Page 1

DE OVERSTAP van basis- naar voortgezet onderwijs


2 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Doen waar je goed in bent. En daar nog beter in worden. Daar gaat het om bij Hogeschool HAS Den Bosch. Jouw ideeĂŤn en plannen krijgen bij ons de ruimte om verder te groeien, jouw kennis en belangstelling worden bij ons uitgedaagd. We stimuleren jouw passie en bevorderen jouw motivatie. In tien opleidingen en tientallen afstudeerrichtingen. Bovendien is HAS Den Bosch bij uitstek de hogeschool voor mensen met een grenzeloze nieuwsgierigheid. Letterlijk: je stage in het buitenland is mogelijk de opstap naar een internationale functie.

www.hasdenbosch.nl

Open dag: 13 maart 2010

Nederlandstalige bacheloropleidingen Voedingsmiddelentechnologie Food Design & Innovation Bedrijfskunde en agribusiness Toegepaste Biologie Dier- en veehouderij Milieukunde Tuinbouw en akkerbouw Tuin- en landschapsmanagement Landscape Design Stad en streekontwikkeling Engelstalige bacheloropleidingen Horticulture and Business Management Floriculture and Floral Design

Opgelet! knooppunt Toekomst

n e g a D Open 010 2 i r a u n a j 22/23

Kom ook naar de Open Dagen van ROC Zeeland. Ontdek een wereld aan opleidingsmogelijkheden en kom te weten voor welke opleiding jij in de wieg bent gelegd.

w w w.roczeeland.nl


Onderwijs 3

BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

Kleine stapjes vooruit

INDEX OVERSTAP ‘Leuk om straks vijftien leraren te hebben’ 5 DOSSIER Advies gebaseerd op acht jaar observeren. 7 LEERSJABLOON De invulling van vier leerlingen 9 DE LUNCH Voedingscentrum ziet graag variatie op brood 12/13 LESHUIS Overzichtelijke groep waarin niemand anoniem blijft 15 OVER DE GRENS In Gent kun je kiezen uit zo’n veertig scholen 18/19

Als ouder van een achtstegroeper sta je voor keuzes. Tenminste, zo voelt het. Net als je kind, wordt je geconfronteerd met de vraag wat de beste voortzetting na de basisschool is. Ter geruststelling: meestal bepalen de schoolresultaten gewoon wat het volgend schooltype is. En wees niet verbaasd als je brugpieper-in-spe de school zelf al heeft uitgekozen. Door Herbert Kats

Steeds vroeger zet een leerling van de basisschool koers richting voortgezet onderwijs, lijkt het wel. Nu wilde ik geloof ik, net als zoveel jongens, tot mijn tiende nog piloot worden en het is toch iets heel anders geworden... M’n oudste dochter had in groep 2 al haar beroepskeuze bepaald: ze wilde ‘juf of moeder’ worden. Of kinderboekenschrijfster. Intussen gaat de voorkeur meer in de richting van toneel en musical. En dat kán en zal vast ook wel weer veranderen als nieuwe ervaringen zich aandienen. Maar toch. Zeker in groep 7 gaat het serieus kriebelen. De eerste kansen om een kijkje te nemen op ‘de grote school’ dienen zich aan. Keuze te over. Natuurlijk weet je kind dan al meer dan jij van die school. Via oudere broertjes of zus-

jes van klasgenootjes en juf of meester, bijvoorbeeld. Open dagen kunnen ontzettend nuttig zijn. Een gevaar is wel dat een kind zich vastbijt in die eerste indruk. ‘Ik weet het al’, klonk het bij ons na zo’n eerste bezichtiging. De beoordeling bleek in niet geringe mate af te hangen van de prettige sfeer in het bezochte schoolgebouw. Je taak als ouder is dan om dat beeld te completeren en, zo nodig, te corrigeren.

Snuffelen Heel mooi is de mogelijkheid, vaak helaas nog slechts voor geselecteerde basisscholieren, om te ‘snuffelen’ op het voortgezet onderwijs.

Een dagdeel in de week, bijvoorbeeld, met vakken uit een vooraf opgegeven lesprofiel. Een slimme manier om het kind vast een beetje te laten wennen. Niet alleen aan het type onderwijs, maar ook aan de school zelf. En tegelijk een subtiele manier van klantenbinding. Want het wordt wel heel verleidelijk om op je snuffelschool als vervolgopleiding te kiezen.

Uitwisselen Ouders hebben tegen die tijd al menig ‘info-moment’ in de vorm van een avondlijke bijeenkomst of zaterdags bezoekje achter de kiezen. Ervaringen uitwisselen met andere ouders is op zo’n moment nog iets gemakkelijker dan op het schoolplein van de basisschool. Want achtstegroepers voelen zich doorgaans veel te groot om te worden opgehaald. Tenzij de weeromstandigheden erg slecht zijn. Dan ligt de zaak weer héél anders.

Een paar handige websites: ● www.postbus51.nl/nl/home/themas/ onderwijs/voortgezet-onderwijs ● www.minocw.nl/vo/index.html ● www.overgangpovo.nl ● voortgezetonderwijs.startpagina.nl/

SWITCHEN Minder leerlingen dan ooit stromen door 21 JONGENS Minder discipline dan vrouwelijke klasgenoten 23

COLOFON Fotografie: Fabiënne de Lange, ED/BD Vormgeving: Nicole Hoepelman Coördinatie: Herbert Kats


4 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Er was eens een betoverde kikker... werd gekust door een prinses ... veranderde in een zwart monster... maar een powerdrank maakte hem een sportheld... die over het water vloog om de koningin een gouden ketting te brengen en... hij werd dubbeldik beloond! Jaaaha, jazeker, echt waar! Zulke dingen gebeuren op het JTC... Soms (Wij kennen best andere versies van dit ‘sprookje’! )

ontdek de verschillen, maak jouw eigen verhaal ... Gekke plaatjes? Sterk verhaal? Wat we zeker wèl kunnen beloven is een goede school waar leerlingen zelf kunnen kiezen. Iedereen heeft ergens een groter of kleiner talent. Wat doe je ermee? Verschillen tussen leerlingen vinden we prima op het JTC; daar kun je heel wat mee doen. Samen, kun je méér betekenen voor elkaar. Jaaah... dat kan heel goed op het JTC.

WAU

Nou, toen waren we in Berlijn en toen...

GO

Meet other Intelligence: Go Bilingual, Tweetalig VWO

KIX

Plezier met kunst

XBOXY GRRLZ Fit2sport

Ontdek Science!

10.00 - 13.00 uur

Think...Techno...Logisch

[ Te c h n a s i u m ]

zaterdag 16 januari

open dag

YES

Bovendonk 1

www.jtc-roosendaal.nl

Open Dag Kom en verfris je blik! Programma Open Dag Edisonweg 4, Vlissingen •In fo rm a tie m a rk tv a n1 0 .3 0to t 1 5 .0 0u u rm e to .a .in fo rm a tie o v e ro p le id in g e n ,stu d ie / sta g e b u ite n la n d ,stu d e n tc o m p a n ie s, H ZS p o rt,H ZC u lt,stu d e n te n v e re n ig in g e ne nh u isv e stin g •V o o rlic h tin g sro n d e sopleidingen o m 1 1 .0 0 ,1 2 .3 0e n1 3 .3 0u u r •R o n d le id in g e nd o o rd esc h o o l o m 1 1 .0 0 ,1 2 .0 0 ,1 3 .0 0e n 1 4 .0 0u u r lo o p sp re e k u u rd e c a a nv a n •In 1 0 .3 0to t1 5 .0 0u u r •O o kzijne rd iv e rseb e d rijv e n u ith e tw e rk v e lda a n w e zig

Artiest of Atleet.

Kijk voor meer informatie op onze site www.hz.nl

Je studierichting heeft meer met je dagelijkse leven te maken dan je denkt. Met wie je bent, met hoe je dingen doet en met wat je écht leuk vindt. Ontdek waar jij iets mee hebt op avansopen.nl en bezoek onze Open dagen en avonden in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Open avond 10 februari en 9 juni 2010 van 18.00 tot 21.00 uur. Open dag 10 april 2010 van 10.00 tot 14.00 uur.


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

5

De ontdekkingsreis

Van links naar rechts: Julia, Jira, Nick, Imdra en Bram

Na acht jaar basisschool is het zover; een nieuwe wereld is in zicht. Kinderen van 11 en 12 jaar beslissen over hun toekomst en maken de keuze voor een middelbare school Na het kiezen wacht een ware ontdekkingsreis. Wat verwachten de groep 8’ers aan te treffen? We vroegen het op KBS De Zandberg in Breda. Door Steven van den Heuvel

Julia - 12 jaar „Ik twijfel nog. Daarom ga ik nog naar de open dagen van de Nassau en het Markenhage, maar waarschijnlijk wordt het het Markenhage. Je hebt daar Daltonuren waarbij je zelf kunt beslissen wat je gaat doen. Zo kun je naar een stille kamer gaan om huiswerk te maken, maar ook begeleiding krijgen met bijvoorbeeld wiskunde. Dat lijkt me heel fijn, omdat ik ADD (de concentratiestoornis Attention Deficit Disorder, waarbij je eerder dromerig dan hyper bent, red.) heb. Ik kijk uit naar de middelbare school. Het lijkt me gewoon leuk om te kunnen zeggen dat ik op de middelbare school zít.”

Julia kijkt verder uit naar de bètavakken. „Scheikunde en natuurkunde lijken me leuk. Vooral het proefjes doen. Veel huiswerk maken en de jongste zijn op school zie ik minder zitten. Zeker op het Markenhage, daar heb je een tweejarige brugklas en ben je dus twee jaar wup.”

Imdra -11 jaar „Toen ik laatst op de Nassau was waren de leraren daar heel aardig en was de sfeer goed. Ik wacht mijn Cito-advies af en dan ga ik nog naar de open dagen van het OLV Lyceum in Breda en de Nassau. Het is wel spannend om naar een nieuwe school te gaan. Het zou daar-

om fijn zijn om een bij een paar bekenden van school in de nieuwe klas te komen.” Tegen huiswerk maken kijkt Imdra niet op, wél tegen het schrijven van ellenlange opstellen. „Huiswerk is niet erg, maar het lijkt me niks om van die grote verhalen te schrijven. Scheikunde wordt leuk, omdat je daar proefjes kan doen.”

Nick-12 jaar „We hebben een keer een ochtend proeflessen gehad op de Nassau. Toen we daar liepen, merkte ik wel dat we opeens de kleinste waren tussen al die grote kinderen.” Desondanks ziet Nick de komende jaren zonnig in. „Het lijkt me leuk om straks voor elk vak een andere leraar te hebben. Zeker techniek lijkt me een leuk vak. Niet dat ik daar zo goed in ben, maar het is wel mooi om iets van hout in elkaar te zetten. De talen lijken me minder, die hoeven niet zo van mij, maar ach dat hoort erbij. Ik twijfel nog tussen het OLV en de Nassau. Op de Nassau hebben ze in ieder geval geen proefwerkweek.”

Jira-11 jaar „In groep zeven ben ik al een keer naar de

open dag van het OLV geweest en die school leek me erg leuk. Ik heb ook twee broers die op het OLV zitten.” Met die wetenschap kijkt Jira zelfverzekerd vooruit. „Veel kinderen vinden het erg om brugpieper te worden genoemd, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Je bent echt niet de enige brugklasser op school.” Ook voor een grote stapel huiswerk is Jira niet bang. „Met goed plannen gaat dat wel lukken. Wiskunde lijkt me juist weer helemaal niet leuk, dat is zo saai. Over de proefwerkweek weet ik nog niet echt wat ik moet denken. Je bent dan wel veel vrij, maar je moet ook de hele dag leren.”

Bram-11 jaar „Het is leuk om meerdere talen te leren, maar tweetalig onderwijs hoeft niet zo van mij. Ik ga nog wat open dagen af voordat ik kies. Brams keuze gaat tussen het OLV, de Nassau en het Stedelijk Gymnasium. „Waarschijnlijk wordt het het OLV, omdat daar ook veel bekenden naar toe gaan, maar ik moet wel een goede Cito-score halen. Ik zie het wel zitten. Ook al ben ik straks de jongste, dat maakt me niet zoveel uit. Leuk om straks vijftien leraren te hebben. Als er één mindere tussen zit, zijn er altijd nog veertien leuke.”


