Page 1

NEEMT EEN DEEL VAN DE ONDERNEMER UIT HANDEN

In de stoel Henry van Benten, ondernemer van het jaar in Moerdijk

Special-item Arbeidsmarkt

Barometer Zuidwest-Nederland scoort: 6,0

15

Special De vergrijzing is een....

Wij staan voor u klaar

Voor al uw bedrijfshuisvesting. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff 076 5 209 209 of www.dtz.nl

West-Brabant

12e jaargang - nr. 4 21 april 2012

Talk about 2/3


2

Communicatie Talk About

deOndernemer 21 april 2012

Public relations is

Column

TV ster

Een PR- en communicatiebureau opzetten in deze roerige economische tijden is een hele stap. Natasja Gregorowitsch en Karen Baelde lieten zich niet ontmoedigen door de crisis en startten ruim een jaar geleden in Breda TALK ABOUT. En met succes: grote klanten weten het enthousiaste en gedreven duo te vinden. “Als een merk voor ons kiest, worden we ook echt dat merk. We become you.”

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ooit eens opgetreden in het televisieprogramma Op Volle Toeren. Het programma van die presentator met die grote snor, Chiel Montagne. Nu is optreden een groot woord, ik

Tekst: Peter de Jong

playbackte in een achtergrondkoortje op de muziek van ‘Het leven is goed in mijn Brabantse Land’. Het was 1978, samen met mijn vrienden en collega’s frequenteerde ik het café van kroegbaas en zanger Thijs van der Molen in Breda. ‘Heb jij morgen tijd, we gaan televisieopnamen maken’, vroeg hij me eens ver na sluitingstijd. Tijd had ik altijd, anders maakte ik het wel. ‘Om zes uur hier, dan vertrekt de bus.’ En daar zaten we de volgende ochtend, om vijf minuten over zes op weg naar Hilversum. Nog voor Oosterhout had ik al spijt, maar terugkrabbelen kon natuurlijk niet meer. Een uur later werden we vriendelijk ontvangen in de kantine van de TROS, ze zouden ons wel roepen als we aan de beurt waren. Dat deden ze, om half zeven ‘s avonds. Wij verveelden ons de hele dag met het staren naar elkaar en naar de dames van Luv, André van Duin, Ron Brandsteder, Nico Haak, Henk Wijngaard en Willeke Alberti. Die hoefden niet te wachten. Wij wel, heel lang. Wij waren bijna als laatste aan de beurt. Drie coupletten de lippen bewegen op een tekst die ik niet kende. Goed zo, u kunt gaan, gilde de regisseur om drie minuten over half zeven. ‘We hebben een hit’, schreeuwde Thijs van der Molen nog even terug. Maar de regisseur was al lang weer bezig met de laatste artiesten. Achter ons liepen een man met een handkar en een dikke vrouw al te zingen. Na 34 jaar weet ik nog precies wat: ‘En mien pao die lopt met un pietereuliekar en mien moe die sjokt er achter aon.’ Na al die tijd krijg ik dat liedje nog steeds niet uit mijn kop. Hoewel ik toch alle mogelijke moeite doe om die dag te vergeten.

BREDA - Het begon allemaal op 1 februari vorig jaar. “Daarvoor hebben we lang bij hetzelfde communicatiebureau gewerkt en kenden we elkaar door en door”, vertelt Natasja Gregorowitsch. “Allebei vonden we het leuk om klanten goed te bedienen. Je ontwikkelt gaandeweg een eigen visie op het vak, die we bij het bureau niet echt konden uitdragen. We waren toe aan zelfstandigheid en wilden een eigen draai geven aan het werk. Communicatie is a people’s business. Dat is ons uitgangspunt.” Haar compagnon Karen Baelde vult aan: “We zijn bij nul begonnen aan de keukentafel bij Natasja. We hebben eerst goed nagedacht over wat we wilden en op welke manier. Daarna pas hebben we een huisstijl en een website ontworpen. We zijn nog naar de Startersdag geweest van de Kamer van Koophandel, maar we merkten daar eigenlijk dat we al verder waren dan veel andere aanwezigen. Sommige mensen waren net ontslagen en dachten erover na of ze misschien voor zichzelf zouden beginnen.” TALK ABOUT PR & Communicatie werd opgericht. De dames hebben samen twintig jaar ervaring in de branche. Die opgebouwde expertise gebruiken ze om PR-plannen te maken, mediaplanningen uit te stippelen en free publicity te genereren voor hun klanten. Ook zijn ze gespecialiseerd in onder meer het schrijven van persberichten en productintroducties of PR- campagnes.

Lifestyle Als ‘werkgebied’ koos het duo voor de lifestyle-branche. “Onze hobby. En we weten er veel van”, zeggen

Ron Gregoor

Baelde en Gregorowitsch lachend. “We hebben inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd. We investeren in onze klanten en in journalisten. Het werkt beter als je je focust. Op deze manier kun je je relaties meer aandacht geven en dat betaalt zich hoe dan ook altijd terug. Bovendien ligt ons hart in deze branche. Dan kun je effectiever werken als bureau en ook voor je klanten. We richten ons op dining, living en giving: van tea-maker tot servies en buitenlamp.” Binnen een maand na de start hadden

Colofon deOndernemer is een uitgave van BN DeStem deOndernemer verschijnt in een oplage van 170.000 exemplaren BLADMANAGER: Johan van den Kieboom

REDACTIEMANAGER: Ron Gregoor

ADRESGEGEVENS: Postbus 3229, 4800 MB Breda T: 076 - 5 312 255 E: deondernemer@bndestem.nl

VORMGEVING: Angela van Eck Nicole Hoepelman

WEBSITE: www.deondernemer-bndestem.nl

ACCOUNTMANAGER: Jos van Dongen tel: 06-53861019 j.vdongen@bndestem.nl

Modern en toepasselijk ingericht kantoor van Talk About.

ze al hun eerste klant. Nu is TALK ABOUT actief voor onder meer Villeroy & Boch, Boska Holland, Solis en Gacoli. Natasja: “We bezoeken beurzen om trends te spotten, maar ook om in contact te komen met lifestyle-merken en natuurlijk met journalisten. We werken graag samen met veel partijen en zien andere bureaus liever als collega’s dan concurrenten. Onlangs werden we zelfs door een collega gebeld met de mededeling dat ze een leuke klant voor ons wist. Dat hoeft zij natuurlijk helemaal niet te doen. Maar het is verrassend om te


21 april 2012 deOndernemer

kabaal maken

3

GEEN OVERDRACHTSBELASTING BIJ ECHTSCHEIDING

Mr. Frank van den Broek FB is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants & Adviseurs, vestiging DRV Roosendaal e-mail f.v.d.broek@drv.nl

Als bij echtscheiding een van de partners juridisch eigenaar is van een onroerende zaak en die onroerende zaak gaat naar de andere partner, dan is overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat kunt u voorkomen. Echtscheiding en overdrachtsbelasting Als in de huwelijkse voorwaarden of in een samenlevingscontract is opgenomen dat de woning of een andere onroerende zaak het (juridisch) eigendom is van één van de partners en bij (echt)scheiding gaat die onroerende zaak naar de andere partner, dan moet u overdrachtsbelasting betalen: 2% bij een woning en 6% bij een niet-woning. Als de woning of andere onroerende zaak een gemeenschappelijk goed is, dan is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Voorkomen overdrachtsbelasting Bij een echtscheiding kan een gemeenschap van goederen zo worden verdeeld dat een van de partners een onroerende zaak verkrijgt zonder dat er overdrachtsbelasting is verschuldigd, ook al was de andere partner juridisch eigenaar. Dat kan via een geregistreerd partnerschap, zo blijkt uit recente rechtspraak. De casus: twee partners, die samen eigenaar waren van tien panden, gingen een geregistreerd partnerschap aan onder de voorwaarde van uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met uitzondering van de tien onroerende zaken. Een dag later werd dit partnerschap weer ontbonden. Daarbij werden zes panden toegescheiden aan de ene partner en vier panden aan de andere partner. Er werd een beroep gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Karen Baelde links en Natasja Gregorowitsch: ‘Als een merk voor ons kiest, worden we dat merk’. Foto: Willem Paterik

zien hoe snel we veel en goede contacten hebben kunnen opbouwen.”

Inspiratie ”We kregen en krijgen vaak van klanten te horen dat we zo enthousiast zijn,” gaat Karen verder, “Ook van journalisten... TALK ABOUT ís Baelde en Gregorowitsch. We doen veel samen. Wíj zijn immers het bureau. We hebben elkaar nodig en we vullen elkaar ook goed aan. En we zijn altijd bezig met ons werk. Als we in de auto zitten of we wandelen door de stad dan praten we over wat we heb-

ben gezien in de media of over wat de concurrenten van onze klanten doen. Inspiratie halen we overal vandaan. Van beurzen, gesprekken met stylisten, uit winkels of uit bladen. We lopen bijvoorbeeld regelmatig naar The Magazine Store op het Van Coothplein hier in Breda. Al die tijdschriften met mooie reportages erin! Dat geeft weer nieuwe ideeën.” ”Zoiets voelt voor ons niet als werken. Die interesse voor lifestyle hebben we toch al”, vult Gregorowitsch aan. “En we gaan efficiënt met onze tijd om. We zitten veel op de weg, de auto is dan onze vergaderruimte.”

kantoor is nu nog op zolder. Maar, we hebben al een leuk huis gezien of eigenlijk twee huizen met daarachter een grote schuur waar je een kantoor van kunt maken. Het is ook helemaal niet te koop maar daar gaat het niet om. Je moet blijven dromen.”

Kabaal Intussen blijft het duo keihard werken. “Public relations is niet alleen het introduceren van een nieuw product. Dat is niet genoeg. Het is kabaal maken, contacten leggen en goed kijken en lezen om nieuwe trends te signaleren. Daar zijn we constant mee bezig”, legt Natasja uit.

Dromen De zaken gaan goed bij TALK ABOUT. Van economische tegenwind hebben de dames weinig last. Natasja: “Het gaat eigenlijk heel goed. We verdienen een lekkere boterham. We hebben al mooie klanten. En er zit nog veel in de pijplijn. We hebben het druk en zullen op den duur wel mensen nodig hebben. Het is ook onze ambitie om te groeien. Maar eerst willen we zelf alles op orde hebben. We wilden bij onze start niet lenen en geen schulden. Je moet geen onnodig geld uitgeven. Een telefoon en een laptop hebben we uiteraard gekocht. Geen iPhone maar een goedkopere smartphone”, zegt ze nuchter. ”We moeten eerst wat meer vet op de botten krijgen”, zegt Karen. “Ons

Karen: “In ons werk zijn we natuurlijk afhankelijk van de klant en zijn doelstellingen en marketingstrategie. We doen productintroducties, creëren naamsbekendheid. Het gaat om het grote geheel en wij weten hoe je dat goed aanpakt. De klant is bijvoorbeeld expert in het maken van serviezen. Wij zijn experts in publiciteit.” ”We maken eigenlijk gebruik van de crisis”, merkt Natasja op. “Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Ze zijn kritischer. Wij hebben een andere insteek: altijd persoonlijk en in samenwerking met onze relaties. Als een merk voor ons kiest, worden wij ook echt dat merk. We become you. We grijpen dan elke gelegenheid aan om kabaal rondom het merk te maken.”

De belastinginspecteur legde een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op met boete, omdat hij vond dat er sprake was van belastingverijdeling (fraus legis). Ook Gerechtshof Arnhem stelde vast dat belastingbesparing het enige motief was voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap voor de duur van een dag. Aan de tweede voorwaarde voor fraus legis, dat door de handelwijze in strijd werd gehandeld met doel en strekking van de wet, was volgens het Hof echter niet voldaan. Tijdens de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van de regeling was deze situatie namelijk al besproken en was er niets aan gedaan. Dat hield volgens het Hof in dat de gevolgen van deze handelwijze doelbewust waren aanvaard, waardoor geen sprake kon zijn van fraus legis. Indien de Hoge Raad dit standpunt overneemt biedt het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met een beperkte gemeenschap van goederen, met het oog op een verdeling van onroerende zaken, een prima mogelijkheid om overdrachtsbelasting te besparen. Voorkomen schenkbelasting Op dezelfde wijze kan de heffing van schenkingsrecht tussen partners worden voorkomen, als er vermogen overgeheveld moet worden van de ene naar de andere partner. Hoewel we het definitieve oordeel van de Hoge Raad moeten afwachten, kan de uitspraak van het Gerechtshof in voorkomende gevallen worden toegepast en is er tenminste sprake van een pleitbaar standpunt. Daardoor kan een boete zonder meer worden voorkomen.

DRV Accountants & Adviseurs is met een team van 500 medewerkers en 11 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers.


Croon Elektrotechniek draagt bij aan een veilig proces bij DuPont Dordrecht DuPont Dordrecht maakt deel uit van het wereldwijde E. I. Du Pont de Nemours and Company en behoort tot één van de grootste productielocaties van het bedrijf. DuPont voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Zonder dat we er altijd bewust van zijn, vinden we producten van DuPont vaak in alledaagse zaken zoals beschermende kleding, anti-aanbaklagen, skibindingen, smartphones en doppen van parfumflesjes. Croon werkt al sinds 1974, 24/7 bij DuPont Dordrecht. De Fluoroproducts Maintenance Manager van DuPont, Edward Vos, vertelt over deze, inmiddels 38jarige, samenwerking.

Croon en DuPont Croon is sinds 1974 werkzaam bij DuPont. In eerste instantie om delen van de fabriek te herontwerpen. De vraag van DuPont was om de fabriek nog veiliger te maken. In de opmerkelijke geschiedenis van DuPont heeft veiligheid altijd een hoofdrol gespeeld. Zo is DuPont in de 19e eeuw begonnen als buskruitfabrikant. In die tijd waren de veiligheidsmaatregelen bij dit bedrijf al uitzonderlijk hoog. Het feit dat de toenmalige directeur naast de fabriek woonde,

zegt al genoeg. Toen DuPont zich in de vorige eeuw ging toeleggen op chemie en kunststoffen, werden deze veiligheidsmaatregelen nog meer verscherpt. Het feit dat Croon de relatie heeft kunnen continueren, zegt genoeg over de veiligheidsfilosofie van Croon. Voor het uitvoeren van dagelijkse elektrotechnische onderhoudstaken en grote fabriekstops heeft Croon de DuPont-normen volledig geadopteerd. Als het op veiligheid aankomt, zitten beide bedrijven dus op één lijn.

Gemeenschappelijke doelen bereiken Edward Vos (42) is in 1995 als projectleider bij DuPont begonnen. Edward, die een studie HTS-chemische technologie heeft afgerond, werkt sinds 2009 als Maintenance Manager bij DuPont en is de contactpersoon voor alle onderhoudswerkzaamheden binnen Fluoroproducts. Hij werkt elke dag samen met zijn mensen om de ingezette maintenance programma’s succesvol tot uitvoer te brengen en het resultaat hiervan te meten maar ook te voelen. “Door een optimale onderhoudstaak te definiëren, kun je tegen de juiste kosten een zo hoog mogelijke productiviteit van de fabrieken behalen. Tevens wil ik dat onze operations managers er van op aan kunnen dat hun processen goed kunnen draaien. Deze doelen bereiken we, mede door onze lange samenwerking met onze huiscontractors zoals Croon”, aldus Edward.

Stops Eens in de twee jaar wordt er bij DuPont Fluoroproducts een zogenaamde ‘grote stop’ uitgevoerd. Tijdens zo’n stop wordt de gehele fabriek stilgelegd en vinden er grote onderhoudswerkzaamheden en verbeterprojecten plaats. Inmiddels heeft Croon vier stops bij DuPont gedraaid. Een intensief project waar in één keer zo’n 150 Croonwerknemers de fabriek ingaan om zo efficiënt mogelijk maintenance- en ook projectwerkzaamheden

te verrichten. Door de zeer kundige voormannen en inbedrijfstellers van Croon, zijn deze ‘stops’ een knap staaltje van vakmanschap en betrokkenheid.

De toekomst Om haar processen continu te verbeteren maakt DuPont wereldwijd gebruik van het DuPont Production System (DPS). Met behulp van data die door de monteurs in SAP worden ingevoerd, worden anderen in staat gesteld om bijvoorbeeld onderhoudsplannen te veranderen en verbeteren. DuPont wil graag samen met Croon naar de toekomst kijken. Zo betrekt ze Croon bij verbeteringen op gebied van werkvoorbereiding en onderhoudsprogramma’s voor verlichting, tracing en ATEX gerelateerde apparatuur. Ook wordt Croon al betrokken bij inspectieprogramma’s die direct bijdragen aan het nog veiliger en efficiënter maken van processen bij DuPont. “Ik word blij, als alles er netjes en strak uitziet. Expliciet gaat mijn com-

• Edward Vos - Manager Maintenance Fluoroproducts pliment uit naar de wijze waarop de mensen van Croon hun werk in het veld uitvoeren en na een stop de area achterlaten. De kabels netjes vastgezet en gelabeld en alles is keurig schoon geveegd. Een goed voorbereide werkplek voor de dag van morgen. De basis van onze samenwerking blijft natuurlijk vertrouwen en wederzijds respect”, aldus Edward Vos.

AGIN Timmermans Goes Ettenseweg 4706 Vlasmarkt 6, Postbus 2139,20, 4460 MCPB Roosendaal 4700 Tel: 0113-24 63Postbus 33, Fax:3115, 0113-22 38 GC 44 Roosendaal Tel. +31 88 - www.agintimmermans.nl 923 4055, www.croon.nl E-mail: goes@agintimmermans.nl, Website:

U bereikt uw doelgroep beter met

Meer informatie? De Ondernemer Brabant T 076 - 5312 255 E twb@bndestem.nl I www.deondernemer-bndestem.nl


Barometer Kamer van Koophandel

21 april 2012 deOndernemer

5

Zware tijden in logistiek Hoge brandstofprijzen, concurrentie en een ongunstige conjunctuur maken het leven van logistieke bedrijven zuur.

5,5

Chris Rutten KvK Zuidwest-Nederland Ondanks mindere tijden in de logistiek en transport blijft het druk op de weg.

Door de grote concurrentie, stijgende kosten, kleine marges, maar vooral ook het verslechterde economische klimaat ervaren logistieke bedrijven op dit moment veel tegenwind. Zowel ten aanzien van de omzet, export, orders en winstgevendheid zijn ondernemers pessimistischer geworden. Ook de situatie op de arbeidsmarkt verslechtert. Wel zijn de ondernemers in Zuidwest-Nederland minder somber dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit de eerste kwartaaluitgave van de Logistieke Monitor Zuidwest-Nederland van de Kamer van Koophandel. Logistieke ondernemers in ZuidwestNederland zijn in het eerste kwartaal van 2012 duidelijk pessimistischer dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. De logistieke barometer komt uit op 87 punten, tegen 119 punten eind vorig jaar. De barometer is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de omzet, export, orders en personeel. Landelijk zakt de barometer nog wat verder weg (77 punten). Onder-

nemers zijn vooral kritisch over de omzetontwikkeling en dan vooral de binnenlandse omzet. Onderzoekbureau Panteia/NEA verwacht dat in de tweede helft van 2012 de Nederlandse economie weer iets zal aan trekken. Daarmee zal het vervoersaanbod dit jaar op hetzelfde niveau blijven als in 2011. In 2013 wordt een groei van het transportvolume voorzien van 1,3 procent.

Arbeidsmarkt De verslechterde bedrijfsresultaten hebben veel impact op de vraag naar arbeid. Slechts 4 procent van de logistieke bedrijven verwacht in het 1ste kwartaal meer personeel nodig te hebben, één op de vier voorziet een daling. Door de dalende vraag ligt het aantal vacatures voor logistieke beroepen op een laag niveau. Tegelijkertijd laat het aantal werklozen met een transportberoep een stijgende lijn zien. In Zuidwest-Nederland stonden begin 2012 bijna 2.500 personen met een transportberoep ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf. In Zeeland is het aantal werklozen in een jaar tijd

Wel een goed jaar voor zeehaven Moerdijk.

Foto’s: ANP

met 15 procent toegenomen. In West-Brabant (+3 procent) en landelijk (+4procent) ligt deze toename duidelijk lager. Vooral de jeugdwerkloosheid is relatief sterk gegroeid.

SOCIAL MEDIA IN HET ARBEIDSRECHT

Bedrijvendynamiek In het vierde kwartaal van 2011 zijn er 55 logistieke starters in Zuidwest-Nederland (waarvan 39 West-Brabant en 16 Zeeland) geregistreerd. Ten opzichte van het derde kwartaal (62 starters) is er sprake van een daling. Starters zijn vooral actief als koeriersdienst of wegvervoerder. Daarnaast waren er ook nog zo’n 23 overige oprichtingen (extra vestigingen van reeds bestaande bedrijven). Hier tegenover staan 60 opheffingen, een stijging ten opzichte van het 3de kwartaal (52 opheffingen). Ook bij de opheffingen staan de koeriersdiensten bovenaan.

Overslag De zeehavens van Moerdijk en Zeeland Seaports hebben een goed jaar achter de rug. Moerdijk bereikte in 2011 een recordoverslag van 21,7 miljoen ton (incl. binnenvaart), een groei van ruim 16 procent. Ook Zeeland Seaports bereikte een record van 35,5 miljoen ton, een groei van 7,7%. Ondanks de economische tegenwind zijn dit prima cijfers. In de havens van Rotterdam (+0,8 procent) en Amsterdam (+2,4 procent) lag de groei van de overslag op een lager niveau. In Zeeland was de groei het grootst bij de droge bulk, in Moerdijk groeide de overslag van containers het sterkst. De Logistieke Monitor Zuidwest-Nederland van het 1ste kwartaal 2012 is te downloaden via: http://www.kvk.nl/ logistiekemonitorzwn

mr. P.L. Nijmeijer (Paul) Haans Advocaten Roosendaal

Tegenwoordig wordt door veel werknemers gebruik gemaakt van social media, zoals Twitter, Facebook en Hyves. Door een werknemer kunnen op deze social media (privé)berichten en foto’s worden geplaatst. In principe heeft een werknemer recht op vrijheid van meningsuiting en social media bieden dan ook bij uitstek een platform om je mening naar buiten te brengen. Werknemers dienen zich er echter van bewust te zijn dat de informatie, die zij op social media plaatsen, bekend wordt bij een groot publiek. Gedrag op social media is dus alles behalve privé. Een werknemer dient zich ook op social media als een goed werknemer te gedragen. Het op Facebook op ongefundeerde wijze zwart maken van je werkgever of collega’s kan bijvoorbeeld tot ontslag leiden. Daarnaast kunnen social media een werkgever nogal wat informatie geven over een werknemer. Menig werknemer twittert zijn activiteiten rond, terwijl hij er niet op bedacht is dat deze informatie redelijk makkelijk bij de werkgever of collega’s terechtkomt. Indien een werknemer zich ziek meldt met rugklachten en vervolgens op Facebook een foto van hemzelf al joggend door het park plaatst, heeft hij toch wat uit te leggen. Ook kan informatie op social media als bewijs dienen voor de overtreding van een concurrentie- of relatiebeding. Het actief werven van klanten van de ex-werkgever op social media kan namelijk in strijd zijn met een dergelijk beding. Als werkgever kun je er dus je voordeel mee doen om af en toe de social media websites te checken!

ROOSENDAAL EN BERGEN OP ZOOM WWW.HAANSADVOCATEN.NL


6

Bedrijven het belang van de Amerikanen

deOndernemer 21 april 2012

Amerika in Brabant Tussen Noord-Brabant en de Verenigde Staten van Amerika botert het wonderwel. De goede handelsrelatie vertaalt zich in de vestiging van dik 300 Amerikaanse bedrijven op Brabantse bodem. Belangenbehartiger is AmCham Brabant Chapter, samenwerkingsverband van de Amerikaanse Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Jobs, jobs, jobs- daar gaat het om.

Tekst: Peter Oggel WOUWSE PLANTAGE - Het zijn duizelingwekkende bedragen. Noord-Amerikaanse bedrijven hebben tot dusver voor ruim 520 miljard dollar in ons land geïnvesteerd. Andersom heeft ook Nederland veel geld in Amerika gestopt, zo’n slordige 215 miljard. De cijfers illustreren vierhonderd jaar handelsbetrekkingen, historisch te duiden met de aankomst begin zeventiende eeuw van het VOC-schip De Halve Maen in de haven van New York en het bezoek van Mark Rutte aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Barack Obama, eind vorig jaar. Met als toetje in januari dit jaar het vijftigjarig bestaan van de American Chamber of Commerce (AmCham) in Nederland. Tussen toen en nu zijn de VS uitgegroeid tot veruit de grootste investeerder in Nederland; het totaal overstijgt dat van Brazilië en China samen. En Nederland prijkt in Amerika na het Verenigd Koninkrijk en Japan op nummer drie.

Wat is er Amerikaanser dan Coca Cola?

