Page 1

18 juli 2011 |11e jaargang | nr. 7 de Ondernemer is een uitgave van

WEST-BRABANT

ACCOUNTANCY & ADVIES

BnP

Uw Betrokken Partner bij het ondernemen

www.b-n-p.nl

Deze maand in de stoel: Rombout Kerremans directeur Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda Thema: Bedrijvig Borchwerf II

Evenementen: Golfdag de Ondernemer en OndernemersCongres Subthema: Werken in het onderwijs De barometer: Zuidwest Nederland scoort: 6,5

Tijd voor de golfbaan


<< pas begonnen

02

Netwerken in bouw H

et ontwerpen van een bedrijfspand, het uitbreiden van een woning of het realiseren van een serre behoort tot de werkzaamheden van Sjoerd de Wit (34 jaar). De Wit is oprichter van Eccibo Bouwadvies uit Roosendaal. Hij is gespecialiseerd in verschillende bouwtechnieken.

De Column

Wie: Sjoerd de Wit Bedrijf: Eccibo Bouwadvies Begonnen: Januari 2011 Nadelen: Dingen uitzoeken Voordelen: Voldoening

Opa door Patricia Akkermans ROOSENDAAL - De bouwkundig adviseur verzorgt de plannen van begin (schets) tot eind (oplevering). ”Opdrachtgevers hebben meestal een bepaald idee voor ogen. Ze geven bijvoorbeeld aan hoeveel personeelsleden er in het kantoor moeten kunnen werken.”, legt Sjoerd de Wit van Eccibo Bouwadvies uit. “Je moet handvatten hebben waarmee je aan de slag kunt. Dit noemen we in de branche een programma van eisen. Als dit bekend is, ga je aan de slag met een voorlopig ontwerp. Deze schets presenteer ik aan de opdrachtgever. Dit kan een particulier, woningcorporatie, bedrijf of gemeente zijn. Vervolgens vertaal ik de schets naar een computertekening die daarna nog bijgeschaafd wordt naar het definitieve schetsontwerp.” Sjoerd vervolgt: “Na akkoord van het definitieve schetsplan wordt dit verder uitgewerkt voor de vergunningsaanvraag met de daarbij behorende constructieberekeningen en eisen van het Bouwbesluit zoals de ventilatie- en daglichtberekeningen. Ook het aanbestedingsproject kan ik begeleiden.” Sjoerd werkt al ruim veertien jaar in de bouwadvieswereld. Hij begon zijn loopbaan als bouwkundig tekenaar. Daarna werkte hij als bouwkundig ad-

samen met een aantal andere collega’s, vorig jaar mijn baan kwijtraakte. Ik kon gaan wachten totdat ik een andere baan zou vinden, maar besloot direct de stap te zetten om mijn droom te verwezenlijken. Op 1 januari van dit jaar ben ik voor mezelf begonnen. Waarom ik denk dat ik het red? Ik heb jarenlang ervaring in de branche en inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Dit is belangrijk in de bouw. Je kan goed in je werk zijn, maar zonder netwerk red je het niet. De combinatie van netwerk en werkervaring is een minimale vereiste om te slagen. De bouw hangt van netwerken aan elkaar.”

”In mijn functie zoek en creëer ik oplossingen voor vraagstukken van anderen. Het is als het ware een architectonische puzzel die in elkaar moet passen. Allereerst ontwerp je een plattegrond en daarna bedenk je wat voor gevel hier bij kan passen. Dit is niet alleen creatief zijn, maar ook schuiven met blokjes totdat alles past, want je hebt te maken met kavelgrootte, bestemmingsplannen, welstandseisen en het beschikbare budget. Alles moet kloppen. Binnenkort betrek ik een bedrijfspand van waaruit ik kan werken. In het Credo-gebied in Roosendaal heeft de gemeente namelijk panden opgeknapt. Tegen een gereduceerd tarief kunnen ondernemers in dit gebied kantoorruimte huren.” Sjoerd vindt het een hele uitdaging om ondernemer te zijn. “Het ondernemerschap geeft je een gevoel van vrijheid. Maar als je er logisch over nadenkt, heb je dit helemaal niet, want je werkt ongeveer zestig uur per week. Aan de ene kant geeft het je meer voldoening als dingen lukken dan toen je nog in loondienst werkte. Maar de teleurstelling als je een opdracht misloopt, is ook groter dan voorheen. Je beleeft alles veel intenser. Toch zou ik dit gevoel niet meer willen missen.”

Credo-gebied

Meer informatie: www.eccibo.nl

Sjoerd de Wit:’ Goede baan opzeggen doe je niet zomaar’. viseur en begeleidde onder andere een supermarktketen bij de bouw van nieuwe supermarkten. Vervolgens deed hij ervaring op als projectleider van nieuwbouw-, renovatie- en herstructureringsprojecten bij een middelgrote woningcorporatie. Daarna is hij bij een constructiebouwadviesbureau aan de slag gegaan als projectleider voor woningen, bedrijfspanden en gebouwen voor verschillende opdrachtgevers en overheden. Sjoerd: “Vanaf mijn eerste werkgever wilde ik eigenlijk al voor mezelf beginnen, maar zomaar een goede baan opzeggen, doe je niet snel. Totdat het minder ging in de bouw en ik door de grote afname van orders en de slechte economische ontwikkelingen,

Woensdrecht wil bedrijvengrond B

edrijven in Woensdrecht hebben op korte termijn behoefte aan zeker 13 hectare extra bedrijventerrein. Dit is aanzienlijk, te meer daar er nu vrijwel geen enkele kavel meer vrij is. Dit blijkt uit een peiling onder ondernemers van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, samen met de bedrijvenvereniging Zuidwesthoek en de gemeente Woensdrecht.

Colofon

“Willen we het vertrek van deze bedrijven naar elders voorkomen, dan moet de gemeente met de planontwikkeling snel doorpakken”, vindt de Kamer van Koophandel. “Op dit moment is er vrijwel geen ruimte meer voor bedrijven om te groeien. Deze

bedrijven zorgen voor banen en daarnaast leveren ze ook maatschappelijk een bijdrage, bijvoorbeeld door sponsoring van allerlei activiteiten.” Volgens de KvK bieden de uitbreidingsplannen van Aviolanda onvoldoende soelaas. “Dit terrein richt zich alleen

‘ de Ondernemer’ is een uitgave van BN DeStem | PZC

UITGEVER: Adelinde Harms BLADMANAGER: Johan van den Kieboom

‘ de Ondernemer’ verschijnt in een oplage van 184.000 exemplaren

REDACTIE: Ron Gregoor

op luchtvaart- en maintenance gerelateerde bedrijven en is dan ook geen antwoord op de lokale ruimtebehoefte.” De gemeente Woensdrecht heeft al toegezegd de resultaten van het onderzoek mee te nemen in haar bedrijventerreinenvisie, die na de zomervakantie in concept klaar is. Uit het onderzoek blijkt dat 34 bedrijven op korte termijn 13 hectare bedrijventerrein zoeken in de gemeente Woensdrecht. Bij deze bedrijven werken nu 400 mensen. Hiervan woont de helft ook in de gemeente Woensdrecht zelf. De ACCOUNTMANAGERS: Jos van Dongen tel: 06-53861019 j.vdongen@bndestem-pzc.nl

VORMGEVING: Angela van Eck

vraag naar extra grond loopt uiteen van kleine tot zeer grote kavels. Ongeveer twee derde van de bedrijven vraagt echter minder dan 1.000 m². Samen hebben deze bedrijven nog geen hectare terrein nodig. Een op de tien bedrijven zoekt meer dan 1 hectare. Deze bedrijven hebben samen 9 ha nodig. Ondernemers zoeken vooral naar een bedrijfshal in eigendom op een bedrijventerrein. Maar ze vragen ook naar kantoorruimte of ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw.

ADRESGEGEVENS: Postbus 3805, 4800 DV Breda T: 076 - 5 312 255 F: 076 - 5 312 299/CF> E: info@deondernemerzwn.nl

Ik zat vorige week in een restaurant in San Sebastian waar na iedere gang een ober met een soort minisneeuwruimer en blik de tafel kwam schoonvegen. Omdat we een proef- menu van zes gangen hadden, viel dat nogal op. ‘Heb ik soms gemorst’, vroeg ik de ober. ‘Nee, maar dat doen we hier altijd’, lachte hij. Dat zou iets geweest zijn voor mijn opa. Hij stierf toen ik tien was, maar sommige dingen blijven je altijd bij. Hij zal in de zeventig geweest zijn. Hij liep met een stok en was zo goed als blind. Na iedere maaltijd vroeg hij steevast: ‘Is mijn bord leeg? Heb ik gemorst?’ En veegde dan met zijn hand over de tafel. Het feit dat hij blind was weerhield hem er niet van de godganse dag voor het raam te zitten. Werd er gebeld, dan schalde het door het huis: ‘Wie is daar? ‘t Is de melkboer!,’ terwijl hij geen flauw idee had wie er nou voor de deur stond. Dat zeer tot ongenoegen van mijn oma, een kwieke dame, een Dolle Mina avant la lettre.. Zij was het die mij als kleuter als wijze les meegaf: ‘Dat moet je niet pikken!’ Van mijn opa pikte ze trouwens wel heel veel. Het mooiste was dat hij zo’n twee keer op een dag zijn vrouw toeriep: ‘Moet je nou toch zien wat er bij de overbuurman gebeurt.’ Mijn oma, zoals iedere vrouw nieuwsgierig, stormde dan vanuit de achterkamer naar het raam en zag daar…niets. Natuurlijk niet, want dat zag mijn opa ook niet. Die lachte alleen maar. Heel bijzonder was ook dat ze allebei op dezelfde dag overleden, zij ‘s ochtends vroeg in het ziekenhuis, hij laat op de avond in het bejaardentehuis. Jammer. Ik had ze graag allebei meegenomen naar dat restaurant in San Sebastian. Om te laten zien dat ik niet gemorst had. Ron Gregoor Meer columns kunt u lezen op: www.deondernemerzwn.nl


stand van zaken >>

BAROMETER - juli -

Chris Rutten Voorzitter KvK Zuidwest- Nederland: cijfer: 7,5 ‘Detailhandel heeft het moeilijk. In de bouw keert het vertrouwen weer terug.’

Weer meer starters

column

03

AUTO’S MOETEN NOG SCHONER VOOR FISCAAL VOORDEEL

Peter de Koning AA is accountant en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Bergen op Zoom, e-mail: p.de.koning@drv.nl

Nederland is massaal overgestapt op schone en zuinige auto’s. Op dit moment valt een derde van de nieuw verkochte Nederlandse auto’s in de categorie schoon en zuinig. Voor die schone heilige koe betaalt de gebruiker minder belasting. De overheid ziet haar doelstellingen snel bereikt, maar de schatkist zal honderden miljoenen mislopen. Daarom heeft staatssecretaris Weekers de ‘autobrief’ gepresenteerd. Aanscherping milieunormen De overheid wilde meer zuinige auto's op de weg door bestuurders geen aanschafbelasting en minder wegenbelasting te laten betalen. Die opzet is geslaagd. Als de normen niet worden bijgesteld, voldoet in 2015 maar liefst 62 procent van de nieuw verkochte auto’s aan de eisen. Zonder ingrijpen van de overheid loopt de schatkist de komende jaren honderden miljoenen euro’s aan autobelastingen mis. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom besloten tot een aanscherping van de milieunormen. De nieuwe milieunormen staan in de zogenaamde autobrief, met de uitgangspunten eenvoud, fraudebestendigheid en solidariteit. Weekers stelt in de autobrief voor aan de Tweede Kamer om terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling en alleen de echt zuinige auto’s fiscaal te stimuleren. Dat zou betekenen dat de CO2-normen worden aangescherpt waarop de BPM en de bijtelling voor de heffing van inkomstenbelasting zijn gebaseerd. Doel al gehaald De staatsecretaris wees er bij de behandeling van de autobrief op dat Nederland in Europa vooroploopt met schone auto’s. Het doel voor 2015 (gemiddelde uitstoot onder de 130 gram CO2 per gereden kilometer) wordt nu al gehaald. In 2015 mag daarom maximaal 12 procent van de auto’s in de categorie schoon en zuinig vallen en in aanmerking komen voor fiscale voordelen. De aanscherping van de CO2 normen voor de BPM en bijtelling vindt plaats per 1 juli 2012. Volgens de staatssecretaris moet dit de markt de tijd geven om zich op de nieuwe normen voor te bereiden.

Op de jaarlijkse startersdag van de KvK is de animo van beginnende ondernemers goed zichtbaar.

H

et aantal startende ondernemingen is in de eerste helft van 2011 met 10,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de stijgende lijn, die in het crisisjaar 2009 werd onderbroken, weer voortgezet. Dat blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland. In totaal werden er in de eerste 6 maanden 3.750 starters geteld. Ook over heel 2011 wordt een record aantal starters verwacht. Van alle starters is 2.530 afkomstig uit West-Brabant en 1.220 uit Zeeland. De groei ligt in beide regio’s op een vergelijkbaar niveau (respectievelijk +10,0 procent en +10,7 procent). Ondanks de sterke stijging ligt de groei landelijk op een nog hoger niveau (+15,7 procent).

Veel Zzp-ers onder starters Startende ondernemingen zijn over het algemeen zeer kleinschalig. Maar liefst 90 procent van alle starters is een eenpersoonsbedrijf, veelal zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). De overige 10 procent wordt ingevuld door de starters met 2-4 werkzame personen (9 procent) en starters met 5 en meer werkzame personen (1 procent). Organisatie-adviesbureaus De branche met de meeste startende ondernemingen zijn de organisatie-adviesbureaus. In totaal gaat het in deze

leeftijd of gezondheid van een ondernemer een rol. Door de vergrijzing wordt komende jaren een toename van het aantal opheffingen voorzien.

branche om 235 starters. Op nummer twee en drie volgen de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (vooral klusbedrijven) en detailhandel via internet (webwinkels) met respectievelijk 230 en 208 starters. Binnen de bouw lijkt het vertrouwen langzaam weer terug te keren. Het aantal starters neemt duidelijk toe van 354 in de eerste helft van 2010 naar 433 in de eerste helft van 2011. Het gaat om een groei van 22 procent. Toch is de bouw nog niet terug op het niveau van voor de bouwcrisis (2008: bijna 600 starters).

Detailhandel Vooral in de detailhandel worden veel opheffingen geregistreerd. In de eerste 6 maanden van 2011 ging het om 445 opheffingen, 45 procent meer dan vorig jaar. Opmerkelijk is vooral de sterke toename van het aantal opgeheven webwinkels. Hier zien we een verdubbeling van 56 in de eerste helft van 2010 naar 111 in dezelfde periode in 2011. Eén op de vier opheffingen in de detailhandel is een webwinkel. De cijfers geven aan dat het beginnen van een webwinkel geen garantie is op succes.

Forse toename opheffingen Tegenover het aantal startende ondernemingen staat ook een toenemend aantal opheffingen. In de eerste helft van 2011 zijn er in Zuidwest-Nederland 2.536 opheffingen geregistreerd. Dat zijn er 470 meer dan in 2010, een toename van maar liefst 23 procent. De toename ligt ook hoger dan landelijk (+17 procent). Kanttekening bij deze cijfers is dat het bij de opheffingen niet alleen om economische factoren gaat. Vaak speelt ook de

Aantal opheffingen bouw daalt Ook in de horeca, de financiële sector en de algemene dienstverlening (veelal zorggerelateerd) is een relatief sterke stijging zichtbaar van het aantal opheffingen. De bouw is de enige sector waar we een daling van het aantal opheffingen zien. Ondanks het feit dat de bouwcrisis nog niet achter de rug is, lijkt het dieptepunt wel gepasseerd. Bij het aantal startende ondernemingen zien we immers ook weer een toename.

Stimulans blijft bestaan De fiscale stimulans om te kiezen voor de meest zuinige auto blijft bestaan. Deze auto’s blijven vrijgesteld van de BPM. Daarnaast wordt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting een jaar verlengd tot 1 januari 2014; een jaar langer dan oorspronkelijk was toegezegd. Ook blijft de verlaagde bijtelling voor (zeer) zuinige auto’s gehandhaafd. Tot en met 2015 geldt bovendien een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en een nulbijtelling voor auto’s die niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. Rittenregistratie De autobrief geeft ook gevolg aan het eerder toegezegde alternatief voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak. Op dit moment moet een rittenregistratie worden bijgehouden om bijtelling te voorkomen, indien er maximaal 500 kilometer privé wordt gereden met de bestelauto. Diverse alternatieven worden op dit moment overlegd. Een voorstel dat mogelijk volgend jaar al ingevoerd kan worden is een gezamenlijke verklaring van werkgever en werknemer dat de bestelauto niet privé wordt gebruikt. Geen verhoging brandstofaccijnzen Tot slot kondigt het kabinet aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. De verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten als accijnzen is daarmee voorlopig op de lange baan geschoven. De minister zal alle voorstellen verder uitwerken in het belastingplan 2012. De heilige koe zal de gemoederen dus nog een tijdje bezighouden.

DRV Accountants en Belastingadviseurs is met een team van 500 medewerkers en 11 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers.


<< onderwijs

04

Werkdruk docenten blijft oplopen H

et onderwijs heeft de afgelopen jaren veel bezuinigingen en veranderingen meegemaakt. Vooral het passend onderwijs is een hele omslag geweest. Docenten vinden het uitstekend dat leerlingen nu lessen krijgen aangeboden die aansluiten op hun persoonlijke mogelijkheden en talenten, maar zelf krijgen ze te kampen met een te hoge werkdruk.

door Sylvie Smeets BREDA - “Een docent moet sinds de invoering van passend onderwijs naast het gewone werk allerlei vaardigheden toetsen om het niveau van de individuele leerling te bepalen. Vervolgens moeten ze de resultaten van de toets -tussen de lessen, vergaderingen, surveillances, etc.- in kaart brengen, conclusies eraan hangen, een passend behandelplan opstellen en een dossier bijhouden omdat de inspectie wil zien of de docent wel het hoogst haalbare uit een leerling heeft gehaald,” legt voorzitter van werknemersvereniging CNV Onderwijs Michel Rog direct het probleem bloot. Daar komt nog bij dat door de bezuinigingen de klassen steeds groter worden en steeds meer kinderen met leer- en gedragsproblemen vanuit het speciale onderwijs het reguliere onderwijs instromen.

In gesprek blijven De VO-raad komt op voor de belangen van werkgevers (schoolbesturen en schoolleiders) binnen het voortgezet onderwijs en ziet ook dat veel werknemers een hoge werkdruk ervaren. Veel scholen hebben de afgelopen jaren maatregelen getroffen om de werkdruk voor docenten en ondersteunend personeel te verminderen. Toch heeft een deel van het onderwijspersoneel nog steeds last van te

Protesten tegen de grote werkdruk in het onderwijs. hoge werkdruk. “Het is daarom belangrijk hierover continu in gesprek te blijven,” vindt Iris de Kort, woordvoerster van de VO-raad. “Er is namelijk niet één oplossing is voor het verlagen van de werkdruk. Iedereen ervaart werkdruk anders. Oudere docenten vinden de uren voor de klas bijvoorbeeld vaak zwaarder dan de jongere docenten. Vmbo-docenten hebben graag ondersteuning bij de leerlingen die extra zorg nodig hebben, terwijl andere docenten werkdruk ervaren door de grootte van de

klassen. Dit moet op schoolniveau opgelost worden, in goed overleg tussen leidinggevende en werknemers.”

Koek is op Ondanks het feit dat de werkdruk in het basis en voortgezet onderwijs fors is gestegen, stijgt het ziekteverzuim slechts licht. Docenten lijken in het belang van het kind maar door te gaan. “Bezuinigingen zijn mondjesmaat doorgevoerd, maar op een bepaald moment zul je zien dat de koek op is,” voorspelt Yvonne Vaes, be-

Martin Brouwer Martin Brouwer, docent van basisschool De Wildert in Breda ”Er moeten zoveel dingen meer in dezelfde tijd als een aantal jaar geleden. Vooral de administratie rondom toetsresultaten vragen extra veel tijd. Hoe leuk het allemaal ook is, je kunt niet blijven proppen. Soms staat het water tot aan de lippen. Dan gaan we bij elkaar zitten om strak te overleggen waar we staan en waar we kunnen schrappen. Bij het opstellen van de prioriteiten komen de basistaken zoals taal en rekenen altijd op de eerste plaats. Maar ja, als de inspectie komt moeten we wel alles goed vast hebben gelegd. En de leuke projecten moeten ook gewoon zo veel mogelijk door….. het is soms lastig om keuzes te maken.”

stuurder van CNV Schoolleiders. “Scholen moeten het met steeds minder geld stellen. Neem alleen al de bestuurs- en managementgelden die zijn afgeschaft, de verandering in de leerlinggewichtenregeling die geruisloos voor minder geld op veel scholen zorgt en de salarissen die al twee jaar op de nullijn zijn blijven hangen.” Volgens Rog moet er snel iets gebeuren. “De docent moet om te beginnen veel meer als professional erkend worden. De docent weet beter dan een College van Bestuur -dat steeds

maar weer met regels en beleid aankomt- wat goed is voor de leerlingen en hoe ze de onderwijsdoelen het beste bereiken.” Al die beslissingen vanuit die grote kantoorgebouwen, zijn volgens Rog niet meer dan het rondpompen van geld. “Voorheen kwamen de regels vanuit Den Haag. Nu het ministerie van OC&W de handen eraf heeft getrokken zijn het de bestuursbureaus die de beleidsregels maken en uitstorten op het basis- en voortgezet onderwijs. Dat moet stoppen.”


onderwijs >>

Waarom kiezen voor leraarschap COMPENSATIES BEKEND Dimitri Duine, Duine Adviesburo BV Register Master in Financial Planning, CFP® Certified Financial Planner FFP gecertificeerd financieel planner Register adviseur in Assurantiën, Register Pensioenadviseur, DSI Financieel Adviseur, Erkend Hypotheek Adviseur

Peter van Ravensteijn (59), Roosendaal Docent biologie MAVO Waarom hebt u voor het onderwijs gekozen? Als 12/13 jarige had ik een geweldige docent boekhouden en handelsrekenen: Kees van Ginneken. Die had een groot gevoel voor humor, een groot didactisch vermogen, vakkennis en liefde voor het vak. Ik dacht toen dat als je zo les kunt geven ik dat ook wel wilde gaan doen.