6 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Inschrijven kan nog!

Delta Academy Meewerken aan wereldwijde megaprojecten?

Open dagen 2010

Projectmanager

donderdag 11 maart 2010 19:00 - 21:00 uur zaterdag 26 juni 2010 11:00 - 14:00 uur

Kindersterfte tegengaan via

Tel. 011 321 83 11

drinkwatersysteem?

een nieuw

De wereld inrichten?

Luzac Lyceum Van brugklas tot diploma voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Luzac College Eenjarige versnelde examenopleiding voor mavo, havo en vwo.

Zusterstraat 11 Goes

worden?

www.luzac.nl

OPEN DAG

Het kan met de hbo-opleidingen van de Delta Academy: •A q u a tisc h eE c o te c h n o lo g ie(w a te rm a n a g e m e n t) •C iv ie leT e c h n ie k(w e g -e nw a te rb o u w )

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010 | 11:00 TOT 15:00 UUR

•D e ltaM a n a g e m e n t&D e sig n *(g e b ie d so n tw ik k e lin g ) B ijo n sk o m jeina a n ra k in gm e tb io lo g ie , c o lo g ie . m a n a g e m e n t,te c h n ie k ,d e sig ne ne Meer info? w w w .d e lta a c a d e m y .n l w w w .h z.n l

* start in september 2010

RONCALLI: MEER DAN EEN DIPLOMA!

s n a k Vet

onder voorbehoud van tijdige accreditatie

N E D N O V A N OPE ge Steenbergen

Vmbo

Mollercolle

0 uur:

aanvang 19.3 i r a u r b e f eg 16) 5 Do. 2 o-t/ Mavo (Molenw st Vmb

kom EXTRA info-bijeen

17.30 - 21.00 u t r a a m 4 Do. Molenweg 16) Open avond (vrije

ur :

inloop

op Zoom n e g r e B m u e Mollerlyc o, Havo, Atheneum en Gymnasium Vmbo-t/ Mav

.00 uur - 21.30 19 t r a a m Di. 2

GIO

Open avond RE

dat je stra

et voorth r a a n d Stralen erwijs: dat wil jij gezet ond ok? Maar eerst ho straks toc en hoop vragen: e heb je nog ol wordt het? o Welke sch aar allemaal? rt d Wat gebeu gezellig? Is het n? t de lesse s a a n e z n Wat doe woorden t n a e z n o Kom voor et je ouders gewoon m avonden en en naar de op dagen! kijkmid

alt!

STEENBERGEN

Deze scholen maken deel uit van de

ur:

0 uur - 21.30 u .0 19 t r a a Wo. 3 m

D

Open avond STA

gang werk Zuid 168, in ol B op lo in je ri (v

Legrandstraat)

uur:

.00 uur - 16.00 14 t r a a m Wo. 10 / Mavo

G Vmbo-t A D ID M K IJ K A EXTR 61) oordzijde Zoom (vrije inloop N

thoek Vmbo s e w id u Z e g e r: Mollercoll 0 uur - 21.00 uu 18.3

t ndrecht) Wo. 3 mainalor enlaan 201, Osse in Du r te V. L. O. op Open avond (vrije r - 18.00 uur: u u 0 .0 15 t r Do. 4 maa bo-t/ Mavo DAG Vm ID M K IJ K A R T EX gerheide) nnerstraat 6, Hoo

www.mollercollegestb.nl • www.mollerl yceum.nl www.mollercollegezwh.nl • www.europe seleerroute. Mollercollege

BERGEN OP ZOOM

t) ng Legrandstraa

ga werk Zuid 168, in (vrije inloop Bol

nl

Mollercollege

uur:

ZUIDWESTHOEK

ard Je (vrije inloop Edw

rroute Europeseum L(Meolelerlyceum Bergen op Zoom) mnasi

en Gy Havo, Atheneum

st

Info-bijeenkom t r a a m 9 Di. leerroute.nl

se

www.europe Zie voor details


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

7

Dossier

Illustratie: Nicole Hoepelman

Dossier legt verwachtingen vast Zeven jaar van relatieve rust zijn verstreken. Basisschool, vriendjes en vriendinnetjes, verenigingen. Maar dan, in groep acht, moet er een serieuze keuze gemaakt worden. Naar welke school, welk niveau brugklas gaat mijn kind? ,,Op de Regenboog in Oudenbosch kan dat moment nooit als een verrassing komen’’, zegt Paul van Poucke, leerkracht van groep acht. De keuze voor het soort middelbaar onderwijs wordt er geleidelijk, vanaf groep zeven, en in nauw overleg met de ouders gemaakt. Door Ina Kuik

Groep twee tot met zeven. Zelf hebben ze er geen idee van. Maar de vorderingen van ieder kind worden vanaf groep twee nauwlettend in de gaten gehouden via het leerlingvolgsysteem. Ieder jaar test de Cito-toets de parate kennis. De school stuurt waar nodig bij. Leerlingen of leerkrachten. Want uit de Cito kan ook blijken dat de klas ergens een achterstand heeft opgelopen. Dat is het teken voor de leerkracht om juist bij die leerstof een tandje bij te zetten. Een kind met een achterstand krijgt een handelingsplan. Dat is een getekend contractje tussen school en ouders. Samen spreken ze af hoe ze de achterstand gaan wegwerken. Na de Cito-toets in groep zeven, de zogenaamde Entreetoets, krijgt de basisschool al een voorlopig advies van Cito.

Advies Groep acht. In groep acht maken de leerlingen van de Regenboog twee toetsen, de Ci-

to-eindtoets en de NIO-toets (zie kader). Inmiddels is er ook met kinderen en met ouders gesproken over wensen en verwachtingen. Dit betekent dat er bij de eerste rapportbespreking, tegen het einde van het kalenderjaar, al heel veel informatie op tafel ligt. In februari/maart legt de leerkracht aan de ouder het definitieve advies van de school voor. Dat advies is gebaseerd op de uitslag van de toetsen, maar vooral ook op de ervaring van de school. Toetsen blijven immers momentopnames.

De doorlopende vorderingen zeggen zo veel meer. Leg daarbij de reële verwachting van de ouders over hun kind en beide partijen zijn klaar om het verwijzingsdossier te ondertekenen. De basisschool zorgt voor aanmelding bij de middelbare school.

Vakmanschap Tot zover de ideale situatie. Maar in een enkel geval worden school en ouders het, ook na vele gesprekken, niet eens. ,,Ik zal in zo’n geval nooit marchanderen met ouders. Het belang van het kind gaat voor, bij welk type onderwijs wordt dit kind het gelukkigst, dat moet de basis zijn. Ons vakmanschap in het afgeven van een advies blijft recht overeind. Het advies is immers gebaseerd op het acht jaar observeren van het kind..’’ Als er geen handtekening voor akkoord komt, heeft de Regenboog met het Markland College afgesproken dat de middelbare school het dossier overneemt.

Schoolkeuze Negentig procent van de leerlingen van de Regenboog gaat naar het Markland College.

Wat is het verschil tussen de NIO Toets en de CITO toets? NIO toets geen kennis maar intelligentie, het IQ oftewel de capaciteiten van een kind. De test brengt minder stress met zich mee. Hoewel scholen er alles aan doen om het tegen te gaan, gaat de CITO toets vaak gepaard met zenuwen. Leerlingen lezen en horen van alles in de media en jutten elkaar op. De CITO meet de parate kennis, de onderwijsvorderingen oftewel wat heeft het kind tot dat moment met zijn of haar capaciteiten gedaan?

Toch is dit niet vanzelfsprekend. De Regenboog onderhoudt ook warme contacten met het Jan Tinbergen College in Roosendaal omdat ze beiden openbaar onderwijs aanbieden. Daarnaast is ook het ‘groene’ Prinsentuin College voor een aantal leerlingen de ideale keuze. Maar het Markland College wordt de nieuwe school voor de meeste kinderen. Zestig procent van de brugklassers gaat naar het vmbo, de rest naar havo of vwo. De Regenboog moedigt ouders en kinderen aan om niet over één nacht ijs te gaan en om meerdere scholen en websites te bezoeken. ,,Het moet goed voelen.’’

Overdracht De samenwerking met het Markland College is bijzonder intensief. Tijdens het keuzejaar komt de afdelingsleider van de brugklas ouders en kinderen uitgebreid uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Aan het einde van dit traject is er de koude en de warme overdracht. Het eerste is het officiële onderwijskundige rapport. Het tweede is een gesprek over de bijzonderheden van het kind. Alles wat van belang kan zijn om een goede start te maken op de middelbare school, kan hierbij aan de orde komen. Heeft het kind lichamelijke ongemakken, is er sprake van bijvoorbeeld dyslexie, wat zijn de karaktertrekken en de motivatie? De kinderen zelf genieten inmiddels met volle teugen van alle privileges die een oudste leerling toekomen, zoals het schoolkamp en de musical. De laatste dag worden ze letterlijk buiten gegooid. Geen zorgen, er ligt een dikke mat onder. En daar gaan ze dan. Klaar om brugwup te worden en weer onder aan de pikorde te beginnen.


8 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

OPEN DAGEN

gymnasium

juvenaat

VOORTGEZET ONDERWIJS BREDA

De la Salle SG Breda Sportlaan 1 Baarle-Nassau www.delasalle.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-13.00 uur

De Nassau De la Reijweg 136 Breda www.denassau.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-14.00 uur

De Nassau Paul Krugerlaan 2 Breda www.denassau.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-14.00 uur

De Rotonde Groene Woud 2 Breda www.derotondebreda.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-15.00 uur

Graaf Engelbrecht Ganzerik 3 Breda www.graafengelbrecht.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-14.00 uur

Markenhage SG Breda Emerweg 29 Breda www.markenhage.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-14.00 uur

Mencia de Mendoza lyceum SG Breda Mendelssohnlaan 1 Breda www.mencia.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-14.00 uur

Mencia Sandrode SG Breda Akkermolenweg 2D Zundert www.mencia.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-14.00 uur

Michaël college SG Breda Vijverstraat 1 Prinsenbeek www.michaelcollege.nl

zondag 31 januari 2010 10.30-14.30 uur

Newmancollege Verviersstraat 4 Breda www.newmancollege.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-14.00 uur

Onze Lieve Vrouwelyceum Paul Windhausenweg 11 Breda www.olvbreda.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-14.00 uur

Orion College Biesdonkweg 33 Breda www.orioncollege.nl

woensdag 3 februari 2010 19.00-21.30 uur

Praktijkschool Breda Baronielaan 14 Breda www.praktijkschoolbreda.nl

zaterdag 20 maart 2010 10.00-14.00 uur

Prinsentuin College Tuinzigtlaan 10 Breda www.prinsentuin.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-15.00 uur

Scala Meulenspie 2 Teteringen www.scalabreda.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-15.00 uur

Stedelijk Gymnasium Nassausingel 7 Breda www.gymnasiumbreda.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-14.00 uur

Tessenderlandt SG Breda Van Riebeecklaan 2 Breda www.tessenderlandt.nl

zaterdag 30 januari 2010 10.00-15.00 uur

Van Cooth Biesdonkweg 33 Breda www.vancoothbreda.nl

zaterdag 6 februari 2010 10.00-15.00 uur

gymnasium

atheneum

zaterdag 30 januari 2010 10.00-15.00 uur

havo

kaderberoepsgerichte leerweg

Christoffel SG Breda Rijnesteinstraat 1 Breda www.christoffelbreda.nl

gemengde leerweg

basisberoepsgerichte leerweg

OPEN DAG

praktijkonderwijs

SCHOOL

mavo (theoretische leerweg)

vmbo zorglocatie ●

w w w . v o b r e d a . n l

www.juvenaat.nl

O PE N AVON D

1 maart

kleinschalig, betrokken, uitdagend… ●

gymnasium

juvenaat

DE ROOI PANNEN

ZONDAG 17 januari 2010 TILBURG

uur

OPEN DAG

19.30

MAVO/VMBOplus

MBO MBO MBO MBO

Handel Horeca Toerisme/Recreatie Vormgeving

van 11.00 tot 16.00 uur

DR. AHAUSSTRAAT 1 ●

EINDHOVEN ●

MAVO/VMBOplus

MBO Horeca MBO Toerisme/Recreatie KAAKSTRAAT 1

BREDA MBO Horeca TUINZIGTLAAN 12

CENTRALE AANMELDING voor leerlingen voor het gehele voortgezet onderwijs in Breda op de school van uw keuze op

16 en 17 maart tussen 17.00 en 20.30 uur

MBO Toerisme/Recreatie DR. JAN INGEN HOUSZPLEIN 2

WWW.DEROOIPANNEN.NL

DE ROOI PANNEN BRENGT ONDERNEMEN IN PRAK TIJK

CENTRUM VOOR ONDERNEMERSONDERWIJS


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

Jeske Bleeker Leeftijd: 19 jaar Woonplaats: Raamsdonksveer

Welke profiel vakken heb je? Geschiedenis, wiskunde C, Aardrijkskunde en Handvaardigheid

Welke vakken heb je in de vrije ruimte? Havo/VWO: vwo6 Nederlands Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde c Handvaardigheid

Frans als 2e vreemde taal en Duits

Waarom heb je dit profiel gekozen? Dit profiel sprak me het meeste aan, omdat ik in de onderbouw goed was in deze vakken. De naam van het profiel zegt natuurlijk al waar het bij past: Cultuur en Maatschappij. Dit past echt bij mij interesses, ik vind het namelijk erg leuk om met mensen om te gaan. Omdat ik wist dat ik een vervolgstudie wilde gaan doen die te maken had met communicatie, heb ik er ook voor gekozen om alle talen te kiezen. Uiteindelijk ben ik erg blij met mijn keuze voor C&M. Niet alleen de talen maar ook een vak als Aardrijkskunde past goed bij de studierichting die ik volgend jaar wil gaan volgen.

