Page 1

wonendoejezo wonendoejezoin.nl 4e jaargang - 1e editie - maart 2013

Voorwoord Minister Blok: ‘Licht aan einde van woningtunnel’

Interieur Meuk wordt mooi. Geef meubels een nieuwe look!

3

Nationaal Makelaars Collectief: van kansloos naar kansrijk. Kijk in ons regiokatern

7

Klopt jouw WOZ-waarde eigenlijk wel? Afgelopen maanden plofte bij alle woningbezitters de jaarlijkse beschikking van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) op de mat. Loopt deze woningwaarde in pas met de vraagprijs van je te koopstaande woning en valt er bezwaar tegen te maken?

Om maar direct de antwoorden te geven op de hierboven gestelde vragen. Nee, meestal loopt die waarde niet in pas met de vraagprijs. En ja, er is binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk bezwaar te maken bij je gemeente. Dit bezwaar moet vergezeld gaan van een goede motivatie. Als de termijn is verstreken, staat de waarde van je woning voor 1 jaar vast en is er geen bezwaar meer mogelijk. Besparen Loop eens bij een NVM-makelaar binnen voor advies. Of bij je hypotheekverstrekker. Zo voorziet De Hypotheekshop huizenbezitters de komende tijd gratis van advies om bezwaar te maken tegen te hoge WOZwaarden en biedt de adviesketen hulp bij een bezwaarschrift en een rapportage over de woningwaarde. Op de WOZ-waarde zijn allerlei belastingen gebaseerd, zoals de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Over het algemeen geldt: hoe hoger de waarde, des te meer je betaalt. Huizenbezitters kunnen met een correctie van hun WOZ-waarde honderden euro’s besparen. Gratis check Gemeentes maken bij hun WOZ-berekeningen gebruik van een taxatierapport dat is op te vragen. Zo kun je precies aangeven waar je eventueel bezwaar tegen aantekent. Zaken die de waarde van je woning verminderen zoals erfpacht, recht van opstal of verhuur kan de gemeente over het hoofd hebben gezien. Hieronder vertellen onze WOZexperts hoe je een gratis check van je echte WOZ-waarde aanvraagt.

WOZ-experts aan het woord: Sander Hansen & Jos Oosters

“WOZ-waarden in veel “Kosten bezwaar vergoedt gevallen te hoog” door de gemeente” Sander Hansen, taxateur verbonden aan het landelijk opererende WOZ-taxatiebureau De Juiste Waarde, ziet de laatste jaren het aantal onjuiste WOZ-taxaties door gemeenten sterk toenemen. Vooral het afnemende aantal verkooptransacties is hiervan de oorzaak. wordt verkocht”, aldus Hansen. Het ontbreken van voldoende marktinformatie leidt in veel gevallen ook direct tot onjuiste WOZ-waarden. Uit de eerste WOZ-beschikkingen 2013, die zijn beoordeeld door Hansen, blijkt dat er een groot gat aan het ontstaan is tussen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde en de werkelijke waarde van woningen en bedrijfspanden. Vooral bij woningen die op dit moment te koop staan ziet hij dat de WOZ-waarde vaak ruim hoger is dan de vraagprijs. De uiteindelijke koopsom ligt dan uiteraard nog lager. Hierbij dient overigens wel rekening gehouden te worden met het tijdsverloop tussen de waardepeildatum 1-1-2012 en het moment waarop de vraagprijs of koopsom tot stand is gekomen. Is de door de gemeente vastgestelde WOZwaarde hoger of gelijk aan de vraagprijs, dan loont het direct om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

“Doordat het aantal verkooptransacties vanaf 2009 bijna is gehalveerd ten opzichte van de voorgaande kalenderjaren, moeten de gemeenten voor de waardering en onderbouwing van de WOZ-waarderingen het doen met slechts een handje vol verkoopcijfers. Er zijn tegenwoordig zelfs buurten en wijken waarin zelfs helemaal niets meer

Daarnaast zijn er tal van andere redenen waarom de WOZ-waarde te hoog kan zijn. Het gaat dan vooral om de onderhoudstoestand-, het luxe niveau-, de bouwaard en de ligging van de eigen woning ten opzichte van de beschikbare vergelijkingsobjecten in de buurt. Wees dus alert op een te hoge WOZwaarde, de financiële nadelige gevolgen hiervan, kunnen immers zeer groot zijn.

Jos Oosters, hoofd juridische zaken bij WOZ-Consultants, behandelt namens particulieren en ondernemers te hoog vastgestelde WOZ-waarden in bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie. Als wij namens onze klanten de WOZ-waarde onder bezwaar brengen lukt het in bijna 90% van de gevallen om de WOZ-waarde te verlagen. “Gemeenten hebben geen belang bij een hoge WOZ-waarde. Het tarief voor de onroerende zaak belasting stijgt namelijk als de WOZ-waarde daalt. Het zijn dus als het ware communicerende vaten, zegt Oosters”. Hiermee is de gemeente altijd verzekerd van een bepaalde inkomstenstroom uit de WOZ-waarderingen. Een daling van de WOZ-waarde ziet een belastingplichtige dus dan ook lang niet altijd terug op zijn gemeentelijke aanslagbiljet.

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens wil eigenlijk verhuizen naar een ander huis, maar veruit het grootste deel vindt het daar op dit moment niet de juiste tijd voor of kan dat om verschillende redenen niet realiseren. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder de Nederlandse bevolking. Veel verhuisplannen zijn door de crisis uitgesteld. In de afgelopen 4 jaar is daardoor een stuwmeer ontstaan aan voorgenomen verhuizingen. Belemmeringen zijn vooral de verkoop van de oude woning die niet wil lukken, de hoge huren die men niet wil of kan betalen en de hypotheek voor een (eerste of volgende) koopwoning die niet wil rondkomen.

Aangifte doe je zo De belastingaangiftedatum 1 april nadert. In deze weken dient een ieder aan de Belastingdienst op te geven hoeveel hij verdient en welk bezit hij heeft. Ook voor woningeigenaren een hele klus. WonenDoeJeZo geeft met hulp van Lisette van Hamburg van L & W Accountancy uit Fijnaart 3 tips om de aangifte makkelijker te laten verlopen. 1. Doe aangifte vóór 1 april Wanneer je geld snel terug wilt krijgen van de Belastingdienst doe je er goed aan om voor 1 april de definitieve aangifte in te dienen. Lisette: “Is er te veel loonheffing ingehouden, de voorlopige aanslag te hoog of de voorlopige teruggave te laag en dien je de juiste bedragen in voor de eerste van de maand april dan krijg je voor 1 juli geld terug.”

Lisette: “Bij een gedeeltelijke lening mag je zelf kiezen welk deel je fiscaal gezien aflost. Je moet dan het box 3-gedeelte van de lening óf het box 1-gedeelte verlagen.” 3. Woning gekocht of twee woningen? Wie in 2012 een woning kocht kan ook de financieringskosten aftrekken.

Vorig jaar heeft WOZ-Consultants, reeds voor 14.000 woningen en bedrijfspanden de WOZ-waarde namens de belastingplichtige met succes in waarde verlaagd.

Lisette: “Dan hebben we het over de kosten voor hypotheekadvies, notariskosten van de hypotheekakte, Nationale Hypotheek Garantie (NHG)- en taxatiekosten. Bij nieuwbouw gaat het om de bouwrente over de periode na het sluiten van de koopovereenkomst.”

Bij een verlaging van de WOZ-waarde, worden de kosten voor de behandeling van het dossier zelfs door de gemeente vergoed.

In geval van een te hoge WOZ-waarde kan een gratis controle hiervan worden aangevraagd op www.wozconsultants.nl. Een taxateur beoordeelt de waarde en koppelt

verhuizingen

2. Los schulden voor eigen woning af Leningen voor een woning krijgen soms te maken met een aftrekbeperking, bijvoorbeeld als de overwaarde bij woningverkoop niet wordt gebruikt bij de koop van een nieuwe woning (bijleenregeling). Een lening voor de woning valt dan gedeeltelijk in box 3.

Dit ontbrekende belang neemt nog steeds niet weg dat het bij individuele gevallen gruwelijk mis gaat. Door de huidige ontwikkelingen worden per jaar bijna 600.000 objecten overgewaardeerd, dit is 10% van de markt.

Blijft de waarde hetzelfde, dan draagt WOZ-Consultants zelf de kosten en betaalt de belastingplichtige zelf niets.

Stuwmeer aan

dan snel terug of de waarde goed of fout is. Daarna beslist de belastingplichtige zelf, of de opdracht voor de inhoudelijke behandeling wordt uitbesteed aan WOZConsultants.

Gratis quick-scan van uw WOZ-waarde? Ga naar www.wozconsultants.nl

Had je vorig jaar tijdelijk 2 woningen dan mag je in een aantal situaties toch de rente en kosten voor beide woningen aftrekken. Lisette: “Mochten mensen er met deze tips nog niet uitkomen dan kunnen ze voor meer uitleg en tips altijd bellen naar L & W Accountancy: tel: 0168-462454


NIEUW: dimago® New Traditionals krijtverf Professionele kwaliteit voor hout en muren

• Prettig verwerkbaar • Schrobvast • Overschilderbaar • Poedermatte uitstraling • Te mengen in alle kleuren

• Ook voor decoratieve toepassingen • Te behandelen met New Traditionals Patina en Craquelé voor bijzondere effecten

Gratis dimago® New Traditionals kleurkaart Vraag GRATIS de dimago ® New Traditionals kleurkaart aan op www.dimago.nl

dimago® is een compleet interieurconcept met

verf, behang, raamdecoratie, shutters, gordijnstoffen en vloeren. Exclusief verkrijgbaar bij:

Ga voor een winkel in de buurt naar www.dimago.nl

durf, design & decoratie


VOORWOORD Inhoud 04/05 Wonen

Ga met je woning de strijd om de koper aan

07

Interieur

Haal het voorjaar in huis

3

‘Woningprop schiet een keer los’ Hoe woont de minister voor Wonen en Rijksdienst eigenlijk zelf, kreeg ik laatst als vraag tijdens een interview. Ik begon met huren. Eerst in Parijs, waar ik een tijdje heb gewoond. Daarna huurde ik met mijn vriendin (nu mijn vrouw) een etage in de wijk Kruiskamp in Amersfoort. Ons eerste huis kochten we in Nieuwkoop. Nu wonen we al een aantal jaren in een koopwoning in Den Haag. Enige woon- en verhuiservaring is mij dus niet vreemd.

09

Notarieel

De koop gaat niet door. Wat nu?

Nu ik minister voor Wonen en Rijksdienst ben, word ik dagelijks geconfronteerd met de problemen die zich op de woningmarkt voordoen. Het grootste probleem zit ‘m in de geringe doorstroming. Mensen met een huurhuis en een redelijk inkomen aarzelen met kopen, terwijl huizenbezitters geen andere woning durven te kopen, zo lang ze hun eigen huis niet hebben verkocht. Gezien de huidige economische malaise in beide gevallen begrijpelijk. Maar als we allemaal op elkaar blijven wachten, gebeurt er niets en blijft de woningmarkt op slot zitten. Samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Hierin staan een fors aantal maatregelen die onder meer starters helpen en scheefwonen tegengaan. Daarmee bieden we duidelijkheid en rust om het vertrouwen bij consumenten, investeerders en financiers te herstellen, zodat de doorstroming weer op gang komt. Ook starters op de woningmarkt steunen we, omdat zij vaak een ‘verhuistrein’ op gang brengen.

11

Erkend Hypotheekadvies

Provisieverbod. Voor welk advies betaal je?