’Banden met bedrijven verstevigen.’

TOT

GOEDKOPER PRINTEN? BUY & TRY Test het zelf, zonder risico! Surf naar www.acesdirect.nl/buy&try

Guust Verpaalen is voorzitter van AmCham Brabant Chapter. De Brabantse afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel is inmiddels twee jaar actief. Doel is om verbindingen met en tussen Amerikaanse bedrijven te realiseren en te verstevigen. Het Brabant Chapter organiseert daarvoor onder meer (netwerk)bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. In april staat een bezoek aan Philip Morris in Bergen op Zoom op het programma, inclusief een seminar met als thema ‘de toekomst van de maakindustrie in Nederland’; in oktober is er een congres over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De afdeling ondersteunt en adviseert Amerikaanse bedrijven op di-

verse terreinen, waaronder fiscale aangelegenheden en subsidies. Waar nodig worden contacten gelegd met overheidsinstellingen en kennisbronnen. Mede in dit verband is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in de persoon van Bodo de Wit, projectmanager foreign investments nauw bij het Chapter betrokken. Hij maakt deel uit van het kernteam. Daarin zitten verder vertegenwoordigers van het (Amerikaanse) bedrijfsleven: Bert Aertsen (Goodyear), Remko Kruithof (ExxonMobil), Sander Noordermeer (Banner Pharmacaps), Robert Wassenaar (Philip Morris), Willem Bongaerts (Loyens&Loeff. Directeur Riëtte Blacquière van AmCham complementeert het bestuur van Brabant Chapter. De provincie Noord-Brabant telt ruim 300 Amerikaanse bedrijven.

Het is meer dan de som der delen. De financieel-economische relatie weerspiegelt zich vanzelfsprekend ook in directe werkgelegenheid. Amerikaanse bedrijven in ons land zijn goed voor 225.000 banen; indirect komen daar nog eens een dikke 200.000 arbeidsplaatsen bij. En aan de overzijde van de oceaan zorgen Nederlandse euro’s voor pakweg 335..000 betrekkingen. Afgeleide werkgelegenheid levert daar nog eens emplooi voor een paar honderdduizend mensen op.

Dagelijkse kost Droge feiten ogenschijnlijk, maar het moet even. Riëtte Blacquière, Guust Verpaalen en Bodo Wit schetsen de ‘Amerikaanse connectie’ inhoudelijk met een goede reden. Blacquière is directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel; Verpaalen, commissaris bij Philip Morris (grootste werkgever van West-Brabant) en entrepreneur, is voorzitter van de Brabantse afdeling en De Wit is projectmanager foreign investments bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Als zodanig is ‘Amerika’ voor het drietal dagelijkse kost.

Bekende namen als Coca Cola (350 werknemers) en Mars (1300), maar ook bedrijven die bij het grote publiek onbekend zijn. Paccar (manufacturing, R&D) is met 4800 werknemers de grootste. Overige bedrijven zijn bijvoorbeeld: Georgia Pacific (450), Philip Morris (1600), Amgen (550), Tennant (160), Abbott (200) en Tyco (350). In 2011 kozen meer dan tien Amerikaanse bedrijven voor vestiging in Brabant. De retailketen Forever21 zette in West-Brabant het Europese hoofdkantoor en distributiecentrum neer. Stream TV (3D technology) startte in Eindhoven, in Gilze opende Boeing een trainingscentrum voor helikopteropleiding en in Den Bosch zette Endologix (medtech) een nieuwe verkoopkantoor neer.


21 april 2012 deOndernemer

geten de medewerkers -zowel in beschikbaarheid als in opleidingsniveau.

Slimste regio In deze trits onderscheidt het gemoedelijke Noord-Brabant zich bovendien als een innovatieve regio, top 20 in Europees verband. Noem Eindhoven Brainport, broedplaats voor kennis en ontwikkeling, in 2011 uitgeroepen tot ‘de slimste regio ter wereld’. De High Tech Campus, in klein formaat tegenhanger van Silicon Valley. Noem ook het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog), logistiek uithangbord in Breda. En tel daarbij op dat Brabant op Europese ranglijsten hoog scoort op het gebied van economische potentie, bedrijfsvriendelijkheid en FDI-strategie (directe buitenlandse investeringen).

Philip Morris in Bergen op Zoom.

Want binnen de Nederlandse verhoudingen kan Brabant zich verheugen in een warme belangstelling van het Amerikaanse bedrijfsleven. Van oudsher ligt er een stevig fundament. Philip Morris in Bergen op Zoom, Mars in Veghel, Coca Cola in Dongen -het zijn aansprekende namen, met opgeteld 3.500 medewerkers op de loonlijst. Maar in de provincie zijn nog eens honderden bedrijven van Amerikaanse origine actief. In vrijwel alle sectoren. High Tech, logistiek, maintenance, marketing&sales. Minder bekende bedrijfsnamen wellicht,

maar daarom niet van minder belang. Ze investeren en zorgen voor werk. Neem Paccar (DAF) in Eindhoven/Geldrop, met een kleine 5.000 werknemers een van de grootste werkgevers in Brabant. ”De betekenis van Amerikaanse bedrijven voor de regionale economie is evident”, duidt De Wit, met enig gevoel voor understatement. “Op een beroepsbevolking van 1,1 miljoen is een op de zes banen in Brabant gerelateerd aan buitenlandse concerns; Amerikaanse bedrijven zorgen voor het

grootste deel van deze werkgelegenheid. Alleen de Randstad trekt meer buitenlandse vestigingen aan.” Wat Nederland, Noord-Brabant in het bijzonder, dan zo aantrekkelijk maakt voor de Amerikanen? Het antwoord is samen te vatten in een reeks trefwoorden. Het fiscale klimaat speelt een belangrijke rol, de sociale en maatschappelijke omstandigheden eveneens. De strategische ligging is een plus: Nederland als toegangspoort tot Europa, inclusief een prima infrastructuur. Ook de kwaliteit van het onderwijs scoort, en zeker niet te ver-

Het klinkt welhaast als een commercial. Maar, verzekert Riëtte Blacquière, het zijn stuk voor stuk unique selling points, in jargon. Sinds 2010 heeft Brabant binnen de Amerikaanse Kamer van Koophandel een eigen ‘chapter’, afdeling zeg maar. Voor AmCham en BOM vertrekpunt om de Brabants-Amerikaanse banden aan te halen en te verstevigen (zie kader). Het gemeenschappelijke belang is te vangen in een woord: werkgelegenheid. ”De trans-Atlantische connectie is van enorme waarde, zeker in tijden van economische recessie “, constateert Blacquière. Maar de goede verstaander beluistert in haar diagnose ook een waarschuwing. Want het steekt wel eens dat bestuursgremia in bilaterale relaties recentelijk vooral

7

oog lijken te hebben voor opkomende economieën, China met name. De Wit: “Acquisitie op nieuwe markten is vanzelfsprekend. Zoek nieuwe klanten, maar vergeet je bestaande niet. Let dus ook op de belangen van je zittende bedrijfsleven en biedt hen een platform.”

Zegeningen Nederland, tel je zegeningen, luidt daarmee de boodschap. En: waak dat Amerikaanse belangen -lees: een gunstig vestigings- en investeringsklimaat- niet worden geschaad. Nee, nee, haasten Blacquière en De Wit zich: geen paniek, het Amerikaanse bedrijfsleven beschouwt Nederland als land van vestiging nog steeds als ‘zeer interessant’. De Wit schuift een lijstje over tafel, waarop namen van Amerikaanse bedrijven die zich in 2011 in het Brabantse hebben gevestigd. Forever 21, Endologix, ForeverDirect…. En kijk hier, bedrijven die vorig jaar hebben geïnvesteerd in uitbreiding. Cargill, Syncreon… Niettemin bespeuren ze op hoofdkantoren overzee soms wel eens enige onrust. Over veranderingen in wet- en regelgeving bijvoorbeeld, en soms ook over het politieke klimaat. En is het ook niet zo dat concurrerende landen als Zwitserland, Ierland en Luxemburg al eens een potentieel klantje hebben afgesnoept? Verpaalen: “Efficiency en productiviteit, daar gaat het de Amerikanen om. Maar Amerikanen vinden stabiliteit de belangrijkste factor. Zekerheid op lange termijn. Ik zou zeggen: overheid, handel daar dan ook naar.”

´Brabant Chapter, een echt netwerk’ Brabant kunnen nazeggen, glimlacht De Wit. Even terug naar 2009. In april dat jaar is het Amerikaanse bedrijfsleven te gast op de High Tech Campus in Eindhoven, Brabants paradepaardje. De uitnodiging is een initiatief van de BOM en the American Chamber of Commerce. Saillant detail: het is de eerste keer dat AmCham (opgericht 1961) buiten de Randstad een bijeenkomst organiseert. Want: het is ook in Amsterdam opgevallen dat in Brabant toch wel erg veel ondernemingen van Amerikaanse origine zitten.

Achteraf wekt het eigenlijk verbazing dat AmCham Brabant Chapter pas twee jaar in de lucht is. Want: Noord-Brabant biedt al tientallen jaren een warm onderdak aan het Amerikaanse bedrijfsleven. De relatie is gebaseerd op geloof, hoop en liefde. “We zijn een echt netwerk, helemaal in stijl met de Brabantse manier van werken’.

Tekst: Peter Oggel ’Brabant, a welcoming home’, kopt AmCham News, het huisorgaan van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, vorig jaar in een special over Noord-Brabant. Het artikel analyseert de Amerikaans-Brabantse betrekkingen min of meer als een liefdesrelatie, zojuist met de oprichting van AmCham Brabant Chapter -zeg maar: een eigen afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel- aan een tweede jeugd begonnen. Zoveel geluk, men zou er haast van gaan blozen. Niettemin, duidt directeur Riëtte Blacquière van AmCham, zijn er in economisch opzicht veel overeenkomsten tussen de Verenigde Staten van Amerika en de provincie Noord-Brabant. ‘Net als in een huwelijk’ vormen die de basis voor een prima onderlinge verstandhouding. Een verbintenis, weliswaar gebaseerd op verstand -de schoorsteen moet van-

Vlnr: Riëtte Blacquière, Bodo de Wit en Guust Verpaalen

zelfsprekend ook roken- maar eveneens op gevoel en wederzijds respect. Want: Brabant is een ‘menseneconomie’, een optelsom van gemoedelijkheid, betrokkenheid en inzet. Waarbij het resultaat telt. Dat alles maakt, zegt Bodo de Wit, dat Amerikanen zich in Brabant welkom en thuis voelen. Zijn werkgever is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant. De BOM investeert (onder meer) in de acquisitie van internationale bedrijven. Als projectmanager houdt De Wit zich nadrukkelijk bezig met de VS. Het moet gezegd: over zakelijke belangstelling vanuit de buitenlanden heeft Brabant weinig te klagen. De

VS in het bijzonder: Noord-Amerikaanse ondernemingen zijn goed voor een kleine dertig procent van de totale buitenlandse bedrijvigheid in Brabant, omgerekend naar het aantal arbeidsplaatsen zelfs veertig procent.

Verbeelding Het zijn cijfers die tot de verbeelding spreken. Van oudsher biedt de provincie domicilie aan een reeks gerenommeerde bedrijven (Coca Cola, Mars, Philip Morris), maar de laatste decennia is de Brabantse ‘economische dynamiek’ -high tech en logistiek in het bijzonder- talk of the town in Amerika. Met enige overdrijving weliswaar, niettemin overschrijdt de teller inmiddels ruimschoots 300 bedrijven, gezamenlijk goed voor ruim 30.000 banen. Er zijn weinig provincies die dat

De netwerkbijeenkomst in Eindhoven vormt de opmaat voor het Brabant Chapter, nauwelijks een jaar later officieel opgericht. De belangen van AmCham en het Brabant Chapter lopen vanzelfsprekend parallel als belangbehartiger en spreekbuis van het Amerikaanse bedrijfsleven. Inmiddels is er onder leiding van Guust Verpaalen -oud-topman van Philip Morris en als commissaris nog steeds actief voor het concern - een team aan de slag om de Brabantse tak van AmCham stevig te profileren en in de markt te zetten. Als gesprekspartner én als verbinder. Dat gebeurt -onder meer- met netwerkbijeenkomsten en seminars.

Politieke lobby Vanzelfsprekend liggen er ook lijntjes naar lokale, provinciale en landelijke overheden én naar politieke gremia om de belangen van de Amerikaanse bedrijven onder de aandacht te bren-

gen. AmCham neemt in de politieke lobby doorgaans geen blad voor de mond: jaarlijks publiceert de Chamber voor de Nederlandse overheid een priority list, in de vertaling een lijst van aanbevelingen wat het Amerikaanse bedrijfsleven graag ingevoerd of gewijzigd zou willen zien. Soms liggen die wensen politiek gevoelig. Het Nederlandse ontslagrecht is de Amerikanen bijvoorbeeld al jaren een doorn in het oog. Moeite is er eveneens met de toenemende neiging van de overheid om bij voortduring wetten en regels aan te passen, onder meer op het gebied van fiscaliteit ofwel het belastingklimaat. “Amerikaanse bedrijven”, doceert Verpaalen, “zijn vooral geïnteresseerd in zekerheden en in de beschikbaarheid van personeel.” Het prioriteitenlijstje vertaalt tevens de zorg van AmCham dat Nederland zich als vestigingslocatie uit de markt prijst. De Europese schuldencrisis vormt daarvoor een bedreiging. Amerikanen zijn pragmatisch, zegt Riëtte Blacquière, en wegen voor- en nadelen nuchter af. “Je vestigings- en investeringsklimaat bepaalt hoe interessant je bent.” In die zin behoort AmCham voor de diverse overheden een belangrijke gesprekspartner te zijn. De Chamber vertegenwoordigt ruim 400 ondernemingen, pakweg een kwart van de 1700 Amerikaanse bedrijven in Nederland.


Op zaterdag 19 mei verschijnt de special Ondernemend Roosendaal

21 april 2012 deOndernemer

9

Naam: Henry van Benten (55)

Functie: Directeur Bewa Groep Moerdijk

Bedrijf: De Bewa Groep produceert op duurzame en innovatie wijze warmte en elektriciteit door middel van vergisting van organische reststromen, het verwerken van plantaardige oliën en vetten en deze hergebruiken in de biodieselindustrie. Daarnaast verhuurt Bewa 30.000 ton aan tankopslag in verschillende formaten tanks.

Bijzonderheden: Bij Bewa werken 11 vaste medewerkers en 5 inleenkrachten.

DE STOEL Wat is er zo bijzonder aan deze stoel? Het continue optimaliseren van processen en het bedenken van oplossingen voor problemen die nu nog geen probleem zijn.

Op welke stoelen heeft u hiervoor gezeten? In het begin deed ik samen met mijn vader het inzamelen van kliekjes voor onze eigen varkens, door persoonlijke omstandigheden was ik genoodzaakt om alleen het bedrijf voort te zetten. Ik heb het samen met mijn medewerkers/collega’s uiteindelijk ontwikkeld tot wat het nu is.

Hoe bent u bij dit bedrijf terecht gekomen? Het is een familiebedrijf, van origine een varkenshouderij. Ik ben daarmee opgegroeid.

Het bedrijf bestaat sinds 1950, wat is nu nog de link met de varkenshouderij van toen? De maag van een varken is vergelijkbaar met de bacteriën in de vergister, alleen maakt de vergister biogas in plaats van vlees bij het varken.

Van varkensboer tot energieproducent. Wanneer kwam de ommekeer? De ommekeer kwam in 2000 toen de etensresten welke nu de vergister in gaan niet meer als voedermiddel verkocht mochten worden aan de varkensindustrie. Om onze klanten van een oplossing te kunnen blijven voorzien ben ik op zoek gegaan naar alternatieven, en ben bij vergisting uitgekomen.

Bewa vergist etensafval. Kunt u kort uitleggen hoe dat gaat? De etensresten worden door inzamelaars bij ons aangeleverd, de materialen welke er niet in thuis horen worden verwijderd (o.a. plastic en bestek), daarna worden de

Tekst: Ron Gregoor Fotografie: Aad Meijer

etensresten vermalen en verhit om vervolgens gefaseerd te worden gevoed aan de bacteriën.

tief dat de wetgeving moeite heeft om ons bij te houden.

Het opwekken van biogas, hoeveel bespaart u jaarlijks op het aardgasverbruik?

Hoe blijft u innovatief?

Met het nuttig gebruiken van de geproduceerde restwarmte besparen wij jaarlijks 1.000.000m3 aardgas. Wij produceren elektriciteit voor 2.500 huishoudens per jaar.

Kunt u dat proces kort uitleggen? Doordat wij de geproduceerde restwarmte optimaal benutten hebben wij en onze warmteklanten (onze buren) geen aardgas meer nodig voor verwarmingsdoeleinden. Wij transporteren de warmte naar daar waar de vraag is door middel van een ringleiding.

Hoe innovatief is uw bedrijf in Moerdijk? Het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant hebben ons aangemerkt als koplopersbedrijf, wij doen datgene waar we denken goed in te zijn, en spiegelen ons niet zozeer aan andere bedrijven. Wij zijn zo innova-

Op de eerste plaats ben en blijf ik ondernemer, de branche waarin wij actief zijn maakt dat de gekozen strategie bijna altijd duurzaam en vaak ook innovatief is. Het optimaal beheren van een vergisting is een relatief nieuw begrip, er moet dus nog veel ontwikkeld worden.

In 1992 verhuisde u van Waddinxveen naar Moerdijk. Waarom Moerdijk? Vanwege de centrale ligging en de ruimte die geboden werd, en niet in de laatste plaats vanwege de infrastructuur.

dat gezien wordt dat wij een duurzaam en innovatief bedrijf zijn.

Wanneer bent u het meest in uw element? Door innovatief bezig te zijn.

Wat is uw ambitie? Zowel zakelijk als privé gezond blijven, alsmede door blijven ontwikkelen en het koppelen van probleem en oplossing aan elkaar binnen één regio.

Waar zit u in Moerdijk?

Waar krijgen ze u deze stoel voor uit?

Onze mensen werken aan de Appelweg. Verspreid over drie locaties daar.

Je hebt al een strijd overwonnen om mij in deze stoel te krijgen!

Bent u blij met de ondernemersprijs van Moerdijk? Natuurlijk ben ik daar blij mee, ik zie het als een extra bevestiging


10

deOndernemer 21 april 2012

Barometer

Kristel Groenenboom Container Service 6,5

Leon de Lobell

De barometer cijfer: 6,0

Sombere geluiden, Het is jammer dat we in deze rubriek zo weinig ruimte hebben, iedere expert moet het in 200 woorden doen. Naarmate de economische situatie slechter en ingewikkelder wordt, hebben de experts meer ruimte nodig om hun ideeën uit te leggen. Hier en daar hebben we daarom wat moeten schrappen. in het verhaal van Chris van Loon bijvoorbeeld. Hij maakt zich grote zorgen over het resultaat van de Catshuisonderhandelingen en vreest dat dit ten koste gaat van de gewone man, de werknemer.

Cees Meeuwis

Guust Verpaalen

Etienne Vollebregt

Wethouder Breda

Phidelitys

Essent Energiest

DTZ Zadelhoff 6,5

Maarten Kormelink Ernst&Young 6,0

Rob Franken ROC West-Brabant 7,5

Ingrid van Kasteren De Partners 5,9

Jan Pollemans Albert Heijn 6,5

Willem Jonkmans Jou 6,5

7,0 Businesscoaches stimuleren bedrijvigheid in de wijk. Misschien in tegenstelling met het economisch tij, maar het bruist tegelijkertijd in de stad van de nieuwe bedrijvigheid. Veel mensen overwegen een eigen bedrijf te starten en doen dat ook. . Een reden waarom we de komende jaren extra aandacht besteden aan deze doelgroep om hen op weg te helpen naar een succesvol bedrijf. Vanaf september 2011 zijn we dan ook gestart met het project Business Coach Breda. Drie businesscoaches helpen beginnende ondernemers in en ondersteunen en begeleiden hen bij het opzetten van hun bedrijf en de zoektocht naar adequate huisvesting. Maar ook ondernemers die al langer bezig zijn kunnen terecht bij de businesscoaches. Inmiddels hebben zich al meer dan 200 (startende) ondernemers aangemeld. Dat is goed voor de economie. Ik zie dan ook veel in deze persoonlijke benadering. Regelmatig ga ik bij een Bredase ondernemer op bezoek. Deze maand heb ik een werkbezoek gebracht aan een aantal starters. De gedrevenheid van al deze mensen is mooi om te zien. Met passie en plezier vertelden zij mij over hun nieuwe bedrijf. Van koffiezaak, maaltijdservice en luchtfotografie tot kleermaker en mobiele crêperie. En dat is wat we willen bereiken. Meer bedrijvigheid en dynamiek in de wijk. Bent u ook een van die ondernemers die ondersteuning nodig heeft, kijk dan op www.businesscoachbreda.nl”

4,0 “De enige zekerheid is de onzekerheid.” Dit is een van mijn favoriete slogans. In deze moeilijke tijden is het kunnen omgaan met onzekerheid een voorwaarde om succesvol te zijn. Echter de mens valt vaak terug op een bekende patronen. Bij gevaar bijvoorbeeld komt primair de vlucht of vecht reactie naar boven. Deze primaire reactie kan je in veiligheid brengen wanneer je tegenover een wild dier staat. Echter bij economische malaise is het een niet aan te raden strategie. Optimisten ‘vluchten’ vaak in onrealistische dromen en praten over kansen pakken, niet bij de pakken neer blijven zitten etc. Loze termen en one-liners waarmee ze eigenlijk de ‘beren’ op de economische snelweg willen ontvluchten. Pessimisten ‘vluchten’ ook. Zij nemen stelling tegen elk initiatief en idee voor verbetering door maar te blijven wijzen op het onoverwinnelijke karakter van diezelfde beren. De optimist ziet twee beren broodjes smeren, de pessimist ziet alleen maar beren op de weg. Leiderschap dat het gevecht met de beer wil aangaan, dat is wat we nodig hebben. Waarschijnlijk kun je dat gevecht niet alleen aan, dus probeer je verbindingen te leggen met anderen. Samen creatieve oplossingen bedenken om de beer te verslaan. Ik zie steeds meer mensen die met verbindend, integraal leiderschap het verschil aan het maken zijn. Er is dus hoop, maar ik wil de beer zijn huid niet verkopen voordat hij geschoten is. Het tweede kwartaal van dit jaar wordt cruciaal. Hopelijk schieten we de beer voordat hij weer in winterslaap gaat.

5,0 De marktomstandigheden zijn de afgelopen twee jaar sterk veranderd. Waren landen voorheen vooral bezig met de energievoorziening in eigen land, tegenwoordig zijn de West-Europese landen via meerdere hoogspanningslijnen stevig met elkaar verbonden. Chargerend gezegd is Europa één koperen plaat. En koper geleidt elektriciteit uitstekend. Het energiebeleid van een land heeft daardoor rechtstreeks invloed op de energiehuishouding van een buurland. In Duitsland bijvoorbeeld hebben zonne-energie en wind-energie een enorme vlucht genomen. Mooi zonnig weer met een lekker fris windje bij de buren zorgt voor een niet te stoppen goedkope elektronenstroom richting ons land. Tot letterlijk een wolk voor de zon schuift. De traditionele grote energiecentrales moeten die fluctuaties zien op te vangen en dat vraagt om machines die snel gestart, gestopt, op- en afgeregeld kunnen worden. Daar zijn ze (tientallen jaren geleden) eigenlijk niet voor gebouwd. En ze mogen eigenlijk ook niet duurder produceren dan die goedkope wind- en zonne-energie. Aan de grootschalige producenten de uitdaging om hun bestaande centrales flexibeler te maken én om goedkoper te gaan produceren. Dat betekent enerzijds flink investeren in bouten en moeren. Om andere brandstoffen te kunnen gebruiken en meer energie uit diezelfde ton biomassa te halen. Anderzijds snijden in budgetten en in kosten. Kortom, zwaar weer op komst.


21 april 2012 deOndernemer

maar toch een zesje Er zijn meer mensen bezorgd. Geert van der Horst, die zijn op een na laatste bijdrage levert omdat hij naar Brussel vertrekt. Hij wordt daar secretaris- generaal van de Unico Banking Group, het samenwerkingsverband van de acht meest invloedrijke coöperatieve banken in Europa. Van der Horst sombert omdat de groei achterwege blijft en daarom het vertrouwen van consument en producent daalt. Paul Nijskens, Etienne Vollebregt, en Guust Verpaalen geven een onvoldoende. Het gemiddelde cijfer is een 6,0, eentiende minder dan vorige maand. Het wachten is nu op de resultaten van het Catshuisoverleg.