Michael van Strien Leeftijd: 17 Jaar Woonplaats: Raamsdonksveer

Welke profielvakken heb je? Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B en Biologie

Welk vak in de vrije ruimte? Economie

Lesprofielen

Havo/VWO: Havo Nederlands Engels Wiskunde b Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie

Marlissa van Geel

Waarom dit profiel? Allereerst zat ik op het Vmbo. Daar volgde ik de sector economie met natuurkunde in mijn pakket. Ik was erg goed in wiskunde waar ik dan ook een hoog punt voor haalde tijdens mijn examen. Toen ik naar Havo ging, koos ik het profiel N&T. N&G en N&T zijn bijna hetzelfde, op een ding na. Bij N&G was biologie verplicht en bij N&T kon je er voor kiezen om biologie te laten vallen voor Wiskunde D. Aangezien ik goed in wiskunde ben, dacht ik mijn profiel gekozen te hebben. Namelijk N&T met wiskunde D. Dit was helaas niet mogelijk, omdat men dacht dat ik wiskunde D niet aan zou kunnen door mijn achtergrond (Vmbo). Ik was/ben het hier dan ook niet mee eens, omdat ik vind dat als je maar gemotiveerd bent, je het gewoon kunt halen. Het kwam erop neer dat ik toch biologie moest kiezen. Verder ben ik blij dat ik wel wiskunde B mocht doen en ben ik gemotiveerd om voor dit vak een hoog punt te halen. Op deze manier heb ik dit profiel gekozen.

Leeftijd: 16 jaar Woonplaats: Made

Welke profielvakken heb je? Ik heb Scheikunde, biologie, wiskunde b en natuurkunde als profielvakken.

Welk vak heb je in de vrije ruimte? Havo Scheikunde Biologie Wiskunde b Natuurkunde Duits

Ik heb Duits als vak in de vrije ruimte.

Waarom heb je dit profiel? Ik heb het profiel n&t/n&g gekozen. Waarom? omdat vakken als scheikunde en natuurkunde mij beter liggen dan een vak als economie. Niet alleen omdat dit mijn sterkere vakken zijn, maar ook omdat de vakken in dit profiel mij meer interesseren. Met een vreemde taal kan je na de havo nog vwo gaan doen. Daarom heb ik Duits als vak in vrije ruimte gekozen omdat ik dus nog niet wist wat ik wilde gaan doen. Dus stel dat ik vwo nog wilde doen, was dat mogelijk. Ik wilde in ieder geval biologie in mijn pakket omdat dat erg handig is voor mijn vervolg opleiding. Zo was mijn keuze niet erg moeilijk en daarom koos ik het profiel n&t/n&g.

Vier leerlingen uit het voortgezet onderwijs over hún lesprofiel. Een keuze waarbij natuurlijk niet alles ‘à la carte’ is, maar die wel ruimte biedt voor de vakken die het best bij de scholier passen. Met een toelichting die duidelijk maakt wat de afwegingen waren. En niet onbelangrijk: deze scholieren zijn bepaald niet ontevreden over hoe het tot nu toe uitpakt.

Kevin Rutters Leeftijd: 18 jaartjes jong Woonplaats: Raamsdonksveer

Welke profiel vakken heb je?

Vier keuzes

Ik heb verschillende profiel vakken zo heb ik de standaard vakken die iedereen heeft zoals Nederlands, LO en Engels , wiskunde(A) maar ook Duits, Geschiedenis en Economie.

Havo/ VWO: Havo Nederlands Engels Duits Geschiedenis Wiskunde a Economie Vrije ruimte BSM (bewegen sport en maatschappij)

Welk vak heb je in de vrije ruimte: In mijn vrije ruimte heb ik BSM (Bewegen,sport en maatschappij) om lekker bezig te zijn met sport.

Waarom dit profiel: Ik ben van het VMBO naar het HAVO gegaan. Op het VMBO had ik het profiel E&M ( Economie en Maatschappij ) het leek me makkelijk om dit profiel te houden zodat ik de vakken zou kunnen behouden die ik toen ook had. Een reden waarom ik dit profiel heb gekozen is omdat je een brede mogelijkheid hebt om later in verder te gaan. Je kunt veel studierichtingen gaan doen, omdat er veel vakken in dit profiel zitten die je nodig hebt bij een vervolg opleiding en/ of bij je latere werk. Dus als je nog niet echt weet wat je wil worden later of wat je als vervolg studie wil doen is dit profiel wel een aanrader vanwege het grote aantal mogelijkheden.

9


10 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Het Hanze College: gaat voor de leerling waar je op alle overige scholen leert uit boeken, leer je hier ook door ‘te doen’.” “Dat uitgangspunt hebben we tot in perfectie doorgevoerd, middels de introductie van zogeheten ‘Sectorpleinen’. Op nagebootste werkplekken worden praktijksituaties gecreëerd waar leerlingen kennis en vaardigheden om kunnen zetten in prestaties. Dit werkt motiverend voor de leerling en vormt een welkome afwisseling met de theorievakken.”

« Wat gaat die van jullie volgend jaar eigenlijk doen? VMBO, o dat is wel jammer! …Beeldvorming en het VMBO; het blijft vaak een ongelukkige combinatie. En dan te bedenken dat onderbuikgevoelens, oude verhalen en achterhaalde patronen hier de oorzaak van zijn. Hoogste tijd dus om al die vooroordelen resoluut van tafel te vegen! » Het VMBO staat namelijk voor kansen, biedt perspectief, geeft jongeren eigenwaarde en vooral de mogelijkheid om te groeien en daarmee bewust te kiezen voor een vervolgopleiding/baan. “Daar waar binnen heel wat opleidingen het programma heilig is, is dat in het VMBO de leerling. Zeker op het ‘Hanze College’ dat vandaag de dag ook nog eens een van de weinige VMBO scholen is die daadwerkelijk in de breedte onderwijssoorten en sectoren – ‘Techniek’, ‘Economie’ en ‘Zorg & Welzijn’ – aan kan bieden.” Coachend lesgeven De heren Van Beek en Van Rijsbergen – beiden deelschooldirecteur op het Hanze

Van magazijnbeheerder tot monteur. College – steken hun enthousiasme alvast

MAAKT DEEL UIT VAN KWADRANT SCHOLENGROEP BOUWLINGSTRAAT 74 (OOSTERHOUT), POSTBUS 145, 5100 AC DONGEN TEL. 0162-453581 FAX 0162-372849 INFO@HANZE-COLLEGE.NL WWW.HANZE-COLLEGE.NL

niet onder stoelen of banken. “Maatwerk is wat hier de boventoon voert,” aldus Van Beek. “Juist omdat we zo breed georiënteerd zijn, kunnen we hier iedereen een leerroute op maat aanbieden, die bij de kwaliteit van die ene specifieke leerling past. Dit ‘coachend lesgeven’ – de methode van vraaggestuurd onderwijs – werpt zichtbaar zijn vruchten af.” Leergebied “Het creëren van samenhang en daarmee betekenis geven aan de verschillende vakken is hier ver doorgevoerd,” vervolgt

Van Rijsbergen. “Zo krijgen leerlingen in de onderbouw niet afzonderlijk les in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en economie, maar zijn deze ondergebracht in een ‘leergebied’ (in dit specifieke voorbeeld ‘Mens & Maatschappij’). Het onderwijs wordt daardoor heel wat betekenisvoller.” Sectorplein “Dat wordt overigens nog eens versterkt door de praktijkervaring die hier kan worden opgedaan; één van de kernkwaliteiten natuurlijk van het VMBO. Daar

Groeien met successen Staat uw zoon of dochter nu voor die moeilijke keuze om te beslissen naar welke school hij/zij gaat? Vraag uzelf dan eens het volgende af. Waar is hij/zij voor geschikt, wat zou hij/zij willen en waar ligt zijn/haar belangstellingsveld? Bij een heleboel leerlingen is dat namelijk echt niet dat colbertje en later van negen tot vijf achter een bureau moeten zitten. Daar hebben ze namelijk veel te veel energie voor. Geef uw kind de kans te groeien. Want laten we eerlijk zijn: zij komen veel verder door te groeien met successen dan te klimmen met mislukkingen. Zorgzame school Het Hanze College is een ‘zorgzame’ school waar de leerlingen centraal staan en alle kansen worden geboden – door een systeem van ‘afgewogen voortdurend kiezen’ – een carrière te zoeken die bij hen past. Geef ze die kans. En als bij een volgend (familie)feest de vraag ‘Wat gaat die van jullie volgend jaar eigenlijk doen?’ op tafel komt, zeg dan met trots ‘Naar het VMBO, fantastisch hè!’.

Het Cambreur College: Breed in Kwaliteit « Het Cambreur College is een brede scholengemeenschap – VMBO, HAVO/ VWO – die aan maar liefst 1400 leerlingen onderdak biedt. Niettemin krijgt zij het voor elkaar zich als ‘kleinschalig’ en ‘warm’ te presenteren. Eenieder wordt hier uitgedaagd het maximale uit zichzelf en zijn studie te halen. Van het opgebouwde zelfvertrouwen en de grote mate van zelfstandigheid hebben zij hun hele verdere leven profijt. Om over die enorme bulk aan (vakinhoudelijke) kennis nog maar te zwijgen! » De toon is direct gezet door adjunct directeur Helga van der Weele - Weghs. “Er is ons alles aan gelegen de leerlingen een ‘warm nest’ te bieden. Onze drie afzonderlijke gebouwen zijn in dat streven een belangrijke pijler. Zo ontvangt het Junior College uitsluitend eerstejaars leerlingen. De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs verloopt op deze manier welhaast geruisloos. Gebouw B is voor hen die na het eerste jaar VMBO basis/kaderberoepsgerichte leerweg gaan volgen. Dan blijft het hoofdgebouw nog over. Zij die MAVO volgen, vinden hun thuisbasis in de rechtervleugel en de HAVO/VWO leerlingen in de linkervleugel. Deze kleinschaligheid zorgt zowel voor een sterke(re) band tussen leerlingen onderling als met de docenten en mentoren.” Beter voorbereid “Van begin af aan proberen die docenten de leerling te motiveren het onderste uit de kan te halen,” vervolgt Helga enthousiast. “Het Cambreur College legt daar-

voor een vrij uitgebreid aanbod op tafel waarmee we ons ook nog eens zichtbaar kunnen onderscheiden van andere scholen. Zo hanteren we in de vernieuwde tweede fase – bovenbouw HAVO/VWO – al enkele jaren een systeem waarbij niet alleen het afsluitende examen telt maar tevens alle voortgangstoetsen. Hierdoor komen leerlingen beter voorbereid en minder gespannen op het examen. Dat ze dit geen windeieren legt, blijkt wel uit het ongekend hoge percentage van 99% dat vorig jaar slaagde voor de HAVO.” Tweetalig onderwijs “Hoog zijn zeker ook de verwachtingen voor de MAVO die hier volgend jaar op-

nieuw geïntroduceerd wordt. Maar ook daar vragen we leerlingen net een stapje extra te zetten en examen te doen in ofwel zeven theoretische vakken dan wel zes en ‘technologie’ (wat ze nog beter voorbereidt op het MBO). De HAVO variant daarvoor is overigens ‘HACO’ (en verwijst uiteraard naar het HBO). Het tweetalig onderwijs daagt op zijn beurt de VWO leerling uit de lat hoger te leggen. Zij die hiervoor kiezen, krijgen ruim de helft van hun lesuren in het Engels aangeboden.” Kroniek “Daarnaast is het ook nog eens een heel gezellige school, waar de betrokkenheid van ouders groot is, er flinke saamhorig-

heid heerst en meer dan voldoende georganiseerd wordt. Er valt eigenlijk (nog) zoveel over het Cambreur College te vertellen,” besluit Helga. “Dat vond onze docent Nederlands Hans van der Prijt waarschijnlijk ook. Buiten zijn reguliere werk om heeft hij zich de

afgelopen anderhalf jaar beziggehouden met het schrijven van de geschiedenis van onze school. In januari – wanneer hij helaas onze school gaat verlaten – ziet zijn kroniek het licht en kan iedereen zelf lezen dat het Cambreur College inderdaad ‘Breed in Kwaliteit’ is!”

