Business Update oktober 2018

Page 1

‘’Door een geautomatiseerd bestelproces creëerden we 14 fairtrade banen.’’ Als het gaat over groei dan luister je eerder naar andere ondernemers dan naar een bank. Kijk hoe ondernemers elkaar verder brengen op Rabobank.nl/groei

Kom maar op met de toekomst

Marja Baas Eigenaar tassenlabel MYOMY DO GOODS


NUMMER 2 2018

BUSINESS UPDATE

4

16

32

DE VASTGOEDMARKT IS AAN HET VERNIEUWEN TEAMWORK BOVEN ALLES: Ptjoraline.nl Werken met Passie: Ruimte om te groeien

17

10

19

Ontdek het aanbod kantoorruimtes!

Column Everybody appie?

36


INHOUD

4

DE VASTGOEDMARKT IS AAN HET VERNIEUWEN De economie draait weer op volle toeren. Zozeer zelfs dat de markt oververhit dreigt te raken. We praten hierover met Hans van Andel.

16

TEAMWORK BOVEN ALLES: ptjoraline.nl

Inhoudsopgave WALTMANN AANBOD COLUMN AD RIEBERGEN (HOEK EN BLOK) WALTMANN AANBOD

17

Everybody appie?

VASTGOEDNIEUWS WALTMANN AANBOD RUIMTE OM TE GROEIEN (WERKEN MET PASSIE) WALTMANN AANBOD

27

Verborgen gebreken bij aankoop woning

WALTMANN VACATURE

CONTACTGEGEVENS WALTMANN BEDRIJFSHUISVESTING Dordrecht

Sliedrecht

Johan de Wittstraat 168

Nevenvestiging

3311 KJ Dordrecht

T. 0184 64 77 66

T. 078 614 10 30

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

COLOFON Oplage:

Reacties kunt u sturen naar:

8.000

info@mailvanmm.nl

Een uitgave van Waltmann Bedrijfshuisvesting T: 078 614 10 30

Uitgever:

T: 0184 64 77 66

Redactie:

Bas den Otter | LUTRADOC

Verspreiding: controlled circulation naar

E: bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Vormgeving:

MM

dga’s, ondernemers, directeuren, managers,

I:

bestuurders in de regio Drechtsteden.

Business Update • Jaargang 6 | Nummer 2 | Oktober 2018

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

www.waltmann.com

Hans van Andel

08 17 18 26 28 32 33 39


VOORWOORD

“ De zon blijft maar schijnen”

Alweer een nieuwe uitgave van Business Update,

Een uitermate goede ontwikkeling want er is nog genoeg te

ons veelgelezen vastgoedmagazine. Sinds de eerste

bouwen in de Drechtsteden. De groeiende economie helpt

uitgave in 2013, kunnen we praktisch in elk nummer

daarbij een handje. In de Drechtsteden zijn namelijk nog

positiever schrijven over de ontwikkelingen binnen ons

genoeg aantrekkelijke locaties te vinden waar ondernemers

mooie vakgebied.

terecht kunnen voor het realiseren van een mooi bedrijfspand.

Ook nu weer. Zo hebben we een prachtige zomer achter de rug. Niet alleen wat het aantal uren zonneschijn betrof,

Wat uw plannen de komende tijd ook mogen zijn op het

maar ook figuurlijk scheen voor ons dagelijks de zon, en hoe!

gebied van bedrijfshuisvesting, neem contact op met ons.

Het mooie is dat die zon nog wel even blijft schijnen voor

Wij garanderen u een hoogstaande, persoonlijke en op maat

onze sector. De vraag in verkoop en verhuur in commercieel

gesneden dienstverlening. Wij kennen de regionale markt en

vastgoed is landelijk namelijk wederom flink toegenomen

beschikken over een uitgebreid netwerk van relaties.

(zie elders in dit nummer) en wij mochten daar in onze regio

Kortom, wij bieden u het allerbeste op het gebied van

een steentje aan bijdragen met een aantal mooie transacties.

bedrijfsvastgoed.

Dankzij de florerende economie zijn het voor onze sector gelukkig weer hectische tijden. De vastgoedmarkt maakt overuren en het aanbod slinkt. Reden voor u als ondernemer om vooruit te kijken en zeker wat uw huisvesting betreft. Heeft u plannen voor een ander pand, wacht dan niet te lang met uw zoektocht naar een nieuw onderkomen. U bent namelijk niet de enige. Er zijn nogal wat bedrijven die binnen de eigen regio op zoek gaan naar een nieuwe of extra locatie. Houd daarbij rekening met het

Met vriendelijke groet,

feit dat het aanbod in de Drechtsteden op dit moment niet

Waltmann Bedrijfshuisvesting

overdadig is. De - redelijk nabije - toekomst ziet er wat betreft vraag en aanbod beter uit. Er staan nogal wat nieuwbouwprojecten

Hans van Andel

op stapel die de stijgende vraag kunnen opvangen. De risico-

linkedin.com/company/waltmann-bedrijfshuisvesting

bereidheid van investeerders en projectontwikkelaars zal de komende periode toenemen.

3


ARTIKEL

DE VASTGOEDMARKT IS AAN HET VERNIEUWEN Tien jaar geleden begon in de Verenigde Staten de bankencrisis met financieel, economische gevolgen die over de gehele wereld voelbaar waren. Nederland niet uitgezonderd. Zo kregen ook de makelaars in het commercieel vastgoed het voor de kiezen. Inmiddels draait de economie weer op volle toeren. Zozeer zelfs dat de markt oververhit dreigt te raken. Of valt dat wel mee? We praten hierover met Hans van Andel, gerenommeerd bedrijfsmakelaar in de regio Drechtsteden.

4


H

et ging in 2008 inderdaad goed mis. Wij hebben er jaren last van ondervonden, maar wie niet? Het economisch herstel leek zich in 2013 voorzichtig te gaan herstellen. In 2015, toen Willem Alexander zijn verjaardag in Dordrecht vierde,

leek dit het definitieve omslagpunt voor de Drechtsteden,” zo begint Van Andel zijn betoog. “Op dit moment is het weer een en al positivisme zowel wat de economie betreft als de ontwikkelingen in ons vak. Een aantal jaren geleden begon de positieve trend van Dordrecht en de Drechtsteden op te vallen. Wij merken de invloed dat de intensieve marketing die Dordrecht genereert haar vruchten afwerpt. Steeds meer toeristen weten de stad en de omliggende toeristische trekpleisters te vinden. Neem daarbij het gegeven dat het met de economie eveneens weer de goede kant opgaat en het maakt dat we nu gerust mogen spreken van mooie tijden.” WINKELAANBOD “Als we ons tot de bedrijfsmakelaardij beperken kan ik stellen dat vooral het winkelaanbod in een positieve flow zit. De belangstelling is groot en dat is vooral goed merkbaar in de Dordtse Voorstraat. De situatie is nu bijna zo dat na de bezichtiging van een pand, snel een bod volgt en de koop of huur gedaan is. Ik ben ervan overtuigd dat de Voorstraat weer een leuke en interessante winkelstraat wordt en dat is weer goed voor de stad.” Van Andel is eveneens blij dat ook grote landelijke winkelketens de weg naar de oudste stad van Holland weer weten te vinden. “Het lijkt erop dat er weer – gedeeltelijke – activiteiten in het V&D-pand gaan plaatsvinden. Ook praten wij met een landelijke winkelketen die belangstelling heeft voor een groot winkeloppervlak in de stad.” Overigens is er nog steeds sprake van een behoorlijke winkelleegstand in Dordrecht. Van Andel beaamt dit, maar merkt op dat beleggers die deze panden in hun portefeuille hebben, zich steeds vaker wenden tot de bedrijfsmakelaar met de vraag om mee te denken over de invulling van het winkelaanbod.” OP VOLLE TOEREN Naast de retail-activiteiten is de regionale bedrijfsmakelaar eveneens een belangrijke speler in koop en verhuur van kantoor- en bedrijfsruimte. Waltmann Bedrijfshuisvesting heeft een degelijke en betrouwbare reputatie

“WE MERKEN DAT HET EIGEN ONDERNEMERSCHAP BEHOORLIJK IN DE LIFT ZIT. DE VRAAG NAAR WINKELS, KANTOOR- EN BEDRIJFSRUIMTE IS GROOT”

met oog voor de mens. Want daar draait het tenslotte allemaal om. “Er is de afgelopen tien jaar veel veranderd in ons vak, maar toch ook weer niet,” zo stelt Hans van Andel. Die uitleg behoeft een nadere toelichting. “Ik bedoel ermee te zeggen dat het voortraject compleet verschilt met dat van tien jaar geleden. Toen vroeg men een brochure aan en dan volgde persoonlijk contact. Tegenwoordig zijn onze objecten via de meest moderne media te bekijken, zelfs in te delen en in te richten. Brochures komen er niet meer aan te pas. De klant kan vooraf veel gerichter zijn huiswerk doen via foto’s, video en animatie.

