Page 1

NOORD-LIMBURG

WONEN

Jaargang 1 - juli - 2013

Vier nieuwe Huizen van de Wijk

Ambitieuze plannen voor kloosterdorp Steyl !

Evenementenkalender... zomers genieten!


Uw droomwoning gezien in dit Woonmagazine? Neem een aankoopmakelaar mee! Het aankooptraject bestaat uit veel meer fases dan alleen het zoeken naar de juiste woning. • de bezichtiging • bouwkundige inspectie • prijsonderhandelingen • juridische zaken • de nazorg bij oplevering.

TE KOOP

Voordelen van aankoopmakelaar: • kennis op de (lokale) huizenmarkt en (lokale) regelgeving • objectieve blik tijdens bezoek bij eventuele gebreken • bepaling van waarde van woning in plaats van vraagprijs • koel hoofd in onderhandeling • breder aanbod van beschikbare woningen • begeleiding tot aan aankoop

De makelaars op pagina 3 vertellen u er graag meer over!

UW BEDRIJF OP HET NETVLIES VAN DE WONING(VER)KOPERS? SCHAKEL WOONMAGAZINE NOORD-LIMBURG WONEN IN! Uw bedrijf onder de aandacht.....

noord-Limburg Noord-Limburg

Wonen

Wonen

Samenwerking bedrijven Gennep met Horst en Ven ray?

• bij ruim 90.000 huishoudens waaronder vele actief- en latent woningzoekenden;

Blauwve Zeer goed rverstraat 51 halfvrijstaa onderhouden nd-geschak sfeervolle • Bouw elde wonin jaar: 1982 g. • Woon opp.: 125 2 • Perce elopp.: m 284 2 • Inhou Vraagpri d: 375 3 m m js € 237. 000,- k.k. Steyl

Bedrijven in Genne meer gaan samen p willen binnen de regio en Venray. Volgen werken met de gemeenten Venlo komt de bedrijf s de burgemeester van Horst Gennep meest overee sstrategie van deze plaatse n n het eigen gemeente.met de bedrijfsvoering binnen de ervan overtuigd Burgemeester Peter de Koning is aanvulling voor dat de gemeenten een waard elkaar kunnen evolle vormen.

• in een passend ‘woon-umfeld’;

Evenementen juni

• middels de autoriteit op woongebied!

/juli 2013

A Day in the Park Datum: 30-06-2 013 Waar: Mgr. Nolens park Venlo – Venlo Entrée: Gratis

Neem direct contact op met Cubic*Media Tel.: 0181-355100 of e-mail naar noordlimburgwonen@cubicmedia.nl

ree

In een Huis van de Wijk vinden plaats, diverse

Geluidshinder Bel feld wordt snel opgelo st gelen is een Voor deze nload begrotide ng Poe gemaak ls t van € Makel aars iPhone app

Feestelijke open Hamar Belfeing ld 150.000,-.

(vanaf

Pastoor Instapklare Joostenstraa t2 halfvrijstaa keuken nde wonin en badk g met luxe amer. • Bouw jaar: 1975 • Woon opp.: 125 2 • Perce elopp.: m 331 2 • Inhou Vraagpri d: 390 3 m m js € 259. 000,- k.k. Ven

ons op Twitt er en Fa cebo ok

Sevenu m

Kenzens Uitgebouw traat 31 de halfvr geheel gerenovee ijstaande wonin Nachteg g, in 2005 • Bouw De eerste jaar: 1927 rd. oriënterende Halfvrijsta aalstraat 141 opp.: 135gesprek • Perce Genneps college • Woon ken elopp.: 348 2 het centr ande, goed onde m2 • Inhou tussen het Uitum van Tege rhoud Vraaen plaats. Halverw van B&W d: 350 3 m Spoorstra woning gpriVenray onderz len. oek en m js € 224.vonden ege deze maand nabij al in mei• Bouwjaar:een dat at 66 1931 de gemeen Karak 500,- k.k. in de regio Venlo Vel werd de teterist Venlo opp.: 165en,2 is gebleke • Perce n samenwerking• Woonuitvoer ieke vrijst onlangs den eloppdat liet garage m aande wonin .: 37024 Noord bevestigd, waardotijdens een raadsconferent en 4 ruime • Inhou m 2 woningen in Belfeld Vraagpri de Rijkswe ie opnieuw d: 410 aan • Bouw aan or een g g met kelder, m 3 de geluids js € 197. niet jaar: 1800 kamers. vruchtbare voeding Naar aanleid voor een nauwe ing 500, • Woon normen van- k.k. dit onderzoek opp.: 170 2 voldoe • Perce n.elopp besloten op korte tijd zullen de driesamenwerking is ontstaan. De sbodemVelden heeft dem komen • Inhou gemeen termijn de m2 ted: 700 .: 376 de Vraagprigemeen ten gezamenlijk naar de beste m3 js te op zoek gaan isoleren, om geluidsoverlast woningen extra € 240. manier. laten 000,- k.k. tegen Dow extra maatre te gaan.

Maasbre Vrijstaand eseweg 16 e wonin centrum g van Seve met 4 slaapkame • Bouw rs nabij jaar: 1972 num • Woon opp.: 190 2 • Perce elopp.: m 1.017 m 2 • Inhou Vaste prijs d: 677 3 m € 379.000, - k.k.

Velden

Rijksweg Halfvrijsta 84b ande wonin garage. g met 4 slaapkame • Bouw rs en jaar: 1978 • Woon opp.: 150 2 • Perce elopp.: m 275 2 • Inhou Vraagpri d: 500 3 m m js € 185. 000,- k.k. Ven

lo

1 juli a.s)

Hogeweg 6 Geheel gerenovee ningen op de BG. rde woning met alle voorz • Bouw jaar: 1989 ie• Woon opp.: 100 2 • Perce elopp.: m 294 2 • Inhou Vraagpri d: 300 3 m m js € 224. 000,- k.k.

Venlo

Picknicken in het Scholtiss traat 17 Nolenspark, met Sfeervol podium met voor je neus royaal vrijst verschillende centrum Lekker je eigen knallende optred een van Velde aand herenhuis • Bouw in het ens! jaar: 1913 n. der hoef je alleeneten en drinken meenemen • Woon en vermaar te geniete opp.: 215 2 • Perce Op zaterdag 8 lo elopp.: n. m 533 2 • Inhou Vraagpri d: 640 3 m officieel geopen juni werd de nieuwe Hamar Kindervakant Appelbe m js € 349. d. De oplevering in iewerk Tegele Belfeld 500,- k.k. Instapklaar sstraat 38 huis vond drie van het gemeen Venlo Datum: 08-07-2 n gemodern schapsment op iseerd 4-kam sentijd is hard maanden geleden al plaats, Waar: Doolho 013 2e verdi Albert in de tusgewerkt aan de eping. • Bouw er appa fstraat - Tegelen Cuy jaar: 1982 rteeen grote zaal Goed onde pstraat 274 • Woon en horecavoorzie inrichting ervan. Naast Venlo opp.: 80 2 • Woon Hamar tevens ningen, Bouwen, knutsel laag: 2 het centr rhouden 4-kam m biedt de ruimte voor de um van er appa • Inhou Vraagpri Venlo. rtement d: 224 3 • Bouw zondheidscent bibliotheek en nieuwe verveelt in de en en spelen, voor iedereen m jaar: 1966 js € 119. nabij rum. zomervakantie die zich een ge000,- k.k. • Woon Venlo ! opp.: 100 2 • Woon laag: 2 m • Inhou Tijdens de openin Blierock Vaste prijs d: 286 3 g m werd € 124.500, een prachtig optred ven door de Belfeld Datum: 14-07-2 - k.k. Venlo Groenstr se musica samenwerking lacteur Sandor en gegeaat 140 Waar: Lamber 013 In Venlo met Stürbl, tusplein Blerick Lilly -Oos in Jane t geleg Young. Het duo langs bekend3-kam Entree: Gratis en zeer daterzij maakte onappa goed onde master rtement.classes van Nijv in de nieuwe • Bouw zullen rhoud jaar: gaan en verzorgen enheimst Hamar.1964 3-kamer • Woon raat 98 Stevige rock, of opp.: 90 2 • Woon appa laag: 1 rock met een sausje. m mer in Venlo rtement met • Inhou zeer ruime je op zondag 14 -Zuid. Vraagpri d: 238 3 Orwellst • Bouw woonkajuli op het Lamber Voor ieder wils vind m js € 124. jaar: 1971 raat 27 Gunstig 500,- k.k. tusplein in Blerick. • Woon Venlo geleg opp.: 114 2 • Woon laag: 2 met 3 slaap en uitgebouw Sfeermarkten m • Inhou de starte kamers. Vraagpri d: 252 3 Hogeweg • Bouw rswoning Kloosterdorp Datum:Vanaf Arcen m js € 124. jaar: 1974 Steyl is met zijn 17 Zeer goed 47 500,- k.k. • Woon Ven en bijzondere opp.: 130 2 • Perce Waar: Centru juni elopp.: appartem onderhouden geschiedenis een historische uitstrallo m m Arcen 139 2 instapklaar • Inhou ent. toeristen. Volgens echte trekpleister ing plan uit voor de toekom Vaste prijs d: 400 3 m Sparrens • Bouw 3-kamer m het Missiehuis jaar: 1986 voor rijke klooste € 125. st van volop econom Direct instaptraat 7 Op 6 woensd • Woon - k.k. rgeschiedenisVenloSteyl. Uiteraard000, opp.: 85 2 • Woon ische kansen, waar in het dorp biedt dit agen klare tusse laag: 2 m nieuwe in stand gehoud moet de maar ook staan len. hartelust shoppe in de zomer kun je weer zij op in moeten nwoning keuken • Inhou en worden Vraagpri met en d: 205 3 • Bouw spe- tieven beschre in het bidboek nieuwe m js € 129. jaar: 1965 4 slaapkamers. moderne loze kraampjes n in Arcen. Slenteren langs naar , duurzame initia-, ven. 500,- k.k. • Woon de talen lekker op een Ven opp.: 125 2 • Perce Het het Raadhuisplein. lo Missiehuis maakt elopp.: terrasje zitten m 165 2 • Inhou zich hard voor Vraagpri Het Missiehuis Steyl van totaal d: 375 3 m voor de sfeerm In juli en augustus is het weer op een investering m js € 142. hoopt dat de Provinc achttie arkten in het centrum tijd n in miljoen 500,- k.k. te staan voor een 2013 tot Schi , verdeeld over ie bereid is garant Venlo en met van Arcen. 2025. In een bidboe bedrag van tien de jaren een llerstraa overhandigde t8 miljoen. Ook vroeg startsubsidie aan Goed onde k dat het Missieh aan de rhoud waardo Provinc zij uis trekkelijk or het voor bedrijv ie en zuiden gemaak en 3 slaap woning met werkte zij een uitgebr tuin op Requeseeid kamers. • Bouw tering. Nu is het t wordt om bij te dragen aan en aanhet jaar: 1976 nsst raat wachten op antwoo de invesRuime hoek • Woon 19 opp.: 120 2 • Perce woning rd van de Provinc elopp.: garage. m met 3 slaap 158 m 2 ie. • Inhou Vraa kame d: Ann

Ambitieuze plannen voor kloosterdorp Steyl !

evenementenkalender... zomers genieten! gprijs

25741-AK-N12-cover.indd 1

Volg

Maasb

Van Schaonder andere activiteiten voor ouderen esbergst eenkend Uitste beperk en mensen met ing.raat Tevens 6 onderhoud zullen zij de functie 6 slaap soort en vrijst kamestadska ntoortj aand rs. e landh met Heideweg van een • Bouw dat jaar: de 2000 omwonenden gaanuisbeklede n. Het 23 In 2011 doel is • Woon gerenovee opp.: • Perce actief betrokken wijk. 270 m Een 2 elopp.: worden vrijstaand ieder bijrde,de uitstekend 919 2 •die landhuis. Inhouvragen Vraa hierme onderhoud d: 865 3ofm problem Dorpstraa • Bouwen heeft, egpri bij jseen m jaar: 1989 kan Huis € 549. en Zeer goed t 81a 000,van • Woon - k.k.de Wijk terecht Tegele opp.: • Perce . 140 m 2 onderhoud elopp.: n staand en onde De vier nieuwe 468 m 2 landhuis. • Inhou rkelderd Vraa • Bouw vrijjaar: 1978 Kerk in Venlo-N Huizen van de Wijk zijn degprijs € 375.000,d: 490 m 3 • Woon oord, d’n Dörpel Tegele Witte - k.k. opp.: 245 2 • Perce Komaan in Blerick in elopp.: nost, MFC m 885 2 • Inhou en de Nieuwe Venlo-O Vraagpri d: 742 3 m Munt in Tegelen m js € 399. . 000,- k.k. Velden

Ambitieuze planne

Vier nieuwe Huizen van de Wijk

elaars .nl lsmak elaars .nl

fo@poe

In de gemee nte Venlo zullen dit Majaar nieuwe Huize asbree vier n van de Wijk in gebruik genomen worde n. De gemee nte streeft naar binnen erenkele jaren achttien Huize van de Wijk te n hebben.

Jaargang 1 - juli - 2013

• bij circa 2.000 Te Koop staande woningen;

Nieuws uit de regio

AANK OOP

VE Vie KOOPe T. 077 - 31 r Rnie Hu 0 10 39 TAXAT uw ize ww w. n van IES de Wi jk E. in poelsmak Horst

Horst

N-Limburg Wonen_w

eek 26.indd

• Bouw jaar: 1972 • Woon opp.: 110 2 m Vraagpri js

360 m 3 - k.k.

€ 145.000,

Dé VB

orp Steyl!

rs en

• Perce elopp.: 156 2 • Inhou d: 330 3 m m € 148.000, - k.k.

O mak elaar m

9

N-Limburg

n voor kloosterd

Wonen_w

eek 26.in

dd 13

25-06-13 16:58

e Fran kstraat In Venlo 297 -Zuid slaapkame gelegen tusse nwon rs en vrije • Bouw achterom. ing met 3 jaar: 1984 • Woon opp.: 110 2 • Perce elopp.: m 136 2 • Inhou Vraagpri d: 325 3 m m js € 169. 000,- k.k.

et het

groots

Anne Fran kstraat In Venlo 3 -Zuid geleg woning met 3 slaap en goed onde rhouden • Bouw jaar: 1980 kamers. • Woon opp.: 114 2 • Perce elopp.: m 181 2 • Inhou Vraagpri d: 310 3 m m js € 169. 000,- k.k.

te regi

onale

25-06-13 16:37

Diamanth Mooie instap of 25 klare royal uitzicht. e tussenwon • Bouw ing met jaar: 1999 vrij • Woon opp.: 133 2 • Perce elopp.: m 134 2 • Inhou Vaste prijs d: 350 3 m m € 169.500, - k.k.

wonin ga

anbod

25-06-13

16:10

Uw bedrijf in Noord Limburg Wonen? Neem vrijblijvend contact met ons op via noordlimburgwonen@cubicmedia.nl


Nieuws uit de regio

Noord-Limburg Wonen

Woningbehoefteonderzoek biedt kennis en schept kansen De gemeente Venlo en woningcorporaties Antares, Urbanus en Woonwenz vinden het belangrijk om goed in te spelen op de woonwens van de inwoners van Venlo. Aan welk type woning is behoefte en hoeveel aanbod is daarin? Onderzoeksbureau Rigo voerde eind 2012 een grootschalig woonbehoefteonderzoek uit. De resultaten van dat onderzoek geven inzicht in de huidige woonsituatie en -behoefte van mensen die wonen in de drie stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen én de vier kernen Arcen, Velden, Lomm en Belfeld. De crisis op de woningmarkt gaat ook Venlo niet ongemerkt voorbij. Toch zit de woningmarkt in de gemeente niet volledig op slot. Het onderzoek laat zien dat inwoners van de gemeente Venlo nog steeds graag willen verhuizen; 9% wil binnen 2 jaar verhuizen en 16% binnen 5 jaar.Vooral huishoudens onder de 35 jaar geven aan een verhuisstap te willen maken. De behoefte om te verhuizen is het grootst in het stadsdeel Venlo. Kansen in de woningmarkt Het woningmarktonderzoek toont aan dat de marktpositie van grondgebonden woningen, met name in de huur, sterk is. Ook de vraag gericht op het centrum van Venlo bestaat voor een belangrijk deel uit grondgebonden (heren)huizen. De vraag naar (koop)appartementen in het centrum blijft achter. Met name starters hebben interesse in deze appartementen

Colofon Noord-Limburg Wonen is een initiatief van de Venlose Makelaars Vereniging. Een magazine gericht op de woningmarkt en andere woongerelateerde thema’s.

Oplage 90.000 exemplaren Noord-Limburg Wonen verschijnt 12 x per jaar Productie Cubic*Media BV Lijnbaan 17a 3231 AE Brielle 0181-355100 Adverteren:

Raoul Bosman noordlimburgwonen@cubicmedia.nl Redactie noordlimburgwonen@cubicmedia.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit magazine kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

met zo’n 60%. De komende generatie ouderen kan en wil in veel gevallen in de huidige woning blijven wonen, soms met ondersteuning. De ouderen die wel willen verhuizen, oriënteren zich met name op huurappartementen. Investeren in woning en voorzieningen Ongeveer 30% van de huiseigenaren voorziet de komende vijf jaar een verbouwing aan de woning. Comfortverbetering is daarbij het belangrijkste doel. Ook energiebesparing wordt genoemd, niet zozeer vanwege het milieu als wel vanwege de hoge kosten. Kansen in de voorzieningenmarkt liggen vooral in de klussendienst. Slechts 3% van de 55-plussers maakt er gebruik van, terwijl 10% zegt er behoefte aan te hebben. Nieuwbouwplannen laten aansluiten op de vraag Wim van den Beucken, wethouder in de Gemeente Venlo licht toe waarom dit woonbehoefteonderzoek is uitgevoerd: ‘Consumentgericht bouwen is iets wat de Gemeente Venlo en de woningcorporaties in de huidige woningmarkt heel belangrijk vinden. Dit houdt in dat we rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners en ze inspraak geven.” Ook Joep van den Bercken, directeur van Woonservice Urbanus beaamt dit: “Het is nu meer dan ooit van belang om de kwaliteit van de nieuwbouw en de transformatie van bestaande woningen te laten aansluiten op de kwalitatieve vraag. Dit betekent voor de gemeente dat we nog eens kritisch naar onze nieuwbouwplannen moeten kijken.We willen zoveel mogelijk bouwen wat aansluit op de vraag.”

Deelnemende makelaars Noord-Limburg Wonen AB Makelaardij Nijmeegseweg 6d 5916 PT Venlo 077-4729244 www.ab-makelaardij.nl

Poels Makelaars H. Reinoudsingel 160 5913 XH Venlo 077-3101039 www.poelsmakelaars.nl

Van Bergen Makelaardij Grotestraat 30 5991 AW Baarlo 077-4777223 www.vbam.nl

ABVO Keulseweg 9 5953 HD Reuver 077-4748606 www.abvo.nl

Sannen Kloosterstraat 49 5921 HB Venlo 077-3827788 www.sannen.nl

VeTeBe Makelaardij Spoorstraat 5 5932 PR Tegelen 077-3262601 www.vetebe.nl

ACM Makelaardij Hogeschoorweg 98 5914 CH Venlo 077-3516188 www.acmakelaardij.nl

Eugene Schreinemachers Wilhelminapark 15 5911 EC Venlo 077-3544402 www.eugeneschreinemachers.nl

Wolters Makelaardij Boenderstraat 2 5913 VE Venlo 077-3541690 www.makelaarwolters.nl

Boonen Makelaardij Kerkstraat 87 5931 NM Tegelen 077-3968992 www.boonenmakelaardij.nl

Paul Schreinemachers Makelaardij Naussaustraat 1 5911 BS Venlo 077-3542929 www.schreinemachers.nl

Woonlinq Koninginneplein 1 5911 KK Venlo 077-3551177 www.woonlinq.com

Hauzer & Partners Noorderpoort 11 a 5916 PJ Venlo 077-3219100 www.hauzerenpartners.com Hoeijmakers Groep Baarskampstraat 11 5995 ZG Kessel 077-3586700 www.hoeijmakers.nl

Brouwers Makelaars Koninginnesingel 88 5911 KG Venlo 077-3210128 www.uwwoning.nl

Makelaarskantoor Cabooter & van Loenen / Zelfverkoop BV Noorderpoort 61 5916 PJ Venlo 077-3519655 www.zelfverkoop.nl www.cabootervanloenen.nl

Van Rijn Partners Goltziusstraat 35 5911 AT Venlo 077-3523546 www.vanrijnpartners.nl

Makelaardij Ankie! Appelgaard 29 5944 GA Arcen 077 - 374 36 88 www.makelaardijankie.nl


NIEUW

ARCEN Lingsforterweg 52

BAARLO 1 Bouwkavel Maasstr. 0ong

BAARLO Heermahof 13

BAARLO Rubensstraat 18

BAARLO van Crieckenbeeckstraat 4

BAARLO Meerwijkstraat 9

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1992 • Woonopp.: 165 m2 • Perceelopp.: 1200 m2 • Inhoud: 850 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Bouwkavel • Zeer mooie locatie • Veel ontwerpmogelijkheden • Grotere kavelopp. mogelijk • Zonnige tuin! • Rooilijn 23 m. uit de weg • Perceelopp.: 1350 m2

• Benedenwoning • Bouwjaar: 1974 • Woonopp.: 52 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 135 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1987 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 139 m2 • Inhoud: 329 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1972 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 214 m2 • Inhoud: 408 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1973 • Woonopp.: 109 m2 • Perceelopp.: 229 m2 • Inhoud: 370 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Koopprijs vanaf € 479.000,- k.k.