Wat voor eisen stelt u aan uzelf als docent? Ik vind dat je leerlingen serieus moet nemen. Je mag kinderen

Veel Nederlanders hebben in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten. In bijna alle gevallen zijn deze verzekeringen zogenamde ‘woekerpolissen’, waarin door de verzekeraars teveel kosten zijn berekend. De overheid heeft met de verzekeraars afspraken gemaakt over de maximale kosten die zijn op dit soort verzekeringen in rekening mogen brengen. Tevens is overeengekomen dat verzekeraars polissen waar meer dan dit maximum aan kosten is ingehouden zullen compenseren. Het heeft even geduurd voordat de verzekeraars per polis de exacte compensatie hebben berekend, maar nu is het dan toch zover. Langzamerhand worden de berichten met daarin de uitkomst van de compensatieberekening naar de klanten verzonden. De compensatie is tot dusver in (zeer) veel gevallen 0,- euro. Ofwel: de verzekeraars hebben helemaal niet meer kosten ingehouden dan het afgesproken maximum. Dat is aan de ene kant goed nieuws. In dat geval is er achteraf gesproken dus toch geen sprake van een woekerpolis. Aan de andere kant kan ook gesteld worden dat het kostennivo dat is afgesproken met de verzekeraars dan toch wel aan de ruimte kant is geweest. Of het nu, met de eventuele compensatie op zak, alsnog verstandig is om uw woekerpolis over te sluiten naar een modern (goedkoper) product, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op de website www.woekerpolisoversluiten.nl vindt u alle benodigde informatie.

Waarom bent u het onderwijs ingegaan? Dat was een bewuste keuze omdat ik graag met kinderen werk in de leeftijdscategorie tussen 15 en 18 jaar. Over het algemeen is dat een spontane leeftijd om mijn vak uit te leggen. Door mijn wiskundeachtergrond en computerinteresse ben ik 20 jaar geleden gaan meewerken met het opzetten van de cijferadministratie. Van daaruit ben ik me ook steeds

erken in het onderwijs, het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. We vroegen drie mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, naar hun ervaringen.

Waarom koos u voor het vak biologie? Ik heb altijd al iets met dieren en planten gehad. In mijn klaslokaal hou ik agaatslakken en Australische boomkikkers. Die kikkers zorgen nogal eens voor hilariteit want die springen overal tegen op. Ik probeer mijn liefde voor alles wat leeft op de kinderen over te brengen. Daarin word ik geweldig gesteund door een toa.

WOEKERPOLIS

Jacques Schetters (52), Bergen op Zoom Hoofd roosterkamer en docent wiskunde

W

Wat vindt u minder leuk? Wat ik persoonlijk jammer vind is dat kinderen die vroeger naar het voortgezet speciaal onderwijs gingen door de bezuinigingen nu bij ons op school komen. Daar doen we volgens mij deze kinderen, hun ouders maar ook onszelf ernstig mee tekort. We werken heel hard met deze kinderen maar we hebben gewoon niet voldoende tijd en middelen om ze de aandacht te geven die ze nodig hebben. nooit belachelijk te maken. Ik vind dat je wel duidelijk moet zijn maar wel op een vriendelijke en menselijke manier. Heel belangrijk is ook die dosis humor. Wat voor opleiding hebt u gehad? De Pedagogische Academie en daarna heb ik biologie en aardrijkskunde gestudeerd. Wat zijn de leuke kanten van uw vak? Het is prachtig kinderen te zien opgroeien en te zien hoe ze zich ontwikkelen van brugklasser tot eindexamenkandidaat. Het leukste is echter de interactie met de kinderen.

Waarom kiest u voor het onderwijs? Als kind ging ik al mee met mijn oma die kleuterjuf was. Dat vond ik toen zo leuk dat het voor mij al vanaf mijn vroegste jeugd vast stond dat ik het onderwijs in wilde. Ik vind het gewoon heerlijk om kinderen iets te leren en leuke dingen met ze te doen. Waarom het basisonderwijs? Deze leeftijd spreekt mij het meeste aan, vooral groep 3. De kinderen van deze groep komen met niks binnen en op het einde van het schooljaar kunnen ze lezen, schrijven en rekenen. Kinderen van deze leeftijd willen nog echt leren. Op een middelbare school heb je nogal eens te maken met pubers die geen zin hebben. Wat voor opleiding volgt u? Ik heb eerst HAVO gedaan en ben nu bezig in het derde jaar van de PA-

Wat voor opleiding hebt u gehad? Ik heb al mijn studies in de avonduren gedaan. Ik ben zelf oudleerling van deze school maar maakte mijn HAVO niet af. Dat heb ik ook in de avonduren gedaan. Ik heb allerlei

Geeft dit werk u de verwachte voldoening? Zeker weten. Als ik het morgen over mocht doen, zou ik zo opnieuw beginnen. Vindt u dat u op uw leeftijd het onderwijs nog aan kunt? Ik vind van wel. Ik heb het echt naar mijn zin en ga iedere dag met veel plezier naar mijn werk. Ik geef les aan aardige kinderen. Bovendien is het Jan Tinbergencollege in Roosendaal waar ik werk een goede school met aardige kinderen. Ik kijk volop uit naar de betrekking van onze nieuwbouw in 2012. Ik hoop daar ook nog een tijdlang les te kunnen geven!

Eigenlijk vind ik alles gewoon leuk. Aan vergaderingen en administratief werk heb ik ook geen hekel. Dat hoort er gewoon allemaal bij net zoals de correctie. Wanneer je met correctie bezig bent, zie je juist wat de kinderen al wel kunnen en wat nog niet.

Quirine Springer ( 19), Kruisland Stagiaire leerkracht basisonderwijs

meer bezig gaan houden met het maken van het rooster en de inrichting van het leerlingenadministratiesysteem. Het is wel jammer dat ik daardoor minder les ben gaan geven maar de combinatie van beide functies vind ik ook juist weer leuk. Op deze manier heb ik met alle ‘ins’ en ‘outs’ van een school te maken. Waarom het vak wiskunde? Daar rol je in als je wiskunde leuk vindt en er goed in bent. Bovendien zijn bèta mensen beslist niet die saaie mensen of ‘nerds’ zoals sommige mensen wel eens denken. Ook uitjes met vakcollega’s zijn dan altijd erg gezellig!

05

BO. Misschien ga ik hierna nog een universitaire studie pedagogie of orthopedagogiek doen. Waaraan moet volgens u een goede leerkracht voldoen? Je moet geduldig zijn en zeker geen hekel aan kinderen hebben. Daarnaast moet je goed kunnen uitleggen en af en toe lekker gek durven doen. Wat is het leuke van het werken in het basisonderwijs? De voldoening die je hebt als je kinderen iets hebt bijgebracht. De blije gezichtjes als ze iets geleerd hebben en dit vol trots laten zien. Wat vindt u minder leuk?

Hoe kijken andere mensen tegen werken in het onderwijs aan? Het wordt wel eens ondergewaardeerd. Sommige mensen denken dat het een luizenbaantje is met veel vakanties. Maar ook buiten school en in vakanties heb je nog volop werk. Andere mensen denken weer gemakkelijk over het lesgeven en menen dat iedereen wel voor de klas kan staan. Er komt echter heel wat meer kijken dan alleen maar voor de klas staan. Je moet ook proberen zwakke leerlingen te helpen en gedragsproblemen van sommige kinderen in goede banen leiden. Verwacht je dat dit werk je voldoende voldoening zal geven? Ja. Ik ervaar het nu al als heel leuk als de kinderen enthousiast reageren en als ik ze iets heb kunnen leren.

baantjes gehad terwijl ik daarbij studeerde met het idee het onderwijs in te gaan. Als laatste werkte ik als inkoper. Pas op mijn 31ste werd ik zij instromer op de RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom terwijl ik nog steeds studeerde. Ik ben als derdegraads bevoegd docent begonnen en ben nu eerstegraads.

erg saai om te doen. Ik vind het voorbereidend werk veel leuker. Als je bijvoorbeeld proefwerken maakt, ben je echt scheppend bezig.

Wat is het leuke van uw vak? Het contact met leerlingen van deze leeftijd en de gevarieerdheid van mijn baan.

Hebt u nog andere ambities? Nee. Ik wil dit werk echt blijven doen. Dit is voor mij een hele bewuste keuze geweest waar ik nog steeds helemaal achtersta. Ik durf dit zo stellig te zeggen omdat ik voordat ik het onderwijs inging verschillende andere dingen heb gedaan.

Wat is er minder leuk? Het minst leuke werk vind ik de correctie. Dat kost veel tijd en vind ik

Geeft dit werk de voldoening die u ervan verwacht had? Hierop kan ik volmondig ‘Ja’ zeggen. Zondermeer.


<< netwerken

06

Directeur moet dúrven kiezen D

irecteuren van scholen staan steeds verder van de praktijk. Ze zijn veel te druk met het besturen en het ontwikkelen van de school. Hebben ze naast deze belangrijke taak eigenlijk nog wel een idee wat er op de werkvloer gebeurt?

door Sylvie Smeets Een directeur die voor de klas staat, zie je niet veel meer. „Dat ben ik als directeur van het cluster CIOS Goes /Breda een lange tijd blijven doen, maar uiteindelijk doe je de leerling hiermee te kort”, ontdekte Carin Biesterbosch. „Ik kan niet altijd m’n eigen agenda bepalen en lessen zijn nu eenmaal vastgelegd in een rooster.”

Praktijk Een directeur zal dus op andere manieren voeling met de werkvloer moeten houden en daar zijn volop mogelijkheden voor. Directeur Peter van Heusden van Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) is daar dagelijks heel bewust mee bezig. Naast de formele functioneringsgesprekken waarin het beleid van de school met de docent besproken wordt, doet hij dit bijvoorbeeld door in de praktijk zelf leiding te geven aan een aantal docenten. „Daarnaast probeer ik via informele kanalen voeling te houden met de werkvloer. Bijvoorbeeld via gesprek-

ken tijdens de lunch in de personeelskamer en door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij evenementen en activiteiten.” Verder halen directeuren over het algemeen veel informatie uit wekelijkse gesprekken met het management, bijeenkomsten van leerlingenraden, ouderraden, medezeggenschapsraden, studiedagen en andere platforms of samenwerkingsverbanden.

Kwaliteit voorop Directeuren hebben naast een besturende functie ook de taak om te streven naar een optimaal pedagogisch klimaat waarbinnen de leraren volgens het beleid van de school doceren. Een schoolbestuurder moet dus een evenwicht zoeken tussen verschillende rollen en dat doet iedere school anders. „Een directeur moet zich niet alleen laten leiden door regeltaken vanuit de overheid”, vindt Biesterbosch. „De kwaliteit van het onderwijs staat voorop, dus je moet keuzes durven maken. Het is continu een balans zoeken. De afstand tussen het management en de werkvloer mag dan niet te groot worden. Feeling houden met wat er werkelijk toe doet in onderwijs is erg belangrijk.” Directeur Hooijschuur van basisschool Lodijke in Bergen op Zoom vult aan: „De afstand mag ook niet té klein zijn, want het is juíst de taak van een directeur om de grote lijnen te bewaken.” Zelf houdt hij vooral via zijn vier adjunct-directeuren contact met de

werkvloer. „Onze visie op onderwijs dragen wij met z’n vijven. In ons wekelijks overleg wordt er pittig gediscussieerd, maar we komen altijd als gelijkgestemden de vergadering uit. Dit fantastische viertal staat met twee voeten in de werkelijkheid. Ze voeren leerlingengesprekken en doen aan klassenbezoeken.”

Betrokken Ondanks dat Lodijke met haar 1.000 leerlingen een van de grootste basisscholen in Nederland is, is er wat Hooijschuur betreft geen te grote afstand tussen management en werkvloer. „We halen docenten dichter naar het beleid door ze tijdens studiedagen mee te laten praten over bijvoorbeeld ons schoolplan. Samen bekijken we waar we over vier jaar willen staan met de school. Deze betrokkenheid zorgt voor een groot draagvlak.” Biesterbosch is het er roerend mee eens dat de tijd voorbij is waarbij van bovenaf het beleid wordt opgelegd. „Het moet een tweerichtingsverkeer zijn. Het is voor docenten die voor de klas staan heel goed om te weten wat er van ze verwacht wordt.” Ze legt uit: ROC Zeeland heeft per cluster een directeur. Deze directeuren werken ieder met een team van docenten die we bij het CIOS playing coaches noemen. Zij staan voor de klas en ondervinden aan den lijve of hetgeen we met z’n allen bedacht hebben daadwerkelijk in de praktijk werkt.”


interview >>

07

‘Een commissariaat is geen hobby’ D

e vakliteratuur ligt keurig op tafel uitgespreid. ‘De regels en het spel’ (gesprekken met MorrisTabaksblat), ‘handboek Corporate Governance’, de ABN-AMRO reconstructie ‘De Prooi’ van Jeroen Smit en een intrigerende titel ‘Controle is goed, vertrouwen nog beter’.

door Maarten van de Rakt BREDA - Hier zit een voorbereid man, Paul Berger, sinds kort voorzitter van de commissarissentak van leidersnetwerk NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen) district Zuid-Nederland. Die club moet in zijn ogen hét platform worden voor de leden –mannen en vrouwen- van Raden van Commissarissen. Want een commissariaat is vandaag de dag geen hobby maar een serieuze zaak, die professioneel moet worden opgepakt, zo luidt zijn credo. Hij schetst de veranderende tijden. ,,We zijn hard bezig met een omslag van oude naar nieuwe economie. Alles is veel groter en complexer geworden. Een omslag van weinig spelregels over corporate governance naar een veelheid aan spelregels, zoals de Corporate Governance Code. Vóór de grote boekhoudschandalen zoals Enron, Parmalat en Ahold was er geen code.” Bij die oude economie hoorde de commissaris oude stijl, die vaak via het roemruchte old boys network aan zijn bijbaantje kwam. „Ondernemers die hun sporen hadden verdiend, pakten een commissariaat op omdat een vriendje dat vroeg; meer voor de gezelligheid dan voor de inhoud. Veel van die commissarissen vonden het niet nodig serieus stil te staan bij hun taak. Die hadden niet de behoefte ergens een stempel op te drukken; ze waren gesprekspartner van de directeur of de aandeelhouder, meer niet. Dat kon ook allemaal, want de wereld was nog enigszins overzichtelijk. Een thema als commissarissenaansprakelijkheid bestond vroeger nauwelijks.”

Serieuze aangelegenheid Commissaris zijn is een serieuze aangelegenheid, onderstreept Berger. De commissaris houdt toezicht, staat de Raad van Bestuur met raad en daad bij en bewaakt de continuïteit van de onderneming. ,,De bestuurders hebben hun handen vol aan de day-to-day-business. Dan is het handig als er door de wol geverfde commissarissen zijn, die met iets meer afstand als klankbord kunnen fungeren. Die zich afvragen hoe een bedrijf moet veranderen om klaar te zijn voor morgen of overmorgen, die het

Jeroen Smit: ‘Commissariaat is eervol.’ functioneren van het bestuur in de gaten houdt en de bedrijfscultuur bewaakt. Als de belangen groter worden is de toezichthouder een slot op de deur om hele of halve rampen te voorkomen.” „Het is echt een beroep waar je serieus werk van moet maken. Een aantal vaardigheden en eigenschappen is onontbeerlijk. Analytisch vermogen, een kritische houding, zelfstandig kunnen denken, goed kunnen luisteren, observeren, signalen opvangen. Dat moet je vertalen in concrete aanbevelingen. Je moet voet bij stuk kunnen houden en je niet onder tafel laten blazen door bestuurders of andere belanghebbenden.” Hij noemt MSD, dat in de vestiging in Oss rücksichtlos het mes wilde zetten, als voorbeeld. „De commissarissen die de continuïteit als belangrijkste verantwoordelijkheid hebben, hebben terecht hun gezag laten gelden.” De Corporate Governance Code (voorheen de code Tabaksblat) heeft het aantal commissariaten per persoon beperkt. Dat zijn er nu vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. ,,Als je gevraagd wordt een zetel in te vullen, is dat eervol. Je bent geneigd daar positief op te reageren. Maar je moet er verdomd goed bij stilstaan, wat het betekent: heb je er wel tijd voor, heb je er voldoende verstand van et cetera. Ik heb hier een boekje, ‘de Test; due diligence voor commissarissen’. Dat is één lange vragenlijst, die iedere kandidaat commissaris voor zichzelf zou moeten door lopen.”

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is één van de issues. ,,Een commissaris die steken laat vallen, kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade die eruit voortvloeit. Dat is niet anders dan

Foto: Ron Magielse

met artsen, notarissen en andere professionele beroepen. Beroepsaansprakelijkheid is een serieuze kwestie, al wordt die sterk overdreven. De soep wordt niet zo heet gegeten. Het gaat om enkele gevallen per jaar.” Daarbij komt: als de bestuurders er een potje van maken, hebben de commissarissen ook een groot probleem. ,,Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Als commissaris kun je niet alles minutieus doorrekenen. Dat is niet te doen. Als hij vraagt om kwartaalcijfers, moet hij ervan uit gaan dat er niet mee gesjoemeld is. Onderling vertrouwen is nodig om de samenleving leefbaar te houden.” Berger leidt het District Commissarissen Zuid, kortweg DisCo Zuid. ,,Daar wil ik het platform van maken waar alle serieuze commissarissen elkaar ontmoeten om hun vaardigheden op niveau te houden, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook ervaren commissarissen kunnen tegen kwesties aanlopen die nieuw voor hen zijn. Fraudegevallen en verboden prijsafspraken bijvoorbeeld.” Zo pakt DisCo Zuid ongeveer vijf keer per jaar , telkens in de avonduren in Tilburg, een thema bij de kop. ,,Een vakspecialist houdt een korte inleiding, gevolgd door anderhalf uur gedachten wisseling met behulp van moderne discussietechnieken. Relevantie is het sleutelwoord: relevante thema’s, relevante sprekers, relevante gedachten wisseling en een relevant aantal deelnemers.” In Zuid-Nederland zijn naar schatting een honderdtal commissarissen. Van hen zijn er ongeveer zeventig aangesloten bij het NCD. Berger streeft ernaar de opkomst bij de themasessies – doorgaans ongeveer twintig commissarissen - flink op te krikken.

ECHTGENOOT EN ECHTSCHEIDING: ENIGE RISICO’S VOOR EEN ONDERNEMER? Mr. K.T.J.M. Pijls-olde Scheper (Kyra) Advocaat en partner Haans Advocaten Roosendaal Steeds vaker – om fiscale voordelen (en dus financiële voordelen) te verkrijgen – komt het voor dat een echtgenoot op de loonlijst staat van het bedrijf van de ondernemer. Als onverhoopt een echtscheiding volgt, wordt pas duidelijk welke risico’s de ondernemer loopt bij de beslissing om zijn/haar echtgenoot in loondienst te nemen. Arbeidsovereenkomst De echtgenoot in loondienst bij de onderneming kan doorbetaling van salaris vorderen. De echtgenoot moet dan aantonen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet. Hiervan is sprake op het moment dat de echtgenoot gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden heeft verricht, er een gezagsverhouding bestaat en loon wordt betaald. In een recente uitspraak van de rechtbank Maastricht, sector kanton (RFR 2011/52) oordeelde de rechter dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. De ondernemer moest het loon doorbetalen. Partneralimentatie Indien partneralimentatie wordt gevraagd en er geen loon meer wordt betaald, dan kán het inkomen van de ondernemer worden verhoogd met het inkomen van de echtgenoot. In de gevallen waar de echtgenoot geen echte werkzaamheden verrichtte, maar slechts om financiële en/of fiscale redenen in dienst was bij de onderneming kan dit probleem spelen. Het “hogere” inkomen wordt dan de basis voor de berekening van de bijdrage partneralimentatie die de ondernemer aan zijn (dan) ex-echtgenoot moet voldoen. Het op de loonlijst zetten van de echtgenoot, kent dus – zowel in de arbeidsrelatie als op het gebied van eventueel te betalen partneralimentatie – haken en ogen.

