Page 1

NEEMT EEN DEEL VAN DE ONDERNEMER UIT HANDEN In de stoel Geert van der Horst, directievoorzitter Rabobank RoosendaalWoensdrecht

Reportage Bedrijventerrein Oude Molen

Barometer West- Brabant scoort: 5,7

13

Special Ondernemend Roosendaal

Gefundeerd kiezen

Voor al uw bedrijfshuisvesting. Duidelijk. DTZ Zadelhoff 076 5 209 209 of www.dtz.nl

West-Brabant

12e jaargang - nr. 5 19 mei 2012

Netwerken na de Nassaulezing 2/3


2

Evenement Nassaulezing

deOndernemer 19 mei 2012

Van Rompuy kan

Column

Jazzgevoel Als ik mijn deur of raam open zet, word ik ondergedompeld in jazzmuziek. Het Jazzfestival Breda is in volle gang en omdat ik in de binnenstad woon, maak ik het allemaal van heel dichtbij mee. Of ik mijn stulp verlaat en mee ga swingen? Ik weet het nog niet. In mijn jonge jaren heb ik een overdosis jazz gekregen. Om met de Belgen te spreken: ‘ik had gedaan met de jazz.’ Ik zat net bij de krant, het was 1974 en ik werkte op de

Herman van Rompuy, de president van Europa, kan niet meer kapot bij de bestuurders en de top van het West- Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Zelden is een Nassaulezing met zoveel vuur, humor en logica uitgesproken als op dinsdag 8 mei. “We kunnen wel tot in de kleine uurtjes met u over Europa praten”, zo nam de presentatrice van dienst, Astrid Kersseboom uiteindelijk afscheid van de spreker. Van Rompuy deed ruim drie kwartier langer over zijn lezing dan was gepland, maar niemand in de volle Grote Kerk in Breda vond dat erg. Tekst: Ron Gregoor

stadsredactie. Mijn chef Gerard van Herpen schreef een stuk over de Original Victoria Band, het oudste nog bestaande Nederlandse jazzorkest, en kwam daar de naam tegen van mijn vader. Die speelde daar vele jaren trompet. ‘Is dat jouw..?’ ‘Ja, dat is mijn…’ Hij gaf mij zijn aantekeningen en vanaf dat moment was ik de jazzredacteur van toen nog Dagblad De Stem. Ik kreeg een eigen rubriek, uitnodigingen voor bijna ieder jazzfeest en iedere week wel een paar elpees. Ik schreef hoesteksten voor platen van regionale orkesten. Iedere week was er wel wat te doen in ‘the hottest place of the south’. En het moest al heel gek gaan als ik daar niet bij was. Had ik er dan verstand van? Welnee. Ik was opgegroeid met Beatles en Stones en mijn vader repeteerde thuis nooit. Als ik wat wilde weten, vroeg ik dat aan Joep Peeters, nog steeds Bredaas meest actieve jazzmuzikant. Van alles wat ik over jazz schreef, begreep ik zelf de helft niet. Ik heb dat zo’n vijf jaar gedaan. Toen was ik het beu. Ik had het gehad met de jazz. De elpees verhuisden naar de zolder. Nooit meer heb ik er nog een gedraaid. Ik heb ze weggegeven. Ik ben nu gedoemd de muziek live te gaan beluisteren. En misschien doe ik dat ook wel. Maar dan moet het wel terrasweer zijn. Ik ben ook wat jazz betreft een mooi weer liefhebber geworden.

Ron Gregoor

BREDA - De vierde editie van de Nassaulezing was meteen ook de meest succesvolle. Want mochten eerder de toenmalige minister van Defensie Henk Kamp, Eurocommissaris Neelie Kroes en Lex Hoogduin van de Nederlandsche Bank al rekenen op een aandachtig gehoor, Herman van Rompuy hield het publiek in de bomvolle Grote Kerk in zijn ban. Meer dan een uur lang. Waar de meeste gasten waren uitgegaan van een wat saaie spreker- de Vlaamse president van Europa komt zo op het eerste gezicht niet over als een begenadigd spreker- werden zij aangenaam verrast. Vol humor, geen moment vervelend en vooral zeer gedreven hield hij een pleidooi voor Europa. Hij kreeg daarvoor een langdurige, ovationele staande ovatie. De organisatoren , de crossmediale uitgeverij BN DeStem, financieel dienstverlener Ernst&Young en de Business Club Breda, hadden het niet beter kunnen treffen. Een paar dagen na de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland, die nu niet bepaald vlekkeloos voor de Europese gedachte waren verlopen, kwam ‘de baas van Europa’ op bezoek. Die had wel het een en ander uit te leggen. En dat deed hij. Haarfijn. Ook over de ontwikkelingen van het weekend daarvoor. “Ach, wat Frankrijk betreft maak ik me niet zoveel zorgen”, zei Van Rompuy. “De nieuwe president Hollande zegt dat hij de begrotingsdoeleinden wil handhaven. Hij wil al-

leen een ruimere agenda met meer investeringen in bijvoorbeeld werkgelegenheid. Maar daar hebben wij niet zoveel problemen mee.” Erger vond hij de winst van de ‘antiEuropeanen’ in Griekenland. Veel zei hij er niet over. Hij zuchtte en steunde wat, ‘informateurs die na een halve dag hun opdracht weer teruggeven, dat voorspelt niet veel goeds’, maar ging daar verder niet op in. Ook niet na aandringen van ‘de zaal’.

Colofon deOndernemer is een uitgave van BN DeStem deOndernemer verschijnt in een oplage van 170.000 exemplaren BLADMANAGER: Johan van den Kieboom

REDACTIEMANAGER: Ron Gregoor

ADRESGEGEVENS: Postbus 3229, 4800 MB Breda T: 076 - 5 312 255 E: deondernemer@bndestem.nl

VORMGEVING: Angela van Eck Nicole Hoepelman

WEBSITE: www.deondernemer-bndestem.nl

ACCOUNTMANAGER: Jos van Dongen tel: 06-53861019 j.vdongen@bndestem.nl

Geboeid luisteren de aanwezigen in de bomvolle kerk naar Van Rompuy.

“Pas als Griekenland een nieuwe regering heeft die met plannen komt, is het tijd genoeg voor een reactie. Maar het wordt een spannende zomer.” Het was de bedoeling dat Van Rompuy zou spreken van kwart over acht tot vijf over half negen. Rond half tien verliet hij, onder luid applaus, het podium.

Tegenvallers De organisatoren van de tweejaarlijk-


19 mei 2012 deOndernemer

niet meer stuk

BOETEVRIJ BTW CORRIGEREN Peter de Koning is AA-accountant en als partner verbonden aan DRV Accountants & Adviseurs. vestiging DRV Bergen op Zoom p.de.koning@drv.nl

De belastingdienst verwacht dat u snel in actie komt als u te veel of te weinig btw hebt afgedragen. Het moet voortaan keurig volgens de richtlijnen, anders riskeert u een vergrijpboete. Als ondernemer hebt u te maken met verschillende soorten belastingen. De omzetbelasting is hier een bekend voorbeeld van. Afhankelijk van diverse factoren doet u per maand, kwartaal of jaar aangifte voor de omzetbelasting. Onlangs heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de manier waarop fouten in de aangifte omzetbelasting moeten worden hersteld. Suppletie Tot 1 januari 2012 was het mogelijk om een fout in een eerdere btw-aangifte te herstellen via een brief. Deze correctie wordt ook wel aangeduid als een suppletie. Indien op basis van zo’n suppletie een aanvullende btw-afdracht verschuldigd was, kon de Belastingdienst daarover een verzuimboete opleggen van maximaal 5% of € 4.920. Bij kleine correcties werd vaak geen boete opgelegd. Regeling aangescherpt Vanaf 1 januari 2012 is de regeling voor het indienen van een suppletie aangescherpt. Er geldt voortaan een wettelijke verplichting op het indienen van een suppletie. Indien u de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig btw heeft aangegeven, bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Op het moment dat u niet voldoet aan deze actieve meldplicht kan de Belastingdienst een aanvullende vergrijpboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 100% over het door u verschuldigde bedrag. De nieuwe boete kan worden opgelegd als de correctie wordt gedaan nadat de inspecteur zelf al bekend is geworden met de onjuiste aangifte. Zolang u de verbetering uit eigen beweging indient, geldt alleen het bestaande boeteregime.

Astrid Kersseboom praat nog even na met Herman van Rompuy.

se Nassaulezing konden dus terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Daar zag het er aan het begin van die week niet naar uit. De beoogde avondvoorzitter en presentator Twan Huys zegde op het laatste moment af. Arjo Klamer, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, zou over de eurocrisis komen praten. Ook hij was er niet. Hoofdredacteur Johan van Uffelen van BN DeStem wist heel snel Astrid Kersseboom te strik-

ken, die de avond perfect in goede banen wist te leiden. En omdat Van Rompuy op zijn praatstoel zat, miste eigenlijk niemand het verhaal van Klamer. Het Koperkwintet van Het Brabants Orkest was er gelukkig wel. Het intermezzo van deze vijf blazers was een lust voor het oor.

Uitverkocht De aanwezigen in de Grote Kerk, de Nassaulezing was andermaal uitver-

Foto’s: Willem Paterik

kocht, bleven nog een uurtje hangen. Netwerken, bijkletsen, oude herinneringen ophalen en de loftrompet steken over de president van Europa. En Van Rompuy zelf. “Ik ga nu naar huis, want morgen heb ik weer een drukke dag. Vier lezingen, ja allemaal weer over Europa. Dan ga ik ook nog naar Frankrijk, afscheid nemen van president Sarkozy, waarmee ik prima heb samengewerkt, en de nieuwe president Hollande feliciteren.”

Hoe geeft u de btw-correcties door? Ondernemers kunnen een suppletie indienen door in te loggen op hun persoonlijke domein. Het ingevulde formulier wordt, op dezelfde wijze als een btw-aangifte, elektronisch naar de Belastingdienst verstuurd. Via formulier Daarnaast kunt u voor uw suppletie het formulier gebruiken dat de Belastingdienst voor dit doel heeft ontwikkeld. Als u de suppletie niet via het persoonlijk domein instuurt, is het gebruik van dit formulier verplicht. Het formulier is te downloaden op de website van de belastingdienst. U kunt vervolgens het ingevulde formulier per post naar de Belastingdienst sturen. Het retouradres is in de kop van het formulier opgenomen. Ook het gebruik van dit retouradres is verplicht omdat de suppleties centraal worden verwerkt. Kleine correcties bij btw-aangifte Om de administratieve lasten te beperken geldt vanaf 2012 ook een kleine versoepeling in de regels omtrent suppletieaangifte. Kleine correcties (dat zijn correcties tot per saldo € 1.000 te betalen of te ontvangen) kunt u ook verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U hoeft dan geen gebruik te maken van het verplichte suppletieformulier. De kleine correcties moeten worden verwerkt in de juiste rubrieken van de aangifte. U ontvangt van deze correcties geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking. Voorkomen is beter dan genezen Door de nieuwe informatieverplichting bent u dus verplicht zelf de foutieve btw-aangifte te verbeteren. Verbeter dus tijdig en voorkom boetes!

DRV Accountants & Adviseurs is met een team van 500 medewerkers en 11 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant een inspiratiebron voor nuchtere ondernemers. Netwerken na afloop in de historische kerk.

3


Verwer & Janssen Vermogensmanagement:

Vermogensbeheer is dichterbij dan u denkt G

estadige groei van vermogensbeheer, ook onder het huidige economische gesternte. Hoe is dat te realiseren ? Natuurlijk is ook Verwer & Janssen Vermogensmanagement geen ‘wonderdokter’, maar deze betrouwbare vermogensbeheerder is wel in staat om onder alle marktomstandigheden rendement te behalen voor haar verder uitdijende klantenkring. Scoren in een stijgende markt is niet zo moeilijk. Juist in dalende markten kan een degelijke vermogensbeheerder zich positief onderscheiden. Contact blijven zoeken, cliënten informeren en portefeuilles samenstellen met beheersbare risico’s en onbegrensde winstpotentie. Zo gaat Verwer & Janssen met haar clientèle om. Bij onverhoopte calamiteiten op de financiële markten blijft de schade binnen de perken en is er geen echte reden tot paniek. Met name vanwege die rustgevende factor laten cliënten hun vermogen graag beheren door specialisten zoals Verwer & Janssen. ,,Wij geven van tevoren aan wat de maximale risico’s zijn en zijn niet perse afhankelijk van stijgende aandelenkoersen. Zelfs gelijk gebleven of licht gedaalde koersen kunnen, afhankelijk van het gestructureerde product, rendement genereren”, aldus drs. ing. Walter Janssen RBA, commercieel directeur bij Verwer & Janssen.

Fraai nieuw pand Verwer & Janssen Vermogensmanagement BV heeft zich bijna twee jaar geleden gevestigd in een fraai nieuw pand tegenover het station in Roosendaal. In bijna tien jaar tijd is Verwer & Janssen, ondanks de grillige econo-

mische omstandigheden, uitgegroeid tot een aansprekend bedrijf op het gebied van vermogensbeheer. De onderneming is één van de weinige onafhankelijke vermogensbeheerders in de regio Zeeland-West Brabant. De mondiale beurzen zijn sinds de start van de kredietcrisis in 2008 zeer in beweging. Wat doe ik als belegger met mijn vermogen? Ga ik sparen tegen een zeer lage rentevergoeding die zelfs de inflatie niet meer goedmaakt? Ga ik zelf beleggen via internet? Of schakel ik de kennis en ervaring in van een vermogensbeheerder? Dit laatste biedt vaak uitkomst. In ieder geval kan een vrijblijvend en oriënterend gesprek met vermogensbeheerder Verwer & Janssen mensen op weg helpen. Algemeen directeur Evert Verwer blikt tevreden terug en vol vertrouwen vooruit. ,,Uiteraard zijn wij tevreden. In 2011 groeide ons bedrijf op alle gebied weer verder. Het vermogen onder beheer groeide met ruim een kwart en onze clientèle nam in een zeer zwak beursjaar desondanks met ruim dertig procent toe.” Het zijn cijfers die er niet om liegen en illustratief voor de succesvolle aanpak van Verwer & Janssen.

Goed om te weten Verwer & Janssen biedt zowel vermogensbeheer als vermogensadvies. Beide vormen van dienstverlening zijn al mogelijk vanaf € 100.000,-. Ze biedt voor een bestaande effectenportefeuille vanaf € 250.000,- de mogelijkheid van een second opinion, waarbij op een zeer uitvoerige wijze wordt gerapporteerd. In voorkomende gevallen wordt zij ook als consultant in de arm genomen. Verwer & Janssen Vermogensmanagement BV werkt met Binck Bank en ABN AMRO als depotbanken, waar de cliënten hun effectenrekening aanhouden. Verwer & Janssen is volstrekt onafhankelijk en als deelnemende instelling aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI), bij de Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals (VBA) en bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Evert Verwer, tijdens een lezing op het hoofdkantoor in Roosendaal.

Grondlegger Evert Verwer is samen met Walter Janssen grondlegger van het florerende bedrijf. Evert startte bijna een decennium geleden zijn bedrijf vanuit een kantoor in St. Jansteen. Vanwege de gestage groei in de afgelopen jaren werd in 2010 een prachtig hoofdkantoor geopend in Roosendaal. Het ligt recht tegenover het station en is uitstekend bereikbaar. Ook parkeren is geen enkel probleem. Het kantoor in St.-Jansteen is blijven bestaan als nevenvestiging. Verwer & Janssen beschikt ondertussen over een deskundig en gemotiveerd team van een tiental medewerkers. Met deze equipe en het goed geoutilleerde kantoor, is Verwer & Janssen klaar voor de toekomst en in staat om de verdere groei van het bedrijf te faciliteren. De onderneming is door haar wortels zeer goed bekend met de specifieke wensen en behoeften van de Zeeuwse en Brabantse beleggers. Maar slaat, door haar bezit van een Europees Paspoort, meer en meer de vleugels uit, tot zelfs over de landsgrenzen. ,,Er is een trend gaande waarbij grootbanken vanwege reorganisaties en kostenbesparingen, goede beleggingsadviseurs boventallig verklaren. Wij hebben juist de afgelopen jaren senior beleggingsadviseurs aangeno-

Beleg voor een mogelijke rente van 6%

men van ING Bank, ABN AMRO en Rabobank. Het zijn deskundige adviseurs die allen meer dan dertig jaar ervaring hebben in het beleggingsvak. Vermogende particulieren, maar ook bedrijven en instituten zien hun bank bovengenoemde beweging maken. Doordat ze geen direct en herkenbaar aanspreekpunt meer hebben, gaan ze eens rond kijken op de markt van vermogensbeheer. In Zeeland en West-Brabant komen ze dan al snel bij ons terecht. Bij ons staat namelijk de persoonlijke aanpak wel centraal.

Gestructureerd beleggen Wat Verwer & Janssen Vermogensmanagement BV zo uniek maakt is het feit dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in vormen van ‘gestructureerd beleggen’. Daarbij wordt veelal de veiligheid van cash of obligaties met de rendementskansen van een aandelenbelegging gecombineerd. Cliëntportefeuilles worden samengesteld met (verschillende combinaties

van) gestructureerde producten en sluiten naadloos aan bij de individuele wensen en doelstellingen van de cliënt. Deze zogenaamde ‘Maatwerkportefeuilles’ kunnen, indien gewenst, worden uitgebreid met de traditionele asset categorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed (meestal in de vorm van beleggingsfondsen). Soms wordt er door Verwer & Janssen ook met derivaten (bijvoorbeeld opties) gewerkt.

Afspreken Bent u geïnteresseerd? Maak dan kosteloos en geheel vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. Ook voor een second opinion van uw portefeuille kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor bellen naar: 0165-572 900 of het contactformulier invullen op de website: www.vermogensmanagers.nl

Lezingen Verwer & Janssen Vermogensmanagement organiseert weer een tweetal lezingen: op dinsdag 5 juni op haar vestiging in Roosendaal (Brugstraat 88) en op donderdag 7 juni in Hampshire Hotel Churchill in Terneuzen. De aanvang is 20.00 uur. Verwer & Janssen werkt samen met verschillende partijen op het gebied van gestructureerde beleggingsproducten, waaronder ING, Barclays, Société Générale, Commerzbank, Royal Bank of Scotland UBS en BNP Paribas. Royal Bank of Scotland zal op beide avonden een deel van de lezing voor haar rekening nemen. Waar Verwer & Janssen haar gedegen beleggingsconcept toelicht, spitst Royal Bank of Scotland zich toe op haar rol als productbouwer. Iedereen is van harte welkom; de entree is gratis. Svp vooraf wel opgeven via info@vermogensmanagers.nl

Is sparen met de huidige spaarrente voor u geen optie? En bent u op zoek naar beleggingsalternatieven om toch rendement te maken op uw geld?

Ontdek uw ideale RBS AEX® Obligatie op www.rbs.nl/obligaties

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ga naar www.rbs.nl/markets voor de brochure, het basisprospectus en de definitieve voorwaarden. © The RBS Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. AEX-Index® is een geregistreerde merknaam van Euronext N.V. of haar dochterondernemingen (Euronext). Euronext is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van RBS AEX® Obligaties, noch wordt door haar enig advies tot aankoop van RBS AEX® Obligaties gegeven.

KANTOOR WEST-BRABANT BRUGSTRAAT 88 ROOSENDAAL TEL: 0165-572900

KANTOOR ZEELAND ANTONIUSDREEF 2 ST.-JANSTEEN TEL: 0114-322224

E-MAIL: INFO@VERMOGENSMANAAGERS.NL, WWW.VERMOGENSMANAGERS.NL


Barometer Kamer van Koophandel

19 mei 2012 deOndernemer

Winkelgebieden nog niet klaar voor de toekomst

5

Een aantrekkelijk winkelaanbod is essentieel voor de leefbaarheid. Ondernemer en overheid kunnen samen tij keren.

5,5

Chris Rutten KvK Zuidwest-Nederland Het winkelgebied van Breda is wel opgewassen tegen de concurrentie van het internetwinkelen.

In Zuidwest-Nederland is slechts een vijfde van alle kernwinkelgebieden op dit moment goed opgewassen tegen ontwikkelingen zoals het nieuwe winkelen via internet. Dit zijn vooral de grote kernen zoals Breda, Middelburg, Bergen op Zoom en Goes. Kleinere kernen die een gunstige uitgangspositie hebben voor de omgang met komende trends en ontwikkelingen zijn Oosterhout, Tholen en Sint Maartensdijk. Dit blijkt uit onderzoek dat BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland heeft gedaan naar trends en ontwikkelingen in 94 winkelgebieden in de regio. Er gebeurt de laatste jaren bijzonder veel in de detailhandel. Online winke-

len is versneld opgekomen, schaalvergroting heeft zich doorgezet, er zijn nieuwe winkelformules bijgekomen en bestaande zijn verdwenen, klanten zijn mobieler en via internet zijn zij veel beter geĂŻnformeerd dan voorheen. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling veranderd: er is sprake van vergrijzing, soms zelfs krimp. Dergelijke trends en ontwikkelingen hebben gevolgen voor het winkellandschap. In hoeverre zijn de verschillende winkelcentra in Zuidwest-Nederland opgewassen tegen de dingen die gaan komen? Hoe weerbaar zijn ze? Een derde van de kernwinkelgebieden in Zuidwest-Nederland is maar matig opgewassen tegen de veranderingen in koop- en winkelgedrag onder invloed van internet. Dit zijn voornamelijk kleine(re) kernen in de

Weerbaarheid centrumgebieden West-Brabant Matig weerbaar Geertruidenberg Kruisland Ossendrecht Roosendaal Sprundel Terheijden Ulvenhout Wagenberg Willemstad Zegge Zevenbergschenhoek

Weerbaar

Goed weerbaar

Alphen Baarle-Nassau Chaam Dinteloord Fijnaart Halsteren Klundert Made Putte Raamsdonksveer Rijsbergen Rucphen St. Willebrord Steenbergen Wouw

Bergen op Zoom Breda Hoogerheide Oosterhout Teteringen Zevenbergen Zundert

buurt van meer winkelaanbod en/of waar de bevolking niet toeneemt of zelfs krimpt. In Zeeland zijn dit bijvoorbeeld centrale winkelgebieden in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Noord-Beveland. In West-Brabant betreft het onder andere kernen in de gemeenten Drimmelen, Rucphen en Steenbergen. Een winkelkern die niet (goed) is opgewassen tegen toekomstige trends en ontwikkelingen is minder aantrekkelijk voor de ondernemers die gevestigd zijn in deze gebieden. Het heeft consequenties voor de aantrekkelijkheid van het centrum en dus voor het aantal (potentiĂŤle) klanten. Een aantrekkelijk winkelaanbod is echter ook essentieel voor de leefbaarheid in de gemeente en dus is het ook de overheid die consequenties zal ervaren. Leefbaarheid is namelijk van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als de leefbaarheid afneemt zal ook de bevolking afnemen en zullen grote bedrijven en investeerders hun interesse verliezen. Omgaan met de huidige trends en ontwikkelingen is dus van belang voor zowel ondernemer als overheid. Omdat de huidige uitdagingen creatieve oplossingen vereisen is samenwerking tussen de verschillende partijen onontbeerlijk. Ondernemers zullen in moeten spelen op ontwikkelingen rond het veranderende consumentengedrag. Dit zal impact hebben op hun gehele bedrijfsvoering. De overheid zal kritisch naar beleidskeuzes moeten kijken om de innovatieve ondernemers ook de nodige ruimte en toekomstperspectief te geven. Individueel is het tij niet te keren, samen wel.