Prijs op aanvraag

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Vraagprijs € 167.500,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 194.500,- k.k.

BAARLO ‘t Sittert 5

BAARLO Grotestraat 34

BAARLO Heierhof 40

BEESEL Meuleberg 55

BELFELD Pastoor Hermensstraat 10

BELFELD Prins Hendrikstraat 13

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1964 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 420 m2 • Inhoud: 320 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1922 • Woonopp.: 189 m2 • Perceelopp.: 290 m2 • Inhoud: 825 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 2005 • Woonopp.: 225 m2 • Perceelopp.: 512 m2 • Inhoud: 691 m3 • Kamers: 7 • Slaapkamers: 6

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1989 • Woonopp.: 170 m2 • Perceelopp.: 610 m2 • Inhoud: 690 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1953 • Woonopp.: 111 m2 • Perceelopp.: 358 m2 • Inhoud: 480 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1983 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 119 m2 • Inhoud: 320 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

GD IN PRIJS VERLAA

BELFELD Soersbeekweg 64

BLERICK Geresstraat 281

BLERICK Op den Akker 98

BLERICK Urbanusstraat 16

BLERICK 1e Maasveldstraat 2a

BLERICK Schaepmanstraat 35

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1974 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 235 m2 • Inhoud: 484 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Maisonnette • Bouwjaar: 1965 • Woonopp.: 77 m2 • Woonlaag: 3 • Inhoud: 200 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Bovenwoning • Bouwjaar: 1984 • Woonopp.: 70 m2 • Woonlaag: 2 • Inhoud: 210 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Geschakelde woning • Bouwjaar: 1925 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 315 m2 • Inhoud: 450 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1915 • Woonopp.: 80 m2 • Perceelopp.: 140 m2 • Inhoud: 420 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1950 • Woonopp.: 90 m2 • Perceelopp.: 181 m2 • Inhoud: 330 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Koopprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 76.500,- k.k.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

BLERICK Burg. Coenegrachtstraat 6

BLERICK Boekenderstraat 181

BLERICK Duindoornstraat 53

BLERICK Fort Sint Michielstraat 5b

BLERICK Gaspeldoornstraat 15

BLERICK Requesensstraat 11

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1964 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 159 m2 • Inhoud: 355 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1985 • Woonopp.: 93 m2 • Perceelopp.: 203 m2 • Inhoud: 350 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1982 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 175 m2 • Inhoud: 330 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 2006 • Woonopp.: 90 m2 • Perceelopp.: 92 m2 • Inhoud: 287 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1982 • Woonopp.: 105 m2 • Perceelopp.: 172 m2 • Inhoud: 395 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1972 • Woonopp.: 98 m2 • Perceelopp.: 146 m2 • Inhoud: 345 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 168.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

GD IN PRIJS VERLAA

BLERICK Jacob van Lennepstraat 30

BLERICK Leeuwerikstraat 86

BLERICK 2e Lambertusstraat 13

GRUBBENVORST Witveldweg 68

LOMM Bosbergstraat 43

LOMM Rijksstraatweg 43

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1968 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 251 m2 • Inhoud: 435 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1905 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 274 m2 • Inhoud: 460 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1973 • Woonopp.: 150 m2 • Perceelopp.: 180 m2 • Inhoud: 450 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1910 • Woonopp.: 180 m2 • Perceelopp.: 3390 m2 • Inhoud: 975 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1983 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 198 m2 • Inhoud: 360 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1935 • Woonopp.: 150 m2 • Perceelopp.: 3685 m2 • Inhoud: 900 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 210.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Koopprijs € 129.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

www.woonlinq.com • info@woonlinq.com


MAASBREE Rooth 15

MAASBREE Dorperfeldlaan 0ong

MAASBREE Klaproosstraat 10

MAASBREE Westeringlaan 1

MAASBREE Dorpstraat 55

MAASBREE Boschlaan 49

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1985 • Woonopp.: 220 m2 • Perceelopp.: 1963 m2 • Inhoud: 760 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Bouwkavel • Bouwtype vrijstaand • Bouwtekening aanwezig • Toplocatie • Perceelopp.: 750 m2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1985 • Woonopp.: 105 m2 • Perceelopp.: 155 m2 • Inhoud: 300 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 2001 • Woonopp.: 114 m2 • Perceelopp.: 82 m2 • Inhoud: 360 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1969 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 772 m2 • Inhoud: 455 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 2003 • Woonopp.: 145 m2 • Perceelopp.: 283 m2 • Inhoud: 540 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

Prijs op aanvraag

Vraagprijs € 170.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

NIEUW

GD IN PRIJS VERLAA

MAASBREE Achter de Hoven 6

MAASBREE Dorpstraat 42

MAASBREE Veldsehuizen 21

MAASBREE Dorpstraat 65

MEIJEL Berkenheg 22

MEIJEL Heldensedijk 17a

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1978 • Woonopp.: 170 m2 • Perceelopp.: 782 m2 • Inhoud: 677 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1901 • Woonopp.: 185 m2 • Perceelopp.: 464 m2 • Inhoud: 647 m3 • Kamers: 8 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1972 • Woonopp.: 130 m2 • Perceelopp.: 1705 m2 • Inhoud: 535 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1920 • Woonopp.: 265 m2 • Perceelopp.: 1030 m2 • Inhoud: 1365 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1990 • Woonopp.: 125 m2 • Perceelopp.: 293 m2 • Inhoud: 540 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1963 • Woonopp.: 112 m2 • Perceelopp.: 11558 m2 • Inhoud: 740 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.500,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

GD IN PRIJS VERLAA

NIEUW

REUVER Keulseweg 82a

REUVER Sintelstraat 7

REUVER Dovenetelstraat 12

REUVER Gouv. van Hovelllaan 4

REUVER Industriestraat 16

STEYL Waterloostraat 182

• Half vrijstaand • Bouwjaar: 1986 • Woonopp.: 127 m2 • Perceelopp.: 241 m2 • Inhoud: 400 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1990 • Woonopp.: 135 m2 • Perceelopp.: 234 m2 • Inhoud: 445 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Geschakelde 2-onder-1-kapwoning • Bouwjaar: 1988 • Woonopp.: 90 m2 • Perceelopp.: 238 m2 • Inhoud: 335 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1974 • Woonopp.: 115 m2 • Perceelopp.: 303 m2 • Inhoud: 450 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1940 • Woonopp.: 289 m2 • Perceelopp.: 925 m2 • Inhoud: 895 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Appartement • Bouwjaar: 2009 • Woonopp.: 140 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 420 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.500,- k.k.

Prijs op aanvraag

STEYL Neeringerweg 22

STEYL Pottbeckerstraat 5

TEGELEN Kasteellaan 3

TEGELEN Grotestraat 108

TEGELEN Aalbersestraat 7

TEGELEN Kaldenkerkerweg 56

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1967 • Woonopp.: 115 m2 • Perceelopp.: 105 m2 • Inhoud: 405 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1965 • Woonopp.: 93 m2 • Perceelopp.: 165 m2 • Inhoud: 330 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1904 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 2523 m2 • Inhoud: 800 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Appartement • Bouwjaar: 1979 • Woonopp.: 80 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 210 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1956 • Woonopp.: 80 m2 • Perceelopp.: 156 m2 • Inhoud: 275 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1928 • Woonopp.: 62 m2 • Perceelopp.: 140 m2 • Inhoud: 270 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Koopprijs € 145.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Prijs op aanvraag

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

NIEUW

TEGELEN Potkuilenstraat 89

TEGELEN Gasthuisstraat 64a

TEGELEN Jac Bongaertsstraat 2

TEGELEN Reigerstraat 39

TEGELEN Fazantenpad 2

TEGELEN Touwslagerspad 9

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1974 • Woonopp.: 70 m2 • Perceelopp.: 115 m2 • Inhoud: 270 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Appartement • Bouwjaar: 1965 • Woonopp.: 65 m2 • Woonlaag: 2 • Inhoud: 190 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

• Appartement • Bouwjaar: 2006 • Woonopp.: 68 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 200 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1965 • Woonopp.: 110 m2 • Perceelopp.: 200 m2 • Inhoud: 340 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1977 • Woonopp.: 110 m2 • Perceelopp.: 165 m2 • Inhoud: 369 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1971 • Woonopp.: 90 m2 • Perceelopp.: 183 m2 • Inhoud: 375 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

Vraagprijs € 119.950,- k.k.

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Vraagprijs € 129.500,- k.k.

Vraagprijs € 132.500,- k.k.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.


NIEUW

GD IN PRIJS VERLAA

NIEUW

TEGELEN Acaciastraat 31

TEGELEN Hoogstraat 47a

TEGELEN Kampstraat 18

TEGELEN Paul Guillaumestraat 8

TEGELEN Nolensstraat 5

TEGELEN Mulgouwsingel 106

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1952 • Woonopp.: 70 m2 • Perceelopp.: 167 m2 • Inhoud: 220 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1949 • Woonopp.: 70 m2 • Perceelopp.: 164 m2 • Inhoud: 304 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1949 • Woonopp.: 80 m2 • Perceelopp.: 174 m2 • Inhoud: 310 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1925 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 150 m2 • Inhoud: 330 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1973 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 171 m2 • Inhoud: 366 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Geschakelde woning • Bouwjaar: 1975 • Woonopp.: 105 m2 • Perceelopp.: 202 m2 • Inhoud: 335 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Koopprijs vanaf € 145.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

TEGELEN van Kleefstraat 12

TEGELEN Hoogstraat 75

TEGELEN Branderspad 15

TEGELEN Hulsterweg 5

TEGELEN Veldstraat 95

TEGELEN Gulickstraat 11

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1954 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 213 m2 • Inhoud: 355 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1982 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 118 m2 • Inhoud: 330 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1970 • Woonopp.: 110 m2 • Perceelopp.: 164 m2 • Inhoud: 375 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1973 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 147 m2 • Inhoud: 368 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1950 • Woonopp.: 105 m2 • Perceelopp.: 286 m2 • Inhoud: 289 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1959 • Woonopp.: 170 m2 • Perceelopp.: 168 m2 • Inhoud: 475 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

Vraagprijs € 162.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 178.000,- k.k.

TEGELEN Mulgouwsingel 58

TEGELEN Paul Guillaumestraat 59

TEGELEN Sint Aloysiusstraat 59

TEGELEN Bremraap 24

TEGELEN Lisdodde 60

TEGELEN Hertenkamp 33

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1976 • Woonopp.: 118 m2 • Perceelopp.: 186 m2 • Inhoud: 350 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1961 • Woonopp.: 104 m2 • Perceelopp.: 198 m2 • Inhoud: 405 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Hoekwoning • Bouwjaar: 1963 • Woonopp.: 131 m2 • Perceelopp.: 290 m2 • Inhoud: 365 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 2001 • Woonopp.: 130 m2 • Perceelopp.: 137 m2 • Inhoud: 385 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Tussenwoning • Bouwjaar: 2001 • Woonopp.: 110 m2 • Perceelopp.: 167 m2 • Inhoud: 403 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1984 • Woonopp.: 125 m2 • Perceelopp.: 261 m2 • Inhoud: 460 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 180.000,- k.k.

Vraagprijs € 184.500,- k.k.

Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Vraagprijs € 197.000,- k.k.

Koopprijs vanaf € 199.000,- k.k.

NIEUW

TEGELEN Schoolstraat 4a

TEGELEN Grotestraat 84

TEGELEN Ringelwikke 28

TEGELEN Steylerstraat 10

TEGELEN Hoogstraat 44

TEGELEN Meidoornlaan 21

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1960 • Woonopp.: 125 m2 • Perceelopp.: 243 m2 • Inhoud: 433 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1882 • Woonopp.: 355 m2 • Perceelopp.: 305 m2 • Inhoud: 1560 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1993 • Woonopp.: 155 m2 • Perceelopp.: 310 m2 • Inhoud: 500 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1970 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 611 m2 • Inhoud: 370 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1920 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 650 m2 • Inhoud: 518 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1995 • Woonopp.: 112 m2 • Perceelopp.: 330 m2 • Inhoud: 395 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Koopprijs € 267.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

GD IN PRIJS VERLAA

TEGELEN Venloseweg 14

TEGELEN Watermunt 92

TEGELEN Goselingstraat 128

VELDEN Oude Heerweg 181

VELDEN Oude Heerweg 43

VELDEN Rijksweg 44

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1900 • Woonopp.: 175 m2 • Perceelopp.: 594 m2 • Inhoud: 780 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Appartement • Bouwjaar: 2002 • Woonopp.: 250 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 750 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1981 • Woonopp.: 132 m2 • Perceelopp.: 1245 m2 • Inhoud: 720 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1968 • Woonopp.: 119 m2 • Perceelopp.: 161 m2 • Inhoud: 450 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1971 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 150 m2 • Inhoud: 359 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1955 • Woonopp.: 160 m2 • Perceelopp.: 515 m2 • Inhoud: 690 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

Koopprijs vanaf € 325.000,- k.k.

Koopprijs vanaf € 395.000,- k.k.

Koopprijs vanaf € 399.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

www.woonlinq.com • info@woonlinq.com


GD IN PRIJS VERLAA

VELDEN Rijksweg 87

VELDEN Vilgert 3

VELDEN Straelseweg 2

VENLO Bastion 18

VENLO Hertog Reinoudsingel 65

VENLO Schoolweg 118

• Geschakelde woning • Bouwjaar: 1932 • Woonopp.: 165 m2 • Perceelopp.: 400 m2 • Inhoud: 961 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1964 • Woonopp.: 150 m2 • Perceelopp.: 1565 m2 • Inhoud: 900 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1906 • Woonopp.: 165 m2 • Perceelopp.: 2000 m2 • Inhoud: 850 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Bovenwoning • Bouwjaar: 2010 • Woonopp.: 126 m2 • Woonlaag: 4 • Inhoud: 375 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1935 • Woonopp.: 163 m2 • Perceelopp.: 385 m2 • Inhoud: 670 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1930 • Woonopp.: 98 m2 • Perceelopp.: 230 m2 • Inhoud: 460 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Koopprijs vanaf € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

VENLO Puteanusstraat 97

VENLO Dr. Blumenkampstraat 31

VENLO Sloterbeekstraat 63

VENLO Ginkelstraat 96

VENLO Anne Frankstraat 156

VENLO Craneveldstraat 129

• Bovenwoning • Bouwjaar: 1988 • Woonopp.: 62 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 180 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Appartement • Bouwjaar: 1968 • Woonopp.: 80 m2 • Woonlaag: 1 • Inhoud: 208 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1937 • Woonopp.: 90 m2 • Perceelopp.: 115 m2 • Inhoud: 335 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Appartement • Bouwjaar: 1976 • Woonopp.: 85 m2 • Woonlaag: 2 • Inhoud: 221 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Maisonnette • Bouwjaar: 1981 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 0 m2 • Inhoud: 256 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Appartement • Bouwjaar: 1986 • Woonopp.: 90 m2 • Woonlaag: 3 • Inhoud: 230 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Koopprijs € 99.500,- k.k.

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 129.500,- k.k.

Vraagprijs € 136.500,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

GD IN PRIJS VERLAA

VENLO Hogeschoorweg 158

VENLO Hogeschoorweg 198

VENLO Herman Potgieterstraat 8

VENLO Groenstraat 190

VENLO Gladiolenweg 21

VENLO Gruttostraat 51

• Appartement • Bouwjaar: 1970 • Woonopp.: 86 m2 • Woonlaag: 6 • Inhoud: 250 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Appartement • Bouwjaar: 1970 • Woonopp.: 86 m2 • Woonlaag: 10 • Inhoud: 225 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1959 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 158 m2 • Inhoud: 360 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Tussenwoning • Bouwjaar: 1965 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 185 m2 • Inhoud: 385 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1956 • Woonopp.: 85 m2 • Perceelopp.: 197 m2 • Inhoud: 360 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Bovenwoning • Bouwjaar: 1997 • Woonopp.: 95 m2 • Woonlaag: 6 • Inhoud: 270 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 164.900,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Koopprijs € 169.000,- k.k.

VENLO Kochstraat 8

VENLO Ambrosiuslaan 101

VENLO Langstraat 104

VENLO Zustersstraat 27

VENLO Dokter Aletta Jacobsstraat 2

VENLO Ursulinestraat 5

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1988 • Woonopp.: 115 m2 • Perceelopp.: 184 m2 • Inhoud: 335 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Appartement • Bouwjaar: 1992 • Woonopp.: 100 m2 • Woonlaag: 4 • Inhoud: 395 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Appartement • Bouwjaar: 2001 • Woonopp.: 88 m2 • Woonlaag: 2 • Inhoud: 290 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1954 • Woonopp.: 120 m2 • Perceelopp.: 169 m2 • Inhoud: 420 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1985 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 166 m2 • Inhoud: 480 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Koopprijs vanaf € 189.000 k.k.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

• Geschakelde 2-onder-1-kapwoning • Bouwjaar: 1992 • Woonopp.: 95 m2 • Perceelopp.: 286 m2 • Inhoud: 399 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2 Vraagprijs € 215.000,- k.k.

DOE EEN BOD

VENLO Amethist 15

VENLO Johan Termeulenstraat 6

VENLO Zwartwaterweg 13

VENLO Amber 23

VENLO Postweg 87

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1998 • Woonopp.: 100 m2 • Perceelopp.: 239 m2 • Inhoud: 400 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Halfvrijstaande woning • Bouwjaar: 1991 • Woonopp.: 92 m2 • Perceelopp.: 256 m2 • Inhoud: 394 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1968 • Woonopp.: 150 m2 • Perceelopp.: 1380 m2 • Inhoud: 700 m3 • Kamers: 5 • Slaapkamers: 4

• Geschakelde woning • Bouwjaar: 2001 • Woonopp.: 135 m2 • Perceelopp.: 243 m2 • Inhoud: 559 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

• Vrijstaande woning • Bouwjaar: 1980 • Woonopp.: 190 m2 • Perceelopp.: 7130 m2 • Inhoud: 1050 m3 • Kamers: 8 • Slaapkamers: 4

Koopprijs vanaf € 239.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.


TE KOOP

TE KOOP

Velden Scholtisstraat 34

TE KOOP

Blerick Burg. Peetersstraat 4

Vraagprijs € 109.500,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (26 m²) 3 slpks (15, 12 en 9 m²) voorzien van dubbel glas en kunststof kozijnen

Vraagprijs € 112.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (22 m²) 3 slpks (11, 11 en 5 m²) Voorzien van nieuw dak en gevel metselwerk

Vraagprijs € 119.500,- k.k./v.o.n.* hoekwoning woonkamer (25 m²) 3 slpks (14, 10 en 5 m²) perceeloppervlakte 234 m². HR-ketel 2010

Vraagprijs € 118.500,- k.k./v.o.n.* app. 1e etage met lift woonkamer (25 m²) 2 slpks (13 en 9 m²) Mooi, in 2008 gebouwd app. In centrum van Velden

T H C O K R VE

Vraagprijs € 135.000,- k.k./v.o.n.* 2 onder 1 kap woning woonkamer (17 m²) 3 slpks (13, 11 en 9 m²) Keuken 18 m² is eenvoudig bij woonkamer te trekken

Blerick Stalpaert vd Wielestraat 3

TE KOOP

Blerick Dickenslaan 27

TE KOOP

Arcen Pastoor Schrammstraat 9

TE KOOP

Venlo Genbroekstraat 98

TE KOOP

Venlo Regentessestraat 105

TE KOOP

Venlo Bontwerkersstraat 10

TE KOOP

Venlo Hierronymus Boschstraat 3

TE KOOP

Venlo Tegelseweg 160

Vraagprijs € 89.500,- k.k./v.o.n.* app. 2e etage woonkamer (23 m²) 2 slpks (12 en 8 m²) Centraal gelegen. Bijdrage VVE € 100,00

Vraagprijs € 99.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (16m²) 3 slpks (12, 10 en 7 m²) Royale tuin van 100 m², winkels op loopafstand

Vraagprijs € 102.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (22 m²) 3 slpks (14, 9 en 4 m²) leuke starterswoning, perceelsoppervlakte 145 m²

Vraagprijs € 104.000,- k.k./v.o.n.* app. begane grond woonkamer (22 m²) 2 slpks (14 en 6 m²) Met tuin. Bijdrage VVE € 100,59

Vraagprijs € 109.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (21 m²) 3 slpks (12, 9 en 9 m²) In kindvriendelijke buurt gelegen

Vraagprijs € 120.000,- k.k./v.o.n.* hoekwoning woonkamer (24 m²) 3 slpks (12, 11 en 6 m²) In rustige woonwijk Vogelhut

Venlo Acaciaweg 35

Venlo Bremweg 39

TE KOOP

Vraagprijs € 112.000,- k.k./v.o.n.* hoekwoning woonkamer (21 m²) 3 slpks (11, 9 en 7 m²) scholen en winkels op loopafstand

TE KOOP

Vraagprijs € 112.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (24 m²) 3 slpks (12, 11 en 6 m²) perceeloppervlakte 128 m².

