Page 1

Vastgoedonderhoud

De kunst van het behouden 1


Gegarandeerd de juiste oplossing

Korte lijnen Het aanzicht is bepalend voor de waarde van een gebouw. Imto Benelux garandeert het niveau van vakkennis en kwaliteitsbeheersing. De korte lijnen, de kennis van bouwfysische processen en onze onafhankelijkheid zijn een waarborg om met Imto Benelux een samenwerking aan te gaan.

2


Voorsprong door ervaring

De hoogste eisen Imto Benelux heeft met 30 jaar ervaring en kennis een voorsprong opgebouwd die door opdrachtgevers vertaald wordt in een meerwaarde bij de uitvoering van gevelonderhoud en vastgoed renovatie. Met onze deskundigheid hebben wij ons ontwikkeld tot een bedrijf waar het totale vastgoedonderhoud als uitgangspunt geldt bij het uitwerken van onze adviezen. Met inzet van mensen die voldoen aan de hoogste eisen voor elk specifiek onderdeel en met ultramodern materiaal dat het beste vertegenwoordigt. Of het nu de aanpak van een gedegen gemetseld 100 jaar oud pand is of een recent ultramodern utiliteitsgebouw. Onze platte organisatie is opgezet om snel en efficiënt te handelen. Dat alles met maar één doel voor ogen, zorgdragen dat uw vastgoed zijn waarde behoudt. Een pand dat goed onderhouden is en fraai oogt, draagt immers bij aan uw imago. Wat mooi is, moet mooi blijven.

“ Vastgoedonderhoud vereist door de veranderende markt een andere, nieuwe aanpak. Als opdrachtgever wil je één loket voor beheer en onderhoud en zoek je daar een gespecialiseerde partner bij die zekerheid biedt voor wat betreft de kosten en de kwaliteit van het onderhoud voor een langere periode.” C. de Vries, Vastgoedontwikkeling

3


Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Inzetten van energiezuinige apparatuur Bij vastgoedonderhoud is veel te winnen op het gebied van energiebesparing en zorg voor het milieu. Imto Benelux besteedt hier veel aandacht aan, door het stofarm uitslijpen van voegen (vermindering fijnstof) en door wateropvang bij het reinigen en gebruik van waterzuiveringsunits. Wij streven bij ons totaal vastgoedonderhoud naar een zo laag mogelijke uitstoot door gebruik te maken van energie besparende apparatuur welke voldoen aan de laatste milieu eisen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan opleiding en scholing en fungeren zo als leerschool voor jongeren om ze een verantwoorde en milieubewuste manier van werken bij te brengen. Bij gevelonderhoud aan hedendaagse panden werken wij met producten op basis van moderne nanotechnologie waarbij de onderhoudsinterval veel langer wordt dan bij conventionele producten. Zo weten wij zeker dat op deze manier maatschappelijk verantwoord ondernemen op langere termijn positief voor onze opdrachtgevers uit zal pakken. Een sterk duurzaam opererende partner is een garantie voor opdrachtgevers.

“ EU prijzen voor GreenLight en GreenBuilding: de besparing van de winnaars loopt op tot 85% van hun energieverbruik. Deze prijzen, door de Europese Commissie gecreëerd, stimuleren de beperking van het energieverbruik door publieke en private organisaties op vrijwillige basis. In de categorie GreenBuilding hebben twee van de beste enovatieprojecten, een kantoorgebouw in Oostenrijk en een middelbare school in Duitsland, meer dan 80% energiebesparing opgeleverd. Bij deze initiatieven zijn meer dan 700 deelnemers uit heel Europa aangesloten, die elk jaar ongeveer 545 GWh besparen. Dit komt overeen met de energie die twee middelgrote Europese steden per jaar gebruiken.” Press release Brussel, april 2010

4


Gevelrenovatie, de buitenschil bepaalt het aanzicht van een gebouw

Oorspronkelijke staat en uitstraling De gevel is heel bepalend voor de uitstraling van het gebouw en is een belangrijk be誰nvloedend aspect bij de taxatie en waardebepaling. Weersinvloeden en milieu invloeden zorgen voor aantasting van de steen en het voegwerk. De hierdoor veroorzaakte schade aan de gevel kan voor ernstige bouwkundige problemen zorgen. Een verantwoorde en deskundige gevelrenovatie is dan noodzaak om een pand in oorspronkelijke staat terug te brengen. Imto Benelux is de specialist als het gaat om gevelonderhoud, gevelrenovatie en restauratie van de buitenschil van gebouwen. Wij voeren onderzoek uit naar de staat waarin een pand verkeert en stellen daarna een deskundig advies op voor renovatie of restauratie van de buitenschil. Een goed uitgevoerde gevelrenovatie zorgt ervoor dat uw pand voor jaren beschermd is. Imto Benelux heeft door de jaren heen een deskundigheid opgebouwd, die haar in combinatie met ervaren personeel, in staat stelt om de uitgevoerde werkzaamheden met garantiecertificaten af te ronden.