De UAV anno 2012

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost) Haans Advocaten Roosendaal De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor het uitvoeren van werken 1989 (UAV 1989) zijn vernieuwd. Dat is ook niet zo vreemd als men bedenkt dat die alweer sinds 1989 meegaan. 23 jaar! Een eeuwigheid in de (juridische) bouwpraktijk. Des te opvallender is het dat de verschillen tussen de oude en de nieuwe UAV welbeschouwd meevallen. De tekst van de nieuwe UAV 2012 is op 30 januari 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Inmiddels zijn de eerste contracten onder toepassing van deze nieuwe UAV tot stand gekomen. Voor de goede orde, de UAV geen wetgeving. Het zijn standaard algemene voorwaarden, waarnaar in aannemingsovereenkomsten en bestekken wordt verwezen. Ze maken integraal onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. De komst van de UAV 2012 heeft overigens niet tot gevolg dat de UAV 1989 onmiddellijk hun betekenis verliezen. Contracten waarin nog verwezen wordt naar de oude voorwaarden, worden gewoon onder die voorwaarden afgewikkeld. Aan uw bestaande contracten verandert dus niets. Om verwarring te voorkomen is het wel zaak steeds goed in de gaten te houden welke voorwaarden van toepassing zijn, want hoewel de verschillen tussen de oude en de nieuwe UAV niet enorm zijn, ze zijn er wel degelijk. Zo is bijvoorbeeld de verplichting van de aannemer tot herstel van gebreken in bepaalde gevallen verlicht en is de waarschuwingsplicht van de aannemer voor kostenverhogingen uitdrukkelijk opgenomen. Ook zijn de bepalingen omtrent aansprakelijkheid na oplevering gewijzigd. Bent u benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen en de gevolgen daarvan voor uw onderneming, neem dan gerust contact op met onze bouwrechtspecialisten.

ROOSENDAAL EN BERGEN OP ZOOM WWW.HAANSADVOCATEN.NL


6

deOndernemer 19 mei 2012

Oude Molen: Een buitengewoon PERSOONLIJK WIE: Robert van Splunter ORGANISATIE: Gemeente Bergen op Zoom

De oorsprong van bedrijventerrein Oude Molen in Bergen op Zoom begon in 1995 rondom de Canadaweg, wat toen nog gemeente Halsteren was. In 2000 werd van gemeentewege het bestemmingsplan gewijzigd en aan het terrein een kleine 20 hectare toegevoegd, bedoeld voor bedrijfskavels tot 5000 vierkante meter, milieucategorie II en III.

FUNCTIE: Beleidsadviseur economie VERANTWOORDELIJK VOOR: Uitgifte bedrijfskavels VOORDELEN: Zichtlocatie langs de A4 NOG TE KOOP: Een paar kavels, o.a. op de eilanden

PERSOONLIJK WIE: Mariëlle ter Bogt

BERGEN OP ZOOM - Oude Molen biedt werkgelegenheid aan zo’n 700 fte. Robert van Splunter is binnen de gemeente Bergen op Zoom adviseur economie en heeft in die hoedanigheid veel met de bedrijven op Oude Molen te maken. In zijn functie is hij bovendien verantwoordelijk voor de uitgifte van bedrijfskavels op Oude Molen en Noordland. Mariëlle ter Bogt is voorzitter van de (verplichte) ondernemersvereniging van Oude Molen en samen met haar man eigenaar van Metrical metaalbewerking BV. Robert van Splunter: ‘Oude Molen ontstond doordat er onvoldoende bedrijventerrein beschikbaar was. Geboren vanuit de vraag, zou je dus kunnen zeggen. Doel van de uitbreiding van het bedrijventerrein was: behoud en versterking van het vestigingsklimaat en het bieden van vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid.’ Mariëlle ter Bogt: ‘Wij waren met ons bedrijf ook toe aan uitbreiding maar we hebben echt gewacht tot dit terrein hier beschikbaar kwam. Wij waren dan ook de eersten die hier zich hier vestigden. Wij zochten heel duidelijk naar een terrein dat de uitstraling had die we voor ons bedrijf willen hebben en dit paste perfect in dat plaatje. Hier konden we volledig opnieuw beginnen en het helemaal inrichten zoals we dat zelf wilden. Het is om een groot aantal redenen een buitengewoon prettige plek om te ondernemen. Wij voelen ons hier heel erg thuis.’

BEDRIJF: Metrical Metaal FUNCTIE: Voorzitter ondernemersvereniging Oude Molen BIJZONDER: Het allereerste bedrijf dat zich er vestigde PRIJS: Beste Brabants bedrijf bij landelijke Innovatieprijs VOORDELEN: Beste plek om goed te ondernemen

Robert van Splunter: ‘De uitgifte van de bedrijfskavels gaat voorspoedig. Er is nog een aantal kavels dat kan worden aangekocht, met name op de eilanden. Een van de grote voordelen van dit bedrijventerrein is dat het een zichtlocatie biedt langs de A4 die hier langs loopt en in 2013 klaar is. De reistijd van Rotterdam naar Antwerpen wordt er maar liefst met dertig autominuten door verkort. Daarmee trek je natuurlijk het soort bedrijven aan dat het terrein nóg meer smoel en uitstraling geeft.’

Voordelen De ondernemersvereniging maakt zich op tal van manieren sterk voor Oude Molen als modern, flexibel en volwassen bedrijventerrein. Mariëlle ter Bogt: ‘Wij proberen zoveel mogelijk aan de wensen en verlangens van de afzonderlijke ondernemers tegemoet te komen, maar ook als vereniging proberen we een blok te vormen om zaken voor elkaar te krijgen. Belangrijk in dit geheel zijn de vier netwerkbijeenkomsten die we jaarlijks houden, steeds gehouden bij een van de ondernemers op het terrein. Op die manier leer je elkaar kennen

Prijswinnaars Bedrijventerrein Oude Molen biedt (mede) plaats aan een aantal ondernemingen die recent in het nieuws kwamen met prijswinnende activiteiten. Heel bijzonder daarbij is Eco-Point, een bedrijf dat sterk is in innovatieve, ecologische schoonmaak. Duurzaamheid en originaliteit zijn daarbij onmiskenbaar belangrijke pijlers. Ook het bedrijf van Mariëlle ter Bogt en haar echtgenoot eindigde

en kun je wellicht zelfs onderling zakelijk nog wel iets aan elkaar hebben. Zeker niet van minder belang is de gezamenlijke beveiliging die we hebben opgezet. Een aantal jaren geleden werd er veel ingebroken op het terrein. Begin vorig jaar hebben we als vereniging met financiële steun van nog wat andere partijen waaronder de gemeente Bergen op Zoom, voor het hele terrein een bollardsysteem laten installeren wat de veiligheid enorm vergroot. Bij dit systeem zitten er bij de twee toegangswegen van Oude Molen palen in de grond. Deelnemende bedrijven hebben een alarminstallatie in hun pand, aangesloten op een meldkamer. Bij een inbraakalarm worden de bollards vanuit de meldkamer

zeer hoog bij de jaarlijkse landelijke Innovatieprijzen. Van Brabantse bedrijven eindigen zij op de eerste plaats. ImProvia, met een vestiging op Oude Molen, won zelfs twee prijzen. Ze werden vorig jaar uitgeroepen tot Beste Werkgever in de profitsector en kregen ook nog eens de FD Gazellenaward omdat zij drie jaar lang een aanzienlijke omzetgroei hebben laten zien.

omhoog gestuurd, waardoor niemand het bedrijventerrein kan verlaten. Door middel van camera’s kan de meldkamer zien wie het terrein betreden heeft en opvolgingsdiensten als bewaking en/of politie sturen. Deze controleren of er werkelijk ongewenste personen aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt het sein ‘veilig’ gegeven en de bollards uiteraard weer neergelaten. Deze hele cyclus mag maximaal 15 minuten duren.’ De beveiliging van Oude Molen is een typisch voorbeeld van wat proactief denken wordt genoemd. De naderende ontsluiting van en naar de A4 toe biedt uiteraard veel kansen en mogelijkheden maar maakt het terrein ook enigszins kwetsbaar; dan is een


Bedrijventerrein Oude Molen

prettig werkklimaat

19 mei 2012 deOndernemer

Brabantse bedrijven winnen Willem I-prijs DEN BOSCH- De VDL-groep uit Eindhoven (grootbedrijf) en Vencomatic (MKB) uit Eersel hebben op de Floriade in Venlo uit handen van de Prins van Oranje de Koning Willem 1 prijs ontvangen. Dat is de belangrijkste prijs voor ondernemers in Nederland die iedere twee jaar wordt uitgereikt voor het grootbedrijf en het MKB. De VDL -groep is opgericht in 1953 en sindsdien uitgegroeid tot een familiebedrijf met 79 ondernemingen in 16 landen en ruim 7100 werknemers. De onderneming richt zich op de automotive sector en is bekend door de ontwikkeling en verkoop van halffabrikaten en bussen. Ook Breda heeft een vestiging van VDL, VDL Steelweld. VDL Steelweld is een internationaal georiënteerde onderneming met vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Daar werken ongeveer 200 mensen. Steelweld is een veelzijdig bedrijf actief op het gebied van productieautomatisering, toeleveringen en engineering services. Het bedrijf ontwerpt, produceert en installeert gerobotiseerde productiesystemen met een breed scala aan handling-, assemblage- en verbindingstechnieken voor industriële toepassingen.

VDL Steelweld staat bekend als innovatieve system integrator met veel knowhow aangaande geautomatiseerde en gerobotiseerde productieprocessen. Daarnaast is het bedrijf toeleverancier. Vencomatic in Eersel is een producent van welzijnsvriendelijke en innovatieve huisvestingsconcepten voor pluimvee. Zo is het bedrijf bekend geworden door de ontwikkeling van de rondeelstal. Het familiebedrijf is opgericht in 1983, heeft 150 medewerkers en is wereldwijd actief. De prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, die zeer recent de VDL-groep bezocht. Hij heeft de beide ondernemingen gefeliciteerd. “Een bewijs van de kracht en het innovatief vermogen van Brabantse ondernemers en een onderstreping van het belang van de maakindustrie in onze provincie” aldus de Commissaris van de Koningin. Gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken en Bestuur noemt beide bedrijven een voorbeeld voor andere ondernemingen. ‘Ze blinken uit in vernieuwende en eigenwijze producten en diensten, creëren toegevoegde waarde. En daar moet Brabant het in de toekomst van hebben’.

HYPOTHEEKRENTE AFTREK VERDER BEPERKT IN Mariëlle ter Bogt en Robert van Splunter in koudere weersomstandigheden op bedrijventerrein Oude Molen. Foto’s Aad Meijer

Parkmanagement Daarnaast wordt via de Stichting Parkmanagement niet alleen gekeken naar het eigen terrein maar wordt Oude

Lepelstraat

BEDRIJVENTERREIN OUD E MOLEN

weg racht d n e De E

Tho lens ewe g

LENTE AKKOORD Dimitri Duine, Duine Adviesburo BV Register Master in Financial Planning, CFP® Certified Financial Planner FFP gecertificeerd financieel planner Register adviseur in Assurantiën, Register Pensioenadviseur, DSI Beleggings Adviseur, Erkend Hypotheek Adviseur

Ste enb erg sew eg

goede beveiliging van groot belang. Naast deze belangrijke zaken als onderlinge verbondenheid en veiligheid zijn er meer zaken die vanuit de vereniging worden geregeld. Mariëlle ter Bogt: ‘We hebben hier hartsafe apparatuur, belangrijk en levensreddend bij hartfibrillatie maar ook belangrijk is de zorg voor de gecoördineerde afvalstromen op het terrein. Dit is voordeliger terwijl toch iedere ondernemer met het bedrijf zijn eigen afspraken kan maken. Wij vinden de samenwerking met de gemeente, maar ook met politie en brandweer, van groot belang en houden een aantal keren per jaar bijeenkomsten waar alle partijen aanschuiven. Op die manier kunnen in zeer korte lijnen eventuele problemen aan de kaak worden gesteld, en zo mogelijk, snel worden opgelost. Ook naar de toekomst toe hebben we plannen. Zo zijn we nu aan het bekijken of we als bedrijventerrein niet beter gezamenlijk onze energie kunnen inkopen. We hebben een extern bureau in de arm genomen die dit gaat begeleiden.’ Naast deze talrijke activiteiten heeft de ondernemersvereniging onder meer gezorgd voor numerieke bewegwijzering en een KVO-certificaat.

A4

Halsteren

De politiek is voorlopig overeengekomen dat bestaande hypotheken de huidige regeling blijven houden. Dat wil zeggen onbeperkte hypotheekrente aftrek voor maximaal dertig jaar (voor bestaande hypotheken te rekenen vanaf 01.01.2000). Hypotheken die afgesloten worden na 1 januari 2013 verliezen elk jaar een stukje fiscale rente aftrek. Bij het berekenen van de fiscaal aftrekbare rente wordt voor deze hypotheken gedaan alsof het annuïteitenhypotheken zijn. Hierdoor vervalt elk jaar (een steeds groter wordend) deel van de rente aftrek. Onduidelijk is nog hoe hier precies mee omgegaan zal worden, maar de fiscale aantrekkingskracht van de bankspaarhypotheek zal zeker een stuk minder worden. Er zullen zeker gevallen zijn waarbij het verstandig is om voor ingang van de nieuwe wet nog te kijken of de huidige hypotheek aangepast moet worden om zo optimaal te profiteren van de huidige, gunstige, regeling.

Molen zelfs gemeentebreed vertegenwoordigd in relatie tot de andere bedrijventerreinen binnen Bergen op Zoom. Robert van Splunter: ‘De gemeente stimuleert dit brede overleg zeer zeker. Immers, ondernemers, maar ook de gemeente, kunnen leren van het delen van de onderlinge ervaringen. Op die manier zie je ook sa-

menwerkingsverbanden ontstaan en dat is natuurlijk ook gemeentebreed iets dat je heel graag wilt omdat het de onderlinge samenhang en verbondenheid bevestigt.’ Meer informatie: www.ondernemeninbergenopzoom.nl.

7

Voor starters kan het verstandig zijn om toch vooral voor de ingang van de nieuwe regeling een huis te kopen en te financieren.


Op zaterdag 16 juni verschijnt de special Ondernemend Zundert

19 mei 2012 deOndernemer

9

Naam: Geert van der Horst (50)

Functie: Directievoorzitter Rabobank Roosendaal-Woensdrecht

Bedrijf: Rabobank RoosendaalWoensdrecht

Bijzonderheden: 220 werknemers, met kantoren in Putte, Hoogerheide, Wouw en Roosendaal, met meer dan 6000 Neder-Belgen (private banking) als klant in het gebied boven Antwerpen. Geert van der Horst gaat per 1 juni aan de slag als Secretaris- Generaal van Unico Banking Group in Brussel.

DE STOEL Ziet u uit naar uw nieuwe stoel? Jazeker. Een bijzondere uitdaging.

Wat is er zo anders aan deze stoel in vergelijking tot de vorige? Totaal andere wereld, de Europese financiële wereld in tegenstelling tot Retailbanking op regionaal en klantniveau. Voorts functioneren op internationaal toplevel in een meer dienende en organiserende rol in tegenstelling tot heden waarbij ikzelf eindverantwoordelijk ben en stuur op strategisch en operationeel niveau.

Op welke stoelen heeft u hiervoor gezeten? Vanaf 1992 ben ik eindverantwoordelijk directeur bij diverse opeenvolgende lokale banken. Daarvoor als insolventiespecialist werkzaam bij Juridische Zaken Rabobank Nederland. Voorts heb ik ook op heel veel krukjes gezeten bij velerlei externe organisaties en instellingen.

een afstudeerscriptie geschreven bij Juridische Zaken Rabobank Nederland over “Stille bewindvoering door banken”. Tijdens opvolgende diensttijd bij Koninklijke Marine werd ik vanuit Rabobank Nederland geïnformeerd dat er een vacature op mijn vakgebied kwam en toen was het snel gepiept.

U heeft destijds gekozen voor de Rabobank. Had dat evengoed ook een andere bank kunnen zijn? Had gekund, maar gezien voorgeschiedenis was dit de meest gerede weg. Ik had meerdere opties aan einde diensttijd, maar hier zie je al het bewijs van mijn overtuiging dat relatie en vertrouwen een bepalende rol spelen in het maken van keuzes.

Wat doet de Rabobank beter dan andere banken? Rabobank stelt de mens centraal, zowel de klant als de medewerker. Getuige hiervan is de huidige positie als populaire werkgever en als solide financiële instelling. De lange verblijftijd van toegewijde en betrokken mensen is kenmerkend. In de klantrelatie blijft Rabo absoluut langer achter haar klanten staan, ook in moeilijke situaties. Voorts is ze wat terughoudender in de risicosfeer en is ze zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving.

Hoe bent u bij dit bedrijf terecht gekomen?

Wat is precies de Unico Banking Group?

In 1984 heb ik stage gelopen en

Een Europees samenwerkingsver-

Tekst: Ron Gregoor Fotografie: Aad Meijer

band van acht coöperatieve banken, bestaande uit het Franse Crédit Agricole, de Duitse DZ Bank, de Nederlandse Rabobank, de Oostenrijkse Raiffeisenbank International, de Italiaanse Iccrea Banca, de Zwitserse Raiffeisenbank, de Finse Pohjola Bank en de Spaanse Banco Cooperativo. Unico fungeert als topinstituut voor deze banken met als doelstelling het verder ontwikkelen van professionele samenwerking en krachtenbundeling op velerlei terreinen. Er functioneren zo’n twaalftal comités variërend van Trade Finance tot HRM. Ook twee dochterorganisaties, Uni Cash en Uni Lease, behoren tot de groep. UniCash zorgt bijvoorbeeld voor afhandeling van kastransacties in 14 landen voor 25 banken.

Merkt u dat uw klanten lijden onder de recessie? Ontegenzeggelijk gaat het met veel klanten stukken minder. Immer trachten wij vanuit begrip en respect de klanten te benaderen om alle mogelijkheden te bezien welke nodig zijn om ook deze moeilijke tijd zoveel mogelijk zonder kleerscheuren door te komen.

Wanneer komen we uit deze crisis? Ik beschik niet over een kristallen bol. Ik maak me wel zorgen omtrent de intensiteit en de verwachte duur van de huidige recessie. Zoals ik reeds lange tijd ook in de Barometer vermeld is het consumentenvertrouwen van doorslaggevend belang om het tij te keren.

Alleen zijn er weinig tot geen strohalmen voor de consument om zich aan vast te klampen. Zeker de onzekerheid op het nationale en internationale politieke toneel geeft geen noodzakelijk te achten houvast. Hoewel overtuigd liberaal moet ik toch zeggen dat strong leadership in deze tijd onontbeerlijk en hard nodig is. De burger moet weer vertrouwen in de toekomst krijgen, dan gaan de motoren weer lopen. Ook beperkte of matige groei is prima, de onstuimigheid in de afgelopen decennia was ook voor velen onbegrijpelijk.

Wat zult u het meest missen aan West-Brabant? De toch wel gemakkelijke manier van omgang tussen mensen onderling, alleen jammer dat ze zich in West-Brabant ietwat moeizaam profileren buiten het eigen landsdeel. Iets meer trots en zelfvertrouwen en extraversie zou daarbij wel kunnen helpen.

Welke goedbedoelde raad kunt u het bedrijfsleven in West-Brabant meegeven? Ondanks het huidige economische klimaat zou ik ze graag een hart onder de riem willen steken met het advies vooral door te gaan met creatief en innovatief te blijven en alle mogelijke kansen beet te pakken welke kunnen leiden tot verhoging en verbetering van de resultaten. Geen afwachtende houding maar gas erop. Een dag heeft 24 uur en een week zeven dagen. Benut opportunities. Overigens neem ik hierbij graag een misvat-

ting weg: als Rabobank financieren wij nog steeds graag goede ondernemers en ondernemingen.

Wanneer bent u het meest in uw element? Als ik dingen kan regelen en zie dat er beweging op gang komt.

Wat is uw ambitie? Eerlijk gezegd heb ik zelf nimmer aan loopbaanplanning gedaan. Voor mij staat voorop plezier in mijn werk met een zekere vorm van evenwicht naar mijn privéleven. Ik ga nu proberen ook van Unico een meer geprofileerde club te maken waar straks alle betrokkenen ook met recht trots op kunnen zijn dat ze erbij horen. Dat is nog een hele klus in het Europa van vandaag.

Waar krijgen ze u deze stoel voor uit? Vroeger voor een partijtje golf, maar dat doen we sinds de crisis van 2008 niet echt meer. Graag verpoos ik me met mijn gezin. Met vier opgroeiende kinderen “never a dull moment”.


10

De barometer cijfer: 5,7

deOndernemer 19 mei 2012

Barometer

Guust Verpaalen Phidelity 4,0

Paul Nijskens

Sombere geluiden, Het zijn onzekere tijden. Het vertrouwen van ondernemer en consument is gedaald tot een dieptepunt. Steeds meer bedrijven komen in de problemen en werknemers vrezen voor hun baan. Een baan voor het leven bij die ene baas zit er al lang niet meer in. De stemmen uit Europa zijn al niet veel beter. De kiezer in Griekenland heeft Europa keihard laten vallen. En ondanks het Kunduz akkoord wordt de Nederlander niet optimistischer.

Hans Verdiesen

Manfred Zurhorst

Ingrid van Kasteren

Rabobank

DRV Accountants

De Partners

REWIN 5,5

Peter Swinkels Voorzitter BZW 6,2

Cees Meeuwis Wethouder Breda 6,5

Etienne Vollebregt Essent 5,0

Jan Pollemans Albert Heijn 6,5

Ronald Reunis Philips 7,0

4,5 De verkiezingen bepalen de Europese koers. De uitslagen in Griekenland en Frankrijk roepen twijfels op over de implementatie van het Europese bezuinigings- en hervormingsplan. In Nederland heeft de “Kunduz-coalitie” er voor gekozen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen, zij heeft maatregelen getroffen. Daardoor liep het renteverschil tussen Nederland en Duitsland snel terug, positief voor de rating. Een deel van de bezuinigingen wordt afgewenteld op de burgers. Een verhoging van het Btw-tarief naar 21 procent moet 4 miljard euro opleveren. Daarnaast gaat onder meer het eigen risico in de zorg omhoog. Dat is geen goed nieuws voor de koopkracht van de consument. De reëel beschikbare inkomens stonden al fors onder druk. Het zal niet verrassen dat de koopbereidheid onder consumenten laag is. Vooral sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag, zoals de detailhandel en de horeca, ondervinden hier last van, terwijl de afzetvolumes al laag waren. Er zijn gelukkig ook structurele maatregelen getroffen. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog, en ook op de woningmarkt wordt een begin gemaakt met hervormingen. Om voor renteaftrek in aanmerking te komen moeten vanaf januari 2013 nieuwe hypotheken in 30 jaar volledig en ten minste annuitair worden afgelost, er kan minder worden geleend en de overdrachtsbelasting blijft 2 procent. Hopelijk dragen deze maatregelen een beetje bij aan een herstel van vertrouwen.