Peter Swinkels

Paul Nijskens

Chris van Loon

Ronald Reunis

Geert van der Horst

Voorzitter BZW

REWIN

Vakbond De Unie

Philips

Rabobank

6,2 Geen gebrek aan gespreksstof in het Catshuis! De onderhandelingen over de extra bezuinigingen duren maar voort. Op een cruciaal aantal discussiepunten lukt het kennelijk niet om overeenstemming te bereiken. Deze besluiteloosheid kenmerkt voor mijn gevoel niet alleen de huidige politieke ontwikkelingen. Ook op het gebied van de exportontwikkeling, werkgelegenheid en de omzetverwachtingen zie je kwakkelende sentimenten; het kan vriezen en het kan dooien. Daar waar de gemoederen in het laatste kwartaal van 2011 nog gematigd positief waren, zie je in het eerste kwartaal een - overigens niet ongebruikelijke - terugval. Toch houd ik mijn rapportcijfer gelijk aan de vorige keer. Want in het voor ons zo belangrijke buitenland zijn de ontwikkelingen niet wezenlijk veranderd, en dus ook niet verslechterd. Ik hoop dat die tendens overwaait naar ons en dat het een positieve wending geeft aan onze economische teneur.

5,0 Nadat de eerste maanden van 2012 het aantal nieuwe vestigers in West-Brabant in vergelijking met dezelfde periode in 2011 nog op niveau was, is daarin nu een kentering waarneembaar, dat is zorgelijk. Het lijkt erop dat de neerwaartse spiraal waarin de economie zich al enige tijd bevindt nu echt doorzet. De effecten daarvan zullen merkbaar zijn in de rest van dit jaar. Wat op dit moment een extra belemmering is bij het aantrekken van nieuwe bedrijven is dat projectontwikkelaars niet meer op risico kunnen en willen bouwen. Dat betekent dat huurders die zich willen vestigen in een modern en direct beschikbaar pand op dit moment niet goed kunnen worden bediend. Met name in de logistiek, een sector waarin West-Brabant traditioneel sterk is, begint dit problematisch te worden. Het afgenomen vertrouwen bij Nederlandse ondernemers heeft te maken met een lagere omzetverwachting en het naar beneden bijstellen van de investeringen. Ook verwachten veel ondernemers in 2012 minder personeel in dienst te hebben. Er zijn op dit moment weinig aanknopingspunten waarop enig zicht op verbetering op de korte termijn kan worden gebaseerd, vandaar dat mijn barometer daalt.

6,0 Op moment dat ik dit schrijf zijn de bewoners van het Catshuis nog druk aan het onderhandelen. Het lijkt wel of de economen en bankiers het land hebben overgenomen. Zelfs de PvdA spreekt al over modernisering van het ontslagrecht en de WW. D66 laat zich ook niet onbetuigd en zou het liefste de AOW-leeftijd direct willen verhogen, de WW beperken tot een jaar en het ontslagrecht afschaffen. Het is zo dat economen in koor roepen dat elke beperking van de vrije handel in goederen diensten en mensen slecht is voor de economie. Dit is niks nieuws, in Amerika en Groot Brittannië, kennen we zo’n soort samenleving. Je bent daar als werknemer nooit zeker van je baan en je kunt, zonder dat daar een redelijke grond voor is, tegen je wil, zonder enige vergoeding, ontslagen worden. Tot op heden kennen we dat niet in Nederland. Een werkgever moet een redelijk motief hebben om iemand te ontslaan. Dat kan liggen in het functioneren of in economische omstandigheden. Zijn die zaken bewijsbaar aan de orde dan kom je nu in Nederland ook redelijk eenvoudig van werknemers af. Heb je als werkgever geen redelijk motief dan betaal je gewoon de Kantonrechtersformule.

6,5 Het Bisdom van Breda hield een ronde tafel conferentie over waarden en normen in de economie. “Een waardevolle omgang met de economie is van belang voor de kwaliteit van de samenleving”. De reactie van bisschop Liesen op de statements ging precies hier op in toen hij aangaf dat een kern van levensbeschouwingen is of je de ander werkelijk wilt zien. Zo stelde de bisschop “Je doet de ander tekort als je hem of haar niet werkelijk wil zien.” Mooi gesproken. Terug naar de business, dan zien we nog steeds moeilijkheden in de markt. We zien dat de markt voor verlichting in een zeer snel tempo aan het veranderen is van traditionele verlichting naar op LED gebaseerde oplossingen. Dit heeft een directe impact voor conventionele verlichting. Om leiderschapspositie te blijven behouden is de aankondiging van het voorgenomen besluit tot reallocatie van productie lijnen. Dit valt zwaar en brengt voor veel mensen binnen Philips grote onzekerheid met zich mee. Philips zal alle inspanningen gaan doen om mensen te begeleiden van werk naar werk zowel binnen als buiten Philips. Zo heeft Philips oprecht de intentie ‘elkaar te zien’. En dat gaat dan verder als de mens als arbeidskracht.

5,5 Naar verwachting is de omvang van de economie in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen, maar in de kwartalen erna herstelt de economie zich voorzichtig, vooral door een herstel van de export. Over heel 2012 komt de reële groei naar verwachting uit op -¾ procent. Dat is aanzienlijk lager dan vorig jaar, vooral door het slechte jaareinde van 2011. De wereldwijde economische groei versnelt volgens de prognose in 2013 iets, waardoor de reële groei voor Nederland uitkomt op 1 procent. De consument laat het momenteel nog steeds afweten. Hij is het nieuwe jaar zuinig begonnen, vooral doordat hij weinig vertrouwen heeft in de economie. In januari daalde het consumptievolume met 1,7 procent. Er werd vooral minder uitgegeven aan goederen. De verkoop van duurzame artikelen slonk met 4,4 procent, met als negatieve uitschieter de fors lagere autoverkopen (-13,7 procent). De consumptie van overige goederen zoals brandstoffen en energie daalde door het milde winterweer met 5,3 procent. Klein lichtpuntje is dat de consumptie van diensten vrijwel onveranderd is gebleven.

11


PUUR Advocaten

Voor een creatieve en betrokken aanpak van uw arbeidsvraagstukken Als een geschil steeds serieuzere vorm aan begint te nemen, wordt de advocaat ingeschakeld. Maar tot wie wendt u zich als een inflexibele organisatiestructuur van het bedrijf eens kritisch tegen het licht gehouden moet worden? Of wanneer u aan de vooravond van een grootscheepse reorganisatie staat en met alle wettelijke regelgeving niet langer weet hoe de beste kwaliteit aan boord te houden? Dan kunt u eveneens bij een advocaat aankloppen, althans… bij PUUR Advocaten!

Alweer acht jaar geleden had Jan Verwiel het idee opgevat in Breda een kantoor te starten dat zich louter toelegt op het arbeidsrecht en vanuit die insteek specifiek werkgevers te bedienen. Deze vorm van specialisatie heeft hem geen windeieren gelegd. Want eigenlijk vanaf het prille begin zat de groei er goed in. Vandaag de dag adviseert en begeleidt een team van ervaren en betrokken professionals – gepokt en gemazeld op het complexe terrein van het arbeidsrecht – een aanzienlijk aantal (met name) middelgrote en grote bedrijven en instellingen in Breda en daarbuiten. Zij (h)erkennen unaniem de meerwaarde die een kwalitatief hoogstaand arbeidsrechtkantoor kan leveren boven een algemeen kantoor waar arbeidsrecht slechts een van de vele disciplines is.

Voorkomen is beter dan genezen “En dat gaat dus veel verder dan een zaak bepleiten voor een rechter,” aldus Verwiel. “Dat is het traditionele beeld van de advocaat, waarmee wij al lang gebroken hebben. Natuurlijk staan we ons mannetje in de rechtszaal en

een stevige aanpak schuwen we zeker niet. Maar luidt een bekend gezegde niet ‘Voorkomen is beter dan genezen’? Door ons reeds in een vroegtijdig stadium in te schakelen, zijn conflicten – in het merendeel van de gevallen – te voorkomen; nu en in de toekomst.”

DNA van het bedrijf “Wij willen dus een sparring partner voor de werkgever zijn en die zo belangrijke klankbordfunctie vervullen,” verduidelijkt Paul Kerkhof. “Advisering en begeleiding dragen wij hier sowieso hoog in het vaandel, maar zo houdt PUUR Advocaten zich ook specifiek bezig met het geven van interne trainingen bij de cliënt, en wel aan HR adviseurs en leidinggevenden. Met deze overdracht van kennis en ervaring op het terrein van arbeidsrecht wordt de organisatie van cliënten sterker en het oplossingsvermogen groter.” “Wat de cirkel feitelijk weer rond maakt,” concludeert Maaike Meinhardt. “Juist door mensen zelf op te leiden, zullen problemen eerder gesignaleerd worden waarop zij zo vroeg mogelijk kunnen anticiperen – er eventueel beleid op maken – om

• Jan Verwiel, Advocaat vanaf 1985. Richtte acht jaar geleden PUUR Advocaten op.

• Jan Verwiel, Advocaat vanaf 1985. Richtte acht jaar geleden PUUR Advocaten op. zo problemen voor te blijven. Het is dus niet verwonderlijk dat wij juist de langetermijnrelatie met onze cliënten nastreven. Door hun bedrijfsfilosofie te kennen – sterker nog: in het DNA van het bedrijf te komen – kunnen wij effectief maatwerk leveren.”

Best in = last out “Dat is nu belangrijker dan ooit tevoren,” laat Verwiel weten. “De almaar toenemende en steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving staat (mede) aan de basis voor de intensieve betrokkenheid bij cliënten op het terrein van het arbeidsrecht. Kerkhof: “Daar komt de uit Amerika

overgewaaide claimcultuur nog bij. De ‘gouden handdruk’ wordt meer en meer door werknemers als vanzelfsprekend beschouwd. En laten we ook de huidige economische recessie niet onbesproken laten.” “Die legt een steeds grotere druk op organisaties, die niet zelden anders ingericht moeten worden,” vervolgt Verwiel. “Dat vraagt om een creatieve aanpak en dito oplossingen. Wij hebben al heel wat reorganisaties begeleid. Samen met een werkgever gaan we dan het traject in om in ieder geval kwaliteit zoveel mogelijk te behouden; het zogeheten ‘best in = last out’ principe. Ook ligt steeds vaker de vraag voor ‘Wat te doen met ‘oudere’ werknemers; revitaliseren of kiezen voor een andere optie?’ En datzelfde geldt voor de langdurig zieke werknemer en de steeds verdergaande (financiële) verplichtingen die dat voor een werkgever met zich meebrengt.”

Creatieve oplossingen “Creatief omgaan met ontslagcriteria betekent overigens geenszins dat ontslag altijd de oplossing is,” wil

• (Links) Paul Kerkhof, Advocaat vanaf 2002. • (Rechts) Maaike Meinhardt, Advocaat vanaf 2001.

Maaike Meinhardt toch wel graag opgemerkt hebben. “Werkgevers varen vandaag de dag het beste bij een flexibele organisatie. Er zijn tal van arbeidsrelaties die je kunt aangaan, buiten de traditionele arbeidsovereenkomst. Freelance contracten, oproepovereenkomsten, ZZP-constructies, payrolling; het zijn stuk voor stuk flexibele oplossingen die enorm aan populariteit winnen momenteel.”

Kennismaking met arbeidsrechtelijke scan Heel wat ondernemingen hebben hier inmiddels de vruchten van geplukt. Om de drempel voor nieuwe cliënten zo laag mogelijk te houden, kunt u profiteren van een eerste vrijblijvende arbeidsrechtelijke scan. Wij beoordelen dan bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomsten – of stellen deze op – of specifieke vraagstukken rondom een reorganisatie of individuele arbeidsconflicten. Maak een afspraak en ondervind al snel aan den lijve dat PUUR Advocaten garant staat voor een creatieve en betrokken aanpak van uw arbeidsvraagstukken!

PUUR Advocaten Claudius Prinsenhof Verlengde Poolseweg 18 Postbus 5660 4801 EB Breda tel. (0)76 523 60 70 AGIN Timmermans Goes fax (0)76 523 60 71 Vlasmarkt 6, Postbusinfo@puuradvocaten.nl 2139, 4460 MC Tel: 0113-24 63 33, Fax: 0113-22 38 44 www.puuradvocaten.nl E-mail: goes@agintimmermans.nl, Website: www.agintimmermans.nl


Special: Arbeidsmarkt

21 april 2012 deOndernemer

13

Minder stress met virtueel hulpje Een website actueel houden, twitteren, actief zijn op Facebook? Het kost ondernemers veel tijd en kan aardig wat stress opleveren. Een virtuele assistent biedt uitkomst.

soon achter een bericht zit.” Hoeveel mensen in Nederland hun geld verdienen als VA is onbekend. In het landelijk bestand van Moneypenny, één van de grootste bureaus in ons land voor het inhuren van virtuele assistenten, zitten volgens oprichtster Marianne Sturman (47) zo’n 8.000 mensen, waaronder veel zzp’ers.

Tekst: Laurens Lammers BREDA - Op de Nederlandse arbeidsmarkt is een uit de VS overgewaaid fenomeen steeds actiever: de virtuele assistent, afgekort de VA. Hij of zij werkt voor kleine en middelgrote ondernemingen of grote bedrijven als Heineken en voert allerlei ondersteunende taken uit. Van hulp bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon op internet tot en met het bijhouden van een Twitteraccount of Facebookpagina. Kenden internetgebruikers een VA eerder al als een virtueel poppetje op een website dat vragen beantwoordt, tegenwoordig is het ook iemand van vlees en bloed die van alles uit handen neemt.

”Er zijn duizenden personen die als VA aan de slag willen”, zegt ze. ”Van al die mensen hebben er circa 400 ook voor ons gewerkt.” Tot de belangrijkste taken die assistenten uitvoeren, behoren momenteel vooral het maken van afspraken, het beheren van agenda’s en het afhandelen van e-mail. Volgens Sturman is er echter ook behoefte aan mensen die leuk kunnen schrijven en bekend zijn met sociale media. Sturman: “Er is steeds meer vraag naar schrijvers. Onze assistenten zijn echter gemiddeld 40 jaar oud en hebben nog niet zoveel verstand van sociale media.”

Helma de Boer (43) bijvoorbeeld is vrij bekend met het werk van een VA. Sinds 2004 werkt ze fulltime achter de schermen van Nederlandse bedrijven, waaronder grote verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen. “ Mijn taken zijn zeer divers”, zegt ze. “Denk aan telefonische vergaderingen notuleren, secretariaatvoering, het bijhouden van agenda’s en het redigeren van een enkel briefje. Omdat ik ook webontwikkelaar ben, ligt de focus bij mij vooral op werken aan websites, elektronische nieuwsbrieven en ander internetgerelateerd werk.” Ook een ondernemer die hulp zoekt bij het inzetten van Twitter als communicatiemiddel kan bij De Boer terecht. Haar advies aan bedrijven wat sociale media be-treft,is echter simpel: hou het eenvoudig, want overdaad schaadt. Links naar reclame voor diensten en producten zijn oninteressant, tenzij ze meerwaarde bieden. ”Een goede mix zit vooral in het aanbieden van inhoudelijk interessante berichten. Alleen als het functioneel is, kun je daar reclame-linksaan koppelen. Mijn ervaring is dat het bij Twitter vooral om het contact gaat. Bedrijven willen in beeld blijven.”

Om dit probleem op te vangen, richtte Sturman vorig jaar Cloudworkers op, een site waar studenten zich kunnen melden die op projectbasis een Twitter- of Facebookaccount willen bijhouden. De kosten voor het inhuren van een student bedragen circa 20 tot 25 euro per uur. Sturman: “Vooral kleine ondernemers denken vaak nog dat ze zelf moeten twitteren en raken hier gestrest van. Voor het uitbesteden van sociale media zijn ze echter nog huiverig. Het gebeurt ook niet zo vaak, al is het wel een groeimarkt. Bij grote bedrijven zie je dat veel internetzaken al worden uitbesteed.” Moneypenny concurreert in de praktijk met grote sites als Guru.com, waarop honderden zzp’ers uit de hele wereld hun virtuele diensten aanbieden.

Illustratie: Job van der Molen.

Van gedoe met klanten die tot in de puntjes aangeven wat wel en niet getweet mag worden, heeft De Boer verder geen last. “Als VA ben je vrij in de uitvoering van het werk als een bedrijf vertrouwen in je heeft. Het is daarbij belangrijk dat je je goed in de klant kunt ver-plaatsen.”Hoe ‘virtueel’ ze in het echt is, verschilt volgens De Boer van

klant tot klant. Sommige opdrachtgevers heeft ze volgens ei-genzeggen nog nooit ontmoet. Hugo Woudsma ( 24) werkte al als student als VA. Sinds drie jaar doet hij het werk fulltime. “Ik heb al voor circa twintig verschillende ondernemingen gewerkt”, zegt hij. tegenwoordig werk ik voor klanten van het internetmarketingbedrijf Nederland Internet.

Ik schrijf voor sociale media, vul blogs, beantwoord vragen van klanten en help hen bij het uitvoeren van technische wensen.” Op de site van zijn werkgever staat ook een klein profiel van Woudsma. Dat een VA ook zijn of haar gezicht laat zien, vindt hij belangrijk. “In de kroeg begin je een gesprek ook niet zonder je eerst voor te stellen. Sociale media werken pas goed als er echt een per-

Toch heeft het bedrijf weinig last van het enorme aanbod van assistenten uit India of China. Sturman: “Ondernemers doen vaak alleen een beroep op dat soort diensten als taal geen issue is. Die Indiase assistenten zijn echter vaak hoogopgeleide mensen die onderzoek kunnen doen of een spreadsheet kunnen opzetten en doorrekenen.”


14

deOndernemer 21 april 2012

PELIKAAN REIZEN WAARBORGT DE CONTINUÏTEIT VAN UW BEDRIJF!

Agro en chemie Green Chemistry Campus

Missing link tussen agro en chemie

De toenemende vergrijzing zorgt voor veel onrust bij werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten maatregelen nemen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het liefst echter denken ze er helemaal niet over na. Toch is de vergrijzing, ondanks de huidige economische crisis met een relatief hoog aantal werkzoekenden, een reëel gevaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers vinden dat het verlies van kennis het belangrijkste probleem is bij vertrek van oudere werknemers, zeker als het moeilijk is om de nodige instroom van jongeren te vervullen en daarmee de kennis op een juiste manier over te dragen. In de open Nederlandse diensteneconomie, is kennis cruciaal voor een goede concurrentiepositie. Concurrentiepositie en productiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Basis voor een goede concurrentiepositie is kennis. Door de financiële crisis staat het onderwerp vergrijzing minder hoog op de agenda van bedrijven. Maatregelen om de vergrijzing op te vangen zijn op de lange baan geschoven. Maar een slimme werkgever zal vooruitkijken en zich realiseren dat het behoud van kennis de sleutel is tot succes. Hoe bindt en boeit een werkgever zijn medewerkers? Hoe maakt een werkgever zijn medewerkers tot echte ambassadeurs van zijn bedrijf zodat hij een aantrekkelijke werkgever wordt? Hoe kan kennis het meest effectief overgedragen worden? Investeer in uw medewerkers! Boei, bind, beloon en behoud hen! De ultieme invulling voor deze vier cruciale B’s is een jaarlijkse terugkerende incentive. Een incentive met gegarandeerd lange termijn effect, is een inspirerende reis naar een bijzondere bestemming gecombineerd met een training. Het investeren in dergelijke incentives, zorgt ervoor dat uw medewerkers ook de nieuwste technieken, vaardigheden en theorieën meekrijgen. En deze kunnen verbinden aan hun huidige kennis. Kennis die waardevol en nodig is. Zorg ervoor dat uw medewerkers uw ambassadeurs worden en waarborg daarmee de continuïteit van uw bedrijf! Kijk voor inspiratie op www.topincentive.nl en op www.groepsreisopmaat.nl . Laat ons u adviseren!

Pelikaan Groepsreizen & Incentives 088-735 45 50

Dennis van der Pas: ‘ Duurzaam innovatiepunt.’

In een omgeving waarin zowel veel agrarische ondernemingen (agro) zijn gevestigd als chemische bedrijven is West-Brabant als het ware de natuurlijke habitat en vestigingsplaats voor de Green Chemistry Campus. REWIN is een van de initiators van deze broedplaats voor ondernemerschap op het snijvlak tussen deze twee bedrijfstakken. Tekst: Ad van Bladel BERGEN OP ZOOM - Op het terrein dat door SABIC Bergen op Zoom ter beschikking is gesteld, zijn faciliteiten aanwezig om ondernemers die op dit snijvlak opereren, in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de voorzieningen die een enorm bedrijf als SABIC tot zijn beschikking heeft. Dennis van der Pas (39) is als projectleider businessdevelopment bij REWIN West-Brabant nauw betrokken bij de Green Chemistry Campus. ‘Wij richten ons echt op de businesskant van het verhaal; op de ondernemers.’ Dennis van der Pas: ‘Stel dat je ondernemer bent met een bedrijf dat bezig is met innovatie op het snijvlak van chemie en agro. Dan kan het voorkomen dat je op een bepaald moment proeven moet doen in een uitstekend uitgerust laboratorium. Een kantoor kun je zo huren, maar een goed geoutilleerd laboratorium, is natuurlijk aanzienlijk moeilijker. Op dat vlak kan de Green Chemistry Campus dat eind september 2011 werd opgericht, misschien uitkomst bieden. In samenwerking met SABIC, een wereldwijde gigant op het gebied van innovatieve plastics, is de Green Chemistry Campus ontstaan, een duurzaam innovatiepunt voor hen die de garagebox ontgroeid zijn, maar nog te klein - of niet kapitaalkrachtig genoeg - voor het grotere werk. Omdat we in de omgeving van Bergen op Zoom geen universiteit hebben, hebben we bij de oprichting van de Green Chemistry Campus nadrukkelijk gekozen voor de businesskant. De Green Chemistry

Campus is een facilitaire organisatie die duurzame ontwikkeling wil stimuleren voor bedrijven op het gebied van chemie en agro. REWIN kan haar netwerk inzetten en is daarmee facilitair op gebieden als subsidieadvies, intellectueel eigendom (patentrecht) en bancaire zaken, Voor SABIC spelen er andere zaken om aan dit project deel te nemen. Als grote internationale onderneming hebben zij meer moeite met snelle innovaties en dat zie je nu juist wel bij MKB’ers. SABIC ziet veel voordelen in van samenwerking en zij werken dan ook van harte mee aan het faciliteren van ondernemers in de genoemde branches. Ik ervaar hen als zeer open en constructief meedenkend in wat uiteindelijk de grootste groene campus van ons land moet worden.’

Open innovatie Van der Pas vertelt dat er een ‘enorm zwart gat’ kan bestaan tussen de fase van het idee en het opschalen naar grotere schaal onderzoek en proefproductie. ‘Dat is juist het vlak waar de Green Chemistry Campus om de hoek kan komen kijken. Schaalvergroting is voor veel kleinere bedrijven een enorm probleem omdat de hoge kosten die ermee gepaard gaan soms niet kunnen worden opgebracht. Een goed laboratorium is van essentieel belang en dat wordt op de Green Chemistry Campus aangeboden. Naast die voordelen is het bovendien nog zo dat bedrijven die er werken ook onderling natuurlijk banden kunnen aangaan om te kijken of, en wat, ze voor elkaar kunnen betekenen. Dat kan natuurlijk alleen als je als ondernemer een stukje van je eigen kimono durft open te zetten. Ik ben er van overtuigd dat open innovatie een van de sleutels is om chemische industrie voor Nederland te behouden. Dat duurzaamheid daarbij een sleutelwoord is zal en mag daarbij geen verwondering wekken. Duurzaamheid is denk ik zelfs van essentieel belang om verder te komen. En bovendien is een groen imago natuurlijk ook belangrijk voor een bedrijf. Voor nu, maar ook voor de toe-

Foto: Aad Meijer

komst.’De Green Chemistry Campus heeft inmiddels van de Provincie een bijdrage gekregen om de eerste start te maken en de gemeente Bergen op Zoom maakt de acquisitie mogelijk door een additionele investering. Binnenkort zal het derde bedrijf zich binnen de Green Chemistry Campus vestigen. Hoewel niet nadrukkelijk een streven, kan het zijn dat op den duur behoefte is aan nieuwbouw, die zal dan waarschijnlijk ook op het terrein van SABIC worden gevestigd. De Green Chemistry Campus verwacht in 2014 zo’n 12 tot 14 bedrijven te faciliteren. In 2020 zelfs nog wel meer. Van der Pas vindt het lastig om antwoord te geven op de vraag hoeveel extra werkgelegenheid dit wellicht voor de regio kan betekenen. ‘Een echt antwoord valt daar mijns inziens nog niet op te geven maar als ik zo een ruwe schatting zou moeten maken kom ik misschien wel aan 2500 arbeidsplaatsen, inclusief die van de toeleveranciers natuurlijk.’