KWADRANT SCHOLENGROEP MGR. SCHAEPMANLAAN 13, 5103 BB DONGEN TEL. 0162-315650 FAX 0162-323373 INFO@CAMBREURCOLLEGE.NL WWW.CAMBREURCOLLEGE.NL MAAKT DEEL UIT VAN


Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Technasium

‘Ik had advies VWO gekregen van mijn basisschool maar ik kon meer en ik wou meer. Ik zie meer in goed Engels dan in klassieke talen op het Gym. Vanaf de eerste dag kregen we vakken als wiskunde en sport in het Engels. Een beetje eng in het begin. Maar het gaat prima. Soms vergeten we de hollandse pauze. Amazing!’

n voor scholing, um zorgt bij alle schole De Stichting Technasi voldoen aan de ten ch le, zodat alle opdra tro con en g din lei ge be ast hun plaatseen uitvoerbaarheid. Na hoge eisen van didactiek hnasium-scholen en hierdoor alle Tec lijke verschillen hebb t en dezelfde aanpak. dezelfde hoge kwalitei in een regionaal n scholen altijd samen rke we um asi hn Tec Bij t Technasium: www.technasium.nl netwerk. Alles over he

van de lessen in leerling ongeveer 50% Op het TVWO krijgt een ren voortdurend ho en spreken, schrijven en ing erl Le s. gel En t he ls geven zijn daardie het vak in het Enge Engels. Alle docenten r. d of zijn native speake voor speciaal geschool bij: excursies en en eit ivit act e ols ho nsc ite Natuurlijk horen er bu ernationale uitint rs, zoek, gastspreke talenreizen, theaterbe nst, toneel etc. gebied van sport, ku wisselingen op het in Brussel en parlementsgebouwen Ook bezoeken aan de r de toekomst ove l tten in de plenaire zaa Straatsburg met deba n! eke spr te r dat je hier staat van Europa. Stel je voo eesplatform.nl www.netwerktto.europ

Open Dag zaterdag 16 januari

O P L E I D I N G

[ Te c h n a s i u m ] ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN

10.00 - 13.00 uur

europees platform

Bovendonk 1 Roosendaal www.jtc-roosendaal.nl

succesvol internationaliseren in onderwijs

Technasium is bedoeld voor HAVO en VWO. Er kan gestart worden in klas 1 en laatbloeiers kunnen ook nog in de 4e klas instromen. Het vak ‘Onderzoek en Ontwerpen’ is een examenvak, het maakt dan onderdeel uit van de gewone profielen. We werken in projecten samen met bedrijven in de regio. Extra kansen voor meiden in de techniek? Jammer genoeg kiezen weinig meisjes de bèta-vakken en techniek. Ze denken negatief over hun eigen capaciteiten, ze hebben geen goed beeld van techniek. Wel ‘beetje dom’. Het Technasium helpt meisjes de mooie kanten van techniek te ontdekken, het brengt techniek op een natuurlijke manier dichterbij. En tech-meiden zijn TOP!

Als je geschikt bent voor het VWO, dan kun je ook Tweetalig VWO aan. Het JTC TVWO scoort erg goed. Het JTC is volledig gecertificeerd als IB/exameninstituut en behoort daarmee tot de top van de tweetalige scholen in Nederland. Onze leerlingen behalen het VWO-diploma, maar ook allemaal het International Baccalaureate. Dit IB-diploma geeft toegang tot de universiteiten in het buitenland. In ieder geval ervaren alle leerlingen een enorme voorsprong. Bijvoorbeeld omdat zij geen moeite hebben met de Engelstalige contacten, bronnen, studieboeken en colleges.’Het worden near native speakers, die zelfs in het Engels dromen’.

OPEN HUIS

OPEN DAG Zaterdag

VOORTGEZET ONDERWIJS IN OOSTERHOUT EN DONGEMOND

16 januari 2010

Effent, de mavo van Oosterhout

09.00 tot 13.00 uur

Kruidenlaan 19 4907 AA Oosterhout

30 januari

Sint-Oelbertgymnasium Warandelaan 3 4904 PA Oosterhout

19 en 21 januari 2010 Hanze College

van 09.00 tot 15.00 uur

19.00 tot 21.30 uur

Proef de sfeer en vele mogelijkheden van studeren in hartje Breda:

Bouwlingstraat 74 4902 AK Oosterhout

23 januari 2010

Mgr. Frencken College

09.00 tot 13.00 uur

Slotlaan 40 4902 AE Oosterhout

• • • •

11

Tvwo

‘Ik ben niet zo’n bankzitter, ik wil theorie maar ook uitvoeren. Op ‘t Technasium kan ik dat. Techniek is méér dan schroefjes, solderen en banden plakken. Het heeft alles te maken met uitzoeken, onderzoeken en ontwerpen en dat is kicken. We gaan nu de inrichting van een speeltuin ontwerpen met speeltoestellen, maar ook met veiligheid en dat het kindvriendelijk is en er leuk uitziet. Best cool, om met een groepje zoiets te doen!’

N I E U W E

onderwijs

Persoonlijkheid voorop: onze 800 studenten en docenten kennen elkaar Gastvrijheid en vakmanschap in alle opleidingen centraal Bijzondere opleidingen met o.a. Vacansoleil en Frontoffice Verkorte opleidingsduur voor havisten

Praktijkschool de Zwaaikom Nassaustraat 10 4902 NA Oosterhout

30 januari 2010

Dongemond college

09.00 tot 13.00 uur

Collegeweg 1 4940 AC Raamsdonksveer Kempstraat 15 4921 TB Made

Brood & Banket Facilitair

Maak kennis met je

Horeca

toekomst

Toerisme Hoofdlocatie: Markendaalseweg 35 Breda Sint Oelbertgymnasium


Onderwijs 12

Dinsdag 12 januari 2010 BN/DESTEM

Verrassend Soms heb je zin om het een dagje helemaal anders te doen. Pannenkoeken bakken tijdens de lunch of aardbeien meenemen naar school. Zo ook Anke. Zij heeft een lunch die schuilgaat onder aluminiumfolie. Het blijkt een zelfgebakken cake, die ze heeft meegenomen naar school om haar 17e verjaardag te vieren. „Normaal neem ik gewoon brood mee hoor”, haast ze zich te zeggen.

Gezond „Gezond lunchen?”, vraagt de 17-jarige Amber. „Zes boterhammen en drie kroketten”, grapt ze. „Nee dat is niet waar, ik neem vrijwel altijd bruine boterhammen en een stuk fruit mee. Het hangt een beetje van de dag af. Als we gym hebben, zijn het er soms wel zes.” En nog is soms de honger niet gestild. Voor deze lunch pakken Amber en haar vriendin Kiki (18) nog even snel een roze koek. „Natuurlijk kopen we ook af en toe wat lekkers.”

De ideale Elke dag braaf de gesmeerde boterhammetjes van thuis opeten of toch een paar worstenbroodjes naar binnenwerken? Op een gegeven moment ben je toch oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat je eet? Het Voedingscentrum heeft daar de nodige twijfels over. De overheidsstichting die advies geeft over gezond eten, heeft een gezonde lunch samengesteld. De hoofdmoot van deze lunch bestaat uit volkoren boterhammen die veel vezels bevatten. Afwisselend kan het brood worden belegd met hartige (kaas- of vleeswaren) of zoete belegsoorten. Voor het hartige beleg


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

Vet Alle campagnes tegen overgewicht ten spijt wordt er door menig scholier ook een vette hap gegeten. Carli (17) staat op het punt te beginnen aan een pizzabroodje. „Als ik wat meer geld zou hebben zou ik het zeker vaker doen.” Een tafeltje verder komen de frikandelbroodjes uit de tassen. „In een tussenuur haal ik vaak even wat van die broodjes bij de supermarkt”, zegt een van de jongens. Een andere oplossing ligt letterlijk om de hoek: even een frietje halen.

lunch worden de magere varianten aangeraden, zoals kipfilet, fricandeau of 20-kaas. Voor zoete belegsoorten raad het Voedingscentrum aan te kiezen voor jam, stroop of sandwichspread. Chocoladepasta en pindakaas zijn vet en bevatten veel calorieën. Niet doen dus. Daarnaast ziet het Voedingscentrum graag wat variatie op het brood. Door het bijvoorbeeld te beleggen met vis of wat groenten toe te voegen, zoals paprika, tomaat of komkommer. Fruit kan natuurlijk niet ontbreken.Wat hebben de leerlingen van het OLV Lyceum in Breda op hun brood?

Verleidelijk Vers gesneden groenten, ter plekke afgebakken broodjes, voor je ogen klaargemaakt; het water zou je in de mond lopen. De vriendinnen Evelien (13), Veerle (14) en Annebeel (13) zijn enthousiast over het eten in de kantine. „De verse broodjes zijn verleidelijk. Zeker dat broodje met krabsalade is geweldig!” zegt Evelien. „Maar het is duur en meestal staat er een lange rij. Ik neem dus nog wel vaak brood mee, maar af en toe geven we er wel aan toe hoor.”

13


14 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

MBO 30-01-2010

Heb jij jouw studie al gekozen?

09 00-15 00 uur

Cingel / Florijn / Kellebeek / Markiezaat Prinsentuin / Radius / Vitalis / Zoomvliet

Techniek

Horeca

Beeld en Geluid

Uiterlijke verzorging

Sport

ICT

Toerisme

Laboratorium

Economie en Handel

Groen

Zorg en welzijn

Facilitair

Kijk voor alle open dagen op

wwwopendagenROCnl

SOMA

Niet zomaar een opleiding

Ervaar SOMA,dĂŠ vakopleider voor de infra!


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

15

Leshuis 6 KSE

Leshuizen bieden veilige haven

Onderzoek alles, behoud het goede en verbeter de rest. Dat is, met een variatie op het spreekwoord, het credo van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Waar andere reuzen in het middelbaar onderwijs kleinschaligheid inzetten in de strijd tegen grootschaligheid, noemt rector Peter van Heusden een bewuste keuze van lang geleden. ,,Een keuze die tot de dag van vandaag de juiste is gebleken.’’ Door Ina Kuik

Er is niemand die het beter kan weten dan rector Van Heusden. Hij maakte in 1968 deel uit van de eerste lichting KSE’ers onder de Mammoetwet. Nu, bijna 42 jaar later, heeft hij met een uitstapje naar de lerarenopleiding, via leraar en conrector , het rectorstokje overgenomen. De leerling van nu verschilt in essentie niet van de leerling van veertig jaar geleden. ,,Ze willen niet kopje onder gaan in de massa. Ze willen gekend worden. De school moet een veilige haven zijn.’’