6,2 In april is de inflatie licht gedaald en het consumentenvertrouwen licht gestegen. In mei was er ineens het lenteakkoord. Maar al wordt alles groen om ons heen, terwijl ik dit schrijf is het slechts 11 graden en van lente nog geen sprake. Zo voelt het ook met de economie: de temperatuur wil maar niet stijgen. Verwachtingen bevestigen dat. Europees commissaris Rehn voorziet voor dit jaar een daling van de Nederlandse economie met 0,9 procent. Volgend jaar wordt een groei verwacht van 0,7 procent. Het CBS gaat zelfs uit van een kleinere krimp (0,7 procent) voor 2012 en een hogere groei (1,25 procent ) voor 2013. Op dit moment zien wij in de cijfers van het MKB van het eerste kwartaal 2012 nog geen verbetering t.o.v. 2011. Uiteraard per branche verschillend, maar signalen zijn “blij zijn als we maar een lichte daling hebben van de omzet”. Aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie geen gebrek. Nu de afnemers nog. De consument zou weer moeten willen besteden. Volgens bancaire informatie hebben we met zijn allen in het vierde kwartaal van 2011 één miljard Euro gespaard. Als dat geld in de economie zou worden gepompt zou het wellicht sneller lente worden. Misschien geven de aankomende Olympische spelen en het Europees kampioenschap voetbal een duwtje in de goede richting.

6,1 Volgens eurocommissaris Olli Rehn zit Europa in een milde recessie met zicht op herstel. Dat herstel komt voor Nederland een kwartaal later dan dat van Duitsland en Frankrijk, ofwel in het laatste kwartaal 2012. Een mooie uitdaging voor Nederland en de Nederlandse politiek om te laten zien dat we dit heus wel sneller kunnen, toch? Liesbeth Spies (minister Binnenenlandse Zaken) heeft wat mij betreft een hele grote stap in de goede richting gezet door zich vast te bijten in de nullijn voor ambtenaren. Eindelijk iemand die het begrijpt. In een economie waar we met z’n allen de afgelopen jaren hebben moeten inschikken, waar ontzettend veel mensen hun banen verloren en nog meer mensen al jarenlang geen salarisverhoging hebben mogen meemaken is het ondenkbaar om medewerkers van de overheid 1,8 procent salarisverhoging te geven. Het zou het bedrijf Overheid niet misstaan als ze in tijden van crisis eens extra kritisch naar haar eigen personeelskosten zou kijken. Ik hoop dat Liesbeth en het Kunduz-akkoord dit onderdeel vast kunnen houden! Mijn vertrouwen in de economie krijgt daar zeker een positieve boost van! Er moet nog echt wel geknutseld worden aan het nu liggende Kunduz-akkoord, maar op grote lijnen is dit helemaal niet verkeerd. Zeker de voorgestelde wijzigingen hypotheekrente-aftrek mogen er zijn. Mijn cijfer deze keer toch voorzichtig opgetrokken naar een 6,1. Aan de ene kant misschien niet helemaal terecht want op dit moment gaat het nog niet echt beter met de economie, maar aan de andere kant zie ik weer volop kansen en daar ga ik zeker voor.


19 mei 2012 deOndernemer

de eerste onvoldoende Datzelfde geldt uiteraard voor West- Brabant. Onze experts worden steeds pessimistischer. Waar vroeger alleen Guust Verpaalen met vieren strooide, hebben we nu ronduit een slecht rapport. Alles opgeteld en gedeeld komen we op een 5,7, drietiende minder dan vorige maand. Dat is veel, voor zo’n korte periode. En dat kan niet alleen liggen aan het vertrek van onze eigen huisoptimist Rob Franken. Die is, zoals bekend, gestopt bij het ROC West- Brabant en woont nu in het oosten des lands. We hebben een nieuwe expert: Hans Verdiesen, topman van Rabobank West- Brabant Noord.

Willem Jonkmans

Maarten Kormelink

Kristel Groenenboom

Gillis Poppe

Léon de Lobel

Jou

Ernst&Young

Container Service

Auto Poppe

DTZ Zadelhoff

4,0 Bouwend Nederland en o/g verbonden bedrijven gaan door het diepste dieptepunt sinds jaren. 35 procent meer faillissementen in de branche in 2012. En ik vrees dat we er nog dieper ingaan. Hoe dat zo? BTW + 2 procent. Enig idee, wat dat voor een opslagen zijn op kapitaalgoederen? Een overheid die miljarden uit onze economie haalt. Maatregelen stem je af op de situatie, niet op regeltjes van 10 jaar geleden. Bang voor Europese boetes, die de Nederlandse regering destijds zelf heeft geëist. Zie de reacties in Griekenland en de veranderingen in Frankrijk op te grote druk. Bang dat de rente omhoog gaat voor Nederland? Waarom? Gemis aan vertrouwen? Welke, van wie? Ons bedrijfsleven, onze consument? Banken die niet kunnen en/of niet willen financieren, daarmee investeringen, zoals de koop van o/g lamleggen, waardoor ze de waarde van dat onroerend goed, hun eigen belangrijkste zekerheid, verder onder druk zetten. Wat is er mis mee om wat langzamer en in betere tijden de tekorten in te lopen? Wat is erger voor de volgende generatie: een economie die draait en hen kansen biedt, maar nog wel wat goed te maken heeft, of een failliete boedel.

5,8 Het kraakt in de Eurozone. De Euro-economie krimpt dit jaar met 0.3 procent en is daarmee in een milde recessie. In Spanje is de situatie echter dramatisch en in Frankrijk en Griekenland is men de bezuinigingen zat en rekenden kiezers massaal af met de zittende machtshebbers. Een euro-exit voor Griekenland lijkt een realistisch scenario te worden. Nederland presteert momenteel opvallend slecht. De belangrijkste oorzaken: voortdurende onzekerheid op de woningmarkt, dalend consumentenvertrouwen en daardoor dalende consumptie. Voor 2013 wordt voor Nederland een bescheiden groei van 0,7% verwacht. De Kunduzcoalitie sleutelde in een paar dagen - ongekend - een pakket in elkaar om aan de Europese tekortnorm van 3% te voldoen. Hiermee is een belangrijk signaal aan de financiële markten en de rest van de EU afgegeven. De extra bezuinigingsmaatregelen zetten de groei wel onder druk. De voorgestelde maatregelen rondom de hypotheekrenteaftrek zijn vooralsnog te beperkt om het vertrouwen in de huizenmarkt duurzaam te herstellen. De tekorten zullen snel omlaag moeten zodat Nederland toegang tot de kapitaalmarkt behoudt tegen betaalbare tarieven.

5,9 Het kan niet genoeg gezegd worden, maar de val van het kabinet maakt ons deze maand erg somber. Aanbestedingen worden voor de zoveelste keer uitgesteld. We waren al niet blij met de stijgingen van brandstofkosten, loonkosten en natuurlijk de gebruikelijke vakantiegelden in juni. De verschepingskosten van China naar Europa stijgen aanzienlijk met als gevolg dure import. Deze prijsstijging heeft een nog onverklaarbare reden aangezien de vraag in de markt nog steeds achterblijft. Dachten we niet dat we (vorig jaar) hoorden fluisteren dat de crisis bijna over was? Zorgen over pensioenen, personeelstekort blijven aanspelen in de metaal. De gemiddelde leeftijd van een werknemer in onze branche is 47 jaar. Problemen van instroom van jonge leerlingen blijven bestaan. Om de aandacht af te leiden probeert de sector zaken doen met buitenland te promoten. Daar zou nog verborgen potentieel liggen voor onze metaalcollega’s. Maar ik moet toch toegeven dat we van onze Griekse, Franse, Italiaanse en Spaanse buren ook niet erg vrolijk worden. Enigste kans dat we ons iets meer met de Belgen verbonden voelen , aangezien wij nu ook weten hoe het is om geen regering te hebben.

6,3 Juist in economisch moeilijke tijden is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden, je inzicht te vergroten en orde op zaken te stellen. De ondernemer die precies weet hoe zijn zaak ervoor staat, weet precies waar hij aan toe is en kan kansen optimaal benutten. De kunst is om erachter te komen waar die kansen liggen voor jouw bedrijf. Vaak liggen er interessante groeimogelijkheden in je eigen klantenkring. Daarvoor moet je weten welke klanten het meest winstgevend zijn en welke klanten de toekomst hebben. Ken je klanten en geef de potentiële groeiers de meeste aandacht. Door klanten te koesteren, cross- en upsellmogelijkheden te benutten en de beste verkoopmomenten in kaart te brengen, is veel winst te behalen. Lokaliseer je beste klanten en zorg voor een goede klantenservice. Werk klantgericht en probeer je zo min mogelijk anoniem en onverschillig op te stellen naar klanten toe. Daarnaast kun je door tijdig in te spelen op de wensen en behoeften van klanten de klanttevredenheid vergoten. Tevreden klanten zijn eerder bereid om meer producten en diensten af te nemen en zorgen vaak voor positieve reclame voor je bedrijf.

6,5 West Brabant is opnieuw uitgeroepen tot logistieke hotspot dat is wel positief en iets waar we ons weer aan op kunnen trekken. De uitslag verbaast mij niet want qua logistiek doen we het goed. Dat blijkt ook uit het feit dat DTZ Breda in 2011 landelijk de nummer 1 was wat betreft de afzet van logistieke meters. Een leuke opsteker. Waar we goed in zijn moeten we koesteren en verder uitbouwen. Bedrijven blijven interesseren voor de regio is daarbij essentieel. Op logistiek gebied gebeurt dit en gaat dit blijkbaar goed maar wat kantoren betreft blijven we achter. We zullen daar iets aan moeten doen. Innoveren dat is belangrijk. Zeker nu nieuw aanbod hard opdroogt en het realiseren van nieuwe kantoren niet eenvoudig is. Het nieuwe werken, optimalisatie van het aantal vierkante meters in gebruik en duurzaamheid zijn actuele onderwerpen. Eigenaren zijn absoluut bereid om daarin mee te denken en kantoorgebruikers hierin tegemoet te komen. Er hangt echter ook een prijskaartje aan en onder het motto leven en laten leven moet je daarover met elkaar van gedachten wisselen. Toe aan nieuwe verantwoorde huisvesting dan is nu de tijd om zaken te doen.

11


Ervaar het unieke gevoel van vrijheid! Webasto Inbouwstation Roosendaal Belder 29, 4704 RK Roosendaal Industrieterrein Borchwerf T: (0165) 33 21 33 andre.hagenaars@webasto.com www.webasto-roosendaal.nl

Webasto Open Daken: ■ Frisse lucht ■ Meer licht ■ Bescherming tegen hitte ■ Kwaliteit met garantie ■ Luxe uiterlijk van uw auto

workshops Kom naar de studiemiddag:

Het programma is als volgt:

Uw opvolging borgen en vermogen beschermen in financieel moeilijke tijden U wilt uw opvolging binnen uw bedrijf borgen en uw vermogen beschermen in financieel moeilijke tijden? Dan kan het nuttig zijn de zeggenschap en het eigendom over het bedrijf te splitsen. De oprichting van een STAK (Stichting Administratie Kantoor) biedt daarvoor een oplossing. Maar hoe werkt dat? Wat zijn de voor- en nadelen; ook in juridisch en fiscaal opzicht? En: weten huidige STAK-bestuurders en de certificaathouders eigenlijk wel precies waar hun bevoegdheden beginnen en waar ze ophouden?

14.30 – 15.00 uur 15.00 – 15.10 uur 15.10 – 15.45 uur 15.45 – 16.15 uur 16.15 – 16.45 uur 16.45 – 17.15 uur 17.15 – 17.45 uur 17.45 – 18.30 uur

Ontvangst Inleiding door dagvoorzitter Anita de Haas, Chef economieredactie Brabants Dagblad Juridische aspecten door Mr.Dr. Robert Hendriks, Banning NV Fiscale aspecten door Mr. Cees Nijman, KPMG Meijburg & Co Pauze Praktijkcase Paneldiscussie met voorgaande sprekers Sluiting en gelegenheid tot netwerken

Voor aanmelding gaat u vóór 13 juni naar:

www.bndestem.nl/workshops

De hoogste tijd om u eens uitgebreid te laten informeren over alle aspecten van uw STAK.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar workshops@bded.nl

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door De Ondernemer in samenwerking met KPMG Meijburg & Co en Banning NV

Over KPMG Meijburg & Co KPMG Meijburg & Co is thuis in, en vertrouwd met alle marktsegmenten. Het cliëntenbestand varieert van vermogende particulieren, kleine handelsondernemingen en familiebedrijven tot nationale en multinationale beursgenoteerde bedrijven, maar ook (lagere) overheden en non-profit organisaties behoren tot de relaties. Om uw organisatie optimaal van dienst te kunnen zijn, werken deze professionals samen in specialistische teams op alle (deel)terreinen van het belastingrecht. Multidisciplinair zetten zij hun kennis in bij specifieke projecten, zoals fusies en overnames, bedrijfsopvolging en grensoverschrijdende zaken.

Datum en locatie: 20 juni 2012, Willem II stadion Tilburg van 14.30 uur – 18.30 uur Deze studiemiddag is bedoeld voor: - Ondernemers, bestuurders, directies en certificaathouders - (Familie)bedrijven die hun continuïteit en zeggenschap binnen het bedrijf goed geregeld willen hebben - STAK leden die meer willen weten over hun mogelijkheden en bevoegdheden

Over Banning NV BANNING NV is een onafhankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor (85 advocaten) met nationale en internationale cliënten en werkzaam in negen gespecialiseerde praktijkgebieden. De unit Corporate/M&A begeleidt fusies, overnames, MBO’s, MBI’s, (silent) auctions, financieringen en herstructureringen. De hechte teams in deze unit beschikken over veel kennis en ervaring inzake eigendoms- en zeggenschapstructuren en beschikken bovendien over een ruime proceservaring, zodat ook bij het oplossen van geschillen verbandhoudend met de transactiepraktijk, de belangen van de cliënt optimaal worden behartigd.

De prijs per deelnemer bedraagt €195,- (excl btw) Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.banning.nl

www.kpmg.nl

De Ondernemer is een uitgave van onder andere:

www.brabantsdagblad.nl

www.ed.nl

www.bndestem.nl


19 mei 2012 deOndernemer

13

Ondernemend Roosendaal

Special Chinees Shinn Fu koos stad vanwege de ligging

Jan Bax Pionieren in China

Vos Logistics Roosendaal volgde ambities van het bedrijf


“Wie wil er nou in een vieze, vuile omgeving leven?” Wist u dat het scheiden van afval u een besparing tot maar liefst 40% op de kosten voor afvalverwijdering oplevert? Bovendien bent u milieubewust bezig! Op 14 juli 1999 is Saver opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. “Naast aandeelhouder zijn deze vier gemeenten tevens onze grootste opdrachtgevers,” aldus communicatiemedewerker Daphne Ansems de Vries. “Onze core business is het inzamelen van afval, maar er zijn nog tal van andere diensten die we aanbieden, zoals veegdiensten, onkruid- en plaagdierenbestrijding, gladheidbestrijding en kolkenreiniging.”

Intensieve samenwerking “We richten ons daarbij zeker niet uitsluitend op de burgers van onze gemeenten. Voor het bedrijfsleven zijn we eveneens van alle markten thuis. We zijn al heel wat intensieve samenwerkingsverbanden met ondernemers aangegaan, waarbij een maatwerktraject de weg is naar een aanzienlijke reductie van het restafval.” “Wij denken mee in oplossingen en proberen bedrijven ervan te overtuigen op een andere manier met hun afval om te gaan,” vervolgt Pierre Tax (manager services).

Saver, om kinderen op een creatieve manier bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving. Zij werden in een aantal bijeen-

“Het milieu is toch ook heel belangrijk.” “Een boodschap die wij graag en veelvuldig voor het voetlicht brengen, niet alleen bij onze huidige klanten maar ook bij de jongere generatie, oftewel de volwassenen van de toekomst.”

Zwerfvuilproblematiek Iemand die daar alles van weet is de elfjarige Maysam Amezian. Zij zit in groep 8 van basisschool ‘De Vlindertuin’ in Roosendaal, een van de twee basisscholen die onlangs deelnam aan het zwerfvuilproject. Een pilot, geïnitieerd door

sen die hun afval gewoon op straat gooien. Daarom heb ik samen met een ander meisje uit mijn klas een prullenbak gemaakt om iedereen nog eens duidelijk te maken dat daar snoeppapiertjes, blikjes en

vindt hij dat je altijd bij jezelf moet beginnen.”

Leuk en leerzaam “We hebben ook nog een bezoek gebracht aan ‘De Kringloper’ en

komsten gevraagd mee te denken over oplossingen voor zwerfvuilproblematiek en hun ideeën te verwoorden en verbeelden. Het enthousiasme waarmee iedereen aan de slag ging, illustreerde nog maar eens de betrokkenheid van kinderen bij het milieu.

Robotprullenbak “Het milieu is toch ook heel belangrijk. Wie wil er nou in een vieze, vuile omgeving leven?” vertelt Maysam gedreven. “En toch zijn er nog steeds heel veel menandere troep in moet. De ‘robotprullenbak’ noemden de anderen uit onze klas hem al snel. Hij was heel groot – wel 1.50m denk ik – helemaal versierd en had ook een gezicht met een grote, open mond want daar moest het afval door gegooid worden.”

Je moet altijd bij jezelf beginnen

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ons in de genen. Wij zetten hoog in op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering. Op deze terreinen initiëren we regelmatig projecten voor verschillende doelgroepen. Het zwerfvuilproject was daar al een goed voorbeeld van. Maar dat geldt zeker ook voor de uitleg die Saver onlangs aan zo’n 900 Roosendaalse basisschoolleerlingen heeft gegeven over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.”

“Toen hij helemaal af was, heb ik een presentatie gehouden. Ik heb toen ook verteld over de foto’s die we hadden gezien van dode vogels met in hun maag geen eten maar gewoon afval. Echt heel erg zielig; daar schrok ik wel van hoor. En daarom is het dus heel belangrijk dat afval in de prullenbak wordt gegooid, want dan kunnen de vogels er niet bij. Toevallig was ook de wethouder er toen ik dat allemaal aan het vertellen was. Hij was heel enthousiast. Ik heb hem natuurlijk nog wel gevraagd of hij zijn afval ook scheidt. Net als ik

we zijn naar Saver geweest om te kijken hoe daar afval gescheiden wordt. Daar speelden we ‘Ren je rot’ met allemaal moeilijke vragen. Weet je hoe lang het duurt voordat kauwgum dat je op de grond gooit verteerd is? Maar liefst 25 jaar! Hartstikke leuk en leerzaam was het allemaal. Het project werd afgesloten met een tentoonstelling van alles wat gemaakt was. Iedereen kwam kijken en toen is ook een bord onthuld – ‘Namens groep 8 van de Vlindertuin: Fijn dat u het afval in de container gooit!’ – wat we binnenkort in de wijk gaan zetten.”

Uw eigen portemonnee “Zelfs thuis recyclen wij nu. Mijn vader vond dit ook altijd heel belangrijk en toen hebben we tegen de rest gezegd dat we voortaan het afval goed moeten gaan scheiden. Iedereen vond dat een goed idee. We moeten allemaal meehelpen om Nederland schoon te houden, vind ik!” “Een mening die wij als Saver natuurlijk van harte onderschrijven,” aldus Tax. “Gelukkig zien wij steeds meer bedrijven hun afval gescheiden inzamelen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog wel een wereld te winnen valt. Wij verrichten heel wat afvalstoffenanalyses bij bedrijven om in kaart te brengen wat weggegooid wordt. Men staat vaak versteld als ontdekt wordt wat er bespaard kan worden. Die strijd gaan we graag aan; niet alleen voor een schoner milieu maar zeker ook om kosten te besparen voor onze klanten!”

Stepvelden 8 Goes AGIN Timmermans Postbus 1032, 4700 BA Roosendaal Vlasmarkt 6, Postbus 2139, 4460 MC Tel: 0113-24 0165-59763777, 0165-597 33, Fax: 0113-22 38755 44 E-mail: info@saver.nl, Website: www.saver.nl E-mail: goes@agintimmermans.nl, Website: www.agintimmermans.nl


Special:

Ondernemend Roosendaal

19 mei 2012 deOndernemer

15

Pionier Jan Bax brengt China naar Roosendaal Voor de Chinese onderneming Intex is Roosendaal de poort naar Europa. Vanuit het bedrijf aan het Venneveld wordt heel Europa bediend voorzien van de bekende zwembaden, luchtbedden etc., waarin Intex wereldmarktleider is. Roosendaler Jan Bax - van oudsher logistiek dienstverlener runt de onderneming al zo’n zes jaar. “In het begin was het echt pionieren in China.” Tekst: Peter de Jong ROOSENDAAL - Wie in de grote opslag rondkijkt, zou het niet zeggen. Maar buiten het seizoen werken in Roosendaal slechts vier mensen bij Intex. “Voor de verkoop hebben we één man. Het product verkoopt zichzelf eigenlijk. De kwaliteit is echt een sterk punt van dit merk. We hebben alles op het gebied van luchtbedden en dergelijke en zwembaden tot 80.000 liter. We leveren aan winkels en importeurs. De aftersales doen we ook hier. In het seizoen zetten we daar wel extra mensen voor in”, legt Bax uit. De kleine bezetting vormt een schril contrast met het gigantische moederbedrijf in het Chinese Xiamen. “In het hoofdkantoor werken meer dan 15.000 mensen. Het hele complex is een stad op zich. In totaal telt Intex wereldwijd 23.000 medewerkers. We zijn wereldmarktleider in onze branche.”

Vliegvelden Het contact met de organisatie kwam tot stand in de jaren ‘80. Als een ware pionier trok Jan Bax naar het Verre Oosten, waar in die periode Europese productie naar toe verhuisde. “Ik was logistiek dienstverlener. Vrijwel iedere maand reisde ik naar Hong Kong en China om contacten te leggen en te zien of we interessante samenwerkingen konden beginnen. De taal was een probleem want voor Chinezen was het destijds verboden om Engels te praten. De vliegvelden waren slecht. Daar was Seppe luxe bij”, lacht Bax. “Nu zijn het mooiste en modernste vliegvelden ter wereld. Vaak werd je in de lobby van het hotel al aangesproken. Als je een visum aanvroeg, moest je diverse papieren invullen, waaronder een formulier van de Kamer van Koophandel. Die gegevens werden verspreid en zo werd je door allerlei mensen benaderd.” Zo raakte Bax in contact met Intex. “De oprichter, mister Zee, begon in Taiwan en verhuisde het bedrijf later naar China. Mijn logistiek bedrijf heb ik in 1996 overgedragen aan Jack Martens, die het als EDCR heeft voortgezet. Met Intex besturen we vanuit Roosendaal de hele Europese markt. In Tsjechië hebben we nog een verkoopkantoor. Daarnaast zijn er diverse kantoren en agentschappen in Europese landen. De producten gaan naar talloze winkels. Het begon vooral in Frankrijk. Daar ontstond de behoefte aan goedkopere producten die toch een goede kwaliteit hadden. Daarna

Chinapionier Jan Bax: ‘Het product verkoopt zichzelf.’

ging het in sneltreinvaart.” Vanuit de fabrieken in China gaan er jaarlijks 35.000 containers met producten de hele wereld in. “Altijd schijnt wel ergens ter wereld de zon”, merkt Bax lachend op. “Hier in Roosendaal ontvangen we jaarlijks 135 containers. En ook gaan er natuurlijk veel producten rechtstreeks naar de klanten. In januari en juni hebben we altijd salesmeetings en dan wordt het nieuwe assortiment besproken met alle sales-medewerkers uit de gehele wereld. Bij een goed voorjaar neemt de verkoop meteen toe. Als de spullen dan naar de klanten gaan, starten we ook met de aftersales, voor als er iets kapot gaat of er onderdelen thuis zijn zoekgeraakt.” De hal en het kantoor huurt Intex. “EDCR, dat hier aan de overkant is gevestigd, regelt de overige werkzaamheden voor ons, zoals het voorraadbeheer. Als het seizoen goed is en we gaan ervan uit dat het dit jaar ook het geval is - staat ook bij EDCR het nodige aan voorraad van ons. We zijn natuurlijk afhankelijk van het weer. Bij een vroege zomer is het meteen ontzettend druk. Zeker in de laatste jaren kan het ook snel weer afgelopen zijn. Maar daarom hebben we nu ook een solar cover, die houdt de warmte van het water vast. Zelfs als het kouder wordt, blijft de temperatuur lekker.” Sales-specialist Marcel Husen vult aan: “Op jaarbasis verkopen we 100.000 zwembaden. Als we echt een kwakkelzomer hebben dan is dat aantal lager. We hebben meer dan 300 producten op voorraad. Dat is veel, maar dat moet ook omdat het vaak impulsaankopen betreft. We kunnen het effect daarvan een beetje opvangen door ons ook te richten op de luxe luchtbedden voor in huis.” Intex is de grootste in het marktseg-

ment. “Ik werk hier nu al tien jaar en elk jaar weer heeft Intex 60 procent of meer marktaandeel in de hele wereld. We zien veel anderen werkzaamheden outsourcen. Intex doet alles zelf. We hebben zelfs een eigen douanekantoor en een eigen containerterminal. Hoge kwaliteit in alles staat bij ons voorop. Is er een probleem dan kunnen ook wij vanuit Nederland rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke. En dat in een organisatie die over de hele wereld 23.000 mensen telt. Alleen al in Xiamen werken 15.000 tot 17.000 mensen. En dan hebben ze nog eens 125 hectare grond bijgekocht naast het huidige complex”, vertelt Husen.