TE KOOP

Vraagprijs € 109.000,- k.k./v.o.n.* tussenwoning woonkamer (23 m²) 3 slpks (12, 10 en 8 m²) voorzien van kunststof kozijnen. Vrije achterom

TE KOOP

Vraagprijs € 109.000,- k.k./v.o.n.* eengezinswoning woonkamer (23 m²) 3 slpks (12, 10 en 8 m²) Tussenwoning met vrije achterom

TE KOOP

TE KOOP

Venlo Kwikstaartweg 1

TE KOOP

Venlo Sint Ignatiusstraat 24

TE KOOP

Venlo Nachtegaalweg 9

TE KOOP

Venlo Scholeksterstraat 9

TE KOOP

Venlo Reigerstraat 33

Venlo Herman Potgieterstraat 39

Venlo Gladiolenweg 16

Venlo Bremweg 61

Vraagprijs € 127.000,- k.k./v.o.n.* hoekwoning woonkamer (25 m²) 3 slpks (12, 12 en 4 m²) Nieuw dak en kunststof kozijnen

Vraagprijs € 149.000,- k.k./v.o.n.* geschakelde eengezinswoning woonkamer (37 m²) 4 slpks (12, 10, 9 en 8 m²) In 2009 gerenoveerd

Vraagprijs € 149.000,- k.k./v.o.n.* geschakelde eengezinswoning woonkamer (37 m²) 4 slpks (12, 10, 9 en 8 m²) In mooie, groene wijk Bloemenbuurt

Vraagprijs € 160.000,- k.k./v.o.n.* hoekwoning woonkamer (37 m²) 4 slpks (12, 10, 9 en 8 m²) keurig onderhouden,in 2009 gerenoveerd

Vraagprijs € 196.000,- v.o.n.* tussenwoning woonkamer (51 m²) 2 slpks (15 en 6 m²) nieuwbouw Bremmerbos

* voor toelichting, zie onze website onder kopen Molenbossen 618 2953 AJ Venlo-Blerick Openingstijden ma-do 8.00 - 17.00 uur vrij 8.00 - 17.00 uur

T 077 389 31 31 F 077 382 79 51 E info@woonwenz.nl

Woonwenz biedt scherp geprijsde en altijd goed onderhouden koopwoningen. Als woningcorporatie zijn wij bovendien een zeer betrouwbare partner. Aan onze huurders verkopen wij onze woningen zelfs VRIJ OP NAAM! Bezoek voor meer informatie over bovenstaande en andere koopwoningen

www.woonwenz.nl


Nieuws uit de regio

Noord-Limburg Wonen

Samenwerking bedrijven Gennep met Horst en Venray?

Vier nieuwe Huizen van de Wijk In de gemeente Venlo zullen dit jaar vier nieuwe Huizen van de Wijk in gebruik genomen worden. De gemeente streeft ernaar binnen enkele jaren achttien Huizen van de Wijk te hebben. In een Huis van de Wijk vinden diverse activiteiten plaats, onder andere voor ouderen en mensen met een beperking. Tevens zullen zij de functie van een soort stadskantoortje gaan bekleden. Het doel is dat de omwonenden actief betrokken worden bij de wijk. Een ieder die vragen of problemen heeft, kan hiermee bij een Huis van de Wijk terecht. De vier nieuwe Huizen van de Wijk zijn de Witte Kerk in Venlo-Noord, d’n Dörpel in Venlo-Oost, MFC Komaan in Blerick en de Nieuwe Munt in Tegelen.

Geluidshinder Belfeld wordt snel opgelost Bedrijven in Gennep willen binnen de regio Venlo meer gaan samenwerken met de gemeenten Horst en Venray. Volgens de burgemeester van Gennep komt de bedrijfsstrategie van deze plaatsen het meest overeen met de bedrijfsvoering binnen de eigen gemeente. Burgemeester Peter de Koning is ervan overtuigd dat de gemeenten een waardevolle aanvulling voor elkaar kunnen vormen.

Evenementen juni/juli 2013 A Day in the Park Datum: 30-06-2013 Waar: Mgr. Nolenspark Venlo – Venlo Entrée: Gratis Picknicken in het Nolenspark, met voor je neus een podium met verschillende knallende optredens! Lekker je eigen eten en drinken meenemen en verder hoef je alleen maar te genieten. Kindervakantiewerk Tegelen Datum: 08-07-2013 Waar: Doolhofstraat - Tegelen Bouwen, knutselen en spelen, voor iedereen die zich verveelt in de zomervakantie! Blierock Datum: 14-07-2013 Waar: Lambertusplein Blerick Entree: Gratis Stevige rock, of rock met een sausje.Voor ieder wils vind je op zondag 14 juli op het Lambertusplein in Blerick. Sfeermarkten Arcen Datum:Vanaf 17 juni Waar: Centrum Arcen Op 6 woensdagen in de zomer kun je weer naar hartelust shoppen in Arcen. Slenteren langs de talloze kraampjes en lekker op een terrasje zitten op het Raadhuisplein. In juli en augustus is het weer tijd voor de sfeermarkten in het centrum van Arcen.

De eerste oriënterende gesprekken tussen het Genneps college van B&W en Venray vonden al in mei plaats. Halverwege deze maand werd de samenwerking in de regio Venlo tijdens een raadsconferentie opnieuw bevestigd, waardoor een vruchtbare voedingsbodem voor een nauwe samenwerking is ontstaan. De komende tijd zullen de drie gemeenten gezamenlijk op zoek gaan naar de beste manier.

Uit een onderzoek dat de gemeente Venlo onlangs liet uitvoeren, is gebleken dat 24 woningen aan de Rijksweg Noord in Belfeld niet aan de geluidsnormen voldoen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente besloten op korte termijn de woningen extra te laten isoleren, om geluidsoverlast tegen te gaan. Voor deze extra maatregelen is een begroting gemaakt van € 150.000,-.

Feestelijke opening Hamar Belfeld Op zaterdag 8 juni werd de nieuwe Hamar in Belfeld officieel geopend. De oplevering van het gemeenschapshuis vond drie maanden geleden al plaats, in de tussentijd is hard gewerkt aan de inrichting ervan. Naast een grote zaal en horecavoorzieningen, biedt de nieuwe Hamar tevens ruimte voor de bibliotheek en een gezondheidscentrum.

Tijdens de opening werd een prachtig optreden gegeven door de Belfeldse musicalacteur Sandor Stürbl, in samenwerking met Lilly Jane Young. Het duo maakte onlangs bekend dat zij masterclasses zullen gaan verzorgen in de nieuwe Hamar.

Ambitieuze plannen voor kloosterdorp Steyl! Kloosterdorp Steyl is met zijn historische uitstraling en bijzondere geschiedenis een echte trekpleister voor toeristen. Volgens het Missiehuis in het dorp biedt dit volop economische kansen, waar zij op in moeten spelen. Het Missiehuis maakt zich hard voor een investering in Steyl van totaal achttien miljoen, verdeeld over de jaren 2013 tot en met 2025. In een bidboek dat het Missiehuis overhandigde aan de Provincie werkte zij een uitgebreid

plan uit voor de toekomst van Steyl. Uiteraard moet de rijke kloostergeschiedenis in stand gehouden worden, maar ook staan in het bidboek nieuwe, duurzame initiatieven beschreven. Het Missiehuis hoopt dat de Provincie bereid is garant te staan voor een bedrag van tien miljoen. Ook vroeg zij een startsubsidie aan waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk gemaakt wordt om bij te dragen aan de investering. Nu is het wachten op antwoord van de Provincie.


VENLO, RIJNBEEKSTRAAT 326

NIEUW IN VERKOOP

TEGELEN, POTKUILENSTRAAT 24

Zeer netjes onderhouderhouden tussenwoning met betegelde achtertuin en berging. Ruime woonkamer, keuken met moderne inbouwcombinatie (oa vaatwasmachie), 3 slaapkamers en badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. Bergzolder. Ook hier is de STARTERSLENING van toepassing.

Vraagprijs € 118.500,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

TEGELEN, SCHAEPMANSTRAAT 2

In rustige woonwijk gelegen half vrijstaand woonhuis met betegelde achtertuin, berging en vrije achterom. Woonkamer met gesloten keuken, 3 slaapkamers en badkamer met douche en wastafel. Gehele woning kunststof kozijnen, isolatieglas en electrisch bedienbare rolluiken. Starterslening!!

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

TEGELEN, GROTESTRAAT 134

Op loopafstand van het centrum en op loopafstand van de Maas ruim appartement op de 2e en 3e verdieping voorzien van lift, 2 badkamers, 3 slaapkamers met mogelijkheid voor 4e slaapkamer, balkon op het Zuiden en berging in het souterrain.

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

BLERICK, KAREL VAN DE WOESTIJNESTRAAT 36

Gelegen in kindvriendelijke woonomgeving ruime tussenwoning met ruime woonkamer, gesloten keuken, 3 royale slaapkamers, complete badkamer, garage en vrije achterom. Fraai aangelegde achtertuin met o.a. kunstgras. Overal kunststof kozijnen met thermische beglazing en rolluiken. Ideale starterswoning

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

BLERICK RACINESTRAAT 27

VENLO, VEESTRAAT 9

VENLO, VINCKENHOFSTRAAT 25

Geheel gerenoveerd appartement met geheel eigen unieke indeling. Entree begane grond met liftinstallatie. Appartement 6e verdieping: entree, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, wasruimte en nieuwe badkamer met douche, wastafel en toilet. Geheel laminaatvloer.

Zeer fraai 4-kamer appartement (2e verdieping) geheel v.v. laminaatvloeren met ruime woonkamer, gesloten keuken, 2 slaapkamers en prachtig gerenoveerde badkamer met douchecabine, toilet en wastafelmeubel. Gehele appartement kunststof kozijnen met isolatieglas. Ruim balkon en kelderberging.

Op goede locatie gelegen prima onderhouden en royaal appartement op de 1e verdieping met ruime woonkamer met toegang tot het balkon, moderne keuken en badkamer met douche en wastafel, bijkeuken, 2 slaapkamers en ruime berging in het souterrain. Het appartement is instapklaar!

Vraagprijs € 96.000,- k.k.

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

BLERICK, ALBRECHT RODENBACHSTRAAT 15

VENLO, ANNE FRANKSTRAAT 117

VENLO, GASTHUISKAMPSTRAAT 5

Rustig gelegen in de nabijheid van winkels, scholen en uitvalswegen, ruime hoekwoning met leuke tuin, ruime woonkamer met open keuken en bijkeuken/berging. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met douche, toilet en wastafel. 2 Verd.: via vlizotrap.De woning is geheel v.v. kunststof kozijnen

Perfecte Starterswoning met grote tuin, berging en vrije achterom. Indeling: entree, toilet, keuken met witte keukenblok en woonkamer met parketvloer. 1e Verd. 3 slaapkamers en badkamer met douche. Vlizotrap naar 2e verdieping.

Zeer goed onderhouden ruim appartement (maisonnette) met tuintje ruime woonkamer (tegelvloer), keuken met moderne complete inbouwcombinatie, 3 ruime slaapkamers op 1e verdieping en badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel. Berging. Gelegen op begane grond met eigen ingang.

Royale bovenwoning met zeer fraaie keuken en badkamer. Entree op de begane grond, kelder, woonkamer 54m2, luxe keuken inclusief apparatuur en nieuw betegeld toilet (zwevend). 3 Zeer ruime slaapkamers en prachtige badkamer met ligbad, douche 2e toilet en wastafelmeubel.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Vraagprijs € 129.500,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

BLERICK, KAREL VAN DE WOESTIJNESTRAAT 26

VENLO, GENOOYERBERGEN 23

BLERICK, VASTENAVONDKAMPSTRAAT 54

WONINGEN TE KOOP GEVRAAGD

GRATIS

Deze woning heeft o.a. woonkamer met schuifpui naar terras, nieuwe keuken (2011), 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en 2e toilet, zolderkamer met dubbel dakraam. Gehele begane grond is voorzien van een antraciete tegelvloer (2008) met vloerverwarming.

Geheel gerenovoeerde uitgebouwde tussenwoning met prachtige keuken en badkamer, diepe achtertuin met vije achterom en berging. Indeling: entree, toilet, woonkamer met schuifpui naar terras en keuken met prachtige inbouwcombinatie. 1e Verd.: 2 slpk met 2 badkamers.

Gemoderniseerde woning met ruime achtertuin, terrasoverkapping, berging en vrije achterom. Ind.: entree, ruime fraai afgewerkte woonkamer, gesloten keuken met fraaie inbouwcombinatie. 1e Verd.: 3 slpk en badkamer met ligbad, douche en wastafel. 2e Verd. met 4 slpkl.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

Vraagprijs € 158.500,- k.k.

BLERICK, VONDELSTRAAT 30

BLERICK, BAARLOSESTRAAT 191

VENLO, BURGEMEESTER HOUBENSTRAAT 40

WAARDEBEPALING

BEL ONS! BLERICK, ZONNEVELD 70

OOK TE HUUR Rustig gelegen 2/1 kap woning met garage, oprit en hobbyruime (20m2) op perceel van 310m2. Indeling: entree, toilet, ruime woonkamer, uitgebouwde tuinkamer, gesloten keuken en kelder. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met oa ligbad. 2e Verd.: ruime zolderverdieping met dakkapel.

Gelegen op geliefde locatie een tussenwoning met berging, diepe achtertuin gelegen op het zuiden, groot terras met terrasoverkapping, berging en vrije achterom. Deze woning heeft o.a. woonkamer met parketvloer, aparte eetkamer, gesloten keuken en 3 slaapkamers.

In Venlo-oost gelegen tussenwoning met ruime 13m diepe achtertuin met berging en achterom. Indeling: entree, woonkamer, gesloten keuken; 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer met oa douche en vaste trap naar 2e verd. met 4e slaapkamer.

Luxe appartement (2002) gelegen op de 1e woonlaag met groot balkon (6,5 x 2,30m) op zuiden, eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein en berging op de begane grond. Het appartement heeft een ruime woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en badkamer met ligbad en wastafelmeubel.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

VELDEN, MARGRIETSTRAAT 1

VENLO, HOGEKAMPWEG 30

VENLO, HENDRIKXSTRAAT 31

VENLO, EMMASTRAAT 92

Ruim uitgebouwde volledig geïsoleerde hoekwoning met geïsoleerde garage met vliering en 2 hobbyruimtes. Indeling: entree, toilet, woonkamer met parketvloer, gesloten keuken, ruime bijkeuken en tuinkamer. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met douche, 2e toilet en wastafel. 2e Verd.: via v

Op perfecte locatie in Venlo-oost herenhuis met tuin. Indeling: sfeervolle entree met kelder, ruime woonkamer, gesloten keuken en bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met oa ligbad. 2e Verd.: 2 slaapkamers en zolder. Diverse authentieke elementen.

Gelegen in zeer geliefde woonomgeving in Venlo-Zuid een uitgebouwde hoekwoning met stadstuin, berging (6m2) en 2 kelderruimtes. Fraaie entree, uitgebouwde woonkamer met houten vloer, bijkeuken en open keuken, totaal 4 slaapkamers en badkamer met o.a. ligbad. Gunstige ligging nabij centrum.

Sfeervolle hoekwoning met garage en gezellige stadstuin. Entree, woonkamer met tuindeuren en parketvloer, half open keuken met luxe inbouwcombinatie en bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad, wastafel en 2e toilet. 4e Slaapkamer op 2e verd.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vaste prijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 187.000,- k.k.


BLERICK, VAN BREESTRAAT 1

Perfect onderhouden tussenwoning met tuin op het zuiden. Ruime woonkamer, halfopen keuken met luxe witte inbouwcombinatie (2009) voorzien van Siemens/Bosch apparatuur, luxe prachtig betegelde badkamer (2006) met o.a. ligbad (jetstream) en inloopdouche, 3 slaapkamers en vaste trap naar 2e v

Op loop afstand van centrum Venlo gelegen ruime tussenwoning met ruime woonkamer en uitgebouwde keuken met complete inbouwcombinatie. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafelmeubel. 2e Verd.: 2 slaapkamer en wasruimte. Verrassende achtertuin met terrasoverkappi

Tussenwoning met 2 garages en op 1e verdieping hobbyruimte. Ruime achtertuin met geïsoleerde garage (6,00 x 5,00m). Woonhuis met grote woonkamer, gesloten keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers en vaste trap naar 2e verdieping. Kunststof kozijnen met isolatieglas.

In woonwijk "t Ven gelegen levensloopbestendige woning met slaapkamer en badkamer met douche en wastafel op de begane grond. Indeling: entree, ruime woonkamer met tegelvloer met vloerverwarming en keuken met fraaie inbouwcombinatie inclusief apparatuur; 1e verdieping met zeer ruime 2e slaa

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

VENLO, DEKEN VAN OPPENSINGEL 67

VELDEN, KLOOSTERSTRAAT 42

BLERICK, BAARLOSESTRAAT 105

VENLO, ALBERT SCHWEITZERSTRAAT 11

Wonen op TOP locatie in centrum Venlo. Geheel gerenoveerde sfeervolle beneden woning met fantastische woonkamer 44m2 met authenthieke schouw met gashaard, gesloten keuken met inbouwcombinatie en slpk. Souterrain: 3 slpk en badkamer met oa ligbad, douche en toilet.

Sfeervol uitgebouwd vrijstaand herenhuis met garage 45m2 en prachtige tuin; veel privacy. Ruime woonkamer met marmeren vloer, uitgebouwde woonkeuken met luxe inbouwcombinatie en luxe badkamer op de bgg. 1e Verd.: 3 slpk en toilet. 2e Verd: hobbykamer en bergzolder.

Halfvrijstaand woonhuis op loopafstand van centrum Blerick met garage en prachtige achtertuin 585m2 met vrije achterom. Sfeervolle ruime woonkamer met open haard en halfopen keuken, badkamer met ligbad en douche, slaapkamer op begane grond en 3 slaapkamers op 1e verdieping.

Nabij park gelegen perfect onderhouden en geheel gemoderniseerde uitgebouwde 2/1-kap-woning met garage, ruime woonkamer en prachtig uitgebouwde keuken met luxe inbouwcombinatie en bijkeuken 1e Verd: 3 slaapkamers en, badkamer met oa ligbad. 2e Verd.: 4e slaapkamer en 2e badkamer met douche

Vaste prijs € 225.000,- k.k.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

VENLO, VAN CLEEFSTRAAT 3

VENLO, BERTHA SOREESTRAAT 7

TEGELEN, HOORNBLOEM 13

TEGELEN, HULSTERWEG 12

Prachtig gelegen vrijstaand woonhuis op ruim perceel met berging, oprit en carport. Indeling: entree, hobbykamer, woonkamer, gesloten keuken met fraaie inbouwcombinatie en bijkeuken; 1e Verd.: 4 slaapkamers en complete badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel.

In Maasveld gelegen semi-bungalow met slaapkamer en ruime badkamer op begane grond. Entree, toilet, ruime woonkamer, keuken met complete inbouwcombinatie en via hal toegang tot inpandige garage. 1e Verd.: 3 slaapkamers met mogelijkheid tot extra badkamer. Bergruimte.

Vrijstaand woonhuis met royale woonkamer, bijkeuken, 1 slaapkamer op de begane grond, 2e en 3e ruime slaapkamer op de 1e verdieping, mogelijkheid voor 4e slaapkamer op 2e verdieping, royale garage en aangelegde tuin gesitueerd op het Zuiden.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.500,- k.k.

VELDEN, HASSELDERHEIDELAAN 18

VENLO, BURGEMEESTER VAN RIJNSINGEL 23

Fantastisch gelegen vrijstaande bungalow -perceel 905m2- met ruime garage, tuinhuis en prachtige tuin. Indeling: entree, uitgebouwde woonkamer met schuifpui, gesloten keuken, bijkeuken, 2 slpk en badkamer met ligbad, douche, wastafel en 2e toilet. 1e Verd.: 2 slpk.

Op unieke locatie aan Julianapark gelegen herenhuis (2/1 kap) met 70m diepe achtertuin, oprit en garage. Indeling: prachtige entree, studeerkamer, ruime woonkamer, gesloten keuken met aparte eetkamer en diverse kelders. 1e Verd: 3 slpk en badkamer. 2e Verd: 2 slpk.