Overzichtelijk Dat deze uitgangspunten geweld aangedaan werd, had rector van den Dungen in 1973 al in de gaten. Leshuizen, dat was zijn ei van Columbus. Compartimenten binnen de school met een eigen fietsenstalling, schoolplein, ingang en kantine. Elk van de zes leshuizen huisvest nu tussen de 450 en 500 leerlingen. Een overzichtelijke groep waarin niemand anoniem blijft en begeleiding op maat geboden kan worden. Voor de leerling is het leshuis zijn eigen kleine school, afgestemd op zijn leeftijd en de fase in zijn ontwikkeling. Neem de brugwuppen. Te groot voor servet, te klein voor tafellaken. Enthousiast, popelend om aan een nieuwe stap te beginnen. Maar geef ze even de kans en ze spelen graag nog tikkertje. Dat kan op het schoolplein van

Leshuis 1, waar ze door niemand uitgelachen worden. In het tweede leshuis, thuis voor alle tweedeklassers, beginnen de leerlingen grenzen af te tasten en te puberen. ,,Ook het gedoe met jongens en meisjes begint dan al’’, aldus Van Heusden. ,,De mavoleerlingen moeten in dat leshuis al een vakkenkeuze maken.’’

Aftasten In het derde leshuis, havo 3 en vwo 3, nemen de leerlingen de term aftasten al een stuk letterlijker. Het zijn inmiddels pubers met alle hoogte- en dieptepunten. Ze beginnen te vermoeden waar hun belangstelling en hun talen-

ten liggen maar moeten, vaak zeer tegen hun zin, toch nog alle vakken volgen. Aan het einde van het derde leshuis raakt de jeugd vaak in kalmer vaarwater. De kaarten zijn geschud, de profielkeuze gemaakt.

Vaardiger Leshuis 4 en 5 vormen samen de bovenbouw, het studiehuis, van havo en vwo. De sfeer en de uitstraling heeft al iets van college volgen in plaats van lessen. Van Heusden: ,,Ze zijn hard op weg om jong volwassenen te worden. Je kunt er gesprekken op niveau mee voeren, ze zijn sociaal vaardiger om zich uit te drukken. Hier, in het studiehuis, bereiden ze zich voor op hun vervolgstudie. Minder klassikaal, meer samenwerken in groepen bijvoorbeeld.’’ Het zesde leshuis is de bovenbouw van de mavo. ,,Een bovenbouw met speelsere leerlingen, een heel gemêleerd gezelschap. Ik mag ze graag, ze weten vaak precies wat ze willen en ze zijn heel direct.‘’ Vanuit het zesde leshuis stromen de leerlingen door naar havo of mbo. De KSE heeft er bewust

De KSE is uiteraard niet de enige school die kleinschaligheid hoog in het vaandel heeft. Het Markland College in Oudenbosch heeft een brugklasgebouw, een gebouw voor tweede- en derdeklassers, een apart studiehuis voor de bovenbouw en vmbo-afdeling in een eigen gebouw. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal is met ruim elfhonderd leerlingen veel kleiner dan zowel het Markland College als de Katholieke Scholengemeenschap met ieder meer dan tweeduizend leerlingen. Maar ook daar is volop aandacht voor kleinschaligheid. De school is verdeeld in drie afdelingen. Dat zijn de onderbouw voor de eerste twee leerjaren, de bovenbouw mavo en de bovenbouw havo/vwo.

voor gekozen om de term Mavo te hanteren in plaats van vmbo. ,,Wij hebben alleen de richting vmbo theoretische leerweg, die gelijk is aan de mavo. Het is vooral voor ouders veel duidelijker als we de term mavo blijven voeren.’’ Van Heusden maakt op dit moment een huisvestingsvisie voor de lange termijn. De leshuizen blijven daarin gewoon staan. Maar de visie beperkt zich niet tot de school. ,,Zestig procent van alle middelbare scholieren uit Etten-Leur zit op onze school. De KSE is dus een belangrijke partij in de gemeenschap. Daarom willen we in de toekomst onze huisvesting ook delen met de gemeenschap.’’


Naam school

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Website

Datum

Vanaf

Tot

Niveau

Studierichting

Albeda College Oude Tonge

Mercuriuslaan 16

Oude Tonge

0187-497654

www.albeda.nl

30 januari

10.00

14.00

mbo

Administratie, Seretarieel, Bank/Verz.Beveiliging

Albeda College Oude Tonge

Mercuriuslaan 16

Oude Tonge

0187-497654

www.albeda.nl

29 januari

14.00

20.00

mbo

Administratie,Seretarieel, Bank/Verz.Beveiliging

Avans Hogeschool

Hogeschoollaan 1

Breda

076-5250550

www.avans.nl

10 februari

18.00

21.00

hbo

Alle opleidingen en Associate degrees

Avans Hogeschool

Prof. Cobbenhagenlaan 13

Tilburg

076-5250550

www.avans.nl

10 februari

18.00

21.00

hbo

Alle opleidingen en Associate degrees

Avans Hogeschool

Onderwijsboulevard 215

's-Hertogenbosch

073-6295250

www.avans.nl

10 februari

18.00

21.00

hbo

Alle opleidingen en Associate degrees

Beatrix College

Ketelhavenstraat 3

Tilburg

013-5711725

www.beatrixcollege.nl

6 februari

10.00

15.00

Ath/ha/tl

tweetalig, regulier, 5M

Bogaers Taleninstituut BV

Ringbaan Zuid 42

Tilburg

013-5362101

www.bogaerstalen.nl

dag. januari

09.00

17.00

diverse opl.

Maatwerk 25 talen van Arabisch t/m Zweeds

Christoffel SG Breda

Rijnesteinstraat 1

Breda

076-5612952

www.christoffelbreda.nl

30 januari

10.00

15.00

vmbo

MAVO en Voorbereidend MBO met Iwoo

Cingel College

Claudius Prinsenlaan 8

Breda

076-5306000

www.cingelcollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

MBO Facilitair (op locatie Chassé Theater)

Cingel College

Markendaalseweg 35

Breda

076-5306000

www.cingelcollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

MBO Facilitair - Horeca - Toerisme

Cingel College

Terheijdenseweg 414

Breda

076-5306000

www.cingelcollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

MBO Brood en Banket

CSW Bestevaêr

Adriaen Coortelaan 5

Vlissingen

0118-652100

www.cswalcheren.nl

10 februari

15.30

20.30

diverse opl.

MAVO met instroom VMBO, HAVO en VWO

CSW Toorop

Sir Winston Churchilllaan 8

Middelburg

0118-652100

www.cswalcheren.nl

18 februari

15.30

20.30

diverse opl.

VMBO en MAVO

CSW Van de Perre

Elzenlaan 4

Middelburg

0118-652100

www.cswalcheren.nl

11 februari

15.30

20.30

diverse opl.

HAVO, Atheneum en Gymnasium

Da Vinci College

Laan van België 88

Roosendaal

0165-526300

www.davincicollege.nl

6 februari

10.00

13.30

diverse opl.

VMBO en Praktijkonderwijs

De Eindhovense School

Von Flotowlaan 1

Eindhoven

040-2591391

www.de-eindhovenseschool.nl

5 februari

16.00

21.00

diverse opl.

Mediavormgeving, management en productie.

De la Salle SG Breda

Sportlaan 1

Baarle-Nassau

013-5079495

www.delasalle.nl

30 januari

10.00

13.00

diverse opl.

MAVO/HAVO/VWO

De Nassau

Paul Krugerlaan 2

Breda

076-5330330

www.denassau.nl

30 januari

10.00

14.00

vmbo

MAVO (theoretische leerweg)

De Nassau

de la Reijweg 136

Breda

076-5330330

www.denassau.nl

30 januari

10.00

14.00

diverse opl.

HAVO/VWO/Gymnasium

De Rooi Pannen

Dr. Jan Ingen Houszplein 2

Breda

013-8504050

www.derooipannen.nl

17 januari

11.00

16.00

MBO

Toerisme/Recreatie

De Rooi Pannen

Dr. Ahausstraat 1

Tilburg

013-5955600

www.derooipannen.nl

17 januari

11.00

16.00

VMBO/ MBO Handel, Horeca, Toerisme/Recreatie, Vormgeving

De Rooi Pannen

Kaakstraat 1

Eindhoven

013-8506650

www.derooipannen.nl

17 januari

11.00

16.00

VMBO/MBO Horeca, Toerisme/Recreatie

De Rooi Pannen

Tuinzigtlaan 12

Breda

013-8504000

www.derooipannen.nl

17 januari

11.00

16.00

MBO

Horeca

De Rotonde

Groene Woud 2

Breda

076-5218268

www.derotonde.nl

30 januari

10.00

15.00

vmbo

VMBO

Dongemond college

Collegeweg 1

Raamsdonksveer

0162-513469

www.dongemondcollege.nl

30 januari

09.30

13.00

diverse opl.

vwo-havo-technasium-vmbo

Dongemond college

Kempsstraat 15

Made

0162-513469

www.dongemondcollege.nl

30 januari

09.30

13.00

diverse opl.

vwo-havo-technasium-vmbo

Edudelta College Goes

Stationspark 39

Goes

0113-272250

www.edudelta.nl

27 januari

19.00

21.00

diverse opl.

VMBO/MBO

Edudelta College Goes

Stationspark 39

Goes

0113-272250

www.edudelta.nl

27 januari

14.00

17.00

diverse opl.

VMBO/MBO

Edudelta College Goes

Stationspark 39

Goes

0113-272250

www.edudelta.nl

30 januari

10.00

15.00

diverse opl.

VMBO/MBO

Fontys Hogescholen

Mgr. Claessenstraat 4

Sittard

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

20 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Hulsterweg 2

Venlo

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

20 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Deken van Miertstraat 14

Veghel

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

13 maart

10.00

14.30

hbo

Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo)

Fontys Hogescholen

Diverse locaties

Eindhoven

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

13 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Frans Fransenstraat 15

's-Hertogenbosch

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

20 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Rijswijkseplein 79

Den Haag

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

20 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Keizersgracht 105

Amsterdam

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

20 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Fontys Hogescholen

Diverse locaties

Tilburg

0877-877877

www.fontys.nl/opendag

6 maart

10.00

14.30

hbo

Zie website voor alle deelnemende opleidingen

Graaf Engelbrecht

Ganzerik 3

Breda

076-5421191

www.graafengelbrecht.nl

6 februari

10.00

14.00

diverse opl.

MAVO/HAVO/VWO

Hogeschool HAS Den Bosch

Onderwijsboulevard 221

's-Hertogenbosch

073-692 36 00

www.hasdenbosch.nl

13 maart

10.00

14.00

hbo

Zie website voor alle opleidingen

Hogeschool Zeeland

Edisonweg 4

Vlissingen

0118-489170

www.hz.nl

30 januari

10.30

15.00

hbo

alle opleidingen

Hogeschool Zeeland

Vlietstraat 11a

Terneuzen

0118-489170

www.hz.nl

5 februari

18.00

20.00

hbo

Economie, Leraar Basisonderwijs

Hogeschool Zeeland

Edisonweg 4

Vlissingen

0118-489170

www.hz.nl

30 januari

10.30

15.00

hbo

Alle opleidingen

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

Onderwijsassistent, 2-jarig, doorstroom PABO

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

ICT-beheerder, 2-jarig, stage salaris baan

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

Apothekersassistent, 2-jarig, betaalde stage!

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

Administrateur, 2-jarig, stage salaris baan

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

Directiesecretaresse, 2-jarig, stage salaris baan

Instituut Broers Tilburg

Apennijnenweg 14

Tilburg

013-5802288

www.instituutbroers.nl

12 januari

19.00

21.30

mbo

Sport en bewegen, 2-jarig, doorstroom ALO

Johan Cruyff Coll./ Zoomvliet Coll.

Knipplein 11

Roosendaal

0165-590150

www.zoomvliet.nl/jcc

30 januari

09.15

15.00

mbo

opleidingen voor topsporters en talenten

Kellebeek College

Kadeplein 2

Roosendaal

0165-590800

www.kellebeek.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Zorg, Welzijn, Uiterlijke Verzorging.

Kellebeek College

Trivium 74

Etten- Leur

0165-590800

www.kellebeek.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Assisterenden Gezondheidszorg

Markenhage SG Breda

Emerweg 29

Breda

076-5141152

www.markenhage.nl

30 januari

10.00

14.00

diverse opl.