5


ARTIKEL

Heeft hij een pand gevonden waarin hij is geïnteresseerd,

Uiteindelijk moet dit 30.000 banen opleveren. Het lijken mij wel

dan volgt er een belletje voor een bezichtiging. Op dat moment

heel optimistische doelstellingen. De vraag is of watergebonden

ontstaat pas het persoonlijk contact en zitten we met de klant

partijen voldoende ruimte aangeboden kan worden en ten

rond de tafel, want er blijft genoeg te bespreken rond de koop of

tweede gaat het in de logistieke sector bijna altijd om grote

huur van een bedrijfspand.” De bedrijfshuisvestingsmarkt draait

volumes, waarbij het aantal arbeidsplaatsen meestal aan de

op volle toeren. De markt is weer net zo hectisch als tien jaar

geringe kant is. Ik hoop overigens van harte dat ik ernaast zit met

geleden, zegt Hans van Andel hierover. “We merken dat het eigen

deze gedachten. Onze ervaring is ook dat bedrijven behoorlijk

ondernemerschap behoorlijk in de lift zit. De vraag naar winkels,

honkvast zijn. Er moeten wel heel goede argumenten zijn,

kantoor- en bedrijfsruimte is groot.”

wil een bedrijf naar een andere regio verkassen.”

BOTTLENECK

TAXEREN

De toekomstige bottleneck zal weleens kunnen zijn dat er in de

Het is tegenwoordig ook het tijdperk dat bedrijven

Drechtsteden nauwelijks sprake is van een balans tussen vraag

geconfronteerd worden met fenomenen zoals duurzaam,

en aanbod. “Voor bedrijfsruimte is dat zeker het geval,”

circulair, transitie, energie en mobiliteit. Het is goed dat

erkent Van Andel. “Specifieke aanvraag naar bestaande bedrijfsruimte kunnen we soms lastig meteen honoreren omdat het domweg niet altijd voorhanden is. Gelukkig zit er veel nieuwbouw in het verschiet. Op de beste locaties binnen de Drechtsteden

hiervoor de nodige aandacht is vindt

“HET IS TEGENWOORDIG OOK HET TIJDPERK DAT BEDRIJVEN GECONFRONTEERD WORDEN MET FENOMENEN ZOALS DUURZAAM, CIRCULAIR, TRANSITIE, ENERGIE EN MOBILITEIT”

wordt de komende jaren flink gebouwd.

Van Andel. Ondernemers zijn zich er steeds meer van bewust dat zij bij hun keuze naar nieuwe huisvesting - al of niet wettelijk gedwongen – te maken krijgen met zaken zoals energielabel, zonnepanelen, bereikbaarheid en ga zo maar door. Dat merkt Waltmann

De markt is nu goed en kan daar volop gebruik van maken.

Bedrijfshuisvesting bijvoorbeeld ook bij het verzorgen van

Op die manier kunnen we de vraag beantwoorden. Dit proces

taxatierapporten. “Taxeren is niet meer of minder dan

neemt wel een behoorlijke tijd in beslag. Ondernemers moeten

het inschatten van de waarde van een object,” zegt

er dan ook rekening mee houden dat we niet binnen drie

Hans van Andel. “Die waarde wordt niet alleen uitgedrukt in een

maanden aan hun vraag kunnen voldoen.”

getal dat samenhangt met het vastgoed, de inboedel, machines en installaties, maar ook met de marktontwikkelingen, kostprijs,

De vraag is of de huidige onbalans tussen vraag en aanbod

risico’s, omgevingsfactoren, infrastructuur, bereikbaarheid.

misschien nog wel groter wordt gezien de ambities en successen

Kortom, bestond nog niet zo lang geleden een taxatierapport

die DEAL Drecht Cities weet te realiseren. Hans van Andel

uit enkele A4’tjes, vandaag de dag zijn het complete rapporten.

hierover: “Het doel van DEAL is om meer bedrijven naar de regio

En terecht, want het is van belang dat we de waardebepaling

te halen, met name het aantrekken van bedrijven van buiten

zorgvuldig en objectief bepalen volgens alle normeringen en

de regio en die actief zijn in de maritieme en logistieke sector.

vastgestelde richtlijnen.”

6


MARITIEME HOOFDSTAD

goed in de Drechtsteden. Onze samenwerking met de gemeenten

Recent presenteerden Rotterdam en Dordrecht zich als de

en ROM-D is prima en de vraag naar bedrijfsruimte groeit.

‘maritieme hoofdstad van Europa’. Hiermee gaat de regio

Daar zijn we blij mee. Het is weer aanpoten en lekker zaken doen.�

zich internationaal manifesteren om niet alleen meer bedrijventerreinen uit te kunnen geven, maar met name

ONTWIKKELINGEN

om meer (hoofd)kantoren binnen te halen. Om daar

“De vastgoedmarkt is aan het vernieuwen, doordat steeds vaker

meer samenhang in aan te brengen is vooral een wens

technologie, innovatie en digitalisering een plek krijgen binnen

van de bedrijven in de maritieme dienstverlening, zoals de

organisaties en projecten. Dan heb ik het nog niet eens gehad

gespecialiseerde banken, verzekeraars en advocaten. Hans van Andel is blij met deze ‘samenwerking’. “Het levert ongetwijfeld revenuen op voor de Drechtsteden,�

over ontwikkelingen zoals blockchain,

“ER KOMT DE KOMENDE JAREN NOG VEEL OP ONS AF, TERWIJL ALLES SNELLER EN BETER MOET�

zegt hij hierover.

big data, smart area development, artificiĂŤle intelligentie enzovoort die ook bij commercieel vastgoed een rol gaan spelen. Het tekent de dynamiek

van ons vakgebied. Er gaat nog veel veranderen met als ultiem We naderen het eind van het gesprek. Alles overziend vindt

uitgangspunt de klant zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn

Hans van Andel zijn vakgebied dynamisch, waar de

zoektocht naar zijn best denkbare bedrijfsruimte.�

ontwikkelingen zich elkaar in snel tempo opvolgen. “Er komt de komende jaren nog veel op ons af, terwijl alles sneller en

Verder praten met Hans van Andel?

beter moet. Tijd voor reflectie is er nauwelijks. Het werk gaat

Bel voor een afspraak:

tegenwoordig 24/7 door en op vragen verwacht men

đ&#x;“ž (078) 614 10 30

onmiddellijk een gedegen antwoord. Gelukkig gaat het weer

7


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Nieuwland Parc 327 A - B • Alblasserdam Bedrijventerrein ‘Nieuwland’ gelegen op de grens van

+ Unit 1 totaal ca. 600 m²

Alblasserdam en Papendrecht. Heeft een perfecte ontsluiting

+ Unit 2 totaal ca. 555 m²

van en naar de rijksweg A15 (Rotterdam – Gorinchem).

+ Unit 3 totaal ca. 515 m²

Qua bedrijvigheid geeft het bedrijventerrein een diversiteit aan mogelijkheden en bestaande huisvesting. Goede gelegenheid voor ondernemers met een watergebonden bedrijfsactiviteit gezien de ligging en uitzicht aan de rivier ‘De Noord’.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 515 m2

Vanaf € 4.525,- p/m

Winkel-/woonruimte

Bedrijfsruimte

Albrechtplein 21 en 23 • Sliedrecht

Singel 375 • Dordrecht

Op de begane grond bevindt zich een winkelruimte met

Deze multifunctionele bedrijfsruimte gelegen op de

daarachter een werkplaats met opslagmogelijkheden en

begane grond, is voor diverse doeleinden geschikt.

koelcellen. Boven is een ruime moderne bovenwoning

De bedrijfsruimte wordt momenteel gebruikt door een

verdeeld over twee bouwlagen met buitenruimtes, 4

cateringsonderneming waarbij een aantal bijbehorende

slaapkamers, woonkamer, keuken, wasruimte en bad-

faciliteiten aanwezig zijn. Uiteraard is deze ruimte ook

kamer. De woning heeft een separate entreemogelijkheid.

voor andere doeleinden geschikt.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 145 m2 *, ca.130 m2 **

€ 385.000,- k.k.

Totaal ca. 275 m2

€ 1.850,- per maand

Winkelruimte

*

**

Woningruimte

8

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoor-/bedrijfsruimte

Jan Valsterweg 50 • Dordrecht Een

bedrijfsgebouw

dat

deel

uitmaakt

van

+ 16 parkeerplaatsen

een

bedrijfsverzamelgebouw met parkeerplaatsen en verdeeld

+ Bedrijfsruimte ca. 75 m²

over 2 bouwlagen. Op het fraaie bedrijven terrein

+ Kantoorruimte ca. 605 m² 2 bouwlagen

“De Groene Zoom” te Dordrecht treft u dit representatieve kantoor en bedrijfsobject. Gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein met een moderne uitstraling nabij winkels en sociale voorzieningen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 680 m2

€ 595.000,- k.k.