Veranderingen En dat terwijl Bax in de loop der jaren de hoofdvestiging heeft zien veranderen in een enorm groot en fraai modern complex. “Natuurlijk zijn rangen en standen nog altijd belangrijk in China. Mister Zee is nog steeds de hoogste baas met zijn 74 jaar. Het personeel gaat pas naar huis als hij ook gaat. En ik kan je vertellen dat hij vaak tot 23.00 uur doorwerkt”, lacht Bax. “Maar toch verandert ook daar heel veel.Er is nu meer luxe en alles is modern. De straatverlichting in meerdere steden voorziet zichzelf van stroom door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. De ontwikkeling gaat heel hard daar. Vroeger zag je alleen maar fietsen met af en toe een auto. Dat is nu andersom. Ook de positie van de werknemers verandert. Met het Chinese nieuwjaar zoeken veel mensen hun familie op. Ze maken vaak lange reizen. Voor de fabrieken is het nog maar de vraag of die mensen na de vakantie terugkomen. Als ze ergens anders meer kunnen verdienen, ben je ze kwijt.”

Foto: Aad Meijer

U bent ondernemer en heeft uw vorderingen neergelegd bij een incassopartner. Vervolgens hoort u niets meer en weet u niet welke acties uw incassopartner precies onderneemt en wat de resultaten daarvan zijn. En hoort u wel iets, dan duurt het allemaal zo lang. Het is logisch dat dit niet leidt tot een goede samenwerking. Toch spreek ik regelmatig ondernemers die zich herkennen in deze situatie. En dat verbaast mij elke keer weer. Ik ben van mening dat je je er als incassopartner van bewust moet zijn dat jouw dienstverlening gepaard gaat met emotie. De opdrachtgever toont een hoge mate van betrokkenheid in een dergelijke samenwerking. En daar moet je als incassopartij op een goede manier op inspelen. In 2011 hebben wij een start gemaakt met FastForward Incasso, het nieuwe incasseren. Daarmee voorkomen we situaties zoals ik hierboven heb weergegeven. Het werkt eigenlijk heel simpel. Inmiddels heeft Janssen & Janssen een indrukwekkende database van debiteuren opgebouwd. Het eerste wat we doen bij het behandelen van een vordering is een controle van deze database. Wanneer we een match vinden, biedt dat vele voordelen. Zo weten we meer over het betalingsgedrag van de debiteur en is er een grote kans dat we aanvullende informatie hebben, zodat we via diverse kanalen contact met de debiteur kunnen opnemen. Optioneel starten we ook nog een onderzoek naar aanvullende gegevens via social media. Dan is er nog een tendens zichtbaar. Debiteuren zijn veel mondiger geworden en schrikken bovendien minder snel van communicatie van een incassopartij of een gerechtsdeurwaarder. Ze zien het incassotraject nog steeds als veilig. Met FastForward Incasso houden we hier rekening mee. Na de controle van onze database zetten wij alle mogelijke middelen in om de debiteur te benaderen, hem te wijzen op de openstaande vorderingen en hem te manen tot betaling over te gaan. Dit gehele traject duurt maximaal één maand. Na deze maand hebben we geheel of gedeeltelijk geïncasseerd. Wanneer we de betaling nog niet hebben ontvangen, volgt er een bevindingenrapport en een advies over hoe verder te gaan met deze debiteur. In dit bevindingenrapport staan alle door ons verrichte acties en de daarbij behorende resultaten. Kortom, snelheid en transparantie. Binnen één maand dus altijd een antwoord! Hiermee wil ik laten zien dat het door creatief te denken ook anders kan. Een samenwerking rendeert in mijn optiek alleen als beide partijen écht de schouders eronder zetten en open naar elkaar communiceren. Toine van den Oetelaar, Commercieel Directeur Argon 31a 4751 XC Roosendaal (BedrijvenPark Borchwerf II) (0165) 33 24 00 toine.vandenoetelaar@janssen-janssen.nl


WWW.FLEXOFFICEPOINT.NL Flexibele kantoorruimten Flex Office Point, Nieuwe Markt 65 – Roosendaal Het kantoorgebouw gelegen aan de Nieuwe Markt 65 geeft de mogelijkheid om op een flexibele manier kantoorunits op maat te huren voor betaalbare huurprijzen. De kleinere kantoorunits zijn op de 2e verdieping gelegen en zijn in de volgende oppervlaktes beschikbaar: Units van 19 m², 22 m², 43 m² en 62 m². Op de overige verdiepingsvloeren bevinden zich grotere kantoorunits met een oppervlakte van ca. 87 m² tot en met een gehele verdiepingsvloer van ca. 170 m². Huurprijzen vanaf € 99,00 per maand per unit exclusief btw en servicekosten. INFORMATIE: WWW.FLEXOFFICEPOINT.NL Tel: 0165-399702

Winkelruimten Nieuwe Markt 60-62 te Roosendaal Oppervlakte ca. 116 m2. Met achtergelegen garage ca. 17 m2 en achteruitgang naar achtergelegen Expeditiestraat. Parkeergarage (betaald) voor de winkel. Huurprijs € 2.475,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Nieuwe Markt 64 te Roosendaal Oppervlakte ca. 141 m2. Hoekpand met achteruitgang naar achtergelegen Expeditiestraat. Parkeergarage (betaald) voor de winkel. Huurprijs € 2.825,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Nieuwe Markt 63A te Roosendaal Oppervlakte ca. 50 m2 Gelegen in het centrum. Parkeergarage (betaald) voor de winkel. Huurprijs € 1.150,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Nieuwe Markt 66 D/E te Roosendaal Oppervlakte ca. 478 m2. Gelegen in het centrum. Bevoorrading middels achteruitgang. Parkeergarage (betaald) voor de winkel. Huurprijs € 6.500,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Raadhuisstraat 1 te Roosendaal Oppervlakte ca. 156 m2 op de begane grond en ca. 156 m2 op de 1e etage. Hoekpand met uitstraling. Het betreft een gemeentelijk monument. Huurprijs € 3.850,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Raadhuisstraat 27-29 te Roosendaal. Oppervlakte ca. 200 m2. Voormalige juwelier. Bevoorrading middels uitgang aan de achtergelegen Kuiperstraat. Mogelijkheid 3 parkeerplaatsen op afgesloten terrein bij te huren. Huurprijs € 3.750,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct

Raadhuisstraat 31 te Roosendaal Oppervlakte ca. 157 m2. Bevoorrading middels achteruitgang naar achtergelegen Kuiperstraat. Huurprijs € 2.750,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Raadhuisstraat 47 te Roosendaal Oppervlakte. ca. 85 m2. Representatieve winkelruimte in rijksmonument, gelegen in het centrum. Huurprijs € 1.760,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct.

Bedrijfsruimte / horeca Borchwerf 30A te Roosendaal Oppervlakte ca. 375 m2 en 50 m2 op de 1e etage. Bedrijfsruimte met kantoorruimte op bedrijventerrein. Voorzien van heater en overheaddeur. Huurprijs € 1.800,00 excl. btw p/m. Aanvaarding: per direct. Wilt u meer informatie met betrekking tot bovengenoemde huurobjecten dan kunt u contact opnemen met de heer M. Kooijman en/of mevrouw L. Schut. H.G. Dirckxstraat 1 4701 AV Roosendaal Telefoon: 0165-399702 Fax: 0165-527930 E-mail: m.kooijman@metterwoon.nl

Enthousiaste ondernemer gezocht voor een uniek horeca-object in het winkelcentrum “De Passage” te Roosendaal De horecaruimte bevindt zich in één van de mooiste passages van Nederland en bestaat uit een prachtig overdekt terras (176 m2, totaal circa 90 zitplaatsen) met keuken, inclusief opslag-/personeelsruimte (23 m2) en een naastgelegen inpandig café (67 m2, totaal circa 50 zitplaatsen). De vraaghuurprijs voor deze horecaruimte bedraagt € 3.000 per maand excl. btw. Aanvaarding per 1 september 2012.


Special:

Ondernemend Roosendaal

19 mei 2012 deOndernemer

17

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics is bezig met de bouw van een vooruitstrevend nieuw logistiek centrum op het Roosendaalse industrieterrein Majoppeveld. In november moet het operationeel zijn. Director Contract Logistics Toine van Gils, onder meer verantwoordelijk voor warehousing en binnenlands vervoer, is heel blij met de nieuwe vestiging. ‘Het gaat goed, met de bouw liggen we op schema en verwachten in november daadwerkelijk operationeel zijn.’ Tekst: Ad van Bladel ROOSENDAAL - Toine van Gils: ‘De eerste gebruiker van de nieuwe vestiging is AkzoNobel. Voor de zomer van 2011 was duidelijk dat ze hun logistiek op het gebied van verven en voegmiddelen wilden uitbesteden en het was heel prettig dat ze daarbij voor Vos Logistics hebben gekozen. Wij zochten naar een nieuwe strategische locatie waar wij een nieuw logistiek centrum konden starten voor meerdere klanten; een dat bovendien als draaipunt voor onze distributieactiviteiten in de Benelux kan fungeren. Het werd snel duidelijk dat dit in de logistieke hotspot West-Brabant zou moeten komen. Uiteraard hebben we ons toen verdiept in onze eisen in combinatie met beschikbare locaties. In eerste instantie dachten wij nog aan bestaande bouw - er staan immers heel veel bedrijfspanden leeg - maar het werd al snel duidelijk dat deze geen van alle geschikt waren om dat wat wij wilden te verwezenlijken. En ombouw bleek in alle gevallen zelfs duurder dan nieuwbouw. Op dat moment was er een handvol locaties voor nieuwbouw beschikbaar die mogelijkerwijs aan onze eisen konden en wilden voldoen. We hebben met veel gemeenten gesproken en toen bleek dat Roosendaal heel positief was over onze komst. Ze hadden dezelfde mentaliteit als wij: bereidwillig om mee te denken waarmee ze onze ambities en ons tijdpad wilden en konden volgen. De prijs was natuurlijk ook belangrijk en zo kwamen we bij Majoppeveld uit. Op 10 februari ging daar de eerste paal de grond in. En in november zal het operationeel zijn.’

Flexibiliteit Het nieuwe logistieke centrum vormt een belangrijke toevoeging aan het Europese netwerk voor de drie clusters Cargo, Bulk en Logistic Services. Strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het achterland anderzijds, gaat Vos Logistics vanuit dit nieuwe centrum warehousing en distributieactiviteiten verder ontwikkelen voor meerdere opdrachtgevers. Toine van Gils: ‘Het nieuwe centrum in Roosendaal past naadloos in onze filosofie van vooruitstrevendheid en duurzaam ondernemen. Dat is natuurlijk ook het mooie van een heel nieuw centrum opzetten: je kunt het helemaal naar je eigen wensen - en dat van je bekende klanten, doen. Het is een centrum dat zich sterk op de toekomst richt. Een toekomst waarvan wij verwachten dat zich een verder gaande tendens zal ontwikkelen in het uitbesteden van logistieke processen. Wij, als Vos Logistics, kunnen daar als middelgrote speler in de

Roosendaal volgde onze ambities Er wordt al volop gebouwd aan de nieuwe huisvesting van Vos Logistics.

Medewerkers Een van de voordelen van de komst van Vos Logistics naar Roosendaal is uiteraard de positieve uitwerking op de werkgelegenheid in de regio. Toine van Gils: ‘Binnen een dienstverlenende onderneming als

markt, heel erg goed op inspelen. Onze flexibiliteit is buitengewoon groot, we kunnen bij pieken, uitwijken naar andere Vos Logistics warehouses. Bovendien hanteren wij allemaal hetzelfde systeem waarbinnen alle binnenkomende, en uitgaande producten worden gescand en - heel belangrijk - als het nodig is zijn onze medewerkers flexibel en kunnen in een andere vestiging worden ingezet. Bovendien is het zo dat wij inspelen op de laatste technische ontwikkelingen in de markt. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar voicepicking, een moderne manier van orderpicking waarbij onze medewerkers via een koptelefoon hun orders te horen krijgen. Groot voordeel hierbij is natuurlijk dat ze hun beide handen vrij hebben. De IT-ontwikkelingen gaan steeds verder en wij volgen die ontwikkelingen op de voet.’

de onze maken medewerkers het verschil. De komende periode zullen we dus op zoek gaan naar professionele en ambitieuze nieuwe medewerkers. Geïnteresseerden houden dus het beste onze website in de gaten.’

ronmental assessment method) certificering. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidkeurmerk voor gebouwen ter wereld. Ik kan wat voorbeelden noemen wat dit onder meer voor de bouw beteken:de verlichting is geschakeld middels bewegingsmelders, het hemelwater wordt opgevangen en gebruikt als spoelwater voor de wc’s, het gebouw heeft een hoge isolatiewaarde en er is

vloerverwarming aanwezig wat een buitengewoon efficiënte methode van verwarming is. Uiteraard zijn de vloeren volledig vloeistofdicht en beschikt het centrum over speciale PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) compartimenten voor onder meer de opslag van brandbare vloeistoffen en spuitbussen. Het is natuurlijk een greenfieldoperatie, uit het niks zoiets opzetten is en blijft fantastisch om te doen.’

Lean Six Sigma Pratend over bedreigingen en kansen binnen de markt komt Toine van Gils al snel op een van de succesfactoren van Vos Logistics: meedenken met de klant. ‘Wij vinden het buitengewoon belangrijk om mee te denken met onze klant, ook al hebben we daar soms zelf niet eens direct voordeel bij. Mee bewegen met klanten is voor ons heel belangrijk. Ik kan

Duurzaamheid Vos Logistics vindt duurzaamheid buitengewoon belangrijk. Toine van Gils: ‘Wij zijn natuurlijk een dienstverlenende onderneming en hebben daarbij rekening te houden met onze klanten. Niet alleen voor onszelf, maar ook onder hen merk je een steeds sterkere bewustwording ten aanzien van duurzaam ondernemen. Bij de bouw van het nieuwe centrum hebben we zoveel als maar mogelijk is gekeken naar zo duurzaam mogelijk bouwen. Zo wordt de nieuwe vestiging gebouwd volgens BREEAM (building research establishment envi-

Een wagen van Vos Logistics, voortaan op weg naar Roosendaal.

wel een voorbeeld geven. Samen met een van onze klanten zijn we bezig met een verbeterproject volgens Lean Six Sigma. Dat is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek voor het ontwikkelen van (lean) processen die vrij zijn van variatie en resulteren in producten en diensten die de klant wenst.. De focus ligt er daarbij op je te verdiepen in wat de klant écht belangrijk vindt en richt zich op het verhogen van de kwaliteit, reduceren van kosten en uiteindelijk een grotere klantloyaliteit. Het uiteindelijke doel is een doorlopende en gestructureerde verbetering van de organisatie. Op die manier denken wij dat we tegemoet kunnen komen aan de wensen van onze klanten, nu en in de toekomst. Samen met klanten optrekken en voor hen oplossingen bedenken hoe het slimmer kan, daar zijn wij als moderne onderneming doorlopend mee bezig.’


Bedrijfsmakelaardij | Agrarisch vastgoed | Taxaties Planschade - onteigeningen | Beheer | Advisering t 0165 56 77 11 | e info@arkus.nl | i www.arkus.nl

Deskundig en doeltrefend

www.weekmarktnohou.nl

www.kermisnohou.nl

tel +31 164 713 405 e-mail info@icdee.nl Group 4 Securicor

www.icdee.nl


Bedrijfsmakelaardij | Agrarisch vastgoed | Taxaties Planschade - onteigeningen | Beheer | Advisering t 0165 56 77 11 | e info@arkus.nl | i www.arkus.nl

Deskundig en doeltrefend

www.weekmarktnohou.nl

www.kermisnohou.nl

tel +31 164 713 405 e-mail info@icdee.nl Group 4 Securicor

www.icdee.nl


U bereikt uw doelgroep beter met

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen twintig jaar gevestigde begrippen geworden. Meer informatie? De Ondernemer Brabant T 076 - 5312 255 | E twb@bndestem.nl I www.deondernemer-bndestem.nl


Special:

Ondernemend Roosendaal

19 mei 2012 deOndernemer

21

Roosendaal legt verbindingen Roosendaal is bekend om zijn verbindingen. Snelwegen en het spoor verbinden de stad op de as Antwerpen-Rotterdam met de rest van Europa. Maar de gemeente is ook voortdurend bezig met het leggen van heel andere verbindingen, vertelt wethouder Hans Verbraak van Economische Zaken. “Samen staan we sterker in deze tijden van crisis. We worden er creatief van en roeien tegen de stroom in. We zoeken voortdurend naar verbindingen.” Tekst: Peter de Jong ROOSENDAAL - Roosendaal is vanwege de ligging nog altijd in trek is als vestigingsplaats voor bedrijven, stelt Verbraak. “Op de as Rotterdam-Antwerpen liggen we zeer strategisch. Dat vertaalt zich in de komst van mooie bedrijven naar onze gemeente. Vos Logistics bouwt een gigantisch pand aan het Majoppeveld. Post.NL komt naar Roosendaal en dat levert ruim 700 deeltijdbanen op. Ook het hoofdkantoor van Jan de Rijk binnen onze gemeente gevestigd”, zegt de wethouder niet zonder trots. “Nog altijd komen veel logistieke bedrijven deze kant op. Logistiek is voor ons een sterk punt. In de toekomst hopen we ook op de effecten van de Biobased Economy, waarbij bedrijven als Sensus, Sita en Cosun een belangrijke rol spelen op het gebied van duurzaamheid en het gebruik van de restwarmte van afval. We trekken daarbij samen op met onder meer de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Dinteloord.”

Zorgsector Daarnaast gaat Roosendaal de komende jaren inzoomen op zorg. “In onze strategische Agenda van West-Brabant. hebben we dat vastgelegd. We hebben hier een sterke zorgstructuur. We hebben de partners van Ondernemers, Onderwijs en Overheid samengebracht en daaruit is de Focusgroep Zorg ontstaan. Er zijn al diverse ontwikkelingen in gang gezet. Zo krijgt het Kellebeek College een zorgboulevard, waar studenten de geleerde theorie in praktijk kunnen brengen, zodat ze daar later in bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorginstelling meteen mee aan de slag kunnen.” Een ander initiatief is de website van Zorgstad Roosendaal, legt de wethouder uit. “Die willen we voor de zomer in de lucht hebben. Daarop willen we alle informatie over het zorg-

Wethouder Hans Verbraak: ‘Roosendaal trekt nog steeds veel bedrijven.’

aanbod samenbrengen. Ook de stichting Groenhuijsen ontplooit initiatieven en is bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een Parkinsonhuis. Het is prachtig om te zien wat er allemaal gebeurt als die organisaties bij elkaar komen en samen met bijvoorbeeld het ROC West-Brabant initiatieven ontwikkelen. Dan zie je dat projecten in een stroomversnelling komen. Door die samenwerking ontstaat meer daadkracht.”

Starters Ook starters mogen rekenen op aandacht van de gemeente. Verbraak: “We zijn trots op ons onderwijsleerbedrijf Zinc in de Molenstraat. Daarin werken organisaties samen als het ROC West-Brabant, Aramis AlleeWonen, de gemeente en de Rabobank. Het starterscentrum is twee jaar geleden begonnen. In mei openen we in het pand Molenstraat 49 het tweede starterscentrum. Vijftien bedrijfjes hebben een centrale balie en een secretaresse. De bedrijven mogen vijf jaar blijven. Daarna moeten ze doorstromen naar een eigen pand. Maar

PARTIJ: CDA

tail, waaronder ook de binnenstad valt. Daarnaast is er als centraal thema de branding van Roosendaal. We zoeken een beeldmerk dat bij Roosendaal past. Dat is niet eenvoudig, want Roosendaal is als een Zwitsers zakmes met heel veel sterke elementen, zonder dat er iets echt uit springt. De Taskforce Triple Roosendaal is een belangrijk instrument voor de tweede stad van West-Brabant om wat meer uit de schulp te kruipen. We zijn niet trots genoeg. Daar moeten we aan werken.”

UITGANGSPUNT: Samen sterker in tijden van crisis

China

PERSOONLIJK WIE: Hans Verbraak FUNCTIE: Wethouder Economie

ROOSENDAAL: Erg in trek vanwege ligging

eerder mag natuurlijk ook. We willen hen het liefst in de binnenstad houden. Een groep coaches begeleidt de starters. Bergen op Zoom heeft sinds kort ook een starterscentrum en buurgemeenten gaan aansluiten. Het is prachtig als je met een concept komt en dat klein neerzet en verder kunt

’Crisistijd vraagt actie’ Juist deze crisistijd vraagt om actie, stelt Hans Verbraak, de Roosendaalse wethouder van Economische Zaken. ”Nog steeds komen er grote bedrijven naar Roosendaal. Voor Vos Logistics hebben we ons uiterste best gedaan om de benodigde vergunningen op tijd te regelen. Dat is gelukt. Een maand geleden zijn we begonnen de locatie voor Post.NL voor te bereiden in Roosendaal.

Toen problemen ontstonden met de postbezorging in Den Bosch, bleek dat Post.NL dertig mensen kon gebruiken uit Roosendaal. Zij konden beginnen in Den Bosch en in de zomer hier in Roosendaal aan de slag. Mensen van Sociale Zaken zijn meteen gaan bellen en hebben in een dag een club van 45 mensen opgetrommeld die nu een uitkering hebben. Tijdens een selectiebijeenkomst zijn er 30 van overgebleven. Een week later gingen ze voor het

Foto: Aad Meijer

eerst met de bus van het station naar Den Bosch. Medio september hebben ze in Roosendaal een baan. Het leek een mission impossible, maar het is gelukt. In de tweede helft van het jaar kunnen 100 mensen aan de slag in deeltijd. Als gemeente zijn we bezig daarvoor een leertraject op te stellen. Vroeger begeleidden we mensen naar een uitkering. Nu begeleiden we hen naar werk. Zo blijven we inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”

uitrollen. Dat werkt goed.” Naast die bedrijvigheid is het winkelen in het centrum belangrijk. “Maar volgens de voorspellingen verdwijnen mede door internet veel winkels in de komende jaren. Het is dus zaak om de binnenstad levendig te houden. We hebben hier een rijk scala aan evenementen. Belangrijk om in de komende tijd goede verbindingen te leggen tussen winkelen, evenementen, horeca en een gezellige Markt.”