Prachtig gelegen in bosrijkgebied nabij het Zwarte Water ruime semi-bungalow met oprit en dubbele garage met zolder en schuur. Deze woning is gelegen op een perceel van 2150m2. Ruime woonkamer, luxe keuken, bijkeuken, kantoor, 3 slaapkamers en badkamers op bgg en ruime zolder.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

VENLO, HERUNGERWEG 187A

ARCEN, DORPERHEIDEWEG 25

Vraagprijs € 187.000,- k.k. VENLO, PRINSES BEATRIXSTRAAT 54

In centrum Venlo geheel gemoderniseerd (2010) appartement (maisonette) met balkon, lift, berging en parkeergarage. Indeling: entree, toilet, ruime woonkamer met parketvloer, luxe complete keuken. Verd.: 2 ruime slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafel en toilet.

Vraagprijs € 268.000,- k.k.

Prachtig gelegen vrijstaande woning 775m3 met garage en oprit, gelegen in kerkdorp Hout-Blerick in kindvriendelijke omgeving. De woning heeft o.a. een ruime woonkamer, leefkeuken, mooie complete badkamer, 5 slaapkamers en royale achtertuin met 2 terrassen. Inruil eigen woning bespreekbaar

Vraagprijs € 375.000,- k.k. KRONENBERG, DE HEES 65

VELDEN, PADDEWEG 25

Fantastisch geheel gerenoveerd autenthiek herenhuis met ruime onder architecteur aangelegde achtertuin. Schitterende entree, woonkamer ensuite, tuinkamer met terrazzo vloer en tuindeuren naar terras, woonkeuken met luxe inbouw combinatie, 6 ruime slaapkamer en 2 badkamers. TEGELEN, RAADHUISLAAN 19

Prachtig uitgebouwd half vrijstaand woonhuis met grote garage gelegen op ruim perceel 279m2. Indeling: Entree, uitgebouwde woonkamer met open keuken voorzien van complete inbouwcombinatie; 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer met ligbad, douche en 2e toilet en vaste trap naar 2e verd. met 4e slaapk.

HOUT-BLERICK, BROOKERVELD 2

In centrum Venlo gelegen [b]geheel gerenoveerd[/b] herenhuis (benedenwoning) met stadstuin. Indeling: fraaie entree, ruime woonkamer met gashaard, gesloten keuken met luxe inbouwcombinatie, 3 slaapkamers en badkamer met oa ligbad. PERFECT WONEN IN HARTJE VENLO VENLO, STRAELSEWEG 16

NIEUW IN VERKOOP

VENLO, MICHAELSTRAAT 17

INRUIL EIGEN WONING

BLERICK, PEPIJNSTRAAT 140

NIEUW IN VERKOOP

VENLO, BURGEMEESTER JUNCKERSSTRAAT 18

NIEUW IN VERKOOP

VELDEN, KROMHALS 10

Rustig en mooi gelegen aan de dorpsrand en op een royaal perceel (3765 m2), gemoderniseerde en sfeervolle woonboerderij. De boerderij heeft een fraaie living, leefkeuken, tuinkamer, ruime bijkeuken, slaap-/hobbyruimte op de begane grond en op de verdieping een moderne badkamer en 3 royale slaapkamer

Vraagprijs € 449.500,- k.k.

Bekijk ons volledige aanbod op

WWW.UWWONING.NL Koninginnesingel 88, Venlo Fantastische gelegen ruime 2/1 kap woning, geheel onderkelderd met vrijstaande garage, oprit en prachtige achtertuin (426m2). Woning is rustig gelegen in centrum van Tegelen nabij alle voorzieningen. Ruime woonkamer, leefkeuken, 3 slaapkamers en moderne badkamer met oa douche en 2e toilet.

Fraai gelegen bungalow op perceel van 815m2. Prachtige onder architecteur uitgebouwde woonkamer met design gashaard en diverse schuifpuien naar terras, gesloten keuken met luxe inbouwcombinatie, bijkeuken, 2 slpk met mogelijkheid voor 3e; mooie badkamer met oa douche.

Prachtig wonen in het groen. Rustig gelegen op prachtig perceel ca.5000m2 grotendeels bosgrond vrijstaande woonhuis met oprit. Het perceel is geheel omheind. Woonkamer met tuindeuren naar terras, prachtige woonkeuken, kelder, 2 royale slaapkamers en fraaie badkamer met o.a. hoekbad.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vaste prijs € 398.000,- k.k.

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

077-3210128


AANKOOP VERKOOP TAXATIES Venlo

T. 077 - 310 10 39 www.poelsmakelaars.nl E. info@poelsmakelaars.nl

Venlo

Venlo

Volg ons op Twitter en Facebook

Velden

Venlo

EXCLUSIEF

NIEUW Henry Dunantstraat 10 Luxe vrijstaande villa met kantoorruimte en schitterende tuin. • Perceelopp.: 701 m2 • Bouwjaar: 1967 • Inhoud: 875 m3 • Woonopp.: 200 m2 Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Velden

NIEUW

NIEUW

Herungerweg 156a Vrijstaand, onder architectuur gebouwd sfeervol landhuis gelegen. • Perceelopp.: 690 m2 • Bouwjaar: 1954 • Inhoud: 575 m3 • Woonopp.: 155 m2 Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Veldzuring 28 Zeer aantrekkelijke luxe uitgebouwde halfvrijstaande woning met inpandige garage in Venlo-Oost. • Bouwjaar: 1999 • Perceelopp.: 248 m2 • Inhoud: 480 m3 • Woonopp.: 180 m2 vraagprijs: € 359.000,-- k.k.

Venlo

Horst

NIEUW Rijksweg 24 Vrijstaande jaren-30 woning gelegen op perceel van 1400m2. • Bouwjaar: 1934 • Perceelopp.: 1.400 m2 • Inhoud: 575 m3 • Woonopp.: 130 m2 Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Venlo

Venlo

NIEUW Burg. Gommansstraat 85 Tussenwoning met luxe badkamer en tuin op het zuiden. • Perceelopp.: 170 m2 • Bouwjaar: 1967 • Inhoud: 450 m3 • Woonopp.: 125 m2 Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Venlo

NIEUW Irenelaan 81 Hoekwoning in kindvriendelijke buurt met 4 ruime slaapkamers en lichte woonkamer. • Inhoud: 330 m3 • Bouwjaar: 1982 • Perceelopp.: 191 m2 Vraagprijs: € 165.000,-- k.k.

NIEUW

Arcen

Lage Lei 19 2 onder-1-kap woning met inpandige garage en serre. • Perceelopp.: 210 m2 • Bouwjaar: 1993 • Inhoud: 375 m3 • Woonopp.: 110 m2 Vraagprijs € 192.500,- k.k.

NIEUW Hertog Reinoudsingel 142 Op zeer gewilde locatie gelegen jaren-30 huis met 5 slaapkamers. • Perceelopp.: 179 m2 • Bouwjaar: 1933 • Inhoud: 640 m3 • Woonopp.: 142 m2 Vraagprijs € 249.000,- k.k.

NIEUW Hubertusstraat 5 Uitgebouwde levensloopbestendige halfvrijstaande woning. • Perceelopp.: 265 m2 • Bouwjaar: 1976 • Inhoud: 550 m3 • Woonopp.: 140 m2 Vraagprijs € 224.500,- k.k.

Baarlo

Bosbeeklaan 17 Prachtig vrijstaand landhuis op perceel van 1150m2. • Bouwjaar: 1985 • Perceelopp.: 1.150 m2 • Inhoud: 600 m3 • Woonopp.: 155 m2 Vraagprijs € 469.000,- k.k.

NIEUW Beethovenstraat 23 Goed onderhouden tussenwoning met provisiekelder. • Perceelopp.: 124 m2 • Bouwjaar: 1961 • Inhoud: 285 m3 • Woonopp.: 90 m2 Vraagprijs € 134.500,- k.k.

DE ALLERLAAGSTE COURTAGE! BEL. 077-3101039, MAIL INFO@POELSMAKELAARS.NL WWW.POELSMAKELAARS.NL

NIEUW Rijnbeekstraat 101 Perfect gerenoveerd en gemoderniseerd, sfeervol appartement. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1963 • Inhoud: 250 m3 • Woonopp.: 90 m2 Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Venlo

NIEUW Burgemeester Conraetzstraat 60 Instapklaar appartement nabij het centrum van Venlo. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1986 • Inhoud: 204 m3 • Woonopp.: 70 m2 Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Grubbenvorst

Ericaplein 18 Twee-onder-één kapwoning met 5 slaapkamers en kantoorruimte. • Perceelopp.: 245 m2 • Bouwjaar: 1998 • Inhoud: 550 m3 • Woonopp.: 124 m2 Vraagprijs € 239.000,- k.k.

NIEUW Nieuw Goltenweg 149 Karakteristieke vrijstaande woning met royale garage van ca. 140m2. • Perceelopp.: 492 m2 • Bouwjaar: 1922 • Inhoud: 850 m3 • Woonopp.: 130 m2 Vraagprijs: € 212.500,-- k.k.

Venlo

• 7 DAGEN PER WEEK TEL. BEREIKBAAR • REGELT ALLES VOOR U... • UW EIGEN VASTE MAKELAAR • GRATIS WAARDEBEPALING • PRESENTATIE OP ALLE GROTE WOONSITES • PROFESSIONELE FOTOREPORTAGE • U BESPAART DUIZENDEN EURO’S • LEES ONZE REFERENTIES • NO CURE, NO PAY

Venlo

NIEUW Hertog Reinoudsingel 74 Karakteristiek halfvrijstaand jaren-30 herenhuis met garage. • Perceelopp.: 410 m2 • Bouwjaar: 1940 • Inhoud: 525 m3 • Woonopp.: 175 m2 Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Venlo

POELSMAKELAARS:

Venlo

Karel van Egmondstraat 60 Direct instapklaar en modern appartement op de 1e verdieping. • Woonlaag: 1 • Bouwjaar: 1962 • Inhoud: 238 m3 • Woonopp.: 90 m2 Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Swolgen

NIEUW Westerholtstraat 49 Zeer goed onderhouden royale bungalow met 3 slaapkamers en grote garage. • Bouwjaar: 1970 • Woonopp.: 704 m2 Koopprijs: € 275.000,-- k.k.

NIEUW Dennenlaan 8 Op unieke bosrijke en groene locatie gelegen bungalow. • Perceelopp.: 905 m2 • Bouwjaar: 1972 • Inhoud: 600 m3 • Woonopp.: 150 m2 Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Venlo

NIEUW Albert Cuypstraat 230 Prima afgewerkt appartement met 2 balkons, gelegen op de 1e verdieping met berging op begane grond. • Bouwjaar: • Woonopp.: • Inhoud: vraagprijs: € 115.000,-- k.k.

Grubbenvorst

Pastoor Vullinghsplein 5 Zeer goed onderhouden vrijstaande jaren-30 woning in Grubbenvorst. • Perceelopp.: 490 m2 • Bouwjaar: 1930 • Inhoud: 780 m3 • Woonopp.: 250 m2 Vraagprijs € 399.000,- k.k.

NIEUW Oude Arenborgweg 16 Kavel met woningbouwbestemming op perceel van ca. 960m2. • Bouwjaar: • Woonopp.: • Inhoud: Vraagprijs € 199,- per m2

Horst

Linnenstraat 3 Karakteristieke, gerenoveerde halfvrijstaande woning. • Perceelopp.: 65 m2 • Bouwjaar: 1920 • Inhoud: 300 m3 • Woonopp.: 90 m2 Vraagprijs € 139.000,- k.k.


AANKOOP VERKOOP TAXATIES Horst

T. 077 - 310 10 39 www.poelsmakelaars.nl E. info@poelsmakelaars.nl

Horst

Blauwververstraat 51 Zeer goed onderhouden sfeervolle halfvrijstaand-geschakelde woning. • Perceelopp.: 284 m2 • Bouwjaar: 1982 • Inhoud: 375 m3 • Woonopp.: 125 m2 Vraagprijs € 237.000,- k.k.

Van Schaesbergstraat 6 Uitstekend onderhouden vrijstaand landhuis met 6 slaapkamers. • Perceelopp.: 919 m2 • Bouwjaar: 2000 • Inhoud: 865 m3 • Woonopp.: 270 m2 Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Tegelen

Steyl

Kenzenstraat 31 Uitgebouwde halfvrijstaande woning, in 2005 geheel gerenoveerd. • Perceelopp.: 348 m2 • Bouwjaar: 1927 • Inhoud: 350 m3 • Woonopp.: 135 m2 Vraagprijs € 224.500,- k.k.

Velden

Nachtegaalstraat 141 Halfvrijstaande, goed onderhouden woning nabij het centrum van Tegelen. • Perceelopp.: 370 m2 • Bouwjaar: 1931 • Inhoud: 410 m3 • Woonopp.: 165 m2 Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Velden

Maasbree

Heideweg 23 In 2011 gerenoveerde, uitstekend onderhouden vrijstaand landhuis. • Perceelopp.: 468 m2 • Bouwjaar: 1989 • Inhoud: 490 m3 • Woonopp.: 140 m2 Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Tegelen

Spoorstraat 66 Karakteristieke vrijstaande woning met kelder, garage en 4 ruime kamers. • Perceelopp.: 376 m2 • Bouwjaar: 1800 • Inhoud: 700 m3 • Woonopp.: 170 m2 Vraagprijs € 240.000,- k.k.

Download de Poels Makelaars iPhone app

Volg ons op Twitter en Facebook

Maasbree

Dorpstraat 81a Zeer goed onderhouden onderkelderd vrijstaand landhuis. • Perceelopp.: 885 m2 • Bouwjaar: 1978 • Inhoud: 742 m3 • Woonopp.: 245 m2 Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Velden

Rijksweg 84b Halfvrijstaande woning met 4 slaapkamers en garage. • Perceelopp.: 275 m2 • Bouwjaar: 1978 • Inhoud: 500 m3 • Woonopp.: 150 m2 Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Venlo

Sevenum

Maasbreeseweg 16 Vrijstaande woning met 4 slaapkamers nabij centrum van Sevenum • Perceelopp.: 1.017 m2 • Bouwjaar: 1972 • Inhoud: 677 m3 • Woonopp.: 190 m2 Vaste prijs € 379.000,- k.k.

Velden

Hogeweg 6 Geheel gerenoveerde woning met alle voorzieningen op de BG. • Perceelopp.: 294 m2 • Bouwjaar: 1989 • Inhoud: 300 m3 • Woonopp.: 100 m2 Vraagprijs € 224.000,- k.k.

Venlo

(vanaf 1 juli a.s)

Pastoor Joostenstraat 2 Instapklare halfvrijstaande woning met luxe keuken en badkamer. • Perceelopp.: 331 m2 • Bouwjaar: 1975 • Inhoud: 390 m3 • Woonopp.: 125 m2 Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Venlo

Scholtisstraat 17 Sfeervol royaal vrijstaand herenhuis in het centrum van Velden. • Perceelopp.: 533 m2 • Bouwjaar: 1913 • Inhoud: 640 m3 • Woonopp.: 215 m2 Vraagprijs € 349.500,- k.k.

Venlo

Groenstraat 140 In Venlo-Oost gelegen zeer goed onderhouden 3-kamer appartement. • Woonlaag: 1 • Bouwjaar: 1964 • Inhoud: 238 m3 • Woonopp.: 90 m2 Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Venlo

van Nijvenheimstraat 98 3-kamer appartement met zeer ruime woonkamer in Venlo-Zuid. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1971 • Inhoud: 252 m3 • Woonopp.: 114 m2 Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Venlo

Schillerstraat 8 Goed onderhouden woning met tuin op het zuiden en 3 slaapkamers. • Perceelopp.: 158 m2 • Bouwjaar: 1976 • Inhoud: 360 m3 • Woonopp.: 120 m2 Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Requesensstraat 19 Ruime hoekwoning met 3 slaapkamers en garage. • Perceelopp.: 156 m2 • Bouwjaar: 1972 • Inhoud: 330 m3 • Woonopp.: 110 m2 Vraagprijs € 148.000,- k.k.

Appelbesstraat 38 Instapklaar gemoderniseerd 4-kamer appartement op 2e verdieping. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1982 • Inhoud: 224 m3 • Woonopp.: 80 m2 Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Venlo

Orwellstraat 27 Gunstig gelegen uitgebouwde starterswoning met 3 slaapkamers. • Perceelopp.: 139 m2 • Bouwjaar: 1974 • Inhoud: 400 m3 • Woonopp.: 130 m2 Vaste prijs € 125.000,- k.k.

Venlo

Anne Frankstraat 297 In Venlo-Zuid gelegen tussenwoning met 3 slaapkamers en vrije achterom. • Perceelopp.: 136 m2 • Bouwjaar: 1984 • Inhoud: 325 m3 • Woonopp.: 110 m2 Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Venlo

Hogeweg 47 Zeer goed onderhouden instapklaar 3-kamer appartement. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1986 • Inhoud: 205 m3 • Woonopp.: 85 m2 Vraagprijs € 129.500,- k.k.

Venlo

Anne Frankstraat 3 In Venlo-Zuid gelegen goed onderhouden woning met 3 slaapkamers. • Perceelopp.: 181 m2 • Bouwjaar: 1980 • Inhoud: 310 m3 • Woonopp.: 114 m2 Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Albert Cuypstraat 274 Goed onderhouden 4-kamer appartement nabij het centrum van Venlo. • Woonlaag: 2 • Bouwjaar: 1966 • Inhoud: 286 m3 • Woonopp.: 100 m2 Vaste prijs € 124.500,- k.k.

Venlo

Sparrenstraat 7 Direct instapklare tussenwoning met moderne nieuwe keuken en 4 slaapkamers. • Perceelopp.: 165 m2 • Bouwjaar: 1965 • Inhoud: 375 m3 • Woonopp.: 125 m2 Vraagprijs € 142.500,- k.k.

Venlo

Diamanthof 25 Mooie instapklare royale tussenwoning met vrij uitzicht. • Perceelopp.: 134 m2 • Bouwjaar: 1999 • Inhoud: 350 m3 • Woonopp.: 133 m2 Vaste prijs € 169.500,- k.k.

Dé VBO makelaar met het grootste regionale woningaanbod


AANKOOP VERKOOP TAXATIES Venlo

Vijverhofstraat 36 Ruim appartement in centrum van Venlo • Woonlaag: 1 • Bouwjaar: 2001 • Inhoud: 240 m3 • Woonopp.: 85 m2 Vraagprijs € 174.500,- k.k.

Venlo

Oude Turfstraat 106 Ruime vrijstaande woning met vrij uitzicht. • Perceelopp.: 418 m2 • Bouwjaar: 1935 • Inhoud: 400 m3 • Woonopp.: 135 m2 Vraagprijs € 249.500,- k.k.

T. 077 - 310 10 39 www.poelsmakelaars.nl E. info@poelsmakelaars.nl Venlo

Venlo

Rozenkransstraat 30 Karakteristiek jaren-30 herenhuis met vier slaapkamers. • Perceelopp.: 112 m2 • Bouwjaar: 1939 • Inhoud: 435 m3 • Woonopp.: 145 m2 Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Venlo

Henri Uyttenbroeckstraat 38 Zeer goed onderhouden halfvrijstaande woning met 4 slaapkamers. • Perceelopp.: 168 m2 • Bouwjaar: 1983 • Inhoud: 345 m3 • Woonopp.: 125 m2 Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Venlo

Genrayweg 27 Karakteristiek vrijstaand landhuis op zeer ruim perceel. • Perceelopp.: 1.368 m2 • Bouwjaar: 1938 • Inhoud: 750 m3 • Woonopp.: 200 m2 Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Op de Leues 9 Uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning met 4 slaapkamers. • Perceelopp.: 650 m2 • Bouwjaar: 2003 • Inhoud: 540 m3 • Woonopp.: 180 m2 Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Volg ons op Twitter en Facebook

Venlo

Wethouder Janssenpad 14 Instapklare hoekwoning met garage, 4 ruime slaapkamers. • Perceelopp.: 150 m2 • Bouwjaar: 1990 • Inhoud: 400 m3 • Woonopp.: 105 m2 Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Venlo

Sint Martinusstraat 23 Prachtig karakteristiek herenhuis gerestaureerd in oude stijl. • Perceelopp.: 120 m2 • Bouwjaar: 1898 • Inhoud: 950 m3 • Woonopp.: 250 m2 Vraagprijs € 374.000,- k.k.

Venlo

Ambrosiuslaan 69 Royaal appartement met garage en twee balkons in Venlo-Oost. • Woonlaag: 1 • Bouwjaar: 1993 • Inhoud: 300 m3 • Woonopp.: 120 m2 Vraagprijs € 224.500,- k.k.

Venlo

Da Costastraat 19 Zeer goed onderhouden vrijstaande semibungalow met groot kantoor. • Perceelopp.: 830 m2 • Bouwjaar: 1973 • Inhoud: 450 m3 • Woonopp.: 175 m2 Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Venlo

POELSMAKELAARS:

Vastgoed publiceerde recentelijk de TOP 100 van Nederlandse woningmakelaarskantoren...