12/13 Woontrends

Gordijnstoffen, krijtverf, (zit)meubels en boxsprings. Verlustig je aan de nieuwste accessoires

Colofon

De belangrijkste maatregelen zijn: - volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen. Dit betekent dat in de eerste jaren de maand lasten lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer je als koper voor dit product kiest. - de overdrachtsbelasting is blijvend verlaagd van 6% naar 2% - bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken, ook die met een Nationale Hypotheek Garantie, mogen worden meegenomen naar een volgende woning; - een eventuele restschuld op een woning blijft geen vijf, maar tien jaar lang aftrekbaar van de belastingen; - De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 naar 50 miljoen euro. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt. - mensen die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten naar een spaar hypotheek, krijgen daarvoor nog tot 1 april a.s. de tijd; - op de sociale huurmarkt wordt het scheefwonen aangepakt. Dit betekent dat

Foto: Kick Smeets huurders met een relatief hoog inkomen een hogere huursverhoging kunnen krijgen. Dit bevordert de door stroming en verkort de wachtlijsten op de sociale huurmarkt voor mensen met een smalle beurs. - de btw op verbouwingen en renovatiewerken wordt een jaar lang verlaagd van 21% naar 6%. Dit rijtje is niet volledig, maar het zijn voor u als potentiële verhuizer wel de voornaamste. U bent trouwens in goed gezelschap, want in Nederland lopen zo’n 900.000 huishoudens rond met verhuisplannen. Bovendien is er tot 2020 een flinke vraag naar woningen als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het kan dus bijna niet anders of de ‘prop’

op de woningmarkt schiet op enig moment los. Dat zal waarschijnlijk niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Dat vooruitzicht én de maatregelen uit het akkoord voor de woningmarkt, zijn voor mij redenen om met optimisme naar de toekomst te kijken. Als u en alle andere mensen met verhuisplannen dat ook doen, dan hebben over een paar jaar heel wat Nederlanders – net als ik – ‘verhuiservaring’ opgedaan. En dat is goed voor de woningmarkt én voor de Nederlandse economie.

Stef Blok minister voor Wonen en Rijksdienst

Editie 1 | 4e jaargang. WonenDoeJeZo verschijnt 6 keer per jaar. Eerst volgende editie verschijnt 2 mei 2013 Cubic*Media BV Lijnbaan 17a, 3231 AE Brielle Telefoon 0181-355100 www.cubicmedia.nl wonendoejezo@cubicmedia.nl Algemeen directeur Joël Boyreau Commercieel directeur Ernst van Dijk Bladmanagement / Traffic Amy van Prooijen Accountmanagers Jeroen Kolff, Remge Diender, Carole Hendriks, Serkan Kharaman Hoofdredacteur Gerrit van Loon Vormgeving en productie B&M Design www.bm-design.nl Disclaimer Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij de samenstelling van WonenDoeJeZo is uiterste zorgvuldigheid betracht. Indien desondanks onvolkomenheden in de inhoud van WonenDoeJeZo voorkomen, dan aanvaard de uitgever voor eventuele schade die hieruit voortvloeit geen enkele aansprakelijkheid. De uitgever van WonenDoeJeZo heeft zijn best gedaan om de rechten van de rechthebbenden te respecteren. Voor sommige beelden kan de uitgever wellicht niet alle rechthebbenden achterhalen. Indien u rechthebbende meent te zijn, dan wordt u verzocht middels een e-mail contact op te nemen met de redactie van WonenDoeJeZo.

WonenDoeJeZo is een uitgave van Cubic*Media BV.

Woonagenda Le nte-, TU IN- enmaaWrt oonBe urs Zwolle Vrijdag 8 t/m zondag 10

-, en de eerste editie van de Lente-, TUIN In de IJsselhallen in Zwolle wordt Femke en in nste Hage ska Anoe ma, Libé WoonBeurs Zwolle georganiseerd. erlagen en bundelen hun krachten en Willems hebben de handen ineenges -, en WoonBeurs 2013. TUIN e-, Lent de van en mak te es varing om een succ od op s getrakteerd op het mooiste aanb Drie dagen lang worden bezoeker door de reren inspi laten zich en kunn sen het gebied van tuin en wonen. Men tuin hun voor en mak laten n erpe ke ontw nieuwste trends en kunnen ter plek uden worden. geho gen lezin en s shop work er n of woning. Ook zulle

oni ng en Won en & Co17Grmaa rt Donderdag 14 t/m

o beurs! De achtste editie van Wonen&C Laat je verrassen op Wonen&Co de ën idee ste leuk de met heen n om je de beurs slaat als een warme deke het het exterieur en het nieuwste van voor het interieur, talloze tips voor ieurhallen in inter de in t men rtain ente & e hom nieuwste op het gebied van a in dstad van Noord Nederland. Het them Groningen, opnieuw dé woonhoof van d draa rode de t vorm a them se ntijd 2013 is ‘Home Sweet Home’. Dit eige erd op het eigen plein. gevo door zelfs t word en s beur de vierdaagse woon tie van e Sweet Home plein’ is de presenta Stralend middelpunt van het ‘Hom r geven Nabe a Sylvi en Weij der van drie livings. Stylisten Els Selles, Getty alleen look & feel. De bezoeker wordt niet iedere living een compleet andere te n stijle woon ende om drie vernieuw de ultieme mogelijkheid geboden s van inschrijven voor een (gratis) advie bekijken, ze kunnen zich eveneens adviestafels n zeve , lang n dage Vier . ialist een interieur-, tuin- en/of lichtspec knaller en&Co Adviesplein is al jaren een en honderden ‘consulten’, het Won s. op de woonbeur

Wonen & Co Groningen

Eig en Hu is (Ve r)Bou we ndagen17Inmaaricrt hte n Vrijdag 15 t/m zon

Huis nde editie plaats van de beurs Eigen In de Jaarbeurs Utrecht vindt de zeve che situatie trok omis econ te slech de nks Onda s. (Ver)Bouwen + Inrichten plaat r arseditie in Ahoy bijna 25 procent mee de beurs tijdens de afgelopen Naja s eker bezo de van id hthe geric de . Ook bezoekers dan in het najaar van 2011 s blijkt dat juist vaneker bezo de r onde rzoek onde Uit bleek groter dan ooit. appen. ners hun huidige woning laten opkn wege de slechte huizenmarkt bewo aliseerd gere r zeke ook dus tijd deze in t Een verbouwing en/ of renovatie word plek om (Ver)Bouwen + Inrichten de ideale en dat maakt de beurs Eigen Huis als. Vanwege het succes van ssion profe bouw se diver met en in contact te kom zal deze service tijdens de afgelopen beurs de lancering van de matchmaking and aan afga voor en kunn s eker Bezo et. ook bij de Voorjaarseditie worden ingez santen. expo de beurs online afspraken maken met

esd Pa as ma rkt Be rdag 23 maart Vrijdag 22 en zate

t. rt voor de tweede keer een Paasmark Heerlijkheid Mariënwaerdt organisee en)leven. (buit en eten zaam duur en puur Deze markt staat in het teken van n vern en duurzame (voorjaars)producte Er zijn volop (biologische) lekkernije en bovendien genieten kunn s eker Bezo en. keuk en tuin krijgbaar voor huis, op het grote terras van Hofstede De van lekkere hapjes en drankjes, ook wil, zijn er diverse workshops met slag de Stapel(b)akker. Voor wie zelf aan , op kunnen zich uitleven in de speeltuin Paas- of voorjaarsthema. Kinderen mogen zij ook paaseieren urlijk Natu sen. gkus sprin het op en de skelterbaan uden paashaas. De Paasmarkt wordt geho zoeken en even knuffelen met de d. Bees in r op het grasland bij De Stapel(b)akke


4

WONEN

1 op 3 woningen heeft energielabel Van alle woningen in Nederland had zo’n 33 procent eind 2012 een energielabel. Dat maakte minister Stef Blok (lees ook zijn voorwoord, op pagina 3 in deze krant) bekend. In 2011 zijn in totaal 393.410 energielabels afgegeven, hoofdzakelijk voor huurhuizen. Deze maand verwacht de minister meer informatie over het aantal koop- en huurwoningen dat in 2012 het energielabel kreeg. Voorlopig kan een huis nog worden verkocht zonder energielabel, al voldoet Nederland zo niet aan de Europese richtlijnen. Blok komt voor aankomende zomer met een nieuw voorstel. De Tweede Kamer liet eerder weten het plan om het energielabel verplicht te stellen bij verkoop niet te steunen.

Verkopen

Staat je woning te koop, of wil Een vermelding op Funda, een Te Koop-bord op het raam of in de tuin en de woning via je vrienden via Twitter en Facebook verspreiden? Het is bij lange na niet genoeg om je woning die moet concurreren met vele andere huizen te verkopen. Een actieve houding is gewenst. NVM-woordvoerder Roeland Kimman spoort verkopers aan de strijd om de koper aan te gaan. Eerst enkele cijfers om de noodzaak van een actieve houding te illustreren. Wist je dat je woning bij een koper concurreert met 27 andere woningen? In 2012 was er per 28 woningen één koper. Ga er maar aanstaan. Alle ontvangers van deze krant (de woningverkopers in Nederland) doen er goed aan om hun woning actief en goed onder de aandacht te brengen. Deze verhuiskrant alleen al is daar een goed medium voor. Immers: 90% van de huizenverkopers heeft zelf nog geen nieuwe woning gekocht? De verkopers van nu zijn de kopers van morgen.

‘Rente voor de nieuwbouw ook aftrekbaar maken’ De hypotheekregels op leningen voor nieuwbouwwoningen worden aangepast, omdat onder de huidige wet de rente niet aftrekbaar is. Blok past ‘bij de eerstvolgende mogelijkheid’ de wet aan. Bij koop van nieuwbouwwoningen kan een overeenkomst worden gesloten met projectontwikkelaars. Dit kan als een lening worden gezien, waar consumenten rente over betalen. Onder de nieuwe hypotheekregels (uit het Lenteakkoord) is niet geregeld dat die bouwrente aftrekbaar is, omdat van aflossen dan nog geen sprake is. Onder de nieuwe regels geldt de renteaftrek alleen als het huis binnen 30 jaar wordt afgelost. Het kabinet erkende de onvolkomenheid.

Verhuizen binnen de eigen provincie Nederlanders verhuizen het liefste binnen hun eigen provincie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts 41,5% van alle verhuizingen vindt plaats tussen twee provincies. Vooral mensen uit Zuid-Holland, NoordBrabant en Limburg blijken honkvast te zijn. Zuid-Hollanders spannen de kroon met ruim 70% van de verhuizingen binnen de provinciegrenzen. Bewoners van NoordBrabant en Limburg doen daar met respectievelijk 64 en 67,7% niet veel voor onder. Voor bijna elke provincie geldt dat de populairste verhuisbestemming de eigen provincie is. Alleen Flevoland valt uit de toon; daar verhuizen mensen liever naar NoordHolland in plaats van naar een woonplaats in de eigen polder.

Bestaande hypotheek

voor 1 april omzetten Bestaande hypotheken kunnen voor 1 april nog worden omgezet naar een spaarhypotheek, als men in aanmerking wil blijven komen voor hypotheekrenteaftrek. Daarna mogen aflossingsvrije hypotheken nog wel worden omgezet naar bijvoorbeeld een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek of omgekeerd. Minister Blok besloot in december vorig jaar om mensen meer tijd te geven. Voor bestaande hypotheken wijzigt er dus in 2013 niets aan de hypotheekrenteaftrek voor wat betreft de gekozen hypotheekvorm. Vanaf 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek stapsgewijs lager.