ROOSENDAAL EN BERGEN OP ZOOM WWW.HAANSADVOCATEN.NL


<< arbeidsmarkt

08

Zuinig op internationale krachten V

eel productiebedrijven hebben ‘handjes’ nodig. Vaak worden daar Poolse werknemers met een Duits paspoort voor ingezet, maar nu voor hen de Duitse grens is open gegaan, dreigt er in Nederland een tekort aan goedkope arbeidskrachten. Dit prikkelde de ondernemerszin van John van der List van internationaal uitzendbureau Exotic Green, gespecialiseerd in het detacheren van arbeiders in de industrie, logistiek, tuinbouw en voedingssector.

door Dorien van Dijk ETTEN-LEUR - Van der List opende onlangs twee kantoren in Roemenië, waar hij Hongaarse Roemenen werft, die probleemloos zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag kunnen. Over een paar weken verwacht Van der List de eerste Hongaarse Roemenen, ofwel Roemenen die een Hongaars paspoort hebben vanwege de afkomst van hun (voor)ouders. “De aanvraag voor een Hongaars paspoort duurt in Roemenië nu vijf tot zes maanden. De eerste twintig van de 1500 mensen die bij ons op de wachtlijst staan, hebben het officiële document al in handen. Bij vijftig vertrekt de eerste bus uitzendkrachten naar Nederland”, licht Van der List toe, die vorig jaar hoogstpersoonlijk naar Roemenië afreisde om kantoorlocaties te zoeken. De kantoren, compleet met selectieteam, kwamen er in Midden- en Noord-Roemenië, waar vanwege hun afkomst zo’n anderhalf miljoen Roemenen aanspraak kunnen maken op een Hongaars paspoort. Tot 2014 kan Exotic Green van deze handige omweg gebruik maken om het wegvloeien van Poolse krachten naar Duitsland op te vangen. Daarna kunnen in principe alle Roemenen als zij dit willen, in Europa hun geld verdienen.

Tewerkstellingsvergunning Alle bedrijven die gebruik maken van Roemeense arbeidskrachten die hier met een tewerkstellingsvergunning aan de slag zijn, hebben van minister Kamp tot eind juli de tijd gekregen om een alternatieve oplossing te zoeken. Dan ziet de minister het liefst dat deze bedrijven werknemers uit de kaartenbak met 400.000 Nederlandse werklozen halen. Hoewel het volgens Van der List om zo’n 2000-2500 arbeidsplaatsen gaat, denkt hij niet dat er Nederlanders voor dit productiewerk te vinden zullen zijn. “Polen en Roemenen, die in hun thuisland veel minder verdienen, zijn wel gemotiveerd. Een Poolse werknemer verdient in Nederland 3,5 keer zoveel als thuis, een Roemeen vijf tot zes keer zoveel.” Van der List heeft inmiddels al tien jaar ervaring. Voor zijn bedrijf Exotic

Roses had hij destijds zeven dagen per week mensen nodig om rozen te snijden. In het weekend leverde dit problemen op. Twee Poolse arbeidskrachten met een Duits paspoort hielpen hem uit de brand. Al snel kwamen hun neven, nichten en ooms en tantes ook deze kant op om de witte rozen te snijden en blauw te verven voor de Russische en Italiaanse markt. “Met het instorten van de Twin Towers op 11 september 2001, zakte ook de export van rozen in. Inmiddels had ik op 22 juni van dat jaar Exotic Green opgericht, van waaruit ik mijn Poolse arbeidskrachten al regelmatig verhuurde aan mijn achterbuurman, een tomatenkweker. Ik besloot in 2004 enkel nog met het internationale uitzendbureau Exotic Green verder te gaan.” Toen in 2008 een tekort aan Polen dreigde, omdat er veel in Engeland gingen werken, probeerde Van der List de markt te bedienen met Hongaren. Binnen een jaar opende hij enkele kantoren in Hongarije, maar hij zag zich genoodzaakt om ze ook hetzelfde jaar weer te sluiten: de Polen keerden massaal terug uit Engeland, vanwege de economische crisis. Wel was hij er in dat jaar achter gekomen, dat de Hongaren niet hetzelfde arbeidsethos zijn toegedaan als de Polen en veel minder bereidheid toonden om hun familie een aantal weken in de steek te laten om elders in Europa aan de slag te gaan. “Wij hebben momenteel 1500 Polen die voor ons aan de

Poolse vrouwen aan het werk.

John van der List: ‘Polen moeten zich hier thuis voelen.’ slag zijn. Zij werken meestal tien tot twaalf weken aan een stuk en gaan daarna voor twee weken vakantie naar huis.”

Onderscheiden Om zich van andere internationale uitzendbureaus te onderscheiden probeert Van der List ervoor te zorgen dat de Poolse werknemers zich in Nederland zoveel mogelijk thuis voelen. De nieuwkomers krijgen altijd een rondleiding door het kantoor van Exotic Green in Etten-Leur, waarna ze een paar werkschoenen krijgen en

Foto: Kees Bennema

alle regels en procedures worden uitgelegd. Ook krijgen ze een korte introductie in de Nederlandse cultuur en tips voor vrijetijdsbesteding in de regio. Exotic Green heeft 180 woningen in de regio West-Brabant en Zuid-Holland, waarvan twee hotels waar plek is voor dertig tot veertig mensen. Wanneer de verbouwing van het in 2009 aangekochte voormalig kloostercomplex Stella Maris is afgerond kunnen daar straks vierhonderd werknemers verblijven. Een wagenpark van 280 auto’s en driehonderd fietsen moeten het vervoer van en naar het werk voor de uitzendkrachten vereenvoudigen. Op hun eerste werkdag gaat één van de zeven relatiebeheerders mee. Zij zijn volledig tweetalig en zorgen er samen met de werkgever voor dat de nieuwe krachten hun werk op een zo goed mogelijke manier kunnen uitvoeren. Van der List: “Wij proberen werknemers altijd bij één opdrachtgever te laten werken, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.” De meeste Polen blijven hier twee of drie jaar, zo is de ervaring van Van der List. Het gros van hen wil in Polen een huis bouwen. “Het eerste jaar kopen ze de grond, in jaar twee volgt de fundering en daarna de ruwbouw en de rest. Is alles klaar, dan gaan ze naar huis.” Danuta Cieslik is een uitzondering en werkt al tien jaar bij

Foto: Kees Bennema Kwekerij Wilbert van Oers. Zij was één van de eerste uitzendkrachten van Exotic Green. Danuta was 44 toen ze in Polen via haar dochter in aanraking kwam met Exotic Green. “Ik had destijds geen werk, omdat ik mijn baan als schoonmaakster was kwijtgeraakt”, begint Danuta. “Omdat we van één salaris niet konden leven, besloten we dat ik samen met mijn oudste dochter naar Nederland zou gaan om te werken. Het was een weloverwogen, maar moeilijke beslissing omdat ik mijn man en twee kinderen in Polen achterliet. De eerste vijf jaar werkte ik hier samen met mijn dochter, daarna alleen omdat zij naar Polen terugging om te trouwen.” Bij de kwekerij werkt Danuta op de verpakkingsafdeling waar ze allerlei werkzaamheden uitvoert. In de beginjaren werkte ze ook in de kas en oogstte ze de tomaten. “Het geld wat ik hier verdien, stuur ik naar mijn man. Hiervan hebben we een nieuw huis kunnen kopen en renoveren. Ik wil nog graag tot mijn pensioen in Nederland blijven werken. Mijn leven straks in Polen wordt heel rustig en draait vooral om genieten van mijn familie.” De Nederlandse economie moet zuinig zijn op de productie die het nog heeft. Door de ‘handjes’ uit het buitenland kunnen veel Nederlanders in deze sectoren hun baan behouden!”


de stoel >>

09

Tekst: Ron Gregoor Foto: Aad Meijer

Naam: Rombout Kerremans (53) Functie: Directeur van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda Bedrijf: De stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met een maatschappelijke betekenis, met winst voor alle partijen. Bijzonderheden: De stichting is gevestigd in het NAC stadion aan de Stadionstraat in Breda en heeft naast Kerremans nog een werknemer.

DE STOEL

W

at is er zo bijzonder aan deze stoel? Ik ben dagelijks bezig met het leggen van verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke activiteiten en maatschappelijke organisaties, het werk is bijzonder gevarieerd. Het is een uitdaging om bedrijven zover te krijgen dat ze iets terug doen voor de Bredase samenleving in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Op welke stoelen heeft u hiervoor gezeten? Ik ben directeur geweest van de VVV Bergen op Zoom, was adjunct- directeur van VVV Breda en Streek VVV West- Brabant, was evenementencoördinator/ beleidsmedewerker toerisme en recreatie bij de gemeente Breda en heb zes jaar met veel plezier bij Princess Household Appliances BV gewerkt als manager sponsoring & events. Hoe bent u bij dit bedrijf terecht gekomen? Ik heb gesolliciteerd. Ik ben gewezen op een artikel over de stichting in BNDeStem en dacht, dat lijkt me leuk!. Ik heb een brief geschreven en werd na verschillende gesprekken met bestuursleden aangenomen. Wat betekent het bedrijf voor u? Heel veel. Het is een uitdaging om de stichting een eigen gezicht te geven. Het werk verveelt nooit en de-

ze baan biedt volop kansen. Daarnaast geeft het werk veel voldoening, ontmoet ik weer veel nieuwe mensen bij bedrijven en maak ik kennis met het maatschappelijk veld dat ik nauwelijks kende. Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven verder kijken dan hun winstcijfers? Betrokken ondernemen is goed voor de werknemers van het bedrijf, het verbreedt vaak hun horizon, ze halen er voldoening uit, het vergroot hun loyaliteit naar hun werkgever. Daarnaast is het goed voor het imago en de reputatie van het bedrijf. In de regel vindt het personeel het geweldig dat hun baas hen in de gelegenheid stelt vrijwilligerswerk te doen en hen hierin faciliteert. Maar goed ook voor de betrokkenheid van het bedrijf bij de stad Breda en zijn samenleving, omdat de werknemers gezinnen hebben die hier wonen, werken en verblijven. Wat doen jullie eraan om bedrijven te interesseren voor de maatschappij Breda? We proberen tijdens allerlei bijeenkomsten bedrijven te interesseren voor onze werkzaamheden. We doen dat door te vertellen over gerealiseerde matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. We vertellen ze over onze organisatie, de initiatiefnemers, de founders, bestuur en Raad van Advies. Leg-

gen ze de voordelen van maatschappelijk betrokken ondernemen uit. We nodigen ook geïnteresseerde bedrijven uit tijdens onze Meet & Match ontbijtbijeenkomsten om sfeer te komen proeven. Daarnaast gaat we met bedrijven een op een gesprekken aan. En bekijken dan samen wat voor het bedrijf de meest geëigende match zou zijn met een maatschappelijk doel. Heeft dat succes? Ik vind van wel. We hebben nu al 60 bedrijven die in wat voor vorm dan ook partner van ons zijn. We hebben in 2010 ruim 150 matches gerealiseerd met een maatschappelijke waarde van ruim 260.000 euro. Leg eens uit: hoe zit het met de partners? Bedrijven kunnen dus partner worden van de stichting in diverse partnerschappen. Aan de hand van hun wensen bekijken wij hoeveel projecten zij per jaar willen doen, met wie, we brengen die partijen bij elkaar en coördineren dat. Proberen ook publiciteit voor die activiteiten te krijgen. Bedrijven zijn al partner vanaf 750 euro per jaar. Vanaf • 1.500 ontvangen zij een op maat gesneden dienstenpakket. En hoe hoger dat bedrag, hoe meer projecten, hoe hoger de status van het bedrijf in ons partnerschap. Zo hebben we gouden, zilveren en bronzen partners. Maar er zijn ook bedrijven die eenmalig onze hulp inroepen bij een maatschappelijk project.

Hoe kunnen bedrijven zich aanmelden voor jullie initiatief? Bij mij (06-4632 8411) of mijn collega Patty Wijnen (06-8180 7333). Of via info@ betrokkenondernemersbreda.nl Wat voor soort bedrijven krijgen jullie het meest? Dat varieert van ZZP’ers tot grote bedrijven. In de praktijk krijgen we wel veel verzoeken uit de zakelijke dienstverlening, banken en accountancy bijvoorbeeld. Jullie gaan verhuizen? Een van onze founders, NAC Breda, is zo vriendelijk geweest ons bij de oprichting huisvesting aan te bieden voor twee jaar. Deze periode is nu afgelopen en de beschikbare ruimte heeft NAC zelf hard nodig. Dus we zijn op zoek naar andere huisvesting, bij voorkeur weer in een zakelijke omgeving. Veel hebben we niet nodig: een gemeubileerde ruimte van zo’n 20 m2 voor twee werkplekken, bij voorkeur aparte spreekkamer, gemakkelijk bereikbaar, goede(gratis) parkeervoorziening en uiteraard faciliteiten voor koffie/thee. Lijdt u onder de recessie? Bedrijven bekijken kritisch, en wat mij betreft heel terecht, hoe ze hun geld uitgeven in deze tijd. Maar gelukkig zien zij ook wel dat het heel belangrijk is om, juist in deze tijd dat overheden erg beknibbelen aan subsidies en bijdragen, dat zij bij-

springen, iets doen voor verenigingen en instellingen. We zijn met de stichting gestart in een tijd (eind 2009) dat de crisis in alle hevigheid heerste. Maar het is wel zo dat wij ons meer moeten inspannen om bedrijven binnen te halen om van onze diensten gebruik te maken. Wanneer bent u het meest in uw element? Als we, bijvoorbeeld tijdens zo’n meet and match meeting na heel veel voorbereidend werk verricht te hebben, zien dat partijen elkaar vinden, elkaar inspireren en enthousiasmeren. Dat er zaken gedaan worden. Dat alle partijen tevreden zijn. Reacties zijn ook altijd heel positief. Ik heb nog nooit iemand gehoord die klaagde, behalve dan dat de rij bij de notaris te lang was om de match te bezegelen, ha, ha. Wat is uw ambitie? Mijn droom is dat ieder bedrijf in Breda zich bij ons aansluit, minstens een keer per jaar een project aanpakt en zich maatschappelijk betrokken toont. Waar krijgen ze u deze stoel voor uit? Voor de activiteiten van mijn kinderen. Ze hockeyen, ik ga graag naar hun wedstrijden kijken. Of voor een partijtje voetbal met mijn zoon van 14. En golf. Sinds kort heb ik dat weer opgepakt.


<< barometer

10

Ronald Reunis Philips

Jan Pollemans Supermarkten

Rob Franken ROC West-Brabant

Experts zijn opvallend eensgezind word je dat niet. De afgelopen maanden is er een kentering gekomen in het voorzichtige herstel dat wij sedert november 2010 hebben ervaren. Zo rond april bemerkten wij bij ondernemers een afgenomen investeringsbereidheid. Dit viel samen met de onrust in Noord Afrika en het Midden Oosten en de toegenomen onzekerheid in de EURO, veroorzaakt door (landen) schulden crises. Recentelijk werd bekend dat in een aantal Europese landen de consumentenbestedingen sedert mei weer flink tegenvallen. Voor economische groei is het noodzakelijk dat consumenten besteden, overheden de teugels niet aantrekken, de export toeneemt en ondernemers investeren. Momenteel zien wij alleen nog een goede exportgroei. Overheden zijn noodgedwongen minder aan het uitgeven, consumenten hebben te maken met toegenomen (inkomens en pensioen) onzekerheid en zijn spaarzaam. De huizenmarkt komt moeizaam in beweging. De vraag is of de verlaging van de overdrachtsbelasting zoden aan de dijk zet. De export motor steunt voor een groot deel op het Verre Oosten. Maar ook daar zien we dat de groei tot “bubbels” kan leiden in met name onroerend goed.

Rob Franken: Van ego- denken naar eco- denken

D

e experts van onze barometer zijn deze maand opvallend eensgezind en voorzichtig. Een dikke 6,5, dat is tweetiende minder dan vorige maand. De angst is vooral ingegeven door het achterblijven van de bouw.

Boelo Tigchelaar Autobedrijf

Lilliane van der Ha Agrariër

Scarlett Kwekkeboom Janse & Janse

Geert v.d. Horst Rabobank

Willem Jonkmans Ondernemer

Henk v. Koeveringe De Roompot

Paul Nijskens Rewin

Chris van Loon De Unie

Roeland Adriaansens BZW Zeeland

Guust Verpaalen Consultant

Joris Jansen Auberge Des Moules

Roelof Adriaansens: 6,5. Bouw blijft sukkelen 2011 begon prachtig met voor de meeste bedrijven goede resultaten in de eerste maanden van het jaar. Het leek daarom dat dit jaar wel eens een topjaar kon worden. Uitgezonderd misschien de bouw. De laatste tijd hoor ik om me heen echter ook in een aantal andere sectoren wat minder optimistische geluiden. De werkeloosheid was in Nederland in mei licht gestegen, alhoewel er in Zeeland toch nog een lichte daling was te noteren. Ik heb er geen goed gevoel bij. De bezuinigingen zullen heftig zijn in Nederland en de rest van Europa en dat kan redelijk wat onrust geven komende maanden. We hebben al een paar voorproefjes gehad met de protesten tegen bezuinigingen in de cultuur sector, de persoonsgebonden budgetten, en op dit moment het pensioenakkoord. Daarnaast is ook de olieprijs inmiddels toch ook weer zo rond de 100 USD/vat en dat is zeker hoog en niet goed voor onze portemonnee. Het meest beangstigend vind ik echter dat de bouw blijft sukkelen. Deze sector gaat af op een grondige herstructurering waarbij ongetwijfeld een aantal bedrijven het niet zullen redden. De reden dat we daar nog zo weinig van gehoord hebben is dat met name in de bouw de afgelopen jaren men overgeschakeld is op ZZP-ers en (buitenlandse) contract medewerkers. Daardoor is de personele last van bouwbedrijven relatief klein ten opzichte van 10 jaar gele-

den. Maar ook met een klein aantal eigen personeelsleden moet een bedrijf wel orders blijven ontvangen anders valt het uiteindelijk toch om. Sommigen zeggen dat het onvermijdelijk is omdat de groei er nu eenmaal uit is in Nederland en dat we ons moeten voorbereiden op bevolkingskrimp, maar het blijft zuur als het jou bedrijf is wat kopje onder gaat. Willem Jonkmans: 6,5 Hoop op goede keuzes politiek Vorige maand ging mijn rapportcijfer van 7+ naar een 6,5. Vreemd als je hoort dat de economie in Nederland Duitsland in de opwaartse beweging volgt. Wil de West Brabantse economie daar ook van profiteren dan moet je geen negatieve indruk creëren. Afgelopen maand brachten wij een rap-

CIJFERS

04-’11

05-’11

06-’11

07-’11

Rob Franken Voorzitter ROCWest-Brabant

8,0

8,0

7,0

8,0

Willem Jonkmans Ondernemer

7,0

7,3

6,5

6,5

Scarlett Kwekkeboom Directeur Janse & Janse

7,0

7,0

6,8

6,5

GuustVerpaalen Directeur Phidelity Consultancy

4,0

4,0

5,0

5,0

Boelo Tigchelaar DirecteurTigchelaar

7,0

7,0

7,0

7,0

Chris van Loon Bestuurder De Unie

6,0

6,0

6,0

5,0

Paul Nijskens Directeur RewinWest-Brabant

6,5

7,0

7,0

6,8

Lillianne van der Ha Agrarisch ondernemer

7,0

7,0

7,0

7,0

Ronald Reunis Philips

8,0

7,5

7,5

7,0

Henk van Koeveringe Directeur Roompot Groep

7,5

7,5

8,0

7,0

Jan Pollemans Supermarktdeskundige

6,5

7,0

6,5

6,5

Geert van der Horst Directeur Rabobank Roosendaal

7,0

7,0

6,5

6,5

Joris Jansen Eigenaar restaurant Auberge des Moules

7,0

6,5

7,0

7,0

Roel Adriaanssens BZW Zeeland

7,0

7,5

6,8

6,5

port uit over de werkelijke situatie op de Bredase kantorenmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de voorraad binnen ongeveer 4 jaar zal zijn weggewerkt. Vervolgens kregen wij een conceptrapport van de Gemeente te lezen. Daarin kwamen veel getallen overeen met die in ons rapport. Maar de Gemeente is veel optimistischer over de benodigde / gewenste nieuwbouw. Zij verwacht dat al over 3 jaar de voorraad op het gewenste niveau zal zijn. Er zal tenminste evenveel nieuw gebouwd moeten worden dan voor de crisis. Voor de branche ben ik nog nimmer zo blij geweest en hoop van harte dat wij er helemaal naast zitten. Waar gaat het dan mis? Uit het concept rapport blijkt ook dat Breda 2.2 miljoen m2 planvoorraad aan kantoren heeft. Ruim 3 x zoveel als het totale bestaande kantorenareaal van Breda. Daarbij ook plannen waar diverse ontwikkelaars al behoorlijk in geïnvesteerd hebben. Het zijn veel te veel plannen en er moet terecht geschrapt worden. De keuze moet nog worden gemaakt, maar als daar particuliere ontwikkelingen tussen zitten gebeuren er twee dingen. Eén: De ontwikkelaars die hun plannen zien verdampen leiden mogelijk grote verliezen en twee; er ontstaat een grote imagoschade voor Breda bij ontwikkelaars en ook bij bedrijven die zich in Breda zouden willen vestigen. Ik hoop op de juiste keuzes van de politiek, maar houdt mijn cijfer toch nog deze maand even op een 6,5. Want dit kan onze hele regio raken. Paul Nijskens: 6,8 Kentering?! De vakantieperiode breekt binnenkort weer los en stemt velen vrolijk. Van de economische vooruitzichten