Taskforce Veel nieuwe verbindingen van de gemeente met andere organisaties komen voort uit de Taskforce Triple Roosendaal, vertelt Verbraak. “Dat is een initiatief van burgemeester Niederer, waarmee hij in zijn vorige gemeente Weert in aanraking kwam. Samen hebben we belangrijke spelers uit het Roosendaalse veld van onderwijs, overheid en ondernemers bijeengebracht, Daaruit zijn vier focusgroepen ontstaan met als aandachtspunt zorg, logistiek, leren en werken en re-

Roosendaal heeft goede betrekkingen met organisaties als REWIN, BOM en Impuls Zeeland. Verbraak: “Bij de komst van Chinese bedrijven naar Roosendaal heeft bijvoorbeeld REWIN een belangrijke rol gespeeld. West-Brabant moet ervoor zorgen dat de regio de kaart blijft staan en dus moet je een goede accountmanager hebben. REWIN speelt daarin een zeer belangrijke rol.” In april is opnieuw een grote handelsmissie vanuit de provincie Noord-Brabant naar China geweest. “Ruim 130 vertegenwoordigers ondernemers, onderwijs en van de overheid zoals onze burgemeester Niederer, zijn onder leiding van Commissaris van de Koningin Wim van der Donk naar de provincie Jiangsu geweest. De missie was bedoeld om nieuwe contacten tot stand te brengen en bestaande contacten te verstevigen, om afspraken vast te leggen in contracten en om zakelijke transacties tot stand te brengen. De missie is erg succesvol verlopen, in veel gevallen zeker boven verwachting. Iedereen is ervan overtuigd dat er in China geweldige mogelijkheden liggen om mee te kunnen profiteren van de nog steeds sterk groeiende economie.”


22

Special:

deOndernemer 19 mei 2012

Ondernemend Roosendaal

Shinn Fu kwam naar Roosendaal vanwege ligging Het klinkt bijna als een filmscript: een jongeman uit Taiwan wordt naar Nederland gestuurd om een nieuw bedrijf te beginnen. In zijn bagage heeft hij 100.000 dollar om te investeren. Nu, bijna achttien jaar later, is Jesse Chung de succesvolle directeur van Shinn Fu Europa aan de Tussenriemer in Roosendaal. “De locatie van Roosendaal dichtbij de havens van Rotterdam en Antwerpen is ideaal voor ons.” Tekst: Peter de Jong ROOSENDAAL - Het bedrijf Shinn Fu werd oorspronkelijk opgericht in 1978 als Shinn Fu Auto Supply Company door Michael Hung in Chia-Yi, Taiwan. “Nu zijn we wereldmarktleider in hydraulische hefwerktuigen in de automotive onderdelen- en accessoiresmarkt”, legt Jess Chung uit. “In 1988 ben ik bij het bedrijf gaan werken als sales engineer en later als manager. Al in 1978 had ons bedrijf kantoren in de Verenigde Staten en Canada en in 1994 hebben we ook vestigingen opgezet in Europa en in Australië.” ”Michael Hung stuurde één man naar de Verenigde Staten met 100.000 dollar en met de opdracht om een onderneming op te starten. Later kreeg ik zelf die gelegenheid om Shinn Fu Europe op te richten. Michael had gezien tijdens de Automechanika-beurs in Frankfurt in 1992 dat ik een Duitse zwager had die in een advocatenkantoor werkte en dat ik de Duitse taal een beetje begreep. Toen hij besloot een bedrijf te starten in Europa om onze producten hier echt te kunnen promoten, moest ik vanwege mijn talenkennis dan ook mee. Om in Europa een onderneming te kunnen oprichten, heb ik veel research verricht. Omdat ik in Taiwan alleen voor de Amerikaanse markt had gewerkt, kende ik de Europese markt namelijk niet goed. Natuurlijk kreeg ik daarbij veel ondersteuning van het bedrijf.”

Beste locatie Chung bezocht Nederland, België en Duitsland. “Ik ging naar Groningen in 1993 en naar Amsterdam en Rotterdam. Ook bezocht ik Antwerpen, Luik en Hamburg in Duitsland. Terug in Taiwan rapporteerde ik dat de beste plaats om een bedrijf te starten

Shinn Fu voelt zich helemaal thuis in Roosendaal.

het zuiden van Nederland zou zijn of het noorden van België. Dit gebied ligt dichtbij de havens van Antwerpen en Rotterdam en de mensen kennen meerdere talen. Commercieel en logistiek gezien waren dit de meest interessante gebieden”, zegt de directeur. ”We hadden een oude klant in Roosendaal. Zijn bedrijf ging in die periode failliet. Toen ik de tweede keer in Europa was, kreeg ik contact met hem. Hij werkte toen voor een Belgisch bedrijf. We wilden hem als vertegenwoordiger voor ons nieuwe Europese kantoor. Roosendaal is bekend vanwege de goede logistiek, slechts 30 minuten verwijderd van Antwerpen en 45 minuten van Rotterdam. We kunnen hier beide havens gebruiken. Nu verschepen we de meeste containers via Antwerpen omdat dat goedkoper is dan Rotterdam. Roosendaal is niet zo druk als Rotterdam en de mensen in Brabant zijn gemakkelijker om mee te wer-

ken. Dat is natuurlijk wat ik zelf pas later constateerde. Ik woon inmiddels al 18 jaar in Roosendaal.” ”Toen we hier begonnen, hadden we twee tafels en twee telefoons. Het was een beetje zoals in het Wilde Westen. Maar gelukkig had ik een zeer ervaren vertegenwoordiger. In het eerste jaar hadden we al een omzet van een miljoen dollar en maakten we al een kleine winst.”

Opslag Nu telt Shinn Fu Europe 22 medewerkers. “We hebben hier in Roosendaal kantoor en een opslag van 3000 vierkante meter. We hebben ook veel reserve-onderdelen in voorraad. Elk jaar ontvangen we ongeveer 200 containers met materiaal uit Taiwan en China. Daarnaast gaan veel producten rechtstreeks naar de klanten.” Shinn Fu is wereldmarktleider in hydraulische liftwerktuigen voor de automotive onderdelen- en accessoiresmarkt, legt Chung uit. “We hebben

Foto: Aad Meijer

een reputatie voor uitzonderlijke kwaliteit. We hebben een grote verscheidenheid aan krikken voor professioneel gebruik, zoals in garages. Een van onze eigen uitvindingen is de ‘Magic Lift’-krik. Gebruikers kunnen de krik in een beweging naar de gewenste werkhoogte brengen. We leveren ook gereedschapssets voor vrachtwagens aan bijvoorbeeld Scania. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we daarvoor ook een contract met DAF. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook BVA Hydraulics en AC Delco acculaders onderdeel van Shinn Fu.”

Groei De internationale onderneming Shinn Fu Corporation telt in totaal 1500 medewerkers die samen een jaarlijkse omzet realiseren van meer dan 200 miljoen dollar. Chung: “We groeien nog steeds in de automotive sector. Ook groeien we op de industriële markt. Omdat het technisch ni-

veau daarin hoger is, zijn de marges ook groter. We leveren bijvoorbeeld 6000 cilinders in drie jaar aan een Engels kabelbedrijf voor windmolens in zee. Dat bewijst dat onze producten zeer goed zijn. Zo hebben we een goede mix van producten, prijzen en service. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.” Ook zijn eigen toekomst in Roosendaal ziet er goed uit, vertelt de heer Chung. “Onze zoon is nu 19 en studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik reis zo’n drie tot vier keer per jaar naar Taiwan voor vergaderingen en om de fabriek te tonen aan onze klanten. Daarnaast komen er regelmatig collega’s uit Taiwan op bezoek in Roosendaal. De meeste van onze medewerkers werken hier al meer dan vijf jaar, anderen al meer dan tien jaar. De mensen vinden het een prettig bedrijf. De sfeer is goed. Het is een internationale omgeving. We mengen de culturen van Holland en van Taiwan.”

Topresultaat met de Toptreeclip© Simon en Anton Marcelissen van Gebr. Marcelissen boomkwekerijen uit Roosendaal bewijzen dat innovatie niet moeilijk hoeft te zijn. De kracht van hun Toptreeclip© zit hem juist in de eenvoud van het ontwerp. Daardoor neemt hij de kweker veel werk uit handen, verhoogt hij de kwaliteit en past hij in een milieuvriendelijke en duurzame teelt. ROOSENDAAL - Als boomkweker weet je dat de markt een zo recht mogelijke boom vereist. Dat klinkt eenvoudig, maar slechts weinig soorten

groeien vanzelf zo. Het vakmanschap van de kweker is dan nodig om een goed, verkoopbaar product af te leveren. Daar komt de Toptreeclip© van

pas. Die draagt er in sterke mate aan bij dat de nodige inspanning veel efficiënter wordt ingericht. Gevolg: winststijging door daling van arbeidskosten, minder productieverlies, verbetering van de arbeidsomstandigheden en spreiding en grotere inzetbaarheid van arbeid. Voor advies en ideeën op dit gebied spraken ze met innovatieadviseur Ro-

nald Groen van Syntens Innovatiecentrum. Hij dacht vooral strategisch mee met de ondernemers en bracht ze in contact met interessante partijen uit zijn netwerk. Er volgden oriënterende gesprekken met producenten van biologisch materiaal. De Toptreeclip© was in eerst instantie puur voor eigen gebruik bedoeld, maar door het aanstekelijke enthou-

siasme van een toeleverancier in teeltbenodigdheden kwam de clip op de markt. Afgelopen jaar werd de clip geïntroduceerd en door enthousiaste kwekers een seizoen gebruikt. “De reacties zijn zonder uitzondering positief en de bestellingen druppelen binnen.,” Meer informatie: www.toptreeclip.com


Werk De Payroll Factory

19 mei 2012 deOndernemer

23

Payrollen is mooie dienstverlening ‘Je zou het in wezen een beetje kunnen vergelijken met het verschil tussen het kopen of het leasen van een auto. Je hebt hem niet in bezit, maar kunt hem wel gebruiken. Dat is in wezen ook het geval bij payrollen.’ Tekst: Ad van Bladel BREDA - Edwin Schaap is directeur/eigenaar van Payroll Factory in Breda. Hij legt uit waarom Payrollen op dit moment zo’n hoge vlucht neemt. ‘Door middel van payrollen neem je als het ware veel ballast bij werkgevers weg. Het risico op ziekte, de handling van acquisitie én van loonbetalingen leg je zo bij de payroller neer. Dat maakt het daarmee overigens niet een soort uitzendbureau. Een uitzendorganisatie is er kort gezegd voor ‘piek en ziek’. Bij ons wordt voornamelijk risico weggenomen doordat de werknemers die de opdrachtgever zelf heeft uitgekozen, bij óns in dienst zijn.’ Payrollen is het overnemen van formeel werkgeverschap, zo legt Edwin Schaap (43) uit. ‘Je kunt het zien als een verlengstuk van je onderneming op HRM-gebied waarbij de ondernemer in kwestie drie werkgeverskwesties overdoet aan de payroller: schaalbaarheid, beheersbaarheid en risico. De voordelen ervan zijn duidelijk. Hij, of zij, kan daarmee zijn kostbare tijd efficiënt besteden aan zijn/haar bedrijf maar houdt te allen tijde wel zeggenschap over de medewerkers. Natuurlijk wordt voor deze dienst een bepaalde vergoeding gevraagd maar doordat wij specialistisch en op grote schaal werken en bekend zijn met alle Cao’s, scheelt het in de praktijk, per uur haast niets. En kan het in sommige gevallen zelfs voordeliger uitpakken.’

MKB Payroll Factory werkt voornamelijk voor MKB-bedrijven. Edwin Schaap: ‘Payrolling voornamelijk geschikt voor bedrijven binnen het MKB die meerdere personeelsleden hebben en waar nogal wat mutaties zijn. Een bedrijf met één personeelslid die er ook al twintig jaar werkt is qua payrollen niet zo heel erg interessant. Wij doen juist veel met die bedrijven waar op HRM-gebied veel gebeurt; waar veel mutaties zijn, de juiste salarisschalen moeten worden berekend, het juiste aantal uren, dat soort zaken. Dat is voor werkgevers interessant, want

Edwin Schaap tussen zijn mensen.

daar gaat heel veel tijd in zitten. Tijd die liever - en beter - aan de core business wordt besteed. Maar ook op het gebied van ziekteverzuim nemen wij van onze opdrachtgever veel risico uit handen. Door onze gestroomlijnde administratie en onze know how op het gebied van ziekte- en arbobeleid weten wij als geen ander hoe we daarmee moeten omgaan. Als iemand ziek is, gaan wij ermee aan de slag.’

Veiligheid Edwin Schaap vertelt hoe zijn bedrijf waar het maar kan en nuttig is, geautomatiseerd en gedigitaliseerd is. ‘We werken naar onze klanten toe met portals. De handling voor klanten is beperkt maar hij/zij kan op ieder gewenst moment gegevens van zijn medewerkers inzien. Digitalisering is voor ons een strikte noodzaak omdat wij, willen we wat verdienen, ons bedrijf zo slim mogelijk moeten inrichten. Natuurlijk liggen er hier nog weleens papieren op ons bureau,

maar toch is het geheel zo digitaal mogelijk. Heel belangrijk daarbij natuurlijk de veiligheid van de gegevens. Een item dat de aandacht de laatste maanden nogal getrokken heeft, en terecht. Voor ons is die veiligheid heel belangrijk en we doen er echt alles aan om die te garanderen. De software loopt via professionele datacenters. We hebben gigantisch geïnvesteerd in goeie software en hebben back-ups op verschillende plaatsen. Vertrouwen is namelijk de basis van het geheel. Onze klanten kunnen dat gerust in ons hebben omdat wij uitstekend op de hoogte zijn van de specialismen op de arbeidsmarkt. Payrolling is een vak; een vak dat wij beheersen. Ik vind het echt een heel mooie dienstverlening.’

Foto: Willem Paterik

trekking tot payrolling in het algemeen en zijn bedrijf in het bijzonder. Het gesprek komt op MKB’ers en hun vertrouwen in hun accountant. Edwin Schaap: ‘Veel MKB’ers varen blind op hun accountant is mijn ervaring. Naar mijn mening is dat soms niet zo heel erg handig omdat een accountant een generalist is die doorgaans ook nog eens reactief reageert. Wij daarentegen zijn specialist op velerlei gebeid en moeten bovendien wel proactief reageren. Daarin zit voor een deel ons bestaansrecht. Ik zal ook wel moeten want er staan veel mensen op mijn loonlijst. En wat Payroll Factory betreft: we moeten hier met betrekkelijk weinig mensen het bedrijf draaiende houden. Dat kan alleen maar als we het net even slimmer doen.

Slimmer Edwin Schaap lijkt het hart op de tong te hebben. Losjes maar gedreven geeft hij antwoord op vragen met be-

paalde administratieve branchespecialismen zijn. Edwin Schaap: ‘Je kunt je vrij gemakkelijk voorstellen dat de administratieve afwikkeling van HRM-gegevens in de bouw heel anders zijn dan die van een retailer. Ik durf echter gerust te stellen dat wij ons op heel veel gebieden specialist kunnen noemen. En als we nog geen specialist zijn, dan worden we het wel door ons stevig te verdiepen in de materie zodat we een perfecte aansluiting krijgen met onze opdrachtgevers in die branche. Alleen al vanuit commercieel oogpunt moeten we dat al doen. Opdrachtgevers moeten weten dat ze bij ons aan het juiste adres zijn; dat wij net zo veel, of liever meer, weten van de HRM-kwesties in hun branche. Alleen op die manier kunnen ze zaken en kosten vergelijken. En ik denk dat wij er dan vaak goed uitspringen.’

Specialismen Het kwam al een paar keer voorbij: specialismen. Schaap vertelt dat er be-

Meer informatie: www.payrollfactory.nl

Jazz & Dance Sunday Afternoon Sessions De Oosterhoutse stichting Jazz & Dance houdt in de aanloop naar The Jazz & Dance Night 2012 een aantal gezellige, jazzy Sunday Afternoon Sessions. Deze inloopborrels vinden iedere derde zondag van de maand plaats in de sfeervolle ambiance van Restaurant Zout & Citroen, Ridderstraat 86 in Oosterhout. OOSTERHOUT - Vanaf 16.00 uur kunnen gasten vrij binnenlopen. Chef Bram Helleman verzorgt lekkere borrelhapjes en de muzikale omlijsting is in handen van de Jonge Muzi-

kale Talenten van de zangstudio’s van Frank Antens en Dries Oomen. Deze muzikale middagen bieden de Oosterhouters en natuurlijk eenieder

uit de regio de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje en hapje, te genieten van de muziek, vrienden te ontmoeten en te netwerken met (andere) ondernemers. Bij zonnig weer zullen de activiteiten buiten plaatsvinden in de prachtige tuin van Zout & Citroen. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Op 18 maart heeft het bestuur van Jazz & Dance een cheque

ter waarde van 500 euro overhandigd aan Frank Antens en Dries Oomen. Deze cheque zal door de jonge talenten goed besteed worden. Voor de agenda’s: de volgende Sunday Afternoon Sessions zijn op 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september. The Jazz & Dance Night wordt gehouden op zaterdag 27 oktober 2012.

In Oosterhout wordt dit jaar november alweer voor de 24’ ste keer de Jazz and Dance Night gehouden. In schouwburg De Bussel komt ondernemend Oosterhout bij elkaar om te netwerken, maar vooral te kijken en luisteren naar goede jazzmuziek. Zo was vorig jaar Candy Dulfer met haar orkest te gast in Oosterhout. Dit soort bijkeenkomsten wil de stichting dus meer houden.


24

Studiemiddag Zakendoen met Belgen

deOndernemer 19 mei 2012

Zaken doen met Belgen:

‘Bereid je voor

‘Wanneer ondernemers voor zaken naar Japan of India gaan vindt niemand het vreemd als ze zich terdege op deze trip voorbereiden, integendeel. Heel anders lijkt het echter te zijn, wanneer België in het vizier komt als herkomstland van de handelspartner. Maar ook in relatie met Belgische ondernemers zijn de verschillen groot en levert een goede voorbereiding soms tot wel negentig procent tijdwinst op.’ BREDA - Dick Dresselhuis (66) weet waar hij over praat. Als algemeen directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg weet hij als geen ander waar overeenkomsten en verschillen liggen en waar Nederlandse MKB’ers beter op kunnen letten wanneer ze groeikansen zien bij onze zuiderburen.

Makkelijk, snel en kosteneffectief inspelen op veranderingen

’België en Nederland grenzen natuurlijk aan elkaar en hebben op veel fronten parallellen met elkaar. Beide landen zijn dichtbevolkt en hebben een grote zakelijke potentie. Deels hebben we bovendien de taal als gemeenschappelijk kenmerk. Maar verschillen tussen deze twee landen zijn er evenzeer. Ik heb nog steeds de indruk dat een grens een zakelijke actieradius afknelt. Mensen zien een grens

Succesvol zakendoen in en met België Drie tips * Zorg dat je met de goede gesprekspartner in contact komt. Netwerken is belangrijk; bouw vertrouwen op en heb geduld. * Belgen ervaren Nederlanders als assertief; zij verwachten dit ook van ons. Wees dus niet overdreven voorzichtig; blijf vooral jezelf. * Probeer vooral goed te luisteren en laat je gesprekspartner uitspreken. Een Belg kwetst niet graag en stelt niet graag teleur.

kennelijk nog altijd als hindernis, ook bij zakendoen. Dat de landen, ondanks hun ligging, van elkaar verschillen is niet zo vreemd en heeft deels met hun geschiedenis en cultuur te maken. Het juridische stelsel in België is bijvoorbeeld anders ingericht naar de Code Napoleon - dan die in Nederland. Maar de geschiedenis van de landen verschilt op meer punten. België is veel langer bezet geweest door vreemde mogendheden wat hen, denk ik, wat meer wantrouwend naar derden heeft gemaakt. Een Nederlander is doorgaans wat opener en sneller bereid vertrouwen te geven. Een Belg peilt doorgaans wat langer wat voor vlees hij of zij in de kuip heeft. Dat zijn in het zakelijke verkeer absoluut dingen om rekening mee te houden.’

Grote verschillen Dick Dresselhuis: ‘Het belang van een workshop als die nu, mede

Dick Dresselhuis.

Financiële software

Coda ‘Best of class’ financieel

Agresso Business World

management, blijvende

De ERP oplossing met blijvende

flexibele integratie met uw

flexibiliteit voor uw bedrijfs-

bedrijfs-applicatie(s).

brede automatisering.

Meer informatie: www.unit4.nl www.unit4.be unit4bs@unit4.com

door De Ondernemer, wordt georganiseerd, zit hem in het feit dat je jezelf mede hierdoor goed voorbereidt op het zakendoen met Belgische entrepreneurs en de manier waarop zij daar naar kijken. Het lijkt soms wel of de twee landen te dicht bij elkaar liggen om aandacht te besteden aan de verschillen ertussen. Maar succesvol zakendoen in een ander land vereist voorbereiding en het respecteren van regels en voorschriften. En dat geldt ook voor België.’ Dresselhuis somt wat verschillen op: ‘In eerste instantie mag het lijken of we dezelfde taal spreken, maar het woordgebruik in Vlaanderen kan wezenlijk verschillen met dat in Nederland. Een voorbeeldje: een Nederlandse ondernemer die van een Vlaming hoort dat zijn zakelijk voorstel is weerhouden, zal misschien teleurgesteld naar huis gaan terwijl hij een aantal dagen later wél zijn offerte geaccordeerd op de

Studiemiddag Zaken doen in en met België België biedt tal van groeikansen vlakbij voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf die expansieplannen hebben. Het succes wordt nog vergroot bij een goede voorbereiding en voorlichting. Als Nederlands bedrijf krijg je namelijk te maken met een andere mentaliteit, cultuur, regelgeving en voorschriften. De studiemiddag ‘Zaken doen in en met België’, woensdag 6 juni in Breda, biedt MKB’ers inzicht in de diverse groeimogelijkheden en aandachtspunten. Gerenommeerde specialisten helpen hen op weg gedegen deze markt te betreden. De studiemiddag wordt georganiseerd door deOndernemer in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en

Luxemburg (NKVK).

mail van de organisatie.

Datum en locatie.

Over NKVK

Woensdag 6 juni, Hotel Princeville in Breda. * Deze studiemiddag is bedoeld voor alle ondernemers uit het MKB die meer willen weten over exportmogelijkheden naar België en zich eventueel willen vestigen in België. * De prijs per deelnemer is 150 euro, exclusief btw. * De studiemiddag gaat door bij 40 aanmeldingen

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is het platform voor het uitwisselen van informatie en knowhow. Met haar ruim 100 jaar ervaring is zij de expert op het gebied van zakendoen in België en Luxemburg. Daarnaast biedt de NKVK de basis voor unieke relaties met officiële instellingen, de distributiemarkt en collega- bedrijven. Tevens biedt ze diverse gerichte opleidingen aan.