Leer luisteren Als je woning meer dan 6 maanden te koop staat, heb je fouten gemaakt in onder andere de prijstelling. De kans dat een woning die bijvoorbeeld 9 maanden te koop staat voor de oorspronkelijke vraagprijs wordt verkocht is 0,5%. Oftewel een kans van 1 op 200. Wanner je blind vaart op de factor geluk kun je het wagen. Realistische

verkopers vergroten hun kansen juist door naar de markt te leren luisteren en er naar te handelen. Want het nieuwe, scherp geprijsde aanbod is de directe concurrent. Niet actief? Blijf weg! Een advies van brancheorganisatie NVM op verkopersavonden luidt altijd: maak van je vraagprijs, geen prijsvraag. Verkopers hebben in deze tijden rijtjes met smoesjes. ‘Ik heb er zelf zoveel voor betaald… We hebben het geld nodig.. Laat eerst iemand maar eens bieden. Mijn buurman kreeg een nog hoger bedrag.. Het ligt aan de makelaar… Ik heb de tijd…’ Met zo’n houding verpest je de markt. Wie op zijn handen gaat zitten, kan net zo goed de woning uit de verkoop halen. Scheelt de actieve verkoper ook weer een concurrent. Veel heeft te maken met de financiering, maar ook met vooruitkijken en vertrouwen. Van de positieve berichten in de landelijke media zal je het niet moeten verwachten. Een marktdynamiek begint bij een kleine beweging van een individu.

De kracht van Generatiehypotheek goed adverteren Lekker makkelijk? Voor elke woning is er een koper. Grote vraag is alleen: waar vind ik die voor mijn eigen huis? Niet met een enkele advertentie op Funda en eentje in de regionale woonkrant. Na een tijdje –je woning blijft onverkochtkom je er achter dat nieuw aanbod de aandacht van jouw te koopstaande woning verdringt. Hoe is dat te voorkomen? Door niet ad hoc te adverteren.

Een reclameboodschap blijft pas na vier uitingen bij een lezer of kijker hangen. Dus eenmalig adverteren bij het in verkoop zetten van je woning is niet genoeg. Als woningverkoper bepaal je de verkoopstrategie zelf. Zet je makelaar en mediacampagne dus goed en gespreid in.

Volgens de NVM versnelt een ingezette goede mix aan media in 74% van alle gevallen het verkoopproces. Met als resultaat: een voorspoedige transactie van je woning. De NVM-makelaar biedt een mediaplan aan met een mix van web en printmedia op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dat gebeurt in een maandelijkse abonnementsvorm. De kracht van de herhaling is zo gewaarborgd.

De overvloed aan krediet die voorheen bij banken te halen was voor een hypotheek, is in deze tijden niet meer wenselijk. Maar om nu blij te worden van het tegenovergestelde van een risicovolle lening; de generatiehypotheek van de Rabobank? Dat is weer een ander uiterste.

Met de Generatiehypotheek van de Rabobank helpt familie jongere familieleden hun droomhuis te financieren.

meestal niet zo streng is als een financiële instelling. Betalingstermijnen zijn soepeler of verdeeld over familie.

Er zijn veel manieren waarop (groot) ouders financieel kunnen helpen met de aankoop van een huis voor hun (klein) kinderen, die risicomijdend voor het eerst de woningmarkt opstappen. Geld lenen uit familievermogen, of via periodieke geschenken of een deling van de koopsom, het kan. De hypotheek wordt samen met de bank en familie afgesloten. Safer kan bijna niet, omdat familie in de omgang

Er is veel te zeggen over deze financieringsmethode. Maar of het jong volwassenen –zo aan de hand van papa en mama of opa en oma- wegwijs maakt in hun verdere financiële wereld valt te bezien. Geld lenen, kost geld. Dat zullen ze vroeg of laat toch moeten erkennen. Om er nog maar eens een cliché uit te gooien; jong geleerd is oud gedaan. Waarom dan niet meteen een volwassen hypotheek nemen?

Onbekend maakt onbemind Continu onder de aandacht blijven van de juiste doelgroep is het devies van de NVM.

Reactie op voorwoord

“Averechts effect” “Terecht constateert minister Blok dat het aan doorstroming op de woningmarkt ontbreekt en dat er een groot stuwmeer aan onvervulde verhuiswensen aanwezig is. Zowel de steeds verder beperkte financieringsmogelijkheden voor starters als het effect van de nieuwe maatregelen op het vertrouwen in de woningmarkt hebben een averechts effect op de doorstroming. De €20 miljoen die de minister ter beschik-

king heeft gesteld voor startersleningen verandert daar niets aan. Wij pleiten daarom voor rust en een vertrouwenwekkend perspectief op de woningmarkt. Hierover gaan wij graag met de minister in gesprek.” Rob Mulder, Directeur Vereniging Eigen Huis

NVM - Open Huizen Dag op zaterdag 6 april

Geef die woningmarkt een opzwieper! De landelijke NVM - Open Huizen Dag biedt zowel verkopers als kopers mogelijkheden om woningen te ver(kopen). Laten we onze woningmarkt eens een grote opzwieper geven. Doe mee! Breng bezoekjes aan te koopstaande woningen. Hieronder in het kort een aantal goede redenen om deel te nemen aan deze populaire woondag. Voor verkopers Belangstelling Op de NVM - Open Huizen Dag kun je je te koopstaande woning laten bezichtigen. Gewoon de deuren opengooien en afwachten. Er hoeven niet eerst allerlei afspraken gemaakt te worden. Je hebt direct belangstelling voor je woning.

Contact met kandidaat-kopers Deze dag krijg je direct contact met mogelijke kopers van je huis. In een informele en gezellige sfeer is je huis aan te bevelen. Met een goed en positief verhaal kun je mogelijke twijfels wegnemen bij kandidaat-kopers en zo zelf heel direct de verkoop van je huis bevorderen.

Kijkers zijn ook kopers Veel kijkers bleken bij de vorige NVM Open Huizen Dag ook kopers te zijn. Landelijk werd op 35% van de woningen een bieding gedaan en bij ongeveer de helft een vervolgafspraak voor een 2e bezichtiging gemaakt. Het zijn dus niet zomaar kijkers die deze dag over je vloer komen. Meerdere op één dag Je kunt op een dag meer dan één bezichtiging krijgen. Dat bespaart dus ook nog eens tijd.

Geen vrije dag kwijt De NVM - Open Huizen Dag wordt bewust gehouden op een zaterdag. Dan zijn de meeste mensen vrij van werk. Je hoeft dus geen vrije dag aan te vragen voor de 6e april. Het kost je geen vakantiedagen.


doe je zo

WONEN

5

Column

je hem ook echt verkopen?

Niet bewegen is niet verkopen Genoeg kansen Een scherpe prijs vragen voor je woning loont, blijkt uit de databasegegevens van de NVM. Roeland Kimman “De kaasschaafmethode, telkens een kleine prijsaanpassing naar beneden, werkt niet. Met direct reëel

Kansen voor kopers: • Lage hypotheekrente • Verbeterde betaalbaarheid • Grote keuze van aanbod • Volop ruimte om te onderhandelen • Je hebt tijd Kansen voor verkopers: • Breng je vraagprijs naar de marktwaarde toe

prijzen zitten echt geïnteresseerden eerder en serieuzer aan je onderhandelingstafel. Bovendien scheelt het in onzekere verkoperstijden. Er zijn ook genoeg andere kansen voor verkopers en kopers. Maar onthoud één ding: stil zitten is geen optie.”

• Wees bereid om ook een lager bod te accepteren • Niet alleen de eigen woning daalt in prijs, de gewenste droomwoning ook • Een overbruggingsgarantie wordt (vanuit banken) steeds meer gewenst • De huurprijzen gaan omhoog, kopen wordt voor huurders voordeliger • Prijs scherp • Het aantal huishoudens neemt toe

Verkopen met Philip Kotler De 4 p’s zijn: Product, Prijs, Plaats, Promotie. Product staat in het verkoopproces natuurlijk voor de woning zelf. Hoe is het onderhoud? De staat van de woning? De 2e p spreekt voor zich. Hierboven is al kort aangestipt hoe je prijsstrategie van invloed kan zijn op een verkoop. Hoe makelaars en verkopers omgaan met de 3e p komt ook aan bod. Hoe wordt bepaald welke plaats (Wassenaar versus Loppersum bijvoorbeeld), buurt en straat een hoge grondwaarde vertegenwoordigd? De laatste p gaat over de pr en media (bijvoorbeeld internet en deze krant). Hoe breng je het beste de woning bij de juiste doelgroep voor het voetlicht?

Maak woonwensen kenbaar Woningzoekenden kunnen bij hun NVM-makelaar of via de site Funda, dat het woonaanbod inzichtelijk maakt, hun woonwensen aangeven. Door de crisis op de koopwoningmarkt kopen veel mensen pas een nieuwe woning als ze hun eigen woning hebben verkocht. Om de markt weer in beweging te krijgen, is het nodig dat er ‘treintjes’ worden gemaakt. Wanneer verkopers aangeven welke huizen zij eventueel zouden willen kopen, als het eigen huis verkocht is, gaat er bij één verkochte woning een ‘treintje’ rijden. Zo worden dus al snel meerdere huizen verkocht. “Woningzoekenden kunnen op Funda binnenkort bijvoorbeeld aangeven dat ze van Waterland naar Arnhem willen verhuizen. Via de website wordt dan gezocht naar aanbieders die in tegenovergestelde richting willen verhuizen’, aldus Funda. Ma-

Voor kopers Informele wijze Voor woningzoekers is deze dag het ideale moment om informatie uit te wisselen over de te koop staande woning. Vrijblijvend en op informele wijze. Beleving Een goede indruk en ervaring van een woning krijgen bezoekers alleen door het huis echt te bezoeken. Hoe mooi de presentatie op woningsites ook mag zijn; een huis moet je ervaren. De sfeer proeven, kijken naar de juiste lichtinval en in de tuin staan. Dat kan allemaal tijdens deze dag.

In eigen tijd De Open Huizen Dag is op een zaterdag. Extra vrij nemen van het werk hoeft dus niet. Omdat deze dag niet in de vakantieperiode wordt gehouden hoef je niet bang te zijn dat woningverkopers of woningzoekers al op vakantie zijn. Makkelijk en snel Een bezoekje aan te koopstaande woningen kan op deze dag makkelijk en snel verlopen. Heel vlug is te zien of een woning hét heeft of niet. Voldoet een woning niet aan je wensen, dan ben je ook zo weer weg. Indruk van omgeving Bij een bezoek krijg je ook een indruk van de omgeving. Of er bijvoorbeeld een school in de nabijheid ligt. Of er winkels in de buurt zijn. Op deze dag is er tijd om even een blokje om te gaan.

Op deze plek geef ik woningverkopers munitie om hun huis vanuit een andere invalshoek te benaderen waardoor de kans op een verkoop toeneemt. Er staan op dit moment in Nederland zo’n 236.000 huizen te koop. In 2012 verwisselden totaal 117.261 woningen van eigenaar. Deze cijfers bevestigen dat als je je huis echt wilt verkopen jouw huis er tiptop bij moet staan. Overigens zijn de woningprijzen sinds de kredietcrisis gemiddeld met 15,9% gezakt, inclusief inflatie ligt de daling zo rond 20%. Een huis op de juiste manier presenteren en scherp prijzen loont nog steeds, bewijzen de cijfers. De verkoopkans neemt af naarmate een woning langer op de markt staat. Een woning die langer dan 3 jaar op de markt staat, heeft 3% kans om nog te worden verkocht. Kortom werk aan de winkel! Een eerste stap is het los komen van je emotie. Je eigen huis zien als een product dat je zo goed mogelijk wilt verkopen. Omdat je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken is het van groot belang het huis zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Ga morgen eens voor je huis staan en vergelijk deze met dat van je buurman. Wat zie je? Ziet jouw huis er minder uit of misschien wel beter? Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar jouw huis in uitblinkt? Als je zelf al niet weet waarin je huis uitblinkt, wie weet dat dan wel?

Aan de hand van de bekende 4 P’s (in 1960 geïntroduceerd door E. Jerome McCarthy) geeft WonenDoeJeZo de aankomende edities advies om je woning te verkopen. Marktprofessionals zullen deze p’s met praktijkvoorbeeld toelichten. De Amerikaanse marketinggoeroe Philip Kotler zet bij zijn marketingstrategieën altijd de klant centraal. De in Massachusetts gepromoveerde Kotler stelt dat zonder goede en grondige kennis van de klant en inzicht in zijn of haar situatie en gedrag geen goede marketing en sales mogelijk is.

