoogduin spreekt de menigte in de kerk toe.

De Nassaulezing, georganiseerd door BN DeStem, Ernst & Young en de Business Club Breda, beleefde haar derde editie. Eurocommissaris Neelie

Kroes en toenmalig minister van Defensie Henk kamp gingen Hoogduin voor. De lezing wordt eens in de twee jaar gehouden in de Grote Kerk van Breda.

Foto’s: Kees Bennema

JUBILEUM?

BOEK

de Vèrse Hoeven!

De echte boeken maker! Bel (0162) 51 43 57 of kijk op:

BN DeStem hoofdredacteur Johan van Uffelen in gesprek met Lex Hoogduin.

Adjunct- hoofdredacteur Henk Boot geeft het woord aan Frans Derks.

www.versehoeven.com


coachen >>

07

Een tent in de Mongoolse woestijn… S

ierd Nutma heeft het leven waar ieder klein jongetje van droomt. Ingrediënten: avontuur, spanning en bijzonder veel plezier. Via het leger en de politie uiteindelijk directeur worden van je eigen trainingsbedrijf. Ook volwassenen kunnen jaloers worden op zijn levenservaring. Eenzaamheid, confrontatie, grenzen opzoeken en vooral diep in je eigen ziel kijken.

door Catlijne Akkermans BREDA - In een tentje in de Mongoolse woestijn met niets of niemand om je heen. Dan gebeuren vreemde dingen in je hoofd. Daar rijzen de ingewikkelde vragen over het leven, ontstaan paradigmawisselingen waardoor je je vertrouwde gewoontes ineens heel anders beziet en borrelen er zomaar uit het niets wilde ideeën op. Sierd Nutma uit Roosendaal was in die woestijn, maandenlang. En daar, in dat tentje, ontstond het idee om zijn coachingsbedrijf Personal Expeditions op te richten. Niet eentje zoals de duizenden andere scholingsinstellingen, maar een bureau dat reizen, ervaren en leren combineert tijdens een kort en intensief traject, met als hoofdbestanddeel ‘kom uit je comfortzone’. Liefst met een flinke dosis spanning en nóg liever vol verrassingen. Met zijn eigen bijzondere carrière, zijn studie en reizen als leerscholen heeft Nutma een schat aan kennis in de aanbieding en wil hij het leven van deelnemers een wending geven door middel van een bijzondere trainingsreis.

Vlotten bouwen De meeste coachingstrajecten in ons land verlopen volgens een vastomlijnd kader. Vlotten bouwen tijdens een teambuilding, een middagje paintballen of samen met je collega’s op een djembé rossen. Nutma pakt het anders aan. Gevlogen wordt er.

Siert Nutma: ‘Kom uit je comfortzone.’

En grenzen moeten opgezocht. Noorwegen, Canada, als het maar een land is waar rust, ruimte en leegte te vinden zijn. Nutma: ,,Afstand in kilometers is niet zozeer het belangrijkste, maar door in een vreemd land ook nog eens buiten de ‘bewoonde wereld’ te gaan zitten, creëer je vanzelf ook een geestelijke afstand. Ik trek mensen uit hun natuurlijke en vertrouwde habitat. Zo krijg je een ‘helikopter-view’, je kijkt ineens vanaf een afstand naar je eigen leven.” Hij trekt de vergelijking met programma’s als ‘Expeditie Robinson’, waar deelnemers op een onbewoond eiland moeten zien te overleven met elkaar. ,,Dan gebéurt er iets met je. Maar vergis je niet. Er zitten er daar veel achter de schermen. Cameramensen, crewleden, er staan aggregaten.. als er zelfs dán al zulke veranderingen plaatsvinden, hoe werkt dat dan als je helemaal in je eentje bent?” Nutma komt oorspronkelijk uit Friesland en begon zijn carrière als instructeur bij het Korps Commando Troepen, oftewel fysiek en psychisch de zwaarste tak binnen Defensie. Daar leerde hij zijn grenzen opzoeken, overschrijden en ontwikkelde hij een liefde voor ‘back-to-basic’ in de natuur. Vervolgens werkte hij als agent bij de politie in Rotterdam en als rechercheur en rolde vanuit die functie in zijn huidige baan als docent en trainer aan de Politieacademie in Ossendrecht. Zijn arbeidsverleden is niet toevallig in een

spannende wereld opgebouwd. Nutma is een geboren avonturier en zoekt graag het onbekende en extreme op. Zijn website www.personalexpeditions.nl prikkelt de nieuwsgierigheid. ‘Groei vindt plaats buiten de comfortzone. Vergelijk het met een rit in een achtbaan of het maken van een mooie reis in een exotisch land’, staat er te lezen. Maar voor het zover is, wil Nutma eerst de deelnemers leren kennen middels een intake. Vervolgens maakt hij een plan op maat, dus afgestemd op de kandidaat of de groep. ,,Dat is de kracht van mijn concept. Eerst naar de mens kijken en dan uitvogelen wat voor traject er het beste bij hem of haar past. En dus niet andersom, zoals meestal gebeurt.”

Alles is mogelijk De reis naar de coachingslocatie gaat per privévliegtuig. ,,Maar als ik een Chief Executive Officer van een multinational als klant heb die zelf een vliegtuig heeft, zou ik hem bijvoorbeeld juist met Ryanair op pad sturen”, vertelt Nutma. Alles is mogelijk, wil hij er maar mee zeggen. Ter plaatse kan men het ook zo gek niet bedenken. Als uitvalsbasis een luxe landhuis en dagprogramma’s met skiën, parachutespringen, racen op een bevroren meer, soms ter ontspanning maar meestal met het doel om buiten je gebaande pad te treden. En dus open te staan voor verandering en groei. Ook kunnen deelnemers zelf ideeën aandragen. ,,Maar dat gebeurt dan natuurlijk vanuit hun bestaande referentiekader en is de kans groot dat ik dús iets totaal anders met ze ga doen.” ‘s Avonds wordt bij een ‘goed glas wijn’ de progressie besproken. Tijdens zijn reizen keek hij diep in

Sierd Nutma De 38-jarige Nutma maakte vorig jaar te voet en op de fiets een reis van Ulaanbaatar in Mongolië, door Siberië naar Moskou voor de Stichting Kika maar ook voor zichzelf. Drie maanden en zesduizend kilometer lang was hij compleet aangewezen op zichzelf en draaide alles om overleven. Niet alleen de opbrengst, 20 duizend euro, was een overwinning. Vooral ontberingen die hij tegenkwam, de eenzaamheid en de confrontatie met zichzelf hakten erin: ,,Ik stelde mezelf daar vaak de vraag of dingen écht zo belangrijk waren in mijn leven als ik altijd had gedacht. Je zit daar zonder auto, zonder huis. Dat is een bevrijding. Maar je staat ook oog in oog met jezelf. En dat is soms confronterend, ja.”

zijn ziel en ontdekte dat emoties soms de overhand kregen. Voor een nuchtere Fries die zijn hele carrière opbouwde in een machocultuur een bijzondere ervaring. Zonder soft over te komen legt Nutma uit: ,,Ik kon op momenten intens in de put zitten bij tegenslag of door uitputting en anderzijds kreeg ik soms tranen in mijn ogen van geluk wanneer ik de zon op zag komen vanuit mijn tentje tussen de bedoeïenen. Die momenten zijn mij eigenlijk het meeste bijgebleven, meer nog dan alle bijzondere ontmoetingen.” Van spirituele ervaringen moet hij overigens niks weten. Vergeet het maar met boomknuffelen, yoga en

wierook. Nutma, stellig: ,,Verwacht bij mij geen spiritualiteit. Dat speelt geen enkele rol in mijn coachingsreizen.” Zijn ervaringen als docent, instructeur en reiziger samen bleken de beste ingrediënten om een krachtig coachingstraject op te zetten. Hij voegde daar nog een HBO-opleiding coaching aan toe. ,,Enkel boekenwijsheid vind ik niet voldoende. Uiteraard zitten er bekende theorieën in mijn trainingen. NLP-technieken, Jung.. je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar ik put voornamelijk uit mijn eigen inzichten die ik kreeg door mezelf in extreme situaties te plaatsen. Daardoor kan ik mijn passie overbrengen op deelnemers.” Nutma verzorgt naast de coachingstrajecten ook workshops, trainingen en lezingen voor (sport-)organisaties en bedrijven. Zelf heeft Nutma veel profijt van zijn ervaringen. ,,Ik heb vooral leren relativeren. Tijdens mijn tochten was ik enkel bezig met de vraag waar ik voedsel kon vinden en de weersvoorspellingen.” En daarna direct weer relativerend: ,,Maar ik ben ook gewoon een mens. Van nature ben ik geen nomade, maar een Nederlander. Nare gevoelens horen erbij, dat is menselijk. De vraag is alleen, ‘wat doe je ermee?’ Het eerste waar ik me druk om maakte nadat ik geland was op Schiphol, was het feit dat we direct in de file reden. Het verschil met ‘vroeger’ is dat ik het gevoel meteen probeer te vatten, te analyseren en het vervolgens opzij kan zetten.” De ene droom - zijn eigen coachingsbedrijf - is nog maar nét uitgewerkt of de volgende ligt alweer op de plank: ,,Misschien wel een boek schrijven. Maar dat kan nog wel een paar jaar wachten.”

Foto: Aad Meijer


TES Industrial Systems zoekt rasechte techneuten W

e hebben een paar roerige jaren achter de rug. Dat zal de meeste ondernemers overigens niet vreemd in de oren klinken. Begon 2008 nog fantastisch, in november (van dat jaar) werden we achtereenvolgens geconfronteerd met een crisis in de staalindustrie, aluminiumindustrie en transportsector. En juist op dat moment betrokken we ook nog eens ons nieuwe pand aan de Mechanisatieweg in Oosterhout. Hectiek alom!

“Niettemin hebben wij ons nooit overgegeven aan doemdenken. Integendeel, we hebben de handen nog krachtiger uit de mouwen gestoken, zijn flink gaan acquireren en hebben onze spreekwoordelijke vleugels verder uitgespreid door (ook) op andere terreinen actief te worden. Het heeft ons al met al geen wind-

eieren gelegd.Waar we om ons heen veel bedrijven zagen worstelen, zaten wij al snel weer in de lift, geholpen door onze ervaring, expertise en flexibele opstelling. En inmiddels zit de groei er zó in dat het anno 2010 hoog tijd is ons team verder uit te breiden.”

ELEKTRONISCHE BESTURINGSSYSTEMEN Algemeen directeur Cees Timmers steekt enthousiast van wal. Zijn trots voor ‘TES Industrial Systems’ is welhaast voelbaar. “Ons bedrijf timmert dan ook al jarenlang succesvol aan de weg. Sinds 1983 om precies te zijn. Vanaf die begintijd begeven wij ons al in de zware industrie; meer specifiek in de staalindustrie, aluminiumindustrie en havens. Onze naam – en reputatie – hebben we opgebouwd als engineer en installateur van aandrijfsystemen en elektronische besturingssystemen voor productiekranen.”

PROBLEEMOPLOSSER “Niet verwonderlijk dus dat de bedrijfsnaam goed bekend is in de havens van onder meer Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen,” valt Gerard Schets (technisch directeur) hem bij. “Maar zeker de laatste jaren zijn daar transportbanden en speciaalmachines bijgekomen.‘Probleemoplosser’ is feitelijk het etiket dat ons het beste past.Wij kunnen voor onze klanten het volledige pad bewandelen; van ontwerp en bouw tot en met het onderhoud en aftersales traject. We werken dus heel duidelijk turnkey. ‘Nee’ zul je hier dan ook zelden horen!”

dus Ard Boone (commercieel directeur). “Waar we een stagnatie in de nieuwbouw zien, is de renovatiemarkt juist ‘booming’. Steeds meer bedrijven willen hun installaties en machines ombouwen zodat ze weer up to date zijn en een kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering gemaakt kan worden. Die zo belangrijke kwaliteitsslag streven wij als TES Industrial Systems voortdurend na en dat is juist de reden

RENOVATIEMARKT “Vooral de renovatiemarkt is daarbij recent steeds belangrijker geworden,” al-

y

waarom wij voor veel van dit soort projecten benaderd worden. Wij zijn dan ook hard op zoek naar vakmensen om het team op alle fronten hier te komen versterken. Stroomt het technische bloed door je aderen, hou je van avontuur en ga je een uitdaging niet uit de weg, neem dan vooral eens contact met ons op en wellicht mogen wij je binnenkort begroeten als onze nieuwe collega!”

TES INDUSTRIAL SYSTEMS B.V. MECHANISATIEWEG 2 POSTBUS 113, 4900 AC OOSTERHOUT TEL. 0162-328383, FAX 0162-437096 SALES@TESINDUS.NL SOLLICITATIE@TESINDUS.NL WWW.TESINDUS.NL

HET N IEU B2B WE PLATF ORM

BREDASE ONDEREMERS ONTMOETEN BREDASE ONDERNEMERS OP:

WWW.DE-BUURJONGENS.NL Als ervaren dagvoorzitter, interviewer en moderator is Bas ter Stege breed inzetbaar. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en kennis van de plaatselijke agenda vormen een solide basis voor het leiden van een geslaagde bijeenkomst. Bas weet de juiste vragen te stellen, is scherp, luistert en heeft respect voor zijn gesprekspartner en publiek. Hij maakt zichzelf daarbij ondergeschikt aan het beoogde resultaat: het verbinden van gasten en evenement. Bas is aangesloten bij de Speakers Academy. Lambertijnenlaan 34 - 4614 EZ Bergen op Zoom Telefoon 06 487 255 39 info@tweenultwee.nl

www.tweenultwee.nl

corporate mobile messaging

BEDRIJVIG BREDA

DE BUURJONGENS. SAMEN EN MET DE BUREN.

DON’T LOOK, PLEASE TUTCH• SPEELHUISLAAN 173 • BREDA • T 076 581 59 20 • INFO@TUTCHCOMMUNICATION.COM • TUTCHCOMMUNICATION.COM

TUTCHCOMMUNICATION.

MARKETING,

RECLAME

EN

MEER


de stoel >>

09

Tekst: Ron Gregoor Foto: Aad Meijer

Naam: Arnold Vanderlyde (47) Functie: directeur- eigenaar van Vanderlyde Sport & Business Bedrijf: Vanderlyde Sport & Business bestaat uit twee ‘takken’. Het bedrijf doet aan begeleiding van topsporters, heeft in Arnold’s Boxing Academy een goede trainingsfaciliteit voor talentvolle damesboksers. Daarnaast houdt Vanderlyde workshops, seminars, clinics en lezingen. Fighting for Success is het programma dat hij daarbij gebruikt. Bijzonderheden: Arnold Vanderlyde won drie keer een bronzen medaille boksen in het zwaargewicht op drie verschillende Olympische Spelen. Schreef het boek Fighting for Success. Op Contacta.nl is hij op woensdag 3 november te zien en te horen.

de stoel

W

at is er zo bijzonder aan deze stoel? Het werk dat ik nu doe, hoop ik tot mijn dood vol te houden. Toen ik stopte met boksen, dat was in 1992, zat ik nog vol energie. Ik besloot te gaan studeren, sportmanagement in Groningen. In die tijd werd ik ook al eens gevraagd om te praten over mijn ervaringen in de bokssport. Dat heb ik later uitgebouwd tot wat het nu is, het verhaal algemener maken en proberen mensen iets te leren door mijn ervaringen in de sport. Het bijzondere is dat ik mijn enthousiasme kan overbrengen op anderen. Dat is geweldig. Overigens sta en loop ik meestal als ik aan het werk ben. Ooit nog gebokst na die allerlaatste wedstrijd? Mijn allerlaatste wedstrijd bokste ik in de halve finale van de Olympische Spelen in Barcelona. Die verloor ik, van mijn grote vriend en eeuwige rivaal Felix Savón. Ik ben daarna nooit meer in de ring geweest, althans niet meer voor een wedstrijd. Ik had overal pijntjes, kleine blessures. Het is misschien wel leuk om je carrière winnend af te sluiten, maar ik had het wel gehad. Ik had drie Olympische Spelen meegemaakt, had toch drie medailles gewonnen. Ik had 254 wedstrijden gebokst in relatief korte tijd. Ik was 29 toen ik ermee stopte. Ik vond het wel mooi zo. Wat betekende uw bokscarrière voor Nederland? Op mijn vijftiende jaar maakte ik de

keuze te gaan boksen. Zes jaar later stond ik voor mijn eerste Olympische Spelen. In het kielzog van Pedro van Raamsdonk haalde ik als jong talent een bronzen medaille. En dat als vertegenwoordiger van een land dat helemaal geen bokscultuur kende. Weer vier jaar later brak in ons team Regilio Thuur door. Op mijn laatste Olympische Spelen waren we met vijf man vertegenwoordigd, de zesde was geblesseerd afgehaakt. We zaten toen redelijk aan de wereldtop. Delibas won zilver en ik brons. We hebben het boksen wel op de kaart gezet.

voor je succes, voor dat wat je wilt bereiken. Heel veel mensen hebben iets met sport, voelen zich daar op een of andere manier toe aangetrokken. Fighting heeft ook iets van: ergens heel veel moeite voor doen, dat spreekt mensen aan. In het Fighting- model staan de letters van dat woord voor de fundamentele waarden en karaktereigenschappen die leiden naar succes. Fysieke staat, Intelligentie, Groeistrategie, Humor, Tolerantie, Interesse, Normen en waarden en Geluk en gezondheid. Allemaal zaken die je nodig hebt bij het bereiken van succes.

Hoe kwam u ertoe dit bedrijf te beginnen? Ik besloot sportmanagement te gaan studeren. Dat was een nieuwe studierichting, ik zat bij de tweede lichting. Ik ben als sporter groot geworden in een tijd van de commercialisering van de sport. Wij werden als een van de eersten gesponsord. Vanaf zeg maar 1984 werd sport een stuk commerciëler. Hans van Breukelen en Barry Hughes zijn een van de eerste oud topsporters die lezingen gingen houden. Ook ik werd steeds vaker benaderd om iets te vertellen over mijn bokscarri`ere. Vanuit die lezingen is het programma Fighting for Success voortgekomen.

Wie maken er gebruik van uw know how? Sporters. Maar ook heel veel bedrijven vragen me voor lezingen, seminars, workshops, zelfs voor meerdaagse bijeenkomsten. Voor het cre„ eren van bijvoorbeeld nieuwe energie op de afdeling of werkvloer. Onlangs nog heb ik een workshop gehouden met vijf Europarlementariërs en hun medewerkers van het CDA. Het gaat om het opnieuw geven van energie. Dat was een heel aparte ervaring, is me heel goed bevallen. Politici mogen wel vaker bij me aankloppen.

Wat houdt Fighting for Success in? Voor veel mensen heeft vechten, fighting dus, een negatieve klank. Maar ik wil die negativiteit omzetten in positieve energie. Het is ook weer een uitdagende titel. Vechten

Bokst u nog wel eens? Nee, geen wedstrijden meer. Ik geef nog wel trainingen met mijn boxing academy. Daar heb ik meer dan genoeg lichaamsbeweging mee. Ik ben sinds kort hoofdcoach van de nationale selectie van de Nederlandse vrouwen. Damesboksen is vanaf de komende Spelen in 2012 een

Olympische Sport. HOns doel is om een aantal talenten door te laten stromen naar de internationale top. Jonge talenten hebben we genoeg. Op dit moment behoren twee Nederlandse dames tot de beste acht van de wereld.

men en te blijven. Je leert ook iedere dag weer bij. Drie of viermaal in de week ga ik het land in om mijn programma te presenteren. Ik hoop dat mijn toehoorders daar veel van leren. Maar ik leer ook weer van hen.

Wat wilt u de jonge sporters leren?

Waar komt u uw stoel voor uit? Mijn gezin is mijn grootste hobby. Ik heb een schat van een vrouw, die tevens mijn manager is en twee heel lieve, jonge kinderen. Ik ben dus een jonge vader, vind ik schitterend. En ik hou van sport natuurlijk. Voetballen en dan in het bijzonder Fortuna Sittard (grapje!). Ik kom per slot van rekening uit Sittard. Ik wilde vroeger beroepsvoetballer worden, heb in de jeugd nog gespeeld met Wilbert Suvrijn, die op het Europees Kampioenschap van 1988 nog inviel in het Nederlands Elftal. Maar ik was niet goed genoeg, hoofdklasse- niveau. Ik bleek beter te kunnen boksen. Daar ben ik in doorgegaan.