Bedrijfsruimte

Winkelruimte

Nijverheidsweg 19 • Heinenoord

Burg. Jansenlaan 133-135 • Zwijndrecht

Een

geschakelde

Het betreft een volledig gerenoveerde winkelunit die

bedrijfsobjecten. Op de begane grond een entree, kantine

deel uitmaakt van het buurtwinkelcentrum ‘De Noord’

ruimte en facilitaire ruimte. Op de eerste verdieping

te Zwijndrecht. De winkelruimte kent twee huisnummers

bevindt zich een kantoorruimte. Aan de achterzijde is een

(133 en 135) en is als geheel te huren dit is afhankelijk van

ruim opgezette bedrijfsruimte. Verhard buitenterrein voor

de wensen van de gebruiker.

bedrijfsruimte

van

de

twee

eventuele buitenopslag ten behoeve van parkeerplaatsen.

Afmetingen

Koopprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 732 m²

€ 490.000,- k.k.

Totaal ca. 398,1 m²

€ 4.000,- per maand

9


AANBOD

Kantoorruimte

Archimedesstraat 12 • Dordrecht Diverse beschikbare kantoorunits in het representatieve business centrum ‘Archimedes’ op het recent gerevitaliseerde bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’. De ruimtes zijn, indien

+ Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg + Beschikbaarheid units 13, 15 , 15 , 28 en 29

gewenst, gemeubileerd te huren en hebben toegang tot een razendsnel glasvezelnetwerk. De huisvesting is zeer geschikt voor zowel de startende als gevestigde ondernemers en wordt gekenmerkt door transparantie en onderling contact.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 85 m2

Vanaf € 100,- p/m2/p/j

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Pieter Zeemanweg 47 • Dordrecht

Vlietstraat 5-7 • H’veld-G’dam

Diverse kantoorkamers verdeeld over de begane grond

Een tweetal zelfstandige kantoorunits gelegen op de

en eerste verdieping van het vrijstaande kantoorgebouw.

begane grond onder een appartementencomplex.

Er zijn diverse combinaties mogelijk waarbij een metrage tot

De units zijn uitstekend afgewerkt en wordt gebruiksklaar

ca. 250 m kan worden gerealiseerd. De huurders hebben

opgeleverd. De verhuurbare vloeroppervlakte per unit

toegang tot een algemene entree, gezamelijke facilitaire

is in totaal ca. 40 m². Unit 5 en 7 zijn nu gekoppeld,

voorzieningen en een pantry voorziening per verdieping.

maar kunnen ook separaat verhuurd worden.

2

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 30 m²

€ 225,- per maand

Totaal ca. 40 m2

Vanaf € 650,- p/m

10

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoorruimte

IJsselmeer 32-36 • Zwijndrecht Beschikbaar voor verhuur is de kantoorruimte / commerciële

+ Ruime, gratis parkeergelegenheid

ruimte / maatschappelijke ruimte gelegen gelegen op de

+ Goed te bereiken met het openbaar vervoer

derde verdieping aan de doorgaande weg (de Laan van

+ Winkelcentrum Walburg om de hoek

Walburg), onderdeel uitmakende van het kantorencomplex “De Poort van Walburg”.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 291 m²

Vanaf € 100,- p/m2 p/j

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Lelystraat 35 B • Sliedrecht

Staalindustrieweg 25 • Alblasserdam

Nieuwbouw bedrijfsunit van ca. 140 m² verdeel over 2

Een kantoorruimte gelegen op de gehele eerste

bouwlagen op een afsluitbaar terrein, gelegen aan de Lelystraat

verdieping van een modern afgewerkt bedrijfsgebouw.

op bedrijventerrein Nijverwaard in Sliedrecht. De unit maakt

De

deel uit van een nieuwbouw bedrijfsverzamelcomplex van

bedrijventerrein naast het bedrijventerrein ‘Hoogendijk’.

totaal 18 bedrijfs-/kantoorunits.

Ca. 600 meter van de afslag A15 (Europoort-Rotterdam-

kantoorruimte

is

gelegen

een

kleinschalig

Gorinchem) en biedt een divers bedrijfsaanbod.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 140 m2

€ 895,- per maand

Totaal ca. 193 m2

€ 1.450,- per maand

11


Lekdijk 36 en 36a Langerak Vrijstaande bedrijfsruimte met woonhuis

Een unieke woon-/werkcombinatie in landelijke omgeving, bestaande uit een aan de binnendijks gelegen bedrijfsperceel in combinatie met een vrijstaand ruim woonhuis met een mooi uitzicht. Lekdijk 36 (bedrijfsruimte)

Lekdijk 36a (woonhuis)

Dit bedrijfsperceel bestaat uit een bedrijfsruimte (verdeeld in

Voor de oppervlakte per bouwlaag, per kamer en of vertrek

twee compartimenten), een verharde buitenruimte en aansluitend

verwijzen wij u naar de in deze verkoopinformatie aanwezige

een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte. Aansluitend

plattegronden compleet met indeling en maten van de huidige

op het bedrijfsgedeelte is nog een complete boomgaard gelegen.

situatie. Ook is er een oppervlakte staat aanwezig in een

De bedrijfruimte is qua vloeroppervlakte in totaal circa 3.606 m².

overzicht.

Afmetingen

Interesse? 0184 64 77 66

Bedrijfsruimte 1

ca.

380 m²

Bedrijfsruimte 11

ca.

346 m²

Kantoorruimte begane grond

ca.

260 m²

Kantoorruimte verdieping

ca.

260 m²

Buitenruimte overdekt

ca.

360 m²

Buitenruimte boomgaard

ca. 1.836 m²

Buitenruimte, bruikbaar

ca. 2.981 m²

Bruto inhoud woning

ca. 1.090 m3

Woonoppervlakte

ca.

Vraagprijs 12

Betreffende het gehele complex: € 1.550.000,- k.k.

293 m²


TE KOOP

6 bedrijfshallen

Dordtse Kil III / Dordrecht

Start ouwal b rta e

1 kwa 2019

564 m2 tot 657 m2 bedrijfsruimte

136 m2 kantoorruimte

5080 m2 bouwgrond te koop

Verkoopinformatie

078 - 614 10 30

Ontwikkeling en realisatie

0180 - 43 43 43

088 – 440 10 00

www.bouwgronddrechtsteden.nl


AANBOD

Kantoorruimte

Visschersbuurt 23A • Papendrecht Het betreft een zelfstandige kantoorruimte verdeeld over

+ Unit 1 totaal ca. 200 m²

2 bouwlagen en eventueel in 2 compartimenten te huren

+ Unit 2 totaal ca.180 m²

waarvan bij één kantoorruimte een combinatie met een

+ Totaal 380 m²

magazijnruimte (begane grond) aanwezig is. De kantoorruimte heeft eigen parkeerplaatsen. Het uitzicht aan de achterzijde is fenomenaal. Deelverhuur mogelijk.

*

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

€ 1.450,-*, € 1.200,-** p/m

Totaal € 2.650,- p/m

Unit 1

**

Unit 2

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Ambachtsstraat 1D • H’veld-G’dam

Wolweverstraat 34 • Ridderkerk

Een zelfstandige kantoorruimte met appartementsrecht

Een gecombineerd bedrijfsobject bestaande uit twee

gelegen te Hardinxveld-Giessendam. De kantoorruimte

bouwlagen kantoorruimte en een bedrijfsruimte met

heeft een moderne uitstraling en is grotendeels een open

entresolvloer en 5 parkeerplaatsen. Een compleet

ruimte met een tweetal spreekkamers.

voorzieningenniveau

kan

voor

diverse

gebruiks-

doeleinden (categorie 3.2.) aangewend worden binnen de mogelijkheden van de beheersverordening.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 200 m2

€ 199.000,- k.k.

Totaal ca. 867 m2

€ 59.500,- per jaar

14

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Bedrijfsruimte

Visschersbuurt 11 • Papendrecht Een aan een binnenwater gelegen vrijstaande bedrijfslocatie

+ Voldoende parkeergelegenheid

bestaande uit een bedrijfsruimte dat verdeeld is in een

+ Directe ontsluiting naar de rivier de Merwede

souterrain, werkplaats, showroom en inpandige kantoorruimte

+ Uniek buitenterrein

met een naastgelegen verhard buitenterrein gelegen met kade muur aan het binnenwater. Deze bedrijfsruimte is voor diverse doeleinden geschikt.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 835 m2

€ 395.000,- k.k.

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfsunits

Van ’t Hoffstraat 9 • Dordrecht

Lelystraat 25-31 • Sliedrecht

Een gecombineerd bedrijfsobject bestaande uit een

Drie nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits (ca. 140 m2)

bedrijfsruimte (ca. 187 m ) op de begane grond en

verdeeld over 2 lagen op een afsluitbaar terrein, gelegen

2

kantoorruimte (ca. 187 m ) op de eerste verdieping.

op bedrijventerrein Nijverwaard. De gecombineerde

De bedrijfsruimte is ingedeeld in diverse compartimenten,

bedrijfsunit maakt deel uit van een verzamelcomplex van

koelcellen en vriescellen en is zeer geschikt voor een

18 units. De begane grond betreft een bedrijfsruimte. Bij de

onderneming met gekoelde bedrijfsprocessen.

units 8 en 9 is de verdieping afgebouwd tot kantoorruimte.