Rob Franken: 8 Eco- denken Deze keer heb ik echt zitten dubben over de vraag of ik nu een hoge dan wel een lage beoordeling zou geven. Mijn dilemma zit in de aardbeving, tsunami en daarop volgende kernramp in Japan. Deze ramp legt de kwetsbaarheid van onze technisch-economische peilers haarscherp vast. En wat nu in Japan is gebeurd, kan ook elders op andere wijze plaatsvinden. Tegelijkertijd zit er iets heel positiefs in. Deze ramp heeft de discussie over duurzame energie een nieuwe, mogelijk beslissende impuls gegeven. Het kost mij moeite om te moeten vaststellen dat we kennelijk deze enorme menselijke tragedie in Japan nodig hebben gehad voor dat bewustzijn. Kortom, het diepe leed van het Japanse volk zal wereldwijd een groot en positief effect hebben: van “ego-denken naar eco-denken”. Chris van Loon: 5 Herstel stagneert Door stijging van de grondstof- en energieprijzen is de inflatie op dit moment hoger dan we met z’n allen verdienen door groei van de economie. Dit betekent dat compensatie in indexatie van pensioenen en lonen er voorlopig niet in zit. Sterker nog, de groei wordt daardoor zelfs extra afgeremd. Hierdoor bestaat volgens sommige economen de kans dat we andermaal in een nieuwe recessie terecht komen, alhoewel ik daar zelf niet in geloof; het herstel van de economie zal echter veel trager gaan verlopen. Dit gevoegd met de overheidsbezuinigingen betekent dat de consument op z’n tellen gaat passen; hij gaat immers véél meer betalen voor zorg, rente, benzine, gas en licht en pensioen. Wellicht moeten we toch ook vaststellen dat geen verdere krimp het beste is wat er op dit moment in zit.


innovatie >>

11

E

indhoven is de brainport van Nederland, West-Brabant heeft maintenance en logistiek en Midden-Brabant is de plek voor social innovation. Althans, dat moet het worden, want nog maar sinds 16 juni is het Tilburg Social Innovation Lab (TiSIL) onder lovende woorden van ex-minister van VWS Ab Klink officieel van start gegaan. Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden voor breed gedragen sociaal maatschappelijke problemen.

door Dorien van Dijk TILBURG - Prof. Dr. Theo Verhallen, hoogleraar marketing en voormalig voorzitter van het managementteam van de faculteit Sociale Wetenschappen en drs. Marieke Schoots, beleidsadviseur van het College van Bestuur, zijn de drijvende krachten achter het project vanuit de Tilburg University. Beiden liepen vanuit hun functie tegen de vraag aan: hoe kun je wetenschappelijke kennis ten goede laten komen aan de maatschappij? Innovatie leek altijd enkel voorbehouden aan nieuwe technologische ontwikkelingen, terwijl de dienstensector tachtig procent van de werkgelegenheid creëert. Verhallen: “Het belang van onze universiteit voor de regio stond niet goed op de kaart. We voelden ons wel nauw verbonden met de regio en er is hier veel kennis in huis, maar het lukte ons niet dit goed uit te nutten voor de regio.” Samen met de Fontys Hogeschool, Avans en de NHTV ging de Universiteit van Tilburg met de tien gemeenten uit Midden-Brabant om tafel zitten om te bespreken op welke manier zij zouden kunnen samenwerken, waardoor wetenschappelijk kennis ten goede zou komen aan de maatschappij. Ook het bedrijfsleven en de

Marieke Schoots (rechts) reikt de Social Innovation Award uit.

Foto:Joris Buijs

Geen denktank, maar een doetank KvK werden uitgenodigd aan tafel om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over nieuwe vormen van samenwerking: social innovation.

’Hoe kunnen we…’ Schoots: “Tot dusver ontstaat social innovation meestal toevallig, bottom-up. Na een ingeving van een

werknemer, een specifieke vraag van een klant of een denkproces binnen een bedrijf. Wij willen die toevalsfactor eruit halen en deze innovatieprocessen verduurzamen, zodat we ze kunnen herhalen en op grotere schaal kunnen toepassen.” Het eerste project dat TiSIL heeft aangepakt is een maatschappelijk vraag-

Theo Verhallen (midden) in gesprek met Hans van den Bersselaar. Onderwerp: sociale innovatie.

stuk in de zorg. ‘Hoe kunnen we de zorg voor chronisch zieken beter vormgeven?’ Schoots: “Met een ‘Hoe kunnen we…’- vraag kun je een breed maatschappelijk thema terug brengen naar een concrete vraag. Hiermee gaan we aan de slag en als we een oplossing hebben gevonden, willen we die breed uitrollen. Dit is het zogenoemde zandlopersysteem.” Naast de drie O’s zaten bij deze brainstormgesprekken ook belanghebbende burgers en betrokkenen uit de zorg (‘street wisdom’) en wetenschappers (‘formal wisdom’) aan tafel. Het durven aangaan van een nieuwe setting, creëerde al snel een sfeertje waarin out of the box-denken al niet meer zo moeilijk bleek. Het ‘Blue Sky Team’ van TiSIL ging met 123 ideeën naar huis. “Deze creatieve sessie haalde de betrokkenen uit hun eigen omgeving. Dat bleek heel waardevol”, aldus Verhallen. Vervolgens zijn de Explorer Teams aan de slag gegaan. In het ‘Living Lab’ worden de ideeën getoetst op innovativiteit, impact en uitvoerbaarheid, waarbij met name de twee laatstgenoemde factoren zwaar doorwogen. Er zijn 32 ideeën geselecteerd met in het hoofd de achterliggende gedachte dat een investering in maatwerk voor patiënten uiteindelijk een besparing oplevert, omdat mensen meer tevreden zullen zijn en sneller beter worden. De huidige complexe regelgeving in de zorg staat maatschappelijke innovaties in de weg, zo meende ook de ex-minister tijdens de

opening van TiSIL. Verhallen: “Op dit moment wordt in Explorer Teams aan de uitwerking van de ideeën gewerkt en wordt er gekeken op welke manier er nieuwe business gegenereerd kan worden. Daarna worden er businessplannen geschreven en worden er experimenten gedaan. Ondertussen wordt met ondernemers uit de regio gekeken op welke manier zij ondersteuning kunnen bieden aan de patiënten bij het wijzigingen van hun levensstijl.” Denk aan sportscholen of behandelcentra waar ook aanverwante diensten zullen worden aangeboden. Schoots: “Het is erg leuk te merken dat ondernemers zich spontaan melden, omdat ze met hun diensten willen inpluggen in het project.”

Midpoint Brabant Voor de Universiteit Tilburg is TiSIL ook het middel om toegevoegde waarde te creëren aan Midpoint Brabant, het samenwerkingsverband van de 3 O’s in de regio dat de bedrijvigheid wil stimuleren. Verhallen: “Natuurlijk hebben wij onze internationale ambities, maar op deze manier kunnen we heel direct iets voor de maatschappij betekenen, waarbij de Care Avenue van Midpoint Brabant voor de zorg in brede zin, het uitvoeringsorgaan is. Daarnaast helpt TiSIL bij de positionering van de regio als ‘Hart van Brabant’ en worden studenten opgeleid tot ondernemers, die co-creatief, denkkrachtig, maar vooral ook oplossingsgericht te werk leren gaan.” Wanneer er straks een concreet plan ligt waarmee de zorg voor chronisch zieken beter vorm gegeven kan worden, dan zal de uitvoering daarvan eerst op kleine schaal in de regio worden uitgeprobeerd. “In een veilige omgeving moet je fouten kunnen en durven maken”, verduidelijkt Verhallen. Schoots: “En als dan alle kinderziektes verholpen zijn kunnen we de oplossing breed uitrollen!”


<< toerisme

12

STERK STAALTJE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

De toerist wil ‘beleving’ D

• v.l.n.r. Bas Broos, Stefan Jorissen, Paul Hulsen, Adrie Maas en Arno Loos (Cees van Tiggelen ontbreekt op deze foto) Paul Hulsen; Maatschap Hulsen-Kwappenberg, melkveehouder Arno Loos; Aardbeienkwekerij Loos, aardbeienteler onder glas en aspergeteler Adrie Maas; Maatschap Maas-Van Wezel, melkveehouder Cees van Tiggelen, akkerbouwer Bas Broos is Senior Accountmanager Zakelijke Relaties bij Rabobank RoosendaalWoensdrecht Stefan Jorissen is Specialist Verzekeren bij Rabobank Roosendaal-Woensdrecht « Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie – de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water – hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas zal immers ooit uitgeput raken en bovendien is verbranding van fossiele brandstoffen schadelijk voor het milieu. Daarom heeft de overheid als doel gesteld dat in 2020 veertien procent van de energie duurzaam moet zijn! » Bron: Agentschap NL (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)

Een nobel streven dat wij van harte onderschrijven, maar met louter praten en plannen maken, kom je er niet. Haast is dus geboden, want dat streefgetal is nog lang niet in zicht. Als de overheid dit zo belangrijk vindt, zal ze het – meer dan nu gebeurt – uit moeten dragen in haar beleid. Extra geld moet er voor vrijgemaakt worden, het subsidietraject moet aanmerkelijk korter, de subsidiestromen doorzichtiger en de criteria moet men niet steeds veranderen. Daarmee trek je ongetwijfeld meer ondernemers over de streep. Want we moeten het samen doen. Overheid en bedrijfsleven moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten. Streven naar duurzaamheid Wij hebben ons daar overigens nooit door af laten schrikken en zijn – vanuit een streven naar duurzaamheid en oog voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – een opmerkelijk initiatief gestart. Onder de naam ‘BioMoer Investments’ hebben we – als vier agrariërs – de handen ineen geslagen om de realisatie en exploitatie van een biogas vergistingsinstallatie voor elkaar te krijgen. Momenteel wordt er met man en macht gebouwd want 1 november willen we operationeel zijn. Nieuw avontuur Op dat moment hebben we een traject van ruim zeven jaar doorlopen. Het was een lange weg, vol bochten, doodlopende straten en omleidingen. Maar het eindstation is nu echt in zicht… of het begin natuurlijk van een heel nieuw avontuur. Want we gaan ons als collectief in een volstrekt andere tak van sport begeven. Om een lang verhaal – zeer – kort te maken, gaan we hier straks mest, maïs en verschillende niet consumeerbare producten omzetten naar elektriciteit en warmte. Daarvoor worden momenteel drie vergisters (grote silo’s) gebouwd. Groene stroom van afvalproducten Een zichtbaar toegevoegde waarde van onze samenwerking is dat de core business van de individuele bedrijven elkaar perfect aanvullen waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de huidige techniek die BioMoer Investments gaat ontplooien. Wij gaan namelijk groene stroom maken van afvalproducten. Daarmee wordt flink wat CO² uitgespaard en vervolgens gebruiken we het vrijkomende biogas voor het opwekken van stroom. De restwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de aardbeienkas en aangelegde aspergebedden, waardoor we aanzienlijk veel gas besparen.

e VVV Zeeuws-Vlaanderen maakt deze zomermaanden overuren. Deze non-profitorganisatie - met vestigingen in Breskens, Cadzand, Hulst, Sluis en Terneuzen - is tegelijkertijd informatiemakelaar, inspiratiepunt, marketingorganisatie en bemiddelaar inzake arrangementen.

door Henk van de Voorde TERNEUZEN - ,,Wij zijn niet alleen informatiemakelaar voor toeristen, maar ook voor ondernemers. Ook zij worden gezien als streekambassadeur waar gasten met hun vragen terecht moeten kunnen. En dat willen we nog veel sterker ontwikkelen met alle moderne media en ict-toepassingen die nu voorhanden zijn. Denk aan het ontsluiten van informatie via onze website op maat voor een individueel bedrijf (zoals een evenementenkalender met eigen bedrijfslogo), e-ticketing en promotie via social media. De VVV wil samen met de ondernemers inspelen op de veranderende omstandigheden via een interactief digitaal platform. Hier bundelen we dan informatie over Zeeuws-Vlaanderen in de vorm van tweets, filmpjes en foto’s. Inwoners, bezoekers, gasten, toeristen spelen een actieve rol door het zelf aandragen van informatie”, aldus Ilse de Smit, Coördinator Marketing en Promotie bij de VVV Zeeuws-Vlaanderen. Ze legt uit dat de hedendaagse toerist veel meer eist dan zon, zee en strand. Het gaat vooral ook om ‘beleving’ en ‘cultuurhistorie’. ,,De VVV is marketeer en gastvrouw voor de hele regio. We vertegenwoordigen de ‘couleur local’ en kunnen de bezoekers prikkelen om wat te ondernemen. Het is onze taak ook om uit te leggen hoe leuk, lekker, boeiend en enerverend de streek is. De Staats-Spaanse linies en de eigen identiteit van de Zeeuws-Vlaamse steden en dorpen zorgen voor een schat aan cultuur-historisch erfgoed. Een greep uit de fraaie plaatsen: Aardenburg Cultuurstad; Axel, hart van Zeeuws-Vlaanderen; Maritiem Breskens; Cadzand,

Breskens Zelf is Ilse afkomstig uit Breskens. Deze oude vissersplaats heeft de laatste jaren een ware facelift ondergaan. Bij het fietsvoetveer Breskens-Vlissingen begint de ‘Looplijn’. Een aantrekkelijke route met een maritiem karakter en speelse elementen die de jachthaven, de vissershaven en het centrum met elkaar verbinden. Wie de looplijn helemaal afloopt, komt al het goede van het vissersdorp tegen: de vissershaven en de jachthaven, veel visrestaurants en gezellige terrassen, winkels en boetiekjes, het Visserijmuseum en aan het uiteinde, bij het strand, het uitkijkpunt met een panoramisch uitzicht over de Westerschelde en het dorp. Bij de havens hebben de (horeca)ondernemers in samenwerking met de gemeente een maritiem dek gerealiseerd: een groot houten plankier tussen de bedrijven, met een stoere maritieme uitstraling en speelse elementen. Hier een hapje eten of gezellig iets drinken is een feest voor

Trekpleister: de basiliek van Hulst.

Foto: Hera Bollaert

Ilse de Smit, coördinator Marketing en Promotie bij de VVV Zeeuws-Vlaanderen. Foto: Mark Neelemans badplaats met allure; Kunstenaarsdorp Groede; Hulst Vestingstad; Smaakvol Sluis; Terneuzen, stad van de Vliegende Hollander; Philippine, mosseldorp; IJzendijke, garnizoenstad.”

Perfecte gids Rabobank – als financier van ons project en tussenpersoon voor de verzekeringen – draagt dit initiatief een buitengewoon warm hart toe. Niet verwonderlijk aangezien deze bank zelf een naam hoog te houden heeft als het aankomt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Al heel wat jaren volgt zij dit traject dan ook – kritisch en proactief – op de voet. Sterker nog: binnen de Rabobank is zelfs een specialist werkzaam die zich puur focust op duurzame energie. Hij was voor ons de perfecte gids in een (nog) onbekende wereld!

Namens de gezamenlijke Rabobanken van West-Brabant

het hele gezin. De kinderen vermaken zich prima op en rond het gigantische sardienenblik dat behalve een kunstwerk, een erg leuk speeltoestel is. ,,Er gebeurt veel in Zeeuws-Vlaanderen. Zo wordt er in Cadzand-Bad een flinke kwaliteitsslag gemaakt, met name door bouwprojecten als Duinhof en Noordzee Résidence en uitbreiding van hotels en paviljoens. In de hele gemeente Sluis komen er in de komende jaren honderden recreatiewoningen bij. Je moet ook de toekomstige toeristen perspectief bieden met diverse voorzieningen. Hier kunnen ondernemers prima op inspelen. Ook in Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn er grootse projecten in ontwikkeling zoals De Nieuwe Bierkaai in Hulst en Plan Perkpolder”, aldus Ilse de Smit. De Raad van State heeft onlangs definitief groen licht gegeven voor Plan Perkpolder, zodat weldra kan worden gestart met de mix van woningbouw, recreatiefuncties en buitendijkse natuur. In Hulst is de uitvoering van De Nieuwe Bierkaai al in volle gang. Het terugbrengen van het water in de stad is bij dit project sfeerbepalend. ,,We mogen best trots zijn op onze mooie streek, met grootse natuurgebieden als ‘t Zwin en ‘t Verdronken Land van Saeftinghe. Er zijn typische polderlandschappen met verborgen plekken. Door over de dijken te struinen kom je meer te weten over de ontstaansgeschiedenis. Er is veel te zien en te beleven. Bovendien kunnen vanuit deze regio leuke uitstapjes worden gemaakt naar dicht bijzijnde Vlaamse steden als Antwerpen, Brugge, Gent en Knokke. Naast fraaie natuur en prachtige stranden is Zeeuws-Vlaanderen ook sterk op cultureel-, shopping- en culinair gebied. Redelijk uniek is het feit dat de gemeente Sluis drie beroemde sterrenrestaurants telt: Oud Sluis, La Trinité en De Kromme Watergang.”


>>

Bedrijvig Borchwerf

13


42

BN DeStem Zaterdag 16 juli 2011

Voor het stralen en coaten van uw materiaal bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie:

Neon 23a Oud-Gastel Industrieweg Borchwerf II nr 2265

ECHTE BUURJONGENS HEBBEN BALLEN. 30 09 11 GOLFBAAN LANDGOED BERGVLIET

• Nieuwe B2B webshop

• Mobile application

• Nieuwe travel events

UITNODIGING

HET NIEUWE (NET) WERKEN EEN SOCIAL EVENT: REGISTREER VIA WWW.DE-BUURJONGENS.NL

Neon 23a 4751 XA Oud-Gastel Industrieweg Borchwerf II nr. 2265 Telefoon: 0165 556630 Fax 0165 515100

corporate mobile messaging

DE BUURJONGENS. HET NIEUWE (NET) WERKEN.

Saver is hét regionaal afvalbedrijf

Duurzaam hergebruik gunstig voor het milieu Saver NV is het regionaal en lokaal gebonden afvalinzamelbedrijf. Een bedrijf dat inzet op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast is het duurzaam hergebruik van afvalstromen één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in de organisatie. Zo stelt Saver haar kennis graag beschikbaar aan andere organisaties die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen. Zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Saver werd ruim 10 jaar geleden opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht en komt voort uit de gemeentelijke reinigingsdiensten. Deze gemeenten zijn naast aandeelhouder tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver. Saver beheert en exploiteert vier milieustraten en is bestuurder van Stichting ‘De Kringloper’. Daarnaast levert Saver ook diensten aan het bedrijfsleven, (overheids-)instellingen en aan particulieren. Tevreden klanten Op het gebied van kwaliteit en veiligheid hanteert Saver strenge normen. De afgelopen jaren zijn aantoonbaar grote stappen gezet in het kwaliteitsen veiligheidssysteem en sinds 2006 is Saver dan ook ISO 9001- en VCA** gecertificeerd. Uiteraard neemt de klant bij Saver een belangrijke plaats in. Om dit te toetsen wordt al enkele jaren een onafhankelijk representatief klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder burgers in het werkgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat de manier waarop Saver producten en diensten levert, al meerdere jaren wordt gewaardeerd met een cijfer

Duurzame bedrijfsvoering Bij de afvalinzameling wordt enerzijds het milieu ontzien, anderzijds wordt het door vooral logistieke activiteiten ook weer belast. Dit is niet te voorkomen. Saver spant zich in om deze belasting zoveel mogelijk te beperken. Daarom voert Saver een uitgebalanceerde duurzame bedrijfsvoering. Dit wil zeggen dat in de keuzes die worden gemaakt de elementen mens, milieu en economie, met en tegen elkaar, worden afgewogen. Uitgangspositie is zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen en een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Zo heeft Saver samen met de organisatie voor verladers en vervoerders (EVO) de overeenkomst ‘Lean and Green’ afgesloten. Daarin is afgesproken dat Saver in drie jaar tijd 20% CO2 zal besparen.

heeft zeker effect. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid restafval met ruim 10 procent gedaald. De afname van het restafval heeft weer een gunstig effect op de CO2-uitstoot Door het hergebruik hoeft het afval immers niet meer in de afvalverbrandingsovens verbrand te worden. Sinds 2004 vormt Saver het bestuur van Stichting De Kringloper. De Kringloper is een zelfstandig werkend kringloopbedrijf dat actief is in heel West-Brabant. Door behoud van ingeleverde producten wordt zo min mogelijk weggegooid. Op deze manier De Kringloper zich in voor een beter milieu en een optimaal hergebruik van goederen. De samenwerking met Stichting De Kringloper is de afgelopen jaren versterkt. Hierdoor wordt het hergebruik van huisraad in het inzamelgebied van Saver niet alleen gestimuleerd, maar wordt het ook gerealiseerd. In 2010 is bijna 1.800 ton herbruikbare huisraad ingezameld. Deze hoeveelheid staat gelijk aan een reductie van 1.800 ton CO2.