Erkentelijkheid Om succesvol te zijn is bekendheid van de Green Chemistry Campus natuurlijk van groot belang. Dennis van der Pas: ‘Tot nu toe is het initiatief op beperkte schaal wel bekend hoor, maar we werken hard aan de verhoging van de naamsbekendheid. Zo staan we al in het innovatiecontract van Biobased Economy van het Ministerie van EL & I en gaan we, indien toegewezen, meedoen aan een Europees project. Ondernemers die zich op het snijvlak bevinden van chemie en agro nodigen wij van harte uit om een keer te komen kijken, om inspiratie op te doen en natuurlijk om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vooralsnog zijn we in ieder geval heel erkentelijk voor alle steun die we krijgen van SABIC, gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant. Zonder hun deelname zou dit allemaal veel moeizamer van de grond komen. Meer informatie: www.greenchemistry campus.nl


21 april 2012 deOndernemer

15

‘De vergrijzing is een... Seminar dinsdag 24 april 2012

Guy Verhofstadt Vergrijzing gaat heel Europa aan

Wim Ortjens Regiobranding ook in West- Brabant

Yves de Boer Kijken naar wat mensen nodig hebben


16

Seminar Vergrijzing is...

deOndernemer 21 april 2012

Verjonging is een uitdaging

Regiobranding kan Ook West-Brabant kan veel hebben aan regiobranding. Door het imago van de regio te verbreden en te versterken, kan de regio zijn aantrekkelijkheid vergroten. Dat stelt Wim Ortjens, directeur van de stichting Regiobranding Zuid-Limburg, spreker bij het symposium van Rabobank West-Brabant Noord. De imagocampagne van zijn organisatie heeft er mede voor gezorgd dat het migratiesaldo in die streek na jaren weer positief is.

Guy Verhofstadt: ‘Twee miljard mensen zijn al jonger dan 24.’

‘Demografische ontwikkelingen hebben een enorme impact op onze sociaal-economische ontwikkeling en op het politieke beleidsniveau. Van de thans 7 miljard mensen is één miljard jonger dan 12, twee miljard jonger dan 24.’ Tekst: Ron Gregoor ETTEN-LEUR - Aan het woord Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Alliance van Liberalen Democraten voor Europa en voormalig premier van België. Als geen ander onderschrijft hij de belangen van de demografische ontwikkeling in Europa. Hij doet dat allemaal uitgebreid uit de doeken tijdens het symposium ‘De vergrijzing is een zegen’ op 24 april in De Nieuwe Nobelaer in Etten- Leur. “Op wereldschaal betekent die massale verjonging een nooit geziene uitdaging voor de strijd tegen de armoede”, zegt Verhofstadt. “Het rijkere deel van de wereld kampt dan weer met een algemene veroudering of vergrijzing van de bevolking.” „Met alle gevolgen van dien voor de betaalbaarheid van onze pensioenstelsels, voor de gezondheidszorg van zoveel ouderen en voor andere onderdelen van onze sociale zekerheid. Weinig politici zijn zich bewust van de impact van demografische ontwikkelingen op de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Die uitdagingen in dat perspectief te vertalen is voor politici een absolute voorwaarde om er hun beleidsvoering te kunnen op afstemmen. Wat ons deel van de wereld betreft, geldt dat zowel voor alle afzonderlijke staten, voor de Europese Unie als voor de VN. Een van de politici, die zich wel grote zorgen maakt over de consequenties van de vergrijzing”, is Guy Verhofstadt van mening. Guy Verhofstadt, geboren in 1953, was in de jaren 1999-2008 hij premier van drie Belgische regeringen. Als zodanig vertegenwoordigde hij België in het jaar 2000 op de millenniumtop van de Verenigde Naties in

New York, onderschreef hij de millenniumdoelstellingen van de VN en had hij veelvuldige contacten met regeringsleiders verspreid over de hele wereld. Sinds 2009 is hij lid van het Europees Parlement. Daar is hij fractievoorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Verhofstadt schreef vier burgermanifesten, die in België als progressief en innovatief te boek staan. In de acht jaar dat hij regeringsleider was, heeft hij veel hervormingen doorgevoerd. Met name in zijn Vierde Burgermanifest besteedt hij uitgebreid aandacht aan de demografische ontwikkelingen in België. Daarin heeft hij het over de snelle ontwikkelingen zoals internet, die van onze samenleving een internationale samenleving maken. Daar moeten we niet bang voor zijn, vindt hij. “Een van de meest ingrijpende veranderingen in de geschiedenis voltrok zich in de vijftiende en zestiende eeuw. De boekdrukkunst, de ontdekking van Amerika, de wereld die plotseling niet plat bleek te zijn, maar rond. De tijd van de reformatie.. Nu maakt de wereld een dergelijke ontwikkeling mee.”

Over de vergrijzing en de rol van de oudere mens zegt Verhofstadt: “Het is nodig dat iedereen meer werkt. We moeten mensen wel de keuze laten hoe en wanneer ze dat willen doen. Vandaar het voorstel van de individuele loopbaanrekening waarbij een totaal aantal uren moet worden gewerkt om op een volledig pensioen recht te hebben. Oudere werknemers zouden het bijvoorbeeld kalmer aan kunnen doen om toch nog een tijdje door te gaan maar dan bijvoorbeeld in een formule van deeltijdse arbeid. Op die manier zou de overgang van werk naar pensioen minder bruusk verlopen.”

MAASTRICHT - Ortjens is directeur van de stichting vanaf de oprichting in 2008. “Daarvoor was ik hoofd communicatie van de gemeente Maastricht. Ik was altijd al groot voorstander van samenwerking om Zuid-Limburg als eenheid te positioneren. Natuurlijk zijn er grote verschillen binnen het gebied, maar mensen van buiten zien Zuid-Limburg als één regio. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Toen ik gevraagd

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (of krimp) in Brabantse gemeenten, 2011 t/m 2024 (prognose)

Werkendam Woudrichem

groei > 0, %

8

0,4 tot 0, %

8

0 tot 0, %

4

– 0,4 tot %

0

– 0,8 tot – 0, %

4

< – 0, %

8

werd voor deze functie heb ik de kans dan ook met beide handen aangegrepen.” Branding is nog een jong vak, legt Ortjens uit. “En zeker als het gaat over regio’s. Er zijn veel ideeën en theorieën, maar het staat nog vroeg in de ontwikkeling. Het is geen exacte wetenschap. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen. Effecten zie je vaak pas op de lange termijn. Mensen willen zekerheid, maar die kunnen we nog niet bieden.” De campagnes van Zuid-Lim-

Oss

Aalbrug Grave ‘s- Hertogenbosch Maasdonk Landerd Cuijk Drimmelen GeertuidenHeusden Bernheze Waalwijk berg SintMill c.a. MichielsMoerdijk Vught Oosterhout Uden Loon gestel Sint Dongen op Zand Schijndel Haaren Anthonis Boekel Steenbergen Veghel Halderberge EttenBreda Gilze SintBoxmeer Tilburg Boxtel Leur en Oedenrode Oisterwijk Gemert-Bakel Rijen Rucphen Laarbeek Roosendaal Bergen Goirle Best Son Alphen-Chaam op Zoom Hilvarenbeek Oirschot Nuenen Helmond Zundert Eindhoven GeldropDeurne Baarle-Nassau Woensdrecht

Mierlo Veldhoven ReuselSomeren Bladel Waalre de Mierden Eersel Asten Heeze-Leende Valkenswaard Bergeijk Cranendonck

krimp

Wonen met zorg en Hoe gaan we in Brabant om met een sterk vergrijzende bevolking en met de veranderende woonwensen als het gaat om het wonen met zorg en welzijn? Door niet meer alleen te kijken naar hoevéél huizen er gebouwd moeten worden, maar vooral ook naar wát mensen nodig hebben. Tekst: Yves de Boer

Over de multiculturele samenleving schrijft hij in zijn Vierde Burgermanifest: “Het is niet je afkomst, maar je toekomst die telt. De keuzes die je maakt, die zijn van belang. Dat is de vrijheid van ieder mens. En dat is wat ik individualisme, ‘positief individualisme’ noem.”

Tekst: Peter de Jong

DEN BOSCH - Zoals in heel Nederland het geval is, verandert ook in Brabant de samenstelling van de bevolking sterk. De vergrijzing vormt hierbij een van de meest prominente kenmerken. Volgens de laatste provinciale prognoses groeit het aantal 65+-ers de komende decennia met ruim 300.000 mensen, van 395.000 nu tot ongeveer 700.000 in 2040. Dat is een groei van bijna 80 procent. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. Dan zal bijna 30 procent behoren tot de 65+-ers. Op dit moment is zo’n 16 procent van de Brabanders 65 jaar of ouder. Door de alsmaar toenemende levensduur groeit het aantal 75+-ers het sterkst. Met de vergrijzing zullen ook de woonwensen en -behoeften van de Brabanders veranderen. We zullen de komende jaren dan ook meer dan ooit aandacht moeten besteden aan

wat mensen willen, met name op het gebied van wonen in combinatie met het verlenen van zorg en welzijnsdiensten. Natuurlijk, er gebeurt al veel op dit vlak, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren. Zo wordt bijvoorbeeld de toepassing van ICT-dienstverlening in woningen steeds meer noodzakelijk. We moeten kijken naar wat mensen nodig hebben, hoe ze wonen en hoe ze deel uitmaken van hun omgeving; de leefbaarheid staat hierbij steeds centraal. Recentelijk heeft de provincie de toekomstige vraag naar wonen met zorg en welzijn opnieuw in kaart gebracht. Naast de vergrijzing is hierbij ook rekening gehouden met andere aspecten, die voor deze vraagraming van belang zijn. Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld, dat de zorgvraag iets hoger ligt bij alleenstaanden en bij personen met een lage(re) opleiding of een laag inkomen. Verschuivingen in de samenstelling van de (ouder wordende) bevolking naar opleidings- en inkomensniveau zijn dus van invloed op de toekomstige vraag naar wonen met zorg en welzijn. Het zal duidelijk zijn, dat er de komende jaren nog flinke opgaven liggen op het vlak van wonen met zorg en welzijn. Hierbij maken we onder-

scheid tussen beschermd, verzorgd en geschikt wonen. Voor het beschermd wonen, waar intensieve, 24-uurs nabije zorg wordt geboden, zal het huidige aanbod (ca. 12.000 voornamelijk intramurale plaatsen) in Brabant zo ongeveer moeten verdubbelen tussen nu en 2040. Er zijn verschillende mogelijkheden hier invulling aan te geven. Zo kan het aantal verpleeghuisplaatsen worden uitgebreid en kunnen kleinschalige complexen voor intensieve zorg worden gebouwd, bijvoorbeeld voor dementerende ouderen. Daarnaast kunnen bestaande verzorgingshuizen worden aangepast en geschikt worden gemaakt voor beschermd wonen. Bij het verzorgd wonen speelt, naast de nieuwbouw van woonzorgcomplexen en kleinschalige vormen van groepswonen (met zorg), vooral het opzetten van zorgsteunpunten een belangrijke rol. Op dergelijke zorgsteunpunten kunnen zelfstandig wonende ouderen een beroep doen als zij zorg nodig hebben (‘oproepbare zorg’). De ‘lichtere’ vormen van zorg zullen immers steeds meer in de woning of in de (directe) woonomgeving geboden moeten worden, zodat de beschikbare capaciteit in verpleeg- en verzorgingshuizen steeds meer ingezet kan worden voor mensen die


21 april 2012 deOndernemer

17

ook in West-Brabant werken burg vallen op. “Maar regiobranding is veel meer. Er zijn talloze activiteiten om het gewenste imago van de regio tot stand te brengen. We hebben een stichting gevormd en stakeholders gezocht bij gemeenten, provincie, bedrijven en allerlei organisaties om een gezamenlijke agenda te vormen en acties te verbinden.” Een voorbeeld daarvan is volgens Ortjens het WK wielrennen dat in september in Zuid-Limburg wordt verreden. “Dat kun je gebruiken om de wereld het verhaal te vertellen van dit gebied. Natuurlijk zijn de heuvels belangrijk, maar we willen in die zendtijd ook zaken laten zien zoals de industriële ontwikkeling en de innovaties die het grote verband in deze regio tonen.”

Migratie Volgens de directeur zijn er raakvlakken van de situatie in Zuid-Limburg met de rest van het land. “ In heel Nederland is de vergrijzing een probleem. In de Randstad speelt het nog niet erg, maar daar groeit de vergrijzing de komende jaren ook flink. De beroepsbevolking is straks te klein en de vraag naar zorg neemt toe. De biologische krimp wordt in Zuid-Limburg veroorzaakt doordat er nog steeds meer mensen doodgaan dan dat er worden geboren. Maar het migratiesaldo is nu positief. Er komen meer mensen binnen dan dat er vertrekken. Het bevolkingsaantal is daardoor stabiel en zal dat volgens het CBS de ko-

mende vijftien jaar blijven.” Het is moeilijk om het exacte effect van de actie van Regiobranding Zuid-Limburg daarin aan te tonen, zegt Ortjens. “Maar toch is regiobranding nodig want als je het niet doet, kent niemand buiten de regio jou. We kunnen wel aantonen dat mensen behouden blijven voor Zuid-Limburg door onze acties om imago-aspecten die waren weggevallen weer op te poetsen. Een verhuisbeslissing is een complexe kwestie. Diverse factoren zoals werk, kwaliteit van leven, omgeving en cultuur spelen een rol. Het imago is belangrijk. Maar met een slecht imago kun je het als regio in ieder geval wel vergeten. Je moet ervoor zorgen dat mensen aan jou denken als ze overwegen te verhuizen, op vakantie gaan of willen investeren.”

Waarheid Ortjens heeft wel tips voor West-Brabant. “Doe het samen! Blijf bij je eigen verhaal wat betreft identiteit. Je moet niet iets bedenken wat nergens op slaat. Dat werkt niet omdat een gebied transparant is. Mensen trekken erdoorheen en zien alles met eigen ogen. Als ze dan ontdekken dat je niet de waarheid hebt gesproken, is de schade groot. Dus denk goed na over wie je bent en wat je voor de doelgroep kunt betekenen.” ”Als je vaststelt dat het imago van de economie in jouw regio tekortschiet, kun je dat compenseren door te wij-

zen op bijvoorbeeld innovatieve bedrijven”, gaat Ortjens verder. “Dan creëer je verbazing. Daar begint het mee. Je maakt langzame maar duurzame stappen. Zo kan West-Brabant ook aanhaken en zorgen dat anderen wat meer te weten komt over die regio. Ook Brabant heeft kwaliteit van leven, een zachte g en mooie landschappen. Die warme kant is relevant voor mensen die het gejaag en gejakker van de Randstad beu zijn. En dan kan West-Brabant die mensen wijzen op de economische situatie, innovatie en op carrièrekansen.” ”Het is belangrijk dat je geen dingen verzint, maar de spotlights richt op de unique selling points van een gebied die mensen niet kennen, of een beetje vergeten waren. Zo heeft West-Brabant absoluut een toppositie ten opzichte van de Randstad en de Vlaamse Ruit. Als je kijkt naar een van de meest succesvolle gebieden in Europa - München en Beieren - dan kun je als West-Brabant ook zo’n positie claimen. Het verbinden van de economische snelkookpan met de meer landschappelijke en traditionele waarden; dat is waar veel hoger opgeleiden naar snakken. En dat kan West-Brabant bieden.

Wim Ortjens: ‘ Blijf bij jezelf.’

welzijn in de provincie Brabant

100.000

80.000

90.000

60.000

70.000

50.000

40.000

30.000

20.000

0

10.000

10.000

20.000

30.000

50.000

vrouwen

40.000

mannen

60.000

Meer informatie en cijfers over de bevolkingsprognose en genoemde projecten zijn te vinden op www.brabant.nl

95+ jaar 90 - 94 jaar 85 - 89 jaar 80 - 84 jaar 75 - 79 jaar 70 - 74 jaar 65 - 69 jaar 60 - 64 jaar 55 - 59 jaar 50 - 54 jaar 45 - 49 jaar 40 - 44 jaar 35 - 39 jaar 30 - 34 jaar 25 - 29 jaar 20 - 24 jaar 15 - 19 jaar 10 - 14 jaar 5 - 9 jaar 0 - 4 jaar

70.000

Ook biedt een (meer) gerichte woningtoewijzing en woonruimteverdeling mogelijkheden om te voorzien in de opgaven voor het verzorgd en het geschikt wonen. Met behulp van een dergelijk instrument kan worden bevorderd, dat een groter deel van de (bestaande) voorraad aan ‘geschikte woningen’ ook daadwerkelijk voor genoemde doelgroep beschikbaar komt en blijft. De laatste jaren is er op dit vlak al het een en ander bereikt, waarbij vooral het meer en meer op ouderen gerichte beleid van woningbouwcorporaties een belangrijke rol speelt.

Leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking, 2040

80.000

Yves de Boer Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

De verwachte sterke groei van het verzorgd en het geschikt wonen zal voor het overgrote deel in de ‘reguliere woningvoorraad’ zijn beslag moeten krijgen. Tot het geschikt wonen rekenen we woningen die zodanig zijn aangepast, dat ze geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Om in de opgaven voor verzorgd en geschikt wonen te kunnen voorzien zullen er tot 2040 nog ruim 120.000 woningen extra beschikbaar moeten komen in onze provincie. Naast nieuwbouw kan hierbij ook de om- en verbouw van ‘gewone’ woningen tot nultredenwoningen een substantiële bijdrage leveren aan deze opgave. Voor het label ‘ver-

zorgd wonen’ is het hierbij wel noodzakelijk, dat er een zorgsteunpunt in de buurt is of komt. Door gerichte ingrepen en aanpassingen kan een deel van de bestaande woningvoorraad (en in veel gevallen ook relatief vrij eenvoudig) geschikt gemaakt worden voor de steeds groter wordende doelgroep van ouderen en mensen met een beperking. Theoretisch - zo laat onderzoek op basis van landelijke cijfers zien - is met de inzet van dit instrument een groot deel van de opgave in te vullen.

90.000

Een mooi voorbeeld van ‘Slimme Zorg’ is het project ‘Gezond Thuis in Breda’. Het doel van dit project is om via moderne techniek mensen de mogelijkheid te geven langer zelfstandig thuis te

laten wonen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via een videoverbinding contact te leggen te leggen met de verpleegkundige, andere gebruikers of mantelzorgers. Door inzet van ICT-middelen krijgen mensen meer grip op hun eigen situatie en helpt het de sociale verbondenheid en contacten onderling te versterken.

100.000

sterk hulpbehoevend zijn. Een en ander sluit ook aan op de wens van veel ouderen en chronisch zieken om zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. De vergrijzing, de daarbij behorende grotere vraag naar zorgverlening en de impact ervan op de gezondheidszorg maken van deze wens bovendien een noodzaak. Door toepasssing van allerlei (technische) middelen en aanpassingen in de woning en directe woonomgeving is dit in veel gevallen ook mogelijk. Een project als ‘Slimme Zorg’, dat door de Provincie Noord-Brabant geïnitieerd is, sluit hier nauw op aan.


18

Seminar Vergrijzing is...

deOndernemer 21 april 2012

Programma

Sprekers #

17.30 uur Ontvangst gasten met dinerbuffet 18.45 uur Welkom door directievoorzitter Rabobank West-Brabant Noord Hans Verdiesen

19.00 uur Spreker Leo van Wissen 19.30 uur Spreker Niek Bargeman

#

20.30 uur Spreker Guy Verhofstadt

21.40 uur Conclusies en toelichting op werkconferentie 22.00 uur Borrel

Samen zijn we de samenleving zing. Dit houdt in dat de jongere bevolking richting de grote steden trekt, onder andere omdat het voorzieningspeil daar hoger is en omdat er meer werkgelegenheid is. De oudere bevolking blijft achter. Voorzieningen komen door deze leegloop van het platteland onder druk te staan. Dit alles raakt ook de bank. Binnen het werkgebied van de bank betreft dat in hoogste mate de gemeenten Moerdijk en Halderberge

Spreker en panellid Niek Bargeman, beleidsambtenaar Provincie Noord- Brabant ”Met ambitie is niets mis, maar de realiteitszin van plannen is soms nog ver te zoeken”, constateert Niek Bargeman, de man die bij de provincie Noord- Brabant zich bezighoudt met demografische ontwikkelingen en woningbouw in de beleidspraktijk van alledag. “Tegen de achtergrond van een afnemende woningbehoefte en op termijn zelfs krimp is het de opgave meer realisme in planning en programmering te brengen. Immers, hoe meer plannen er zijn, hoe minder er gebouwd wordt.”

21.00 uur Paneldiscussie

Als coöperatieve bank is Rabobank West-Brabant Noord nauw betrokken bij mensen, bedrijven en de omgeving. Op die manier kan de bank een rol van betekenis spelen om dromen te realiseren. De bank zet zich dan ook graag in voor maatschappelijke thema’s. Demografische ontwikkelingen is zo’n thema. Daarbij komt dat de Verenigde Naties 2012 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. Het etaleren van het coöperatief ondernemen staat dit jaar dus ook bij de bank centraal. Rabobank West-Brabant Noord laat dat onder andere tot uitdrukking komen door energie, tijd, faciliteiten en geld te investeren in dit belangrijke thema onder het motto “Samen zijn we samenleving”. Het thema demografische ontwikkelingen is op de agenda van de bank gekomen naar aanleiding van ontwikkelingen in de regio. Bezorgdheid daarover werd onder andere geuit tijdens ledenraadsvergaderingen. De leefbaarheidpijlers in de kernen brokkelen langzaam af door leegloop en vergrij-

hoogleraar Economische Demografie Nederlanders zijn veel te somber over de vergrijzing, vindt economisch demograaf Leo van Wissen van de Rijksuniversiteit Groningen. “Natuurlijk levert de vergrijzing problemen op. Maar dat is minder dan de helft van het verhaal”, zegt hij. “Het is ook tijd om de positieve kant van de vergrijzing te belichten.” De vergrijzing is een succesverhaal. Dat is de boodschap van Van Wissen.

18.55 uur Uitleg programma door avondvoorzitter Johan van Uffelen, hoofdredacteur BN DeStem

20.00 uur Pauze

Spreker en panellid Leo van Wissen,

en de kern Dinteloord. En in iets mindere mate ook de gemeente Etten-Leur.

#

Aanmelden Geïnteresseerden zijn van harte welkom op het seminar ‘De vergrijzing is een…’ op 24 april. Het is van belang dat belangstellenden zich van tevoren aanmelden, tot en met 23 april. Dat kan via de website: www.devergrijzingiseenzegen.nl Locatie: Theater Nieuwe Nobelaer Anna van Berchemlaan 2 4872 XE Etten-Leur

Datum: dinsdag 24 april | Tijd: 17.30 uur- 22.30 uur

directeur Regiobranding Zuid- Limburg Zuid- Limburg is de regio met de ideale balans tussen wonen, werken en leven. Het sprookjesachtige landschap omzoomd door eeuwenoude en hypermoderne steden die bruisen van cultuur en innovatie, zijn het zichtbare bewijs daarvan. Als ervaringsdeskundige vertelt hij hoe in Zuid- Limburg met het thema ‘demografische ontwikkelingen’, bedreigingen worden omgezet in kansen.

#

Directieleden Hans Verdiesen en Ger de Weert hebben in aanvang met diverse sleutelfiguren een interview gehad. Min of meer gelijktijdig hebben ruim 400 organisaties uit het werkgebied een schriftelijke enquête ontvangen met 15 procent respons als resultaat. Uit dat eigen onderzoek is gebleken dat het bewustzijn van de gevolgen door demografische krimp niet groot is. Algehele conclusie: “Men weet wel dat er misschien iets aan komt en dat dit misschien impact heeft.” Met de organisatie van het seminar “De vergrijzing is een zegen” en in het verlengde daarvan het faciliteren van een werkconferentie wil de bank de bewustwording en het urgentiebesef verhogen. Daarnaast wil de bank perspectief bieden en samenwerking en innovaties stimuleren om daarmee de pijlers van de leefbaarheid in de regio overeind te houden.

Panellid Wim Ortjens,

Spreker en panellid Minister van Staat Guy Verhofstadt Guy Maurice Marie Louise Verhofstadt is de fractieleider van de Alliance van Liberalen Democraten voor Europa. Hij was premies van België van 12 juli 1999 tot 20 maart 2008. Verhofstadt is van mening dat demografische ontwikkelingen een enorme impact op onze sociaal-economische ontwikkeling hebben en ook op het politieke beleidsniveau. “Weinig politici zijn zich bewust van de impact van demografische ontwikkelingen op de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Die uitdagingen in dat perspectief te vertalen is voor politici een absolute voorwaarde om er hun beleidsvoering op af te kunnen stemmen. Wat ons deel van de wereld betreft, geldt dat zowel voor alle afzonderlijke staten, voor de Europese Unie als voor de VN.”

#

Avondvoorzitter en presentator Johan van Uffelen, hoofdredacteur van crossmediale uitgeverij BN DeStem Johan van Uffelen is sinds 2001 hoofdredacteur van BN DeStem. Daarvoor was hij onder meer eindredacteur van RTL Nieuws, hoofdredacteur van TV8 en de eerste hoofdredacteur van NU.nl Van Uffelen begon zijn journalistieke loopbaan als verslaggever bij het Brabants Dagblad.