Van te koop naar verkocht

kelaars krijgen in de praktijk al geregeld de vraag of woningruil mogelijk is. Door rechtstreeks te ruilen via Funda blijft geen van de partijen met twee woningen achter. Het is dan veel minder risicovol om over te gaan, is de gedachte. De woningruil komt niet tot stand met gesloten beurzen. De twee partijen kopen elkaars huis.

Iedere sporter kan de vraag waarin hij of zij uitblinkt moeiteloos beantwoorden. De meeste huiseigenaren hebben echter geen flauw idee wat de sterkste punten van hun huis zijn. Met andere woorden: de lat om je huis te onderscheiden ligt misschien vaak te laag. In plaats van allemaal gele citroenen of oranje sinaasappels zou je huis juist die blauwe citroen of die paarse sinaasappel moeten worden. Wat zijn de unique selling points van jouw huis? Vervolgens is een zeer relevante vraag: wie is de potentiële koper en hoe scoor je bij diegene? Je bepaalt wat de koper ziet door er de nadruk op te leggen. Hoe haal je dat unieke omhoog? Hoe belicht je de sterke punten? Een potentiële koper maakt vaak als eerste kennis met jouw huis via internet. Het is dus belangrijk om representatieve foto’s en een onderscheidende, uitnodigende aanbiedingstekst op internet te hebben staan. Laat je huis fotograferen vanuit de goede hoek, met de juiste ‘makeup’ en met de juiste belichting. Het is de kunst om met weinig middelen en zonder dat je erop leeg loopt, kleine aanpassingen te doen waardoor de kans op verkoop sterk toeneemt. Heb je, indien de woning via een makelaar verkocht wordt, met je makelaar besproken waarom jijzelf destijds het huis gekocht hebt? Wat heb je zelf als prettig ervaren in de tijd dat je er woonde? Eigenlijk zou je je eigen huis als eerste aan jezelf en de makelaar moeten verkopen. Ik wens je ongelofelijk veel succes met de verkoop van je woning. Mocht je naar aanleiding van deze column vragen hebben dan kun je mij een mail sturen: info@elkhuisvantekoopnaarverkocht.nl Simone Kamberg-de Jong Auteur van; ‘Elk huis van te koop naar verkocht?’


Nieuwe Collectie

gratis! interieuradvies

Een persoonlijk en compleet advies, toegespitst op uw situatie? Bel 0413 212 855 en vraag het gratis aan of kijk op www.goossens.nl/ interieuradvies

gratis!

woon- en slaapideeënboek 2013 400 pagina’s wooninspiratie, boordevol nieuwe collectie en leuke interieurtips!

Amsterdam (Villa Arena) • Heerlen • Leiderdorp • Nuenen • Roermond • Rotterdam (Alexandrium Woonmall) • Zevenaar Kijk voor onze openingstijden op www.goossens.nl/winkels

Volg ons op www.facebook.com/goossenswonen en maak kans op diverse prijzen.

130025 Advertertentie Wonen doe je zo februari.indd 1

24-01-13 14:46


WONEN

7

Verhuizen of voor het eerst een eigen woning? Geef meubels en wanden met krijtverf in een handomdraai een nieuwe look Met de allernieuwste dimago® New Traditionals krijtverf gaat dat zeker lukken. De verf van professionele kwaliteit is prettig verwerkbaar en heeft een fluweelmatte uitstraling. Een andere eigenschap is dat deze verf op waterbasis is. New Traditionals krijtverf geeft muren, meubels, houten gebruiksvoorwerpen of vloerplanken een authentieke uitstraling. De verf is totaal mat en laat zich eventueel gemakkelijk doorschuren of behandelen met New Traditionals Patina.

Trends bij Goossens

Van prul...

Haal jij ook het voorjaar in huis?

...naar pracht! New Traditionals krijtverf op wand kastje kleur ‘Milk’

Alle Goossens winkels staan weer boordevol met de nieuwste internationale woontrends! Italiaans design uit Milaan, topkwaliteit uit Keulen en de allermooiste meubelen uit Parijs. Wil jij je interieur zomer-klaar maken? We nemen je mee in dé meubeltrends voor dit voorjaar. Love luxury is dé nieuwste trend. Luxe stoffen en materialen staan hierin centraal. Mooi en soepel leder, een antraciet gelakte tafel, of grote kussens geven uw interieur meer allure. Want wie wil er nu geen comfortabel interieur, een fijne bank, mooie eettafel en goede verlichting? Maar love luxury gaat verder, want hier staan ruimte, eenvoud en grote elementen centraal. Ben niet bang om te kiezen voor een grote opvallende bank met opvallende details. En die grote ietwat uitbundige tafel kan best, wanneer de rest meer ingetogen is. Slapen als in een hotel Pure en eerlijke materialen in combinatie met chique kleurencombinaties, prachtige warme en natuurlijke tinten laten een interieur samensmelten tot een luxe geheel. En dat geldt niet alleen voor de woonkamer, maar zeker ook voor de slaapkamer! Met hoogkwalitatieve boxsprings in vele uitvoeringen en modellen is ‘slapen als in een hotel’ ook thuis mogelijk. Natuurlijk met uitstekende en hoogkwalitatieve box-

springs en matrassen, maar ook hoofdborden, al dan niet gecapitonneerd, vormen een ware eyecatcher in de slaapkamer. Een karpet onder je bed met een glanzende vleug of een zachte hoge pool dragen bij aan deze beleving. En leg extra dekens of plaids laag over laag op het bed, maar wel zo dat je elk item nog ziet. De opeenstapeling van kleuren en texturen maakt je bed of boxspring extra uitnodigend!

Spannende combinaties Modern en oud versterken elkaar wanneer ze naast elkaar staan. Mix en match er lustig op los! Gerecyclede materialen passen uitstekend in deze trend en kunnen perfect gecombineerd worden met moderne meubelen. Zo vind je bij Goossens bijvoorbeeld een eetkamertafel waarbij een blad van oude textielstempels wordt gecombineerd met een modern verchroomd onderstel. Dat zijn spannende combinaties en eyecatchers in je interieur! En bij Goossens ben je altijd verzekerd van de hoogste kwaliteit meubelen tegen de beste prijs. Karpetten zijn een must! Vintage vloerkleden in combinatie met een moderne bank zorgen voor een mooi contrast en tegelijkertijd een unieke eenheid in je interieur. Karpetten, ook wel vloerkleden genoemd, zorgen niet alleen in de winter voor het gewenste comfort en een mooie warme sfeer. Maar ook in het voorjaar laat je de kille sfeer van een harde vloer gemakkelijk uit de woonkamer verdwijnen. Karpetten brengen warmte en maken een zithoek veel knusser. Kies voor een handgeknoopt wollen vloerkleed met rustige dessins of een hoogpolig karpet in een trendy tinten. Bij Goossens zijn de keuzes in kleuren, materialen en afmetingen bijna eindeloos.

New Traditionals krijtverf op wand kleur: ‘Milk’. Tafeltje New Traditionals kleur: ‘Baby Girl’ Voor een extra doorleefd effect kan je de krijtverf behandelen met New Traditionals Craquelé. Er ontstaan dan kleine barstjes in de verf. Daarna is het wel nodig de verf af te werken met een transparante acrylvernis.

Special kleureffect dimago New Traditionals krijtverf is in alle kleuren te mengen. Door de poedermatte, fluwelen uitstraling kan de kleurbeleving variëren. Zo wordt de kleur helderder als de krijtverf met acrylvernis wordt afgewerkt. Verkrijgbaar bij speciaalzaken van:

Kijk voor een winkel in de buurt op:

www.dimago.nl

Nieuw: projectmatige inrichtingen bij Goossens In de particuliere sector heeft Goossens haar sporen ruimschoots verdiend op het gebied van woon- en slaapinrichtingen. Die kennis wordt nu ook voor projectmatige inrichtingen ingezet. Van concept tot realisatie. En daarin kan alles, of het nu gaat om enkele meubelen gaat of een complete turn-key inrichting.

Onze project manager Arjan Petri voorziet u van een gedegen advies en vervolgens voor een vlekkeloze afhandeling en oplevering. Kortom, ook voor zakelijke projecten – of het nu gaat om kantoor, horeca, zorg of overheid –we maken graag kennis! Aarzel niet en neem contact op met Arjan Petri (06132 05 794) of mail: arjpet@goossenswonen.nl

Professioneel interieuradvies Met al deze trends in het achterhoofd kun je vast wel hulp gebruiken bij het creëren van uw persoonlijke stijl. De persoonlijke interieuradviseurs van Goossens helpen en inspireren duizenden mensen per jaar bij allerlei vraagstukken op interieur- en inrichtingsgebied. Wie maakt er gebruik van je interieur, wat is de samenstelling van het huishouden, waar moet het interieur aan voldoen, zowel praktisch alsook de sfeer die je wilt creëren, zijn belangrijke vragen die aan bod komen. En natuurlijk geven ze je op iedere vraag over trends een passend antwoord. Hoe het werkt? Ga naar goossens.nl en vraag het interieuradvies aan of bel 0413 – 211436. Oh ja, het advies is natuurlijk helemaal gratis!


8

NOTARIEEL

Sneller verkopen van uw woning? Verkoop uw woning nu sneller door deze vrijwillig te laten veilen! Het aanbieden van uw woning op het online veilingplatform van Vastgoed-Auctions.nl, zorgt gegarandeerd voor een snellere verkoop. Zelfs in de huidige moeilijke markt verkopen wij een woning gemiddeld binnen 3 maanden. En niet tegen weggeefprijzen, maar tegen de reële marktwaarde! Het succes zit hem in de lagere bieden vanaf prijs waar wij de woning mee in de markt zetten en het sluitingsmoment van de veiling.

Dus, bent u het wachten op een koper zat? Kom zelf in actie en meld uw woning aan voor de veiling op onze website www.vastgoed-auctions.nl!

Hierdoor bieden wij uw woning veel scherper aan dan de concurrentie en trekt u veel meer kijkers. Door het sluitingsmoment van de veiling zullen geïnteresseerden moeten beslissen en kunnen de aankoop niet uitstellen. Hierdoor weet u al na 4 weken hoeveel kopers er voor uw woning zijn en wat zij willen betalen. Doordat u ieder bod mag afwijzen loopt u nooit het risico op een te lage opbrengst.

Of neem contact op via telefoonnummer: 0412-85 12 18. Mailen kan ook via: info@vastgoed-auctions.nl.

U kunt ons inzetten naast of in samenwerking met uw bestaande makelaar. Het verkopen van uw woning via de online veiling van Vastgoed-Auctions.nl is zelfs geheel gratis! U betaalt € 299,- aan veilingkosten die u bij een succesvolle verkoop op de veiling weer van ons terugontvangt!

Een van onze vele successen: ‘Binnen 4 weken verkocht!’ Ans en Mels Lems, Bergen op Zoom: “Wij waren in de gunstige omstandigheid dat wij in financieel opzicht niet het onderste uit de kan hoefden te hebben. Een snelle verkoop en dus rust was voor ons belangrijker. Toen wij via opbod op het bedrag uitkwamen dat we wilden hebben, zijn we gestopt en hebben dat aanvaard. Hierdoor hebben wij binnen 4 weken onze woning verkocht. Wij zijn erg te spreken over deze manier van verkoop en kunnen het iedereen aanbevelen!”.