Ik zie het als mijn taak om die jonge mensen op te leiden zodat ze op een veilige en verantwoorde manier succes kunnen boeken. In hun sport maar ook daarna. Het is minstens zo belangrijk de sporters al datgene wat ze in hun sport geleerd hebben, te laten verwerken in hun latere maatschappelijke loopbaan. Mensen vergissen zich vaak in wat je als topsporter niet leert op maatschappelijk vlak. Ik heb daar zelf veel en goed gebruik van kunnen maken. Dat wil ik de jonge sporters ook leren. Merkt u iets van de crisis? Ja, waarschijnlijk net als ieder ander bedrijf. Je moet langer onderhandelen voor een opdracht. Maar aan de andere kant kan ik bedrijven ook helpen uit hun crisis te komen. Ik hoop dat mensen iets van mij opsteken, dat ze dingen anders aan gaan pakken, dat ze er flink tegenaan gaan. Vechten voor hun bestaan. Altijd in beweging blijven. Daar worden bedrijven beter van. Wat zijn uw ambities? Het lijkt me mooi om de rest van mijn leven mensen aan te zetten om mentaal en fysiek in beweging te ko-


<< barometer

10

Optimisme stijgt weer langzaam David Luteijn: Serieus rekenen op economisch herstel

W

e lijken definitief de weg omhoog te hebben gevonden. Dat is de mening van onze experts. Onze lezers/ ondernemers zijn mogelijk nog optimistischer. Inge Saris bijvoorbeeld van te bedrijf Redesignathome geeft een 7,5 omdat de werkloosheid daalt en starters enthousiast zijn. Gemiddeld cijfer: 6,8

Lilianne van der Ha: 7 Als je melk drinkt, leef je langer November 2010, de najaarswerkzaamheden zijn nu in het laatste stadium beland. Bijna ieder dag nieuwe regen. Drassige akkers maken het werk voor boeren en loonwerkers moeilijk. Extra aandacht ook voor de veiligheid op de weg en op het land. Goede signalisatie en propere wegen, das ook een verantwoordelijkheid van boer en loonwerker .Een moeilijke oogst brengt extra kosten met zich mee. Ook hogere opbrengstprijzen? Voor de vrije producten zoals aardappelen en uien is de marktwerking bepalend, dus vraag en aanbod moet zijn werk doen. Mede omdat de graanprijs hoog is, stijgen ook de voerkosten voor de veehouders, al hebben de melkveehouders, wat de melkprijs betreft niet te klagen. En..als je melkt drinkt, ben je langer, slanker, sterker en leef je langer. Rob Franken: 8 Wat is er mis met back to basic? Ik ben weer op mijn bekende niveau. De economie trekt aan en steeds meer gezaghebbende economen spreken over het post- crisis tijdperk. Grote bedrijven geven aan er sterker uit te komen. Nu staat bij overheden maar ook bij instellingen als de mijne centraal de gedachte van “back to basic”, waartoe zijn we op aarde? En

goed beschouwd, wat is daar mis mee? Integendeel, het is een gezonde gedachte. Als dit denken gepaard kan gaan met werkelijke zorg voor hen die echt niet meer kunnen en dus op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten kunnen blijven rekenen, dan doen we het goed met elkaar. Natuurlijk, een kleinere overheid bijvoorbeeld doet pijn, er zullen ontslagen vallen. Maar, bij een enigszins aantrekkende economie zitten we al snel in grote problemen vanwege juist een tekort aan mensen in andere sectoren. Geert van der Horst: 6,5 Consumentenvertrouwen in de lift Ondanks de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet heeft de consument meer vertrouwen in de toekomst. Het consumentenvertrouwen steeg in oktober van -14 naar -10, het hoogste niveau sinds januari van dit jaar. De zekerheid over de te verwachten bezuinigingen kan hierbij hebben geholpen. Ook vinden consumenten het een gunstigere tijd voor

CIJFERS

07-’10

09-’10 010-’10 11-’10

Rob Franken Voorzitter ROCWest-Brabant

7,5

8,0

7,5

8,0

Willem Jonkmans Ondernemer

6,0

6,5

7,0

7,0

Scarlet Kwekkeboom Directeur Janse & Janse

-

5,9

6,0

6,0

GuustVerpaalen Directeur Phidelity Consultancy

6,0

6,0

6,0

6,0

Boele Tigchelaar DirecteurTigchelaar

6,5

6,5

6,5

7,0

Chris van Loon Bestuurder De Unie

7,0

7,0

7,5

7,5

Paul Nijskens Directeur RewinWest-Brabant

6,0

6,0

6,0

6,0

Lillianne van der Ha Agrarisch ondernemer

6,5

7,0

6,5

7,0

David Luteijn Voorzitter BZW Zeeland

6,5

6,5

6,5

7,0

Henk van Koeveringe Directeur Roompot Groep

7,0

7,0

7,0

7,0

Jan Pollemans Supermarktdeskundige

7,0

6,0

6,0

6,5

Geert van der Horst Directeur Rabobank Roosendaal

6,0

6,5

6,5

6,5

Joris Jansen Eigenaar restaurant Auberge des Moules

8,0

8,0

8,0

7,0

Dre de Jong Smaak-catering

7,0

6,5

7,0

7,0

het doen van grote aankopen. Mogelijk heeft het vrijvallen van het spaarloon in september hierbij een rol gespeeld. In augustus steeg het volume van de consumptie met 1,6% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten fors meer uit (7,4%). De werkloosheid daalde licht. Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage kwam uit op 5,3%. Minpunt blijft de bijna totale windstilte op de huizenmarkt. Ondanks de afzwakking van de groei van de handel wereldwijd, nam het volume van de Nederlandse uitvoer in augustus met ruim 14% toe ten opzichte van een jaar eerder. In juli was dit nog ruim 12%. De industrie profiteert van de groei van de buitenlandse handel. Het volume van de industriële productie was in augustus opnieuw ruim 7% hoger dan in dezelfde maand in 2009. De toename was het grootst in de transportmiddelenindustrie, gevolgd door de machine- en de metaalindustrie. Minpunt blijft hier de voortdurende malaise in de bouw en aanverwante bedrijfsleven. Henk van Koeveringe: 7 Snelle beslissing kerncentrale gewenst We hebben weer een regering die mag regeren en dat is ook hard nodig. De woningbouw, de pensioenen, de staatsschuld en tal van uitkeringswetten schreeuwen om beslissingen. Ik hoop dat die snel komen. Helemaal gerust ben ik er niet op. De Haagse bestuurders hebben toch meer aandacht voor de dubbele nationaliteit van een staatssecretaris, jammer. De wereld om ons heen gaat echter door en is nog niet buiten het crisisgevaar. Maar hoe dan ook, we lijken er aardig door te laveren. Vooral de maakindustrie in Duitsland zet goed door en dat geeft ons een ‘boost’. Cijfers van Randstad en Shell op de beurs zijn niet slecht en dat geeft aan: er is meer werk en er wordt meer energie gebruikt. Voor Zeeland hopen we op een snelle beslissing voor een kerncentrale. Een leuk bericht in de Elsevier dat onze Hogeschool tot de beste van Nederland behoort, is ook voor onze toekomst een prima opsteker. David Luteijn: 7 Toekomst positiever.

Nu de effectenbeurzen gedurende de altijd moeilijke maanden september en oktober hebben stand gehouden en ook de kwartaalberichten van veel bedrijven een positief beeld laten zien, is er alle reden om met een verder economisch herstel serieus rekening te houden. Dat geldt ook voor Zuid-West Nederland. Een greep uit enkele positieve berichten bevestigen dat. Zoals bijvoorbeeld de opening van nieuwe Scaldia-haven, de gunning van de bouw van de Suiskiltunnel, de vlotte voortgang van de verdubbeling van de aanvoerwegen naar Westerschelde Tunnel; de voorziene start van andere infraprojecten als N62 en N61 en afronding van de bouw van de tunnel onder kanaal van Walcheren. Ook toerisme lijkt, mede door meer vakantie in eigen land of naaste omgeving (Belgen en Duitsers) weer de weg omhoog te pakken te hebben. Dat blijkt ook wel uit het succesvol in de markt zetten van het ambitieuze vakantiewoningproject in Cadzand. Boelo Tigchelaar: 7 Positieve flow Gelukkig is de stemming omgeslagen van uiterst negatief naar gematigd positief. De economische verwachtingen voor 2011 worden dagelijks naar boven bijgesteld. Dat geldt overigens niet voor alle branches. De bouw en daaraan gerelateerd de makelaardij lijken nog niet door de dip heen te zijn. Waar zijn deze verwachtingen op gebaseerd? Volgens de theorieën van Ralph Nelson Elliot, beter bekend als “The Elliot Wave”, is er een verband tussen de bewegingen op de beurs en hoe grote groepen mensen zich gedragen. De volgers van Elliott betogen dat gebeurtenissen eerder het gevolg zijn van de sociale stemming dan de oorzaak. Het uitgangspunt is dat de beurs een graadmeter is van onze sociale “mood”. Elliot heeft een trend ontdekt in de economische curve en ziet oorlog, beurscrash en crisis ruim van te voren aankomen. Als we deze theorie moeten geloven zijn we nog niet uit de crisis, maar komt er nog een dip. Laten we hopen dat hij nu geen gelijk heeft (het is geen exacte wetenschap!) en dat we met zijn allen weer aan de opbouw van de economie kunnen werken.


gala >>

11

Winnares Nicole van Son tussen de andere kandidaten.

Foto’s: Kees Bennema

Nicole van Son, de eerste ‘Aithra’- vrouw

Even bijkletsen....

E

en sfeervoller decor als dat van de Kloosterkapel van het Holland Casino decor voor het eerste Aithra-gala was er niet te bedenken. Meer dan tweehonderd gasten genoten er van een prima gala-avond met als absoluut hoogtepunt de uitreiking van de allereerste AithraAward. De prijs voor de meest succesvolle zakenvrouw van het jaar in de regio West- Brabant. En daaraan gekoppeld de bekendmaking van ‘de belofte van het jaar’. door Ron Gregoor

onder het genot van een drankje.

BREDA - Winnares van de Aithra Award werd Nicole van Son. Zij is directeur van de PABO Avans. Ze voelt haar hart letterlijk even stil staan, zegt ze later, bij de bekendmaking van de eervolle prijs voor ondernemende vrouwen. Bredaas burgemeester Peter van der Velden mocht in het vooral vrouwelijk gezelschap de allereerste Aithra Award uitreiken. Hij prijst het initiatief van de Stichting om de zichtbaarheid van vrouwen te vergroten. Hij is trots op Aithra en de impact van het netwerk, dat binnen een jaar is uitgegroeid tot een krachtig platform waarbinnen vrouwen elkaar versterken. “Breda heeft er met het Aithra Award Gala een pareltje bij”, zegt hij dan ook. De winnares van de Belofte Award is Kristel Groenenboom van DGA

Groenenboom Containerservice. Enthousiast deelt zij haar ervaringen met alle aanwezigen. Eerste zwarte Zakenvrouw van het jaar Elisa Carter heeft de eer de prijs te overhandigen. Elisa (lid van de Raad van Bestuur van GGzE en de Kempen) weet wat het winnen van een prijs betekent. Zij kreeg in 2005 haar eervolle titel. “Het winnen van een Award opent deuren, maak gebruik van deze overwinning. Wees trots en draag het uit, is dan ook haar advies.” De gala-avond werd gepresenteerd door Marielle Bastiaansen, maar het allereerste (welkoms-) woord was aan Marjon Habets voorzitter van Aithra. Tussen de culinaire verrassingen van de Aithra Food Experience kon iedereen genieten van entertainment op hoog niveau, een acrobatische act uitgevoerd aan doeken in de nok van de Kapel, bijzondere creaturen op stel-

Gezellig netwerken ten begeleidden een schitterende zangact en na alle spanning gingen de smokings en galajurken los op de dansvloer! Het bestaansrecht van Aithra is bewezen en zoals ondernemende dames betaamt, gaan zij door. Op dinsdag 7 december 2010 is de volgende bijeenkomst waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Het Aithra Award Gala in 2011 vindt plaats in november. Meer informatie is te vinden op www.aithra.nl.


Samen succesvol ondernemen:

welkom bij ABAB Doe er uw voordeel mee

ABAB is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Onze relatiemanagers staan klaar voor Ăşw onderneming. Zij zijn de schakel tussen u en onze specialisten. De relatiemanager is uw sparringpartner voor al uw ondernemersvraagstukken. Uniek is dat u bij ons pas gaat betalen op het moment dat wij daadwerkelijk gaan adviseren. De sparringpartnermomenten zijn voor onze rekening. Persoonlijke aandacht, daar draait het bij ons om. Zo kunnen we unieke oplossingen bieden die zijn afgestemd op uw onderneming en individuele situatie. Dankzij onze kennis en ervaring zijn we in staat om u als ondernemer te helpen succesvol te ondernemen. Iets voor u? Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Kijk voor onze contactgegevens en meer informatie op abab.nl. ABAB is gevestigd in: Best, Boxmeer, Breda, Doetinchem, Goes, Helmond, â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch, Oosterbeek, Oss, Roosendaal, Terneuzen, Tiel, Tilburg, Uden, Veldhoven, Venlo, Waalwijk, Weert en Wijchen.

abab.nl


uitbreiding >>

13

Verwer & Janssen ook in West- Brabant V

erwer & Janssen Vermogensmanagement heeft onlangs haar nieuwe huisvesting betrokken aan de Brugstraat 88 in Roosendaal, strategisch gelegen tegenover het station. De officiële opening geschiedde medio oktober door loco-burgemeester drs. Steven Adriaansen van de gemeente Roosendaal. De wethouder van de Roosendaalse Lijst roemde de weloverwogen groei van Verwer & Janssen Vermogensmanagement, ondanks de moeilijke (economische) omstandigheden.

door Henk van de Voorde ROOSENDAAL - Algemeen directeur Evert Verwer: ,,We blijven gestaag doorgroeien. We voorzien duidelijk in een behoefte. Banken hebben (bewust of onbewust) een grote groep cliënten het gevoel gegeven dat ze niet langer welkom zijn voor het krijgen van persoonlijk advies. Daarnaast slagen ze er niet of nauwelijks in om minimaal de markt (AEX) te kunnen volgen. Ze leveren dus feitelijk geen toegevoegde waarde. Dit gat hebben wij kunnen opvullen met een gemotiveerde groep van deskundige mensen die vrijwel allemaal meer dan twintig jaar ervaring hebben in de financiële sector”, aldus algemeen directeur Evert Verwer. Er waren ruim 250 gasten aanwezig tijdens de speeches en de aansluitende receptie. Er was alom lof over het prachtige kantoor, de expositie van de kunstenaar Theo Curiere en de (culinaire) verzorging tijdens de receptie. De mensen kwamen van heinde en verre. Naast cliënten uit het hele land namen ook representanten van Barclays London, Société Génerale Paris en Binck Bank Amsterdam de moeite om Verwer & Janssen te bezoeken.

Portefeuilles Verwer & Janssen Vermogensmanagement BV is ondanks haar relatief jonge bestaan uitgegroeid tot een begrip op het gebied van vermogensbeheer. De positieve waarde-ontwikkeling van de portefeuilles van haar clientèle spreekt daarbij boekdelen. Het klantenbestand is in de loop der jaren dan ook fors toegenomen. Het bedrijf is 7½ jaar geleden van start gegaan vanuit kantoor aan huis bij de respectievelijke grondleggers Evert Verwer in

De officiële openingshandeling door wethouder Adriaansen. het Zeeuws-Vlaamse St.-Jansteen en Walter Janssen in het Brabantse Kruisland. Verwer & Janssen is ondanks de grillige economische omstandigheden steeds gecontroleerd door blijven groeien, niet alleen resulterend in uitbreiding van cliënten- en personeelsbestand maar ook in gloednieuwe huisvesting. De pijlers waarop vermogensbeheerder Verwer & Janssen figuurlijk is gehuisvest zijn betrouwbare concepten, gedegen maatwerk en een persoonlijke benadering. Evert Verwer en zijn compagnons drs. Ing. Walter Janssen RBA en Mr. Johan van Sprundel blikken tevreden terug en vol vertrouwen vooruit. Ze hebben inmiddels de beschikking over een gemotiveerd team van zeven medewerkers waarin ervaring, expertise, betrouwbare advisering en persoonlijke aandacht voor de klant, met elkaar verenigd zijn. ,,We prijzen ons gelukkig met ons gekwalificeerde team en zijn uiteraard ook zeer tevreden over onze nieuwe huisvesting. De steeds verdere professionalisering van ons bedrijf maakte modernisering en een goed bereikbare locatie met

In de rij voor de openingsplechtigheid.

voldoende parkeergelegenheid noodzakelijk. We zijn op 1 maart 2003 onder een slecht economisch gesternte gestart. We hadden toen nooit kunnen bevroeden dat de positieve ontwikkelingen in ons bedrijf zo’n vlucht zouden nemen, resulterend in ons nieuwe onderkomen in september 2010. In 2003 was de AEX tot een dieptepunt gedaald. De tanende economie in combinatie met andere negatieve factoren zoals de golfoorlog en de perikelen bij Koninklijke Ahold hadden destijds bij velen de animo om te beleggen tot het nulpunt doen dalen. Wij zijn op andere wijze naar beleggen gaan kijken, met name via gestructureerde beleggingsproducten. Deze markt was in Nederland nog niet tot wasdom gekomen. We hebben onder andere Société Générale geïntroduceerd, de wereldleider op het gebied van gestructureerde beleggingsproducten. Het is onze niche geworden om portefeuilles samen te stellen waarbij de nadruk ligt op gestructureerde beleggingsproducten van vrijwel alle eersteklas aanbieders wereldwijd. Door onze schaalgrootte kunnen we nu zelf producten laten bouwen, eventueel volledig tailor made. Zo hebben we inmiddels al een twintigtal beleggingsproducten zelf laten bouwen”, aldus Evert Verwer. De aandelenmarkten lijken enigszins tot rust zijn gekomen, na het uitbreken van de financiële en economische crisis twee jaar geleden. Verwer & Janssen Vermogensmanagement is één van de weinige onafhankelijke vermogensbeheerders in de regio Zeeland-West Brabant. Hoe heeft deze betrouwbare financiële dienstverlener de woelige economische baren doorstaan? ,,Door bij een daling van de markten de schade te beperken en bij een stijging keurig mee te doen, zoals gedegen vermogensbeheer betaamt”, aldus Walter Janssen.

Foto’s: Aad Meijer

UW LIJFRENTE KOMT TOT UITKERING?

Dimitri Duine, Duine Adviesburo BV Register Master in Financial Planning, CFP® Certified Financial Planner FFP gecertificeerd financieel planner Register adviseur in Assurantiën, Register Pensioenadviseur, DSI Financieel Adviseur, Erkend Hypotheek Adviseur Wanneer een lijfrenteverzekering tot uitkering komt en u wilt de uitkeringen gaan ontvangen zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt de lijfrente namelijk onderbrengen bij een bank of bij een verzekeraar. De bancaire lijfrente is het meest eenvoudige. U stort het geld dat uit uw lijfrenteverzekering komt over naar een zogenaamde bancaire lijfrenterekening en u geeft aan hoelang u een uitkering wenst te ontvangen (binnen fiscale grenzen). Afhankelijklijk van die looptijd krijgt u een vaste rentevergoeding. Eigenlijk gebeurt hetzelfde indien u de lijfrente afstort bij een verzekeringsmaatschappij. U geeft aan hoelang u de uitkering wilt ontvangen en afhankelijk van die looptijd zet ook de verzekeraar de rente vast. In dat vastzetten van de rente schuilt op dit moment een probleem. De rente is namelijk laag en dat heeft een fors negatief effect op de hoogte van de uitkeringen, onafhankelijk of die nu van de bankrekening of van de verzekeraar komen. U kunt overwegen om de ingangsdatum van de lijfrenteuitkeringen uit te stellen, in de hoop op een hogere rente in de toekomst. Een ander alternatief is de uitkering van de lijfrente niet te baseren op een vaste rentevoet, maar op een beleggingsrendement. U sluit dan een beleggingslijfrente af. Daarin schuilt natuurlijk weer het risico dat het met de beleggingen niet goed gaat, maar binnen een moderne beleggingslijfrente kan er met behulp van indexfondsen (trackers) een zeer goed gespreide beleggingsportefeuille worden opgebouwd tegen veel lagere kosten dan de traditionele beleggingsfondsen. Het is zeker te overwegen of de beleggingslijfrente onderdeel kan zijn van uw financieel plan.


Directeur Ferry Samuels van Eco-point in Halsteren:

“Brabant heeft zoveel in huis” Of innovatie zich terugbetaalt? Dat moet je bij Eco-point in Halsteren niet vragen. Nog ver voordat duurzaamheid in beeld kwam, begon het bedrijf met de productie van reinigingsmiddelen op basis van ecologische grondstoffen. “Twintig jaar geleden was het volkomen nieuw, nu hebben we de wind vol mee. We staan op het punt om ook in China met een eigen fabriek en verkoopnetwerk aan de slag te gaan.” In de ontvangsthal van Eco-point staat een vitrine vol met spuitflessen met daar omheen sinaasappels, kokosnoten en maïs. Natuurproducten als basis voor reinigingsmiddelen, in plaats van chemische stoffen. “Net zo goed en veel beter voor het milieu”, zegt directeur Ferry Samuels. “Suikerbiet bijvoorbeeld is prima te gebruiken om te ontkalken. En in sinaasappelschil zit een basisstof voor een prima ontvetter; net zo goed als thinner.” Demonstreren Eco-point maakt voor vele branches reinigingsmiddelen op maat. “De grafische industrie heeft inktverwijderaar nodig, terwijl de bouw een

Traditie en technologie In Brabant gaan traditie en technologie moeiteloos hand in hand. Het succes van Brabantse bedrijven en de Brabanders wortelt in het samengaan van ʻhigh touchʼ en ʻhigh techʼ. Daarbij staat high touch voor gastvrijheid, gezelligheid en gemoedelijkheid en ook de traditie van Brabant. High tech staat voor ondernemerschap, innovatie, creatief en samenwerkingsgezind.

middel wil tegen ‘cementsluiers’ op schoon metselwerk.” Samuels legt uit dat het succes van Eco-point niet vanzelfsprekend is. “Mensen geloven in eerste instantie niet dat onze producten net zo goed zijn als chemische middelen. Vandaar dat onze verkopers een hoofdrol spelen. Zij demonstreren op locatie wat we aan middelen in huis hebben en hoe goed ze werken.” Volop kansen in Brabant Eco-point werkt nauw samen met Brabantse bedrijven in de regio. Samuels noemt het netwerk ‘Biobased innovations West-Brabant’ met bedrijven als Sabic en Cosun. “De bio based-economy krijgt steeds meer vorm. Cradle to cradle is de toekomst. Met de sterke agro-industrie in Brabant liggen hier volop kansen. Ook omdat Brabantse bedrijven van nature innovatief zijn ingesteld. Brabant moet veel meer laten zien wat de provincie in huis heeft. Er is al zoveel; het enige wat we moeten doen is het bekend maken.” Dat is precies de reden waarom Merk Brabant Ferry Samuels zo aanspreekt. “Brabantse bedrijven samen vormen een groot innovatief netwerk; Merk Brabant is daarvoor het symbool.”