TROTS! Poels Makelaars 32e plaats TOP 100 Woningmakelaars 2013 van Nederland BEL. 077-3101039, MAIL INFO@POELSMAKELAARS.NL WWW.POELSMAKELAARS.NL

Venlo

Wethouder Lommenstraat 47 Ruime lichte vrijstaande woning met prachtige tuinkamer. • Perceelopp.: 509 m2 • Bouwjaar: 1990 • Inhoud: 530 m3 • Woonopp.: 175 m2 Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Venlo

Hoogmolenweg 8 Karakteristieke vrijstaande woning met woonwerk mogelijkheid. • Perceelopp.: 610 m2 • Bouwjaar: 1935 • Inhoud: 750 m3 • Woonopp.: 200 m2 Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Venlo

Goltziusstraat 46 In authentieke staat gerenoveerd herenhuis met tuin en garage. • Perceelopp.: 222 m2 • Bouwjaar: 1931 • Inhoud: 1000 m3 • Woonopp.: 275 m2 Vraagprijs € 479.000,- k.k.

Venlo

Burg. van Rijnsingel 27 Aan ‘t Julianapark gelegen karakteristiek halfvrijstaand woonhuis. • Perceelopp.: 701 m2 • Bouwjaar: 1920 • Inhoud: 950 m3 • Woonopp.: 320 m2 Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Hogeweg 306 Ruime jaren 30 woning met garage, 6 slaapkamers en ruime tuin. • Perceelopp.: 693 m2 • Bouwjaar: 1926 • Inhoud: 800 m3 • Woonopp.: 265 m2 Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Venlo

Luitenant Klopweg 30 Zeer goed onderhouden vrijstaande woning met 5 ruime slaapkamers. • Perceelopp.: 490 m2 • Bouwjaar: 1990 • Inhoud: 630 m3 • Woonopp.: 210 m2 Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Venlo

Ir. Jules Kayserdreef 13 Exclusieve villa in villawijk “Nieuw Stalberg”. • Perceelopp.: 610 m2 • Bouwjaar: 2008 • Inhoud: 650 m3 • Woonopp.: 200 m2 Vraagprijs € 545.000,- k.k.


BAARLO LB

BELFELD

Rembrandtstraat 14 2/1 kapwoning • uitgebouwd • met carport • volledig geisoleerd • uitzicht over plantsoen

Schoolstraat 57 Vrijstaande woning • met uitbouw • carport • royaal tuinhuis • woonopp 155m2

GRUBBENVORST

LOTTUM

Middelreuvelt 75 Uitgebouwde woning • halfvrijstaand • ruime woonopp. 145m2 • veel invallend licht • smaak- en sfeervol

van Darthlaan 5 Ruime eengezinswoning • aan een rustig hofje • nieuwe badkamer en keuken • 4 slaapkamers • instapklaar

MAASBREE

Tongerveldweg 12 Luxe nieuwbouwwoning • luxe uitgevoerd • 5 min van het centrum • geheel vv vloerverwarming • inhoud 750m3

STEYL

Pottbeckerstraat 78 Ruime sfeervolle woning • grote voor- en achtertuin • terrasoverkapping • met kelderruimte • moderne keuken

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Vraagprijs € 157.500,- k.k.

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

Puteanusstraat 123 Maissonette • luxe badkamer • 3 slaapkamers • goed onderhouden • uitzicht over de Maas

Nellenweg 0ong Bouwkavel • in de Boekend • 625m2 • voor royale woning • vrijstaand

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Craneveldstraat 159 0ong Ruime maisonnette • op loopafstand van het centrum • prachtig uitzicht • ruim dakterras • met eigen parkeerplaats

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Rijnbeekstraat 121 Gemoderniseerd 3-kamer appartement • gunstige woonwijk • gelegen op de 7e etage • voldoende parkeergelegenheid • dubbele begla

Vraagprijs € 127.500,- k.k.

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

Oleanderstraat 15 Ruime hoekwoning • gunstige ligging • ruim woonoppervlakte • grote achtertuin • recentelijk gerenoveerd

Antoniuslaan 124 Mooi appartement uit 1993/1994 • rustige omgeving • veel lichtinval • prachtig uitzicht • bovenste etage

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Koopsom € 150.000,- k.k.

VENLO

VENLO

Kloosterstraat 49/49a, 5921 HB Venlo-Blerick tel: 077-3827788 e-mail: info@sannen.nl

Kijk op onze website

www.sannen.nl

of volg ons via

VENLO

Wachtpoststraat 11 Appartement met 2 etages • loopafstand centrum • ruim dakterras • open haard • kleinschalig complex

VENLO

Willem de Zwijgerstraat 67 Uitstekende woonlocatie • fraai uitzicht over plantsoen • 4 slaapkamers • ruime zolder • moderne keuken

Facebook of

Twitter

VENLO

Requesensstraat 21 Moderne hoekwoning • rustige omgeving • autovrije omgeving • ruime tuin (zuidwesten) • garage aanwezig

VENLO

Violierstraat 51 2/1 kapwoning met garage • rustige locatie • 4 slaapkamers • scholen op loopafstand • instapklaar

Pepijnstraat 178 Monumentale eengezinswoning • degelijk uitgebouwd • rustige ligging • goed onderhouden • ruime zolder

Mauriacstraat 6 Mooi herenhuis • gunstige woonlocatie • half vrijstaand • ruime tuin • met garage/berging

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Vraagprijs € 157.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Vraagprijs € 188.000,- k.k.

Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

Middenweg 205 Halfvrijstaande woning • uitzicht over weilanden • inpandige garage • ruim perceel 750m2 • 5 km van centrum Venlo

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Nassaustraat 12 Gerenoveerd • veel originele elementen • glas-in-lood • en suite deuren • met balkon in centrum

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Nagelkampweg 6 Mooie boerderijwoning • prachtige woonlocatie • ruim woonperceel • ruime tuin • met garage

Vraagprijs € 240.000,- k.k.

Pastoor Stassenstraat 3 Karakteristiek woonhuis • centrum Blerick • met kelder • twee kantoorruimtes • eigen garage en parkeerplaats

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Venrayseweg 33 Mooi appartement • uitstekende woonlocatie • eigen overdekte parkeerplaats • gebouwd onder architectuur • zeer luxe apparteme

Vraagprijs € 288.500,- k.k.

Nieuwborgstraat 43 Prachtig gerenoveerd object • bovenwoning en kantoorruimte • uitstekend onderhouden • voldoet aan wooneisen • veel privacy

Vraagprijs € 298.500,- k.k.


PENTHOUSE

Reuver

Keulseweg 9 | 5953 HD Reuver T: 077 - 474 86 06 | info@abvo.nl www.abvo.nl NIEUW

IN PRIJS VERLAAGD

Bosdael 46

Reuver

Oude Schans 1

MET RUIME AANBOUW

Reuver

Kleilagerstraat 14

Lux appartem. met gr.balkon, panoramisch uitzicht, berging en eigen parkeerplaats in parkeergar. Het complex is zorgvoorbereid, rolstoelvr. en v.v. lift. Dit ruime app. heeft o.a. gr. woonk., luxe keuken en badk., 3 ruime slaapk. en meerdere bergingen.

Mooi gelegen en uitst. onderh. vrijst. semi-bungalow met gr. garage en fraaie tuin ( perc. opp. 1.40 m2 ). Ind. met o.a. prov.kelder, hal, toilet met hangcloset, woonk., mooie serre, gesl. keuken, fraaie badk., 3 slaapk., en bergzolder

Fraai afgew. 2-onder-1 kap woning met aanbouw, garage en leuke tuin met veranda ( perc. opp. 285 m2 ). De woning is mooi gelegen nabijcentr. in kindvr. wijk en is v.v. tegelv. met vloerverw., luxe keuken en badk. en vaste trap naar 2e verdieping.

Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

NIEUW

MET RIANTE GARAGE

STARTERSWONING

Uw woning verkopen ? Reuver

Leeuwerikstraat 1

Reuver

Hazenkamp 68

In kindvr. woonwijk ligt dit goed onderh. halfvrijst. woonh. met hobbyruimte, gar. en gr. tuin (perc.437 m2 ); ook ideaal voor kantoor/bedrijf aan huis. De woning is verder v.v. prov. kelder, woonk, open keuken met mooie inb. keuken, 3 gr.slaapk., ruime badk. en bergzolder

In kindvr. wijk ligt deze ruime tussenw. met berging. De zonnige tuin ( perc. opp. 134 m2 ) is op zuid gelegen en v.v. fraaie veranda en achterom. Ind. met o.a. woonk., gesl. keuken met inb. keuken en app., 3 ruime slaapk., badk. en vaste trap naar riante zolder

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

GRATIS WAARDEBEPALING en de LAAGSTE COURTAGE !

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak

Steijl

Neeringerweg 28

Tegelen

Kaldenkerkerweg 36

Mooi gelegen, aan de rand v. woonwijk, ligt dit ruim woonh.met gar. en tuin op z/w. Deze nog te moderniseren woning met mooi vrij uitzicht en kunstst. koz.met dubbelgl. heeft verder o.a. ruime tuink., woonk., gesl. keuken met inb.keuken incl. app, 3 gr. slaapk. en badk.

Karakteristiek vooroorlogs 1/2 vrijst. woonh. met gr. tuin ( perc. opp. 420 m2 ) en riante nieuwe garage ( 230 m3 ). De woning is grotendeels gerenoveerd waarbij veel authentieke elementen zij bewaard; enige afwerkingen zijn echter nog noodzakelijk

Vraagprijs € 107.500,- k..k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

EUGÈNE SCHREINEMACHERS

MAKELAARS & TAXATEURS

en, bedrijfspanden g in on w en g ra v Wij iddeling en loodsen in bem

Wilhelminapark 15, 5911 EC Venlo

Tel: 077 - 354 44 02 of 06 - 120 711 58

www.eugeneschreinemachers.nl

BELFELD

TEGELEN

TEGELEN

TEGELEN

TEGELEN

VENLO

TE HUUR STUDENTENKAMERS IN TEGELEN in prijs verlaagd Rijksweg Noord 28

van Wevelickhovenstraat 64

Paul Guillaumestraat 35

Doolhofstraat 18

Industriestraat 30-32

Uitgebouwde 2/1-kap-woning met diepe achtertuin • woonkamer van ca. 11,30 x 4,40 m. • moderne open keuken • woonopp. ca. 105 m2, inh. ca. 277 m3 • dakisolatie + kunstst.koz.+therm. glas Vraagprijs € 129.000,- kosten koper

2 KAMERS TE HUUR in eengezinswoning • de woning is totaal gerenoveerd • kamers zijn v.v. laminaatvloeren, internet- en tv-aansluiting • huurprijs van kamers € 300,- en € 225,inclusief g/w/e

Ruime tussenwoning met voor- en achtertuin • 2 vrijst. bergingen en een kelder • doorzonwoonkamer met lam.vloer • halfopen keuken met tegelvlr + bijk. • 4 slpk. + zolder • woonopp. ca. 120 m Vraagprijs € 149.000,- kosten koper

2/1-kapwoning met eigen oprit • kelder en 2 bergingen in tuin • L-vorm. woonk. en nieuwe inbouwkeuken • aanbouw van ca. 7 x 3 m • 3 slaapkamers • kunstst. koz. met therm. beglazing Vraagprijs € 165.000,- kosten koper

Bedrijfsruimte ca. 330 m2 • loopdeur + overheaddeur • bestemming: ged. detailhandel • bwjr. 1963, perc. 430 m2 • inh. ca. 2150 m3 • aanvaarding: per direct Vraagprijs € 219.000,- kosten koper

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

Hoogste service laagste courtage

Carleyspassage 7 Op A-lokatie in winkelcentrum van Blerick • winkelruimte van in totaal ca. 275 m2 • kan opgesplitst worden in 2 units • 1 van ca. 180 m2 en 1 van ca. 96 m2 • huurprijs € 185,- per m2 per jaar Vanaf € 1.480,- p/mnd

VENLO

HT

KOC

VER Kaldenkerkerweg 193 Flat op de 1e verd. met balkon • woonkamer van ca. 28 m2 • nieuwe open keuken • 1 slaapkamer + nieuwe badkamer • woonopp. ca. 50 m2 • aanvaarding: op korte termijn Vraagprijs € 72.500,- kosten koper

Geresstraat 347 In zeer goede staat verkerende maisonnette • gelegen op de 3e/4e woonlaag met lift • luxe inbouwkeuken • balkon ca. 1.10 x 4,30 m • 3 slaapkamers • woonopp. ca. 80 m2 Vraagprijs € 88.500,- kosten koper

Scholeksterstraat 48 Tussenwoning met berging, voor/achtertuin • woonkamer 28 m2., open keuken (2012) • 3 slaapkamers, badk. met douche en wast. • 2010 nieuw dak + dakisolatie • 2010 kunststof kozijnen + therm. begl.

Ligusterpad 46

Halfvrijst. woning met vrijst. garage • woonkamer met tegelvloer • open keuken (2007) met tegelvloer • 4 slaapkamers met laminaatvloer • badkamer met 2e toilet • houten koz. met therm. beglazing Vraagprijs € 149.000,- kosten koper Vraagprijs € 160.000,- kosten koper

Sint Martinusstraat 62 Monumentaal kantoor/woonhuis van 514 m2 • 13 eigen parkeerplaatsen • souterrain: 133 m2 - 7 ruimten • beg.gr.: 3 en 1e verd.: 5 zeer ruime kamers • in 2006 complete renovatie • bestemming: gemengde doeleinden

TAXATIES NWWI


Kijk ook op Nijmeegseweg 6-d 5916 PT Venlo T. 077 - 4729244 I. www.ab-makelaardij.nl E. info@ab-makelaardij.nl Uw woning verkopen? Wij promoten uw woning op de volgende internetsite’s: www.funda.nl www.jaap.nl www.huislijn.nl www.zah.nl www.vbo.nl www.woonpleinlimburg.nl www.ab-makelaardij.nl

Angelique Berden Waarom AB-Makelaardij?

• 24 uur per dag bereikbaar: 077-4729244

Hout-Blerick

Belfeld

NIEUW

Broekstraat 39 - Prachtige woonboerderij - Landelijk gelegen - Grote tuin, inpandige garage - Goede staat van onderhoud

Vraagprijs €

- In 2009 gerenoveerd - Perceel: 9785 m2 - Inhoud: ca. 700m3 - Bouwjaar: 1906

459.000,- k.k.

Op de Leues 15 - Ruim perceel in rustige wijk - Bouwjaar: 2002 - Perc.: 785m2. Inh.: ca. 750m3 - Vrije achterom en prachtige tuin

Vraagprijs €

449.000,- k.k.

Baarlo

Tegelen

Blerick

Prinses Irenestraat 12a

Zilverschoon 30

Graaf van Kesselstraat 15

- Riant woonhuis met garage - Bouwjaar: 1972 - Perc.: 335m2. Inh.: ca. 486m3 - Geheel gerenoveerd in 2003

- Luxe app. met prachtig uitzicht - Bouwjaar: 1996 - Inhoud: ca. 285m3 - Eigen berging en parkeerplaats

- Luxe appartement in centrum - Bouwjaar: 2009 - Inhoud: ca. 265m3 - Eigen berging en parkeerplaats

• Wij geven persoonlijk advies • Goede service staat bij ons voorop • Gratis waardebepaling van uw woning • Actieve verkoop promotie van uw woning • Zaterdags en 's avonds staan wij óók voor u klaar!

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. T. 077-4729244

Venlo

Venlo

Vraagprijs €

339.000,- k.k.

Blerick

Vraagprijs €

275.000,- k.k.

Venlo

Vraagprijs €

259.000,- k.k.

Blerick

NIEUW

NIEUW

Brialmontstraat 32

Manresastraat 5

Sint Servatiusstraat 3

Waterleidingsingel 59

De Beeretweg ong

- Split level bungalow met garage - Bouwjaar: 1970 - Perc.: 537m2. Inh.: ca. 400m3 - Gelegen in gewilde woonwijk

- Karakteristieke hoekwoning - Bouwjaar: 1938 - Perc.: 156m2. Inh.: ca. 565m3 - 5 Slaapkamers & veel bergruimte

- Keurig onderhouden woning - Bouwjaar: 1957 - Perc.: 170m2. Inh. ca. 320m3 - Nabij zowel het centrum van Blerick als Venlo

- Verrassend ruim herenhuis - Bouwjaar: Jaren '30 - Perc.: 142m2. Inh.: ca. 460 m3 - Kindvriendelijke wijk

- Bouwgrond in geliefde buurt - Mogelijkheid tot het bouwen van woonhuis - Perc.: 740 m2

Vraagprijs €

239.000,- k.k.

Arcen

Vraagprijs €

229.000,- k.k.

Venlo

Vraagprijs €

225.000,- k.k.

Vraagprijs €

219.000,- k.k.

Vraagprijs €

Venlo

Venlo

Venlo

199.060,- k.k.

NIEUW Pastoor Houbenstraat 10

Diamanthof 41

Waterleidingsingel 22

Rodestraat 109

Arsenaalplein 9

- Halfvrijstaande woning - Bouwjaar: 1972 - Perc.: 238m2. Inh.: ca. 360m3 - Garage en berging

- Halfvrijstaande woning - Bouwjaar: 1999 - Perc.: 114m2. Inh.: ca. 400m3 - Garage en berging

- Sfeervol jaren '30 herenhuis - Bouwjaar: 1934 - Perc.: 132m2. Inh.: ca. 548m3 - 4de Slaapkamer mogelijk

- Ruim 3-kamer app. met balkon - Bouwjaar: 2003 - Inhoud: ca. 290m3 - Eigen berging en parkeerplaats

- Stadswoning met 4 etages en mogelijkh. tot praktijk aan huis - Bouwjaar: 1993 - Perc.: 71mk2. Inh.: ca. 350m3

Vraagprijs €

199.000,- k.k.

Blerick

Vraagprijs €

199.000,- k.k.

Venlo

GD

IN PRIJS VERLAA

Vraagprijs €

184.000,- k.k.

Vraagprijs €

179.500,- v.o.n.

Vraagprijs €

179.000,- k.k.

Venlo

GD

IN PRIJS VERLAA

Antoniuslaan 100

Ambrosiuslaan 26

Van Slichtenhorststraat 9

- In centrum met parkeerplaats - Bouwjaar: 1993 - Inhoud: ca. 246m3 - 2 Slaapkamers en balkon

- Sfeervol en goed onderhouden - Bouwjaar: 1988 - Perc.: 122m2. Inh. ca. 325m3 - Voldoende parkeermogelijkheid

- Geschikt voor bedrijf aan huis - Bouwjaar: 1957 - Perc.: 150m2. Inh.: ca. 430m3 - B.g.g. is rolstoel toegankelijk

Verkoopprijs €160.000,- k.k.

Vraagprijs €

169.000,- k.k.

Vraagprijs €

Wij verzorgen ook graag uw taxatie voor uw woning of bedrijfspand

165.000,- k.k.

Kijk voor ons overige aanbod op www.ab-makelaardij.nl

Wij zijn aangesloten bij


Boonen makelaardij Kerkstraat 87, 5931 NM te Venlo T.: 077 - 396 89 92 / 06 - 533 12 444 Mail: info@boonenmakelaardij.nl Web: www.boonenmakelaardij.nl

Download onze gratis Makelaars-app VENLO

VENLO

Sint Servatiusstraat 8 Ruime, modern en fraai verbouwd half vrijstaand woonhuis met garage en 4 fijne slaapkamers. De woning is geheel onderkelderd (met eigen ingang) en biedt veel mogelijkheden. OPEN HUIS: 29 juni a.s. van 10.00 - 12.00 uur!! Vraagprijs € 339.000,- k.k.

VENLO tophuis

Heilige Geeststraat 40 In het hartje van de stad Venlo, op 100 meter van de Maaspoort, goed onderhouden 3-kamer appartement met 2 ruime slaapkamers. In 2005/2006 gemoderniseerd. Zonnig balkon en riant dakterras van ca. 57 m2. Woonopp.: 92 m2. De moeite waard!!

VENLO

TEGELEN

Nieuw in verkoop

HIER HAD UW WONING KUNNEN STAAN!! Anne Frankstraat 127

Nachtegaalstraat 9

Nabij de stad, goed afgewerkt maisonette appartement met 3 ruime slaapkamers en zonnig balkon (13 m2) op Zuiden. Separate berging. Bjr.: 1981. Kunststof kozijnen met dubbel glas. Verrassend veel woonruimte, opp: 90 m2. De moeite waard!!

Ideaal voor starters. Nabij het centrum gelegen half vrijstaand, vooroorlogs woonhuis met garage. Deze woning is in 2003 grotendeels opgeknapt (o.a. kunststof kozijnen met dubbel glas). In 2009 is het dak vernieuwd. Perceel: 175 m2.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

BEESEL

HORST

BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!!

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

VELDEN tophuis

HIER HAD UW WONING KUNNEN STAAN!! BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!!

Heldens van de Mortellaan 12 In kindvriendelijke wijk, half vrijstaand woonhuis met garage, fraaie badkamer en fraaie keuken. Bjr.: 2005. Optimaal geisoleerd. 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder voor 4e slaapkamer. Is zeker een bezichtiging waard!!

VENLO Veel leefruimte

Doolgaardstraat 22c

Op 't Aardbroek 27

Ambrosiuslaan 59

Op loopafstand van het centrum, modern appartement met 2 slaapkamers. Toegankelijk via lift. Privé berging en eigen overdekte parkeerplaats. Bjr.: 2003. Geschikt voor ouderen met rolstoel of rollator. Hier is het zorgeloos wonen!!