Presenteer uw woning optimaal Uit onderzoek blijkt dat in de eerste paar minuten wordt bepaald of een koper geinteresseerd is of niet. Is de indruk niet goed dan is in 95% van de gevallen de verkoop verkeken. Zeker gezien de huidige woningmarkt is het van belang uw woning optimaal te presenteren. Ruimte, licht en kleuren zijn essentieel voor een eerste indruk van een aspirant koper. Rommel kunt u hierbij natuurlijk niet gebruiken. Hoe voller de ruimtes des te kleiner de vertrekken lijken. Terwijl de meeste kopers juist op zoek zijn naar een ruimere woning! Maar hoe creëert u die ruimte in huis? We hebben voor u de gouden tips van toonaangevende verkoop-stylisten op een rij gezet. Zo is uw huis veel sneller verkocht tegen een hogere prijs. 1: Geen meubels in de weg Zorg ervoor dat er in de kamer geen meubelstukken in de weg staan. De doorloop moet zo vrij mogelijk zijn. Maar een leeg huis verkoopt ook slecht. Dus zorg ervoor dat de ruimtes toch ‘ingericht’ aanvoelen. 2: Haal persoonlijke spullen weg De kijker moet uw huis zien als zijn of haar toekomstige huis, verberg dus de meest persoonlijke spullen. Teveel meubels, wandversiering en accessoires maken een huis rommelig en kleiner dan nodig. 3: Vergeet de tuin niet Ruim niet alleen binnen op, maar denk ook aan de buitenruimtes zoals tuin, balkon, schuur en oprit. Zorg dat mensen zich geen weg hoeven te banen naar je huis door bijvoorbeeld fietsen en kinderspullen die in de weg staan.

4: Huur een opslagruimte voor uw spullen Spullen die u weghaalt tijdens het stylingproces kunt u opbergen in een opslagunit. Let er dan wel op dat uw spullen veilig en droog staan opgeslagen, bij een betrouwbare partij. Zo is een eigen unitalarm een groot voordeel. Het is heel aantrekkelijk als u flexibel kunt huren met een korte opzegtermijn. Zodra uw huis verkocht is, kunt u de opslagunit opzeggen. Een partij die aan de hoogste normen voldoet uit de branche is ALLSAFE Mini Opslag. Zij verhuren (tijdelijke) opslagunits in elk gewenst formaat. Uw spullen staan uniek beveiligd, schoon en droog opgeslagen. Een groot voordeel is dat u per week kunt huren. Tevens heeft u een ruime keuze aan verpakkingsmateriaal op de vestiging en in de webshop. Spullen vervoeren? Reserveer de gratis verhuisbus of aanhangwagen*! Of boek de verhuisservice als u extra gemak en hulp nodig heeft. *Vraag naar de voorwaarden www.allsafe.nl voor een vestiging in de buurt www.allsafeshop.nl voor verhuismaterialen

Nu één maand geheel gratis opslagruimte bij ALLSAFE Mini Opslag! Als lezer profiteert u nu van één maand geheel gratis opslagruimte op vertoon van bijgevoegde flyer of dit artikel. Meteen starten met restylen? Bel gratis: 0800- 64 64 677. Wij adviseren u graag over een passende opslagoplossing.


NOTARIEEL

9

Waar moet ik op letten Wat als de koop niet doorgaat? bij het kopen van een De notaris adviseert appartement? Als u in deze tijd een koper weet te vinden, is dat natuurlijk geweldig. Maar wat als de koop niet doorgaat? Welke rechten hebt u dan? En wat moet u doen om te krijgen waar u recht op heeft? Wanneer gaat de koop niet door? Er zijn drie hoofdredenen waarom de koop niet doorgaat. De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd, van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract of hij blijft in gebreke. De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd. Tijdens de bedenktijd mag de koper zonder reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt hij het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur. De koper doet een beroep op ontbindende voorwaarden De ontbindende voorwaarden kunnen over van alles gaan. Dat hangt ervan af wat u in het koopcontract afspreekt met de koper. Maar wat voor ontbindende voorwaarden u ook afspreekt, zorg er in ieder geval voor dat er een termijn aan vastzit. Bijvoorbeeld één maand om de financiering rond te krijgen. En als de koper na die maand financiële problemen krijgt waardoor hij het huis niet meer kan kopen? Dan is dat, hoe vervelend het ook is, niet uw probleem. Bij het kopen van een woning die onderdeel is van een groter gebouw, krijgt u te maken met het appartementsrecht. U bent dan samen met alle andere appartementsbewoners eigenaar van het hele gebouw. Er gelden dan ook regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden. Het is belangrijk om van te voren te weten wat de verantwoordelijkheden van eigenaren zijn, welke huisregels er tussen bewoners gelden en hoe hoog de kosten voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten zijn. Laat u zich hier niet achteraf door verrassen. Op de publiekssite van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vindt u een aantal vragen die notarissen veel ontvangen van toekomstige appartementseigenaren. Het gaat om vragen als: -

Wat is een appartementsrecht en waarvoor is een splitsingsakte? Wat is een reglement van splitsing?

-

En als de koper in gebreke blijft? Natuurlijk is het vervelend als de koper ge-

bruikmaakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden. Maar het mag wel.

Wat de koper niet mag, is in gebreke blijven. Dat doet hij bijvoorbeeld als de levering (overdracht) van de woning door zijn toedoen niet kan doorgaan. Omdat hij de koopsom niet betaalt. Of omdat hij gewoon niet komt opdagen als de leveringsakte getekend moet worden. Gelukkig hebt u dan vaak wel recht op een vergoeding. Want als de koper (aantoonbaar!) in gebreke blijft, dan moet hij u een boete betalen. Tenminste, als u dat in het koopcontract hebt afgesproken. Stok achter de deur voor de koper Meestal staat in het koopcontract dat de koper een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven. Bijna altijd is dat tien procent van de koopsom. Als de koper gebruikmaakt van zijn bedenktijd of de ontbindende voorwaarden, dan krijgt hij zijn geld gewoon terug (of de bankgarantie wordt beëindigd). Blijft hij in gebreke, dan moet hij vaak een boete betalen. Die boete is meestal even groot als het bedrag van de waarborgsom. De koper raakt zijn geld dus kwijt. Als hij geen waarborgsom heeft betaald of een bankgarantie heeft afgegeven, wordt hij gedwongen alsnog te betalen. Wat moet je doen als de koper in gebreke blijft? Stel dat de koper de koopsom of de waarborgsom op de afgesproken datum niet heeft betaald. Dan moet u hem formeel ‘in gebreke stellen’. In het koopcontract staat welke afspraken u hierover hebt gemaakt. Meestal staat erin dat u de koper een brief moet sturen waarin u hem erop wijst dat hij in gebreke blijft. Hij krijgt dan nog een

termijn (vaak acht dagen) om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Doet hij dat niet, dan ‘raakt hij in verzuim’. Meestal kunt u dan de boete opeisen. Leg alles goed vast! Zorg er altijd voor dat u alles goed vastlegt en overal kopieën van maakt. De notaris moet namelijk beoordelen of de koper echt in gebreke is gebleven. Als dat zo is, zorgt hij ervoor dat u de boete uitbetaald krijgt. Maar het begint met een goed koopcontract U ziet hoe belangrijk het is om een goed koopcontract te hebben. Laat uw koopcontract daarom opstellen door de notaris. Dan weet u zeker dat alle kleine lettertjes erin staan én juist zijn.

Meer informatie

Wilt u advies, neem dan contact op met een notaris uit de buurt. Via de zoekfunctie op de website www.notaris.nl is het eenvoudig om een notaris in de buurt te vinden. Bereid het eerste bezoek aan de notaris goed voor en lees de tips op www.notaris.nl/op-gesprek . De KNB is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Alle (kandidaat-) notarissen zijn verplicht aangesloten bij de KNB.

Wat staat in het huishoudelijke reglement? Wat doet de Vereniging van Eigenaren en waar bestaan de servicekosten uit?

Kijk op www.notaris.nl Woning Kopen voor meer informatie. Hier kunt u ook een online test maken die de voor u belangrijkste aandachtspunten op een rijtje zet.

EEn woning kopEn of vErkopEn? Gratis brochure Woning Verkopen Een huis verkopen is niet altijd gemakkelijk in deze tijd. In de brochure Woning Verkopen vindt u alle informatie op een rijtje waar u aan moet denken als u een koper heeft gevonden. Denk hierbij aan onderwerpen als het koopcontract, de ontbindende voorwaarden, bedenktijd van de koper en verborgen gebreken. Maar ook wat u kunt doen als de koop niet doorgaat. En waar de notaris u van dienst kan zijn met advies of een koopcontract naar uw wensen. Op al deze vragen, en nog veel meer, geeft dit boekje antwoord. U kunt de brochure afhalen bij veel notariskantoren. Of gratis downloaden via de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie www.notaris.nl/een-woning-verkopen. Ook beschikbaar online als doorbladerbare versie.

Wat moet u regelen? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris? Op www.notaris.nl is alles voor u op een rijtje gezet. Doe de online test en ontvang vrijblijvend advies op maat.

www.notaris.nl Je regelt het bij de notaris.


Een hypotheek leeft met u mee.

EEN DESKUNDIGE KIJK OP HYPOTHEKEN Een goede hypotheek verandert mee als er iets belangrijks in uw leven gebeurt. Dat kan een huwelijk zijn of gezinsuitbreiding, een nieuwe baan of een eigen bedrijf. Maar ook echtscheiding, ontslag of het overlijden van uw partner hebben grote impact. Op zulke momenten wilt u er zeker van zijn dat uw hypotheek nog steeds bij uw situatie past. Nu en in de toekomst. Ook daarom kiest u voor een Erkend Hypotheekadviseur, een expert op zijn vakgebied. Zo bent u verzekerd van een deskundig en integer hypotheekadvies, op รกlle belangrijke momenten in uw leven.

Weten of uw hypotheek nog bij u past? Maak dan een afspraak met een Erkend Hypotheekadviseur. U vindt er een in de buurt op www.erkendhypotheekadviseur.nl.


FINANCIEEL

11

Nieuwe woning op het oog?

Dit betekent het provisieverbod op hypotheekadvies voor u Op 1 januari 2013 is het zogenaamde provisieverbod ingegaan. Dit heeft grote impact op de advieskosten die u betaalt bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Voor welke producten betaalt u? Het provisieverbod is van toepassing op complexe financiële producten.

Het jaar 2012 ligt inmiddels achter ons. U hebt aan den lijve ondervonden dat in 2012 de woningmarkt nog niet op stoom is gekomen. Het vierde kwartaal vormde hierop een uitzondering. De opleving had alles te maken met de wijziging van de hypotheekregels per 1 januari 2013. Veel van deze regels vallen vooral negatief uit voor mensen die voor het eerst een hypotheek sluiten. Wat impact heeft op de afsluitkosten van uw toekomstige hypotheek is het zogenaamde provisieverbod dat vanaf 1 januari geldt.