Dan denk je aan Brabant

Meedoen als Brabants bedrijf De combinatie van deze eigenschappen brengt Brabant en de Brabanders vele successen. Dat is waar Merk Brabant voor staat, het geeft het Brabantse succes hiermee een gezicht. Past het gedachtegoed van Merk Brabant bij uw bedrijf en wilt u meeliften op het succes van Brabant? Sluit u dan ook aan en word partner. Kijk op www.dandenkjeaanbrabant.nl en klik op ʻBedrijven en organisatiesʼ voor meer informatie of stuur een e-mail naar dandenkje@brabant.nl.

De zeehavens van Terneuzen en Vlissingen vormen

MAATWERK MAAKT HET VERSCHIL

dé verbinding met alle continenten. Zij garanderen een snelle goederenstroom dankzij hun goede toegankelijkheid, hun ligging aan diep zeewater en hun prima voorzieningen. De twee moderne havens zijn strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, aan de monding van de Westerschelde. Samen met een uitgebreid filevrij netwerk van auto-, spoor- en waterwegen garandeert dit uitstekende verbindingen met het achterland. Kenmerkend is de klantvriendelijkheid, de oplossingen op maat en de grote verscheidenheid aan mogelijkheden voor logistieke en industriële bedrijvigheid. Havenautoriteit Zeeland Seaports helpt al deze voordelen in stand te houden, zodat de havens hun positie van ‘continental gateway’ kunnen handhaven.

Rotterdam Vlissingen Terneuzen Antwerpen

schelpenpad 2

postbus 132

port@zeelandseaports.com t 0031 (0)115 647400

4530 AC terneuzen www.zeelandseaports.com

f 0031 (0)115 647500


>

Havens en industrie

15


LET’S KEEP IN TUTCH• HOE RAAKT U EEN KLANT OF EEN PROSPECT PAS ÉCHT? Soms door een slimme reclame-actie. De andere keer door een doordachte marketingaanpak. Daarom is TutchCommunication een full-service bureau op het gebied van marketing en communicatie. Een bureau met meer kennis en creativiteit onder één dak. Door die bredere scope kunnen we u als opdrachtgever beter adviseren. En u eerder helpen om die klant of prospect in het hart te raken.

SPEELHUISLAAN 173 • BREDA • T 076 581 59 20 • INFO@TUTCHCOMMUNICATION.COM • TUTCHCOMMUNICATION.COM

TUTCHCOMMUNICATION.

MARKETING,

RECLAME

EN

MEER

(Advertorial)

NETWERKEN IS MEER DAN VISITEKAARTJES VERZAMELEN Dus klim eens vaker over de schutting bij De Buurjongens In de echtheid van De vele netwerken is Zoeken naar de klik Een levenslange missie Die steeds meer veel oplevert Netwerken is in. Veel groepen hebben fysiek of virtueel een plek gevonden. Deze zijn vaak opgezet vanuit een gedachte: zoveel mogelijk leden. Daarbij is het hebben van goede gesprekken ingeruild voor het verzamelen van visitekaartjes, zo lijkt het. Aan het einde van de avond sta je buiten, gesloopt. En dan moet je aan de

Memory: welke gezichten horen bij welke visitekaartjes? Het kan ook anders. Vanuit de gedachte dat mensen graag zaken doen met mensen die ze kennen en aardig vinden. Samen zorgen voor toegevoegde waarde. Samen elkaar verder helpen, verder dan het einde van de maand. Achter deze filosofie zit de zoektocht naar de klik. Met die klik, krijg je goede zakenrelaties. En goede zakenrelaties zijn goud waard voor ondernemingen.

Daarmee is netwerken investeren geworden. In goede relaties en in tijd. En deze investering levert uiteindelijk altijd geld op. Want je hebt oog voor mooie bedrijven met uitstekende producten en diensten. Je krijgt ruimte voor dialoog, je ziet kruisverbanden en je raakt betrokken. Je ziet waar elkaars krachten zitten. Je bent trots op wat je maakt of levert. Dat blijft bij, ook zonder visitekaartje. Klim eens vaker over de schutting. Niet om te kijken of het gras bij de een echt groener is dan bij de

ander. Nee. Het gaat om weten wat je aan elkaar hebt. Daarom is De Buurjongens opgericht. Een netwerkplatform voor het echte netwerken. Voor een relatief laag bedrag stimuleert dit netwerkplatform awareness, omzet en loyalty. Op basis van jouw kracht, de intensie van de ander herkennen en werken aan een levenslange missie van netwerken in een prettige ambiance. Investeer in je netwerk, werp een blik op de toekomst en kom buurten met De Buurjongens!

Ga voor meer informatie naar: www.de-buurjongens.nl De Buurjongens Speelhuislaan 173 4815 CD Breda T: 076 581 59 20 E: info@de-buurjongens.nl


havenschap >>

17

Havenschap Moerdijk bundelt krachten D

e crisis lijkt voorbij te trekken aan het Havenschap Moerdijk. De overslag in de haven blijft groeien en bedrijven hebben volop belangstelling om zich te vestigen op het industrieterrein. “Maar dat betekent niet dat de bomen tot in de hemel groeien”, waarschuwt Sjaak Vaes, manager commercie, pr en communicatie van het Havenschap. “We moeten onze krachten nóg beter benutten.”

door Peter de Jong MOERDIJK - Het industrieterrein is in totaal 2.600 hectare groot, waarvan 1.200 hectare uitgeefbaar is als industrie- en haventerrein. “We hebben dus de ruimte”, zegt Vaes. “En daarnaast zijn we bereikbaar via de modaliteiten zeevaart, binnenvaart, wegvervoer en spoor. Wie kan dat verder nog zeggen in Nederland? Die faciliteiten zijn onze kracht. Dat moeten we goed beseffen. Die kracht moeten we beter benutten.” Om dat optimaal te kunnen doen, is volgens Vaes samenwerking nodig. Dat gebeurt binnen de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, waar hij secretaris van is, maar ook daarbuiten. “Het DelTri-Platform biedt ons kansen om de krachten te bundelen van de regio’s West-Brabant, Rotterdam, en de Drechtsteden. Dat is ook nodig vanwege de verwachte groei van de wereldhandel. Je moet dus samen goed nadenken over de inrichting van het gebied tussen de haven van Rotterdam en Moerdijk. Als een bedrijf beter in Roosendaal kan gaat zitten dan hier, dan moeten we daar samen naar kijken en niet elkaar beconcurreren. We hebben bijvoorbeeld een plan voor een Rail Service Center voor de overslag van containers en vergroting van het spoorvervoer vanuit Moerdijk. Samen met bestuurlijk Oosterhout en ondernemers

Drukke scheepvaart

op industrieterrein Weststad bundelen we de krachten om wagons voor Oosterhout vanaf Moerdijk naar Oosterhout te laten rijden. Dat vergroot de dienstverlening en de flexibiliteit voor Oosterhout en Moerdijk doordat er permanent locomotieven aanwezig kunnen zijn. En intussen zijn we met marktpartijen in het spoorvervoer zover dat zij een toekomstplan met ons willen gaan realiseren. Daarvoor worden nog dit jaar stappen gezet die in 2011 tot uitvoering kunnen komen.”

Record Zo zijn er plannen genoeg, en dat terwijl het bepaald niet slecht gaat op Moerdijk. “We zijn hard op weg het record van 2008 van 15 miljoen ton overslag te verbeteren. Belangrijke reden daarvoor is de nieuwe terminal van Martens en Van Oord, met een kade van 581 meter. De grote hoeveelheden bouwmaterialen als zand en grind hebben de overslagcijfers een enorme boost gegeven. Dat is echt het juiste bedrijf op de juiste plaats: een goed voorbeeld van een reductie van milieueffecten. Zoiets bereik je alleen met elkaar. De ondernemer moet de bereidheid hebben en wij moeten de ondernemers met onze faciliteiten bedienen.” De belangstelling voor Moerdijk als vestigingsplaats blijft groot, zo merkt Vaes. “Naast water spoor en weg is

Volop bedrijvigheid opp industrieterrein Moerdijk. ook de buisleiding belangrijk. We kunnen bedrijven uit de zwaarste milieucategorie een plaats bieden. De aanwezigheid van Shell is een basis om dergelijke bedrijven te clusteren die hun basisproducten van Shell betrekken. Dat kan via een buisleiding, zodat transport overbodig is. We hebben ruimte beschikbaar op de reservegronden die het Havenschap van Shell heeft gekocht. De clustering biedt ons ook de mogelijkheid van duurzaam ruimtegebruik en bundeling van de risico’s. Daarmee voorkom je uitwaaiering van dergelijke bedrijven over een groter gebied.”

Duurzaamheid Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij het Havenschap. Het industrieterrein werd al aangewezen als proeftuin van de provincie voor duurzame verbindingen op het gebied van reststromen, stoom en warmte. “We werken al jaren aan kwaliteitsverbetering van het terrein. Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook wordt er steeds meer samengewerkt tussen bedrijven onderling. We heb-

Sjaak Vaes ben nu koplopers benoemd op het gebied van duurzaamheid. Een commissie van wetenschappers licht bedrijven helemaal door. Bijvoorbeeld DCS, een industrieel verfspuitbedrijf, is een koploper. De commissie noemde het een ‘indrukwekkend op duurzame innovatie gericht bedrijf’. Bedrijven zien in dat duurzaamheid ook een toegevoegde waarde voor hen

heeft.” Ook NV Slibverwerking Noord Brabant is inmiddels als koploper geaccrediteerd. Op 25 november 2010 worden opnieuw 2 bedrijven geaccrediteerd. Vaes is zelf ook secretaris van de Burenraad Moerdijk, een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers, vanuit het bedrijfsleven van het industrie- en haventerrein Moerdijk, het Havenschap Moerdijk, bewoners-(organisaties) uit de om het industrie- en haventerrein gelegen woonkernen en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, eenmaal per kwartaal met elkaar overleggen. “We delen informatie. Belangrijker dan de succesverhalen is de bereidheid om bloopers te delen. Daar leer je het meeste van. Je moet kunnen zeggen dat iets niet werkt. We moeten elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en eerlijk zijn. Er is over en weer begrip nodig. Je moet weten dat je bij elkaar terecht kunt en samen naar een optimale situatie zoeken. We staan samen aan het fornuis en hebben de juiste ingrediënten voor goede gerechten. Samen kunnen we er een uitstekend diner van maken.”


<< de eerste

18

OOG VOOR INNOVATIE IS WAT ONS BINDT!

Namascor, een sterk staaltje werk

• Perry en Gulion Stevens zijn eigenaar/directeur van Stevens Nautical b.v. Bas Overdevest is accountmanager Zakelijke Relaties bij Rabobank WestBrabant Noord « Uiteraard, alle voor de hand liggende bancaire zaken moeten naar behoren worden afgehandeld. Maar het is vooral de daadkracht en hoge mate van vertrouwen die een relatie succesvol maakt. En laten we met name ook die proactieve houding niet vergeten. Feitelijk moet de bank met één voet in het bedrijf komen staan en de bedrijfsvoering kritisch (mee) volgen. Wat dat betreft hebben wij zeker geen klagen! »

Die samenwerking met Rabobank gaat alweer heel wat jaren terug, maar is in 1997 – toen wij naar Heijningen, meer specifiek industrieterrein Dintelmond kwamen – alleen nog maar verder geïntensiveerd. In Raamsdonksveer, waar onze ouders in 1984 het bedrijf opgericht hebben, groeiden we uit ons spreekwoordelijke jasje. Vooral ook omdat we de intentie hadden onze vleugels nog verder uit te gaan spreiden en de core business danig te verbreden. Zonder noemenswaardige kleerscheuren Stevens Nautical is een watersportbedrijf dat zijn oorsprong vindt in het bouwen en onderhouden van stalen jachten, gekoppeld aan de winterstalling. Door de jaren heen is echter dat segment onderhoudsreparatie/renovatie (aangevuld met een ijzersterke service) steeds meer de boventoon gaan voeren, vooral nadat wij in 2003 het roer overnamen. Net op tijd kun je achteraf zeggen, want toen de economische tegenwind de kop opstak enkele jaren geleden kreeg vooral de nieuwbouw forse klappen te verduren. Wij zijn die recessie dan ook zonder noemenswaardige kleerscheuren doorgekomen. Zeker nu ook de nieuwbouw weer enigszins aantrekt en er op dat vlak mooie projecten in het vooruitzicht liggen. hebbers en dus ook ons niet vreemd. Zo brachten we bijvoorbeeld in 2007 als eerste een 12 meter lang motorschip met een ‘open’ kuip (in plaats van kajuit) inclusief drie slaapvertrekken op de markt. Een nominatie voor de ‘Boot van het Jaar’ verkiezing viel ons ten deel. Kwaliteitslat Op dit moment wordt er fors geïnvesteerd in een zeer omvattend softwarepakket waarin tevens het relatiebeheer geïntegreerd zit, evenals planning en facturatie. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter bedienen en wordt de kwaliteitslat dus wederom een trede hoger gelegd. Daarnaast willen we ons ook op de verhuurmarkt – met zelf ontworpen bootjes – gaan begeven en zijn we druk bezig met het op touw zetten van onderhoudscontracten op maat. Oprechte interesse In de realisatie van al die projecten is Rabobank steeds weer in een vroeg stadium betrokken. Op het moment dat het plan bij wijze van spreken nog op dat bierviltje staat, is er met Rabobank al overleg over de levensvatbaarheid en een eventuele financiering. En dat daar dus iets moois uit kan komen, bleek wel toen dat motorschip met die open kuip ‘gedoopt’ werd. Onze accountmanager kwam hem zelfs bewonderen tijdens de 2008 editie van de Hiswa; tot grote verbazing van de overige ondernemers. Dat duidt niet alleen op het feit dat bij Rabobank evenals hier innovatief ondernemen hoog in het vaandel staat maar vooral ook op een oprechte interesse in haar klanten! Geen wonder dus dat wij al jarenlang met grote tevredenheid over haar dienstverlening oordelen.

Namens de gezamenlijke Rabobanken van West-Brabant

Luchtfoto van Namascor aan het water

O

p een kaal industrieterrein onder de rook van Moerdijk, onder het wakende oog van de Moerdijkbrug en het Hollands Diep worden in 1973 plannen gesmeed om een bedrijf te beginnen waar nu het logistieke industrieterrein Moerdijk gevestigd is. Namascor zou het eerste bedrijf worden, dat zich vestigt op een nieuw bedrijventerrein: Moerdijk. Op de voet gevolgd door Shell, dat al plannen had om daar een fabriek te beginnen.

door Sylvie Smeets MOERDIJK - Hoe het dit jonge bedrijf in de staal ook zou vergaan in de toekomst, aan de locatie zou het niet liggen. Toen al had men door dat de startende onderneming dankzij de gunstige ligging -op een knooppunt van infrastructuur- over alle mogelijke verbindingen zou beschikken om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder naar het Europese achterland. De oprichters Mitsubishi en Klöckner & Co richten het Staalservice Centrum op de scheepsbouwindustrie die op dat moment booming was. Waar kun je dan beter zitten dan midden tussen de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen?

Yellow goods Staalexpert Namascor kocht grond en begon met het uittekenen van de inrichting van het bedrijfsterrein. De eerste paal van de fabriekshallen werd in het najaar van 1973 geslagen. Het eerste personeel werd in 1974 geworven en tewerkgesteld in barakken op het terrein. Kort daarna werd de Jumbo kniplijn geïnstalleerd. In februari 1975 werden de eerste rollen staal aangeleverd en in maart werd de eerste order verwerkt. Namascor heeft zich de afgelopen 36 jaar geprofileerd als speler van de hoogste klasse in de markt van stalen platen. Directeur van Namascor, Ja-

cob Gerkema, legt uit: “Dat is waar we nog steeds uitmuntend in zijn. Een hoge kwaliteit warmgewalst staal afkomstig van ons zusterbedrijf, de hoogovens in IJmuiden, volkomen spanningsvrij en vlak van de rollen krijgen om ze vervolgens op maat te snijden volgens hele nauwe toleranties, voor vooral yellow goods zoals kranen, grondverzetmachines, trailerbouw en scheepsbouw.”

Staalcrisis Toen het bedrijf de oliecrisis in 1973 overleefde, wist de directie dat het met Namascor goed zou komen in de toekomst. Vier jaar later al kwam de volgende tegenslag: de wereldwijde staalcrisis. Scheepswerven gingen failliet. Niemand had nog scheepsstaal nodig. Namascor verkocht en verhuurde machines en stukken grond om het hoofd boven water te houden. Ook deze crisis werd overwonnen zoals ze ook door de afgelopen moeilijke jaren zijn gekomen. Gerkema: “Van de crisis die nu net weer op z’n retour is, hebben we ook een behoorlijke knauw gekregen. Van drie productieploegen, zijn we noodgedwongen teruggegaan naar twee, terwijl we het in feite met één ploeg afkonden. Dat is toch een verschil van 90 naar 60 werknemers en in plaats van het plan om 300.000 ton staal te verwerken, hebben we het afgelopen jaar maar 100.000 ton gedaan. Inmiddels zitten we weer in de lift en gaan

we in januari weer over naar een ploeg extra.” Gerkema vervolgt: “ Een belangrijk deel van onze omzet komt van het Engelse bedrijf JCB dat graafmachines, kranen en grondverzetmachines maakt. Dit zijn dure jongens die de afgelopen tijd weinig zijn aangeschaft en dat is voelbaar geweest.” Omdat Namascor hofleverancier is voor JCB staat er in Engeland ook een Namascor distributielocatie. Vanuit daar worden verschillende Engelse JCB-locaties binnen 24 uur per beleverd. “Dankzij de ligging aan het water zijn we zo van onze vestiging op de Moerdijk in Engeland en terug.”

Trouw personeel Namascor heeft veel veranderende eigendomsverhoudingen gekend. Na de oprichting van de Japanse Mitsubishi Corporation en het Duitse Klöckner & Co kocht in 1998 hoogovens eenderde van de aandelen. Eind 1999 fuseren Hoogovens en British Steel en worden ze samen de Corus Group. Ook Namascor wordt hierdoor onderdeel van Corus. In 2007 werd Corus door het enorme Indiase bedrijf Tatagroep overgenomen. Ondanks de vele wijzigingen is het personeel altijd trouw gebleven. “Veel veteranen zijn bij de oprichting binnengekomen als bouwvakker, uit de tijd dat het slecht ging in de bouw. De huidige markt voor staal is zeer internationaal en dynamisch en steeds concurrerender geworden. Door de veranderingen in de wereld zijn de medewerkers in staat zich steeds weer flexibel op te stellen en de noodzaak in te zien om snel te reageren indien de markt of onze klanten daarom vragen.” Kortom, Namascor heeft een ijzersterke basis met een gouden toekomst.


de grootste >>

19

A

nderhalf jaar geleden werd Joke Driessen ad interim General Manager van Shell Moerdijk. Zes maanden later nam ze die taak op zich voor onbepaalde tijd. Ze heeft het uitstekend naar haar zin. “Het is een leuke baan in een bedrijf dat altijd in beweging is. En je bent extern veel in gesprek met overheden en andere organisaties. Je merkt dat Shell heel zichtbaar is en invloed heeft.”

Meer vrouwen Shell Moerdijk telt nu achthonderd medewerkers. Daarnaast zijn er via aannemers nog vijf- tot zeshonderd mensen actief op het terrein. General Manager Joke Driessen (49) verwacht jaarlijks tien tot twintig operators, onderhoudstechnici en laboranten aan te nemen ter vervanging van medewerkers die met pensioen gaan. Of er bij de nieuwe collega’s veel vrouwen zullen zijn? “Er zijn nu weinig vrouwen, maar er komen er meer. Dat zie je ook al bij bepaalde studies. Bij stafafdelingen zie ik al een redelijk percentage vrouwen. En ik zag bijvoorbeeld in landen rond de Middellandse Zee en in Maleisië dat er veel meer vrouwen in deze sector werken. Meer voorlichting over het werken in deze industrie zou goed zijn. De industrie heeft goede mensen nodig die ambitieus zijn en innovatief. Daarom moeten we het potentieel van de héle bevolking gebruiken.”

door Peter de Jong MOERDIJK - Ze groeide eigenlijk op met industrie. “We woonden in Maassluis en daar had je natuurlijk een goed zicht op Pernis. Mijn beide opa’s werkten in de industrie en konden mooi vertellen over deze ‘motor van de economie’. In mijn carrière heb ik me ook snel in die richting bewogen. Na een studie toegepaste wiskunde in Delft ben ik begonnen bij Shell in Amsterdam. Die omgeving trok me omdat je mogelijkheden had iets anders te gaan doen dan waarvoor je was opgeleid. Je kon er jezelf ontwikkelen.” Na negen jaar in Duitsland, Singapore en Engeland te hebben gewerkt, keerde Driessen terug naar Nederland. “Ik ben nu veel meer bezig met de aansturing van de organisatie. Met vragen als wat voor mensen je wilt hebben en hoe je mensen helpt een transitie te doorlopen. Sinds begin jaren ‘70 is Shell gevestigd in Moerdijk. Dan is het logisch dat mensen die hier lang werken ook denken dat alles wat hier gebeurt het beste is. Maar op andere locaties gebeuren ook goede dingen”, lacht Driessen. “En die goede dingen moet je bij elkaar brengen.”