In een rustige woonwijk, schitterend verbouwde woning (2-kapper), van alle gemakken en luxe voorzien. 3 slaapkamers en vaste trap naar de zolder. Bjr.: 1991. Perceel: 190 m2. Gezellige achtertuin. Een bezichtiging waard!

TOP LOCATIE!! Gelegen in Groenveld, aan de bosrand: Riant appartement met lift. Bouwjr. 1992. Nieuwe, moderne keuken. Woonkamer 50 m2 en 2 fijne slaapkamers. Eigen garage met el. poort. Ruim en zonnig balkon (12 m2). Instapklaar!!

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Guido Gezellestraat 53 Op loopafstand van alle voorzieningen, goed onderhouden tussenwoning op een ruim perceel (195 m2). Aangebouwde serre, kunststof kozijnen en rolluiken. Moderne badkamer en keuken. Grote tuinberging. Een bezichtiging waard!!

? ICE OPEN VERK NINN G WO UWGEBR -SERV OOP UIK MAKE VAN ONZE ZELF-VERK

U KUNT OOK BEL ONS EN WE VERTELLEN HOE HET WERKT. VENLO

VELDEN

TEGELEN

TEGELEN

VENLO

Wonen in luxe

Langstraat 110 Riant en modern 3-kamer appartement met prive berging en eigen afgesloten parkeerplaats. Woonopp.: 112 m2. Twee grote slaapkamers. Modern van opzet en zeer goed onderhouden. Hier wordt met zorg gewoond!! Kom kijken!! Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Rijksweg 76

Abraham Kuyperstraat 4

Beekpunge 104

Senecalaan 29

Zeer geschikt voor ouderen, bungalow met ruime woonkamer en twee slaapkamers. De woning is gemoderniseerd en van alle gemakken voorzien zoals een airco, alarm, rolluiken etc. Privacy achtertuin. Zeker een bezichtiging waard!!

Onder architectuur gebouwd, zeer mooi afgewerkt woonhuis met voorzieningen op de begane grond. Ruime woonkamer, moderne badkamer en keuken, 4 slaapkamers en inpandige garage. Zonnig dakterras. Zeker de moeite waard voor een bezichtiging!

In gewilde wijk "Maasveld", ruim half vrijstaand, modern woonhuis met 4 slaapkamers en aanpandige garage. Bjr.: 2001. Inhoud: 520 m3. Woonkamer met gashaard en parketvloer. Gehele woning gestukadoord. Zeker een bezichtiging waard!

Onder architectuur gebouwde hoekwoning met garage in populaire woonwijk "Meuleveld" te Hout Blerick. Recent gemoderniseerd. Riante woonkamer (50 m2) en 4 fijne slaapkamers. Mooie tuin. Deze woning verdient absoluut uw aandacht!!

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 274.000,- k.k.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

VENLO

VENLO tophuis

Geschikt voor paardenliefhebbers !!

AMERICA Exclusief

Pastoor Jeukenstraat 6

Tiberiuslaan 13

Berkter Hei 1B

In villawijk "Meuleveld", nabij Viecuri, riante villa met garage voor 2 auto's en tuin op Zuiden. Geheel onderkeldert. 5 slaapk. 2 moderne badk. Inh: 1000 m3. Woonopp.: 180 m2. Perceel: 615 m2. Een bezichtiging waard!!

Rustig gelegen, in buitengebied, riante villa met 6 slaapkamers, 2 badkamers en diverse opstallen voor auto's en hobbyruimte. Groot perceel, 7811 m2. Inhoud: 715 m2 Voor een goede indruk moet u zeker komen kijken!!

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Vraagprijs € 574.000,- k.k.

Voormalige pastorie. Prachtige villa met praktijkruimte, 6 slp. 2 badk. riante woonk. met entresol en aangeb. serre. Leefkeuken. Parkachtige tuin. Inh.: 1950 m3. Woonopp.: 438 m2. Perceel: 915 m2. Een sfeervolle woning. De moeite waard!! Vraagprijs € 595.000,- k.k.

HIER HAD UW WONING KUNNEN STAAN!! BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!!


Noord-Limburg Wonen

Nieuws uit de regio

Is een hypotheek-adviseur wel nodig?

Er zijn toch nog maar twee hypotheekvormen… De financiering van je huis regelen. Hoe moeilijk kan het zijn? Er zijn sinds dit jaar toch nog maar twee hypotheekvormen? De Hypotheekshop kijkt verder dan alleen het financiële plaatje. Begrijp je wat je afsluit? Een gedegen advies gaat over meer dan getallen. Je hebt je droomhuis gevonden, nu de hypotheek nog. Sinds dit jaar lijkt de keuze een stuk gemakkelijker geworden. Je kunt eigenlijk alleen nog kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek, want alleen bij deze hypotheekvormen is de hypotheekrente nog aftrekbaar. Dat scheelt een hoop keuzes, maar de goede hypotheek afsluiten bij de juiste partij is nog steeds niet gemakkelijk.Want wat ben je aan rente en aflossing bij die ene bank kwijt?

En kan het bij die andere bank misschien toch goedkoper? En hoe zit het met de voorwaarden? Past het goed bij je persoonlijke situatie? Kom je in aanmerking voor een Starterslening? Het is een heel gepuzzel om dit uit te zoeken en het juiste advies is hierbij van essentieel belang. Maar het gaat hierbij om veel meer dan alleen bedragen. Heb je er ook een goed gevoel bij? Begrijp je wat voor hypotheek je afsluit? En wat betekent dit over tien jaar voor je, of als de rente stijgt? En wat gebeurt er in het geval dat je bijvoorbeeld je baan verliest? Lange termijn De Hypotheekshop verdiept zich in je persoonlijke situatie en wil meer weten dan je inkomen en de aankoop prijs van je woning.Alleen door die oprechte interesse in wie jij bent,krijg je een advies dat aansluit bij jouw wensen.En dan? De hypotheek heeft een looptijd van tientallen jaren. In die tijd kan er heel wat veranderen. De praktijk leert dat het onverstandig is wanneer je je na het afsluiten niet meer om je hypotheek bekommert. Bijna niemand staat stil bij de consequenties van een nieuwe baan, het oplopen van een pensioengat of het overlijden van een partner. Met de APK Service Hypotheken krijg je Financiële Nachtrust, én de APK kan geld opleveren. Elders in het blad lees je daar meer over. Kijk op www.hypotheekshop.nl voor een vestiging bij jou in de buurt.


NIEUW

NIEUW

BELFELD Bolenbergweg 20

Goltziusstraat 35 5911 AT Venlo Telefoon: 077- 352 35 46 www.vanrijnpartners.nl info@vanrijnpartners.nl

Gelegen aan de rand van Belfeld, doch nabij alle voorzieningen en vlakbij diverse uitvalswegen vrijstaande levensloopbestendige semi-bungalow. Perceel van 1.680m2 Vraagprijs € 275.000,- k.k.

NIEUW

MAASBREE Dubbroek 5a

Ezelcamping in Noord-Limburg met leuke hutten, groepsgebouw en eigen woning gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving, nabij diverse uitvalswegen. Vraagprijs € 1.250.000,- k.k. NIEUW

VELDEN Straelseweg 25a

VENLO Jan Vermeerstraat 461

Gelegen op zeer ruim perceel vrijstaande semibungalow met loods. Mogelijkheid voor kantoor/ bedrijf aan huis.

Zeer goed onderhouden modern appartement gelegen op de 9de verdieping met balkon, mooi uitzicht en een eigen berging.

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Vraagprijs € 85.000,- k.k.

NIEUW

IN PRIJS VERLAAGD

VENLO Jezuietenstraat 1

Op ideale locatie en in mooie buurt van Venlo gelegen zeer royale hoekwoning met aanbouw en fraai aangelegde achtertuin. Vraagprijs € 195.000,- k.k.

VENLO Pepijnstraat 94

VENLO Alberickstraat 103

Zeer goed onderhouden modern hoekappartement gelegen op de 2de verdieping met balkon en een eigen berging. Uitzicht over groenvoorziening. Vraagprijs € 88.500,- k.k. NIEUW

Royale uitgebouwde en onderhoudsvrije halfvrijstaande woning met tuin en garage/werkplaats in ‘t centrum van Blerick. Woonopp. 160m2. Perceel 225m2. Inhoud 425m3. Vraagprijs € 199.500,- k.k.

VENLO Wijnbergstraat 10

Op prachtige zeer centrale en unieke locatie doch midden in de natuur aan de bosrand gelegen Anton Pieck-achtig woonhuis. Perceel: 891m2. Vraagprijs € 395.000,- k.k.

VENLO Jan Vermeerstraat 361

TEGELEN Venloseweg 45

Gelegen op zeer ruim perceel van 1.145m2, royaal vrijst. woonhuis met 7 slaapk., dubbele garage en schuur. Er is mogelijkheid voor kantoor aan huis. Vraagprijs € 285.000,- k.k. NIEUW

VENLO Waterleidingsingel 67

Modern appartement gelegen op de 5de verdieping met balkon, mooi uitzicht en een eigen berging.

Riante bovenwoning met dakterras en kelderruimte gelegen nabij de “Maagdenberg”, scholen en het centrum van Venlo.

Vraagprijs € 90.000,- k.k.

Vraagprijs € 110.000,- k.k.

VENLO Monseigneur Nolensplein 42h Zeer goed onderhouden en ruim appartement (maisonnette) gelegen op de 4de en 5de verdieping met lift midden in ’t levendige centrum van Venlo. Vraagprijs € 129.500,- k.k.

NIEUW

VERKOCHT

VENLO Nieuw Goltenweg 96

Compleet stijlvol gerenoveerde vrijst. woonboerderij met aanbouw, theehuisje, garage met kantoor c.q. 2de woonruimte en schitterend aangelegde tuin op perc 942m2. Vraagprijs € 498.000,- k.k.

VENLO Hertog Reinoudsingel 59

Zeer fraai afgewerkte op toplocatie gelegen royale villa met garage en ruim perceel van 738m2. Vraagprijs € 698.000,- k.k.

WALBECK Grenzweg 32

Zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuis met garage en fraaie tuin. De woning ligt direct nabij het buitenzwembad van Walbeck en Arcen. Inhoud 460m3. Perceel 560m2. Vraagprijs € 224.000,- k.k.

KIJK VOOR ONS VOLLEDIG WONING- EN BEDRIJFSAANBOD OP:

www.vanrijnpartners.nl - www.vbo.nl - www.jaap.nl - www.woonpleinlimburg.nl - www.funda.nl

Cadzand Vrijstaande woning met berging. gelegen aan rustige locatie aan de rand van Cadzand, een fraaie kwalitatief goede gemoderniseerde woning.

Blerick. Vrijstaand geschakeld woonhuis met loggia, garage, tuinhuis gelegen aan rustige locatie, perceeloppervlak circa 750 m2 , siertuin met gazon, terrassen, beklinkerde oprit voor drie automobielen, beregeningsinstallatie, geheel Op een perceel groot circa 481 m2, op korte omhaagd, biedt veel privacy. 45 m2 L-living, 16 m2 afstand naar centrum en strand. L-living, open gesloten eetkeuken met luxe keukeninirichting, luxe leefkeuken, drie sklaapkamers, badkamer met drie slaapkamers, een hobbykamer met separate inkloopdouche en bubbelbad, toilel, bouwjaar cv-ruimte, badkamer met ligbad, wastafel en toilet, 1977, 652 m3, woonoppervlak 145m2. bouwjaar 1980, 351 m3, woonoppervlak 92 m2. Koopprijs en aanvaarding op aanvraag.

Koopprijs en aanvaarding op aanvraag.

Centrum Blerick. Te huur en/of te koop:

Wij bieden u in een KOSTELOOS individueel gesprek de mogelijkheid vragen en/of onderwerpen te bespreken met betrekking tot uw woonhuis, kantoor, winkel- of bedrijfspand bijvoorbeeld voor taxaties, huurwaarde, beleggingswaarde, woz-waarde, marktwaarde de executiewaarde.

circa 300m2 winkelruimte indeling begane grond: entree, verdekte kitchenette, toilet, cv-ruimte, verdieping circa 66 m2 indeling: archief – en/of opslagruimte, realiseren bovenwoning of kantoorruimte mogelijk. zolderverdieping te gebruiken voor opslag. Het pand is gelegen midden in traditionele winkelstraat van stadsdeel Blerick met verbinding naar Carleypassage en winkelcentrum de Wieen. Voldoende parkeergelegenheid op deels betaalde parkeerplaatsen aanwezig. Koopprijs en/of huurprijs op aanvraag Aanvaarding in overleg.

Maak een afspraak op een tijdstip en/of plaats waaraan u de voorkeur geeft. Diensten door met ons samenwerkende gespecialiseerde bedrijven: Bouwkundige/technische keuring van uw woonhuis of bedrijfspand, hypotheekadvies (ook duitse hypotheken), calculeren verbouwings- verbeteringskosten .

Dr. Marie Curiestraat Venlo. Buitenkans!! Te koop; Aantrekkelijke koopprijs in overleg! Te huur conform tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandswet sfeervol appartement met groot terras op het zuiden. Op loopafstand van het centrum t..o. privé parkje op de 2e etage gelegen, met vrij uitzicht over de rivier de Maas. Een in goede staat verkerend APPARTEMENT met lift, ruim zonneterras, parkeerplaats, fietsenberging en opslagruimte in beveiligd souterrain. Hal met beeldintercom, toilet, garderobe, cv-ruimte/nattecel, sfeervolle living, open keuken, ruim zonneterras, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad.

Verhuur tijdelijk leegstaande woning. U wilt adviesbegeleiding! Normaal gesproken heeft een huurder recht op huurbescherming. Het is dan voor de verhuurder niet eenvoudig om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Wanneer u uw woning op grond van de leegstandswet verhuurd worden de huurbeschermingsbepalingen buiten spel gezet. De huurovereenkomst eindigt dan gewoon na afloop van de afgesproken duur. Meer weten hoe u veilig kunt verhuren? Maak gebruik van onze kennis en vraag vrijblijvend advies. Neem contact op via www. vanderburgtmakelaars.nl voor een afspraak. Bereikbaar vóór, tijdens en ná kantooruren op 077- 310 11 65 / vanderburgtmakelaars@planet.nl Van der Burgt B.V. Gecertificeerde Makelaars en Taxateurs Noorderpoort 47, 5916 PJ Venlo.


BELFELD

gelijkvloers wonen Veldekestraat 9

Makelaarskantoor Cabooter & van Loenen Noorderpoort 61 | 5916 PJ Venlo | T: 077-3519655 M: 06-43244055 | www.cabootervanloenen.nl VELDEN

VELDEN

in prijs verlaagd Rijksweg 150 Met 4 slaapkamers, een royale tuin, een garage, een hondenren, een overdekt terras en een perceel (wei) van 2945m2 heeft dit object meer dan voldoende te bieden. Mooi uitzicht!

nieuw Oude Venloseweg 80

VENLO

in prijs verlaagd Vinckenhofstraat 120

Rustig gelegen 2/1 kap woning met oprit, carport, berging en maar liefst 5 (slaap)kamers. De woning verkeert in een goede staat van onderhoud en biedt veel mogelijkheden. Woonoppervlakte 140m2.

VENLO

VENLO

VENLO

nieuw Karel van Egmondstraat 202

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Vraagprijs € 99.000,- k.k.

Een in 2011 compleet gerenoveerd en gemoderniseerd ruim 3 kamerappartement (ca. 90m2) gelegen op de derde woonlaag met separate berging. Modernisering in 't kort: alle wanden, vloeren, plafonds, electra, sanitair en schilderwerk!! Een topappartement op toplocatie! Vraagprijs € 122.500,- k.k.

VENLO

VENLO

VENLO

VENLO

Sfeervol en royaal karakteristiek woonhuis met 4 slaapkamers, achtertuin, vrije achterom en bijgebouw van ca. 23m2 met praktische kelder (hoogte 2,70m) van eveneens ca. 23m2. Veel mogelijkheden! Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Aan een rustige weg nabij het centrum ligt deze halfvrijstaande eengezinswoning met lange oprit, uiterst ROYALE GARAGE (ca. 38m2!!) mooie achtertuin en 2 bergingen. Perceelsoppervlakte: 240m2. Vraagprijs € 215.000,- k.k.

VENLO

Starters opgelet, nu of nooit. Compleet instapklaar en in perfecte staat van onderhoud verkerend vooroorlogs woonhuis met berging en patiotuin gelegen nabij het centrum en het station. Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Bij het centrum ligt dit royale karakteristieke en gemoderniseerde woonhuis met stadstuin, dakterras en maar liefst 6 slaapkamers. Woonoppervlakte: ca. 110m2. De woning is instapklaar! Bouwjaar 1900. Veel ruimte! Vraagprijs € 199.000,- k.k.

VENLO

VENLO

in prijs verlaagd Bertha Soreestraat 25

Op een zeer gewilde locatie in prettige woonstraat te Venlo Oost ligt dit nog te moderniseren ruime karakteristieke jaren 30 woonhuis met voor- en diepe achtertuin en vrije achterom. Ideale mogelijkheid om naar eigen smaak en budget te renoveren. Vraagprijs € 209.000,- k.k. Bel 06-36125678

nieuw Pepijnstraat 159 Karakteristieke hoekwoning (ca. 1906) met een perceel van 485 m2, aanbouw, berging, kelder en tuin met veel privacy. Gelegen op korte afstand van het centrum van Blerick. Goed onderhouden en 2 extra (slaap)kamers op begane grond. Vraagprijs € 218.000,- k.k. Bel 06-50999369

inruil eigen woning bespreekbaar Herungerberg 351

Ruime vrijstaand woonhuis met oprit, garage en royale achtertuin met optimale privacy. De perceelsoppervlakte bedraagt 392m2. Bouwjaar 1990. Een bezichtiging waard!

Op unieke locatie gelegen volledig onderkelderde (souterrain) en in goede staat verkerende bungalow met 4700m2 grond (met o.a. terrassen, gazon en bos) en prachtig wijds uitzicht. Met vrijstaande dubbele garage.

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

BAARLO LB

GRUBBENVORST

VENLO

VENLO

VENLO

in prijs verlaagd De Plaggenhouwer 1

in prijs verlaagd van Slichtenhorststraat 4

2600 m2 grond Arenborgweg 117 Op een perceel van maar liefst 2600m2 gelegen halfvrijstaande en uitgebouwde 2/1 kap woning met weiland, garage en 2 paardenstallen. Mooie locatie in 't Ven! De woning is gelegen aan een doodlopende weg en biedt veel mogelijkheden. Vraagprijs € 219.000,- k.k. Bel 06-48133855

nieuw Wethouder Seelenstraat 9

Een in perfecte staat van onderhoud verkerende uitgebouwd halfvrijstaand woonhuis met oprit, in 2004 verlengde garage (totaal ca. 25m2) en mooi aangelegde achtertuin met terras. Nieuwe c.v. combi ketel eind 2012!

Zeer mooi aan park gelegen ruim opgezet 3 kamer appartement met eigen berging. Goede staat van onderhoud en is door zijn moderne en nette afwerking compleet instapklaar. Woonoppervlakte: 85m2.

Aan een rustige weg in de geliefde woonwijk Groenveld (Venlo-Oost) ligt deze uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin en garage. Het object verkeert in een goede staat van onderhoud en is derhalve instapklaar!

Vraagprijs € 189.000,- k.k. Bel 06-21605740

Vraagprijs € 124.500,- k.k. Bel 06-46071078

Vraagprijs € 189.000,- k.k. Bel 06-81176602

LAAGSTE COURTAGE!!

ZELFVERKOPEN ’T WERKT.

VENLO

€ 1750,nieuw Boenerstraat 18

bij centrum gelegen Herungerstraat 10

Een in goede staat van onderhoud verkerende ruim opgezette 2/1 kap woning met lange oprit, garage (ca. 16m2), mooie voor- en achtertuin en serre. Het object is gelegen op een perceel van 312m2 nabij het centrum, de Maas en alle belangrijke uitvalswegen. Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Compleet instapklaar startersappartement met 1 slaapkamer, nette keuken en badkamer en fraaie aangelegde achtertuin met vrije achterom. Eveneens is er een separate berging aanwezig. Wonen in een appartement in combinatie met het comfort van een tuin! Vraagprijs € 109.000,- k.k. Bel 06-24701117

T: 077-3519655

nieuw Hogeschoorweg 169

in prijs verlaagd Parallelweg 6

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Instapklaar en ruim opgezet woonhuis met garage, mooi aangelegde voor- en achtertuin met terrasoverkapping. Goed onderhouden en met maar liefst 5 (slaap)kamers. Perceelsoppervlakte bedraagt 235m2. Mogelijkheid voor het bouwen van een 2e garage. Vraagprijs € 219.000,- k.k.

nieuw Mulderstraat 4

Zelfverkoop BV

VENLO

nieuw Voltairestraat 6

veel ruimte Plevierstraat 5

Tussengelegen drive-in-woning gelegen in een rustige buurt nabij het centrum, de Holtmuhle, wandelgebied "Nabben"en het zwembad. 3 (slaap) kamers en tuinkamer! Ideaal startersobject met veel ruimte en mogelijkheden. Vraagprijs € 117.500,- k.k.