Hergebruik Saver zet ook in op duurzaam hergebruik van afvalstromen. Het gescheiden inzamelen van afvalstromen

Op zoek naar innovatieve en duurzame oplossingen Saver is voortdurend op zoek naar innovatieve en duurzame oplossin-

van minimaal 7,5. Een waardering waar het bedrijf trots op is en tevens een uitdaging deze waardering vast te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

gen. Zo rijden enkele voertuigen al meerdere jaren op zogenaamde tweedegeneratie biodiesel, geproduceerd uit frituurvet. Ook worden de mogelijkheden geïnventariseerd van de toepassing van hybride technieken op inzamelvoertuigen. Verder is bij de realisatie van de nieuwbouw in Roosendaal gebruik gemaakt van de modernste milieubesparende mogelijkheden op het gebied van verwarming, verlichting en hergebruik van regenwater. Ook de mogelijkheden voor toepassing van wind- en zonneenergie worden serieus onderzocht.

afvalstromen voor andere doelen in te zetten zoals product- en materiaal hergebruik. Saver stelt haar kennis dan ook graag beschikbaar aan bedrijven die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen. Niet alleen in financieel, maar ook in maatschappelijk opzicht.

Ook voor bedrijven Saver levert diensten aan ca. 2.500 bedrijven en ziet verbranden van restafval als een laatste stap om afval te verwerken. Voor het verbranden zitten nog de mogelijkheden om

Saver NV Stepvelden 8, Roosendaal Postbus 1032, 4700 BA Roosendaal Telefoon (0165) 597 777 E-mail: info@saver.nl Website: www.saver.nl


borchwerf II >>

15

Meest succesvolle bedrijventerrein B

edrijvenPark Borchwerf II is het meest succesvolle bedrijventerrein van Nederland als het gaat om de verkoop van kavels. Kleine kantoren én grootschalige industrieën weten het bedrijventerrein op de grens van de gemeenten Roosendaal en Halderberge te vinden. Meer dan de helft van Borchwerf II is al bezet, ondanks de economische tegenwind van de laatste jaren. Directeur Leo Welters is dan ook een tevreden man.

door Peter de Jong OUD GASTEL - Het kantoor aan de Roosendaalsebaan in Oud Gastel is representatief voor de werkwijze van het projectbureau: zeer functioneel maar geen overbodige luxe. Directeur Welters stelt met tevredenheid vast: “Borchwerf II is nu voor zo’n 60 procent gevuld. Economisch zat het ons lange tijd mee en bovendien werd de ontwikkeling van Moerdijk vertraagd. We zijn een van de weinige bedrijventerreinen in deze regio met grote stukken grond van vijf of tien hectare. Als daar een gegadigde voor is, dan schiet het meteen flink op. En er komen elders in West-Brabant ook geen nieuwe bedrijventerreinen bij omdat het beleid van de provincie erop gericht is om eerst bestaande terreinen te renoveren.” Op de velden A en C, waar ruimte gereserveerd is voor grote logistieke bedrijven, zijn nog enkele kavels beschikbaar. Op veld D, waar voornamelijk kleinere bedrijven zich kunnen vestigen, is nog een deel van de grond beschikbaar. van Borchwerf II C.V. De uitgifte van Veld F, met reguliere bedrijfskavels en een kantorenstrook met zichtkavels, A17 is vorig jaar gestart en verloopt ook positief.

Succesfactor De locatie van Borchwerf II is een belangrijke succesfactor succes, stelt Welters. “De ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen is voor ons een groot voordeel.” Maar er is meer: “Daarnaast doen wij een aantal dingen die andere uitgevers van

Volop activiteit op het meest succesvolle bedrijventerrein van Nederland. grond niet doen. Een voorbeeld is het feit dat wij economie combineren met ecologie. Slechts een laag percentage van onze grond is uitgeefbaar. We hebben gekozen voor een ruime opzet en veel groen. We hebben een driedelig rioolstelsel. Het derde stelsel omvat de opvang van dakwater in een ecologische verbindingszone waar fauna en flora zich kunnen ontwikkelen.” ”We zijn eigenaar van de elektriciteitskabels voor de openbare verlichting. Zelf kopen we energie in en laten de ondernemers meeliften met de gunstige tarieven. We zijn een samenwerking gestart samen met Philips op het gebied van LED-verlichting voor de straatlantaarns, zodat we minder elektriciteit en minder lantaarnpalen nodig hebben. Het gebruik van warme/koude-opslag zorgt ervoor dat energiekosten dalen. En wat groenbeheer betreft, zeg ik wel eens dat we meer bomen planten dan we arbeidsplaatsen creëren”, lacht Welters. ”We hanteren een kwaliteitstoets bij het aanvragen van de omgevingsver-

Borchwerf II ligt op gemeentegrond van Halderberge.

gunningen. Ook ondersteunen we ondernemers bij het verkrijgen van die vergunningen. Daarvoor hebben we alle kaartmateriaal van dit gebied digitaal beschikbaar. En we gaan nog verder: we hebben scholen en andere instanties bij elkaar gebracht om stageplaatsen in het leven te roepen en vacatures in te vullen. Zo zijn er 1800 arbeidsplaatsen gecreëerd op vmbo-niveau.”

Eigen formule Volgens Welters is bij Borchwerf II een eigen formule toegepast. “Veel gemeenten geven zelf grond uit en dat gebeurt op ‘een ambtelijke wijze’. Daar zijn meerdere gemeentelijke diensten bij betrokken. Wij zijn echter een onderneming en kunnen flexibel zijn in ons uitgiftebeleid. Op één uitzondering na zijn alle medewerkers zelfstandig en hebben ze hun eigen onderneming. Door die aanpak kunnen we efficiënt werken en de kosten laag houden. Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied en de collectieve beveiliging zijn geprivatiseerd in park-

Foto’s: Aad Meijer management. Dit wordt uitgevoerd door de Stichting beheer Borchwerf II die wordt gefinancierd door beide gemeenten en de Coöperatieve Vereniging van zich vestigende bedrijven Borchwerf II. Beide parkmanagement organisaties werken uiterst efficiënt. Door een gezamenlijke aanpak zijn de algemene kosten van het parkmanagement het afgelopen 1,5 jaar met zo’n. 70 procent omlaag gebracht.”

Nieuwe weg Om de verkeersstromen tussen onder andere BedrijvenPark Borchwerf II en het bedrijventerrein Majoppeveld in goede banen te leiden, heeft de gemeente Roosendaal met steun van de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten tot de realisatie van een nieuwe verbindingsweg inclusief twee spoorviaducten. “De procedure ligt nu stil vanwege bezwaren. De Raad van State neemt binnen twaalf maanden een beslissing om de publieke belangen en de belangen van omwonenden definitief af te wegen. We bekij-

Leo Welters: ‘Nu al voor 60 procent gevuld.’

ken nu wat we op korte termijn al kunnen doen. Ook werken we aan een eigen spoorverbinding, het liefst tot aan de oude Gastelseweg. Ook zijn er nog plannen voor de aanleg van groen rond Warnaco en het herstel van de oude Roosendaalsebaan als fietspad.” In december was er op Borchwerf II voor 100 miljoen euro aan gronden getransporteerd. “Daarmee zaten we precies op de helft van de prognose. We hadden een flinke werkvoorraad. Als de economie in een dip zit, is onroerend goed het sluitstuk. En als de economie weer opleeft zoals nu, gaan bedrijven veelal naar bestaand onroerend goed vanwege de beperkte financiering door banken van nieuwbouw. Als dat bestaand onroerend goed weer gevuld is, komt nieuwbouw weer in zicht. Hier in de regio zijn de laatste tijd grote distributiecentra weer ingevuld. We zijn blij dat dit ook onlangs op Borchwerf I is gebeurd. Ook op het Majoppeveld loopt de leegstand terug. Ik verwacht dan ook dat het op termijn ook hier weer goed zal gaan lopen. “


<< borchwerf II

16

‘Goed zichtbaar in ons werkgebied’ O

p 1 oktober is het een jaar geleden dat DRV accountants en belastingadviseurs het nieuwe kantoor aan de Emmerblok 30 in Oud Gastel opende. Het oude herenhuis aan de Parklaan in Roosendaal was te klein geworden voor de groeiende organisatie. De ideale locatie werd gevonden op veld F van Borchwerf II, pal naast de A17. Belastingadviseur Frank van den Broek: “Wij streven ernaar om zichtbaar te zijn in ons werkgebied. Dat werkt zeer positief voor onze naamsbekendheid.”

OUD GASTEL - DRV Roosendaal begon in 1987 toen de Roosendaalse accountant Jan Poppelaars voor zichzelf startte. Van den Broek: “Dat was in een pand aan de Brugstraat. In 1991 verhuisde hij het kantoor naar

het markante herenhuis aan de Parklaan. De organisatie groeide en er werd ook in Etten-Leur een kantoor geopend. Tien jaar geleden volgde de fusie met DRV. Samen zijn we verder gegroeid. We hebben nu elf kantoren in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.” DRV zocht eerst naar een bestaand kantoor. “Maar daar waren telkens beperkingen: het was te groot of te klein of er was te weinig parkeergelegenheid. Toen de inschrijving voor veld F op Borchwerf werd geopend, bood dat de gelegenheid om naar een zichtlocatie te verhuizen. Nieuwbouw gaf ons ook de gelegenheid om onze normen en kwaliteiten te laten uitkomen in het nieuwe pand. We hebben een functioneel pand van hoogwaardige kwaliteit. Het gebouw is transparant en er is veel licht. We hebben lange gangen en goede werkplekken. De tussenwanden zijn kas-

ten die aan beide kanten open kunnen”, toont Van den Broek. “Ook het gebruik van warme/koude-opslag past binnen onze visie. We zijn betrokken en maatschappelijk actief.” De factor succes was belangrijk bij de verhuizing. “We groeiden eigenlijk gewoon uit ons jasje. Nu zijn we met 45 mensen en we kunnen hier 70 werkplekken inrichten. Het is onze ambitie om te groeien binnen het bestaande werkgebied, waarbij we kwalitatief goed willen zijn en blijven. Als je kwaliteit wilt waarborgen in je organisatie, moet je investeren. Zo hebben we hier bijvoorbeeld ook ons bureau Vaktechniek ondergebracht. Onze mensen hebben hier de gelegenheid om onderwerpen uit te diepen. Voordeel van Roosendaal is dat het centraal in ons werkgebied ligt. We zijn goed te bereiken en hebben hier meer dan voldoende parkeergelegenheid.”

Frank van den Broek.

Foto: Aad Meijer

’Alle benodigde procedures snel doorlopen’ C

ivieltechnisch ingenieursbureau Geo Infra is al een jaar gevestigd op veld F van Borchwerf aan de Emmerblok. En dat bevalt uitstekend, zegt directeur Mano Oomen, die de directie voert met zijn vader Jan en zijn broer Jan junior. “Van maart tot september 2009 hebben we alle benodigde procedures doorlopen. Dat ging enorm snel.” OUD GASTEL - Het schitterende pand met een metershoge toegangspoort en een fraaie binnentuin is het resultaat van een lange zoektocht naar de juiste locatie. “Geo Infra is begonnen in 2002 als dochteronderneming van familiebedrijf Gebroeders Oomen Groep. Eigenlijk zijn we het bedrijf gestart als ondersteuning van onze wegenbouwtak. Geo Infra maakte de plannen en ontwerpen voor de wegen. We hebben bijvoorbeeld het

plan voor de rondweg van Oudenbosch helemaal uitgewerkt. We startten op de bovenverdieping van een bedrijfspand in Zundert, maar liepen op een gegeven moment tegen praktische problemen aan. We konden daar niet meer groeien”, zegt Mano Oomen. Na een voorzichtige start ging het bedrijf vanaf het vierde jaar goed lopen. “We maken voor veel overheden bestekken en tekeningen. We zijn nu met dertien medewerkers. Na de economische crisis heeft de overheid veel bezuinigd en zijn er zelfs project geschrapt. Het is nu voor onze sector een moeilijke tijd. Maar als het straks weer aantrekt, zijn wij er klaar voor met dit nieuwe onderkomen.” Voor de keuze viel op Borchwerf II, passeerden heel wat locaties de revue, zoals in Rucphen en Etten-Leur. “Eigenlijk hoorden we bij toeval tijdens een bijeenkomst bij RBC van ac-

Jan en Jan en Mano Oomen. countmanager Kees Kools van de gemeente dat dit veld speciaal voor kantoorruimtes was gereserveerd. Dat was eind december 2008. In januari 2009 zaten we al aan tafel bij Borch-

Foto: Aad Meijer werf en anderhalve maand later waren de handtekeningen gezet. Alle procedures zijn van maart tot september verlopen. Het ging allemaal zo snel!”

In juni vorig jaar kon het pand worden geopend. “En dat ondanks zes weken vorstverlet in die winter. We zijn hier eigenlijk dus bij toeval terechtgekomen. Maar het is echt een toplocatie. We zitten centraal voor onze medewerkers. Het pand is helemaal ingericht, compleet met alle voorbereidingen voor telefoon en internet. Als de economie weer aantrekt, kunnen we zo weer volop aan de slag met nieuwe mensen. Goed technisch personeel is schaars. Daarom sturen wij vooral op kwaliteit. We zijn een familiebedrijf en hebben goede eigen programmatuur en apparatuur. We hebben zorg voor ons werk en voor elkaar. Mensen blijven hier lang werken. Alles in dit gebouw is van hoge kwaliteit en degelijk. Dat is ook waar wij voor staan in ons werk. We laten hiermee zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst.”

’Snel schakelen met de accountmanager’ H

et zijn hectische tijden voor John Bom, directeur van Bom Engineering. Zijn bedrijf zit middenin de verhuizing van Fijnaart naar Borchwerf II. Op 9 september opent het ingenieursbureau de deuren van het fraaie nieuwe pand aan de Emmerblok. “Het is een geheel eigen ontwerp”, vertelt Bom. “We bouwen hier het mooiste bedrijfspand van Roosendaal.” OUD GASTEL - “We waren te klein behuisd”, vertelt de ondernemer, die zijn bedrijf oprichtte in de woonkamer van zijn huis in Fijnaart. Nu telt Bom Engineering zo’n vijftig medewerkers. “En er zit nog altijd muziek in dit verhaal: we blijven groeien. 2010 was voor ons een topjaar.”

John Bom. ”Omdat klanten steeds meer vragen om een totaaloplossing van ontwerpen en assemblage, moesten we op

Foto: Aad Meijer zoek naar een groter onderkomen. We zochten eerst in de gemeente Moerdijk, maar dat is niet gelukt.

Toen we hoorden dat deze kavels beschikbaar waren, zijn we snel gaan kijken. Accountmanager Kitty Wiegmans van Borchwerf II heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Zij wist meteen te vertellen wat wel en niet kon op deze locatie en zodoende konden we snel schakelen.” ”We wilden een echt mooi gebouw neerzetten”, stelt Bom. “Als ingenieursbureau zijn we redelijk uniek: we doen zowel de ontwikkeling van het product als de assemblage, maar dat had natuurlijk wel gevolgen voor het ontwerp. Aan de ene kant is een montage- en presentatieruimte en aan de andere kant kantoren. In de beginfase was ik twee tot drie dagen bij de bouw te vinden. Nu de hele week omdat ik zelf optreed als hoofdaannemer. Maar, het resultaat mag er zijn.” Bom heeft gelijk. De entree is een

prachtig licht atrium met veel glas. De koffiehoek heeft John Bom zelf ontworpen. In het hart van het pand is een heus bruin café ingericht. De buitenkant is bekleed met natuursteen. Binnen is het voorzien van de laatste snufjes op het gebied van klimaatbeheersing, isolatie, lamellen die meedraaien met de zon en sensoren voor de verlichting. Vanzelfsprekend maakt Bom ook gebruik van de warmte/koude-opslag. “We hebben vloer- en luchtverwarming. We kunnen de temperatuur per ruimte regelen. Voor de beleving van de mensen is dat het prettigst. Ze kunnen het pand gemakkelijk bereiken en het is natuurlijk een fraaie zichtlocatie. Als je in Moerdijk naast de grootindustrieën zit, valt je pand niet op. Voor de naamsbekendheid is deze plaats aan de snelweg erg goed.”


borchwerf II >>

W

ie rondrijdt op BedrijvenPark Borchwerf II ziet het meteen. De wegen zijn breed en de opzet is ruim en groen. Het parkmanagement wordt zeer serieus genomen en strak georganiseerd. En dat levert veel positieve effecten op. Directeur Leo Welters: “Bedrijven doen graag mee omdat hun onroerend goed zijn waarde behoudt.”

17

Parkmanagement zeer effectief

door Peter de Jong OUD GASTEL - De geschiedenis van Borchwerf II begint in 1998 als de gemeenten Halderberge en Roosendaal de voorbereiding samen oppakken. Sindsdien is er veel gebeurd, zoals te lezen is in het boekje ‘BedrijvenPark Borchwerf II, van Toen naar Nu’. In februari 2005 volgde de echte kick off. Al in 2001 bracht het Bureau Ruimtelijke Ordening het rapport Duurzaamheidsplan uit, hetgeen in 2004 door Arcadis werd vertaald naar het rapport ‘De laatste stap naar de praktijk’. Daarin werd het Duurzaamheidsplan vertaald naar het parkmanagement in de praktijk. De landschappelijke inpassing van het duurzaamheidsplan kreeg per veld vorm. Veld A kreeg een vrij open landschap, ingepast in groen en water. Bij veld D was er veel aandacht voor de opstallen. Veld F wordt gegroepeerd rondom een parkje met vijvers en een oude, herstelde laan. Veld C heeft een terrein voor bewaakt parkeren. De Stichting Beheer Borchwerf II is belast met het realiseren, coördineren en bevorderen van het parkmanagement. Leo Welters is ad interim voorzitter van de stichting. Het parkmanagement moet ertoe leiden dat BedrijvenPark Borchwerf een kwalitatief hoogwaardige en uniforme, duurzame inrichting en uitstraling zal hebben en gedurende een lange periode zal behouden.

Verplicht Voor de ondernemers is deelname aan het parkmanagement verplicht. Onder het basispakket vallen onder meer beheer en onderhoud van het openbaar gebied en de bewegwijzering en collectieve beveiliging. Ook is er een optioneel pluspakket, met mogelijkheden voor bijvoorbeeld camerabeveiliging, gladheidbestrijding en gezamenlijke energie-inkoop. . ”We bevorderen eigenlijk geruisloos dat er meer gebeurt dan aanvankelijk was voorzien”, zegt Leo Welters. “Ondernemers kunnen meeliften met gunstige energietarieven, collectieve particuliere beveiliging en het feit dat Bijzondere Opsporings Ambtenaren hier ook actief zijn. Op de openbare wegen mogen geen vrachtwagens parkeren. Alle hekwerken en naambordjes zijn uniform en we hebben kilometers fietspad aangelegd voor de veiligheid.” ”Alles bij elkaar kun je zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om het bedrijvenpark ook te maken tot een echt park. Ondernemers betalen daarvoor contributie die bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per vierkante meter. Het hoogste totaal wat moet worden betaald is 14.000 euro per jaar. Maar toch betalen alle deelne-

Veel aandacht voor groen op Borchwerf II. mers graag. De reden is dat hun onroerend goed in deze kwalitatief hoogstaande omgeving de waarde behoud. En dat is erg prettig.” De stichting heeft een fulltime parkmanager in dienst: Arjan Oostvogels. De stichting werkt met een beheerplan dat dateert van 2007. Dit jaar wordt het beheerplan geactualiseerd.

Omvang Vorm en omvang van BedrijvenPark Borchwerf II zijn in de loop der jaren veranderd. Het is wat groter geworden. De bruto oppervlakte ging van 225 naar 245 hectare en de netto oppervlakte van 125 naar 170 hectare. Dat kwam onder andere door vergro-

ting van het noordelijk deel van veld A voor bedrijfsvestiging en het waterretentiegebied. Ook werden de percelen van Seegers en van Van Schilt aangekocht. Als gevolg van de veranderingen werd ook de kavelindeling aangepast en flexibel gemaakt. In vergelijking met eerdere plannen zijn enkele belangrijke verschillen waarneembaar. Zo heeft de Roosendaalsebaan een andere tracé gekregen en is het wegennet op veld A gewijzigd als gevolg van de vestiging van grote bedrijven. De spoorlijn heeft een ander tracé gekregen en er komt geen spoorondertunneling maar een verbindingsweg van Borchwerf II naar Majoppeveld.

Foto: Aad Meijer De verlegging van de A58 heeft een lagere prioriteit gekregen. Zo is Borchwerf II voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Welters: “We zijn flexibel. We hebben een goede samenwerking met de gemeenten Roosendaal en Halderberge, met BOM en Rewin en andere bedrijventerreinen zoals Moerdijk. Er is een discussie geweest over het feit dat Heijmans hier veel werk verrichtte. Welnu, dat was tevoren zo vastgelegd. In de praktijk is het nu zo dat we zo’n 25 bedrijven uit de regio vaak inschakelen voor onder andere groenaanleg, beheer en onderhoud, catering, automatisering en nog veel meer.. Het onderhoud is een enorme klus, waar

ook sociale werkplaats uit de regio wordt ingeschakeld. Voor het beheer- en onderhoud zijn we gebonden aan een aanbestedingsprotocol, zodat elk passend bedrijf kan meedingen. Bij de aanleg van weg- en waterwerken heeft Heijmans volgens de samenwerkingsovereenkomst de eerste keus, zij het onder heel stringente voorwaarden.. Intussen zijn we bezig openbaar gebied over te dragen aan de gemeenten. We hebben een regeling kunnen treffen met de fiscus dat ze er geen BTW over hoeven te betalen. De overdracht is een bewijs van het feit dat de eindfase van de aanleg van Borchwerf II over enige jaren in zicht komt.”