Goede buur ”Wat me hier altijd opvalt, is de zichtbaarheid van Shell. Als je van Rotterdam komt, zie je het complex meteen

Joke Driessen: ‘Goede dingen moet je bij elkaar brengen.’

‘Shell wil vooral een goede buur zijn’ liggen. Bij Willemstad zie je de schoorstenen al. Dat betekent ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de omgeving. We willen een goede buur zijn en geen overlast veroorzaken. We hebben veel geld geïnvesteerd om het fakkelen te beperken. Nu fakkelen we weinig en dat is een goed teken, zowel

Zeshonderd voetbalvelden MOERDIJK - Shell bezit op Moerdijk nog ruim 350 hectare grond. Dat zijn ruim 600 voetbalvelden. Op Moerdijk beschikt Shell over vier grote fabrieken. De ‘kraker’ is het hart van de site en produceert onder meer etheen en propeen. Het is de grootste kraker van Shell wereldwijd en één van de grootste van Europa. Verder zijn er twee fabrieken voor de productie van styreen en propeenoxide en een fabriek die etheenoxide en glycol produceert. Ook is er in 2002 een benzeenextractiefabriek in bedrijf genomen. Moerdijk produceert geen eindproducten, maar basischemicaliën voor verdere bewerking.

Foto: Peter van Trijen

De kraker en twee andere fabrieken hebben samen (in één installatie) drie fakkels van 80 meter hoog. De vierde fabriek heeft een apart fakkelsysteem. In geval van grote bedrijfsstoringen worden gassen automatisch naar de fakkel geleid voor gecontroleerde verbranding. Fakkels vormen dus een veiligheidsvoorziening. De fabrieken in Moerdijk produceren tezamen jaarlijks ruim 4 miljoen ton product, waarvan het grootste deel (80 procent) bestemd is voor ‘buiten het hek’ en 20 procent voor gebruik binnen Shell. Op Moerdijk wordt gewerkt met een volcontinudienst verdeeld over vijf ploegen. Er zijn drie verschillende diensten namelijk de ochtend-, middag- en nachtdienst.

voor de overlast van roet en geluid als voor de kosten voor onszelf. Natuurlijk willen we zelf ook geen verrassingen in de vorm van ongelukken. Dat willen we voorkomen door onder meer overal op dezelfde manier te werken, inspecties te houden en constant na te denken over veiligheid. Daarom nemen we ook deel aan de Burenraad en overleggen we met de gemeente, havenschap en waterschap en andere organisaties.” Waar Driessen haar blik naar buiten richt, heeft de overheid vaak de ogen gericht op Shell. Door nieuwe milieuwetgeving moet Shell Moerdijk de komende jaren meer dan honderd miljoen euro investeren om de concentraties SO2, NOx en fijnstof te verlagen. “Uiteraard willen we voldoen aan de milieuwetgeving, maar in deze economisch mindere tijden leggen dergelijke investeringen een groot beslag op het beschikbare budget. We stoppen ieder jaar al veel geld in onze fabrieken voor onderhoud, vervanging van delen en verbeteringen. Investeringen van ondernemingen worden gestuurd door de vraag of ze economisch aantrekkelijk zijn. Nu schrijft de milieuwetgeving de standaard voor de techniek voor. Maar nieuwe technieken kun je niet

zomaar in een bestaande fabriek inzetten. Je moet zorgen voor milieuwinst, maar ook voor installaties die technisch goed werken en lang mee kunnen. Daarom zijn we twee jaar geleden een projectteam gestart om te bekijken hoe we verstandig kunnen investeren. We zijn in goed overleg met de overheid. Het gaat om technische wijzigingen in de fabriek, maar alles eromheen is mensenwerk.

Economie De chemiesector heeft twee jaar geleden harde klappen gehad. Driessen: “Daarom hebben we op een lagere capaciteit gedraaid. We hebben geen mensen hoeven te ontslaan. Al vrij snel in 2009 zijn alle fabrieken weer meer gaan draaien. De marges waren

wel lager en de winstgevendheid kwam onder druk te staan. Maar de petrochemische industrie en dus ook Shell Moerdijk staan er toch redelijk voor. Toch zijn we een stuk groei kwijtgeraakt ten opzichte van de voorspellingen van drie jaar geleden. Bovendien komen nieuwe fabrieken in het Midden- en Verre Oosten op stoom. We worden afhankelijker van hoe hard de economieën van China en India groeien. We verwachten dat de concurrentie heviger wordt. Daarom ligt de focus op kosteneffectieve productie.”

Volop ruimte Shell is vanaf begin jaren ‘70 gevestigd op industrieterrein Moerdijk. “Pernis raakte toen vol. Antwerpen had ook gekund als vestigingsplaats, maar het werd Moerdijk. Belangrijk daarbij was dat het industrieterrein nog helemaal leeg was en volop ruimte bood. Ook liep er al een pijpleiding van Rotterdam naar Antwerpen, waar Moerdijk gemakkelijk op kon worden aangesloten. En natuurlijk de ligging aan het water”, vertelt de General Manager. Shell kocht in 1968 250 hectare en later nog eens eenzelfde stuk grond voor eventuele uitbreidingen. “In de loop der jaren zijn we ons gaan afvragen waar we zelf echt goed in zijn en wat we beter aan anderen kunnen overlaten. We zijn gestopt met bepaalde activiteiten. Op een gegeven moment werd het logisch de grondreserves terug te laten gaan naar het Havenschap Moerdijk. Daar kunnen bedrijven komen die in dezelfde branche werken. We kunnen hen grondstoffen leveren via een pijpleiding. Om die reden heeft onze toekomstige nieuwe buurman Erca voor deze locatie gekozen.”


ABN Amro Bedrijven Roosendaal Open voor Business D

e uitdaging om van ‘niets’ ‘iets’ – meer specifiek: een full swing bank – op te bouwen, was een kans waar ik simpelweg geen nee tegen kon zeggen! Temeer daar mijn betrokkenheid bij het ondernemersklimaat in deze regio als inwoner van de regio Roosendaal uiteraard significant is. Het enthousiasme is dan ook groot er een eclatant succes van te maken. Het waren roerige tijden voor de bank waarbij ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgden, met als voorlopige hoogtepunt de fusie met Fortis Bank Nederland. Dit biedt enorme kansen aangezien de toonaangevende elementen van beide banken met elkaar verenigd zijn. De ijzersterke merknaam ‘ABN Amro’, haar kennis en omvang, gecombineerd met de kleinschaligheid en actieve houding van Fortis. Zowaar een typisch geval van ‘The best of both worlds’!

pen voorjaar zag ABN Amro zich genoodzaakt een aantal kantoren gericht op de zakelijke markt te verkopen aan Deutsche Bank. Hierdoor verdween onder meer het bedrijvenkantoor voor de regio Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk. Een groot verlies, vooral omdat de ondernemerszin in deze regio welig tiert. En zeker nu de economie weer wat aantrekt er verschillende ondernemers met nieuwe plannen en investeringswensen rondlopen.

JEUGDIG TALENT

INTEGRAAL ADVIES

“Er was met andere woorden geen tijd te verliezen,” aldus Peter Hofwegen (directeur Bedrijven). “Mijn hart ligt al ruim zeventien jaar bij deze bank – waarvan de laatste drie als districtsdirecteur in Zeeland – en lang hoefde ik dan ook niet na te denken toen me gevraagd werd hier wederom een bedrijvenkantoor op te starten. Op 1 juli jl. ben ik alleen gestart en heb binnen no time kennis, expertise en disciplines in huis gehaald. Vandaag de dag is hier een team werkzaam dat jeugdig talent perfect combineert met ervaring en kennis.”

“Dat werpt zijn vruchten af, zoveel is nu al duidelijk. In de afgelopen maanden hebben wij heel wat ondernemers aan boord mogen verwelkomen. De sleutel van ons succes stoelt dan ook op een drietal belangrijke pijlers. Allereerst de slagvaardigheid; wij zijn in staat zeer snel te handelen, ook bij kredietaanvragen. Doordat hier verder alle specialismen onder één dak verzameld zijn, kunnen we ondernemers – van de starter tot het grootbedrijf – een integraal advies en dito dienstenpakket aan-

bieden, terwijl hij/zij met slechts één contactpersoon binnen de bank te maken heeft (wat de lijnen buitengewoon kort maakt). En ‘last’ maar zeker niet ‘least’ de drijfveer die bij het voltallige team aanwezig is om weer een belangrijke positie te verwerven. We zijn enthousiast, gemotiveerd, positief ingesteld en proactief omdat we willen groeien. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.ABN Amro Bedrijven Roosendaal is namelijk open voor business!”

ONDERNEMERSZIN De eerlijkheid gebied echter wel te zeggen dat het niet uitsluitend ‘rozengeur en maneschijn’ is geweest.Afgelo-

Peter Hofwegen, Directeur Bedrijven.

ABN AMRO BEDRIJVEN ROOSENDAAL MARKT 79-81 POSTBUS 1644, 4700 BP ROOSENDAAL TEL. 0165-584530 FAX 0165-584552 BEDRIJVEN.ROOSENDAAL@NL.ABNAMRO.COM WWW.ABNAMRO.NL/ZAKELIJK

ABN AMRO BEDRIJVEN ROOSENDAAL “OPEN FOR BUSINESS” Integraal advies is de sleutel van ons succes. Doordat wij alle specialismen onder één dak hebben, kunnen wij ondernemers - van start tot grootbedrijf - een breed advies en dienstenpakket aanbieden. Dit gecombineerd met veel kennis van de regio maakt dat onze adviezen op uw situatie zijn toegesneden. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Directeur Bedrijven Roosendaal, de heer Peter Hofwegen maakt graag kennis met u. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 109 48 125 of door een email te sturen naar peter.hofwegen@nl.abnamro.com


vosdonk >>

21

Etten-Leur wil knopen doorhakken H

et is schipperen met de ruimte op bedrijventerreinen en dat geldt niet anders voor Etten-Leur, dat met het bedrijventerrein Vosdonk één van de grootste aaneengesloten industrieterreinen van Nederland heeft. Herstructurering en het inrichten van nieuwe locaties als bedrijventerrein moeten de oplossing bieden.

door: Dorien van Dijk ETTEN-LEUR - In de jaren vijftig van de vorige eeuw is Etten-Leur door het Rijk als stimuleringsgemeente aangewezen. Het bedrijventerrein Vosdonk kwam volop in ontwikkeling en eind jaren negentig liep het terrein aan de westkant van de gemeente tegen de grenzen van de groeimogelijkheden aan. Op hetzelfde moment werd de A58 om de bebouwde kom gelegd en kwam het gebied Vosdonk-West beschikbaar. Sinds dit jaar kunnen ook nieuwe percelen aan de Munnikenheiweg en de Patagonweg worden uitgegeven en ook hier is de overgebleven ruimte nog beperkt. Wethouder Jean-Pierre Schouw verduidelijkt: “Het is voor ons niet mogelijk om uit te breiden aan de zuidkant van de A58. Daarvoor is geen draagvlak. We willen ook de indeling van Etten-Leur zoals die nu is met aan de westkant industrie, in het centrum wonen en aan de oostkant de vestiging van meer dienstverlenende bedrijven niet aantasten.” Buiten de voorziene kantorenbouw op de locaties Trivium en Oostpoort ligt op dit moment uitbreiding aan de oostkant van Etten-Leur overigens niet voor de hand, omdat er geen directe vraag is naar grond voor de bouw van meer kantoren. De vraag naar meer bedrijventerrein komt vooral van ondernemingen die meer thuishoren in het westelijk deel, zoals pro-

Luchtfoto van Vosdonk. ductie- en toeleveringsbedrijven. “In het ideale plaatje zien wij schone, innovatieve bedrijvigheid met minimaal veertig werknemers per hectare naar Etten-Leur komen. De zwaardere industrie zien wij liever gevestigd in de daarvoor aangewezen gebieden in Roosendaal en Moerdijk”, aldus de wethouder.

Foto: Thom van Amsterdam

Regiofunctie Dit en de beperkte groeimogelijkheden betekenen dat goed gekeken moet worden welk stuk grond aan welk bedrijf wordt toegewezen. “Vanuit de provincie heeft Etten-Leur een regiofunctie toebedeeld gekregen”, vertelt Schouw, wat betekent dat niet alleen lokale bedrijven een valide aan-

Vosdonk zit bijna vol, tijd om nieuwe locaties voor bedrijven te zoeken. Foto: het fotoburo

spraak op een vrijgekomen stuk grond kunnen doen. Om in de toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar bedrijventerreinen, wordt er momenteel studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de gebieden Middendonk-Oost, Bankenstraat en Hoge Haansberg. Deze locaties zijn in 2009 al op tafel gekomen als mogelijke uitbreidingsgebieden; in 2011 moeten alle partijen het met elkaar eens zijn en zullen er beslissingen genomen worden. De locatiekeuze wordt mede bepaald door de resultaten van de studie naar de waterproblematiek op het bedrijventerrein Vosdonk. De verwachting is dat deze studie binnen afzienbare tijd is afgerond, zodat een concrete oplossing voor de wateroverlast kan worden gevonden. Flink investeren in het rioolstelsel lijkt onvermijdelijk om de grote hoeveelheden water, dat voornamelijk uit hoger gelegen gebieden in België afkomstig is, te kunnen verwerken. De voornaamste vraag lijkt nu: waar moet de gemeente heen met al dat overtollige water. Wat zou een geschikte locatie voor een waterberging zijn? Op deze vragen hoopt de wethouder nog voor het eind van het jaar een antwoord te hebben.

Herstructurering Ondertussen is de herstructurering van verschillende delen van Vosdonk in volle gang. Schouw: “Wij hebben

het voordeel dat wij al halverwege de jaren negentig de inrichting van dit bedrijventerrein hebben aangepakt. Door deze zogenoemde revitalisering, ligt overal asfalt, zijn er fietspaden aangelegd, zijn er oude stukken spoorweg opgeruimd en zijn de groenstroken mooi onderhouden. Kortom, met de infrastructuur en uitstraling is niets mis. Dit heeft geresulteerd in een relatief laag percentage aan leegstaande panden.” Terwijl het landelijk gemiddelde van de leegstand op bedrijventerreinen boven de vijf procent is, ligt dit percentage voor Vosdonk tussen de drie en vier procent. Ondertussen is er wel belangstelling voor het terrein op de Vosdonk-Driehoek (aan de Parallelweg) dat momenteel geherstructureerd wordt. “Het gaat om een stuk grond van 3,5 hectare. Het geïnteresseerde bedrijf voldoet aan alle gestelde eisen”, licht de wethouder toe. Er wordt vooral ook gekeken hoe bedrijven kunnen doorgroeien op hun huidige locatie. Zuinig omgaan met ruimte staat centraal, maar dit is gezien alle milieueisen nog een heel gepuzzel. “Veel bedrijven willen graag kantoorruimte aanbouwen aan hun bedrijf. Dit brengt allerhande veiligheidskwesties met zich mee, waardoor we dit niet altijd maar zo kunnen vergunnen”, verduidelijkt Schouw. Echter, wanneer vanaf 2011 de bestemmingsplannen voor alle bedrijventerreinen worden geactualiseerd, zal ook hier kritisch worden gekeken naar de groeimogelijkheden op het eigen terrein, de bouwafstanden tot de perceelsgrenzen en de verhouding van een eventuele kantoorruimte tot de bedrijfsactiviteit.

Vier sterrensysteem Met al haar inspanningen slaagt de gemeente er misschien wel in om een vierde ster te halen, als het gaat om het voldoen aan kwaliteitseisen voor bedrijventerreinen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft dit sterrensysteem (van nul tot vier sterren) in het leven geroepen om bedrijventerreinen te waarderen. Vosdonk kreeg drie sterren. “Niemand heeft die vierde ster nog bemachtigd”, weet Schouw. Vosdonk verdiende de drie sterren mede door de veiligheid op het bedrijventerrein die flink is verhoogd. Het aantal inbraken is in korte tijd teruggedrongen van 160 naar 50 in 2009. Dit komt mede door de Stichting Surveillance Vosdonk (SVV), waarin de ingeschreven bedrijven samenwerken om de veiligheid te waarborgen. In 2008 kreeg dit bedrijventerrein ook het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). De gemeente Etten-Leur verwacht dat op den duur de vraag naar nieuw bedrijventerrein zal afnemen. Schouw: “Met bovengenoemde plannen moeten we tot 2025-2030 vooruit kunnen. Dat zal ongeveer gelijk vallen met het demografisch omslagpunt. Etten-Leur zal dan naar verwachting flink vergrijsd zijn en daarmee zal ook de ruimtevraag minder worden.”


22

<< dongen

Wildert: klein maar heel belangrijk D

e Wildert ligt als afzonderlijk industrieterrein in het buitengebied van de gemeente Dongen, nabij Tilburg. Het terrein is 53 hectare groot, biedt plaats aan 14 bedrijven en herbergt zo’n 850 medewerkers. De meeste arbeidskrachten werken bij Coca-Cola of Ardagh glas. door Sylvie Smeets

Rosario, belangrijk bedrijf op De Wildert .

Coca Cola, het grootste bedrijf op De Wildert.

Foto’s : Jan Stads/Gemeente Dongen

DONGEN - Deze twee grote bedrijven zijn niet toevallig op bedrijventerrein De Wildert gevestigd. Vroeger zat hier limonadefabrikant Exota die in de jaren 50 felkleurige frisdrank verkocht en die later is opgesplitst in een glasfabriek (Ardagh) en een bottelarij die Coca-Cola kocht van Exota. Volgens Bas Evegaars, wethouder Economische Zaken en Milieu van de gemeente Dongen, hebben de grondleggers van Exota in 1923 heel bewust gekozen voor dit zuidoostelijk gelegen deel van Dongen. “Dit gebied is gezegend met kwalitatief hoogwaardig grondwater. Dat is te danken aan de bodemgesteldheid.” Exota heeft dus met die locatiekeuze veel voor Dongen betekend. Zonder deze frisdrankfabriek hadden glasfabriek Ardagh, de Rosario die machines levert om verpakkingen te fabriceren en Coca-Cola niet op de Dongense Wildert gezeten.

Energiestromen De gemeente is natuurlijk blij met zulke mooie werkgevers die heel wat arbeidsplaatsen opleveren. Maar het brengt volgens de wethouder ook verantwoordelijkheden met zich mee. “We hebben samen met de provincie een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de energiestromen in kaart te brengen die vrijkomen bij bedrijven op onder meer De Wildert. We willen weten welke mogelijkheden er zijn om het te veel aan energie economisch uit te nutten. Een vraagstuk waar de ondernemers op De Wildert zelf ook mee bezig zijn, want ook zij willen het bedrijventerrein duurzamer maken.” Vooruitlopend op het onderzoek oppert de wethouder: “Misschien kunnen we de restwarmte of Co2 die bij Coca-Cola en Ardagh vrijkomen, gebruiken voor andere bedrijven. Op De Wildert of desnoods op het aangrenzende Tilburgse industrieterrein Vossenberg. Wellicht

zijn er mogelijkheden om restenergie te verplaatsen.” In dat geval zou Dongen misschien het leidingsysteem kunnen inzetten dat dwars door de gemeente loopt. Evegaars: “Deze buizen zijn ooit aangelegd om brandstoffen van Rotterdam naar het Ruhrgebied te vervoeren. De buizen boden ons ruimtelijke beperkingen; we mochten er in de buurt niets bouwen. Nu biedt dit netwerk economische en duurzame kansen.”

Ontsluiting Evegaars noemt nog een ander ontwikkelingspunt voor De Wildert. “Er zit een nieuwe ontsluitingsweg in de pijplijn; de Noordwesttangent. Deze komt ten zuidwesten van Tilburg te liggen, rond 2012. De Noordwesttangent wordt aangesloten op de N261 die van Waalwijk naar Tilburg voert en waar De Wildert aan ligt.” De trucks van Coca-Cola worden met deze Noordwesttangent direct aangesloten op de A58 die vervolgens snel hun weg kunnen vervolgen op de A27 en A2. Dongen doet zo veel mogelijk in overleg met de bedrijven. Ook als het gaat om het doortrekken van de Wildertse Arm. Deze ecologische verbindingszone loopt van de Boswachterij Dorst in het westen bovenlangs De Wildert richting landgoed Huis ter Heide. De ecologische verbindingszone brengt natuurgebieden met elkaar in verbinding en zorgt voor een goed leefklimaat voor mens, dier en plant. “Die ontwikkelingen kunnen we prima combineren met industrie. Bedrijven willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen iets aan de natuur teruggeven in ruil voor bijvoorbeeld het grondwater dat ze uit de natuur onttrekken,” aldus Evegaars. De Wildertse Arm omsluit het bedrijventerrein. “Dat beperkt de uitbreidingsmogelijkheden. Maar inbreiden is dé stap vooruit.”