Prachtig uitzicht aan beiden kanten! Een ruim 3 kamer appartement van ca. 90m2 gelegen op de bovenste woonlaag. Het appartement heeft een eigen berging in de kelder en een balkon. Zeer scherpe koopprijs! Mooie locatie!

nieuw Jacob Catsstraat 63

veel ruimte Heijskampstraat 74

VELDEN

Aan een rustige straat gelegen instapklare semi-bungalow met oprit, garage, royale achtertuin en slaapkamer en badkamer op de begane grond. Door o.a. de extra (slaap)kamer op de begane grond biedt dit object veel mogelijkheden. Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Tussen Velden en Venlo ligt op een perceel van maar liefst 1953m2 dit uitgebouwde vrijstaande landhuis met grote (vrijstaande) garage, royale oprit en mooi vrij uitzicht aan zowel de voor- als achterzijde. Het object heeft 3 slaapkamers en de woonkamer is voorzien van een serre. Vraagprijs € 325.000,- k.k.

in prijs verlaagd Waterleidingsingel 48

STEYL

nieuw Klingerbergsingel 217 U bent op zoek naar een mooie halfvrijstaande woning met garage gelegen aan een rustige ventweg? Dan is deze woning wellicht iets voor u. Dit object op een perceel van 260m2 heeft 4 (slaap)kamers en verkeert in een goede staat van onderhoud. Vraagprijs € 249.500,- k.k. Bel 06-25595553

inclusief btw (waarvan € 1150,- pas bij verkoop)

Wij doen alles (inclusief advertenties), alleen de bezichtigingen doet u zelf!

Door de goede verkoopresultaten zijn wij op zoek naar nieuwe objecten!


Gratis op Venlo Schillerstraat 152

Blerick Appelbesstraat 16

Blerick Scottstraat 68

Blerick Spireastraat 16

Blerick Goethelaan 110

Blerick Maasbreesestraat 11

HOT HT HT HT HT HalfvrijstaandeO HT D C C C C C C U boerderijwoO O O O O H Halfvrijstaande woning Appartement Tussenwoning Twee onderK K RBE ning RRK R RK R een kapwoning VETussenwoning RK RK E E E E VOO VE V V V V E D N Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

O

• Halfvrijstaande woning

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

• Appartement

• Tussenwoning

VERKOCHT

VERKOCHT

Blerick Ovidiuslaan 13 Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Sevenum De Hees 3 Vraagprijs € 375.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

Geschakelde, levensloop semi-bungalow op toplocatie. • Bouwjaar: 1978 • Vrijstaande woning • Woonopp.: 131 m2 • Slaapkamers: 2 • Inhoud: 400 m3

Sfeervolle boerderijwoning met zeer grote garage en tuin • Woonopp.: 180 m2 • Slaapkamers: 4 • Inhoud: 850 m3 • Boerderijwoning

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Tussenwoning

VERKOCHT

Venlo Diamanthof 6 Vraagprijs € 158.500,- k.k.

• Halfvrijstaande boerderijwoning

VERKOCHT

Venlo Monseigneur Nolensplein 20 Vraagprijs € 189.000,- k.k.

NIEUW Tussenwoning met eigen parkeerplaats, tuin met tuinhuis • Bouwjaar: 1998 • Tussenwoning • Woonopp.: 102 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 350 m3

Via lift te bereiken ruim appartement met parkeerplaats • Bouwjaar: 2003 • Appartement • Woonopp.: 97 m2 • Slaapkamers: 2 • Inhoud: 296 m3

Als enige makelaar geen opstartkosten geen opzegkosten Venlo van Haeffstraat 40 Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Half-vrijstaand herenhuis met grote bedrijfsruimte 54m2 • Bouwjaar: 1928 • 2-onder-1-kapwoning • Woonopp.: 200 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 515 m3

Blerick Ovidiuslaan 5

Venlo Spinel 13 Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Hout-Blerick Springbeekweg 1 Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Blerick Antoniuslaan 83C Vraagprijs € 467.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

NIEUW

NIEUW

D.m.v. garage geschakelde 2/1 kapper met garage en tuin • Bouwjaar: 2000 • 2-onder-1-kapwoning • Woonopp.: 112 m2 • Slaapkamers: 4 • Inhoud: 425 m3

Op groot perceel gelegen gezellige 2/1 kapwoning • Bouwjaar: 1987 • 2-onder-1-kapwoning • Woonopp.: 170 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 675 m3

Aan de Maas gelegen royaal luxe APPARTEMENT met TERRAS • Bouwjaar: 1990 • Appartement • Woonopp.: 165 m2 • Slaapkamers: 2 • Inhoud: 0 m3

Blerick Op de Leues 55

Blerick Vastenavondkampstraat 98

Blerick Spireastraat 14

Blerick Horatiuslaan 13

Grubbenvorst Narcissenstraat 30

HT HT HT HT HOT HT C C C C C C UD O O O O O O H SemiK bungalow Twee onderK een kapwoning Tussenwoning Twee onderK een kapwoning Vrijstaande woning Halfvrijstaande K RBE RRK RK woning E VOO VER VER VER VER VE V E ND Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

O

• Semi bungalow

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Tussenwoning

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Vrijstaande woning

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

• Halfvrijstaande woning

VERKOCHT

077 354 29 29 - www.schreinemachers.nl


No cure no pay Grubbenvorst Mgr. Moorslaan 2

Grubbenvorst Pastoor Tijssenstraat 24

Kessel Molenstraat 40

Lomm Spikweien 45

Nassaustraat 1 5911 BS Venlo Tel 077 3542929 www.schreinemachers.nl Steyl Globestraat 2

Steyl Roermondseweg 162a

HT HOT HT HT HT HOT D C C C C C C U UD O O O O O O Twee onderK een kapwoning Twee onderK een kapwoning Bedrijfsruimte Bedrijfsruimte Twee onderK een kapwoning Twee onderK een kapwoning EH EH K K B B R R R R R R R R OO OO VE VE VE VE VE VE RV RV NDE NDE Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

O

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

O

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

Tegelen Kaldenkerkerweg 84-86 Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Dubbel woonhuis met royale schuur en 2 bergingen • Bouwjaar: 1920 • 2-onder-1-kapwoning • Woonopp.: 150 m2 • Slaapkamers: 6 • Inhoud: 530 m3

Perceelopp.: 261 m2

• Bedrijfsruimte

VERKOCHT

• Bedrijfsruimte

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

Tegelen Zwanebloem 4 Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Belfeld Soersbeekweg 2 Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Venlo Leeuwerikstraat 74 Vraagprijs € 237.500,- k.k.

NIEUW

IN PRIJS VERLAAGD

2/1 kapper woninggeschakeld door de garage en tuin • Bouwjaar: 2000 • 2-onder-1-kapwoning • Woonopp.: 156 m2 • Slaapkamers: 4 • Inhoud: 480 m3

Vrijstaand woonhuis met vrij uitzicht over paardenwei • Bouwjaar: 1978 • Vrijstaande woning • Woonopp.: 128 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 475 m3

VRIJSTAAND WOONHUIS met carport, garage en achtertuin • Bouwjaar: 1966 • Vrijstaande woning • Woonopp.: 135 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 550 m3

in de regio:

geen advertentiekosten gratis op bovenstaande sites Boekend Kockerseweg 5 Vraagprijs € 179.900,- k.k.

Venlo Zandstraat 5 Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Venlo Burg. Conraetzstraat 15 Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Venlo Stalbergweg 102 Vraagprijs € 379.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW BELEGGINGSPAND

NIEUW

NIEUW BELEGGINGSPAND

Tussenwoning met tuin,terras, berging en vrije achterom • Bouwjaar: 1965 • Tussenwoning • Woonopp.: 115 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 365 m3

3 verhuurde appartementen nabij het centrum gelegen • Inhoud: 665 m3 • Slaapkamers: 0

Halfvrijstaande eindwoning met groot dakterras • Bouwjaar: 2004 • Bovenwoning • Woonopp.: 111 m2 • Slaapkamers: 3 • Inhoud: 310 m3

Nabij het centrum gelegen kamerverhuurpand (11 stuks) • Inhoud: 1250 m3 • Tussenwoning • Slaapkamers: 11

Venlo Stalbergweg 247

Venlo Van Cleefstraat 31

Venlo Veestraat 49

Venlo Hogeweg 139

Venlo Hogeweg 104

Venlo Gaspeldoornstraat 1

HT HT HT HT HT HT C C C C C C O O O O O O Bovenwoning Appartement Vrijstaande Tussenwoning Twee onderK een kapwoning K K K K woning K VER VER VER VER VER VER Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Geschakeld vrijstaande woning

• Geschakeld vrijstaande woning

VERKOCHT

• Bovenwoning

VERKOCHT

• Appartement

VERKOCHT

info@schreinemachers.nl

• Vrijstaande woning

VERKOCHT

• Tussenwoning

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT


Gratis op Tegelen Doolhofstraat 5

Venlo Boerendansweg 24-26

Wanssum De Schoevert 12

Velden Schoolstraat 24

Venlo Ereprijs 19

Venlo Groenstraat 72

HOT HOT HT HT HT HT D Bedrijfsruimte metC D C C C C C U U bovenO O O O O O H Tussenwoning onderK onderK KOORBEH TweeEonder RBE RRK RRwoning RKeen kapwoning Twee R een kapwoning Twee R een kapwoning VETussenwoning RK E E E VOO V VE V V V V NDE NDE Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

O

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

Perceelopp.: 261 m2

O

• Tussenwoning

VERKOCHT

• Bedrijfsruimte met bovenwoning

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Twee onder een kapwoning

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

• Tussenwoning

VERKOCHT

VERKOCHT

ONDER VOORBEHOUD

Venlo Veldzuring 41

Venlo Wethouder Lommenstraat 82

T H C Appartement KO R E V

T H C Okapwoning Twee onderK een R E V

Perceelopp.: 261 m2

• Appartement

Perceelopp.: 261 m2

• Twee onder een kapwoning

VERKOCHT

VERKOCHT

Venlo Groethofstraat 34

Venlo Klaproosweg 2

T H C Vrijstaande KOwoning R E V

T H C Bedrijfsruimte KO R E V

Perceelopp.: 261 m2

• Bedrijfsruimte

Perceelopp.: 261 m2

• Vrijstaande woning

VERKOCHT

VERKOCHT

Als enige makelaar in de regio: geen opstartkosten geen opzegkosten geen advertentiekosten gratis op bovenstaande sites Venlo Rijnbeekstraat 39 Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Venlo Waterhoenstraat 27 Vraagprijs € 129.000,- k.k.

Venlo Albrecht Rodenbachstraat 43 Vraagprijs € 129.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

Appartement met parkeerplaats en berging in souterrain • Bouwjaar: 1965 • Appartement • Woonopp.: 90 m2 • Slaapkamers: 2 • Inhoud: 200 m3

TUSSENWONING met tuin, berging, en vrije achterom • Bouwjaar: 1970 • Inhoud: 335 m3 • Woonopp.: 90 m2 • Slaapkamers: 3

Gerenoveerde en gemoderniseerde hoekwoning met tuin • Bouwjaar: 1951 • Hoekwoning • Woonopp.: 120 m2 • Slaapkamers: 2 • Inhoud: 335 m3

Venlo Antoniuslaan 266

Venlo 1e Lambertusstraat 30

Venlo Casinoweg 289

Venlo Herman Potgieterstraat 32

Venlo Grote Parallelstraat 13 Vraagprijs € 142.000,- k.k.

Eindwoning met tuin met berging en vrije achterom • Bouwjaar: 1930 • Hoekwoning • Woonopp.: 115 m2 • Slaapkamers: 4 • Inhoud: 400 m3

Venlo Mgr. Boermansstraat 33

Venlo Puteanusstraat 143

HT HT HT HT HT HT C C C C C C O O O O O O Appartement Benedenwoning Vrijstaande Tussenwoning Herenhuis Appartement K K K woning K K K VER VER VER VER VER VER Perceelopp.: 261 m2

• Appartement

VERKOCHT

Perceelopp.: 261 m2

• Benedenwoning

VERKOCHT

Perceelopp.: 261 m2

• Vrijstaande woning

VERKOCHT

Perceelopp.: 261 m2

• Tussenwoning

VERKOCHT

Perceelopp.: 261 m2

• Herenhuis

VERKOCHT

Perceelopp.: 261 m2

• Appartement

VERKOCHT

077 354 29 29 - www.schreinemachers.nl


Makelaardij Hypotheken Assurantiën Belfeld

Irenelaan 16

Lomm

Hanikerweg 16

NIEUW

Spoortstraat 5 Deken van Oppensingel 3 5931 PR Tegelen 5911 AA Venlo T. 077-326 2600 ■ www.vetebe.nl ■ info@vetebe.nl Tegelen

Galgenvenstraat 30

NIEUW

Velden

Rijksweg 108

NIEUW

Venlo

NIEUW

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD Bouwjaar: 1955 Inhoud:

430 m3

Perceelopp.: 295 m

3

Woonopp.: 105 m2

Bouwjaar: 2005

Kamers:

Inhoud:

4

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

Venlo

Byronstraat 45

385 m3

Perceelopp.: 303 m

Venlo

APPARTEMENT

Woonopp.: 130 m2

Bouwjaar: 1974

Kamers:

Inhoud:

4

350 m3

Perceelopp.: 163 m

3

Dokter Mathyssenstraat 42

NIEUW

3

Venlo

Woonopp.: 100 m2

Bouwjaar: 1961

Kamers:

Inhoud:

4

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Louisenburgweg 10

NIEUW

980 m3

Perceelopp.: 262 m

Woonopp.: 110 m2

Bouwjaar: 1989

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

340 m3

Perceelopp.: 143 m3

5

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Belfeld

375 m3

Woonopp.: 155 m2

Gelrestraat 95

Bouwjaar: 1993

Woonopp.: 231 m2

Inhoud:

Kamers:

753 m3

Perceelopp.: 503 m3

Arcen

4

Merelstraat 6

Bouwjaar: 1986

Kamers:

Inhoud:

10

Reuver

215 m3

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Woonopp.: 90 m

Lingsforterweg 0ong

Belfeld

2

Kamers:

3

Vaste prijs € 135.000,- k.k.

Schoolstraat 97

NIEUW

BOUWKAVEL 4

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Bouwjaar: 2004

Woonopp.: 300 m2

Bouwjaar: -

Woonopp.: 0 m2

Bouwjaar: 1954

Woonopp.: 250 m2

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Kamers:

900 m3

Perceelopp.: 1.060 m3

5

Vraagprijs € 995.000,- k.k.

0

Perceelopp.: 5.259 m3

0

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Offenbeker Bemden 47

Tegelen

Plechelmusstraat 62

Tegelen

560 m3

Perceelopp.: 1.315 m3

Grubbenvorst

Vanaf NU; Bepaal uw eigen hypotheek tarief! Bel André Hennissen 077-326 26 00 voor een toelichting. Ook voor STARTERS!

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Reuver

Kamers:

3

Woonopp.: 250 m2

NIEUW

PENTHOUSE Bouwjaar: 1975

Hogeweg 25

NIEUW

Burg. van Leentstraat 32

Bouwjaar: 1973

Woonopp.: 125 m2

Inhoud:

Kamers:

375 m3

Perceelopp.: 245 m3

Gasthuisstraat 20

5

Vraagprijs € 317.500,- k.k.

Tegelen

5

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

van Kleefstraat 26

APPARTEMENT

Bouwjaar: 1964

Woonopp.: 105 m2

Bouwjaar: 2001

Woonopp.: 110 m2

Bouwjaar: 1950

Woonopp.: 100 m2

Bouwjaar: 1994

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

315 m3

Perceelopp.: 187 m3

4

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Tegelen

Lingsweg 13

500 m3

Perceelopp.: 239 m3

Tegelen

4

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Kaldenkerkerweg 158

300 m3

Perceelopp.: 123 m3

Watermunt 94

Woonopp.: 100 m2

Bouwjaar: 1847

Woonopp.: 150 m2

Bouwjaar: 2001

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

Perceelopp.: 215 m3

Tegelen

Vraagprijs € 180.000,- k.k.

Abraham Kuyperstraat 7

CHT

VERKO

Kamers:

250 m3

Woonopp.: 100 m2

Venlo

3

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Alexander Flemingstraat 10

Bouwjaar: 1959

Woonopp.: 105 m2

Inhoud:

Kamers:

350 m3

Perceelopp.: 316 m3

Blerick

625 m3

Perceelopp.: 1.093 m3

4

Vraagprijs € 274.500,- k.k.

Tegelen

Broeklaan 49

CHT

VERKO

375 m3

Woonopp.: 150 m2

Tegelen

Kamers:

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

Mulgouwsingel 6

CHT

VERKO

Bezichtigingen en afspraken ook op zaterdag Voor ons complete aanbod zie www.vetebe.nl

3

4

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

1e Graaf van Loonstraat 15b

APPARTEMENT

Bouwjaar: 1985

5

Vraagprijs € 105.000,- k.k.

Tegelen

NIEUWE PRIJS

410 m3

4

APPARTEMENT

Bouwjaar: 1987

Woonopp.: 225 m2

Bouwjaar: 2000

Inhoud:

Kamers:

Inhoud:

1.300 m3

Perceelopp.: 1.303 m3

Venlo

5

Vraagprijs op aanvraag

Bertha Soreestraat 10

CHT

VERKO

200 m3

Woonopp.: 80 m2

Kamers:

3

Vraagprijs € 164.000,- k.k.

Tegelen

Godartstraat 15

CHT

VERKO


Reuver

Pastoor Vranckenlaan 37a

Reuver

Distelstraat 15

Reuver

Bosdaellaan 51

Reuver

Pastoor Vranckenlaan 23

Reuver

Goed onderhouden woonhuis met een groot winkelpand op prima zichtlocatie!

Burgemeester Moorenstraat 2a.b.c 3 ruime nieuwbouwwoningen nu met Starterslening te koop! Vraag ons naar de voorwaarden.

Vraagprijs € 320.000,- k.k

Koopsom € 221.820,- vrij op naam

Belfeld

Wilhelminastraat 19

Beesel

Heijackerstraat 15

Reuver

Schinheuvel 15

Een prachtig gelegen Residentie “De Maasborgh”, waarvan wij een groot appartement aanbieden op een riant perceel van 1470 m². Zou heel goed als vakantieappartement kunnen dienen. Vraagprijs € 345.000,- k.k

Beesel

Meuleberg 8

Zeer gedegen gerenoveerde hoekwoning met garage op een zeer rustig woonerf.

Mooi gelegen appartement in Bösdael te Reuver met vele extra faciliteiten!

Luxe en goed onderhouden villa op een ruim kavel (1013 m²) midden in het centrum gelegen.

Halfvrijstaande woning met losstaande garage en extra buitenberging op 350 m² grond

Half vrijstaande woning met garage op 410 m².

Mooi gelegen vrijstaand landhuis op een perceel van 875 m² met vrijstaande garage

Vraagprijs € 179.500,- k.k

Vraagprijs € 239.500,- k.k

Vraagprijs € 536.000,- k.k

Vraagprijs € 132.000,- k.k

Vraagprijs € 132.000,- k.k

Vraagprijs € 374.000,- k.k

Aankoopmakelaar:

Reuver

Karel Doormanlaan 1

Swalmen

Beeselseweg 22

Belfeld

Bolenbergweg 16

Een zeer goed onderhouden bungalow midden in het centrum gelegen op een perceel van 550m²

Degelijk gebouwde hoekwoning met extra groot kavel 1362 m² mogelijkheden voor apart bouwkavel!

Comfortabel en zeer goed onderhouden semibungalow op een riant perceel van 808m²

Vraagprijs € 329.000,- k.k

Vraagprijs € 239.000,- k.k

Vraagprijs € 349.000,- k.k

‘ GOED HUIS GOED THUIS ’ Op een aangename manier helpen wij u bij de aankoop van uw droomhuis

Taxaties:

‘ WIJ WERKEN AAN UW WONEN ’ BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES VOOR EEN GEDEGEN TAXATIE DIE GOED ONDERBOUWD IS

Rijksweg 39b, 5953 AA Reuver. Ga naar onze site en geef uw woonwensen op, zodat wij kunnen kijken of we een match kunnen maken! www.krebbeks-intermakelaars.nl - info@krebbeks-intermakelaars.nl


Baarlo Lb

Belfeld

Realiseer uw droomwoning

verkocht onder voorbehoud

Kasteellaan 0ong • Bouwkavels vanaf 1.558 m2 • Grote vrijheid van invulling qua bebouwing en tuin • Mogelijkheid tot realisatie van villa of landhuis tot maar liefst 2.500 m3 inhoud • Bijgebouw mag daarnaast 1.000 m3 inhoud bevatten • Ideaal voor het beoefenen van aan-huis-verbonden beroepen • Realisatie van een zeer ruime tuin met zwembad

Koopsom € 278.000,- v.o.n.