MAVO/HAVO.VWO

Markiezaat College

Nobellaan 50 - 52 - 27

Bergen op Zoom

0164-281700

www.markiezaat.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

MBO Techniek

Markiezaat College

Aviolandalaan 31

Hoogerheide

0164-618250

www.markiezaat.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

MBO Vliegtuigtechniek

Markland College

Gildelaan 82

Zevenbergen

0165-390390

www.markland.nl

23 januari

10.00

13.00

diverse opl.

VWO (gymnasium/atheneum) HAVO en VMBO

Markland College

Pagnevaartweg7

Oudenbosch

0165-390390

www.markland.nl

30 januari

09.30

13.00

diverse opl.

VWO (gymnasium/atheneum), havo en vmbo

De volgende Open Dagen Kalender verschijnt op 6 februari 2010 Geef uw vermelding op via: www.deopendagenkalender.nl Kijk ook op www.bndestem.nl


Naam school

Plaats

Telefoonnummer

Website

Datum

Vanaf

Tot

Niveau

Studierichting

Mencia de Mendoza lyceum SG Breda Mendelssohnlaan 1

Adres

Breda

076-5601350

www.mencia.nl

30 januari

10.00

14.00

diverse opl.

HAVO/VWO/Gymnasium

Mencia Sandrode SG Breda

Akkermolenweg 2D

Zundert

076-5995050

www.mencia.nl

6 februari

10.00

14.00

diverse opl.

MAVO/HAVO/VWO

MichaĂŤl College SG Breda

Vijverstraat 1

Prinsenbeek

076-5431888

www.michaelcollege.nl

31 januari

10.30

14.30

diverse opl.

VMBO (GL)/HAVO/VWO

Munnikenheide College Etten-Leur

Trivium 60

Etten-Leur

076-5016152

www.munnikenheidecollege.nl

21 januari

18.30

20.30

vmbo

Techniek, Economie en Zorg & Welzijn

Munnikenheide College Rucphen

Bosheidestraat 1

Rucphen

076-5016152

www.munnikenheidecollege.nl

21 januari

18.30

20.30

vmbo

Techniek, Economie en Zorg & Welzijn

Nehalennia SSG Middelburg

Breeweg 71-e

Middelburg

0118-656265

www.nehalennia.nl

4 maart

15.30

21.00

diverse opl.

HAVO, atheneum en gymnasium

Nehalennia SSG Middelburg

tijdelijk adres: Merwedestraat 1Middelburg

0118-656265

www.nehalennia.nl

4 maart

15.30

21.00

diverse opl.

VMBO B/K, MAVO

Newmancollege

Verviersstraat 4

Breda

076-5810450

www.newmancollege.nl

30 januari

10.00

14.00

diverse opl.

MAVO/HAVO/VWO/Gymnasium

NHTV

Mgr Hopmansstraat 1

Breda

076-533 22 07

www.nhtv.nl

2 februari

19.00

21.00

hbo

Academie voor Stedenbouw, logistiek en mobiliteit

Onze Lieve Vrouwelyceum

Paul Windhausenweg 11

Breda

076-5224707

www.olvbreda.nl

6 februari

10.00

14.00

diverse opl.

HAVO/VWO/Gymnasium

Orion College

Biesdonkweg 33

Breda

076-5729864

www.orioncollege.nl

3 februari

19.00

21.30

diverse opl.

HAVO/VWO

Pontes Pieter Zeeman

Hatfieldpark 1-2

Zierikzee

0111-415751

www.pieterzeeman.nl

20 januari

13.30

16.00

diverse opl.

LWOO, VMBO Basis/Kader, MAVO, HAVO, VWO

Praktijkschool Breda

Baronielaan 14

Breda

076-5226090

www.praktijkschoolbreda.nl

20 maart

10.00

14.00

vmbo

Praktijkonderwijs

Prinsentuin College

Tuinzigtlaan 10

Breda

076-5140156

www.prinsentuin.nl

30 januari

10.00

15.00

vmbo

VMBO

Prinsentuin College MBO

Frankenthalerstraat 15

Breda

076-5723939

www.prinsentuin.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Dieren,tuinen,milieu,vee,paarden,planten,bloemen

Prinsentuin College MBO

Buitenlaan 2

Andel

0183-447474

www.prinsentuin.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Groen, Grond

Prinsentuin College VMBO

Buitenlaan 2

Andel

0183-447474

www.prinsentuin.nl

23 januari

10.00

15.00

vmbo

VMBO Groen

Prinsentuin College VMBO

Groene Woud 54A

Oudenbosch

0165-313338

www.prinsentuin.nl

6 februari

10.00

15.00

vmbo

VMBO Groen

Prinsentuin College VMBO

Steenspil 46

Halsteren

0164-682161

www.prinsentuin.nl

6 februari

10.00

15.00

vmbo

MAVO en VMBO Groen

Radius College

Terheijdenseweg 348

Breda

076 5733444

www.radiuscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Laboratoriumonderwijs

Radius College

Terheijdenseweg 350

Breda

076 5733444

www.radiuscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Techniek en Technologie

Radius College

Mathildastraat 50

Oosterhout

076 5733444

www.radiuscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

ICT en Mediavormgever

ROC Westerschelde

Mr. F.J. Haarmanweg 25

Terneuzen

0115-641604

www.rocwesterschelde.nl

5 maart

18.00

21.00

mbo

Opleiding Sport en Bewegen

ROC Westerschelde

Vlietstraat 11a

Terneuzen

0115-641604

www.rocwesterschelde.nl

6 februari

10.00

14.00

mbo

Beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

ROC Westerschelde

Vlietstraat 11a

Terneuzen

0115-641604

www.rocwesterschelde.nl

5 februari

18.00

21.00

mbo

Beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs

ROC Zeeland

Boulevard Bankert 156/130

Vlissingen

0118-489400

www.roczeeland.nl

30 januari

10.30

15.00

mbo

Maritiem Instituut De Ruyter

ROC Zeeland

Zwembadweg 1

Goes (Sportpunt)

0113-558600

www.roczeeland.nl

22 januari

16.00

21.00

mbo

Cluster CIOS Goes/Breda (ook Mbo-dans)

ROC Zeeland

Bessestraat 4

Goes

0113-558600

www.roczeeland.nl

22 januari

16.00

21.00

mbo

Clusters Zorg, Welzijn, MTRO Zeeland

ROC Zeeland

Zwembadweg 1

Goes (Sportpunt)

0113-558600

www.roczeeland.nl

23 januari

10.00

13.00

mbo

Cluster CIOS Goes/Breda (ook Mbo-dans)

ROC Zeeland

Edisonweg 4a

Vlissingen

0113-558600

www.roczeeland.nl

23 januari

10.00

13.00

mbo

Cluster Techniek, ICT en Elektro

ROC Zeeland

Podium 15

Middelburg

0118-558300

www.roczeeland.nl

23 januari

10.00

13.00

mbo

Economisch College Zld

ROC Zeeland

Bessestraat 4

Goes

0113-558000

www.roczeeland.nl

23 januari

10.00

13.00

mbo

Clusters Zorg, Welzijn, MTRO Zeeland

ROC Zeeland

Podium 15

Middelburg

0118-558300

www.roczeeland.nl

22 januari

16.00

21.00

mbo

Economisch College Zld

ROC Zeeland

Edisonweg 4a

Vlissingen

0118-558800

www.roczeeland.nl

22 januari

16.00

21.00

mbo

Clusters Techniek, ICT en Elektro

Roncalli Scholengemeenschap

Tuinderspad 6

Bergen op Zoom

0164 241050

www.roncalli-boz.nl

27 februari

11.00

15.00

diverse opl.

VMBO-t; HAVO; VWO

Scala

Meulenspie 2

Teteringen

076-2011330

www.scalabreda.nl

6 februari

10.00

15.00

diverse opl.

MAVO / VMBO

SintLucas

Burgakker 17

Boxtel

0411-672270

www.sintlucas.nl

28 januari

14.00

21.00

mbo

2D-vormgeving, 3D-vormgeving en Creatief vakman

SintLucas

Burgakker 17

Boxtel

0411-672270

www.sintlucas.nl

29 januari

14.00

21.00

mbo

2D-vormgeving, 3D-vormgeving en Creatief vakman

SOMA College

Ceintuurbaan 2

Harderwijk

0341-499100

www.soma-college.nl

5 februari

09.00

15.00

mbo

Machinist, Monteur, Kaderfunctionaris, Straatmaker

Stedelijk Gymnasium

Nassausingel 7

Breda

076-5225040

www.gymnasiumbreda.nl

6 februari

10.00

14.00

gymnasium

Gymnasium

Studio T

Loudonstraat 2

Tilburg

013-4627110

www.studioT.nl

27 januari

09.30

15.00

mbo

Workshop op school

Studio T

Loudonstraat 2

Tilburg

013-4627110

www.studioT.nl

24 februari

09.30

21.00

mbo

Open Huis/Talent Event Business-school

StudioT

Loudonstraat 2

Tilburg

013-4627110

www.studioT.nl

20 januari

19.00

21.00

mbo

Informatie-avond Business-school

t Bergse VMBO

Nobellaan 25, Pomonalaan 45 Bergen op Zoom

0164-216460

www.tbergsevmbo.nl

14 februari

10.00

15.00

vmbo

VMBO Economie, Techniek, Zorg en Welzijn

Technische Universiteit Eindhoven

Den Dolech 2

Eindhoven

040-2474747

www.tue.nl/masterdag

1 maart

13.00

16.00

wo

TU/e-masteropleidingen

Technische Universiteit Eindhoven

Den Dolech 2

Eindhoven

040-2474747

www.tue.nl/opendagen

26 maart

09.00

16.00

wo

TU/e-bacheloropleidingen

Technische Universiteit Eindhoven

Den Dolech 2

Eindhoven

040-2474747

www.tue.nl/opendagen

27 maart

09.00

16.00

wo

TU/e-bacheloropleidingen

Tessenderlandt SG Breda

Van Riebeecklaan 2

Breda

076-5219352

www.tessenderlandt.nl

30 januari

10.00

15.00

vmbo

MAVO en voorbereidend MBO

Van Cooth

Biesdonkweg 33

Breda

076-5874750

www.vancoothbreda.nl

6 februari

10.00

15.00

vmbo

VMBO

Vitalis college

Terheijdenseweg 414

Breda

076-5733333

www.vitaliscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Sport, Veiligheid en Welzijn

Vitalis college

Deinzestraat 385

Breda

076-57595959

www.vitaliscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Mode en Uiterlijk

Vitalis college

Nieuwe Inslag 46

Breda

076-5244500

www.vitaliscollege.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

Gezondheid en Welzijn

Westerpoort College

Abraham Beeckmanlaan 6

Tholen

0166-662516

www.westerpoortcollege.nl

6 februari

10.00

15.00

vmbo

VMBO Techniek, Zorg en Welzijn

Zebra College

Corneliusflat 3

Roosendaal

0165-560801

www.zebracollege.nl

23 januari

12.00

15.00

mbo

Schoonheidsspecialist, Pedicure

Zoomvliet College

Knipplein 11

Roosendaal

0165-590100

www.zoomvliet.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

economie, handel, ict, mediavormgeving, IBS

Zoomvliet College/ Zinc.

Molenstraat 4

Roosendaal

0165-565040

www.zoomvliet.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

secretariĂŤle opleidingen, leerbedrijf Zinc.

Zoomvliet Hotelschool

Meeussenstraat 13

Bergen op Zoom

0164-281020

www.zoomvliet.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

horeca, toerisme en recreatie

Zoomvliet Studio

Van Konijnenburgweg

Bergen op Zoom

0164-281018

www.zoomvliet.nl

30 januari

09.00

15.00

mbo

audiovisueel, podium- en evenemententechniek

De volgende Open Dagen Kalender verschijnt op 6 februari 2010 Geef uw vermelding op via: www.deopendagenkalender.nl Kijk ook op www.bndestem.nl


Onderwijs 18

Dinsdag 12 januari 2010 BN/DESTEM

Een kijkje In het grensgebied rijden busjes met scholieren dagelijks heen en weer. Maar weten daarmee ook hoe in Vlaanderen de overstap van de basisschool naar de brugklas gaat? Op naar studentenstad Gent, met zijn 239.000 inwoners net een slag groter dan Breda, maar mooi te vergelijken met bijvoorbeeld Tilburg. Door Patrick Wiercx

Rond het middaguur bepalen scholieren het straatbeeld van Gent. Ze hebben veelal pauze van twaalf tot half twee. Walter Vanlerberghe, coördinerend directeur secundair onderwijs van de stad Gent, heeft daar begrip voor. ,,Ze zitten van negen tot vijf tussen de muren van de school. Het is juist pedagogisch goed dat ze een frisse neus halen en even de vrijheid hebben. Op school is het toch al gauw: hé, gij moogt da nie.” Dat een Nederlandse schooldirecteur, maar ook de leerplichtambtenaar, er niet aan moet denken dat leerlingen overdag de straat opgaan, komt hem vreemd voor. ,,Dat is hier geen probleem.”