En Ardagh, na Coca Cola de grootste van de Wildert.

bouwraadhuis.nl/uitdebrand

Ook de brandweer huisvesten we graag, goed dat ze er zijn. U halen we echter liever vooraf uit de brand! Meer weten? Bel 0113 571758 of kijk op

Uit de brand!


oosterhout >>

23

‘Samen sterke kanten regio benutten’ D

e Oosterhoutse Container Terminal (OCT) op industrieterrein Weststad is met een overslagvolume van ruim 100.000 TEU een van de grootste binnenvaartterminals van Nederland. Maar volgens directeur Arie Rietveld zou dat nog veel beter kunnen. “Overheid en ondernemers hebben al stappen gezet om Brabant nog beter op de kaart te zetten in het buitenland. Maar we zijn er nog lang niet.” En daarom is hij een groot voorstander van meer samenwerking tussen ondernemers en (haven-)gemeenten.

door Peter de Jong OOSTERHOUT - Na Moerdijk heeft Oosterhout de grootste binnenhaven van Brabant met rechtstreekse verbindingen naar Rotterdam en Antwerpen. De terminal is al sinds 2000 operationeel, maar is in 2009 verlengd naar 350 meter. Een deel daarvan is openbaar en gemeentelijk, maar wordt ook door OCT geëxploiteerd en kan door bedrijven uit de hele regio worden gebruikt. Er kunnen containerschepen aanleggen tot 208 TEU (containers van 20 voet). Vaste klanten zijn onder meer IKEA en Döhler. Rietveld was nauw betrokken bij de uitbreiding van de Oosterhoutse terminal als directeur van OCT én van Rietveld Transport. “Eigenlijk is het heel bijzonder dat deze voorziening tijdens de crisis is gerealiseerd”, zegt Rietveld. “Dankzij het zeer gedifferentieerde bedrijfsleven in Oosterhout heeft de terminal zich uitstekend kunnen handhaven. We boeken dit jaar een groei van 9 procent ten opzichte van het overslagvolume van topjaar 2008.”

Postzegel Maar dat wil volgens de ondernemer niet zeggen dat Oosterhout achterover kan leunen. “Nederland is maar een postzegel aan de Noordzee. En Oosterhout stelt helemaal niks voor op de wereldkaart. Dus moeten we zoeken naar schaalvergroting. We moeten wakker blijven. Daarom willen we ondernemers bij elkaar brengen. Brabant is de tweede economie van Nederland. Twintig procent van het bruto nationaal product komt hiervandaan en in de toekomst kan het de motor worden van de Nederlandse economie. Het nieuwe kabinet heeft hier melding van gemaakt in de uit te voeren plannen voor de komende vier jaar. Havens en logistiek zijn belangrijk. Niet voor niets is West-Brabant al twee keer aangewezen als logistieke hotspot van Nederland.” Oosterhout alleen kan geen vuist maken, weet Rietveld. “Dat kan alleen door intensieve samenwerking. Samen kunnen we aanhaken als achterland van diepzee- en kustvaartterminals. Daarom hebben we als ondernemers met OCT, de Barge Terminal Tilburg, Regionaal Overslag Centrum Waalwijk en Inland Terminal Veghel Brabant Intermodal opgericht. Dit bedrijf gaat zich bezighouden met de optimalisering van de containerstromen tussen de bestaande ter-

Oosterhout is tegenwoordig een ‘ behoorlijke’ havenstad. minals en bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening. We bekijken hoe we zaken kunnen verbeteren. We zitten hier op een draaipunt tussen Rotterdam en Antwerpen. Je moet West- en Midden-Brabant als één gebied zien. De lading van kustvaarders uit Scandinavië die Moerdijk aandoen, kan na overslag op een klasse V-schip rechtstreeks naar Midden-Duitsland en Oostenrijk. Door een geringere diepte van de vaarroute naar bijvoorbeeld Veghel en ook Tilburg kunnen daar alleen kleinere schepen heen. Deze containers kunnen nu in Oosterhout worden overgeladen. De overheid investeert daar de komende vijf jaar meer dan 100 miljoen euro in opwaardering van de Brabantse kanalen zoals het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart, waardoor de inlandterminals onderling betere verbindingen met elkaar krijgen. We kunnen veel samendoen omdat Midden-Brabant van oudsher een industrieel gebied is waar veel materiaal naartoe moet. Het in stand hou-

De loswal op Weststad in Oosterhout

den van de mobiliteit van de provincie is van groot belang voor de toekomst.”

Spoorlijn Rietveld zou graag zien dat zoveel mogelijk vervoer via het water gaat en niet meer over de weg. Dat draagt immers bij aan de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem van en naar de Maasvlakte(s) en in Brabant. Ook het spoor heeft zijn belangstelling. “Weststad heeft een aansluiting op het spoor. De verbinding loopt tot IKEA en de railterminal van De Graaf Logistics. Ook Gefco maakt gebruik van het spoor voor de aanvoer van auto’s. Maar er is geen verzamelpunt voor meerdere bedrijven om containers op het spoor te zetten. De spoorlijn wordt derhalve slechts vier keer in de week gebruikt. Voor grote railoperators is er te weinig volume en stelt het niks voor. Het is niet echt rendabel, maar zo stimuleert het andere ondernemers ook niet om goederen via het spoor te vervoeren, omdat

Foto: Rietvelt Transsport het zo weinig flexibel is. Samen met de gemeente is gezocht naar mogelijkheden om het vervoer op het spoor te optimaliseren. Hieruit is voort gekomen dat we nu met het Havenschap Moerdijk samenwerken om er toch maar voor te zorgen dat we de spoorlijn behouden en grote partijen kunnen interesseren om er gebruik van te maken. Dit is wederom een samenwerking op een hoger schaalniveau die voor meerdere partijen winst brengt. We moeten die spoorlijn in Oosterhout behouden, want als hij verdwijnt, weten we zeker dat hij nooit terugkomt.” Maar samenwerking van bedrijven onderling is niet genoeg. “We zijn afhankelijk van overheden en onderwijs. Zo hebben we bijvoorbeeld door de toename van werk een tekort aan kraanmachinisten. Die moeten we uit Zeeland halen. Het is zaak om de juiste opleidingen in de regio te hebben. We hebben mensen nodig die worden opgeleid voor technische beroepen. Brabant heeft door zijn geografi-

sche ligging als achterland van Rotterdam en Antwerpen een grote kans om zich verder te ontwikkelen als logistieke top regio in Europa.”

Economische waarde Met een aantal gemeenten, zoals Oosterhout, is er al een intensieve samenwerking. De gemeente werkt mee aan de aanleg van een overslagkade bij industrieterrein Vijf Eiken en is zoals gezegd betrokken bij het optimaliseren van het gebruik van het spoor. De gemeente is zich wel degelijk bewust van de economische waarde van de haven in Oosterhout. Naast de containerterminal wordt ook nogal wat bulk (zand en grind) aangevoerd bij de vele betonfabrieken die Oosterhout telt. Logistiek is een belangrijke economische sector in Oosterhout en deze sector heeft behoorlijke spin-off, dus ook de regio heeft belang bij de haven. De gemeente Oosterhout stimuleert vervoer over water en spoor. Om te kunnen blijven groeien, is vervoer over de weg niet meer de oplossing, hier is de capaciteit onvoldoende, terwijl de vaarwegen en spoorlijnen nog te veel onbenut blijven. De gemeente probeert waar mogelijk mee te denken en lobby te voeren, bijvoorbeeld bij de provincie of ProRail. De gemeente Oosterhout maakt al sinds 2007 deel uit van samenwerkingsverband Havens Midden-Brabant. Samen met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en de terminaloperators van deze drie gemeenten worden een aantal doelstellingen uit een Masterplan nagestreefd. Hier zijn al wat concrete resultaten uit voortgekomen en er is geëvalueerd. Het samenwerkingsverband werpt vruchten af, zowel bij het bedrijfsleven als de gemeenten. De resultaten en het vervolg wordt gepresenteerd tijdens de Havenconferentie Midden-Brabant, die op 24 november in Oosterhout wordt gehouden.


<< verhuizen

24

V

eel bedrijven vestigen zich op industrieterrein Moerdijk, maar er zijn er ook die deze locatie verlaten. Zo pakt het hoofdkantoor van Spar en Spar distributiecentrum Zuid half volgend jaar haar koffers om zich na tien jaar op een ander logistiek terrein te vestigen. door Sylvie Smeets MOERDIJK- “We moeten wel verhuizen,” legt directeur economische zaken Jaap Tukker van Spar uit. “Niet alleen omdat het contract hier in Zevenbergen afliep, maar vooral omdat we op Moerdijk al op een drietal locaties zitten en we geen mogelijkheid meer hebben om verder uit te breiden.” Voorafgaand aan de zoektocht naar een nieuwe locatie is eerst het transportzwaartepunt bepaald. Dat bleek in Geldermalsen te liggen, maar dat was voor de directie letterlijk en figuurlijk een brug te ver. “De insteek is om het ervaren personeel zoveel mogelijk te houden, dus we wilden maximaal een half uur van Zevenbergen afzitten. Liefst in oostwaartse richting omdat dan de vrachtwagens van afnemers minder kilometers hoeven te maken naar het distributiecentrum.” Uiteindelijk vond Tukker in Waalwijk een perfect stuk grond, dat te koop was en ook nog eens snel beschikbaar. Samen met aannemersbedrijf ‘Aan de Stegge’ wordt momenteel het hoofdkantoor van Spar Nederland en distributiecentrum Zuid ontwikkeld op industriegebied Haven II in Waalwijk. Op 8 september van dit jaar werd de grond aangekocht en de eerste paal is 22 oktober de grond in gegaan. “Met de kerst willen we droog zitten en voor de zomer moeten we geheel over zijn,” vertelt Tukker die toegeeft dat het tot op heden allemaal lekker vlotjes verloopt.

Gecombineerd vervoer Spar Nederland heeft 325 winkels in Nederland en hanteert een bijzondere wijze van logistiek. Spar is namelijk gefixeerd op kleine klanten, met een lage omzet. Dat vraagt om flexibiliteit. Dan is het niet handig als je

Geen Sparwagens meer in Moerdijk.

Spar Nederland verlaat Moerdijk werkt vanuit allerlei dependances. Tukker legt uit: “De hele distributie bij Spar is afgestemd op consumenteneenheden. Dus in plaats van een collie met 24 pakken vla, leveren we de zelfstandige Spar buurtsupermarkten per pak, maar dan wel verkrijgbaar in drie soorten.” Om snel en flexibel te werken en niet te veel dure drops te hebben, rijdt Spar met gecombineerd vervoer. “Elke truck heeft meerdere compartimenten, voor bijvoorbeeld koel en vries,” vertelt Tukker. “We rijden voor 4,5 klant per rit.” Het is zeer prettig dat in het nieuwe pand alles zich onder één dak bevindt. De vrachtwagens rijden volgens een vaste routing om het vierkante pand heen en bezoeken naast de koel en vries kant, tevens de zijde van de kruide-

Uitzicht leidt tot inzicht... Goed inzicht in cijfers? Uw organisatie kan niet zonder!

Onder één dak Toen Spar in 2000 moeder ‘Laures’ losliet en logistiek zelfstandig werd, werd het 5.000 m2 grootte distributiecentrum in Dordrecht te klein. Het bedrijf verhuisde naar industrieterrein Moerdijk in Zevenbergen. Toen in 2008 Spar een deal sloot met de retailkant van de Sligro kwam er naast de eigen omzet van 350 miljoen nog eens een omzet van 150 miljoen bij. De 160 Spar winkels in Nederland groeiden uit

nierswaren. Aan beide kanten van het pand bevinden zich 25 docks waar de trucks ongestoord kunnen laden of

tot 325. Wederom was een uitbreiding noodzakelijk, maar Spar besloot eerst de omzet binnen te halen en daarna naar uitbreidingsmogelijkheden uit te kijken. Het was een poosje schipperen met de ruimte, maar in 2009 en twee dependances later kon Spar niet langer wachten: het contract in Zevenbergen verliep en Spar besloot te gaan verhuizen. Naar een pand waar straks weer alles onder één dak te vinden is.

lossen.

A-kruising

De haven en het spoor zijn voor veel bedrijven op de Moerdijk van groot belang. Voor Spar daarentegen levert dit geen toegevoegde waarde op. Het bedrijf dat met 250 medewerkers tot half 2011 in Zevenbergen zit, was er ondanks dat graag gebleven. “Sinds vier jaar kun je enkel grond in erfpacht krijgen van het havenbedrijf. Daar hadden we op zich nog mee kunnen leven, maar de grond was er zó duur. Als de prijs aantrekkelijker was geweest, hadden we zeker het gebied aan de andere kant van de A17 overwogen.” Tukker kan zich voor een bedrijf dat veel transportbewegingen kent namelijk geen betere ligging bedenken dan op een kruispunt van A-wegen. Maar het mocht niet zo zijn. “Nu zitten we aan de A59, ook prima.”

Recent hebben we onze uitstraling opgefrist door ons logo aan te passen. Het symboliseert een nieuwe periode van vooruitgang en optimisme. Wat niet verandert is onze professionele en persoonlijke dienstverlening. Daar mag ú op rekenen!

• accountants • belastingadviseurs • bedrijfsadviseurs

U krijgt de specialist die u verdient, persoonlijk maar altijd professioneel!

• loon- en salarisverwerking • personeelsmanagement

WWW.REMMERSWAAL.NL

• BERGEN OP ZOOM • ROOSENDAAL • SINT MAARTENSDIJK •


prijs >>

25

Veelzijdige ondernemers maken verschil O

ndernemers met verschillende achtergronden en uiteenlopende bedrijfsactiviteiten zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze economie in moeilijke tijden. Zij creëren vanuit een minder rooskleurig perspectief nieuwe mogelijkheden en onderscheiden zich met creatief ondernemerschap. Drie genomineerden strijden op zaterdag 20 november om de titel ‘Ondernemer van het jaar’ in Hotel Tivoli, Oudenbosch.

door Annelies Wijnen HALDERBERGE - Ook dit jaar is het aanbod van kandidaten breed en het kost de selectiecommissie tijd om tot een goed afgewogen oordeel te komen. Uiteindelijk heeft de selectiecommissie de volgende ondernemers, gevestigd in de gemeente Halderberge, genomineerd voor deze bijzondere titel: ‘t Veerhuis, sporthal en congrescentrum in Oudenbosch, Caron

Luxe Bakkerij P. Nagelkerke

& den Arend, fysio- en manuele therapie in Hoeven en Luxe Bakkerij P. Nagelkerke in Oudenbosch. Verbinding zoeken met andere bedrijven en/of andersoortige producten is een belangrijk criterium om als genomineerde te worden aangemerkt. Andere criteria zijn onder andere: anders zijn dan vergelijkbare anderen, kortom echt vernieuwend en de gebruikelijke methode loslaten als zich andere aandienen.

‘t Veerhuis

Sofie Nagelkerke met man en gezin. Deze bakkerij in Oudenbosch herbergt sinds maart 2010 ook een lunchroom en een ijssalon. Door deze verschillende onderdelen trekken zij veel verschillende doelgroepen aan. Het jonge gezin komt voor verse broodjes en de oudere klant komt voor een dagelijks halfje brood en een praatje. Zowel toeristen als zakenmensen kunnen tijdens de lunch terecht voor een vers broodje. Een ge-

zellige high-tea met vriendinnen behoort ook tot de mogelijkheden, evenals een lekker ijsje voor de schooljeugd. Het belangrijkste is dat er elke dag wordt gezorgd voor verse producten. Dit wordt versterkt voor de consument door de geur van vers brood uit de open bakkerij. Bij de bakker zijn tien medewerkers in vaste dienst. Zij zijn vernieuwend omdat zij drie jaar lang bij de gemeente heb-

ben gestreden voor de zondagsopening, die nu door andere ondernemers is gevolgd. “Klanten moeten je naam tegen blijven komen, want uit het oog is uit het hart”, zegt Sofie Nagelkerke. Zij is als genomineerde voorgedragen voor de prijs ‘Ondernemer van het Jaar’. Voor meer informatie: www.bakkerijnagelkerke.nl.

Caron & den Arend

Remco van den Heuvel Remco van den Heuvel is een ondernemer, die laat zien dat de privatisering van een sporthal wel degelijk kan leiden tot succes. Na de overname in 2008, heeft hij de horeca en de sporthal grotendeels gerenoveerd. Vervolgens zijn de activiteiten uitgebreid met een kookstudio en de solexverhuur. ‘t Veerhuis bestaat uit een moderne en sfeervolle accommodatie voor diverse evenementen en vergaderingen, zoals bedrijfsfeesten, recepties,

bruiloften en seminars. Hij werkt met een tiental medewerkers in vaste dienst en dat aantal wordt aangevuld als er grotere evenementen plaatsvinden in ‘t Veerhuis. Zijn droom is het verder nationaal uitbouwen van de solex business met volgend jaar een verhuur van 175 stuks en de activiteiten van ‘t Veerhuis verder ontwikkelen. Voor meer informatie: www.hetveerhuis.eu

Verkiezingsavond De avond is opgesplitst in twee verkiezingsrondes met filmpjes van de genomineerden en het beantwoorden van juryvragen. Daarnaast wordt vooral gelet op de presentatie van het bedrijf. Na de verkiezingsuitslag barst het feest los en kan er tot in de kleine uurtjes worden gedanst. Voor vanavond zijn nog kaarten verkrijgbaar via www.ondernemersgala.nl. Dit initiatief is mede tot stand gekomen door de medewerking van Ge-

meente Halderberge, OndernemersKring Halderberge, Studio iBiZZ, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Kiwanisclub Halderberge en Lionsclub Halderberge. Hoofdsponsor van deze avond is de Rabobank. De opbrengst is bestemd voor de Halderbergse heemkundekringen. Een bijdrage aan de heemkundekringen is bedoeld voor het bevorderen en vastleggen van de kennis van de cultuurhistorie in Halderberge.

Cees Caron, Dankert Geene en Marjolein den Arend Dit bedrijf levert een breed scala aan paramedische diensten, zoals fysio- en manuele therapie, oedeemtherapie, ergotherapie, logopedie en medische trainingstherapie. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een multi-site paramedische dienstverlener met een grote expertise op het gebied van intra- en extramurale eerstelijns gezondheidszorg. Zij zijn intussen toegelaten tot het Olympisch Netwerk

(NOC*NSF) en behalve uitbreiding van de huidige locatie in Hoeven, staat ook een nieuwe vestiging in Bergen op Zoom op het programma. De dagelijkse leiding is in handen van Cees Caron, Marjolein den Arend en Dankert Geene. De laatstgenoemde is als genomineerde is voorgedragen voor deze prijs. Zij hebben in totaal 25 medewerkers in dienst. ”De combinatie met een eigen fitness

centrum maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit de fysiotherapie een revalidatieprogramma op maat te volgen”, aldus Geene. “Maar het is natuurlijk ook mogelijk om vanuit eigen sportieve activiteiten gemakkelijk toegang te vinden tot fysiotherapeutische behandeling.” Voor meer informatie: www.carondenarend.nl.


Hulskamp Audiovisueel enthousiast over unieke vliegervaring bij Indoor Skydive Roosendaal

â&#x20AC;&#x153;Onze relaties voelden zich direct thuisâ&#x20AC;? Het bedrijf Hulskamp Audiovisueel reisde af naar het Zuiden van Nederland om bij wijze van relatiebijeenkomst te gaan indoor skydiven bij Indoor Skydive Roosendaal. Een unieke ervaring, aldus de deelnemende klanten.â&#x20AC;&#x2DC;Zweven in een windtunnel is een geweldige belevenis.â&#x20AC;&#x2122; Marketingmanager Steve Klein, verantwoordelijk voor marketing,communicatie en sponsoring van HulskampAudiovisueel op het hoofdkantoor in Utrecht, organiseerde een relatie event bij Indoor Skydive Roosendaal.We zochten iets unieks voor onze externe relaties en dat is gelukt. Hij vervolgt:â&#x20AC;&#x2DC;We zochten iets ludieks dat ook nog eens acceptabel is in deze economische tijd. Bovendien mag een uitje niet al te veel tijd in beslag nemen. En indoor skydiven is in dat opzicht perfect, je kunt kiezen voor verschillende arrangementen welke een dagdeel- tot dagvullend programma bieden. Ons arrangement duurde zoâ&#x20AC;&#x2122;n vier uur.â&#x20AC;? Hulskamp Audiovisueel koos een groepsarrangement bestaande uit ontvangst met koffie en koek, aanwijzingen door een ervaren instructeur, indoor skydiven en een diner in het aangesloten restaurant EetcafĂŠ â&#x20AC;&#x153;The Swoopâ&#x20AC;?. Steve Klein:â&#x20AC;&#x2DC;Je zweeft rond in een vliegkamer, een glazen cilinder waar wind doorheen wordt geblazen door twaalf gigantische windturbines. Het geeft hetzelfde gevoel als skydiven vanuit een vliegtuig. Uiteraard word je in de cilinder begeleid door een instructeur en is deze activiteit veilig. De instructeur legt

Teambuilding zoals je nog nooit hebt gedaan! Indoor skydiven is Origineel Uniek Onvergetelijk Veilig Geschikt voor iedereen

  je uit hoe je moet sturen met je armen en iemand in de controlekamer zorgt ervoor dat wind wordt afgesteld op ieder zijn postuur. De spanning vooraf is ook een belangrijk onderdeel van het hele avontuur.â&#x20AC;&#x2122; Verdeeld in vier groepen van twintig personen gingen de relaties van Hulskamp Audiovisueel de windtunnel in.Klein:â&#x20AC;&#x2DC;Het

is niet alleen leuk om zelf te vliegen, dat deden we in totaal vijf keer per persoon, maar vooral ook om in de kijkersring te zien hoe de anderen het er vanaf brengen.â&#x20AC;&#x2122; Elke deelnemer ontving van Indoor Skydive Roosendaal een dvd met daarop zijn indoor skydive avonturen. â&#x20AC;&#x153;Met Hulskamp hebben we gekozen voor Indoor Skydive Roosendaal om de

prijs/ kwaliteit verhouding. Daarnaast staat service bij hen hoog in het vaandel en voelden onze relaties zich direct thuis. Onze relaties waren erg enthousiast en het merendeel heeft bovendien aangegeven dat het ze fantastisch lijkt dit ook met hun gezin te gaan doen.Want indoor skydiven is echt voor alle leeftijden.â&#x20AC;&#x2122; Aldus Steve Klein.