46

BN DeStem Zaterdag 16 juli 2011

Bewaakt parkeren, wel zo veilig! Geef geen gelegenheid voor vandalisme en inbraak en parkeer uw vrachtwagen op de hoogst beveiligde parking in Nederland! Als u uw vrachtwagen veilig wilt parkeren bent u op de Borchwerf in Roosendaal aan het juiste adres. Daar bevindt zich de best bewaakte vrachtwagenparking van Nederland.

Een unieke locatie met een ijzersterke combinatie van veilig parkeren en tanken. In 2012 komen daar nog extra faciliteiten bij met o.a. een horecagelegenheid.

www.parkeerbeheer.nl Meld u nu aan bij Parkeer Beheer Roosendaal of vraag naar de (abonnements)mogelijkheden en voorwaarden. Tel.: 0165 - 52 94 00 of e-mail: administratie@parkeerbeheer.nl

Schoner tanken voor iedereen!

Snel, makkelijk en voordelig!

DCB... het eerste milieuvriendelijke truckstation

Dat is tanken bij TankEasy. Vanaf 18 juli is ons tankstation geopend aan de Aanwas te Roosendaal. En natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor duurzame brandstof.

DCB heeft de primeur: in januari opende op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal het eerste groene truckstation in Nederland haar deuren.

Tanken met gezond verstand... tank E10

Voordelig tanken Tank voordeliger met de GoCard van Oliehandel DC Berkel. Vraag hem snel aan profiteer (met uw bedrijf) van de extra korting op onze brandstoffen.

TankEasy is met de nieuwe brandstof E10 volledig ingericht op een groene en duurzame toekomst. Deze innovatieve brandstof is beter voor het milieu en is geschikt voor bijna alle nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Kijk op www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl voor een volledige check.

Waar vindt u ons? Ons tankstation is gelegen aan de oostelijke zijde van de A17. Neem de afrit 20 en u herkent ons aan de oranje uitstraling. Het volledige adres is: Aanwas 55, 4704 SC Roosendaal. Kijk voor alle TankEasy locaties op www.tankeasy.nl

DCB werkt aan een schone toekomst DCB werkt aan een schone toekomst door het leveren van innovatieve producten als CNG aardgas en Biodiesel B30. Het station is voorzien van alle faciliteiten van deze tijd.

Waar vindt u ons? Ons tankstation is gelegen aan de de oostelijke zijde van de A17. Het volledige adres is: Aanwas 37, 4704 SC Roosendaal. Kijk ook op www.dcberkel.nl

Oliehandel DC Berkel Truckstop Roosendaal


borchwerf II >>

19

Langzaam maar zeker begint Borchwerf II vol te raken.

Overal goede bewegwijzering.

Foto’s: Aad Meijer

Bedrijven willen graag naar Borchwerf II.

De feiten over Borchwerf II B

edrijvenPark Borchwerf II bij Roosendaal is ruim 245 hectare groot, waarvan circa 170 hectare beschikbaar is voor uitgifte van kavels.

De ontwikkeling en realisatie van het park zijn erop gericht om alle mogelijke vormen van bedrijvigheid te kunnen huisvesten, van kleinschalige kantoorgebruikers langs de A17, tot grootschalige industriële gebruikers en EDC’s. Om ervoor te zorgen dat deze verschillende gebruikers zich optimaal gehuisvest weten op BedrijvenPark Borchwerf, is bij de ruimtelijke invulling van het park gekozen voor clustering. Zo kent BedrijvenPark Borchwerf een aantal velden, waar specifieke inrichtingsvoorschriften per veld waarborgen dat iedereen op de juiste plek terecht komt. Ook hierdoor uit zich het denken en handelen in blijvend duurzame kwaliteit die het park kenmerken.

Ligging en structuur De centrale ligging in het hart van de Benelux, tussen de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Duitse Ruhrgebied maakt West-Brabant tot een zeer

aantrekkelijke vestigingsregio. Niet voor niets is de regio al twee maal uitgeroepen tot de ‘logistieke hotspot’ van Nederland. Borchwerf II is uitstekend bereikbaar voor alle modaliteiten: - Direct aan de snelwegen A17 en A58 - Tussen wereldhavens Rotterdam en Antwerpen - In nabijheid van internationale luchthavens Schiphol, Brussel, Rotterdam - Internationale spoor verbindingen voor goederen & personen - Directe spooraansluiting goederenvervoer op veld A - Binnenvaart - Nationale buisleidingenstraat. BedrijvenPark Borchwerf beschikt over twee directe op- en afritten aan de A17 en een rechtstreekse ontsluiting op de stadskern van Roosendaal en de dorpskernen van de gemeente Halderberge. Ook de overige bedrijventerreinen van de regio zijn

uitstekend bereikbaar.

Vestigingsfactoren BedrijvenPark Borchwerf wordt gerealiseerd onder parkmanagement. De ondernemers weten zich op die manier verzekerd van behoud van optimale kwaliteit van hun pand en de omgeving. De voorzieningen van het park passen bij een eigentijds en toekomstgericht bedrijvenpark. Denk onder meer aan camerabewaking van het openbaar gebied en glasvezelnetwerken, klaar voor het snelste dataverkeer en gereed voor vergaande ICT-voorzieningen. Aantrekkelijke inrichtingselementen en een doordacht landschapsontwerp creëren een ideale omgeving en ondersteunen zo bovendien het imago van een bedrijfspand en/of kantoorvilla Prijs/kwaliteitverhouding BedrijvenPark Borchwerf is de combinatie van het beste van twee werelden: de aantrekkelijke economische en sociale omstandigheden van werken en leven in West-Brabant verbonden met de onderscheidende kwaliteiten van een modern zakelijk centrum.

De velden VELD F Representatieve kantooromgeving op een zichtlocatie direct aan de A17. Representatieve kantooromgeving op een zichtlocatie direct aan de A17. Een centraal gelegen (recreatie)park met vijvers, fonteinen en veel groen. Kaveloppervlaktes tot 0,5 hectare, maximale bouwhoogte 12 meter. Warmte/koude-opslag voor kantoorvilla’s. Er zijn nog kavels beschikbaar. VELD D Op veld D zijn kavels beschikbaar vanaf circa 1.500 tot 5.000 vierkante meter, bedoeld voor de kleinschalige gemengde bedrijvigheid in milieucategorie 3. Het betreft een representatieve zichtlocatie aan de snelweg. Maximale bouwhoogte 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 4 meter). Er zijn nog enkele kavels beschikbaar. VELD A Veld A van BedrijvenPark Borchwerf II biedt een breed scala aan grootschalige bedrijven, direct aan de snelweg A17 en zeer geschikt voor Distributie & Logistiek. De optimale vestigingsplaats is vol-

ledig ingericht en gefaciliteerd volgens de hoogste normen. Hier huizen toonaangevende internationale en nationale bedrijven en is nog slechts een beperkt aantal kavels beschikbaar. VELD C De centrale ligging van BedrijvenPark Borchwerf ten opzichte van de diverse transportmogelijkheden is zowel voor nationaal als voor internationaal georiënteerde transport- en distributiebedrijven werkelijk optimaal. Veld C is volledig voorbestemd voor en ingericht naar de wensen en behoeften van de transport- & distributiesector. Direct gelegen aan toe- en afritten van de snelweg A17 is veld C eenvoudig en snel bereikbaar. Milieucategorie 3. VELD B Veld B is het laatste veld dat in uitvoering wordt genomen en is bedoeld voor reguliere bedrijvigheid met een perceeloppervlakte vanaf 1 hectare. Kavels op veld B zijn uitermate geschikt voor spoorgerelateerde en logistieke bedrijven. Meer informatie: www.borchwerf2.nl


<< borchwerf II

20

A

ls een van de eerste in Nederland is Parkeer Beheer Roosendaal gestart met een bewaakte vrachtwagenparkeerplaats. Aan de Aanwas 4 op Borchwerf 2 is ruimte voor 130 vrachtwagens. De parking is inmiddels door de Europese Gemeenschap gecertificeerd voor Security Level 4. “Daarmee zijn we de best beveiligde parking van Nederland”, zegt Martin Bartels, operationeel directeur van Parkeer Beheer Roosendaal BV.

door Peter de Jong ROOSENDAAL - De woorden van Bartels worden meteen bevestigd als de fotograaf van De Ondernemer in het weekend een kijkje neemt bij het terrein. Hij wordt snel gezien door de beveiligingscamera’s en vijf minuten later stopt er bij hem een auto met een medewerker van Parkeer Beheer Roosendaal die informeert wat hij daar doet. De praktijk bewijst dus dat het systeem goed werkt. ”In Nederland zie je nog altijd vaak dat vrachtwagens op plaatsen in de buurt van de snelwegen worden geparkeerd. Ze staan daar open en bloot en Jan en alleman kan er zomaar bij”, constateert Bartels. “Je ziet dus dat er met grote regelmaat wordt ingebroken en dat de kostbare goederen worden meegenomen. Hele combinaties verdwijnen zelfs. De jaarlijkse schade in Nederland aan gestolen goederen en vrachtwagens bedraagt zelfs 350 miljoen euro. Het probleem heerst in alle Europese landen en daarom heeft de EG beleid gemaakt dat gericht is op beveiligd parkeren. Het veiligheidslabel dat wij hebben gekregen is daar onderdeel van.”

Winst Samen met Alblasserdam is Roosendaal de enige in Nederland die Securi-

De beveiligde parkeerplaats op Borchwerf II.

Foto: Aad Meijer

De best beveiligde parkeerplaats ty Level 4 heeft gehad. “Hoger kunnen we niet komen. Voor Level 5 moet je bewakingspersoneel op het terrein hebben. Dat is niet haalbaar vanwege de kosten. Het terrein moet immers wel exploitabel zijn. We hebben berekend dat het terrein met deze voorzieningen de eerste vier jaren verliesgevend zal zijn. Op den duur

Martin Bartels: Trots op veiligheidslabel.

zullen we wel uit de kosten komen. Winst maken hoeft ook niet meteen. Parkeer Beheer is voor 95 procent eigendom van de gemeente. Winst is niet onze eerste doelstelling”, zegt de operationeel directeur. Toch werd de beslissing genomen om deze parking aan te leggen. “We hebben toch de nek uitgestoken van-

Foto: Aad Meijer

wege de grote schade door de diefstallen en vanwege de belofte in het verleden dat er een vrachtwagenparkeerplaats moest komen op Borchwerf 2. Ze kunnen hier niet op de terreinen van de bedrijven worden geplaatst omdat die ook na werktijd zijn afgesloten. Op de openbare weg mogen ze ook niet staan. Toen is er gezegd: als we dan toch een parking aanleggen dan doen we het ook meteen goed.”

Dure goederen Bartels gelooft in de nieuwe voorziening. “De Stichting Vrachtwagen Parking Roosendaal vroeg om een parkeerplaats, maar niet om dit hoge veiligheidsniveau. Toch hebben we daarvoor gekozen omdat we hier in een regio zitten met een sterke logistieke sector en er veel hoogwaardige en dus dure goederen worden vervoerd. Denk maar aan autotransporten.” Het terrein is 15.000 vierkante meter groot. Er is plaats voor 130 vrachtwagens. “Eromheen staat een hoog hekwerk en er is schrikdraad. En die is echt sterker dan de schrikdraad die je in de weilanden ziet. Als je deze draad aanraakt, duurt het zeker een kwartier voordat je weer normaal kunt functioneren. Het doorknippen van de draad veroorzaakt een alarm. Chauffeurs hebben door middel van een pas via een sluis geautoriseerd toegang. Overal - ook in de omgeving is camerabewaking. De beelden worden 24 uur per dag live via internet

bekeken in onze centrale meldkamer, waar ook de beelden van de parkeergarages binnenkomen. Als er onraad is, kan de beveiligingsdienst onmiddellijk reageren.”

Locatie Het terrein ligt aan de oostzijde van de A17 bij afrit 20. De A17 is een belangrijke verkeersader tussen Rotterdam en Antwerpen met een directe aansluiting op de A58. “De parking ligt dichtbij de snelweg. We zagen dat het terrein in Alblasserdam verder weg ligt van de rijksweg. We zijn met opzet dichtbij gaan zitten, zodat we ook meer passanten kunnen trekken door middel van ANWB-borden. We willen een combinatie met een benzinestation. Volgend jaar komt er een horecavoorziening. Dat moet een wegrestaurant worden met voorzieningen voor de chauffeurs, zoals een wasserette, internet en televisie. Ook de service moet van hoog niveau zijn.” Het terrein is vooral ‘s avonds en in het weekend al behoorlijk bezet. Maar er is nog volop ruimte voor nieuwe abonnementhouders. “We hebben 130 plaatsen maar die wagens zijn natuurlijk nooit allemaal tegelijk hier. Een vrachtwagen moet immers rijden om geld op te brengen.” In Oost-Europa zijn er veel meer bewaakte parkeerplaatsen, weet Bartels. “Maar er zullen hier ook steeds meer komen. Eigenlijk moeten we toe naar een netwerk van dergelijke terreinen, zodat de chauffeurs nooit meer onbewaakt hoeven te parkeren. Ik kan me voorstellen dat verzekeraars de premie omlaag doen omdat de risico’s op schade kleiner worden. Zover is het nog niet, maar daar moet volgens mij zeker winst te behalen zijn. We zijn nu een van de eerste terreinen met dit niveau. Als we de voorzieningen in de nabije toekomst uitbreiden ziet de toekomst er goed uit.” Meer informatie: www.parkeerbeheer.nl


veere >>

R

ecreatie en toerisme zijn heel belangrijke economische pijlers van Zeeland. Deze en de horecasector bieden veel werk op allerlei opleidingsniveaus, aan zowel fulltimers als parttimers en herintreders. Nergens anders in Nederland vind je de perfecte combinatie van zee, strand, duinen, bossen, polders, historische dorpen en steden, en water. Dat maakt Zeeland tot de vakantieprovincie bij uitstek.

21

VVV: gastheer van de regio

door Loes van der Hoeven DOMBURG - Alleen al in de gemeente Veere zijn circa 4 miljoen toeristische overnachtingen per jaar. VVV Walcheren & Noord-Beveland verschaft toeristen heel veel (gratis) informatie, waardoor zij hun verblijf in de regio op elke gewenste manier kunnen invullen. “Mensen verwachten van ons antwoord op al hun vragen. Die zijn divers en vaak praktisch van aard”, vertelt Carla Schönknecht, directeur van VVV Walcheren en Noord-Beveland. Onder dit regiokantoor vallen de VVV’s in zes kernen van de gemeente Veere, een in Vlissingen en een in de gemeente Noord-Beveland. “Onze rol verandert steeds meer van gastheer naar informatiemakelaar. In de nabije toekomst zijn wij in staat, de informatie van ondernemers over attracties, evenementen en dergelijke binnen ons werkgebied te verzamelen en te verwerken in ons systeem om vervolgens als gebundelde informatie terug te geven aan de ondernemers. Daarmee kunnen zij weer hun gasten voorzien. Hoewel veel informatie digitaal kan worden verkregen, zal een fysiek kantoor, zoals de VVV met haar ruime openingstijden, altijd nodig zijn om vragen van gasten persoonlijk en direct te kunnen beantwoorden. Onze kantoren in Vlissingen, Domburg en Veere zijn in het toeristenseizoen dan ook zeven dagen per week geopend. Buitenom onze openingstijden kunnen bezoekers voor toeristische informatie, zoals accommodatiegidsen, de Deltagids, fiets- en wandelkaarten en

Het stadje Veere trekt jaarlijks vele duizenden toeristen. VVV-bonnen ook terecht in een van de zes VIP-punten verspreid over Walcheren en Noord-Beveland.”

Veranderde toerist Zeeland was al een favoriete vakantiebestemming van Duitsers en Nederlanders, ook steeds meer van Belgen kiezen voor de provincie. Naast het strandbezoek komen veel mensen om te fietsen, te wandelen en de eeuwenoude cultuur te proeven. De stranden zijn het visitekaartjes. Qua blauwe vlaggen staat Veere in de top tien van Nederland. In de gemeente wordt veel geïnvesteerd in het kusttoerisme, bijvoorbeeld in de bouw van luxe slaaphuisjes op het strand. Verder is er in Zeeland een uitgebreid fietsknooppuntensysteem aan de hand waarvan fietsers zelf hun route kunnen uitzetten. De verhuurbedrijven zorgen ervoor dat zij die op de meest uiteenlopende vervoermiddelen kunnen afleggen, zoals E-bikes, ligfietsen, fietsen met kinderfietsen en elektrische solexen. Daarnaast zal er

in 2013 een wandelnetwerk zijn gerealiseerd van in totaal 500 kilometer. Door de hele provincie zal dit bestaan uit zeven netwerken die, waar mogelijk, aan elkaar zijn verbonden. Vanzelfsprekend is het Veerse Meer een Eldorado voor watersporters. Veere is een compacte gemeente, waardoor bezoekers binnen een straal van tien kilometer vinden wat zij zoeken. Carla Schönknecht: “Toeristen zijn door de jaren heen veranderd. Gingen zij vroeger in alle vroegte met de koelbox naar het strand om dat rond zonsondergang weer te verlaten, tegenwoordig doen toeristen veel meer op één dag. Mensen zijn actiever geworden, maar blijven ook korter dan enkele decennia geleden. Een week is al lang. Meestal komen zij een aantal keer per jaar om een paar dagen te genieten van de rust, de ruimte en alle andere unieke producten die wij te bieden hebben. Quality time is belangrijk voor de hedendaagse toeristen. Daaraan kan ons toeristische product ruimschoots voldoen. Als VVV

Wat kunt u in de komende Ondernemer verwachten Datum 17 september 15 oktober 19 november

Thema Special Moerdijk & Schouwen-Duiveland Transport / Logistiek Gemeentespecial

Meer informatie? deOndernemer West-Brabant T 076 – 531 22 55 E teamwestbrabant@bndestem-pzc.nl deOndernemer Zeeland T 0118 – 434 070 E teamzeeland@bndestem-pzc.nl

dragen wij ons steentje bij aan de constante actualisering daarvan. De gemeente deelt bijvoorbeeld onze mening dat in alle Veerse kernen WIFI moet komen en heeft daarover onlangs een positief besluit genomen.”

Promotie Zeeland Delta Naast samenwerking met de lokale ondernemers en overheden werken alle vijf Zeeuwse regionale VVV’s en die van Ouddorp aan Zee sinds 2006 samen onder de naam ‘Promotie Zeeland Delta’. Iedereen kent de naam Zeeland. Het toeristische product Zeeland is echter heel divers, want elk eiland heeft zijn eigen bijzonderheden. Promotie Zeeland Delta sluit aan bij een behoefte van overheden, brancheorganisaties, ondernemer én consumenten om de promotie- en marketing activiteiten in de Zeeuwse Delta te bundelen en verder te professionaliseren. Onder deze gezamenlijke noemer vergroten zij met een eigen beeldmerk en huisstijl de herkenbaarheid voor toeristen en bieden zij

een kader voor nieuwe producten en diensten.

Toekomstige ontwikkelingen ”Moderne toeristen willen Veere ‘beleven’ op een manier dat zij snel geïnformeerd willen worden over speciale tips, kant en klare arrangementen, leuke uitjes, bijzondere accommodaties, evenementen in de provincie of discussieplatforms. Daartoe zullen steeds meer mobiele applicaties van onze website worden gerealiseerd. Daarnaast is foursquare onontbeerlijk in Veere. Het onlangs geïmplementeerde project ‘Belevend Fietsen’, dat MP3 en SMS op een vernieuwende wijze met elkaar combineert is enorm populair. Dit maakt het mogelijk om een verhaal te vertellen over de plek waar fietsers zich bevinden. Ten slotte zouden wij graag de succesvolle Zonnetrein langs de Veerse kust begroeten”, besluit Carla Schönknecht. www.vvvzeeland.nl


contacta >>

23

W

ubbo Ockels heeft weinig introductie nodig. Deze eerste Nederlandse astronaut is een nationale held en een gerespecteerd visionair. Hij mag dus niet ontbreken op Contacta 2011 en hij past perfect als ‘keynote’ speaker in het thema “Visie op de Toekomst”. Of ook zijn laatste hoogwaardige innovatieve project, de superbus, de coördinaten voor de locatie Zeelandhallen in Goes gaat vinden, is nog onzeker.

door Annet van de Ree GOES - Wubbo Ockels is een veel gevraagd spreker op nationale en internationale congressen, maar maakt zich de laatste jaren vooral sterk voor de ontwikkeling van duurzame technologie aan de TU Delft. Sinds 2003 is Ockels hoogleraar Duurzame Technologie aan de TU Delft en directeur van ESA’s programma voor Educatieve Projecten voor Outreach activiteiten. In dit programma stimuleert hij jonge wetenschappers en ingenieurs uit heel Europa om deel te nemen in ervaringsprojecten met het gebruik van nieuwe communicatie technologie en innovatieve werkmethoden. In april jl. lanceerde Ockels een prototype bus voor 23 personen, waarin louter duurzame en innovatieve techniek is toegepast. Hij rijdt volledig op elektriciteit en haalt wel 250 km per uur. De superbus is in Dubai geïntroduceerd als luxe openbaarvervoer voorziening. Volgens Ockels kan er over 10 à 15 jaar door heel Nederland met deze bus gereden worden. Realiteit of luchtfietserij? Op Contacta 2011 kunt u met hem in discussie over de realiteit van duurzaamheid.