Aanmelden Voor de studiemiddag kan men zich aanmelden tot en met 1 juni via: www.bndestem.nl/workshops. Deelnemers ontvangen een dag na sluiting van de inschrijfperiode een

Het programma: 13.30- 13.50 uur: Ontvangst 13.50- 14.00 uur: welkomstwoord 14.00- 15.45 uur: Start programma. Wat heeft Vlaanderen te bieden


19 mei 2012 deOndernemer

25

en luister goed…’ Dirk van Wal (BDO) Zakendoen met België is belangrijk voor Nederlandse ondernemers omdat het de eerste stap is naar buitenlandse expansie. Het biedt het comfort van de nabijheid en dezelfde taal, maar anderzijds dwingt het de Nederlandse ondernemer alle problemen op commercieel, juridisch, administratief en personeelsvlak te onderkennen, die hij in elk buitenland zal tegenkomen. België is het land bij uitstek om zonder al te veel opstartkosten als proeflabo te fungeren.

elkaar eerst wat af te tasten vooraleer met concrete voorstellen ter tafel te komen.’ Vorig jaar was de workshop zeer druk bezocht.

fax terugvindt. Een ander voorbeeld: wie in België een medewerker wil aannemen en het gewenste maandsalaris hoort, dient te weten dat in België maandsalarissen jaarlijks niet 12 maar 13,92 keer worden uitgekeerd. Als je dat niet weet kan zij of hij wel behoorlijk wat duurder uitpakken natuurlijk. Ook in de Ziektewet zitten behoorlijk grote verschillen tussen de twee landen en een belangrijk aspect dat meespeelt is de rol van de vakbonden, die wezenlijk anders is dan in Nederland. In België spelen vakbonden een rol binnen de Ondernemingsraad binnen een bedrijf. Zij verdedigen de belangen van de leden en hebben bij werkloosheid - van Rijkswege - een rol bij de uitbetaling van een uitkering. De rol van de vakbonden is er niet sterker of zwakker, maar de focus ligt ergens anders dan die in Nederland. Het is belangrijk dit te weten voor je jezelf waagt aan het zaken-

doen met de zuiderburen.’

Uitspreken en luisteren

HET PLEZIER

VAN ZAKENDOEN

VANUIT VLAANDEREN

Bent u als Nederlander dol op het bourgondische trekje van Vlaanderen? Bedenk dan dat er nog tal van andere redenen zijn om zaken te doen vanuit deze welvarende regio. De hoge kwaliteit van het onderwijs, de ruimte voor creativiteit en innovatie bijvoorbeeld. Plus een bevoorrechte positie als gastland van de NAVO en de Europese Unie. Dat alles weerspiegelt zich in een bruisend bedrijfsleven, waarin uw onderneming goed zal gedijen. Trek in meer? Contacteer dan Flanders Investment & Trade. Onze service en adviezen bij het opstarten van uw onderneming in het kloppende hart van Europa zijn gratis.

Flanders Investment & Trade | Belgische ambassade | Koninginnegracht 86 | NL - 2514 AJ ‘s Gravenhage | Nederland | T +31 70 416 81 06 | F +31 70 416 81 09 denhaag@fitagency.com | www.investinflanders.com | twitter.com/InvestFlanders

Lezing Binnen de studiemiddag Zakendoen in en met België op 6 juni geeft Dick Dresselhuis, in zijn functie van algemeen directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg een lezing. Dick Dresselhuis: ‘Ik wil het daarin voornamelijk hebben over de cultuurverschillen binnen de twee landen, geënt op het zakendoen. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en literatuur komen allerlei, voor het zakenleven belangrijke, aspecten aan bod.’

Dick Dresselhuis: ‘Het karakter van een Belg is wel verschillend van dat van een Nederlander. Deze laatsten lijken wat assertiever in hun taalgebruik. Maar als je in België succesvol wilt zakendoen, is het belangrijk dat je weet dat een Belg (M/V) zijn gast of zakenpartner niet graag kwetst of tegenspreekt. Als Nederlander moet je er rekening mee houden dat Belgen wat minder direct zijn. Probeer zo goed mogelijk naar hen te luisteren en laat hen vooral ook uitspreken. In België Johan van den Kieboom is het belangrijk

Beschikbare rapporten: • De Belgische Meubelmarkt • De Belgische Petrochemische industrie • De Belgische Foodservice • Bio-, Micro- en Nanotechnologie • De Belgische Kledingsector

MARKTSTUDIES Jaarlijks analyseert de Nederlandse Kamer van Koophandel (NKVK) verschillende sectoren uit de Belgische

door Flanders Investment & Trade Fiscale en juridische aspecten bij zaken doen in België door BDO Accountants en Belastingadvies 15.45- 16.00 uur: Pauze 16.00- 17.30 uur: Praktische boekhoudkundige automatiseringsoplossingen voor de verschillen tussen Nederland en België door Unit 4 Business Software Bancaire verschillen tussen Nederland en België Cultuurverschillen in het zakendoen 17.30- 18.30 uur: Q&A met een Belgisch getinte netwerkborrel

‘Wij willen intermediair zijn voor ondernemers’ De studiemiddag Zaken doen met en in België is volgens bladmanager Johan van den Kieboom van deOndernemer ontstaan “vanuit het Wegener perspectief dat ons blad een extra dimensie wil en moet toevoegen aan de informatieverstrekking zoals we die toch al aan ondernemers bieden.” ‘Een soortgelijk initiatief is al eerder tot stand gekomen en bleek een succes te zijn. In die zin zien wij dit als een aanvulling van onze rol: kwalitatief goede informatie geven aan onze lezers binnen het MKB. Een dergelijk initiatief als de studiemiddag is een uitbreiding van hetgeen wij ons ten doel stellen: zo breed mogelijk kwalitatief goede informatie geven aan lezers, ook als het over het buitenland gaat.’

Van den Kieboom ziet de rol van de Ondernemer als volgt: ‘Wij zijn het toonaangevende business2business blad in de regio en vinden dat we vanuit die rol onze lezers helpen met een kwalitatief hoogstaande samenwerking met goede partijen als bijvoorbeeld de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. Wij doen het samen met hen en brengen dit naar onze lezers van het MKB. In die zin zijn wij zowel organiserende als mediapartij voor hen.’ “We verwachten toch zeker veertig deelnemers, maar er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. Deelname aan de middag kost 150 euro, excl BTW. Een relatief kleine investering voor heel veel specifieke kennis.”

• De Belgische Doe-het-zelf markt

Daarnaast zijn er ook andere rapporten met onderwerpen als ‘het starten van een vestiging’ en ‘de verkoopsvoorwaarden’ in België.

markt. Deze rapporten bieden u naast de actuele economische gegevens en trends ook de contactgegevens van de belangrijkste spelers uit de sector.

Bestel uw rapport via www.marktstudies.be Prijs niet-leden: 175€ Prijs NKVK leden: 125€

www.nkvk.be

www.marktstudies.be


workshops Seminar Innoveren door Sociale Media

Het programma is als volgt: 13.30 - 14.00 14.00 - 14.45 14.45 - 15.30

Op Hyves zitten meer dan 5 miljoen Nederlanders, dagelijks worden er 3.000.000 tweets geplaatst, Youtube verwerkt 36.000 video’s per uur en op Flickr staan 3.600.000 foto’s. LinkedIn is in de zakelijke omgeving niet meer weg te denken. Steeds meer ondernemers zien de waarde van sociale media in. Ze weten alleen niet goed hoe te beginnen en hoe ze strategisch ingezet kunnen worden.

De boodschap is duidelijk: ‘Laat online geen kansen liggen!’. Tijdens deze middag krijgt u een introductie over sociale media en wordt er meer diepgaand op de fenomenen LinkedIn en Twitter ingegaan. Op vragen als ‘wat levert het me op?’, ‘kost het niet te veel tijd?’ en ‘waar kan ik mijn doelgroep vinden?’ wordt door Roland van de Pas, innovatieadviseur bij Syntens, uitgebreid antwoord gegeven.

Kom naar het seminar:

16.30 - 17.00

17.00 - 18.00

• Dit seminar is bedoeld voor alle ondernemers uit het MKB die meer willen weten over Social Media (beginnersniveau) • De prijs per deelnemer bedraagt e125,- (excl btw) • Het seminar gaat door bij 50 aanmeldingen

Voor aanmelding gaat u vóór 1 juni naar:

“Innoveren door sociale media”

www.bndestem.nl/workshops Voor vragen kunt u een mail sturen naar workshops@bded.nl

Dit seminar wordt georganiseerd door De Ondernemer in samenwerking met Syntens.

Over Syntens Syntens is op 1 januari 1998 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Een netwerk van gedreven adviseurs (landelijk 250) die weten hoe en waarmee je succesvol innoveert. Syntens helpt ondernemers vandaag om morgen zelf verder te groeien. Bovendien zijn de advieskosten voor rekening van de overheid en dus kosteloos voor Ondernemers. Die 250 adviseurs hebben gemiddeld 15 jaar advieservaring en zijn vooral afkomstig uit het MKB.

Datum en locatie: 7 juni 2012, Evoluon Eindhoven Van 13.30 uur – 17.00 uur

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door:

15.30 - 15.45 15.45 - 16.30

Ontvangst Start met basisintroductie sociale media. Wat is het en waar komt het vandaan. Ook de vraag of het een hype is komt aan bod. Omgaan met sociale media. Hierbij wordt ingegaan op uw online en offline imago en spelregels voor succesvolle sociale media. Korte pauze Uitleg over Linkedin, Twitter, Crowdsourcing en Youtube. Hoe werkt het? Tips en voorbeelden. Trends en (toekomstige) ontwikkelingen. Samenvatting en uitleg handout met vele sociale media vormen en toepassingsmogelijkheden voor uw organisatie. Sluiting en gelegenheid tot netwerken

De Ondernemer is een uitgave van onder andere:

www.syntens.nl

www.brabantsdagblad.nl

www.ed.nl

www.bndestem.nl

workshops Studiemiddag: Zaken doen in en met België. België biedt volop kansen dicht bij huis!

Programma Tijd

Programma

13.30 - 13.50 uur Ontvangst België biedt tal van groeikansen vlakbij voor MKB’s met expansieplannen. Het succes wordt nog vergroot bij een goede voorbereiding en voorlichting. Als Nederlands bedrijf krijg je nl te maken met een andere mentaliteit, cultuur, regelgeving en voorschriften. Deze studiemiddag biedt u inzicht in de diverse groeimogelijkheden en aandachtspunten. Gerenommeerde specialisten helpen u op weg gedegen deze markt te betreden. Deze studiemiddag wordt georganiseerd door deOndernemer in samenwerking met NKVK (Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg.). Datum en locatie Woensdag 6 juni, Hotel Princeville te Breda • Deze studiemiddag is bedoeld voor alle ondernemers uit het MKB die meer willen weten over exportmogelijkheden naar België en eventueel vestigen in België. • De prijs per deelnemer bedraagt € 150,- (excl btw) • De studiemiddag gaat door bij 40 aanmeldingen Aanmelden Voor aanmelding gaat u tot en met 1 juni 2012 naar: www.bndestem.nl/workshops U ontvangt hierover één dag na sluiting van de inschrijfperiode een mail van ons. Over NKVK De NKVK (Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg C.V.B.A.) is het platform voor het uitwisselen van informatie en knowhow. Met haar ruim 100 jaar ervaring is zij de expert op het vlak van zakendoen met België en Luxemburg. Daarnaast biedt NKVK de basis voor unieke relaties met officiële instellingen, de distributiemarkt en collega bedrijven. Tevens biedt ze diverse gerichte opleidingen aan.

13.50 - 14.00 uur

Welkomstwoord

14.00 - 15.45 uur

Start programma Wat heeft Vlaanderen te bieden? Door Flanders Investment & Trade Fiscale en juridische aspecten bij zaken doen in België. Door BDO Accountants en Belastingadvies

15.45 - 16.00 uur Pauze 16.00 - 17.30 uur

Praktische boekhoudkundige automatiseringsoplossingen voor de verschillen tussen Nederland en België. Door Unit 4 Business Software Bancaire verschillen tussen Nederland en België Cultuurverschillen in het zakendoen. Door Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg

17.30- 18.30 uur

Q & A met een Belgisch getinte netwerkborrel

Heeft u nog vragen stuur dan een mail naar of bel voor meer info met 0118-434070.


Bedrijventerrein Hazeldonk

19 mei 2012 deOndernemer

Veel parkeergelegenheid op Hazeldonk

27

Foto’s: Willem Paterik

Parkmanagement professioneler De bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer heeft al enorm veel bereikt op het gebied van parkmanagement. Maar Theo van Kuijck, binnen het bestuur het aanspreekpunt voor parkmanagement, is nog lang niet tevreden. “Wij zijn vrijwilligers en hebben een eigen zaak. Er moet iemand constant bezig zijn met parkmanagement. Hij of zij moet het dagelijks gezicht zijn van de vereniging.” Tekst: Peter de Jong BREDA - In het dagelijks leven is Van Kuijck werkzaam als zaakvoerder van de Houtbank en Rewaste in Meer. “We zijn actief in het inzamelen en recyclen van afvalhout en bedrijfsafvalstromen. In het verleden was ik mede-eigenaar van een park-

managementbureau. Dus ik heb de nodige contacten en ervaring. Toen ik vier jaar geleden bestuurslid werd, lag het dan ook voor de hand dat ik me daarmee bezig ging houden”, legt Van Kuijck uit. ”Aan de Belgische kant van het bedrijventerrein was er nog geen vereniging. Aan de Nederlandse kant wel. Parkmanagement is een uitstekend middel om ondernemers te overtuigen lid te worden. We hebben hard gewerkt aan toegankelijkheid, aan het opknappen en aan de veiligheid. Het was een behoorlijk pakket leuke projecten die we konden aanbieden en een aantal ondernemers is dan ook lid geworden.”

Evaluatie Nu is er volgens Van Kuijck een ‘natuurlijk evaluatiemoment’ aangekomen. “De Interreg-subsidie van de

Europese Unie is gestopt. Daarom moeten we onze activiteiten anders definiëren. We zijn in een tweede fase gekomen en moeten de eigen broek ophouden. Dat betekent dat je een pakket moet bieden aan de ondernemers dat zo interessant is dat ze lid willen worden en blijven. Ook onze benadering van problemen wordt anders. Een voorbeeld is de aanpak van de verkeersdrukte bij de Belgische benzinepompen. We hebben een werkgroep gevormd van pomphouders en gemeenten. Daaruit is een verkeerscirculatieplan gekomen waarvan de we pomphouders ‘eigenaar’ willen maken. Ook als vereniging kunnen we problemen of activiteiten ‘adopteren’. Een voorbeeld is het groenonderhoud door de gemeente Breda. De gemeente moet bezuinigen. Misschien kunnen wij het wel goedkoper en beter zelf laten doen.” Een andere kwestie is de leegstand van bedrijfspanden. “We maken het mee dat eigenaren zoals grote banken en verzekeraars niet eens weten dat ze een hal bezitten. Het gevolg is dat er

geen onderhoud wordt gepleegd en dat leegstaande hallen verloederen. Daarom willen we de loodseigenaren betrekken bij de problemen. De gemeente vindt dat ook en dat helpt enorm. We zorgen samen voor draagvlak. Ook door ons verkeers- en parkeerbeleid gebeurt er iets op het bedrijventerrein. Mensen zien dat en willen meedoen.”

Uren Parkmanager Dimitri Deiteren kan nu slechts een aantal uren per week zijn werk doen. Van Kuijck: “Dat aantal uren is te klein. Nu komt te veel neer op de vrijwilligheid van de bestuursleden. Er moet constant iemand mee bezig zijn. Er is al veel bereikt. We hebben meer sociale cohesie gekregen. We weten nu wie de buurman is. De beveiligingscamera’s en de glasvezelkabel waren unieke projecten waar twee nationaliteiten bij betrokken waren.” ”Maar het zou allemaal nog veel beter kunnen”, verzucht Van Kuijck. “Bedrijven kunnen nog veel meer ge-

bruik maken van elkaars diensten. Business-to-business. Denk maar aan korting voor medeleden bij de benzinepompen. Het lijkt logisch, maar iemand moet het bedenken en opzetten. Ook bij de aanpak van de leegstand kan een parkmanager veel bereiken door promotie. Hij kan het aanspreekpunt zijn voor de gemeentes. Of landelijke initiatieven hier parachuteren die hier toepasbaar zijn.” Belangrijk is dan dat de leden weten wat er allemaal wordt gedaan, stelt Van Kuijck helder. “Veel gebeurt natuurlijk achter de schermen. Dat moeten we verbeteren door een actuelere website en een nieuwsbrief. We moeten onderwerpen zoeken voor presentaties die interessant zijn voor alle bedrijven. Zo kunnen we de betrokkenheid vasthouden en vergroten. Daarvoor is financieel draagvlak nodig. De bijdragen van de leden zijn de basis. Maar daar moet meer geld bij. Als meer ondernemers lid worden, kunnen we meer uren betalen en ervoor zorgen dat de parkmanager vaker op het terrein is.”

Mastbos A58

Galderse meren Rijsbergen Galder A16

HAZE L D O N K

NEDERLAND

Theo van Kuijck: Actief met inzamelen en recyclen.

B E LG I Ë


28

Evenement Bourgondisch Breda

deOndernemer 19 mei 2012

Genoeg bedrijven willen zich nationaal presenteren Een nieuw concept uitproberen en het jaar daarop verder uitbouwen in economisch turbulente tijden vraagt durf en ondernemerschap. En dat is precies wat Okke Meeuwes (TutchCommunication) en Edwin Mariouw Smit (Bared) uitstralen. Na een eerste succesvolle editie volgt in november van dit jaar een tweede BOURGONDISCH BREDA. Ditmaal een tweedaags evenement in de Grote Kerk van Breda met meer ruimte en mogelijkheden voor ondernemers om te netwerken. Ook ondernemers uit de regio en de rest van Nederland zijn van harte welkom in deze Bourgondische stad. Tekst: Annelies Wijnen BREDA - Het was vorig jaar even wennen voor bedrijven om jezelf te zien en te presenteren als gerecht. Voetbalclub NAC bijvoorbeeld, staat bekend als de ‘parel van het zuiden’ en dan serveer je oesters. Van Tilburg Bastianen Breda is dealer van Audi en Volkswagen en vond de Duitse curryworst een toepasselijke metafoor. En Led Products&Solution serveerde een amuse op een verlichte icecube. Maar waarom huren bedrijven een ‘petit restaurant’ om zichzelf te presenteren en hun relaties uit te nodigen? Je moet toch je eigen producten presenteren als je nieuwe klanten wilt trekken? ”Nee, juist niet”, zeggen Meeuwes en Mariouw Smit, initiatiefnemers en organisatoren van BOURGONDISCH BREDA. “Het aanbieden van een hapje en een drankje met een bijzonder verhaal biedt een veel beter aanknopingspunt om met mensen in contact te komen. De ontspannen, gemoedelijke sfeer waarop dit gebeurt, doet veel meer recht aan onze Bourgondische achtergrond.” Hiermee wordt verwezen naar de Nassau-dynastie, die sinds 1400 verbon-

Okke Meeuwes en Edwin Mariouw Smit organiseerden eerder dit jaar een geslaagde beurs in het NAC Stadion.

den is aan de stad. De Bourgondische inslag van het geslacht Nassau werd een dankbare inspiratiebron voor de opzet van dit evenement. “Culinair genieten loopt als een rode draad door de geschiedenis. Het schijnt dat vooral Willem van Nassau een groot liefhebber was van lekker eten. Hij liet enorme banketten aanrukken op het Kasteel van Breda. De grote culinaire schranspartijen van de Nassaus leverde Breda de naam op een Bourgondische stad te zijn.”

Nationale uitstraling Om meer ondernemers bij

BOURGONDISCH BREDA te kunnen betrekken, is dit jaar gekozen voor een tweedaagse editie in een ambiance met nog meer uitstraling, namelijk de Grote Kerk. “Dit maakt het voor de deelnemende bedrijven aantrekkelijker om ook relaties uit de regio en de rest van Nederland uit te nodigen”, zegt Meeuwes over het grootste beurs- en business to business netwerkevent van het najaar. “We willen meer toe naar een nationale uitstraling. Het is gebleken dat genoeg grotere bedrijven uit Breda zich nationaal willen presenteren, omdat hun klanten en relaties van buiten de re-

gio komen.” Behalve het bedrijfsleven wordt dit jaar ook de consument van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan dit tweedaags evenement in historisch hartje Breda. Voor hen bestaat op een aangepaste wijze de mogelijkheid om entreekaarten te kopen en de tien deelnemende restaurants uit Breda te bezoeken. Op deze wijze kunnen ook zij genieten van de culinaire verrassingen in de Bourgondische stad. Bovendien worden de deelnemende restaurants waarschijnlijk weer uitgenodigd om de ‘beste amuse’ te maken, die vervolgens wordt beoordeeld door een vakkundige jury. “Deze restaurants komen in een ring rond de ‘petit restaurants’ (bedrijven) te liggen”, zegt Mariouw Smit. “Daarmee is voor iedereen goed zichtbaar wat het zakelijk gedeelte is en wat het horecagedeelte.” Het is de verwachting dat een kleine vijftig ‘petit restaurants’ zich zullen presenteren tijdens dit tweedaags evenement. Om voor iedereen duidelijk te maken wie bedrijfsrelatie is en wie consument zal met een speciaal muntensysteem worden gewerkt.

Netwerkconferentie

Edwin Mariouw Smit.

Op donderdag 8 november wordt het evenement geopend met een seminar over netwerken. Hiervoor worden de relaties van de deelnemende bedrijven uitgenodigd, maar ook andere businessclubs die actief zijn in Breda en directe omgeving. Tussen tien uur ’s morgens en één uur ‘s middags houden sprekers inleidingen over netwerken om vervolgens met elkaar in discussie te gaan over verschillende stel-

Foto’s: Kees Bennema

lingen op dit terrein. Daarna gaan de ‘petit restaurants’ open. Het culinaire evenement is beide dagen geopend tussen één uur ‘s middags en negen uur ‘s avonds. Bezoekers krijgen voldoende gelegenheid om hun amusediner samen te stellen en kennis te maken met de verscheidenheid aan lokale en regionale bedrijven. Om mensen tijdig kennis te laten maken met de vernieuwde opzet van BOURGONDISCH BREDA is de aftrap gegeven tijdens de beurs Business Point Breda. Deze beurs werd gehouden in het NAC-stadion op 17 en 18 april. “Ik heb daar een goed gevoel aan over gehouden”, zegt Meeuwes. “De voorbereidingen in verband met het vernieuwde concept kosten tijd, maar de mensen reageren enthousiast. Er heerste een goede sfeer.”

Pre-event Om alvast in de stemming te komen en de zomer te vieren, wordt op donderdag 28 juni onder het motto ‘Buiten-gewoon dineren’ het pre-event BOURGONDISCH BREDA gehouden. Een natuurlijk en puur event voor ondernemers en hun medewerkers in de weilanden van Breda. Gezonde en smaakvolle streekgerechten van een topcateraar, toepasselijke entertainment in een prachtig landelijk decor. Wat vroeg op de avond, want er moet voldoende gelegenheid zijn voor de voetballiefhebber om het EK te volgen. Meer informatie over de verschillende activiteiten BOURGONDISCH BREDA: www.bourgondischbreda.nl


Handelsmissie Nuttig bezoek aan China

19 mei 2012 deOndernemer

29

West- Brabants feestje in China

Vlnr: Jack Niederer, Marcel Willemsen en Ferry Samuels tussen de Chinese gastvrouwen.