RESERVEER NU!      !" # #$ % &' !( ) 

www.indoorskydive.com

workshops Studiedag: Zaken doen in BelgiĂŤ. BelgiĂŤ biedt volop kansen dicht bij huis. BelgiĂŤ biedt tal van groeikansen vlakbij voor MKBâ&#x20AC;&#x2122;s met exportplannen. Het succes wordt nog vergroot bij een goede voorbereiding en voorlichting. Als Nederlands bedrijf krijg je nl te maken met een andere mentaliteit, cultuur, regelgeving en voorschriften. Deze studiedag biedt u inzicht in de diverse groeimogelijkheden en aandachtspunten. Gerenommeerde specialisten helpen u op weg gedegen deze markt te betreden.

14.30 - Fiscale en juridische aspecten bij zaken doen in BelgiĂŤ Cees Nijman en Dirk van Wal, BDO 15.15 - Bancaire aandachtspunten bij zaken doen in BelgiĂŤ Hendri Damen, Manager International Services Rabobank 15.45 - Pauze 16.15 - Jacques Hermans, Manager Public Relations en woordvoerder Randstad Group Belgium 16.45 - Praktijkcase MKB, Rijn Platteel, medeoprichter Kabbath vastgoed 17.15 - Sluiting en gelegenheid tot netwerken â&#x20AC;˘ Deze studiedag is bedoeld voor alle ondernemers uit het MKB die meer willen weten over exportmogelijkheden naar BelgiĂŤ en eventueel vestigen in BelgiĂŤ â&#x20AC;˘ De prijs per deelnemer bedraagt e 150,â&#x20AC;˘ Abonnees/adverteerders van Brabants Dagblad/ Eindhovens Dagblad en BN DeStem en leden van NKVK betalen e 125,â&#x20AC;˘ De studiedag gaat door bij 40 aanmeldingen.

Kom naar de studiedag:

Zaken doen in BelgiĂŤ Deze studiedag wordt georganiseerd door De Ondernemer in samenwerking met NKVK (Nederlandse kamer van koophandel voor BelgiĂŤ & Luxemburg).

Datum en locatie: 30 november 2010, Tilburg, Willem II stadion, 13.30 â&#x20AC;&#x201C; 18.00

Voor aanmelding gaat u vóór 22 november naar: www.bndestem.nl/workshops of stuur een mail naar workshops@bded.nl.

Dagvoorzitter:

Over NKVK

Anita de Haas, Chef Economie Redactie Brabants Dagblad

De NKVK (Nederlandse Kamer van Koophandel voor BelgiĂŤ en Luxemburg C.V.B.A.) is het platform voor het uitwisselen van informatie en knowhow. Met haar bijna 100 jaar ervaring is zij de expert op het vlak van zakendoen met BelgiĂŤ en Luxemburg. Daarnaast biedt NKVK de basis voor unieke relaties met officiĂŤle instellingen, de distributiemarkt en collega bedrijven. Tevens biedt ze diverse gerichte opleidingen aan.

Programma 30 november: 13.30 - Ontvangst 13.45 - Introductie door Anita de Haas 14.00 - Verschillen in Zaken doen Dick Dresselhuis Algemeen Directeur NKVK Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.nkvk.be

www.randstad.nl

De Ondernemer is een uitgave van onder andere:

www.exact.com

www.rabobank.nl

www.bdo.nl

www.brabantsdagblad.nl

www.ed.nl

www.bndestem.nl


prijs >>

27

Genomineerden voor creativiteitsprijs B

eins Travel Group, Koeckers en Krinkels zijn de enige bedrijven die nog een kans maken op de Creativiteitsprijs van de Kamer van Koophandel in West- Brabant. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel op maandag 13 december in het Chassé Theater in Breda.

door Ron Gregoor BREDA - Het is alweer de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt. AtexLicht uit Raamsdonksveer en Martens Beton uit Oosterhout gingen de winnaar van dit jaar voor. De prijs voor de meest Creatieve Onderneming in West- Brabant is geen geldprijs- want een goed lopend bedrijf heeft dat niet echt nodig- maar een kunstwerk. De winnaar profiteert vooral van de ‘eeuwige roem’. De prijs wordt uitgereikt tijdens de spectaculaire Eindejaarsbijeenkomst waar alle ondernemers van West- Brabant bij aanwezig kunnen zijn. De commissie Wijngaards heeft al een gigantische klus achter de rug. Meer dan vijftig bedrijven kwamen anavankelijk in aanmerking voor de prijs. Eind september was de eerste schifting, waarbij de helft van de kandidaten af viel. Na de tweede schifting bleven er vijf bedrijven over, waaruit uiteindelijk na een bezoek de drie genomineerden overbleven.

We stellen ze even voor:

Beins Travel Group Reisbureau Beins uit Oosterhout startte in 1971 als pionier in de Nederlandse reiswereld en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke reisbureaus van het land. Het reisbureau was in eerste instantie voornamelijk gericht op vakantiereizen, maar is onder leiding van Lex Beins en Ton Berends verder gegroeid, geautomatiseerd, geprofessionaliseerd en uitgebreid. Reisbureau Beins is meerdere malen onderscheiden voor de werkwijze. Ook voldoet Reisbureau Beins aan de kwaliteitseisen die de branchevereniging ANVR sinds 2000 hanteert en is aangesloten bij de SGR. In 2001 startte Beins met CheapTickets.nl, een onafhankelijke aanbieder en prijsvergelijker van vliegtickets. Als enige in Nederland biedt CheapTickets.nl de mogelijkheid om tarieven van zowel reguliere lijndienstmaatschappijen, low cost carriers en vakantievervoerders in één overzicht met elkaar te vergelijken. Hierdoor is het mogelijk om in een

oogopslag te zien welke luchtvaart- Vrijenhoek het Management Team maatschappij de laagste prijs biedt en werken er tachtig andere vakbenaar de gewenste bestemming, op de kwame, enthousiaste medewerkers gewenste datum. Naast vliegtickets voor de Beins Travel Group. Reisbureau Beins - inmiddels Beins kun je via CheapTravel - en CheapTickets.nl Tickets.nl ook hotels, auzijn onderdeel geworden van to’s, verzekeringen en de Beins Travel Group in complete vakanties boeken. CheapTickets.nl is Oosterhout, net als CheapTickets.de en CheapTickets aangesloten bij het AlgeBusiness: stuk voor stuk meen Nederlands Verbond toonaangevende spevan Reisondernemincialisten. Gespeciagen (ANVR), de liseerde reizen, Stichting Garantiegroepsreizen, hufonds Reisgelwelijksreizen, den (SGR), de International maar ook voor ‘geAir Transwone’ vakanties, vliegtickets en autoport Assohuur kunt u bij ons ciation terecht. Bij alle afde(IATA) en lingen staan kwalide Nederteit, service, belandse Thuiswinkel Organitrouwbaarheid en satie. persoonlijk conSinds 2008 vertact hoog in het Raymond Vrijenhoek. vaandel. sterkt Raymond

Koeckers

DE DIENSTVERLENER EN ALGEMENE VOORWAARDEN. mr. A. Oomen (Albert) Advocaat en partner Haans Advocaten Roosendaal Vrijwel iedere ondernemer maakt gebruik van algemene voorwaarden. De praktijk leert dat ze niet altijd juist worden gehanteerd, met mogelijk verstrekkende juridische gevolgen. Er zijn ontzettend veel nuanceringen mogelijk. Het is dus verstandig om u voor uw concrete situatie te laten voorlichten. Voor het correct hanteren van algemene voorwaarden moet u ze uitdrukkelijk van toepassing verklaren en dient u deze ter beschikking te stellen. In “normale” gevallen van contractsluiting geschiedt dit door het feitelijk overhandigen en bij “elektronische” contractsluiting door het aanbieden in een voor langdurige opslag geschikt formaat (PDF). Voor dienstverleners in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn, zoals klus- en installatiebedrijven, consultants en bedrijfsadviseurs, is het ter beschikking stellen door enkele wetswijzigingen eenvoudiger geworden. Let wel: niet iedere dienstverlener valt onder de richtlijn. Notarissen, deurwaarders en financieel adviseurs zijn hiervan enkele voorbeelden. Dienstverleners die wel vallen onder de richtlijn kunnen de algemene voorwaarden voortaan in hoofdlijnen ter beschikking stellen door ze: - feitelijk te verstrekken; - gemakkelijk toegankelijk te hebben op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten; - gemakkelijk elektronisch toegankelijk te hebben op een door de dienstverlener meegedeeld internetadres. Bent u een dienstverlener in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn? U zou voortaan in uw offertes kunnen volstaan met het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, gevolgd door een verwijzing naar uw website. Het is dan niet langer nodig om ze op papier ter hand te stellen.

ROOSENDAAL EN BERGEN OP ZOOM WWW.HAANSADVOCATEN.NL

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een ondernemingsrechtspecialist.

Als er van tijd tot tijd Efteling-technici langskomen voor reparaties of installaties, zegt dat natuurlijk wel wat over de ambiance van een horecaonderneming. In sprookjesrestaurant Het Pannekoeckershuys in Den Hout zou het dan ook zomaar kunnen dat het lekkere eten niet de meeste aandacht krijgt van kinderen. Al het moois wat er te zien en doen is, is een vrucht van Martin van der Zee’s fantasierijke brein.. De basis van zijn pannenkoekenhuis is het zelfbedachte sprookje Koeckers waarin wonderlijke wezentjes figureren. Het sprookje is overal in het etablissement doorgevoerd. De soms met bladeren begroeide plafonds en muren zijn rijkelijk gedecoreerd met heksen, schepen, schatkisten en al wat meer. In de Koningskamer, het Koeckersbos, de Heksenschuur en het Botenhuys liggen menukaarten in

Martin van der Zee de vorm van bont geïllustreerde koekenpannen. Natuurlijk staan hier speciale pannenkoeken voor ridders en prinsessen op, maar ook koninklijke pannenkoeken met ingrediënten uit de hele wereld. Kinderen krijgen zilveren of gouden dukaten bij een pan-

nenkoek, waarmee ze voor cadeautjes uit Puk’s schatkamer kunnen sparen. Grote cadeaus betekent dus vaker langskomen. Voor of na het smikkelen kunnen ze via een glijbaan een bezoekje brengen aan Puk’s Geheyme Speelgrot, gesitueerd onder het restaurant. Hier bevinden zich een klimgrot, filmspelonk, ballenbak en spannende kruiptunnels. Van tijd tot tijd zingt een rokende draak een liedje. Als het mooi weer is kunnen de kleine gasten ook terecht in de Koeckerstuyn met onder andere schommels, trampolines, een luchtkussen en glijbaan. Tot slot biedt het Pannekoeckershuys talloze arrangementen. Buiten in de omgeving met de (duo-)step, fiets of Koeckerstrein of gewoon binnen in de vorm van themafeesten. Er is niet voor niets ook een enorm magazijn met kinderkostuums.

Krinkels Krinkels is een vooraanstaande speler op het gebied van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte in Nederland. Krinkels heeft 4 hoofdactiviteiten namelijk Groen, Infra, Water en Sport. De werkzaamheden richten zich onder andere op de verfraaiing van ons landschap, de infrastructuur, de sportvelden en mobiliteit. Krinkels bestaat ruim 50 jaar en realiseert met ruim 180 medewerkers een jaaromzet van 48 miljoen euro. Het hoofdkantoor bevindt zich in Wouw. Daarnaast heeft Krinkels negen neven-

Jan Krinkels vestigingen in Alkmaar, Arnhem, Heerlen, Hengelo, Nagele, Venlo, Wouw, Zoeterwoude en Zuidwolde, waarvoor de verantwoordelijkheid be-

rust bij een vestigingsleider. Deze landelijke spreiding maakt het mogelijk efficiënt te werken voor zowel lokale als nationale opdrachtgevers. De cultuur is te omschrijven als jong, dynamisch, commercieel en resultaatgericht. Opdrachtgevers zijn o.a. overheids- en semi-overheidsinstellingen en gemeenten verspreid over alle delen van Nederland. Krinkels werkt o.a. in opdracht van: Rijkswaterstaat, Provinciale waterstaat, Provinciale waterschappen, Ministerie van Defensie, Gemeenten en instellingen en bedrijven.


<< startersdag

28

Sprankeling winnaar startersprijs R

estaurant - Feesterij Sprankeling uit Etten-Leur is winnaar van de KvK-Startersprijs in West-Brabant. De prijs werd toegekend aan de jonge ondernemer met het beste ondernemingsplan. De uitreiking van de Startersprijs plaats tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel in Etten-Leur, die bezocht werd door 700 ondernemers in spé. Uit handen van oud- winnares Greetje Welten van ‘t Zonnewiel uit Breda kregen Ninet Heidema en John van Halterenvan Sprankeing een cheque van 1.000 euro van de Kamer van Koophandel.

ETTEN-LEUR - Sprankeling werd vooral geroemd om de volledigheid van het ondernemersplan. Ook de haalbaarheid van het plan en de gedrevenheid van de ondernemers kwamen als sterke punten naar voren, volgens de jury. ‘De horeca is vaak een lastige branche om financiering van de bank te krijgen. Deze ondernemers bewijzen dat je met een goed verhaal toch hele ambitieuze plannen kunt realiseren, aldus jurylid Peter Dubbeldam. ‘Sprankeling is hiermee een inspiratie voor veel andere starters’. De afgelopen weken hebben tientallen jonge ondernemers hun plannen ingestuurd om mee te dingen naar deze titel. Iedere ondernemer uit West-Brabant die een eigen bedrijf gestart is tussen 1 juli 2009 en 1 oktober 2010 en een ondernemingsplan heeft, kon zich inschrijven voor deze West-Brabantse Startersprijs. De prijs is bedoeld om West-Brabantse ondernemers aan te moedigen hun plannen goed op papier te zetten en

Ninet Heidema krijgt de startersprijs van haar voorgangster Greetje Welten zo de slagingskans van hun bedrijf te vergroten. Naast de uiteindelijke winnaar stonden ook Shortlease4U uit Etten-Leur (en Queen of the Ring uit Breda (een webwinkel in vechtsportartikelen) in de finale van deze Startersprijs. Meer dan 70 procent van de onderne-

mers, die al of niet gedwongen gestopt zijn, heeft geen ondernemingsplan, stelt de Kamer van Koophandel. Het ontbreken van een gedegen ondernemingsplan is een belangrijke oorzaak voor een voortijdige bedrijfsbeëindiging. De prijs is bedoeld om ondernemers aan te moedigen hun

Foto: Kees Bennema plannen goed op papier te zetten en zo de slagingskans van hun bedrijf te vergroten. Een deskundige jury keek onder andere naar de volledigheid van het ondernemingsplan, zoals het financiële en het commerciële plaatje en de haalbaarheid van het ondernemingsplan. Daarnaast is ook gekeken

naar de gedrevenheid en ervaring van de ondernemers. De jury bestond uit Silvia Kleyne van ABNAMRO, Thijs Kleijwegt van Van Oers Corporate Finance, Rudy van Belkom, directeur van Imagobureau Tink! en Peter Dubbeldam, adviseur bij de Kamer van Koophandel.

Bevolkingskrimp inspireert ondernemers T

genomen op het vlak van een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen (de biobased economy.

opman Gerard van Harten van Dow Benelux in Terneuzen maakt zich geen grote zorgen over de verwachte daling van het aantal inwoners in Zeeuws- Vlaanderen. „ Je moet je als ondernemer niet laten afschrikken door krimp, maar laten inspireren, ” zei hij op het congres van de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) in Goes. Het verhaal van van Harten droeg de titel ‘ Help, we ontvolken’.

GOES - Maar de inleider wekte niet de indruk dat de krimp van de bevolking in zijn regio hem voor schier onoverkomelijke problemen plaatst. „Krimp geeft kansen, maar als je iets wilt bereiken, moet je het wel samen met anderen doen.” Als voorbeeld van die anderen noemde hij het onderwijs. Er is volgens hem een intense samenwerking met de Zeeuwse ROC’s; van groot belang voor bedrijven waar een belangrijk deel van de medewerkers uit het middelbaar beroepsonderwijs komt.

Positief geluid De afgelopen jaren was het BZWcongres de plek waar ernstig werd gesomberd over de gevolgen van de economische crisis. Die zwaarmoedigheid hebben de ondernemers van zich afgeschud. ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ was het motto deze keer. Volgens BZWvoorzitter Peter Swinkels is er alle aanleiding voor optimisme: „De economie draait al heel behoorlijk in Zeeland en Brabant. Alleen de logistiek en de bouw met aanverwante sectoren blijven nog achter.”

Een volle zaal in Goes bij het jaarcongres van de BZW. Foto: Mark Neelemans Onderwijs en bedrijfsleven hebben samen gezorgd voor een betere instroom van jonge procesoperators. In 2006 werden tien jongeren voor dit

vak opgeleid, drie jaar later waren er dat veertig. Hij schetste de kansen in de ZeeuwsVlaamse Kanaalzone: een glastuin-

bouwgebied dat gebruik maakt van reststromen van industriële bedrijven in de omgeving, het biovaluepark Terneuzen en de initiatieven die zijn

Swinkels wees erop dat de vastzittende woningmarkt ook gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Wie zijn huis niet kan verkopen, verkast niet zo snel naar een nieuwe baan. Daarom pleitte hij voor afschaffing van de overdrachtsbelasting bij de verkoop van woningen.


Contacta >>

29

Contacta.nl 2010 breekt alle records

Jort Kelder op de beurs.

Voor elk wat wils op Contacta.nl

Foto’s: M arijke Folkertsma

R

uim 15.500 ondernemers, beleidsbepalers en andere staffunctionarissen uit Nederland en België bezochten dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland die van 2 t/m 4 november 2010 plaatsvond in de Zeelandhallen in Goes. Nooit eerder trok Contacta.nl zoveel bezoekers. Het groot aantal bezoekers is mede te danken aan de komst van een aantal bekende Nederlanders en Belgen. door Loes van der Hoeven GOES -Contacta.nl werd voor de eerste keer georganiseerd door LMG reclame & multimedia uit Goes. Dat er

een frisse wind door de beurs is gegaan, blijkt uit de reacties van de ruim 200 standhouders en de vele bezoekers. Die laten zich in drie woorden omschrijven: verfrissend, onge-

Stationsstraat 41 - 5000 AT Tilburg - 013-5838200 www.mannaertsappels.nl

dwongen en professioneel. Contacta.nl werd geopend door onze voormalige premier Jan Peter Balkenende, samen met de demissionair premier Yves Leterme van België . Twee vrienden, die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. De Belgische premier kwam overigens niet voor niets naar Goes. Nog nooit trok Contacta zoveel belangstelling uit Vlaanderen als tijdens deze editie. Vlaanderen was dit jaar voor het eerst vertegenwoordigd met een eigen plein. Als beursthema was gekozen voor Duurzaam Ondernemen in Techniek. Op het Thema Podium verzorgden ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties gedurende de beurs lezingen en workshops over hieraan gerelateerde onderwerpen. Op de ochtend van de tweede beurs-

Balkenende en Yves Leterme

dag konden ondernemers tijdens de banenmarkt kennismaken met toekomstig toptalent. Die middag wist oud-wereldkampioen allround schaatser Hein Vergeer het publiek te boeien met zijn overtuiging dat de wil om te winnen een onmisbare voorwaarde is voor duurzaam succes. ‘s Avonds leerde ex-profboxer Arnold Vanderlyde zijn ‘team’ op interactieve wijze te vechten voor succes. “Door de lat steeds hoger te leggen, blijf je gemotiveerd. Maar doe dat wel als VIP: met Vertrouwen, Integriteit en Pasie ATTITUDE®!” De laatste BN-er van Contacta.nl 2010 was Jort Kelder, bekend geworden als hoofdredacteur van zakenblad Quote. Hij lichtte de tot de laatste stoel gevulde zaal op uitdagende wijze toe, hoe je in de Quote 500 kunt komen én blijven. Ook gunde hij zijn

publiek een kijkje achter de schermen van ‘Bij ons in de PC’. Nieuw dit jaar waren ook het West-Brabantplein en het CONTACTA Exclusief Plaza, waar een tweepersoons vliegtuigje de show stal. De jury van de MVO competitie bekroonde de Ionator sproeifles van WALO Hygiëne & Reinigingssystemen uit Melissant met de prestigieuze Contacta.nl MVO-prijs. Jort Kelder overhandigde de bokaal aan de eigenaren Dini en Cees Lodder. Op hun beurt overhandigden zij een milieu- en kostenbesparende Ionator aan Mytylschool de Sprienke uit Goes en aan Arbeidstrainingscentrum Scheldestromen uit Kapelle. De Ionator maakt gewoon kraanwater tot een krachtig reinigingsmiddel. www.contacta.nl


berichten >>

Keyser beste hotel

31

I

n deze kolom geven wij u een overzicht van nieuws dat op deondernemerzwn.nl gevonden kan worden. Het gaat om actueel nieuws, dat niet in de maandelijkse uitgave van de Ondernemer staat. Amgen Europe haalt AEO-certificaat Amgen Europe, dochteronderneming van de mondiaal opererende biotechnoloog Amgen Inc., heeft onlangs de status Authorised Economic Operator (AEO) behaald onder begeleiding van het logistieke adviesbureau CPvision. Door het behalen van het AEO-certificaat laat Amgen Europe zien dat het veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft. Daarnaast biedt het certificaat waardevolle wettelijke faciliteiten. De internationale aandacht voor veiligheid neemt toe waardoor er door overheden steeds strengere eisen worden gesteld aan veiligheid tijdens de import en export van goederen.