Special: Arbeidsmarkt

21 april 2012 deOndernemer

19

Versoepeling ontslagrecht niet echt nodig Het ontslagrecht houdt de gemoederen in ons land flink bezig. De werkloosheidscijfers stijgen en de politiek beraadt zich over versoepeling van het ontslagrecht. Voor deOndernemer reden om eens te gaan informeren bij een specialist. Arbeidsrechtspecialist Jeroen van Kollenburg - van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in Etten-Leur geeft antwoord op een aantal vragen over het ontslagrecht.

Is een versoepeling van het ontslagrecht noodzakelijk? ”De indruk wordt gewekt dat het huidige ontslagrecht werkgevers onvoldoende mogelijkheden zou bieden om in te grijpen wanneer dit noodzakelijk is. Die mening deel ik niet. Het is alleen wel noodzakelijk om de spel-

regels te kennen en een zaak goed voor te bereiden.”

Kunt u een korte schets geven van het ontslagrecht? ”Een werkgever heeft twee mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te (laten) beëindigen: door opzegging of door ontbinding. Voor rechtsgeldige opzegging moet een werkgever beschikken over een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf, tenzij sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet of een geldend proeftijdbeding. Ontbinding kan alleen plaats vinden door de kantonrechter na indiening van een verzoekschrift.”

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van beide wegen?

WERKGEVER TOCH VERANTWOORDELIJK VOOR INGEHUURDE ZZP’ERS?!?

Dimitri Duine, Duine Adviesburo BV Register Master in Financial Planning, CFP® Certified Financial Planner FFP gecertificeerd financieel planner Register adviseur in Assurantiën, Register Pensioenadviseur, DSI Beleggings Adviseur, Erkend Hypotheek Adviseur

Hoewel een ZZP’er (Zelfstandig Zonder Personeel) een ondernemer is kan er toch werkgeversaansprakelijkheid ontstaan bij een inhurende werkgever. Zo heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. De betreffende ZZP’er verloor als gevolg van een arbeidsongeval zijn been en had (zoals vele ZZP‘ers) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het inhurende bedrijf aansprakelijk. De Hoge Raad oordeelde dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever ook kan bestaan voor personen die de werkzaamheden niet in dienstbetrekking verrichten, indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht De vraag of de rubriek ‘werkgeversaansprakelijkheid’ goed is meeverzekerd op de aansprakelijkheids verzekering voor bedrijven wordt hier extra belangrijk mee. Check uw polis!

Duine Adviesburo 0164-256 000 www.duine.nl

”Een kantonrechter beoordeelt voorafgaand aan de ontbinding of sprake is van voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld disfunctioneren zijn of een verstoorde arbeidsrelatie. Bij ontbinding beslist de kantonrechter of aan werknemer een vergoeding wordt toegekend. De kantonrechter is vrij om deze vergoeding naar redelijkheid vast te stellen, maar de veelbesproken “kantonrechtersformule” is in de praktijk leidend. De vergoeding wordt conform deze formule vastgesteld aan de hand van de leeftijd van de werknemer, het aantal dienstjaren en een correctiefactor. Wanneer de werkgever een ontslagvergunning verzoekt bij het UWV Werkbedrijf, dan beoordeelt het UWV of de voorgenomen opzegging redelijk is. Deze route wordt veelal gebruikt bij het bestaan van een bedrijfseconomische reden of het bestaan van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV Werkbedrijf beslist alleen of de gevraagde ontslagvergunning wordt toegekend of geweigerd. Wordt de vergunning verleend, dan kan de werkgever met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werknemer kan achteraf een procedure bij de kantonrechter starten en proberen een vergoeding te krijgen wegens kennelijk onredelijk ontslag, maar dergelijke vorderingen worden meestal afgewezen. Wordt zo’n vordering toch toegewezen, dan wordt de vergoeding begroot aan de hand van de daadwerkelijke schade en niet aan de hand van de voor werknemers vaak meer lucratieve kantonrechtersformule.”

Welke route wordt het meeste toegepast? ”Het zal je niet verbazen dat werkgevers in economisch moeilijke tijden veelal voor de goedkoopste oplossing gaan en kiezen voor het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf. Zo kunnen zij de verschuldigdheid van (hoge) ontbindingsvergoedingen voorkomen. Bij toepassing van deze route dient wel eerst afscheid te worden genomen van uitzendkrachten en personeel met een tijdelijk dienstverband. Wanneer het voornemen bestaat werknemers te ontslaan uit een functie waarin meerdere mensen werkzaam zijn, dan bepaalt de werknemer niet zelfstandig wie voor ontslag in aanmerking komt, maar vindt een berekening plaats aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Het oude last-in-first-out principe is genuanceerd door dit beginsel waarbij werknemers in dezelfde categorie uitwisselbare functie op basis van leeftijdsgroepen worden ingedeeld. De groep met de meeste werknemers draagt als eer-

Jeroen van Kollenburg, tegenstander van soepeler ontslagrecht

ste de werknemer voor die voor ontslag in aanmerking komt. Binnen de groepen geldt wel het last-in-first-out principe.”

De goeden moeten dus onder de kwaden lijden? ”Wanneer je daarmee bedoelt te zeggen dat de werkgever geen mogelijkheden heeft om een disfunctionerende werknemer te ontslaan in plaats van een goed functionerende collega, dan klopt dit niet. De werkgever kan een individuele ontslagzaak tegen een disfunctionerende werknemer starten. Er moet dan wel een dossier zijn opgebouwd, waaruit blijkt dat van disfunctioneren sprake is en dat werknemer op zijn functioneren is aangesproken en de kans heeft gekregen zich te herstellen. Veel werkgevers vinden dit lastig, maar in mijn ogen is een goede evaluatie van werknemers en vastlegging van zaken in een personeelsdossier altijd van belang in een organisatie.

Werkgevers vragen ook om meer flexibiliteit. Is het huidige systeem echt zo rigide? ”Dat valt best mee. Werkgevers hebben al de mogelijkheid om drie contracten voor bepaalde tijd aan te bieden tot een maximum van 36 maanden. Werkgevers maken hier ook veelvuldig gebruik van. Bepaalde cao’s bieden zelfs nog meer ruimte. Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af, zonder dat een ontslagprocedure noodzakelijk is. Het huidige recht biedt vaak meer mogelijkheden dan wordt gedacht. Vergeet daarnaast niet dat de huidige economische malaise een tijdelijk probleem is en op termijn een probleem van heel andere orde om de hoek komt kijken, namelijk een verwacht

Jeroen van Kollenburg is werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en heeft in dat kader veelvuldig met het ontslagrecht te maken. Hij treedt met name op voor werkgevers.

tekort aan gekwalificeerd personeel. Door vergrijzing treden veel werknemers uit en dreigt juist een tekorten aan gekwalificeerd personeel te ontstaan.”

`Dus u bent geen voorstander van verdere versoepeling? ”Dat is juist. Ik denk dat de huidige wetgeving voldoende instrumenten biedt om de arbeidsmarkt naar je hand te zetten. Dat versoepeling direct zou leiden tot aanname van meer personeel betwijfel ik. Versoepeling zal vermoedelijk juist nadelig uitpakken voor met name oudere werknemers. De politiek wil dat werknemers langer blijven werken, maar een werknemer van 50 jaar of ouder die op straat komt te staan komt op dit moment nauwelijks aan de bak. Deze problematiek dient hoog op de politieke agenda te staan. In plaats van de aanpassing van het ontslagrecht kan wellicht beter gekeken worden hoe de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Verlaging van de kostenstructuur van oudere werknemers zou een bijdrage kunnen leveren. Uitbetaling van salaris naar functie in plaats van leeftijd kan daarbij een rol spelen. Ook dienen werkgevers en werknemers meer te investeren in opleiding naast het werk. Kennis is macht; de wetenschapper Francis Bacon schreef het al in de zeventiende eeuw, maar anno 2012 geldt hetzelfde.”


HET NIEUWE GEZICHT VAN AGRIDIENST EN ADS UITZENDBUREAU

“HET GAAT EROM DE JUISTE PERSOON OP DE JUISTE PLAATS TE KRIJGEN” “Onze nieuwe huisstijl is heel eenvoudig: duidelijke vormen en de twee beeldmerken hebben dezelfde stijl. Het zijn vriendelijke en transparante logo’s, die openheid uitstralen. Niet uitbundig maar no nonsense. Dat past bij het directe, maar persoonlijke karakter van Agridienst en ADS. Direct, nuchter, betrouwbaar en geen ‘blabla’: dat is wat ons kenmerkt. We weten waar we over praten en gaan verder dan alleen ‘poppetjes plaatsen’. We hebben daarbij veel praktische ervaring en specifieke kennis in de verschillende branches.”

Oprichter Leo Heijmans van Agridienst en ADS Uitzendbureau draagt beide bedrijven over aan zoon Ariën Heijmans. Leo blijft overigens wel als adviseur aan het bedrijf verbonden. Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe huisstijl. Kortom: een nieuw gezicht voor het krachtige en betrouwbare familiebedrijf: direct, persoonlijk, sociaal en betrokken. Agridienst uitzendbureau werd in 1998 door Leo Heijmans opgericht als eenmanszaak in Steenbergen. Van oorsprong met het uitlenen van (tijdelijk) personeel in de agrarische sector. Met vijf vaste medewerkers, het tweede bedrijf ADS en een nevenvestiging in Etten-Leur, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig uitzendbureau in diverse sectoren en functies in Zuid-West Nederland. Agridienst specialiseert zich nog steeds in de agrarische/ groen sector, ADS richt zich breder op diverse sectoren en functies. Naast het

uitzenden van personeel werd het dienstenpakket uitgebreid met payroll, detachering, werving & selectie, bemiddeling voor ZZP-ers, opleiding van uitzendkrachten en advies in personeelszaken.

Bedrijfsopvolging Dit jaar volgt Ariën Heijmans zijn vader op, die overigens als adviseur aan het bedrijf verbonden zal blijven. Ariën Heijmans: “Ik heb veel ervaring opgedaan in de praktijk, en ben dagelijks te vinden op de werkvloer bij onze klanten: om contacten te onderhouden en nieuwe

contacten te leggen. Dat geldt naar twee kanten: potentiële opdrachtgevers, maar ook nieuwe vakbekwame medewerkers. Ook de gehele selectieprocedure behoort tot mijn taken. Ik ben heel praktisch in mijn denk- en werkwijze. Het is belangrijk om korte lijnen te hebben, het gaat erom de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.”

Nieuwe huisstijl Ariën neemt het bedrijf over. Voor de overname is het bedrijf in een nieuw jasje gestoken.

Persoonlijke benadering Het familiebedrijf is groot geworden door mond-tot-mondreclame: “De uitspraak ‘afspraak is afspraak’ is ons dan ook op het lijf geschreven. Door het persoonlijke contact ontstaat een band met zowel onze opdrachtgevers als de mensen die voor ons werken. Daar ligt nu juist de kracht van ons familiebedrijf. Regelmatig op bezoek gaan op locatie om te kijken of alles naar wens is. Snel schakelen bij een plotseling tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast moet je zorgen voor goede voorwaarden voor beide partijen. Zo werken we alleen met Nederlands sprekend personeel. Indien nodig zorgen wij ervoor dat uitzendkrachten ook gebruik kunnen maken van onze bedrijfswagens.”

Agridienst UITZENDBUREAU

STEENBERGEN [HOOFDVESTIGING] HOOGSTRAAT 7, 4651 VA T 0167 56 35 00, F 0167 56 24 29 STEENBERGEN@AGRIDIENST.NL ETTEN-LEUR BREDASEWEG 185, 4872 LA T 076 508 35 36 ETTENLEUR@AGRIDIENST.NL

AGRIDIENST.NL

ADS UITZENDBUREAU

STEENBERGEN [HOOFDVESTIGING] HOOGSTRAAT 7, 4651 VA T 0167 56 06 22, F 0167 56 24 29 STEENBERGEN@ADSUITZENDBUREAU.NL ETTEN-LEUR BREDASEWEG 183, 4872 LA T 076 508 35 71 ETTENLEUR@ADSUITZENDBUREAU.NL

ADSUITZENDBUREAU.NL

workshops Studiedag Speciaal voor secretaresses

Het programma is als volgt:

Op Hyves zitten meer dan 5 miljoen Nederlanders, dagelijks worden er 3.000.000 tweets geplaatst, Youtube verwerkt 36.000 video’s per uur en op Flickr staan 3.600.000 foto’s. LinkedIn is in de zakelijke omgeving niet meer weg te denken. Steeds meer ondernemers zien de waarde van sociale media in. Ze weten alleen niet goed hoe te beginnen en hoe ze strategisch ingezet kunnen worden. U als secretaresse kunt daarbij helpen en uw rol pakken.

13.30 - 14.00 14.00 - 14.45 14.45 - 15.30 15.30 - 15.45 15.45 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 18.00

Ontvangst Start met basisintroductie sociale media. Wat is het en waar komt het vandaan. Ook de vraag of het een hype is komt aan bod Wie gebruiken sociale media en welke (soorten) zijn er. Hierbij wordt ingegaan op uw online en offline imago Korte pauze Vervolg imago in relatie tot website en klantcommunicatie Klantervaringscirkel en (toekomstige) ontwikkelingen Sluiting en gelegenheid tot netwerken

De boodschap is duidelijk: ‘Laat online geen kansen liggen!’. Tijdens deze middag krijgt u als secretaresse een introductie over sociale media en wordt er meer diepgaand op de fenomenen LinkedIn en Twitter ingegaan. Op vragen als ‘wat levert het me op?’, ‘kost het niet te veel tijd?’ en ‘waar kan ik mijn doelgroep vinden?’ wordt door Roland van de Pas, innovatieadviseur bij Syntens, uitgebreid antwoord gegeven.

Voor aanmelding gaat u vóór 1 juni naar:

Kom naar de studiedag:

www.bndestem.nl/workshops

“Innoveren door sociale media” Deze studiedag wordt georganiseerd door De Ondernemer in samenwerking met Syntens.

Datum en locatie: 7 juni 2012, Evoluon Eindhoven Van 13.30 uur – 17.00 uur

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.syntens.nl

• Deze studiedag is bedoeld voor alle ondernemers en secretaresses uit het MKB die meer willen weten over Social Media (beginnersniveau) • De prijs per deelnemer bedraagt e125,- (excl btw) • De studiedag gaat door bij 50 aanmeldingen

Voor vragen kunt u een mail sturen naar workshops@bded.nl

Over Syntens Syntens is op 1 januari 1998 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Een netwerk van gedreven adviseurs (landelijk 250) die weten hoe en waarmee je succesvol innoveert. Syntens helpt ondernemers vandaag om morgen zelf verder te groeien. Bovendien zijn de advieskosten voor rekening van de overheid en dus kosteloos voor Ondernemers. Die 250 adviseurs hebben gemiddeld 15 jaar advieservaring en zijn vooral afkomstig uit het MKB.

De Ondernemer is een uitgave van onder andere:

www.brabantsdagblad.nl

www.ed.nl

www.bndestem.nl


Special: Arbeidsmarkt

21 april 2012 deOndernemer

De jeugd is onze toekomst en die komt vanzelf. Kansen meestal niet, die moet je creëren. En daar werkt het ROC West-Brabant samen met de gemeente Breda heel hard aan. Het Florijn College, 1 van de 8 MBO colleges van ROC West-Brabant, heeft zelfs een filmpje gemaakt, waarin directeur Lisan van Beurden de capaciteiten en veelzijdigheid van haar leerlingen promoot. Zo wordt actief de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Ook is Breda onlangs toegetreden tot Xarxa, een netwerk van 26 Europese steden dat internationale stages van met name MBO-studenten stimuleert en mogelijk maakt.

Lisan van Beurden.

21

Foto’s: Kees Bennema

Tekst:: Dorien van Dijk BREDA - ”Het bedrijfsleven lijkt niet altijd volledig op de hoogte te zijn van wat het MBO doet”, vertelt Toine Akkermans, die namens het Florijn College contacten legt met bedrijven. “Wij moeten daar nu ons gezicht laten zien,. ” Is het contact eenmaal gelegd, dan wil Van Beurden niets liever dan uitleggen wat haar studenten allemaal in huis hebben. “Ze kunnen veel meer dan alleen stage lopen! Wij runnen hier op school drie studentenbedrijven, onze studenten zijn dus ook al tijdens schooluren heel praktijkgericht bezig. Ze kunnen voor bedrijven projecten in gang zetten die om welke reden dan ook een lage prioriteit hebben gekregen. Denk aan het updaten van bestanden, dataverrijking, klanttevredenheidsonderzoeken of het onder de loep nemen van een winkel door middel van mysteryshopping: welke route lopen de mensen door de winkel, wat zijn de ongeziene hoeken en hoe klantvriendelijk is het eigen personeel?” Door dit soort projecten ook binnen de schoolmuren te doen voor non-profit organisaties en verenigingen, komen studenten tijdens hun echte stage veel beter beslagen ten ijs. Het gat tussen de schoolbank en de werkvloer wordt veel kleiner. Alleen stage lopen in het buitenland was tot voor kort nog wel eens een drempel

Wethouders Boelema en Meeuwis bezoeken Florijn College.

Toine Akkermans: ‘Bedrijf weet niet altijd wat MBO doet.’

MBO creëert kansen voor studenten en bedrijven voor MBO-studenten, maar daar komt nu verandering in. Sinds vorige maand is de gemeente Breda toegetreden tot het Xarxa-netwerk, waarin 26 grote en kleinere Europese steden in negen landen stages faciliteren voor elkaars studenten.

Internationale ambities Het idee om tot dit netwerk - wat zijn oorsprong vindt in Barcelona -

TOT

GOEDKOPER PRINTEN? BUY & TRY Test het zelf, zonder risico! Surf naar www.acesdirect.nl/buy&try

toe te treden kwam vanuit het ROC West-Brabant. Omdat enkel gemeentes kunnen toetreden tot dit netwerk, trok de onderwijsinstelling bij de stad Breda aan de bel. “Het initiatief past bij de internationale ambities die onze stad heeft”, onderstreept wethouder economie Cees Meeuwis, die onlangs met collega-wethouder Saskia Boelema van Onderwijs een bezoek bracht aan het Florijn College en toezegde ook hun netwerken in te zetten om het contact tussen bedrijven en de MBO-colleges van het ROC te bevorderen. Breda is de eerste Nederlandse stad in het Xarxa-netwerk (Catalaans voor ‘netwerk beroepsonderwijs’). Andere, grote steden zijn onder meer Antwerpen, Berlijn, München, Madrid, Rome, Istanbul en Gothenburg. Maar ook kleinere of meer onbekende steden zoals Rovaniemi, Oulu en Kuopio in Finland, La Rochelle in Frankrijk en Gandia en Mislata in Spanje zijn lid. Jaarlijks vinden meer dan vijfhonderd studenten via dit netwerk een stageplaats in het buitenland. “Een uitdaging op professioneel en persoonlijk vlak”, zo onderstreept Annejet Goede, beleidsadviseur internationalisering vanuit het ROC West-Brabant. “Hoewel elke stad een mobiliteitsmanager heeft bij wie de student met al zijn of haar vragen terecht kan, moet de student het verder even doen zonder sociaal vangnet. Wel kan een student aangeven of hij

liever zelfstandig of bij een gastgezin wordt geplaatst.” Xarxa vereenvoudigt de stap van school naar het werkend leven, maar stimuleert ook uitwisseling tussen docenten en samenwerking tussen bedrijven, waardoor kennisuitwisseling tussen de verschillende Europese steden wordt gestimuleerd. De Nederlandse wetgeving zorgt er ondertussen voor dat studenten niet ‘op vakantie’ vertrekken naar het buitenland. De stage telt alleen mee als deze wordt gevolgd bij een erkend leerbedrijf.

voor jou moet zorgen. Daarom wordt er op school veel aandacht besteed aan communicatievaardigheden en jezelf leren presenteren. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend op een school waar 47 nationaliteiten zijn verenigd. Een speciaal empowermentprogramma helpt studenten bij wie het niet vanzelf gaat hun verborgen potentieel naar boven te halen en te benutten. Daarna is het aan de school om een zo goed mogelijk match te maken tussen student en bedrijf. Een succesverhaal vergroot immers de kans op een langdurige samenwerking met een bedrijf.

Match Ook op het Florijn College - dat zich richt op de sectoren handel en zakelijke dienstverlening - krijgen de studenten ingeprent dat zij voor een plekje in het bedrijfsleven wel wat moeten doen. Je bent je eigen product, vertrouwen moet je afdwingen en het is een misvatting dat een bedrijf alleen

Doorstroming Van de 1700 studenten op het Florijn College stroomt nog altijd 40 tot 50 procent direct door naar het HBO, nog eens een percentage doet dit na eerst een jaartje werkervaring opgedaan te hebben.

Akkermans: “Bij ons kunnen bedrijven al kennismaken met de nieuwe generatie en leren hoe ermee te werken. Hoe zet je bijvoorbeeld social media, de laptop en het multifunctionele mobieltje in voor jouw bedrijf? De dynamiek van de jonge generatie kan zorgen voor een frisse wind door een bedrijf. Een ander voordeel is met de vergrijzing op komst - dat je als ondernemer in een heel vroeg stadium aan recruitment kunt doen en studenten kunt strikken met interne cursussen. Steeds vaker zien we dat een student bij een bedrijf blijft hangen als het klikt. Onlangs hadden we zelf een management assistent nodig bij het Florijn College. We kijken dan eerst of er kandidaten zijn bij de afstuderende studenten, maar die bleken allemaal al voorzien!”


Specialisten in arbeids- en ondernemingsrecht “…Pas als het probleem echt uit de hand is gelopen en de verhoudingen zo zijn verstoord dat praten geen zin meer heeft, wordt de advocaat ingeschakeld. De strijd wordt daarmee vaak onnodig naar een nog hoger plan getild en over de uitkomst kan alleen nog maar gegist worden.” Als er gedacht wordt aan de traditionele advocaat krijgt dit aspect doorgaans de meeste aandacht, omdat het de belangstelling van mensen prikkelt. Maar in het volledige scala aan juridische werkzaamheden voert het procederen zeker niet de boventoon… althans niet bij Allied Advocaten. “Uiteraard moet er weleens geprocedeerd worden om bepaalde doelen te bereiken, maar de advocaten van Allied Advocaten voelen zich meer adviseur dan procesadvocaat.”

Ondernemersrecht Allied Advocaten is in 2008 uit een fusie ontstaan en maakt vanaf het prille begin een gestage groei door. Inmiddels heeft Allied Advocaten kantoren in Huis ter Heide, Amsterdam en Breda, die bemand worden door een tiental gespecialiseerde advocaten. Tezamen beheersen zij het volledige vakgebied van het ‘ondernemersrecht’. Zij adviseren ondernemingen op alle rechtsgebieden die relevant zijn voor de ondernemer, zoals bijvoorbeeld het arbeids- en on-

dernemingsrecht, algemeen contractenrecht, huurrecht en insolventierecht.

Laagdrempelig “En dat doen we snel, praktisch en efficiënt,” aldus Stéphane van Gassen. “Bij de traditionele advocaat bestaat vaak het beeld: ‘De meter loopt en u merkt wel wanneer deze stopgezet wordt!’. Dat is aan ons niet besteed. Wij maken bij voorkeur aan de voorkant heldere afspraken over de vergoeding voor onze werkzaamheden. Dat schept duidelijkheid voor alle partijen. Indien mogelijk hanteren wij zoveel mogelijk vaste tarieven voor vaste producten, zoals het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst of algemene voorwaarden of een huurovereenkomst, maar ook voor het oprichten van B.V.’s.” “Wij gaan bewust ook zoveel mogelijk naar klanten toe,” valt Mark van Langeveld hem bij. “Onze klanten vinden dat prettig en het biedt ons de mogelijkheid om te proeven aan de couleur locale. De no-nonsense mentaliteit

• Stéphane van Gassen en Mark van Langeveld die wij hierbij aan de dag leggen, benadrukt onze laagdrempeligheid nog eens extra.”

Sparren “Wij zien onszelf meer als adviseur dan puur advocaat en willen meedenken/sparren met de ondernemer in de uitoefening van zijn onderneming. En dat adviseren hoeft zeker niet altijd te gaan om een geschil. Zo kan iemand een onderneming willen starten en geen idee hebben welke rechtsvorm daar het beste bij past,” aldus Mark van Langeveld. “Of een ondernemer die graag scherpe algemene voorwaarden op papier wil hebben maar niet weet hoe deze

op te stellen. Weer een ander wil dat er eens kritisch gekeken wordt naar de overeenkomsten die met leveranciers zijn gesloten. Het zijn zomaar wat voorbeelden van onze adviserende rol.”