Kessel Lb

Gelrestraat 41 • Perceeloppervlakte 178 m2 • Grote uitbouw aan de achterzijde • 4 Slaapkamers • Gelegen in kindvriendelijke buurt • Vrije achterom • Losliggende garage • Deels voorzien van dubbele beglazing en rolluiken • Woonoppervlakte 90 m2

Kessel Lb Nieuw in verkoop

Baarskampstraat 20 • Karakteristieke woonboerderij • Riante garage en grote schuur • Veel authentieke details met leuke detaillering in de buitengevels • 3 Slaapkamers • Deels onderkelderd • Bouwjaar 1911 • Woonoppervlakte 100 m2

Kapelweg 13 • Deze woning wordt u aangeboden onder het speciale label ‘Slimmer Kopen’ • Verzorgde tussenwoning met 4 slaapkamers • Prachtige doorzon-woonkamer • Luxe keuken • Ruime achtertuin met tuinberging en vrije achterom • Gelegen in kindvriendelijke woonwijk in directe nabijheid van een basisschool • Woonoppervlakte 90 m2

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Slimmer Kopen vanaf € 98.250,- k.k.

Kessel Lb

Kessel Lb

Kessel Lb

verkocht onder voorbehoud

BEKIJK

ONS VOLLEDIGE WONINGAANBOD OP WWW.HOEIJMAKERS.NL

Kessel Lb

Schijfweg-Zuid 37 • Deze woning wordt u aangeboden onder het speciale label ‘Slimmer Kopen’ • Halfvrijstaand woonhuis • 3 Ruime slaapkamers • Nette keuken met eetbar • Diepe achtertuin met vrije achterom

Karreweg-Zuid 10 • Perceeloppervlakte 339 m2 • Ruime woonkamer met uitbouw • 4 Slaapkamers • Inpandige garage • Overdekt terras • Woonoppervlakte 130 m2 • Rustig gelegen met vrij uitzicht aan de voorzijde

Koopsom € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Tegelen

Venlo

verkocht

verkocht

Karel Appelstraat 40 • Verrassend ruim woonhuis • Gelegen in kindvriendelijke buurt • 3 Slaapkamers • Mogelijkheid om 2 slaapkamers te realiseren op de zolder • Woonoppervlakte 160 m2 • Inpandige garage

Vraagprijs € 264.500,- k.k.

HUIS VERKOPEN? Heldenseweg 14 • Uitstekend afgewerkte vrijstaande woning • Ruime leefkeuken • Vanaf 2006 geheel verbouwd en gemoderniseerd • Achtertuin biedt veel privacy en voorzien van een weide • Dubbele garage • Gelegen in het buitengebied van Kessel • Perceeloppervlakte 1.766 m2

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Vossenpad 12 • Perceeloppervlak 433 m2 • Ruime woonkamer • Gelegen in een verkeerslui gedeelte van kindvriendelijke woonwijk • Terrasoverkapping • Woonoppervlakte 95 m2

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Constantijn Huygensstraat 5 • Perceeloppervlak 209 m2 • Verrassend ruime hoekwoning • Achtertuin met vrije achterom • Tuinberging • Zolder

HIER KAN VOLGENDE MAAND UW ADVERTENTIE STAAN!

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Baarskampstraat 11, 5995 AS Kessel | T: 077-3586700 | E: makelaardij@hoeijmakers.nl

WWW.HOEIJMAKERS.NL


Venlo, Noorderpoort 11a telefoon: 077 - 321 91 00 e-mail: info@hauzerenpartners.com www.hauzerenpartners.com

Makelaardij

Arcen Maliebaan 22

Arcen Witveldweg 17

Belfeld Kerkstraat 1

Belfeld Industriestraat 19

Belfeld Nellemenkeslaan 18

Bungalow met garage in bosrijke omgeving. Rustige ligging.

Vrijstaande woning. Landelijke ligging. Perceel ca. 3800m²

Halfvrijstaande woning, kleine knusse woning. 1 grote slkr. op verd.

Twee onder een kapwoning (hoekligging) met grote tuin.

Ruim appartement m. eigen parkeerplaats, groot dakterras, koeling!

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.500,- k.k.

Vraagprijs € 94.500,- k.k.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Belfeld Gelrestraat 61

Belfeld Bolenbergweg 18

Grubbenvorst De Plaggenhouwer 25

Horst Groenewoudstraat 5

Horst Janssenweg 21 0ong

Karakteristieke woning nabij centrum, inpandige garage, veel ruimte!

Karakteristieke vrijstaande woning met grote tuin, zwembad en schuur.

Luxe afgewerkte, uitgebouwde 2^1 woning met bijzonder sfeervolle tuin

Hoekwoning met grote tuin aan de rand van de dorpskern.

Nieuwbouwwoning, Nu extra aantrekkelijk geprijsd.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 247.000,- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Koopsom € 175.000,- v.o.n.

€ 6.000 KOOPSUBSIDIE MOGELIJK

NIEUW

GEGARANDEERD! TOPPOSITIE EN UITGEBREIDE PLAATSING OP

Steyl Terracottalaan 4

Tegelen Sint Josephstraat 4

Fraai gelegen, zeer degelijk gebouwde vrijstaand geschakelde woning.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

FRANK BLOK 06-54306402

DICK UITING 06-29448790

NIEUW

Ruime, karakteristieke bovenwoning met groot terras en bergruimte.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

Tegelen Molenbeek 33

Tegelen Mulgouwsingel 37

Tegelen Brachterhof 52

Velden Rijksweg 84

Venlo - Blerick Alberickstraat 129

Goed onderhouden, gunstig geprijsde hoekwoning met berging en carport.

Halfvrijstaande woning met garage gelegen nabij diverse voorzieningen.

Levensloopbestandige woning met 2 slaapkamers, inpandig te bereiken garage, gezellige tuin en eigen oprit.

Nabij centrum gelegen, ruime halfvrijstaande woning met grote garage

Gunstig geprijsd appartement in de nabijheid van diverse voorzieningen

Vraagprijs € 146.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Vraagprijs € 74.500,- k.k.

Venlo Albert Cuypstraat 88

Venlo Venlo Havenkade (Maasboulevard) Karel van Egmondstraat 71

Venlo Jan Vermeerstraat 319

Venlo Craneveldstraat 155

Ruim appartement ca. 100m², 3 slkrs en eigen garage, super uitzicht!

In hartje centrum gelegen fraaie 2-kamer appartementen met balkon en berging.

Instapklaar appartement, luxe keuken en badkamer.

Appartement nabij centrum met eigen parkeerpl. Nieuwe keuken en toilet

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Prijs vanaf: € 119.000,- v.o.n. Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

NIEUW

Op de 2e etage gelegen, ruim, goed onderhouden 3-kamer appartement.

WWW.HAUZERENPARTNERS.COM


Makelaardij

Venlo, Noorderpoort 11a telefoon: 077 - 321 91 00 e-mail: info@hauzerenpartners.com www.hauzerenpartners.com

NIEUW

Venlo - Blerick Witherenstraat 172

Venlo Karel van Egmondstraat 66

Venlo - Blerick Oleanderstraat 41

Venlo Vinckenhofstraat 53

Venlo Albert Cuypstraat 322

Op loopafstand van het centrum van Appartement met luxe keuken en Blerick op de 5e etage gelegen, ruim nieuwe badkr, super uitzicht 3-kamer appartement met eigen berging.

Zeer goed onderhouden appartement met balkon nabij winkels.

Luxe afgewerkt, groot 3-kamer appartement met garage (optioneel).

Uitgebouwde tussenwoning. Interessante prijs en instapklaar!

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

Vraagprijs € 133.500,- k.k.

Vraagprijs € 148.000,- k.k.

Venlo - Blerick Dickenslaan 54

Venlo Venlo - Blerick Kolenstraat (Maasboulevard) Spireastraat 10

Venlo - Blerick Grimmstraat 4

Venlo Gerard Doustraat 13

Instapklare ruime tussenwoning, vaste trap nr. zolder, achterom.

Aantrekkelijke 3-kamer appartementen en zeer ruime stadswoningen.

Ruime zeer goed onderhouden en complete woning met garage en berging!

Uitgebouwde hoekwoning met o.a. kelder, 3 slaapkamers en fraaie tuin.

Vraagprijs € 148.500,- k.k.

Prijs vanaf: € 149.000,- v.o.n. Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Venlo Hogeschoorweg 294

Venlo Saxenkampstraat 25

Venlo Langstraat 120

Venlo Veldzuring 47

Venlo - Blerick Alberdingk Thijmstraat 3

Hoekwoning met diepe tuin en 2 garages, ruime zolderkamer.

Uitgebouwde tussen gelegen woning. Uitst. onderhouden. 5 slkrs!

Appartement op de begane grond met balkon en eigen parkeerpl.

Gunstig gelegen, goed onderhouden appartement met 2 parkeerplaatsen.

Nabij het centrum van Blerick gelegen, ruime uitgebouwde tussenwoning.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Venlo Veldenseweg 56

Venlo Oranjestraat 16

Venlo Vinckenhofstraat 91

Venlo Vinckenhofstraat 97

Venlo Huiskensstraat 37

Karakteristieke woning. Zeer diepe tuin. Luxe badkr. Ruime zolderkr.

Hoekwoning met garage. Venlo Oost.5lkrs. Karakteristiek!

Ruim 3-kamer appartement met weids uitzicht, berging en eigen p.p.

Appartement met balkon op het zuiden, nabij winkels.

Uitgebouwde 2^1 kap woning met gezellige tuin, garage en bijkeuken.

Vraagprijs € 184.500,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 186.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Venlo - Blerick Zonneveld 25

Venlo - Blerick Burg. Gommansstraat 210

Venlo - Blerick 2e Lambertusstraat 22

Venlo Sint Ignatiusstraat 9

Venlo Chirurgijnstraat 4

Moderne, uitstekend afgewerkte tussenwoning met berging en achterom.

Twee onder een kap met uitgebouwde woonkr, fraaie ligging.

In het centrum van Blerick gelegen karakteristieke woonhuis met garage

Op gewilde locatie gelegen sfeervolle, uitgebouwde tussenwoning.

Twee onder een kap+ garage, ligging nabij park, diepe tuin op zuid.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 216.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

NIEUW

Uitgebouwde halfvrijstaande woning met garage en fraaie tuin.

IN PRIJS VERLAAGD

WWW.HAUZERENPARTNERS.COM


Makelaardij

Venlo, Noorderpoort 11a telefoon: 077 - 321 91 00 e-mail: info@hauzerenpartners.com www.hauzerenpartners.com

PRIJS VERLAAGD

STARTERSLENING MOGELIJK!

Venlo Lambertusplein 17

Venlo - Blerick Klingerbergsingel 58

Venlo Venlo Havenkade (Maasboulevard) Bastion (Maasboulevard)

Karakteristieke woning met veel sfeer en ruimte, uitzicht op plein.

Sfeervolle, goed onderhouden 2^1 kap woning met ruime tuin en garage.

Ruime 3-kamer appartementen met prachtig zicht over de Maas, zeer groot dakterras mogelijk.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Prijs vanaf: € 235.000,- v.o.n. Prijs vanaf: € 245.000,- v.o.n. Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Venlo Aquamarijn 39

Venlo Straelseweg 385

Venlo Gelderse Drift 8

Twee onder een kap met garage: uitgebouwde keuken, terrasoverkapping!

Zeer ruime 3-kamer appartementen met een fantastisch uitzicht over de Maas en het centrum.

Venlo - Blerick Zonneveld 122 Bijzonder ruim appartement met 3 slaapkamers, berging en eigen p.p.

NIEUW

Venlo Olivijn 22

Venlo - Blerick Maasbreesestraat 22

Ruime (ca. 740 m³) vrijstaand geschakelde Ruime, gunstige geprijsde vrijstaand woning met groot souterrain. geschakelde woning met garage.

Twee onder een kap met garage, tuin op zuid, extra dakterras!

Karakteristieke halfvr. Stadswoning met diepe tuin. SFEER!

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Venlo Olivijn 29

Venlo Sef Cornetstraat 15

Venlo Havenkade 40

Venlo Karel van Egmondstraat 206

Hout - Blerick Bouteshof 15

Uitgebouwde luxe woning met o.a. ruime leefkeuken en sfeervolle tuin.

Vrijstaand woonhuis met garage, gelegen in Venlo Oost

Luxe 2 slaapkamer appartement met fantastisch uitzicht over de Maas.

Bosrijke toplocatie, bungalow met 4 slkrs, Luxe twee onder een kap met aangeb. kantoorruime ca. 50m² en garage. 2 badkrs, gr. Tuin!

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Vraagprijs € 367.500,- k.k.

Venlo Langstraat 103

Venlo - Blerick Senecalaan 23

Venlo Orchideeweg 8

Venlo Waterleidingsingel 133

Venlo Kaldenkerkerweg 31

Vrijstaande, karakteristieke woning met schuur op perceel van 858 m².

Luxe bungalow, totaal verbouwd, 4 slkrs, 2 badkrs. Zwembad

Bungalow op bosrijke locatie, ruime wkr, 4 slaapkrs, inpandige garage.

Top locatie t.o. bosrand. Verrassend ruim. Monumentale stadsvilla met diepe tuin met atellier en garage. 6 slkrs, study op beg. gr.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Venlo Huiskensstraat 26

Venlo - Blerick De Staaiweg 16

Venlo Beckersweg 7

Venlo - Blerick Augustuslaan 1

Venlo Akkerwinde 56

Vrijstaand woonhuis met hoge kwaliteit van afwerking en grote tuin.

Vrijstaand wit landhuis met fantastisch uitzicht op de Maas!

Vrijst. Bungalow+loods, geh. verbouwd, landelijke ligging, ruim 8000m²

Vrijst. landhuis, in 2012 gerenoveerd 4slkrs op bgg. tuin+zwembad.

Op toplocatie gelegen, ruim vrijstaand woonhuis met berging en garage.

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Vraagprijs € 468.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD

WWW.HAUZERENPARTNERS.COM


Arcen Boerenweg 55

Arcen ‘t Wijdtveld 8

Een prachtige ruime en met hoogwaardige materialen afgewerkte vrijstaande villa op schitterende locatie op een kavel van ca. 1.150 m2. Ruime woonkamer v.v. Frans eiken vloer. Gashaard aanwezig. Nieuwe (leef)keuken uit 2012 v.v. luxe inbouwapparatuur. Bijkeuken met extra doucheruimte en extra toilet. Schitterend aangelegde tuin. Verdieping met 4 slaapkamers (opp. 12, 12, 16 en 28 m2) en vernieuwde luxe badkamer v.v. ligbad en inloopdouche en toilet. Zolderruimte via vaste trapopgang. Dubbele inpandige garage (ca. 34 m2) en extra vrijstaande garage (7,36 x 5,36).

Een zeer fraaie en keurig onderhouden vrijstaande woning. Kavel 452 m . Inhoud 630 m3. Woonopp. 200 m2. Woonkamer 53 m2 met openslaande tuindeuren, eiken plankenvloer. Gashaard in woonkamer en keuken. Keuken v.v. luxe apparatuur in ruime uitbouw (2011) v.v. hardstenen vloer met vloerverwarming. Tuin met weids uitzicht. Inpandige berging. 1e verd. 3 slaapkamers, grote badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel. Aparte toiletruimte. Vaste trap naar zolder; slaapkamer en opbergmogelijkheden.

Koopsom € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

2

be nin wo s g ba pre ruil ar ek -

T

e koop verwacht

Ruime tussenwoning in Velden.

Interesse? Bel alvast met uw makelaardij Ankie!

T: 077 - 374 36 88 M: 06 -23 97 13 02 E: info@makelaardijAnkie.nl

m V o e he ge le de lijk n -

to p

hu

is

P la rac nd h hu tig is

Makelaardij Ankie! Appelgaard 29 5944 GA Arcen

W

Groot karaktervol woonhuis (ruim 1.000 m3) op mooie kavel (ca. 1.200 m2). Werken aan huis (kantoor, praktijk, galerie etc. circa 60 m2) mogelijk. Aparte ingang. Ruime oprit. Dubbele bewoning mogelijkheden. Moderne nette badkamer (ligbad, douche) op begane grond. Aanbouw uit 1999. Verdiepingen met slaapkamers en zolderruimte (totaal ca. 150 m2). Woonoppervlakte circa 260 m2. Overdekt terras. Enorme privacy in keurig aangelegde achtertuin. Veel vrijheidsgevoel. Direct tegenover bosgebied.

at staat er nog meer te koop ?

Ysselsteyn Rouwkuilenweg 24

Zeer ruim landhuis op grote kavel met garage en carport. Perceel 4.195 m2. Tuin geheel omheind met keurig hekwerk.Woonkamer (ca. 60 m2) v.v. 2 schuifdeuren met houtkachel. Royale leefkeuken (ca. 25 m2), kantoorruimte, bijkeuken, extra douche. Grotendeels vloerverwarming begane grond. 4 grote slaapkamers en badkamer op verdieping. Inhoud ca. 875 m3. Woonopp. ca. 200 m2. Gunstige ligging t.o.v. zowel Venray als Deurne. Een huis met veel ruimte in en om het huis.

DIREC

T KOCH

T VER

Wellerlooi Geyselberg 4

V

Keurige vrijstaande woning op schitterende plek.

erkocht onder voorbehoud

-

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

ieuw makelaar kantoor insuw eigen regio

Arcen Lingsforterweg 143

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

- Lomm, Antoniusplein 6d, mooi landhuis Arcen, Aan ‘t Erf 9, starterswoning - Venlo, Pieter Breughelstraat 5, starterswoning

N

Velden, Burgemeester van Deelensingel 92, hoekwoning

L

et u bij het aankopen van...

een woning op gebreken, juridische aspecten? WIJ WEL ! En is de waarde van die woning wel correct? Vele vragen. Maak een vrijblijvende afspraak, zodat we uw woonwens in kaart kunnen brengen en mogelijk in uw belang als aankoopmakelaar kunnen optreden.

Gecertificeerd NVM makelaar-taxateur www.makelaardijAnkie.nl Thuis in uw regio!

MAKELAARSKANTOOR WOLTERS VENLO

VENLO

Boenerstraat 2 5913VE Venlo +31 (0)77 - 354 16 90 +31 (0)6 - 134 52 250 www.makelaarwolters.nl

VENLO

VENLO

VENRAY

VENLO

Goede locatie. Ferdinand Bolstraat 35

Bovenwoning • woonopp.: 120 m² • bouwjaar: 1970 • Inhoud: 1000 m³ • Perceel: 556 m² • 3 slaapkamers

Henry Dunantstraat 12

Vrijstaande woning • woonopp.: 228 m² • bouwjaar: 1968 • Inhoud: 720 m³ • Perceel: 570 m² • 5 Slaapkamers

Stalbergweg 46

Benedenwoning • woonopp.: 210 m² • bouwjaar: 1924 • Inhoud: 590 m³ • 2 Slaapkamers

Bisschop Hoensbroeckstraat 83

Vrijstaande woning • woonopp.: 110 m² • bouwjaar: 1988 • Inhoud: 400 m³ • Perceel: 207 m² • 3 Slaapkamers

Vraagprijs € 199.000,- k.k

Vraagprijs € 329.000,- k.k

Vraagprijs € 175.000,- k.k

Vraagprijs € 169.000,- k.k

VENLO

VENLO

VENLO

VELDEN

Zeer scherpe prijs! Gebroeders Wienerstraat 16

Tussen woning • woonopp.: 150 m² • bouwjaar: 1967 • Inhoud: 470 m³ • Perceel: 192 m² • 5 Slaapkamers

Vraagprijs € 149.500,- k.k

Klaproos 63

2- onder -1- kapwoning • woonopp.: 125 m² • bouwjaar: 2000 • Inhoud: 435 m³ • Perceel: 192 m² • 3 Slaapkamers

Vraagprijs € 215.000,- k.k

Harry Meijerstraat 13

Tussen woning • woonopp.: 90 m² • bouwjaar: 1988 • Inhoud: 355 m³ • Perceel: 91 m² • 4 Slaapkamers

Vraagprijs € 152.000,- k.k

DE LAAGSTE COURTAGE!

Zeer scherpe prijs! Herman Potgieterstraat 27

Tussen woning • woonopp.: 150 m² • bouwjaar: 1950 • Inhoud: 350 m³ • Perceel: 151 m² • 3 Slaapkamers

Vraagprijs € 139.000,- k.k

Vondelstraat 6

2- onder -1- kapwoning • woonopp.: 98 m² • bouwjaar: 1988 • Inhoud: 345 m³ • Perceel: 334 m² • 4 Slaapkamers

Vraagprijs € 165.000,- k.k

Gruttostraat 7

Tussen woning • woonopp.: 130m² • bouwjaar: 1982 • Inhoud: 350 m³ • Perceel: 135 m² • 4 Slaapkamers

Vraagprijs € 138.000,- k.k

info@makelaarwolters.nl www.makelaarwolters.nl 077-3541690


Noord-Limburg Wonen wenst u een fijne zomervakantie! De volgende editie valt in augustus weer op uw deurmat

Bbpdf noord limburg wonen  
Bbpdf noord limburg wonen