Marvin is Best Green Concept 2010

Joop Sweere.

Foto: Rene Schotanus

H

president van de Louvre-GT Group, waarvan de Golden Tulip Hospitality Group deel uitmaakt.

mogelijkheden Opvallend is de perfecte score die de conferentiezalen kregen. De zalen en de geboden faciliteiten werden beloond met een score van 100 procent. “Golden Tulip Keyser Breda is altijd een geliefde plek voor bedrijven om te vergaderen, het is mooi om te zien dat onze inspanningen op dit vlak in het rapport met zo een mooie score worden beloond,” aldus Dennis van Ommen, commercieel manager.

Europees niveau ”In 2003 won ons hotel de titel ‘Tulip Inn of the Year 2003 Benelux’. Toen nog onder de leiding van mijn vrouw, Els Sweere, Dennis van Ommen en mijzelf. Daarna hebben we fors uitgebreid met een aantal suites en conferentiezalen. Daarbij is de dagelijkse leiding van het bedrijf sinds 2009 over gegaan in de handen van Dennis van Ommen en mijn zoons Joep en Bob. Ik ben dus niet alleen trots als ondernemer, maar bovenal ook als vader” aldus een dolblije Joop Sweere. Het juryrapport looft de conferentie

Tussen Rotterdam en Antwerpen Hotel Golden Tulip Keyser Breda is een 4-sterren hotel en is centraal gelegen in Zuid-Nederland op 50 km. van Rotterdam en 45 km. van Antwerpen. Golden Tulip Keyser Breda heeft 87 kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Daarnaast zijn alle kamers rookvrij en beschikken we over een kamer die geschikt is voor minder validen en een luxueuse bruidssuite. Hets hotel beschikt daarnaast over 10 multifunctionele zalen, die allen voorzien zijn van daglicht en zich op de begane grond bevinden. Aan alle wensen kan voldaan worden.

et familiehotel Golden Tulip Keyser Breda is uitgeroepen tot ‘ Hotel of the year 2010’. Dat is een bijzonder prestigieuze internationale titel. Golden Tulip Keyser Breda is namelijk het beste hotel in de regio Noord- Europa. Een hotel uit duizenden, zoals oprichter en directeur Joop Sweere het noemt. Het hotel ligt midden in het bruisende stadshart van Breda op loopafstand van het Holland Casino, Chassé Theater, Grote Kerk, Bredaas Museum en de Grote Markt met zijn leuke terrasjes en cafe’s.

door Ron Gregoor BREDA - Meer dan 150 hoteliers verzamelden zich in een prachtige paleis te Casablanca voor een groots galadiner en de uitreiking van de titel ‘Hotel of the Year 2010’ voor de diverse regio’s. Uit meer dan duizend hotels, verspreid over veertig landen is het familiehotel Golden Tulip Keyser Breda verkozen tot ‘Hotel of the Year 2010’ in de regio Noord Europa. Golden Tulip Boekarest kreeg deze titel voor de regio Zuid-Europa. De oprichter Joop Sweere reisde af met zijn zoon Joep en Commercieel Manager Dennis van Ommen, naar het land van Duizend-en-een nacht om de prijs in ontvangst te nemen uit handen van Piere Frederic Roulot,

Innovatief verantwoord H

et mag niet zo zijn dat door winstbejag hoogwaardige producten buiten het bereik van de industriële divisie vallen waardoor bedrijven noodgedwongen terug moeten grijpen naar milieu belastende chemische producten die een zware wissel trekken op ons milieu en diegene die hiermee moeten werken.

OOSTERHOUT - Dat zegt Rinus Kuijpers, een van de twee directeuren van het Oosterhoutse bedrijf Max2clean. Hoogwaardige producten, en zeker die producten die innovatief en maatschappelijk verantwoord zijn, moeten betaalbaar blijven.Max2clean is een innovatief bedrijf, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie

van ecologisch en biologische afbreekbare reinigingsmiddelen. Ook heeft Max2clean een breed pakket aan aanverwante artikelen, zoals Reinigingsmachines-Handdoekautomaten -Papierrollen- Luchtverfrissers.

Ecologisch Het bedrijf volledig achter de doelstelling uitsluitend producten te produce-

ren die ecologisch en economisch verantwoord zijn. Het probeert daarom de prijzen zo laag mogelijk te houden. “Door eigen productie kunnen we al deze middelen concurrerend wegzetten. Wij gebruiken onder andere. kokosolie, citrusolie (delimoneen), esters, palmolie, ijnolie, melkzuur. Aromaat en Benzeenvrije oplosmiddelen. Veilige smeermiddelen. Max2clean is een bedrijf dat expertise op het gebied van schoonmaak in huis heeft, is ontstaan uit een samenwerking van Jan Snijders en Rinus Kuijpers.

Het Bredase bedrijf Marvin heeft afgelopen woensdag 3 november de Accenture Innovation Award 2010 ontvangen in de categorie “best green concept”. Het is alweer de tweede innovatie prijs gedurende het introductie jaar van Marvin, waarmee het innovatieve karakter van Marvin opnieuw is bevestigd door een vakjury. De producten in de categorie ‘best green concept’ stimuleren duurzaamheid en helpen bewustzijn van ons gedrag op het gebied van energieconsumptie te vergroten en stellen ons in staat dit gedrag te veranderen.

Eigen vermogen wordt belangrijk Ondernemingen zijn in de nabije toekomst steeds meer afhankelijk van eigen vermogen voor hun financiering. Vreemd vermogen is door de bankencrisis, de economische crisis en aangescherpte regelgeving in toenemende mate minder toegankelijk voor ondernemers. Het onlangs gelanceerde CapitalPlus voorziet dan ook een grote toename van het belang van eigen vermogen en helpt organisaties bij het creëren ervan. “Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om eigen vermogen aan te trekken of om het beschikbaar te maken uit bestaande investeringen”, aldus Leo Vuijst RA medeoprichter van CapitalPlus.

Kurt nieuwe CEO Nckermann.com Benelux Het directiebestuur van neckermann.com Benelux stelt op maandag 15 november internetpionier Kurt Staelens aan als nieuwe CEO bij neckermann.com Benelux. Huidig bestuurder Peter van

Laere blijft verder actief voor het e-commercebedrijf in zijn functie als Chief Operating Officer. Kurt Staelens verdiende eerder zijn sporen in de e-commercewereld als voormalig oprichter van proxis.com, de eerste Belgische internet boekenwinkel. Na de verkoop van dit winstgevende bedrijf ging hij aan de slag bij Telenet waar hij achtereenvolgens verantwoordelijk was voor verkoop en product marketing. Daar toonde Staelens zich, naast een internetpionier en marketeer, ook als een volleerd manager. Enkele jaren later maakte Staelens de overstap naar The Brussels Airport Company als Commercial Director, waar hij het bedrijf mee hielp evolueren van een staatsbedrijf naar een klantgericht bedrijf en aan de basis stond van verschillende nieuwe producten. Videosollicitaties Iedere sollicitant met een webcam of digitale camera kan zelf een videopresentatie op de site van Vuzz! The Job Professionals zetten. Daarnaast kan de sollicitant ook actief werkgevers benaderen met zijn film en cv. Een video vervangt niet het sollicitatiegesprek, maar biedt wel een goede eerste indruk en voorselectie van de beste kandidaten. Voor werkgevers werkt deze vorm van werving en selectie directer, sneller en zeker 50% voordeliger dan bij traditionele werving en selectie. Mminister Donner van Sociale Zaken gaf in februari 2010 al aan dat het binnenkort niet meer nodig is dat talloze sollicitatiebrieven onbeantwoord blijven. Zorgvuldig investeren De economische structuur van Brabant versterken door zorgvuldig investeren. Brabant als Europese topregio voor kennis en innovatie. Uitvoering buiten de deur, samenwerking met partners, participeren in plaats van subsidiëren. Dat staat in de kaders en criteria voor de investeringsstrategie van Brabant die Provinciale Staten van Brabant ontvangen hebben, samen met voorstellen voor investeringen op het gebied van energie en economie, cultuur, sport, mobiliteit, erfgoed en landschap. Nadat de Staten zich hebben uitgesproken, worden de projecten samen met de partners in het veld uitgewerkt. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar nieuwe uitvoeringsconstructies. Gedeputeerde Staten willen die gelden ten bate van Brabant en de Brabanders inzetten. De Agenda van Brabant benoemt de kerntaken van de provincie, Ruimte en Economie.

Meer informatie over deondernemerzwn.nl tel. (076) - 531 22 77, email: info@deondernemerzwn.nl


U bent op zoek naar kwaliteit, karakter en stijl, maar dan wel voor een scherpe prijs. Dan wordt het de Saab 9-3 Solid Sport Sedan of Sport Estate. Het Zweedse alternatief voor onderscheidend rijden. Ontdek dat de exclusiviteit van Saab nu bereikbaarder dan ooit is, met een net zo scherp leasetarief. Denk er eens goed over na.Want de aantrekkingskracht ligt vooral in zijn typisch Hollandse prijs. Kom langs voor een proefrit of kijk op www.saab.nl voor meer informatie. Saab 9-3 Solid, al vanaf

â&#x201A;Ź 29.995,-

CO2 uitstoot 164-169 gr/km, verbruik 7.1-7.3 L/100 km. Lease vanaf â&#x201A;Ź 289,- per maand. Het leasetarief is gebaseerd op een financial lease met een looptijd van 60 maanden, een aanbetaling van 25% en een slotsom van 25%. Saab Financial Lease is een product van Saab Financial Services.Tarieven onder alle voorbehoud. SE&O.

Automobielbedrijf Zuid-Oost

www.dandenkjeaanbrabant.nl

Ringbaan-Zuid 301, 5025 SZ Tilburg, telefoon 013 - 4647676 www.saab-tilburg.nl

Hier uw logo?

Wij zijn trotse partner van Merk Brabant


onderweg >>

33

Audi A1 1,4 TFSi: Duitse suprematie D

e markt voor kleine auto’s in het premiumsegment is relatief nieuw maar gezien het aantal nieuwelingen in dat segment, verwachten autofabrikanten er veel van. Ooit was het de nieuwe Mini die de automarkt als eerste betrad, maar sinds kort zijn er twee kapers op de kust, de Citroen DS 3 en de nagelnieuwe Audi A1. door Ad van Bladel Audi is een ware meester in het vinden van gaten in de markt om die vervolgens met een model te dichten. Klein is trend en dus moest er een compactere Audi komen dan de inmiddels op zijn laatste benen lopende A3. Vanuit die filosofie ontstond de A1 en om maar met de deur in huis te vallen: die is niet mis. Het is de ontwerpers van Audi gelukt

om de vormgeving zodanig te boetseren dat het een echte Audi is. Hoewel gedrongen staat er echt een wagen voor je neus. Breedgeschouderd en

onverzettelijk. Ook het interieur straalt de spreekwoordelijke kwaliteit uit waar het merk zo beroemd om is. De stoelen zijn stevig, de materiaal-

keuze is door de hele auto onnavolgbaar. Zo hoort het bij een premiumkleintje. Voortreffelijk. Onder de motorkap valt een keuze te maken tussen verschillende motoren. Wie voor benzine als brandstof kiest heeft de keuze tussen 1.2 en 1.4 liter motoren, dieselaars zitten vast aan een blok met een cilinderinhoud van 1.6 liter. Audi heeft er voor gekozen om alle beschikbare motoren uit te rusten met turbotechniek en zo kan het zo maar gebeuren dat het benzineblok van 1.4 liter er 122 paarden uit weet te persen. In combinatie met de S-Tronic versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven (!) versnellingen, rijdt de A1 buitengewoon soepel en is snel genoeg. Hij is wat comfortabeler dan zijn grootste concurrent, de Mini die weliswaar voorbeeldig stuurt maar toch ook wel een tikje schokkeriger veert. De A1 is in zijn geheel wat

comfortabeler. Wie graag blikken op zich gevestigd weet, doet er goed aan voor een versie te kiezen met in kleur contrasterende bogen tussen de A- en C-stijl. Het geeft de compacte nieuweling meteen een heel stuk bravoure meer mee. Het spreekt voor zich dat Audi van dit kleintje een hoop verwacht. Wie met de auto rijdt komt tot de conclusie dat die verwachtingen waarschijnlijk bewaarheid zullen worden. De A1 ziet er kek uit, rijdt als een trein en is op een geweldige manier in elkaar geschroefd. Allemaal voordelen in deze categorie van compacte premiumauto’s. Zoals gebruikelijk bij Audi is de lijst met mogelijke accessoires meters lang, maar het hoort nu eenmaal blijkbaar bij een dergelijke auto dat je hem tot op de stiksels van de bekleding kunt personaliseren. De nieuwe A1 is verkrijgbaar vanaf 17.500 euro, inclusief belastingen.

BMW 530d: Winnaar in de dop D

e geboorte van een nieuwe BMW uit het zakelijke segment is eigenlijk altijd wel iets bijzonders. De 5-serie is op dat vlak een van BMW’s belangrijkste auto’s. Hij beweegt zich in het hoge zakelijke segment en ontmoet daar erkende kanjers als de Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6 en Lexus GS-serie. De Ondernemer reed met een nagelnieuwe BMW 530d met een 3 liter dieselmotor. door Ad van Bladel Suikerzoet wil in dit segment overigens niet zeggen dat het een katje is om met blote handen aan te pakken want alle BMW’s uit deze klasse zijn razendsnel. Dat geldt ook voor deze versie, overigens niet de snelste, die eer komt toe aan de 535d, met dubbele turbo techniek. De BMW 530d heeft er een aan boord en dat is riant voldoende. Maar eerst het uiterlijk. Deze nieuwe BMW heeft het wat

exorbitante uiterlijk van de vorige serie achter zich gelaten. Chris Bangle, verantwoordelijk voor de lijnvoering van het vorige model vertrok bij BMW en hij werd opgevolgd door onze landgenoot Adriaan van Hooydonk die de modellen van meet af een aan wat zachtere en slankere lijn meegaf. Een lijn die, zo lijkt het nu, meer bij het prestatiemerk BMW past. De nieuwe 5 ziet er dus wat slanker uit dan zijn gedrongen voorganger en dat doet hem zeker goed. Het interieur is meer in de stijl zoals we dat decennialang van het merk gewend waren, het instrumentarium meer naar de bestuurder gericht. Onder een middenboog van het dashboard bevindt zich een enorm scherm dat goed zicht biedt op de gevraagde functies van de auto. Uiteraard is de nieuwe 5 opgebouwd uit zeer hoogwaardige materialen en waar je maar kijkt ervaar je degelijkheid en precisie. Ook passagiers achterin worden niet vergeten, niet alleen de grotere

7-serie wordt veel met chauffeur bereden; deze 5-serie heeft ook zeker klanten die zich laten rijden. Achterin heb je voldoende plaats voor je benen en ook om je heen ervaar je voldoende

ruimte om prettig te kunnen werken. De 530d is voorzien van de sterkste van twee zescilinder dieselmotoren. De 525d heeft dik 200 paarden onder de kap, deze 530d schopt het tot 245

stuks. Een stoeterij waar een Arabische prins een moord voor zou doen. Zoals gebruikelijk is ook dit blok van de beroemde BMW topkwaliteit. Stationair draaiend merk je nauwelijks meer dat je met een dieselauto op pad bent, alleen bij felle acceleratie hoor je een lichte nagel uit het vooronder komen. Vervelend of hinderlijk wordt die echter nooit. Daarbij komt dat de auto bloedsnel is. Acceleratiecijfers van stilstand naar 100 km/h liegen er niet om en kunnen in minder dan 6,5 seconde worden uitgevoerd. Een fantastische motor. BMW heeft er met dit model naar gestreefd om de 5-serie een wat comfortabeler karakter mee te geven dan de vorige serie, die voornamelijk een sportief rijgedrag liet zien. Het comfort van de nieuwe serie staat op een beduidend hoger plan en dat maakt de nieuwe 5 tot een winnaar in de dop. Prijzen voor de nieuwe BMW 5-serie beginnen bij 51.490 euro, inclusief belastingen.

Skoda Octavia 1.2 TSi: Grote auto, klein hartje… S

koda is een merk dat de laatste jaren op indrukwekkende wijze aan het weg heeft getimmerd. Waarschijnlijk zijn er geen andere automerken te vinden die op zo’n magistrale wijze een kwaliteitsomslag hebben doorgemaakt.

van het moederbedrijf. Steeds kleinere motoren vinden hun weg in auto’s, weliswaar opgeleukt met een turbo, maar toch. De Octavia is een aardige middenklasser en om die uit te rusten met een motor met een bescheiden cilinderinhoud van 1200 kubieke centimeter, dat getuigt van lef.

door Ad van Bladel

Goed resultaat Dachten we. Tot we ermee gingen rijden want dan blijkt dat die ukkepuk voor zeer behoorlijke cijfers zorgt. Kijk, je moet natuurlijk geen scheurneus zijn om met een tevreden blik op je tronie een 1.2 liter Octavia te nemen, dat kan een kind van vier begrijpen. Maar wie niet zo’n behoefte heeft aan het dagelijks oproken van banden en koppeling, zal er heel tevreden mee zijn. In feite hebben zo-

Natuurlijk, dat ligt voor een groot deel aan de eisen van moeder Volkswagen, maar toch, je moet het toch maar doen. En Skoda deed het, en hoe. Neem nou de Octavia. Indertijd de eerste echt grote Skoda in decennia. Tegenwoordig neemt hij in het gamma de middenpositie in. Niet meer helemaal likfris maar toch nog voldoende adequaat om concurrentie

het hoofd te bieden, ook al omdat Skoda het budgetmerk is van de

VW-holding. Ook de Tsjechen ontkomen niet aan de downsize manie

wel VW als Skoda een geweldige prestatie te leveren door zo’n compacte motor te leveren waarbij toch nog behoorlijk kan worden gepresteerd. De motor is soepel en behoorlijk stil en kent eigenlijk geen turbogat, dus kracht is vanaf stilstand volledig te benutten. De Octavia is zelfs zo stil dat je bij stationair draaien, geen trillinkje voelt en geen geluidje hoort. Echt klasse. Een van de grote voordelen van deze Octavia is dat hij op rustige wijze omspringt met het kostelijke benzinevocht en dus weinig uitstoot heeft. Uiterlijk is hij misschien niet van de laatste generatie maar de Octavia laat zien dat je met een dergelijk model nog heel goed voor de dag kunt komen.


Duidelijk. De beste objecten vindt u bij DTZ Zadelhoff. Te huur Breda

Representatief kantoorgebouw met bedrijfsruimte

DTZ Zadelhoff komt u overal tegen. Op de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse kantoorlocaties, maar ook in winkelstraten, op industrieterreinen, in boardrooms en natuurlijk in de Ondernemer. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt is de keuze helder.

Te huur Breda

Te huur Breda

Moderne kantoorruimte met dakterras

Kantoorruimte op zichtlocatie

Aardenhoek 4, Breda

Minervum 7092D, Breda

Tinstraat 3-5, Breda

Dit object bestaat uit kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping, en bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte op het achterterrein. Het geheel ligt op een ruim perceel en in een groene omgeving.

In dit modern en zeer representatief kantoorgebouw, gelegen op bedrijventerrein ‘Hoogeind’, is momenteel kantoorruimte beschikbaar op de eerste verdieping.

Dit kantoorgebouw ligt op een zichtlocatie langs de snelweg A16 (Rotterdam/Breda/Antwerpen). In dit gebouw hebben wij verschillende kantoorruimten beschikbaar. • begane grond ca. 480 m2, 1e verdieping ca. 350 m2 en 2e verdieping ca. 545 m2 • ruimte begane grond voorzien van roldeur ten behoeve van storage • zeer goed bereikbaar met eigen- en openbaar vervoer. Station Breda/Prinsenbeek op loopafstand! Collegiaal met Van de Water Bedrijfsmakelaars B.V.

• totaal ca. 865 m2 kantoorruimte en ca. 295 m2 bedrijfsruimte met ca. 50 m2 inpandige kantoorruimte • volledig opleveringsniveau • omgeving van ‘wonen en werken’ • ruime parkeervoorzieningen!

Te huur Breda

• ca. 165 m2 • zeer compleet opleveringsniveau en een hoog afwerkingsniveau • beschikt over een dakterras • uitstekend bereikbaar via de A27 • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Te huur Oosterhout

Kantoorruimte op verdieping

Bedrijfsobject met diverse kraanbanen

Te huur | te koop Roosendaal

Zeer scherpe koopsom EUR 625.000,- k.k.

Voorerf 14, Breda

Karolusstraat 20, Oosterhout

Hogerwerf 18, Roosendaal

In zakencentrum ‘Voorerf’ hebben wij momenteel een functionele kantoorruimte te huur. In de nabijheid zijn een aantal gerenommeerde bedrijven gevestigd, waaronder Fugro, Schielab en Expert detachering. Het geheel heeft een representatieve uitstraling. De unit ligt op de eerste en tweede verdieping.