Hieronder vallen: • Hypotheken • Betalingsbeschermers • Overlijdensrisicoverzekeringen • Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen • Uitvaartverzekeringen • Levensverzekeringen • Bankspaarproducten • Deelnemingen in een beleggingsfonds

Waarom een provisieverbod? Voorheen werd uw financieel adviseur voor zijn advies en de bemiddeling betaald door de geldverstrekker waar de hypotheek werd ondergebracht. Dit noemt men provisie. Deze provisie werd vervolgens doorberekend in de rente die u aan de geldvertrekker betaalde. Doordat de hoogte van de beloning die uw adviseur ontving per geldverstrekker in hoogte kon variëren, zou het gevaar kunnen bestaan dat de adviseur de hypotheek aanbiedt die hem de hoogste provisie oplevert in plaats van de hypotheek die het best past bij uw persoonlijke situatie. Daarom betaalt u vanaf 1 januari 2013 uw adviseur niet langer via de geldverstrekker maar rechtstreeks voor het advies dat hij u geeft. Zo bestaat er geen enkele twijfel dat er in uw belang wordt geadviseerd. Een adviseur besteedt al snel ongeveer 14 uur aan een gedegen advies. U zult dus wellicht even schrikken van het bedrag dat u betaalt voor het financieel advies. Dan is het goed om te beseffen dat financieel advies nooit gratis is geweest! Weet wat u kunt verwachten De adviseur is verplicht u bij het eerste oriënterende gesprek te vertellen welke werkzaamheden hij voor u doet en wat u moet betalen voor zijn advies. Dit gesprek is meestal gratis. Tijdens dit gesprek kunt u uw wensen uiteenzetten en informatie krijgen over bijvoorbeeld de verschillende hypotheekvormen en de fiscaliteiten. Deze informatie is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie, er is nog geen sprake van advies. De adviseur kan een indicatieve hypotheekberekening voor u maken en zal tijdens dit gesprek aan u duidelijk maken welke dienstverlening u kunt verwachten als u een adviesgesprek aangaat en wat hij u daarvoor in rekening brengt. In het Dienstverleningsdocument, dat u vaak al

Financiering advieskosten De advieskosten kunnen best oplopen bij een gecompliceerde hypotheek. Als de verhouding hypotheek versus de waarde van de woning het toelaat, kunnen deze worden meegefinancierd. Gespreid betalen behoort, afhankelijk van de werkwijze van de adviseur, vaak ook tot de mogelijkheden. De afsluitkosten van uw hypotheek zijn overigens net als vóór de introductie van het provisieverbod aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Nazorg huidige hypotheek: al betaald of nieuwe regeling? Hebt u vragen over uw huidige hypotheek? Bij het sluiten van de hypotheek heeft de adviseur al provisie ontvangen van de geldverstrekker. De nazorg van de hypotheek is hier (deels) in opgenomen. Afhankelijk van de grote van uw adviesvraag zal er al dan niet een (aanvullende) advies fee in rekening worden gebracht. Vraag uw adviseur van te voren wat er bij de nazorg van uw huidige hypotheek behoort en wat er extra in rekening wordt gebracht.

op de website aantreft, kunt u de gegeven informatie nog eens rustig doorlezen en vergelijken met die van andere adviseurs. Over welke risico’s wordt u geadviseerd? En heeft uw adviseur toegang tot een groot aantal geldverstrekkers, een klein aantal of tot één geldverstrekker? Adviesfee of een abonnement? Hoe betaalt u straks uw financieel adviseur? Hiervoor hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt hem/haar betalen

per gewerkt uur. Vraag hierbij naar een inschatting van de uren die uw adviseur nodig denkt te hebben. Sommige adviseurs vragen een vast (all-in) tarief, anderen hebben de dienstverlening gesplitst in diverse modules die naar behoefte apart in rekening worden gebracht. Tenslotte worden er ook serviceabonnementen aangeboden, waarbij u een maandelijkse contributie betaalt. Ook hierbij zal de adviseur duidelijk moeten maken op welke dienstverlening u kunt rekenen. Soms kunt

u de kosten ook drukken door bijvoorbeeld voorafgaand aan het adviesgesprek uw gegevens al online beschikbaar te stellen. Sommige geldverstrekkers bieden ook hypotheken aan die u zonder advies kunt afsluiten, in vakjargon “execution only” genoemd. Het afsluiten van een hypotheek zonder advies is vanwege de complexiteit slechts voor een zeer beperkte groep weggelegd. U betaalt dan, na het maken van een kennis en ervaringstoets, alleen de afhandelingskosten voor de hypotheek.

Kosten bij aflopen rentevastperiode Indien de rentevastperiode van uw huidige hypothecaire lening afloopt, zoekt u contact met uw geldvertrekker of een financieel adviseur. Indien dit voor u de gelegenheid is om uw lening over te sluiten naar een andere geldvertrekker of hypotheekvariant waarbij u bijvoorbeeld wel aflost, neemt u contact op met uw financieel adviseur. (U kunt overigens nog tot en met 1 april 2013 fiscaal gunstig een (Bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek afsluiten.) Hij of zij zal u adviseren over wat binnen de nieuwe wetgeving en voor uw persoonlijke situatie het best bij u past. Er zal dan wel een adviesfee in rekening worden gebracht voor de gemaakte uren. Het is immers een ‘nieuwe lening’. Belt u uw geldvertrekker, dan kan het over het algemeen binnen de huidige afspraken en betaalt u uitsluitend administratiekosten. Niet meer gratis ‘adviesshoppen’ Voorheen kon u bij verschillende financiële dienstverleners advies inwinnen en werd alleen de dienstverlener waarop uiteindelijk uw keuze viel betaald. U kon het maken van een keuze dus uitstellen totdat u meerdere adviezen en offertes had ontvangen. Nu u gaat betalen voor het advies zal u al in een vroeg stadium moeten beslissen door wie u zich laat adviseren. En waarop baseert u dan uw keuze? Er zijn diverse kwaliteitskeurmerken in de markt voor financieel advies. Voor een deskundige hypotheekadviseur kiest u bijvoorbeeld een Erkend Hypotheekadviseur of hypothecair planner. Ook kunt u op diverse websites de dienstverlening en de kosten van een adviseur bekijken en/of vergelijken. Wees dan wel kritisch en kijk goed op welke punten wordt vergeleken. Vragen? Hebt u vragen over de nieuwe regels en het effect hiervan op uw situatie? Schroom dan niet contact op te nemen met uw Erkend Hypotheekadviseur. Hij of zij is namelijk in het bezit van alle vereiste diploma’s, heeft ruime praktijkervaring en volgt elk jaar bijscholing zodat u verzekerd bent van een deskundig en integer hypotheekadvies. U vindt een Erkend Hypotheekadviseur bij u in de buurt via www.seh.nl. Uitgebreide informatie over het provisieverbod leest u ook op de website van de Autoriteit Financiële Markten. (www.afm.nl)


12

WOONTRENDS

WOON Boxspring Chique Boxspring Chique is een zeer strak gestoffeerde boxspring van werkelijk sublieme kwaliteit en wordt geheel met de hand gemaakt! Met vele mogelijkheden om het hoofdbord naar eigen wens op maat te maken. Deze complete boxspring (2x vlakke boxspring, hoofdbord, poten, 2x matras de luxe en een 2 persoons matrastopper) is er al vanaf € 1.698,-.

Studio Ditte behang

Bij Deco Home en Verf & Wand,

€ 34,95 per rol

Nu verkrijgbaar:

Sturdy De uitermate populaire Sturdy stoel in Classic leder is nu ook in zwart outdoor leder verkrijgbaar, met arm.

Voor € 259,-

Gordijnstoffen Nieuwe voorjaarscollectie gordijnstoffen Bij Deco Home enVerf & Wand speciaalzaken: prachtige nieuwe stoffen in verschillende kwaliteiten. In lichte pastels en naturellen. Ook kamerhoog, dus mooi naadloos te confectioneren.

Non-Flying Carpet De Non-Flying Carpet doet met zijn Perzische voorkomen denken aan vervlogen tijden en Arabische sprookjes over 1001 nachten. Niets is echter minder waar. Het is namelijk een praktisch vloerkleed in, hoe toepasselijk, hetzelfde formaat als een Fatboy Original zitzak. Het vloerkleed is niet enkel te gebruiken in het formaat 180 x 140 cm, maar ook eenvoudig te koppelen via iconische rode knopen aan een tweede, derde of zelfs vierde exemplaar. Creëer je eigen visie op het Fatboy vloerkleed door te variëren in kleur en formaat. De Non-Flying Carpet wordt uitgebracht in diverse prints en thema’s en heeft een vintage uitstraling. Zoals we gewend zijn van Fatboy speelt functionaliteit een grote rol. De Non-Flying Carpet is voorzien van een antislip onderzijde en een vuilafstotende finish.

Meer info: www.fatboy.com


TRENDS

WOONTRENDS

13

Santos De trend van dit moment, zitmeubel Santos. Een karakteristieke Chesterfield, voorzien van originele capitons/nagels. Leverbaar in verschillende uitvoeringen en diverse kleuren stof en leder.

3 Zits in leder vanaf € 1.249,-

Saltillo Zitmeubel Saltillo, met een strak en toch romantisch uiterlijk is dit een heerlijke leefhoek voor een uitermate scherpe prijs!

Een grote 3 zits met ligelement voor slechts € 898,-! Zowel links als rechts verkrijgbaar.

Nieuw van New Traditionals krijtverf professionele kwaliteit voor hout en muren. Verkrijgbaar in 0,25, 1 en 2.5 ltr (0.25 ltr vanaf € 14,95). Voor verkoopadressen: www.dimago.nl


Land van Belofte 50, SCHIEDAM T 010 – 473 75 55 info@densmakelaars.nl

Vlaardingen

Vlaardingen

Penthouse Aantal kamers: 4 Woonopp.: 190 m2

Vlaardingen

Lepelaarsingel 128

Aletta Jacobskade 167

Woonlaag: 7 Inhoud: 700 m3 Bouwjaar: 1993

Galerijflat Aantal kamers: 3 Woonopp.: 90 m2

Vraagprijs € 689.000,- k.k.

Schiedam

Westhavenplaats 40-B, VLAARDINGEN T 010 – 473 75 55 info@densmakelaars.nl

Woonlaag: 5 Inhoud: 240 m3 Bouwjaar: 1965

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Schiedam

Vlaardingen

Messchaertplein 38 Benedenwoning Aantal kamers: 3 Woonopp.: 68 m2

Woonlaag: 1 Inhoud: 187 m3 Bouwjaar: 1937

Mendelssohnplein 19c Portiekflat Aantal kamers: 2 Woonopp.: 80 m2

Vraagprijs € 127.500,- k.k.

Schiedam

Vraagprijs € 122.500,- k.k.

Schiedam

Jacobus J W Boezemanstraat 18

Nieuwe Haven 257a

’s-Gravelandseweg 960

Bospad 45

Hoekwoning Aantal kamers: 5 Woonopp.: 135 m2

Galerijflat Aantal kamers: 4 Woonopp.: 160 m2

Galerijflat Aantal kamers: 4 Woonopp.: 115 m2

Galerijflat Aantal kamers: 3 Woonopp.: 85 m2

Perceelopp.: 204 m2 Inhoud: 385 m3 Bouwjaar: 1986

Vraagprijs € 274.500,- k.k.