Klankbord “Want juist door al in het begin met die ondernemer mee te

denken, kunnen achteraf problemen worden voorkomen,” besluit Stéphane van Gassen. “Wij kunnen ondernemers dan ook eigenlijk alleen maar aanraden eens wat vaker dat juridische klankbord te zoeken.” ‘Bel eens wat vaker met een advocaat’ luidt dan ook het advies van Allied Advocaten.

Etnastraat 20, 4814 AAGoes Breda AGIN Timmermans Postbus tel.Vlasmarkt (0)76 5136,93 08, fax2139, (0)764460 515 MC 68 87 Tel: 0113-24 63 33, Fax: 0113-22 38 44 svangassen@alliedadvocaten.nl / mvanlangeveld@alliedadvocaten.nl E-mail: goes@agintimmermans.nl, Website: www.agintimmermans.nl www.alliedadvocaten.nl

Advertorial

Brabant Moves You!

Mobiliteit goedkoper, slimmer en gezonder maken! Dat is de missie van het Urban Wheelz Center, Eindhoven (UWC) Mobiliteitsissues voor ondernemers Men weet het natuurlijk maar al te goed: • De gemiddelde reisafstand woonwerkverkeer bedraagt 9 kilometer enkele reis. • 55% van de Nederlanders pakt daarvoor de auto. • 78% van de Nederlanders werkt de gehele dag op dezelfde locatie. • Auto’s staan dus een groot deel van de dag onbenut stil. • Het meeste zakelijke verkeer vindt binnen de stadsgrenzen plaats. • Parkeergarages bouwen en parkeerplaatsen kopen is een dure aangelegenheid. • Slimme mobiliteit wordt onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. • Slimme mobiliteit hoort bij slim ondernemen. Het Urban Wheelz Center biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om stil te staan bij de mobiliteit van nu en de toekomst. Bij het UWC kunt u terecht voor: • Onderzoek en mobiliteitsadvies • Verkoop en verhuur van innovatieve (elektrische) mobiliteitsproducten • Inrichten en financiering voertuigenparken De showroom van het Urban Wheelz Center is gevestigd op Strijp-S. Bedrijven en medewerkers krijgen hier de mogelijkheid om kennis te maken met de voertuigen van de toekomst en testritten te maken. Mobiliteitsscan - Financiële mogelijkheden voor ondernemers Het laten uitvoeren van een mobiliteitsscan,

iedere vrijdagmiddag testritten!

wat voor een bedrijf in kaart brengt waar de knelpunten zitten binnen en welke oplossingen daarop van toepassing zijn, is door de overheid uitgegeven Mobiliteitsvoucher, geheel gratis. Om daarnaast besef van het mobiliteitsvraagstuk te krijgen zijn er diverse subsidies in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren oplossingen te bedenken voor vraagstukken als woon-werkkosten, de gezondheid van medewerkers en bereikbaarheids- en parkeerproblemen. Voor de aanschaf van bv elektrische voertuigen kunnen de Milieu-

investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) worden ingezet. Het gespecialiseerde team van het Urban Wheelz Center is van alle regels, mogelijkheden en oplossingen op de hoogte en derhalve een goede vraagbaak en adviespunt voor bedrijven. Urban Wheelz Center gevestigd op Strijp-S in Eindhoven aan de Torenallee 20. Bel gerust voor een afspraak in onze showroom op 06-22204797. Of kijk voor meer informatie op www.urbanwheelzcenter.nl


Special: Arbeidsmarkt

21 april 2012 deOndernemer

Succes met een nieuwe formule

23

SEPA EÉN EUROPESE BETAALMARKT

Ineke Bakvis houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van het familiebedrijf Bade Import Export Groothandel B.V. (Outdoor Living) Rob Timmers is Consultant Financiële Logistiek bij Rabobank International Corporate Clients Nederland en Esmeralda Vos-Brusselaars is Adviseur Betaaldiensten bij Rabobank Het Markiezaat Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Alle Europese landen – die de euro hebben ingevoerd – en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. Die markt wordt ook wel Single Euro Payments Area genoemd, ofwel SEPA. Vier carrière-adviseurs van Flexibility. Vlnr: Jolanda Bordewijk, Heleen de Groot, Maeyke Verdonck en Yvonne van der Velde. Foto: Kees Bennema

De zoektocht naar een baan begint meestal op internet. Dus waarom zou een uitzendbureau dan nog een kantoor hebben in de binnenstad? Flexibility brengt die denkwijze in de praktijk. Het uitzendbureau maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die het web biedt. En met succes. Want sinds de start in 2006 is Flexibility nu gegroeid naar 110 virtuele kantoren. De innovatieve formule is een fraaie mix van digitale service en persoonlijke aandacht van franchisenemers met ervaring in de uitzendbranche.

Tekst: Peter de Jong BREDA - Het idee voor het eerste virtuele uitzendbureau van Nederland is ontwikkeld door Léon Verhaar. Daarvoor was hij een van de drijvende krachten van Creyfs Uitzendbureau en van detacheringsbedrijf Numerando. Toen hij zag dat er steeds meer gebruik werd gemaakt van internet bij het vinden van de juiste baan startte hij Flexibility, een geheel nieuwe franchiseformule in de uitzendbranche. ”Tien jaar geleden gingen kandidaten met hun cv naar het uitzendbureau”, vertelt Maeyke Verdonck, carrière-adviseur bij Flexibility. “Dankzij internet zoeken mensen tegenwoordig een baan met de laptop op de bank. De match van een kandidaat en een baan komt in 90 procent tot stand via internet en de laatste 10 procent aan de tafel. Het was dus zaak voor Flexibility om de eigen organisatie zichtbaar te maken op internet. We zijn dus allemaal te vinden op Facebook, Twitter en Linkedin en op Youtube. Er is veel aandacht voor het aantrekkelijk houden en up-to-date maken van de eigen site. In 2010 werd de website door onderzoeksbureau WUA! uitgeroepen tot de beste detacheringssite.” Flexibility hanteert dan ook de stelling dat een fysiek kantoor in de bin-

nenstad niet meer nodig is. Nederland is verdeeld in rayons. Daarin zijn de 110 carrière-adviseurs werkzaam. Zij zijn zelfstandig ondernemer en franchisenemer. Het servicekantoor staat aan de Ettensebaan in Breda. De medewerkers daar nemen de franchisenemers allerlei taken uit handen, waaronder centrale inkoop, de gehele salarisadministratie en de verloning van de kandidaten. ”De meeste van ons zijn eenpitters”, vertelt Jolanda Bordewijk, carrière-adviseur in Breda. “Maar als organisatie zijn we gecertificeerd door de branchevereniging Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Dat betekent dat zaken zoals de afdracht van sociale premies goed zijn geregeld. Het hoofdkantoor ontlast ons op veel gebieden zoals de administratie en verzorgt opleidingen. Zo blijven we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.”

Levenservaring Flexibility is werkzaam in de vakgebieden administratief, financieel, management support en commercieel en marketing op het niveau MBO en hoger. “We bemiddelen in vaste banen, maar ook voor tijdelijk werk “, legt Heleen de Groot uit, werkzaam in Oosterhout. “Voordeel voor de kandidaten en voor de opdrachtgevers is dat wij ervaren mensen zijn, zowel wat werk betreft als levenservaring. En daarnaast zijn we gedreven zelfstandige ondernemers die goed werk willen leveren. Ik hoor dan ook vaak dat opdrachtgevers tevreden zijn omdat de kandidaten die wij leveren een hoog niveau hebben.” Maeyke Verdonck beaamt die woorden. “Daarin speelt ook mee dat wij wonen in het werkgebied. We kennen de mensen en de bedrijven. Het gaat ons niet zozeer om snelle plaatsingen van kandidaten, maar vooral ook om een langetermijnrelatie met de werkgevers. Als wij er niet in slagen om een geschikte kandidaat te vinden voor een vacature dan zeggen wij dat ook. Dat is eerlijk zaken doen. Daarin

onderscheiden wij ons van veel grote uitzendorganisaties.” ”We kunnen de kandidaten goed adviseren maar ook de opdrachtgevers. We zijn een volwaardige gesprekspartner voor ondernemers. We zijn immers zelf ook ondernemer. We komen opdrachtgevers tegen bij netwerkavonden”, vertelt Yvonne van der Velde enthousiast over haar werk in de regio Raamsdonksveer. “We zijn zelfstandig maar kunnen onze krachten bundelen in deze regio en terugvallen op het servicekantoor als dat nodig is. We hebben in deze regio ook veel contact met zijn vieren.

Samen sta je sterk.” Flexibility lijkt zo de perfecte combinatie te hebben gevonden van de kracht van ervaren mensen die hun eigen regio kennen en de digitale snelweg waarop velen op zoek gaan naar een nieuwe baan. Jolanda Bordewijk: “Voordeel van het werken met Flexibility is dat als een werkgever een vacature bij een van ons plaatst, die zichtbaar is op maar liefst dertig websites en alle social media waarbij wij een groot bereik hebben tot vele kandidaten.”

Filmpjes Daarbij sluit ook de laatste ontwikkeling aan: kandidaten kunnen zelf via de website filmpjes maken en plaatsen om zich te presenteren. Heleen de Groot: “Ze kunnen zich op die manier voorstellen aan potentiële opdrachtgevers. Die krijgen meteen al een goede eerste indruk van de kandidaat. Hoe kijkt hij of zij in de camera en hoe stelt de kandidaat zich voor? Dat zegt meer dan een papieren verhaal.” Yvonne van der Velde vult aan: “Ik heb nu een kandidaat die nu nog in het buitenland verblijft. Die is over een maand in Nederland, maar zijn filmpje is nu al te zien. Dat is allemaal mogelijk met onze werkwijze.” Meer informatie: www.flexibility.nl

Dit brengt als vanzelfsprekend de nodige veranderingen met zich mee; zowel voor particulieren als het bedrijfsleven. Voor die eerste groep zijn ze miniem maar voor ondernemers is het wat ingrijpender. Alhoewel het nu ook weer niet betekent dat de administratie volledig op de schop moet. Om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden naar de invoering op 1 februari 2014 gaat Rabobank de komende tijd al haar communicatiekanalen aanwenden om iedereen SEPA-proof te maken. Er zal foldermateriaal komen, spotjes gaan de beeldbuis sieren, informatieavonden worden belegd en een groot aantal ondernemers wordt persoonlijk bezocht. Internationaal bankrekeningnummer Vermoedelijk de belangrijkste verandering waarmee u geconfronteerd gaat worden, is dat een internationaal bankrekeningnummer (IBAN) de plaats gaat innemen van het Nederlandse rekeningnummer. Dit moet er – mede – toe gaan leiden dat het hele betalingsverkeer binnen Europa zo gestroomlijnd mogelijk gaat verlopen, tegen zo min mogelijke kosten en een gegarandeerde tijdlijn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er wijzigingen aangebracht moeten worden in uw administratieve systemen. Tools zult u hiervoor aangereikt krijgen. Voordelen Maar die energie gaat zich ook uitbetalen; daar zijn wij van overtuigd. De voordelen van SEPA liegen er niet om. Het gemak van betalen met de euro – in de eurolanden – wordt met SEPA namelijk uitgebreid naar het girale betalingsverkeer, zoals overschrijvingen via internetbankieren en incasso’s. De vier belangrijkste voordelen van één Europese betaalmarkt zijn: • gemakkelijk betalen in Europa • veiliger en efficiënter betalingsverkeer • dezelfde spelregels voor onder meer valutering en verwerkingstijden • minder rekeningen nodig voor betalingen en ontvangsten in Europa. Tijdwinst Voordelen die Ineke Bakvis wel bevallen. “Gemakkelijker, sneller en goedkoper; wat wil je nog meer! Als groothandel die erop gericht is het buitenleven voor mensen te veraangenamen – met andere woorden: van alle markten thuis op het terrein van kamperen (barbecues, fietsenrekken, luifels, zonnepanelen en wat al niet meer) – doen wij veelvuldig zaken over de grens. Dat vergt soms nogal een administratieve rompslomp, omdat ieder land zijn eigen systeem heeft. Om nog maar te zwijgen over de verschillende rekeningen die je her en der hebt lopen. Dat zal veel gemakkelijker gaan. Die tijdwinst kan alvast gestoken worden in het verder uitbouwen van het bedrijf. Want waar de economische crisis soms flink om zich heen slaat, zien wij ieder jaar weer opnieuw een gestage groei. Maar daarvoor moeten wel de handen flink uit de mouwen. Want ook in onze bedrijfstak gaat de uitspraak ‘Stilstand is achteruitgang’ zeker op!” « Maakt u gebruik van een boekhoudpakket of betalen uw debiteuren via machtiging of acceptgiro? Dan moet u op termijn aanpassingen doen. Wilt u weten of uw bedrijf klaar is voor Europees betalen? Neem dan contact op met uw lokale Rabobank. » Namens de gezamenlijke Rabobanken van West-Brabant


GEA Goedhart voert productiecapaciteit op GEA Goedhart is een internationaal georiënteerd bedrijf in koeltechniek en marktleider op dit gebied. Het driekoppige directieteam heeft de dagelijkse leiding van een moderne en innovatieve organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling van de producten, processen en medewerkers.

Ooit opgestart in Rotterdam in 1935, is het bedrijf nu een kleine 50 jaar gevestigd in Sint Maartensdijk, naar alle tevredenheid van de ca. 160 medewerkers afkomstig uit een straal van ca. 50 km rond de hoofdvestiging.

Positief signaal “Wij kennen weinig verloop onder het personeel en dat is een positief signaal. Het geeft aan dat medewerkers hier voldoende mogelijkheden krijgen om op een prettige manier te werken, maar ook om door te groeien naar andere functies. Zelf ben ik daar overigens het bewijs van,”vertelt Charlotte de Smit, HR Manager bij GEA Goedhart. Ook het directieteam straalt het beeld van een toegankelijke organisatie uit en wil dit ook waarmaken in de ontwikkelingen van haar producten, processen en in medewerkers. “Sinds de overname door GEA, is Goedhart een volle dochter van dit Duitse concern, maar we functioneren nog steeds als een zelfstandige onderneming. Wij kunnen onze eigen koers varen, gericht op innovatie en duurzaamheid,” vertelt Hans Traas, Chief Financial Officer ontspannen. Ontspannen, want het gaat goed met het bedrijf. “Het voelt soms wat vreemd om dit hardop te kunnen zeggen,” voegt Kees Nefs, Vice President Sales aan, “maar wij hebben een volle orderportefeuille. Onlangs hebben we een megaorder gescoord in het Midden-Oosten. Dit is één van onze afzetgebieden met potentiële groeikansen. Dat klinkt tegenstrijdig met alle onrust in deze regio, maar de investeringen in koelhuizen, ed. gaan gewoon door en daar profiteren wij van.”

Toenemende orderintake Om de toenemende orderintake te kunnen handelen, is er besloten om in een tweeploegendienst te gaan draaien. “De levertijden lopen op

en wij willen onze productiecapaciteit daarom uitbreiden. Het plan is nu om begin juni te starten met de gedeeltelijke tweeploegendienst. Eind april verwachten we dat de instemmingprocedure van OR en vakbonden rond is. We starten nu al met de werving van personeel om de uitbreiding van de capaciteit in te kunnen vullen. Technisch personeel is redelijk schaars op dit moment, dus je moet daar tijdig mee starten,” legt Theo de Hond, Plant director uit. “Hier in Sint Maartensdijk staat de productielijn voor de ‘engineered to order ‘ opdrachten. Het gaat dan om de geavanceerde technische installaties, die volledig custom build hier worden ontworpen en uitgevoerd. Onze eigen engineering afdeling is een belangrijke unit binnen ons bedrijf. De engineers hebben zich allemaal ontwikkeld in het specifieke vakgebied van koeltechniek, want een reguliere technische op-

• Bij de foto no. 100 - Directieteam vlnr Kees Nefs, Hans Traas en Theo de Hond tische kennis te ontwikkelen. Zelf ben ik ooit begonnen als tekenaar en nu lid van het directieteam. Zo kan een carrière verlopen bij GEA Goedhart!” Naast de vestiging op Tholen heeft Goedhart een productieplant in

blijft echter hier gevestigd en van hieruit rollen wij onze concepten en productiesystemen uit naar onze vestigingen en agentschappen over de hele wereld,” vult Traas aan.

Stabiele werkgever

rige bestaan altijd business gehad en inmiddels staan wij bekend als de wereldwijde specialist in luchtkoelers, warmtewisselaars, luchtgekoeld condensors en specialiste in industriële koudetechniek!” kenschets De Hond het bedrijf nogmaals. “Voor ambitieuze medewerkers is er voldoende ruimte om door te groeien,” benadrukt HR manager De Smit. “Natuurlijk bieden wij ook goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een prettige werksfeer.”

Kwaliteit

leiding in dit vakgebied is er niet meer in Nederland. “Dit betekent intern opleiden en gerichte aanvullende cursussen. Dat houdt dus ook in dat wij investeren in onze medewerkers om deze specialis-

Praag. “Hier worden de standaard ‘catalogusproducten’ geproduceerd en geassembleerd, maar is daarnaast opgezet als poort naar de Oost-Europese markt en Rusland. Het technologisch centrum

GEA Goedhart heeft veel te bieden met o.a. mogelijkheden voor een loopbaantraject voor ambitieuze medewerkers. “We mogen ons bedrijf een stabiele werkgever noemen. Wij hebben in ons 75-ja-

“Er is al veel geautomatiseerd, maar een groot deel van onze productie is maatwerk en dat stelt ook andere eisen aan de levertijd. Dat is ook de reden dat wij in de tweeploegendienst gaan werken. Wij leveren een goede kwaliteit tegen de juiste prijs met een strakke levertijd en een flexibele instelling. Men ziet ons als de Audi of Mercedes in koeltechniekmarkt,”aldus Nefs. “Innovatie en kwaliteit staan hoog in het vaandel en besteden aandacht aan de ontwikkeling van MVO binnen ons bedrijf. Wie voor GEA Goedhart kiest, kiest voor een technische functie in een specialistisch segment. En dat willen wij uiteraard ook in de toekomst blijven waarmaken!”

GEA Goedhart zoekt voor uitbreiding naar een tweeploegendienst: - Assemblagemedewerkers - Koelerbouwer - Lassers - Tekenaars Met technische vakkennis van MBO niveau 1 t/m 4 en MTS/HTS werktuigbouw of elektrotechniek.

GEA Goedhart B.V. AGIN Timmermans Goes Nijverheidsweg RC 2139, SINT 4460 MAARTENSDIJK Vlasmarkt6,6,4695 Postbus MC Tel.63 0166 665665 Tel: 0113-24 33, –Fax: 0113-22 38 44 E-mail: goes@agintimmermans.nl, Website: www.agintimmermans.nl www.goedhart.nl, charlotte.de.smit@gea.com


Onderwijs afscheid van een optimist

21 april 2012 deOndernemer

25

Altijd denken in Deltaverband Rob Franken lijkt wel een onverbeterlijke optimist. Dat blijkt iedere maand weer uit zijn bijdragen aan de Economische Barometer van deOndernemer. “Ik geloof oprecht in de gigantische mogelijkheden die Zuidwest Nederland heeft op economisch gebied. Maintenance, logistiek en transport, biobased economy en sport, daar kunnen zijn we wereldtop in worden. World class is de norm, mits we blijven denken in Deltaverband.”

Tekst: Ron Gregoor ETTEN- LEUR - Rob Franken nam vorige week afscheid als bestuursvoorzitter van het ROC West- Brabant. Hij deed dat, heel opmerkelijk, niet voor de bobo’s, maar tussen zijn medewerkers en studenten op de tweejaarlijkse Onderwijsdag. Voor een keer stond nu eens niet de student, maar Rob Franken centraal. Dit gesprek met Franken gaat niet zozeer over de specifieke onderwijskant van zijn werk, daarover heeft dagblad BNDeStem al ruimschoots geschreven. In een business-to-businessblad als deOndernemer past het meer om te praten over de economische kansen van intussen ‘zijn’ regio. Want hoewel Franken Limburger is en terugkeert naar zijn boerderij in het oosten, heeft West- Brabant de afgelopen acht jaar wel degelijk zijn liefde gewonnen. Franken is optimistisch over de kansen van de regio. Als hij het over de regio heeft, praat hij over de Delta van West- Europa. Van Rotterdam via West- Brabant en Zeeland naar Antwerpen, daar liggen de kansen. En precies midden in die delta liggen West- Brabant en Zeeland, waar nu zoveel gebeurt. “Je moet niet onderschatten wat voor een capaciteit dit gebied heeft. Dit havengebied, daar staan zelfs de Chinezen met open mond naar te kijken. Als Antwerpen en Rotterdam, met het hele gebied daartussen, samenwerken, hebben we verreweg de grootste haven van de wereld. Dat moeten wij uitbuiten, wij liggen daar middenin. En precies

Rob Franken legt het nog een keer uit.

datzelfde geldt voor de procesindustrie. We zijn ons onvoldoende bewust van kwaliteit en massa, omvang. Hij noemt de vier belangrijkste ontwikkelingen. Maintenance, populair gezegd het onderhoud van kapitaalsintensieve goederen. Maintenance Valley wordt West- Brabant wel genoemd. Woensdrecht en GilzeRijen met prachtige ontwikkelingen op het terrein van vliegtuigtechniek. Innovatieve onderhoudsbedrijven vestigen zich in heel West- brabant. En het onderwijs haakt daar op in, sterker nog, is voorloper. Maintenance

opleidingen hebben in korte tijd gigantische stappen gezet. “Integraal onderwijs, vanaf zeg maar de basisschool, VMBO, MBO, HBO tot universiteit. In korte tijd hebben vijf universiteiten zich aangesloten met een masteropleiding. Onderwijs is van eminent belang voor het welslagen van de maintenance plannen. Wij moeten zorgen dat we de mensen leveren, die daar aan het werk gaan. Dat is de basis.” ROC West- brabant is met zijn part 147 licentie voor vliegtuigtechniek Europees en zelfs mondiaal uniek. Waar de regio ook mee scoort: trans-

Foto: Kees Bennema

port en logistiek. “De aanwezigheid van Dinalog, het logistieke topinstituut in Breda biedt gigantische mogelijkheden. “ De derde poot, waarin de regio nationaal koploper is, is de ontwikkeling van Biobased Economy. Duurzaamheid in al haar facetten in de economie. “Sabic en Avans zijn al een heel eind op weg om dat vorm te geven. Ons Markiezaat college haakt daarop in. In Breda zijn we bezig met de eco campus op het terrein van het Prinsentuin college in samenwereking met het Radius college. En ook de provincie Zeeland zet hoog in op biobased

economy.” Maar, en daar blijft Franken steeds in het gesprek op hameren, “al die ontwikkelingen kunnen pas slagen als we deltagericht denken. We zullen samen moeten werken met alle partijen in dat grote deltagebied. Samenwerking tussen Rotterdam, Antwerpen, West- Brabant en Zeeland. Nog een onmiskenbaar sterk punt van de regio is de samenwerking tussen de drie, nu zelfs vier O’s: Overheden, onderwijs, ondernemingen en onderzoek.” Daar is nog wel wat te winnen, geeft hij toe. Nu Antwerpen en Rotterdam op één lijn zitten, moet ook het historisch gegroeide ‘eilanddenken’ van Zeeland omgezet worden in een coöperatieve gedachte. “Wij hebben de afgelopen jaren de samenwerking gezocht in het mbo- onderwijs. Wat modellen weggelegd, niet om te komen tot een grote scholengemeenschap, maar om gezamenlijk zaken aan te pakken. Dat is nog niet zo goed gelukt. Overigens heb ik wel goede hoop dat dit gaat veranderen. Vooral door de plannen die wij hebben om in Zuidwest Nederland ook op onderwijsgebied een topsportklimaat te creëren. De ROC’s Zeeland en West- Brabant hebben erlkaar daarin gevonden.” De ROC’s West- Brabant en Zeeland werken samen met hun CIOS opleiding. Afgesproken is dat die opleiding meer body krijgt. De opleiding valt onder een coöperatie, waarbij het ROC Zeeland de directeur en ROC West- Brabant de bestuursvoorzitter levert. Zo denken beide partijen de CIOS opleiding flink te kunnen verbeteren. Onder de koepel van de coöperatie valt ook het Johan Cruijff College van het ROC West- Brabant. Die koepel zoekt de samenwerking met de topsportclubs in het initiatief van Deltalent en kan behulpzaam zijn bij het organiseren van topsportevenementen, omdat de know-how in huis is. Kortom, de stichting Delta Sport, kan een sterke impuls leveren voor de ontwikkeling van een topsportklimaat in de regio “En dat is weer belangrijk om de leefbaarheid in en dus de aantrekkelijkheid van deze regio te bevorderen.”

Techniek is Top bij Cegelec • • •

Bij de overheid is de bewustwording op gang gekomen dat Techniek een Top prioriteit is Het bedrijfleven heeft dringend behoefte aan technisch personeel. De aanstaande vergrijzing maakt het tekort aan technisch personeel groter.