2

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 375 m2

€ 329.000,- k.k.

Vanaf ca. 70 m2

Vanaf € 895,- p/m

15


ARTIKEL

TEAMWORK BOVEN ALLES Enthousiast, ambitieus en professioneel. Dat is Joraline Wielders ten voeten uit. De jonge onderneemster (27) neemt binnenkort haar eigen bedrijfsruimte in gebruik op Dordtse Kil 3 om met ptjoraline.nl haar ideeën over alles met en rond personal training verder uit te breiden.

J

oraline is eigen baas maar betrekt nadrukkelijk overal haar

te bekijken wat er verbouwd moet worden. En dit terwijl alles

team bij. Ze is wel alleen begonnen. Drie jaar geleden

nog optioneel was.” De nog jonge onderneemster barst van

startte ze na haar studies bewegingsleer en HBO Recht

de plannen en ambities. Naast haar drukke leven als personal

als personal trainer met ptjoraline.nl. Ze had toen vier klanten.

trainer en onderneemster voetbalt ze op eredivisieniveau

“Het was altijd al mijn droom om een eigen onderneming te

en organiseert ze fietstochten voor goede doelen. “Ik ben

hebben,” zo steekt Joraline van wal. “Ik had geen idee dat het

een bevoorrecht mens. Dankzij mijn team heb ik mij kunnen

“HET WAS ALTIJD AL MIJN DROOM OM EEN EIGEN ONDERNEMING TE HEBBEN”

zo’n succes zou worden.

ontwikkelen. Nu gaan we voor nog beter. We willen nog

Het is de baan die het

meer kwaliteit leveren, workshops gaan organiseren en

beste bij mij past.

maatschappelijk actief blijven.” Om de kwaliteit te waarborgen

Geen dag heb ik het

hebben de professionals van ptjoraline.nl gezamenlijk een eigen

gevoel dat ik hoef te

praktijkopleiding opgezet. “Iedereen die hier komt werken,

werken. Dat heeft erin

moet aan onze eisen voldoen. Die zijn niet mals, maar het is

geresulteerd dat wij nu

nodig om bij de besten te blijven behoren.”

met z’n vijven zijn. Op papier is het mijn bedrijf, maar we doen alles samen. We verdienen evenveel, stippelen gezamenlijk het

Alle toekomstplannen zijn - hoe kan het ook anders - uitgebreid

beleid uit en maken plannen.”

besproken met het team. Joraline blijft actief als personal trainer, maar gaat uiteraard ook de nodige managementtaken voor

ptjoraline.nl bestaat nu uit een fysiotherapeut, diëtiste,

haar rekening nemen. “Dat is geen probleem. Het team draait

personal trainer en twee stagiaires. Het bedrijf vindt nu

ook zonder mij moeiteloos door. We gaan aan de Aventurijn

nog onderdak bij Sport City in Dordrecht, maar verhuist

zeven dagen per week open en hopen veel bedrijven tot

binnen afzienbare tijd naar de Aventurijn in Dordrecht.

onze klanten te mogen gaan reken. Mijn doel was en is een

“Een droom die uitkomt. Samen met Hans van Andel van

eigen bedrijfsruimte waar de klant centraal staat en de warmte

Waltmann Bedrijfshuisvesting zijn we op pad gegaan om een

voelbaar is. Dat gaan we aan de Aventurijn waarmaken.”

mooi en geschikt pand te vinden. Ook projectontwikkelaar en eigenaar Frits van Kleef heeft ons uitstekend geholpen. We kregen zelfs de sleutel van het pand om met aannemers

Meer weten over ptjoraline.nl?

16

Neemt contact op met Joraline Wielders, telefoon 06 - 24 20 84 19 of stuur een e-mail naar info@ptjoraline.nl


COLUMN

COLUMN

Wat heeft vastgoed en accountancy met elkaar van doen?

Everybody Appie? Het leven zonder smartphone is haast niet meer denkbaar. Communicatie via WhatsApp is inmiddels al lang niet meer

Vastgoed heeft veel uitdagingen en daar weten we alles van.

beperkt tot de privĂŠsfeer; ook zakelijk wordt er steeds vaker

Een groot deel van onze zakelijke klanten hebben vastgoed

gebruik gemaakt van deze snelle manier van communiceren.

wat ter beschikking staat van hun onderneming, maar ook die

De rechter heeft zich al eens moeten buigen over de vraag

investeren in commercieel vastgoed.

of een toezegging via WhatsApp een vervanging kan zijn voor een handtekening bij de koop van een woning. Dat kon

In alle facetten hebben wij hiermee te maken, zoals investerings-

volgens de rechter niet.

beslissingen, opstellen exploitatieprognoses, juridische constructies, financiering en waarderingsvraagstukken. Zomaar wat issues waar

Onlangs oordeelde de kantonrechter dat een huurovereenkomst

ondernemers mee te maken krijgen bij de aankoop en exploitatie

wĂŠl via WhatsApp beĂŤindigd kan worden. Is voor opzegging

van vastgoed.

van de huurovereenkomst doorgaans in het contract of in de toepasselijke algemene voorwaarden een aangetekende brief

We helpen onze klanten met het nemen van beslissingen bij het

of een deurwaardersexploit vereist, wederzijds goedvinden

kopen of huren van vastgoed. Wat is de visie van de ondernemer

gebeurt vormvrij. Daarom kon het verzonden WhatsApp bericht

ten aanzien van vastgoed, wat is zijn horizon, past het in zijn totaal

worden aangemerkt als een rechtsgeldige beĂŤindiging van de

aan investeringen en is het financierbaar? Vragen die beantwoord

huurovereenkomst.

moeten worden om tot verantwoorde keuzes te komen. Een aanrader? Nou, niet als de snelheid van communiceren Het financieren bij banken van vastgoed bleek tijdens en na de

ten koste gaat van de zorgvuldigheid.

kredietcrisis vaak niet eenvoudig. Hier hebben wij in 2012 direct op ingespeeld om naast het begeleiden van financieringsaanvragen

De kantonrechter stond namelijk de aanvullende eis van de

ook een nieuwe dienst te introduceren: het informal investment.

verhuurder van de volgende dag - “je verplichting blijft lopen tot

Hiermee beschikken we over een netwerk van veelal ondernemers

het geld is overgemaakt� - niet toe. De dag ervoor is immers tussen

die willen meefinancieren.

verhuurder en huurder de (rechtsgeldige) afspraak gemaakt dat de huurovereenkomst is beĂŤindigd. Daarmee is er op dat moment

In de praktijk zien we dat banken niet ‘happig’ zijn om

een beĂŤindigingsovereenkomst tot stand gekomen en kan de

commercieel

verhuurder niet een dag later alsnog de voorwaarde van tijdige

vastgoed

(beleggingspanden)

te

financieren,

daarentegen zijn informal investors hiertoe vaak wel bereid.

betaling aan toevoegen.

Samen met de ondernemer stellen we het investeringsplan op en gaan we de haalbaarheid bezien. Wanneer vervolgens

Kortom, door het snelle ‘heen en weer’ karakter van WhatsApp is

‘het licht op groen gaat’ zetten we de financieringsmogelijkheden

het niet zonder risico’s om door middel van dit communicatiemiddel

op een rij en regelen we de financiering tegen de beste

een beĂŤindigingsovereenkomst te sluiten.

financieringsvoorwaarden. Kortom, Hoek en Blok is uw partner in de boeiende wereld van vastgoed! Meer weten? Neem gerust

Ad Riebergen

contact met mij op!

Mr. Joke Mikes

Directeur Ondernemersadvies Hoek en Blok

Hoek en Blok

Justion Advocaten Rotterdam

Stationspark 625

Linatebaan 69a | 3045 AH Rotterdam

3364 DA Sliedrecht đ&#x;“ž 0184 49 68 00

17

T: (010) 440 31 00 M: 06 20 33 55 91


AANBOD

Bouwgrond

Baanhoekweg 20 • Dordrecht Op een bestaand bedrijventerrein aan de Baanhoekweg 20 te Dordrecht bieden we namens de Gemeente Dordrecht te koop aan een voor diverse doeleinden geschikt en vrij

+ Bebouwingsoppervlakte ca. 2.222 m² + Bebouwingshoogte variërend tussen de 5 en 18 meter

van aannemer, bedrijfsperceel. Het perceel is als puntvorm bestemd voor de ontwikkeling van één bedrijfsgebouw.