5


Totaal vastgoed onderhoud vergt een betrokken aanpak

Binnen de normen van uw budget Totaalonderhoud van vastgoedprojecten is een aparte tak van sport. Een vak apart. De gehele organisatie van Imto Benelux is er op gericht het technisch uitvoeren van een totaalonderhoudsplan perfect en probleemloos te laten verlopen. Met kwaliteitsgarantie voeren wij uit wat noodzakelijk is. Dat geeft u de zekerheid dat met een totaalonderhoudsplan van Imto Benelux binnen de normen van uw budget gewerkt wordt. Het stappenplan van Imto Benelux. Vastgoedonderhoud is een complex geheel van onderhoudsactiviteiten die een zorgvuldige inventarisatie en planning vergen. Imto Benelux maakt voor elke opdracht een grondige analyse van wat er echt moet gebeuren en werkt pas dan een calculatie uit, zodat wij een prijs met advies kunnen presenteren. De diensten die wij aanbieden en de controles die wij verrichten bestaan onder meer uit: gevelrenovatie gevelverankering gevelreiniging metsel- en voegwerk herstel stofarm uithakken van voegen restauratie van monumenten onderhoud van moderne, niet steenachtige gebouwen graffitti verwijderen en voorkomen

onderhoud schilderwerk lateien betonherstel vochtbeheersing/hydrofoberen buitengevel isolatie coating vervangen staalconservering. bouwkundig onderhoud houtrot herstel

Imto Benelux werkt voor grote en kleine opdrachtgevers. Monumentenzorg, woningcorporaties, VvE-beheerders, vastgoedinvesteerders en –fondsen, grote en kleine aannemers. Er is geen opdracht of project op het gebied van vastgoedonderhoud of onze organisatie werkt er een scherp en planmatig stappenplan voor uit om de waarde en het aanzicht van vastgoedobjecten voor de toekomst te waarborgen.

6


Gevelonderhoud van moderne gebouwen is een specialisme.

Technisch en estetisch verantwoord Niet steenachtige, moderne gebouwen bepalen steeds meer het beeld in onze steden. Het onderhoud hiervan vergt een heel andere aanpak dan bij traditionele bouwwerken. Imto Benelux heeft hier een aparte business unit voor, die geheel gespecialiseerd is in het beheer en onderhoud van moderne gebouwen. Ook voor het onderhoud van minerale, aluminium, vlies en kunststof gevels biedt Imto Benelux een onderhoudsprogramma op maat. Uitgangspunt is dat een technisch en esthetisch verantwoord resultaat voor de langere termijn gewaarborgd wordt. Dit verhoogt zowel de levensduur van de gevelmaterialen als de uitstraling van een project. De kerntaken van onze speciale business unit bestaan uit:

Multifunctioneel gevelonderhoud Beschermen/conserveren van gevels, kozijnen en damwandprofielen Conserveren met diverse producten waaronder nano techniek Periodieke glasbewassing Graffiti verwijdering en antigraffiti behandeling

Het milieu speelt een belangrijke rol Stoomcleanen, chemisch reinigen, vochtstralen, graffiti verwijderen, bij het onderhoud van moderne gevels kan de belasting van het milieu bij het kiezen van de juiste partner alleen maar in uw voordeel werken. Imto Benelux werkt zoveel mogelijk met de nieuwste materialen die minder milieubelastend zijn. Wij werken met een mobiel Gecomatic waterzuiveringssysteem, bij chemisch reinigen vangen wij het spoelwater op en zuiveren het. Door toepassing van coatings die gebruik maken van de allernieuwste Nano technologie realiseren wij een langere onderhouds interval, waardoor het milieu minder belast wordt en tevens de kosten gereduceerd worden. Bij een meerjaren onderhoudscontract met toepassing van Nano technologie in combinatie met jaarlijkse controle en schoonmaak geven wij garantie op onze werkzaamheden.

7


Het “Total Wall Concept”, de oplossing bij

constructieve problemen

Uitgebreide herstelservice Bij renovatie en onderhoud van gevels en funderingen komen vaak moeilijk oplosbare problemen aan het licht. Scheurvorming door verzakkingen, uitbuigende muren door slechte of kapotte verankering, gescheurde lateien, slecht gefixeerde vloer/muur constructies, loslatend of bros metselwerk en nog veel meer gebreken komen wij dan ook tegen. Het “Total Wall Concept” dat Imto Benelux vertegenwoordigt is bij uitstek geschikt voor renovatie en restauratie. Met onze uitgebreide herstelservice maken wij gebruik van de nieuwste producten en installatietechnieken. Wij vermijden met onze techniek het dure afbreken en opbouwen van metselwerk en repareren en stabiliseren alle soorten gemetselde constructies effectief. Speciale mortels, steenpasta op kleur, speciale ankers en verstevigingmateriaal zorgen voor een onzichtbaar herstel van de gevel.