Als internationale technische dienstverlener is bij Cegelec techniek als Top prioriteit vanzelf sprekend. Door het grote gebrek aan technisch personeel is een vaste goed betalende baan inclusief carrière paden vanzelf sprekend. Als internationaal technisch dienstverlener spelen wij al een belangrijke rol in het verbeteren van het imago van techniek. Onze taak beperkt zich allang niet meer tot het uitvoeren van opgedragen onderhoudswerkzaamheden. Het informeren van onze klanten kring over markt ontwikkelingen, technische mogelijkheden, innovaties en duurzame alternatieven speelt hierbij een belangrijke rol. Vandaar dat je Cegelec ook zult aantreffen op de Technische Vakbeurs in Goes op 25 en 26 april aanstaande. Op deze beurs nodigen wij onze klanten uit voor een bezoek aan onze stand, waarbij we de nadruk leggen op de samen met IP ontwikkelde ATEX inspectie methodiek. Tijdens een 3 uur durende workshop in de ochtenduren van beide beursdagen, zetten wij aan de hand van een simulatie onze aanpak van de ATEX inspecties uiteen. Cegelec is een internationale, technische dienstverlener met passie voor het vak. We komen met technische oplossingen die een toegevoegde waarde leveren aan de processen bij opdrachtgevers en marktconform, duurzaam en innovatief zijn. Nieuwsgierig wat Cegelec voor je kan bieden, kijk op www.cegelec.nl of neem contact met ons op. We zijn in de gelegenheid om bij te praten op de Technische Vakbeurs in Goes op 25 en 26 april.


1 4 1204 466

TECHNISCHE VAKBEURS   

        

ZEELANDHALLEN GOES - 25 en 26 april 2012 De technische vakbeurs is dĂŠ beurs voor professionals in de techniek. De beurs wordt

Deelnemers:

gehouden in de Zeelandhallen in Goes, het centrum van Zuidwest-Nederland.

â&#x20AC;˘ AD

â&#x20AC;˘ Makita elektrisch

â&#x20AC;˘ Afval Service Zeeland B.V.

â&#x20AC;˘ Manitou

â&#x20AC;˘ AGO

â&#x20AC;˘ Masterlock

â&#x20AC;˘ Akkermans Techniek bv

â&#x20AC;˘ Meeuwsen Trade & Metal

OPENINGSTIJDEN

â&#x20AC;˘ Arentis BV

Services v.o.f.

â&#x20AC;˘ Artec Interim

â&#x20AC;˘ Meijers Staalbouw BV

De beurs is op 25 en 26 april dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur.

â&#x20AC;˘ Asfra

â&#x20AC;˘ MRO Shop

â&#x20AC;˘ Aspen Aerogets

â&#x20AC;˘ Nemef

â&#x20AC;˘ Biermans BV

â&#x20AC;˘ Overveld Aandrijftechniek

Bezoekers

â&#x20AC;˘ Bison Goes

â&#x20AC;˘ Overveld Coating

â&#x20AC;˘ Bison International

â&#x20AC;˘ Overveld Machines

â&#x20AC;˘ BJC Tools

â&#x20AC;˘ Oxloc

Bent u werkzaam in ĂŠĂŠn van onderstaande branches of bent u beroepshalve daarbij betrokken, dan bent u van harte welkom op de Technische Vakbeurs.

â&#x20AC;˘ Bloklader

â&#x20AC;˘ Radiateur Specialist Teunis

â&#x20AC;˘ Bonfix

van Nes

â&#x20AC;˘ Bouwopleiding Zeeland

â&#x20AC;˘ Rainbownets

â&#x20AC;˘ Brammer

â&#x20AC;˘ Reflexy Alutherm

â&#x20AC;˘ Burg Equipment

â&#x20AC;˘ Remeha

â&#x20AC;˘ Burg Metaal

â&#x20AC;˘ Risa Bevestigingstechniek

â&#x20AC;˘ Cegelec BV

â&#x20AC;˘ Rovac

â&#x20AC;˘ Centraal Service

â&#x20AC;˘ Safe Tools

â&#x20AC;˘ Chemische Fabriek Schiedam

â&#x20AC;˘ SFA

â&#x20AC;˘ Cleanfix

â&#x20AC;˘ Spit-Paslode

â&#x20AC;˘ De Leeuw Reclame- en

â&#x20AC;˘ Spongeblasting Benelux B.V.

Bedrijfskleding â&#x20AC;˘ De Nood technisch onderhoud â&#x20AC;˘ Deb â&#x20AC;˘ Dibo

¡ Bouw ¡ Transport- en overslag ¡ Chemische en petrochemische industrie ¡ Voedingsmiddelen- en procesindustrie ¡ Grond-, weg- en waterbouw ¡ Garage- en onderhoudbedrijven ¡ Technische installatiebedrijven GWL ¡ De agrarische sector Toegang Wilt u toegangskaarten ontvangen? Dan kunt u die opvragen bij ÊÊn van de exposanten of via de organisatie Event Services Center.

â&#x20AC;˘ Stabiplan BV â&#x20AC;˘ Steelwelding Group â&#x20AC;˘ Syntess Software BV â&#x20AC;˘ Technische Handelsbureau Vermaat BV

â&#x20AC;˘ Dom

â&#x20AC;˘ Techno Centrum Zeeland

Mini-symposium

â&#x20AC;˘ Eriks Service Center BV

â&#x20AC;˘ Techno Marine

In voorbereiding is een mini-

â&#x20AC;˘ Furmanite

â&#x20AC;˘ van der Peijl Techniek

â&#x20AC;˘ Gerlasco BV

â&#x20AC;˘ van Dijnsen Beveiligingen B.V.

symposium, dat in de ochtend van de tweede beursdag zal plaatsvinden in het beurs-

â&#x20AC;˘ Griffon

â&#x20AC;˘ van Keulen - Dakbedekking

â&#x20AC;˘ Intersan NV

â&#x20AC;˘ van Keulen - Loodgieters

restaurant. Verdere details volgen op de website:

â&#x20AC;˘ Ironside

â&#x20AC;˘ Vihamij

www.technischevakbeurs.nl.

â&#x20AC;˘ Iso Toolsâ&#x20AC;˘ Jac Goud

â&#x20AC;˘ Wagenvoorde Lastechniek

â&#x20AC;˘ Kaba

â&#x20AC;˘ Welding 4 All B.V.

â&#x20AC;˘ Kärcher

â&#x20AC;˘ Wildkamp BV

â&#x20AC;˘ Kelfort

â&#x20AC;˘ WĂźrth Nederland BV

â&#x20AC;˘ Koninklijke Hollestelle Groep

â&#x20AC;˘ Zarges

â&#x20AC;˘ Labrujère Staalbouw

â&#x20AC;˘ ZSB Handel Constructie

â&#x20AC;˘ Ladderspecialist

â&#x20AC;˘ Zweestek BV

â&#x20AC;˘ Laspartners Zeeland BV

handelsonderneming

â&#x20AC;˘ Liftall hijstechniek

Event Services Center bv | Postbus 134 | 4460 AC Goes | info@eventservicescenter.nl | www.technischevakbeurs.nl


Evenement Nassaulezing

21 april 2012 deOndernemer

27

Nassaulezing: ‘top of the bill’ Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, spreekt op dinsdag 8 mei in de Grote Kerk van Breda de Nassaulezing uit. Het programma begint om 19.15 uur met de ontvangst van de gasten, Van Rompuy spreekt vanaf 20.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.30 uur. De Nassaulezing is georganiseerd door crossmediale uitgeverij BN DeStem, financieel dienstverlener Ernst&Young en de Business Club Breda. deOndernemer vroeg de drie organisatoren naar hun ervaringen met de organisatie van de Nassaulezing.

Johan van Uffelen (BN DeStem) *Hoe is BN DeStem op het idee gekomen om een evenement als de Nassaulezing te organiseren? Dat is al weer enkele jaren geleden. Onze collega’s van de toenmalige Haagsche Courant organiseerden de Hofstadlezing samen met Ernst & Young. Ik was daar enthousiast over. Daarop ben ik naar de Bredase vestiging van Ernst & Young gestapt om ook in het zuiden een dergelijke samenwerking aan te gaan.

* Voor wie is de Nassaulezing bedoeld? De Nassaulezing is voor de top van het bedrijfsleven, het management van maatschappelijke organisaties, onderwijs en belangrijke personen uit de politieke wereld. Mensen met wie wij dus als regionaal dagblad regelmatig te maken hebben bij ons journalistieke werk, maar ook als mediapartner.

*Waarom hebben we niet ieder jaar een Nassaulezing? Dat is organisatorisch ondoenlijk als je ervoor kiest alleen sprekers van topniveau binnen te halen. Dat zijn mensen bij wie je minimaal een jaar van tevoren een plek in de agenda moet zien te veroveren. Bovendien ben je nooit zeker of ze komen, vanwege spoedeisende belangrijke (politieke) besprekingen.

*Hoeveel moeite kost het om een topspreker naar Breda te halen? We hebben tot op heden altijd zeer invloedrijke sprekers gehad. Ik denk dat het de kracht is van

een serieus regionaal medium, het grote aantal VIP’s in het publiek, de locatie (Grote Kerk), maar uiteraard ook de samenwerking met een grote naam in de financiële wereld Ernst & Young. En sinds twee jaar is dan ook nog de Business club Breda aangehaakt. Partijen die dus flink wat gewicht in de schaal leggen.

* Wie staat er bovenaan het lijstje om ooit nog eens de Nassaulezing te doen? In principe kiezen we voor Nederlandstalige sprekers. Dat beperkt ons enigszins. Bovendien willen we mensen die nog actief in hun functie zijn. Interessant zijn Nederlanders die een topfunctie bij een internationale organisatie hebben. Zo hadden we ooit bijna NAVO topman Jaap de Hoop Scheffer, maar die wisselde net daarvoor van baan.

*Hoe hebben de organisatoren elkaar gevonden” Eerst waren er BN DeStem en Ernst &Young, daarna is de Business Club Breda aangesloten. En daarmee brengen we niet alleen onze belangrijke relaties in, maar ook onze expertise. Wij hebben onze publiciteitskracht, Ernst & Young zorgt voor de financiële begeleiding en de BCB regelt via connecties onder meer de medewerking van opleidingen bij de totale organisatie.

Maarten Kormelink (Ernst&Young) *Wanneer is Ernst&Young ingestapt in dit evenement? Ernst & Young is sinds de eerste versie van dit evenement betrokken. Via contacten tussen BN deStem is deze samenwerking tot stand gekomen.

*Voor wie is de Nassaulezing bedoeld? De Nassau-lezing is primair bedoeld voor representanten van het bedrijfsleven, onderwijs en openbaar bestuur in met name West-Brabant maar ook daarbuiten.

*Wat is het belang van Ernst&Young bij een dergelijk evenement? Evenementen als de Nassaulezing zijn voor ons een belangrijke manier om uiting te geven aan betrokkenheid bij de regio en een platform te creëren waarop de publieke en private sector over belangrijke

Thema Gemeentespecial Roosendaal KvK Gent-Brugge-Antwerpen Gemeentespecial

Meer informatie? deOndernemer West-Brabant T 076 5312 255 E twb@bndestem.nl

*Landelijk organiseert jullie kantoor meer van dergelijke evenementen Een heel mooi evenement is de Hofstadlezing die wij jaarlijks in Den Haag organiseren. In het kader van het Olympisch jaar zal Jacques Rogge, voorzitter van het International Olympisch Comité (IOC) ditmaal de lezing verzorgen.

*Wie staat er bovenaan het lijstje om ooit nog eens het spreekgestoelte in de Grote Kerk van Breda te beklimmen en zijn Nassaulezing uit te spreken? Het wensenlijstje is groot, maar bij ieder evenement kijken we ook vooral naar de actuele ontwikkelingen. Voorop staat dat de spreker

een onderwerp breed moet kunnen belichten zodat het evenement relevant is voor een brede doelgroep. Door een onderwerp vanuit diverse invalshoeken te belichten, stimuleren we een brede, maatschappelijke dialoog en dat is precies wat wij voor ogen hebben met de Nassaulezing.

*Hoe hebben de organisatoren elkaar gevonden? Wij zijn met elkaar in overleg gegaan omdat wij elkaars toegevoegde waarde bij een dergelijk regionaal evenement in zagen. Tot op heden is deze toegevoegde waarde bewezen en hebben we de samenwerking met deze partijen als zeer prettig ervaren.

Frank van Beijsterveldt (Business Club Breda) *Wanneer is de Business Club Breda ingestapt in dit evenement? Met de voorbereiding, in 2009, voor de Nassaulezing van 2010 zijn wij als Business Club Breda, ingestapt bij de organisatie.

*Wat is het belang van BCB bij een dergelijk evenement? Het geeft de de Business Club Breda een exposure, naar zowel de leden als de regio. De samenwerking met de andere partners geeft ons de mogelijkheid om contacten te leggen en te onderhouden met vertegenwoordigers van politiek, overheid sociaal/maatschappelijke organisaties.

*Hoe belangrijk is het netwerkdeel van de bijeenkomst? Netwerken is voor alle gasten belangrijk. Omdat je een grote verscheidenheid aan gasten hebt,

Wat kunt u in de komende Ondernemer verwachten? Datum 19 mei 16 juni 18 augustus

thema’s met elkaar kunnen spreken. Ernst & Young ziet het als één van haar maatschappelijke rollen om deze bijeenkomst te faciliteren.

is er altijd wel iemand die je ontmoet en die je weer voorstelt aan iemand anders. Dit soort contacten kan voor iedereen prettig en zinnig zijn.

*Waarom hebben we niet ieder jaar een Nassaulezing? De Nassaulezing is een tamelijk exclusief gebeuren omdat je toch een bekende spreker uit wil nodigen. Deze sprekers hebben vaak overvolle agenda’s die heel lang tevoren vol gepland zijn. Wanneer je een spreker uitnodigt voor over een jaar of zelfs iets langer is de kans het grootst dat er ja gezegd wordt. Ook uit kostenoverweging moet je dit niet elk jaar willen doen. Als BCB hadden we het streven om elk lustrumjaar een evenement te organiseren. Dit jaar hebben we dat anders gedaan met een avondje Chassé i.p.v. een spreker.

*Hoeveel moeite kost het om iemand als Herman van Rompuy binnen te halen? Dit zal een ieder verbazen, maar met de juiste contacten valt dat reuze mee. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de presentatie van de Nassaulezing als exclusief evenement.

* Wie staat er bovenaan het lijstje om ooit nog eens het spreekgestoelte in de Grote Kerk van Breda te beklimmen en zijn Nassaulezing uit te spreken? Het is lastig namen te noemen omdat het mede bepaald wordt door de actualiteit van het moment of een nationale/internationale topper die in het nieuws komt.


28

Onderweg

deOndernemer 21 april 2012

Volkswagen Beetle

Minder glimlach, meer tanden De Volkswagen Kever was de automobiele icoon uit het midden van de vorige eeuw. In de hang naar nostalgie - en hoge verkoopcijfers - probeerde VW het nog eens met de New Beetle. En hoewel het er in eerste instantie op leek dat het concern daarmee een commerciële voltreffer in handen had, bleek dit nadien toch in mindere mate het geval. Met de nagelnieuwe opvolger Beetle, het woordje ‘new’ verviel, hoopt Volkswagen op betere tijden. De Beetle Cabrio komt niet eerder dan in 2013. Hoewel bij een dergelijk model slecht voorspelbaar, zou het best eens kunnen dat de nieuwe Beetle een wat groter commercieel succes wordt. De auto ziet er aanzienlijk minder potsierlijk uit en heeft veel meer de vorm gekregen van de eerste Kever. Volkswagen zet hem bovendien als een veel sportievere variant in de markt en

daarmee zou het best eens succesvol kunnen zijn. De Beetle is leverbaar met een keuze uit drie benzinemotoren (1.2, TSi, 1.4 TSi en 2.0 liter TSi) en heel recent is de toevoeging van een 2.0 TDi dieselblok. De 1.2 TSi-versie valt tot en met (levering voor) 1 juli in het 20 procents fiscale bijtellingtarief; voor de andere motorversies geldt dit helaas niet. Je moet wel tegen aandacht kunnen als je met een Beetle op pad gaat. De auto is een koppendraaier van jewelste. Het interieur heeft veel nostalgische elementen ten opzichte van het oermodel, maar het bloemenvaasje waarmee de New Beetle furore maakte, heeft het toch niet gehaald. Het dashboard ziet er geinig uit en is duidelijk afleesbaar. Alles zit op de plaats waar je het verwacht. De stoelen zitten ook op langere ritten goed. Minder gelukkig zullen de achterpas-

sagiers worden. Voor een charmante instap naar de achterbank moet je zowat Houdini heten; bovendien voel je jezelf er enigszins opgesloten. Op de weg biedt de Beetle weinig verrassingen, of je moet kiezen voor de 2.0 TSi die is voorzien van dezelfde motor als de Golf GTi. Maar liefst 200 paardenkrachten worden op het wegdek losgelaten en wie het gaspedaal vloert, wordt getrakteerd op een sportieve roffel. Hoefgetrappel van 200 hengsten, een feest. De sportiviteit van dit motortype liegt er niet om, zeker niet in combinatie met de

fijne DSG-bak (een aanrader). Snelle businessboys (en -girls) zullen de felle acceleratie en het motorgeluid zeker weten te waarderen; hoewel de auto op constante snelheden voldoende stil is. Wat op lange ritten wel zo plezierig is en bijdraagt aan het comfort. Wel jammer is dat Volkswagen er voor kiest om op de Sportversie een spuuglelijke spoiler te monteren. De fraaie nostalgische lijn van de Beetle wordt er danig door verstoord. De 200 pk-versie is alleen in deze Sport-trim te koop. Voor de andere motorversies geldt een keuze uit drie

De nieuwe Combo is, wellicht voor velen verrassend, gebaseerd op de Fiat Dobló die in 2011 uitgeroepen werd tot Internationale Bestelwagen van het Jaar. Opel hoopt ongetwijfeld dat het deze prestigieuze titel nu zelf in de wacht zal slepen want dat genereert altijd extra showroomverkeer en hogere verkopen. De samenwerking met Fiat is niet nieuw en in deze markt zie je dergelijke dwarsverbanden steeds vaker voorkomen om zodoende de torenhoge ontwikkelkos-

ten wat in te tomen. Het nieuwe manusje-van-alles is in meerdere carrosserie-uitvoeringen leverbaar, zowel als Cargo bestelwagen en als Tour voor het vervoer van passagiers. Overigens verwacht Opel dat de eerstgenoemde voor zeker 90 procent van de verkoopaantallen zal zorgen. Het personenautodeel binnen het Van B-segment is in ons land nog vrij klein. Opel komt geen moment te vroeg met de introductie van zijn nieuweling want zijn voorganger was al sinds 2001 op de markt. Buitengewoon is dat dit model, zelfs in zijn nadagen nog tot de top drie van de markt hoorde. De Combo is breed inzetbaar dankzij het grote aantal leverbare uitvoeringen. Zo zijn er twee carrosserievarianten: met korte of lange wielbasis (2.755 respectievelijk 3.105 mm). Beide uitvoeringen zijn leverbaar als bestelwagen (Cargo). De vijf- of zevenpersoons Tour-uitvoering is leverbaar met de korte wielbasis. De versies met korte wielbasis worden naar keu-

ze geleverd met standaard dak of met verhoogd dak. Het assortiment vormt zo een flexibele basis voor zowel zakelijk als voor veelzijdig gezins- en vrijetijdsgebruik. De nieuwe Opel Combo gesloten bestelwagen is qua laadvermogen en -volume nummer één in meerdere segmenten. De ‘Cargo’-uitvoering gaat in zijn segment op vele punten aan kop. Zo heeft hij de langste wielbasis in zijn segment (3.105 mm), het grootste laadvermogen in het segment (tot 1.025 kg inclusief bestuurder), de grootste laadruimte in zijn segment met maximaal 4,2 m3 en de hoogste toegelaten asdruk op de achteras (1.450 kg). De Combo heeft verder in zijn segment ook de grootste laadhoogte van 1.550 mm en de grootste deuropening met zijn achterdeur van 1.455 mm hoog en 1.231 mm breed en heeft tot slot met 545 mm ook nog de laagste laaddrempel in zijn segment. Motoren De meest compacte Opel bestelwagen biedt een brede serie aandrijvingen met vier dieselmotoren, een ben-

De BMW 1 serie is leverbaar vanaf 27.950 euro, inclusief belastingen (116i).

Opel Combo

Opel Combo helemaal vernieuwd De derde generatie Opel Combo legt de lat in het B Van segment nog hoger dan zijn voorgangers als het gaat om veelzijdigheid en bruikbaarheid. Aangezien dit zaken zijn die, samen met een gunstige kilometerprijs, voor ondernemers een grote rol spelen, zal ook deze nieuwe Combo wel weer een rol van betekenis gaan spelen. Op het gebied van lichte bestelauto’s en vrijetijdsauto’s is deze nieuwe Opel bedrijfswagen een extra mogelijkheid voor ondernemers om een juiste keuze te maken.

uitrustingsniveaus: Trend, Design en Sport. Voor wie gewoon kek wil rondrijden, geen hoge kilometrages draait en niet al te veel hecht aan hoge prestaties is de instapvariant misschien nog wel de leukste versie. Hij kost op een haar na 20 mille, inclusief belastingen, en valt nog even in het fiscale 20 procents tarief.

zinemotor en een motor op gecomprimeerd aard/biogas (CNG) die ook op benzine kan lopen. Alle motoren, op de laatstgenoemde na, zijn uitgerust met het in de personenautowereld zo populaire start-stopsysteem. De instapmotor binnen het dieselsegment, de 1.3 CDTI, biedt 90 pk en heeft - net als de andere blokken - uiteraard commonrail inspuiting, een turbo en een

roetfilter. Voor de Tourversie is nog een 1.6 CDTI motor beschikbaar met evenveel pk’s. Wie meer kracht verlangt kiest voor de 1.6 CDTI met 105 pk of de 2.0 CDTI met 135 pk. Het basismodel is als Cargo gesloten bestelwagen leverbaar met 95 pk benzinemotor en kost dan 9995 euro, exclusief bpm/btw. De auto’s zijn vanaf heden leverbaar.


De starter nieuwe internetsite voor vakantie

21 april 2012 deOndernemer

29

Vakantie boeken op activiteit

Paul Hooijdonk: zoeken uit tachtig activiteiten.

Normaalgesproken zoek je een vakantie door een bestemming in te typen op de internetsites van verschillende reisbureaus. Je vergelijkt de verschillende plaatsen, de accommodaties en het bedrag dat je moet betalen. Daarna boek je je reis. Het bedrijf Select-a-Holiday heeft een nieuwe manier gevonden waarop mensen een vakantieadres kunnen zoeken. Dit kan namelijk op activiteit. Je typt bijvoorbeeld in dat je wilt zwemmen met dolfijnen en daar komt een hele rits adressen bij te staan van plaatsen in verschillende landen en accommodaties waar je heen kunt gaan. Paul Hooijdonk (52 jaar) is eigenaar van dit nieuwe bedrijf dat gevestigd in Bavel is. Tekst: Patricia Akkermans BAVEL - “Op onze site vinden geïnteresseerden meer dan 80 activiteiten

waarop gezocht kan worden. Dit varieert van wrakduiken, struisvogel rijden tot raften of gewoon zonnen,” legt Paul Hooijdonk van Select-a-Ho-

www.select-a-holiday.nl

Foto: Kees Bennema

liday uit. “Vrijwel alle bestaande vakantiesites bieden alleen de mogelijkheid om een accommodatie te zoeken via een land, regio of plaats. Je kunt aangeven of je een zwembad wilt, dichtbij zee wilt zitten of bijvoorbeeld een vrijstaand huis wilt huren. Wij hebben meer mogelijkheden om te zoeken. Vakantiegangers willen al lang niet meer alleen stilzitten aan een zwembad of strand. Ze willen iets doen tijdens hun vakantie! Wij spelen daar op in. Bij ons hebben vakantiezoekers de mogelijkheid om eerst leuke activiteiten te selecteren,

daarna zoek het systeem van Select-a-Holiday daar vakantieverblijven bij. Op deze manier komen de klanten op een vakantiebestemming waar ze van tevoren nog niet aan hadden gedacht. Natuurlijk kunnen klanten bij ons ook gewoon zoeken op type vakantie of traditioneel op bestemming. We hebben meer dan 1.200 comfortabele vakantiewoningen in onder andere Italië, Spanje, Portugal, Zuid-Afrika, Curaçao, IJsland, Malta en Gran Canaria.”