Afmetingen

Koopsom excl. BTW

Totaal ca. 4.400 m²

€ 190,- per m²

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Stationsstraat 12A • H’veld-G’dam

Industrieweg 37 • Sliedrecht

Binnen het centrum van Hardinxveld-Giessendam wordt

Een kantoorruimte op de verdieping, gelegen op

te huur aangeboden een voormalig huisartsenpraktijk

een bestaand bedrijventerrein dat grotendeels is

gelegen op de begane grond met een totale oppervlakte van

herontwikkeld teneinde een modern bedrijfsgebied te

ca. 162 m² en 1 vaste parkeerplaats aan de voorzijde.

creëren. In het gebouw is de kantoorruimte gelegen op

Gelegen nabij het centrum en treinstation.

de verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 162 m2

Op aanvraag

Ca. 178 m2

€ 1.500,- per maand

18

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Sportlaan 151 • Sliedrecht + 13 parkeerplaatsen + Zichtlocatie op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant

Kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen gelegen op de 1e verdieping (ca. 187 m2) en 2e verdieping (ca. 440 m2) van het gebouw. Maakt deel uit van bedrijfsgebouw en is aan de voorzijde, Sportlaan zijde gelegen. Hoogwaardig opleveringsniveau en compleet voorzien van o.a. indeling (systeem-

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

wanden) airconditioning, luxe entree e.d.. Een combinatie of

Totaal ca. 627 m2

€ 100,- per m2 per jaar

separate verhuur van beide etages is mogelijk.

Kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Baanhoek 184 • Sliedrecht

Frankepad 10 • H-I-Ambacht

Een drietal te huur aangeboden kantoorkamers

Een gecombineerd bedrijfsobject gelegen op bedrijven-

(ca. 23 m , ca. 27 m en ca. 28 m ) gelegen in het

terrein

kantoorgebouw aan de Baanhoek 184 te Sliedrecht.

functie aanduiding ‘bedrijven tot en met categorie

Van de voorzieningen zoals parkeerplaatsen op eigen

5‘

terrein, toiletten en keukenfaciliteiten mag door de

Ruime

huurders gebruik worden gemaakt.

mogelijkheden, van lichtere bedrijvigheid tot en met

2

2

2

Antoniapolder.

binnen

het

Er

is

vigerende

sprake

van

een

bestemmingsplan. gebruiks-

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 78 m2

Vanaf € 295,- p/m

Totaal ca. 760 m2

€ 3.500,- per maand

19


AANBOD

Kantoorruimte

Kamerlingh Onnesweg 1 • Dordrecht Aan de Snelliusstraat te Dordrecht wordt in het hoofdkantoor van ‘Drechtwerk’ een kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping te huur aangeboden. Deze kantoorruimte

+ Bedrijventerrein Dordtse Kil I + 15 parkeerplaatsen + Te huur in eenheden vanaf ca. 250 m²

is compleet voorzien van indeling en direct klaar voor ingebruikname. De kantoorruimte is bereikbaar via een moderne, te delen met verhuurder, entree met trappenhuis, receptie en lift.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 750 m² tot 1.500 m2

€ 95,- per m² per jaar

Bedrijfsruimte

Winkelruimte

Kerkbuurt 100 • Sliedrecht

Lelystraat 93 J • Sliedrecht

Een op een hoek gelegen winkelruimte (ca. 90 m²) met een

Een bedrijfsunit bestaande uit een bedrijfsruimte op de

kleinschalige magazijnruimte (ca. 15 m²). De winkelruimte

begane grond met daarboven een mogelijkheid tot het

heeft een speels karakter door het kleine niveauverschil in de

gebruik van kantoorruimte. De unit heeft een compleet

begane grond vloer. De winkelruimte is voorheen gebruikt als

opleveringsniveau.

verkooppunt ten behoeve van verkoop van vrijetijdskleding maar is geschikt voor diverse doeleinden.

Vraagprijs

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

€ 175.000,- k.k.

€ 1.250,- per maand

Totaal 240 m2

€ 1.750,- per maand

20

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 2A • Dordrecht + Nog beschikbaar ca. 250 m² begane grond + Nog beschikbaar ca. 223 m² 3e verdieping + Huurprijs parkeerplaatsen € 350,- p/p p/j excl. BTW

In de zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ wordt kantoorruimte in het sourterain en op de 3 verdieping e

te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. De zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ is gelegen op een centrale locatie langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 473 m2

Op aanvraag

Kantoorruimte

Praktijkruimte

Daltonstraat 30 • Dordrecht

Duivenvoorde 211B • Zwijndrecht

Een tweetal kantoorruimtes (van in totaal ca. 275 m2)

Een praktijkruimte gelegen op de begane grond van een

gelegen op de eerste verdieping van een uitstekend

representatief appartementencomplex in de woonwijk

gesitueerde

Nederhoven

bedrijfslocatie

op

bedrijventerrein

te

Zwijndrecht.

De

praktijkruimte

Dordtse Kil II. De ruimte maakt deel uit van een

is voorheen in gebruik geweest als supermarkt.

kantoorverzamelgebouw met zelfstandige voorzieningen.

De ruimte heeft een vloeroppervlakte van ca. 470 m². Deelverhuur vanaf ca. 137 m² is bespreekbaar.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 275 m2

€ 90,- per m2 per jaar

Totaal ca. 470 m2

Vanaf € 90,- p/m2 p/j* *

21

Als geheel


AANBOD

Winkelruimte

Sophiapromenade • Hendrik-Ido-Ambacht Zelfstandige winkelruimtes gelgen in het hoogwaardige

+ Vanaf ca. 98 m² beschikbaar

en complete winkelcentrum ‘Hoog Ambacht’in de nieuwe

+ Nabij parkeergarage

woonwijk ‘De Volgerlanden’ te Hendrik-Ido-Ambacht.

+ Bestemming detailhandel/horeca

Gevarieerd en compleet winkelaanbod met o.a. een Plusmarkt, Dirk van den Broek, Blokker, Zeeman en Kruidvat. Maar ook een warme bakker, slager, groenteboer, kapper en diverse modewinkels.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 98 m2

Vanaf € 175,- p/m2 p/j

Bekijk ons aanbod ook online!

Kantoorruimte

Wijnstraat 81 • Dordrecht Bedrijfsruimte midden in de historische binnenstad van

Eenvoudig te bekijken op uw computer, tablet of mobiele telefoon!

de gemeente Dordrecht. Deze ruimte is uitstekend te gebruiken als opslagruimte. Aan de voorzijde een dubbele opslaande slaande deuren, verlichting en elektra aansluitingen.

Bezoek onze website:

www.waltmann.com

22

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 160 m²

€ 750,- per maand

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Jan Valsterweg 47 • Dordrecht Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorgedeelte (verdeeld

+ Gelegen op bedrijventerrein De Groene Zoom

over 2 bouwlagen van ca. 585 m ). Bedrijfsruimte (ca. 342 m )

+ 22 parkeerplaatsen

is rondom voorzien van een entresolvloer (ca. 223 m2).

+ Hoog en luxe opleveringsniveau

2

2

Dit bedrijfsgebouw is gelegen op een kleinschalige hoogwaardig bedrijventerrein en beval complete voorzieningen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.150 m2

Vanaf € 985.000,- k.k.

Winkelruimte

Kantoorruimte

Vriesestraat 79-81 • Dordrecht

Johan de Wittstraat 162B • Dordrecht

De winkelruimte heeft een hoge attentiewaarde door

Het betreft een ruime kantoorruimte aan de doorgaande

de representatieve voorgevel. Gelegen in de authentieke

weg richting het centrum van Dordrecht. De ruimte

Vriesestraat welke de A1 winkelstraat van Dordrecht, de

is gelegen op de 1e verdieping, maar heeft een eigen

Sarisgang, doorkruist. Deze straat wordt gekenmerkt door een

entree op de begane grond. Eigen parkeerplaatsten

combinatie van kleinere speciaalzaken, horecagelegenheden en

aan de achterzijde en uitstekende openbaar vervoer

modewinkels.

voorzieningen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 85 m2

Op aanvraag

Totaal ca. 210 m2

Vanaf € 1.925,- p/m

23


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Opaal 100 • Dordrecht Een vrijstaand, multifunctioneel gecombineerd bedrijfsobject (3 bouwlagen totaal ca. 1.344 m ). Kantoor-/bedrijfsruimte 2

voorzien van 2 elektrische overheaddeuren en 2 loadingdocks.

+ Kantoorruimte ca. 386 m² + Bedrijfsruimte ca. 874 m² + Overige ruimte ca. 84 m²

Vanuit de kantoorruimte (begane grond en 1e verdieping) is de bedrijfsruimte te bereiken. Totaal 15 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan de achterzijde is een perceel van ca. 960 m2 grond gelegen, onverhard.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1344 m2

€ 112.800,- per jaar

Edison

A15

Kantoorcomplex Alblasserdam

“Al het gemak wat u nodig heeft, tegen zeer scherpe prijzen en flexibele huurtermijnen.”