Als een speer Met de komst van Wubbo Ockels, gaat de organisatie van Contacta 2011 haar ambities waarmaken om dit event naar een hoger plan te tillen. ‘Het aantal inschrijvingen voor standruimte gaat inmiddels als een speer’ benadrukt Perry Kentin. De regionale

Ockels spreekt op Contacta Wubbo Ockels komt, met of zonder bus. Pleinen lopen in hoog tempo vol, zo bleek tijdens een onlangs gehouden overlegbijeenkomst tussen de Plein coördinatoren, conceptmakers, standbouwers en inrichters. De Pleinen van Walcheren en Zuid-Beveland zullen een indrukwekkende oppervlakte gaan innemen. Ook vanuit Vlaanderen en Brabant neemt de belangstelling toe. “In de Vlaamse regio Eeklo zijn ondernemers in ca. 17 gemeenten benaderd om gezamenlijk deel te nemen op Contacta 2011. De deelname vanuit Vlaanderen groeit jaarlijks gestaag door, en daar zijn we blij mee.” Naar verwachting zal een gevarieerde groep uit de diverse sectoren gaan deelnemen o.a. uit de ICT sector, maar het aanbod wordt eveneens aangevuld met leveranciers van bijvoorbeeld streekproducten. Daarnaast

willen ook de Brabantse ondernemer zich clusteren in een hal. “Wie nog interesse heeft in standruimte, kan ik aanraden de beslissing niet tot na de zomer uit te stellen”, zegt Kentin.

Een indrukwekkende carrière Prof. dr. Wubbo Ockels werd in 1946 in Almelo geboren. In 1973 studeerde hij cum laude in Groningen af op basis van onderzoek aan het Nuclear Physics Accelerator Institute in wis- en natuurkunde. In 1978 behaalde hij zijn doctoraal in wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Groningen. In datzelfde jaar werd Wubbo Ockels als één van de drie Europese Payload Specialisten uitverkoren om bij de European Space Agency de Spacelab-1 missie te komen trainen, met als resultaat zijn eerste ruimtevlucht

Foto: ANP in 1985. Sinds 1986 is Ockels gestationeerd bij ESTEC (het technische en wetenschappelijk onderzoekscentrum van de ESA in Noordwijk). In juli 1992 stelde de Technische Universiteit van Delft professor Ockels aan in een parttime functie als hoogleraar aan de faculteit Ruimtevaart Technologie. Bovendien behoudt hij zijn kwalificatie als ESA wetenschappelijk astronaut. Naast zijn functie als professor aan de TU van Delft sinds 1994, heeft Wubbo Ockels deelgenomen aan voorbereidende studies voor een European Moon program en in 1996 nam hij het initiatief om een voostel te ontwerpen voor een Lunar South Pole expeditie door robotten in 2001, genaamd Euromoon. In 2001 en 2003

was hij technisch adviseur van het studententeam dat de Solar Challenge won. Sinds september 2003 is Wubbo Ockels hoogleraar Duurzame Technologie aan de Technische Universiteit Delft. Tegenwoordig is Wubbo Ockels Head of Office voor ESA’s nieuwe kantoor voor Educationele Projecten voor Outreach Activiteiten dat zich onder andere bezighoudt met het zorgen voor praktijkervaring voor jonge wetenschappers en ingenieurs door actieve participatie in echte projecten, met het gebruik van nieuwe werkmethoden en met het gebruiken van nieuwe communicatie technologieën om de interesse in wetenschap en technologie onder de jonge Europeanen te stimuleren.


<< evenement

24

Volle bak bij OndernemersCongres

Een tekenaar portretteert de gasten aan de hand van foto’s.

G

het allemaal om draait? Kennis, Inspiratie en Netwerken.

door Ron Gregoor

Om het andere jaar strijkt het OndernemersCongres neer in het Bredase Chassé Theater. Net als in voorgaande jaren was het ook nu volle bak. Niet zo verwonderlijk als je kijkt naar het aanbod. Sprekers als Aad Ouborg, die uiteraard een thuiswedstrijd speelde, topman Stef kranendijk van DESSO, trendteller en auteur René C.W. Boender en Marc Lammers. Niemand minder dan Jort Kelder leidde de discussies. En waar Kelder is, daar wordt vuurwerk afgestoken. Maar het was niet alleen luisteren voor de aanwezigen. Na de lunch stonden er inspiratiesessies op het programma: masterclasses, korte lezingen en workshops. Maar waar het de meesten toch vooral om te doen was: netwerken. Die mogelijkheid was er volop in Breda.

a uit van je eigen kracht. In de sport is het een gevleugelde uitspraak. Oud- hockeybondscoach van de vrouwen Marc Lammers inspireerde er donderdag 16 juni de ondernemers mee, die het OndernemersCongres in het Bredase Chassé Theater bezochten. “Winnaars hebben een plan.” Het publiek hing aan zijn lippen.

René C.W. Boender legt het nog een keer uit.

BREDA - In het hele land organiseert bureau Synpact uit Den Bosch samen met initiatiefnemers ING en MKB Nederland ondernemerscongressen. Doorgaans zeer goed bezocht door ondernemers die in korte tijd veel willen horen. In één dag worden de bezoekers geïnspireerd door topcoaches en topondernemers. Waar

Actief meedoen aan het ondernemers rad van fortuin.

Nog even uitleggen wie waar spreekt.

Volle zaal bij het netwerken.


evenement >>

25

in Chassé Theater

Even napraten. ‘Wat zei hij ook weer.’

Jort Kelder vraagt om aandacht.

Foto’s: Kees Bennema

Aad Ouborg speelt een thuiswedstrijd.

Druk bellen. Het is een spel.

Lachende gezichten op de ‘ afterparty’.


<< berichten

26

Bourgondisch Breda I

n deze kolom geven wij u een overzicht van nieuws dat op deondernemerzwn.nl gevonden kan worden. Het gaat om actueel nieuws, dat niet in de maandelijkse uitgave van de Ondernemer staat.

B

ourgondisch Breda garandeert voor de ondernemers die daaraan meedoen, zakelijk succes.Dat durven de organisatoren Bared en Tutch Communication wele te beweren van dit nieuwe business-to-business evenement dat dit najaar wordt gehouden.

Bourgondisch Breda vindt plaats op 10 en 17 november. Voorafgaand hieraan zal op 27 oktober in Golden Tulip Keyser Hotel een kickoff walking dinner voor business partners en exposanten zijn waarbij men gelegenheid heeft om de onderlinge banden te versterken en het succes van dit event te garanderen. Tevens wordt in het Mezz de conferentie over het “Netwerken Hier en Nu” gehouden waarmee Bourgondisch Breda ook de rol van netwerken op de kaart zet. In de fantastische ambiance van voormalig bioscoop Grand en nu in volle glorie hersteld door de bekende Bredase zakenman Aad Ouborg maken ongeveer 60 bedrijven hun opwachting om zich culinair te presenteren. Elk bedrijf heeft een eigen Petit Restaurant en hebben een keuze gemaakt uit diverse culinaire uitstralingen, indien wenselijk geadviseerd door de

Inkoop Breda is ruim 90 procent duurzaam

Het gebeurt allemaal in het Grand Theater.x creatieve Bob Hutten (Hutten catering verzorgt exclusief de catering in het Grand Theatre). Nu al hebben zo’n 20 bedrijven zich ingeschreven Bourgondisch Breda biedt diverse b2b ludieke markt waar de bezoekers zich kunnen onderdompelen in de geneugten van het culinaire en daar tevens goede contacten leggen met het aanwezig bedrijfsleven. Wat het salestraject compleet maakt is het Walking Gala Dinner, op 17 november een avondvullend program-

ma van 18.30 - 24.00 uur met o.a. optreden van voormalig Cirque du Soleil artiesten en ludieke acts. Het moment om nieuwe zakelijke relaties te op te bouwen. Een eigen tafel is al mogelijk vanaf 4 personen. De exposant kan ook een zogenaamd combi ticket kopen: beursdeelname met een eigen petit restaurant incl. 4 VIP entree vouchers voor het Walking Gala Dinner after sales in optima forma en succes gegarandeerd, acquisitie op de beurs en Walking Gala Dinner.

Het afgelopen jaar 2010 was 92 procent van de inkopen van de Gemeente Breda duurzaam. Dat is 17 procent meer dan het voor dat jaar gestelde doel. In totaal deed de gemeente vorig jaar 95 openbare aanbestedingen. Dat blijkt uit de Duurzaamheidmonitor van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Deze geeft voor 2010 per organisatie een overzicht van duurzaam inkopen. Een vergelijking met andere gemeenten verschijnt over enkele maanden in het eindrapport. Drempelvrij voor website Breda De nieuwe website van Breda www.breda.nl voldoet aan de zestien ijkpunten van prioriteit 1 van de webrichtlijnen zoals die door de landelijke overheid zijn opgesteld. Deze webrichtlijnen moeten garanderen dat mensen met een be-

perking en mensen met verschillende soorten computers en zoekmachines overheidssites goed kunnen benaderen. Breda is daarmee de negentiende gemeente in Nederland die het waarmerk Drempelvrij heeft behaald. Nieuwe hoofdstructuur organisatie Breda De ambtelijke organisatie van de Gemeente Breda heeft sinds 1 juni 2011 een nieuwe hoofdstructuur. De huidige directies zijn opgegaan in de nieuwe directies Ontwikkeling, Beheer en Dienstverlening en het Servicebedrijf. De Bredase Samenwerkende Bedrijven (BSW) blijft bestaan en opereert op afstand. De Culturele Instellingen zijn bezig met een traject tot verzelfstandiging. De Directie Ontwikkeling wordt geleid door Gijsbert van Herk, de directie Beheer door Bruun Scheltema.

Meer informatie over deondernemerzwn.nl tel. (076) - 531 22 55, email: info@deondernemerzwn.nl

18-19-20 NOVEMBER 2011 Ben je actief in de zorg, voeding, beweging, preventie of beauty? Presenteer je product of dienst aan 15.000 bezoekers, die actief hun gezondheid en welzijn willen bevorderen.

MEER INFORMATIE www.healthyhappylife.nl frank@smartexpos.nl Organisator Frank de Bot 06 320 55 444

HEALTHY HAPPY LIFE voor een gezondheid zonder zorgen Gezond, gelukkig (lang) leven Exposanten zijn interactief. Ze nemen testen af, geven demonstraties, proeverijen en geven workshops in één van de theaters. Inschrijven doe je individueel in één van de vier zones. Voel je je thuis bij één van de groepen? Ziekenhuizen en klinieken, gezonde voeding, mobiliteit, aangepast wonen, ouderenzorg / mantelzorg, noviteiten, hulpmiddelen, beauty & fashion, of retail. Schrijf je dan in op een plein. Je kunt je eigen stand bouwen of één van onze oplossingen kiezen. Van luxe marktkraam tot ingerichte houtbouwstand. (Patienten) verenigingen en goede doelen doen gratis (zie voorwaarden) mee. Bezoekers worden geinformeerd middels een uitgebreide

BEURS

cross-media campagne in Brabant en Zeeland. Advertenties in dag- en weekkranten, online, driehoeksborden in de grote steden, poster en flyeracties, en een HHL beurskrant van 24 pagina’s. De kranten hebbben een bereik van 1.750.000! Vroegboekkorting Schrijf je in voor 15 augustus en profiteer van 20 euro per m2 vroegboekkorting!

De HHL wordt ondersteund door:


onderweg >>

27

Volkswagen Eos: Duitse topcoupé/cabriolet I

n 2000 werd de Volkswagen Eos, met behoorlijk veel boa’s en bombarie geïntroduceerd als hét alternatief voor de Golf cabriolet waarvan Volkswagen toen al wist dat die van de markt zou verdwijnen.

De Eos werd wat hoger in de markt gezet, tussen Passat en Golf in als het ware en kreeg, naar de rage van die tijd, een stalen klapdak. Iets minder dan bij sommige andere merken wist Volkswagen het achterwerk dat zo ontstond wat minder voluptueus te houden doordat ze het dak op maar liefst drie punten liet scharnieren in plaats van op de twee gebruikelijke punten van de concurrentie. Daardoor kunnen de afzonderlijke dakdelen kleiner zijn en oogt de auto in gesloten toestand beter en is de achterkant wat minder uit proportie. On-

langs werd de Eos door middel van een facelift aangepakt en heeft ie nu het breeduit ‘lachende’ Volkswagen familiegezicht. Bij de introductie in 2000 paste Volks-

wagen overigens nóg een slimmigheid toe, wetende dat je in onze contreien niet 365 dagen van het jaar open kunt rijden. Het bovenste dakdeel werd door de Duitsers voorzien

van een apart glazen schuifdakje zodat je bij gesloten coupécarrosserie toch de wind over je bolletje kunt laten glijden. Een unieke constructie die door andere fabrikanten tot op heden nog niet is nagebootst, vreemd eigenlijk, want het is een technisch hoogstandje. Met de introductie van de nieuwe Volkswagen Golf cabriolet lijkt de Eos aan belang wat in te boeten. Maar wie gereden heeft met deze coupé/cabriolet weet dat de auto nét een slagje ruimer is, of aanvoelt, dan de Golf en niet iedereen zal even gecharmeerd zijn van een stoffen kap zoals de Golf die heeft. Hoe het ook zij, de Eos is er nog en dat zal zeker ook nog wel wat jaartjes zo blijven, afhankelijk van de verkopen van dit vernieuwde type natuurlijk. De Eos is leverbaar met een keuze uit vier motoren, waaronder een dieselblok met een cilinderinhoud van twee liter en 140 pk. De andere

benzinemotoren hebben een direct ingespoten motor onder de voorkap met respectievelijk 122, 160 (beide op basis van de 1.4 TSi motor) en 210 pk (2.0 TSi) die tot aansprekende prestaties in staat zijn. Het ligt er maar aan tot hoe diep je financiële fondsen reiken en wat je, qua prestaties, rijcomfort en uitstoot, belangrijk vindt. Wie zijn of haar Eos graag een beetje oppimpt, kan de auto bestellen met leren bekleding die zonlicht weerkaatst waardoor je niet meteen je billen brandt als de auto langere tijd open in de zon heeft gestaan. Volkswagen heeft met de Eos nog steeds een fraaie coupé/cabriolet in de prijslijst staan die wat mij betreft in de top meedraait van wat er op dit punt wordt aangeboden. Wie een Eos wil rijden moet minstens 33.900 euro meebrengen naar de dealer; dit bedrag is wel inclusief belastingen.

Mercedes-Benz maakt M-klasse zuiniger J

arenlang was het een zeer geliefd model van Mercedes-Benz, de M-klasse. Een SUV waarmee in een brede bovenlaag van de samenleving goede sier kon worden gemaakt. Vooral het eerste type werd goed verkocht, ook in Nederland.

door Ad van Bladel Maar de tijden veranderden; Mercedes liet zijn mediumsized SUV behoorlijk groeien toen de klad tegelijkertijd nogal in de markt kwam. Dat kan en wil een fabrikant als Mercedes-Benz natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Dus werd het tijd voor een nieuw type. Wéér heet-ie M; vanaf november is hij te koop bij alle dealers. Mercedes-Benz beroemt zich er op dat ze gebruik maken van de nieuw-

ste en modernste technologie. Dat is terecht, want heel veel noviteiten komen uiteindelijk bij Das Haus vandaan. Technische vooruitstrevendheid is een van de speerpunten waarmee ook de forse M-klasse is ontwikkeld. De fabrikant claimt dat - ten opzichte van het voorgaande model dit type in sommige gevallen tot 25 procent zuiniger is geworden. Dat is natuurlijk nogal wat. En waar voorheen kopers van dit soort grote auto’s zich niet zoveel gelegen liet liggen aan verbruikscijfers, komen autofabrikanten daar tegenwoordig niet meer zo snel weg. Ook niet, zelfs niet als je Mercedes-Benz heet. Alle beschikbare dieselmotoren van het nieuwe model worden uitgerust met BlueTec technologie, wat staat voor een zo gering mogelijke uitstoot van uitlaatgassen. Alle nieuwe modellen M met dieselmotor voldoen aan de Euro 6 emissienorm die pas wettelijk van kracht

wordt in 2014. Dat fabrikanten van grote, hoge modellen op technisch gebied behoorlijk aan de weg timmeren blijkt wel uit het feit dat het een aantal jaren gele-

den volstrekt ondenkbaar was dat een forse auto als een M-klasse een door de fabriek opgegeven gemiddeld verbruik van slechts 6 liter per 100 km kent. In de praktijk klopt dat cijfer

doorgaans niet helemaal, maar dat je nieuwe M-klasse zich volstrekt niet voor zijn verbruik hoeft te schamen, dát is wel duidelijk. Het model met die motor scoort er een schitterend B-energielabel mee. Voor het eerst is een M-klasse dan ook leverbaar met een viercilinder motor. Mercedes wéét wel wat downsizen betekent. Niet alleen onder de motorkap gebeurde een en ander. Mercedes heeft zich ook voor dit nieuwe type ook veel moeite getroost om het onderstel verder te perfectioneren. De nieuwe M-Klasse wordt standaard geleverd met SELECTIVE DAMPING, een systeem dat de mate van demping automatisch aanpast aan de wegomstandigheden en de rijstijl. Alle typen zijn standard uitgerust met 4MATIC vierwielaandrijving. De nieuwe m-klasse is vanaf heden te bestellen; vanafprijzen bedragen vanaf 69.900 euro, inclusief belastingen.

Opel Ampera: de échte doorbraak komt van Opel S

inds enige jaren begint het besef door te breken dat er toch ooit écht een einde komt aan de levering van fossiele brandstoffen voor auto’s. Nog steeds is niet helemaal duidelijk waarop auto’s van de toekomst zullen rijden, elektriciteit of waterstof.

Waarschijnlijk zijn de auto’s die (deels) op elektra lopen een tussenfase naar vervoer met waterstof als brandstof. Met name in ons land doen hybride auto’s het buitengewoon goed, het beste van heel Europa, dankzij onze milde belastingfaciliteiten voor die auto’s. Auto’s die echt alleen op elektra kunnen lopen zijn er nog maar bitter weinig, ook al omdat de nadelen nog behoorlijk groot zijn. Hybrideauto’s zijn uiteindelijk tóch nog auto’s die lopen op een benzinemotor, weliswaar geholpen door een elektromo-

tor, maar de basis ligt bij de motor die loopt op Euro95. In dát gegeven wordt vanaf november een bres geslagen door General Motors die dan de eerste Opels Ampera gaan uitleveren. Opel claimt met nadruk dat dit de eer-

ste auto is die op elektra rijdt én bovendien een behoorlijke actieradius heeft, een van de grootste nadelen van puur elektrisch aangedreven auto’s. De truc van General Motors is dat het een kleine viercilinder benzi-

nemotor in bouwt als generator voor de twee elektromotoren. De accu’s van de twee elektromotoren worden via het stopcontact én als het moet via de benzinemotor aangedreven. Daarmee creëert GM een volwaardige auto met een uitermate geringe uitstoot. De viercilinder benzinemotor hoeft namelijk niet zo hard te werken omdat de auto op de accu’s rijdt. Er is geen lineair verband tussen de snelheid van de auto en het gas/elektropedaal. Een en ander resulteert in een totaal nieuw type auto met enerzijds een ongekend lage uitstoot en anderzijds met een actieradius van - aldus Opel - zo’n 500 kilometer. Het fraaie van de Ampera is dat hij op een verrukkelijke manier soepel van zijn plaats komt en enorm geruisloos rijdt. Eenmaal opgeladen rijdt de auto de eerste tachtig kilometer (in de winter waarschijnlijk wel wat minder) sowieso elektrisch, pas daarna springt de benzinemotor bij.

De Opel Ampera die is gebaseerd op de Amerikaanse Chevrolet Volt, heeft een vierdeurs carrosserie. Het interieur is ruim genoeg voor vier personen; de achterste zitplaatsen zijn van elkaar gescheiden en vormen dus geen klassieke bank. Je hoeft geen helderziende te zijn om de Opel Ampera in ons land een glanzende toekomst te voorspellen. Dat ligt deels aan de kwaliteiten van de auto en deels aan de manier waarop Nederlanders met belastingvoordelen omgaan: riant. En de fiscus is buitengewoon mild voor eigenaren van een Ampera. De auto is BPM/BTW-vrij en blijft dat tot 2015. Bovendien geldt de auto als puur elektrisch en is daarom bij zakelijk gebruik vrij van bijtelling. Dat zal heel wat ondernemers als Mozart in de oren klinken en de bestellingen zullen Opel geen windeieren leggen. De Opel Ampera gaat ongeveer 43.000 euro kosten.


28

<< golfdag

Netwerk Golfdag de Ondernemer

Team Leendert van den Born.

Klaar voor de start: team Pelikaan Reizen.

Even met z’n allen napraten.

V Het team Tutch Communication.

Team Orthomedic.

oor het derde jaar houdt de Ondernemer ‘de Ondernemer Golfdagen’. Dit jaar worden voor het eerst drie golfdagen georganiseerd: Twee in West- Brabant en een in Zeeland. De eerste golfdag op het park Princenbosch in Molenschot was een succes. Niet in het minst door het schitterend golfweer.