Woonlaag: 2 Inhoud: 400 m3 Bouwjaar: 2003

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Woonlaag: 3 Inhoud: 200 m3 Bouwjaar: 1950

Woonlaag: 1 Inhoud: 320 m3 Bouwjaar: 1965

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Woonlaag: 1 Inhoud: 230 m3 Bouwjaar: 2004

Vraagprijs € 224.500,- k.k.

w w w . d e n s m a k e l a a r s . n l

Hoogstraat 203, VLAARDINGEN | info@www.houseforsale.nl Telefoon (010) 435 15 50 Maassluis - Dr. Albert Schweitzerdreef 123

Schiedam Rotterdamsedijk 191D

Schiedam Rembrandtlaan 133

Portiekflat Inhoud: 162 m3 2 Woonoppervlakte: 60 m Kamers: 3 Woonlaag: 4 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1950

Penthouse Inhoud: 225 m3 2 Woonoppervlakte: 66 m Kamers: 3 Woonlaag: 8 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1997

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

Uw huis sneller verkopen? MEDIAPLAN

• Maisonnette • Woonopp.: 95 m2

• Woonlaag: 3 • Kamers: 3

Vraagprijs € 175.000,- k.k. Vlaardingen - Mahlerstraat 28

Schiedam Atalantahof 80 Vrijstaande woning Woonoppervlakte: 175 m2 Perceeloppervlakte: 496 m2 Bouwjaar: 1992

Inhoud: 623 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

‘De groenste

’ van Schiedam

Het Mediaplan maakt dit mogelijk

VAN DER EIJK MAKELAARS Korte Haven 125 E info@vandereijk.nl

3111 BH Schiedam

T 010 470 11 30

WWW.VANDEREIJK.NL

• Benedenwoning • Woonopp.: 170 m2

• Woonlaag: 1 • Kamers: 3

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

www.houseforsale.nl


MILIEU CENTRAAL

15

Ventilatie noodzakelijk voor uw gezondheid Met het voorjaar in aantocht is de kans groot dat u het huis eens flink laat doorluchten. Maar wist u dat ventilatie het hele jaar door van groot belang is voor uw gezondheid? Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. Maar in moderne kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Door ventilatie verlaagt de concentratie vervuiling in de lucht; helemaal te voorkomen is vervuiling echter niet. Ventilatie kost wel wat energie maar is geen verspilling: het is hard nodig voor uw gezondheid. Met de volgende tips van Milieu Centraal houdt u het fris in huis, het hele jaar door: • Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters; en zorg dat lucht door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren of roosters in binnendeuren en -muren. • Ventileer extra (bijvoorbeeld met een extra open raam of het ventilatiesysteem op de hoogste stand) als u kookt, doucht en klust in huis, en als er veel mensen zijn. • Rook niet in huis. • Verminder vocht in huis: droog de was buiten, kook met de deksel op de pan en droog vloeren na het dweilen. • Voorkom schadelijke stoffen: schilder met oplosmiddelvrije verf, en gebruik spaanplaat met keurmerk. • Zorg dat een geiser een afvoer heeft naar buiten, laat de schoorsteen van een open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende luchtaanvoer tijdens het stoken. • Heeft u mechanische of balansventilatie? Laat dit elke 2 jaar onderhouden en maak het regelmatig schoon. Milieu Centraal heeft samen met onder andere Vereniging Eigen Huis, Woonbond en de Vereniging van Leveranciers van Luchttechnische Apparaten een informatiepunt over ventileren opgericht. Hier vindt u informatie over de verschillende soorten ventilatiesystemen en advies op maat over het ventilatiesysteem bij u in huis. Kijk voor meer informatie op www.informatiepuntventilatie.nl.

Foto: Johannes Odé

Vocht in huis tegengaan Vochtproblemen in huis tegengaan begint bij het voorkomen dat vocht in de woning terechtkomt. Hang wasgoed bij mooi weer buiten te drogen. Maak na het douchen de wanden en de vloer droog, en laat bij het schoonmaken oppervlakken niet te nat achter. Kook met de deksels op de pannen; dat scheelt damp. Ventileer ook bij vochtig weer; buitenlucht is over het algemeen schoner en droger, ook als het buiten vochtig is. Ook aanpassingen aan de woning kunnen helpen om vocht en ophoping van schadelijke stoffen tegen te gaan: • Zorg dat u kamers kunt afsluiten, om tocht tijdens het luchten te voorkomen. Dat geldt zeker voor de keuken en badkamer. Let wel op dat de lucht voor gewone ventilatie wél ongehinderd door het huis kan stromen, bijvoorbeeld via spleten onder de binnendeuren of door roosters in binnendeuren of -muren. • Zorg voor goede woningisolatie. Dat voorkomt koude oppervlakken waarop vocht kan condenseren. • Ventileer de kruipruimte en plaats folie voor vochtdichte afsluiting van de bodem; sluit de beganegrondvloer af. Dan hopen schadelijke stoffen en vocht minder op in de kruipruimte en komen ze moeilijker van daaruit naar de woning. • Laat ernstige vochtdoorslag of lekkages snel repareren. Dat vermindert vochtproblemen zoals schimmel en materiaalrot. Schadelijke stoffen in huis tegengaan Rook niet in huis. Behalve dat (mee)roken schadelijk is, versterkt roken de gevolgen van andere schadelijke stoffen in huis.

Ventileer extra bij klussen in huis (zoals verven) of als de woning net nieuw is ingericht. In verf, behang, vloerbedekking, gordijnen en nieuwe meubels zitten Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Is er een open geiser in de woning (zonder rookafvoer naar buiten)? Vervang die dan door een gesloten toestel (met lucht aan- en afvoerbuizen). Dat voorkomt dat verbrandingsgassen in de woning komen.


Schildtvoorde Makelaardij o.g.

Uw Makelaar gespecialiseerd in • verkoop • aankoop • taxaties • nieuwbouw

Dit is een greep uit ons aanbod Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Klaverstraat 116c

Plein 1953 167

Mijnsherenlaan 132b

De Quackstraat 36b

Madeliefstraat 32c

De woning is ideaal voor een starter, maar zeker ook voor die persoon die een leuke woning voor een zeer mooie prijs zoekt.

Een 3 kamerappartement in een goed onderhouden complex met lift. De woning is gelegen op de 10e verdieping en heeft daarom een verreikend en leuk uitzicht.

Voor-tussen-achter appartement met een fraaie afwerking. De originele indeling is veranderd in een voor en achterkamer met een nette keuken en badkamer.

Royale 2 (voorheen 3) kamer bovenwoning strak afgewerkt en direct klaar om in te trekken.

Op en Top, modern en hoogwaardig afgewerkt 2 (voorheen 4) kamerappartement op de derde verdieping.

Woonopp.: 50 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 140 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1947

Woonopp.: 55 m2 Woonlaag: 10 Inhoud: 148 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1960

Woonopp.: 62 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 181 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1938

Woonopp.: 54 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 157 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1939

Woonopp.: 61 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 173 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1947

Vraagprijs € 67.500,- k.k.

Vraagprijs € 68.000,- k.k.

Vraagprijs € 69.500,- k.k.

Vraagprijs € 79.500,- k.k.

Vraagprijs € 79.500,- k.k.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Madeliefstraat 19c

Ogierssingel 107

Sint-Annalandstraat 82

Schilperoortstraat 81a

Plein 1953 137

STARTERS OPGELET, nette instapklare 3 kamerwoning. Het appartement is geheel gemoderniseerd en voorzien van een fraaie badkamer, nette keukenunit.

Strak afgewerkt en volledig instapklaar 2 kamerappartement op de eerste verdieping met een balkon met rustige ligging.

Instapklaar, fraai afgewerkt 4 kamerappartement op de 2e verdieping. De woning is keurig afgewerkt en voorzien van een fraaie keuken en badkamer.

Hier vindt u hem!! De sfeervolle, moderne en warme benedenwoning met voor- en achtertuin!

Gelegen aan het plein 1953; de " Karel de Stouteflat" in Rotterdam Pendrecht. Hier ligt dit prettig ingedeelde 3 kamer appartement.

Woonopp.: 50 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 147 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1945

Woonopp.: 45 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 126 m3 Kamers: 2 Bouwjaar: 1962

Woonopp.: 69 m2 Woonlaag: 2 Inhoud: 175 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1961

Woonopp.: 52 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 140 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1934

Woonopp.: 56 m2 Woonlaag: 7 Inhoud: 151 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1960

Vraagprijs € 85.000,- k.k.

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

Vraagprijs € 99.000,- k.k.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Goudestein 146

Middelrode 36

Kruisvoorde 76

Rijnvoorde 66

Mijnsherenlaan 161b

Fraai onderhouden, keurig ruim 3 (voorheen 4) kamerappartement op de 2e verdieping. Het appartement is keurig verzorgd en voorzien van een nette afwerking en voldoende leefruimte.

Een keurig 3 (voorheen 4) kamer appartement gelegen op de derde verdieping in de zeer gewilde woonwijk Zuidwijk, nabij parken, openbaar vervoer en winkels.

Praktisch ingedeelde 3 (voorheen 4) kamerwoning met heerlijke hoekligging. Het complex is gelegen in de woonwijk Zuidwijk en is keurig onderhouden.

Een fraai opgeknapt drie kamer appartement, gelegen op de derde verdieping. Het complex is gelegen in een rustige straat, in de groene en gewilde wijk Zuidwijk.

Leuk 3 (voorheen 5) kamerappartement gelegen op de 3e en 4e verdieping. Dit appartement is altijd keurig bewoond en ideaal voor de starter die bij allerlei voorzieningen wil wonen

Woonopp.: 72 m2 Woonlaag: 2 Inhoud: 184 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1961

Woonopp.: 71 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 185 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1962

Woonopp.: 66 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 173 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1960

Woonopp.: 60 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 164 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1962

Woonopp.: 111 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 310 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1938

Vraagprijs € 100.000,- k.k.

Vraagprijs € 102.500,- k.k.

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Vraagprijs € 109.500,- k.k.

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Zuiderterras 120

Spechtstraat 34a

Langenhorst 361

Zenostraat 170

Langenhorst 331

Snel beschikbaar met een heerlijk uitzicht vanaf de 13e verdieping. Een comfortabel 2 kamer appartement in een goed onderhouden complex naast het winkelcentrum Zuidplein.

Ruime, comfortabele en nette maisonnette woning gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping in een gezellig straatje. De woning is gemoderniseerd en heeft een hele gezellige uitstraling.

Deze 3 kamermaisonnette woning gelegen op de 3e en 4e verdieping heeft uitzicht over de Slinge en heeft een berging in de onderbouw. Winkels, opb. vervoer, scholen en uitvalswegen.

Instapklaar en comfortabel 3 (voorheen 4) kamer hoekappartement. De woning ligt in de gezellige wijk Lombardijen en is keurig onderhouden.

Modern, strak, vrij uitzicht, dat zijn slechts enkele kenmerken van deze woning. NU OOK IN PRIJS VERLAAGD EN DUS ZEER INTERESSANT!!

Woonopp.: 66 m2 Woonlaag: 13 Inhoud: 171 m3 Kamers: 2 Bouwjaar: 1979

Woonopp.: 97 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 279 m3 Kamers: 5 Bouwjaar: 1938

Woonopp.: 64 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 167 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1961

Woonopp.: 73 m2 Woonlaag: 4 Inhoud: 205 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1962

Woonopp.: 75 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 201 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1961

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Vraagprijs € 123.000,- k.k.

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Vraagprijs € 128.500,- k.k.

www.schildtvoorde.nl

Schildtvoorde Makelaardij o.g. • Slinge 170, 3085 EX Rotterdam • tel. 010 - 480 30 88 • fax 010 - 480 12 88


Schildtvoorde Makelaardij o.g.

Uw Makelaar gespecialiseerd in • verkoop • aankoop • taxaties • nieuwbouw

Dit is een greep uit ons aanbod

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Hekelingenstraat 29a

Plein 1953 212

Scherpenhoek 66

Stavenissestraat 135

Bloemfonteinstraat 10f

Gelegen in de gezellige Rotterdamse wijk Tarwewijk ligt dit ruime 4 kamer appartement. De woning is gelegen aan een rustige weg met in de nabijheid gezellige winkels.

3 kamer hoekappartement met vrij uitzicht over Plein 1953 in een karakteristiek complex met lift en eigen parkeerplaats.

Luxe afgewerkt 3 kamer hoekappartement gelegen in het moderne complex de "Residentie Slinge Oost". Een ruime woning met veel lichtinval.

Ruime eengezinswoning voorzien van een extra verdieping met zonnige achtertuin voor een erg aantrekkelijke prijs! Een tweelaagse woning met opbouw in de vorm van een zadeldak.

Gelegen in de gezellige Afrikaanderwijk, bouwplan Smaragd ligt dit nieuwbouw appartement aan de Bloemfonteinstraat. Het is een moderne 3 slaapkamerwoning.

Woonopp.: 93 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 249 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1906

Woonopp.: 95 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 248 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 2000

Woonopp.: 83 m2 Woonlaag: 6 Inhoud: 223 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 2001

Woonopp.: 87 m2 Perceeloppervlakte: 96 m2 Inhoud: 205 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1960

Woonopp.: 78 m2 Woonlaag: 2 Inhoud: 214 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 2005

Vraagprijs € 134.000,- k.k.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 156.500,- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Verboomstraat 277

Heenvlietstraat 26

Hermonlaan 13

Beijerlandselaan 8f

Nachtegaalplein 39

Ruim 85m2 modern woongenot in een keurig complex aan de rand van een plas. De 3 kamerwoning is gelegen op de derde verdieping en beschikt over een nette afwerking.