Kantoorruimte te huur

Nog enkele units beschikbaar vanaf 19 m2 Bushalte

• Zeer centraal gelegen direct langs A15 • Diverse indelingsmogelijkheden • Glasvezel in elke unit Huren va. € 220,• Turnkey beschikbaar p/maand

0184 - 64 77 66

0180 - 43 43 43

24

www.kantoorruimtealblasserdam.nl

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoor-/winkelruimte

Kerkbuurt 224 • Sliedrecht Een zeer multifunctionele bedrijfsruimte te gebruiken als

+ Kantoor-/winkelruimte totaal ca. 328 m²

winkelruimte, kantoorruimte en/of commerciële ruimte

+ Bedrijfsruimte ca. 285 m²

met in het souterrain separaat bereikbare bedrijfsruimte

+ Buitenruimte ca. 370 m²

aan de achterzijde met afsluitbaar buitenterrein. De ruimte op dijkniveau is separaat te huur ten opzichte van de bedrijfsruimte met buitenterrein in het souterrain.

Deelverhuur excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Vanaf € 3.000,- p/m

Geheel: € 4.000,- p/m

Winkelruimte

Kantoor-/winkelruimte

Stationsweg 7-9 • Zwijndrecht

Hof van Holland 64 • Zwijndrecht

Een op een prominente locatie gelegen kleinschalige

Het betreft een winkelruimte centraal gelegen in het

commerciële-/kantoor-/winkelruimte voorzien van royale

overdekte

werkruimte en aparte spreekkamer, kopieerhoek, bergkast,

Het winkelcentrum beschikt over een zeer gevarieerd

pantry en toiletruimte. Deze ruimte is voor diverse

aanbod van winkels en horeca en een wekelijkse, levendige

doeleinden geschikt.

markt op het omliggende terrein. Parkeergelegenheid is

winkelcentrum

Walburg

te

Zwijndrecht.

ruim voldoende aanwezig en gratis!

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 68 m2

€ 710,- per maand

Totaal ca. 116 m2

€ 325,- per m2 per jaar

25


ED

O VASTG

NIEUWS

Prijzen commercieel vastgoed in de lift In de eerste helft van 2018 zijn de prijzen van

Opvallend is dat de prijzen van winkelruimten zijn gedaald

bedrijfsruimten en kantoren met respectievelijk bijna

(met 5,1%) ten opzichte van 2016, terwijl de voorlopige cijfers

7 procent en 5 procent gestegen ten opzichte van 2017.

in de eerste helft van het jaar nog op een voorzichtige stijging

De prijzen van winkelruimten groeien weliswaar weer

duidden. Deze bevinding wordt ondersteund door een nog altijd

(met bijna 2 procent), maar blijven achter bij de andere

relatief hoog gemiddeld leegstandspercentage met name door de

twee segmenten. Dit blijkt uit onderzoek van de

faillissementen van een aantal grote winkelketens in recente jaren

Amsterdam School of Real Estate.

zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes, MS Mode, Mitra en McGregor.

De koopprijzen van bedrijfsruimten en kantoren blijven stijgen. In de eerste helft van 2018 zijn ze ten opzichte van 2017 gestegen

Waar residentieel vastgoed medio 2018 een nieuwe prijspiek heeft

met 6,7 procent (bedrijfsruimten) en 5,0 procent (kantoren).

bereikt, ligt de gemiddelde waarde van commercieel vastgoed nog

Daarmee zijn beide aanbeland op het niveau van de jaren 2001-

ver onder de piek van 2007. Zo zijn kantoren en retail gemiddeld

2002. Ook winkelprijzen stijgen voorzichtig weer, na de daling in

35 tot 40 procentpunt goedkoper dan 2007.

2017, maar zitten nog op een niveau dat onder dat van het jaar 2000 (het basisjaar van de index) ligt.

Rotterdam en Drechtsteden ‘maritieme hoofdstad van Europa’ Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Drechtsteden

Met de nieuwe aanpak zetten de beide gemeenten, naast de

en CEO’s van vooraanstaande spelers uit Rotterdam en

Rotterdamse haven en bedrijven in transport, logistiek,

de Drechtsteden maritieme industrie hebben de handen

chemie en energie, nu ook de bedrijven in de maritieme zakelijke

ineengeslagen om de sector in binnen- en buitenland nog

dienstverlening, maakindustrie, de scheepsbouw, de offshore,

beter op de kaart te zetten. Als ‘Maritime Capital of Europe’:

de rederijen en de grondstoffenhandelaren in de schijnwerpers.

koploper op het gebied van slimme en duurzame maritieme

De Drechtsteden telt veel bedrijven in die laatste sectoren.

diensten, een wereldstad die aantrekt en verbindt. De combinatie van de maritieme dienstverlening in Rotterdam Het samenwerkingsverband is door de Rotterdamse wethouder

en de maakindustrie in de Drechtsteden maakt dit gebied tot

Adriaan Visser en de Dordtse wethouder Maarten Burggraaf

internationale topregio. Het samenwerkingsverband kan de

begin september gelanceerd door het onthullen van de website

concurrentiepositie nog meer verstevigen door de beste bedrijven

www.rotterdammaritimecapital.com. Daarop staat informatie

en de meest getalenteerde mensen aan te blijven trekken.

over het vestigingsklimaat in de Rotterdamse en Dordtse regio. Ook geeft de website inzicht in de maritieme bedrijvigheid.

26


COLUMN

Verborgen gebreken bij aankoop woning Elke ondernemer koopt ook weleens een woning.

van het huis in de weg staat, bijvoorbeeld een rotte dakconstructie

Let daarom op het volgende. De huidige woningmarkt

of een verstopte riolering. De koper mag op grond van de

is een verkopersmarkt. Voor bijna iedere aangeboden

koopovereenkomst verwachten dat de woning de eigenschappen

woning, zeker in de Randstad, melden zich nu meerdere

heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan, het zogenaamde

gegadigden. De aspirant koper laat zich hierdoor al snel

conformiteitsbeginsel.

verleiden tot een hals-over-kop beslissing, vaak zelfs zonder ontbindende voorwaarden voor financiering. Dit loopt

De verkoper is bij een ernstig gebrek aansprakelijk, als het gebrek al

helaas niet altijd goed af.

voor de overdracht aanwezig was. Dit geldt ook als de verkoper niet

W

van het gebrek op de hoogte was. Om het risico voor een verkoper ie een bestaande woning koopt, koopt deze in de

te beperken wordt tegenwoordig vaak een ouderdomsclausule in de

staat waarin het huis zich op het moment van de

voorlopige koopovereenkomst opgenomen. Met deze clausule wijst

koop bevindt. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare

de verkoper de koper erop dat er sprake is van een oudere woning

en onzichtbare gebreken. Het is daarom van belang om de

en dat de koper niet dezelfde verwachtingen van het huis mag

bouwkundige staat van de woning voor het sluiten van de koop

hebben als van een nieuwere woning. Daarnaast zien we vaak een

goed te onderzoeken. In dit kader heeft de verkoper een wettelijke

niet-zelfbewoningsclausule opgenomen in de koopovereenkomst,

mededelingsplicht Dat houdt in dat de koper alle gebreken die hij

bijvoorbeeld als er sprake is van een voormalige huurwoning. Hierin

kent aan de koper moet melden. De wet gaat zelfs nog een stukje

geeft de verkoper aan dat hij het huis niet zelf heeft bewoond en

verder, ook voor gebreken die een verkoper redelijkerwijs had kunnen

daarom niet op de hoogte is van de staat van de woning. In hoeverre

kennen is hij aansprakelijk tegenover de koper.

de clausules de rechten van koper beperken, hangt af van de exacte formulering van deze clausules.

In de praktijk blijkt het vaak lastig om te bewijzen dat de verkoper een gebrek had kunnen kennen. Tegenover de mededelingsplicht

Als u het gevoel heeft de voorlopige koopakte te snel getekend te

van de verkoper staat echter een onderzoeksplicht van de koper.

hebben dan kent de wet nog een uitweg in de vorm van de drie

Dat betekent dat de koper de verkoper nooit kan aanspreken voor

dagen wettelijke bedenktijd. Het is een goed idee om binnen deze

zichtbare gebreken en voor gebreken die de koper redelijkerwijs

periode de koopakte aan ons voor te leggen. Wij zijn gewend om

had kunnen zien. Vanaf de eigendomsoverdracht komen eventuele

met vastgoedcontracten te werken. In het geval er voor de koper te

gebreken aan de woning voor rekening van de koper.

ongunstige clausules zijn opgenomen in de overeenkomst, kan de koop nog teruggedraaid worden. U zal niet de eerste koper zijn die

Afhankelijk van de omstandigheden zijn er twee uitzonderingen

hierdoor aan een dure vergissing ontsnapt is.

waarbij de verkoper toch aansprakelijk kan zijn. Dat is bij een ernstig gebrek en bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft

Mr. Erwin F. de Vilder

gemeld. Een gebrek is ernstig wanneer dat het normaal gebruik

Notaris

27

Notarispraktijk Interwaert Peulenstraat 151, 3371 AL Hardinxveld-Giessendam T: 0184 612 933


AANBOD

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kerkbuurt 33 • Sliedrecht

Merwedestraat 229 • Dordrecht

Een zelfstandige aan het ‘Merwede’ plein gelegen winkelruimte

Het betreft een bedrijfs-/showroom annex kantoorruimte

(ca. 355 m²) met een souterrain (ca. 108 m²) en entresolvloer

van totaal ca. 210 m². Gelegen aan een belangrijke

(ca. 92 m²). Uitstekende ligging. De winkelruimte ligt

verkeersader van Dordrecht. Zeer goed bereikbaar van

op een hoek van een winkelplint van winkelpromenade

en naar randweg en richting centrum. De ruimte is voor

‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht.

diverse doeleinden geschikt.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen*

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 445 m2

€ 150,- per m2 per jaar

Totaal ca. 210 m2

€ 275.000,- k.k.