De eerste golfdag werd gehouden op woensdag 15 juni op Golfpark Princenbosch in Molenschot. Dertien bedrijven hadden zich voor die golfdag ingeschreven. De flighthouders konden twee gasten uitnodigen om de flight te lopen. Bladmanager Johan van den Kieboom van de Ondernemer, die zelf als verwoed golfer uiteraard ook een flight liep, verwelkomde de gasten om 12.00 uur. Tijdens het lunchbuffet dat grotendeels buiten plaats vond, werd de wedstrijdvorm Texas Scramble uiteengezet en ontvingen alle veertig deelnemers een

rijk gevulde Golfbag. Klokslag 13.00 openden Pelikaan Reizen en Verlegh Bouwstoffen de wedstrijd met hun eerste afslag op baan A en baan B. Tijdens de wedstrijd zorgden accountmanagers Jos van Dongen en Frits Smeets van BNDeStem dat hun gasten ook tijdens de wedstrijd voorzien werden van een hapje en een drankje.

len en de Leary wederom door O\thomedic. Tot slot werden er twee halve advertentiepagina’s in de Ondernemer verloot. Onder toeziend oog van Richard Beenackers haalde Marja de Rooij van BN DeStem twee wedstrijdkaarten uit de grote schaal: HANKO uit Breda en Smart Expo’s uit Bavel.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur kwamen alle flights binnen en werd er buiten met een drankje en hapje nagepraat over de geslaagde wedstrijd, het prachtige weer en over de mooie baan van Golfpark Princenbosch. Nadat iedereen opgefrist was, verwelkomde Richard Beenackers, directeur Princenbosch om 19.00 alle gasten en opende het afsluitende diner.

”De Ondernemer Golfdag is wederom een geslaagd evenement, want naast een gezellige golfdag zijn er ook weer vele contacten gelegd tussen de 40 ondernemers vandaag”, zegt Johan van den Kieboom.” Ik dank ook Richard Beenackers en Cock Vrijmoedt voor de prettige samenwerking die mede heeft geleid tot het succes van deze dag. Maar ik kijk ook alweer vooruit en heb alle vertrouwen dat de komende twee golfdagen in het najaar, op 13 september op de Goese Golf te Goes en 28 september op Landgoed Bergvliet te Oosterhout net zo succesvol zijn als hier op Golfpark Princenbosch.

Tussendoor vond de prijsuitreiking plaats. Winnaar van vorig jaar Verlegh Bouwmaterialen moest zijn eerste plaats afstaan aan Orthomedic uit Roosendaal. De Neary werd wel gewonnen door Verlegh Bouwmateria-


golfdag >>

29

smaakt naar meer

Team ESC Goes.

De deelnemers Pelikaan Reizen te Zevenbergen, Mediaburo 100 KW Medialis te Oosterhout, Eent Service Center te Goes, Leendert van den Born te Breda, Verlegh Bouwmaterialen te Breda, Tieman Trading te Gilze, Smart Expoâ&#x20AC;&#x2122;s te Bavel, Orthomedic te Roosendaal, Hanko te Breda, Tegel Super Hoornick te Breda, De Rooij te Oosterhout Tutch Communication te Breda en de Ondernemer te Breda Flight De Rooij.

De Ondernemer speelt een thuiswedstrijd.

Flight 100 KW Medialis

Flight Tegel Super Hoornik.


58

BN DeStem Zaterdag 16 juli 2011

FLORIJNPARK

Voor snelle beslissers nu nog 3 units met flinke korting!

Koopsommen 160m2 van € 134.500,-- voor € 110.000,-314m2 van € 251.500,-- voor € 215.000,-V.O.N. excl. B.T.W.

Te Koop: 14 Bedrijfsunits. Vanaf 160m 2 t/m 314m 2 Kijk voor het laatste regionale zakelijke nieuws op

www.deondernemerzwn.nl

Bestaande uit: bedrijfsruimte/kantoorruimte op begane grond en kantoorruimte op de 1e verdieping.

Bedrijventerrein “Vijf Eiken” te Oosterhout nb Meer informatie? Neem contact op met Biemans Makelaardij.

Of kijk op www.florijnpark.nl meer dan 75 jaar ervaring in makelaardij, verzekeren & hypotheken Heuvel 4, 4901 KC Oosterhout Tel. 0162-47 29 50 • www.biemansmakelaardij.nl

W

est-Brabant is dankzij de ligging, infrastructuur, concurrerende kostenniveu’s en beschikbaarheid van bedrijfslocaties nog altijd aantrekkelijk voor investeerders en nieuwe vestigers. De voorlopige halfjaarcijfers van ontwikkelingsmaatschappij REWIN bevestigen dat. “De regio biedt veel kansen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat”, zegt directeur Paul Nijskens. “Er moet nog hard aan getrokken worden.”

REWIN directeur Paul Nijskens:

‘Wees kansrijk in West-Brabant’ Zoom gaat definitief van start. De eerste investeerders zijn er. Voor de logistieke campus in Breda zijn de vooruitzichten goed.Verspreid over de speerpunten lopen dertig projecten met een investeringssom van ruim dertig miljoen euro.” Lachend: “Misschien dat het cijfer in de volgende barometer toch iets omhoog kan.”

De cijfers zijn weliswaar nog niet definitief, maar Nijskens licht met een gerust hart de voorlopige resultaten toe. Iets minder nieuwe vestigers dan een jaar geleden, maar wel meer arbeidsplaatsen en een hoger investeringsvolume. Het gaat goed met de regio? “Ja, vooral Bergen op Zoom scoort goed. Het Amerikaanse kledingconcern Forever 21 opent zijn Europees distributiecentrum in Bergen op Zoom. Ook TNT Fashion opent er een distributiecentrum. Samen zijn deze centra goed voor ruim 550 arbeidsplaatsen. En onlangs werd bekend dat EnviroPulp in Bergen op Zoom biobased verpakkingen gaat maken. Dit gaat circa 75 mensen werk opleveren, mogelijk op termijn meer.” Hoe gaat het in het regionale mkb? Er is sprake van een financieringsproblematiek in deze hoek omdat banken terughoudend zijn. De eisen aan een lening zijn strenger en vooral mkb bedrijven hebben daar last van.Wij moeten veel meer uit de kast trekken, bijvoorbeeld met het vinden van private investeerders. Het is gewoon veel lastiger momenteel, dat blijkt wel uit de cijfers. Hoewel, het investeringsvolume was het eerste half jaar met ruim vier miljoen euro wel stevig.”

Positieve economische vooruitzichten en een 25-jarig jubileum om te vieren. Het wordt een mooie herfst voor de regio? “Dat hoop ik toch. De signalen zijn er, zowel voor de regionale economie als voor het jubileumfeest.”

Doet REWIN nog wat extra voor het mkb? Om het mkb nog beter te helpen in deze moeilijke tijden werken we intensiever samen met andere partners die het bedrijfsleven ondersteunen in Brabant en Zeeland. Met de regeling Brabant Financial Matching ondersteunen we ondernemers bij het vinden en inschakelen van een financieel adviseur waardoor we de kans op financiering voor die bedrijven vergroten. Dit gebeurt onder andere met vouchers met een waarde tot 2.500 euro als tegemoetkoming in de kosten van die adviseur.” In de economische barometer in deze krant lijkt u wat behoudend? “Een zeven in het huidige economische klimaat is een redelijk positief cijfer. Sommigen vinden het misschien laag, maar je moet op een eerlijke manier kijken. Ver-

geet niet dat het in de bouw en de publieke sector niet goed gaat.Als regio doen we het gewoon heel goed, maar het is nog geen acht. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden.” In hoeverre gaat het hier om koffiedikkijken? De cijfers in de barometer lopen nogal uiteen. “Wij hebben een redelijk voorspellende waarde, want we staan aan het begin van de investeringsstroom.We spreken immers veel met investeerders en zien wat zij doen. Het is duidelijk dat zij weer kansen zien. Een zeven is dan ook een goede en stevige beoordeling. De voorlopige halfjaarcijfers ondersteunen dat beeld.” Hoe ziet de nabije toekomst er uit? “Het gaat goed met de drie speerpunten Biobased Economy, Maintenance en Logistiek. De groene campus in Bergen op

Het aantal aanmeldingen loopt prima. REWIN en de regio leven blijkbaar? “Ja, gelukkig wel. En weet je wat zo verrassend is? Het zijn veel ondernemers die zich tot nu aanmelden. Ik hoop echter dat de overheden en de onderwijsinstellingen zich ook aanmelden, want het zijn de drie o’s die samen de regio kleur geven.Wij vullen daarvoor graag de rol van aanjager in.” Wat gaat er gebeuren tijdens het feest? “Er staan op 8 september ‘stevige’ mensen op het podium en het zal gaan over de mogelijkheden die de regio biedt in de toekomst. Het wordt echter geen saaie bijeenkomst met alleen maar toespraken. Er zit dynamiek in het programma met filmpjes en muziek en natuurlijk is er veel ruimte om te netwerken.” Aanmelden voor het jubileumfeest op 8 september kan via www.rewin25jaar.nl

De voorlopige resultaten van REWIN over de eerste helft van 2011 Nieuwe vestigers Nieuwe vestigers in de regio: 45 Bijbehorende werkgelegenheid: circa 1400 arbeidsplaatsen Investeringsvolume: 200 miljoen euro Chinese vestigers Nieuwe Chinese bedrijven: 4 Bijbehorende werkgelegenheid: ruim 120 arbeidsplaatsen Ondersteunen mkb Investeringsvolume: 4,3 miljoen euro Bijbehorende werkgelegenheid: circa 100 arbeidsplaatsen Innovatieprojecten Aantal projecten: 30 Investeringsvolume: ruim 20 miljoen euro (incl. ruim 13,5 miljoen subsidie) Fundamenten uitgebouwd voor de speerpunten logistiek, maintenance en biobased economy.


bog >>

31

Nieuw concept in oude grandeur S

tel je eens voor: een jonge ondernemer of een zzp’er met een prachtig kantoor in monumentaal pand. Met een aankleding en uitstraling waar de gemiddelde CEO van een multinational jaloers op zou zijn. Dat kan in Breda, waar Offices for You in samenwerking met eigenaren Ron Hartog en Martin Kuyt het oude hoofdkantoor van Oranjeboom, De Drie Hoefijzers, met grote zorg heeft gerenoveerd.

door Peter de Jong BREDA - Ondernemers kunnen er kantoorruimte huren in allerlei soorten en maten, maar allemaal van hetzelfde hoge niveau. Commercieel directeur Thijs Taminiau van Offices for You: “Dit is een plaats waar je wilt ondernemen. Het is geen werkplek maar een concept.” Oud-directeur en -eigenaar Frans Smits van de brouwerij lijkt goedkeurend te kijken naar de laatste werkzaamheden aan de prachtige hal. Zijn borstbeeld staat bovenaan de monumentale marmeren trap in de schitterende hal met prachtige armaturen en een kroonluchter en glas-in-loodramen. Architect F. Bilsen heeft invloeden verwerkt van de Amsterdamse en de Haagse School in het exterieur. Bij de opening in 1927 gold het pand als een ultramodern gebouw. Nu ademt het kantoor de sfeer en grandeur uit van vervlogen tijden. Alle elementen, van hout en fineer tot kluizen en verlichting, zijn bewaard gebleven en zelfs verfraaid. Offices for You biedt ondernemers een ‘kantooroplossing’ in dit bijzonder mooie onderkomen. “We zijn al actief in Hilversum, Maastricht en Utrecht”, vertelt Taminiau. “Voor ondernemers creëren we een oplossing op maat met een aansprekende uitstraling waarin ze zorgeloos kunnen werken. Ze kunnen de kantooroplossing zelf samenstellen, naar eigen keuze. De mogelijkheden starten bij 70 euro met de ‘basis’, waarbij de huurders gebruik kunnen maken van de Social Space, dat is een informele ruimte in brasserie-stijl waarom mensen kunnen werken met draadloos internet, kunnen netwerken of koffie

Thijs Taminiau: ‘Dit is een plek waar je wilt ondernemen.’ drinken. Vandaar kan het pakket naar wens worden uitgebreid tot en met de huur van kantoorunits. Alles kan bij Offices for You: van een postadres tot en met de service van gastvrouwen en een Social Space in brasseriestijl en de huur van kantoren.”

Faciliteiten Huurders voor het pand worden mede gezocht door de makelaars De Boer, Storimans & Partners en Van der Sande VanOpstal. “Dit pand heeft een uitstraling die zijn weerga niet kent in deze regio”, vertelt makelaar Maarten van Tijen van Van der Sande VanOpstal. “De mogelijkheden van de faciliteiten zijn bijzonder geschikt voor kleine ondernemers, met name in de zakelijke dienstverlening. Offices for You biedt vele opties. Je kunt hier immers een kantoor openen en na enkele maanden je pakket wijzigen. Er zijn al de nodige belangstellenden die zich in dit vroege stadium bij Offices For You hebben gemeld.. Ik verwacht dat de invulling

Het monumentale gebouw van Drie Hoefijzers Brouwerij.

Foto’s: Kees Bennema

snel zal gaan, juist vanwege de uitstraling van het gebouw en de flexibiliteit van het concept.” Alle kantoren zijn volledig ingericht en startklaar. Oude meubels worden gecombineerd met nieuwe producten van Lensvelt Kantoorinrichting. Er zijn ict-voorzieningen en ondersteunende faciliteiten als printen en kopiëren. Het pand heeft diverse vergaderfaciliteiten en vanzelfsprekend zijn er ook voorzieningen voor beveiliging en schoonmaak. Voor persoonlijke ondersteuning zijn er gastvrouwen aanwezig.

Enthousiasme ”We hebben een Bredaas team geformeerd rond dit unieke object”, legt Taminiau uit. “Bredanaars kennen het pand en de uitstraling. Ze zijn er trots op. Dat enthousiasme hopen we ook bij de huurders aan te treffen. Zij worden de ambassadeurs van dit gebouw. We merken dat er al veel belangstelling is. Het leeft al echt. In september is de Grand Opening. Aan het eind van het jaar zal het zo’n 80 procent zijn. Dan is er nog ruimte over, zodat we onze huurders flexibiliteit kunnen blijven bieden.” Ook aan het sociale aspect is gedacht. “Er is al een businessclub in oprichting voor de huurders. En we willen ook iedereen in de omgeving bij dit gebouw betrekken. Regelmatig willen we een evenement houden, ook voor de omwonenden. Dit gebouw was vroeger het hart van dit gebied. En dat moet het weer worden. We kunnen hier hoogwaardige kwaliteit bieden in een mooie omgeving. Dit is een plek waar je je goed voelt en wilt ondernemen. Het is geen werkplek maar een concept. Ondernemers zullen zich hier thuis voelen.”

Glas-in-loodramen geven een extra sfeerbeeld.


TE HUUR/TE KOOP Bedrijfsobjecten Prinsenkade 3 Breda

Prinsenkade 9 Breda

Minervum 7002 Breda

Minervum 7439 Breda

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Op A1 centrumlocatie aan de Nieuwe Haven gelegen monumentaal herenhuiskantoor. Het pand is gerenoveerd en gemoderniseerd; voorzien van installatievoorzieningen / transparante indeling. Vertrekken zijn verdeeld over 3 kantoorlagen en kelder-/ archiefruimte (totaal BVO 710m²). Parkeren op eigen afsluitbaar terrein. Deelhuur mogelijk vanaf 540m².

Aan de Nieuwe Haven, een uitstekend goed bereikbare zakenlocatie in het centrum, op korte afstand van station. Beschikbaar 240m², gerenoveerd en voorzien van indelingen / kantoorkamers. Parkeren op eigen terrein alsmede op loopafstand van diverse parkeergarages.

Het te huur aangeboden object (ca. 2.200m²), gelegen op A1 locatie, kenmerkt zich door een uiterst representatieve uitstraling, hoogwaardige architectuur met een duidelijk eigen identiteit en bestaat uit kantoren, showroom-/ bedrijfsruimte, opslag-/ magazijnruimten. Voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Aanpassingen en herindelingen zijn mogelijk.

Thans is nog 1 verdieping voor de verhuur beschikbaar in een fraai kantoorgebouw op Hoogeind II. Het betreft de derde (topverdieping) verdieping met een oppervlakte van ca. 314 m². Iedere verdieping heeft haar eigen voorzieningen zoals pantry en toilet. Ruime parkeervoorzieningen aanwezig.

Ceresstraat 4 Breda

Oranjesingel 11 Breda

Charles Petitweg 16 Breda

Wilhelminasingel 19 BREDA

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

Het gebied de “3 Hoefijzers” wordt ontwikkeld tot een nieuwe centrumlocatie. De begane grond ruimte (233 m²) alsmede het uiterst representatieve souterrain (200 m²) van de monumentale kantoorvilla “Lentehof” zijn beschikbaar. Het object is geheel gerenoveerd met behoud van authentieke elementen. Voldoende parkeerruimte aanwezig. Collegiaal met Van de Water.

In dit karakteristieke kantoorpand zijn diverse kantoren nog beschikbaar: Oranjesingel 11 - bestaande uit twee achter elkaar gelegen kantoren (ca. 82 m²) op de begane grond die separaat kunnen worden gehuurd. St. Josephstraat 1 - vanaf ca. 100 m² per verdieping. Het object is gelegen op korte afstand van het station en het stadscentrum.

Onderhavig object is gelegen op het oude Philipsterrein in Breda en bestaat uit een vrijstaande luxe woning met vrijstaande bedrijfsruimte (groot ca. 315m²) voorzien van eigen ontsluiting, ingedeeld in opslag/magazijn, garage, kantoor, vries- en koelruimte alsmede expeditie- en werkruimte. Op het buitenterrein zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Op uitstekende locatie gelegen in de bekende Watertoren aan één van de singels van Breda kunnen wij u de kantoorunits aanbieden gelegen op de tweede (60 m²)en derde etage (55m²). De watertoren beschikt over vergaderfaciliteiten die door de huurders kunnen worden gebruikt. Er is een mogelijkheid om vanaf 30 m² te huren.

Eikdonk 8 Breda

Veldsteen 13 Breda

Van de Reijtstraat 51A Breda

Neerloopweg 3-5 Breda

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

TE KOOP

Onderhavig object is gelegen op bedrijventerrein De Krogten. De bedrijfsruimten betreffen twee open ruimten van ca. 450m², ieder voorzien van kantoorruimte ca. 20m². Tevens beschikt het object over een bedrijfsruimte c.q. logistieke ruimte van totaal groot circa 2.100m². Deze kan in overleg worden opgesplitst. Vóór het pand zijn diverse parkeerplaatsen bereikbaar.

Op het hoogwaardige bedrijventerrein Steenakker is een representatief vrijstaand bedrijfscomplex beschikbaar voor de verkoop. Het complex is onderverdeeld in een drielaags kantorensectie (ca. 670 m²) met een eigen entree en achtergelegen vijf geschakelde bedrijfsruimtes (ca. 676 m²). Tevens beschikt het pand over een riant buitenterrein en ruime parkeerfaciliteiten.

Het betreft een nieuwbouw bedrijfsruimte gebouwd in 2007 t.b.v. de Glasgarage / op zichtwaarde langs de Ettensebaan. Het achtergelegen bedrijfsgedeelte (totaal 1.000m²) wordt te huur aangeboden. Inpandig is een ruime verdiepingsvloer gerealiseerd (700m²) en inbouw van kantoorruimten is mogelijk vanaf 50m². Ca. 10 parkeerplaatsen aanwezig.

Het moderne complex Bedrijvencentrum Neerloop biedt iedere ondernemer de mogelijkheid een eigen unit te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. De bereikbaarheid vanuit het centrum en vanaf de A16 Rotterdam-Antwerpen is uitstekend. Inmiddels is al 25% verkocht. Vanaf 60 m² begane grond en 60 m² verdieping.

Vlaszak 14 Breda

Roselaar 45 Roosendaal

Oude Kerkstraat 12C Etten-Leur

Tussendonk 10-20 Etten-Leur

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR / TE KOOP

Winkelobject gelegen op uitstekend bereikbare centrumlocatie, op loopafstand van het centraal station. Het object betreft een zelfstandige winkelruimte van 160m² gelegen op de begane grond, voorzien van eigen pantry en toilet. Publieke parkeerplaatsen in directe omgeving.

In winkelcentrum “De Roselaar” komt een grootschalige winkelruimte (825 m²) beschikbaar die tevens een ontsluiting heeft aan de buitenzijde van het winkelcentrum. Er is tevens een kelderruimte (200 m²) die voorzien is van diverse kamers ten behoeve van opslag en ruimten ten behoeve van alle aanwezige installaties. Deelverhuur vanaf 400 m² wordt bespreekbaar gesteld.

Op bedrijventerrein Vosdonk te Etten-Leur komt een functionele bedrijfshal (1200 m²) met kantoren (100 m²) te huur. Het pand kent een royale daglichttoetreding en is ideaal te noemen voor o.a. opslag-, distributieruimte en lichte productie. Aan de voorzijde bevindt zich een buitenterrein t.b.v. manoeuvreren en parkeren. Scherpe prijsstelling!

Multifunctioneel bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Vosdonk-West, nabij snelweg A58. Bedrijfsruimte vanaf 610m² tot 1.635m² eventueel gecombineerd met kantoorruimte vanaf ca 200m². Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Collegiaal met DTZ Zadelhoff.

TE HUUR

BNDeStem De Ondernemer juli 2011  

BNDeStem De Ondernemer juli 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you