Kleiner Gent, dé studentenstad van Vlaanderen, zit goed in zijn scholen. Het verschil met Nederland valt past op bij het voortgezet onderwijs, in Vlaanderen ‘het secundair’ genoemd. Inwoners van Gent kunnen kiezen uit maar liefst zo’n veertig scholen. De reden? Vlaamse scholen zijn veel kleiner dan die in het noorden. Een middelbare school met duizend, twaalfhonderd leerlingen is in Vlaanderen een grote. In Nederland ben je dat pas als je rond de tweeduizend leerlingen hebt. Zeventig procent van alle scholen in Vlaanderen is van katholieke signatuur. Wat in Nederland openbaar onderwijs is, wordt in België opgedeeld in rijksonderwijs (tegenwoordig wat trendy ‘GO!’ genaamd) en onderwijs van stad of provincie.

Geen uniformen Walter Vanlerberghe is eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs dat onder het stadsbestuur van Gent valt. Daartoe behoren zeven middelbare scholen. Vrijwel alle andere scholen in Gent zijn katholiek, die vormen de concurrentie. Op zijn scholen dragen leerlingen geen uniformen, bij de katholieke scholen kom je die soms wel tegen. De groentjes, de grijskes en de blauwkes, iedere Gentenaar kent ze. Zijn collega Patrick Descamps is algemeen directeur van het basisonderwijs; hij heeft 33 scholen van het ‘stedelijk’ onder zich. ,,Wij hebben hier in Gent erg veel onderwijs. Eigenlijk zijn wij aan een hervorming toe.”

Begijnen Basisschool De Muze ligt in een oud deel van de stad, tegen het centrum, aan een mooi plein met huisjes waar vroeger begijnen woonden, alleenstaanden die onder hoede van de kerk bij elkaar leefden. Voorheen vormde het schoolgebouw de woning van de ‘hoofdjuffrouw’ van de begijnen. Gent heeft het pand ooit van de kerk overgenomen. Dat was in een tijd dat de huisjes er maar verloederd bij stonden. Maar de tijden zijn veranderd: voor een van de huisjes werd onlangs een miljoen euro betaald. Directeur Jan Baert heeft sinds de jaren negentig de populatie van zijn school ingrijpend zien veranderen. ,,Wij werden daar als school plots zeer aantrekkelijk door.” De school telt nu 165 leerlingen en 110 kleuters, en daarmee zit De Muze aan haar taks. Groeien en bijbouwen is er voor veel scholen in Gent niet bij; in de historische stad is daar nauwelijks plaats voor. De school van Baert legt de nadruk op de muzische vakken: beeldende vakken, drama, muziek. Zonder vak-


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

over de grens

Basisschool De Muze aan het Begijndriesplein in Gent. ken als rekenen en taal te verwaarlozen, voegt hij daaraan toe. ,,Dat doen wij op traditionele wijze.” In Vlaanderen zijn nauwelijks klachten over het rekenen taalonderwijs. Een kleine test. Leren ze op zijn school de staartdeling? ,,Ja,” zegt hij verbaasd om die vraag, ,,dat gebeurt op elke school in Vlaanderen.”

Per decreet In de vijfde klas krijgen Gentse kinderen algemene informatie over het vervolgonderwijs. Saillant: per decreet is geregeld dat van de middelbare scholen niet gezegd mag worden welke beter of slechter zijn. De vereniging De Grote Stap in Gent levert sinds drie jaar een overzicht van scholen in de stad en wat ze te bieden hebben. Dat was een initiatief van de schepen (wethouder) van onderwijs en opvoeding in Gent. Een citotoets kent Vlaanderen niet. Gedurende het jaar maken de kinderen hun proefwerken. Aan het einde van de basisschool halen zij hun getuigschrift of attest. . Dat is noodzakelijk om verder te kunnen. Er zijn verschillende attesten, die naar verschillende scholen leiden. De leerkracht geeft een advies dat, in tegenstelling tot in veel Nederlandse steden, niet bindend is. De ouders kiezen de school en de school heeft een inschrijvingsplicht totdat ze vol is. ,,Je gaat geen leerlingen aannemen als je daarmee ver boven de capaciteit gaat”, zegt Descamps. De Muze ziet komend jaar 27 leerlingen in de zesde klas vertrekken. De helft gaat naar Wispelberg, een secundaire school die in de buurt ligt. Dat is ook een school van het stedelijk onderwijs. ,,We zien ze graag binnen ons eigen net doorstromen”, zegt Vanlerberghe. Wispelberg is een school voor voortgezet onderwijs met 750 leerlingen (twaalf tot en met achttien jaar) en 120 man personeel.

Strenger Vlaamse scholen staan erom bekend dat ze strenger zijn dan Nederlandse. Op pamfletten vraagt Wispelberg leerlingen de deuren voor elkaar open te houden, vriendelijk, beleefd en respectvol te zijn, leraren met ‘meneer’ en ‘mevrouw’ aan te spreken, en een rij te vormen als daar om gevraagd wordt. Verder zijn er slagzinnen te vinden als ‘Properheid maakt onze

school aangenaam’ en ‘Stiptheid staat in ons blazoen’. Pieter De Wilde is directeur van Wispelberg. Een school als de zijne moet goed inschatten wat voor leerlingen de basisscholen afleveren. Een goede leerling van een mindere school kan het slechter doen dan een middelmatige leerling van een zeer goede school. Hoe presenteert hij de school bij ouders? ,,Wij stimuleren goede leerlingen extra en de iets moeilijker leerlingen geven wij een duwtje in de rug.” De Wilde gaat Gentse basisscholen af voor een gesprek met de directeur of een praatje op de ouderavond. Hij wil ook best ouders bezoeken als die dat op prijs stellen. ,,Ik steek daar veel tijd in.”

Rekruteren Je afzetten ten opzichte van een concurrent is er niet bij. Vanlerberghe: ,,Dat zouden de ouders niet pakken.” En als je op een dergelijke avond ook maar één vraag verkeerd beantwoordt, lig je er ook uit. Hij voorziet dat scholen in Gent veel actiever gaan rekruteren. Ze moeten wel. ,,Dat is de strijd om de leerling.”

De scholen maken reclame voor zichzelf. Vanlerberghe deed dat in de tijd dat hij zelf nog schooldirecteur was met zelfklevers op de tram. Hij was daar de eerste mee. Tegenwoordig is dat te duur. Wel krijgen ouders overmatig veel brochures en folders thuis gestuurd. Alle scholen in Gent houden op dezelfde dag open dag, dit jaar op 27 maart. Het echte aanmelden gebeurt elektronisch en dat kan alleen op speciale momenten. Broers en zussen van leerlingen gaan altijd voor. Opvallend in de klassen van zowel De Muze als Wispelberg is de ruimte in de lokalen. Die zijn eerder vierkant dan rechthoekig, zoals in Nederland. Verder hangen de wanden stuk voor stuk vol met tips, aanwijzingen, foto’s en illustraties. Dat gaat verder dan een oude poster van de Eifeltoren of een rij Duitse naamvallen. Vanlerberghe: ,,Ruimte is belangrijk. Leraren hebben over het algemeen hun eigen lokaal, hoewel dat ook hier steeds lastiger te regelen valt. In het lokaal kan een leraar de liefde voor het vak kwijt. Dat moet hij of zij zien over te brengen op de leerlingen. Dat stimuleert ze, maakt enthousiast en dat hoort er ook bij.”

19


20 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

Markland College Zevenbergen Zaterdag 23 januari 2010 10.00 - 13.00 uur, Gildelaan 82 Zevenbergen

Markland College Oudenbosch Zaterdag 30 januari 2010

R E D R E V ! N E K KIJ

09.30 - 13.00 uur, Pagnevaartweg 7 Oudenbosch

Verder kijken is het thema voor het schooljaar 2009-2010. Want wie verder kijkt, ziet wat nu belangrijk is voor later. Het Markland College is een brede scholengemeenschap met vwo, havo en vmbo. We bieden kansen voor iedere leerling die ruimte zoekt om zich te ontwikkelen. Voor leerlingen die graag dingen willen onderzoeken en ontwerpen hebben we het technasium, we hebben veel praktijk voor leerlingen van het vmbo en goede en professionele begeleiding en zorg voor alle leerlingen. We besteden veel aandacht aan buitenschools leren (stages, excursies en meerdaagse reizen), aan kunst en cultuur, muziek en sport. We zijn een gezellige school met veel film, voorstellingen en schoolfeesten Ên‌ we bieden een veilige leeromgeving. Kom verder kijken op het Markland College tijdens de open dag!

Ruimte voor je toekomst www w.ma arkla and.nl

INFORMATIEAVONDEN Maandag 22 februari

Dinsdag 9 maart

Voorlichtingsavond voor ouders en kinderen uit Bergen op Zoom - stad aanvang 19.30 uur

Informatieavond voor Mavo+ aanvang 19.30 uur

Woensdag 24 februari Voorlichtingsavond voor ouders en kinderen uit de gemeente Steenbergen e.o. en Tholen e.o. aanvang 19.30 uur

Woensdag 10 maart Doe-middag voor ouders en kinderen met interesse voor het Technasium, de sportklas of de cultuurklas 15.00 - 17.00 uur

Woensdag 10 maart Donderdag 25 februari Voorlichtingsavond voor ouders en kinderen uit de gemeente Woensdrecht, Halsteren e.o. en Wouw e.o. aanvang 19.30 uur

Informatieavond voor LOOT-leerlingen aanvang 19.30 uur

Donderdag 1 april Sluiting aanmelding

Vrijdag 26 februari Informatieavond voor tweetalig vwo/lyceum aanvang 19.30 uur

Meer informatie? www.rsgrijks.nl | info@rsgrijks.nl | t 0164 242150

VWO HAVO VMBO Oudenbosch / Zevenbergen


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

21

Switchen is niet eenvoudig VMBO

HAVO

AAN

AAN

VWO AAN

UIT

UIT

UIT

Illustratie: Nicole Hoepelman

Het is geen uitzondering dat een 13-jarige zich na de brugklas vertilt aan het havo-lespakket. Hoe kunnen scholen er weer voor zorgen dat kinderen het maximale uit zichzelf halen, met minder uitvallers, beter onderwijs-op-maat en het juiste kind in de juiste klas? En is het nog wel mogelijk om van onderwijstype te switchen? Door Barend Pelgrim

Het loopt bepaald niet lekker. Leerlingen verzuipen in door fusies ontstane leerfabrieken, niet ieder kind weet zich te handhaven in het Studiehuis, ouders verzetten zich tegen studieadviezen, onderwijsinstellingen zijn soms drukker met hun eigen imago dan met het welslagen van hun leerlingen en scholen beklagen zich over de kennisachterstand van nieuwe leerlingen die instromen uit andere onderwijstypes. Het leek allemaal zo mooi, de gedachte achter de basisvorming. Een hervorming die kinderen zou beschermen tegen te vroege en foute studiekeuzes en die ervoor diende te zorgen dat de BV Nederland op termijn over nog beter opgeleide vakmensen kon beschikken. Ironisch genoeg komt in 2008 - veertig jaar na de invoering van de Mammoetwet de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem met een vernietigend eindrapport. Zijn comissie constateert dat er een puinhoop is gemaakt van de veranderingen in het onderwijssysteem. Opmerkelijk genoeg en ongebruikelijk in de polder-politiek, worden man en paard genoemd: vooral Tineke Netelenbos, oud-staatssecretaris van onderwijs (1994-1998) én geestesmoeder van het vmbo wordt afgebrand. Zij geldt als dé voorvechtster van de jongste onderwijsvernieuwing en wordt keihard afgerekend op haar ‘onrealistische’ ambities. Het vmbo kampt met een negatief imago en de o

zo gewenste drempelverlaging van school naar werk blijkt anno 2009 in de praktijk heel broos. Minder leerlingen dan ooit tevoren stromen door naar hogere opleidingen.