Moderne

bedrijfshallen in Dordrecht

€ 380.000,- V.O.N.

Nog 2 hallen beschikbaar! Bedrijfsruimte ca. 233 m2.

Interesse? Neem contact op met de makelaar.

oplevering 1e kwartaal 2019

Kantoorruimte ca. 120 m2. Gelegen aan de Zirkoon op bedrijventerrein Dordtse Kil III.

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

bedrijfshuisvesting@waltmann.com

info@vanvliet.net

28

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.bedrijfshallendordrecht.nl

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Binnen Kalkhaven 37-39 • Dordrecht Een representatief kantoorobject met fantastisch uitzicht

+ Gelegen in het centrum

over de rivier de Maas met de Zwijndrechtse brug en aan

+ Representatieve kantoorruimte

de andere kant de historische Kalkhaven. Het object is in de

+ Fantastisch uitzicht

eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en is ingeschreven als rijksmonument. Diverse authentieke details zijn bewaard gebleven zoals paneeldeuren en ornamenten.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 618 m2

€ 87.000,- per jaar

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kantoor-/winkelruimte

Industrieweg 47 A, B, E • Sliedrecht

Plein 1940-1945 nr. 3 • Dordrecht

Een geschakelde bedrijfsruimte die is verdeeld in een

Een op een hoek gelegen kantoor-/winkelruimte van

gecombineerde unit bestaande uit een kantoorruimte

ca. 92,40 m² in combinatie met een aan de achterzijde

(ca. 180 m ) aan de voorzijde met een bedrijfsruimte

gelegen bedrijfsruimte (ca. 37,80 m²) dat deel uitmaakt

(ca. 140 m ). Het verzamelgebouw is gebouwd in

van een commerciële plint onder een appartementen

2010 en heeft een zeer verzorgde uitstraling met een

gebouw gelegen aan Plein 1940 – 1945 nr. 3 te Dordrecht.

2

2

entresolvloer (ca. 50 m²).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 370 m2

€ 2.925,- per maand

Ca. 137 m2

€ 150.000,- k.k.

29


AANBOD

Kantoorruimte

Rietlanden gebouw II • Sliedrecht Zelfstandig, hoogwaardig en luxueuze kantoorgebouw

+ Totaal 15 parkeerplaatsen

gelegen op het wooneiland ‘de Rietlanden’ met uitzicht op de

+ Uitzicht op de rivier De Merwede

rivier ‘de Merwede’ te Sliedrecht. Het gebouw is perfect te

+ Vanaf ca. 259 m² (vanaf € 2.250,- p/m)

bereiken vanaf rijksweg A15.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 779 m2

€ 7.500,- per maand

Kantoor-/winkelruimte

Bedrijfsruimte

Jan Steenlaan 11 • Papendrecht

Madame Curiestraat 10-16 • Dordrecht

Op een uitstekende locatie aan een doorgaande weg gelegen

Een multifunctionele bedrijfslocatie met uitbreidings-

kantoor-/winkelruimte aan de rand van het winkelcentrum

mogelijkheden op een in erfpacht uitgegeven perceel van

Westpolder

Papendrecht.

2.843 m². Op het onderhavige perceel zijn twee vrijstaande

Wegens verhuizing is de commerciële ruimte begin 2018

bedrijfsgebouwen gesitueerd. Nr. 10: showroom ca. 115 m2

beschikbaar.

en kantoor (1e verdieping) ca. 98 m2. Nr 16: bedrijfsruime

nabij

het

centrum

van

ca. 695 m2 en kantoor ca. 45 m2.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Perceel (erfpacht)

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 66 m2

€ 1.173,38 per maand

Totaal ca. 2.843 m2

€ 395.000,- k.k.

30

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Achterom 87-93 • Dordrecht Uitstekend centraal gesitueerde kantooretage gelegen

+ Op loopafstand van Centraal Station

op de 9 verdieping. Het gebouw is zeer representatief

+ 9e verdieping ca. 328 m²

en is hoogwaardig afgewerkt met een geweldig uitzicht.

+ In het centrum gelegen

e

In het gebouw bevinden zich op dit moment diverse opleidingsinstituten. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen Veemarkt-parkeergarage.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 328 m2

€ 99,- per m2 per jaar

Bedrijfsruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Zirkoon 208 unit 8 • Dordrecht

Veersedijk 97 • H-I-Ambacht

Per direct beschikbaar! Bedrijfsruimte (ca 233 m²) met

Vrijstaand kantoorobject (ca. 334 m²) bestaande uit

kantoorruimte (ca. 120 m²) met 6 parkeerplaatsen.

2 bouwlagen alsmede een vrijstaande bedrijfsruimte

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bouwfase 1

(ca. 120 m²). Compleet voorzieningenniveau en kan voor

van nieuwbouwproject ‘Diamant’ aan de Zirkoon, op

meerdere gebruiksdoeleinden (categorie 2) aangewend

bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

worden binnen het vigerende bestemmingsplan.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 345 m2

€ 380.000,- v.o.n.

Totaal ca. 454 m2

€ 498.000,- k.k.

31


ARTIKEL

Ruimte om te groeien

U

iteraard gaat tijdens de verbouwing en de verhuisperikelen het werk gewoon door met 1 november 2018 als officiële verhuisdatum. Werken met Passie staat bekend als

bemiddelingsbureau, maar is inmiddels meer dan dat. Gertjan van Ravenswaaij: “Tien jaar geleden ben ik met mijn eigen bedrijf begonnen. Ik wilde graag met en voor mensen werken en dan is een uitzendbureau een meer dan verantwoorde keuze.” Niet veel later kwam Jan Blokland erbij. Het tweetal moest hard werken om in de crisistijd het hoofd boven water te houden. Het nog jonge bedrijf verhuisde al snel van de Lelystraat naar de Thorbeckelaan om een paar jaar later weer terug te verhuizen naar de Lelystraat. Inmiddels is er al

De verbouwing is nog in volle gang tijdens het interview

lang geen sprake meer van crisis en is Werken met Passie uitgegroeid

met Gertjan van Ravenswaaij en Jan Blokland van

tot een van de beste personeelsbemiddelaars in de regio.

bemiddelingsbureau Werken met Passie. We bevinden

Gertjan van Ravenswaaij: “We hebben altijd met een brede scope

ons in het voormalige Rode Kruis gebouw in Sliedrecht.

gewerkt en ons niet gericht op specialisaties of een specifieke

Dit markante gebouw aan de Jacob Catsstraat 2 is het

doelgroep. Dat heeft ons gebracht tot wat we nu zijn. Een bureau met

nieuwe onderkomen van deze ambitieuze ondernemers.

negen medewerkers dat gericht is op relatie, snelheid en kwaliteit.” Het verwerven van het nieuwe pand was best een ingewikkelde kwestie. “Ik wilde graag naar het centrum van Sliedrecht,” zegt Gertjan. “Hier bij de Kerkbuurt gaat veel veranderen en daar kunnen wij deel van uit maken en bij betrokken zijn. Bovendien leent dit pand zich uitstekend voor onze bedrijfsactiviteiten.” Jan Blokland haakt hier onmiddellijk op in door te melden dat er ook de nodige veranderingen binnen het bedrijf gaan plaatsvinden. “We richten ons nu het meest op het uitzenden en detacheren van mensen. Werving en selectie gaan we uitbreiden en verdiepen dat wil zeggen op ict, verkoop en finance personeel. Met deze nieuwe tak kunnen wij werkgevers nog beter van dienst zijn. Dankzij onze kennis, ervaring en uitgebreide netwerk weten wij waar de vacatures zijn en kunnen daarop inspringen.”

V.l.n.r. Gertjan van Ravenswaaij en Jan Blokland

Gertjan van Ravenswaaij vindt het interessante uitdaging om zich als generalist eveneens op specialistisch werk te gaan richten. “Wij hebben

Meer weten over Werken met Passie?

zin en ambitie om groter te worden. Ik geloof in planning en organische

Bel Gertjan van Ravenswaaij (0184) 41 67 46

groei. Mijn stelling is dat alles groeit waar je veel aandacht aan schenkt.

of stuur een e-mail: gertjan@werkenmetpassie.com

Dat kan hier. In ons vorige pand was het kruip door, sluip door. Ruimte doet wat met je en hier hebben we volop ruimte om te groeien.”