Goed onderhouden, instapklaar en ruime tussenwoning van omstreeks 1928. Het betreft hier een geheel pand met drie volledige verdiepingen en een ruime bergvliering.

Gelegen aan de Kralingse Plas, op korte afstand van het centrum, vindt u dit 3 kamerappartement op de 2e verdieping. Dit appartement heeft een nette afwerking.

Sunset Boulevard Zuid! Zoals de naam al doet vermoeden; Een nieuw en fris complex aan het eind van een verfraaide winkelstraat. Wij bieden u een ruim opgezet 4-kamer app. aan.

Ruime eengezinswoning met diepe tuin en zonnige ligging. De woning is gebouwd omstreeks 1988 en voorzien van een fraaie afwerking met keurig sanitair en goede voorzieningen.

Woonopp.: 85 m2 Woonlaag: 3 Inhoud: 231 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 2005

Woonopp.: 134 m2 Perceeloppervlakte: 150 m2 Inhoud: 410 m3 Kamers: 5 Bouwjaar: 1928

Woonopp.: 74 m2 Woonlaag: 2 Inhoud: 182 m3 Kamers: 3 Bouwjaar: 1989

Woonopp.: 105 m2 Woonlaag: 9 Inhoud: 263 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 2009

Woonopp.: 110 m2 Perceeloppervlakte: 127 m2 Inhoud: 295 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 1988

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Download nu de app van Schildtvoorde Makelaardij En blijf op de hoogte via uw iPhone of iPad!

Schulpplein 12b

Wester Hordijk 290

Eigelhorst 20

Nijenburg 86

Heerlijk ruim en bijzonder ingedeelde eengezinswoning met diepe tuin. De woning heeft 4 woonlagen, namelijk het souterrain, de begane grond, de eerste verdieping, zolderverdieping.

Ruim en comfortabel wonen in deze fijne nieuwbouw ( 2010) tussenwoning met riante gelegen achtertuin

Werkelijk keurige 5 kamer eengezinswoning in de schitterende wijk 'de Horsten'. De woning bezit alles dat toebehoord aan een topwoning.

Gunstig en rustig gelegen 4 kamer eengezinswoning met achtertuin en parkeerplaats. Het betreft hier een tweelaagse woning met een zeer goed voorzieningenniveau.

Woonopp.: 108 m2 Perceeloppervlakte: 117 m2 Inhoud: 355 m3 Kamers: 5 Bouwjaar: 1990

Woonopp.: 109 m2 Perceeloppervlakte: 130 m2 Inhoud: 266 m3 Kamers: 6 Bouwjaar: 2010

Woonopp.: 138 m2 Perceeloppervlakte: 116 m2 Inhoud: 387 m3 Kamers: 5 Bouwjaar: 1998

Woonopp.: 100 m2 Woonlaag: 1 Inhoud: 260 m3 Kamers: 4 Bouwjaar: 2007

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

www.schildtvoorde.nl

Schildtvoorde Makelaardij o.g. • Slinge 170, 3085 EX Rotterdam • tel. 010 - 480 30 88 • fax 010 - 480 12 88

WonenDoeJeZo Online! Like onze Facebookpagina

en ontvang de leukste acties en aanbiedingen van onze partners!

facebook.com/wonendoejezo


Bijdorp-Oost 42 2992 LA Barendrecht T 0180 615 233 F 0180 620 230 barendrecht@remax.nl

een greep uit ons aanbod

Barendrecht

2e Barendrechtseweg 374

Vrijstaande woning Woonopp.: 110 Perceelopp.: 530 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1930 Vraagprijs € 325.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Barendrecht

Barendrecht

Aubadestraat 9

Tussenwoning Woonopp.: 110 Perceelopp.: 135 m2 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1996 Vraagprijs € 185.000,- k.k. Makelaar: Lisa Hagens

Carnisseweg 61

Barendrecht

Cuypersdreef 57

Vrijstaande woning Woonopp.: 115 Perceelopp.: 465 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1921 Vraagprijs € 284.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

2 onder-1-kapwoning met garage Woonopp.: 185 Perceelopp.: 216 m2 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 419.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Barendrecht

Barendrecht

Handelstraat 15

Tussenwoning Woonopp.: 115 Perceelopp.: 143 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1992 Vraagprijs € 235.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Barendrecht

Konijnenburg 17

Barendrecht

Bark 30

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht

Duindoornwede 19

Barendrecht

Julianastraat 8

Barendrecht Tussenwoning Woonopp.: 100 Perceelopp.: 103 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 194.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht

Leeuwenburg 7

2 onder-1-kapwoning met garage Woonopp.: 130 Perceelopp.: 163 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1965 Vraagprijs € 249.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Tussenwoning Woonopp.: 130 Perceelopp.: 128 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2005 Vraagprijs € 257.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Tussenwoning Woonopp.: 170 Perceelopp.: 122 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2010 Vraagprijs € 339.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht

Barendrecht

Appartement Woonopp.: 112 Verdieping: 5 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2003 Bieden vanaf € 175.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Appartement Woonopp.: 90 Verdieping: 2 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1994 Vraagprijs € 179.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Elandenburg 25

Tussenwoning Woonopp.: 140 Perceelopp.: 129 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2005 Vraagprijs € 275.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

2 onder-1-kapwoning met garage Woonopp.: 130 Perceelopp.: 256 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1934 Vraagprijs € 375.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Middenbaan 29

Brahmsstraat 2

Hoekwoning Woonopp.: 110 Perceelopp.: 189 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1994 Vraagprijs € 235.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Appartement Woonopp.: 75 Verdieping: 1 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2007 Vraagprijs € 174.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Middeldijkerplein 66

Barendrecht

Tussenwoning Woonopp.: 125 Perceelopp.: 141 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1973 Vraagprijs € 215.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Appartement Woonopp.: 45 Verdieping: 1 Kamers: 2 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1971 Vraagprijs € 139.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Kruizemunthof 20

Botter 46

Tussenwoning met garage Woonopp.: 180 Perceelopp.: 146 m2 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Bouwjaar: 1976 Vraagprijs € 335.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Hoekwoning Woonopp.: 140 Perceelopp.: 175 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2000 Vraagprijs € 289.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Jaagpad 1

Barendrecht

Middeldijkerplein 78

Appartement Woonopp.: 112 Verdieping: 5 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2003 Vraagprijs € 200.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Kijk voor meer aanbod op:

2 onder-1-kapwoning Woonopp.: 205 Perceelopp.: 228 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2006 Vraagprijs € 429.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Elandenburg 9

Tussenwoning Woonopp.: 130 Perceelopp.: 129 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2005 Vraagprijs € 269.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Klarinetweg 15

Barendrecht

Klarinetweg 17

Hoekwoning Woonopp.: 100 Perceelopp.: 173 m2 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 189.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Merantihout 64

Barendrecht

Middeldijkerplein 254

Appartement Woonopp.: 90 Verdieping: 2 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2006 Vraagprijs € 199.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Molenleede 100

Barendrecht

Noordersingel 26D

Vrijstaande woning Woonopp.: 230 Perceelopp.: 577 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2006 Vraagprijs € 675.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

W W W. R E M A X . N L


Bijdorp-Oost 42 2992 LA Barendrecht T 0180 615 233 F 0180 620 230 barendrecht@remax.nl

een greep uit ons aanbod

Barendrecht

Platehaven 59

Appartement Woonopp.: 87 Verdieping: 3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2005 Vraagprijs € 219.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Barendrecht

Barendrecht

Populierenhout 6

Tussenwoning Woonopp.: 115 Perceelopp.: 119 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2006 Vraagprijs € 235.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Schaarwei 26

Barendrecht

Barendrecht Hoekwoning Woonopp.: 175 Perceelopp.: 166 m2 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Bouwjaar: 2006 Vraagprijs € 300.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Seinhuiswei 62

Barendrecht

Hoekwoning Woonopp.: 130 Perceelopp.: 164 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 2007 Vraagprijs € 259.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Penthouse met twee parkeerplaatsen Woonopp.: 180 Verdieping: 4 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2009 Vraagprijs € 650.000,- k.k. Makelaar: Lisa Hagens

Tussenwoning Woonopp.: 115 Perceelopp.: 141 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1972 Vraagprijs € 189.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

BarendrechtWillem-Alexanderplantsoen 102

Rhoon

Rhoon

Hoekwoning Woonopp.: 150 Perceelopp.: 179 m2 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Bouwjaar: 1974 Vraagprijs € 229.000,- k.k. Makelaar: Jan- Hein Schilderman

Appartement Woonopp.: 110 Verdieping: 7 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2001 Vraagprijs € 299.000,- k.k. Makelaar: Lisa Hagens

Rotterdam

Rotterdam

Immanuel Kantstraat 238

Reling 213

Barnsteenhof 112

Kortekade 64b

Barendrecht

Rietvelddreef 34

Herenhuis met garage Woonopp.: 185 Perceelopp.: 154 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 349.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Smederij 4

Saffierlaan 134

Barendrecht

Appartement Woonopp.: 70 Verdieping: 3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1960 Vraagprijs € 107.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Rotterdam Marie van Eijsden-Vinkstraat 281

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Appartement Woonopp.: 90 Verdieping: 9 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1997 Vraagprijs € 199.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Kijk voor meer aanbod op:

Tomatenpad 1

Ridderkerk

Dr. Ir. Lelystraat 33

Appartement Woonopp.: 65 Verdieping: 2 Kamers: 2 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1962 Vraagprijs € 85.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Appartement Woonopp.: 100 Verdieping: 10 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 2004 Vraagprijs € 225.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Barendrecht

Ridderkerk

Appartement met garage Woonopp.: 116 Verdieping: 7 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1994 Vraagprijs € 225.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Appartement Woonopp.: 80 Verdieping: 8 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1988 Vraagprijs € 159.000,- k.k. Makelaar: Marco Bos

VER

Hoekwoning met garage Woonopp.: 120 Perceelopp.: 208 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1961 Vraagprijs € 225.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Tussenwoning Woonopp.: 130 Perceelopp.: 106 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 2008 Vraagprijs € 279.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Starstraat 116

T H C KO

Hoekwoning Woonopp.: 98 Perceelopp.: 117 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1960 Vraagprijs € 167.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Maisonnette Woonopp.: 95 Verdieping: bg en 1e Kamers: 2 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1912 Vraagprijs € 250.000,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Sint-Jobskade 690

Rietvelddreef 54

Woonopp.: 185 Perceelopp.: 154 m2 Kamers: 6 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 349.000,- k.k. Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Talmaweg 59

Appartement Woonopp.: 80 Verdieping: 3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1965 Vraagprijs € 117.500,- k.k. Makelaar: Marco Bos

Sint-Janshaven 571

Barendrecht

Hoekwoning Woonopp.: 110 Perceelopp.: 150 m2 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1998 Vraagprijs € 219.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Rijksstraatweg 380

Hoekwoning Woonopp.: 85 Perceelopp.: 184 m2 Kamers: 2 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1920 Vraagprijs € 169.000,- k.k. Makelaar: Lisa Hagens

Middelrode 67

Rotterdam

Sint-Agathastraat 8a

Appartement Woonopp.: 90 Verdieping: 2 en 3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1924 Vraagprijs € 175.000,- k.k. Makelaar: Lisa Hagens

Starstraat 15

Rotterdam

Valkhofstraat 11

Tussenwoning Woonopp.: 110 Perceelopp.: 129 m2 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Bouwjaar: 1988 Vraagprijs € 189.500,- k.k. Makelaar: Jan-Jaap de Vin

W W W. R E M A X . N L


Thuis

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wĂŠl verhuist

WonenDoeJeZo Landelijk regio 15  

De krant voor de verhuisende consument in de regio Rotterdam en omstreken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you