Een gedeelte van het vrijstaande bedrijfscomplex, bestaande uit luxe kantoorruimten met kantine en een productie-/magazijnruimte, voorzien van daglichttoetreding en diverse kraanbanen. • ca. 450 m2 kantoor en ca. 1.800 m2 productieruimte • hoogwaardig opleveringsniveau, deels gerenoveerd • v.v. kraanbanen variërend tussen 1 en 5 ton, vrije hoogte tot ca. 5.45 meter, vloerbelasting ca. 2.500 kg/per m2 • uitstekend bereikbaar via de A27

Vrijstaand bedrijfspand zeer geschikt als showroom/werkplaats met kantoor. Het ligt op een goed bereikbare locatie op bedrijventerrein ‘Borchwerf I’. • ca. 290 m2 magazijn/werkplaats, ca. 540 m2 kantoor/showroom • volledig en goed uitgerust opleveringsniveau • instapklaar • ruim buitenterrein van ca. 2.100 m2 • ideaal als verkoopkantoor • per direct beschikbaar

• totaal ca. 260 m2 • zelfstandige unit met eigen entree • parkeergelegenheid voor het gebouw • doorgaande wegen snel en eenvoudig te bereiken

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Duidelijk. DTZ Zadelhoff

Te huur | te koop Bedrijfsruimte

Te huur | te koop Kantoorruimte

Breda

Bergen op Zoom

Mijkenbroek 42-44 Minervum 7316 Nikkelstraat/Zinkstraat Takkebijsters 8

te huur twee bedrijfsunits waarvan één met kantoorruimte van ca. 120 m2, vanaf te huur modern bedrijfsobject met ca. 270 m2 kantoor, totaal te huur drie bedrijfsunits met kantoor op bedrijventerrein ‘Muizenberg’, vanaf te huur gedeelte van een bedrijfscomplex met kantoorruimte, totaal

ca. 680 m2 ca. 580 m2 ca. 360 m2 ca. 1.360 m2

Jacob Obrechtlaan 3 en 5-7 Joulehof 12 Wassenaarstraat 1-3 Zuid-Oostsingel 24A

te huur diverse hoogwaardige kantoorruimten in het centrum, vanaf te huur penthouse op centrale locatie nabij A58, vanaf ca. 200 m2, totaal te koop voormalig kantoor van de Fortis Bank op prominente locatie in centrum te huur representatieve kantoorruimte in energiezuinig pand, vanaf ca. 160 m2, totaal

ca. 240 m2 ca. 560 m2 ca. 775 m2 ca. 360 m2

Breda Markendaalseweg Tramsingel 14

te huur representatieve kantoor- en/of commerciële ruimte op centrumlocatie, vanaf ca. 240 m2 te huur op 3e en 5e verdieping in markant kantoorgebouw nabij centrum, vanaf ca. 210 m2

Voor meer informatie: 076 5 209 209 of www.dtz.nl

Breda, ANNAstede

Breda, Hof van Hersbeek 1

Breda, Nieuwe Ginnekenstraat 16

Breda, Sint Janstraat 16

Te huur: Ca. 679 m² kantoorruimte in een monumentale kerk met parkeerruimte. Deelverhuur vanaf ca. 112 m². De kantoorruimte is zo ontworpen dat de glas-in-lood decoraties en prachtige ruimte overal belleefd kunnen worden, terwijl het voorzieningsniveau is aangepast aan de eisen die van een luxe kan-toorruimte verwacht mag worden, zoals vloerverw., topkoeling, meervoudig ventilatiesyst., sprinkleriinstal. en een lift. Collegiaal met Van der Sande Van Opstal Bedrijfsmakelaars.

Te huur: kantoor-/praktijkruimte van ca. 40 m² gelegen op de begane grond van een appartementencomplexx, midden in het centrum van Breda. In de parkeergarage zijn een tweetal parkeerplaatsen beschikbaaar. Voorzieningen: pantry, intercom, stucwerk plafonds met verlichtings-armaturen, sanitair, aansluitingen ten behoeve van elektra en databekabeling en raamdecoratie (éénmalig in huidige staat).

Te huur: ca. 260 m² winkelruimte met een frontbreedte van ca. 7,5 meter. Het betreft een monumentaal pand, volledig gerestaureerd, met een fraaie gevel, gelegen op een uitstekende locatie in het centrrum van Breda. Het object wordt casco opgeleverd voorzien van toiletruimtes, pantry met keukenblok en twee parkeerplaatsen op het achtergelegen parkeerterrein.

Te huur: kantoor-/praktijkruimte van ca. 82 m² gelegen op de begane grond van een gerestaureerd en moonumentaal pand, midden in het centrum van Breda. In de parkeergarage zijn een tweetal parkeerplaatseen beschikbaar. Voorzieningen: verwarming, verlichting, pantry (wordt door verhuurder geplaatst), sannitair, te openen ramen en openslaande deuren.

Dongen, De Els 1

Oosterhout, Krombraak 6B

Oosterhout, Leijsenhoek 47

Oosterhout, Wilhelminapark fase 2

Te huur: Bedrijfsobject op goede locatie op industrieterrein Tichelrijt te Dongen. Het object omvat caa. 510 m² bedrijfsruimte en ca. 260 m² kantoorruimte (bg en verd.). Hiervan wordt ca. 50% voor verhuur aangeboden, diverse variaties behoren tot de mogelijkheden. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Vooorzieningen: monolithisch afgewerkte betonvloeren, systeemplafonds met verlichting, krachtstroom in dee bedrijfsruimte, pantry, c.v. en toiletten. Oplevering 1e kw. 2011.

Te huur: Bedrijfsobject op een goede locatie op bedrijventerrein De Wijsterd. Bedrijfshal: ca. 317 m²² en ca. 97 m² kantoorruimte. Vijf parkeerplaatsen op eigen terrein. Bedrijfsruimte: elektrische overheaddeur, 1 lichtstraat, monolithisch afgewerkte betonvloer, TL-verlichting, gasheater, krachtstrroom en 220V-aansluitingen. Kantoorruimte: entree met trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimtte en pantry op de begane grond, systeemplafonds met TL-armaturen, kabelgoten, airco en c.v.

Te huur: Commerciële ruimte (ca. 710 m²) in het centrum van Oosterhout, in een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied. Voorzieningen winkelruimte: casco oplevering, doch v.z.v.: dubbele entreedeuren (voorzijde), systeem-plafond met verlichting, korreltapijt, c.v., toiletten, inpandige kantoorruimte en een kantine. Voorzieningen werkplaats: overheaddeur, lichtstraat, stalen plafonds en een apartte toegangsdeur.

Te koop/te huur: Bedrijfsunits gelegen op het jonge bedrijventerrein Everdenberg, gelegen aan de afrrit van de A27 (UtrechtBreda). De 2e fase omvat twee moderne bedrijfsverzamelgebouwen van totaal 28 bedrijfsunits met kantoor. Oppervlaktes van ca. 160 m² tot ca. 255 m². Parkeren op eigen terrein. Het omheinde terrein is afsluitbaar middels een hekwerk. Collegiaal met Verbrugge Makelaardij. Koopssommen vanaf c 149.500,v.o.n. excl. BTW.


bedrijfs onroerend goed >>

35

Fusie: van concurrent naar collega in. Die elementen zijn onze instrumenten om oplossingsgericht partijen te koppelen. Daar moeten we inzet voor leveren. We beschikken over een grote professionaliteit en creativiteit. Met goede informatie en een degelijk plan van aanpak overtuig je een opdrachtgever. We geven gefundeerde adviezen op basis van zakelijke motieven.” Peter-Paul Verhoeven: “We zijn zelf ook ondernemers. We moeten creatief zijn voor onze eigen onderneming en ook voor onze cliënten. Daarbij maken we gebruik van het enorme kenniscentrum van Dynamis. Als wij een bepaalde trend in de markt vermoeden, hebben wij op aanvraag de volgende dag de cijfers in huis. Taxaties of adviezen ondersteunen we doordat we die snel kunnen toetsen aan een zeer gedetailleerd referentiemodel van Dynamis. Zo passen we ons aan bij de nieuwe marktomstandigheden.”

Peter Paul Verhoeven (links) en Jos van Opstal, nu compagnons.

V

ele decennia waren ze concurrenten van elkaar: Van Opstal Bedrijfsobjekten en Van der Sande Bedrijfsmakelaars. Sinds 1 september vormen ze één onderneming onder de bedrijfsnaam Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars. Jos van Opstal en Peter-Paul Verhoeven zijn collega’s geworden. En dat bevalt buitengewoon goed. “Bij ons geldt: 1 + 1 = 2,5. Door samenwerking gaan we plussen!”

door Peter de Jong Waarom zijn jullie gaan samenwerken? Jos van Opstal: “Mijn broer Han en ik zijn al meer dan veertig jaar actief in de woning- en bedrijfsmakelaardij. Bij gebrek aan opvolging hebben we een keuze gemaakt. Voor ons geldt: behoud van continuïteit, en zeker voor onze medewerkers. Het kantoor Van der Sande heeft een vergelijkbare cultuur en staat eveneens alert in de markt. Er was voorheen al een goede verstandhouding, maar we bleven elkaars concurrent. Van der Sande Makelaars had nu de kans een schaalsprong te maken en zo zijn we door uitbreiding van de gezamenlijke activiteiten met elkaar in zee gegaan. Bewust hebben wij niet gezocht naar een landelijke partij, omdat die meer afstand hebben en minder bij de regio zijn betrokken. Als makelaar moet je ook de plaatselijke cultuur en politiek kennen. Wij menen allebei ons gebied goed te kennen en weten wat er achter de gevel speelt. Wij zijn overtuigd van een ideale combinatie.” Peter-Paul Verhoeven: “We willen Champions League spelen en niet halverwege de eredivisie blijven hangen. In alles wat we doen, willen we bij de top 3 horen of liever nog bij de beste twee. Die positie bereiken op eigen kracht is moeilijk, maar samen kunnen we de top bereiken. Van Opstal

brengt enorm veel kennis en ervaring in. Wij hebben als voordeel onze landelijke samenwerking met Dynamis, dat ons ondersteunt op het gebied van marketing, research en opleidingen. Op deze wijze beschikken wij over een sterk nationaal netwerk.” Hoe pakt dat in de praktijk uit? Peter-Paul Verhoeven: “De totale groep telt 25 mensen, van wie 5 bedrijfsmakelaar zijn, gevestigd op één

Foto: Van Opstal centrale locatie. We zijn alert en flexibel. Koersveranderingen voeren we snel uit. We zijn geen tanker maar een speedboot en we schakelen snel. In de praktijk vullen we elkaar perfect aan. Dat blijkt wel uit het feit dat elk van de kantoren over zijn eigen relatienetwerk beschikt en deze passen perfect in elkaar. Jos van Opstal: “Samen hebben we de markt heel veel te bieden. We zijn een belangrijke marktspeler. De portefeuille omvat nu zo’n 300 eenheden, waaronder winkels, kantoren bedrijfspanden. We hebben een assortiment ten behoeve van de vraagmarkt vanaf 50 m² tot 15.000 m². Je moet de markt veelzijdig kunnen bedienen,

ook voor grote partijen zijn wij interessant. Dit neemt niet weg dat wij ook de kleine zelfstandigen, onder wie starters, graag willen helpen aan een passende huisvesting. Ons huismerk is derhalve aandacht en kennis van de markt.” Is de markt wel gunstig genoeg om juist nu samen te gaan? IJos van Opstal: “We zien een begin van een herstelfase binnen diverse segmenten. Door macro-economische omstandigheden zag het er niet goed uit. In ons vak leer je daarop in te spelen. Er is altijd beweging in de markt. In een krimpende markt zijn er reorganisaties. Bedrijven zoeken kleinere ruimtes en leveren grotere objecten

Brabantse solarontdekking H

oewel bestuurders beweren van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa te willen maken, komt de energieopwekking uit zonnepanelen hier nog moeizaam van de grond. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen, waar zonne-energie als gevolg van ruimhartige overheidsstimulering een geweldige groeimarkt is. door Ron Gregoor BREDA -Juist om die reden zocht de Brabantse ICT-ondernemer Pierre Gerrissen met zijn bedrijf SolarCare naar een eigen entree in de wereld van duurzame energie. Oriënterende gesprekken met overwegend buitenlandse marktpartijen leerden Gerrissen al snel, dat er bij leveranciers en eigenaren groeiende behoefte bestaat aan actuele informatie over de prestaties van hun zonne-energiesystemen. Juist omdat de

nog steeds vrij forse investeringen moeten worden terugverdiend uit aan het energiebedrijf terug geleverde kilowatturen en de hiermee samenhangende subsidiegelden, is het voor eigenaren en hun leveranciers van groot belang te weten of hun systeem naar behoren functioneert. Bestaande monitoring oplossingen zijn wel voorhanden maar ze zijn vaak vrij kostbaar, zeer technisch van opzet en daardoor complex en tijdrovend qua opvolging voor zowel de leverancier als de eigenaar van de

PV-installatie. Om die reden ontwikkelde Gerrissen het online service platform Solar Boulevard™. Met Solar Boulevard™ wordt leveranciers van zon-PV systemen een compleet maatwerk customercare dienst geboden, die zij onder hun eigen merknaam en geheel geïntegreerd in hun eigen bedrijfswebsite kunnen doorverkopen naar hun klanten. Na installatie van een GSM-responder die op het zonne-energiesysteem wordt aangesloten, worden relevante gegevens van de aangesloten zon-PV

Hoe zien jullie de toekomst na de ‘wittebroodsweken’ van Van Opstal en Van der Sande? Peter-Paul Verhoeven: “Het is leuk om te zeggen dat je gaat trouwen. Het is nog leuker om te kunnen vertellen dat je gelukkig getrouwd bent. Ik durf te stellen dat we door de samenwerking een extra kwaliteitsslag leveren. We hebben een grote diversiteit van objecten in portefeuille, waar we de markt intensief mee kunnen bewerken. Het vinden van gebruikers blijft een uitdaging en voedt de zakelijke energie. Bovendien verkoopt een volle winkel altijd beter dan een halfvolle.” Jos van Opstal: “Gedrevenheid is de kracht van onze onderneming. Mijn collega accentueerde meer de jonge doelgroep en wij meer de klassieke middengroeppartijen. Door de samenvoeging krijgen deze doelgroepen nu maximale attentie. Dat is belangrijk omdat in ons zakelijk functioneren persoonlijk contact een grote rol speelt. We vullen elkaar perfect aan. Het gezamenlijk motto is een adequate samenwerking. Over plussen gesproken: terecht geldt hier 1 + 1 = 2,5.”

installatie dagelijks automatisch verzameld en naar een centrale internet server verzonden. Daar worden alle gegevens door Solar Boulevard™ opgeslagen, geanalyseerd en vergeleken met de gegevens van alle andere aangesloten zonne-energiesystemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de zonnepanelen, de hellingshoek waaronder deze op het dak zijn gemonteerd maar ook met de absolute afwijking van de panelen ten opzichte van het geografische zuiden. Solar Boulevard™ is begin juni in België geïntroduceerd door PV-systeem leverancier Natec. Daarnaast zijn onlangs in München en omgeving de eerste PV-installaties gekoppeld met Solar Boulevard™. Inmiddels zijn er enkele honderden PV-installaties op het platform aangesloten en werkt alles naar behoren. De belangstelling is volgens Gerrissen veelbelovend.


TE HUUR/TE KOOP Bedrijfsobjecten Koninginnestraat 106 Breda

Borchwerf 35 Roosendaal

TE HUUR

TE HUUR

Van de Reijtstraat 78 Breda

TE HUUR

Oude Kerkstraat 12-12E Etten-Leur

TE HUUR

In Breda-Zuid is onlangs een kantoorruimte (ca. 147 m²) op de begane grond van dit pand gerenoveerd naar de eisen van deze tijd. Het pand is gelegen in een karakteristieke woonwijk aan de rand van het centrum. Aan de achterzijde is een kleine tuin en een fietsenberging gelegen. In de directe omgeving zijn vrije parkeervoorzieningen aanwezig.

Dit grootschalig distributiecomplex bestaat uit meerdere afzonderlijke afsluitbare compartimenten. De verdieping bestaat uit kantoorkamers, administratievertrekken, archiefruimten etc. BVO totaal ca. 28.840 m², waarvan ca. 25.000 m² bedrijfsruimte. Deelverhuur vanaf 10.000 m². Flexibele condities. Zeer competitieve/ lage huurprijs. (collegiaal met DTZ Zadelhoff)

Op bedrijventerrein Heilaar is een kleinschalige bedrijfsruimte beschikbaar van ca. 75 m². De unit wordt casco aangeboden. De vrije hoogte bedraagt ca. 7m. In de directe omgeving zijn voldoende voorzieningen voor vrij parkeren aanwezig. Is gesitueerd aan de westkant van Breda op zeer korte afstand van de A16 Rotterdam-Antwerpen.

Deze nieuwbouwontwikkeling aan de Oude Kerkstraat op bedrijventerrein “Vosdonk” is beschikbaar voor verhuur. De units zijn door de hoogte ideaal voor diverse doeleinden en het opleveringsniveau is hoogwaardig. Units te huur vanaf 200 m²!

Veldsteen 13 Breda

Nijverheidsweg 23-25 Etten-Leur

Stationsplein 2 Breda

Minervum 7439 Breda

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR / TE KOOP

Op het hoogwaardige bedrijventerrein Steenakker is een representatief vrijstaand bedrijfscomplex beschikbaar voor de verkoop. Het complex is onderverdeeld in een drielaags kantorensectie (totaal ca. 670 m²) met een eigen entree en achtergelegen vijf geschakelde bedrijfsruimtes (totaal ca. 676 m²). Tevens beschikt het pand over een riant buitenterrein en ruime parkeerfaciliteiten.

Op het toonaangevende industrieterrein “Vosdonk” is een grootschalig bedrijfscomplex (ca. 9.200 m²) met kantorensectie (ca. 1.350 m²) beschikbaar. Ligt op goede zichtlocatie en kent een uitstekende bereikbaarheid. Complete oplevering en goed bruikbaar ten behoeve van productie en opslag. Op eigen terrein zijn diverse parkeerplek-

Haagweg 480 Breda

Neerloopweg 3-5 Breda

TE HUUR

In Princenhage gelegen winkelruimte (ca. 105 m²) gesitueerd aan de drukke doorgaande winkelstraat Haagweg. In de directe omgeving zijn ruime parkeervoorzieningen gelegen. De winkelunit is uitstekend geschikt voor een speciaalzaak of kantoor.

Keizerstraat 1b Breda

TE HUUR

Ruime en goed zichtbare commerciële unit (ca. 309 m²), gelegen in het centrum van Breda. Het object beschikt over één eigen parkeerplaats in de onder het gebouw gelegen kelder, daarnaast zijn er in de directe omgeving diverse openbare parkeergelegenheden. De glazen pui is ca. 9,5 meter breed.

TE KOOP

Tegenover het NS-station is een kleinschalig kantoorgebouw gelegen met achtergelegen parkeerruimte. Er is op de eerste en tweede verdieping kantoorruimte beschikbaar. Per verdieping heeft het gebouw voorzieningen beschikbaar. Op dit moment vindt een grote renovatie van het station plaats, waarna het station gereed is voor een HSL-shuttle.

(Collegiaal met DTZ Zadelhoff)

Op het bedrijventerrein Hoogeind II is op de 2e verdieping van een kantoorgebouw een hoogwaardige kantoorruimte (ca. 314 m² ) beschikbaar. Het complex bestaat uit een viertal uiterst representatieve kantoorgebouwen welke per twee zijn verbonden middels een bedrijfshal. Uitstekend bereikbaar met de auto en OV.

Wilhelminasingel 19 Breda Het moderne complex “Bedrijvencentrum Neerloop” biedt iedere ondernemer de mogelijkheid een eigen unit te kopen tegen een aantrekkelijke prijs.

TE HUUR

Bedrijventerrein Heilaar-Noord is een succesvol bedrijventerrein welke geheel is verkocht aan diverse bedrijven, onder meer heeft Tilburg Bastianen haar hoofdkantoor hier gevestigd. De bereikbaarheid vanuit het centrum en vanaf de A16 RotterdamAntwerpen is uitstekend. Inmiddels is al 25% verkocht. Vanaf ca. 60 m² begane grond en ca. 60 m² verdieping.

Vierwindenstraat 10 Breda

TE HUUR

Deze commerciële ruimte is gelegen aan de rand van het centrum, nabij het kernwinkelapparaat van Breda en tevens aan een doorgaande straat. De ruimte is zeer geschikt als winkelruimte annex kantoor met baliefunctie. Totaal ca. 100 m² begane grond en 84 m² verdeeld over de 1e en 2e verdieping.

Nikkelstraat 10 Breda

TE HUUR

Op bedrijventerrein “Muizenberg” is een bedrijfsruimte (ca. 317 m²) met kantoorruimte (ca. 310 m²) beschikbaar. De bedrijfsunit is onlangs geheel opgeknapt en wordt compleet met alle voorzieningen opgele verd. De locatie is uitstekend te bereiken met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer.

Op uitstekende locatie kunnen wij u nog 2 kantoorunits (25 m² en 55 m²) aanbieden gelegen in de bekende Watertoren aan één van de singels van Breda. Naast deze kantoorunits beschikt het object over vergaderfaciliteiten die door diverse huurders van het object kunnen worden gebruikt.

Vlaszak 14 Breda

TE HUUR

Winkelobject gelegen op uitstekend bereikbare centrum-locatie, op loopafstand van het centraal station. Het object betreft een zelfstandige winkelruimte van 160m² gelegen op de begane grond, voorzien van eigen pantry en toilet. Publieke parkeerplaatsen in directe omgeving.

de Ondernemer november 2010 bn destem  

de Ondernemer november 2010 bn destem