“ Aan de renovatie van ons pand hadden wij hoge eisen gesteld omdat het onder monumentenzorg valt en wij beslist een onzichtbaar resultaat eisten. Het herstelplan van Imto is zo perfect uitgevoerd dat er van de scheuren en verzakking nu niets meer te zien is. Prettige bijkomstigheid is dat zij ook nog eens stukken voordeliger waren dan de andere aanbieders die wij offerte hadden laten uitbrengen. ”

Fam. Woerts, Bergambacht

8


Planmatig onderhoud voor elke

doelgroep

Gedegen bouwtechnisch advies Imto Benelux werkt voor planmatig onderhoud met meerjarenbegrotingen die gebaseerd zijn op een gedegen bouwtechnisch advies voor de buitenschil van onroerend goed. Meerjaren onderhoud werkt uiteindelijk kostenbesparend en maakt uw situatie overzichtelijk. Woningcorporaties Imto Benelux denkt vanuit uw beheerssituatie. Eerst een omschreven projectplan en dan uitwerking van A tot Z. Communicatie naar uw huurders, snelle uitvoering van het traject en oplevering op tijd en binnen het begrotingsplan. Wij nemen uw zorg uit handen. VvE beheerders Wij kennen de problemen van bestuurders en onderkennen de noodzaak van meerjarenplannen. Advies met een open en duidelijke calculatie. Meedenken met bewoners, dat maakt uw en ons werk overzichtelijk en uw project beheersbaar. Vastgoedinvesteerders Ons uitgangspunt is meerjaren onderhoud gericht op rendementsverbetering. Het ontlasten van en meedenken met de huurders tijdens de werkzaamheden is voor ons vanzelfsprekend. Ontzorgen, het juiste advies en meedenken in de onderhoudscyclus is de manier om voordeel in vastgoedbeheer te behalen en zekerheid over uw vastgoed portefeuille te hebben. Bouwondernemingen Groot of klein maakt geen verschil. Onze ervaring, kennis en kunde is voor elke opdracht de basis om perfect werk af te leveren. Ons specialisme in voegwerk, metselwerk, scheurreparaties, verankering van gevels, zijn probleemloos in de calculatie van elk aannemersproject in te passen. Monumentenzorg Imto Benelux heeft hier een naam hoog te houden. Restauratie met behoud van alle originele kenmerken. Zorgen dat het authentieke karakter van een pand bewaard blijft. Imto Benelux heeft de expertise en ervaring om de kwaliteit die monumentenzorg vraagt te leveren.

9


Ketenintegratie brengt begrip bij de partners onderling

Positieve resultaten in de aanpak van projecten Imto Benelux streeft bij de opzet van nieuwe projecten samen met zijn opdrachtgevers een aanpak na die gebaseerd is op ketenintegratie. Door een verregaande samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels van opdrachtgevers, leveranciers en uitvoerders tot aan de bewoner/huurder toe. Alle organisaties en afdelingen die betrokken zijn in het productie- of dienstverleningsproces werken zo in een open overlegstructuur met elkaar samen. De rol van de opdrachtgever is bij deze manier van werken cruciaal. Het vergt een cultuuromslag die er voor zorgt dat er scherpe en duidelijk omschreven doelen worden gesteld ten aanzien van tijd, kwaliteit en kosten. Doelen die vervolgens geanalyseerd worden en waar nodig gedurende het proces bijgesteld of verbeterd worden. Door transparant te werken en wederzijds open te zijn bereiken we een gezamenlijk doel. Geen overschrijding van kosten, geen overschrijding van opleverdata en geen kwaliteitsverlies. Bovendien zorgt het eindresultaat voor tevreden en positieve medewerkers die zich door deze manier van werken meer betrokken voelen.

“ De manier van werken met ketenintegratie was voor ons een verademing. Vanaf de open calculatie, het advies wat er echt moet gebeuren, de planning, uitvoering en dagelijkse controle met terugkoppeling, alles was helder uitgewerkt. We hebben nog nooit zo efficiĂŤnt en binnen budget een renovatie uitgevoerd. â€? T. de Graaf, woningcorporatie

10


De kunst van het behouden

11


Kiotoweg 166, 3047 BG Rotterdam

12

Postbus 11283, 3004 EG Rotterdam

t: +31 (0)10 - 462 46 66 f: +31 (0)10 - 462 11 90

www.imto-benelux.nl info@imto-benelux.nl

IMTO Benelux  

IMTO Benelux al 30 jaar specialist in Vastgoedonderhoud en Gevelrenovatie

IMTO Benelux  

IMTO Benelux al 30 jaar specialist in Vastgoedonderhoud en Gevelrenovatie