De Brabantse delegatie viel met de neus in de boter. Op 16 april werd in Yangzhou de nieuwe vestiging van Eco-Point geopend. Eco-Point International BV heeft haar hoofdkantoor in Halsteren. Directeur Ferry Samuels werd afgelopen winter met zijn bedrijf door de Kamer van Koophandel uitgekozen tot creatiefste ondernemer van West- Brabant. Samuels en Eco- Point zoeken het nu ook in China. Tekst: Ron Gregoor JIANGSU - In april bezocht een grote handelsmissie vanuit de provincie Noord Brabant China. En dan vooral de provincie Jiangsu, waar al zo’n 20 jaar mee samengewerkt wordt op economisch en cultureel gebied. Onder leiding van de Commissaris van de Koningin, Wim van der Donk, bezochten ruim 130 vertegenwoordigers van deze provincie; overheidsmensen, ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en kennis-

instellingen diverse steden in de provincie Jiangsu . De missie was voor alle geledingen bedoeld om nieuwe contacten tot stand te brengen en bestaande contacten te verstevigen, afspraken vast te leggen in contracten en om zakelijke transacties tot stand te brengen. Een groot succes, in veel gevallen zeker boven verwachting, kijken provincie, ondernemers en bestuurders terug.. De Brabantse delegatie viel met de neus in de boter. Op 16 april werd in Yangzhou de nieuwe vestiging van Eco-Point geopend. Eco-Point International BV heeft haar hoofdkantoor in Halsteren. Directeur Ferry Samuels werd afgelopen winter met zijn bedrijf door de Kamer van Koophandel uitgekozen tot creatiefste ondernemer van West- Brabant. Samuels en EcoPoint zoeken het nu ook in China.

Veilige producten Eco-Point bestaat dit jaar 20 jaar. Het fundament van het Eco-Point wordt gelegd door een duidelijke filosofie, de visie die ten grondslag ligt aan de

activiteiten van het bedrijf .De oprichters, Henk van Straaten en Ferry Samuels waren beide goed bekend met de conventionele chemische industrie. Hun innerlijke gedrevenheid, waarden en visie maakte dat ze de stap namen om een eigen organisatie op te zetten en veilige producten te creëren. Ze baanden zich succesvol een weg door citrus, suikerbieten, kokosolie en maïs in te zetten in plaats van schadelijke en gevaarlijke grondstoffen. Daarbij loopt ecologie van het begin af als een rode draad door de organisatie. Duurzaamheid en originaliteit zijn hierbij onmiskenbare pijlers. Ook toen groen denken nog geen populair concept was. Ferry Samuels was er al jaren van overtuigd dat er in China, met haar enorme economische ontwikkelingen, goede kansen voor zijn bedrijf zouden moeten liggen. De samenwerking tussen West-Brabant en Yangzhou (Jiangsu provincie) in China leidde er in 2008 toe dat er een Chinese delegatie onder leiding van vice-mayor Wen van Yangzhou,

Wat kunt u in de komende Ondernemer verwachten? Datum 16 juni 18 augustus

Thema Ondernemend Zundert Automotiv

Meer informatie? deOndernemer West-Brabant T 076 5312 255 E twb@bndestem.nl

Ferry Samuels verwelkomt de gasten.

het bedrijf in Halsteren bezocht. De Chinese delegatie was erg onder de indruk van de prestaties en producten van het bedrijf. Wen gaf aan dat Eco-Point ook maar in China een vestiging moest overwegen omdat zijn land juist aan dit soort bedrijven een grote behoefte heeft. Samuels wilde dat allemaal zelf wel eens zien en schreef zich in voor de eerstvolgende handelsdelegatie die door de regio West-Brabant werd georganiseerd en die onder leiding stond van de burgemeester van Breda; Peter van der Velden. Hij deed dat samen met een vriend, Shengzon

Chen, die destijds een restaurant in Bergen op Zoom runde en al had aangegeven graag terug naar China te willen. Shengzon Chen was sprak bovendien de nodige talen, altijd makkelijk als je iets wil weten of gedaan wil hebben. De deelname aan de handelsdelegatie opende voor Samuels vele deuren in China; hij kwam op de belangrijkste plaatsen en ontmoette de belangrijkste mensen en raakte erg enthousiast over het land van de ongekende mogelijkheden. Hij besloot samen met Shengzon Chen een vestiging van Eco-Point in China te gaan openen.


30

Ondernemen Juweeltje

deOndernemer 19 mei 2012

Zundert ‘feels like heaven’ Toen winkelcentrum Etten-Leur acht jaar geleden in aanbouw was, startte Maartje Verberk daar Heaven, jewels en watches. Ze voelde aan haar water dat dit dé plek zou zijn voor haar eerste winkel. Ze bleek gelijk te hebben, want ze gaat met haar 100 vierkante meter winkel als een speer. Hoe deze ondernemer dit doet? Gezond verstand, lef, doorzettingsvermogen en fingerspitzengefuhl. Tekst: Sylvie Smeets ZUNDERT - “Als ik bij de leverancier bijvoorbeeld horloges inkoop, weet ik direct en precies hoeveel ik van welk sieraad wil. Juweliers voelen, ruilen, kijken, twijfelen en weten het dan eigenlijk nog niet. Ik niet. Ik kies snel, puur op gevoel. Als de bestelling een paar dagen of weken later binnenkomt, weet ik eigenlijk al niet meer wat ik ingekocht heb, maar zit er iets tussen wat ik niet gekozen heb, zie ik dat direct”, zegt Maartje Verberk. Ze houdt niet van voorzichtig gedoe. Is er iets hot, dan koopt Maartje direct de hele collectie. Zo pakt de klant nooit mis. De mi-moneda, de geliefde ketting met munt erin, is dan ook in alle soorten, kleuren en maten te verkrijgen in haar winkel. Ook al heeft ze geen marketingachtergrond, ze is een ware ondernemer en haar keuzes blijken altijd de goede. Een goed team dat in de winkel staat en een professionele aftersales dienen als sleutel tot succes. De gunstige locatie in Etten-Leur draagt hier zeker aan bij. Vanuit de parkeergarage in het centrum van Etten-Leur sta je bij

Zundert Het centrum van Zundert gaat totaal op de schop. De hoofdstraat wordt omgelegd en maakt plaats voor een eenrichtingsstraat met leuke bloembakken. De passage waar Verberk met haar winkel zit, krijgt een metamorfose. De shoarma zaken worden ingeruild voor leuke winkeltjes waar je net weer iets anders koopt dan bij de grote ketens. Eenderde van de Zundertse klandizie komt uit Zundert zelf. Eenderde uit Breda en omgeving en een derde uit België. Verberk heeft in deze vestiging dan ook de gewaagdere varianten van haar merken liggen en zijn protserige merken als Nautica en Triwa aan de collectie toegevoegd.

uitgang C zo bij Heaven voor de deur. Recht tegenover Bakker Bart pronken horloges van onder meer de merken Fossil, Diesel, Ti Sento, Josh en DKNY dertien meter lang langs de winkelstraat. Je kunt er niet omheen. “Mensen hebben in het voorbijgaan, tijd genoeg om te beslissen om naar binnen te komen,” lacht Maartje. Mensen die een badkamer uitzoeken, kijken vaak chagrijnig. Van een nieuwe spijkerbroek kopen, worden velen kritisch op zichzelf. Maar koop je een sieraad, dan is dat anders. Je voelt

Maartje Verberk in haar winkel in Zundert.

je tevreden. Gelukkig. Zo niet in heaven. Van de crisis heeft Heaven nooit last gehad. Begin april heeft Heaven zelfs een tweede winkel in Zundert geopend. Ook hier voelt ze dat ze een ideale locatie gevonden heeft. ”Nu is Zundert nog een ingeslapen dorp, maar dat gaat snel veranderen,” voorspelt Verberk.

Foto: Kees Bennema

Trends Net zoals de felgekleurde broeken voor hem en haar zijn deze lente en zomer ook de felgekleurde horloges hot. Voor de dames vooral de kleinere horloges, vaak gecom-

bineerd met een felgekleurde armband. Ook de witte horloges met de roségouden rand gaan als warme broodjes over de toonbank.

Betrokken Ondernemers blikt tevreden terug Betrokken Ondernemers Samen voor Breda blikt in haar jaarverslag 2011 tevreden terug. In dat jaar werden 256 verbindingen gerealiseerd tussen Bredase bedrijven en Bredase maatschappelijke instellingen en organisaties. Alles bij elkaar vertegenwoordigden zij een maatschappelijke waarde van ruim 534.000 euro. Tekst: Ron Gregoor BREDA - Bij de gerealiseerde matches waren ruim 1000 werknemersvrijwilligers betrokken, die zich gezamenlijk ruim 11.000 werknemersvrij-

willigerssuren hebben ingezet. met de activiteiten die de stichting coördineerde, werden ruim 7000 cliënten en bewoners bereikt. Daarmee werden de resultaten van 2010 ruimschoots overschreden. Rombout Kerremans, directeur van de Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda is dan ook een heel tevreden mens. „ Met deze cijfers zijn we erg blij. Steeds meer Bredase bedrijven tonen ook in deze moeilijke tijden hun betrokkenheid. Dat doen zij door handjes, kennis en kunde of materialen ter beschikking te stellen voor mensen en instellin-

gen, die dat zo goed kunnen gebruiken, Tel daarbij de uitslagen van het gehouden klanttevredenheidsonderzoek op, waarin de matches en onze activiteiten, waaronder twee Meet & Matchbijeenkomsten, met een 7,8 gewaardeerd zijn, dan mogen we zeer tevreden zijn.”

Grote ambities Voor het lopende jaar, 2012 dus, heeft Rombout Kerremans grote ambities. „WE willen onder andere dat honderd betrokken bedrijven zich bij de stichting aansluiten. We hebben

trouwens goede hoop dat dit gaat lukken. Bedrijven zien steeds meer de meerwaarde in van maatschappelijk betrokken ondernemen. Zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers en de samenleving.” ´De stichting betrokken Ondernemers Samen voor Breda verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente Breda in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo draagt de stichting bij aan een hechtere samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers, die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, verenigin-

gen en stichtingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen. Bij de stichting zijn nu zo’n zestig Bredase bedrijven aangesloten. Bedrijven zijn partner vanaf 750 euro per jaar. In ruil daarvoor, al naar gelang het bedrag, ontvangen de bedrijven een op maat gesneden dienstenpakket. Dat kan zijn: toegang tot het netwerk, allerlei tips, advies en ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van een MBO programma, gratis toegang tot masterclasses en evenementen die de stichting organiseert en publiciteit. De partner kan mede de lokale MBO Breda agenda samenstellen.


Evenement Smaakvol Breda

19 mei 2012 deOndernemer

Smaakvol Breda: Proef met aandacht

31

HET IS NET EEN HUWELIJK!

v.l.n.r. Richard Danen, Theo de Jong, Ruud Bakker. Ruud Bakker en Theo de Jong zijn (onder meer) eigenaar/directeur van Mobiledrôme & Partners Richard Danen is Senior Accountmanager Zakelijke Relaties bij Rabobank Roosendaal-Woensdrecht Juist in economisch zwaar weer kun je als ondernemer laten zien uit wat voor hout je gesneden bent. Durf je tegen de stroom in te zwemmen of laat je de angst regeren? Onze recent behaalde wapenfeiten laten er alvast geen misverstand over bestaan dat wij voor die eerste optie gekozen hebben. Evenals onze huisbankier, die ook bereid was risico’s te nemen en daarmee voorgoed kon afrekenen met het vooroordeel dat alle banken momenteel de hand stevig op de knip houden!

Smaakvol Breda is bijzonder populair bij de ondernemers.

Voor alweer de zesde achtereenvolgende keer wordt van vrijdag 1 tot zondag 3 juni Smaakvol Breda gehouden. Het leukste culinaire festival van West- Brabant gaat van start met de Smaakvol Preview, een evenement voor ondernemend Breda. De mooiste wijnen, de meest smaakvolle gerechten, een gezellige ambiance in het Chassé Park en hopelijk een inspirerend zonnetje. Netwerken in optima forma. Tekst: Ron Gregoor BREDA - Het eerste weekend van juni staat voor het zesde jaar in het teken van Smaakvol Breda. Proef met aandacht is dit jaar het thema. “We verliezen elkaar uit het oog, altijd maar druk, druk druk, hollen, vliegen, kant-en-klaarmaaltijden. We hebben nog amper tijd voor elkaar. Dat gaan wij anders doen. Samen eten is de ultieme manier om weer nader tot elkaar te komen”, staat boven de uitnodiging, die Smaakvol Breda de deur uit heeft gedaan. Smaakvol Breda is een driedaags culinair evenement. Horecaondernemers uit Breda en omgeving presenteren zich en schotelende heerlijkste gerechten en wijnen voor. Met de aanschaf van turfjes, kosten 1 euro per stuk, kan de bezoeker zelf bepalen bij welk restaurant ze iets gaan proeven. De entree is gratis. Het Chassé Park is drie dagen ingericht als het grootste openlucht restaurant van Breda. Smaakvol Breda begint op vrijdag 1 juni om 16.00 uur met de Smaakvol preview. Dat is een business-to-business evenement, spe-

ciaal bestemd voor ondernemers uit Breda en omgeving. Om 16.00 uur gaan de poorten open voor de B2B Preview. Die is dan alleen toegankelijk voor ondernemers. Om 19.00 uur gaat Smaakvol Breda open voor het publiek. De Smaakvol Preview is een uitstekende gelegenheid om te netwerken en met collega- ondernemers de huidige situatie in ondernemersland door te nemen. Ondernemers kunnen entreekaarten kopen voor 57,50 euro. Dat bedrag is inclusief 40 euro ter besteding aan eten en drinken, entree, ontvangst met champagne en oesters, koffie en een bijdrage aan entertainment en sponsoring van Smaakvol Breda. Exclusieve Preview kaarten zijn te bestellen op www.smaalvolbreda.nl. Voor het publiek is het culinaire evenement geopend op vrijdag van 19.00 tot 01.00 uur, zaterdag van 16.00 tot 24.00 uur en zondag van 13.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis, maar eten en drinken kan alleen met betaling van turfjes. Dit jaar voor het eerst zijn er in het eerste weekend van juni kookworkshops voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. ‘Koken met sterretjes’ is opgezet om kinderen kennis te laten maken met de vele smaken aan voeding. De kinderen worden begeleid door twee pedagogische medewerkers, die zelf niet alleen een passie voor de kookkunst hebben, maar ook al heel lang werken met kinderen. De drie workshop thema’s zijn: zoet- zoeter- zoetst, de hartige hap en ongezond lekker. Zaterdagmiddag 2 juni van 16.30 tot 17.45 uur wordt de workshop hartige hap gehouden.

Foto: Kees Bennema

Het bedrijf Mobiledrôme & Partners is in 2006 opgericht, maar ons partnership was enkele jaren daarvoor al beklonken. Beiden hebben we in de jaren negentig het caravanbedrijf van onze ouders overgenomen (respectievelijk De Vossenhoek in Rucphen en De Jong-Van Hees te Nispen). In 1996 is in gezamenlijkheid de A58 groep opgericht. Langs de snelweg waren destijds verschillende bedrijven gevestigd die zich bewogen op de markt van de mobiele recreatie. Zonder de zelfstandigheid van de afzonderlijke bedrijven op te geven, besloten we wel verschillende zaken (acties, reclame, marketing) in gezamenlijkheid op te pakken. Op het hoogtepunt telde onze club maar liefst negen leden, wat een zichtbare impuls aan de regio gaf.

Deelnemers De zesde editie van Smaakvol Breda belooft, volgens de organisatoren, een topjaar te worden. De lijst van deelnemers groeit nog steeds: * Adoe Catering en Henri Bloem * Asian Fusion Merlina * Baroc (Cingel College) * Cafés Richard * Chocolat * D&D * Dickens & Jones * Golden Tulip Keyser en Dare Wines * Flesjewijn en Kastino * Flinstering * Frezzo * Holland Casino * Pasta en Pesto * Oliver le Breton * Peter Elbers en La Persistance * Rhodos * Samen Eten en Drinken (SED * Wijnhuis Oktober en Noordzee * Wolfslaar

Zondag van 13.30 tot 14.45 uur is de cursus zoet-zoeter-zoetst. Van 15.15 tot 16.30 uur is er weer een hartige hap workshop en van 17.00 tot 18.15 uur kunnen de kinderen Ongezond Lekker koken. Kinderen kunnen voor vijf turfjes (5 euro) deelnemen aan de workshops, ze moeten zich daarvoor dan wel even opgeven (www.smaakvolbreda.nl).

Van alle markten thuis Daar is ons contact ontstaan en door de jaren heen alleen maar verder versterkt. Om een lang verhaal kort te maken: halverwege het vorige decennium was de ontwikkeling van Borchwerf II een feit. Een uitgelezen moment om Mobiledrôme & Partners – waarbij die toevoeging onze samenwerking illustreert – op te richten en daar in een nieuwbouwpand onze intrek te nemen. Overigens als aanvulling hoor, want de deuren van de andere twee bedrijven gingen zeker niet op slot (zei het dat in 2010 De Jong-Van Hees is opgegaan in De Vossenhoek). Sterker nog: we hebben de afgelopen jaren niet bepaald stil gezeten en alleen maar meer bedrijven in deze sector opgericht/overgenomen. Het is een indrukwekkend rijtje vandaag de dag: een tweetal caravanbedrijven, een verhuurbedrijf, camperbedrijf, schadeherstelbedrijf/spuiterij en een stallingsbedrijf. In het najaar van 2012 zal daar nog een geavanceerd technocenter bij komen waar momenteel met man en macht aan gebouwd wordt. Hierdoor zijn we letterlijk van alle markten thuis, hebben onze gelijke nog niet gevonden en kunnen klanten daadwerkelijk een totaalconcept bieden. Die spreekwoordelijke klik Rabobank is door de jaren heen met ons meegegroeid en heeft zich laten gelden als een bank die bereid is met de ondernemer mee te ondernemen. Het contact tussen ons is in 2006 ontstaan toen wij ons gingen vestigen op Borchwerf II. Een vijftal verwachtingen spraken wij destijds uit: • Die spreekwoordelijke klik wilden we ervaren • De prijs moest goed zijn • Er moest sprake zijn van echt partnership • Vertrouwen in ons ondernemerschap wilden we voelen • De bank moest – net als ons – zo nu en dan bereid zijn risico te nemen. Bij de huidige bouw van ons technocenter en de overname van Vakantie en Sport BV hebben we weer eens nadrukkelijk ervaren dat zij ook in economisch mindere tijden bereid is proactief mee te denken en te investeren als er een goed onderbouwd plan op tafel ligt. Rabobank betuigt zich keer op keer als een volwaardige partner waarop wij kunnen bouwen. Niet alleen in goede maar zeker ook in slechte tijden. Wat dat betreft is het net een huwelijk wat we met elkaar zijn aangegaan!

Namens de gezamenlijke Rabobanken van West-Brabant


32

Onderweg

deOndernemer 19 mei 2012

Beter, zuiniger, schoner De vernieuwing van een nieuwe Ford Transit is in de wereld van de compacte bedrijfsbusjes altijd iets bijzonders. Al decennia lang draait het merk aan de top mee van verkopen van deze transportgiganten die je werkelijk overal ziet. Het vernieuwde model munt weer uit in een aantal zaken waaronder lage bedrijfskosten, zuinigheid van de (deels) nieuwe motoren en nieuwe technologieën. Tijd om de wijzigingen op de nieuwe Transit van dichterbij te bekijken. Tekst: Ad van Bladel VLISSINGEN - De vernieuwing kondigt de komst aan van een van de meest efficiënte, duurzame en technologisch hoogstaande bedrijfsauto’s die er op de Nederlandse markt te vinden is. In de 45 jaar dat de Transit op de markt is, is de besteller, met een verkoopaantal van 6,3 miljoen exemplaren, commercieel een enorm succes gebleken. Binnen het ontwerp zijn zaken als zuinigheid, duurzaamheid en milieuaspecten altijd zeer belangrijk geweest en het is dus niet verwonderlijk dat Ford juist hierop extra heeft ingezet. Op het gebied van techniek bijvoorbeeld zijn de service-intervallen naar een periode van twee jaar gegaan of 50.000 kilometer. Bovendien wordt

standaard een antiroest garantie verleend van twaalf jaar. Dit alles draagt bij tot een verlaging van de eigendomskosten en heeft dus een directe weerslag op de verwachte kilometerprijs. Samen met de laadruimte, eventueel het laadvermogen en handelbaarheid van de auto, zijn dit zaken die belangrijk zijn bij de keuze van een nieuwe bestelwagen binnen dit segment. Belangrijk voor zowel Ford als de ondernemer die mogelijkerwijs een keuze wil maken uit het riante aanbod van Transitmodellen is de aanwinst van een serie nieuwe 2.2 liter Duratorq TDCI-dieselmotoren. Bij zowel een lager verbruik als uitstoot, produceren ze wel meer kracht en koppel (tot wel 385 Nm toe) en bieden daarmee rijkwaliteiten op verwenniveau. Ford’s staan immers altijd bekend om het feit dat zowel de personenauto’s als de bedrijfswagens beschikken over een heel goede wegligging. Er zijn zowel Transit’s te koop met voor- als met achterwielaandrijving. De voorwielaandrijvers beschikken over motoren van 100 tot 140 pk, de achterwielaangedreven versies van 100 tot zelfs 155 pk. Top of the bill, cream of the crop is de vierwielaangedreven versie met 125 pk, eveneens leverbaar met de nieuwe motor. Geheel nieuw voor de Ford Transit is de introductie van Smart Regeneratieve Charging. Deze voorziening zorgt ervoor dat de

Ford Transit

dynamo meer stroom produceert wanneer de auto op de remmen of op de motor afremt. Hierdoor neemt bij acceleratie en het rijden op kruissnelheid de weerstand van de dynamo op de motor af, waardor er minder brand-

stof wordt verbruikt. Optioneel is vanaf heden de introductie van een geavanceerd Auto-Start-Stop systeem wat de reductie van brandstofverbruik en uitstoot van schadelijke gassen ook verder vermindert.

De Ford Transit is leverbaar met een vanafprijs van 18.150 euro, exclusief BTW.

Spaarvarken op Duitse leest Wie op de weg om zich heen kijkt en erop let, merkt dat het aantal nieuwe zeer grote auto’s behoorlijk afneemt. In plaats daarvan worden auto’s uit het segment eronder aangeschaft. Dus zeg maar geen Audi’s A8, maar juist de A6 wordt populairder. Tekst: Ad van Bladel VLISSINGEN - Ook in het segment waar voorheen de topklasse werd gereden. Dat lijkt voor die gelukkigen die in deze klasse kunnen winkelen overigens misschien erger dan het is, want de auto’s uit het A6 en Mercedes E-segment zijn er de laatste jaren qua rijbeleving nog weer enorm op vooruit gegaan. Met het huidige tijdsgewricht in gedachten komen ook de auto’s die in dit zakelijke segment worden gekocht met steeds kleinere motoren op de markt. Zo kwam Audi in januari met de A6 2.0 TFSi op de proppen die in ons land een prachtig appelgroen A energielabel heeft. Daarmee komt Audi tegemoet aan die klanten die weliswaar een ruime, comfortabele auto willen - die ze net zo luxe kunnen aankleden als een A8 - maar het milieu niet teveel willen belasten en een auto willen rijden met een relatief laag brandstofverbruik. Om dit te bereiken lepelde het merk een 2.0 TFSi-blok in het vooronder

met 170 pk. Om het verbruik verder te drukken werd een Multitronic automaat gemonteerd die een wat lager verbruik heeft dan reguliere automatische versnellingsbakken. Door zijn relatief lichte hybride constructie van aluminium en staal is de auto er nog voldoende snel mee om met al het verkeer mee te komen, en zelfs vaak voor te blijven. Het interieur is - zoals het Audi betaamt - van uitmuntende kwaliteit en ziet er ook nog eens top uit met zijn flinke edelhouten (of aluminium) panelen en fors uitklapbaar scherm voor de boordcomputer en navigatie. Het spreekt voor zichzelf dat de stoelen ook fantastisch zitten. Het onderstel is elektronisch instelbaar. Wie kiest voor de modus efficiency rijdt zo zuinig mogelijk, waarbij de start-stop automaat zijn diensten bewijst. Zou op elke auto moeten zitten, hoewel bij deze Audi steeds bij het starten een lichte siddering door het koetswerk gaat wat het comfort ietwat geweld aandoet. Wat het verbruik betreft: bij het gebruik van een paar dagen gemiddeld rijden, een mix van stadsverkeer, buitenwegen en snelweg, was een verbruik mogelijk van rond 1:12. Niet echt schadelijk maar ook nog geen toonbeeld van schraperigheid. Voor dat verbruik krijg je wel een forse, uitermate comfortabele wagen met excellente rijeigenschappen en een waarschijnlijk zeer lange levens-

Volkswagen Beetle

duur. De kwaliteitsbeleving is in ieder geval heel erg goed en de hele auto maakt een prettige indruk. Bovendien kun je deze auto zo luxueus aankleden als je maar wilt, vrijwel alle

Audi accessoires zijn voor dit model beschikbaar. Reken er dan wel op dat de prijs nog wel flink wordt opgeschroefd, want daar hangt een heel fors prijskaartje aan.