32


Prijzen vanaf:

€49.000,- v.o.n. Units ca.:

28-109 m2

25 NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS Onder de naam ‘Pascal Units’ wordt op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II te Dordrecht een 25 tal nieuwbouw bedrijfsunits ontwikkelt. Deze bedrijfsunits zijn te gebruiken als bedrijfsmatig (ondernemers) ten behoeve

van opslag, productieruimte. Dit in combinatie met een op de verdieping gelegen kantoorruimte. De units zijn eventueel ook geschikt voor particulier voor huisraad, boot, caravan of 2e auto.

START BOUW:

BOUW GESTART MOGELIJKE OPLEVERING: E

3 KWARTAAL 2018

MEER INFO? WWW.PASCALUNITS.NL

KANTOOR INRICHTEN? #projectleiding

#interne-verbouwing

#sfeerinrichtingen

#huislijkkantoor

#3Dtekening #fijnsamenwerken

Kantoorefficiency

#flexibelwerken

#gezondewerkplek

#creatiefontwerp #hulpbijuitvoering

HANDELSSTRAAT 4

HARDINXVELD-GIESSENDAM

0184 -675430


AANBOD

Per direct beschikbaar

Opslagruimte met kantoorruimte

Veerplaat 17 • Dordrecht Dit gebouw bestaat uit een opslagruimte met kantoorruimte in combinatie met een buitenruimte (niet omheind) en is geschikt voor diverse doeleinden. Het kantoor is verdeeld

+ Parkeren op eigen terrein mogelijk + Gelegen op bedrijventerrein Veerplaat + Buitenruimte ca. 700 m2

over 2 bouwlagen (ca. 280 m2). Tevens is en een (goederen) balie en een ontvangstruimte aanwezig. De bedrijfsruimte (ca. 1.460 m2) is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld opslag en of magazijn mogelijkheden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 2.440 m2

€ 11.000,- per maand

Laatste kavel

Bedrijfsperceel

Bedrijfsruimte

Baanhoek West, kavel B • Sliedrecht

Zirkoon 208 unit 8 • Dordrecht

De nieuwbouwlocatie ‘Baanhoek West’ te Sliedercht

Per direct beschikbaar! Bedrijfsruimte (ca. 233 m²) met

grenst aan de gemeente Papendrecht direct bij de op- en

kantoorruimte (ca. 120 m²) met 6 parkeerplaatsen.

afritten van Sliedrecht-West. Het perceel is bestemt voor

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bouwfase 1

de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijfsgebouw.

van nieuwbouwproject ‘Diamant’ aan de Zirkoon, op

Het bedrijventerrein is kwalitatief goed ontworpen en wordt

bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

zeer verzorgd aangelegd. Top locatie qua bereikbaarheid.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Perceel (erfpacht)

Vraagprijs excl. BTW

Ca. 1.266 m2

€ 275,- p/m2 v.o.n.

Totaal ca. 353 m2

€ 380.000,- v.o.n.

34

Business Update | Oktober 2018


11500

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2000

1202 5384

1302 5384

0601 5384

0807 5384

0806 5384

1301 5384

0910 5170

0302-2 5384

12000

149500

RUIMTE NODIG?

KERKEPLAAT 2, NAAST MCDONALD`S

stallingsunit | multifunctionele bedrijfsruimte vana

€65. ex. b

f

000,

tw v .o.n.

V a n Kle ef D ordre c ht

V a st g o e d

-

MULTIBUSINESS PARK DORDRECHT

4000


AANBOD

Kantoorruimte

Langesteijn • Hendrik-Ido-Ambacht Representatief kantoorgebouw waarin 2 unieke kantoor-

+ 2 unieke kantoorappartementen

appartementen te koop en te huur aangeboden worden.

+ Unit 2 ca. 585 m2, unit 3 ca. 605 m2

Het gebouw kenmerkt zich door een zeer hoogwaardig

+ 7 overdekte parkeerplaatsen per unit

afwerkings- en voorzieningenniveau met een spectaculaire ontvangsthal en een uitstekende bereikbaarheid. Een prettige werkomgeving waar ruimte is om even te wandelen of een broodje te eten.

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

€ 125,- per m2 per jaar

Vanaf € 535.000 k.k.

Belegging

Kantoorruimte

Toermalijnring 100 • Dordrecht

Van den Broek-erf 30 • Dordrecht

Het betreft een kantoorruimte gelegen op de tweede

Door de gemeente Dordrecht wordt te koop

verdieping van een zeer representatief, gecombineerd

aangeboden een verhuurde zelfstandige locatie waar een

bedrijfsobject gelegen op het nog in ontwikkeling zijnde

kinderdagverblijf in gehuisvest is aan de Van den Broek-erf

bedrijventerrein Dordtse Kil IV.

30 te Dordrecht in woonwijk ‘Stadspolders’. De locatie is gebouwd in de jaren 90. De hoofdbedrijfsactiviteit van de gebruiker ligt op de kinderopvang.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen*

Vraagprijs

Ca. 113 m²

€ 125,- per m2 per jaar

Ca. 1.268 m2*, ca. 1.418 m2**

Op aanvraag

VVO **BVO

*

36

Business Update | Oktober 2018


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Buitendijks 2 • Papendrecht + Totaal 6 parkeerplaatsen + Goede verbinding naar N3 en A15 en openbaar vervoer

Een hoogwaardige bedrijfsruimte die is verdeeld in een kantoorruimte van ca. 291 m , verdeeld over 3 bouwlagen, 2

met daarachter een bedrijfsruimte van ca. 150 m2. De bedrijfsruimte maakt deel uit van het bedrijvenpark Oosteind te Papendrecht. Een hoogwaardig bedrijvenpark met moderne uitstraling op zichtlocatie aan doorgaande weg (Ketelweg-Papendrecht).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 441 m2

Vanaf € 3.250,- p/m

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Kubus 150 • Sliedrecht

Sarisgang 16 • Dordrecht

Een zelfstandige kantoorunit gelegen op de begane grond

Een kantoorruimte in hartje centrum op een inspirerende

die deel uit maakt van een kantoorverzamelgebouw gelegen

locatie op de 2e verdieping. Een uitstekende locatie voor

op een ultieme zichtlocatie richting de rijksweg A15.

de moderne ondernemer. In te delen naar wens van de

Met voldoende parkeerplaatsen aan de voorzijde. Een unieke

huurder. Ondernemen in de stad is geweldig!

locatie. Meer ruimte om te ondernemen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 191 m2

€ 1.250,- per maand

Totaal ca. 175 m2

Vanaf € 1.000,- p/m

37


AANBOD

Kantoorruimte

Singel 101 • Dordrecht Deze kantoorvilla is gesitueerd in de 19e-eeuwse Schil van Dordrecht, deze kenmerkt zich vooral door de aanwezigheid van grote monumentale villa’s met grote groene privé tuinen.

+ Parkeerplaatsen op afgesloten parkeerterrein + Per direct beschikbaar + Gelegen in het centrum

€ 1.000,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW. In de villa is nog ongeveer ca. 280 m2 kantoorruimte beschikbaar op de eerste verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 280 m2

€ 130,- per m2 per jaar

Winkelruimte

Kantoorruimte

Mijlweg 51C • Dordrecht

Het Tasveld 1 • Hendrik-Ido-Ambacht

Een winkelunit ca. 811 m² begane grond en ca. 765 m²

Kantoorruimte gelegen op de begane grond. Compleet

verdieping gelegen op de meubelboulevard van Dordrecht

voorzieningenniveau met o.a. airco en systeemplafonds

tussen bedrijventerrein Dordtse Kil, Louterbloemen, het

met ingebouwde verlichtingsarmaturen. De verhuurder

Zeehavengebied en de autoboulevard. Zichtlocatie aan

biedt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

de rijksweg A16. Meer dan voldoende parkeerplaatsen

Er zijn 4 eigen parkeerplaatsen aanwezig op het

aanwezig.

naastgelegen buitenterrein.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.576 m2

€ 105.000,- per jaar

Totaal ca. 106,5 m2

€ 1.100,- per maand

38

Business Update | Oktober 2018


WORD JIJ DEGENE DIE DEZE OBJECTEN VERKOOPT? WIJ ZOEKEN COLLEGA’S! Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Bedrijfsmakelaar • Flexibel, stressbestendig, gewend in teamverband te werken; • HBO-opleiding, vastgoed en makelaardij, afgerond met certificering; • Bekend met Windows, Word, Excel en social media; • Werkervaring in de bedrijfsmakelaardij is een pré.

Heb je interesse in bovenstaande functie? Stuur je sollicitatie met c.v. en foto naar: h.vanandel@waltmann.com

Waltmann Bedrijfshuisvesting

Bekijk de gehele vacature op:

www.waltmann.com/vacatures

Johan de Wittstraat 168 • 3311 KJ Dordecht 078 - 614 10 30