Wie: Paul Hooijdonk

Bedrijf: Select-a-Holiday

Waar: Bavel

Begonnen: 1 februari 2012

Nadeel: Concurrentiebeding Hooijdonk komt uit de reisbranche. Hij runde jaren een soortgelijk bedrijf dat zich richtte op de verhuur van vakantiewoningen in Zuid-Frankrijk. Na zijn scheiding is Paul uit dit bedrijf gestapt. Vanwege het concurrentiebeding richt de ondernemer uit Bavel zich nu op de landen buiten Frankrijk. ”Je moet dan wel uit je comfortzone komen om iets heel anders op te starten en dat is niet altijd fijn.” Hij vervolgt: “Het leuke aan het ondernemerschap is dat als je een idee hebt, je het helemaal naar eigen inzichten vorm kunt geven. Dit gaat echter vaak anders dan verwacht. Je spreek met deskundigen en vrienden die er allemaal een ander idee op na houden. Soms denk je na zo’n gesprek: ‘Ja, zo kan het inderdaad ook en wordt jouw idee stapje voor stapje uitgekristalliseerd.’ Toen het concept helemaal vaststond van dit nieuwe bedrijf en ik me ingeschreven had bij de Kamer van Koophandel kon ik aan de slag. Ik had me echter niet gereali-

‘Het aantal uren dat je soms moet draaien’

Voordeel ‘Het is een uitdaging om iets in de markt te zetten en te zorgen dat het dan ook geld opbrengt’

seerd hoeveel werk het met zich meebracht. Want alle plaatsen moesten met goede up-to-date informatie aangevuld worden. Maanden zijn we er aan bezig geweest en op een gegeven moment waren hier zelfs 22 mensen aan het werk. Het is dus ook een behoorlijke investering geweest die de komende jaren terugverdiend moet worden. Ik besef ook dat het een risico is om helemaal vanuit het niets te beginnen. Maar je moet risico’s nemen om iets te bereiken. Ik heb er alle vertrouwen in, want ik ken de vakantiemarkt als geen ander. Het is dus echt een kwestie van lef hebben. Ik denk altijd maar zo: ‘Don’t wait for the future but create it.”


Te huur / Te koop Bergen op Zoom

Te koop / Te huur Breda

Te huur Breda

Te huur Breda

Representatief en energiezuinig

Karakteristiek kantoorobject

Kantoorruimte op toplocatie

Commerciële ruimte / kantoorruimte

Blankenweg 20, Bergen op Zoom

Baronielaan 16-18-20, Breda

Bijster 9-23, Breda

Markendaalseweg 50, Breda

Gelegen temidden van (inter)nationale logistieke bedrijven, zoals Ricoh, DHL, Mepavex, TNT Fashion en Forever 21, multifunctioneel bedrijfsobject. Geschikt voor distributie in combinatie met kantoor/showroom activiteiten. • ca. 3.600 m² bedrijfsruimte • ca. 1.500 m² kantoor/showroom • deelverhuur en tijdelijke huur mogelijk • uitbreiding met docks tot 1.500 m² mogelijk of dienstdoende als buitenterrein • instapklaar

Een karakteristiek kantoorobject, in principe bestaande uit drie objecten die in de loop van de jaren aan elkaar zijn gekoppeld. De beschikbare metrage van de kantoorruimte is verdeeld over drie bouwlagen. Tevens kent het pand een souterrain/kelderruimte. • totale metrage bedraagt ca. 2.400 m², deelverhuur/-verkoop vanaf ca. 340 m² kantoorruimte is mogelijk • centrum snel en makkelijk bereikbaar • gelegen in Breda-Zuid • parkeergelegenheid aan de achterzijde

Representatief, modern en praktisch indeelbaar kantoorpand gelegen op de A1-kantorenlocatie van Breda, nabij de Claudius Prinsenlaan. Opvallend aan dit pand zijn de ruime centrale entree met vide en de grote raampartijen. • verhuur mogelijk vanaf ca. 430 m² tot ca. 1.830 m² • voorzien van nieuw systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen • zeer goed bereikbaar zowel per auto als openbaar vervoer • parkeren op eigen, afgesloten terrein en openbaar parkeren aan de straat Collegiaal met Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars

Zelfstandige, commerciële ruimte op de begane grond en zelfstandige kantoorruimte op de eerste verdieping (kantoor eventueel te splitsen in 2 units) gelegen in het centrum, op zeer korte afstand van het kernwinkelgebied. • commerciële ruimte ca. 240 m² • kantoor ca. 500 m², vanaf ca. 200 m² • afwerking in overleg • mooi uitzicht op het water in de stad • parkeerplaatsen in ondergelegen parkeergarage

Collegiaal met Van Opstal Grosfeld Makelaars

Te huur Breda

Te huur Breda

Te huur Breda

Te huur Etten-Leur

Bedrijfscomplex op zichtlocatie

Representatieve kantoorruimte

Representatieve kantoorruimte

Kleinschalige bedrijfsunits

Weidehek 8, Breda

Weidehek 8 C, Breda

Westbroek 39-50, Breda

Hagemuntweg, Guldenweg, Etten-Leur

Representatief bedrijfscomplex gelegen op een zichtlocatie langs de Emerparklaan te Breda. De ruimte maakt onderdeel uit van een groter complex. • totale metrage ca. 1.500 m², onderverdeeld in ca. 650 m² bedrijfsruimte met entresol en ca. 850 m² kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen • gelegen nabij Emerparklaan • goede aansluiting op A16 en A27

Representatieve en gebruiksklare kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen gelegen op een zichtlocatie langs de Emerparklaan te Breda. • ruimte maakt onderdeel uit van een groter bedrijfscomplex • no-nonsense kantoorobject • parkeerplaatsen op eigen terrein en parkeergelegenheid aan openbare weg • gelegen op zichtlocatie nabij A16 en A27

Kantoorgebouw ‘Puccini’ ligt in het gebied ‘Westerhage’, nabij de rijksweg A16. Het gebouw is modern van vormgeving en voorzien van adequate kantoorruimte. • ca. 551 m² op de begane grond en ca. 380 m² op de derde verdieping, deelverhuur mogelijk vanaf ca. 167 m² • zeer goed bereikbaar per trein en eigen vervoer • voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein

Collegiaal met Van der Sande Van Opstal Bedrijfsmakelaars

Collegiaal met Van der Sande Van Opstal Bedrijfsmakelaars

Collegiaal met Van de Water Bedrijfsmakelaars B.V.

Op industrieterrein ‘Vosdonk-Zuid’ te EttenLeur gelegen bedrijfsverzamelcomplex, bestaande uit 34 units. Diverse invullingen zijn mogelijk. Het object is geschikt voor handel- en industriedoeleinden, uitstekend onderhouden en biedt praktische bedrijfsruimten met (de mogelijkheid tot) inpandige kantoorruimte c.q. showroom. • thans zijn er 5 units in het complex beschikbaar, vanaf ca. 150 m² tot ca. 575 m² • parkeren op eigen terrein • aanvaarding in overleg Collegiaal met vb&t makelaars

Te huur Roosendaal Bedrijfscomplex geschikt voor bulkopslag

Alle prijzen zijn te vermeerderen met BTW

Collegiaal met MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Stepvelden 1-19, Roosendaal Complex van aaneengeschakelde bedrijfsruimten, gelegen aan de entree van bedrijventerrein ‘Borchwerf’. Buitenzijde van het complex is recent geheel gerenoveerd. • voor de verhuur is ca. 7.289 m² beschikbaar • units, vanaf ca. 2.000 m², kunnen zowel los van elkaar als in combinatie worden verhuurd • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • aanvaarding per direct • voor meer informatie www.stepvelden.nl

Te huur Gunstig gelegen bedrijfsunits (met kantoor)

Moderne bedrijfsunits met inpandige kantoorruime in diverse metrages beschikbaar. De bedrijfsruimten zijn gelegen op goed bereikbare bedrijventerreinen en zeer geschikt voor onder andere opslag, distributie of kleinschalige productie. De bedrijfsverzamelcomplexen zijn gelegen aan: • Nikkelstraat 23-25 & Zinkstraat 20 Breda (Muizenberg) • Mon Plaisir 102-104 Etten-Leur (Vosdonk) • Weidehek 64-70 Breda (Achter-Emer) • Elftweg 32-54 Raamsdonksveer (Dombosch) • Goeseelstraat 6 Breda (Doornbos) Er zijn units beschikbaar vanaf circa 100 m² bedrijfsruimte met circa 50 m² kantoorruimte tot circa 800 m² bedrijfsruimte met kantoorruimte. Er is tevens de mogelijkheid tot het huren van alleen kantoorruimte danwel bedrijfsruimte. Verhuurder biedt aan huurder een hoge mate aan flexibiliteit, waarbij de lijnen kort zijn en er direct contact is tussen huurder en verhuurder. De units hebben een compleet opleveringsniveau met onder andere een betonvloer, vrije hoogte minimaal circa 6 meter, heater(s), overheaddeur(en), lichtstraten, sanitaire voorzieningen, pantry, systeemplafonds en verlichting. Het opleveringsniveau is verschillend per complex en per aangeboden unit. De bedrijfsunits zijn tevens voorzien van ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Huurprijzen vanaf EUR 11.750,- per jaar te vermeerderen met BTW. Graag bespreken wij de diverse mogelijkheden tot het huren van een bedrijfsunit. Collegiaal met Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars, De Boer, Storimans & Partners en Verbrugge Makelaardij


BOG Specialisten in de markt

21 april 2012 deOndernemer

31

Dynamisch met Dynamis ven voor de ontwikkeling van een eigen educatieprogramma. “In dit vak moet je jaarlijks voldoen aan de eisen van hercertificering. Je bent verplicht om studiepunten te halen en moet aan diverse criteria voldoen. Dynamis onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een eigen gecertificeerd educatieprogramma, o.a. voor de jaarlijkse hercertificering”, zegt Van Opstal.

De markt voor bedrijfsonroerendgoed heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. Dat heeft als gevolg dat bedrijfsmakelaars meer moeten samenwerken en hun expertise moeten vergroten om zich te kunnen onderscheiden. Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars - partner in Dynamis is daar voortdurend mee bezig. “Hiermee kunnen we ons in de huidige markt onderscheiden”, zegt bedrijfsmakelaar Jos van Opstal.

RICS

Tekst: Peter de Jong BREDA - Van der Sande en Van Opstal zijn twee jaar geleden gaan samenwerken. “En dat bevalt nog altijd uitstekend”, zegt Van Opstal. “We vullen elkaar goed aan. Daarnaast is het commercieel een goede stap geweest. We opereren als specialisten in de bedrijvenmarkt. We hebben een fors marktaandeel dat steeds meer gestalte krijgt. Dat heeft een wervende werking. Als krachtige groep kunnen we potentiële klanten beter bereiken.” Zijn collega Peter-Paul Verhoeven vult aan: “We zijn bekend met de aanbodzijde van de markt en ook met de vraag. We hebben een breed aanbod aan kleine, middelgrote en grootschalige objecten en kunnen dan ook aan een brede vraag voldoen. We koesteren ook de kleinere klanten want dat

Peter Paul Verhoeven (links) en Jos van Opstal (rechts)

zijn ondernemingen die vanwege hun potentiële groei kansen bieden voor de toekomst.”

Bundeling ”We krijgen steeds meer klanten op landelijk niveau”, vertelt Van Opstal. “Ook overheden weten ons te vinden. De markt ziet dat we ook onder deze moeilijke omstandigheden ge-

woon doorgaan. Door onze toetreding tot Dynamis vergroten we onze markt, ook landelijk. Het samenwerkingsverband telt 12 geselecteerde makelaarskantoren met in totaal meer dan 350 medewerkers in 30 vestigingen. De kracht ligt in de combinatie van regionale expertise met een onderlinge uitwisseling van de opgedane deskundigheid en ervaringen. Deze

Markt regio Breda blijft in beweging BREDA - “De BOG-markt is niet in balans”, zegt de ervaren bedrijfsmakelaar Jos van Opstal. “De laatste drie jaar was de markt moeilijk te beïnvloeden. Vooral wij hebben te maken met de macro-economische invloeden. Maar we zijn bijzonder gelukkig dat er sprake blijft van bewegingen in de markt in deze regio.” ”De keuze in kantoren is verdrievoudigd ten opzichte van vijf jaar geleden. Je kunt de prijs aanpassen, maar dat biedt niet altijd soelaas. Er zit een ‘prop’ in de kantorenmarkt. De leiding moet ontstopt worden,

maar dat gaat niet snel. Het sentiment van de ondernemers is minder goed en dat is een slechte voedingsbodem voor belangrijke investeringen.” Daar komt ook nog bij dat Het Nieuwe Werken ervoor zorgt dat er minder kantoorruimte de komende jaren nodig is. “Een werknemer had voorheen een kantoor van 18,5m² ter beschikking. Dat is nu zo’n 11,5m². Dat betekent effectief 35% minder kantoorruimte.” Toch ziet Van Opstal zeker positieve punten: “We zijn blij dat we in Breda functioneren. We hebben hier zelfs een groei gezien van het aantal arbeidsplaatsen in de detail-

handel. Ook opvallend, Elsevier heeft een onderzoek gehouden waaruit blijkt dat Breda op een vierde plaats komt in de beste lokale economieën in Nederland. De ranking is gebaseerd op een onderzoek op 40 economische indicatoren zoals het infrastructuur, werkgelegenheid en voorraad bedrijventerreinen en kantoorruimte. Het rapportcijfer is bijna een 8. De tijdsgeest geeft een drukkend effect in de markt. Maar in Breda en de regio worden nog altijd zaken gedaan. De toename van de blauw-oranje bebordingen en afficheringen bevestigt de dynamische aanpak van Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars.”

Foto: Kees Bennema

landelijke bundeling van regionale krachten vormt de toegevoegde waarde waarvan de opdrachtgever profiteert.” ”Jaarlijks presenteert Dynamis rapporten over de woning-, bedrijfsruimteen kantorenmarkt, de woningmarkt en de kantoren”, gaat Verhoeven verder. “Er is ieder jaar het symposium Sprekende Cijfers met gastprekers uit de sector. Dynamis beschikt over een professionele researchafdeling. Zo kunnen we op elk gewenst ogenblik een momentopname maken van bijvoorbeeld het aanbod, de vraag en de trends in bepaalde segmenten.”

Logistiek De Dynamis-makelaars zijn ook in te schakelen voor onder meer haalbaarheidsstudies of planconcepten. Van Opstal: “Een goede en betrouwbare database is ontzettend belangrijk. Daar is Dynamis als instituut zeer professioneel mee bezig. In februari heeft de overkoepelende organisatie Dynamis Logistics geïnitieerd. Voor zoekers in de markt een concentratie van landelijk aanbod. Bijvoorbeeld het hele gebied van Rotterdam, West-Brabant tot en met Venlo wordt door Dynamis-bedrijfsmakelaars bediend. We clusteren onze kennis van die sector en kunnen logistieke opdrachtgevers een duidelijke meerwaarde bieden.” Dynamis heeft de eerste aanzet gege-

Daarnaast mag Van der Sande VanOpstal het predicaat Regulated by RICS voeren. “Het Royal Institution Of Chartered Surveyors Nederland is de vastgoedautoriteit die eisen stelt aan vakbekwaamheid en integriteit. Lid worden kan alleen na een assessment waarin vakkennis en ethiek worden getoetst. Grote banken en overheden verlangen inmiddels dit certificaat.” De tijdsgeest vraagt ook andere benaderingen met bijbehorende protocollen vanwege de hogere gestelde eisen van opdrachtgevers, aldus Van Opstal. Bijvoorbeeld voor deelname aan een Europese aanbesteding moet je beschikken over het RICS-certificaat. Overheden hanteren die norm steeds vaker. In Breda zijn er zo’n zes kantoren die zich bezighouden met bedrijfsonroerendgoed. Maar niet alle kantoren beschikken over het RICS-certificaat. Van der Sande VanOpstal wél en wij spelen hiermee in op deze nieuwe ontwikkeling.” ”Bovendien zijn we het eerste kantoor in Breda dat voldoet aan de eisen voor de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van het Taxatie Management Instituut. We werken met een taxatiesysteem dat volledig transparant is. Taxaties van bedrijfsonroerendgoed zijn daardoor inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Opdrachtgevers kunnen daar online in kijken. Financiers kunnen zien op welke basis de taxatiekundige onderbouwing is geschied.” Transparantie wordt steeds belangrijker merken de bedrijfsmakelaars. Verhoeven: “Daarom pakken we dit professioneel aan. We zijn bezig met de ontwikkeling van een systeem voor de nieuwbouw. We leggen alles digitaal vast. We werken webbased. Die lijn kunnen we doortrekken naar ons kantoor. Wij zorgen ervoor dat we innoveren en dat onze educatie op peil blijft. En als we integer werken dan blijven we ook in de toekomst bij de topspelers behoren.”

Alle stemmen naar het Van Gogh Gastatelier Het nieuwe Van Gogh Gastatelier in Zundert heeft een goede kans om het Nederlands Gebouw van het Jaar te worden. Nu nog staat het gebouw van de 309 inzendingen op een vijfde plaats. De prijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is een publieksprijs. Wie wil dat het atelier in Zundert het gebouw van het jaar wordt, kan stemmen via http://bit.ly /StemOpAtelier. Twitteren kan ook. ZUNDERT - Stemmen werkt eenvoudig via het ‘Vind ik leuk’- principe, bekend van Facebook. Tik op internet in: http://bit.ly/StemOpAtelier. Onder

de stemmers verloot organisator van de verkiezing, de Bond van Nederlandse Architecten, een iPad. Twitteraars hebben de kans om persoonlijk rondgeleid te worden door

architect Ernst Havermans van Oomen Architecten, de man die Het Gastatelier ontworpen heeft. Zij moeten daartoe in Twitter of Linkedin de volgende regel kopiëren: Win rondleiding door de architect (bij RT)Stem Gastatelier Zundert bit.ly/WinRondleiding#GVHJ. Op Koninginnedag, 30 april, maakt de BNA de winnaar bekend. Dan wordt ook bekend gemaakt wie de Ipad wint. Iedereen heeft dus nog een

week de kans om te stemmen. Het Gastatelier staat al weken in de top tien, de hoogste notering was de derde plek. Maar het verschil in de top is klein. Het Gastatelier maakt deel uit van het van Goghhuis in Zundert. Het staat naast de kosterswoning van de vader van Vincent van Gogh. Dat huis is een aantal jaren geleden verbouwd tot expositieruimte en gastenverblijf.

Het nieuwe kunstatelier staat daarnaast, op de plek van een afgebroken schuur. De woning is nu een galerie voor hedendaagse kunst, met op zolder een gastenverblijf voor kunstenaars die worden uitgenodigd in het nieuwe atelier te komen werken. De galerie is een dependance van galerie DomArte in Rucphen. Het Gastatelier is ontworpen door architect Ernst Havermans van Oomen Architecten.


TE HUUR/TE KOOP Bedrijfsobjecten Nijverheidsweg 23-25 Etten-Leur

Lage Mosten 37-47 Basalt Breda

Tuinzigtlaan 15 Breda

TE HUUR / TE KOOP

TE HUUR

TE HUUR

Dit A1 solitair kantoorgebouw met zichtwaarde aan de A16 beschikt over een luxe hoofdentree met vide. Totaal ten behoeve van verhuur is beschikbaar 1.848m² gelegen op de tweede, derde en vierde etage. Deelhuur is mogelijk vanaf 616m². De kantoren zijn luxe afgewerkt, voorzien van o.a. topkoeling. Parkeernorm 1:44. Collegiaal met Jones Lang LaSalle.

Een bijzonder representatief kantoorgebouw gelegen op de hoek Ettensebaan/Tuinzigtlaan, nabij op- en afritten van de A16 en A58. Door zijn vorm-, materiaal- en kleurgebruik heeft het een krachtige eigen identiteit. De belevingswaarde binnen is aangenaam hoog. Kantooroppervlakte totaal ca. 1.780m², deelhuur mogelijk v.a. 630m². Hoge parkeercapaciteit.

Konijnenberg 88 Breda

Teteringsedijk 1 Breda

TE HUUR

TE HUUR

Het gehele complex wordt tevens te koop aangeboden tegen een scherpe vraagprijs.

Het aangeboden object is gelegen op industrieterrein De Krogten en bestaat uit een kantoorruimte met lift en dakterras op de etage (ca. 900m² - deelverhuur mogelijk vanaf ca. 445m²), showroomruimte (ca. 1.370m² deelverhuur mogelijk vanaf ca. 685m²) en opslagruimte (ca. 1.285m² - deelverhuur mogelijk vanaf 443m²). Hoogwaardig afwerkingsniveau.

Op een uitstekend bereikbare locatie gelegen representatief kantoorpand komt de begane grond (ca. 310 m²) met eigen entree beschikbaar voor de verhuur. Het object is uitstekend bereikbaar vanaf de snelwegen en ligt op loopafstand van het station. Bij het gehuurde behoren 4 parkeerplaatsen. De ruimte is instapklaar met diverse voorzieningen zoals airco.

Voorerf 1-27 Breda

Eikdonk 8 Breda

Heusing 2 Breda

Korte Brugstraat Breda

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

TE HUUR

Nette kantoor- en/of showroomruimte in een representatief bedrijfsverzamelcomplex aan de oostkant van de Haagse Beemden. Goed bereikbaar op enkele autominuten van de A16 en A59. Deze ruimtes zijn recentelijk volledig gerenoveerd en worden derhalve "instapklaar" aangeboden. Informeer naar de gunstige voorwaarden.

Bedrijfs-/opslagruimte gelegen op bedrijventerrein De Krogten. De ruimte is groot ca. 2.450m² en voorzien van 3 overheaddeuren, buitenterrein met loading dock, kantoorruimte / kantine met toilet (ca. 20m²). Het object is tevens voorzien van alarm. Combinatie van kantoor c.q. kleinschalige bedrijfsruimten is mogelijk.

Op het aantrekkelijke bedrijventerrein “Moleneind” is een bedrijfsobject (ca. 695 m²) met riant buitenterrein beschikbaar voor de verkoop, dat zich prima leent voor een eventuele herontwikkeling. Door de ligging nabij op- en afrit A27 is het object uitstekend bereikbaar. Perceeloppervlakte ca. 3.793 m².

Aantrekkelijk winkelpand gelegen op een A2locatie in het centrum van Breda. De winkel bestaat uit een winkelruimte met secundaire ruimten op de begane grond, groot ca. 110m² met een magazijnruimte op de etage, groot ca. 90m². De frontbreedte van de winkel bedraagt ca. 6m¹. Diverse parkeergarages op loopafstand bereikbaar.

Tolbrugstraat 2 Breda

Bredaseweg 113 Etten-Leur

Tussendonk 10-20 Etten-Leur

Dorpstraat 69-71 Chaam

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR / TE KOOP

TE KOOP

De winkellocatie Tolbrugstraat 2 is gelegen op een uitstekende centrumlocatie in het voetgangersgebied van Breda. De winkel-/verkoopruimte met een frontbreedte van 17m¹ bestaat uit een entree met een open winkelruimte (78m²) gevolgd door een tweede gedeelte (43m²) van de winkel-/verkoopruimte. Een dagverblijf met magazijn (42m²) is aanwezig.

Op een uitstekende A1-locatie gelegen kantoorruimte op de 1e verdieping van ca. 385m². De locatie Parkplan Oostpoort is direct aan de rijksweg A58 gesitueerd en heeft een uitstekende ontsluiting naar de A16 (RotterdamAntwerpen). De kantoorruimte wordt turn-key opgeleverd. Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Collegiaal met DTZ Zadelhoff.

Multifunctioneel bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein Vosdonk-West, nabij snelweg A58. Bedrijfsruimte vanaf 610m² tot 3.685m², eventueel gecombineerd met kantoorruimte vanaf ca 200m². Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. In prijs verlaagd! Collegiaal met DTZ Zadelhoff.

Woon-/werkpand bestaande uit een kantoor-/ winkelruimte (Dorpsstraat 71) met een zelfstandige bovenwoning (Dorpsstraat 69). Het pand kent een mooi breed front en leent zich eventueel voor een invulling met meerdere gebruikers. Daarnaast beschikt het pand nog over een tweetal garages. Oppervlakte kantoor/praktijk: ca. 310 m² en bovenwoning ca. 80 m².

HUURPRIJS € 19,50 PER M² Op het toonaangevende industrieterrein 'Vosdonk' zijn diverse bedrijfsruimtes te huur geschikt ten behoeve van grootschalige opslag en produktie. De navolgende units zijn beschikbaar: UNIT 1 - 1.495 m² UNIT 2 - 2.865 m² UNIT 3 - 4.635 m² Unit 2 heeft de beschikking over een aantal loadingdocks met levelers. Tevens is het mogelijk diverse kantoorruimtes bij te huren. Totaal is hiervan ca. 1.350 m² beschikbaar. Rondom het pand is een groot buitenterrein gelegen wat mogelijkheid biedt voor parkeer- en manouvreerruimte. Zeer aantrekkelijke huurcondities!

BNDeStem De Ondernemer 21042012  

BNDeStem De Ondernemer 21 april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you