De BMW 1 serie is leverbaar vanaf 27.950 euro, inclusief belastingen (116i).


De starter spectaculair varen

19 mei 2012 deOndernemer

33

De sensatie van het harde varen

Een teambuildingdag organiseren die bij medewerkers veel adrealine opwekt? Ga dan met Marc-Jan Witte (37 jaar) uit Lage Zwaluwe in zee. Letterlijk want hij heeft een rib waarmee hij heel snel over het water vaart. Negen mensen kan hij meenemen op dit avontuur. ‘’Soms varen we wel 100 kilometer per uur.” Tekst: Patricia Akkermans LAGE ZWALUWE - Marc-Jan Witte staat in de havens van Rotterdam prima zijn mannetje als leidinggevende. Samen met zijn team zet hij enorme ladingen vast in zeecontainers. Zwaar werk waar een harde mentaliteit heerst. Hij doet dit in full-continue- diensten: vijf dagen werken, vier dagen vrij. Omdat het ondernemen hem ontzettend aantrekt en hij nog tijd over heeft, is hij het bedrijf Biesbosch Rib Experience begonnen. Een rib wordt normaal gesproken gebruikt door brandweer en politie om snel tussen booreilanden te varen, maar Witte maakt er enerverende tochten mee. Via de regionale krant, het clubblad van voetbalclub Feyenoord en social media onderhoudt Marc-Jan Witte contact met zijn doelgroep. Hij heeft

Marc- jan Witte: ‘Soms varen we wel 100 kilometer per uur.’

een site waarop geïnteresseerden uitgebreide informatie kunnen vinden, maar vaak hebben zijn klanten ook speciale wensen. Samen overleggen ze dan en stellen ze een dag samen die bij het gezelschap past. “Negen van de tien keer benaderen geïnteresseerden me via mijn website. Ik probeer

www.biesboschribexperience.nl

op hun wensen in te spelen: dus als er kaviaar moet komen, dan komt er kaviaar.”

Racemotor op water Drie tochten heeft de ondernemer uit Lage Zwaluwe op zijn site staan. Zo kan hij met zijn gezelschap naar Rot-

Foto: Aad Meijer

terdam, Dordrecht of op de Biesbosch varen. Onderweg of naderhand wordt een lunch of diner gebruikt. Barbecueën behoort ook tot de mogelijkheden. ”Laatst waren er medewerkers van een bedrijf die een rondvaart deden op een rondvaartboot op de Biesbosch. Na het officiële gedeelte kwam ik met mijn rib langszij gevaren en de waaghalzen konden met mij een tocht maken. Dit geeft een extra dimensie aan zo’n dag. De mensen die aan boord komen, krijgen een drijfpak aan, dat warm en waterdicht is en een zwemvest. De rib is als een paard dat getemd moet worden. Je kunt het zien als een racemotor, maar dan op het water. Natuurlijk is het gevaarlijk, want de boot komt ook los van het water en springt soms wel twee meter hoog! De kracht van water moet je niet onderschatten, maar ik zal er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te doen. We weten allemaal wat hard varen is. Zodra ik gas geef, zie ik de bemanning van oor tot oor grijnzen en mensen voelen de adrenaline stijgen. Voor het ribvaren hoeft het trouwens niet perse mooi weer te zijn: op vlak water heb je niet zo veel lol.”

Toekomst ”Het is ook mogelijk om achter de rib te waterskiën en te wakeboarden. Tevens zijn we in het bezit van een

Wie: Marc- Jan Witte

Bedrijf: Biesbosch Rib Experience

Waar: Lage Zwaluwe

Begonnen: september 2011

Nadeel: ‘Afketsen van deals na veel eerdere contacten.’

Voordeel: ‘Het opbouwen van de contacten.’

band die achter de rib gehangen kan worden. Ik ben het hele jaar actief met mijn bedrijf, in de winter kunnen mensen bij me terecht voor ‘snerttochten’; een tocht met regelmatige stops en natuurlijk een versterking van de inwendige mens. Hoe de toekomst er uit ziet? Ik ben in overleg met de gemeente over een stuk grond. Graag wil ik een terrein bij de haven kopen. Zodat ik vanaf dit punt kan vertrekken en hier ook het eten kan verzorgen. Ik hoop dat het snel lukt.”


Te koop Bergen op Zoom

Te huur Breda

Te huur Breda

Herenhuis (kantoor en/of wonen)

Bedrijfsruimte met inpandig kantoor

Gerenoveerde kantoorruimte nabij station

Te huur Breda

D

UR U H R

VE Stationsstraat 19, Bergen op Zoom

Druivenstraat 53, Breda

Emmastraat 2-6, Breda

Hoge Mosten 6b, Breda

Een half-vrijstaand monumentaal pand, gebouwd in eclectische stijl, gelegen op een unieke locatie in het centrum van Bergen op Zoom, op een steenworp afstand van het NSstation en het winkelgebied. • ca. 435 m² groot • vele karakteristieke elementen, waaronder glasin-lood ramen, marmeren lambrisering, marmeren schouw en geornamenteerde plafonds • mogelijkheid tot woonhuis, kantoorruimte of een combinatie van wonen en kantoor/praktijk aan huis • eigen afsluitbaar parkeerterrein

Representatief bedrijfsobject bestaande uit totaal circa 541 m² bedrijfsruimte inclusief 90 m² kantoor. Druivenstraat 51 is in gebruik bij Sigma Coatings B.V. • ca. 541 m² bedrijfsruimte • inclusief 8 p.p. aan voorzijde • pand kan aan eisen en wensen van de gebruiker worden aangepast • op afgesloten terrein • ideaal voor groothandelsactiviteiten

Gemoderniseerde kantoorruimte gelegen op een uitstekend bereikbare locatie, direct bij het trein- en busstation en in de onmiddellijke nabijheid van het stadshart van Breda. De kantoorruimte is voorzien van grote raampartijen en grote doorlopende vloervelden. • ca. 1.000 m² kantoorruimte beschikbaar, in units v.a. ca. 130 m² • goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer • parkeren op eigen parkeerterrein

DTZ Zadelhoff bemiddelde recentelijk bij de verhuur van circa 320 m² kantoorruimte op de tweede verdieping.

Collegiaal met LUC Vastgoed Adviseurs

Collegiaal met LUC Vastgoed Adviseurs

Te huur Breda

Te huur Breda

Te huur Breda

Gekoelde logistieke ruimte

Aan de entree van Hoogeind

Modern bedrijfsobject

LLE I U E RTEF O P W IN U E I N

Het kantoorpand ligt op een uitstekende locatie, op steenworp afstand van het NS station Breda-Noord/Prinsenbeek en de afrit BredaNoord (A16). De centrale entree werd recent gemoderniseerd. Momenteel is er nog circa 1.290 m² beschikbaar, verdeeld over 3 bouwlagen. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 220 m².

Te huur Breda

RD

UU H R E

Alle prijzen zijn te vermeerderen met BTW

V Iabc 5375, Breda

Minervum 7006-7010, Breda

Minervum 7410, Breda

Paardeweide 3g, Breda

Dit bedrijfscomplex is gelegen op het voormalige Greenery terrein. Op dit moment wordt een deel van het complex te huur aangeboden. Op korte afstand van de snelweg A16. • ca. 1.490 m² magazijn • ca. 560 m² koelruimte • laadkuil met 4 overheaddeuren • compleet kantoor ca. 95 m² • beschikbaar op korte termijn

Markant bedrijfsobject, groot circa 2.900 m² gelegen op een herkenbare en goed bereikbare locatie. Het geheel heeft een representatieve uitstraling en een hoogwaardig opleveringsniveau. • ca. 800 m² kantoorruimte en ca. 2.100 m² bedrijfsruimte • ruime parkeermogelijkheden • in overleg is deelverhuur bespreekbaar • zeer goed bereikbaar via de A27

Dit fraaie bedrijfsobject is gelegen op bedrijventerrein ‘Hoogeind I’ en biedt u de mogelijkheid om uw organisatie op een adequate wijze te huisvesten in een hedendaagse omgeving. Het object maakt onderdeel uit van een bedrijfscomplex. • ca. 153 m² kantoorruimte en ca. 170 m² bedrijfsruimte • mogelijkheid om de bedrijfsruimte verder uit te breiden • zeer goed bereikbaar via de A27

In dit markante kantoorgebouw bemiddelde DTZ Zadelhoff bij de verhuur van circa 420 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Tot het gehuurde behoren 10 parkeerplaatsen. In het object is momenteel nog circa 184 m² kantoorruimte beschikbaar.

Te huur Breda

Te huur / Te Koop Etten-Leur

Te huur / Te Koop Ossendrecht

Te huur Roosendaal

Eigentijdse kantoorruimten

Vrijstaand kantoorpand nabij station

Uniek object, vrij van BTW

Bedrijfscomplex geschikt voor bulkopslag

Tramsingel 27, Breda

Stationsplein 45, Etten-Leur

Dorpsstraat 16, Ossendrecht

Stepvelden 1-19, Roosendaal

Modern kantoorgebouw, gerealiseerd in 2003, met hoogwaardige kantoorruimten. Op een herkenbare vestigingslocatie met goede bereikbaarheid voor autoverkeer en openbaar vervoer. Deels voorzien van een fraai inbouwpakket. • ca. 2.500 m² beschikbaar, huurbaar vanaf ca. 220 m² • 37 p.p. op eigen, afgesloten terrein • representatieve entree, meervoudige mechanische ventilatie in combinatie met topkoeling

Een vrijstaand kantoorpand, opgetrokken uit drie gemetselde bouwlagen en voorzien van een moderne inrichting. De eerste en tweede verdieping hebben een diepte van circa 8 meter en zijn derhalve zeer geschikt als kantoortuin. Begane grond circa 1.300 m². • totale vloeroppervlakte ca. 2.274 m² • alternatieve invulling mogelijk • aanvaarding per direct • vrij van BTW

Voormalig kantoor van Rabobank, totaal circa 2.000 m² bestaande uit twee delen. Aan de voorzijde is het voormalige Raadhuis gelegen met een karakteristieke uitstraling. Aangrenzend is een modern, hoogwaardig gebouw gelegen met een totaalmetrage van circa 1.575 m². • gesplitste verkoop behoort tot de mogelijkheden • objecten verkeren in een goede staat • gelegen op zeer ruime kavel • diverse invullingen mogelijk • aanvaarding per direct

Complex van aaneengeschakelde bedrijfsruimten, gelegen aan de entree van bedrijventerrein ‘Borchwerf’. Buitenzijde van het complex is recent geheel gerenoveerd. • totaal ca. 10.760 m² • units, vanaf ca. 2.000 m², kunnen zowel los van elkaar als in combinatie worden verhuurd • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • aanvaarding per direct • voor meer informatie www.stepvelden.nl

Collegiaal met Jones Lang LaSalle Vastgoed Adviseurs B.V.


BOG Winkels

19 mei 2012 deOndernemer

35

Ontwikkeling van winkelgebieden vergt andere aanpak elektronicaketens… Die grootwinkelbedrijven kunnen uitstekend aan de rand van de stad -goed bereikbaar, gratis parkeren, prima aanbod.

Gemeenten en vastgoedontwikkelaars moeten goed nadenken over de invulling van winkelcentra. Oude plannen staan nieuwe initiatieven in de weg, waarschuwt makelaar en projectontwikkelaar Paul Fermont. De retail is volop in beweging en dat vergt nieuw beleid, is zijn boodschap. Een slimme gemeente is op de toekomst voorbereid.

Gemeenten moeten daar de ruimte en mogelijkheden voor scheppen, stelt Fermont. En in de binnenstad? Die moet vooral aantrekkelijk zijn. “Gemeenten moeten investeren in beleving. In groen, in smalle en gezellige winkelstraatjes, met gezellige en intieme pleintjes, in goede parkeerfaciliteiten zonder tijdsdruk. De binnenstad is er met name voor het plezier. Voor specialiteitenwinkeltjes, kleding, boeken, schoenen, een juwelier. Faciliteer een goede horeca, voor de aantrekkingskracht van een stadscentrum van levensbelang. De ervaring leert dat als de gemeente in het centrum investeert, de ondernemers dat ook doen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.”

Tekst: Peter Oggel GOES - Paul Fermont neemt het woord revolutie nadrukkelijk niet in de mond. Liever spreekt hij over evolutie als het gaat over recente ontwikkelingen in de retail. Dat klinkt misschien wat vriendelijker, het laat onverlet dat in de detailhandel het proces der verandering in snel tempo verloopt. Basis is samengevat in drie woorden: het nieuwe winkelen. De detailhandel en daarmee ook winkelcentra ondervinden de consequenties van stijgende verkopen via internet in combinatie met overbewinkeling en economische dip. Dat is in twee zinnen een hele mond vol. De klant is kritisch en veranderlijk. Het world wide web opent alle winkeldeuren. Boodschappen-voor-alledag moeten snel en gemakkelijk, daarnaast is de consument vooral geïnteresseerd in funshoppen in combinatie met een aantrekkelijke horeca. Op zoek naar ‘beleving’, een terrasje hoort erbij. Het zijn ontwikkelingen, is de kern van het verhaal van Fermont, die vragen om een nieuwe aanpak. Van alle partijen, voor de goede orde: gemeenten én winkelvastgoedmarkt. Paul Fermont is directeur van makelaardij Faasse en Fermont in Goes, onder meer gespecialiseerd in bedrijfsonroerendgoed (BOG). Hij is direct of indirect betrokken bij diverse winkelontwikkelingsplannen in de Zeeuwse gemeenten. Denk goed na voordat de eerste spade de grond ingaat, is zijn boodschap, en

Paul Fermont.

Nieuw beleid is nodig om de winkelstraten vol te houden.

kijk vooral niet vanaf de zijlijn toe hoe de wereld verandert. Het gaat hierom: hoe blijf je als winkelgebied aantrekkelijk? Hij maakt zich enige zorg. Onder invloed van het nieuwe koop- en winkelgedrag zullen stadsen winkelcentra zich moeten aanpassen om in de gunst van de consument te blijven. Dat heeft dus direct te maken met de bouw en vernieuwing van winkelgebieden. In de binnensteden met name, maar ook in de perifere gebieden. Zie de ontwikkeling van het Middelburgse Mortiere. In zijn maandelijkse column in deze krant waarschuwde Fermont al eerder. Want, legt hij de vinger op de ze-

re plek, bij verscheidene gemeenten liggen ontwikkelingsplannen al jaren op de plank, maar anno 2012 zijn die feitelijk achterhaald. Wellicht erger nog is dat die verouderde plannen ook nieuwe, op de markt toegesneden initiatieven in de weg staan. Waarmee hij vooral ook wil zeggen: gemeenten en vastgoedsector, toon (politieke) moed, wees flexibel, durf te vernieuwen en maak duidelijke keuzes. “Gemeentes deinzen soms terug omdat er in een ver verleden toezeggingen zijn gedaan. Dan wordt vastgehouden aan een plan, terwijl dat niet meer levensvatbaar is. Dan dreigt nieuwbouw bouw voor leegstand te worden.”

Foto: Willem Paterik

Vastgoedontwikkeling voor de detailhandel is in zijn ogen redelijk overzichtelijk. Om te beginnen dit: niet elke winkel-op-de-hoek kan behouden blijven, en dat hoeft ook niet, vindt Fermont. Hij voorspelt dat de minder attractieve C-locaties in de komende jaren zullen verdwijnen, A- en B-locaties zullen zich moeten aanpassen. “Er zijn nu nog 2000 winkelconcentraties in Nederland. in 2050 zullen er nog maar 500 zijn die echt meetellen. Locaties waar weinig traffic is zullen worden gesaneerd, het aantal winkels zal afnemen, maar niet het aantal vierkante meters winkelruimte. De winkelier zal moeten zorgen dat hij zit waar het gebeurt, op de plek waar de

Foto: ANP

consument voor zijn inkopen naar toe wil.” Wat dat in de praktijk betekent? Hij schetst een tweesporenontwikkeling. Winkelen in de binnenstad is ‘fun’, de overige boodschappen zijn vooral noodzakelijk voor levensonderhoud en daarmee ook routine. Bouwmarkten, woonwinkels, supermarkten,

Mensen zoeken beleving, is de rode draad in het betoog van Fermont. Waarmee hij ook wil zeggen: zie webwinkelen niet als bedreiging, maar als kans, als extra verkoopkanaal en als etalage voor de fysieke winkel. “Een webshop alleen werkt niet, zonder de beleving van een winkel. Maar maak ook daar gebruik van digitale mogelijkheden. Als ondernemer moet je je aanpassen. Degenen die het meeste klagen, zijn ook degenen die niet meer ontwikkelen.” In deze zin zullen gemeenten en ondernemersorganisaties ook moeten zorgen voor een doeltreffende promotie van de stad, onder meer via sociale media en aantrekkelijke publieksevenementen. Maar, adviseert Fermont, behoud je schaarste, beperk het aantal vierkante meters winkelruimte ter voorkoming van leegstand. “Waak voor revolutie, zorg voor evolutie”, noemt Paul Fermont dat.


TE HUUR/TE KOOP Bedrijfsobjecten Neerloopweg 3-5 Breda Het moderne complex Bedrijvencentrum Neerloop biedt iedere ondernemer de mogelijkheid een eigen unit te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. De bereikbaarheid vanuit het centrum en vanaf de A16 Rotterdam-Antwerpen is uitstekend te noemen. Er zijn diverse units beschikbaar vanaf 120m² (verdeeld over 60m² begane grond en 60m² op de etage) tot 180m². De units worden opgeleverd in casco staat en kunnen door iedere gebruiker naar wens worden ingedeeld en ingericht. De units zijn per direct beschikbaar.

TE KOOP

Druivenstraat 25-31 Breda

Tuinzigtlaan 15 Breda

TE HUUR / TE KOOP

TE HUUR

Op goed bereikbare perifere locatie komt een aantrekkelijk vrijstaand kantoorobject beschikbaar. De vloeroppervlakten variëren van 403m² tot 806m², eventueel uit te breiden met 390m² archief + secundaire ruimten. Het kantoorobject is voorzien van o.a. liftinstallatie, pantry, gedeeltelijk koeling / airco-units. Op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Een bijzonder representatief kantoorgebouw gelegen op de hoek Ettensebaan/Tuinzigtlaan, nabij op- en afritten van de A16 en A58. Door zijn vorm-, materiaal- en kleurgebruik heeft het een krachtige eigen identiteit. De belevingswaarde binnen is aangenaam hoog. Kantooroppervlakte totaal ca. 1.780m², deelhuur mogelijk v.a. 630m². Hoge parkeercapaciteit.

Van de Reijtstraat 100 Breda

Eikdonk 8 Breda

Minervum 7485 Breda

Tussendonk 10-20 Etten-Leur

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR / TE KOOP

Op een kleinschalig bedrijventerrein gelegen functioneel gebouwde bedrijfshal (ca. 640m²) met mogelijkheid tot realisatie van kantoorruimte (ca. 200m²). Het terrein is gesitueerd aan de westkant van Breda op zeer korte afstand van de A16 Rotterdam-Antwerpen.Het pand leent zich uitstekend voor opslag en lichte productie.

Bedrijfs-/opslagruimte gelegen op bedrijventerrein De Krogten. De ruimte is totaal groot ca. 2.450m² en voorzien van 3 overheaddeuren, buitenterrein met loading dock, kantoorruimte / kantine met toilet (ca. 20m²). Het object is tevens voorzien van alarm. Diverse parkeerplaatsen beschikbaar langs de openbare weg.

Representatief en solitair handelsobject gelegen op uitstekend bereikbare locatie, nabij de snelweg A27. Het complex bestaat uit een bedrijfsruimte, expeditieruimte en magazijnvloer (ca. 735m²) met kantoren op begane grond en verdieping (totaal ca. 240m²). Volledig afwerkings- en opleveringsniveau (o.a. airco en alarm). Parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Multifunctioneel bedrijfscomplex (totaal ca. 6.490m²) gelegen op bedrijventerrein VosdonkWest, nabij de snelweg A58. Op dit moment beschikbaar: bedrijfsruimte van ca. 830m², evt. gecombineerd met kantoorruimte vanaf ca. 195m² tot 585m². Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. In prijs verlaagd! Collegiaal met DTZ Zadelhoff.

Een gunstig gelegen bedrijventerrein, met alle nodige randvoorwaarden, is vaak moeilijk te vinden. Daarom is er goed nieuws: In Roosendaal op het nieuwe Bedrijventerrein Het Spectrum zijn nu bedrijfskavels te koop vanaf 1000 m2. Prijzen vanaf € 120,-/m2 (excl. BTW von). A58 RUCPHENS EBAAN

01

K AV EL

02

K AV EL

03

K AVE L

04

K AVE L

05

K AV EL

07

K AV EL

08

K AVE L

09

K AVE L

10

06

K AVE L

11

K AVE L

K AVE L

K AVE L

12 K AVE L

KERNWEG

13 14

K AV EL

29

K AVE L

K AV EL

30

31

K AVE L

K AVE L

32

33

K AVE L

34

KERNWEG

K AV EL

28

SPEC TRUM

K AV EL

K AVE L

15 16 K AVE L

K AV EL

35

K AVE L

K AVE L

36

37

K AV EL

27

K AVE L

17

SPEC TRUM K AV EL

TE KOOP BEDRIJFSKAVELS oppervlakte kavels vanaf 1000m2

Bel direct: 076 - 514 74 54 www.hetspectrum-roosendaal.nl

26

K AV EL K AV EL

24 23 K AV EL

25

Een ontwikkeling van: A58

K AVE L

K AVE L

22 21

K AVE L

K AVE L

K AVE L

20 19

18

ELEM ENT WEG

Deze kavelindeling is indicatief. Kaveloppervlaktes in overleg.

• Gunstige ligging midden in handelsregio AntwerpenRotterdam-Breda; • 2 minuten rijden van A58; • Kwalitatief hoogstaand nieuw bedrijventerrein; • Ruime diversiteit aan bedrijfskavelsqua grootte en mogelijkheden; • Volledig naar eigen wens en ontwerp bouwen; • Ontwerp en realisatie binnen 1 jaar mogelijk. Een goede plek met veel ruimte en alle voorwaarden die ondernemers zich maar kunnen wensen.

BNDeStem De Ondernemer 19-05-2012  

BNDeStem De Ondernemer 19-05-2012

BNDeStem De Ondernemer 19-05-2012  

BNDeStem De Ondernemer 19-05-2012

Advertisement