Shocking Een kleine twee jaar later blikt Nathalie de Rooij terug op het onderzoek, de bevindingen en de huidige stand van zaken na Dijsselboem. De 36-jarige Tilburgse is docent op scholengemeenschap De Rooi Pannen en geeft les aan het vmbo. Haar visie en ervaringen zijn uniek, omdat zij als lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer deel uitmaakte van de parlementaire commissie. Inmiddels is ze teruggetreden uit het parlement en staat ze weer voor de klas. „Het is ernstig misgegaan in het onderwijs, dat is duidelijk. En de leerling is de dupe geworden. Het is voor mij nog steeds shocking wat we met de commissie gezien en gehoord hebben.” Ze doelt daarmee op het falende selectiebeleid (‘de Cito-toets is in mijn ogen niet representatief’), de gemankeerde aansluiting tussen verschillende schooltypes (‘je moet wel van heel goede huize komen als je vanuit het vmbo door wil naar havo en hbo’) en de enorme tekortkomingen van het huidige scholingssysteem. Het blijkt dat menig tiener zich stuk bijt op

de overstap van vmbo naar havo en van mbo naar hbo. De oorzaken zijn legio, constateert De Rooij. „Het is leuk voor je algemene ontwikkeling om praktisch bezig te zijn op het vmbo maar daar heb je niks aan als je eenmaal op de havo met het Studiehuis te maken krijgt.” Ze wijst daarbij op zomaar één van de vele vergissingen die begaan zijn. „Het bedrijfsleven drong destijds aan op onderwijs dat beter aansloot op de praktijk. Dus: bijvoorbeeld leren om met een kassa om te gaan op school. En dat is terecht. De oude mavo is echter gedegradeerd en op de grote vmbo-hoop gegooid, waardoor een grote groep scholieren in een beroepskolom is beland die niet meer aansluit op havo-onderwijs.” Voorzitter Emiel Willms van het LAKS valt De Rooij bij. „Het is onderhand een veel gehoorde klacht. Het punt is dat het Nederlandse onderwijs in hokjes is ingericht. Er worden drempels opgeworpen die soms ongehoord zijn en die doorstroming frustreren. Leerlingen stuiten bijvoorbeeld op hele gekke eisen van een hogere vervolgopleiding.”

Talent verloren Onwil is het niet altijd, aldus Willms. „Scholen zijn gefocust op slagingspercentages en willen leerlingen dus lager indelen, omdat de kans op uitval dan lager is. Begrijpelijk, maar niet in het belang van de scholier. Je ziet dan ook, dat doorstroomcijfers dramatisch zijn teruggevallen, waar in 1990 nog eenderde van de mavo-leerlingen verder ging met havo. Nu leidt de zogenaamde Koninklijke Route vanuit het vmbo naar het mbo en het is maar de vraag of dat wel wenselijk is. Er gaat enorm veel talent verloren op deze manier. Het LAKS vindt dan ook dat de kaders om door te stromen verruimd moeten worden.” Is het dan allemaal kommer en kwel? Rudy de Nijs ziet tot zijn opluchting een kentering.

„Men is vanuit de onderwijsinspectie goed bezig de zaak in de juiste richting te krijgen. De echte kennisoverdracht, die een tijdlang verwaarloosd is, komt terug op de rails. Maar onderwijs is vergelijkbaar met een mammoettanker: ik reken op een jaar of tien, eer de zaak ten goede gekeerd is.”

Lange weg Aansluiting tussen onderwijstypes biedt namelijk ook mogelijkheden. Sieto Beckers (33) is Quality Assurance Engineer bij Bluewater Energy Services, een bedrijf in de olie- en gasindustrie, dat schepen ontwerpt, bouwt en exploiteert. Hij stapte na zijn mavo-eindexamen in 1988 over naar de mts, vervolgde zijn leertraject op de Avans Hogeschool in Breda en haalde vervolgens ook nog zijn bul op de TU in Eindhoven. Zijn afstudeeropdracht volbracht hij in Amerika, aan de California State University van San Marcos. Sieto blikt terug op een lange weg: „Het heeft me behoorlijk wat tijd en moeite gekost, maar ik ben wel trots op wat ik uiteindelijk bereikt heb. Mijn lagere school adviseerde mij mavo te volgen, omdat men mij nogal speels vond. Mts Procestechniek was daarna een logische keuze en die overgang verliep redelijk goed. Je voelt je opnieuw als die brugklasser, maar dan een paar jaar ouder.” Na de hts bood de universiteit een nieuwe uitdaging. „Als ik nu terugkijk op het verloop van al mijn opleidingen ben ik blij dat ik het lange traject heb doorlopen. De mts en hts hebben mij geleerd hoe ik praktisch moet denken en handelen, waar de TU er vooral voor heeft gezorgd dat ik geleerd heb om altijd te kijken naar het grotere geheel. Sommige docenten hebben destijds veel van mij verlangd. Dat zijn nou precies de docenten die het meest hebben bijgedragen aan de persoon die ik nu ben en daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.”


22 onderwijs

Bn/De Stem Dinsdag 12 januari 2010

21 januari 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders COLLEGE

kijk voor actuele f o , n a a u n u ld Me open dagen op

er.nl d n le a k n e g a d n www.deope

z a te rd a v g6 a n1 0 fb .0 0to e ru L a a t1 a nv ri 3 a nB . 0 0 e lg iĂŤ8 8

u u r

zaterdag 6 februari van 10.00 tot 13.00 uur

ri a u n a j 3 2 g a d r te a z r u 0u .0 3 t1 0to .0 0 n1 a v


Onderwijs BN/DESTEM Dinsdag 12 januari 2010

23

sh finish finish f

ta

rt

st

ar

t

st

Illustraties: Nicole Hoepelman

Jongens struikelend naar finish Jongens die naar de brugklas gaan, kunnen hun borst natmaken. Op de basisschool gaat het leren vaak als een trein, maar eenmaal op de middelbare school moeten ze het afleggen tegen meisjes en komen ze niet zelden in de problemen. Door Catlijne Akkermans

Zeker in de vwo-brugklassen zijn jongens in eerste instantie oververtegenwoordigd. Maar binnen een paar jaar moeten zij vaak een niveau omlaag doordat ze een achterstand oplopen ten opzichte van de meiden. Dagblad Trouw bracht het afgelopen najaar zelfs als nieuws, naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verbaast docenten niets, deze uitkomst. Ze wisten het al lang. Jongens lopen volgens de meesten een achterstand op omdat ze zich anders ontwikkelen dan meisjes en zich daardoor anders gedragen op school. Vrijwel alle leraren herkennen de problematiek met puberjongens. Ze zijn ‘lastiger’ in de klas, sneller afgeleid, hebben moeite met structuur en zijn minder gedisciplineerd dan hun vrouwelijke klasgenootjes. Velen noemen de Tweede Fase als grote boosdoener, de onderwijsvernieuwingen van de bovenbouw die in 1998 werden doorgevoerd met als doel jongeren zelfstandiger te laten werken. Want ook in de onderbouw en zelfs op de basisscholen wordt steeds meer de na-

druk gelegd op zelfstandig werken. ,,In de eerste jaren gaan kinderen zich al voorbereiden op het Studiehuis (de uitwerking van de Tweede Fase, red.) en moeten veel zelf doen. Dat is lastig voor leerlingen op die leeftijd”, meent brugklascoördinator Els Schoonhoven van middelbare school De Nassau in Breda. Vooral jongens kunnen zich in die fase moeilijker concentreren en zijn een soort ongeleide projectielen: ,,Ik heb het al zo vaak gezien, jongens krijgen de brieven thuis, lopen te stieren in de klas en te stoeien op de gang. Meisjes zijn veel rustiger, die doen dat niet. Prestaties hangen toch samen met concentratie en dat is voor jongens een probleem.”

Huiswerk De dertienjarige Gijs van Drom van scholengemeenschap Mencia de Mendoza in Breda herkent dat wel. ,,Meisjes zijn ijveriger en netter. Jongens zijn in de klas luidruchtig en vergeten vaak hun huiswerk te maken.” Hij zit inmiddels in de tweede van de Havo

en ziet wel verschil met vorig jaar. ,,Alle eerste rapporten zijn goed in de brugklas, want iedereen doet zijn best. Maar je ziet al snel verschillen, meisjes blijven hard werken en jongens worden makkelijker.”

Stoer Maar niet alleen docenten onderschrijven de problematiek. Ook jeugdpsycholoog Fons van Waterschoot uit Breda geeft direct blijk van herkenning. ,,Er wordt in de Tweede Fase een te groot beroep gedaan op met name jongens. Ik heb zoveel meer jongens dan meisjes begeleid. Ze hebben moeite met plannen, ordenen, vooruitdenken en het beheersen van hun impulsen. Jongens kunnen zich vaak moeilijk concentreren en zijn meer dan meisjes gericht op snelle prikkels. Tijdens het huiswerk maken staat de televisie aan, ligt hun mobiele telefoon naast het schrift en tikken ze nog wat in chatprogramma’s. Meisjes kunnen doorgaans langer aan een en dezelfde taak werken.” De verschillen zijn biologisch verklaarbaar, legt Van Waterschoot uit: ,,Jongenshersenen ontwikkelen zich heel anders in de pubertijd. Het competentiegerichte en zelfsturende onderwijs vereist organisatie en planning. Dat is niet goed afgestemd op de leeftijd. Jongens hebben daardoor meer dan vroeger last van faalmomenten. Ze gaan dat compenseren met hun gedrag en dat uit zich in stoerdoenerij en de clown uithangen.” Biologische verschillen tussen jongens en

meisjes zijn een feit waar je weinig aan kunt veranderen, maar aan de manier waarop je daarmee omgaat als school wél. De Eindhovense neuropsycholoog Peter van Nunen pleit voor het opnieuw bekijken van de ‘oude methode’. ,,Gewoon weer rijtjes leren en tafels erin stampen. En meer individueel onderwijs geven in plaats van steeds in groepjes werken.” Van Nunen is veel meer te spreken over scholen in België: ,,Daar krijgen ze tenminste nog goed onderwijs. Er zijn meer regels, men is consequenter. In Nederland zijn we te soft..” Maarten Rasenberg, hoofd brugklasbegeleiding van Mencia de Mendoza sluit zich daarbij aan: ,,Wij vinden kinderen nog te jong om zo zelfstandig te werken in de onderbouw. Als school kun je zelf invulling geven aan de voorbereiding op de Tweede Fase. Dat doen wij pas vanaf de derde klas.”

Voetballen Het Orion college in Breda probeert in te spelen op de individuele ontwikkeling. Algemeen coördinator John Broeckaert gelooft dat je je lesprogramma aan leerlingen moet aanpassen. ,,Dat kan omdat wij een kleine school zijn, met 66 leerlingen. Jongens houden moeilijker de aandacht vast. Wij proberen ruimte te creëren voor hun interesses. Als een jongen gepassioneerd is door voetballen, maken wij een individueel leerplan gelinkt aan die passie. Dat werkt en wij merken daarom niet zoveel van een forse achterstand.”


Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen www.cambreurcollege.nl

De school die ook bij jou past! Je bent welkom op onze Open Avonden voor mavo en voorbereidend mbo op 20 januari voor havo en (tweetalig) vwo op 21 januari van 18.00 tot 20.30 uur.

Would you like to join us? Je bent welkom op de informatieavond voor TweeTalig Onderwijs op 28 januari 2010 om 19.30 uur in de aula van ons hoofdgebouw.

Het Hanze verhoogt je kansen! praktisch theoretisch naar je diploma

Doe-informatieavonden dinsdag 19 en donderdag 21 januari 2010. Aanvangstijd: 19.00 uur. www.hanze-college.nl

Voorbereiding op M.B.O.

Bouwlingstraat 74, Oosterhout Telefoon: 0162 - 45 35 81

Onderwijsbijlage BNDeStem januari 2010  

Onderwijsbijlage BNDeStem januari 2010

Onderwijsbijlage BNDeStem januari 2010  

Onderwijsbijlage BNDeStem januari 2010

Advertisement